10.11.2021 Views

Proklamedia katalog 2022

Proklamedia katalog 2022 > Se vår katalog her > Mange gode TILBUD

Proklamedia katalog 2022 > Se vår katalog her > Mange gode TILBUD

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KATALOG<br />

<strong>2022</strong><br />

TILBUD<br />

Side 18-19<br />

www.proklamedia.no 62 57 43 43


Kåre Hegle<br />

er kjent fra mange roller innen kirke og næringsliv. Han kommer opprinnelig fra Åndalsnes. Etter ti år i Molde,<br />

med nesten sju år i ledelsen av Ung Visjon, reiste han til Bergen. De neste ti årene utdannet han seg, samtidig<br />

som han arbeidet seks år i mediehuset Dagen, først som markedssjef og senere administrerende direktør.<br />

Da det brant i Rosenes by<br />

Historien om Ung Visjon<br />

En spennende og utfordrende fortelling om det kristne ungdomsmiljøet<br />

som oppsto i Molde på 1970-tallet. Det startet da en stor gruppe<br />

tenåringer fra Skolelaget og Indremisjonen, sto frem og fortalte om<br />

sterke møter med Gud. Denne 50-årshistorien er en åpen og detaljert<br />

beskrivelse av Ung Visjon. Den er fortalt innenfra, hvordan bevegelsen<br />

oppsto og utviklet seg, for deretter å bli nedlagt etter 12 år.<br />

Boken inneholder også fortellinger fra folk som var aktive i miljøet,<br />

hvor de ser tilbake og beskriver dette i et 50-års perspektiv.<br />

Folk som hadde personlig berøring med Ung Visjon kommer til å<br />

fryde seg over denne boken. For mange andre er det fint å få en<br />

dypere forståelse av hva som kjennetegnet det indre miljøet og hva<br />

det utløste av ungdommelig kristen energi.<br />

Kr. 349,- INNBUNDET<br />

Olof Edsinger<br />

Når minoriteten tar majoriteten<br />

som gissel<br />

Om identitet og seksualitet i en skeiv tid<br />

Det pågår for tiden et gigantisk, sosialt eksperiment i nordiske barnehager<br />

og skoler. Det kalles ofte «normkritisk pedagogikk» og blir frontet av organisasjoner<br />

som kjemper for kjønns- og seksualitetsmangfold, med støtte<br />

fra offentlige myndigheter. Sverige er kommet lengst i denne utviklingen,<br />

men Norge er hakk i hæl.<br />

Normkritikken henter mye av sin inspirasjon fra «skeiv teori», eller Queer<br />

theory.<br />

Denne boka gir en lettlest og lærerik innføring i hva normkritikk handler<br />

om. Med informative eksempler viser forfatteren hvilke konsekvenser<br />

normoppløsningen får – for samfunnet som helhet, for vår selvforståelse,<br />

for våre relasjoner og for barn og unge som prøver å orientere seg i det nye<br />

landskapet. Sist, men ikke minst, belyses tematikken ut fra Bibelen og den<br />

kristne idétradisjonen.<br />

Kr. 228,- POCKET<br />

2<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Tonje Haugeto Stang<br />

er født og oppvokst i Ringsaker. Etter avsluttede studier bosatte hun seg på en familiegård<br />

i Eidskog sammen med mannen Yngve. Ingjerd har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet som lærer,<br />

og etter videreutdanning, som spesial-pedagog på lese og skrivevansker.<br />

Ringer i vann<br />

Historien om Ungdom i Oppdrag gjennom 50 år<br />

«Historien om Ungdom i Oppdrag er spennende og viktig. Å<br />

lese hvordan Gud åpnet dører og kalte nye generasjoner til å<br />

gå nye veier, er inspirerende og trostyrkende. Vi trenger å høre<br />

hvordan Guds kall kan få vidtrekkende konsekvenser når unge<br />

mennesker følger. Det er historien om UIO et langt vitnesbyrd<br />

om. Men boken gir også et ærlig bilde av omkostningene.<br />

Om kloke og mindre kloke veivalg, om sterkt engasjerte<br />

ungdommer og om de utfordringer som oppstår når visjonære<br />

mennesker drives fremover.<br />

Dette er lærerikt. Kombinasjonen av de mange historiene og<br />

den usminkede skildringen, gjør at boken blir viktig å lese<br />

både for de som har vært med på reisen, og for dem som vil<br />

bli kjent med den dynamiske misjonsbevegelsen Ungdom i<br />

Oppdrag.»<br />

Kr. 369,- INNBUNDET<br />

Kjetil Vestel Haga,<br />

generalsekretær, Normisjon<br />

«Boka er et vitnesbyrd om at Gud kan kalle, utruste<br />

og lede alminnelige mennesker til å gjøre langt mer<br />

enn mange vil tenke er mulig. UIO ble ikke et blaff<br />

som gikk over. Her beskrives utviklingen, modningen<br />

og veksten av en bærekraftig misjonsbevegelse.<br />

Vi er selv en del av denne historien. Vi ble grepet,<br />

fylt av en brann og ønsket å være med på det Gud<br />

gjorde. Boka ga oss stor glede og takknemlighet<br />

over å lese hva Gud gjorde med og gjennom vanlige<br />

mennesker, både på godt og vondt. Det har blitt en<br />

fortelling om motstand, feiltrinn, gleder, mennesker<br />

som lot seg bevege og framfor alt, om Guds under<br />

og trofasthet. Underveis dras vi inn i noen refleksjoner<br />

om livet som utspilte seg. La deg inspirere og<br />

la oss be om at unge og eldre stadig må oppfatte<br />

Guds kall og la seg bevege slik at Guds rike spres.»<br />

Elin og Jan Helge Frøen,<br />

UIO-pionerer<br />

«Ærlig! Levende! En bok til å lære av!<br />

Jeg vet ikke hva jeg forventet av en jubileumsbok,<br />

men denne grep meg mer enn noen bok har gjort på<br />

lenge. Fra vi på første side blir invitert inn i hjemmet<br />

til ekteparet Frøen, dras vi inn i levd liv, og boka blir<br />

vanskelig å legge fra seg. Vi blir stadig kjent med nye<br />

mennesker, og det gjør inntrykk å høre hvordan de<br />

ærlig og åpent deler fra livet sitt, også om det som har<br />

vært tøft.<br />

Ungdom i Oppdrag er en pionerbevegelse som hele<br />

tiden har gått inn i nye landskap. Da er det også lett å<br />

trå galt. Når de så ærlig deler med oss blir denne boka<br />

virkelig til å lære av for eget liv. Gjennom hele boka får<br />

vi ta del i hva det vil si i praksis – det som er UIOs “røde<br />

tråd”: Lytte til Guds stemme, og være villig til å gå der<br />

Gud leder. Måten UIO har tatt misjonsbefalingen på<br />

alvor, har virkelig fått store ringvirkninger.»<br />

Mette Ellinor Boye,<br />

diakon, forkynner og leder i Oase<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

