Antagande - kvalitetsprogram (PDF, 4322 kB) - Linköpings kommun

linkoping.se

Antagande - kvalitetsprogram (PDF, 4322 kB) - Linköpings kommun

Krav Rekommendation Ansvar

Entréplan (första bostadsplan)

som ska vara förberett för

verksamhetslokal gäller 3,2 m

som minsta rumshöjd.

(se kartbild)

För alla andra entréplan

(första bostadsplan) gäller

2,7 m som minsta rumshöjd.

Entréplan (första bostadsplan)

som ska vara förberett för

verksamhetslokal kan med

fördel utformas enligt något av

nedanstående alternativ:

• Entréplanet läggs i nivå

med markplan och något

indraget för att minska

direktinsyn från gatan.

• Entréplanet förses med

upphöjd lätt

golvkonstruktion som kan

tas bort vid behov av

fullhöjd 3,2 m.

• Bostad i marknivå förses

med flexibel

fönsterlösning där

bröstningshöjden är minst

1,60 m från gatunivå. Vid

omställning till lokal kan

fönsterstorleken vidgas.

Byggherre

Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl.

(Vallastaden)

9

More magazines by this user
Similar magazines