27.01.2021 Views

Monter Stolarki 11

Kończący się właśnie rok 2020 był trudny dla branży stolarki, jednak pokazał, że w czasie problemów potrafi ona się skonsolidować i wspólnie działać w obronie swoich interesów. Było to widoczne na przykład przy pracach nad Tarczą Antykryzysową czy propozycjami zmian w Warunkach Technicznych 2021 (więcej na str. 10). A czy zmiana Warunków Technicznych wpłynie na jakość montażu? I czy szczelny, poprawny montaż zacznie być postrzegany jako standard? O tym, jak klienci podchodzą do kwestii szczelnego montażu, opowiadają wykonawcy (str. 40). redaktor naczelna Katarzyna WANGIN

Kończący się właśnie rok 2020 był trudny dla branży stolarki, jednak pokazał, że w czasie problemów potrafi ona się skonsolidować i wspólnie działać w obronie swoich interesów. Było to widoczne na przykład przy pracach nad Tarczą Antykryzysową czy propozycjami zmian w Warunkach Technicznych 2021 (więcej na str. 10).
A czy zmiana Warunków Technicznych wpłynie na jakość montażu? I czy szczelny, poprawny montaż zacznie być postrzegany jako standard? O tym, jak klienci podchodzą do kwestii szczelnego montażu, opowiadają wykonawcy (str. 40).
redaktor naczelna
Katarzyna WANGIN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OKNA DRZWI BRAMY OSŁONY STEROWANIE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS

NR 11/GRUDZIEŃ 2020-STYCZEŃ 2021

Magazyn dla pracowników salonów sprzedaży stolarki, monterów i uczniów szkół budowlanych.

Patronat merytoryczny: Związek POLSKIE OKNA I DRZWI, organizator kampanii DOBRY MONTAŻ

EDUKACJA

• Nowa edycja szkoleń

on-line dla uczniów

szkół branżowych

„Porozmawiajmy

o DOBRYM MONTAŻU"

SPRZEDAŻ I MONTAŻ

• Sprzedaż produktów

premium

• Montaż stolarki

okiennej i drzwiowej

– co wybierają

klienci?

• Montaż okien

w warstwie ocieplenia

• Wykonawcy mówią:

Szczelny montaż

– standard czy opcja?

FIRMA

• Efektywne spotkania

biznesowe on-line

– to możliwe

• Demotywacja – wróg

systemów zarządzania


sprawdź:


MONTER STOLARKI

nr 11/grudzień 2020-styczeń 2021

Magazyn Związku

Polskie Okna i Drzwi

ul. Elektronowa 2 lok. 1.22

03-219 Warszawa

tel.: 22 743 87 02

biuro@poid.eu

Kończący się właśnie rok 2020 był trudny dla branży

stolarki, jednak pokazał, że w czasie problemów

potrafi ona się skonsolidować i wspólnie działać

w obronie swoich interesów. Było to widoczne na

przykład przy pracach nad Tarczą Antykryzysową

czy propozycjami zmian w Warunkach Technicznych

2021 (więcej na str. 10).

A czy zmiana Warunków Technicznych wpłynie

na jakość montażu? I czy szczelny, poprawny montaż

zacznie być postrzegany jako standard? O tym, jak

klienci podchodzą do kwestii szczelnego montażu,

opowiadają wykonawcy (str. 40).

Katarzyna WANGIN

Redaktor naczelna:

Katarzyna Wangin

kontakt:

redakcja@monterstolarki.com.pl

601 921 508

Współpraca:

Przemysław Ciechanowski

(CIECHANOWSKI S.C.)

Jacek Czeremużyński (MITURA

ACADEMY)

Tomasz Jakubiec (MULTIKO

ARCHITEKTURA OKIEN)

Zdzisław Maliszewski (POID)

Maciej Mazgaj (MULTIKO

ARCHITEKTURA OKIEN)

Adam Mitura (MITURA ACADEMY)

Monika Stankiewicz-Karda (ŁADNY

DOM)

Tadeusz Romański (GrupaMagnum)

Paweł Wróblewski (POID)

Wydawca:

TARGET PRESS

ul. Przasnyska 6B,

01-756 Warszawa

Kontakt w sprawie reklamy:

Andrzej Kalbarczyk

andrzej.kalbarczyk@targetpress.pl

531 370 279

Robert Saternus, Katarzyna Wilk

reklama.monter@targetpress.pl

606 223 311

Kontakt w sprawie prenumeraty:

admin@poid.eu

redaktor naczelna

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej

nowej strony www.monterstolarki.pl

Aby bezpłatnie otrzymywać magazyn MONTER STOLARKI,

zamów prenumeratę na stronie

poid.eu/portfolio/monter-stolarki/

Copyright:

Związek Polskie Okna i Drzwi

Redakcja nie zwraca materiałów

niezamówionych, zastrzega sobie

prawo redagowania nadesłanych

tekstów. Redakcja nie odpowiadają

za treść ogłoszeń, zamieszczonych

reklam i ogłoszeń promocyjnych.

Opinie wyrażone w nadesłanych

tekstach są opiniami ich autorów i nie

muszą odzwierciedlać stanowiska

redakcji. Redakcja ma prawo odmówić

zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść

i forma są sprzeczne z linią programową

lub charakterem pisma.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE:

NOVOBUDOWA

STRONY REKLAMOWE:

2, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 47, 49,

54-55, 57, 59, 61, 64-65, 87, 88

MONTER STOLARKI • 3


SPIS TREŚCI

24

22

66

AKTUALNOŚCI

To ważne dla naszej branży 6

WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ.

Termomodernizacja we właściwej kolejności 8

WARUNKI TECHNICZNE 2021. Branża stolarki dyskutuje

o zmianach w przepisach 10

WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ. Webinarium

Związku POiD z NFOŚiGW za nami 14

Wydarzenia 16

Nowości 20

EDUKACJA

Pandemia nie sprzyja promocji zawodu 22

POROZMAWIAJMY O DOBRYM MONTAŻU. Szkolenia

dla uczniów szkół branżowych – nowa edycja 26

SPRZEDAŻ I MONTAŻ

ZAPRASZAMY DO SALONU.

Najważniejsze: sprostać potrzebom klientów 28

ZAPRASZAMY DO SALONU.

Najważniejszy jest kontakt z klientem 32

BADANIA RYNKU. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Co wybierają klienci 36

Sprzedaż produktów premium 38

ZDANIEM WYKONAWCÓW. Szczelny montaż

– standard czy opcja? 40

Montaż okien w warstwie ocieplenia 56

NAJCIEKAWSZE REALIZACJE. W roli głównej

– glass-corner w warstwie ocieplenia 66

FIRMA

TO JEST MOJA WIZYTÓWKA.

Przyszłość widzimy w aluminium 74

Efektywne spotkania biznesowe on-line – to możliwe! 82

Rola social mediów w czasach epidemii 84

56

4 • MONTER STOLARKI


OFERUJEMY:

∞ OKNA, DRZWI

∞ OGRODY ZIMOWE

∞ FASADY Z PREFABRYKACJĄ

∞ HS – DRZWI PODNOSZONO

-PRZESUWNE

∞ DRZWI, OKNA I ŚCIANKI w klasie

odporności ogniowej EI30 i EI60

oraz dymoszczelne

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

∞ DYSTRYBUTORÓW DRZWI

I OKIEN ALUMINIOWYCH

∞ DEALERÓW

∞ FIRMY MONTAŻOWE

Dla producentów stolarki aluminiowej

możliwość zakupu systemów.

ZAPEWNIAMY SZYBKIE TERMINY

REALIZACJI ORAZ KONKURENCYJNE

CENY

U W

od 0,7 W/(m 2 K) U d

od 0,9 W/(m 2 K)

Tel. + 48 531 335 381

Tel. + 48 730 979 980

jk@g.alusystem.pl www.alusystem.pl


AKTUALNOŚCI | POID

To ważne

dla rozwoju

naszej

branży

JANUSZ KOMURKIEWICZ

Prezes Związku POiD,

Członek Zarządu

ds. marketingu

w firmie FAKRO

Wzeszłym roku o tej porze dyskutowaliśmy na temat

sytuacji branży stolarki pod kątem zapowiadanego

spowolnienia. Branża miała zanotować najniższe

wzrosty od 5 lat. Mimo tego z optymizmem przygotowywaliśmy

się do roku 2020. Pandemia zakończyła trwający

przez ostatnie lata bardzo dobry okres stabilnego i bezpiecznego

wzrostu segmentu stolarki budowlanej. Wiele jednak wskazuje na

to, że mimo wielu problemów produkcja okien i drzwi w Polsce

w tym roku będzie na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

Nie oznacza to, że rok był dla łatwy dla branży, która od kilku lat

jest największym eksporterem w Unii Europejskiej. Każde przedsiębiorstwo

musiało mierzyć się z bardzo dynamicznie zmieniająca

się sytuacją. Wprowadzony w wielu krajach lockdown spowodował

spadki sprzedaży nawet o 40%, a moce produkcyjne

w niektórych przedsiębiorstwach były wykorzystywane zaledwie

w 30%. Wiele budów wstrzymywano, sporo osób trafiło na kwarantannę,

zamknięto granice. Większe problemy z ciągłością produkcji

miało wiele firm w Europie Zachodniej. Polscy producenci,

mimo obniżenia mocy produkcyjnych, wciąż realizowali dostosowane

do sytuacji plany sprzedażowe. Dzięki temu w 3 i 4 kwartale

udało nadrobić się spadki sprzedaży z kwietnia i maja.

To co uwidoczniła pandemia to fakt, że nasza branża jest skonsolidowana.

Potrafimy działać wspólnie, co widzieliśmy w przypadku

prac nad Tarczą Antykryzysową, czy też propozycjami zmian

w Warunkach Technicznych 2021, gdzie wraz ze środowiskami

biznesowymi, deweloperskimi i architektonicznymi wypracowaliśmy

wspólne, spójne stanowisko. W tym kontekście możemy mówić

o sukcesie, który zastał osiągnięty dzięki szerokim dyskusjom

z przedstawicielami szeroko pojętej branży budowlanej i dialogowi

z Ministerstwem Rozwoju Technologii i Pracy.

6 • MONTER STOLARKI


POID

Nowe WT 2021

czy ta zmiana jest potrzebna?

Konrad PŁOCHOCKI

Członek Zarządu i Dyrektor

Generalny Polskiego Związku

Firm Deweloperskich

Jako Polski Związek Firm Deweloperskich braliśmy udział

w dyskusjach z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju,

apelując przede wszystkich o to, aby przyznać architektom

i inżynierom dowolność w sposobie, w jaki od 2021 roku

budynki będą osiągać wyznaczone limity zużycia energii, zamiast

zaostrzać parametry poszczególnych materiałów. Proponujemy,

aby włączyć do obliczeń energetycznych budynków

wskaźniki energii użytkowej i energii końcowej, co dałoby

większą elastyczność i pozwoliłoby zachować energooszczędność.

Dodatkowo wraz z kilkunastoma organizacjami działającymi

w branży budowlanej wystosowaliśmy wspólne stanowisko,

w którym podkreślamy, że o ile podzielamy potrzebę

tworzenia coraz wydajniejszych energetycznie budynków, to

odebranie prawa architektom i inżynierom do decydowania

o sposobie jego realizacji doprowadzi jedynie do nieuzasadnionego

wymuszenia wzrostu cen mieszkań, w sytuacji gdy

powinniśmy raczej skupić się na tworzeniu warunków i poszukiwaniu

efektywnych rozwiązań ekologicznych. Niepokoi

nas fakt, że zmiany te mają być wprowadzone w szczególnie

trudnym okresie. Pandemia koronawirusa wpłynęła na poczucie

bezpieczeństwa Polaków oraz ich zdolności zakupowe,

a także znacząco dotknęła branże budowlaną. Dlatego uważamy,

że wprowadzenie przepisów w obecnie proponowanym

kształcie będzie miało jednoznacznie negatywne skutki.

Wojciech GWIZDAK

Sekretarz Krajowej Rady Izby

Architektów RP

Życie jest bogatsze i bardziej skomplikowane niż przepisy

mogą to przewidzieć i dlatego też lubi zaskakiwać. Z pewnością

problemem, z jakim spotykają się osoby piszące przepisy,

jest próba zawarcia wszystkich możliwych sytuacji w jednym

ogólnikowym przepisie. W takiej dziedzinie jak budownictwo

wydaje się, że chyba najsprawniejszym rozwiązaniem jest sposób,

w którym państwo wyznaczałoby cele do osiągnięcia,

a fachowcy, architekci i inżynierowie mieliby daleko idącą

swobodę w osiąganiu owego celu. Napoleon Bonaparte tłumaczył,

że na wojnie to młodzi i pełni fantazji oficerowie powinni

wymyślać plany ataku, ale wykonanie powinno się powierzać

starym i doświadczonym kapralom. Dlatego swoboda

i elastyczność w podejmowaniu decyzji projektowych czy

wykonawczych w kwestii zużycia energii powinna w większym

niż obecnie stopniu leżeć po stronie osób znających się

na rzeczy i znających specyfikę każdego projektu. Ustawo-

dawcy pozostawiłbym jeszcze opracowanie właściwej prostej

metodologii, która nie tylko pozwoli na pracę specjalistom,

ale przede wszystkim pozwoli na ocenę przyjętych rozwiązań

przy odbiorze budynku czy w sytuacjach konfliktowych.

Grzegorz FILIPEK

Dyrektor Zarządzający Grupą

Produktów Stolarka Aluminiowa,

Stalowa i PVC, Dyrektor Sprzedaży

– Stolarka PVC, WIŚNIOWSKI

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych zapisany

jest harmonogram zmian dotyczących m.in. izolacyjności

termicznej stolarki. Od stycznia 2021 r. współczynnik U w

okien zostaje zmniejszony z 1,1 do 0,9 (W/m 2 K).

Uzyskanie takiego współczynnika nie jest technologicznie

trudne do osiągnięcia. Okna firmy Wiśniowski już

teraz spełniają parametry, które mają zostać wprowadzone

w 2021 r. Problemem jest, że wymóg wyższej izolacyjności

musi spełnić każde okno, bez względu na wymiary.

W oknach o dużych gabarytach osiągnięcie wymaganego

parametru nie jest trudne, ponieważ jest tam dużo większy

udział szyby, której przenikalność termiczna wynosi U g

= 0,5

(W/m 2 K), natomiast nowoczesne profile osiągają dwukrotnie

niższy parametr U f

=1,0 (W/m 2 K). Problem pojawia się

przy oknach, gdzie udział powierzchni profili PVC jest większy

niż powierzchnia szkła. W tym przypadku niezbędnym

może okazać się montaż trzyszybowego zespolenia, którego

komory zostaną wypełnione dużo droższym gazem kryptonem.

W tym przypadku koszty, jakie musi ponieść klient,

są niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści, jakie

osiągnie dzięki takiemu zabiegowi.

Dlatego rozumiem apel Związku Pracodawców – Producentów

Materiałów Dla Budownictwa oraz Związku Polskie Okna

i Drzwi do Ministerstwa Rozwoju, by nie wprowadzać nowych

wymogów od roku 2021. Organizacje te przytaczają wiele argumentów,

przemawiających na korzyść swoich postulatów.

Najczęściej powtarzany argument, wynikający z badań Narodowej

Agencji Poszanowania Energii (NAPE) jest taki, że

zwiększając wymogi dotyczące współczynnika U przegród,

można osiągnąć poprawę efektywności energetycznej budynku

na poziomie zaledwie 6-7%.

W mojej opinii większość firm na rynku już od dłuższego

czasu przygotowywała się na nowe wytyczne, więc z punktu

widzenia producentów okien nie jest to aż tak gigantycznym

problemem, ale na pewno wpłynie to na ceny finalnego wyrobu.

W przypadku firmy Wiśniowski i tak planujemy w najbliższym

czasie powiększenie swojej oferty produktowej o nowe

systemy okienne, więc jesteśmy na tę zmianę przygotowani.

Natomiast z punktu widzenia klienta można oczywiście się zastanawiać,

czy nie jest to już uprawianie „sztuki dla sztuki”

i czy w dobie obecnego sytuacji gospodarczej, jest to dobry

moment na tego typu zmiany. Dlatego sam z ogromną ciekawością

czekałem na finał rozmów branżowych organizacji

z ministerstwem.

MONTER STOLARKI • 7


AKTUALNOŚCI | POID

WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ

Termomodernizacja

we właściwej

kolejności

Związek POiD wraz z Partnerami po raz kolejny zaangażował się

w ważny społecznie temat: przypomina Polakom, aby zadbali o swoje

domy w myśl hasła: Wymień stolarkę z dobrym montażem! Poprawę

efektywności energetycznej każdego budynku należy zacząć bowiem od wymiany starych

okien, drzwi, bramy garażowej na energooszczędne wyroby… a kończyć na zakupie

nowoczesnego źródła ciepła. Taka kolejność przynosi realne korzyści dla odbiorców

– większy komfort życia i oszczędności w domowym budżecie. Nowa akcja POiD nazywa

się WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ.

opracowanie: Aveex/DOBRY MONTAŻ

Nasze domy są coraz bardziej

nowoczesne i funkcjonalne,

ale wciąż zbyt małą uwagę

przykładamy do efektywności

energetycznej przy ich modernizacji.

A to właśnie ona powinna być

punktem wyjścia przy realizacji tego

typu inwestycji. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

będzie opłacalne

i wpłynie pozytywnie na stan naszego

portfela oraz środowiska naturalnego

tylko wtedy, jeśli poszczególne

etapy zrealizujemy w odpowiedniej

kolejności.

– Duży nacisk kładzie się obecnie na

zastępowanie nieefektywnych źródeł

ciepła w domach jednorodzinnych,

tymi nowoczesnymi. Ta aktywność

8 • MONTER STOLARKI


POID

sama w sobie nie przyniesie oczekiwanych

korzyści w przypadku, gdy

pominięte zostaną kluczowe działania

termomodernizacyjne. W pierwszej

kolejności trzeba zabezpieczyć przegrody

zewnętrzne, przez które ucieka

ciepło, a więc wymienić stare okna,

drzwi czy bramę garażową na energooszczędne

wyroby, dobrze je zamontować,

a następnie wykonać izolację

termiczną ścian zewnętrznych. Tylko

wówczas wymiana kotła ma sens

– tłumaczy Paweł Wróblewski, Dyrektor

Zarządzający Związku POiD.

– Chcemy uświadamiać odbiorcom,

jak powinien wyglądać ten proces.

Dlatego realizujemy program społeczny

WYMIANA STOLARKI + DOBRY

MONTAŻ, w którym prezentujemy

benefity wynikające z zastosowania

rozwiązań z naszej branży i przypominamy,

że warto zadbać o dobry montaż,

który jest równie ważny jak dobry

produkt – dodaje.

Jakie są założenia akcji WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ?

Akcja WYMIANA STOLARKI +

DOBRY MONTAŻ” ma w założeniu

ożywić rynek stolarki budowlanej

w Polsce w sytuacji spowolnienia gospodarczego.

Działania skupiają się na dostarczeniu

odbiorcom realnej pomocy przy

realizacji inwestycji w termomodernizację

domu. Eksperci podpowiadają,

jak wybrać produkty, przeprowadzić

przedsięwzięcie krok po kroku

oraz uzyskać dofinansowanie, np.

z programu „Czyste Powietrze”, który

funkcjonuje obecnie w uproszczonej

formule.

Kampania ma charakter digitalowy.

Do dyspozycji konsumentów są

różnorodne materiały poradnikowe,

przekazywane wieloma kanałami komunikacji.

Realizowana jest aktywność

w mediach elektronicznych oraz

społecznościowych.

Program czerpie z dorobku kampanii

DOBRY MONTAŻ, która doczekała

się sześciu edycji, ale znacząco

wychodzi poza obszar jej oddziaływania.

Odpowiada na aktualne potrzeby

rynku, dostarczając odbiorcom

inspiracji, wiedzy oraz motywacji do

działania.

***

Zachęcamy do śledzenia informacji

na temat akcji WYMIANA

STOLARKI + DOBRY MONTAŻ na

www.dobrymontaz.com.

Program społeczny Związku POiD WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ wspierają:

Partnerzy Strategiczni: Aluprof, BFT, FAKRO, Hörmann, Klimas Wkręt-met, SOUDAL, Wiśniowski; Partnerzy Główni:

Ponzio, PORTA; Partnerzy Wspierający: Amberline, Anwis, Baltica, Erkado, Glasslift, GU, Invado, Krispol, Oknoplast,

Ronkowski, Roto, Stalpodukt Zamość, Winkhaus

Patroni Honorowi: Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

Patroni Merytoryczni: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania

Energii, Fundacja Ziemia i Ludzie, Instytut Techniki Budowlanej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polskie

Stowarzyszenie Dekarzy

Patroni Medialni: Budnet.pl, Budowlanematerialy.eu, Budownictwo.co, „Buduj Energooszczędnie”, „Budujemy Dom”,

„Cztery Kąty”, „Dom Idealny”, Domosfera.pl, Domszytynamiare.pl, Drzwi21.pl, „Ekspert Budowlany”, Kupdom.com.pl,

„Kwartalnik OKNO”, „Ładny Dom”, Ladnydom.pl, „M jak Mieszkanie”, „Mieszkanie i Wspólnota”, „Monter Stolarki”,

„Murator”, murator.pl, „Nasz Dekarz”, Obud.pl, Oknonet.pl, Receptynadom.pl, Urzadzamy.pl

MONTER STOLARKI • 9


AKTUALNOŚCI | POID

WARUNKI TECHNICZNE 2021

Branża stolarki

dyskutuje

o zmianach w przepisach

FOT. : PEXELS

Możemy mówić o sukcesie w sprawie zmian w Warunkach Technicznych 2021.

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przychyla się do jednego z postulatów

wypracowanych przez branżę.

opracowanie: Magdalena WOŹNIAK

Wraz z nadchodzącym rokiem

w życie wchodzą

nowe przepisy dotyczące

Warunków Technicznych,

jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. Zaostrzone

wymogi dotyczą między innymi

lepszej izolacji, co będzie skutkować

niższym zapotrzebowaniem na energię,

a także współczynników przenikania

ciepła ścian zewnętrznych, dachów,

okien i drzwi.

10 • MONTER STOLARKI

Wprowadzanie zmian trwa od 2014

roku, a ostatni etap zaostrza maksymalnie

parametry przenikalności ciepła

przegród, w tym także stolarki.

Według opinii przedstawicieli branży

stolarki obniżanie parametrów dotyczących

izolacyjności cieplnej okien

i drzwi może przynieść negatywne

skutki. Dlatego Związek Polskie

Okna i Drzwi skierował do ministra

rozwoju propozycje nowelizacji zapisów

w Warunkach Technicznych.

Stanowisko Związku Polskie Okna

i Drzwi w kwestii zapisów w Warunkach

Technicznych zostało wypracowane

na podstawie opinii i dyskusji

firm reprezentujących polską branżę

stolarki budowlanej, zarówno

producentów, dostawców komponentów,

jak również firm dystrybucyjnych.

Do petycji dołączyły inne

organizacje branży deweloperskiej,

architektonicznej oraz organizacje

biznesowe.AKTUALNOŚCI | POID

O co postulowała branża?

Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju

Pracy i Technologii przychyliło się do

jednego z głównych postulatów branży.

Wynikiem tego jest projekt noweli

zacji rozporządzenia, który zakłada

wprowadzenie przepisu przejściowego,

pozwalającego stosować

dotychczasowe normy energetyczne

do spraw wszczętych i niezakończonych

przed końcem bieżącego

roku, czego nie uwzględniała

wersja oryginalna. Dzięki tej zmianie

wszystkie wnioski złożone przez inwestora

w roku 2020 będą procedowane

na starych zasadach, niezależnie

od czasu, w którym decyzja stanie

się ostateczna.

Jakie ryzyko mogły

spowodować nowe

przepisy?

Dotychczasowy

projekt nowych

przepisów powodował

ryzyko nierównego

traktowania stron,

niebędące zależne

od działań inwestora.

Dotychczasowy projekt nowych

przepisów powodował ryzyko nierównego

traktowania stron, niebędące

zależne od działań inwestora,

a od trwania postępowania administracyjnego.

Tłumacząc dokładniej

– dwóch inwestorów składających

wniosek w jednym terminie mogłoby

podlegać różnym normom energetycznym.

Taka sytuacja zmuszałaby

do kosztownych i czasochłonnych

zmian w projekcie, które musiałyby

być wprowadzone przez inwestora,

powodując pewnego rodzaju niesprawiedliwość

przepisów.

Debata na temat ułatwień

dla branży budowlanej

Wchodzące w życie przepisy były tematem

debaty „Ułatwienia dla branży

budowlanej – jak pomóc przetrwać

branży, nie rezygnując z podnoszenia

efektywności energetycznej, zachowując

jej wysoką pozycję eksportową

bez wpływu na zwiększenie kosztów

inwestorskich”. Współorganizatorami

spotkania był Związek POiD oraz

Związek Polskich Firm Deweloperskich,

a wzięli w niej udział :

• Anna Kornecka – podsekretarz stanu

w Ministerstwo Rozwoju, Pracy

i Technologii;

• Grzegorz Kiełpsz – prezes PZFD;

• Janusz Komurkiewicz – prezes

zarządu Związku Polskie Okna

i Drzwi,

• Konrad Płochocki – dyrektor generalny

PZFD;

• Mariusz Scislo – architekt, prezes

FS&P ARCUSUS,

• Piotr Żabicki – członek rady Izby

Architektów Rzeczypospolitej

Polskiej.

Jak wskazywał w czasie dyskusji

Janusz Komurkiwicz, prezes Związku

POiD – Jesteśmy za tym, by rozmawiać,

jak obniżać energię pierwotną

zużywaną przez budynki, żeby były

one rzeczywiście zeroenergetyczne

i mniej emisyjne. Ale mówimy: zastanówmy

się, jaką metodą do tego

dochodzić. Czy ma sens bezkompromisowe

obniżanie parametrów

każdej przegrody? Okno to nie tylko

element przegrody zewnętrznej budynku,

który traci ciepło, ale także

z energii słonecznej ciepło zyskuje.

W zimie od strony południowej w bilansie

energetycznym więcej energii

pozyskujemy ze słońca niż tracimy

energii z ogrzewania. Ale jest to możliwe

dlatego, że od strony południowej

jest szyba jednokomorowa, a od

północnej – dwukomorowa. O tym,

gdzie i jakiej wielkości okno powinno

być zastosowane, powinien decydować

architekt. Zmiana przepisów

usztywnia tę drogę.

Wymiary referencyjne

okien

Janusz Komurkiewicz zwrócił również

uwagę na istotną rolę doprecyzowania

w Warunkach Technicznych

informacji o rozmiarze referencyjnym

okien, tak jak to jest w wielu krajach

UE, zgodnie z normą unijną. Postulat

ten był jednym z ważniejszych punktów

sugerowanych przez Związek

POiD w kolejnych propozycjach poprawek

w zapisach Warunków Technicznych.

– Uwzględnienie wymiarów referencyjnych

okien w zapisach Warunków

Technicznych miałyby przede wszystkim

wpływ na ujednolicenie interpretacji

przepisów w czasie kontroli różnych

instytucji nadzoru budowlanego.

Deklarowanie przenikalności cieplnej

na podstawie wymiarów referencyjnych

pozwala klientowi na łatwe porównywanie

różnych modeli okien.

Korzystne jest również dla producentów,

szczególnie w odniesieniu dla

okien o bardzo małych wymiarach.

Przyjęcie tej zasady pozwoli również

na łatwe i szybkie porównanie pod

względem parametrów przenikalności

cieplnej wyprodukowanych w Polsce

okien z wyrobami producentów

z innych krajów, gdzie stosowane są

takie same regulacje – wyjaśnia Janusz

Komurkiewicz.

Pani Minister Anna Kornacka zdeklarowała

uwzględnienie tego postulatu

w dalszych pracach po zaopiniowaniu

go przez Instytut Techniki

Budowlanej.

Z nadzieją na początek

dobrego dialogu

z ustawodawcą

Intensywne starania Związku Polskie

Okna i Drzwi na szczęście przekonały

twórców przepisów, czego

skutkiem jest ich uzupełnienie. Jednak

mamy nadzieje, że ten sukces

to dopiero początek dobrego dialogu

reprezentantów branży z organami

ustawodawczymi, czego skutkiem

będą kolejne poprawki, które ograniczą

dalsze zaostrzanie parametrów

izolacyjnych dla stolarki otworowej,

będące już dziś są jednymi z najbardziej

rygorystycznych w Europie. Jednocześnie

pozwolą na osiąganie oczekiwanych

rezultatów ekologicznych

poprzez rozwój technologiczny oraz

swobodę ich realizowania.

12 • MONTER STOLARKI

Z projektem możecie zapoznać się Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego,

pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340250.AKTUALNOŚCI | POID

WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ

Webinarium

Związku POiD z NFOŚiGW

za nami

We wtorek, 6 października 2020 roku odbyło się specjalne webinarium dla Partnerów

kampanii WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ oraz innych firm stowarzyszonych

w Związku POiD, który był organizatorem wydarzenia. Spotkanie dotyczyło założeń

programu „Czyste Powietrze”. Na pytania uczestników związane z tematyką

dofinansowania wymiany stolarki otworowej odpowiedział

ekspert z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej – Daniel Markiewicz.

opracowanie: Aveex/DOBRY MONTAŻ

Jednym z celów kampanii

społecznej WYMIANA STO-

LARKI + DOBRY MONTAŻ

jest informowanie – różnymi

kanałami komunikacji – inwestorów

indywidualnych o możliwości dofinansowania

inwestycji w wymianę

stolarki otworowej z programu

„Czyste Powietrze”. Tę misję realizują

również indywidualnie Partnerzy inicjatywy.

Aby posiąść rozległą wiedzę

na temat całego procesu uzyskania

dopłaty, a następnie dzielić się nią

w pełni rzetelnie ze swoim klientami,

potrzebowali oni jednak wsparcia

merytorycznego ekspertów z NFO-

ŚiGW. W tym celu zorganizowane zostało

przez Związek POiD specjalne

webinarium z udziałem przedstawiciela

tej instytucji.

Spotkanie poprowadził Paweł Wróblewski, Dyrektor Zarządzający Związku POiD. Jego gościem był

Daniel Markiewicz, ekspert z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FOT. (4): AVEEX/POID

14 • MONTER STOLARKI


POID

Jak przebiegało spotkanie?

W roli gospodarza e-spotkania wystąpił

Paweł Wróblewski – Dyrektor

Zarządzający Związku POiD, który powitał

wszystkich uczestników i przedstawił

założenia oraz cele kampanii

społecznej WYMIANA STOLARKI

+ DOBRY MONTAŻ. Następnie przekazał

głos Danielowi Markiewiczowi

z Departamentu Czystego Powietrza

w NFOŚiGW.

