Följ ditt hjärta

d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net

Följ ditt hjärta

Följ ditt hjärta

hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

2012-2013


2

Kodare

Skriv din egen historia

Jorden

runt

Elektriker

Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar. Ny skola, nya

klasskompisar och kanske nya ämnen. Gymnasiet är ett viktigt steg ut i vuxenlivet,

men långt ifrån det enda. Man behöver faktiskt inte veta vad man ska

göra resten livet redan under gymnasietiden. Det är heller inte så att den

spikraka vägen passar alla. Ibland är det den slingriga resan som öppnar ögon

och möjligheter.

Fundera redan nu på vad som är viktigt för dig, så hinner du landa i tankarna

lagom till valet i februari. Nära hem, nära till träningen, möjligheten att

träffa nya kompisar, möjligheten att plugga med gamla kompisar, framtida jobb,

Vindk

ingen

For


aftsjör

Kock

Sommarlov

UNIVERSITET

skare Tjäna Det ger sig

pengar

tillfälle att plugga utomlands. Listan kan göras hur lång som helst.

Du kanske redan vet vilken skola du vill gå på, men inte vilket program.

Eller så vet du vilket program du vill läsa men vill veta vilken skola som

passar dig bäst. När allt kommer till kritan är det bäst att gå på skolornas

öppna hus, så att du får en känsla för elever, lärare och själva skolan. Känns

det bra, så är det säkert bra.

Och tänker man efter så är valet ganska enkelt.

Följ ditt hjärta

3


Stockholms stads gymnasieskolor 6–9

Gymnasieskolan 2012 10–11

Presentation av gymnasium 12–63

Bernadottegymnasiet 12

Blackebergs gymnasium 14

Bromma gymnasium 16

Brännkyrka gymnasium 18

Enskede Gårds gymnasium 20

ESS-gymnasiet 22

Farsta gymnasium 24

Frans Schartaus gymnasium 26

Globala gymnasiet 28

IB School South 30

IVIK-gymnasiet 32

Kista gymnasium 34

Kungliga Svenska Balettskolan 36

Kungsholmens gymnasium/

Stockholms Musikgymnasium 38

Kärrtorps gymnasium 40

Norra Real 42

Ross Tensta gymnasium 44

S:t Eriks gymnasium 46

Scengymnasiet 48

Spånga gymnasium 50

Stockholms hotell- och

restaurangskola 52

Stockholms RH-gymnasium

Stockholms Transport- och

54

Fordonstekniska Gymnasium 56

Södra Latins gymnasium 58

Thorildsplans gymnasium 60

Östra Reals gymnasium 62

Programutbud 64–71

Adresser 72–73

5


6

Välkommen till

gymnasieskolor

i världsklass!

Du hittar alla Stockholms stads

gymnasieskolor på www.valetärditt.se

En skola för varje elev!

Vad intresserar dig? Ditt val av gymnasieutbildning

är ett viktigt steg mot resten av

ditt liv. Därför ska du välja något som känns

rätt för dig. I Stockholm stads gymnasieskolor

kan du välja mellan många program

med olika inriktningar. Vårt mål är att du

under din gymnasietid ska få kunskap och

utveckla färdigheter som du behöver för

framtiden.

Gymnasieskolan är en skola för alla. Vi

tror på varje individs möjlighet att lära

och utvecklas. Våra skolor har lärare som

inspirerar och utmanar dig. Tillsammans

arbetar vi för att du ska känna dig trygg i

din studiesituation så att du kan fokusera på

dina mål. Vi vill ge dig förutsättningar att ta

egna initiativ och förverkliga dina drömmar.

Du är viktig!

Välkommen till Stockholms stads

gymnasieskolor!

Marie-Louise Hammer-Åberg

Gymnasiedirektör för

Stockholms stads gymnasieskolor

Engagerade och behöriga

lärare

Intresse, motivation och nyfikenhet vill vi

att du ska känna hos oss. Genom respekt,

beröm och återkoppling är vi övertygade

om att ditt självförtroende ökar och din

egen förmåga att lära. Därför är mötet

mellan dig och läraren viktigt. En lärares

uppgift är att inspirera och utmana dig

som elev. Och självklart ska de gilla att

undervisa!

Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat

är att man trivs och mår bra i skolan. Om

du skulle få svårigheter med dina studier

eller personliga problem får du hjälp av din

mentor och elevhälsoteamet på din skola.

Elevhälsoteamet består av studie- och

yrkesvägledare, specialpedagoger, kurator

och skolsköterska. Vid behov finns även

tillgång till psykolog.

Våra skolor har lång erfarenhet av att ta

fram individuella lösningar för olika situationer

som uppstår.


Vi satsar på moderna lokaler

Stockholm stads gymnasieskolor har moderna

och funktionella utbildningsmiljöer i

egna lokaler. För oss är det självklart med

bra lärmiljöer. Därför har vi egna bibliotek,

idrottshallar och laborationssalar för naturkunskapsämnena.

Vi har även datasalar

för datorkunskap, industridesign och

digital medieproduktion samt bildsalar

för bild och formgivning.

IT är ett självklart arbetsredskap och

datorer finns i både klassrum och exempelvis

i bibliotek och caféer. Som elev hos

oss får du en egen e-postadress och kalender.

Alla våra skolor har nya moderna datorer

med de senaste programmen. Tillgång

finns också till bland annat MSN, Office

och bloggredigering. Många av våra skolor

har trådlöst nätverk och bärbara datorer.

Här finns något för alla

I Stockholms stad finns 26 kommunala

gymnasieskolor som erbjuder 23 olika

program. Du kan välja mellan en mängd

olika inriktningar och profiler.

Till exempel hälsa och miljö,

flygteknik, djur, spets, språk,

dans, teater, musik, plåtslageri,

kaross, ekonomi

och entreprenörskap. Vi

har en trivsam studiemiljö

som ger dig en god grund

för fortsatta akademiska

studier eller förbereder dig för

yrkeslivet.

Du hittar alla Stockholms stads

gymnasieskolor på www.valetärditt.se

7


8

Internationella kontakter

för framtiden

Elever och lärare vid Stockholms stads

gymnasieskolor har många internationella

nätverk och utbyten med skolor i andra

länder. Vi samarbetar med högskolor, organisationer

och företag och i vissa fall kan

du få göra utlandspraktik.

Kina som under de senaste åren fått en allt

mer framträdande roll i världsekonomin

är ett av länderna som vi samarbetar med.

Flera av våra skolor erbjuder språkundervisning

i mandarin och möjligheter till erfarenhetsutbyte

med Kina och även Indien.

Du kan påverka

Du kan påverka din utbildning på gymnasiet!

Det kan handla om det dagliga arbetet

i olika ämnen där du, dina kamrater och

lärare tillsammans planerar en kurs, väljer

arbetssätt, redovisning och utvärdering. Det

kan också handla om skolans miljö eller

skolmåltider.

Ett viktigt forum för att påverka är elev rådet.

Alla Stockholm stads gymnasier har organiserade

elevråd och de välkomnar nya engagerade

elever. Det är där du har störst möjlighet

att påverka vad som händer i skolan. De allra

flesta skolor har även studentföreningar där

det mesta ryms bland annat teater, hbt, idrott,

matte, schack och miljö.

Kommunikation

Våra skolor använder Fronter som plattform

på Internet för kommunikation mellan lärare

och elever. Lärarna lägger upp övningsuppgifter

och lektionsplaneringar, eleverna

hämtar och lämnar in sina uppgifter. Du kan

på så sätt hålla dig uppdaterad om vad som

händer om du skulle vara borta från skolan.

Även föräldrar som vill få insyn i skolarbetet

har viss tillgång till Fronter.

Ta med dig dina frågor

och träffa oss på öppet hus.

Se sidan 74 för datum och tider.


Hög kvalitet ger nöjda

elever

Vårt mål är hög och jämn kvalitet

på utbildningen och nöjda elever.

Varje år lämnar skolorna in

en kvalitets redovisning till

utbildningsförvaltningen som

följer upp skolornas arbete och

verksamhet. Det genomförs även

regelbundna undersökningar som

visar vad Stockholms gymnasieelever

tycker om sin skola och utbildning.

Mer information om vårt kvalitetsarbete

och undersökningar, hittar du på

www.stockholm.se

För dig som behöver

hjälp på vägen

Studera i mindre grupp

För dig som har behov av att studera i mindre

grupp finns tre- och fyraåriga

alternativ. Inom Introduktionsprogrammen

erbjuder vi platser för elever i behov av särskilt

stöd. Programmet finns på flera skolor

och med olika inriktningar.

Gymnasiesärskolan

På gymnasiesärskolan kan du läsa nationella,

specialutformade eller individuella

program. Du väljer program efter dina

intressen och förutsättningar. Målet med

utbildningen är att du ska få ett arbete eller

annan sysselsättning efter din skolgång.

Ladda gärna ner vår broschyr på

www.stockholm.se/ForskolaSkola/Sarskola/

Gymnasiesarskolan-ny

Kontakt: Catharina Sackemark Larsson,

catharina.sackemarklarsson@stockholm.se

Telefon: 08-508 34 806

Gymnasieslussen

Har du inte kommit in på något

gymnasieprogram eller avbrutit en

gymnasieutbildning och är mellan

16–20 år? Då kan Gymnasieslussen

guida dig. Där får du hjälp

att hitta en utbildning utifrån

dina behov och förutsättningar.

Tel: 08-508 34 802

E-post: support_gymnasieslussen.

SGY@ stockholm.se

9


Gymnasieskolan

2012

Hösten 2011 förändrades gymnasieskolan.

Det finns idag 12 yrkesprogram och 6

högskoleförberedande program. Behörighetskraven

skiljer sig åt mellan de olika

programmen.

Du kan söka till gymnasiet fram till och med

det år du fyller 19 år. Även elever som söker

asyl har rätt till gymnasieutbildning. Utbildningen

ska då påbörjas före 18 års ålder.

Hur går antagningen till?

Gymnasieantagningen Stockholms län

ansvarar för antagningen till gymnasiet. De

har aktuella uppgifter om skolor och program

i Stockholms län. Vill du veta mer om

hur antagningen går till eller vilka program

alla skolor erbjuder gå in på

www.gyantagningen.se

Tel: 08-580 080 00

E-post: gyantagningen@ksl.se

10

Yrkesprogram

Efter att ha läst ett yrkesprogram kan du

söka arbete efter gymnasiet. I alla yrkesprogram

ingår arbetsplatsförlagd utbildning

(APU).

