Views
3 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

3 Förkortningar

3 Förkortningar och beteckningarAkronymFörklaring2.5D 3D begränsad till endast ett höjdvärde per plan position.3DA-DABK09ABTARPASCIIASPRSBIMBIPMBVH584CADCCDCityGMLCORINEDEMTre dimensioner, tredimensionell.Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitektochingenjörsverksamhet, 2009.Adress, Byggnad, Topografi. Lantmäteriet sluterABT-avtal med kommunerna runt samverkan kringinsamling av adresser, byggnader och övrig topografi.Antenna Reference Point. GNSS-antennens referenspunkt.American Standard Code for Information Interchange.Teckenkodning som ofta används i textbaserade filformat.American Society for Photogrammetry and RemoteSensing.Building Information Modeling. Koncept för detaljeradmodellering och informationshantering av byggnaderoch anläggningar.Bureau International des Poids et Mesures. Internationellabyrån för mått och vikt.Banverkshandbok om mätningsteknik.Computer Aided Design. Koncept för digital konstruktion.Charge-Coupled Device. Platta med ljuskänsliga celler somofta fungerar som sensor i digitalkameror.City Geography Markup Language. Informationsmodell för3D stadsmodeller.EU-programmet Coordination of Information on the Environment.Digital Elevation Model. Liktydig med den i HMK användatermen höjdmodell (underförstått digital höjdmodell).Version 2013 14 (21)

Design (DGN)dGPSBinärt filformat för modeller skapade med CAD.Differentiell GPS. Kodmätning som korrigeras med detuppskattade felet från annan, samtidig kodmätning påen känd position. Finns även i formen dGNSS.DK EUREF 89 Den danska realiseringen av ETRS 89.DMIDOPDSMDTMDWG/DXFE-HE57ECWETRS 89EVRSEVRT2000,EVRT2007EXIFDistance Measurement Indicator. Hastighetsmätare(odometer) som vid fordonsburen insamling minskardriften i ett navigeringssystem baserat på GNSS ochINS.Dilution Of Precision. Mått på satellitgeometrins inverkanpå mätosäkerheten vid mätning med GNSS. Vanligast ärPDOP som modellerar inverkan på N, E och H.Digital Surface Model. Liktydig med den i HMK användaytmodell (underförstått digital ytmodell).Digital Terrain Model. Liktydig med den i HMK användamarkmodell (underförstått digital markmodell alternativtdigital terrängmodell).Binärt respektive textbaserat filformat för modellerskapade med CAD.Standard och filformat för lagring av bland annatpunktmoln, utfärdad av ASTM International (AmericanSociety for Testing and Materials).Enhanced Compression Wavelet. Filformat för rasterdata,med förstörande komprimering. Andra liknande filformatär JPEG 2000 och MrSID.European Terrestrial Reference System 1989. Europeisktreferenssystem.European Vertical Reference System. Europeiskt höjdsystem.Olika europeiska realiseringar av EVRS.Exchangeable Image File Format. Format på filhuvudför flera rasterformat, som exempelvis kan innehållageoreferens.Version 2013 15 (21)

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Satsningar och samarbete - NIKK
Forntidsförmedling och framtidsmedier - ScienceBlogs
återställa psykisk och fysisk hälsa - Senter for Krisepsykologi
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
Myrars ekologiska funktion och effekter av dikning - Wordpress ...
Volymvetenskap och Voluven - Sommermeyer et al ... - Fresenius Kabi
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
– för stora och små - Martin & Servera
KOMPETENSPUSSLET Mät- och kvalitetsteknisk utbildning En ...
möjligheter och begränsningar möjligheter och ... - Infra ry
I. Flersekvensjämförelser, sekvensmotiv och profiler II ... - BEA
Preem – framtidens bränsle och klimatneutrala ... - KNEG
Audi A4/S4 Fakta och cirkapriser april 2006 - H-kan.se
Skapa större intresse och engagemang med ... - EPiServer World
KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG ...
Time i Brain - Utbildning primärvård och kommun, E.B
Ladda ner program och inbjudan här - Miljöfordon Syd
CNC PILOT 4290 B- och Y-axel - heidenhain - DR. JOHANNES ...
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi.
FAKTA OCH NYCKELTAL - Svenska Mässan
Tillbehörs- och underhållskatalog - John Deere
sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag manual
3. Extraktion av implantat och senare reimplantation - Infektion.net