3


Liv Toril Rinding Skjeggestad<br />

ble født i Oslo i 1949. Familien flyttet til Trysil i 1954. Etter ferdig lærerutdannelse reiste hun til<br />

Kenya som misjonær sammen med sin mann Arne Rinding i juli 1973. Perioden ble på knapt to<br />

år da Arne ble syk og døde. Det ble nye utreiser i 1980 og 1986 sammen med datteren Heidi.<br />

Reisen hjem<br />

En tid for å sørge, en tid for å danse<br />

I denne boken trekker Toril sløret til side, og med sine fortellerevner<br />

slipper hun leserne inn i sitt livs indre rom. Du blir med på en reise – der<br />

håp og fortvilelse, tro og tvil flettes sammen til et trossterkt bånd, som<br />

holder henne fast gjennom alt som skjer.<br />

Denne reisen er som å lytte til en wienersymfoni i fire satser, der melodier<br />

blir fremført i styrkegrad fra pianissimo til fortissimo. Mens jeg skriver<br />

disse ordene, lyder Beethovens Skjebnesymfoni i bakgrunnen. Musikkens<br />

tonespråk gir assossiasjoner til livet, men skjebnen, nei, den tror ikke vi<br />

kristne på. Vi tror heller på Guds ledelse og hjelp, selv når livet er vanskelig.<br />

Kr. 299,- INNBUNDET<br />

Lilleba Kapelrud<br />

Takknemlig<br />

Mitt vitnesbyrd i ord og bilder<br />

Gjennom kunsten sin formidler Lilleba Kapelrud hvilken betydning<br />

forholdet til Gud har for henne.<br />

Lilleba gir innblikk i sin livsreise fra en traumatisk start på livet<br />

som satte dype spor. Derfor ble troen på Jesus viktig for henne i<br />

ungdoms tiden, og fra da av startet et vitnesbyrd i sydde, vevde og<br />

malte bilder.<br />

Hun vil ta deg med på noen spesielle reiser som viser Guds ledelse,<br />

og hvordan Gud velsignet henne og mannens flyttinger rundt i<br />

landet. Hun forteller hva som hjalp gjennom de mørkeste dagene,<br />

og hva nattlige drømmer fra Gud kan føre til. Lilleba deler sitt liv og<br />

sin kreativitet og forkynner Guds ord.<br />

Kr. 299,- INNBUNDET<br />

4<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Heath Lambert<br />

er hovedpastor i en baptistmenighet i Florida og har tidligere ledet et nasjonalt sjelesorgsnettverk<br />

(ACBC) i USA. Han har også vært professor ved Southern Baptist Theological Seminary. Heath har<br />

doktorgrad i bibelsk sjelesorg og systematisk teologi fra Southern Seminary.<br />

Endelig fri<br />

Et veikart til FRIHET fra PORNO<br />

Det er porno rundt oss på alle kanter. Den ødelegger ekteskap<br />

og skaper et forkvaklet syn på seksualitet. Dessverre finnes det<br />

mange kristne som ikke bare kjemper for å motstå pornoens<br />

fristelser; de er allerede avhengige.<br />

Å rive seg løs fra pornografiens klebrige nett – som mange<br />

kjenner så altfor godt – skjer ikke ved at man prøver enda hardere<br />

å slutte, eller følger bestemte metoder og teknikker. Den eneste<br />

sikre og effektive motivasjonen for endring er Jesu nåde.<br />

I denne boken peker Heath Lambert på åtte strategier som gir<br />

et veikart til forandring. Hvert kapittel er grunnfestet i nåden, og<br />

forklarer enkelt hva evangeliets budskap innebærer i praksis.<br />

Enten du kjemper denne kampen selv eller prøver å hjelpe noen<br />

som står i den, så finnes det gode nyheter: Jesus Kristus kan og<br />

vil sette mennesker fri fra pornografiens makt – han har allerede<br />

gjort det!<br />

Kr. 249,- POCKET<br />

«Denne boken er for deg som selv sliter med<br />

pornografi og en hjelp også for de som er tett på de<br />

som sliter.»<br />

Ann-Helen Sperrud,<br />

nestleder i Ungdom i Oppdrag<br />

«Heath Lambert kommer med en krystallklar<br />

tydelighet på hva som er lurt og ikke, og<br />

kombinerer dette med masse nåde og visdom.»<br />

Lars Kristian Berg Heggebø,<br />

pastor i Klepp Frikyrkje<br />

«… aller best skildrer Heath Lambert hvordan Guds<br />

nåde er all sunn forandrings utgangspunkt.»<br />

Karl-Johan Kjøde,<br />

generalsekretær i Laget<br />

«Dette er en bok som vil utfordre deg, men som<br />

også vil vise en vei ut av mørket.»<br />

Geir Edvin Frøen,<br />

leder for Familiefokus<br />

og styremedlem i Guttogjente.no<br />

Er du en av de mange som har sluttet med pornobruk<br />

«tusenvis» av ganger? Det finnes håp! Denne boka er<br />

en svært god medvandrer i en vanskelig prosess – til et<br />

liv i frihet.<br />

Pornografi er et ekstremt destruktivt landskap som<br />

ødelegger mange ekteskap og fører mennesker inn i<br />

slaveri.<br />

Dette vet alle, som enten selv strever, eller hjelper andre.<br />

Tematikken må belyses og konfronteres. Samtidig er<br />

ikke kunnskap i seg selv nok til å sette deg fri.<br />

Da jeg leste denne boken i 2015 tenkte jeg umiddelbart<br />

at denne må oversettes til norsk. Og nå, endelig, skjer<br />

det. Boken du holder i din hånd er spekket med kunnskap,<br />

erfaring og praktisk veiledning. Heath Lambert<br />

har et spesifikt mål med denne boken, som setter den<br />

i en særstilling blant mange gode bøker om samme<br />

tema: å hjelpe mennesker til frihet. Boken er gjennomsyret<br />

av Guds nåde og hans lengsel etter en nær, åpen<br />

og intim relasjon til oss.<br />

Alexis Lundh<br />

leder i HeltFri.net<br />

Et arbeid i Tro & Medier<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

5


Kristin Løland Berge<br />

er født i 1977, gift med Tarjei og har tre barn. Til daglig jobber hun som sykepleier på et omsorgssenter.<br />