Vissa yrkesprogram erbjuder gymnasial lärlingsutbildning.

Det innebär att du är ute på

en arbetsplats under minst halva skoltiden,

under ledning av en handledare. Alla yrkesprogram,

även lärlingsutbildningar, leder

till en yrkesexamen. Om du vill studera vidare

på högskola/universitet har du rätt att

läsa extra ämnen under gymnasietiden för

att få grundläggande högskolebehörighet.

Behörighet

För att vara behörig till yrkesprogrammen

krävs att du har godkänt betyg i:

• Svenska/svenska som andra språk

• Engelska

• Matematik

• Godkänt betyg i ytterligare 5 valfria

ämnen

Program

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

El- och energiprogrammet (EE)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Handels- och administrationsprogrammet

(HA)

Hantverksprogrammet (HV)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Industritekniska programmet (IN)

Naturbruksprogrammet (NB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

(RL)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)


Högskoleförberedande program

Om du läser ett högskole förberedande

program tar du en examen som ger dig

grundläggande behörighet till högskola eller

universitet.

Behörighet

För att vara behörig till de högskoleförberedande

programmen krävs att du har

godkänt betyg i:

• Svenska/svenska som andra språk

• Engelska

• Matematik

• Godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen

• För Ekonomi, Humanistiska och Samhällsvetenskapliga

programmet ska 4 av

de 9 godkända ämnena vara geografi,

historia, samhällsvetenskap och religion.

• För Naturvetenskapliga och Teknikprogrammet

ska 3 av de 9 godkända

ämnena vara biologi, fysik och kemi.

• För Estetiska programmet gäller godkänt

betyg i 9 valfria ämnen.

Program

Ekonomiprogrammet (EK)

Estetiska programmet (ES)

Humanistiska programmet (HU)

International Baccalaureate (IB)

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Teknikprogrammet (TE)

Introduktionsprogram

För dig som inte är behörig till ett nationellt

program erbjuder Stockholms stads gymnasieskolor

fem olika introduktionsprogram.

Preparandutbildning

Utbildningen ger dig möjlighet att under ett

år läsa in de fåtal ämnen du saknar, för att

få behörighet till ett nationellt program. Du

kan även läsa preparandutbildning om du är

behörig till yrkesprogram men vill komma in

på ett högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val

Programmet riktar sig till dig som vill komma

in på ett yrkesprogram. För att vara behörig

krävs godkänt betyg i 6 ämnen varav svenska/

svenska som andraspråk och engelska eller

matematik ska ingå. Du läser ofta in dessa

ämnen samtidigt med kurser från det nationella

yrkesprogrammet. När du blivit godkänd i

de ämnen du saknar, förs du över till det nationella

yrkesprogram som du inriktat dig på.

Yrkesintroduktion

En yrkesinriktad utbildning som ökar

möjligheten att få ett arbete direkt efter dina

studier, eller ger dig behörighet att läsa på ett

nationellt yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Utbildningen förbereder dig för att söka Yrkesintroduktion,

annan fortsatt utbildning eller

arbete. Utbildningen anpassas efter dina behov.

Inom Stockholms stads gymnasieskolor finns

även platser för elever i behov av särskilt stöd

inom Individuellt alternativ.

Språkintroduktion

Om du nyligen anlänt till Sverige finns

Språkintroduktion där du lär dig mer svenska

för att kunna gå vidare till ett nationellt program

eller vuxenutbildning.

11


Program

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktning Beteendevetenskap

Preparandutbildning, 1 år

Antal elever: 270


Bernadottegymnasiet

www.stockholm.se/bernadottegymnasiet

Profil

Bernadottegymnasiet har på nationell nivå ett studiemotiverande och till viss del

yrkesförberedande samarbete med fem uniformsyrken: Försvarsmakten, Kustbevakningen,

Polisen, Räddningstjänsten och Tullen. Yrkenas grundvärderingar, till

exempel ordning, uppförande, kamratskap och samarbete betonas under hela

utbildningen.

Vid flera tillfällen under utbildningen läser du i blandade årskurser med erfarenhetsbaserat

lärande som grund. Under totalt fyra veckor sker undervisning i

skog och mark, tre veckor under barmarksförhållanden och en vecka i fjällmiljö

vintertid.

Kvalitet

Eleverna utvärderar personalen och kurserna varje år, vilket tillsammans med

våra styrdokument ligger till grund för kvalitetsarbetet.

Tack vare vår unika arbetsmiljö får vi en stor mängd ansökningar till våra lediga

tjänster, vilket gör att samtliga lärare är behöriga och också har andra kompetenser

med sig i bagaget. Dessa erfarenheter lyfts fram i undervisningen, vilket leder

till att du undervisas av människor som inte bara är lärare.

Skolanda

Vi tror på en pedagogik som präglas av personlig kontakt i kombination med

struktur och tydliga ramar. Arbetsmiljön är trygg och vår skoletik bygger på

trivsel, respekt, omtanke, studiero och tydliga gränser. Vi blir varje år imponerade

av hur våra elever tar hand om varandra.

13


14

Blackebergs gymnasium

www.blackebergsgymnasium.com

Profil

Tycker du att engagerade lärare och kontakt med näringslivet och högskolor är

viktigt? Vill du tillbringa din gymnasietid i en trygg, trivsam och rolig studiemiljö?

Då är Blackebergs gymnasium ett självklart val!

Hos oss utvecklas eleverna till ambitiösa och ansvarsfulla individer, inspirerade

att studera vidare. Inte sällan utomlands. Kanske beror det på att vi har så många

internationella utbyten med Asien och Europa? Många av våra elever gillar språk,

internationella relationer, entreprenörskap, naturvetenskaplig forskning, idrott

och estetiska ämnen. Känner du igen dig?

Vi prioriterar skolmaten. För att orka prestera en hel skoldag ska du vara mätt

och belåten. Frukostbuffé, vällagad lunch, frukt och dagens soppa? Självklart!

Kvalitet

År efter år rankas vi som en av de bästa gymnasieskolorna i Stockholm. Exakt

varför är svårt att säga. Men kanske är det mixen av kunskap och kvalitet, en

trygg arbetsmiljö och stark gemenskap mellan elever och lärare som är hemligheten.

Många söker till vår skola för vårt goda ryktes skull. Det vill vi förstås leva

upp till och jobbar aktivt med att förbättra kvaliteten, höja kunskapsnivån och ge

eleverna högklassig undervisning i en trivsam miljö.

Skolanda

Så fort du kliver genom skolans portar så känner du den; Blackebergsandan.

Ett öppet, positivt och glädjefullt klimat. Vi vill att du ska känna dig sedd, trygg

och bekräftad. Alla elever är viktiga för oss och vi brinner för att utbilda dig!


Program

Ekonomiprogrammet:

Inriktning Ekonomi

Estetiska programmet:

Inriktningarna Bild & Formgivning, Musik

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Naturvetenskap, Naturvetenskap

& Samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktning Samhällsvetenskap

Språkintroduktion, 1–3 år

Språkintroduktion, 1–3 år:

Inriktningarna Naturvetenskap, Samhällsvetenskap

Antal elever: 1 150

15


Program

Ekonomiprogrammet:

Inriktningarna Ekonomi, Juridik

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktning Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Medier, information och

kommunikation, Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet:

Inriktningarna Design och produktutveckling profil

Teknisk design, Design och produktutveckling profil

Flygteknik, Teknikvetenskap

Preparandutbildning, 1 år

16

Antal elever: 910


Profil

Bromma gymnasium är en teoretisk skola

som ligger i en trevlig villamiljö nära Stockholms

innerstad. Intill Stora Mossens IP

har skolan nationellt godkända idrottsutbildningar

inom fotboll och basket en naturlig

plats. Oavsett vilket av våra program

du väljer så får du en stark profilering. Vi

är störst i Stockholm på ekonomisk inriktning,

där vi också är certifierad skola för

Diplomering av företagsekonomer. Vi är

även en världsarvsskola, genom samarbete

med UNESCO:s världsarv Drottningholm.

Våra mycket omtyckta och högt kvalificerade

lärare samarbetar ofta med både

näringsliv och högskolor. Det gör att du

stärks i ditt lärande, inflytande och din

trygghet.

Kvalitet

Bromma gymnasium har vind i seglen,

populariteten och antalet elever växer

så det knakar. Skolan är nyrenoverad,

mycket fräsch, lugn och trevlig att vistas i.

Vi har fått en andraplats i nöjdhet bland

alla stadens gymnasieskolor. Vi är stolta

över utnämningen, men vi fortsätter att

utveckla oss för att bli ännu bättre. Skolan

präglas av framåtanda, ordning och reda.

Bromma gymnasium

www.brommagymnasium.se

Modern teknik och bra

system för kommunikation

mellan

lärare, elev och

föräldrar är också

självklara verktyg

för oss.

Skolanda

På skolan finns ett

mycket aktivt föreningsliv.

Elevkåren är stark och

har stort engagemang. Detsamma gäller

Föräldraföreningen. Andra föreningar är

exempelvis Forum, Musikföreningen och

Idrotts föreningen. Tillsammans arrangerar

vi många roliga aktiviteter, exempelvis

talangjakt, A-veckan, teater och idrottstävlingar

för att ännu mer stärka gemenskapen.

Vi finns till för att du ska lyckas i dina

studier. Det är viktigt för oss att du direkt

efter utbildningen ska kunna vara både

anställningsbar och ha möjlighet att bli

antagen till högskolestudier.

Kunskap och Gemenskap är viktiga värdeord

på Bromma gymnasium.

17


18

Brännkyrka gymnasium

Profil

På Brännkyrka är vi stolta över att vara

en del av det globaliserade samhället på

riktigt. Här talas många språk och här

möts många kulturer. På Brännkyrka hittar

du hela världen utan att slå i böcker eller

söka på Internet. Den finns här och nu.

På Brännkyrka finns lärarna som vill att

varje elev ska blomma och utvecklas till

en självständig person som har makt över

sitt eget framtida liv – om det så gäller

yrkesliv eller vidare studier. Vi har en miljö

som präglas av nyfikenhet och öppenhet,

där man aldrig kan veta färdigt. I mötet

mellan människors tankar och erfarenheter,

mellan likhet och olikhet uppstår

verklig utveckling.