Ekspert odpowiedział wyczerpująco

na pytania zgłaszane wcześniej przez

Partnerów inicjatywy. Uczestnicy spotkania

mieli ponadto możliwość zadawania

dodatkowych pytań na czacie

i chętnie korzystali z tej opcji. Dlatego

spotkanie bogate było w merytoryczne

dyskusje. Przedstawiciele Partnerów

akcji „WYMIANA STOLARKI + DO-

BRY MONTAŻ” oraz pozostałych firm

członkowskich Związku mogli rozwiązać

swoje wątpliwości na temat zasad

funkcjonowania programu w aspekcie

sprzedawanych przez siebie produktów,

akcesoriów czy rozwiązań.

Nagranie ze spotkania zostanie udostępnione

wszystkim firmom członkowskim,

aby w dowolnym momencie

mogli korzystać z zaoferowanej

przez Związek POiD we współpracy

z NFOŚiGW wiedzy i przeszkolić swoją

kadrę w tym zakresie.

***

Kampania społeczna WYMIANA

STOLARKI + DOBRY MONTAŻ promuje

wśród inwestorów indywidualnych

ideę wymiany stolarki i poprawy

efektywności energetycznej budynków.

Partnerzy Strategiczni kampanii to: Aluprof,

BFT, FAKRO, Hörmann, Klimas

Wkręt-met, SOUDAL, Wiśniowski;

Partnerzy Główni: Ponzio, PORTA.

Partnerzy Wspierający: Amberline, Anwis,

Baltica, Erkado, Glasslift, GU,

Invado, Krispol, Oknoplast, Ronkowski,

Roto, Stalprodukt Zamość, Winkhaus.

Kampanii towarzyszą również

patroni honorowi, merytoryczni i medialni,

zaś w charakterze Ambasadorów

wspierają ją profesjonalni monterzy.

MONTER STOLARKI • 15


AKTUALNOŚCI | z branży

Wydarzenia

ZWIĄZEK POLSKIE OKNA I DRZWI

PODSUMOWUJE ROK 2020

10 grudnia odbyło się spotkanie Rady Członków Związku

POiD oraz konferencja prasowa, na której podsumowano

działalność Związku w ciągu ostatniego roku.

W czasie spotkania dyskutowano na tematy związane z obecną

sytuacją gospodarczą oraz o najważniejszych zmianach na

rynku, które będą miały największy wpływ na przyszłość branży.

Wśród najważniejszych trendów wymieniano rosnące znaczenie

eksportu, które stanowiło silne wsparcie dla producentów

stolarki, a także widoczne przesunięcie popytu z okien drewnianych

w kierunku okien z PCV i aluminium. Uczestnicy zwrócili

uwagę na utrzymujący się wysoki poziom zainteresowania

remontami.

Branża stolarki wchodziła w rok 2020 z optymizmem. Początkowo

wszystkie prognozy wskazywały, że mimo spowolnienia

odnotuje minimalne, ale jednak wzrosty. Optymizm zniknął

w chwili pojawienia się koronawirusa. Mimo trudności z organizacją

pracy w czasie pierwszej fali pandemii, zmniejszeniem

wydajności produkcyjnej nawet do 70%, w Polsce branża

budowlana pozostała jednym z sektorów, który najlepiej

poradził sobie z kryzysem. – Od początku kryzysu związanego

z pandemią podejmowaliśmy działania odpowiadające na

bieżące problemy, podejmowaliśmy współpracę z organizacjami

zrzeszającymi inne branże, prowadząc dialog i wspierając

się wzajemnie w przedsięwzięciach. W czasie cotygodniowych

spotkaniach online zarządu POiD, wypracowaliśmy ważne dla

przedsiębiorców postulaty Tarczy Antykryzysowej, które natychmiast

poddaliśmy do weryfikacji branży, a ostatecznie złożyliśmy

je oficjalnie na ręce Prezesa Rady Ministrów – mówi Jacek

Woźniak, członek zarządu w Związku Polskie Okna i Drzwi.

Pozornie spokojny początek roku

Początek roku upłynął na realizacji strategicznych działań

Związku, do których należy m.in. kontynuacja misji szkoleniowej.

W lutym i marcu udało się zorganizować 2-dwudniowe szkolenia

stacjonarne dla nauczycieli zawodu montera stolarki. W lutym

Związek wystartował z nową formułą Monteriady na targach

Budma. Podczas drugiego dnia targów odbyła się debata pt.

„Świadomy krok w przyszłość – zawód monter stolarki budowlanej”,

przygotowana dla uczniów. W spotkaniu uczestniczyli

ponadto prelegenci m.in. z Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Polskiej Izby Budownictwa czy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Rok bez targów i Kongresu Stolarki Polskiej

Pandemia zweryfikowała plany i uniemożliwiła ich realizacje,

co dało o sobie bardzo wyraźnie znać od marca. Odwołane

zostały wszystkie targi i wydarzenia branżowe. Przenoszenie

terminów targów, takich jak FENSTERBAU FRONTALE w Norymberdze

i ich odwoływanie, zmuszało wystawców do rezygnacji

z udziału. Wycofanie się z obecności na targach wiązało się

z ogromnymi stratami. Polska branża stolarki była narażona na

straty finansowe oraz na utratę swojej reprezentacji na rynkach

zagranicznych. Istniało bardzo duże ryzyko zahamowania

rozwoju działań eksportowych w najbliższym czasie, które już

przez ówczesną sytuację epidemiologiczną zostały osłabione.

Związek Polskie Okna i Drzwi jako reprezentant branży, wyszedł

z inicjatywą złożenia na ręce organizatorów stosownej petycji

w sprawie ustalenia terminu targów, który umożliwi producentom

zrealizowanie planów targowych. Ostatecznie targi

w Norymberdze zostały przeniesione na rok 2022.

Podobną decyzję podjęto w sprawie zaplanowanego na maj

2020 XI Kongresu Stolarki Polskiej. Początkowo termin przeniesiono

na wrzesień, ale ostatecznie w związku z epidemią, został

przełożony na maj 2021 roku. Decyzja o zmianie terminu największego

w Polsce wydarzenia dedykowanego branży stolarki

budowlanej ma na celu zapewnienie realizacji Kongresu

w sposób w pełni bezpieczny dla jego uczestników.

Związek POiD napędza rozwój branży

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Członków Związku, którzy

aktywnie angażują się w kolejne inicjatywy. Bardzo szybko

została przeprowadzona analiza aktualnej sytuacji oraz zmiana

strategii działania, dostosowana do warunków. Związek POiD,

dostosowując narzędzia komunikacji do aktualnej rzeczywistości

uruchomił specjalny kanał: POiD Hyde Park, czyli spotkania

dyskusyjne odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Dla salonów handlowych przygotowano zestaw dobrych praktyk,

dopasowany do aktualnych realiów. Zrodził się też pomysł,

by zająć się młodzieżą szkolną, która pozostawała w domu.

Zostało stworzone nowoczesne miejsce, gdzie uczniowie szkół

branżowych mogą zdalnie i w 100% bezpiecznie poszerzać

swoje kompetencje. Tak powstała grupa „Porozmawiajmy

o DOBRYM MONTAŻU”, licząca dziś już ponad 100 członków.

Intensyfikacji uległy działania komunikacyjne w zakresie akcji

wspierających program „Czyste Powietrze” czyli kampanii

WYMIEŃ STOLARKĘ +DOBRY MONTAŻ. Ma ona ożywić rynek

stolarki budowlanej w Polsce w sytuacji spowolnienia gospodarczego.

Koniec roku z sukcesem

Mijający, trudny rok kończy się jednak optymistycznie przełomem

w jednej z najważniejszych kwestii regulującej dalszy rozwój

branży stolarki – projektu zmian w Warunkach Technicznych

2021. Wraz z nadchodzącym rokiem w życie wchodzą nowe

przepisy; zaostrzone wymogi dotyczą m.in. współczynników

przenikania ciepła okien i drzwi. Wg. opinii przedstawicieli branży

stolarki zaostrzanie parametrów okien i drzwi może przynieść

negatywne skutki. Dlatego Związek przygotował propozycje

nowelizacji zapisów w Warunkach Technicznych. Ostatecznie

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przychyliło się do

jednego z głównych postulatów branży. Wynikiem tego jest

projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie

przepisu przejściowego, pozwalającego stosować dotychczasowe

normy energetyczne do spraw wszczętych i niezakończonych

przed końcem bieżącego roku, czego nie uwzględniała

wersja oryginalna. Trwają dalsze rozmowy w sprawie nowelizacji

ustawy, które uwzględniać będzie w zapisach Warunków Technicznych

wymiary referencyjne okien.

16 • MONTER STOLARKI


artykuł promocyjny

Planując remont dachu

warto pomyśleć o poddaszu

– o jego termomodernizacji

i wymianie okien dachowych.

Okna sprzed kilkudziesięciu lat już

dawno nie spełniają parametrów

termoizolacyjności, a także znacznie

różnią się zastosowanymi rozwiązaniami

technicznymi. Obecnie one są

na zdecydowanie wyższym poziomie

oraz zwiększają energooszczędność,

trwałość i bezpieczeństwo okien dachowych.

nierz uszczelniający w wersji Thermo

czy też kołnierze izolacyjne wykorzystywane

podczas montażu okna pozytywnie

wpłyną na poprawę energooszczędności,

nie tylko poddasza, ale

całego budynku. Po drugie, zyskamy

zdrowy klimat i dostęp do świeżego

powietrza każdego dnia gdyż współczesne

okna dachowe posiadają

nawiewniki. Zaletą nowych okien jest

zwiększone bezpieczeństwo zarówno

użytkowe jak i antywłamaniowe.

Opatentowany system wzmocnienia

konstrukcji okna topSafe chroni przed

łatwym wejściem do wnętrza pomieszczenia

z zewnątrz. Dzięki temu możemy

spać spokojnie wiedząc, że w naszym

dachu mamy okna z zaawansowanymi

rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa.

Lepsze parametry szyby i odpowiednie

ukształtowanie profili ram

okna powodują, że do pomieszczenia

napływa więcej naturalnego światła,

a wg badań ma ono dobroczynny

wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie,

a nawet poprawę koncentracji

i zdolności uczenia się. Do okien

możemy dobrać zarówno akcesoria

wewnętrzne, chroniące przed ostrym

światłem i dekorujące wnętrze, jak

i zewnętrzne, chroniące przed nagrzewaniem,

by jeszcze bardziej podnieść

komfort przebywania na poddaszu.

Okna dachowe FAKRO to idealne

połączenie jakości, ergonomii i estety-

ZALETY NOWYCH OKIEN

Decydując się na wymianę okien

dachowych na pewno my i nasz dom

dużo zyskamy. Po pierwsze, obniżymy

rachunki za ogrzewanie.

Termoizolacyjna

budowa okna,

trzyszybowy

pakiet, kołki

– każdy element jest dopracowany

pod względem wzorniczym tworząc

w całości atrakcyjny produkt. Trzy technologie

wykończenia drewna pozwalają

na zastosowanie okien w różnych

pomieszczeniach, a możliwość doboru

koloru zewnętrznego oblachowania do

barwy pokrycia dachowego sprawia,

że dom będzie wyglądał spójnie i efektownie.

Natomiast okna tworzywowo-

-aluminiowe dostępne są w kolorze

białym, bądź okleinie złoty dąb lub

sosna i są dedykowane do pomieszczeń

o podwyższonej wilgotności, jak

kuchnie czy łazienki.

DOFINANSOWANIE

INWESTYCJI

Ogromnym ułatwieniem w podjęciu

decyzji o remoncie domu jest szereg

benefitów dofinansowujących inwestycje,

które oferuje rząd. Kluczowym jest

program Czyste Powietrze, w którym

można skorzystać z dotacji, a także

obowiązująca od 2019 roku ulga

termomodernizacyjna. Wszystkie

aktualne informacje na temat wsparcia

można znaleźć na stronie internetowej

www. fakro.pl w zakładce Czyste

powietrze. Natomiast na podstronie

https://www. fakro.pl/znajdz-fachowca

znajduje się lista dekarzy i montażystów,

którzy specjalizują się w wymianie

okien dachowych a także adresy

punktów sprzedaży.

MONTER STOLARKI • 17


AKTUALNOŚCI | z branży

Grupa OKNOPLAST

wchodzi na rynek Hiszpanii

Grupa OKNOPLAST to wiodąca w Europie firma z branży

stolarki otworowej z PVC. Konsekwentnie realizując strategię

ekspansji i stawania się jednym z liderów na każdym

rynku eksportowym, rozpoczyna współpracę z największym

w Hiszpanii producentem okien PVC, firmą

Ampuero. Firma ta wnosi doświadczenie w zakresie

współpracy z dużymi partnerami biznesowymi

i digitalizacją produkcji.

Grupa OKNOPLAST już dziś jest jednym z liderów branży

stolarki otworowej PVC w Europie. Obecna jest na stałe

na 13 rynkach europejskich. Jej celem jest stanie się

jednym z liderów na każdym z rynków eksportowych za

sprawą budowania marki oraz dedykowanej sieci sprzedaży.

Dziś Grupa OKNOPLAST rozpoczyna współpracę

z hiszpańskim liderem okien PVC, firmą Ampuero i tym

samym mocnym akcentem pojawia się na półwyspie

iberyjskim.

Grupa OKNOPLAST zawsze była postrzegana w branży,

w Europie jako lider innowacji. Dotyczyły one produktów,

rozwiązań biznesowych czy marketingu. Jako pierwsi w Europie

wprowadziliśmy kilkadziesiąt innowacji produktowych

ustalając standardy tej branży. Jako pierwsi podjęliśmy się

też śmiałych kroków sponsoringu takich klubów jak Inter

Mediolan, Borussia Dortmund czy Olympique Lyon. Dzisiaj

też jako prekursor i pierwsza polska firma z branży okien PVC

dokonaliśmy czegoś, czego nikt z rodzimych przedsiębiorstw

jeszcze nie zrobił. Wchodzimy na rynek hiszpański, jednak

inaczej niż do tej pory to robiliśmy. Rozpoczynamy strategiczną

współpracę z firmą Ampuero, będącą największym

producentem okien PVC w Hiszpanii – mówi Mikołaj Placek,

Prezes Grupy OKNOPLAST.

Ampuero to hiszpańska firma rodzinna z 45-letnim

doświadczeniem i obrotami na poziomie 155-160 mln zł.

Mogą pochwalić się własną siecią sprzedaży oraz udziałami

w rynku na poziomie 10%. Ampeuro ma ogromne

ambicje. Pomimo posiadania statusu lidera branży stolarki

otworowej PVC w Hiszpanii wciąż widzi bardzo duży potencjał

rozwoju. Firma ma plan zdobycia jeszcze większej

części rynku, w czym pomóc ma Grupa OKNOPLAST.

Dni Budownictwa i Architektury – Forum

Gospodarcze Budownictwa BUILD 4 FUTURE

oraz Forum Designu i Architektury D&A.

Organizowane już po raz trzeci Forum Gospodarcze Budownictwa

„Build 4 Future” w swojej najbliższej odsłonie podejmie

najbardziej aktualne dla sektora tematy – tym razem dyskusje

odbędą się on-line. Forum do tej pory towarzyszyło najważniejszym

w naszym kraju targom branżowym, czyli Międzynarodowym

Targom Budownictwa i Architektury BUDMA. Z uwagi

na sytuację epidemiczną targi przełożono z lutego na listopad

(23-26.11.2021 r.), jednak w związku z wieloma wyzwaniami jakie

stoją przed branżą już u progu przyszłego roku, organizatorzy

podjęli decyzję o realizacji „Build4Future” w formule on-line,

w dniach 1-2 lutego 2021 r.

Pierwszy dzień branżowych debat poświęcony będzie m.in. analizie

rynku inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, nowym

technologiom w budownictwie oraz prefabrykacji jako odpowiedzi

na oczekiwania współczesnego budownictwa.

W drugim dniu Forum wiodącym tematem będzie finansowanie

i realizacja inwestycji infrastrukturalnych oraz nowa ustawa

„Prawo zamówień publicznych”.

Współorganizatorami Forum „Build4Future” są Grupa MTP oraz

Aluplast buduje nowy zakład produkcyjny

i zmienia adres

Od 7.12.2020 zmianie uległ adres siedziby ALUPLAST Sp.

z o.o.. Zmiana ta związana jest z budową nowego zakładu

produkcyjnego w Nagradowicach (gmina Kleszczewo) pod

Poznaniem.

Wybudowanie nowej siedziby pozwoli na prawie 2,5-krotne

zwiększenie mocy produkcyjnych. Na zakupionej działce o

powierzchni 15 ha powstanie nowoczesny zakład produkcyjny

wraz z magazynem oraz budynkami biurowymi. Wartość

końcowa inwestycji szacowana jest na ponad 140 mln zł.

W roku 2020 zakończony został pierwszy etap budowy.

Do użytku została przekazana pierwsza hala, która obecnie

pełni funkcję magazynu o powierzchni 17 tys. mkw. wraz

z placami i drogami wewnętrznymi o pow. 37 tys. mkw.

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia drugiej części

inwestycji związanej z budową hali produkcyjnej wraz z

mieszalnią.

Nowy adres siedziby ALUPLAST Sp. z o.o. to ul. Profilowa 1,

63-006 Nagradowice. Adres korespondencyjny pozostaje

bez zmian: ul. Gołężycka 25A, 61-357 Poznań.

DRUTEX buduje halę magazynową

DRUTEX SA kontynuuje imponujący tegoroczny proces

inwestycyjny. Po zainaugurowanej we wrześniu rozbudowie

biurowca i wcześniejszym oddaniu do użytkowania jednej

z najnowocześniejszych malarni proszkowych na świecie,

rozpoczął także budowę hali magazynowej. Inwestycja

obejmuje magazyn wysokiego składowania o łącznej

kubaturze blisko 50 tys. m³ wraz z zapleczem technicznym

i socjalnym oraz baterią silosów zewnętrznych i infrastrukturą

towarzyszącą. Budynek zostanie wyposażony w inteligentny,

automatyczny system magazynowania oparty na regałach

paletowych. – Ta inwestycja to kolejny etap rozwoju firmy.

Zdobywamy nowych klientów, zwiększamy produkcję, więc

konieczne jest również poszerzanie bazy magazynowej,

w tym przeznaczonej do przechowywania komponentów

używanych w produkcji m.in. naszych profili PVC. To niezwykle

istotne w kontekście zabezpieczenia ciągłości produkcji

i łańcucha dostaw – mówi Leszek Gierszewski, prezes firmy.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa, a wśród partnerów

merytorycznych i branżowych znajdują się m.in. Polski Związek

Firm Deweloperskich, Polski Klaster Budownictwa, Stowarzyszenie

„Energooszczędne Domy Gotowe”, Polska Izba Inżynierów

Budownictwa, Polska Izba Budownictwa oraz Związek „Polskie

Okna i Drzwi”.

Już dzień później, 3 lutego, odbędzie się Forum Designu i Architektury

– inspirujące spotkanie z udziałem światowych autorytetów

z Polski, Europy i świata, pod intrygującym tytułem „Sumienie

detalu”. Na wydarzenie odbywające się w formule on-line

zapraszają organizatorzy i patroni honorowi: Grupa MTP, Izba

Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów

Polskich SARP, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Więcej na stronie www.build4future.pl oraz www.forumdia.pl

18 • MONTER STOLARKIAKTUALNOŚCI | z rynku

Nowości

Klucz do bezpieczeństwa

W przypadku drzwi do garażu,

w pierwszej kolejności, warto pomyśleć

o zastosowaniu zamka antywłamaniowego,

np. w wersji samoryglującej.

Przykładem jest zamek wielopunktowy

GU-SECURY Automatic-DR, który może

być zainstalowany w drzwiach z aluminium,

PCV lub drewnianych. Antywłamaniowe

zabezpieczenie zamka

GU-SECURY Automatic-DR opiera się

na podwójnym i niezawodnym ryglu,

dzięki któremu wszystkie elementy

ryglujące wysuwają się automatycznie

po zamknięciu drzwi. Oprócz tego

zamek jest komfortowy w użytkowaniu,

ponieważ jego mechanizm samoryglujący

zwalnia użytkownika z obowiązku

użycia klucza – drzwi zaryglowują się

same, natychmiast po zamknięciu.

www.g-u.com

Żaluzje fasadowe SkyFlow

Początek roku 2021 będzie dla firmy

ALUPROF czasem nowości. Na rynku

pojawi się system żaluzji fasadowych

SkyFlow – rozwiązanie, które skutecznie

chroni wnętrza pomieszczeń przed

nadmiernym nagrzaniem, przy równoczesnym

zapewnieniu odpowiedniego

komfortu optycznego. Przemyślana konstrukcja

systemu pozwala na wykonanie

żaluzji o dużych gabarytach, dzięki

czemu mogą one być z powodzeniem

stosowane w obiektach charakteryzujących

się większymi przeszkleniami.

To sprawia, że tego typu produkty

doskonale sprawdzą się zarówno w budynkach

użyteczności publicznej, jak

i inwestycjach mieszkaniowych.

Żaluzje fasadowe cechują się przede

wszystkim swobodną regulacją kąta

pochylenia lameli, co pozwala na wybór

właściwego stopnia zaciemnienia

oraz możliwość indywidualnego sterowania

przez użytkownika. Dodatkowo,

estetycznie wyprofilowane ruchome

pióra w połączeniu z aluminiowymi

prowadnicami i kasetami, nadają

fasadzie nowoczesnego, a zarazem

oryginalnego wyglądu.

System zaprojektowany przez firmę

ALUPROF występuje w trzech wariantach:

SkyFlow SZF/P do montażu

podtynkowego; samonośna SZF/S, zaprojektowana

głównie z myślą o montażu

fasadowym w obiektach z dużymi

przeszkleniami i SkyFlow SZF/A w wersji

adaptacyjnej, do montażu na elewacji

lub wnęce okiennej w obiektach już

istniejących. www.aluprof.pl

Niezawodne bramy garażowe

Brama Belado spełnia najwyższe wymogi

w zakresie termoizolacji

i efektywności energetycznej. Konstrukcja

segmentów z przegrodą termiczną

i większą grubością całkowitą, w połączeniu

z ociepleniem twardą pianką

PUR, gwarantuje najwyższe właściwości

izolacji cieplnej i akustycznej. Współczynnik

izolacyjności cieplnej to U =

0,34 W/(m 2 K).

Bramy zostały one zaprojektowane

w taki sposób, by zapewnić m.in.

zwiększoną ilość miejsca przed

garażem, dużą wysokość przejazdu

i łatwość obsługi. Pełną niezawodność

osiągnięto dzięki sprężynie naciągowej

lub sprężynie skrętno-wałowej z dwustronnym

zabezpieczeniem na wypadek

pęknięcia jednej ze sprężyn.

www.oknoplast.com.pl.

Jasno, cicho i ciepło

W związku ze zmianą WT 2021 należy

zwrócić szczególną uwagę na okna

z odpowiednio dobraną szybą zespoloną.

W odpowiedzi na nowe wytyczne,

Saint-Gobain oferuje niskoemisyjne

szkło ECLAZ. W pakiecie trójszybowym

ECLAZ gwarantuje wysoki komfort

termiczny (g = 60%, Ug = 0,5 W/(m 2 K)

i doświetlenie wnętrz (Lt = 77%) oraz

naturalne odwzorowanie barw. Dzięki

zastosowaniu laminatu ECLAZ STADIP

SILENCE z min. dwoma warstwami

folii PVB SILENCE, ECLAZ zadba także

o komfort akustyczny, chroniąc przed

hałasem z zewnątrz.

www.saint-gobain-building-glass.pl

20 • MONTER STOLARKIEDUKACJA | nauka zawodu

ZAWÓD MONTER STOLARKI

Pandemia

nie sprzyja

promocji zawodu

W roku 2019 wielkim sukcesem branży stolarki było utworzenie nowego zawodu – monter

stolarki budowlanej. Niestety, czeka nas jeszcze trudna droga, żeby na dobre wprowadzić

go do szkół, ponieważ trwająca pandemia skutecznie utrudnia ich dyrekcji szerzenie

wiedzy o nowym kierunku nauczania wśród kandydatów.

opracowanie: Monika STANKIEWICZ-KARDA

Na początku października poprosiliśmy

dyrektorów kilku

szkół zawodowych, by nam

opowiedzieli, czy w roku

szkolnym 2019/2020 w prowadzonych

przez nich placówkach pojawili się

kandydaci do nauki nowego zawodu

– monter stolarki budowlanej. Zapytaliśmy

także, w jaki sposób pandemia

wpłynęła na tok nauki – m.in. czy nauka

przedmiotów zawodowych, zajęcia

praktyczne zostały odwołane lub odłożone

na później.

Pomysłów

na promocję

nauki w zawodzie

monter stolarki

jest wiele. Niestety

ich realizacja jest

obecnie w większości

przypadków skutecznie

zablokowana.

Niestety, okazuje się, że pandemia skutecznie

utrudnia (m.in. z powodu braku

możliwości organizowania dni otwartych)

promocję nowego zawodu i rozpowszechnianie

wiedzy o nim wśród kandydatów

do szkół. Dyrektorzy chwalą

natomiast możliwość korzystania przez

uczniów ze szkoleń on-line organizowanych

w ramach grupy „Porozmawiajmy

o DOBRYM MONTAŻU” na FB.

Nowa rzeczywistość

Kiedy na wiosnę 2020 uczniowie z dnia na dzień zostali zamknięci w domach

i trzeba było zapewnić im edukację szkolną w zupełnie nowym formacie,

szkoły zawodowe poradziły sobie naprawdę dobrze.

W roku szkolnym 2019/2020 nie

udało się nam utworzyć ani klasy, ani

grupy w zawodzie monter stolarki budowlanej.

Niestety w kolejnym roku

2020/2021 również się to nie udało.

Mieliśmy niezwykle mało czasu na

promowanie tego kierunku nauczania –

właściwie nie mieliśmy go wcale. Szkoły

na wiosnę były zamknięte, a cała

promocja sprowadzały się do informacji

w sieci. Tymczasem w moim przekonaniu

do promowania kształcenia

zawodowego potrzeba przede wszystkim

bezpośredniego kontaktu z kandydatem

i rodzicami.

W bieżącym roku szkolnym nadal będziemy

promować ten zawód na ile się

da. Bardzo popierałem wprowadzenie

zawodu montera stolarki do szkół i nadal

będę to robić. Moim zdaniem naukę

zawodu montera stolarki – i innych

kierunków budowlanych – musimy

Arkadiusz DRATWA

Od 15 lat dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego

w Poznaniu, wiceprezes Polskiej Izby Budownictwa; więcej informacji

o szkole na stronie www.zsb.com.pl

promować w szkołach podstawowych,

bo tam jest nasz potencjalny odbiorca.

Obecnie wiele akcji jest kierowanych

do uczniów szkół branżowych, co według

mnie jest nietrafionym pomysłem,

bo oni już ten zawód wybrali. My, jako

Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera

Sławskiego, kierujemy ofertę do

uczniów szkół podstawowych i ich rodziców

– właśnie tam musimy być bardzo

mocni medialnie.

Jeżeli mają powstawać konkursy lub

inne akcje promocyjne, niech będą skierowane

do uczniów szkół podstawowych.

Klasy patronackie zostawiłbym

na tym etapie. Porównam to do sprzedaży

– promocję okien, drzwi i innych

produktów kierujemy przede wszystkim

do ludzi, którzy budują lub domy.

Pomysłów na promocję zawodu

montera mamy wiele, ale na razie

wstrzymuje nas pandemia.

22 • MONTER STOLARKI


nauka zawodu

mgr inż. Jerzy KOTAŚ

Od 2001 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach, a następnie od

1 września 2017 roku – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

nr 2; więcej informacji o szkole na stronie ckziuwadowice.pl

W ubiegłym i bieżącym roku szkolnym

w naszej szkole nie udało się jeszcze

utworzyć klasy o profilu monter

stolarki budowlanej – zainteresowanie

uczniów tym zawodem na razie nie jest

duże, stąd oczywiste jest, że potrzebuje

on promocji. Jednak jak wiadomo,

z powodu pandemii zajęcia lekcyjne

odbywały się zdalnie, natomiast zarówno

zajęcia praktyczne, jak i współpraca

z firmami zostały zawieszone. Nie odbyły

się też Targi Oświatowe ani Dni

Otwarte szkoły, co spowodowało brak

możliwości promocji tego zawodu.

Izabela POPŁAWSKA

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

w Białymstoku; więcej o szkole można przeczytać na stronie www.

zsz5.pl

ZSZ nr 5 w Białymstoku ma ogromne doświadczenie

w nauce zawodów budowlanych

Zespół Szkół Zawodowych nr 5

w Białymstoku ma już 61-letnią tradycję

w kształceniu w zawodach budowlanych.

Od 2018 roku wprowadziliśmy

do oferty naszej szkoły nowy zawód

– monter stolarki budowanej. Niestety,

z powodu braku odpowiedniej liczby

chętnych, nie udało się nam jeszcze

utworzyć klasy w tym zawodzie.

Pandemia wpłynęła na wszystkie

działania szkoły, w tym na promocję

nauki zawodu montera stolarki. Brak

możliwości organizacji dni otwartych

w siedzibie szkoły oraz udziału w forach

organizowanych przez szkoły podstawowe,

a przede wszystkim bezpośredniego

kontaktu kandydatów z naszą

placówką, zamknęło wiele dróg. Nie

mieliśmy szans na przedstawienie oferty

kształcenia i zachęcenia młodzieży

do nauki w Branżowej Szkole I stopnia

nr 5 oraz Technikum nr 5. Skupiliśmy

się więc na działaniach promujących

zawody w serwisach społecznościowych

i na stronie internetowej szkoły,

ale to było za mało. Nie promowaliśmy

w mediach zawodów już nauczanych

w szkole, ponieważ nasze możliwości

finansowe na to nie pozwalały. W ramach

promocji zawodu monter stolarki

budowlanej wykorzystaliśmy natomiast

materiały udostępnione przez Związek

Polskie Okna i Drzwi.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Białymstoku

od marca 2020 roku przeszła

na zdalne nauczanie i utrzymała współpracę

z firmami. Zajęcia teoretyczne

i praktyczne musiały odbywać się w innej

formule (prezentacje, filmy instruktażowe,

fora społecznościowe itp.). Nauczanie

on-line nie wpłynęło znacząco

na wyniki egzaminów zawodowych.

Nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysoką

zdawalność, co pokazało, że zostali

bardzo dobrze do nich przygotowani

przez trzy lata nauki.

