Kalops, kvabbso och kaffekask - Malmö stad

malmo.se

Kalops, kvabbso och kaffekask - Malmö stad

Kalops,

kvabbso och

kaffekask

MatMinnen,

kuriosa &

kåserier


KALOPS, KVABBSO & KAFFEKASK

Matminnen, kuriosa & kåserier

© 2010 Husie stadsdelsförvaltning

Malmö Stad

Omslagsfoto & kåserier: Tommy M Ruppel

Foto: Tommy M Ruppel: sid. 2, 7, 10, 13, 18, 23, 24, 30, 35, 36, 42, 47 och 48.

Arvi Kaaman: sid. 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 44 och 46.

Monica Ljungberg: sid. 26, 28, 31, 39, 40, 50, 51 och 52.

Jeanette Lebedies Nord: sid. 21 och 49.

Findus: sid. 8. Kavli: sid. 9. I privat ägo: sid. 15 och 27.

Faktatexter: Jeanette Lebedies Nord

Intervjuer: Jeanette Lebedies Nord, sid. 15. Monica Ljungberg, sid. 27, 39 och 51.

Grafisk form: Rara Typer AB

Tryck: Holmbergs, Malmö 2010

Papper: Galleri Art Silk 130g

ISBN: 978-91-633-5976-7

Andra tryckningen.


V ad var din älsklingsrätt när du var liten?

Vad skulle du bjuda på om kungen kom

på middag? skulle chokladtårta smaka lika

gott om du inte kunde se den? Mat och dryck

är en ständig källa till samtalsämnen och

väcker också många minnen till liv. i den här

boken hittar du kåserier kring mat och dryck,

lite matkuriosa och korta faktatexter. Vi vill

med denna bok ge dig som arbetar inom

äldreomsorgen lust och inspiration till samtal

om mat.

More magazines by this user
Similar magazines