Därför investerar Björn Davegårdh i Cryptzone Nordic Mines räknar ...

d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net

Därför investerar Björn Davegårdh i Cryptzone Nordic Mines räknar ...

eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

beQuoted nyhetsbrev 3 juni 2010

Hej,

Det här numret inleds med en artikel där vi presenterar ett

datasäkerhetsföretag som Björn Davegårdh anser undervärderat.

Därefter har vi analyserat två företag. Det första är ett gruv- och

prospekteringsföretag som tagit några steg närmare produktionsstart.

Det andra arbetar i undersökningsbranschen och spås ett spännande år i

och med riksdagsvalet.

I dagens nummer kan Du läsa om Cryptzone, Nordic Mines och Novus

Group.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren

Därför investerar Björn Davegårdh i Cryptzone

» Cryptzone har på kort tid blivit ett multinationellt företag inom datasäkerhet

med verksamhet i 33 länder. För att den kraftiga tillväxten ska kunna

upprätthållas genomförs nu en nyemission. Björn Davegårdh ser ett lovande

bolag i framkanten av den tekniska utvecklingen.

Nordic Mines räknar med att hålla tidsplanen för

Laiva

» Nordic Mines räknar med att kunna inleda brytningen vid guldgruvan Laiva

under andra kvartalet 2011. beQuoted har talat med Nordic Mines vd Michael

Nilsson om förberedelserna för produktionsstarten och Europaparlamentets

cyaniddebatt.

Fokus på tillväxt i Novus Group

» Under det tredje kvartalet i Novus brutna räkenskapsår fortsatte tillväxten i

hög takt. En mätning gjord i maj visade att Novus var det i media mest citerade

företaget inom opinionsundersökningar. beQuoted har talat med nye vdn Alf

Sjöström.

Tidigare från beQuoted

2010-05-25 Fortsatt tillväxt för Glycorex

2010-05-21 Sex köpvärda aktier enligt Björn Davegårdh

2010-05-20 Spännande tider för Eurocine Vaccines aktieägare

2010-05-18 Björn Davegårdh bjuder in till aktiekvällar

2010-05-17 Renodlingen slår igenom i Nordic Service Partners

siffror

2010-05-11 Svagt första kvartal för Midelfart Sonesson

2010-05-05 Trimmat Empire rustat för 2010

2010-04-27 Välkommet gensvar på MedicPens nya

produktgeneration

2010-04-22 Fundiors bud möter motstånd från ICTs aktieägare

2010-04-16 Confidence kopplar upp GöteborgsPasset

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

I detta nummer

beQuoted tema:

GustaviaDavegårdh

Nordic Mines

Novus Group

beQuoted tema:

GustaviaDavegårdh

Nordic Mines

Novus Group

Sök i beQuoteds arkiv

Sida 1 av 9

2010-06-10


eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

beQuoted nyhetsbrev 3 juni 2010

Därför investerar Björn Davegårdh i

Cryptzone

Cryptzone har på kort tid blivit ett multinationellt företag inom

datasäkerhet med verksamhet i 33 länder. För att den kraftiga tillväxten

ska kunna upprätthållas genomförs nu en nyemission. Björn Davegårdh

ser ett lovande bolag i framkanten av den tekniska utvecklingen.

Björn Davegårdh fokuserar på marknader och teknologier

Till vardags är Björn Davegårdh chefsförvaltare vid GustaviaDavegårdh

Fonder. Hans placeringsfilosofi utgår från två hörnstenar, att vara med

på de geografiska marknader där tillväxten finns och att tillvarata de nya

teknologier som har framtiden för sig.

Framtidens vinnarbolag kommer att vara helt nya företeelser, något

Björn Davegårdh menar kommer att förändra kraven på investerarna.

Han exemplifierar med H&M och Google:

- Kan man hitta de här bolagen i ett tidigt skede kommer man att kunna

tjäna bra pengar över tiden. Men man ska inte fastna i p/e-tal och

direktavkastningar utan leta möjligheter och hot på ett annat sätt än

tidigare.

