10.11.2021 Views

Hudson Taylor : Kristne helter

«Hvis ikke Gud hjelper oss, er alt håp ute», ropte kaptein Morris i brølet fra stormen. Hudson Taylor var enig. Ja, da ville «Dumfries» synke denne dagen, og han ville aldri få se Kinas kyst, landet med alle menneskene Gud hadde kalt ham til. Hudson overlevde den livsfarlige jomfruturen til sitt elskede Kina. Med et lydig hjerte og tillit til at Gud ville forsørge ham, overvant han forfølgelse og store personlig tap for å formidle Guds sannhet til mennesker i Kina. Historien om Hudson Taylor utfordrer og inspirerer fortsatt unge og gamle til å trosse personlige prøvelser og trengsler og gi evangeliet til mennesker som enda ikke har hørt verdens beste nyheter.

«Hvis ikke Gud hjelper oss, er alt håp ute», ropte kaptein Morris i brølet fra stormen. Hudson Taylor var enig. Ja, da ville «Dumfries» synke denne dagen, og han ville aldri få se Kinas kyst, landet med alle menneskene Gud hadde kalt ham til.

Hudson overlevde den livsfarlige jomfruturen til sitt elskede Kina. Med et lydig hjerte og tillit til at Gud ville forsørge ham, overvant han forfølgelse og store personlig tap for å formidle Guds sannhet til mennesker i Kina.

Historien om Hudson Taylor utfordrer og inspirerer fortsatt unge og gamle til å trosse personlige prøvelser og trengsler og gi evangeliet til mennesker som enda ikke har hørt verdens beste nyheter.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Andre bøker i<br />

<strong>Kristne</strong> <strong>helter</strong>-serien:<br />

Corrie ten Boom<br />

Loren Cunningham<br />

Gladys Aylward<br />

William Booth<br />

C.S. Lewis<br />

Lillian Trasher<br />

David Livingstone<br />

George Müller<br />

Amy Carmichael<br />

Jim Elliot<br />

Eric Liddell<br />

Mary Slessor<br />

Elisabeth Elliot<br />

Andre bøker i<br />

Norske kristne <strong>helter</strong>-serien:<br />

Annie Skau Berntsen<br />

Hans Nielsen Hauge


<strong>Hudson</strong><br />

<strong>Taylor</strong><br />

langt inn i Kinas hjerte<br />

Janet og Geoff Benge


<strong>Kristne</strong> <strong>helter</strong> – <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong><br />

Originalens tittel: Christian Heroes: Then and now<br />

<strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong> – Deep in the Heart of China<br />

Copyright © 1998 YWAM Publishing. Alle rettigheter forbeholdt.<br />

Norsk copyright: © 2021 Proklamedia<br />

Oversatt av: Andreas Kristiansen<br />

Sats og omslag: Kristian Kapelrud<br />

Forsidefoto: Pixabay<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.<br />

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia<br />

1. opplag 2021<br />

ISBN 978-82-7199-614-7 (Bok)<br />

ISBN 978-82-7199-641-3 (E-bok)<br />

Proklamedia<br />

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad<br />

Tlf: 62 57 43 43<br />

E-post: post@proklamedia.no<br />

www.proklamedia.no


Innhold<br />

1 Farlig lys .................................................................................................................. 7<br />

2 En mors bønn ................................................................................................ 13<br />

3 Ett eneste ord .................................................................................................. 19<br />

4 En enestående mulighet ....................................................................... 29<br />

5 Vente på lønningsdagen ....................................................................... 37<br />

6 En død mann i London ....................................................................... 45<br />

7 «Hvis du blir i England» ...................................................................... 57<br />

8 Endelig Kina ................................................................................................... 67<br />

9 «Hvis de bare kjente den levende Gud» ................................ 79<br />

10 En i mengden ................................................................................................. 89<br />