Zawodów już nauczanych w szkole nie

promowano w mediach

Zajęcia praktyczne trwały do momentu

przejścia na zdalne nauczanie

Mimo że zajęcia praktyczne są bardzo ważne, nauczanie on-line nie wpłyneło na wyniki egzaminów

Kształcenie na kierunku zawodowym odbywa

się w trzyletnim cyklu

MONTER STOLARKI • 23


EDUKACJA | nauka zawodu

W naszej szkole w roku 2019/2020

kilku uczniów rozpoczęło naukę zawodu

monter stolarki. Pierwszy rok nauki,

do czasu ogłoszenia pandemii, upływał

pod znakiem szkoleń dla uczniów organizowanych

w naszej szkole przy udziale

partnerów akcji DOBRY MONTAŻ

mgr inż. Bożena KRYSIAK

V-ce dyrektor ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, członek Mazowieckiej

Izby Inżynierów Budownictwa, projektant, egzaminator CKE

w zawodach budowlanych, nauczyciel zawodu z 35-letnim stażem

i nie tylko. Szkolenia w roku 2019/2020

prowadzili przedstawiciele takich marek

jak HÖRMANN, SOUDAL, BLUE

DOLPHIN TAPES, CERESIT, CEKOL.

Uczniowie klasy monter stolarki

wraz z nauczycielami na zaproszenie

firmy HÖRMANN wzięli udział

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę zawodu monter stolarki, wzięli udział w MONTERIADZIE 2020

Do czasu ogłoszenia

pandemii

nauka zawodu

upływała pod

znakiem wielu

szkoleń

Uczniowie ćwiczyli montaż stolarki z pomocą przedstawicieli producentów

Patronacka firma HÖRMANN przekazała uczniom kompletne stroje robocze

w MONTERIADZIE 2020 w Poznaniu.

Firma HÖRMANN objęła także naszą

klasę swoim patronatem, jednocześnie

przekazując uczniom kompletne stroje

robocze.

Ponadto nauczyciele zawodu brali

udział w szkoleniach organizowanych

przez związek POiD w firmie FAKRO

w Nowym Sączu i w firmie KRISPOL

we Wrześni.

Pandemia na pewno negatywnie

wpłynęła na praktyczną stronę nauki

zawodu montera stolarki, ponieważ

zajęcia praktyczne musiały zostać odwołane.

Jeżeli chodzi o zajęcia teoretyczne,

dzięki naszej wykwalifikowanej

i doświadczonej kadrze udało się

przeprowadzić je za pomocą narzędzi

do telekonferencji, poczty e-mail itp.

Uczniowie brali także udział w zajęciach

online organizowanych w ramach

grupy „Porozmawiajmy o DOBRYM

MONTAŻU” i korzystali ze stron producentów

stolarki otworowej i materiałów

tam zamieszczanych.

Niestety w dalszym ciągu zawód

montera stolarki cierpi na brak dedykowanych

podręczników do nauki przedmiotów

zawodowych.

W roku szkolnym 2020/2021 naukę

zawodu monter stolarki w naszej

szkole kontynuuje 12 uczniów. Zajęcia

odbywają się pod rygorem zasad epidemiologicznych.

Zgodnie z planem nauczania

dla zawodu w bieżącym roku

szkolnym uczniowie uczą się montażu

drzwi i bram.

Pandemia na pewno utrudnia dostęp

do szkoleń stacjonarnych i nawiązywania

współpracy z nowymi firmami. Nauczyciele

zawodu dokładają wszelkich

starań, aby nawiązać współpracę z nowymi

producentami i instytucjami,

które będą mogły wesprzeć w nauce

naszych uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ze względu na pandemię, a tym samym

brak dni otwartych, nie utworzyliśmy

nowej klasy o profilu monter

stolarki – nie udało się nam zainteresować

wystarczającej liczby absolwentów

szkół podstawowych tym kierunkiem

tylko przez środki masowego przekazu.

Z doświadczenia wiemy, że najlepiej na

wyobraźnię kandydatów działają pokazy

praktyczniej nauki zawodu i spotkania

„face to face”, gdzie uczniowie

mogą zapoznać się z ofertą szkoły i porozmawiać

z uczniami kształcącymi się

w danym kierunku oraz nauczycielami

zawodu. Tymczasem w czasie trwania

pandemii nasza szkoła miała możliwość

promowania zawodu monter

stolarki tylko w internecie ze względu

na brak możliwości organizowania dni

otwartych.

24 • MONTER STOLARKIEDUKACJA | szkolenia

POROZMAWIAJMY O DOBRYM MONTAŻU

Szkolenia

dla uczniów

szkół branżowych

NOWA EDYCJA

Za nami pierwsze szkolenie on-line dla adeptów zawodu montera stolarki budowlanej

oraz pokrewnych profesji w ramach kampanii WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ.

Cykliczne spotkania z młodzieżą Związek POiD zainaugurował 2 października 2020 roku

webinarem pt.: „Vademecum – o czym monter wiedzieć powinien”. Szkolenie

z ramienia organizacji poprowadził Augustyn Zioło. Jakie jeszcze tematy branżowe

zgłębią w najbliższych miesiącach uczniowie zgromadzeni wokół

Grupy „Porozmawiajmy o dobrym montażu”?

opracowanie: Aveex/DOBRY MONTAŻ

Grupa „Porozmawiajmy o dobrym

montażu” zadebiutowała

na Facebooku w kwietniu

2020 roku, niedługo po

zamknięciu szkół w związku z epidemią

koronawirusa. Placówki szkolne

przeszły wtedy na system zdalnego

nauczania. Był to więc dobry moment,

aby wesprzeć nauczycieli w realizacji

działań edukacyjnych. Tak powstała

inicjatywa Związku POiD i Partnerów,

która szybko okazała się dużym sukcesem.

Dziś społeczność „Porozmawiajmy

o dobry montażu” liczy ponad

100 członków, a wśród nich jest wielu

uczniów, którzy troszczą się o swoją

przyszłość zawodową. – Mam nadzieję,

że młodzież ze szkół branżowych

będzie uczestniczyć w specjalistycznych

webinariach w nowym roku szkolnym,

z co najmniej takim zaangażowaniem

i zapałem, jak poprzednio. Zaprojektowaliśmy

wiele ciekawych e-spotkań

z udziałem przedstawicieli Partnerów

kampanii WYMIANA STOLARKI

+ DOBRY MONTAŻ w roli ekspertów.

Ich tematyka będzie dotyczyć zakresu

podstawy programowej dla zawodu

montera stolarki budowlanej – tłumaczy

Paweł Wróblewski, Dyrektor

Zarządzający Związku POiD, organizatora

kampanii WYMIANA STOLARKI

+ DOBRY MONTAŻ.

FOT. (2): AVEEX/POID

Przykładowe grafiki prezentowane podczas

webinaru „O czym monter wiedzieć powinien”,

który zainguarował cykl szkoleń dla

adeptów zawodu monter stolarki budowlanej

26 • MONTER STOLARKI


szkolenia

Plan szkoleń

W każdym miesiącu przewidziane

jest co najmniej jedno webinarium.

Pierwsze z nich, pt. „Vademecum

– o czym monter wiedzieć powinien?”

odbyło się 2 października za pośrednictwem

aplikacji ZOOM. Nagranie

z e-spotkania z młodzieżą zostało

udostępnione uczniom do wykorzystania

w dowolnym momencie na

Grupie „Porozmawiajmy o dobrym

montażu”, która jest częścią fanpage’a

kampanii „WYMIANA STOLARKI

+ DOBRY MONTAŻ”. Przy współpracy

z Partnerami kampanii zrealizowane

zostaną ponadto następujące

tematy: „Prawidłowy montaż stolarki

budowlanej”; „Okna energooszczędne.

Zasady montażu w licu muru głównego

i w strefie docieplenia”, ” Systemy

okuciowe stosowane w stolarce

okiennej i drzwiowej”, „Stolarka budowlana

w systemach wielkogabarytowych”,

„Okna dachowe. Przygotowanie

otworów w dachu do montażu

okien”, „Technologie montażu systemów

osłonowych”, „Drzwi zewnętrzne”,

„Drzwi wewnętrzne wejściowe

i drzwi wewnątrzlokalowe”, „Bramy

garażowe i przemysłowe”. W działania

zaangażowani będą również

Ambasadorzy inicjatywy. W roli mentora

dla młodzieży wystąpi Edmont

– Brand Hero kampanii.

Działania edukacyjne będą kontynuowane aż do końca czerwca 2021 roku.

Związek POiD zaprasza serdecznie nauczycieli ze szkół branżowych

do zaangażowania swoich uczniów w projekt. Chęć zapisania młodzieży

szkolnej do Grupy „Porozmawiajmy o dobrym montażu” można zgłosić

do biura Związku POiD: tel: (22) 743 87 02, e-mail: biuro@poid.eu

HARMONOGRAM Grupa „Porozmawiajmy o dobrym montażu”

Miesiąc Rok Temat szkolenia Opis

Październik 2020

Vademecum – o czym monter wiedzieć

powinien

Listopad 2020 Prawidłowy montaż stolarki budowlanej

Grudzień 2020

Styczeń 2021

Luty 2021

Okna energooszczędne. Zasady montażu

w licu muru głównego i w strefie docieplenia

Systemy okuciowe stosowane w stolarce

okiennej i drzwiowej

Stolarka budowlana w systemach

wielkogabarytowych

Podstawowe terminy i definicje: rodzaje konstrukcji okien i drzwi

balkonowych, budowa, funkcje. Wymagania ogólne dotyczące okien

i drzwi balkonowych z uwzględnieniem wytycznych ITB.

Okna pionowe. Przygotowanie otworów do montażu. Zasady montażu

konstrukcji standardowych. Mechaniczne połączenie okien i drzwi

balkonowych ze ścianą.

Prawidłowa izolacja i uszczelnienie złącza okiennego i drzwi

balkonowych. Materiały do uszczelnień w systemie trójwarstwowym.

Zasady doborów systemów okuciowych do poszczególnych rodzajów

stolarki. Regulacja okien i drzwi balkonowych, zasady ogólne. Przykłady

usterek i sposoby ich naprawy i regulacji. Regulacje okuć systemowych.

Systemy: przesuwne, HST, PSK, Harmonijka. Dobór oszklenia i systemy

montażu ciężkich zestawów szybowych. Zasady bezpieczeństwa.

Marzec 2021

Kwiecień 2021 Drzwi zewnętrzne

Maj 2021

Okna dachowe. Przygotowanie otworów

w dachu do montażu okien

Technologie montażu systemów osłonowych

Drzwi wewnętrzne wejściowe i drzwi

wewnątrzlokalowe

Czerwiec 2021 Bramy garażowe i przemysłowe

Montaż okna, uszczelnienie i izolacja połączenia okna z dachem.

Montaż kołnierzy uszczelniających. Prace wykończeniowe.

Rolety zewnętrzne i wewnętrzne (dachowe, pionowe) Sposoby doboru

i montażu osłon, markizy. Napędy do osłon.

Rodzaje konstrukcji drzwiowych. Podstawowe parametry i wymagania.

Konstrukcje drzwi antywłamaniowych, sposoby montażu. Montaż

ościeżnicy. Materiały i narzędzia. Izolacyjność termiczna połączenia

ościeżnicy ze ścianą. Wyposażenie, uszczelnienie wewnętrzne

i zewnętrzne.

Rodzaje, wymagania, sposoby montażu drzwi z różnymi systemami

ościeżnicowymi.

Rodzaje bram i stosowanych napędów, rodzaje prowadzeń.

Przygotowanie otworu i montaż bram. Regulacje mechaniczne bram,

montaż napędu sterowania, jego aktywacja i programowanie.

Szkolenia dla uczniów szkół branżowych będą odbywały się online na grupie dyskusyjnej „Porozmawiajmy o DOBRYM MONTAŻU”, przy użyciu

narzędzi do transmisji wideo preferowanych przez Partnera, np. Facebook live, Zoom, Microsoft Teams, LiveWebinar.

MONTER STOLARKI • 27


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | jak urządzić salon sprzedaży

Najważniejsze:

SPROSTAĆ

potrzebom klientów

Krzysztof MACHOWIEC

Właściciel salonu Viki w Słupsku +48 602 748 515

Zakład Produkcyjny: ul. Staszica 8a, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@viki.biz.pl, tel./fax

+48 59 847 55 15. Nowoczesne zaciemnienia wnętrz: www.zaluzjeroletki.pl. W ofercie:

żaluzje drewniane, roletki materiałowe, moskitiery, verticale, markizy, rolety, żaluzje

plisowane, shuttersy.

28 • MONTER STOLARKI


jak urządzić salon sprzedaży

Zapraszamy do salonu

Lokalizacja i wyposażenie wnętrza

salonu sprzedaży stolarki mają duży

wpływ na to, czy klient zdecyduje

się do niego wejść, a później

– skorzystać z jego oferty. O pomyśle

na urządzenie swojego salonu

opowiada właściciel Salonu Viki

w Słupsku Krzysztof Machowiec.

Kiedy powstała Państwa firma?

Jaka jest oferta i jak się zmieniała?

Firma powstała w 1999 roku. Zaczynałem

od sprzedaży stolarki okiennej

i drzwiowej, ale od 2004 roku zająłem się

sprzedażą osłon wewnętrznych i zewnętrznych,

co robię do dzisiaj. W 2008 roku

zdecydowałem się na założenie sklepu internetowego

zalujeroletki.pl.

Jak przez lata istnienia firmy rozwijał

się rynek stolarki i technik osłonowych?

Co Pana zdaniem obecnie

wzbudza największe zainteresowanie

klientów?

Od początku prowadzenia działalności

zmieniło się niemal wszystko: materiały,

technologie, produkcja, sposoby

montażu oraz podejście do klienta. Dostawcy

proponują coraz więcej ciekawych

rozwiązań, oferta tkanin i innych

materiałów używanych do produkcji

rolet zwiększyła się kilkukrotnie. Moim

głównym dostawcą jest firma ANWIS

– lider, od 40 lat na rynku – która wciąż

wprowadza nowe rozwiązania. Najnowsze

z nich to żaluzja fasadowa Solid Box.

Salon sprzedaży – od czego

zaczynaliście, a co obecnie firma ma

do dyspozycji?

Zaczynałem od małego punktu sprzedaży

na obrzeżach miasta, teraz siedziba

salonu mieści się w centrum, z dogodnym

dojazdem zarówno dla klientów zmotoryzowanych,

jak i tych korzystających

z komunikacji miejskiej. Do dyspozycji

jest bogato wyposażony salon z showroomem,

w którym można zobaczyć

z bliska wszystkie oferowane przez nas

rozwiązania. Urządzając salon, postawiliśmy

na nowoczesny design i stonowane

kolory – dominują biały i antracyt.

Co jest najważniejsze przy szukaniu

lokalizacji pod salon sprzedaży

stolarki i technik osłonowych?

Moim zdaniem bardzo ważna jest lokalizacja

ze względu na to, by mógł do

nas dotrzeć każdy klient. Parking w centrum

miasta jest też dużym udogodnieniem.

Trudno jednak określić, jaka jest

optymalna wielkość lokalu. Jeśli się go

dobrze urządzi, wystarczy powierzchnia

do 100 m 2 . Najważniejsze jest rozplanowanie

ekspozycji, aby wszystko było dobrze

widoczne i dostępne

dla klientów.

Salon

rekomendowany

przez firmę

FOT.(4): VIKI/zaluzjeroletki.pl

Zmiana lokalizacji salonu z obrzeży na centrum miasta służy pozyskiwaniu klientów

MONTER STOLARKI • 29


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | jak urządzić salon sprzedaży

Zarówno na miejscu, w salonie sprzedaży, jak i w terenie jesteśmy w stanie wycenić oferowane przez nas produkty oraz przyjąć odpowiednie zamówienia

Co musi się znaleźć w dobrze

urządzonym salonie sprzedaży?

Ekspozycja. U nas zajmuje ona większość

salonu – zaraz po wejściu klientom

ukazuje się okno o szerokości całej ściany,

z pięknym widokiem na ogród w centrum

miasta. Na takim tle prezentujemy

Stawiamy na jakość

oferowanych przez

nas produktów,

dobieramy najlepsze

rozwiązania zarówno

w przypadku rolet

wewnętrznych, jak

i zewnętrznych.

dostępne rozwiązania. Kolejna część salonu

to ekspozycja próbników oraz miejsce

do rozmów i wycen, które odbywają się

przy filiżance kawy lub herbaty.

Jak powinien wyglądać nowoczesny

salon sprzedaży – jakie kolory,

wykończenie, wyposażenie,

oświetlenie są teraz modne – jak to

wygląda u Pana?

Mój salon jest nowoczesny – dominują

w nim modne kolory, do białych ścian

dopasowane są białe meble, oświetlenie

oraz otaczająca nas ze wszystkich stron

ekspozycja współgrająca z całością.

Ekspozycja produktów – co Pana

zdaniem należy umieścić na

„wystawkach”, żeby sprzedać

jak najwięcej? Czy eksponowanie

produktów „na żywo” to sposób na

większą sprzedaż?

W moim salonie jest wszystko, co

mamy w ofercie, a to bardzo ułatwia wybór

– szybciej można się zdecydować, kiedy

widzimy i możemy wypróbować dane

rozwiązanie.

Według jakiego klucza dobieracie

dostawców? Jakie produkty macie

w swojej ofercie?

Stawiamy na jakość oferowanych

produktów, dlatego od początku naszej

działalności współpracujemy z firmą

ANWIS. Jesteśmy też ekspertem firmy

SOMFY – dobieramy najlepsze rozwiązania

napędów zarówno do oferowanych

przez nas rolet wewnętrznych, jak

i zewnętrznych.

Na co kładziecie nacisk przy

obsłudze klienta? Co w tej branży

jest ważniejsze – doradztwo

w salonie sprzedaży czy montaż?

Obecnie w biurze pracują trzy osoby:

ja oraz dwóch handlowców. Pani Marta

pracuje na miejscu – pokazuje, doradza,

przygotowuje wyceny, przyjmuje zamówienia

oraz obsługuje klientów internetowych.

Ja oraz drugi handlowiec pracujemy

głównie poza biurem – jesteśmy

u klienta w domu, robimy pomiary, wyceny

oraz przyjmujemy zamówienia.

Montaż jest też bardzo ważny – mamy

czterech doświadczonych monterów, którzy

finalizują zamówienia. Wiedzę zdobyliśmy

dzięki doświadczeniu i szkoleniom

organizowanym przez firmę ANWIS.

Jaką rolę odgrywa strona

internetowa – czy można uznać, że

to alternatywny „salon sprzedaży”,

gdzie klienci składają zamówienia,

nie odwiedzając Was osobiście?

Strona internetowa odgrywa bardzo

ważną rolę. Od 12 lat prowadzę sklep on-

30 • MONTER STOLARKI


jak urządzić salon sprzedaży

Wnętrze salonu urządzone jest w stonowanej kolorystyce

line, z czego się bardzo cieszę. Duża liczba

zamówień internetowych świadczy o wielu

zadowolonych klientach, którzy często

wracają do nas po latach. Sieć sprzedaży

dzięki temu szerzy się na cały świat. Tym

bardziej, że w obecnych czasach sprzedaż

on-line jest bardzo popularna.

W salonie klienci mogą zapoznać się ze specyfiką i obsługą każdej oferowanej przez nas przesłony

Co poradziłby Pan osobom, które

chcą zacząć działać na tym rynku

i otworzyć salon sprzedaży – na

co należy uważać, jakich błędów

nie popełniać, z jakich ułatwień

skorzystać, na co postawić, żeby

mieć szansę zaistnieć i zostać

zauważonym przez klientów?

Podstawową zasadą, aby wejść na rynek,

jest dokładne zapoznanie się z nim

wcześniej – z odpowiednią wiedzą dużo

łatwiej jest zacząć taką przygodę. Obecnie

klienci są bardzo dobrze zorientowani,

często więc oczekują od nas precyzyjnych

odpowiedzi, najczęściej w zakresie

technicznym. Bardzo dobrym pomysłem

na wdrożenie się w działalność jest

korzystanie ze szkoleń, pokazów oraz

szczegółowych katalogów oferowanych

przez dostawców. Wszak najważniejsze

jest sprostać potrzebom klientów.

MONTER STOLARKI • 31


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | jak urządzić salon sprzedaży

Najważniejszy jest

kontakt

z klientem

Zapraszamy

do salonu

Lokalizacja

i wyposażenie wnętrza

salonu sprzedaży stolarki

mają duży wpływ na

to, czy klient zdecyduje

się do niego wejść,

a później – skorzystać

z jego oferty. O pomyśle

na urządzenie swojego

salonu opowiada

właściciel Salonu

Sokółka Okna i Drzwi

w Białymstoku Maciej

Łozdowski.

Z firmą Sokółka związany jest Pan

od wielu lat. Jak wyglądały początki

Pana pracy? Kiedy zapadła decyzja

o poprowadzeniu własnego salonu

sprzedaży?

Z Sokółką jestem związany od 2009

roku. Początkowo byłem handlowcem

w salonie w Białymstoku, następnie

przez około rok pracowałem w back

office w fabryce w Sokółce. Wiosną

2011 roku zostałem kierownikiem salonu

sprzedaży w Białymstoku.

Propozycję pracy na własny rachunek

w ramach sieci franczyzowej Sokółka

dostałem pod koniec 2016 roku. Zbiegło

się to z decyzją o zmianie lokalizacji

salonu. Znalezienie odpowiedniego lokalu,

remont, przystosowanie pomieszczeń

oraz montaż ekspozycji zajęły okoo

pół roku – a od 1 czerwca 2017 roku

rozpocząłem pracę już jako franczyzobiorca.

Prowadzi Pan salon firmowy producenta

okien – jakie warunki trzeba

spełnić, żeby uruchomić takie salon?

W ramach naszej sieci funkcjonują

dwa modele współpracy w ra-

Maciej ŁOZDOWSKI

Właściciel Salonu Franczyzowego Sokółka Okna i Drzwi. Białystok

ul. Hetmańska 83 lok 1. Zapraszam do kontaktu inwestorów

zainteresowanych naszą ofertą, firmy wykonawcze oraz biura projektowe:

tel. 86 676 35 93; kom. 664 048 514; email: bialystok@sokolka.com.pl

32 • MONTER STOLARKI


jak urządzić salon sprzedaży

mach franczyzy – pierwszy to przekazanie

kierownikowi lokalu już

istniejącego, należącego do Sokółki,

drugi to franczyza zewnętrzna

– firmy, które mają doświadczenie

w sprzedaży stolarki otworowej (choć

nie jest to warunek konieczny) mogą

ubiegać się o przystąpienie do naszej

sieci. Warunkiem rozpoczęcia współpracy

jest oczywiście podpisanie

umowy partnerskiej, konieczne jest

również spełnienie kilku warunków,

takich jak: odpowiednia lokalizacja

punktu sprzedaży, możliwość zamontowania

ekspozycji, gotowość do

podnoszenia kwalifikacji, tj. odbycie

szkolenia wstępnego, cykliczny udział

w szkoleniach organizowanych przez

Sokółkę. Jednym z warunków jest też

wyłączność jeśli chodzi o oferowane

okna drewniane; w zamian za to firma

oferuje wsparcie na każdym etapie

procesu sprzedaży oraz wyłączność do

jej reprezentowania na danym terenie.

Salon sprzedaży urządzony został w lokalu usługowym w nowym budynku wielorodzinnym

FOT.(4): VIKI/zaluzjeroletki.pl

Z czym wiąże się prowadzenie salonu

firmowego? Co jest ułatwieniem dla

jego właściciela?

Ułatwieniem dla właściciela salonu

jest możliwość samodzielnego planowania

pracy, swobodne kształtowanie

polityki rabatowej oraz duży wpływ

na oferowany asortyment – przy produktach

takich jak drzwi wewnętrzne,

bramy garażowe, systemy osłonowe

czy okna PVC, franczyzobiorca ma

pełną swobodę w kształtowaniu swojej

oferty. Franczyzoborca pracuje na

własny rachunek, korzystając z wiedzy

i doświadczenia Sokółki, przy

pełnym wsparciu działu handlowego

i technologii.

Salon znajduje się w okolicy, gdzie koncentruje się lokalny handel stolarką

W salonie przygotowano dwa stanowiska sprzedażowe

MONTER STOLARKI • 33


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | jak urządzić salon sprzedaży

Klienci lubią mieć możliwość sprawdzenia, jak okno prezentuje się na żywo

34 • MONTER STOLARKI

Lokalizacja ma duze znaczenie

– co Pan brał pod uwagę, szukając

miejsca na swój salon?

Szukając lokalu, przyjąłem kilka założeń,

które powinien on spełniać. Były

to:

• lokalizacja przy ulicy o dużym natężeniu

ruchu, z łatwym dojazdem do

lokalu,

• witryna z możliwością obrandowania

lokalu,

• odpowiednia liczba miejsc parkingowych,

dostępnych dla klientów,

• dodatkowa (niewielka) powierzchnia

magazynowa.

Lokal, które spełnił te oczekiwania,

znajduje się w Białymstoku przy

ul. Hetmańskiej 83, w okolicy gdzie

koncentruje się lokalny handel stolarką

otworową. Jest to lokal usługowy

w nowym budynku wielorodzinnym.

Ma kształt trapezu o powierzchni ok.

55 m 2 , jednak dzięki współpracy z projektantem

wnętrz udało się świetnie

zagospodarować tę niewielką w sumie

powierzchnię.

W mojej ocenie współpraca z architektem,

która pozwoli maksymalnie wykorzystać

powierzchnię lokalu, a przy

tym zachować pełną funkcjonalność

wnętrza, jest niezbędna. Na moich 55

m 2 zmieściła się cześć ekspozycyjna,

dwa stanowiska sprzedażowe oraz wydzielone

pomieszczenie, gdzie w komfortowych

warunkach nasi goście mogą

oczekiwać na obsługę albo przy kawie

porozmawiać o naszej ofercie.

Część ekspozycyjna to okno HS, kolejnych

sześć okien z naszej oferty, ekspozycja

przekrojów okiennych, 7 sztuk drzwi

wewnętrznych oraz 3 sztuki zewnętrznych.

Dodatkowo dostępne są też u nas

katalogi produktów, wzorniki i próbki

kolorów.

Jak powinno wyglądać wnętrze

nowoczesnego salonu sprzedaży?

Salony Sokółki są urządzone zgodnie ze

standardem wizualizacji obowiązującym

w naszej firmie. Są to min. białe ściany,

ciemnoszara podłoga, antracytowe akcenty

wnętrza. Dzięki standaryzacji naszych

punktów sprzedaży klient bez trudu

zorientuje się, że znajduje się w salonie

Sokółki – bez względu na to, czy odwiedzi

nasz punkt w Gdyni, Krakowie, Białymstoku

czy we Wrocławiu.

Ciekawostką jest to, że sami produkujemy

meble do naszych salonów (jako

producent okien drewnianych mamy takie

możliwości) – np. stoły lub pulpity

do obsługi klientów, a także konstrukcje

kanap powstają w Sokółce.

Mój salon jest nowoczesny – dominują

w nim modne kolory, do białych ścian

dopasowane są białe meble, oświetlenie

oraz otaczająca nas ze wszystkich stron

ekspozycja współgrająca z całością.

Jak najlepiej eksponować produkt

w salonie sprzedaży? Co klienci

najbardziej lubią oglądać?

Klienci chcą mieć możliwość sprawdzenia

jak okno prezentuje się na

żywo, jak funkcjonuje; mniejszą uwagę

zwracają na katalogi czy przekroje.

Dlatego ważne jest by zaprezentować

jak najszerszy wachlarz wyrobów, przy

czym katalogi i próbki kolorów służą

jako wsparcie sprzedaży.

Oprócz okien eksponujemy plisy,

rolety dzień/noc, żaluzje fasadowe i zewnętrzne

rolety zabezpieczające.

W naszej ekspozycji prezentujemy

również panele fotowoltaiczne oraz

akcesoria do domu inteligentnego (we

współpracy z firmą SOMFY – m.in.

sterowanie oświetleniem, kontrola dostępu

i obsługa osłon zewnętrznych za

pomocą smartfona).

Jaka grupa produktów teraz jest

najmodniejsza, o co najczęściej

pytają klienci?

Klienci, decydując się obecnie na

wybór projektu domu, oczekują dużych

przeszkleń w salonie. Standardem

jest okno tarasowe, przesuwne (np.

HS), dające możliwość wykonania naprawdę

dużego przeszklenia przy zachowaniu

niskiego progu.

Kolejna grupa modnych produktów

to okna drewniano-aluminiowe, które


jak urządzić salon sprzedaży

W naszym salonie oferujemy także panele

fotowoltaiczne

Za dużym HS-em znalazł się miejsce na salonik

do rozmów z klientami

Na ekspozycji przygotowaliśmy przekroje oferowanych przez nas okien, by klienci mogli zorientować

się, jak są zbudowane

łączą w sobie zalety drewna (elegancję,

klasyczny wygląd, świetne parametry

cieplne) i aluminium (trwała powłoka

zewnętrzna, odporna na działanie

czynników atmosferycznych). Właśnie

wprowadziliśmy do naszej oferty

nowy typ model okna drewniano-

-aluminiowego FLUSH – obecnie więc

trwa wyposażanie naszych ekspozycji

w te właśnie okna.

Klienci szukają obecnie okien o jak najlepszych

parametrach termicznych. Kolejną

kwestią, na którą zwracają uwagę, jest

bezpieczeństwo (zabezpieczenie antywłamaniowe

i bezpieczeństwo użytkowania

okien np. szkło bezpieczne, kontrola dostępu

poprzez np. klamki z kluczem, wyposażenie

w kontaktrony itp.).

• courage to improve – jesteśmy

otwarci na zmiany, nie boimy się

wyzwań.

Kontakt z klientem to najważniejsza

część naszej pracy. Korzystamy przy

tym z szeregu narzędzi wspomagających

nasze działania (m.in. CRM),

pozwalających na profesjonalną obsługę

klienta. Regularnie bierzemy też

udział w szkoleniach organizowanych

przez Sokółkę – zarówno na temat nowych

produktów, jak i obsługi klienta.

W poprzednich latach, mniej więcej

raz na kwartał spotkaliśmy się w celu

przeprowadzenia szkoleń i wymiany

doświadczeń. W roku 2020, związku

z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

są to spotkania on-line.

Moment instalacji jest ukoronowaniem

całego procesu. Jest to bardzo

istotna sprawa, gdyż prawidłowy

montaż stolarki okiennej to warunek

właściwej pracy okien. Nawet najlepiej

wykonane okna nie będą działały

zgodnie z oczekiwaniem inwestora,

jeśli prace montażowe zostaną wykonane

niewłaściwie. Dlatego pracujemy

wyłącznie z autoryzowanymi, przeszkolonymi

ekipami monterskimi.