Företagens låga säkerhetsmedvetenhet talar för marknaden

Cryptzone är ett datasäkerhetsföretag vars affärsidé är att

företagshemligheter förblir just företagshemligheter. Bolaget säljer

lösningar för DLP (Data Leak Prevention) som handlar om att stoppa

”läckage” av digitalt sparad information.

Säkerhetsmedvetenheten bland företag, såväl nationellt som globalt, är

fortfarande låg och kostnaderna för dataläckage höga.

Säkerhetsfrågorna tenderar också att bli allt mer komplexa i takt med

att bolagens information flyttar från intranät till exempelvis molntjänster.

Analysföretaget IDC uppskattar att marknaden för DLP-lösningar

omsatte 2 miljarder dollar och att den är under stark tillväxt. Cryptzones

del av kakan är försvinnande liten. Under fjolåret omsatte bolaget 8

miljoner kronor. Resultatmässigt återstår en bit till svarta siffror, men

målet är att nå ett positivt EBITDA under 2010.

Snabb förvandling genom förvärvad tillväxt kostar på

Genom förvärv har Cryptzone fyrdubblat sin omsättning i år.

Nettoomsättningen första kvartalet 2010 steg med förvärven till 7

miljoner kronor. Förvärven har förvandlat bolaget till en multinationell

verksamhet inom datasäkerhet med fler än 700 kunder i 33 länder.

Bolaget ser sitt globala nätverk bestående av 150 partners som en viktig

tillgång för den fortsatta tillväxten. Och tillväxten är bakgrunden till den

nyemission man nu genomför, som vid full teckning kommer att tillföra

bolaget 14 miljoner kronor efter emissionskostnader.

GustaviaDavegårdh Fonder är en av garanterna i emissionen som sker

med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen är satt till 10

öre. Sista dag för teckning är på måndag, den 7 juni.

Björn Davegårdh lägger vikt vid vds meritlista

Björn Davegårdh lägger vikt vid att ledning och styrelse har rätt

meritlista. Något han i det här fallet poängterar genom vd Peter Davins

bakgrund i uppstarten av Visma i Sverige och HiQ i Lund och Göteborg.

Han påtalar även styrelsens erfarenhet med bland annat Thomas Nygren

som också är ordförande i en annan av GustaviaDavegårdhs

investeringar, AllTele.

Björn Davegårdh ser Cryptzone som en helt ny företeelse som löser ett

av den moderna tidens problem. Genom att ligga i framkanten av den

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

beQuoted tema:

GustaviaDavegårdh

Del 3

CRYPTZONE

LISTA: FIRST NORTH

MARKNVÄRDE: 53 Mkr

OMS 2009: 7,9 Mkr

RES 2009: -16,4 Mkr

Cryptzone anser att

bolagets styrka ligger i dess

storlek, visavi konkurrenter

som Symantec och McAfee.

Vd Peter Davin menar att

Cryptzone är tillräckligt stort

för att kunna leverera vilken

lösning som helst, men

tillräckligt liten för att kunna

möta kunden på ett bra sätt.

HOT

Stora globala konkurrenter

har etablerade lösningar

MÖJLIGHET

Snabbt växande marknad

Sida 2 av 9

2010-06-10


eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

tekniska utvecklingen har bolaget stor potential sett över en lång

investeringshorisont.

MARTIN STRÅHLE

martin.strahle@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar i tema GustaviaDavegårdh:

» Sex köpvärda aktier enligt Björn Davegårdh

» Björn Davegårdh bjuder in till aktiekvällar

Fakta om nyemissionen

Sista dag för teckning är måndagen den 7 juni

Emissionen i korthet:

Teckningstid 24 maj - 7 juni

Teckningskurs 0,10 kr per aktie

Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. Varje

tretal innehavda aktier ger rätt att teckna en ny aktie.

Emissionen uppgår till 16 miljoner kronor vid full överteckning

före emissionskostnader.

Vid full överteckning kan totalt 160.000.000 nya aktier tillkomma,

vilket ger totalt 567.217.964 aktier. De nya aktierna motsvarar

cirka 28 procent av företaget.