11 Den heldigste mannen på jord ...................................................... 99<br />

12 I lys av evigheten ...................................................................................... 113<br />

13 «Om vi aldri skulle nå Kina» ....................................................... 125<br />

14 Arbeidet tar til ............................................................................................ 137<br />

15 En mann i Kristus .................................................................................. 149<br />

Bibliografi ................................................................................................................... 157<br />

Om forfatterne ....................................................................................................... 158<br />

Innhold 5


6 <strong>Kristne</strong> <strong>helter</strong> – <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong>


– 1 –<br />

Farlig lys<br />

Kaptein Morris grep om roret på Dumfries, et seilskip på 470<br />

tonn, mens han bjeffet ordre til mannskapets 23 menn. Skipets<br />

eneste passasjer, <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong>, satt på lugaren under<br />

dekk og skrev i dagboka si. Den korte, unge engelskmannen<br />

med lyst hår og blå øyne skulle til Kina som misjonær. Han<br />

var opptatt med å skrive og visste ikke at skipet var på vei<br />

inn i en storm, men han la merke til at lykta i lugaren hadde<br />

begynt å svinge mer enn tidligere.<br />

På dekket sank det barometriske trykket fort. Lavt trykk<br />

betød sterk vind, og sterk vind betød høy sjø. Bølger begynte å<br />

bryte mot baugen av skipet. Dumfries vugget fra side til side, det<br />

skalv og knakte i forføyningene. Jo sterkere vinden ble, desto<br />

mer bekymret ble kaptein Morris. Uansett hva han gjorde, var<br />

skipet i elementenes vold – havstrømmene og den hylende vinden.<br />

Enda verre: De hadde bare seilt i fire dager fra Liverpool og<br />

var ennå ikke kommet ut på det åpne Atlanterhavet. De befant<br />

seg fortsatt i Irskesjøen, truet av de skarpe, spisse klippene på<br />

kysten av Wales. Klippene var faretruende nærme skipet som<br />

ble kastet frem og tilbake av vinden og havstrømmene.<br />

Farlig lys 7


Sent på ettermiddagen var bølgene blitt store som fjell, og<br />

Dumfries knirket når den krenget. <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong> kom seg<br />

forsiktig opp på dekk. Fargen på himmelen lignet på blåmerkene<br />

han hadde fått da han ble slengt omkring i lugaren. Sjøsprøyten<br />

som pisket ham i ansiktet stakk som små glassplinter.<br />

Kaptein Morris klamret seg til det digre roret av tre, og<br />

vred det først den ene veien, så den andre, i et forsøk på å få<br />

Dumfries til å lystre. Han kikket på <strong>Hudson</strong> uten å slakke<br />

på grepet.<br />

«Hvis ikke Gud hjelper oss, er alt håp ute», ropte han.<br />

«Hvor langt unna kysten er vi?» ropte <strong>Hudson</strong> tilbake.<br />

«Omtrent 25 kilometer, og vi driver fort.»<br />

Idet kaptein Morris ropte, ble skipet truffet av en diger<br />

bølge. Frådende skum fylte lufta, drevet av vinden. Vannet<br />

bruste over dekket, kastet tønner og trebiter omkring som om<br />

de var vektløse. <strong>Hudson</strong> konkluderte med at det var tryggest<br />

nede i lugaren. Han kastet et blikk på omstendighetene før<br />

han satte kursen under dekk. Hvis ikke Gud griper inn og gjør<br />

et mirakel, vil det bare være noen plankebiter igjen av oss og<br />

skipet neste morgen, tenkte han, usikker på hva som ventet.<br />

Mange av mannskapet hadde trengt seg sammen i messa i<br />

mørket under dekk. Skipet vugget og krenget så kraftig nå – i<br />

fritt fall fremover, vuggende fra side til side, fallende fremover<br />

og vuggende fra side til side – at <strong>Hudson</strong> måtte kravle på alle<br />