Jak wygląda u Państwa obsługa

posprzedażowa?

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi

klientami. Dział wsparcia sprzedaży

w Sokółce kontaktuje się z KAŻ-

DYM klientem, bada stopień jego

Jak obsługiwani są klienci w Pana

salonie?

Sposób obsługi klienta można opisać,

przywołując wartości INWIDO

(właściciela marki) – są to:

• consumer on mind – spełniamy

oczekiwania naszych klientów, proponujemy

rozwiązania adekwatne

do ich potrzeb;

• competent people at hand – szkolimy

się, poszerzamy naszą wiedzę,

wymieniamy doświadczenia, podnosimy

nasze kompetencje, jesteśmy

w stałym kontakcie z naszymi

klientami;

Poprzez sprawdzenie poziomu spełnienia

oczekiwań naszych klientów uczymy się jak

dopasować naszą ofertę do zmieniających się

potrzeb potencjalnych inwestorów w przyszłości.

Proces sprzedaży w branży stolarki

otworowej jest dość długi, gdyż oferujemy

produkty spersonalizowane – indywidualnie

produkowane na zamówienie

konkretego klienta. Zazwyczaj

od pierwszego kontaktu z nim do dnia

montażu mijają około 2 miesiące.

zadowolenia z całego procesu sprzedaży.

Oferujemy naszym klientom szereg

usług, takich jak przeglądy i serwisy,

montaż akcesoriów (np. osłony

okienne, moskitiery) itp. Staramy się

pozyskać rekomendacje od naszych

zadowolonych klientów.

MONTER STOLARKI • 35


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | badania rynku

MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Co wybierają

klienci

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej rzadko

leży po stronie przeciętnego Kowalskiego.

Najczęściej prace te są zlecane fachowcom

uznawanym za najlepszych ambasadorów

marki, bowiem to oni, pracując

bezpośrednio na produktach, wiedzą o nich

najwięcej.

TEKST: Alina WOŹNIAK

Analityk Rynku ASM – Centrum Badań i Analiz

Rynku, firmy łączącej techniki tradycyjne

z innowacyjnymi pomiarami biometrycznymi,

od 1996 r. lidera badań rynku budowlanego.

Osoby zainteresowane zakupem eksperckich

raportów i szczegółowych analiz rynku prosimy

o kontakt mailowy: b.tomczak@asm-poland.com.pl

Rzadko kiedy zdarza się, że inwestor

planujący remont ma

wiedzę niezbędną do podjęcia

kluczowych decyzji – jak

wybór stolarki okiennej i drzwiowej.

Zdecydowanie częściej przed dokonaniem

zakupu poszukuje on informacji

– w ulotkach lub katalogach, w Internecie

na stronach producentów czy

też w telewizji. Jednak niezmiennie,

najważniejszym źródłem informacji

o produktach są właśnie fachowcy – to

u nich przyszli nabywcy stolarki okiennej

i drzwiowej zasięgają języka i to

z ich zdaniem oraz opinią liczą się najmocniej.

Przecież, jeśli fachowiec poleca

dany produkt, to musi on być dobry!

Jak klienci wybierają fachowców?

Jak zatem Polacy wybierają fachowców?

Przede wszystkim stawiają na

monterów polecanych przez znajomych

czy rodzinę. Zadowolenie

z usług fachowca jest bowiem najlepszym

motorem napędowym do pozyskiwania

nowych klientów.

Dodatkowo część inwestorów szuka

wykonawcy usługi w Internecie,

dlatego warto zadbać o interesujące

i wyróżniające się ogłoszenia usług

na portalach internetowych. Dotyczy

to zarówno stolarki okiennej, jak

i drzwiowej.

Po znalezieniu – weryfikacja

Wyszukanie fachowca to jednak dopiero

połowa zadania. Po jego znalezieniu

inwestor weryfikuje, czy posiada on

odpowiednie doświadczenie, czy ceny

za usługę są konkurencyjne oraz czy

fachowiec ma wolny termin. Ważne są

również opinie o monterze na forach internetowych

oraz jego kultura osobista,

która powinna wywrzeć jak najlepsze

wrażenie na inwestorze podczas rozmowy.

Dopiero po ocenie tych czynników

klient decyduje, czy dany fachowiec mu

odpowiada, czy należy szukać dalej.

Źródło: ASM–Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie badań CAWI

GDZIE POLACY SZUKAJA FACHOWCÓW ORAZ CO DECYDUJE O ICH WYBORZE? (%)

GDZIE POSZUKUJĄ FACHOWCÓW?

z polecenia innych

Internet

fora internetowe

nie poszukują fachowców

prasa

portale ogłoszeniowe

tablice ogłoszeniowe

inne

58,0

55,5

30,1

26,5

15,6

13,9

10,7

13,9

8,0

10,5

14,

9,2

7,1

8,4

1,2

1,3

stolarka drzwiowa (N=326)

stolarka okienna (N=238)

CO DECYDUJE O WYBORZE FACHOWCA?

doświadczenie wykonawcy

cena usługi

dostępność (terminy fachowców)

kultura osobista

opinie o fachowcy w Internecie (np. na forach)

katalog/możliwość obejrzenia poprzednich jego realizacji

możliwość wystawienia faktury

62,3

60,5

57,5

56,6

41,1

37,1

21,2

28,8

24,3

25,9

18,5

21,0

9,6

12,7

36 • MONTER STOLARKI


badania rynku

Remonty zaplanowane na lata 2020-2021

Według badań przeprowadzonych

przez ASM – Centrum Badań i Analiz

Rynku, w latach 2020-2021 niemal

85% gospodarstw domowych

planuje przeprowadzić remont swojego

mieszkania. Jest to ogromny

potencjał, nawet po odjęciu pewnego

odsetka osób, które ostatecznie

zrezygnują z planów renowacyjnych.

Pandemia COVID-19 oraz wiążąca się

z nią izolacja społeczna w II kw. bieżącego

roku pokazała, jak wielką rolę

odgrywają własne cztery kąty oraz

fakt, że niektóre elementy, w tym stolarka

okienna i drzwiowa wymagają

natychmiastowych działań ze względu

na brak estetyki czy ich zużycie.

Na remonty decydują się najczęściej

gospodarstwa trzyosobowe (29,8%)

oraz dwuosobowe (27,2%). Zakupu

produktów okiennych i drzwiowych

najczęściej dokonują w marketach budowlanych

lub nieco rzadziej w specjalistycznych

sklepach oferujących

interesujący ich asortyment.

Co jest ważne

przy wyborze okien?

Kupując okna, 79,0% remontujących

wybiera okna PVC, 22,6%

–drewniane, a jedynie 6,5% aluminiowe.

Przy ich wyborze liczy się przede

wszystkim jakość (52,5%). Drugorzędne

znaczenie ma cena (44,5%) – Polacy

są skłonni zapłacić nieco więcej za

okna lepszej jakości.

Ważnym aspektem jest również

design okien oraz bogata paleta kolorystyczna

do wyboru. Dla 27,3%

remontujących ważna jest izolacyjność

cieplna, a 26,1% zwraca uwagę

na energooszczędność. Nieco rzadziej

inwestorzy zwracają uwagę na klasę

antywłamaniową okien (18,5%), a na

właściwości antysmogowe zwraca

uwagę jedynie 10,1%.

Co jest ważne

przy wyborze drzwi?

Podczas wyboru drzwi wygrywają

natomiast te drewniane: wybiera je

75,3% montujących drzwi wewnętrzne

oraz 57,0% montujących drzwi zewnętrzne.

Poza drewnianą stolarką drzwiową,

remontujący w 27,3% wybierają wewnętrzne

drzwi PVC, a 31,7% wybiera

drzwi zewnętrzne wykonane z metalu

lub stali. Natomiast bez względu

na rodzaj drzwi oraz ich miejsce montażu,

w zdecydowanej większości inwestorzy

decydują się na rozwiązania

z ościeżnicami.

Podobnie jak przy wyborze okien,

również przy zakupie drzwi Polacy

największą uwagę zwracają na ich jakość

(60,1%). Duże znaczenie ma też

ich trwałość (54,6%), a dopełnieniem

tych cech jest korzystna cena (51,5%).

Rzadziej natomiast (niż w przypadku

okien) konsumenci zwracają uwagę

na design i kolorystykę stolarki

drzwiowej. Dla 19,0% remontujących

znaczenia ma również klasa odporności

na włamania.

PLANOWANE MIEJSCE ZAKUPU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (%)

market budowlany

specjalistyczny sklep oferujący

stolarkę okienną/drzwiową

skład/hurtownia

z materiałami budowlanymi

38,7

29,8

33,1

26,5

16,0

14,7

stolarka drzwiowa (N=326)

stolarka okienna (N=238)

Internet

bezpośrednio

od producenta

inny sklep z materiałami

budowlanymi

decyzja jeszcze

nie podjęta

zakup zlecony

fachowcom

Źródło: ASM–Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie badań CAWI

Artykuł opracowany na podstawie danych pochodzących z raportów:

Plany remontowe Polaków 2020-2021 w zakresie stolarki okiennej i jej

akcesoriów i Plany remontowe Polaków 2020-2021 w zakresie stolarki

drzwiowej i jej akcesoriów przygotowanych przez ASM – Centrum Badań

i Analiz Rynku.

12,6

21,0

12,3

18,1

11,0

8,4

8,0

9,2

7,7

8,0

Montaż okien oraz drzwi nie jest

czynnością powtarzaną co rok czy dwa

lata. Zakup ten powinien posłużyć przez

dłuższy okres, dlatego Polacy intensywniej

zastanawiają się nad wyborem

odpowiedniego produktu. Mimo to,

większość inwestorów planując remont,

nie jest zdecydowana na konkretnego

producenta stolarki okiennej i drzwiowej

i oczekuje wsparcia podczas wyboru.

Daje to z kolei duże możliwości monterom,

których opinie są dla przeciętnego

Kowalskiego najważniejsze. Dzięki

swojemu doświadczeniu monter może

najlepiej doradzić wybór produktu o odpowiedniej

jakości przy danym budżecie.

MONTER STOLARKI • 37


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | kontakt z klientem

Sprzedaż

produktów

premium

Na skuteczną sprzedaż

produktów premium wpływa

kilka elementów, jednak

kluczowa jest motywacja.

TEKST: Adam MITURA

Założyciel firmy Mitura Academy, wieloletni praktyk.

Testuje w działaniu wszystkie opracowane wspólnie z klientami metody,

wskazując te najbardziej użyteczne.

adam@mitura.academy, www.mitura.academy

Wszyscy uczestnicy procesu

sprzedaży lubią produkty

premium. Klienci

– bo choć bywają

oszczędni, to tylko z takich produktów

są naprawdę zadowoleni, tylko

nimi się chwalą i cieszą. Producenci

– bo głównie na tych produktach

generują marżę pozwalającą tworzyć

kolejne innowacje, zachwycające

38 • MONTER STOLARKI

klientów i ostatecznie stające się nowym

standardem. Sprzedawcy z kolei,

kiedy doprowadzają do zakupu

takich produktów, w pełni uzasadniają

swoją wartość. Produkty droższe

w śladowej skali są bowiem kupowane

przez internet. Do ich sprzedaży

trzeba człowieka. Przygotowanego

i odważnego. Natomiast monterzy,

instalując produkty premium, mogą –

i nie wahają się – godziwie wyceniać

swoją pracę, zwłaszcza że inwestorzy

przy ich montażu częściej akceptują

koszt usługi. Dodatkowo, co bardzo

istotne, sami monterzy do pracy przy

droższych produktach często stosują

(a wcześniej wyposażają się w nie)

nowoczesne, zaawansowane narzędzia,

co w oczywisty sposób podnosi

profesjonalizm całego środowiska.


Sprzedawca produktów premium

musi mieć wiedzę

kontakt z klientem

Klienci przychodzą do salonu po

to, aby tam podjąć decyzję. Decyzję

w kwestii, w której nie czują się specjalistami,

a która będzie miała odczuwalny

wpływ na ich codzienność.

Stolarkę:

• widać – oglądają ją domownicy, ich

sąsiedzi i goście. Jest jest ramą do obrazu

malowanego przez ogród – nierzadko

dumę gospodarzy;

• czuć – to element domu, którego się

używa. Mieszkańcy i – czasami – ich

goście stolarkę zamykają, otwierają,

uchylają, dotykają, spoglądają przez

nią.

• projektuje się jako element ochronny,

zarówno przed warunkami atmosferycznymi

(izolacja, ale i wentylacja),

jak i zapewniający fizyczne bezpieczeństwo

mieszkańców i mienia. A to

są funkcje fundamentalne.

Stąd konieczność konsultacji ze

specjalistą. I tym specjalistą trzeba

być – ale nie staje się nim poprzez samo

zatrudnienie w salonie, poprzez obecność

tam w charakterze gospodarza

czy nawet nazwę stanowiska. O tym,

czy pracownik nim jest, decyduje jego

wiedza. Dlatego ciągłe zdobywanie

wiedzy jest obowiązkiem pracowników

salonów sprzedaży. Szkolenia

produktowe i montażowe realizowane

przez producentów oraz inne wydarzenia

dostarczające wiedzy produktowej

i technologicznej muszą być traktowane

jako obowiązkowe.

To kolejny materiał odnoszący się do

produktów premium. I nie ostatni. Takie

okoliczności nam bowiem towarzyszą,

że ludzie chcą być PREMIUM. Czy trudno

jest takie produkty sprzedawać? Sam

zdecyduj. Ale zrób to solidnie i wtedy

uczciwie oceń!

FOT. : PEXELS

Opłaca się inwestować w ekspozycję

Produkty premium (nie wszystkie,

ale większość) sprzedaje się przy ekspozycji.

Klient musi zobaczyć ich funkcjonalność,

różnice

w jakości. Dotknąć

i samemu się przekonać.

Idealnie, jeżeli

ekspozycja pozwala

pokazać pełny produkt

i dokładnie ten,

o który chodzi klientowi.

Ale sprawdzają się także próbki,

przekroje, modele.

Warto zainwestować w ekspozycję

zawierającą produkt z najwyższej półki,

nawet jeżeli sprzedaje się on w śladowej

ilości. Stanowi to bowiem doskonałą

prezentację możliwości. Co dodatkowo

Warto zainwestować

w ekspozycję

zawierającą produkt

z najwyższej półki.

bardzo ważne i wielokrotnie obserwowane

przez nas, w salonach stolarki

wraz ze zmianą ekspozycji w salonie

na bardziej prestiżową,

pojawia się takiż

klient. Wszędzie!

Z ogromną satysfakcją

obserwowaliśmy

jak w lokalizacjach

ocenionych

przez pracowników

salonu jako „biedniejsze”, po przebudowie

ekspozycji (i uzupełnieniu jej

o elementy, o których tu mowa) uruchamiała

się sprzedaż wielokrotnie

droższych produktów. Znajdowali się

na nie klienci. Nie muszę przypominać

korzyści z tego płynących.

Odpowiednie zachowanie sprzedawcy

Skracając ten wątek i unikając długich

wywodów na temat technik

sprzedaży, zwrócę uwagę jedynie na

kluczowe elementy – zakładające jednak,

że powyższe dwa warunki (wiedza

i ekspozycja) zostały spełnione.

Wykorzystanie ekspozycji

To nie jest mebel. Ekspozycja dużo

kosztuje i nie dla ozdoby znajduje się

w salonie – musi być eksploatowana.

W trakcie każdej prezentacji sprzedawca

powinien do niej podejść z klientem,

użyć jej, pokazać na niej funkcjonalność

produktu, zachęcić klienta do

jej dotknięcia i przetestowania.

Zainteresowanie

sytuacją klienta

Nie tylko produkty w salonie są ważne

i ciekawe. Dla wchodzącego do niego

klienta w centrum uwagi nadal pozostaje

on sam. Koniecznie należy zainteresować

się nim i jego inwestycją: jaka

będzie, w jakim stylu, jakie funkcje? Jak

sobie ją wyobraża? Kto będzie użytkował

i co lubi? Co planuje, a czego chciałby

uniknąć? To nie pytania, to obszary,

w których sprzedawca powinien okazać

swoje zainteresowanie. Znając odpowiedzi

i łącząc je z wiedzą produktową,

będzie potrafił dobrać idealne rozwiązanie.

I będzie w tym wiarygodny.

Zdecydowana kominukacja

Proponując dobrany przez siebie produkt,

sprzedawca powinien być tej

propozycji pewien i tak też się zachowywać.

Nie należy wahać się przy podawaniu

ceny, przepraszać za nią. Ta

jest uzasadniona, bo produkt premium

będzie „pracował” dla inwestora przez

wiele lat i jest wiele wart. W konfrontacji

z obiekcjami klienta należy bronić

złożonej propozycji w zaoferowanej

wartości. Argumentować, pokazując

funkcjonalność i dopasowanie do potrzeb

klienta. Dopiero w ostateczności

negocjować cenę.

To samo tyczy się ceny za montaż. Ten

nie może być tani. Produkty premium

wymagają takiego samego montażu.

MONTER STOLARKI • 39


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

Szczelny

montaż

– standard czy opcja?

Prawidłowy montaż stolarki, podczas którego dokładnie uszczelniane jest miejsce styku

okna z murem, kosztuje więcej niż niepełny montaż, zwany często „tradycyjnym",

a polegający tylko na zamocowaniu mechanicznym i wypełnieniu szczeliny pianą

(bez jej zabezpieczenia przes wilgocią). A jak prawidłowy montaż postrzegają klienci?

Powinniśmy rozpocząć od

tego, że w zasadzie istnieją

tylko dwa „typy” montażu

– prawidłowy lub nieprawidłowy.

I tak właśnie przedstawiamy

to naszym klientom.

Prawidłowy, czyli jaki?

O prawidłowym montażu stolarki

okiennej możemy mówić wtedy, kiedy

możliwe jest określenie rezultatu,

jaki otrzymamy po zakończeniu prac.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-

Przemysław DARDZIŃSKI

Założyciel firmy Studio Okien Dardziński z Giżycka, której działalność rozpoczęła

się pod koniec 2016 r. Firma specjalizuję się w sprzedaży i prawidłowym montażu

stolarki otworowej. Uczestnik inicjatywy Prawidłowymontaż.pl oraz programu

rekomendacji Oknotest.pl. Więcej na stronie www.studio-okien.com.pl

ry w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie może nie do końca

jasno, ale jednak określa wymagania,

które powinny być spełnione, aby

uznać roboty montażowe za wykonane

prawidłowo.

Cena adekwatna

do zakresu prac

Cena wykonanej usługi jest dla nas

pochodną wartości użytkowej wykonanych

prac, pochodną uzyskanego

rezultatu. To jasne, że wykonując prawidłowy

montaż, wykonujemy szerszy

40 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

FOT. (6): STUDIO OKIEN DARDZIŃSKI, www.studio-okien.com.pl

techniczno-budowlanych i aktualnym

stanem wiedzy technicznej. A co robimy,

jeśli inwestor decyduje się na wykonanie

niepełnego zakresu prac montażowych?

Wtedy przede wszystkim

wypełniamy ciążący na nas obowiązek

informacyjny – mówimy jasno o możliwych

negatywnych konsekwencjach

wynikających z częściowego wykonania

usługi i… wykonujemy usługę

zgodnie z żądaniem zamawiającego,

gdy jasno i wyraźnie wyrazi swoją

wolę w postanowieniach zawartej

umowy. Było nie było, to jego dom

i ma prawo podejmować decyzje, jakie

uzna dla siebie za najwłaściwsze.

Nie ukrywam, że mamy wtedy coś

na kształt „montażowego kaca”, wiedząc,

że można rzecz załatwić zdecydowanie

lepiej, ale cóż... Mówi się

trudno, jesteśmy firmą usługową, więc

świadczymy usługi zgodne z oczekiwaniem

zamawiających, co nie zawsze

oznacza podjęcie działań w sposób

najlepszy z możliwych przy aktualnym

poziomie wiedzy technicznej.

Co klienci wiedzą

o prawidłowym montażu?

Coraz częściej nabywcy okien przychodzą

do naszej firmy właśnie dlatego,

że wykonujemy montaż w sposób

prawidłowy. Nie trzeba ich do niczego

przekonywać, naszą rolą jest wyłącznie

uzgodnienie najwłaściwszego sposobu

wykonania prac montażowych

oraz dobór odpowiednich materiałów.

Świetnie się z nimi rozmawia, bo część

z nich wie o technice okiennej więcej

niż niejeden sprzedawca!

Grupa inwestorów będących zwolennikami

stosowania rozwiązań z lat

minionych topnieje, co nie oznacza,

że się z takimi nabywcami usług nie

spotykamy. Nie uważam jednak, że

powinniśmy ich do czegoś „przekonywać”.

To chyba zła droga. Naszą

rolą, jako profesjonalistów, jest raczej

wskazywanie potencjalnych zagrożeń

i korzyści. Skuteczna perswazja, cierpliwa

edukacja, mądra argumentacja

prowadząca do świadomego wyboru

sposobu wykonania montażu działa

zdecydowanie lepiej niż nachalne

„przekonywanie” i udowadnianie nabywcom,

że tkwią w błędnych przekonaniach.

Nie sposób przy tym podać jedynej,

a do tego skutecznej metody prowadzenia

dialogu z kontrahentami,

którzy widzą zagadnienia techniczne

w sposób odmienny od naszego. Każ-

Skuteczna perswazja, cierpliwa edukacja,

mądra argumentacja prowadząca do

świadomego wyboru sposobu wykonania

montażu działa zdecydowanie lepiej niż nachalne

„przekonywanie” i udowadnianie nabywcom,

że tkwią w błędnych przekonaniach.

zakres prac, zużywamy więcej materiałów

i poświęcamy zadaniu więcej czasu,

a zatem cena musi być wyższa niż

w przypadku wykonania tylko określonych

czynności. Nie można jednak

precyzyjnie wyznaczyć różnic cenowych,

ponieważ zbyt wiele czynników

wpływa na kalkulacje cen w przypadku

świadczenia usług montażowych.

Klient decyduje

W naszej codziennej pracy jasno

i wyraźnie stawiamy na prawidłowy

montaż okien i drzwi balkonowych

zgodny z wymaganiami przepisów

Prawidłowo zamontowane okno podczas przeprowadzania testu szczelności montażu

MONTER STOLARKI • 41


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

dy inwestor przychodzi do nas z innymi

problemami i innym spojrzeniem

na sposób ich rozwiązania. Naszą rolą

jest zrozumieć jego punkt widzenia

i zaproponować najwłaściwsze działania.

Nad tym pracujemy każdego dnia.

Nie pytamy klientów,

czy chcą mieć

montaż „szczelny”

czy „tradycyjny”,

ale prawidłowy

czy nieprawidłowy?

W Studio Okien Dardziński nie zadajemy

klientom pytania, czy wybierają

montaż „szczelny” czy „tradycyjny”.

Pytamy, czy chcą mieć montaż

prawidłowy, czy nieprawidłowy – a na

tak zadane pytanie odpowiedź wydaje

się być oczywista, co otwiera nam

szerokie pole do dialogu z nabywcami.

W codziennej pracy stawiamy takie

pytanie niebywale rzadko, bowiem

faktycznie trafiają do nas inwestorzy,

których pytać o to nie trzeba, co nie

zmienia to faktu, że żaden z nich nie

chce płać za usługę więcej niż zapłacić

powinien. O cenach zawsze rozmawiamy

z klientami szczerze i otwarcie

i do głowy by nam nie przyszło, że

mamy im tłumaczyć, że za dobry montaż

mają zapłacić więcej. Inwestorzy,

których obsługujemy płacą za montaż

dokładnie tyle ile on jest wart, ani złotówki

więcej.

Materiały do uszczelnienia

W jaki sposób wykonujemy uszczelnienia

szczelin dylatacyjnych? Odpo-

Okno przygotowane do prawidłowego montażu

Zdecydowana większość naszych klientów wybiera montaż prawidłowy

wiem krótko – w sposób skuteczny,

zapewniający najwyższy poziom wodoszczelności

i szczelności na przenikanie

powietrza. Wypracowaliśmy

sobie własne techniki montażu przy

zastosowaniu określonych grup materiałów

i jako jedna z nielicznych firm

montażowych Polsce potwierdziliśmy

ich skuteczność w badaniu poligonowym

wykonanym przez notyfikowane

laboratorium badawcze.

Dobór materiałów i sposobu wykonania

montażu nie powinien wynikać

z jakichkolwiek preferencji. Jedynym

właściwym kryterium jest określenie

rezultatu oczekiwanego po zakończeniu

robót instalacyjnych stolarki budowlanej.

Jeśli wiemy dokąd zmierzamy,

łatwiej wybrać drogę, czas i środki.

Szczelny montaż a WT 2021

Od przyszłego roku zmienią się warunki

techniczne i wymagania wobec

42 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

okien – zaostrzony zostanie współczynnik

U przegród, co będzie oznaczać, że

wszystkie nowe domy będą musiały

mieć komponenty, w tym stolarkę,

o bardzo wysokich parametrach termoizolacyjnych.

Czy szczelny, prawidłowy

montaż stanie się koniecznością?

Prawidłowy montaż

od lat był, jest i będzie

koniecznością.

Z tego co wiem, zmiany przepisów

techniczno-budowlanych w żaden

sposób nie obejmą wymagań, które

związane są z montażem okien

i drzwi balkonowych – a szkoda, bo

jest co zmieniać. Tym samym nowe

regulacje w żaden sposób nie wpłyną

na sposób wykonywania prac montażowych

przez ekipy monterów firmy

Studio Okien Dardziński. Wykonywaliśmy

montaż w sposób prawidłowy,

wykonujemy i dalej będziemy tak

wykonywać, bo mamy taki obowiązek

i nie zamierzamy niczego w tej

mierze zmieniać. To nasza profesjonalna

powinność wobec inwestorów,

którzy nam zaufali.

Prawidłowo podparte i zamontowane w sposób szczelny drzwi tarasowe

Warstwa uszczelniająca wokół okna – widok z zewnątrz

Norbert FRĄCKOWIAK

Uczestnik Programu Rekomendacji Technicznych oraz Montażowych

oknotest.pl; Ambasador Kampanii DOBRY MONTAŻ.

Prezes firmy FIXOKNA. Kontakt: norbert@fixokna.pl,

tel.:+48 609 654 964, www.fixokna.pl

FOT. (8): FIXOKNA, www.fixokna.pl

Od wielu lat nasza firma

wykonuje szczelne montaże

stolarki, więc większość

docierających do nas

inwestorów to osoby, które szukają

właśnie tego. W przypadku inwestorów,

którzy nie wiedzą, na czym

on polega, zdecydowana większość

z nich ostatecznie się na niego decyduje

po spotkaniu z naszymi pracownikami

w biurze czy też na budowie.

Ponieważ szczelny montaż oferujemy

od lat, niejako się już w nim wyspecjalizowaliśmy.

Ciągle pracujemy jednak

nad nowymi rozwiązaniami i poszukujemy

najlepszych materiałów, które

można do tego wykorzystać.

Czy klienci wybierają

szczelny montaż?

Jak do tego podchodzą klienci? Jak

już wcześniej zaznaczyłem, mamy trochę

łatwiej, gdyż trafiający do nas inwestorzy

sami szukają takiego rozwiązania,

choć wiedzą, że jest ono droższe.

My utwierdzamy ich tylko w słuszności

i wyjaśniamy zasadność takiego wyboru.

Mówimy o oszczędności, pokazujemy

zdjęcia niezabezpieczonej piany

czy też zagrzybienia występującego na

połączeniu ramy okna z murem.

Myślę, że to kwestia nastawienia

doradców i odpowiedniej informacji

przekazywanej do inwestorów.

Widziałem mnóstwo bardzo drogich

MONTER STOLARKI • 43


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

okien, które były fatalnie i nieprawidłowo

zamontowane. Więc myślę, że

tu nie ma reguły.

My przekazujemy prosty przekaz

– okna można zamontować prawidłowo

albo nieprawidłowo. Zalecamy

montaż prawidłowy, czyli szczelny na

połączeniu ramy okna z murem, a to

możliwe jest tylko przy zastosowaniu

określonych i sprawdzonych rozwiązań

i materiałów uszczelniających.

Przekazujemy naszym

klientom prosty

przekaz – okna

można zamontować

prawidłowo

lub nieprawidłowo.

Jak robimy

warstwę uszczelniającą?

Mamy swoje wypracowane i zbadane

rozwiązania. Przeprowadziliśmy

wspólnie z Mobilnym Laboratorium

Techniki Budowlanej już trzy badania

montażu. Każdy z nich był inny, opierał

się na różnych materiałach. Pozwala

nam to stosować różne wersje uszczelnień,

spełniające oczekiwane wymagania

obiektowe czy też inwestorskie.

Szczelny montaż oferujemy od lat, więc niejako się już w nim wyspecjalizowaliśmy

Ile kosztuje

szczelny montaż?

Koszt szczelnego montażu okien

jest uzależniony od wielu czynników,

ale można założyć, że jeśli ,,tradycyjny"

kosztuje 3000 zł, to dopłata do

montażu szczelnego będzie kształtowała

się na poziomie 3000-3500 zł.

Nowe WT 2021

a szczelny montaż

Czy w związku z tym, że nowo budowane

domy trzeba będzie wyposażać

w cieplejsze i droższe okna, prawidłowy

montaż stanie się dla klientów oczywistym

wyborem? Niestety, uważam, że

nowe WT niewiele zmienią. Świadoma

Przeprowadziliśmy już trzy badania montażu

Prawidłowo podparte i uszczelnione drzwi tarasowe...

...oraz drzwi wejściowe do domu

44 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

Rama okienna przygotowana do szczelnego montażu

Nowe Warunki

Techniczne

niewiele zmienią

w kwestii wyboru

prawidłowego

montażu. Może wręcz

być tak, że w związku

z wyższą ceną okien,

inwestor zrezygnuje

z wydatku na szczelny

montaż.

część inwestorów już od dawna przy

montażu korzysta z rozwiązań gwarantujących

szczelność. Reszta niekoniecznie

weźmie to pod uwagę.

Warunki techniczne dotyczące zapewnienia

szczelności połączenia obo-

Właściwie uszczelnione złącze – widok od strony wewnętrznej

Właściwie uszczelnione złącze – widok od strony zewnętrznej

wiązują już od dawna, ale co z tego?

Wymagania bezpośrednio odnoszą się

tylko do parametrów stolarki, a nie

montażu. Więc to zielone światło do

kolejnych montaży okien tylko na pianie

i elementach montażowych.

Boję się nawet, że bardzo wyśrubowane

parametry okien spowodują kolejny

wzrost cen samej stolarki, a wtedy inwestorzy

zaczną oszczędzać na prawidłowym

montażu. Z jednej strony będą

więc zaspokajali wymagany prawem

poziom współczynnika U, a z drugiej

– zrezygnują z zamawiania zalecanych

uszczelnień i prawidłowego montażu.