Familien har vært tre år på Hawaii, hvor de tok en Disippeltreningsskole (DTS), året etter var hun og<br />

mannen Tarjei stab på den samme skolen og det siste året var de med og ledet skolen.<br />

Kampen foregår i tankene<br />

Hvordan takler du utfordringer og press som livet fører med seg?<br />

Hvordan kan du lære å forholde deg til motgang på en god måte?<br />

Gud ønsker å velsigne deg. Han vil hjelpe deg så du tar gode<br />

avgjørelser i enhver situasjon. Du kan lære å tenke i tråd med hva<br />

som står i Bibelen. Men hvordan gjør du det?<br />

Kr. 228,-<br />

POCKET<br />

Inn i Guds<br />

nærhet<br />

Denne boken handler om å<br />

komme inn i Guds nærhet,<br />

lære å høre Hans stemme og<br />

hva som skjer når vi tar oss<br />

tid til å bli kjent med Ham<br />

personlig. Den er konkret og<br />

praktisk, og vil hjelpe deg å<br />

forstå mer av hva Gud har<br />

for oss.<br />

Kr. 248,- INNBUNDET<br />

Havilah Cunnington<br />

Sterkere enn<br />

stormen<br />

«I denne boken oppmuntres vi til å<br />

tro. Tro på at den seieren Jesus har<br />

vunnet på Golgata gjelder for tid og<br />

evighet.»<br />

– Elin Linde Fagerbakke, leder av<br />

Kvinner i Nettverk<br />

Kr. 248,-<br />

POCKET<br />

Lysa TerKeurst<br />

Uønsket<br />

– likevel elsket<br />

I «Uønsket - likevel elsket» forteller<br />

Lysa om egne avvisningsopplevelser,<br />

fra små ting – sammenligningen<br />

med kvinnen med perfekt<br />

kropp på treningsstudioet, til store<br />

ting – hennes grusomme barndomsminne<br />

da faren forlot henne.<br />

Kr. 248,-<br />

POCKET<br />

6<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Alv Magnus<br />

Hans Nielsen Hauge<br />

Mannen som forandret Norge<br />

Dette er en revidert og utvidet utgave Alv Magnus sin bok om Haugevekkelsen<br />

med nye kapitler, som handler om gründere, kvinner, en lokal vekkelse og<br />

haugianernes innflytelse i Amerika.<br />

Kr. 349,- INNBUNDET<br />

«Få personer har formet det moderne Norge mer enn Hans Nielsen<br />

Hauge. I denne boken gir Alv Magnus en bredt og engasjerende presentasjon<br />

av Hauge som forkynner, forfatter, industribygger og gründer<br />

og mye annet. Hauges livsverk inspirerer fortsatt!»<br />

- Espen Ottosen,<br />

informasjonsleder i NLM<br />

Inger Anna M. Drangsholt<br />

Hans Nielsen Hauge<br />

Fakkelbæreren<br />

En engstelig guttunge, senere en engasjert forkynner, leder og gründer.<br />

Hauge ante ikke hvilken innflytelse han skulle få på det norske samfunnet.<br />

250 år etter at han ble født er han fremdeles aktuell. I denne<br />

skjønnlitterære biografien får vi et nært møte med bondesønnen som<br />

fikk et sterkt kall fra Gud.<br />

Fint fra 12 år og oppover.<br />

Kr. 249,– POCKET<br />

«En fantastisk fin bok om Hans Nielsen Hauge, en av de personene<br />

som har hatt størst betydning i norgeshistorien.»<br />

- Boe Johannes Hermansen,<br />

prest, journalist og styremedlem i Hauge 2021<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