På Brännkyrka är vi angelägna om att du

aktivt får kontakter utanför skolan. Studiebesöken

är många och ofta bjuder vi in

inspiratörer från näringsliv eller organisationer.

Det här är en mötesplats för dig,

din skola och resten av världen som ger

dig en roligare och lite vassare gymnasieutbildning.

Vi har samarbeten med företag,

Stockholms universitet, Polisens tekniska

rotel, Skansen och Ung Företagsamhet.

Under våren 2012 reser några elever

iväg långt bort till Indien och andra lite

www.brannkyrkagymnasium.stockholm.se

närmare, till Polen. Vi vet att det kommer

att bli fantastiskt lärorika resor.

Kvalitet

Våra lärare är bland de bästa du kan

hitta. Pålästa, intresserade och oerhört

rutinerade. Vårt bibliotek är vackert och

trivsamt. Våra labbsalar är i toppklass. Vår

ljushall tar andan ur dig och ger dig stunder

för avkoppling. Brännkyrkahallen har

alla möjligheter du kan tänka dig för idrott.

Hos oss blir alla sedda och elever och

personal trivs. Vi är en skola som vill vara

nära dig som studerar och somliga elever

säger: ”Vi brinner för Brännkyrka.”

Skolanda

Brännkyrka gymnasium är en öppen skola

med ett aktivt elevråd som ordnar gemensamma

aktiviteter för eleverna. Under

många, många år har elevrådet arrangerat

Brännkyrkadagen som alltid blivit en stor

succé. Du kan vara med i elevrådet och

påverka.

Brännkyrka är en lagom stor skola, med

storartad utsikt över en stor stad och

med storartade elever. Här bjuder man

på sig själv och får mycket tillbaka. Du är

välkommen att bli en av oss!


Program

Ekonomiprogrammet:

Inriktning Ekonomi

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktning Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet: Inriktningarna

Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Individuellt alternativ, 3–4 år:

Inriktningarna NA, SA för elever med Aspergers

syndrom och närliggande problematik

Preparandutbildning, 1 år

Språkintroduktion, 1–3 år

Inriktningarna Allmän, Naturvetenskap,

Samhällsvetenskap, Elever i behov av särskilt stöd

Antal elever: 650

19


GYMNASIESÄRSKOLAN LINDEPARKEN

Program

Estetiska programmet:

Profil Hälsa, idrott och fritid

Specialutformat program:

Mediaprogrammet inriktning handel och kontor

Individuellt program – yrkesträning:

Bild och hantverk, Mat, boende och hantverk,

Mat och trädgård, Musik, dans och teater med

internationell profil, Estetisk inriktning för elever

med autism

20

Antal elever: 100 elever och 60 personal

ENSKEDE GÅRDS GYMNASIUM

Program

Hantverksprogrammet: Inriktning Frisör,

Frisör lärling

Hantverksprogrammet lärling: Guldsmed,

tapetserare, kakelugnsmakare, bössmakare

Restaurang- och livsmedelsprogrammet:

Inriktningarna Bageri och konditori,

Bageri och konditori lärling

VVS- och fastighetsprogrammet:

Inriktningarna Fastighet, Fastighet lärling

Preparandutbildning, 1 år

Programinriktat individuellt val, 1–3 år:

Mot Hantverksprogrammet frisör,

mot Hantverksprogrammet finsnickeri,

mot Rest- och livsmedelspr bageri och konditori,

mot VVS- och fastighetsprogrammet fastighet

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Fordons- och transportprogrammet,

mot Hantverksprogrammet finsnickeri,

mot Rest- och livsmedelspr bageri och konditori,

mot VVS- och fastighetsprogrammet fastighet,

Yrkesintroduktion, 3 år: För elever med

Aspergers syndrom och närliggande problematik,

för elever med ADHD och närliggande

problematik, för elever i behov av särskilt stöd

Individuellt alternativ, 1–3 år

Språkintroduktion, 1–3 år

Antal elever: 540


Enskede Gårds gymnasium

www.enskedegardsgymnasium.stockholm.se

Profil

Enskede gårds gymnasium är möjligheternas skola! Hos oss utbildas bagare,

frisörer, snickare och fastighetsskötare. Du som vill få en god yrkesutbildning och

utvecklas som individ kommer att trivas hos oss. Ibland kan man behöva stöd för

att klara av sina studier. Hos oss ser vi det som en spännande utmaning att hitta

flexibla lösningar som passar just dina behov!

Vi är en skola med stor mångfald och en internationell prägel. Som elev hos oss

har du möjlighet att få göra APL utomlands. Vi har nära samarbete med företag

kopplade till våra utbildningar. Väljer du att läsa som lärling kommer du att tillbringa

halva din studietid på en arbetsplats. Hösten 2011 startar vi ett helt nytt

program – Fastighetsskötarprogrammet.

Du som väljer Restaurang- och livsmedelsprogrammet väljer

inriktning i år 2. Om du väljer bageri/konditori kommer du

från år 2 att ha all din undervisning på Enskede Gårds

gymnasium. Under år 1 samarbetar vi med Hotell- och

Restaurangskolan i Globen.

Kvalitet

På vår skola ser vi det som en självklarhet att ständigt

utveckla oss. För att arbeta med till exempel elevernas inflytande

finns utvecklingsledare som arbetar tillsammans med

elevrådet. För att du ska få en så bra utbildning som möjligt gör

vi utvärderingar av det som sker på skolan. Din röst är oerhört viktig

för att vi ska fortsätta att vara en bra skola!

Skolanda

Vi inleder läsåret med att fira skolstarten med att fika tillsammans. Skolan doftar

gott från våra bagerier och många elever och lärare handlar gärna i vår fina butik.

Våra fritidsledare brukar tillsammans med skolans bibliotekarie ordna aktiviteter

i uppehållsrummet och elevcafeterian. Under höst och vår har vi temadagar

för alla elever på skolan och varje år har vi en skrivartävling för alla elever.

21


Program

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktning Samhällsvetenskap och

Beteendevetenskap för elever i behov av särskilt

stöd

Preparandutbildning, 1 år

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet café

och kök för elever i behov av särskilt stöd

Individuellt alternativ: Elever inom

Autismspektrum, 3–4 år, Bild och form för elever

i behov av särskilt stöd, 1-3 år, Digitala rummet

för elever i behov av särskilt stöd, 1-3 år,

Unga kvinnor i behov av särskilt stöd, 1–3 år

Språkintroduktion, 1–3 år:

Elever i behov av särskilt stöd

22

Antal elever: 280


ESS-gymnasiet

www.ess-gymnasiet.se

Profil

ESS-gymnasiet bedriver undervisning på ett flertal mindre gymnasieenheter i

Stockholm. Vårt uppdrag är att skapa en skola för dig vars liv inte alltid gått ”på

räls” och som behöver en skolverksamhet som i stor utsträckning kan anpassas

efter dina individuella behov. Vi har många lärare och kan därför ofta variera

under visningsgruppernas storlek efter de behov som finns. Alla lärare på skolan

är behöriga och många har kvalificerad specialpedagogisk kompetens. Varje mentor

har cirka åtta elever och alla elever får individuellt upprättade studieplaner

(IUP). Vi har modern utrustning och moderna hjälpmedel och skolan har också

en särskild IT-pedagog. Som elev hos oss möts du av engagerad och tillitsfull

personal. Vi har också ett samhällsvetenskapsprogram centralt beläget i Stockholms

stad. Till hösten kommer även ett individuellt alternativ för elever i behov

av särskilt stöd med digital inriktning.

Kvalitet

Vår undervisning bedrivs i trygga, harmoniska och konstruktiva arbetsmiljöer.

Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan elever, lärare, studie- och yrkesvägledare,

det centrala elevhälsoteamet och med respektive vårdnadshavare.

ESS-gymnasiet strävar efter att du ska få en gedigen plattform att stå på för att

kunna skapa dig ett eget liv med fortsatta studier eller arbete.

En faktor som både glädjer oss och har stor betydelse är

elevernas upplevda känsla av trygghet och trivsel.

Skolanda

Vår ambition är att hitta nya vägar för att driva en

gymnasieskola av hög kvalitet för dig som under

kortare eller längre tid inte hittat rätt i stadens

övriga gymnasiealternativ. Vi är noga med att lyssna

in vad du tycker och vi är öppna och lyhörda för nya

idéer, som kan utveckla vår gymnasieskola så att den

passar just dig.

23


Program

Barn- och fritidsprogrammet:

Inriktningarna Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete,

Socialt arbete, Pedagogiskt arbete lärling

Ekonomiprogrammet: Inriktning Ekonomi

Handels- och administrationsprogrammet:

Inriktningarna Administrativ service, Handel och

service, Handel och service lärling

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Naturvetenskap, Naturvetenskap

och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet: Inriktningarna

Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Preparandutbildning, 1 år

Programinriktat individuellt val, 1–3 år:

Mot Barn- och fritidsprogrammet,

mot Handels- och administrationsprogrammet

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Barn- och fritidsprogrammet,

mot Handels- och administrationsprogrammet

Individuellt alternativ, 1–3 år

Språkintroduktion, 1–3 år

Språkintroduktion, 1–3 år:

Inriktningarna Naturvetenskap, Samhällsvetenskap

24

Antal elever: 790


Farsta gymnasium

www.farstagymnasium.se

Profil

Farsta gymnasiums personal arbetar engagerat för att du ska klara dina studier

och nå dina mål. Vi har funnits sedan 1963 och kombinerar erfarenhet och tradition

med nytänkande, nyfikenhet och flexibilitet.

Farsta gymnasium är Stockholms största idrottsgymnasium med stora möjligheter

för dig som vill satsa på din idrott. Vi är också en skola med brett studieutbud.

Hos oss finns bl a olika högskoleförberedande program, yrkesprogram, och

lärlingsutbildningar

Flera program ger möjlighet till utlandsstudier och du kan även läsa arabiska som

nybörjarspråk! Våra elever trivs hos oss, de är nöjda med sina lärare och rekommenderar

sin skola till andra. Vi får också höga betyg för vår rejäla IT-satsning

med bärbara datorer till alla, vår kända skolrestaurang och vårt fräscha bibliotek.

