31.05.2021 Views

Dr Sigmund-Praksisen min trenger deg

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P E T E R D E W I T<br />

SIGMUND<br />

<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong><br />

DEG


<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> DEG<br />

Jeg foreslår at vi begynner<br />

med et kort intervju.<br />

OK.<br />

Du virker som en frustrert,<br />

liten mann som tar det ut<br />

på pasientene sine<br />

Ja.<br />

Men nå tror jeg kanskje<br />

vi kom litt skjevt ut her.<br />

Unnskyld.<br />

3


Peter de Wit<br />

Doktor <strong>Sigmund</strong>, jeg har<br />

panikkanfall, og de blir<br />

stadig verre.<br />

Hva skjer<br />

i løpet av et<br />

anfall?<br />

Jeg begynner å svette og<br />

skjelve, jeg får nesten ikke<br />

puste og føler meg svimmel.<br />

Tisser du<br />

også?<br />

H, nei..<br />

I så fall kan<br />

du sette<br />

<strong>deg</strong>..<br />

4


<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> DEG<br />

Han er fullstendig autistisk.<br />

Unnskyld?<br />

Sier du at partneren din<br />

har en alvorlig utviklingsforstyrrelse,<br />

eller sier du<br />

at han mangler empati?<br />

Herlig, enda en!<br />

5


Peter de Wit<br />

Hva er problemet?<br />

Jeg har ingen<br />

problemer.<br />

Så hvorfor er du her?<br />

Eh,<br />

unnskyld?<br />

Jeg trodde det var det<br />

terapeuter gjorde, fant<br />

på problemer.<br />

6


<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> DEG<br />

Det er som om det raser en evig<br />

kamp mellom logikk og følelser<br />

inni meg.<br />

Mener du det?<br />

HElA LOGlKK!<br />

HElA LOGlKK!<br />

7


Peter de Wit<br />

Jeg drepte den forrige<br />

terapeuten <strong>min</strong>.<br />

Jeg rev opp magen hans med<br />

tennene og hengte ham opp<br />

etter innvollene.<br />

Skjønner.<br />

La oss begynne med<br />

20 mg Seroxat og se<br />

om det kan ta brodden<br />

av det hele.<br />

8


<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> DEG<br />

Jeg tror kanskje jeg holder på<br />

å få mensen, for de siste par<br />

dagene har jeg vært irritabel<br />

og emosjonell.<br />

TULLBALL!<br />

Canadiske forskere<br />

har funnet at det ikke lar<br />

seg gjøre å bevise PMS,<br />

så dette er bare en<br />

overreaksjon.<br />

TORONTO-<br />

UNlVERSlTETET<br />

PMS ER EN<br />

MYTE!<br />

Bare gråt, du.<br />

Det betyr heller<br />

ikke noe.<br />

TÅRER<br />

ER BARE<br />

VANN<br />

9


<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> DEG<br />

Alle menn er<br />

drittsekker.<br />

Å, unnskyld, jeg<br />

mente ikke <strong>deg</strong>.<br />

Jo visst, jeg<br />

er også en<br />

drittsekk.<br />

Du er vel heller<br />

et fjols.<br />

Jeg vil være en<br />

drittsekk.<br />

79


Peter de Wit<br />

Gode nyheter for<br />

eldre! Når hukommelsen<br />

glipper, tar fremre<br />

pannelapp over.<br />

Dessuten har<br />

jeg lest at eldre<br />

er klokere og mer<br />

følelsesmessig<br />

stabile enn unge.<br />

Du store!<br />

Nå kan du<br />

gå hjem og lage<br />

en fin tegning<br />

til meg.<br />

De er<br />

så søte.<br />

80


<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> DEG<br />

Doktor <strong>Sigmund</strong>, jeg har<br />

levd et rikt og meningsfullt liv.<br />

Nå lengter jeg bare etter<br />

at det skal ta slutt.<br />

Skjønner.<br />

Kjære vene!<br />

Jeg hadde nok sett for<br />

meg en mer fredfull død.<br />

Ah.<br />

81


Peter de Wit<br />

MATHlLDA,<br />

DlTT HESPETRE!<br />

JEG HATER DEG!<br />

... og la havet føre disse<br />

ordene bort.<br />

82


<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> DEG<br />

KRAPYL! JEG<br />

HATER DEG! JEG<br />

HATER DEG!<br />

DRlTTKJERRlNG!<br />

JEG SKAL DREPE DEG!<br />

Da var tiden vår ute.<br />

Så synd.<br />

Akkurat når vi begynte<br />

å komme inn i det.<br />

83


Peter de Wit<br />

Vi kan ikke fortsette å leve<br />

sammen på denne måten,<br />

vi krangler hver dag.<br />

Hm<br />

Det magiske ordet<br />

for ethvert par er<br />

kommunikasjon.<br />

JA, SELVFØLGELlG!<br />

TA HENNES SlDE!<br />

84


<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> DEG<br />

Etter tretti år blir sexen<br />

bare bedre og bedre!<br />

Nei, det der er<br />

hukommelsestap.<br />

85


Doktor <strong>Sigmund</strong>, er terapi<br />

en garanti for å bli lykkelig?<br />

Selvfølgelig.<br />

Da vil jeg gjerne gå i terapi.<br />

Da blir jeg lykkelig.<br />

<strong>Praksisen</strong> <strong>min</strong> <strong>trenger</strong> <strong>deg</strong> er en introduksjon til Doktor <strong>Sigmund</strong>s<br />

verden. Han er Nederlands beste psykiater. Siden 1994 er det blitt<br />

utgitt 45 bøker i Doktor <strong>Sigmund</strong>-serien. Nå kan endelig norske lesere<br />

også ta del i de uvanlige terapitimene med den enøyde doktoren.<br />

www.hertervigforlag.no<br />

9 788283 601039<br />

www.infovestforlag.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!