7


Inspirasjon<br />

Andreas Nordli<br />

Når Gud<br />

er taus<br />

Av og til mister vi troen og<br />

håpet. Det er som om Gud<br />

er borte.<br />

Denne boken prøver å<br />

sette noen brikker på plass,<br />

slik at Gud kan bli litt mer<br />

synlig. Derfor er dette en<br />

bok om håp.<br />

Kr. 248,-<br />

INNBUNDET<br />

Tom Bloomer<br />

Askepott<br />

og søstrene<br />

hennes<br />

Prinser og prinsesser burde<br />

være mer opptatt av arven<br />

sin enn av noe annet.<br />

Forstår vi samspillet mellom<br />

identitet, autoritet, arv og<br />

tilbedelse vil det hjelpe oss<br />

med å vinne tilbake autoriteten<br />

i livet vårt og bruke<br />

den til det gode.<br />

Kr. 229,-<br />

POCKET<br />

Ingjerd Bergstrøm<br />

Min trosreise<br />

Fra en barnetro som ble utfordret<br />

av religonsfilosofiske retninger,<br />

til et personlig møte med<br />

Jesus, og veien videre gjennom<br />

motgang og gleder under hans<br />

beskyttelse og ledelse.<br />

Kr. 249,-<br />

POCKET<br />

Rhonda Hughey<br />

Desperat etter<br />

Guds nærvær<br />

Forståelsen av den åndelige<br />

tilstanden i dagens kristenhet<br />

vil åpne øynene dine for hva<br />

vi trenger mer enn noe annet:<br />

lidenskapelig kjærlighet til vår Far.<br />

Det vil sette deg i stand til å påvirke<br />

mennesker som er i desperat<br />

behov for hans berøring.<br />

Kr. 248,-<br />

POCKET<br />

Annie Schaug<br />

Dypdykk<br />

i Ånden<br />

«Jo mer vi søker Gud, desto mer<br />

blir vi eksponert for den åndelige<br />

verden. Bibelen oppfordrer oss til<br />

å kjenne hverandre etter Ånden.<br />

Jeg ønsker å avsløre religiøse ord<br />

og fraser som er blitt en del av den<br />

kristne kulturen, og som kanskje<br />

har ført oss inn i tvil og vantro.»<br />

– Annie<br />

Kr. 248,- INNBUNDET<br />

Annie Schaug<br />

Åndelig og<br />

helt normal<br />

Allerede som barn ble Annie<br />

Schaug ledet inn i et liv preget<br />

av spiritisme, sjamanisme og<br />

okkultisme. Gjennom en sterk<br />

frelsesopplevelse ble hun utfridd til<br />

et liv i frihet med Jesus. Hun har nå<br />

en helt spesiell åndelig innsikt og<br />

forståelse. Samtidig advarer hun<br />

mot å blande nyreligiøse tanker<br />

inn i vår tro på en allmektig Gud.<br />

Kr. 249,- INNBUNDET<br />

8<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Inspirasjon<br />

John Wesley Adams<br />

Åndens ild<br />

og vekkelse<br />

Boken forteller om den<br />

samfunnsgjenonomgripende<br />

vekkelsen på Hebridene<br />

og hvordan vi kan lære av<br />

den.<br />

Den gir en sterk beskrivelse<br />

av hva som kan skje når<br />

Gud kommer ned med sin<br />

Ånd og kraft.<br />

Kr. 179,- POCKET<br />

Mike Pilavachi &<br />

Andy Croft<br />

Naturlig<br />

overnaturlig<br />

De fleste av oss tror på Guds<br />

kraft. Likevel er det mange<br />

av oss som lengter etter å<br />

se mer av denne kraften i<br />

hverdagen. Hva er det som<br />

mangler?<br />

«Naturlig Overnaturlig» utfordrer<br />

oss og viser hvordan<br />

et liv som er fylt med Den<br />

hellige ånd kan se ut.<br />

Kr. 248,- POCKET<br />

Mike Bickle<br />

Vokse i bønn<br />

Veien til et dypere<br />

bønneliv<br />

En praktisk framgangsmåte<br />

for å gjøre bønn til en del av<br />

hverdagslivet. I «Vokse i bønn»<br />

ser Mike Bickle både på hva<br />

Bibelen lærer oss om bønn, og<br />

han gir oss del i mange av sine<br />

egne erfaringer. Slik viser han<br />

oss veien til et dypere bønneliv<br />

gjennom å bygge et sterkere<br />

forhold til Gud.<br />

Kr. 249,- POCKET<br />

Mike Bickle<br />

Guds svar på<br />

den voksende<br />

krisen<br />

Dramatiske endringer vi har sett<br />

de siste årene – innen alt fra økonomi<br />

og politikk til moral og enda<br />

mer – har rigget scenen for en<br />

krise som påvirker alle områder av<br />

samfunnet. Hele menneskeheten<br />

står ved en korsvei. Mike Bickle viser<br />

oss Guds konkrete respons på<br />

denne voksende globale krisen.<br />

Kr. 248,- POCKET<br />

Shawn Bolz<br />

Å høre<br />

Guds stemme<br />

Når vi omfavner både det<br />

profetiske og mennesker, vil<br />

himmelen forme hjertene.<br />

Gjennom en tankevekkende<br />

filosofi om profetisk tjeneste<br />

og Shawns herlige suksesser<br />

og feil blir du både inspirert og<br />

utrustet.<br />

Kr 228,- POCKET<br />

Shawn Bolz<br />

Hemmeligheter<br />

fra Gud<br />

I denne boken gir Shawn<br />

Bolz oss del i historier, tanker<br />

og en bibelsk forståelse som<br />

kan gi oss større forståelse<br />

av Guds hemmeligheter.<br />

Du kan bli kjent med Guds<br />

hemmeligheter og bruke<br />

denne kunnskapen til å forandre<br />

verden rundt deg!<br />

Kr. 228,- POCKET<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

9


Oddvar Søvik<br />

er utdannet teolog fra Menighetsfakultet. Han har vært skoleungdomsprest, landsungdomssekretær,<br />

bibelskolelærer, evangeliseringsleder i Indremisjonsselskapet og pastor i Kristian sand og Bryne<br />

menigheter i Den evangeliske lutherske frikirke.<br />

Følg meg!<br />

Å være disippel er å følge Jesus og gjøre hans vilje.<br />

Hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, fordi det synes å ha blitt<br />

en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en<br />

kristen, er to forskjellige ting. Vi har satt et skille mellom det å tro på<br />

Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som Frelser og det å ha<br />

ham som Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Dermed<br />

har det også blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en<br />

disippel. Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!<br />

Kr. 279,- STORPOCKET<br />

Oddvar Søvik<br />

Derfor tror jeg<br />

Gode grunner til<br />

frimodig tro<br />

«Som kristne er det viktig å vite hva vi tror<br />

og hvem vi tror på. Men det er også nødvendig<br />

å vite hvorfor vi tror. Derfor tror jeg<br />

vil overbevise deg om at vi ikke har noen<br />

grunn til å skamme oss over evangeliet!»<br />

Kr. 299,- STORPOCKET<br />

<strong>Proklamedia</strong> har også utgitt evangeliseringsboken<br />

Veien hjem og ekteskapsboken Elske og<br />

Ære av Oddvar Søvik.<br />

Faber & Mazlish<br />

Hvordan snakke<br />

så barn vil lytte<br />

og lytte så barn<br />

vil snakke<br />

Dette er bestselgeren som vil<br />

gi deg det du trenger for å få et<br />

bedre forhold til barna dine – og<br />

deg selv. Boken har fått mye skryt<br />

av foreldre og profesjonelle over<br />

hele verden.<br />

Kr. 328,- INNBUNDET<br />

Øyvind Hofstad<br />

Overleveringen<br />

Fedre som vil overlevere sin<br />

kristne tro og vår kulturs røtter til<br />

sine barn, bør lese denne boken.<br />

Øyvind, som sammen med sin<br />

kone grunnla Familiefokus, deler<br />

sine erfaringer både om hvordan<br />

praktisk gi troslivet videre, og om<br />

hvordan være det forbildet barna<br />

ønsker å følge.<br />

Kr. 278,- STORPOCKET<br />

10<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Johannes Hartl<br />

liker å reise, male, komponere musikk og skrive. Etter universitetet fulgte han sin største lidenskap<br />

og grunnla et bønnehus i Augsburg i Tyskland. Dette er et sted der bønnen aldri stilner,<br />