Styrelsen har åsatt företaget ett värde om 40,7 miljoner kronor

före emissionen och 56,7 miljoner kronor efter emissionen

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

samt partnermodell som kan

skynda på expansionen

TEMA: GustaviaDavegårdh

är en artikelserie där

beQuoted presenterar Björn

Davegårdhs placeringsfilosofi

och några bolag som han

anser långsiktigt köpvärda.

Ladda hem prospekt

Teckningsanmälan utan

företrädesrätt

Sida 3 av 9

2010-06-10


eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

beQuoted nyhetsbrev 28 maj 2010

Nordic Mines räknar med att hålla

tidsplanen för Laiva

- Ett eventuellt cyanidförbud inom EU

förväntas inte påverka Laivaprojektet, enligt

vd

Nordic Mines räknar med att kunna inleda brytningen vid guldgruvan

Laiva under andra kvartalet 2011. beQuoted har talat med Nordic Mines

vd Michael Nilsson om förberedelserna för produktionsstarten och

Europaparlamentets cyaniddebatt.

Räknar med att klara tidsplanen

Tidigare i våras erhöll Nordic Mines miljötillstånd för guldgruvan Laiva i

finska Brahestad. Samtliga nödvändiga tillstånd för att påbörja

gruvproduktionen är därmed på plats. Produktionsstart planeras till nästa

vår.

- Vi kommer att ha alla delar på plats och monterade under andra

kvartalet 2011 för att då börja göra tester och inleda brytningen. Ser

man till intäkter är målet att ha ett positivt kassaflöde från och med

tredje kvartalet, säger vd Michael Nilsson till beQuoted.

Industrianläggningen börjar ta form

Förberedelserna med att bygga upp infrastruktur och industrianläggning i

Laiva är i full gång. En ny väg som ska bära de 50 ton tunga

kvarnleveranserna har iordningsställts. Vattenfall har dragit in en ny

kraftmatning på 20 kilovolt till området.

- Sen ska det byggas kontor och verkstadslokaler, kross, malmlager och

anrikningsverk, fortsätter Michael Nilsson.

För att nå den uppsatta produktionstakten på 3,7 ton guld per år ska det

framtida anrikningsverket processa 250 ton malm per timme,

motsvarande 2 miljoner ton malm per år. Produktionstakten innebär en

årlig brytningstakt på 10 miljoner ton berg i Laivas dagbrott.

Cyanidförbud debatteras i Europaparlamentet

Malmen som bryts i dagbrottet deponeras i malmlager och mals sedan

till en finkornig vattensuspension. Lösningen forslas vidare till laktankar

där cyanid används för att lösa ut guldet.

Europaparlamentet vill nu att det ska tas fram ett förslag om förbud för

användning av cyanid i gruvindustrin. Anledningen är en olycka i en

rumänsk guldgruva för tio år sedan då 100.000 kubikmeter cyanidhaltigt

vatten läckte ut i Donau.

- Skulle Europaparlamentets förslag bli verklighet kan det komma att

påverka framtida projekt. Men vi har redan ett miljötillstånd för Laiva

och jag ser det som högst osannolikt att de finska, eller några andra

västeuropeiska länders myndigheter för den delen, skulle dra tillbaka

beviljade miljötillstånd, säger Michael Nilsson och fortsätter:

- Vi har i Laiva mer än väl uppfyllt den EU-reglering kring

cyanidhantering som togs fram 2006 och som har implementerats i

Norden. Men implementeringen har kommit olika långt i EU:s

medlemsländer, vilket lyser igenom i parlamentets debatt.

99,6 procents betalning för guldet

Michael Nilsson berättar att Nordic Mines kommer att sälja guldet som

produceras i Laiva i form av så kallade Doré-tackor. Det handlar om

tackor á 30 kilo styck med inslag av silver och koppar. Fördelen för

Nordic Mines är att bolaget får betalt för nästan hela guldvärdet.

- Doré-tackornas guldinnehåll kommer att ligga runt 75 - 80 procent. Vi

har fått offerter på 99,6 procents betalning för guldet, vilket är det

underlag vi använt. Raffinaderierna gör sin vinning på kopparn och

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

Marknadsplats

Stockholmsbörsen

Michael Nilsson

VD Nordic Mines

Sida 4 av 9

- Vi kommer att ha alla

delar på plats och monterade

under andra kvartalet 2011

för att då börja göra tester

och inleda brytningen.