MONTER STOLARKI • 45


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

Od początku naszej działalności

na rynku krajowym

towarzyszy nam przekonanie,

że w usłudze dostawy

i montażu stolarki równie ważny

jak wysoka jakość produktu jest

wysoka jakość wykonywanych prac

związanych z montażem konstrukcji

okiennych. Aby ułatwić klientom

porównywanie ofert zebranych z rynku,

wartości dopłat do prawidłowego

montażu wyszczególniamy w osobnej

tabeli. Aktualnie mogę jednak stwierdzić,

że wraz z wrastającą świadomością

inwestorów jest to jedynie formalność.

Tacy klienci, podejmując decyzję,

oczywiście chcą wiedzieć, na co wydają

pieniądze, lecz mając na uwadze jej

wieloletnie konsekwencje, a także zapisy

związane z Warunkami Technicznymi,

jakim powinny odpowiadać budynki

oraz ich usytuowanie, nie widzą

zasadności oszczędzania na tym etapie

inwestycji.

Czego szukają klienci?

Mimo iż wiedza klientów na temat

zasad prawidłowego montażu

nieustannie wzrasta, cieszymy się

jeżeli odwiedzający nas potencjalni

kupujący zadają pytania dotyczące

fizyki budowli czy zagadnień cieplno-

-wilgotnościowych. Każda inwestycja

jest inna, więc ciężko ustalić sztywny

i niezmienny schemat działania z zakresu

montażu stolarki. Klienci szukający

profesjonalnego podejścia oraz

dyskusji na powyższe tematy znajdą

u nas odpowiedz na każde pytanie.

Oczywiście mamy również szerokie

grono klientów, którzy obdarowują

nas zaufaniem i pozwalają na swobodny

dobór technik montażowych,

nie szukając szczegółowych wyjaśnień.

Słusznie – w końcu po to oddają

się w ręce fachowców.

Wykonanie warstwy uszczelniającej to ważny etap prac montażowych

46 • MONTER STOLARKI

Jak wykonujemy

warstwę uszczelniającą?

W zakresie doboru materiałów zdecydowanie

nie chciałbym generalizować.

Rozwiązania zawsze dobierane są

do konkretnego obiektu. Mogą zależeć

od położenia okna w murze, czasu

trwania ekspozycji na warunki atmosferyczne,

rozwiązań okiennych, charakterystyki

otworu etc. Oczywiście

nadrzędnym aspektem jest dobro połączenia

okna z murem, a w perspektywie

czasu – zadowolenie klientów.

TEKST: Tomasz JAKUBIEC

Doradca techniczny, specjalista ds. kontaktu z Architektami w MULTIKO ARCHI-

TEKTURA OKIEN. Firma istnieje od 2003 r., specjalizuje się w dostawie wielkogabarytowych

i architektonicznych rozwiązań z zakresu stolarki okiennej i elementów

osłonowych, jest uczestnikiem programu Rekomendacji Montażu. www.multiko.eu

Montaż szczelny

czy „tradycyjny"?

Ilu naszych klientów decyduje się na

montaż szczelny, a ilu na „tradycyjny"?

Trudno mi pamięcią sięgnąć tak daleko,

aby przypomnieć sobie realizację

w której nie wykonywaliśmy pełnego

uszczelnienia połączenia okno-mur.

W usłudze dostawy i montażu stolarki równie

ważna jak wysoka jakość produktu jest wysoka

jakość prac związanych z montażem.

Na pewno związane jest to z naszą

stale gruntującą się pozycją na rynku

i wzrastająca świadomością klientów,

a także odpowiednio poprowadzonym

doradztwem i kładzeniem ogromnego

nacisku na poprawność wykonywanych

prac montażowych.

Nowe Warunki Techniczne

Zmiany w zakresie zwiększenia izolacyjności

cieplnej są korzystne dla firm,

które – jak my – kładą ogromny nacisk

na techniczną stronę świadczonej

usługi. Warto przypomnieć, że wraz ze

zmianami współczynnika przenikania

ciepła już od 1 stycznia 2014r . uwaga

została skierowana także na frsi, czyli

powierzchniową kondensację pary

wodnej, a także szczelność budynków

pod kątem infiltracji powietrza. Zaleca

się także wykonanie próby szczelności

budynku po jego wykonaniu. Są to

z pewnością elementy, które skłaniają

klientów do refleksji i zwrócenia oczu

w kierunku takich firma jak MULTIKO

ARCHITEKTURA OKIEN.

FOT. (2): MULTIKO ARCHITEKTURA OKIEN, www.multiko.euSPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

Fot.(2): MS MASTERSTICK, www.masterstick.com

Szczelny montaż stolarki to

od wielu lat standard w naszej

firmie. Wszystkie oferty,

które przygotowujemy, zawierają

koszty szczelnego montażu

– u nas nie jest on opcją do wyboru.

W związku z tym mogę tylko szacunkowo

określić różnicę – myślę, że jest

to minimum od około 50% większy

wydatek dla inwestora.

Czy klientów łatwo

przekonać do

prawidłowego montażu?

Ponieważ ogromna większość zgłaszających

się do nas inwestorów to

osoby z polecenia, raczej nie musimy

ich przekonywać, że nasza propozycja

jest kompletna i prawidłowa. Najczęściej

ta kwestia jest po prostu prezentowana

i omawiana z inwestorem na

zasadzie, że tak zostanie to wykonane

– nie ma potrzeby przekonywania.

Zgłaszający się

do nas inwestorzy

to ludzie świadomi,

dla których jakość

okien i montażu

ma duże znaczenie.

Zgłaszający się do nas inwestorzy to

ludzie świadomi, dla których jakość

okien i montażu ma duże znaczenie.

Ponieważ to nasza firma dzięki zdobytej

renomie i doświadczeniu została im

polecona, często przez członków ich

rodzin, znajomych, biura architektoniczne

i inne, obdarzają nas zaufaniem

i decydują się na poniesienie wyższych

kosztów w zamian za usługi najwyższej

jakości.

Do wykonania uszczelnienia stosujemy zamiennie

taśmy i folie w płynie

Jacek KAMIŃSKI

Dyrektor handlowy w firmie MS MASTERSTICK z Poznania. Firma od 1989

roku zajmuje się dostawą i profesjonalnym montażem stolarki otworowej.

Oferuje okna z PVC, aluminium oraz drewna, współpracuje m.in. z firmami

Adams, Aluprof, Hörmann, Selt. Więcej na stronie: www. masterstick.com

Warstwa uszczelniająca

Dysponujemy ekipą montażową złożoną

z pracowników naszej firmy, więc

preferencje do użycia określonych materiałów

uszczelniających mają chyba

małe znaczenie. Ekipa wykonuje montaż

zgodnie z zaprojektowanymi przez

doradcę technicznego wytycznymi.

W zależności od kilku czynników stosujemy

zamiennie taśmy i folie w płynie.

Czy nowe WT wpłyną na

poprawę jakości montażu?

Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie,

nakazem czy zmianą

norm nie można zmienić pewnych

schematów rynkowych i chęci sprzedaży

czynnikiem cenowym przez firmy

sprzedające i montujące okna.

Z drugiej strony część inwestorów

zawsze próbuje jakoś obniżyć koszty

tu i teraz, dlatego wybierze dostawcę,

kierując się wyłącznie ceną.

Prawidłowy montaż zawsze jest lepszą

opcją dla inwestorów, nawet ekonomiczną

w perspektywie wieloletniego

użytkowania domu, zdrowia oraz

bezpieczeństwa jego mieszkańców.

48 • MONTER STOLARKI


Z rewolucyjną technologią

hybrydową w uszczelnienia

okienne przyszłości!

artykuł promocyjny

Dzięki ISO-BLOCO HYBRATEC firma ISO-Chemie stawia nowy punkt odniesienia w obszarze wielofunkcyjnych taśm

uszczelniających 4.0. Ta nowa technologia hybrydowa łączy szczelność na wysokie ciśnienie powietrza oraz zacinający deszcz jako

atrybuty folii z niezawodną elastycznością oraz zdolnością przejmowania ruchów wstępnie sprężonej pianki miękkiej PUR

ISO-BLOCO HYBRATEC łączy cechy jakościowe wysokowartościowych

okiennych folii połączeniowych z zaletami

wysokowartościowych certyfikowanych wielofunkcyjnych

taśm uszczelniających BG1 i BG R“ wyjaśnia Inge Knorn,

Kierująca Działem Marketingu tej firmy specjalizującej

się w uszczelnieniach. W porównaniu do powszechnych

wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi taśma ISO-

-BLOCO HYBRATEC wykazuje się ponadprzeciętnymi

właściwościami funkcjonalnymi.

100 % niezawodności w zakresie szczelności powietrznej,

wydajności energetycznej oraz odporności

na zacinający deszcz

Wyposażenie w kilka foliowych warstw zaporowych sprawia,

że 3-płaszczyznowa taśma jest absolutnie szczelna

powietrznie (wsp. a równy 0,00 m3/[h·m·(daPa)n]). Dzięki

nim niekontrolowane konwekcyjne straty ciepła lub przeciągi

wywoływane przez nieszczelne fugi okienne, to temat

skończony. Powinno to szczególnie cieszyć właścicieli

nieruchomości, ponieważ poprzez konsekwentny rozdział

mikroklimatu pomieszczenia od zewnętrznego daje się mocno

zaoszczędzić koszty energii, dokładnie z duchem nowej

ustawy energooszczędnej GEG oraz Dyrektywy Budynkowej

UE 2020. Ponadto szczelne powietrznie uszczelnienie fug

wpływa pozytywnie na bilans energetyczny budynku oraz

wyniki testu Blower-Door.

W obszarze funkcjonalnym ta innowacyjna taśma wykazuje

bardzo dobre wartości izolacji akustycznej i cieplnej.

W płaszczyźnie zewnętrznej narażonej na warunki pogodowe

jest niesłychanie odporna na zacinający deszcz z wartością

ponad 1.050 Pa. Biorąc pod uwagę postępującą zmianę

klimatu z silnymi wichurami i obfitymi deszczami może to

być ważnym aspektem przy zapobiegliwym wyborze produktów.

Dzięki integracji adaptacyjnych

foliowych

zapór zapewnione jest

optymalne odprowadzanie

wilgoci. W ten sposób

fuga może szybko

wysychać, co zapobiega

uszkodzeniom budowlanym,

które powstają

w wyniku tworzenia

pleśni. Dzięki temu

ISO-BLOCO HYBRATEC

odpowiada zasadzie

„wewnątrz szczelniej niż

na zewnątrz“ zawartej

w RAL „Leitfaden zur

Montage” („Wytyczne do

montażu”) i stanowi trzy niezależne od siebie funkcjonujące

płaszczyzny uszczelnienia.

„Absolutna szczelność powietrzna, najwyższa izolacja

cieplna, jak również wywołana przez zmiany klimatu

wysoka odporność na zacinający deszcz oraz długotrwale

funkcjonująca zdolność przejmowania ruchów, są zalecane

nieodzownie w nowoczesnym budownictwie, domach pasywnych

oraz domach zeroenergetycznych“ podkreśla Andreas

Lange, Kierownik Działu Techniki & Szkoleń firmy

ISO-Chemie. Jest o tym przekonany, że poprzez wyjątkową

technologię hybrydową ISO-BLOCO HYBRATEC projektanci,

wykonawcy i właściciele będą po bezpiecznej stronie!

ISO-Chemie zapewnia certyfikowanej jako BG 1 i BG R

wielofunkcyjnej taśmie uszczelniającej fugi 10-letnią gwarancję

funkcjonalną.

Łatwość montażu i wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne

ISO-BLOCO HYBRATEC daje się przetwarzać w sposób

łatwy, szybki i bezpieczny. Ta wstępnie sprężona taśma z impregnowanej

pianki miękkiej PUR wyposażona jest w jednostronną

warstwę samoprzylepną dla wsparcia montażu.

W jedynie jednym kroku roboczym taśma jest doklejana do

ramy okiennej. W stosunku do konwencjonalnego montażu

okien za pomocą folii, czas pracy może się skrócić do mniej

niż ¼ czasu pierwotnego.

Warta uwagi jest także wysoka zdolność rozprężania wielofunkcyjnej

taśmy uszczelniającej fugi. Dzięki temu można

trwale i niezawodnie wyrównywać nieregularne przebiegi

płaszczyzny fug oraz ruchy elementów budowlanych. Poprzez

wyjątkowo duży zakres zastosowań w fugach, za pomocą

jednego rozmiaru taśmy można niezawodnie uszczelniać

fugi od 6 do 40 mm. Przy tym produkt ten dostępny

jest w szerokościach taśmy

od 30 do 100 mm,

co umożliwia dopasowanie

do różnych głębokości

zabudowy okna.

Z pomocą wskazującej

kierunki technologii

hybrydowej

ISO-BLOCO HYBRATEC,

firmie ISO-Chemie udało

się dokonać skoku do

wielofunkcyjnych taśm

uszczelniających 4.0.

Producent rozwiązań

uszczelnień budynków

zgłosił już to przełomowe

nowoczesne odkrycie

do opatentowania.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.iso-chemie.pl/hybratec

MONTER STOLARKI • 49


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

FOT. (4): AMAR, www.amar-okna.pl

Jeżeli chcemy nazwać usługę

montażem, to musi być ona

kompletna, czyli spełniać

wszystkie wymogi określone

przepisami w dniu odbioru robót.

Kupić montaż polegający na mocowaniu

mechanicznym i położeniu

piany, to jakby chcieć kupić chleb,

a dostać surowe ciasto.

Prawidłowy montaż oczywiście

jest droższy – bo przecież wykonanie

kompletnej usługi musi być droższe

od niekompletnej. Nie chcemy tutaj

podawać konkretów związanych

z różnicą w cenie, ponieważ zależy

ona od wielu zmiennych czynników.

Jeżeli chcemy nazwać usługę montażem,

to musi ona być kompletna, czyli spełniać

wszystkie wymogi określone przepisami

w dniu odbioru robót.

Na co decydują się klienci?

Klienci często są zagubieni – mnogość

rozwiązań oraz sprzecznych

opinii nie ułatwia im podjęcia decyzji.

Jednak ci z nich, którzy planują

długoletnie użytkowanie budynku

lub budują dom energooszczędny, po

wysłuchaniu rzeczowych wyjaśnień,

zdecydowanie wybierają prawidłowo

i kompletnie wykonaną usługę.

Podczas rozmów informujemy klienta,

jakie mogą być skutki nieprawidłowo

wykonanej warstwy uszczelniającej

wokół okna. Prezentujemy także

potwierdzone przez nas rezultaty prawidłowego

montażu – tutaj możemy

się pochwalić wynikami badań szczelności

powietrznej i wodoszczelności

naszych montaży, przeprowadzonych

na budowach przez MLTB.

Jeżeli chodzi o indywidualnych inwestorów,

to w większości decydują

się oni na prawidłowy montaż. Rzadko

spotykamy klientów, którzy z pełną

świadomością wybierają usługę

polegającą tylko na mocowaniu mechanicznym

i wykonaniu warstwy izolacji

z piany – czyli usługę, której nie

można nazwać montażem.

Statystycznie patrząc, można powiedzieć,

że więcej prawidłowych montaży

jest przy produktach z wyższej półki

cenowej. Wynika to stąd, że inwestor,

wybierający droższy produkt, ma wyższe

wymagania dotyczące jego parametrów,

w tym szczelności.

Prawidłowo podparty i uszczelniony próg okna

Jeżeli chodzi o naszych klientów – indywidualnych

inwestorów, to w większości decydują się

oni na prawidłowy montaż

Rama okienna podczas oklejania foliami uszczelniającymi

TEKST: Mariusz LITKE

Kierownik Biura Obsługi Klienta w firmie Amar, która istnieje od 2007 r.

Specjalizacja firmy to energooszczędna i gabarytowa stolarka PCV i ALU.

Amar jest firmą rekomendowaną przez oknotest.pl i uczestniczy

w programie Rekomendacji Montażu z MLTB. www.amar-okna.pl

Na rynku mamy opinie firmy oferującej

bardzo dobry montaż. Nasi

klienci mówią: „Dobre okna kupisz

w wielu miejscach, ale jak chcesz dobry

montaż, to tylko Amar.”

Klienci, którzy trafiają do nas z polecenia,

mają świadomość jakości

naszych usług i gotowi są zapłacić za

nie więcej pieniędzy. Wszyscy jednak

50 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

klienci – z polecenia czy nie – chcą

wiedzieć, jakie efekty przyniesie im inwestycja.

Dlatego w umowach z klientami

określamy poziom gwarantowanych

przez nas właściwości montażu.

Jakich materiałów

używamy

Dotychczas stosowaliśmy głównie

folie uszczelniające, występowały

również hybrydy (płyn wewnątrz,

folia od zewnątrz). Aktualnie coraz

częściej stosujemy powłoki uszczelniające

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

budynku. Wszystko zależy od

pory roku, a co za tym idzie panującej

temperatury, stanu ościeży, planowanej

przez inwestora dacie wykonania

elewacji. Nie zamykamy się na jedno

rozwiązanie. Natomiast jeden element

naszych usług jest stały – jest to zapewnienie

szczelności powietrznej

i wodnej montażu zgodnie z aktualnie

obowiązującymi przepisami.

Czy nowe WT coś zmienią?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002

roku w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. 2015

poz. 1422) mówi, że montaż okien

powinien:

§ 318. „... uniemożliwiać przenikanie

wody opadowej do wnętrza budynków.”

Rozporządzenie wymaga również,

by: „…połączenia okien z ościeżami

należy projektować i wykonywać

pod kątem osiągnięcia ich całkowitej

szczelności na przenikanie powietrza.”

(2.3.1. załącznika nr 2 do Rozporządzenia).

Zatem rok 2021 nie przyniesie żadnych

zmian co do wymagań montażowych,

a wymogi związane ze szczelnością

montażu obowiązywały,

obowiązują i będą obowiązywać.

TEKST: Kamil SZYMCZUK

Współwłaściciel firmy SZYMKO z Białegostoku, świadczącej usługi na

najwyższym poziomie i stale podnoszącej standard montażu stolarki.

Firma rekomendowa przez portalu oknotest.pl

Kontakt: kamil@szymko.com.pl

FOT. (3): SZYMKO, www.szymko.com.pl

Niezależnie od rodzaju użytych materiałów,

zapewniamy szczelność wykonanego montażu

Patrząc na montaże stolarki

wykonywane przez nas w domach

jednorodzinnych, zauważamy,

że montaż szczelny

powoli staje się u nas standardem.

Jest to element, który wyróżnia nasze

usługi na lokalnym rynku, jednak

droga do uzyskania aktualnej sytuacji

była trudna i wymagająca. Każdego

klienta bowiem trzeba „wyedukować”,

aby mógł podjąć świadomą

decyzję.

Ile kosztuje

szczelny montaż

Montowanie mechaniczne wraz

z termoizolacją to podstawowa wersja

stosowana zazwyczaj na zabudowach

deweloperskich oraz inwestycjach

„ekonomicznych”. Dopłata do

wykonania montażu 3-warstwowego

wynosi nieco ponad dwukrotność

stawki podstawowej (przykładowo

montaż standard to 2 000 zł brutto

przy 8%VAT, dopłata do szczelnego

– 2 400 zł brutto, czyli łącznie 4 400

zł brutto). Podwaliny okienne i balkonowe

wyceniane są osobno.

Argumentów, jakich używamy

podczas prezentacji szczelnego montażu,

jest wiele – poczynając od żartobliwych

porównań, kończąc na

technicznych i praktycznych informacjach.

Zawsze staramy się, aby klient

rozumiał, czemu służy szczelny montaż

i dajemy do zrozumienia, że taki

MONTER STOLARKI • 51


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

Szczelny montaż w systemie CBM

rodzaj montażu po prostu wypada

zrobić, stosując w domu okna o określonych

parametrach. Osobiście często

mówię, że lepiej jest „zejść” nieco

ze standardu stolarki, ale montaż wykonać

w sposób kompletny (szczelny),

aniżeli stosować najlepsze systemy

okienne montowane wyłącznie

z warstwą termoizolacyjną.

Jak przekonać klienta

do szczelnego montażu?

Argumentów technicznych świadczących

o zasadności stosowania

Szczelny montaż w systemie CBM

52 • MONTER STOLARKI

szczelnego montażu jest mnóstwo i są

one ogólnodostępne. Osobiście byłem

na wielu budowach, gdzie woda

opadowa zrobiła wiele problemów ze

stolarką i budynkiem, opis z takich

zdarzeń plus zdjęcia bardzo mocno

przemawiają do świadomości klientów.

Sam opis słowny jest podstawą,

jednak ocena wizualna oraz nieraz

wizyta na budowie w trakcie wykonywania

prac rozwiewa wszelkie wątpliwości

potencjalnych klientów.

Opinie klientów, że dopłata do

montażu szczelnego jest dość wysoka

(np. w porównaniu do konkurencji)

są dość powszechne, jednak 20 minut

rozmowy wystarcza, aby wytłumaczyć,

z czego biorą się te kwoty. Każdy

element jest wyliczany na podstawie

ilościowym i finalnie klient ma wyszczególnione

zestawienie materiałów

montażowych do każdego okna.

Jeśli chodzi o argumentację, to

często porównuję koszt dopłaty za

szczelny montaż (średnio 4000-5000

złotych) do innych elementów wyposażenia

wnętrza w budowanym

domu. Nie raz klient jest w stanie

kupić lampę, dywan lub inną „mobilno-przenośną”

rzecz do domu

o wartości kilku tysięcy, a przy decyzji

dotyczącej rodzaju montażu ma wątpliwości.

Mi osobiście wydaje się to

nierozsądne.

Jak robimy warstwę

uszczelniającą?

Wykonaliśmy dwa badania szczelności

montażu, jedno w warstwie

ocieplenia na systemie, CBM a drugie

w warstwie muru. W obu przypadkach

zewnętrzna warstwa to była

folia, termoizolacja z piany PU oraz

od wewnątrz folia w płynie. Takie elementy

przyjmujemy jako standard naszego

montażu. Wszystkie ekipy, jakie

wykonują montaże, mają obowiązek

stosowania jednolitych standardów.

Podczas wizji lokalnej zawsze oceniamy

stan ościeży okiennych i potwierdzamy

rodzaj elementów które mają

być zastosowane.

Czy dużo jest klientów,

którzy wybierają szczelny

montaż?

Montaże w domach jednorodzinnych

wykonujemy zazwyczaj w wersji

szczelnej. Nie prowadzimy dokładnych

statystyk, ale na pierwszy rzut

oka widać, że montaży szczelnych

jest znacznie więcej. Potwierdzeniem

takiego stanu rzeczy jest stale rosnąca

ilość materiałów montażowych, które

zamawiamy na bieżąco.

Większość naszych klientów to ludzie

z polecenia. Zazwyczaj osobami

polecającymi są poprzedni klienci,

którzy zdecydowali się na szczelny

montaż – zatem wybór kolejnych inwestorów

zazwyczaj jest podobny. Podczas

prezentacji produktów i rodzajów

montażu, kładziemy nacisk na analizę

potrzeb klientów i tzw. proporcje. Jeśli

ktoś wybiera stolarkę aluminiową

z kilkoma HS-ami, to innej opcji niż

montaż szczelny po prostu nie ma.

Jednak nie jest to też zasada, że

mamy same drogie realizacje – często

doradzamy klientom, że lepiej jest

zastosować optymalny cenowo produkt,

aby wykonać jeszcze szczelny

montaż, aniżeli „siłować” się na najlepsze

okna montowane wyłącznie

z warstwą termoizolacyjną.

Jak zmiana WT wpłynie

na szczelny montaż?

Planowane zaostrzenie wymagań

wobec okien jest moim zdaniem krokiem

sprzyjającym dalszemu rozwojowi

szczelnego montażu. Okna będą

coraz droższe i cieplejsze, więc montaż

proporcjonalnie też powinien być lepszy

i bardziej zaawansowany.

Popularyzacja szczelnego montażu

jest konieczna, pozwoli bowiem na

podnoszenie jego jakości wśród firm

z danego regionu. Często słyszy się potoczne

powiedzenia, że te folie są bez

sensu, bo się odklejają... Osoba, która

ocenia niefachowe wykonanie, nie

może mieć innych odczuć i wrażeń.

Wcale nie dziwię się takim opiniom,

jeśli po 2-3 miesiącach folie latają na

wietrze, to w takich przypadkach nie

ma mowy o żadnej szczelności.


FOT.: NOVOBUDOWA, www.novobudowa.pl

Praktyki konkurencji na naszym

rynku wymuszają na nas, aby

koszt prawidłowego montażu

warstwowego przedstawiać w

ofercie jako opcję wymagającą dopłaty

– pomimo tego, że w 2020 roku nie

wykonaliśmy żadnego montażu z wykorzystaniem

samej piany. Koszt wykonania

uszczelnienia trójwarstwowego

jest w naszej firmie wyższy o 35-40 zł za

metr bieżący w porównaniu z montażem

„tradycyjnym”, czyli z niekompletną

instalacją stolarki w stanie surowym.

Bartłomiej BOGACZ

Prezes zarządu krakowskiej firmy NOVOBUDOWA Sp. z o.o. specjalizującej się w

prawidłowym montażu stolarki oraz będącej salonem partnerskim producenta

okien premium TEAM-PLAST. Uczestnik Programu Rekomendacji Montażu oknotest.

pl, polecany wykonawca programu prawidlowymontaz.pl. www.novobudowa.pl

Co klienci wiedzą na

temat szczelnego montażu?

Nie ma reguły – trafiają do nas zarówno

inwestorzy będący laikami w tematyce

stolarki oraz montażu, jak i bardzo

wyedukowani klienci, którzy posiadają

zaskakująco wysoki poziom wiedzy.

Jeszcze inną grupą są klienci poszukujący

stolarki premium, dla których

oczywiste jest, że przy odpowiednim

budżecie przeznaczonym na okna prawidłowy

montaż będzie standardem,

idącym w parze z jakością produktów.

Klientów staramy się przekonywać

faktami – opisujemy rezultat, jakiego

mogą spodziewać się po wykonanym

montażu i jego skutki w dłuższej perspektywie

czasowej. Podpieramy się

wynikami badania szczelności naszego

montażu, które zostało przeprowadzone

przez MLTB (i zakończone sukcesem)

w październiku 2020 roku, prezentujemy

różne standardy montażu na

specjalnie w tym celu wymurowanych

ściankach ekspozycyjnych, opisujemy

warunki udzielanej przez nas gwarancji

i przede wszystkim cierpliwie rozmawiamy

z klientami, odpowiadając na

ich ewentualne wątpliwości, zastrzeżenia

oraz wprowadzające w błąd opinie

zasłyszane w Internecie lub od niewyedukowanej

konkurencji.

Do tej pory w roku 2020 nie wykonaliśmy

ani jednego montażu w stanie

surowym bez dodatkowych warstw

uszczelnienia. Faktycznie większość

klientów, która do nas trafia selekcjonuje

potencjalnych wykonawców głównie

w oparciu o wysoki poziom montażu

i na tym tle niewątpliwie wyróżniamy

się na tle lokalnej konkurencji.

Jakie materiały na

warstwę uszczelniającą?

Wiele firm, z którymi konkurujemy,

próbuje wykazać wyższość jednych

materiałów uszczelniających nad drugimi,

zapomnając, że w tym wszystkim

chodzi o rezultat, jaki się osiągnie, a nie

sposób jego osiągnięcia. Prawidłowy

montaż ma za zadanie m.in. uzyskać

opowiedni poziom szczelności na przenikanie

powietrza oraz wodoszczelności,

a to czy deklarowane poziomy

W naszym przypadku w roku 2020 odsetek

prawidłowo wykonanych montaży

warstwowych sięga 100%.

szczelności zostaną osiągnięte z wykorzystaniem

folii, taśm rozprężnych czy

mas uszczelniających jest dla nas całkowicie

drugorzędne.

W naszej firmie na ogół stosujemy

obustronnie płynne powłoki uszczelniające

SOUDAL i Illbruck, ale dostosowujemy

się do sytuacji na budowie

lub oczekiwań inwestora, jeśli z jakichś

powodów jest przekonany do innych

rozwiązań.

Czy nowe WT sprawią,

że szczelny montaż stanie

się koniecznością?

Znając realia naszej branży, śmiem

wątpić w jakąś nagłą i radykalną zmianę

na rynku. Nadal będzie funkcjonowało

wiele firm podważających zasadność

wykonywania prawidłowych montaży,

a zaostrzenie kryteriów izolacyjności

termicznej dla stolarki niewiele zmieni

w tym zakresie.

W mojej ocenie dopóki nie doczekamy

się mechanizmów skutecznego

egzekwowania już istniejącego prawa

(przypominam, że od lat istnieją przepisy

dotyczące konieczności zapewnienia

maksymalnej szczelności szczelin

dylatacyjnych!), to nadal będziemy spotykać

się z różnymi patologiami rynkowymi,

w tym nieprawdziwymi opiniami

na temat sposobów montażu i ich

opłacalności.

W ciągu ostatnich

2-3 lat obserwujemy

u klientów

lawinowy wzrost

zainteresowania

tematyką

prawidłowego

montażu.

Oceniając krakowski rynek, na którym

działamy, mogę stwierdzić tylko

jedno – w ciągu ostatnich 2-3 lat obserwujemy

lawinowy wzrost zainteresowania

tematyką prawidłowego

montażu, co potwierdzają spotkania

z klientami, podczas których właściwie

wcale nie rozmawiamy o oknach!

Jest to trwały trend rynkowy, którego

my jako NOVOBUDOWA doświadczamy

na co dzień, a który w najbliższych

latach jeszcze mocniej przybierze na

sile – wprowadzane zmiany legislacyjne

mogą ten trend jedynie przyśpieszyć

i szybciej doprowadzić do momentu,

w którym prawidłowy montaż będzie

standardem. Uważam jednak, że będzie

to dłuższy proces, który potrwa

przynajmniej 5-7 lat.


SOUDAL | artykuł promocyjny

NOWE MOŻLIWOŚCI

dla profesjonalistów

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy prawa budowlanego, które wprowadzają

podwyższone normy związane z energooszczędnością budynków użytkowych. Z jednej strony oznacza to

bardziej restrykcyjne wymagania wobec inwestorów, z drugiej możliwości… dla wykonawców. Na rynku

pojawiły się technologie, które pozwalają na znaczne zmniejszenie strat ciepła w budynkach, ale także

dają nowe możliwości profesjonalistom ekipom budowlanym i montażowym.