verken dag eller natt.<br />

En brann i hjertet<br />

Hva er bønn? Hvordan virker bønn? Og hjelper bønn egentlig?<br />

Hvordan skal vi begynne å be, og hvor fører bønnen oss?<br />

Dette er spørsmål som Johannes Hartl har brukt hele livet på å utforske.<br />

Svarene har han funnet gjennom møter med mennesker og erfaringer –<br />

ofte på reise – en oppdagelsesreise som har ledet Hartl til selve hjertet av<br />

bønn. Hartl inviterer deg med på en utrolig reise, der han vever sammen<br />

historier om mennesker, bevegelser og øyeblikk fra hele verden.<br />

Kr. 248,-<br />

POCKET<br />

Vishal Mangalwadi<br />

Boken som<br />

skapte din<br />

verden<br />

Kr. 378,- Kr. 299,-<br />

INNBUNDET<br />

Norman Grubb<br />

Bønne kjempen<br />

som preget<br />

Europa<br />

Kr. 249,-<br />

POCKET<br />

Eric Metaxas<br />

Syv menn<br />

og hemmeligheten ved<br />

deres storhet<br />

Kr. 298,-<br />

INNBUNDET<br />

Eric Metaxas<br />

Syv kvinner<br />

og hemmeligheten ved<br />

deres storhet<br />

Kr. 298,-<br />

INNBUNDET<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

11


Romaner<br />

Nina Therese Brennesvik<br />

Bortført<br />

Tolv år gamle Idun Kvandal Engelsen skal på korøvelse. På veien forsvinner<br />

hun – midt i Bergen sentrum, midt på høylys dag. Iduns tante, politietterforsker<br />

Rita Engelsen, er desperat etter å finne Idun og få henne hel<br />

hjem igjen.<br />

Midt i tragedien står hun plutselig ansikt til ansikt med det siste<br />

mennesket hun har lyst til å møte – Steffen Svendsen, bestevennen som<br />

forsvant ut av livet hennes uten forklaring. Letingen etter Idun har ført<br />

dem inn i hverandres liv igjen, men tiden er i ferd med å renne ut. Hvor<br />

er Idun – og hvem har bortført henne? Og er hun i det hele tatt fortsatt i<br />

live?<br />

Kr. 248,- POCKET<br />

1 2 3<br />

Kjøp alle tre for kr. 399,-.<br />

Normal pris kr. 527<br />

Kr. 198,- Nå kr. 99,- Kr. 199,- Kr. 229,-<br />

Kristen Heitzmann<br />

Hemmelighetene<br />

Med evner som kokk, musiker og<br />

sjarmør blir Lance Michelli en del av<br />

planene til Rese Barrett før hun har lagt<br />

dem selv. Han får henne til å avsløre<br />

hemmeligheter hun aldri har fortalt til<br />

noen. Lance snakker om tro som om<br />

det er noe han kan ta og føle på, men<br />

hva er det han ikke sier?<br />

Kr. 229,-<br />

POCKET<br />

Kristen Heitzmann<br />

Aldri glemt<br />

Lance Michelli har avslørt gamle<br />

hemmeligheter om bestemor<br />

Antonias fortid. Han vender tilbake<br />

til New York sammen med Rese<br />

Barrett, men opplever at bestemoren<br />

nekter å høre på det han har å<br />

fortelle. Har hun virkelig misforstått<br />

det som skjedde den mørke<br />

natten for mange, mange år siden?<br />

Kr. 229,-<br />

POCKET<br />

12<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Familie<br />

Lisbeth S. Hjortland<br />

• Forstå<br />

din mann<br />

• Forstå<br />

din kvinne<br />

Dette er bøkene du har lett etter når<br />

det gjelder tips om hvordan forstå<br />

kvinnen eller mannen i ditt liv. De<br />

inneholder koselige og artige illustrasjoner<br />

som understreker temaet.<br />

Kr. 98,- pr stk.<br />

INNBUNDET<br />

Et verktøy for foreldre med barn<br />

i alderen 3 – 12 år.<br />

Håvard Kjøllesdal<br />

Disippelpuls<br />

i hjemmet<br />

Hvordan gir vi Jesus videre til neste<br />

generasjon?<br />

En gavepakke til alle småbarnsforeldre<br />

med bankende jesushjerter og krevende<br />

hverdager.<br />

Kr. 179,-<br />

SPIRALINNBUNDET<br />

Rune Zahl-Olsen<br />

Hva er et<br />

ekteskap…<br />

egentlig?<br />

«Rune Zahl-Olsen skriver<br />

ikke bare om det åpenbare,<br />

men også om den mer<br />

dypereliggende hensikten<br />

med at Gud innstiftet<br />

ekteskapet. Han viser på en<br />

svært tydelig måte hvorfor<br />

det er en kamp om ekteskapet.» - Trond Sæthren, leder<br />

Familiefokus, Ungdom i Oppdrags familiearbeid<br />

Kr. 149,- INNBUNDET<br />

Kr. 149,- INNBUNDET<br />

Oddvar Søvik<br />

Elske og ære<br />

Gode råd for<br />

bedre samliv<br />

Noe av det vakreste som finnes, er<br />

når en mann og en kvinne finner<br />

hverandre og får leve sammen i<br />

kjærlighet livet ut. Men mange par<br />

sliter i sitt ekteskap. Hva kan vi gjøre<br />

for at parforholdet kan bli så godt<br />

som mulig? Kan vi gjøre noe for å<br />

forebygge vanskelighetene?<br />

Rune Zahl-Olsen<br />

Tøffe valg<br />

I gode og onde dager<br />

Vi møter sju par som har slitt i<br />

ekteskapet, men som har funnet<br />

ny gnist. Etter hvert intervju får<br />

vi råd og tips. Boken er svært<br />

relevant for alle som lever i et<br />

forhold og som har planer om at<br />

samlivet skal vare, eller selv står<br />

i en veiledertjeneste.<br />

Kr. 229,-<br />

ILLUSTRERT STORPOCKET<br />

Gunnleik Hofstad<br />

Venner<br />

for alltid<br />

En bok for tenåringer om<br />

relasjoner, kjærlighet og<br />

sex<br />

Som ungdom blir du daglig<br />

bombardert av samfunnets tanker<br />

om hvordan vi mennesker skal<br />

leve sammen, men det er ikke<br />

dumt å stoppe opp og tenke på<br />

hva Jesus sier om saken.<br />

Kr. 199,-<br />

ILLUSTRERT STORPOCKET<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

13


Kristne helter<br />

Inspirerende, sanne historier om menn og<br />

kvinner som fulgte Guds kall.<br />

NORSKE KRISTNE HELTER<br />

BØKER I SERIEN:<br />

C.S. Lewis • Gladys Aylward • Loren Cunningham • Corrie ten Boom • Willam Booth •<br />