fire nedover gangen for å kare seg til lugaren i akterenden.<br />

Lugardøra svingte voldsomt på hengslene, men han klarte å<br />

lukke den bak seg før han falt sammen av utmattelse. Han<br />

klatret opp i køya, alene i mørket, og hørte hvordan bølgene<br />

krasjet mot skroget og skipets skjelvende reaksjon. Hvert kast<br />

slang ham nesten ut av køya.<br />

Han prøvde å sove, men til ingen nytte. Stormens raseri<br />

bare økte i styrke, inntil skipet ble kastet så vilt omkring at<br />

8 <strong>Kristne</strong> <strong>helter</strong> – <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong>


<strong>Hudson</strong> ikke kunne ligge i køya lenger. Derfor karet han seg<br />

opp på dekk igjen. Kaptein Morris sto fortsatt og kjempet<br />

standhaftig ved roret. Men denne gangen la <strong>Hudson</strong> merke<br />

til noe annet. Et fyrtårn på lesiden av skipet.<br />

«Holyhead», ropte kaptein Morris til <strong>Hudson</strong>. «Vi har kurs<br />

rett mot det.»<br />

«Hvor lang tid har vi?» hylte <strong>Hudson</strong> tilbake i vindkastene.<br />

«Maks to timer», var kapteinens dystre svar.<br />

<strong>Hudson</strong> visste ikke hva han skulle si. Kaptein Morris<br />

hadde gjort alt han kunne for å redde skipet, men ingenting<br />

hadde hjulpet. Det var bare et tidsspørsmål før Dumfries ble<br />

knust til pinneved på klippene. Tårer blandet seg med den<br />

salte sjøsprøyten på kinnene hans.<br />

Tanker på familien fylte <strong>Hudson</strong> idet han bakset seg ned<br />

under dekk igjen. Han så ansiktene til moren og faren og søstrene<br />

Amelia og Louisa. Hvordan ville de takle at han døde?<br />

Det var ikke sånn det skulle ende. Hadde Gud reddet ham<br />

fra ondartet feber og den visse død bare for å la ham drukne<br />

i Irskesjøen? Han tenkte på kroppen sin. Ville den synke til<br />

bunns eller bli skylt opp på stranden? Bare i tilfelle han ble<br />

skylt opp på stranden, fant han frem lommeboka og klarte å<br />

skrive navnet og adressen med store bokstaver på innsiden, til<br />

tross for båtens voldsomme, uforutsigbare bevegelser. Så stakk<br />

han den innunder undertrøya. Hvis kroppen hans ble skylt<br />

opp på stranden, ville han bli identifisert og familien kunne<br />

gi ham en ordentlig begravelse.<br />

Han begynte å lete etter noe flytende, noe han kunne<br />

klamre seg fast til når båten sank. Samtidig skjønte han at<br />

det største problemet ikke ville være å holde seg flytende, men<br />

å unngå å bli knust mot klippene av det frådende havet. Men<br />

det kunne han ikke gjøre noe med. Til slutt valgte han en<br />

flettet kurv som livbøye. Den ville definitivt flyte, og den<br />

Farlig lys 9


var lett å klamre seg fast til. Inni kurven la han litt mat, et<br />

klesskift, litt tau og de kirurgiske instrumentene. Med dette<br />

provisoriske livredningsutstyret under armen karet han seg<br />

nok en gang på dekk. En lem var blitt revet av hengslene, og<br />

nå fosset vannet ned gjennom åpningen. Flere av mannskapet<br />

jobbet på spreng for å dekke det gapende hullet med en bit<br />

seilduk og noen treplanker.<br />

Kaptein Morris sto fortsatt ved roret, der han hadde stått<br />

det siste døgnet. Frådende vannmasser virvlet rundt beina<br />

hans mens bølge på bølge skylte over relingen med voldsom<br />

kraft.<br />

<strong>Hudson</strong> brukte relingen til å hale seg i retning kapteinen.<br />