Laivas guldfyndighet

kommer att brytas i dagbrott.

Fördelarna med dagbrott

framför underjordsverksamhet

är färre säkerhetsrisker och

lägre brytkostnader.

Ett anrikningsverk planeras

i anslutning till Laiva för att i

egen regi utvinna guldet.

2010-06-10


eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

silvret, berättar Michael Nilsson och fortsätter:

- Alternativet är att använda flotation och producera ett guldkoncentrat.

Men betalningen för koncentratet är normalt en bit under guldvärdet.

Mot det ska man ställa att vi får ta investeringar och driftskostnader för

framställningen av tackorna.

Lönsamhetsstudie på kort brytningsplan

Nordic Mines har tagit fram en detaljerad brytningsplan som sträcker sig

sex fulla produktionsår. Enligt Michael Nilsson handlar det i realiteten om

fler produktionsår då det kommer att vara något lägre produktion från

första början. Planen tar hänsyn till en sjunkande produktion på slutet.

- Det är den plan bankernas konsulter skrivit under på, men vi räknar

med att den sjunkande produktionen kommer att hamna väsentligt

längre fram i tiden i praktiken, säger han.

Kalkylen klarar halverat guldpris, enligt studien

Enligt den lönsamhetsstudie som publicerades tidigare i våras uppgår

malmreserven i Laiva till 11,7 miljoner ton, med 1,9 gram guld per ton.

Totalt handlar det om 22 ton guld som vid dagens guldpris betingar ett

värde på ungefär 6,7 miljarder kronor.

Studien har genomförts av det oberoende konsultföretaget Hatch på

uppdrag av Standard Bank, en av finansiärerna till projektet. Slutsatsen

är att Nordic Mines har en återbetalning i Laiva-projektet även vid en

halvering av dagens guldpris.

- Sett till aktuellt guldpris har vi en årlig intäktssida på nästan en miljard

kronor och kostnader på runt 300 miljoner kronor, fortsätter Michael

Nilsson. Återbetalningstiden på projektfinansieringen vid dagens guldpris

ligger på under ett år.

Michael Nilsson ser en risk i ett fallande guldpris men säger att bolaget

kommer att säkra intäkterna till dess att lånen är betalda.

- Det är stora marginaler i det här projektet, ovanligt stora även

internationellt sett. Det beror på att det är ett relativt stort projekt och

det är ett dagbrottsprojekt som görs till låg kostnad.

Återstår 400 miljoner kronor

Investeringarna i Laiva beräknas uppgå till 700 miljoner kronor. Efter

årets två emissioner som inbringade 180 miljoner kronor kommer Nordic

Mines att behöva ytterligare 400 miljoner kronor för att köra projektet i

hamn.

Michael Nilsson kan inte kommentera tidsramarna för finansieringen men

säger att Standard Bank dirigerar ett bankkonsortium som håller på att

sätta ihop projektfinansieringen.

Skuldkrisen kan gynna guldet

Samtidigt som Nordic Mines fortsätter med förberedelserna inför

gruvstarten i Laiva har guldpriset fortsatt stiga till nya rekordnivåer.

Michael Nilsson menar att priset trycks upp av fonder som investerar i

fysiskt guld som komplement till finansiella instrument.

Han är inte orolig att den aktuella skuldkrisen i Europa ska hota Laivas

finansiering, utan ser snarare en möjlighet för guldpriset att stärkas

ytterligare:

- Skulle det i den europeiska skuldkrisens spår resultera i ett minskat

förtroende för statsobligationer och andra finansiella instrument kan man

tänka sig att den här utvecklingen kommer att accentueras, med ett

stigande guldpris som följd, avslutar Michael Nilsson.

JOHAN NYGREN

johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Nordic Mines:

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

Skiss över det planerade

anrikningsverket i Laiva

(klicka bilden för större bild)

Nordic Mines avser att

prissäkra Laivas

guldleveranser i euro

eftersom merparten av

projektets utgifter är i euro.

Priset på guld i euro

2000 - 2010

(klicka bilden för större bild)

Vid sidan av finska Laiva

fokuserar Nordic Mines på ett

guldprojekt i Tormua vid

finsk-ryska gränsen samt ett

tidigt guldprojekt i svenska

Fjälltuna.