David Livingstone • Lillian Trasher • George Müller • Jim Elliot • Amy Carmichael • Eric<br />

Liddell • Mary Slessor • Elisabeth Elliot • Hudson Taylor<br />

Kommer: Richard Wurmbrand<br />

14<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Roy Godwin<br />

er leder for Ffald-y-Brenin Trust, et bønnens hus og retreatsenter i Wales. Han er også grunnleggeren<br />

av TransMed Vision, som planter bønnehus i området rundt Middelhavet.<br />

Strømmer<br />

av nåde<br />

Å bli et folk som<br />

velsigner<br />

Kr. 199,- Kr. 179,–<br />

POCKET<br />

Velsignelsens<br />

vei<br />

Guds nærvær<br />

og hensikt<br />

Kr. 228,- Kr. 179,–<br />

POCKET<br />

Arne G. Skagen<br />

Jeg fant,<br />

jeg fant!<br />

Hverdagen blir aldri den<br />

samme<br />

På en praktisk, humoristisk og<br />

hverdagsnær måte viser Arne<br />

G. Skagen med boken «Jeg<br />

fant, jeg fant» hvordan Jesus<br />

gjør oss til menneskefiskere<br />

på et hav av muligheter.<br />

Kr. 199,-<br />

POCKET<br />

Arne G. Skagen<br />

Endelig<br />

mandag<br />

Hverdags evangeli sering<br />

for alle<br />

Arne G. Skagen åpenbarer<br />

muligheter for oss som gjør at<br />

ordet «evangelisering» får en<br />

ny mening og innhold.<br />

Kr. 179,-<br />

POCKET<br />

Bøker av Loren Cunningham<br />

Bibelen<br />

til hele<br />

verden, nå!<br />

Misjonlederen Loren<br />

Cunningham deler her<br />

sitt mål med å gjøre<br />

Bibelen tilgjengelig<br />

for alle mennesker - i<br />

denne generasjonen!<br />

Fremdeles er det 180<br />

millioner som ikke har Bibelen på sitt morsmål.<br />

Bli med på dette fantastiske oppdraget! Sammen<br />

kan vi gjøre slutt på bibelfattigdommen.<br />

Kr. 199,-<br />

POCKET<br />

Verdens<br />

viktigste<br />

bok<br />

Har Bibelen en<br />

forvandlende<br />

kraft? Loren<br />

Cunningham,<br />

som har besøkt<br />

hvert eneste land<br />

i verden, har selv<br />

opplevd hvordan enkelte land er blitt forandret.<br />

Dette er en bok som gir tro på Bibelens<br />

forvandlende kraft.<br />

Kr. 199,-<br />

POCKET<br />

Seier<br />

på Guds<br />

måte<br />

Klassiker. En<br />

bilulykke førte til<br />

oppdagelsen av<br />

et åndelig prinsipp<br />

som «ladet<br />

opp» hans liv<br />

med Gud. «Seier<br />

på Guds måte» hjelper deg til å finne ny<br />

frihet, glede og kraft.<br />

Kr. 179,-<br />

POCKET<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

15


Barn<br />

Min takkebibel<br />

Vi har så mye å være takknemlige<br />

for!<br />

I denne bibelboken vil små barn<br />

oppdage og verdsette Guds enorme<br />

kjærlighet til oss. Gjennom ti bibelfortellinger,<br />

bønner og spørsmål vil<br />

barna lære at Guds Ord er fullt av historier<br />

som viser dem hans kjærlighet,<br />

slik at de kan be: «Takk Gud for at du<br />

elsker meg» og «Takk Gud for venner<br />

og familie».<br />

Kr. 199,- pr. stk INNBUNDET<br />

Bestselger • Unik kalender<br />

Miks og<br />

fiks dyrene<br />

365<br />

aktiviteter<br />

for barn<br />

Kr. 139,-<br />

INNBUNDET<br />

Kr. 149,-<br />

BORDKALENDER<br />

Kr. 139,- INNBUNDET<br />

deg og meg<br />

BabyBibel<br />

Kos deg med barnet ditt, og<br />

gled dere over å lære Guds<br />

ord sammen. Her finner du<br />

gode bibelhistorier tilpasset<br />

de aller minste. De inneholder<br />

aktiviteter som klapp,<br />

kos og klem, og dere kan<br />

synge sammen med David<br />

og harpen hans.<br />

Alder: 0–2 år.<br />

Kr. 199,- INNBUNDET<br />

Bodil Gjerland<br />

Sæbjørnsen<br />

Lær dem å<br />

takke<br />

Dette er en bok for deg som<br />

vil legge merke til alt det fine<br />

du har i livet ditt. Aktivitetene<br />

i boken vil hjelpe deg<br />

og familien din til å huske<br />

enda bedre hva du har å<br />

være glad for.<br />

Fra 4 år.<br />

16<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Barn<br />

7. opplag<br />

Merete Føyen Arnevåg<br />

Hva ville<br />

Jesus ha<br />

gjort?<br />

Rebekka, Kristian, Jostein og<br />

de andre barna på søndagsskolen<br />

får hvert sitt armbånd<br />

med fire merkelige bokstaver<br />

på: WWJD. En bok om at<br />

Jesus er en virkelighet for<br />

barn i deres hverdag. Fra<br />

6 år.<br />

kr. 229,- INNBUNDET<br />

Merete Føyen Arnevåg<br />

Da Robert<br />

måtte rømme<br />

Robert er en gutt på 9 år som bor på<br />

et barnehjem i Romania. Broren Petru<br />

maser hele tiden om å rømme. Robert<br />

lengter hjem. På sommerleir møter han<br />

en som forteller ham om Gud og Jesus.<br />

Basert på en sann historie.<br />

Fra 8 år.<br />

Kr. 199,- Nå kr. 149,- INNBUNDET<br />

Kr. 199,- Nå kr. 99,-<br />

CD<br />

Ranveig Klein<br />

Den mystiske<br />

rustningen<br />

Todd og Sander utforsker den store skogen. Der finner de en mystisk hjelm,<br />

og de møter en konge og en ridder. Hva er det for et eventyr guttene er blitt<br />