Over ham pisket fallene mot masten. Kaptein Morris prøvde<br />

å få Dumfries til å krysse ved å seile i sikksakk, først den ene,<br />

så den andre veien, i et desperat forsøk på å komme bort fra<br />

klippene. Til ingen nytte. Vinden var altfor kraftig, skipet<br />

lystret ikke. Meter for meter nærmet de seg Holyhead og de<br />

morderiske klippene på den walisiske kysten.<br />

Fyrtårnets stråle traff baugen på skipet rytmisk, nifst. Ingen<br />

sjømann ønsket å se et sånt lys på så nært hold.<br />

I visshet om at han var i ferd med å miste skipet sitt, sjekket<br />

kaptein Morris instrumentene en siste gang. Barometeret<br />

viste at trykket begynte å stige, men ikke fort nok til at det<br />

nyttet. Deretter så han på vindmåleren. Plutselig ropte han:<br />

«Vinden har snudd! Bare to knepp, men nok til at vi kanskje<br />

går klar av klippene.»<br />

Han bjeffet ordre til mannskapet, som skyndte seg opp fra<br />

under dekk for å utføre dem. De trakk i fallene av alle krefter<br />

for å heise seil og utnytte den nye vindretningen. Kaptein<br />

Morris justerte kursen med roret, og denne gangen reagerte<br />

Dumfries. I stedet for å bli kastet enda nærmere klippene,<br />

begynte skipet å bevege seg bort fra dem. Millimeter ble til<br />

10 <strong>Kristne</strong> <strong>helter</strong> – <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong>


centimeter, centimeter ble til meter, og snart var skipet på vei<br />

ut i Irskesjøen igjen. Alle om bord jublet vilt. De var reddet!<br />

Ingen var mer overrasket eller glad enn <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong>.<br />

Han ville ikke drukne likevel. Han ville komme seg til Kina.<br />

Han smilte med seg selv. Etter bare fire dager til havs hadde<br />

han opplevd sitt første eventyr. Hvis bare de andre funksjonærene<br />

i banken i Barnsley hadde sett ham nå!<br />

Farlig lys 11


– 2 –<br />

En mors bønn<br />

Gutta på jobb hadde rett, tenkte <strong>Hudson</strong> med seg selv mens<br />

faren leste høyt fra Bibelen. Jeg har det kjedeligste livet i hele<br />

Barnsley, sikkert i hele England. Hvorfor må jeg sitte her og høre<br />

på dette hver eneste morgen? Det var bibellesning på kvelden<br />

også, men <strong>Hudson</strong> hadde ikke hørt etter i går kveld heller. Han<br />

så på de to lillesøstrene, Amelia og Louisa. De fulgte oppmerksomt<br />

med, de lyse lokkene lå helt stille, og de hadde et alvorlig<br />

uttrykk i ansiktet. Moren satt på den andre siden av bordet og<br />

nikket langsomt til ektemannens lesning. Å, så kjedelig!<br />

<strong>Hudson</strong> tenkte tilbake til da han begynte å jobbe i banken.<br />

Så naiv han hadde vært. Han hadde trodd at de andre<br />

funksjonærene ville bli imponert av at bestefaren i 1791 hadde<br />

bygget byens første metodistkapell på Pinfold Hill. Eller at<br />

familien hadde gått i den kirken hver eneste søndag siden<br />

da. I stedet for å være imponert av familiehistorien hans, bibelkunnskapen<br />

og at han til og med kunne lese Bibelen på<br />

latin, hadde kollegene bare ledd av den barnslige troen hans<br />

og utfordret alt han hadde tatt for gitt om kristendommen.<br />

Ja, han hadde tatt det for gitt. Da han ble fortalt om Jesus<br />

En mors bønn 13


og den kristne troen, hadde han tatt for gitt at det var sant.<br />

Men var det det? Hva om det ikke fantes noen sannhet? Hva<br />

om folk bare trodde fordi andre folk ba dem om det? Og hva<br />

med at kristne var hyklere? Det var noe kollegene alltid brakte<br />

på bane. Hadde de rett? <strong>Hudson</strong> kunne definitivt tenke seg et<br />