Nordic Mines

pågående projekt

(klicka bilden för större bild)

Nästa händelse

2010-08-17

Delårsrapport Q2 2010

Sida 5 av 9

2010-06-10


eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

» Betydande övervärde i Nordic Mines Laivaprojekt

» Nordic Mines till finbörsen

» Nordic Mines får kvarnleverans november 2009

Mer info

Läs mer på beQuoted

Hemsida

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

Sida 6 av 9

2010-06-10


eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

beQuoted nyhetsbrev 27 maj 2010

Fokus på tillväxt i Novus Group

- Har nått en ledande position inom

opinionsundersökningar

Under det tredje kvartalet i Novus brutna räkenskapsår fortsatte

tillväxten i hög takt. En mätning gjord i maj visade att Novus var det i

media mest citerade företaget inom opinionsundersökningar. beQuoted

har talat med nye vdn Alf Sjöström.

Ny vd i Novus Group

Den tidigare styrelseordföranden och grundaren Alf Sjöström har tagit

över vd-posten efter Lars Björkman som avgick tidigare i år.

- Det är naturligtvis en förmån och oerhört inspirerande att få vara med

att leda Europas mest spännande undersökningsföretag, säger Alf

Sjöström till beQuoted och fortsätter:

- Vi noterar nu en påtaglig nyfikenhet för Novus bland kapitalplacerare

och presumtiva partners, en följd av att bolaget är etablerat och har

visat att affärsinriktningen är vinnande.

Alf Sjöström har en gedigen bakgrund inom branschen som tidigare vd

för Sifo Opinion AB, vice vd i Sifo AB och även grundare och vd i

Svenska Gallup AB. Med över 6 miljoner aktier, motsvarande 57 procent

av kapitalet, är han den enskilt störste ägaren i Novus.

Ledande på opinionsundersökningar

Novus, som etablerades 2006, har snabbt nått en ledande position inom

opinionsundersökningar i Sverige. Enligt en mätning gjord i maj av Agent

25 var Novus citerat 163 gånger i media. En siffra som kan jämföras

med 111 gånger för Sifo och omkring 20 gånger vardera för Demoskop,

Skop och Synovate.

- En Novusundersökning ger således mycket god synlighet i media, vilket

är viktigt för kunder som beställer opinionsmätningar för publicering,

kommenterar Alf Sjöström resultatet.

Lika känt är Novus ännu inte för sina strategiska

marknadsundersökningar med analys och efterföljande konsultation. En

verksamhet som står för drygt 30 procent av Novus omsättning och

växer snabbt.

Fokus på tillväxt

Flertalet av Novus konkurrenter visar ingen eller en långsam tillväxt.

Omsättningen i undersökningsbranschen som helhet stod stilla under

föregående år och väntas växa med knappt fem procent under 2010

enligt branschorganet SMIF (Svenska Marknadsundersökningsföretag).

På frågan hur Novus samtidigt lyckas växa så kraftigt, svarar Alf

Sjöström:

- Novus är nyskapande och har tagit modern informationsteknologi till en

gammal bransch. Gamla beprövade metoder sedan Georg Gallups tid

kombineras med den nya informationsteknologins möjligheter. Äldre

företag har ofta svårt att ställa om inför förändringar.

Rörelsemarginalerna hos större konkurrenter som TNS Sifo och GfK

Sverige var mellan 7 till 10 procent under 2008. Novus ambitionsnivå är

betydligt högre.

- Vi hade inte gett oss in i den här branschen om vi inte trott att

marginalerna kan bli bättre än branschsnittet. Under den nuvarande

expansiva perioden handlar det dock om att hålla en god balans mellan

omsättningsökning och marginal, säger Alf Sjöström.

- Marginalerna skulle redan idag kunna vara väsentligt högre om vi slog

av på tillväxttakten, något vi dock inte kommer att göra, fortsätter han.

