Views
8 months ago

GLASUL TEIULUI_Layout 1

PÎNZARIU DORIN - 37 de

PÎNZARIU DORIN - 37 de ani ; - învățător la Școala Lipovăț; - secretarul Asociației Culturale ,,POESIS MOLDAVIAE‘’ VASLUI ; - membru al Cenaclului literar ,,POESIS MOLDAVIAE’’ VASLUI; - redactor al revistei ,, ECOURI LITERARE’’ VASLUI - redactor - șef al revistei ,,GLASUL TEIULUI’’ DOR DE CASĂ Trecătorule, fiu al florilor de tei, Du-te şi spune semenilor mei Că mă-ntorc liniştit acasă Să stau în curtea cea umbroasă. Spune-le , rogu-te, că mi-e dor De mirosul florilor şi de şoapte de izvor, De iasomiile înmiresmate,. De cântecul trist al toamnei bogate. Mi-e dor de mustul pământului muncit De obrazul ars al bunicului trudit. Tare m-aş culca pe-o căpiţă de fân, Dorul din suflet stelelor să-l spun. Aştept cu nerăbdare clipa revederii, Sub poala teilor în pragul serii. Sunt fiu al florilor de tei Şi tare –aş vrea să nu mă uite –ai mei! DEFINIŢIE Lumina divină s-a răspândit în valea-nmiresmată, Inundând buchetele de flori de tei cu har. Parfumul lor a adormit inocenţa furată, Oglindind în decoruri frumuseţi de nectar. Veniţi , trecători, o gură de rai să vedeţi, Amintind de străbunii viteji ai lui Ştefan, Ţintind de pe dealuri, în turci cu săgeţi. MAREA TRECERE Ce e actorul? Se –ntreabă bătrânul trecător Prin vânturile –aprige –ale vieţii. E un copil purtat de dor Sau moş gonit de umbra tinereţii? E Dumnezeu minuscul ce naşte idealuri Sau paria, ingratul, uitat prin rafturi reci? Sau poate incomodul satir la false baluri, Ce râde-n strofe hâde şi plânge –n versuri seci. ODA TEIULUI (Imnul Lipovățului) Oh, Doamne! Dă-mi măştile-napoi, Să joc măreţe feţe de umbre seculare, Să pot tăia, cu dinţii să jupoi Vrăjmaşii limbii noastre, sfinţită în altare! Dă-mi sabia dreptăţii sau lancea biruinţei, Să sparg cu ele stânca nedreaptă a uitării! Dă-mi crucea nestemată a credinţei, Să izgonesc demonii făţarnici ai trădării. Lasă-mi, Doamne, puterea de a trăi în veacuri, În inimile celor ce pomeni-mă-vor, Să –m-oglindesc ca stelele în lacuri, Culcat pe-un ciob de clipă şi-o lacrimă de nor. SOMNUL Lipovăţ, cu parfumul de tei ne alinţi, Să creăm ,să muncim, să trăim, Cu respect, pe strămoşi, pe bunici, pe părinţi, Pace lor, îi cinstim, îi iubim. Leagăn sfânt în colţ de vis, Cu păduri şi oameni buni, Un crâmpei de paradis, Flori de tei prinse-n cununi. Hai, veniţi din patru zări, Într-un suflet, toţi să fim, Să cântăm şi mici şi mari. Lipovăţul să-l iubim. Mama nu-mi mai împleteşte demult ciorăpei de lână… S-a dus să toarcă norii în fire de mătase udă, să împletească din ele cămaşa necuprinsului. Mama nu-mi mai cântă demult de ,,noapte bună!’’ … S-a dus să aprindă stelele ca să nu tresar prin somn. Mama nu-mi mai face demult turte în vatră… S-a dus să plămădească lutul pentru pâinea cinei de taină. Mama nu-l mai aşteaptă demult pe tata la geam… S-a dus după dânsul, cu- n boţ de trecut în ştergar şi- o sticlă cu nemurire, să-i potolească foamea şi setea de vise, că-i plecat să-njuge boii la Carul Mare, că-i timpul de arat. Şi mama şi tata sunt osteniţi şi-au adormit la umbra unui vis. Eu îi aştept să se trezească şi sting soarele să nu le tulbur somnul. 16