Kvalitet

Vårt uppdrag är att erbjuda dig som elev på Farsta gymnasium en utbildning

av så hög kvalitet att du efter tre år lämnar oss väl förberedd för vidare studier

eller yrkesliv.

Efter studier på Farsta gymnasium har du kunskaper och erfarenheter för att

göra goda val i livet. Du har blivit sedd, förstådd och utmanad. Du känner att

du har mognat som människa och är beredd att ta ansvar för dig själv och din

omgivning.

Skolanda

På Farsta gymnasium möter du skolkamrater som vågar vara sig själva. Våra

elever är nyfikna, kritiskt tänkande och spontana. Förutom studier och gemensamma

idrottsaktiviteter träffar du elever på andra program och i andra klasser

när vi till exempel har gemensam uppstartsfest, juldans eller hälsovecka. På

Farsta gymnasium träffar du nya kompisar för livet!

25


26

Frans Schartaus gymnasium

Profil

Frans har en profilering mot ekonomi,

handel, samhällsvetenskap och turism.

Kontakter med näringslivet är viktiga. Du

får en del praktik och via externa nätverk

möter du gästföreläsare. Du får också

chans att driva företag enligt Ung Företagsamhets

modell.

Internationaliseringen innebär, att elever

kan kvalificera sig till en nordisk klass

en vecka, till Ungdomsparlamentet i

Stockholm och det Europeiska ungdomsparlamentet,

där vi ofta kommit långt i

uttagningarna.

Frans Schartau har ett stort utbud av

moderna språk: arabiska, franska, italienska,

mandarin, spanska och tyska.

Vi har nätverk med skolor och företag i

ett tiotal länder. Kontakterna hålls varma

via internet, vi gör studieresor och får

återbesök i Stockholm. Vi har etablerade

samarbeten med skolor i Norden samt

med Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien,

Polen, Slovenien och Kina.

www.fransschartausgymnasium.stockholm.se

Kvalitet

Vi har en sammanhållen skoldag med så få

håltimmar som möjligt. Lärarna samverkar

kring eleverna i klassen utifrån sina olika

ämnen. Undervisningen sker genom lärarledda

lektioner. Vi har ett väl fungerande

elevhälsoteam med kuratorer, studievägledare

och skolsköterska. Vi har också

speciallärare som särskilt hjälper elever

med studiesvårigheter. Skolans restaurang

serverar lagad mat varje dag. Vi har en

egen cafeteria, Café Frans, där man kan

inhandla prisvärda mellanmål.

Skolanda

Frans är en arbetsplats där elever och

personal tillsammans utvecklar kunskap

och trivsel. Vi har årligen karneval, Fransfirande

och Talangjakt då skolans elever

möts och har roligt tillsammans. Frans

deltar ofta i skol-DM i till exempel fotboll.

Våra avslutningar är glada events där

elever och personal bidrar till underhållningen.

Vi bidrar alla till ”Frans-andan”!


Program

Handels- och administrationprogrammet:

Inriktningarna Handel och service,

Handel och service lärling

Ekonomiprogrammet: Inriktning Ekonomi

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktning Samhällsvetenskap

Programinriktat individuellt val, 1–3 år:

Mot Handel- och administrationsprogrammet,

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Handels- och administrationsprogrammet

Antal elever: 700

27


28

Program

Estetiska programmet: Inriktining

Estetik och media med samhällsprofil

Naturvetenskapsprogrammet: Inriktning

Naturvetenskap och samhälle profil Hälsa och miljö

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Samhällsvetenskap profil Global,

Spetsutbildning med global profil

Antal elever: 540


Globala gymnasiet

www.globalagymnasiet.se

Profil

På Globala gymnasiet kan du välja mellan fyra olika utbildningar, alla med fokus

på lärande för hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Två av utbildningarna är samhällsvetenskapliga; SA Global och SA Global

Spets har samma examensmål. SA Global Spets har en tydlig koppling till högskolestudier

och forskning. Till SA Global Spets sker antagningen med betyg, intervju

samt skriftlig motivering. Inom utbildningen NA med hälso- och miljöprofil

arbetar du halva tiden med tvärvetenskapliga och ämnesintegrerade projekt. Du

kan också välja ES Estetik och media som har en samhällsprofil. Skolan har nära

kontakter med organisationer, myndigheter, universitet och företag. Samarbetspartners

är bland andra Plan Sverige, Stockholm Resilience Centre och WWF.

Kvalitet

Vi bedriver ett medvetet och konsekvent kvalitetsarbete. I stadens gymnasieundersökning

(se under Dokument på www.globalagymnasiet.se) når vi mycket

goda resultat bland annat vad gäller kunskap och lärande, samt trygghet och

relationer. Våra lärare följer elevernas kunskapsutveckling noga och arbetar aktiv

med feedback för att öka lärandet. Dessutom bedriver skolan ett förebyggande

arbete för att främja likabehandling.

Skolanda

Vi uppmuntrar kreativitet och egna initiativ. Du som elev har stort inflytande

över undervisningen och arbetsmiljön. Du lär dig att argumentera för dina åsikter,

samarbeta samt att arbeta kritiskt och analytiskt så att du kan vara med och

påverka framtiden.

29


30

Programme

International Baccalaureate

Number of students: 160


IB School South

Presentation

The International Baccalaureate Diploma

Programme is a comprehensive and challenging

pre-university course taught in

English. Students study six courses including

both the sciences and the humanities. This

curriculum has stood the test of time for

over half a million students in 130 countries

since 1968 and is considered one of the

best pre-university educations in the world.

IB Diploma graduates are welcomed by the

world’s leading universities, including Swedish

universities.

Philosophy

Our mission is to offer the best possible

education to each individual student and

to challenge students to be academically

committed and take responsibility

for their own studies. We aim to make

our students ready to research a topic,

express their opinion, debate real-world

issues from an international perspective

and ask challenging questions.

Since we know that the students of today

are the global citizens of tomorrow, we

are a certified United Nations school and

a part of the Next India and Next China

projects.

www.ibschoolsouth.se

Standards

Our teachers are qualified and experienced

DP educators. They take part in the

wide range of professional development

activities offered by the International Baccalaureate

Organization (IBO).

To ensure global standards students’

work and the Final Exams are externally

assessed by an international board of

examiners. The fact that the teachers do

not set the grades creates an open and

friendly atmosphere.

The progress of the students is monitored

four times a year. In order to identify the

strengths and areas for improvement of

the school students take part in a programme

evaluation.

Life in the 21st century, in an interconnected,

globalized world, requires criticalthinking

skills and a sense of internationalmindedness,

something that DP students

learn to know and understand.

31


32

IVIK-gymnasiet

www.ivik.stockholm.se

Profil

Inom programmet Språkintroduktion har vi undervisning i svenska som andraspråk

för nyanlända asylsökande ungdomar i åldern 16–18 år och nyanlända

invandrarungdomar 16–20 år. Skolan har kontinuerlig antagning och utbildningstiden

är ett läsår. På IVIK-gymnasiet finns förutsättningar för en individuellt anpassad

undervisning.

Här får du som elev möjligheter att utifrån din förmåga lära dig så mycket

svenska som möjligt. Samtidigt får du kunskaper i främst samhälls- och naturorienterande

ämnen och matematik. Skolan kan utfärda betyg motsvarande

grundskola år 9 i svenska, matematik och engelska.

Skolan lägger stor vikt vid värdegrunds- och likabehandlingsarbete där sex- och

samlevnadsfrågor ingår.

Kvalitet

Vi har en god arbetsmiljö som bygger på individuell utveckling genom ansvar,

respekt och samarbete. Lärarna är behöriga i svenska som andraspråk och våra

elevassistenter är flerspråkiga. Alla får studievägledning. Speciallärare, kurator,

fritidsledare och skolsköterska finns.

Elevenkäten visar att eleverna känner sig respekterade, trivs och känner sig

trygga. Skolan är generös med att använda tolk utifrån önskemål och behov vid

olika typer av samtal.

Skolandan

Stämningen är bra och kontakten mellan elever och personal är lättsam. Personaltätheten

är hög och alla blir sedda. Eleverna är ofta kvar efter dagens slut.

Läsåret avlutas med en elevföreställning med dans- och sångnummer från elevernas

hemländer.


Program

Språkintroduktion, 1 år:

Slussklasser för nyanlända,

Slussklasser för nyanlända i behov av särskilt stöd

Antal elever: 280

33


34

Program

Bygg- och anläggningsprogrammet: Inriktningarna

Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri,

Plåtslageri

Hotell- och turismprogrammet:

Inriktningarna Hotell och konferens,

Turism och resor

VVS- och fastighetsprogrammet:

Inriktning VVS

Programinriktat individuellt val, 1–3 år:

Mot Bygg- och anläggningsprogrammet,

mot Hotell- och turismprogrammet,

mot VVS- och fastighetsprogrammet VVS

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Gymnasiesärskolan

Specialutformat program:

Handels- och administrationsprogrammet,

Bygg-, miljö- och fastighetsprogrammet

inriktning fastighetsskötsel,

Service-, barn- och omvårdnadsprogrammet

Antal elever: 440


Kista gymnasium

Profil

Kista gymnasium är uppdelat på tre profiler;

Kista Construction, Kista Event och

Kista Special.

Vi finns i Sveriges mest expansiva område

vad gäller teknik, konferenser och byggnationer.

Det ger oss möjlighet att erbjuda

moderna och kreativa utbildningar inom

bygg, hotell, turism och konferens. Här

finns de kunskaper och erfarenheter

som krävs för att din utbildning ska vara

gångbar på arbetsmarknaden. Skolan har

ett välutbyggt samarbete med företag och

branscher, som gör att våra utbildningar

svarar mot de krav som verkligheten ställer.

Genom att stora delar av våra utbildningar

är förlagda ute på företag kommer

du kunna knyta viktiga kontakter inför din

framtid under din utbildning hos oss.

På Kista gymnasium har personalen

adekvat utbildning och/eller ena foten

i branschen för att kunna hålla högsta

kvalitet. På skolan kan du engagera dig i

olika aktiviteter och träffa nya kompisar

med många olika intressen. Valen och

möjligheterna är dina. Vi ger dig de verktyg

du behöver!

www.kistagymnasium.stockholm.se

Kvalitet

Kvalitet innebär för oss att lyssna, ta reda

på synpunkter från elever, föräldrar och

personal för att förbättra vår verksamhet.