Wprzypadku wymiany stolarki

otworowej liczy się nie

tylko jak najwyższa jakość

okien i drzwi. Sam produkt,

nawet jeśli pochodzi z „najwyższej półki”,

nie zagwarantuje komfortu termicznego

we wnętrzu. Równie ważny, a nawet ważniejszy,

jest jego profesjonalny montaż.

„Dzięki akcjom edukacyjnym, które prowadzimy

od wielu lat, wiedza na ten temat

dociera do coraz szerszego grona inwestorów

w całej Polsce. Ale nie tylko. Ważne są

dla nas także korzyści dla profesjonalistów,

którzy stosują „ciepły montaż”. Zależy

nam na tym, aby był on dla dla nich prosty

i szybki, dlatego stale pracujemy nad

nowymi rozwiązaniami. Dotychczas montaż

trójwarstwowy stosowany był głównie

w przypadku nowych inwestycji. Zmieniło

się to w momencie kiedy firma Soudal

wprowadziła na rynek rozwiązania, które

szczególnie rekomendujemy w przypadku

wymiany stolarki otworowej” – mówi Michał

Sawicki, kierownik działu technicznego

w firmie Soudal.

W odpowiedzi na potrzeby profesjonalistów

gamę produktów Soudal do wykonywania

uszczelnień styku okna z murem

uzupełniły płynne membrany, zalecane

zwłaszcza podczas wymiany stolarki

okiennej. Jest to rozwiązanie, które pozwala

na zastosowanie warstwowego

montażu w wielu sytuacjach, w których

wcześniej nie można było wykorzystać

tej metody. Ich zastosowanie może

przyczynić się do znacznego skrócenia

czasu prac montażowych. Płynne masy

Soudatight są wygodne i proste w aplikacji.

Łatwo nakłada się również na bardzo

nierówne podłoża, z którymi mamy

do czynienia przy wymianie stolarki

okiennej w starych, a nawet zabytkowych

budynkach, podczas ich gruntownej renowacji.

Stosując płynne membrany

Soudatight przy wymianie okien i drzwi

wykonawcy są w stanie szybko wykonać

prace bez znacznego nakładu czasowego.

A dodatkowo – koszty dla inwestora

są naprawdę niewielkie. Co ważne

w przypadku trudnych podłoży – powłoki

Soudatight są wysoce elastyczne, nie

wymagają gruntowania podłoża i mogą

być stosowane nawet na wilgotnych lub

nieznacznie zapylonych powierzchniach.

Ich dodatkową zaletą jest również bardzo

niski stopień emisji substancji lotnych –

posiadają znak EC1PLUS.

W skład systemu Soudal Window

System wchodzą cztery różne membrany,

które są obecnie dostępne na polskim

rynku. Soudatight LQ to wzmocniona

włóknami membrana na bazie dyspersji

tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem

do zastosowań wewnętrznych, którą nanosi

się dowolnym pędzlem malarskim.

Soudatight Hybrid przeznaczona jest

do zastosowań zewnętrznych, a nakłada

się ją odpowiednim pistoletem. Natomiast

Soudatight SP oraz Soudatight

SP Gun są membranami do natrysku.

Pierwszą aplikuje się za pomocą agregatu

natryskowego bezpośrednio z opakowania,

drugą – za pomocą specjalnego

pistoletu natryskowego.

Szczelność potwierdzona

normami i badaniami

System Soudatight został pozytywnie

zweryfikowany przez najbardziej wymagający

instytut testujący materiały i rozwiązania

budowlane na świecie – IFT w Rosenheim.

Testy zostały przeprowadzone

w kilku etapach – początkowo szczelności

połączenia na wodę i powietrze (zgodnie

z EN 12114 i EN 1027) i kolejno testy

starzeniowe i wytrzymałości mechanicznej

oraz obciążenie wiatrem (zgodnie

z normą EN 12211: 200 cykli ± 1000 Pa

ujemnego/dodatniego ciśnienia wiatru).

Co więcej – system Soudatight został dodatkowo

przetestowany także przez producenta.

Firma Soudal wykonała montaż

stolarki na budowie i za pomocą mobilnego

laboratorium sprawdziła rezultaty, które

zakończyły się pozytywnym wynikiem.

Badania wykonano wg. procedur Mobilnego

Laboratorium Techniki Budowlanej

przy wykorzystaniu norm:

• przepuszczalność powietrza – metoda

badania: PN-EN 1026:2016-04;

• wodoszczelność – metoda badania:

PN-EN 1027:2016-04;

• odporność na obciążenie wiatrem

– metoda badania: PN-EN

12211:2016-05.

54 • MONTER STOLARKI

www.soudal.plSPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

opracowanie: Monika STANKIEWICZ-KARDA

SYSTEMY MONTAŻU

Montaż okien

w warstwie

ocieplenia

Wraz ze zmianami konstrukcji i parametrów stolarki

okiennej zmieniły się także techniki jej montażu.

Dawniej okna osadzało się w murze, uszczelniając

pianką montażową, później zaczęto przesuwać je

w stronę lica ściany i dodatkowo osłaniać połączenia

taśmami. Dziś nowoczesne systemy pozwalają też

na ciepły montaż stolarki poza warstwą konstrukcyjną

muru, czyli w grubości ociepleniu.

Montaż okien z przesunięciem

w warstwę izolacji

termicznej, który pierwotnie

wykorzystywany był

w obiektach pasywnych, obecnie stosowany

jest również w standardowym

budownictwie. Systemowe rozwiązania

nie tylko ograniczają powstawanie

liniowych mostków termicznych

na obwodzie okna, ale i ułatwiają

prace montażystom. Wykorzystanie

tego sposobu zamocowania okien jest

możliwe tylko w przypadku ścian warstwowych.

FOT.: ISO-CHEMIE

56 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

CIEPŁY MONTAŻ OKIEN

Zamocowanie stolarki w warstwie ocieplenia można wykonać jako

montaż:

• RAMOWY, gdzie do istniejącego muru przytwierdzamy ramy,

tworząc nowe ościeża, a w nich umieszczamy okna. Na rynku jest

kilka systemów ramowych bazujących na purenicie, twardym EPS-ie

czy podobnych materiałach;

• NA KONSOLACH, gdzie stolarka jest mocowana punktowo za

pomocą specjalnych łączników-konsol;

• HYBRYDOWY, czyli taki, gdzie konsole znajdują się wewnątrz

specjalnych ciepłych belek.

Odpowiednie umiejscowienie okna w przegrodzie (ścianie) pozwala

wyeliminować liniowe mostki termiczne na obwodzie okna, a co za

tym idzie – ryzyko powstawania grzybów i pleśni, szkodliwych dla

naszego zdrowia. Każda przegroda ma bowiem rozkład temperatur

i tak zwany środek termiczny. Zarówno ściana, jak i okno mają swoje.

Dlatego projektant „zdrowego” budynku stara sie tak zaplanować

przeszklenia w przegrodzie, aby środki te mogły się pokryć.

Należy przy ym pamiętać, że im głębiej wysuwamy okno poza mur,

tym mocniejsze elementy montażowe będą potrzebne.

Trzeba też wiedzieć, że niezależnie od wybranego systemu, musimy

zadbać o dokładność wykonania warstwy uszczelniającej. Etap

ten sprawia najwięcej problemów wykonawczych, wpływających

negatywnie na cel, jaki chcemy osiągnąć, czyli jak najlepszą ciepłochronność

zamontowanej stolarki.

Zyski ciepła są niezwykle ważne w budynkach pasywnych o standardzie

NF15, gdzie walczymy o każdy kW zapotrzebowania na

energię użytkową do ogrzewania (maksimum to 15 kWh/m 2 ). Montaż

okien w niewłaściwym miejscu w takim obiekcie może spowodować

zwiększenie zapotrzebowania na energię nawet o 5-7 kWh/m 2 ,

czyli o kilkadziesiąt procent. Oczywiście, w budynkach o większym

zapotrzebowaniu na energię udział procentowy się zmniejsza.

Montaż stolarki w warstwie ocieplenia jest wręcz wskazany dla każdego

nowego budynku, nie tylko energooszczędnego czy pasywnego,

szczególnie że od 2021 r. zaostrzone zostają przepisy dotyczące

izolacyjności termicznej okien i przegród budowlanych (wartości

współczynnika przenikania ciepła U).

Tadeusz ROMAŃSKI,

doradca techniczny, szkoleniowiec, twórca

grupy „Fuszerki montażu okien” na FB,

właściciel hurtowni MAGNUM

MONTER STOLARKI • 57


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

Montaż bez mostków

Montaż w warstwie ocieplenia polega

na tym, że okno wysuwa się poza

lico muru i osadza w warstwie termoizolacji

– w ciepłej ramie. Dzięki temu

izotermy niskich temperatur (linie lub

powierzchnie wyznaczające jednakową

temperaturę) przesunięte zostają

poza mur. Tak ustawione okno osłania

ciepła rama z materiałów, które

zapobiegają przemarzaniu ściany dookoła

okna, czyli do minimum ograniczają

ryzyko wystąpienia mostków

termicznych.

Liniowy mostek cieplny powstający

na obwodzie okna ma mniejsze znaczenie,

jeśli jest ono większe. Proporcja

powierzchni do obwodu jest wtedy

bowiem większa, dzięki czemu parametry

okna mają większe znaczenie.

Elementy do mocowania „wystawionego”

poza mur okna muszą być

wytrzymałe nie tylko po to, by móc

utrzymać jego ciężar, ale też parcie

czy ssanie wiatru. Najlepsze do tego są

metalowe konsole, ale one najszybciej

przewodzą ciepło, czyli doprowadzają

do zbyt szybkiego wychładzania

powierzchni w pobliżu okna. Dlatego

producenci opracowali rozwiązania

systemowe, gdzie ilość niezbędnego

metalu jest jak najmniejsza lub go

w ogóle nie ma, zastosowane zaś są

materiały termoizolacyjne, które słabo

przewodzą ciepło.

Ciepła rama nośna, w którą wstawia

się okno, stanowi naturalne przedłużenie

ościeża. Zależnie od wybranego

rozwiązania, ma inną budowę i jest

wykonana z innego materiału.

Ramę przygotowuje się na budowie.

Elementy ramy dostępne są w kilku

wymiarach, można je też docinać.

Docięte profile przykleja się do muru

wokół otworu okiennego. Ramę dodatkowo

stabilizuje się śrubami lub

wkrętami.

W pewnych przypadkach montaż

okien w warstwie ocieplenia może być

utrudniony lub niemożliwy ze względów

technologicznych. Czasami mur

może nie mieć wystarczającej nośności,

aby zamontować w nim kotwy

lub konsole, które utrzymają wielkoformatowe

energooszczędne okna.

Przy montażu z wysunięciem w warstwę

ocieplenia potrzebne są też taśmy:

paroszczelna i paroprzepuszczalna, których

zadaniem jest ochrona ocieplenia

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Zamiast taśm i piany montażowej stosuje

się też wielofunkcyjne taśmy rozprężne.

Wymagają one jednak od montera

doświadczenia.

Izolacyjność okna,

a jego montaż

Koszt montażu okna w strefie

docieplenia jest większy niż

w przypadku tradycyjnej metody

instalacji. Pozwala jednak

oszczędzać energię cieplną i mieć

niższe rachunki za ogrzewanie.

Co ważne, w przypadku wymiany

starej stolarki okiennej na nowe,

energooszczędne wyroby inwestorzy

mogą ubiegać się o dofinansowanie

z programów wspierających

termomodernizację budownictwa,

np. z programu „Czyste Powietrze”.

FOT.: ISO-CHEMIE FOT.: ISO-CHEMIE

Montaż okien w warstwie ocieplenia wymaga dokładnej znajomości konkretnego systemu, począwszy

od projektowania, a kończąc na wykonawstwie

Im bardziej energooszczędne są okna,

tym ważniejszy staje się ich montaż. Nigdy

bowiem współczynnik izolacyjności

zamontowanego okna nie jest taki,

jak przed montażem. Zawsze jest gorszy.

O ile? To zależy od sposobu montażu.

Ciepły montaż w warstwie ocieplenia

pogorszy współczynnik przenikania ciepła

całego okna U w

tylko o 5-10%. Osadzenie

okna w zewnętrznej warstwie

muru, w zależności od sposobu wykonania,

zwiększa współczynnik U już

o 15-70%. Zależy to od wielu czynników,

między innymi od tego, jak daleko

ocieplenie zachodzi na ramę okna od

zewnątrz, jak gruba jest izolacja między

parapetem zewnętrznym od wewnętrznym,

czy prawidłowo zamontowano

ciepłe parapety itp.

Łatwy montaż

Rozwiązania systemowe, pochodzące

od różnych producentów, nie

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA INWESTYCJI

Wymiana okien to niezawodny sposób na

poprawę efektywności energetycznej budynku

FOT.: ISO-CHEMIE

tylko pozwalają na właściwy montaż,

ale i ułatwiają pracę monterom, gdyż

są proste i szybkie w instalacji oraz

ograniczają błędy, jakie można popełnić

podczas montażu okien w warstwie

ocieplenia.

Rządowy program pozwala uzyskać dofinansowanie

do wymiany okien na energooszczędne

58 • MONTER STOLARKI


artykuł promocyjny

Szczelny montaż

w warstwie ocieplenia

System Simplex Basic to oferowany przez firmę AIB nowoczesny, kompletny system montażu,

dedykowany do budownictwa pasywnego. W skład systemu Simplex Basic wchodzą

profile bazowe Simplex Basic, regulowana listwa podokienna Multibase, klej hybrydowy

mogący pełnić rolę uszczelniacza Simplex Sealant oraz taśmy montażowe Integra.

Rama złożona z profili Simplex

Basic przytwierdzonych do

ściany za pomocą dedykowanego

kleju montażowego Simplex

Sealant i wkrętów stanowi ciepłe,

trwałe i stabilne poszerzenia ościeża.

Profile można łatwo ze sobą łączyć, co

dodatkowo skraca czas montażu. Listwa

podokienna Multibase z możliwością regulacji

w zakresie od 55 mm do 82 mm

pozwala na jej szybkie wpięcie do ramy

ościeża, pasującej do prawie wszystkich

typowych okien PVC oraz aluminiowych.

Profil w całości wykonany jest

z materiałów o wysokich parametrach

termoizolacyjnych, co zapewnia korzystny

współczynnik przenikania ciepła.

Końcowym etapem instalacji okna

w ramie z profili, jest uszczelnienie stolarki

za pomocą piany poliuretanowej

oraz taśmy Integra.

Jakie możliwości daje

system?

Wykorzystanie tej technologii umożliwia

montaż stolarki w warstwie izolacji

z wysunięciem 90 mm poza lico muru.

Gwarantuje to szczelność oraz ogranicza

do minimum występowania mostków

termicznych. System Simplex Basic jest

trwały i zdolny do przenoszenia dużych

obciążeń. Zaletą, na którą warto zwrócić

uwagę jest to, iż system zapobiega przemarzaniu

muru w okolicy okna.

Nowoczesny system Simplex Basic

stosowany w instalacji okna w strefie

docieplenia ułatwia pracę monterom,

gdyż ogranicza do minimum wykonywane

przez nich czynności oraz redukuje

ryzyko popełnienia ewentualnych

błędów. Przy użyciu systemu nie trzeba

tynkować ościeża, co upraszcza montaż

i umożliwia szczelne zamknięcie otworu

okiennego w krótkim czasie.

Instalacja stolarki w warstwie izolacji

budynku to skuteczna metoda na

ograniczenie strat ciepła, które powstają

wokół okien lub drzwi. Dlatego też

ważne jest stabilne i „ciepłe” podparcie

stolarki oraz jej odpowiednie uszczelnienie.

Szczelny montaż w tej technice

zapewnia wykorzystanie systemu Simplex

Basic, którego zastosowanie doskonale

wpisuje się w najnowsze wytyczne

w zakresie energooszczędności budownictwa.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

oferowanym przez AIB, dom

stanie się mniej podatny na straty ciepła,

a przy okazji nie będzie negatywnie

wpływać na środowisko.

AIB Sp. z o.o. sp.k.

44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22

tel. +48 32 335 79 00

www.aib.com.pl

MONTER STOLARKI • 59


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

SYSTEMY MONTAŻU

SIMPLEX BASIC AiB

System SIMPLEX BASIC umożliwia szybki

montaż stolarki w warstwie ocieplenia

budynku oraz szczelne zamknięcie otworu

okiennego. Ograniczenie do niezbędnego minimum

czynności zmniejsza ryzyko popełnienia

przez montażystów ewentualnych błędów.

Przed montażem nie trzeba tynkować ościeża.

To rozwiązanie skutecznie eliminuje mostki termiczne

wokół okna i zapobiega przemarzaniu muru

w jego okolicy. System jest szczelny, trwały i zdolny do przenoszenia

dużych obciążeń. Pozwala na montaż z wysunięciem

90 mm poza lico muru, a w przyszłości – na wymianę

stolarki okiennej bez naruszania elewacji.

System SIMPLEX BASIC składa się z łatwych do połączenia

profili bazowych, które tworzą ramę wokół okna. Profile

przykleja się do muru klejem montażowym SIMPLEX SE-

ALANT (będącym jednocześnie uszczelniaczem) i przykręca

wkrętami. W ten sposób powstaje ciepłe, trwałe i stabilne

poszerzenie ościeża. W tym systemie przewidziana jest specjalna

listwa podokienna MULTI BASE o regulowanej szerokości

w zakresie 55-82 mm, co pozwala połączyć ją ze

wszystkimi typowymi oknami z PVC i aluminium. Po mechanicznym

zamocowaniu okna w ramie z profili, uszczelnienia

się je pianą poliuretanową oraz osłania taśmami IN-

TEGRA SIMPLEX.

Ciepła belka montażowa MARBET

Ciepła belka montażowa MARBET (CBM) to zestaw elementów

do bezpiecznego, ciepłego i szczelnego montażu

okien i drzwi w strefie izolacji termicznej budynku, zgodnego

z aktualnymi wymaganiami wiedzy technicznej. System

pozwala zminimalizować straty ciepła związane z mostkami

termicznymi oraz przepuszczalnością powietrza w obrębie

połączeń okien z ościeżami oraz poprawić doświetlenie

pomieszczeń poprzez optymalne wysunięcie konstrukcji

okiennej w stronę lica budynku. Belki z twardego polistyrenu

z zatopionymi w nich wspornikami stalowymi służą do

poszerzenia ościeża i wykonania stabilnej ramy nośnej skutecznie

przenoszącej siły pochodzące od ciężaru konstrukcji

okiennych.

Poszczególne segmenty ramy nośnej łączy się ze sobą na

zasadzie budowania z klocków. System belek nośnych uzupełniają

elementy „ciepłego parapetu", belka podprogowa

(BP), podstawy pod parapet wewnętrzny (PPW) i zewnętrzny

(PPZ) oraz węgarek (W).

System CBM jest zgodny z wytycznymi ITB oraz posiada

Krajową Ocenę Techniczną.

FOT.: AIB

System pozwala

wysunąć okno za

lico muru o 90 mm,

może przenosić duże

obciążenia. Profile

przytwierdzane są

do ściany za pomocą

kleju montażowego

i wkrętów.

FOT.: MARBET

Podstawowe elementy

systemu montażowego to

belki z EPS ze wspornikami

stalowymi

FOT.: MARBET

Zastosowanie elementów CBM umożliwia zminimalizowanie strat ciepła

spodowodanych przez liniowe mostki termiczne, zarazem zapewniając

szczelność połączenia belki z murem i okna z belką

60 • MONTER STOLARKISPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

Winframer ISO-TOP CHEMIE

Podstawowym elementem systemu jest profil o długości

120 cm (który można przycinać) i głębokości 8-20 cm,

a w połączeniu z dodatkową płytą systemową – do 25 cm.

Wielkość profili dobiera się do rodzaju konstrukcji, np. przy

ścianach dwuwarstwowych zwykle stosuje się 80/80, a przy

oknach o większej głębokości zabudowy albo w kombinacji

z systemami rolet – kątowniki o szerokości 14 cm.

Kantówka systemowa WINFRAMER typ 1, zbudowana

z purathermu, połączona jest z izolującym rdzeniem za pomocą

mechanizmu klapkowego (przy montażu odchyla się

rdzeń, by móc zamocować śruby). Kolejne odcinki ościeżnicy

łączy się na styk w szybki i łatwy sposób dzięki połączeniu

lamelkowemu. Elementy przykleja się do muru jednoskładnikowym

klejem uszczelniającym. Służy on też jako

uszczelnienie i środek klejący w zakończeniach narożników.

W gotową ramę nośną wstawia się ościeżnicę, oklejoną

taśmami paroprzepuszczalnymi i paroizolacyjnymi i mocuje

ją mechanicznie. Na koniec taśmy przykleja się do ramy

mocującej.

Profile ISO-TOP WINFRAMER PROFIL mogą być dodatkowo

wzmocnione aluminiowymi kątownikami nośnymi,

dzięki którym przenoszą większe obciążenia oraz spełniają

warunki norm antywłamaniowych RC2.

Do idealnego połączenia okna z ociepleniem, można zastosować

profile izolujące, dostępne w dwóch rozmiarach

standardowych oraz jako gotowe kształtki parapetowe.

System montażu spełnia

wysokie wymagania

wytrzymałościowe

i termiczne

FOT.: ISO-CHEMIE

Biorąc pod uwagę bilans energetyczny, najkorzystniej jest, aby okno było

osadzone w warstwie ocieplenia

FOT.: ISO-CHEMIE

FOT.: ISO-CHEMIE

System montażu w warstwie ocieplenia ISO-TOP WINFRAMER składa się

z nośnych, izolujących cieplnie kantówek

MOWO ILLBRUCK

Podstawowe elementy systemu to:

• element nośny PR 007 (PU) – profil instalacyjny zbudowany

z purenitowego, twardego tworzywa o wysokiej

zdolności do przenoszenia obciążeń mechanicznych.

Umożliwia optymalne mocowanie i uszczelnianie okien

w płaszczyźnie izolacji termicznej budynku;

• element docieplający PR 008 (Neopor) – poprawia izolacyjność

cieplną, a jego kształt został opracowany tak, aby

łatwo połączyć ramę systemu z elementami ocieplenia

budynku. Elementy nośne i docieplające można dowolnie

przycinać i łączyć w dłuższe odcinki.

• taśma TP 652 Trio+, która zapewnia paroizolację, izolację

termiczną oraz wodoszczelność;

• klej szybkowiążący SP 340;

• podkład gruntujący (primer) AT 140.

W tym montażu nie stosuje się pianki poliuretanowej ani

konsoli. Montaż w systemie MOWO polega na mocowaniu

okna z jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego.

Okno wstawia się do ramy wykonanej z elementów pakietu

FOT.: VETREX

i zamocowanej do muru za pomocą łączników mocujących

(wkręty, dyble) dobranych w zależności od materiału, z jakiego

wykonana jest ściana budynku.

Stolarka osadzana w konstrukcji MOWO nie wymaga poziomowania,

ponieważ to elementy systemu instalowane są

z zachowaniem odpowiednich poziomów i geometrii. Okna

wystarczy umieścić na profilu instalacyjnym, ustawić pion

i zamocować.

System MOWO do montażu okien w warstwie ocieplenia po raz pierwszy

zastosowany został w Polsce w 2012 roku

62 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

FOT.: KNELSEN + KLINAR

Okno umieszczone na konsolach, zamontowane w systemie KIK

KiK KNELSEN + KLINAR

System ten łączy w sobie dwie technologie: konsole

i wsporniki KNELSEN ze zmodyfikowanym „ciepłym parapetem”

KLINAR. Podstawowy system montażu okien KIK

składa się z:

• bloku podokiennego ze specjalną szyną wzmacniającą

(element ten, wysunięty poza lico muru konstrukcyjnego,

służy jako element podpierający i uszczelniający próg

okna);

• konsoli kątowej FMW (zapewnia przenoszenie obciążeń);

• styropianowych belek (w nieocieplonym budynku zastępują

fragmenty izolacji cieplnej w strefie otworów okiennych,

co pozwala na wykonanie uszczelnień);

• paroprzepuszczalnej szerokiej folii zewnętrznej, chroniącej

cały układ przed przenikaniem wilgoci i powietrza

zewnętrznego,

• paroszczelnej folii wewnętrznej.

System KIK zapewnia przenoszenie obciążeń oraz podnosi

właściwości termiczne okien. Najważniejsze zalety tego

systemu to zminimalizowanie liniowego mostka termicznego

oraz uzyskanie maksymalnej szczelności w miejscu połączenia

okna z murem.

W przypadku bardziej złożonych konstrukcji okiennych lub

specyficznych warunków, gdy nie ma możliwości zastosowania

konsoli kątowych, istnieje możliwość modyfikacji systemu

(można np. wykorzystać konsole przenoszące większe ciężary).

Wimount EJOT

Do montażu stosowane są kotwy i podpory mocowane

mechanicznie. W miejsce klinów podporowych i dystansowych

stosuje się tzw. kotwy termiczne, wykonane z materiału

o przewodności termicznej lambda = 0,038 W/(mK) i nośności

1800 N. Kotwy termiczne spełniają zarówno funkcję

nośną, jak i stabilizującą położenie okna w jego płaszczyźnie.

Fugi montażowe izolowane są za pomocą ramki z EPS,

folii paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych oraz pianki

poliuretanowej.

Podobnie jak w przypadku okien wygląda montaż drzwi,

z tą różnicą, że zamiast kotew termicznych w roli konsol stosuje

się podpory progowe wykonane ze stali. Do wyboru są

trzy rodzaje podpór, które dobiera się zależnie od rodzaju

drzwi i wysokości podłogi:

• do drzwi balkonowych i wejściowych – stosuje się podpory

progowe standardowe;

• do drzwi HST – podpory progowe płaskie z kątownikami;

• w przypadku podłóg o wysokości ponad 25 cm – podpory

progowe regulowane.

FOT.: EJOT FOT.: EJOT FOT.: EJOT FOT.: KNELSEN + KLINAR

Podstawowe elementy systemu to konsole i wsporniki oraz ciepłe bloki

Okno zamontowane w warstwie ocieplenia w systemie Wimount. Istotnym

elementem systemu są też profile podparapetowe

Montaż drzwi HST z wykorzystaniem ciepłego poszerzenia podprogowego

(widok z zewnątrz)

Montaż drzwi HST z wykorzystaniem poszerzenia podprogowego (widok

od wewnątrz pomieszczeń)

MONTER STOLARKI • 63


artykuł promocyjny

Ciepła Belka

Montażowa MARBET

dlaczego warto?

W bogatej ofercie rynkowej znaleźć

można dziesiątki, setki, a nawet tysiące

pojedynczych materiałów montażowych

dopuszczonych do stosowania

w budownictwie. Z ogromu materiałów

trzeba wybrać tych kilka najwłaściwszych

dla zastosowania podczas

montażu okien we własnym

domu, co nie jest łatwe.

Gotowe systemy montażu,

stanowiące ustalony zbiór

materiałów i zasad ich

użycia można za to policzyć

na palcach, a takie objęte

europejskimi albo krajowymi

ocenami technicznymi,

policzyć się da na palcach

jednej ręki.

Jednym z takich gotowych do użycia systemów montażu

okien i drzwi jest Ciepła Belka Montażowa

MARBET. System posiadający nie tylko jedną, ale

aż dwie Krajowe Oceny Techniczne Instytutu

Techniki Budowlanej, dopuszczony do stosowania w budownictwie

od 2018 roku.

System sprawdzony oraz wielokrotnie z powodzeniem

zastosowany podczas budowy jednorodzinnych i wielomieszkaniowych

obiektów budowlanych i już tylko z tego

względu godny uwagi i polecenia inwestorom budującym

nowoczesne, energooszczędne domy mieszkalne.

Dom jednorodzinny z oknami zamontowanymi w systemie CBM Marbet – wysunięcie 10 cm

Dom jednorodzinny z systemami HS zamontowanymi w systemie CBM

Marbet – wysunięcie 20 cm

Dom jednorodzinny, montaż rolet w stolarce z HS-ami w systemie CBM

Marbet – wysunięcie 10 cm

64 • MONTER STOLARKI


Cechy i korzyści wynikające z zastosowania Ciepłej Belki

Montażowej w wykonawstwie robót instalacyjnych stolarki

budowlanej:

• Możliwość architektonicznego wysunięcia stolarki

do 20 cm od lica muru nośnego (design, efektywniejsze

wykorzystanie energii słonecznej oraz lepsze doświetlenie

obiektu)

• Nośność obliczeniowa nawet 600 kg/mb (montaż

w nośnym podłożu muru lub fundamentu, łączna nośność

4 belek CBM o długości 25cm każda z nośnością

jednostkową powyżej 150 kg/szt.).

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,032 [W/mK]

(najkorzystniejszy przebieg izoterm na styku rama-mur).

• System CBM w zależności od materiałów konstrukcyjnych

okna oraz odległości wysunięcia konstrukcji względem

lica ściany, charakteryzuje się następującymi wartościami

liniowych mostków cieplnych:

Liniowy mostek

cieplny Ψ

W/(m*K)

Stolarka

osadzona

w licu ściany

Stolarka

z wysunięciem

do 10cm

Stolarka

z wysunięciem

do 20cm

w obrębie nadproża 0,035 0,012 0,011

w obrębie stojaków

bocznych

0,032 0,011 0,010

w obrębie progu 0,038 0,021 0,019

• Współczynnik temperaturowy f Rsi

z zakresem osiągniętych

wyników obliczeniowych z ocen ITB w przedziale

0,86 ≤ fRsi ≤ 0,93 właściwych dla temperatury powietrza

zewnętrznego - 20° C. Wg Roz. MIiB w sprawie „Warunków

tech...” minimalna wartość współczynnika fRsi to:

fRsi ≥ 0,72

• Współczynnik infiltracji powietrza 0,03 < a < 0,05

[m3/(mhdaPa2/3)] (wyniki infiltracji powietrza potwierdzone

w ITB po cyklach starzeniowych; termicznych

i zmęczeniowych) – przy wymaganiach normowych wg.

PN-EN12114:2003 na poziomie a < 0,3 [m3/(mhda-

Pa2/3)] – przy wymaganiach dla domów pasywnych na

poziomie a < 0,1 [m3/(mhdaPa2/3)]

• Wytrzymałość mechaniczna na działanie siły pionowej

(racking) - KLASA 4 (800N).

• Wytrzymałość mechaniczna na skręcanie statyczne

– KLASA 4 (350N).

• Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie „bezpieczeństwa”

P3 - odporność na ciśnienie prędkości wiatru

3000 Pa (co odpowiada przejściu huraganu dewastującego,

wiejącego z prędkością powyżej 250 km/h).

• Wodoszczelność (odporność na oddziaływanie

wody opadowej) – KLASA 9A (600 Pa).

• Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – Klasa E – reakcja

na ogień.