P O E Ț I CONSACRAȚI CENACLUL LITERAR,, ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU’’Lipovăț colaborează cu CENACLUL LITERAR ,,POESIS MOL- DAVIAE’’Vaslui în vederea perfecționării. În acest sens, în data de 20 aprilie 2008 la CENTRUL CULTURAL ,,ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU’’Lipovăț a avut loc manifestarea ,,Mângâiați de boarea teiului’’, unde copiii au avut ocazia să stea față în față cu poeți și scriitori consacrați ca: IOAN BABAN, MIHAI APOSTU, NICOLAE GINGHINĂ, LUMINIȚA SCOTNO- TIS, ELENA MITITELU, LILIANA MUȘTIUC șI subsemnatul. Consemnat de DORIN PÎNZARIU IOAN BABAN - poet , publicist, prozator; - autorul mai multor volume, printre care amintim ,,Norii cu melancolii’’, ,,Dresorul de nori’, ,,Anotimpul imposibilei iubiri’’ (roman , vol. I şi II); - preşedintele Cenaclului literar ,,POESIS MOLDAVIAE’’ VASLUI; ELEGIE XXXV Trec prin anotimpuri dâre lungi de ceaţă, prin clepsidră curge un nisip tehui, drumuri fără capăt nu se mai dezgheaţă iar pe dimineaţă se zidesc statui. Nu se potoleşte ploaia de pe culmi, în ninsori s-aşază o tăcere lungă ca o cucuvaie-n crengile de ulmi ori ca sărăcia-nţepenită-n pungă. Sunt de-a lungul vremii ultimul răcan care –şi duce seara puşca la rastel. Inima din pieptu-i nu-i cât un bostan dar ieşit din gardă pare colonel. LUMINIŢA SCOTNOTIS - 35 de ani, - poetă, autoare de volume de versuri( Trandafirul negru); - vicepreşedinta ASOCIAŢIEI CULTURALE ,,POESIS MOLDAVIAE’’ VASLUI; - membră a Cenaclului literar ,,POESIS MOLDAVIAE’’ VASLUI; - redactor al revistei ,,ECOURI LITERARE’’ VASLUI În poiana verde noaptea voi veni şi cuprins de vrajă ca-ntr-o pocăinţă voi dormi ori poate nici nu voi dormi, somnul nu se prinde de o nefiinţă… IUBIRE ŞI MIT Mi-am îmbrăcat sărutul cu ruj, să nu mai fii un negustor cinstit. Iubirea, am lăsat- o în mit şi mi-am rănit timpul grăbit. ANALIZE Până mai ieri îmi fugăream femeia Să-mi pună masa pe-un picior de plai Şi să-mi recite-n zori din Odiseea Cu gura ei transfigurată-n nai. Ce timpuri bune de-njunghiat pe seară Şi de ieşit de-afară în afară, Şi de săpat în genă cu lopeţi, Am cuprins frumosul în pumni să nu-i mai las liberă calea. Nu aş mai vrea să acopere- acum cu lumina lui sidefată stupoarea. Am stârnit peste iarna-ţi pustie viforul stării, pornit, în moarte-am plecat sigilată-n robie şi timpul în loc s-a oprit. Eşti mit, nu mai exist! MIHAI APOSTU - 46 de ani; - poet consacrat, autor a şase volume de poezii, printre care ,,Atentat la poezie’’ , ,,Dialoguri perpen diculare’’ etc.; - colaborator la diferite ziare şi reviste; - preşedintele ASOCIAŢIEI CULTURALE ,,POESIS MOLDAVIAE’’ VASLUI; - membru al Cenaclului literar ,,POESIS MOLDAVIAE’’ VASLUI și redactor-șef la ECOURI LITERARE Orbeşte căutând cu lumânarea Un cromozom pierdut de Geţi. Până mai ieri ciobanii mioritici Împachetau legenda lor în ceară Şi plănuiau toţi trei să moară. Dar astăzi tremură cetatea Lăţindu-şi toţi pereţii spre-năuntru. Ce timpuri bune de ucis gomore, De transformat anii în ore Şi de schimbat turaţia la viaţă, Să scrii poeme lungi în cafenele Să le reciţi fără să-ţi fie greaţă. Ce timpuri bune de întins iar coarda Şi de zvârlit în univers cu barda. 17

Anul 63 \ \ \ \ Nr. 1—8 Sibiiu, Ianuarie—August 1932.
conferinţa proceedings - Măgura Past and Present
REPERE ISTORICE - Banaterra
1. Introducere - Societatea Progresul Silvic
studia universitatis babeş – bolyai geographia 1
Cerbicia-8 - Românii Independenți din Serbia
Biserica: frustrare si împlinire - capitolul 1
pompierii vasluieni - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ...
Rost-nr-14-15 - Omni Press & Design
Tânăr din 1191 - Sibiu
RAUSOR, RETEZAT, ROMANIA - romimo.ro
COP 1:IPA COP 1.qxd.qxd - IPA Romania
Nr. 1 (10) anul IV / ianuarie-martie 2006 - ROMDIDAC