Våra elever utvärderar sin undervisning,

vi deltar i brukarundersökningar och

utvärderas av stadens och Skolverkets

gymnasieinspektörer. All personal utvärderar,

följer upp och formulerar nya mål

och förbättringsåtgärder, både tillsammans

med eleverna och i det inre arbetet på

skolan. Vi vill hela tiden nå bättre resultat

och göra våra elever och deras föräldrar

ännu nöjdare.

Vi har en gemensam pedagogisk plattform

som grundar sig på aktuell forskning om

framgångsrika skolor. Vi följer och har

själva personal som är aktiva inom skolforskningsområdet.

Skolanda

Kista gymnasium präglas av att vara en

skola med yrkesutbildningar med nära

koppling till näringslivet. Det finns en anda

av yrkesstolthet och professionalism i skolan.

Vi är ständigt med om att bokstavligen

bygga och underhålla Stockholm i nära

samarbete med näringslivet.

Skolans relativa litenhet och läge gör

att man lätt känner sig hemma på Kista

gymnasium.

35


36

Program

Utbildning för Yrkesdansare:

med fördjupning inom klassisk balett respektive

modern nutida dans.

Antal elever: 66


Kungliga Svenska Balettskolan

Profil

Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm utbildar dansare och är Sveriges

mest meriterande skola för blivande professionella dansare. Utbildningen syftar

till att ge en konstnärlig fördjupning i scenisk framställning och att utforska

kroppens ändlösa möjligheter till uttryck. Träningen innehåller klassisk balett,

modern nutida dans och jazzdans men också improvisation och koreografi. Du

får professionell vägledning av våra danspedagoger, våra engagerade musiker och

våra teorilärare. Skolan har skolsköterska, naprapat och ortoped samt skolläkare,

dietist, kurator och speciallärare.

Yrkesdansarutbildningen erbjuder dig grundläggande behörighet för högskolan.

Kvalitet

Kungliga Svenska Balettskolan är en inspirerande miljö med dansstudios och

hemklassrum i Münchenbryggeriet på Södermalm. Du får scenerfarenhet på vår

egen scen och genom kontakt med vår scentekniker och vårt skrädderi får du

en förståelse för hur ett yrkesliv i dans ser ut.

Vi har också gym, rehablokaler, skolmatsal och ett bibliotek. Vi utbildar dansare

för hela dansområdet. Många studenter får även en internationell karriär och

återfinns i danskompanier världen över.

Skolanda

Vi utbildar i samarbete med yrkeslivet. Eleverna gör

praktik hos bl.a. Cullbergbaletten och Kungliga Baletten.

Koreografer skapar verk för eleverna och vi

gör föreställningar på t.ex. Operan och Dansens

Hus. Ditt eget skapande främjas och varje år gör

avgångseleverna en egen föreställning.

www.kungligasvenskabalettskolan.se

37


38

Profil

Kungsholmens gymnasium har en unik

mix av teoretiska program som ger dig

bred behörighet till fortsatta studier vid

universitet och högskolor. På den svenska

sektionen har vi Humanistiska programmet,

Naturvetar- och Samhällsvetarprogrammen.

Vi har även de två sistnämnda

programmen i kombination med körsång.

Genom kontakter med musikinstitutioner

både inom och utomlands får du till

exempel många möjligheter att uppträda

inför publik.

På den internationella sektionen har vi

Naturvetar- och Samhällsvetarprogrammen

samt IB, International Baccalaureate.

Här hålls all undervisning på engelska.

Eleverna kommer från ett stort antal länder

och efter gymnasietiden söker många

till utbildningar utomlands.

I samarbete med Sophiahemmet högskola

har vi Vård och omsorgsprogrammet med

tydlig högskoleprofil. Undervisningen sker

i huvudsak i Sophiahemmet Högskolas

lokaler.

All undervisning är av hög kvalitet och ger

dig möjlighet att utvecklas genom kontakter

både nationellt och internationellt.

Kungsholmens gymnasium/

Stockholms Musikgymnasium

www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se

Kvalitet

Skolans verksamhetsidé är att ha höga

och tydliga förväntningar på eleverna och

skapa ett positivt klimat för lärande. Vi

ska stödja elevernas utveckling till kunniga

och ansvarstagande människor i en miljö

präglad av tolerans och mångfald. Vi stimulerar,

uppmuntrar och följer upp elevernas

utveckling. För att vi ska kunna ta ett gemensamt

ansvar för kunskapsutvecklingen

måste alla på skolan vara medvetna om

kursmål, betygskriterier och de krav som

ställs. Genom aktiva diskussioner om mål

och metoder arbetar vi för att hela tiden

utveckla skolan.

Skolanda

Vi har en mycket aktiv elevkår, ett stort

elevråd och cirka 50 st elevföreningar. Våra

elever är engagerade i allt som händer

på skolan. Vår blandning av svenska och

internationella elever samt våra körsångare

skapar tillsammans Kungsholms andan.

I början av läsåret anordnar elevkåren

Karneval för elever och personal, på våren

försvarar vi färgerna i Läroverksfejden.

Det är när hejarklacken ropar ”Det är vi

som är Kungsholmen” som man verkligen

känner skolans gemenskap.


Program

International Baccalaureate

Natural Science programme

Social Science programme

Vård- och omsorgsprogrammet:

Med högskoleprofil

Humanistiska programmet:

Inriktning Språk

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Naturvetenskap,

Naturvetenskap särskild variant Musik Körsång

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Samhällsvetenskap,

Samhällsvetenskap särskild variant Musik Körsång

Hantverksprogrammet:

Inriktning Hudvård

Antal elever: 1 190

39


Program

Ekonomiprogrammet:

Inriktningarna Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet:

Inriktning Estetik och media

Naturvetenskapsprogrammet: Inriktningarna

Naturvetenskap, Naturvetenskap profil Biologisk

forskning, Naturvetenskap profil Matematik -

Programmering, Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet: Inriktningarna

Medier, information och kommunikation,

Samhällsvetenskap

Språkintroduktion, 1–3 år

Språkintroduktion, 1–3 år:

Inriktning Naturvetenskap

40

Antal elever: 1 190


Kärrtorps gymnasium

Profil

Kärrtorps gymnasium erbjuder dig en utbildning

som är hållbar för framtiden och

som ger gedigna kunskaper om vad som

krävs för en hållbar utveckling. Vi anser att

internationella kontakter och förståelse

för förhållanden i andra länder är viktigt

och har därför bland annat utbyte med en

vänskola i Vadodora i Indien samt deltar i

flera internationella skolsamarbeten. Vi vill

ge dig möjlighet att redan under gymnasietiden

få kontakt med universitet, högskola

och företag så att du är förberedd

för arbetsliv och fortsatta studier. Du kan

inom vissa ämnen påbörja universitetsstudier

redan under gymnasietiden.

Kvalitet

Kärrtorps gymnasium strävar efter att

våra elever ska lyckas väl i sina studier och

rustas för framtidens krav. Vårt mål är att

alla ska utvecklas till ansvarstagande och

toleranta individer. Lärarna på skolan är

mycket uppskattade, kompetenta och engagerade.

Mentorerna följer kontinuerligt

upp elevernas utveckling och prestationer.

Kursmål och betygskriterier kommuniceras

tydligt i alla kurser.

För att vår utbildning ska vara så aktuell

och användbar som möjligt samarbetar

vi med universitet och högskola. Skolan

har en aktiv elevkår som arbetar med

www.karrtorpsgymnasium.se

påverkansfrågor och ordnar aktiviteter för

eleverna. Elevinflytande är mycket viktigt

på vår skola.

På Kärrtorps gymnasium bedrivs ett

ständigt förbättringsarbete. Lärarna samarbetar

i arbetslag och tillsammans med

eleverna planerar de olika teman och

ämnesövergripande projekt.

Skolan är belägen i en naturnära miljö 11

minuter från Slussen.

Skolanda

En av våra största tillgångar är den trevliga

och avspända atmosfären på skolan. Vi

pratar själva om Kärrtorpsandan och

menar då det vänliga, personliga och

tillåtande klimatet på skolan där elever

umgås över program- och årskursgränser

och där personal och elever har ett gott

och förtroendefullt förhållande.

Vi ordnar även spännande aktiviteter utanför

undervisningen som Nattvolleyboll

och Talangjakt.

Våra elever säger att en av de bästa sakerna

med skolan är att här kan man vara

precis som man är!

41


42

Program

Humanistiska programmet:

Inriktningarna Kultur, Språk

Naturvetenskapsprogrammet: Inriktningarna

Naturvetenskap,

Naturvetenskap profil Forskning,

Naturvetenskap profil Matematik,

Naturvetenskap profil Miljö

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktning Samhällsvetenskap

Antal elever: 960


Norra Real

Profil

Norra Real är skolan för dig som vill ha

en god grund att stå på inför vuxenlivet

och som samtidigt vill förbereda dig

för fortsatta studier på universitet eller

högskola. Vi har tre studieförberedande

program: det humanistiska, naturvetenskapliga

och det samhällsvetenskapliga.

På alla tre programmen arbetar våra

arbetslag för att skapa det vetenskapliga

förhållningssättet till kunskap. Skolan har

elevers självbedömningsförmåga som ett

prioriterat område. Detta betyder att vårt

mål blir elevens förmåga att själv värdera

och omsätta sina kunskaper i realiteten.

Kvalitet

Norra Real strävar efter att du som elev

ska ha förutsättningar för ett rikt liv, såväl

yrkesmässigt som kulturellt och socialt

efter din skolgång. Skolan ska stödja

eleverna i arbetet för att nå läroplanens

mål. Det här görs bland annat genom att

tydligt göra klart vad som krävs för att

nå målen, hur och när skolan bedömer

kunskaperna, samt genom att i varje kurs

definiera vad som krävs för att uppnå ett

www.norrareal.stockholm.se

visst betyg. Vi ska också stödja elevernas

utveckling till ansvarskännande samhällsmedborgare

och skapa en skolmiljö där

alla kan trivas och utvecklas tillsammans.

Skolandan

Vår elevkår arbetar för att göra skoltiden

lustfylld genom att arrangera flera aktiviteter.