par stykker i kirken som passet til den beskrivelsen. Hodet var<br />

fullt av tanker som aldri hadde falt ham inn før han begynte å<br />

jobbe i banken ni måneder tidligere. Han hadde så begrenset<br />

erfaring, oppveksten var så beskyttet, livet så usigelig kjedelig.<br />

Til sammenligning virket kollegenes liv fylt med løfter om<br />

eventyr. Mens de gjorde mye ut av livet, satt han, i en alder av<br />

seksten år, hjemme ved bordet sammen med søstrene på tolv og<br />

åtte, og hørte på faren messe i det uendelige.<br />

Til slutt lukket herr <strong>Taylor</strong> Bibelen og avsluttet med en<br />

bønn. Så vendte han seg mot <strong>Hudson</strong>. «Kom ned før du går på<br />

jobb i dag. Jeg vil ta en titt på øynene dine.»<br />

<strong>Hudson</strong> nikket motvillig. Ingenting unnslapp farens falkeblikk.<br />

Han hadde hatt mye vondt i øynene i det siste, spesielt<br />

når han prøvde å jobbe med regnskapsbøkene i banken. Men<br />

han hadde ikke villet fortelle faren om problemet, for han hadde<br />

en mistanke om at øyeproblemene hadde noe med gasslampene<br />

på jobben å gjøre. Og siden arbeidet i banken var hans flukt<br />

fra kjedsomheten, ville han ikke at vonde øyne skulle komme<br />

mellom ham og hans nye frihet.<br />

<strong>Hudson</strong> gikk ned trappen fra der familien bodde til apoteket<br />

nedenunder. Den velkjente duften av urter og medisin møtte<br />

ham idet han skrittet inn i farens verden av flasker og pilleglass.<br />

Herr <strong>Taylor</strong> vinket ham bort til krakken på bakrommet. Det var<br />

der han undersøkte kundene for å finne ut hva som feilte dem.<br />

Han løftet <strong>Hudson</strong>s øyelokk og kikket inn i ett øye av gangen<br />

gjennom et forstørrelsesglass. Han stilte spørsmål. Hvor lenge<br />

hadde de verket? Var det verre om morgenen eller om kvelden?<br />

14 <strong>Kristne</strong> <strong>helter</strong> – <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong>


Til slutt var diagnosen klar: Begge øynene var svært betente<br />

– han kunne bli blind, så alvorlig var det. Det eneste håpet om<br />

full bedring var ro og hvile. <strong>Hudson</strong> satt som forsteinet. Han<br />

visste at det hadde vært for godt til å være sant. Nå ble det ikke<br />

mer jobbing i banken, det var slutt på å le sammen med de andre<br />

funksjonærene. I stedet måtte han være hjemme hele dagen og<br />

bli stelt for av moren og søstrene. Det var så urettferdig, men<br />

hva hadde han forventet? Sånn hadde det vært hele livet. Hver<br />

gang noe gikk hans vei, ble han syk. Foreldrene hadde vært ekstra<br />

forsiktige helt siden lillebroren William og deretter babyen<br />

Theodore døde. Livet var allerede superkjedelig, men <strong>Hudson</strong><br />