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

Marknadsplats

AktieTorget

Alf Sjöström

VD Novus Group

- Det är naturligtvis en

förmån och oerhört

inspirerande att få vara med

att leda Europas mest

spännande

undersökningsföretag

Alf Sjöström är grundare,

huvudägare och tidigare

styrelseordförande i Novus

Group. Han tog över vdposten

när Lars Björkman

avgick tidigare i år.

Novus Group räknar med

ett rekordår 2010 både vad

gäller omsättning och resultat.

Alf Sjöström menar att

Novus Groups framgång har

nåtts genom att ta modern

informationsteknologi till en

gammal bransch.

Sida 7 av 9

Omsättningen har växt

kraftigt de senaste åren och

uppgår, mätt över rullande 12

2010-06-10


eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

Extraordinära kostnader under tredje kvartalet

För niomånadersperioden 2009 / 2010 (juli till mars) redovisar bolaget

en omsättningsökning på över 60 procent:

• Omsättning: 18,8 Mkr (11,6), +62%

• Resultat efter finansnetto: 0,5 Mkr (-1,6)

Tredje kvartalet 2009 / 2010 (januari till mars) isolerat visar:

• Omsättning: 7,8 Mkr (6,0)

• Resultat efter finansnetto: 0,2 Mkr (0,2)

Under tredje kvartalet har resultatet belastats av extraordinära

kostnader, bland annat för flytt till nya lokaler.

Bolaget uppges också ha satsat extra hårt på marknadsföring under

perioden, exempelvis genom de mycket populära kundseminarierna som

genomförts. Satsningar som fortsätter även under fjärde kvartalet.

Starkt kvartal väntas

beQuoted förväntar sig att innevarande kvartal, som är säsongsässigt

starkt, blir bra men inte når ända upp till vår tidigare prognos.

Avgångsvederlag till den tidigare vdn kommer dessutom belasta

resultatet en tid framöver.

För innevarande räkenskapsår sänker vi vår prognos för omsättningen

marginellt till 29 (30) miljoner kronor och resultatprognosen till 1,4 (2,3)

miljoner kronor.

Med det tydliga fokuset på tillväxt är det svårt att prognostisera

resultatet med någorlunda träffsäkerhet. Till stor del blir vinsten en

direkt funktion av hur mycket bolaget väljer att satsa på exempelvis

marknadsföring.

Värdet i Novus ligger inte heller i nuvarande lönsamhet, utan i det starka

varumärket och de vinster som kan nås på sikt, när tillväxten kommit in

i en lugnare fas.

Att Novus är och fortsätter vara lönsamt och kan expandera utan

kontinuerliga kapitaltillskott är dock förstås av stor vikt för aktieägarna.

Någon nyemission uppges inte heller vara aktuell såvida det inte dyker

upp någon förvärvsmöjlighet eller beslut tas för att satsa på exempelvis

en helt ny marknad.

Den oroliga börsen och sannolikt även en viss osäkerhet kring vd-bytet

har sänkt aktiekursen cirka 20 procent sedan vår föregående artikel. I

kursnedgången har Alf Sjöström valt att utöka sitt ägande i bolaget med

en mindre post.

JIMMIE LANDERMAN

jimmie.landerman@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Novus Group:

» Ingen avmattning för Novus Group

» Starkt kundtillflöde i Novus Group

» Hög tillväxt och kraftigt förbättrat resultat för Novus Group

» Novus Group utmanar undersökningsbranschen

månader, till 26,9 miljoner

kronor och resultatet före

skatt till 1,3 miljoner kronor:

Omsättning och resultat

rullande 12 månader

2008 - 2010

(klicka bilden för större bild)

Vid förra riksdagsvalet var

Novus Group det

opinionsinstitut vars

prognoser låg närmast det

slutliga valresultatet.

Nästa händelse

2010-08-27

Bokslutskommuniké 2009 /

2010

Mer info

Hemsida

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

Sida 8 av 9

2010-06-10


eQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och

investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få

mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,

riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och

garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs

oberoende av erhållen ersättning.

Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas

beQuoted AB

Sveavägen 31

111 34 Stockholm

Tel 08-692 21 90

Fax 08-506 533 99

info@beQuoted.com

www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:

Thomas Lindgren

Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm

Sida 9 av 9

2010-06-10

More magazines by this user
Similar magazines