Elevtävlingar, temainslag och fester

gör skolivet till en socialt utvecklande

arbetsplats. Norra Real har sedan många

år ett samarbete med KTH, SU och Karolinska

institutet för att ge eleverna insikt

i högskole- och forskarvärlden. På det

naturvetenskapliga programmet erbjuds

profilerna matematik och forskning. Inom

det humanistiska programmet kommer

vi att erbjuda språk och kultur där vårt

geografiska läge ger en fantastisk möjlighet

till kulturutbyte. Det samhällsvetenskapliga

programmet har sedan flera år haft internationellt

utbyte med Ryssland. På Norra

Real trivs eleverna för att de känner att

den trevliga atmosfären bidrar till trygghet

och studiero. Vi arbetar målmedvetet

med att göra Norra Real till en skola som

utmanar och tar fram det bästa hos varje

elev.

43


Program

Handels- och administrationsprogrammet:

Inriktning Handel och service

Vård- och omsorgsprogrammet:

Profil Akutsjukvård

Ekonomiprogrammet: Inriktningarna Ekonomi

profil Entreprenörskap, Ekonomi profil Juridik

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Naturvetenskap, Naturvetenskap

profil Medicinsk forskning, Naturvetenskap och

samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Beteendevetenskap,

Samhällsvetenskap

Hantverksprogrammet:

Inriktning Hudvård

Preparandutbildning, 1 år

Programinriktat individuellt val, 1–3 år:

Mot Handels- och administrationsprogrammet,

mot Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Handels- och administrationsprogrammet,

mot Vård- och omsorgsprogrammet

Individuellt alternativ, 1–3 år:

SALUT

Individuellt alternativ, 1–3 år:

ADA för elever med ADHD och

närliggande problematik

Språkintroduktion, 1–3 år

44

Antal elever: 720


Ross Tensta gymnasium

www.tea.edu.stockholm.se

Profil

Ross Tensta gymnasium tror på samarbeten

över gränserna, med dig och din

framtid i fokus. Vårt arbetssätt, Rosskonceptet,

är hämtat från Ross School i USA

där undervisningen baseras på elevers

olika sätt att lära. Lärarna arbetar ämnesövergripande

och undervisningen varieras

med bl.a. projekt där olika ämnen ingår. På

NA samarbetar du nära med Karolinska

Institutet. Advokatfirman Vinge föreläser

på SA. På EK och NA har du som elev

möjlighet till en egen mentor från näringslivet

som handleder ditt gymnasiearbete.

På EK och HA får du under ditt tredje år

möjlighet att starta ditt eget företag via

Ung Företagsamhet (UF). Varje år reser

en grupp elever till Ross School i USA, till

Kina och Indien för sina gymnasiearbeten.

Förutom uppnådda examensmål, ger vi

dig en stor dos självförtroende och social

kompetens som förbereder dig för ett liv i

ett föränderligt samhälle.

Kvalitet

Vi är övertygade om att alla elever kan

lyckas i skolan om man själv vill och får

den handledning man behöver för att nå

uppsatta mål, till bra resultat. Med max 25

elever/klass och egen mentor som aktivt

handleder dig i dina studier tror vi att du

lyckas bättre. Samtliga lärare som undervisar

är behöriga lärare. Vi har ett eget

resurscentrum med utbildad specialpedagog

och lärare som erbjuder extra stöd.

Ps. frukost serveras varje dag och till lunch

finns tre rätter varav ett veg. alternativ

att välja på. Obs, all mat som serveras är

tillagad i vårt eget kök.

Skolanda

Enligt senaste KSL-enkäten instämmer

85% av våra tvåor till att det råder en positiv

stämning och god sammanhållning på

Ross Tensta gymnasium. Vi har lokaler som

inspirerar, lärare som bryr sig, och inte

minst elever som ställer upp för varandra.

Vår unika verksamhet Tensta Community

Center (TCC) erbjuder dig allt från läxläsning

till dans/musik-kurser efter skoltid.

Att man trivs hos oss, kommer du själv att

upptäcka när du börjar här hösten 2012.

Välkommen!

45


46

S:t Eriks gymnasium

Profil

På S:t Eriks gymnasium är elevernas och

lärarnas kreativitet i centrum. Varje år blir

vi imponerade över elevernas fantastiska

kreativitet - oavsett om det handlar om nya

användningsområden för IT på högskoleförberedande

program eller om nyskapande

design på yrkesprogram. Lärarna

förnyar ständigt undervisningen och skolan

har hög standard på lokaler och utrustning

vilket lockar elever som verkligen vill något

med sin utbildning.

S:t Erik är en av Stockholms stads innerstadsskolor.

Vi har stadens bredaste utbud

av utbildningar och vi har Stockholms

kulturutbud inom promenadavstånd. Det

centrala läget gör också att vi har lätt att

samarbeta med högskolor, kulturinstitutioner

och olika företag inom näringslivet.

Skolan har behöriga lärare som dessutom

har arbetat inom de branscher som skolan

utbildar för.

Genom höga förväntningar, ett gott

bemötande och ett gott ledarskap vill vi att

varje elev ska lyckas med sina studier. För

att det ska bli verklighet behöver eleverna

vara medskapare av utbildningen, vilket vi

strävar efter.

www.steriksgymnasium.stockholm.se

Kvalitet

På vår skola har vi en gemensam pedagogisk

plattform som grundar sig på aktuell

forskning om pedagogik och lärande. Vi

har dessutom egna lärare som forskar på

deltid. Vi strävar hela tiden efter ännu bättre

resultat, men vi strävar också efter att den

kvalitet som elever och deras föräldrar

upplever i vardagen är så god som möjligt.

För oss innebär kvalitet att lyssna, följa resultatutveckling

och ta reda på synpunkter

för att ständigt förbättra skolan.

Skolanda

S:t Erik präglas av öppenhet och respektfullt

bemötande människor emellan.

Många elever uttrycker att man får

vara sig själv och uttrycka sin egen stil

på S:t Erik. Skolan har en tillåtande miljö

med förståelse och acceptans för olika

individers särart. Det finns ett rikt kulturliv

med elever som skapar och tar del av

föreställningar och utställningar av olika

slag. Exempel på detta är S:t Eriksdagen

och Spökbollsturneringen som går av

stapeln under festliga omständigheter en

natt varje år.


Program

El- och energiprogrammet:

Inriktningarna Automation, Dator- och

kommunikationsteknik, Elteknik

El- och energiprogrammet lärling:

Högspänningsteknik och järnvägselektriker

Hantverksprogrammet:

Inriktningarna Finsnickeri, Finsnickeri lärling, Florist,

Frisör, Frisör lärling, Textil design

Estetiska programmet:

Inriktningarna Bild och formgivning, Dans, Estetik

och media profil Film och animation, Musik profil

Musikal, Musik profil Musikproduktion, Teater

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktning Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet: Inriktning

Medier, information och kommunikation

Programinriktat individuellt val, 1–3 år:

Mot El- och energiprogrammet,

mot Hantverksprogrammet Finsnickeri,

mot Hantverksprogrammet Florist,

mot Hantverksprogrammet Frisör,

mot Hantverksprogrammet Textil design

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Fordons- och transport programmet för

elever i behov av särskilt stöd

Individuellt alternativ, 3 år:

För elever i behov av särskilt stöd

Språkintroduktion, 1–3 år:

För elever i behov av särskilt stöd

Gymnasiesärskolan

Estetiska programmet

Individuellt program – verksamhetsträning:

Verksamhetsträning, Verksamhetsträning för

elever med rörelsehinder, Verksamhetsträning för

elever med autism

Individuellt program – yrkesträning:

Samhällsorientering, Estetisk orientering

Antal elever: 1 470

47


Program

Estetiska programmet:

Inriktningarna Musik bas, Musik gitarr, Musik piano,

Musik sång, Musik trummor, Musik övrigt, Musik

profil Artist, Teater

Preparandutbildning, 1 år: Estetisk inriktning

48

Antal elever: 210


Scengymnasiet

Profil

På Scengymnasiet vill vi ta tillvara på den

kreativa kraft som finns inom varje ung

människa. Vi strävar efter att ge dig som

är elev en helhetssyn på dina kunskaper

genom vårt arbetssätt och genom

konstnärligt skapande samt vårt samarbete

med Stockholms Stadsteater. Det

är vår övertygelse att samverkan mellan

karaktärsämnen och kärnämnen stimulerar

elever till att växa som människor.

Estetiska programmet ger behörighet till

högskolestudier och på Scengymnasiet

har du möjlighet att välja flera individuella

kurser som ger meritpoäng.

Under din studietid på Scengymnasiet

får du möjlighet att utveckla din egen

kreativitet och medverka i flera stora och

små sceniska produktioner. Samarbetet

med Stockholms Stadsteater ger en unik

möjlighet att få utöva scenkonst på en

riktig scen och därmed få en inblick i yrkets

verklighet även utanför skolans ramar.

Skolan gästas ofta av olika verksamma

skådespelare, musiker, dansare och andra

aktörer inom scenkonst. För att bredda

undervisningen och inspirera får vi besök

av och har workshops med olika yrkesgrupper

från teater och musikbranschen.

www.scengymnasiet.se

Kvalitet

På Scengymnasiet arbetar vi kontinuerligt

med att utvärdera och utveckla vår

verksamhet för att erbjuda eleverna en

högkvalitativ utbildning med inriktning på

scenisk verksamhet. Vi har en mycket hög

lärartäthet och vår undervisning bygger

på lärarledda lektioner. Inom musikriktningen

erbjuder vi enskild undervisning

varje vecka. På skolan finns dessutom

ett elevhälsoteam bestående av kurator,

skolsköterska, studie- och yrkesvägledare

samt speciallärare.

Skolandan

Vi arbetar aktivt med vår skolanda genom

att göra både stora och små produktioner

där man tränar sig på samarbete och att

lyssna på varandra. För oss är det viktigt att

stärka varje elevs självförtroende. Därför

jobbar vi också kontinuerligt med självstärkande

övningar i olika sammanhang. Scengymnasiet

är en växande skola. Varje år har

vi sett ökande antal sökande. Vårt mål är

utveckla det som gör oss unika, samarbetet

med Stockholms Stadsteater, de konstnärliga

högskolorna, fria kulturutövare och vår

pedagogik där vi ser positiva effekter av

ett nära samarbete mellan teoretiska och

praktiska ämnen.