• Klasyfikacja ogniowa NRO (system nierozprzestrzeniający

ognia od zewnątrz – wymóg w obiektach użyteczności

publicznej).

Ze względu na właściwości użytkowe potwierdzone przez

Krajowe Oceny Techniczne ITB oraz wyniki niezależnych

badań poligonowych system montażu okien CBM stanowi

aktualnie jedno z najlepszych rozwiązań technicznych dostępnych

inwestorom. W praktyce nie wymaga szczególnych przygotowań

obiektu i nie pochłania czasu pracy

monterów ze względu na łatwość i prostotę

zastosowania. Jeżeli wasz dom wymaga

prawidłowego i „ciepłego” montażu okien

i drzwi, Ciepła Belka Montażowa firmy

Marbet, to system z papierami na sukces.

Krzysztof WYPCHAŁOWSKI

Piotr GIELMUDA

Ciepła belka

montażowa MARBET

MARBET SP. Z O.O.

43-346 Bielsko-Biała, ul. Chochołowska 28

tel. + 48 33 812 72 04 + 48 600 06 36 42

cbm@marbetbausystem.com

www.marbetbausystem.com


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

TEKST: Bartosz MICHALSKI

Współwłaściciel krakowskiej firmy NOVOBUDOWA Sp. z o.o. specjalizującej się w prawidłowym

montażu stolarki okiennej oraz będącej salonem partnerskim producenta okien premium

TEAM-PLAST. Uczestnik Programu Rekomendacji Montażu portalu oknotest.pl, polecany wykonawca

programu prawidlowymontaz.pl. Przeczytaj więcej na: www.novobudowa.pl

66 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

NAJCIEKAWSZE REALIZACJE

W roli głównej

GLASS-CORNER

w warstwie ocieplenia

Nawet w klasycznych projektach domów klienci coraz

częściej decydują się na nowoczesne konstrukcje okienne,

wykraczające poza przyjęte standardy branżowe.

Przykładem wartym omówienia są zestawy okien

bezsłupowych, czyli coraz popularniejsze glass-cornery.

W prezentowanej realizacji przedstawiamy niesztampowe

wykonanie panoramicznej witryny montowanej w warstwie

ocieplenia, która jest efektem indywidualnego podejścia do

potrzeb inwestora oraz doświadczenia i wiedzy wykonawcy.

Wmaju 2020 br. mieliśmy

okazję montować stolarkę

w nowym domu położonym

w malowniczej

wsi nieopodal Krakowa. Tradycyjny

projekt domu o nieskomplikowanej

bryle nie wskazywał na to, że będziemy

mieli do czynienia z jakimkolwiek

wyzwaniem montażowym. Okazało

się jednak, że w wyniku rozmów

pomiędzy inwestorem i architektem,

dostarczyliśmy i zamontowaliśmy

ciekawą konstrukcję okienną w postaci

dużego wykusza bezsłupowego,

montowanego poza obrębem muru.

Opisywana realizacja to przykład kreatywnego

podejścia do projektowania

konstrukcji okiennych, która udowadnia,

że nie trzeba posiadać ogromnego

budżetu, aby dodać swojemu projektowi

szczypty ekskluzywności i niepowtarzalności.

Przygotowanie do rozładunku na budowie

FOT. (17): NOVOBUDOWA, www.novobudowa.pl

MONTER STOLARKI • 67


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

Od zamówienia do realizacji

Gdy inwestor trafił do nas po raz

pierwszy, był lekko zdezorientowany

– wcześniej odwiedził kilka innych

firm i otrzymał wstępne oferty

wykonane na podstawie zestawienia

stolarki z projektu, których nie

Inwentaryzacja otworów okiennych – w trakcie pomiarów na budowie

rozumiał i nie potrafił obiektywnie

ocenić. Jak to zwykle bywa w takich

przypadkach, kilkudziesięcioprocentowy

rozstrzał cenowy pomiędzy poszczególnymi

ofertami nie ułatwiał

mu tego zadania.

Jakie były oczekiwania

inwestora?

Już na pierwszym spotkaniu poświęconym

omówieniu projektu klient dał

nam do zrozumienia, że walory estetyczne

są dla niego równie ważne jak

kwestie techniczne, a założony budżet

może się zwiększyć, jeśli jakieś konkretne

rozwiązanie będzie dla niego

atrakcyjne. Z racji tego, że na budowie

trwały już prace związane z wznoszeniem

dachu, budynek miał być gotowy

do montażu stolarki w ciągu najbliższych

tygodni.

Nasza propozycja

Po określeniu oczekiwań inwestora

i przeanalizowaniu projektu zaproponowaliśmy

wykonanie stolarki

w oparciu o produkty PVC firmy

TEAM-PLAST z uzgodnionymi podczas

spotkania wariantami.

Nasza wycena obejmowała:

• opcjonalne wykonanie glass-cornera

w kuchni,

• trzyczęściowy duży glass-corner

w jadalni,

• niskoprogowe okno HST w salonie,

• kontaktrony oraz okucia z ukrytymi

zawiasami.

Opcje montażowe uwzględniały:

• podwaliny purenitowe,

• ciepłe parapety XPS,

• prawidłowy montaż warstwowy

z uszczelnieniem za pomocą płynnych

powłok (w roku 2020 nie wykonaliśmy

żadnego montażu bez

dodatkowych warstw uszczelnienia!),

• opisane poniżej wysunięcie wykusza

w warstwę ocieplenia.

Do tego omówiliśmy i zaproponowaliśmy

osłony zewnętrzne firmy

Mirola z napędami przewodowymi

przygotowanymi do połączenia z zewnętrznym

systemem Inteligentnego

Domu – na glass-cornerach oraz oknie

HST wybór padł na podtynkowe żaluzje

fasadowe, w pozostałych oknach

na tradycyjne rolety.

Co zostało

zamówione

Inwestor po zapoznaniu się z rekomendowanymi

przez nas wariantami

zdecydował się... na wszystko. Nam

pozostało wię wykonanie pomiarów

i doprecyzowanie kwestii technicznych

na budowie oraz dopięcie formalności,

a w ciągu dwóch miesięcy

od zamówienia okna TEAM-BALAN-

CE MD w pięknym obustronnym kolorze

„Ciemnoszary SPECTRAL” przyjechały

do naszego magazynu.

68 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

Organizacja prac na budowie

Transport przebiegał dwuetapowo

– konstrukcje okienne, w tym szyby do

glass-cornerów szklone w ramach transportowych,

przewożone były na stojakach

producenta i ładowane na nasze

samochody wózkiem widłowym. Osob-

no przewożone były ramy do glass-

-cornerów, które należy transportować

z przesadną wręcz ostrożnością.

Przy rozładunku ciężkich konstrukcji

na miejscu montażu pomagał mini-żuraw

BG LIFT M250 wraz z przyssawką

Rozładunek ciężkiej konstrukcji. Pomagał w nim mini-żuraw BG LIFT M250 wraz z przyssawką Schmalz

VacuMaster Glass 600

Schmalz VacuMaster Glass 600, który

ze względu na brak możliwości dojazdu

bezpośrednio pod budynek był niezastąpiony

w przenoszeniu stolarki.

Zaplanowane

etapy montażu

Montaż trwający pięć dni podzielony

był na kilka etapów. W pierwszej

kolejności wszystkie tradycyjne okna

zostały osadzone w otworach, zamocowane

mechanicznie i uszczelnione

za pomocą piany PUR.

Kolejnym etapem było wykonanie

konstrukcji purenitowej do montażu

dużej witryny w warstwie ocieplenia.

Po aplikacji i przed wyschnięciem

klejów mocujących wykonaliśmy

uszczelnienia zewnętrzne oraz

wewnętrzne zamontowanych okien.

Następnie osadziliśmy ramy do glass-

-cornerów, zaszkliliśmy witryny z pomocą

mini-żurawia, wykonaliśmy

izolację termiczną oraz uszczelnienie

połączeń.

Ostatnim etapem był montaż rolet

i żaluzji fasadowych oraz regulacja

zamontowanej stolarki oraz przygotowanie

okien do odbioru.

Jak wyglądały

prace montażowe?

Ze względu na brak możliwości dojazdu bezpośrednio pod budynek mini-żuraw był niezastąpiony

przy przenoszenie wielkogabarytowych konstrukcji

Inwestorowi zależało na tym, aby

zlecić wykonanie prac w pełni kompleksowo,

dlatego usługa obejmowała

wszystkie prace łącznie z wyrównaniem

i przygotowaniem otworów do

prawidłowego montażu.

Przygotowanie otworów

okiennych

Wyrównaliśmy wewnętrzne płaszczyny

otworów oraz ich zewnętrzne

krawędzie za pomocą hydrofobowej

zaprawy wyrównującej Nivoplan Plus

firmy MAPEI.

W dolnych częściach okien niebalkonowych

została zastosowana siatka

tynkarska, a mur pod zestawem narożnym

w kuchni został podcięty, aby

dostosować dolną krawędź okien do

planowanej wysokości blatu zabudowy

meblowej.

Dolne części okien balkonowych

nie były podmurowywane – inwestor

zdecydował się napodwaliny purenitowe

o wysokościach dostosowanych

do finalnego poziomu posadzki.

Wszystkie okna miały zostać wyposażone

w osłony zewnętrzne, dlatego

MONTER STOLARKI • 69


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

nadproża betonowe zostały przez nas

docieplone izolatorem Aluthermo.

Przygotowanie konstrukcji

nośnej pod glass-corner

Największym wyzwaniem było

oczywiście przygotowanie konstrukcji

pozwalającej na montaż glass-cornera

w warstwie ocieplenia. Powodów, dla

których wspólnie z inwestorem oraz

architektem zdecydowaliśmy się na

wysunięcie takiej konstrukcji poza lico

muru, było kilka:

• chcieliśmy poszerzyć boczne części

witryny, aby uzyskać większą powierzchnie

przeszkleń,

• musieliśmy obniżyć konstrukcję,

aby dostosować jej poziom do lini

pozostałych nadproży, uzyskać

przestrzeń do montażu podtynkowych

żaluzji fasadowych,

• rozwiązać problem braku węgarków.

Po przeanalizowaniu możliwych rozwiązań

zapadła decyzja o wykonaniu

konstrukcji montażowej z pełnych belek

purenitowych.

Połączenie konstrukcji

nośnej z murem

Konstrukcja nośna została połączona

z murem mechaniczno-chemicznie.

Wewnętrzne płaszczyzny i krawędzie otworów okiennych przygotowane do prawidłowego montażu...

... za pomocą hydrofobowej zaprawy wyrównującej Nivoplan Plus firmy MAPEI

Dużym wyzwaniem było przygotowanie konstrukcji pozwalającej na montaż glass-cornera w warstwie

ocieplenia; wykonana została z pełnych belek purenitowych

Zastosowaliśmy klej szybkowiążacy

SP340 oraz pręty gwintowane, wkręty,

kołki i kątowniki stalowe. Wszelkie

łączenia belek purenitowych zostały

uszczelnione za pomocą masy paroprzepuszczalnej

Soudal Soudatight

Hybrid, paroszczelnej folii w płynie Illbruck

SP925, a zewnętrzną część progową

zabezpieczyliśmy wodoszczelną

folią EPDM.

Mocowanie mechaniczne

Za mocowanie mechaniczne wszystkich

okien odpowiadały kotwy systemowe

i śruby ramowe. W oknach

osadzanych na ciepłych parapetach

styrodurowych dla zapewnienia mocowana

mechanicznego w dolnej części

wykorzystaliśmy szyny perforowane V.

Podwaliny

Okna balkonowe sięgające posadzki,

w tym niskoprogowe HST, osadzone

zostały na podwalinach purenitowych,

mocowanych dodatkowymi

kątownikami.

Warstwa uszczelniająca

Za uszczelnienie warstwowe odpowiadały

masy uszczelniające SP925

oraz Soudatight Hybrid – analogicznie

jak w przypadku uszczelnienia konstrukcji

purenitowej.

70 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

Węgarek z purenitu

Konstrukcja nośna zestawu bezsłupowego wykonana z purenitu

Szklenie

Szklenie największej szyby o wymiarze

3085 x 2365mm i wadze przekraczającej

300kg wykonaliśmy z pomocą

mini-żurawia BG LIFT M250, którego

wykorzystujemy w większości naszych

montaży. Ze względu na dużą precyzję

manewrowania ciężarami i obsługę za

pomocą bezprzewodowej konsoli sterującej

szklenie całego glass-cornera

mogło zostać bezproblemowo zrealizowane

przez zaledwie dwuosobową

ekipię montażową wraz z pomocą doświadczonego

operatora.

Przygotowywanie ościeżnicy okiennej

do szklenia

Montaż żaluzji

Ostatnim etapem montażu bezsłupowego

wykusza była instalacja

podtynkowych żaluzji fasadowych

z napędami przewodowymi. Na całoszklanych

połączeniach narożnych

zamontowaliśmy prowadnice linkowe,

dzięki czemu żadne elementy nie

ograniczyły panoramicznego widoku

i spektakularnego efektu finalnego.

Wszystkie okna miały zostać wyposażone w osłony zewnętrzne, dlatego nadproża betonowe zostały

docieplone izolatorem Aluthermo

Prowadnice linkowe żaluzji fasadowych

to świetny sposób na rozwiązanie problemów

z montażem osłon zewnętrznych

MONTER STOLARKI • 71


SPRZEDAŻ I MONTAŻ | montaż w praktyce

Glass-corner

– alternatywa

dla tradycyjnych

połączeń słupkowych

W wielu popularnych obecnie projektach

nowych domów architekci przewidują

wykonanie okien narożnych lub

wykusze, które powiększają optycznie

pomieszczenia oraz poprawiają ich doświetlenie.

Tradycyjne połączenie słupowe

skutkuje tym, że powierzchnie

szyb są dość mocno ograniczone przez

szerokości słupów oraz ram okiennych,

co wpływa na poszukiwanie przez inwestorów

i architektów alternatywnych

rozwiązań w akceptowalnej cenie,

a bardziej atrakcyjnych wizualnie.

Łączenie bez słupków

Ze względu na specyfikę łączenia

szyb "na step" i brak słupków konstrukcyjnych

takie okna – zwane glass-cornerami

– wykonywane są wyłącznie

z szyb hartowanych. Porównując koszt

W trakcie szklenia witryny o wadze 300 kg pomocny

był mini-żuraw

Efekt finalny – duży glass-corner zamontowany w wykuszu...

72 • MONTER STOLARKI


montaż w praktyce

wykonania okien ze szkłem ESG oraz

tradycyjnymi słupami narożnymi, cena

glass-cornera okazuje się być atrakcyjna

i akceptowalna dla wielu inwestorów.

Oba zamontowane przez nas zestawy

bezsłupowe posiadają szyby hartowane

o grubości 6 mm, a połączenia narożne

uszczelnione zostały za pomocą sznurów

polietylenowych oraz silikonu pogodowego

Dow Corning.

Przy montażu takich

konstrukcji należy

zwracać szczególną

uwagę na staranność

uszczelnień oraz kwestie

logistyczne

– zestawy glass-corner

wykonane z PVC mają

ramy zgrzewane przez

producenta, a ich

transport na miejsce

montażu, w zależności

od gabarytów, może być

utrudniony.

Panoramiczny wykusz bezsłupowy – widok od strony wewnętrznej

UŻYTE KONSTRUKCJE

I MATERIAŁY

Zastosowane konstrukcje:

• Stolarka PVC TEAM PLAST,

TEAM-BALANCE MD

• 1x wykusz bezsłupowy

• 1x Glass-Corner

• 13x tradycyjnych okien

• Rolety podtynkowe Mirola

+ Somfy ILMO

• Żaluzje fasadowe C80 Mirola

+ Somfy J406 WT

...i mniejszy, w kuchni

Materiały użyte do montażu:

• Piana PUR

• SOUDAL SoudaTight Hybrid

• Podwaliny purenitowe

• Ciepłe parapety XPS

• Silikon pogodowy Dow Corning

• Sznury polietylenowe

• Folia EPDM

Ekipa montażowa: 2 osoby

Czas montażu: 5 dni

Czas szklenia: 4 godziny

MONTER STOLARKI • 73


FIRMA | poradnik przedsiębiorcy

JAK PROWADZIĆ FIRMĘ PRODUKCYJNO--USŁUGOWĄ

Przyszłość

widzimy

w aluminium

To jest nasza

wizytówka

Są firmy, które osiągnęły

na rynku szczególną

renomę i uznanie, a ich

praca może służyć jako

przykład dla wszystkich

przedsiębiorstw

z branży.

O swoich

doświadczeniach

opowiadają ich szefowie

– w tym numerze

Sławomir Doleżek,

z firmy Alusystemy.

Sławomir DOLEŻEK

Właściciel firmy Alusystemy, zajmującej się produkcją ślusarki

aluminiowej oraz drzwi panelowych działającej na terenie całej

Polski i Europy.

Więcej informacji na www.alusystemy.com

Fot.(7): ALUSYSTEMY, www.alusystemy.com

74 • MONTER STOLARKI


poradnik przedsiębiorcy

Czym zajmuje się firma Alusystemy?

Spółka Alusystemy jest producentem

ślusarki aluminiowej. Zajmujemy się

produkcją okien, fasad, drzwi podnoszono-przesuwnych

oraz zewnętrznych

drzwi panelowych.

Od kiedy istnieje Państwa firma?

Skąd wziął się pomysł na jej

założenie?

Firma rozpoczęła swoją działalność

w 2012 roku. Początkowo nie planowaliśmy

produkcji, ale sprzedaż wyrobu

gotowego. Z czasem plany się zmieniły,

niezmienna pozostała jedynie koncepcja

dotycząca materiału – od samego

początku wiedzieliśmy, że ma to być

aluminium, bo to właśnie w nim widziałem

przyszłość.

Zanim postanowiliśmy założyć własną

działalność, świadczyliśmy różne

usługi, głównie dla producentów ślusarki

aluminiowej. I właśnie to przebywanie

w ich halach produkcyjnych i podglądanie

wykonywanej tam precyzyjnej

pracy doprowadziło do zaplanowania

drastycznych zmian zawodowych.

Początkowo, jak wspomniałem, mieliśmy

zająć się samą sprzedażą, chociażby

z uwagi na niewielkie doświadczenie

produkcyjne. Wydarzenia jednak szybko

nabrały tempa i zmotywowały nas

do założenia własnej produkcji. Zawsze

mieliśmy ambitne i kreatywne podejście

do tematów produkcyjnych. Chcieliśmy

być niezależni, bardziej konkurencyjni

a przede wszystkim chcieliśmy tworzyć

coś własnego, niepowtarzalnego, coś na

miarę naszych czasów.

Dlaczego zdecydowaliście się na

stworzenie właśnie takiej oferty?

Skąd wiedzieliście, jakie są

potrzeby rynku?

Aluminium od samego początku

było dla mnie produktem ekskluzywnym.

Zawsze chciałem też tworzyć coś

nietuzinkowego, produkty, które będą

cieszyć klienta z uwagi na swą funkcjonalność,

jakość, wielkość oraz właściwości

izolacyjne.

Jak wyglądały początki działalności

– co było Wam potrzebne, żeby

wystartować?

Jeżeli ktoś zaczyna sam, z własnym

niewielkim kapitałem, początki mało

kiedy bywają lekkie i przyjemne. Jednakże

wychodząc z założenia, że kto

nie skoczy, ten się nie dowie, czy dno

jest płytko, czy głęboko – postanowiliśmy

zaryzykować.

Rozpoczęliśmy się od wynajęcia hali

produkcyjnej i jej organizacji. Później

kupiliśmy sprzęt produkcyjny i samochody

oraz zatrudniliśmy pracowników.

Moim najlepszym przyjacielem

w tym czasie był katalog techniczny

systemów aluminiowych. Jednak to,

co w katalogu wydawało mi się całkiem

proste do zrobienia, okazało się

nie lada wyzwaniem, kiedy przyjechały

pierwsze materiały produkcyjne...

Pierwsza nasza produkcja była ciężka

i jednocześnie fascynująca, bo okazało

się, że składanie komponentów

okna aluminiowego w jedną całość

jest jak składanie klocków lego – tylko

w wersji dla dużych chłopców.

Jaka była konkurencja,

kiedy zaczynaliście?

W sumie to nawet tego nie pamiętam.

Bo pomimo tego, że działamy

na rynku, na którym jest mnóstwo

producentów ślusarki aluminiowej,

to nikt nie wyrywa tu sobie klienta

na siłę, nie walczymy ceną. Na rynku

Nasze drzwi panelowe to nie tylko stylowy

wygląd...

... ale też doskonałe parametry techniczne

Bardzo duży nacisk kładziemy na prawidłowy montaż

MONTER STOLARKI • 75


FIRMA | poradnik przedsiębiorcy

jest sporo pracy – myślę, że dla każdego

spokojnie wystarczy. Od początku

wyszliśmy natomiast z założenia, że

podstawą do pozyskania klienta dla

naszej firmy będzie przekonanie go do

jakości oferowanego produktu i prawidłowego

montażu ślusarki.

Jak znaleźliście pierwszych klientów,

a jak docieracie do nich obecnie?

Pierwszych klientów pozyskaliśmy

dzięki reklamie w internecie. Dzisiaj

trafiają do nas głównie z polecenia.

Mamy też klientów pozyskanych

przez naszych przedstawicieli handlowych.

Każdego dnia ktoś zaczyna

budowę domu, a co za tym idzie

– poszukuje dostawców potrzebnych

mu produktów.

Jaki jest zasięg Waszej działalności?

Planowaliście działać lokalnie, czy

objąć swym zasięgiem cały kraj?

Od samego początku działamy na

terenie całej Polski. Nie zakładaliśmy

wprawdzie, że zasięg terytorialny będzie

obejmował wszystkie strefy naszego

kraju, jednakże życie zweryfikowało

założenia – i okazało się, że nie tylko

Śląsk nas potrzebuje. W ciągu ostatnich

pięciu lat rozszerzyliśmy sprzedaż na

terenach krajów europejskich takich

jak: Niemcy, Włochy, Francja, Austria,

Czechy – i to głównie tam mamy obecnie

swoich stałych odbiorców.

Jak dobieracie dostawców?

Naszym głównym dostawcą systemów

aluminiowych jest belgijska

firma Reynaers S.A. Wysoka jakość

produktu i doskonała obsługa to jedne

z czynników wyróżniających tę firmę

spośród konkurencji. Jednakże to, nad

czym należy się nisko pokłonić, to ich

innowacyjność oraz nacisk na ciągły

rozwój oferowanych przez siebie systemów.

Reynaers to ludzie z poukładanym

zespołem, nastawionym na

potrzeby i oczekiwania klientów.

W tworzeniu tego co wyjątkowe

wspomagają nas również dostawcy

szkła, pochwytów i klamek, blach oraz

okuć drzwiowych.

Produkujecie okna, drzwi, fasady,

ogrody zimowe, żaluzje fasadowe

– jakich realizacji robicie najwięcej,

co cieszy się największym

zainteresowaniem klientów?

Od samego początku naszej przygody

z aluminium najwięcej robiliśmy

okien aluminiowych oraz fasad,

z czasem doszły także drzwi aluminiowe,

które w całości wykonujemy

sami. Drzwi Panelowe stały się naszym

produktem przyszłości, dlatego też od

trzech lat stale pracujemy nad ich wzor-

Od trzech lat stale pracujemy nad udoskonaleniem oferty naszych drzwi panelowych

Bardzo duży nacisk

kładziemy na

prawidłowy montaż,

bo nawet produkt

najwyższej jakości

nieprawidłowo

zamontowany traci

swoje właściwości

izolacyjne.

nictwem, rozbudowaniem produkcji

oraz innowacyjnością. Chcemy, aby

nasze drzwi były jedynym takim i niepowtarzalnym

produktem na rynku.

Co jest mocną stroną firmy? Na co

– oprócz samego produktu – może

liczyć Wasz klient?

Oprócz produktu najwyższej jakości

nasi klienci otrzymują też doradztwo na

każdym etapie realizacji projektu oraz

profesjonalny szczelny montaż. Doświadczenie

nabyte na wielu budowach

pozwala nam wyeliminować ewentualne

błędy konstrukcyjne, które mogyby

pojawić się przy realizacjach zleceń.

Bardzo duży nacisk kładziemy na

prawidłowy montaż. Dobrze wiemy, że

produkt nawet najwyższej jakości nieprawidłowo

zamontowany traci swoje

właściwości izolacyjne. Oferujemy

montaż wykonany na materiałach najwyższej

jakości i zgodnie z wymogami

Instytutu Techniki Budowlanej.

Czy firma ma swój plan na

podnoszenie kwalifikacji

pracowników i ich rozwój?

Staramy się brać udział w spotkaniach

branżowych oraz szkoleniach.

Nasi pracownicy nieustannie podnoszą

swoje kwalifikacje, co pozwala nam

wszystkim pracować spokojniej w dobrze

dobranym składzie.

Jak Pan teraz ocenia klientów – czy

ich wiedza na temat możliwości

nowoczesnej stolarki i właściwego

montażu jest większa niż kilka lat

temu?

Obecni klienci są osobami bardzo

świadomymi, jeżeli chodzi o budowę

domu. Grupy dotyczące budowy, działające

na facebooku dostarczają im

wiedzy o różnorodnej tematyce. Dzięki

temu każdy może znaleźć wiadomości

na temat tego, co go interesuje, zasięgnąć

opinii na temat danej firmy, jej produktów,

sprawdzić jakość jego montażu.

76 • MONTER STOLARKI


poradnik przedsiębiorcy

Oferujemy montaż wykonany na materiałach najwyższej jakości i zgodnie z wymogami Instytutu Techniki Budowlanej

Jaki macie plan na rozwijanie firmy

i budowanie jej dobrego wizerunku

na kolejne lata? Co możecie

poradzić firmom, które dopiero

startują w ten branży?

Aktualnie jesteśmy w trakcie organizacji

salonu sprzedaży, w którym zamierzamy

wyeksponować wszystkie

produkty będące w naszej ofercie. 250

m 2 da nam pole do popisu, dlatego

wspólnie z marką Rayners stworzymy

coś niepowtarzalnego i niebanalnego

na miarę potrzeb współczesnego

klienta.

Stale rozwijamy nasze drzwi panelowe

i na tym aktualnie skupiamy najwięcej

uwagi. Pracujemy nad nowymi wzorami,

nowi technologiami wypełnień

drzwiowych.

Co możemy poradzić firmom, które

dopiero startują? Jeśli będziecie czegoś

potrzebować, śmiało pytajcie – wolimy

się kumplować niż konkurować. :)

Czy korzystacie z social mediów

i czy to jest coś, co pomaga firmie

promować się i rozwijać?

Strona internetowa istnieje od samego

początku, jednak to nie ona ma

największy wpływ na nasze istnienie

w sieci. Największym motorem napędowym

stał się fanpage na facebooku.

Najwięcej montaży wykonujemy w domach jednorodzinnych. Specjalizujemy się w prawidłowym,

szczelnym montażu

Jego właściwe prowadzenie zapewnia

nam spore zainteresowanie. Nasz fanpage

wypełniony jest zdjęciami naszych

produktów, chętnie chwalimy się także

wykonanymi montażami.

W dzisiejszych czasach każdy swoje

szukanie rozpoczyna od wyszukiwarki

internetowej. Podstawą jest przemyślana

strategia w social mediach,

każdy post jest w pewien sposób drogą

do osiągnięcia zamierzonego celu.

Facebookowe posty wywołują reakcję

łańcuchową – ktoś udostępni, polubi,

przeklei do innego posta, ten przeczyta,

ten wyśle dalej, ten nie tego szukał ale

będzie szukał, to już wejdzie, zobaczy,

może mu się przyda… i tak jedno napędza

drugie.

MONTER STOLARKI • 77


FIRMA | poradnik przedsiębiorcy

ZAMIAST TRADYCYJNYCH SPOTKAŃ

Efektywne spotkania

biznesowe on-line

– to możliwe!

W biznesie wideokonferencje stały się niemal z dnia na dzień kluczowym narzędziem

do komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Nic dziwnego, ze umiejętność

posługiwania się platformami do webinariów to obecnie must have w świecie ogarniętym

epidemią koronawirusa, w którym niejednokrotnie działamy w zespołach rozproszonych.

Ta forma porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem obrazu i dźwięku może również

z powodzeniem zastąpić tradycyjne eventy. Co zrobić, aby dostarczały podobnych emocji

co spotkania na żywo?

Wpołowie marca w związku

z zaistniałą sytuacją

epidemiczną kraju zostaliśmy

zmuszeni działać

w wirtualnym świecie na niewyobrażalnie

dużo większą skalę niż było to

praktykowane wcześniej. Wszędzie

tam, gdzie to było możliwe, wdrożona

została praca zdalna, ale bardzo szybko

okazało się, że porozumiewanie się za

pomocą telefonu jest niewystarczające.

Na szczęście tęsknotę za spotkaniami

z ludźmi z krwi i kości wypełniły wideospotkania,

które dostarczają znacznie

więcej bodźców niż sam ton i tempo

głosu… Nawet „chrząknięcie” może

oznaczać milion różnych rzeczy, których

nie jesteśmy w stanie zidentyfikować

bez spojrzenia na mimikę twarzy

czy gesty rąk drugiej osoby. Rzecz

jasna, wideokonferencje będą inaczej

skonfigurowane dla potrzeb spotkań

wewnątrzfirmowych niż eventowych.

Co warto wiedzieć?

TEKST: Marcin WOJCIECHOWSKI

CEO & Creative Director w Marketing AVEEX. Przedsiębiorca, designer, wizjoner. W ciągu niemal dwóch dekad pracy współtworzył wiele globalnych

Brandów, m.in.: Pirelli, Electrolux, Philips, Unilever, WIŚNIOWSKI czy Betafence. Jego bogate życie zawodowe przełożyło się na wnikliwy wgląd w prawa

rządzące światem biznesu. Dzięki wrażliwością wizualnej, potrafi wyrazić markę w formie atrakcyjnego dla jej odbiorców przekazu. Z zespołem Agencji

i przy pomocy narzędzi marketingowych AVEEX z łatwością zmienia produkty generycznie normalne w marki, które ludzie kochają.

78 • MONTER STOLARKI


Po pierwsze – technika

W trakcie biurowych spotkań on-line

każdy z uczestników powinien mieć

włączony mikrofon i kamerę, gdyż możliwość

swobodnej wypowiedzi i zobaczenia

współpracowników pozytywnie

wpłynie na budowanie relacji w zespole.

Dzięki temu praca będzie przebiegać

w sposób płynny i skoordynowany.

Bez kamery i mikrofonu

Ten patent nie sprawdzi się już jednak

w przypadku realizacji webinariów,

eventów czy spotkań z prasą. Mają one

bowiem charakter wystąpień, a większość

ich uczestników pozycjonuje

się w roli słuchaczy (nie każdy może

mieć ochotę pokazywać swój wizerunek

w dużym, często nieznanym gronie,

choćby w obawie przed oceną czy

w wyniku przeświadczenia o ochronie

własnej prywatności w Internecie).