dratt inn i? Romanen viser både barn og voksne hvordan vi kan ta på oss<br />

Guds fulle rustning i hverdagen.<br />

Alder 8–12 år. Illustrasjoner: Katja Auestad<br />

Kr. 228,- INNBUNDET<br />

Chris Duwe<br />

Øystein på<br />

smulejakt<br />

Hva verdens begynnelse forteller oss om Gud<br />

Øystein finner noen smuler på rommet sitt. Hvor kommer de fra? Det<br />

må han finne ut. En spennende bok om å tenke spenstig og logisk om<br />

det helt nære og om de store spørsmålene om Gud. Alder: 5-10 år.<br />

Kr. 249,- INNBUNDET<br />

Kr. 198,- INNBUNDET<br />

Chris Duwe<br />

Klikk her,<br />

Thomas!<br />

Thomas har fått en invitasjon<br />

til å se noen rare filmer på<br />

nettet. Skal han bli med i<br />

chatten med de kule guttene?<br />

I denne boken får du som<br />

forelder hjelp til å få en god<br />

samtale om valg, Guds tanke<br />

med sex og praktiske tips til å<br />

kunne beskytte og utruste ditt<br />

barn. Boken inneholder også en<br />

foreldreveiledning.<br />

Alder: 8-12 år.<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

17


Tilbud på Andaktsbøker<br />

Jan Torland<br />

Fra mann til<br />

mann<br />

Denne disippelboken for<br />

menn gir undervisning<br />

og inspirasjon til å leve<br />

kristenlivet, oppmuntrer til<br />

Bibel og bønn og kanskje<br />

mest av alt til å gå med Gud<br />

i hverdagen. Den inneholder<br />

én andakt for hver uke,<br />

366 oppbyggelige vers fra<br />

Bibelen, ett for hver dag, og<br />

flere flotte bibelleseplaner.<br />

Kr. 279,- Nå kr. 199,-<br />

INNBUNDET<br />

Øyvind Hofstad<br />

Klar for<br />

dagen<br />

Andaktene i denne boken er<br />

små oppmuntringer i hverdagen<br />

der vi møter mennesker<br />

og omstendigheter, og de<br />

er hentet fra den populære<br />

podcasten På vei til jobben.<br />

Øyvind Hofstad er en ettertraktet<br />

forkynner, og han<br />

brenner for at menn skal ta<br />

ansvar i familien. Han er gift<br />

med Kari og har tre voksne<br />

barn.<br />

Kr. 299,- Nå kr. 199,-<br />

INNBUNDET<br />

Rachel Hickson<br />

Fullfør løpet<br />

Dette er en 40-dagers andaktsbok<br />

til hjelp for deg som vil leve med<br />

fullt fokus på Jesus!.<br />

Kr. 199,- Nå kr. 149,-<br />

Rachel Hickson<br />

Vei til fred<br />

En 40-dagers andaktsbok som<br />

veileder leseren til fred og fornyet<br />

liv med Gud.<br />

Kr. 199,- Nå kr. 149,-<br />

Rachel Hickson<br />

Steg mot Frihet<br />

Dette er en 40-dagers andakstbok<br />

om håp og nytt liv i Gud, skrevet<br />

til den som trenger hjelp og<br />

oppmuntring.<br />

Kr. 199,- Nå kr. 149,-<br />

Terje Tonås Konradsen<br />

Disippel 365<br />

Forfatteren tar deg med på<br />

en daglig vandring gjennom<br />

Bibelens tekster. Betraktningene<br />

er enkle, men dype, og<br />

fokuserer på hvordan du som<br />

kristen kan holde deg nær til<br />

Jesus i hverdagen. Men først og<br />

fremst er boken for deg som<br />

vil følge Jesus og leve nært til<br />

ham. Den passer til alle aldre.<br />

Kr. 299,- Nå kr. 199,-<br />

INNBUNDET<br />

Brian Shipman<br />

WWJD idag<br />

Andaktsbok for ungdom<br />

En bok som vil hjelpe deg til å forstå<br />

Bibelen bedre. Aktuell og Jesus sentrert<br />

andaktsbok for konfirmanter – tenåringer/ungdom.<br />

En andakt for hver dag.<br />

Kr. 198,- Kr. 179,-<br />

INNBUNDET<br />

Bill Johnson<br />

Et møte med Guds godhet<br />

90 daglige andakter<br />

Forbered hjertet ditt på daglige andakter som tar deg inn i 90 rike møter med en god Gud.<br />

Hver andakt starter med et skriftsted,<br />

etterfulgt av pastor Bill Johnsons kraftfulle innsikt i å erfare Guds godhet. Hver dag blir du invitert<br />

inn i nye dybder av nærhet med Faderen, og får møte hans godhet som en levende realitet.<br />