49


50

Program

Naturbruksprogrammet inriktning Djur

Inriktningsprofilerna Djursjukvård samt Djurpark

& sällskapsdjur

Naturvetenskapsprogrammet

inriktning Naturvetenskap

Inriktningsprofilerna Adventure, Djurkunskap och

Natur

Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi

Inriktningsprofilen Entreprenörskap &

internationalisering

Preparandutbildning, 1 år

Yrkesintroduktion för elever i behov av särskilt

stöd, 1–3 år:

Mot Naturbruksprogrammet

Språkintroduktion, 1–3 år

Antal elever: 600


Spånga gymnasium

Profil

Hos oss kan du läsa Naturbruksprogrammet

med inriktning Djur. Du väljer mellan

två inriktningsprofiler Djursjukvård eller

Djurpark & sällskapsdjur. Vår unika djurinstitution

med ett modernt djurhus ger dig

möjlighet att bli väl förberedd för yrkeslivet.

Vi är det enda naturbruksgymnasiet i landet

som har en egen djurpark med 1000 djur

fördelat på 100 arter. Du har intern praktik

under ledning av våra djurvårdsinstruktörer

och går ut på 15 veckors APL utanför

skolan på exempelvis djurparker eller

djurkliniker.

På Naturvetenskapsprogrammet finns

inriktningen Naturvetenskap. Du kan välja

mellan tre olika inriktningsprofiler Adventure

med friluftslivskurser, Djurkunskap och

traditionella Natur. Alla inriktningsprofiler

ger dig full behörighet till högskolan. På de

naturvetenskapliga utbildningarna finns det

även möjlighet att samarbeta med forskare

vid Stockholms universitet, KTH och SLU.

Vårt Ekonomiprogram finns med inriktningen

Ekonomi. Inriktningsprofilen kallas

för Entreprenörskap & internationalisering

och beskriver väl vad man läser och arbetar

med på programmet. Inom utbildningen

får du starta och driva företag under tre

läsår. Du planerar och genomför riktiga

projekt från idé till produkt. Dessutom har

du kontakt med ett eget fadderföretag

under hela utbildningen. Skolan har också

påbörjat ett internationaliseringsprojekt

med flertalet länder ute i Europa. Målet

med utbildningen är att utbilda nästa generations

entreprenörer och nyföretagare.

www.spangagymnasium.stockholm.se

Kvalitet

Spånga gymnasiums verksamhetsidé är att

sätta eleverna i centrum och möte dem

med respekt. Skolan arbetar för att du som

elev ska ta till dig kunskaper och färdigheter

och väcka lusten att studera vidare. Vi

vill uppmuntra dig att tro på dig själv, att

vilja samarbeta och att ta ansvar. Skolan

har tydligt satta mål som vi jobbar för att

uppnå, dessutom utvärderar vi fortlöpande

resultat och måluppfyllelse.

Skolandan

Vi är måna om att ge dig trygghet och

arbetsro. Våra lärare och övrig personal är

engagerade och lägger stor vikt vid att du

ska få möjlighet att utveckla din personlighet

och dina kunskaper.

På skolan uppmuntrar vi och har en rad

olika sociala aktiviteter som bidrar till trivsel.

Vi har bland annat schemalagd elevexpedition,

engelsk bokklubb, filmklubb och

elevcafé. Även vårt elevråd jobbar aktivt

med att öka trivseln på skolan. Som elev

har du möjlighet att utnyttja vårt fullvärdiga

bibliotek och maten är omtalad och

omtyckt av alla.

Två gånger per år har vi håller vi vår djurinstitution

öppen för allmänheten. Djurexpo

som det kallas brukar dra till sig tusentals

besökare.

När våra elever svarar på enkätfrågor gällande

den fysiska och psykosociala miljön

på skolan svarar 96 procent att de är nöjda

med Spånga gymnasium. Detta är en siffra

som vi strävar mot att behålla!

51


52

Stockholms hotell- och restaurangskola

www.hog.edu.stockholm.se

Profil

Hotell- och restaurangskolan är en modern skola som anpassar sig till branschens

krav. Det arbetsförlagda lärandet (APL) hålls hos de bästa branschföretagen

i Sverige. Vi har goda internationella kontakter som möjliggör för dig,

som vill, att göra din APU utomlands. Hos oss kan du gå på Restaurang- och

livsmedelprogrammet eller på Hotell- och turismprogrammet (inriktning Hotell-

och konferens). Du som väljer Restaurang- och livsmedelsprogrammet väljer inriktning

i år 2. Om du väljer kök och servering kommer du från år 2 att ha all din

undervisning på Hotell- och Restaurangskolan i Globen. Under år 1 samarbetar

vi med Enskede Gårds gymnasium.

Kvalitet

De övergripande målen för skolan är att ge dig en yrkesutbildning, förbereda

dig för ett aktivt deltagande i samhällslivet och att stödja din utveckling att bli

en ansvarskännande människa. Skolan ska också skapa goda förutsättningar för

elever med olika svårigheter.

Ditt inflytande kanaliseras bland annat vid klassråd, elevråd och skolkonferens.

Dina vårdnadshavare informeras genom mentor, på föräldrakvällar och får mitterminsrapporter

om dina studieresultat.

Skolanda

Här skapar vi en god anda och gemenskap genom att du som elev deltar i en

engagerande utbildning under ledning av professionella lärare. Här är utbildningen

är på riktigt! Våra elever lagar maten till elevmatsal, personalmatsal och våra

restauranger (Flitiga Lisa och Terrassen) som är öppna för allmänheten.


Program

Hotell- och turismprogrammet: Inriktningarna

Hotell och konferens, Hotell och konferens lärling,

Turism och resor

Restaurang- och livsmedelsprogrammet:

Inriktningarna Färskvaror, delikatesser och

catering, Färskvaror, delikatesser och catering

lärling, Kök och servering, Kök lärling

Programinriktat individuellt val, 1–3 år:

Mot Hotell- och turismprogrammet,

mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Hotell- och turismprogrammet,

mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Gymnasiesärskolan

Hotell- och restaurangprogrammet

Antal elever: 670

53


54

Program

Estetiska programmet:

Inriktning Estetik och media

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Medier, information och

kommunikation, Samhällsvetenskap

Individuellt alternativ

Gymnasiesärskolan

Verksamhetsträning:

Verksamhetsträning för elever med autism,

verksamhetsträning för elever med rörelsehinder

Yrkesträning:

Yrkesträning för elever med rörelsehinder

Antal elever: 42


Stockholms RH-gymnasium

Profil

Stockholms RH-gymnasium ligger i nära anslutning till Studerandeboende

STHLM, centrum med idrotts- och simhall samt naturskön miljö. Skolan har ca

45 elever och små klasser med 4-8 elever. På skolan finns Riksgymnasiet för

rörelsehindrade och gymnasiesärskolan.

Riksgymnasiet innehåller tre samverkande delar: skola, habilitering och studerandeboende.

Insatserna från habiliteringen syftar till att öka funktionsförmågan och

den personliga utvecklingen. På Riksgymnasiet erbjuder vi Samhällsvetenskapsprogrammet,

Estetiska programmet och introduktionsprogrammet Individuellt

alternativ.

På gymnasiesärskolan kan man studera på Individuellt program mot yrkesträning

och mot verksamhetsträning för elever med diagnoser inom autismspektrumet.

Eleverna har tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kvalitet

Du har en egen mentor som stöttar dig under hela din studietid och assistenter

som stöd för dig under skoldagen. Som elev på Riksgymnasiet har du tillgång till

boende på Studerandeboende STHLM.

Det är viktigt för oss att lyssna till varje enskild elevs önskemål och behov. Vi

formar utbildningen efter dig, vår elev. Vår skola och vår undervisning utvecklas

kontinuerligt för att möta dina krav. Skola, boende och habilitering arbetar

tillsammans.

Skolanda

Skolan kännetecknas av en anda av öppenhet

och respekt i mötet mellan människor. Våra

kunniga och engagerade medarbetare stödjer

och anpassar undervisningen utifrån varje elevs

förutsättningar.

www.rg.nu/skh

55


Program

Bygg- och anläggningsprogrammet:

Inriktning Anläggningsfordon

Fordons- och transportprogrammet:

Inriktningarna Lastbil och mobila maskiner,

Personbil, Transport, Lärling

Fordons- och transportprogrammet lärling:

Glas, däck, recond, bilplåt, lack, maskinförare

Programinriktat individuellt val, 1–3 år:

Mot Bygg- och anläggningsprogrammet,

mot Fordons- och transportprogrammet

Yrkesintroduktion, 1–3 år:

Mot Fordons- och transportprogrammet

Antal elever: 280


Stockholms Transport– och

www.stfg.se

Fordonstekniska Gymnasium

Profil

STFG erbjuder en fordonsutbildning i världsklass. Alla våra inriktningar integreras

med företag så att vi ska kunna svara upp mot branschens önskemål på bästa

sätt. Det innebär att företag t ex tar med sig sina produkter in i skolan och skolan

arbetar med dessa produkter tillsammans med en instruktör från det företaget.

STFG arbetar med en icke-traditionell pedagogik som kretsar kring PBL (problembaserat

lärande) och integrering av ämnen, där fordonsämnet alltid står i

centrum.

I det framtida yrket är det viktigt med en god IT-kunskap och STFG arbetar

med bärbara datorer, trådlöst nätverk och använder interaktiva whiteboards i

undervisningen. STFG arbetar med modern teknik, som till exempel en fullskalig

lastbilssimulator, en kransimulator och övningsbilar och program för felsökning.

Kvalité

STFG arbetar i basgrupper med 8–12 elever vilket gör att våra elever blir sedda

och får god stöttning.

Vi utvärderar tillsammans med elever, personal och företag utifrån kursplaner

och vår värdegrund.

Elever, föräldrar och personal kommunicerar och följer elevens studiegång

genom webbplattformen Fronter.

STFG har modern utrustning, kompetent personal och att ha branschens yrkeskunskap

i huset.