hadde på følelsen at det ville bli langt verre i ukene som ventet.<br />

Alle tanker om eventyr svant der han lå i det mørke soverommet.<br />

Vannet som dryppet fra de våte klutene på øynene blandet<br />

seg med de selvmedlidende tårene som rant nedover kinnene.<br />

Han så livet strekke seg ut foran ham, og det var ikke noe vakkert<br />

syn. Som eneste sønn ville han en dag ta over apoteket.<br />

Men én ting ville være annerledes, sverget <strong>Hudson</strong> med seg<br />

selv: Det ville ikke bli noe bibellesning hver morgen når han<br />

var sjefen. Han ville ikke be sammen med barna sine heller. Om<br />

ikke annet hadde tiden i banken vist ham hvor gammeldagse<br />

disse religiøse tankene var.<br />

Rekonvalesensen gikk langsomt, men da øynene var blitt<br />

friske nok, begynte han å jobbe for faren. Han var glad for å<br />

være på beina igjen. Og han var glad for at verken i øynene<br />

var borte. Men nå da han var frisk, måtte han gå i kirken med<br />

familien, noe han mislikte sterkt. Herr <strong>Taylor</strong> bestemte over<br />

barna, og han sørget for at <strong>Hudson</strong> ble med hver søndag. Men<br />

fru <strong>Taylor</strong> merket frustrasjonen som bygde seg opp i sønnen.<br />

Hun var bekymret for ham. Og hun ba for ham hver eneste dag.<br />

To år gikk, og selv om <strong>Hudson</strong> var kommet fint inn i rutinen<br />

En mors bønn 15


med å jobbe for faren i apoteket, ble han ikke kvitt frustrasjonen.<br />

Samtidig fortsatte fru <strong>Taylor</strong> å be for ham.<br />

Noen ganger kan handlinger, utført av forskjellige mennesker,<br />

på forskjellige steder, til forskjellige tider, møtes i ett<br />

avgjørende øyeblikk og fullstendig endre et menneskes livskurs.<br />

Noe slikt skjedde med <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong> i juni 1849, to år etter at<br />

han sluttet i banken.<br />

Den første handlingen ble utført av søsteren Amelia, som nå<br />

var fjorten. Hun så opp til storebroren og hadde en stund vært<br />

bekymret over at han hadde glidd vekk fra Gud. Hun bestemte<br />

seg for å gjøre noe med saken. I dagboka skrev hun at hun ville<br />

be for <strong>Hudson</strong> tre ganger om dagen helt til han fant fred med<br />

Gud. Som sagt, så gjort. Hun ba for ham utrettelig.<br />

Den andre hendelsen skjedde en måned senere da fru <strong>Taylor</strong><br />

dro for å tilbringe noen uker hos søsteren. Mens hun var borte,<br />

fikk hun litt tid til overs, noe hun sjelden fikk hjemme, med alt<br />

som måtte gjøres i huset. Derfor bestemte hun seg for å sette av<br />

en ettermiddag til å be for <strong>Hudson</strong>.<br />

Den samme ettermiddagen var <strong>Hudson</strong> hjemme og kjedet<br />

seg litt ekstra. Men han visste at hvis han ikke virket travelt<br />

opptatt, ville lillesøsteren Louisa mase om at han skulle leke<br />

med papirdokker med henne, eller enda verre, faren ville finne<br />

en eller annen oppgave til ham. Derfor tenkte han at han<br />

skulle ta med seg en god bok til favorittgjemmestedet sitt.<br />

Men han fant ingenting som interesserte ham i bokhylla; han<br />

hadde lest alle de gode bøkene så mange ganger at han kunne<br />

flere avsnitt utenat. Plutselig fikk han øye på et religiøst hefte<br />

han ikke hadde sett før. Faren hadde alltid slike liggende for<br />

å gi dem til kunder. <strong>Hudson</strong> smilte med seg selv da han tok<br />

heftet ut av hylla. Han hadde gjennomskuet hvordan disse<br />

heftene var bygget opp for lenge siden. Første halvdel var en<br />

spennende historie for å vekke leserens interesse, og den andre<br />

16 <strong>Kristne</strong> <strong>helter</strong> – <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong>


halvdelen var evangeliebudskapet. <strong>Hudson</strong> hadde allerede hørt<br />