Po drugie – prezencja

Ogromną zaletą spotkań on-line jest

fakt, że mogą zgromadzić dużo więcej

osób niż niejednokrotnie byłoby to

możliwe w warunkach tradycyjnych,

biurowych czy konferencyjnych. Każdy,

niezależnie od miejsca zamieszkania,

ma bowiem równy dostęp do wirtualnego

pokoju, nawet z własnego, wygodnego

fotela w domu.

To zatem rozwiązanie bardzo powszechne

i wygodne, a więc szkoda

byłoby nie korzystać z jego potencjału.

Przekonał się o tym doskonale Związek

POiD, realizując przy wsparciu AVEEX,

konferencję prasową dla dziennikarzy

inaugurującą nowy program społeczny

pod egidą tejże organizacji, pt.: WY-

MIANA STOLARKI + DOBRY MON-

TAŻ. Wzięło w niej udział niemal 100

osób, co jest rekordowym wynikiem

w przypadku tego typu spotkań.

Zadania prowadzącego

Należy jednak pamiętać, że przekaz

wideo na odległość rządzi się swoimi

prawami i jeśli je zlekceważymy, możemy

na wizji wypaść nienaturalnie.

Osoba prowadząca konferencję powinna

jak najczęściej patrzeć w „oko”

kamery, dzięki temu słuchacze poczują,

że nawiązuje z nimi kontakt wzrokowy,

a więc łatwiej będzie zdobyć ich

sympatię. Warto popracować również

nad dykcją – nikt nie lubi domyślać

się, jakie słowo zostało użyte. Trzeba

ponadto mówić energicznie, ale nie za

szybko, aby uczestnicy spotkania mogli

nas bez problemu zrozumieć.

Wszelkie szmery będą utrudniać odbiór

treści, dlatego głośniki gości powinny

być wyciszone. Do zadawania pytań

doskonale sprawdzi się w tym wypadku

To, czy uczestnicy

powinni mieć

włączone kamery

mikrofony,

zależy od charakteru

spotkania.

czat (wiadomości można wysłać nie tylko

do wglądu wszystkich uczestników,

lecz także prywatnie do konkretnej osoby,

np. aby dyskretnie zgłosić problemy

techniczne).

Jak przygotować studio?

Ogromne znaczenie ma odpowiednie

oświetlenie i nagłośnienie

w studio, w którym prowadzimy

transmisję. Opłaca się także zadbać

o wirtualne tło dla prowadzących,

dzięki któremu przekaz będzie wyglądał

na bardziej profesjonalny (co więcej,

outfit prowadzącego nie może się

z nim „zlewać”). Nic nie szkodzi także

na przeszkodzie, aby aktywizować

publiczność – zachęcać do zadawania

pytań na czacie – w ten sposób unikniemy

też monotonii monologu.

Czas to pieniądz – uwaga odbiorców

jest na wagę złota, a możemy ją

skupić tylko na ograniczony czas, dlatego

prezentacja powinna być możliwie

najbardziej zwięzła.

poradnik przedsiębiorcy

Potrzebny moderator

Wydelegowany pracownik firmy powinien

pełnić funkcję moderatora, który

ma uprawnienia wpuszczania gości

do pokoju spotkania (chcemy przecież,

aby były obecne tylko osoby uprawnione),

a w razie konieczności blokowania

i odblokowywanie poszczególnych

członków (powinien także usuwać

z komunikatora spam).

Wybrać najlepsze narzędzie

Oczywiście, warto przetestować różne

narzędzia dedykowane do prowadzenia

wideokonferencji i wybrać te,

które najlepiej spełnią nasze oczekiwania.

Dobrze, żeby były dość intuicyjne

i powszechne, jak chociażby ZOOM,

wówczas unikniemy problemów związanych

z nieznajomością programu

przez uczestników.

On-line zamiast spotkań?

Działy marketingu każdej firmy, której

zależy na ekspansji rynkowej, powinny

opanować do perfekcji wybrane narzędzie

do prowadzenia wideokonferencji

bądź korzystać ze wsparcia zewnętrznych

podmiotów. Może się to przydać

w wielu sytuacjach biznesowych.

Wszystko wskazuje na to, że stanie

się jesienią wiodącym sposobem komunikacji

z otoczeniem biznesowym

– bliższym i dalszym, w wersji mikro

i makro. Tradycyjne eventy mogą na

chwilę odejść w niepamięć, dlatego

warto mieć w zanadrzu w zastępstwie

coś, co mamy oswojone, abyśmy

w takim formacie czuli się swobodnie.

W ten sposób możemy przecież zgromadzić

ogromną widownię.

MONTER STOLARKI • 79


FIRMA | poradnik przedsiębiorcy

PROMOCJA FIRMY

Rola social mediów

w czasach epidemii

Jakie działania marketingowe zyskały najwięcej na paraliżu społeczno-gospodarczym

związanym z koronawirusem? Rzecz jasna – te ulokowane w social mediach. Z oczywistych

powodów życie zaczęło się bowiem toczyć ze zdwojoną mocą w wirtualnej przestrzeni,

a więc konsumpcja mediów społecznościowych raptownie wzrosła. Co więcej, ten trend wciąż

nabiera tempa. Zapraszam więc do pociągu… zanim ucieknie.

Wdobie zagrożenia epidemicznego,

gdy staramy

się unikać nadmiernych

kontaktów społecznych,

social media sprawdzają się doskonale

jako szybki i skuteczny kanał

komunikacji z otoczeniem. W niektórych

przypadkach stają się wręcz realnym

zastępnikiem relacji osobistych.

Czy uścisk dłoni można jednak zastąpić

lajkiem, a pocałunek – emotikoną

serduszka? Całkiem możliwe, że

wkrótce nikogo nie będzie to dziwić.

Do tych zmian musi dostosować się

dział marketingu każdej firmy, która

chce liczyć się na rynku, a zwłaszcza

zawalczyć o uwagę młodszych pokoleń

Polaków.

TEKST: Oskar CIAŁOWICZ

Strategic Director w Marketing AVEEX. Specjalista ds. projektów internetowych i nowych technologii. Posiada wieloletnią praktykę

w prowadzeniu kampanii wizerunkowych i reklamowych oraz Public Relations, zarówno korporacyjnym, jak i produktowym. W swojej karierze

zawodowej realizował kampanie marketingowe dla największych polskich i światowych marek, m.in. Unilever, MSD, Pfizer, LG, Philips, FFiL

Śnieżka SA, FAAC, Komatsu. W prowadzonych projektach umiejętnie łączy nowoczesne narzędzia z potrzebami konsumentów.

80 • MONTER STOLARKI


poradnik przedsiębiorcy

W centrum wirtualnego świata

Platformy takie jak Facebook, YouTube,

Instagram czy Twitter są często

pierwszym źródłem informacji dla wielu

Polaków i to z różnych pokoleń, choć

niewątpliwie korzystają z nich z dużo

większą częstotliwością osoby młodsze.

Na portalach społecznościowych możemy

bowiem sprawnie wyszukać wartościowe

treści, doskonale dopasowane

do naszych potrzeb i preferencji. Dlatego

social media mają ogromny potencjał

marketingowy właśnie w obecnych

czasach, w których łakniemy wiedzy

i chcemy mieć do niej łatwy dostęp. Lubimy

bowiem działać z poziomu telefonu

komórkowego, który na przestrzeni

lat ewoluował w stronę narzędzia wielofunkcyjnego.

Co istotne, za pośrednictwem

takich witryn społecznych

jesteśmy w stanie w sposób naturalny

i niewymuszony obserwować naszą grupę

docelową, analizować jej zachowania

(a te płynnie zmieniają się w czasie) i na

tej podstawie modyfikować strategię

działania firmy, testować nowe rozwiązania.

Przy pomocy social media lepiej

poznamy własnych konsumentów.

Z włosem czy pod włos?

Obserwacja to jednak za mało, potrzebne

są jeszcze działania. Marka

musi postawić przede wszystkim na

komunikację, która jest nie tylko interesująca

i wartościowa, lecz także stosowna

i właściwa – teraz trzeba dbać

o ten aspekt dużo bardziej niż to było

dotychczas. Bezmyślne podpinanie

się pod kryzys związany z koronawirusem

może przynieść bowiem więcej

szkody niż pożytku, a nadszarpniętą

reputację trudno będzie odbudować.

Dobrze dobrana tematyka

Nie zawsze też tematy „koronawirusowe”

pasują zwyczajnie do profi-

lu działalności przedsiębiorstwa. Ta

tematyka musi być zatem zawsze na

cenzurowanym – nie warto działać

po wpływem chwili, a ewentualne

nawiązania dodawać z wyczuciem.

Pomimo popularności teorii spiskowych,

„śmieszkowanie” z epidemii

jest co najmniej ryzykowne. Lepiej

kreować markę jako wpierającą ludzi

w trudnych chwilach, pomocną. Niezależnie

od czasów, aktywność brandu

w social mediach powinna być

jednak zawsze spójna z działaniami

firmy na innych polach.

Niezależnie od modnej obecnie tematyki

koronowirusowej, aktywność brandu

w social mediach powinna być jednak

przede wszystkim spójna z działaniami firmy

na innych polach.

Dobra promocja to wciąż podstawa

Co więcej, warto inwestować w reklamę

w social mediach – np. Facebook

pozwala na targetowanie jej

do określonej grupy odbiorców czy

użytkowników podobnych do fanów

naszej marki. Jeśli chcemy dotrzeć do

klienta biznesowego, postawmy zaś

na promocję na LinkedIn, gdzie można

znaleźć wiele osób posiadających

własne firmy. Instagram to z kolei

idealna przestrzeń do zdobywania

rozgłosu w przypadku sprzedaży rozwiązań

modowych czy designerskich.

Reklama w mediach społecznościowych

jest stosunkowo tania, a niezwykle

skuteczna, a więc warto z niej

korzystać jak najczęściej.

To cenią konsumenci

Konsumenci bardziej niż kiedykolwiek

cenią obecnie takie wartości jak

bezpieczeństwo, zdrowie czy relacje

z bliskimi. Dlatego marketing powinien

dostarczać im bodźców, które je

wspierają, pokazywać nie tylko produkty,

lecz także cały proces ich powstawania,

w tym dbałość o dobro pracowników.

Najłatwiej jest to zrobić na

przestrzeni portali społecznościowych.

Rośnie ponadto rola zaufania. Coraz

częściej w social mediach klienci składają

reklamacje pod postami firmy, bo

tam wszystko dzieje się tu i teraz. Nie

oglądajmy się zatem za siebie – czas na

Reklama w social

mediach jest tania

i skuteczna, warto z niej

korzystać jak najczęściej.

MONTER STOLARKI • 81


FIRMA | poradnik przedsiębiorcy

PRAWO SPÓŁEK

Strukturyzacja

właścicielska

na potrzeby sukcesji

firm rodzinnych

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost intensywności posługiwania się pojęciem

„sukcesja” w publicystyce. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest z pewnością bardzo

różnorodna, jednak ja szukałabym jej przede wszystkim w niezwykle szerokim zakresie

znaczeniowym tego słowa.

TEKST: adwokat Urszula BRZEZIŃSKA

specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz w bieżącym doradztwie korporacyjnym.

Doradzała zarówno polskim, jak i międzynarodowym podmiotom z różnych sektorów gospodarki. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w

licznych transakcjach sprzedaży, reorganizacjach, zakładaniu i likwidacji przedsiębiorstw, bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz w przeprowadzaniu

prawnego due diligence spółek z różnych branż, a także w negocjowaniu umów w transakcjach typu share deal i assets deal (zarówno po

stronie kupującego jak i sprzedawcy). kontakt: urszula.brzezinska@gwlaw.pl tel. +48 22 416 05 56

82 • MONTER STOLARKI


poradnik przedsiębiorcy

FOT. : PEXELS

Jest to z pewnością jedno

z podstawowych i klasycznych

pojęć prawa cywilnego.

Ogólnie, teoretycznie rzecz

ujmując, sukcesja jest następstwem

prawnym, czyli wstąpieniem jednego

podmiotu w ogół praw i obowiązków

innego podmiotu (sukcesja

uniwersalna) lub tylko w część lub

niektóre z praw i obowiązków (suk-

cesja singularna). W przypadku

sukcesji uniwersalnej nabiera ona

praktycznego znaczenia na skutek takich

wystąpienia takich zdarzeń jak

śmierć czy transformacje (łączenia,

podziały, przekształcenia) spółek

handlowych.

Do wzrostu świadomości prawnej

w zakresie w sukcesji na skutek

śmierci przedsiębiorcy prowadzącego

jednoosobową działalność gospodarczą

(osoby fizycznej) z pewnością

przyczyniło się wprowadzenie do

polskiego porządku prawnego ustawy

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

osoby fizycznej i innych

ułatwień związanych z sukcesją

przedsiębiorstw z dnia 5 lipca 2018

roku wraz z szeregiem wprowadzonych

wraz nią instytucji.

Jak skutecznie przeprowadzić sukcesję firmy rodzinnej?

W celu skutecznego przeprowadzenia

sukcesji firmy rodzinnej należy

gruntownie poznać otoczenie

rodzinno-biznesowe konkretnej rodziny

oraz relacje i zaangażowanie

w prowadzenie biznesu przez jej poszczególnych

członków. Najprościej

rzecz ujmując, trzeba dobrze poznać

rodzinę i biznes, gdyż tak specyficzni

przedsiębiorcy, którymi są firmy

rodzinne, wymagają zupełnie innego

podejścia i innego poziomu prawniczej

wrażliwości. Dopiero gruntowne

zorientowanie się w otoczeniu

rodzinno-biznesowym pozwala doradcom,

w tym prawnikom, przygotować

możliwe do wdrożenia dla

konkretnej firmy rodzinnej scenariusze

sukcesyjne.

Strukturyzacja

właścicielska

Bardzo często istotnym, jeśli nie

najistotniejszym, elementem proponowanych

scenariuszy sukcesyjnych

jest właśnie strukturyzacja właścicielska.

Obrazowo rzecz ujmując,

jest to takie „poukładanie” biznesu

w znaczeniu przedmiotowym np.

przez wyodrębnienie poszczególnych

aktywów (lub ich grup), takich jak

aktywa inwestycyjne (akcje, obligacje,

certyfikaty inwestycyjne itd.),

nieruchomości, części operacyjne

biznesu itd., aby osiągnąć zamierzony

efekt. Bez względu na przyjęte narzędzia

prawne, efektem tym na koniec

dnia zawsze będzie przekazanie

firmy rodzinnej w takim stanie, który

zapewni nestorom oraz sukcesorom

maksymalny komfort, a biznesowi

rodzinnemu – długowieczność.

Strukturyzacja właścicielska to zatem

takie „poukładanie” elementów

biznesu rodzinnego, które pozwoli

zdywersyfikować realnie istniejące,

bądź mogące się potencjalnie pojawić

wszelakie ryzyka, w tym finansowe,

prawne czy podatkowe.

„Wehikuły transakcyjne”

Dobrze zaplanowana i przeprowadzona

strukturyzacja majątkowa

bardzo często pozwala znacznie ograniczyć

ryzyka gospodarcze związane

z prowadzoną działalnością, a niejednokrotnie

je nawet wyeliminować.

Proces sukcesji to

najlepszy moment,

aby gruntownie

przyjrzeć się

prowadzonemu

biznesowi i wdrożyć

rozwiązania, które

pomogą

go usprawnić,

mając na uwadze

główny przyświecający

temu cel – sukcesję

międzypokoleniową.

Przy konkretnych rozwiązaniach

strukturyzacyjnych nierzadko pojawia

się konieczność posłużenia się

tzw. „wehikułami transakcyjnymi”

(SPV). Jako SPV (ang. special purpose

vehicle), czyli tzw. „podmiot specjalnego

przeznaczenia”/spółka celowa,

najczęściej wykorzystywana jest

prawna konstrukcja sp. z o.o. Na taką

SPV (w zależności od konkretnych

okoliczności sprawy) może być np.

przeniesiona część wyodrębnionego

z konkretnych względów biznesu.

Ważna jest

profesjonalna pomoc

Bardzo ważne w procesie strukturyzacji

majątkowej firm rodzinnych,

jako elemencie szerszego procesu

sukcesji, ukierunkowanego na jej

skuteczne wdrożenie jest doświadczenie

zaangażowanych prawników

zdobyte przy doradztwie przy różnorodnych

transakcjach fuzji i przejęć

(M&A) czy reorganizacjach. Zawsze

musi ono być dodatkowo uzupełnione

o doświadczenie w zakresie

doradztwa prawnego na rzecz tak

specyficznych podmiotów jakimi są

przedsiębiorstwa rodzinne.

Z uwagi na to, że takie podejście

do sukcesji i zabezpieczania długowieczności

biznesu rodzinnego jest

w Polsce stosunkowo nowe, w mojej

ocenie bardzo ważna jest również

świadomość wśród prawników doradzających

w procesach sukcesyjnych

jak takie procesy i z użyciem

jakim narzędzi prawnych są przeprowadzane

w innych porządkach

prawnych. Jako naturalny przykład

nasuwa się tutaj fundacja rodzinna,

z powodzeniem funkcjonująca

w innych krajach, nie wprowadzona

jeszcze do polskiego porządku prawnego

(aktualnie trwają prace nad jej

wprowadzeniem prowadzone przez

Ministerstwo Przedsiębiorczości

i Technologii). Podmiot taki mógłby

z powodzeniem być wykorzystywany

właśnie w schematach sukcesyjnych.

Początkowe rozważania *** można

zatem skonkludować wnioskiem, że

niesamowita ostatnio popularność

pojęcia „sukcesja” w publicystyce

wynika z niczego innego jak z rzeczywistej

potrzeby biznesu rodzinnego

na takie kompleksowe podejście do

skomplikowanego procesu następstwa

prawnego, które da się zamknąć

w jednym słowie.

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. to zespół doradców prawnych z wieloletnim

doświadczeniem. Kancelaria skupia swą działalność w obszarze przedsiębiorczości prywatnej, w tym

rodzinnej. Prawnicy doradzają w procesach sukcesyjnych i planowania sukcesyjnego, jak również

w procesach inwestycyjnych, przekształceń, połączeń czy przejęć. Specjalizują się w zakresie prawa

spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa

nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Dostarczają kompleksowe rozwiązania prawne dla

przedsiębiorców z kapitałem polskim i zagranicznym. Zespół prowadzi bloga www.crisislaw.pl

MONTER STOLARKI • 83


FIRMA | poradnik przedsiębiorcy

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Demotywacja

– wróg systemów

zarządzania i motywacji

Istotą określania systemu motywacji jest MOTYWOWANIE, co również brzmi pozytywnie. Temat

motywowania pracowników to często umieszczany przez dyrektorów i kierowników punkt na

liście zadań do zrealizowania. Nie słyszałem natomiast o naradach kadry kierowniczej, których

przedmiotem dyskusji byłoby stworzenie sytemu DEMOTYWACJI dla pracowników. Może

dlatego, że taki system tworzy się sam, jak wszystko, czego na ogół nie chcemy.

TEKST: Leszek SERGIEL

Założyciel firmy Witalni. Licencjonowany Trener Sprzedaży i Zarządzania, Doradca, Interim Manager, Mentor, Trener metodą Horse Assisted

Education. Specjalizuje się w szkoleniach kadry handlowej i zarządzającej. Przeprowadził już blisko 20 000 godzin szkoleń. W ramach outsourcingu

zarządza zespołami handlowymi w wielu firmach. Doradca w zakresie organizacji przedsiębiorstw, zarządzania, handlu i rekrutacji.

Prowadził zajęcia we wrocławskiej i opolskiej Wyższej Szkole Bankowej, również na poziomie MBA.Kontakt: biuro@witalni.pl, www.witalni.pl

84 • MONTER STOLARKI


poradnik przedsiębiorcy

Czynniki demotywacji związane z firmą

Czy aby na pewno sam? Niestety

tak nie jest. Pożywką

dla demotywacji jest nieskończona

lista błędów po

stronie firmy i osób zarządzających

oraz świata zewnętrznego, w jakim

przyszło ludziom i organizacjom

przez nich tworzonym funkcjonować.

Czynniki stanowiące skuteczną

pożywkę do zrodzenia się demotywacji

pracownika najogólniej można

podzielić na te związane z firmą i te

związane z konkretnym człowiekiem

oraz na te związane ze środowiskiem,

otoczeniem. Na ogół są to pozornie

drobne aspekty codzienności, które

umykają obserwacjom, bo wydają się

niemalże naturalne.

FOT. : PEXELS

Do czynników związanych z firmą

należy zaliczyć, coś, co wymaga stałej

weryfikacji, ale w praktyce raz określone

funkcjonuje latami. Te czynnik

to nieaktualna struktura i niejasny

podział obowiązków lub brak ich delegowania.

Niejasny podział

obowiązków

Zdarza się, że obowiązki pracowników

nakładają się na siebie lub są

od siebie tak odległe, że w powstałej

luce funkcjonuje

pracownik, który

dobrowolnie (zwyczajowo)

wykonuje

pracę, do której

nie został zatrudniony.

Przyjął na

siebie te „niczyje”

obowiązki, bo albo

jest naturalnie odpowiedzialny

albo

charakteryzuje go

niska asertywność.

Taki stan rzeczy

niekoniecznie jest

motywujący. Jeżeli

przełożony w porę

nie zorientuje się w sytuacji, to konsekwencją

może być odejście pracownika.

Czasami zmiany strukturalne

w firmie wymagają, żeby menedżer

podjął decyzję o zwolnieniu pracownika

– nigdy nie jest to łatwe zadanie.

Nakładające się na siebie obowiązki

w obrębie jednej komórki organizacyjnej

to sytuacja, w której trudno

choćby o odpowiedzialność, ale za

to łatwo o spychologię. W rezultacie

w obu przypadkach szansa na demotywację.

W nieaktualnej strukturze trudno

również o ścieżki kariery i awansów,

czego ambitni pracownicy nader

często oczekują. Powyższy akapit to

tylko przykład popełniania błędów

w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Wielowładza

Bezpośrednio z organizacją wiąże

się zjawisko skutecznie demotywujące,

które określa się jako wielowładza,

występująca często w firmach

rodzinnych, w których wskutek braku

jasnego podziału zadań np. między

wspólnikami, dochodzi do sytuacji,

w której „rządzi ta osoba, która wcześniej

przyjeżdża do firmy”.

Niewątpliwie otrzymywanie poleceń

z różnych ust, poleceń często

Nakładające

się na siebie

obowiązki w obrębie

jednej komórki

organizacyjnej

to sytuacja,

w której trudno

o odpowiedzialność,

ale za to łatwo

o spychologię.

sprzecznych, powoduje co najmniej

dezorientację.

Korzystanie przez

pracowników z ich

prywatnych pieniędzy

Skutecznie zdemotywuje pracownika

konieczność „dokładania” do firmy

jego własnych pieniędzy poprzez

płacenie nimi za niektóre materiały

i środki niezbędne do pracy. Może

to rzadkie przypadki, ale sam byłem

świadkiem demotywacji przedstawicieli

handlowych,

którzy otrzymywali

od firmy dziesięć

litrów płynu

zimowego na cały

sezon i musieli dokupować

za swoje

pieniądze wszystko

ponad. Poczucie

krzywdy, jakie wywołało

takie zachowanie

firmy, skończyło

się ogromną

rotacją.

Nie da się idealnie

wyliczyć wszystkich

kosztów i wkładu

firmy w pracownika oraz pracownika

w firmę, ale przy tak łatwo policzalnych

obszarach nie powinno się aż

tak restrykcyjnie oszczędzać.

Brak jasnego systemu

motywowania

W grupie demotywatorów, za które

odpowiedzialna jest firma, istotną

rolę odgrywa brak jasnego systemu

motywowania lub źle napisany system

(w tym zasady wynagrodzeń).

Istnieje co najmniej dwanaście kryteriów

dobrego systemu motywacyjnego

i warto je poznać. Minimum to

pamiętanie o tym, aby system był na

tyle prosty, by pracownik mógł sam

sobie codziennie wyliczyć, ile zarobił

„do dzisiaj” i o tym, aby system przewidywał

i uwzględniał indywidualny

wysiłek pracownika. Przy zbyt skomplikowanym

systemie wynagrodzeń

istnieje ryzyko pojawienia się podejrzeń

u pracownika, że w rezultacie,

przy wyliczaniu wypłaty „i tak zostanie

oszukany”.

Brak oficjalnego systemu motywacji

i rozliczeń powoduje ryzyko nagradzania

ludzi za to, kim są a nie za to,

co robią i potrafią. Jeżeli taka sytuacja

wystąpi, to automatycznie demotywuje

ona do pracy.

MONTER STOLARKI • 85


FIRMA | poradnik przedsiębiorcy

System wynagrodzeń

W kategorii „system wynagrodzeń”

na pewno demotywuje nieadekwatne

do wysiłku wynagrodzenie. Rzadko

stosuje się profesjonalne metody wartościowania

pracy, aby mieć szansę na

optymalną relację kwoty wypłaty do

korzyści, jakie generuje praca konkretnej

osoby.

Brak profesjonalnego

zarządzania

Błędy w obszarze kierowania, popełniane

przez szefów niezależnie od

szczebla zarządzania, to silnie negatywnie

wpływające na podwładnego czynniki.

Lista błędów jest zbyt długa, aby

ją przytaczać. Wystarczy wymienić te

„najcięższe” – niedocenianie podwładnych,

brak wyciągania konsekwencji

przy błędach podwładnych, obrażanie

podwładnych, brak szacunku, seksizm,

brak taktu, traktowanie wszystkich jednakowo

i „równo”.

Do tego zbioru szefowskich grzechów

dodać należy brak udzielania konstruktywnej

krytyki i konstruktywnej informacji

zwrotnej oraz brak umiejętności

wywierania wpływu. Jeżeli dopisze się

jeszcze niesprawiedliwą ocenę podwładnego,

bazującą np. na plotkach

oraz niespełnione obietnice, to mamy

dostatecznie silny katalog zachowań

szefa, które skutecznie zniechęcają do

Praca pod „słabym” szefem to coś, z czego

ludzie rezygnują, kiedy tylko mają okazję

– a dopóki jej nie mają, to często jedynie

„spędzają” czas w pracy.

jakiekolwiek wysiłku. Praca pod „słabym”

szefem to coś, z czego ludzie

rezygnują, kiedy tylko mają okazję –

a dopóki jej nie mają, to często jedynie

„spędzają” czas w pracy..

Nuda lub nadmiar

obowiązków

Bezpośrednio ze słabej organizacji

firmy i słabych umiejętności kierowników

wynikają takie demotywatory,

jakim są nuda lub nadmierne przeciążenie

obowiązkami. Oba przypadki

to wynik nieumiejętnego podziału

obowiązków i nieodpowiedniego ich

dopasowania do kompetencji pracownika.

Zdarza się, że doświadczone

osoby robią zbyt proste prace, które

zajmują jedynie ułamek czasu ich

pracy i później tylko „zabijają czas”.

Bywa również tak, że osoba, która nie

posiada wielu talentów, dostaje do realizacji

zadania ponad jej możliwości.

W obu sytuacjach wcześniej lub później

ludzie tracą zapał do pracy.

Czynniki demotywacji leżące po stronie pracownika

Czynniki osobiste, czyli te leżące po

stronie pracownika, to zbiór równie

długi, jak powyższy. Najbardziej demotywują

ludzi ich osobiste porażki i niepowodzenia.

Każdy od czasu do czasu

potrzebuje sukcesu. W przeciwnym

przypadku u człowiek cierpi samoocena

i maleje motywacja do podejmowania

wysiłku. Do grupy czynników mających

wpływ na brak motywacji i leżących

również po stronie podwładnego należą

jak najbardziej takie elementy jak niska

ambicja, niskie morale i brak jakiejkolwiek

wizji na pracę i wizji na życie.

Każdy od czasu do czasu potrzebuje sukcesu.

W przeciwnym przypadku u człowiek cierpi

samoocena i maleje motywacja do

podejmowania wysiłku.

Osobiste przekonania

Odrębną kwestią w osobistej motywacji

lub bardziej w jej braku są przekonania,

jakimi się kieruje dana osoba.

Powszechnie wiadomo, że „uczciwą

pracą można się tylko garba dorobić”

i powszechnie wiadomo, „że pierwszy

milion trzeba ukraść”. Niestety zmiana

przekonań podwładnych, to najtrudniejsza

sztuka w zarządzaniu ludźmi.

Trudno mieć takie przekonania i chęć

do pracy, zwłaszcza najemnej.

Czynniki zewnętrzne

W różnym stopniu, ale praktycznie

na każdego człowieka i jego poziom

motywacji wpływają czynniki zewnętrzne

w postaci różnego rodzaju

kryzysów gospodarczych i społecznych

oraz wydarzenia, na które nie się

wpływu a które potrafią „skutecznie”

odebrać ochotę do pracy. Sytuacje

w postaci różnego rodzaju tragedii,

wypadków, kataklizmy, wojny, polityka,

to tylko nieliczne przykłady sytuacji,

które wpływają często na poziom

energii i ochoty do pracy.

Kiedy system motywowania będzie skuteczny?

86 • MONTER STOLARKI

Motywowanie to szczególna forma

wywierania wpływu na podwładnego.

Podobnie jak wywieranie wpływu, tak

motywowanie to mniej lub bardziej

świadome oddziaływanie na sferę racjonalną,

emocjonalną i duchową

drugiego człowieka. Jakby nie było,

głównym celem motywowania jest

spowodowanie określonego pożądanego

zachowania całych grup ludzi.

Systemy motywacji, zwłaszcza w ich

finansowej części to nie tylko „sposób”

wyliczenia wynagrodzenia. Takie

podejście może spowodować niską

skuteczność najbardziej zaawansowanego

systemu. W praktyce, określając

wysokość i sposób wyliczania poszczególnego

składnika uzależnia się

od oczekiwanych zachowań i tak np.

w sytuacji problemów z frekwencją

nagradza się obecność w pracy.

Jednak nawet najbardziej profesjonalnie

przygotowany system motywacji

z idealnie dopasowanymi

składowymi ukierunkowanymi na

wzmocnienie pożądanych i niwelację

niepożądanych zachowań, może okazać

się nieskuteczny, jeżeli pominie się

w roli szefa pracę nad neutralizacją

czynników demotywujących. Liczba

„demotywatorów”, podobnie jak

„motywatorów” może być równa liczbie

ludzi, bo oczywistym jest, że najskuteczniejsza

motywacja to motywacja

dopasowana do indywidualnych

sytuacji danego człowieka.Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!