Kr. 249,- Kr. 199,- POCKET<br />

18<br />

E-post: ordre@proklamedia.no


Tilbudstorget<br />

3. opplag<br />

4. opplag<br />

Gud er god<br />

Kr. 248,-<br />

Nå kr. 99,-<br />

Ansikt til ansikt<br />

med Gud<br />

Kr. 179,-<br />

Nå kr. 99,-<br />

Når himmelen<br />

inntar jorden<br />

Kr. 179,-<br />

Nå kr. 99,-<br />

Momentum<br />

Kr. 199,-<br />

Nå kr. 99,-<br />

Gi rom for<br />

Guds nærvær<br />

Kr. 179,-<br />

Nå kr. 99,-<br />

Nick Vujicic<br />

Liv uten grenser<br />

Nick Vujicic er født uten armer og<br />

ben, men har overvunnet handikappet<br />

sitt og lever et uavhengig,<br />

rikt og meningsfylt liv.<br />

Kr. 199,- Nå kr. 99,-<br />

Nick Vujicic<br />

Vær sterk<br />

Nick gir deg tips om hvordan<br />

du kan utvikle et «mobbeforsvarssystem»,<br />

slik at du kan<br />

takle alle slags mobbere ved å<br />

bygge opp en innvendig styrke.<br />

Kr. 199,- Nå kr. 99,-<br />

Nick Vujicic<br />

Kjærlighet uten grenser<br />

Selv om han ble født uten armer<br />

og bein, har Nick Vujicic skapt seg<br />

et godt liv. Fylt med praktiske råd<br />

ethvert par kan dra nytte av, beskriver<br />

denne inspirerende boken<br />

et gudfryktig kjærlighetsforhold.<br />

Kr. 248,- Nå kr. 179,-<br />

Oversatt til 10 språk<br />

Inger Anna M. Drangsholt<br />

Ragge møter Ravn<br />

Geita Ragge spretter lykkelig<br />

rundt omkring, på sitt aller første<br />

sommerbeite med en splitter ny<br />

bjelle rundt halsen. Han har fått tre<br />

enkle regler av mamma, og den<br />

ene er aldri å gi fra seg bjella.<br />

Kr. 179,- Nå kr. 99,-<br />

Maggie Combs<br />

Supermamma<br />

Senk skuldrene, godta det<br />

uperfekte og sats på Guds<br />

superkraft<br />

Kr. 198,- Nå kr. 98,-<br />

Bart Millard<br />

I Can Only Imagine<br />

Bli med på en reise gjennom Barts<br />

liv. Se hvordan Gud gjenopprettet<br />

en skadeskutt familie og forberedte<br />

Bart til å tjene Gud gjennom<br />

musikk.<br />

Kr. 299,- Nå kr. 179,-<br />

Moro med verdier<br />

Glede, vennskap, tilgivelse, kjærlighet<br />

… Gjennom 52 avsnitt presenteres<br />

en egenskap eller verdi<br />

som man kan utforske sammen,<br />

knyttet opp til barns hverdagslige<br />

opplevelser. Alder fra 3 år sammen<br />

med en voksen.<br />

Eitan Shishkoff<br />

Hva med oss?<br />

Kristne begynner å skjønne at<br />

Israel har en viktig rolle å spille i<br />

endetiden. Men hvordan er den?<br />

Kr. 199,- Nå kr. 148,-<br />

Stasi Eldredge<br />

Bli den du er<br />

Dette er Stasi Eldredges mest personlige<br />

bok til nå, der hun forteller<br />

om sin egen tidligere kamp i livet<br />

mot lavt selvbilde og avhengighet.<br />

Kr. 229,- Nå kr. 179,-<br />

Kr. 249,- Nå kr. 199,-<br />

Päivi Heikkilä<br />

Herren vil gi deg<br />

byen<br />

Dette er en viktig bok i vår tid<br />

om hva Gud gjør i landet vårt.<br />

Han er med oss, og han ønsker<br />

at vi skal be for byene.<br />

Kr. 199,- Nå kr. 99,-<br />

Historiene Jesus fortalte<br />

Jesus var historiens største forteller. Historiene<br />

hans var enkle, korte og morsomme. I<br />

disse bøkene blir barna kjent med åtte av<br />

Jesu fortellinger fra Bibelen.<br />

Serien består av: • Sauen som gikk seg bort<br />

• Huset som var bygd på fjell • Den kostbare<br />

perlen • Fremmed, men god som gull • De to<br />

sønnene • Den lille porten • De ti sølvpengene<br />

• Den rike bonden<br />

SPENNENDE KRIM<br />

Kr 250,- for alle åtte bøkene<br />

Veil. pris kr 392,- Spar kr. 142,-<br />

Kristian Kapelrud<br />

Hemmelig liga<br />

av døde menn<br />

«Lykkes i å rive leseren med<br />

allerede fra første side.»<br />

– Bjørn Are Davidsen,<br />

forfatter<br />

Kr. 249,- Nå kr. 149,-<br />

Nettbutikk: www.proklamedia.no<br />

19


Ted Dekker & Bill Bright<br />

Mirakelbarnet<br />

En foreldreløs gutt vokser opp i et etiopisk kloster. Han har aldri<br />

vært utenfor klosterets vegger – i det minste ikke på den måten<br />

de fl este ser for seg. Nå må han enten flykte eller dø.<br />

Men verden er neppe klar for en gutt som Kaleb.<br />

Da flyktningearbeideren Jason Marker tar på seg å føre Kaleb<br />

bort fra klosteret, begynner ballen av intriger og farer å rulle.<br />

Sammen med Leiah, den fransk-kanadiske sykepleieren som<br />

flykter til USA med dem, oppdager Jason for alvor Kalebs<br />

unaturlige krefter. Men det gjør også guttens fiender som ikke<br />

vil la noe komme i veien for å ødelegge ham. Jason og Leiah<br />

kjemper for guttens liv mens verden bryter ut i debatt om hvor<br />

guttens kraft kommer fra.<br />

Ingen er forberedt på svaret som kommer.<br />

Kr. 279,- POCKET<br />

Ted Dekker & Bill Bright<br />

Mirakelmannen<br />

Ett menneske er nøkkelen til å finne Paktkisten – men han befinner<br />

seg langt inne i ørkenen, og ingen har sett ham siden han var gutt.<br />

I denne eksplosive oppfølgeren av Mirakelbarnet, har Rebecca<br />

Soloman kommandoen over en gruppe militære og arkeologer på<br />

vei inn i den etiopiske ørkenen for å finne det ene mennesket som<br />

kanskje vet hvor Paktkisten er. Å finne den er å gi folket hennes<br />

håpet tilbake. Jakten blir både spennende og farlig, og Rebecca<br />

finner både uventet kjærlighet og noe som er langt større og mektigere<br />

enn den hellige gjenstanden.<br />

Samtidig sender islamske fundamentalister Ismael, sin dyktigste<br />

snikskytter, etter Rebecca og mannen hun leter etter. De frykter<br />

at hvis Paktkisten blir funnet, vil Israel gjenreise Salomos tempel –<br />

akkurat der deres hellige moské i Jerusalem ligger. Men mannen de<br />

leter etter er ingen vanlig mann.<br />

Hans navn er Caleb, og han er også ute på et oppdrag: Å finne igjen<br />

den kjærligheten han tok imot som barn, og dele den med verden.<br />

Kr. 279,- POCKET<br />

Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad<br />

Bøkene kan kjøpes i din lokale<br />

bokhandel – eller direkte fra oss:<br />

ordre@proklamedia.no<br />

62 57 43 43<br />

Gratis frakt<br />

ved kjøp<br />

over kr 400,-<br />

PROKLAMEDIA.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!