nok evangeliebudskap for et helt liv, så han planla bare å lese<br />

den første delen.<br />

Med boka under armen og et kjapt blikk for å se at Louisa<br />

ikke oppdaget gjemmestedet hans, skyndte han seg bort til det<br />

gamle lageret på baksiden av eiendommen og satte seg til rette<br />

for å lese.<br />

Sju mil unna i huset til søsteren satt <strong>Hudson</strong>s mor i inderlig<br />

bønn for gutten sin. Etter å ha bedt i mange timer følte hun<br />

en behagelig fred. Dypt i hjertet visste hun at Gud hadde gitt<br />

henne bønnesvar. Hun visste ikke hvordan, men hun var sikker<br />

på at sønnen var blitt kristen.<br />

Og det hadde han faktisk! <strong>Hudson</strong> hadde begynt å lese fortellingen<br />

i heftet, og den hadde vært så interessant at han hadde<br />

glemt å stoppe etter den første halvdelen. Før han visste ordet<br />

av det, hadde han lest evangeliebiten også. Spesielt ett uttrykk<br />

festet seg: «Kristi fullførte verk». Han klarte ikke å få det ut av<br />

tankene. Han grublet lenge over det. Hvis verket var fullført,<br />

kunne han ikke gjøre annet enn å akseptere det fullførte verket.<br />

Dermed inviterte <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong> Jesus Kristus inn i livet sitt,<br />

der på gjemmestedet i det gamle lageret.<br />

Da <strong>Hudson</strong> gikk ut av lageret, var han et nytt menneske.<br />

Kampen som hadde rast inni ham så lenge, var endelig over.<br />

Han hadde fred inni seg for første gang siden han begynte i<br />

banken nesten tre år tidligere.<br />

Han ville at moren skulle bli den første som fikk vite det,<br />

og siden hun ikke var kommet tilbake fra besøket hos søsteren,<br />

fortalte han ingen om det som var skjedd.<br />

Det gikk noen dager, og Amelia og Louisa fulgte fascinert<br />

med på <strong>Hudson</strong>. Det var noe annerledes med ham. Til slutt<br />

spurte Amelia hva som var skjedd, og <strong>Hudson</strong> bekreftet at han<br />

var blitt kristen. Han forklarte at han ikke hadde sagt det fordi<br />

En mors bønn 17


han ville at moren skulle være den første som fikk vite det.<br />

Derfor ba han Amelia om å holde det hemmelig.<br />

Det gikk to uker før fru <strong>Taylor</strong> kom tilbake fra søsteren. Det<br />

føltes som en evighet å vente på å fortelle de gode nyhetene.<br />

Omsider hørte han trinnene hennes i trappen. Han slang opp<br />

døra og kastet seg om halsen på moren. Etter at han nærmest<br />

hadde klemt henne flat, slapp han taket og kunngjorde at han<br />

hadde fantastiske nyheter. Fru <strong>Taylor</strong> smilte bredt: «Jeg vet allerede<br />

hva du skal si», sa hun og nikket. «Du har funnet fred<br />

med Gud, og jeg har gledet meg over det i to uker.»<br />

<strong>Hudson</strong> tok et skritt bakover i forbauselse. Bare én person i<br />

hele verden visste om omvendelsen, og det var Amelia. Hadde<br />

hun skrevet til moren? «Men hvordan visste du det?» spurte han.<br />

«Brøt Amelia løftet? Hun lovet å holde det hemmelig.»<br />

Fru <strong>Taylor</strong> lo. «Nei, jeg har det ikke fra noen jordisk kilde.<br />

Jeg ba for deg da jeg var borte, og da jeg ba, fortalte Den hellige<br />

ånd at du hadde åpnet deg for ham.» <strong>Hudson</strong> var både lettet<br />

over at søsteren ikke hadde løyet til ham og sjokkert over at<br />

moren kunne være så sikker på hans omvendelse.<br />

De snakket litt mer, og <strong>Hudson</strong> skjønte at moren hadde bedt<br />

nøyaktig i samme stund som han hadde forstått hva det virkelig<br />

betød å være kristen.<br />

Flere dager senere tok <strong>Hudson</strong> det han trodde var dagboka<br />

si, for å sjekke noe han hadde skrevet. Da han åpnet den, skjønte<br />

han at han ved en feil hadde tatt i Amelias dagbok. Men før<br />

han rakk å lukke den, fikk han øye på navnet sitt. Det var en<br />

setning der hun lovet å be for ham tre ganger om dagen helt<br />

til han ble kristen. Datoen var nøyaktig en måned før han tok<br />

med seg heftet og leste det på gjemmestedet.<br />

<strong>Hudson</strong> var forbløffet. Gud hørte virkelig bønn. Han lurte<br />

på hva som ville skje videre i denne eventyrlige nye trosverdenen<br />

han nettopp var trådt inn i.<br />

18 <strong>Kristne</strong> <strong>helter</strong> – <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong>


– 3 –<br />

Ett eneste ord<br />

Nå da <strong>Hudson</strong> var blitt en troende, gledet han seg til søndagene<br />

i metodistkapellet på Pinford Hill. Bibellesningen var<br />

ikke kjedelig lenger. Hver gang noen leste fra Bibelen nå, ble<br />

ord og fraser levende for ham. Og det som før hadde vært kjedelige,<br />

tørre taler, var nå fulle av mening. Selv om han visste<br />

at han var for ung til å lede en bibelgruppe, eller noen annen<br />

kirkelig aktivitet, visste han at han måtte gjøre noe for Gud.<br />

Til slutt fikk han og Amelia en idé. De bestemte seg for å<br />

droppe kveldsgudstjenestene, som de elsket, og i stedet bruke<br />

tiden på å besøke hjem i de fattigste delene av Barnsley. De ville<br />

dele ut traktater på veien, invitere folk til kirken og fortelle dem<br />

om Guds kjærlighet og omsorg. Amelia og <strong>Hudson</strong> fikk et nært<br />

forhold på denne tiden med å planlegge og be for søndagsbesøkene.<br />

De var lykkelige, og ingen av dem så noen grunn til at<br />

de ikke kunne fortsette med disse besøkene på ubestemt tid.<br />

Herr og fru <strong>Taylor</strong> hadde imidlertid andre planer.<br />

Amelia var blitt fjorten år gammel, og foreldrene hadde<br />

vært på utkikk etter en god skole til henne. Etter mye leting<br />

besluttet de å sende datteren til kostskolen som ble drevet<br />

Ett eneste ord 19


Inspirerende, sanne historier om<br />

menn og kvinner som fulgte Guds kall.<br />

<strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong><br />

(1832–1905)<br />

«Hvis ikke Gud hjelper oss, er alt<br />

håp ute», ropte kaptein Morris i<br />

brølet fra stormen. <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong><br />

var enig. Ja, da ville «Dumfries»<br />

synke denne dagen, og han ville<br />

aldri få se Kinas kyst, landet med<br />

alle menneskene Gud hadde kalt<br />

ham til.<br />

<strong>Hudson</strong> overlevde den livsfarlige jomfruturen til sitt elskede<br />

Kina. Med et lydig hjerte og tillit til at Gud ville forsørge ham,<br />

overvant han forfølgelse og store personlig tap for å formidle<br />

Guds sannhet til mennesker i Kina.<br />

Historien om <strong>Hudson</strong> <strong>Taylor</strong> utfordrer og inspirerer fortsatt<br />

unge og gamle til å trosse personlige prøvelser og trengsler<br />

og gi evangeliet til mennesker som enda ikke har hørt verdens<br />

beste nyheter.<br />

9 788271 996147

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!