Skolanda

STFG genomför introduktionsveckor i början på varje läsår där värdegrunden står

i centrum. Vi har aktivitetsdagar där vi bl a åker gocart och gör en skidresa. Vi har

elever som medverkar i tv-program, i 5-pappsrace, är funktionärer under olika

race och vi representerade Stockholm på Världsutställningen i Kina.

57


58

Södra Latins gymnasium

Profil

Södra Latin är en gymnasieskola där undervisningen

präglas av en kulturell profil

och ett vetenskapligt förhållningssätt i en

trygg och trivsam miljö.

Skolan har estetiska utbildningar i musik,

dans, teater, bild och formgivning samt

teoretiska utbildningar inom naturvetenskap,

samhällsvetenskap och språk. En av

våra klasser inom samhällsvetenskapsprogrammet

erbjuder mer tematiska

studier. Elevers engagemang och egna val

är viktiga, därför har vi ett stort och brett

utbud av språk och individuella val med

bland annat många estetiska kurser.

Vår skola är fylld av arbetsglädje och

ständig utveckling. Vi samarbetar över

program- och ämnesgränser och har ofta

konserter, teater- och dansföreställningar

samt konstutställningar på skolan. Ett

vetenskapligt arbetssätt, där du utvecklar

ny kunskap, prövar och förkastar hypoteser

präglar undervisningen på skolan.

Samarbete med högskolor, organisationer

och arbetsmarknad är viktiga inslag i

skolarbetet. Södra Latins gymnasium har

ett stort globalt kontaktnät med vänskolor

i många länder som ger många av våra

elever möjlighet att praktisera språk- och

ämneskunskaper.

www.son.edu.stockholm.se

Kvalitet

Södra Latins gymnasium ger dig som är

elev hög kvalitet både på undervisning

och arbetsmiljö. Här råder en anda av

öppenhet och tilltro till allas inneboende

möjligheter. Alla känner sig sedda, visar

respekt för varandras likheter och olikheter

och känner trygghet. Eleverna på skolan har

hög närvaro, tar ansvar för sitt eget lärande

och deltar aktivt och seriöst i skolarbetet.

Välutbildad och engagerad personal

arbetar tillsammans för att du som elev ska

känna arbetsglädje, trygghet, trivsel och för

att din tid på vår skola ska bli meningsfull.

Skolanda

Södra Latin är en skola med mycket hög

trivsel bland både elever och personal.

Kulturinslag i vardagen, ett rikt föreningsliv

och den sedan många år uppskattade

”Samlingen” på fredagarna bidrar starkt till

vår höga trivsel. Skolan har en dessutom

en mycket aktiv elevkår som bidrar till

många uppskattade evenemang. Respekten

för varandra och rätten att vara sig

själv värderar vi mycket högt på vår skola.


Program

Estetiska programmet:

Inriktningarna Bild och formgivning, Dans, Teater

Estetiska spetsutbildning (musik):

Inriktningarna Brassinstrument,

Knäppinstrument,

Piano afro/jazzinriktning,

Piano klassisk inriktning,

Slagverk,

Stråkinstrument,

Sång,

Träblåsinstrument,

Övrigt

Humanistiska programmet:

Inriktning Språk

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktning Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktning Samhällsvetenskap

Individuellt alternativ, 3 år: Inriktning

Bild och form för elever i behov av särskilt stöd

Antal elever: 1 100

59


Program

Naturvetenskapsprogrammet:

Inriktning Naturvetenskap

Teknikprogrammet: Inriktningarna Design och

produktutveckling, Informations- och medieteknik,

Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap

Ekonomiprogrammet:

Inriktningarna Ekonomi, Juridik

Samhälle:

Inriktningarna Samhälle profiler Journalistik och

kommunikation, Beteendevetenskap

Individuellt alternativ, 3 år:

Inriktningarna NA, SA, EC, TE för elev med

Aspergers syndrom och närliggande problematik

El- och energiprogrammet:

Inriktningarna Automation, Dator- och

kommunikationsteknik, Elteknik

Programinriktat individuellt val:

Mot El- och energiprogrammet

Språkintroduktion: Inriktningarna

Naturvetenskap, Samhällsvetenskap

Antal elever: 1 220


Thorildsplans gymnasium

www.thn.edu.stockholm.se

Profil

Thorildsplans gymnasium är en kreativ och stimulerande mötesplats med

elever från hela Stockholmsområdet. Skolan ligger centralt på Kungsholmen. På

Thorildsplans gymnasium är du och ditt lärande i fokus. Vi både utmanar och

coachar dig för att du ska nå dina mål.

I samarbete med erfarna, nyfikna och engagerade lärare tar du själv ansvar för

ditt eget lärande. Förutom dina lärare kan du få stöd av studie och yrkesvägledare,

skolsköterska, kurator, speciallärare och resurspedagog för att lyckas i dina

studier.

Allt vi gör inom Thorildsplans gymnasium ska bidra till att du upplever oss som

den bästa gymnasieskolan i Stockholm.

Kvalitet

Du som elev ska uppnå bra resultat och därför arbetar vi med utvärderingar på

flera olika nivåer. Vi analyserar resultaten och sätter därefter nya mål, allt för att

hela tiden bli bättre. Skolan har en tydlig koppling mellan klassråd och lagråd för

att du som elev ska känna dig delaktig i din utbildning.

Thorildsplan har ett tydligt ledarskap med gemensamma normer och värderingar

utarbetade tillsammans av elever, lärare och skolledare.

Skolanda

Internationella kontakter och utbyten är viktiga inslag i skolarbetet. Detta möjliggörs

bland annat genom våra unika stipendiefonder.

Vi samarbetar med Stockholms universitet, KTH, KI och näringslivet som en

naturlig del av verksamheten.

61


62

Östra Reals gymnasium

Profil

Östra Real ligger mitt i staden och i händelsernas

centrum. Vi erbjuder Ekonomi-,

Humanistiska-, Samhällsvetenskaps- och

Naturvetenskapsprogrammet med flera

inriktningar och med estetiska profiler.

Vi har även ett individuellt program för

elever med Aspergers syndrom.

Utmaningar, möjligheter, mångfald!

Kunskapsutveckling genom:

• Öppenhet

• Värme

• Tydlighet

• Studieglädje

• Engagemang

• Kreativitet

Det är Östra Reals värdegrund och beskriver

vad skolan står för.

Vi samarbetar med Stockholms universitet,

KTH, Journalisthögskolan, Ung företagsamhet,

näringslivet, andra europeiska

skolor och vi är certifierad FN-skola. Som

studerande på Östra Real får du en helhetssyn

på studierna i ett treårsperspektiv

med hjälp av individuella studieplaner och

progressionsplaner.

www.ostrareal.se

Kvalitet

Med hjälp av återkommande dialog och

utvärderingar, där våra elever medverkar

genom möten med inriktningarnas

ledare och lärare, i den flera gånger

återkommande Skolkonferensen och

genom Elevkåren, gör vi kontinuerliga

förbättringar och utvecklar kvaliteten inom

kurser, undervisning i stort, arbetsmiljö,

mat, IT-support, administration och annan

service.

Skolanda

På Östra Real upplever man en studiemiljö

som är starkt kopplad till skolans

uppdrag att förbereda för fortsatta

studier vid universitet och högskolor.

Atmosfären är studieinriktad, kreativ och

dynamisk, samtidigt som byggnaden bär

på en hundraårig skolhistoria. Våra elever

kommer från cirka 100 olika grundskolor

i storstockholmsområdet. Oavsett vilken

inriktning du väljer, får du uppleva temadagar,

projekt, utställningar, teater- och

musikalföreställningar, idrottsevenemang,

turneringar och olika evenemang i skolans

och skolföreningarnas regi. Vårt välutrustade

bibliotek är skolans kunskapshjärta

och en omtyckt studiemiljö.


Program

Ekonomiprogrammet:

Inriktningarna Ekonomi profil Entreprenörskap,

Ekonomi profil Marknadsföring/Redovisning,

Juridik

Humanistiska programmet:

Inriktning Kultur profil Estetisk (bild, musik, teater)

Naturvetenskapsprogrammet: Inriktningarna

Naturvetenskap, Naturvetenskap profil Miljö,

Naturvetenskap med särskild variant i bild, musik

teater

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktningarna Medier, information och

kommunikation, Samhällsvetenskap

Individuellt alternativ, 3–4 år:

Inriktningarna EK, HU, NA, SA för elever med

Aspergers syndrom och närliggande problematik

Antal elever: 1 130

63


64

Högskoleförberedande

Program

Ekonomiprogrammet (EK)

Bernadottegymnasiet

Blackebergs gymnasium

Juridik

Bromma gymnasium

Brännkyrka gymnasium

Enskede Gårds gymnasium

ESS-gymnasiet

Farsta gymnasium

Ekonomi

Estetiska programmet (ES)

Bild och formgivning

Dans

Estetik och media

Musik

Teater

Humanistiska programmet (HU)

Kultur

Språk

Naturvetenskaps programmet (NA)

Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskaps programmet (SA)

Beteendevetenskap

Medier, information och kommunikation

Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet (TE)

Design och produktutveckling

Informations- och medieteknik

Samhällsbyggande och miljö

Teknikvetenskap

Frans Schartaus gymnasium

Globala gymnasiet

International Baccalaureate (IB)

IB School South


I VIK-gymnasiet

Kista gymnasium

Kungliga Svenska Balettskolan

Kungsholmens gymnasium/

Stockholms Musikgymnasium

Norra Real

Kärrtorps gymnasium

Ross Tensta gymnasium

S:t Eriks gymnasium

Spånga gymnasium

Stockholms Hotelloch

Restaurangskola

Stockholms RH-gymnasium

Stockholms Transport- och

Fordonstekniska Gymnasium

Södra Latins gymnasium

Scengymnasiet

Thorildsplans gymnasium
Stockholms stads kommunala gymnasieskolors utbud 2012

Östra Reals gymnasium

65


66

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Bernadottegymnasiet

Blackebergs gymnasium

Bromma gymnasium

Brännkyrka gymnasium

Enskede Gårds gymnasium

ESS-gymnasiet

Fritid och hälsa

Pedagogiskt arbete

Socialt arbete

Lärling

Bygg- och anläggnings programmet (BA)

Anläggningsfordon

Husbyggnad

Mark och anläggning

Måleri

Plåtslageri

Lärling

El- och energiprogrammet (EE)

Automation

Dator- och kommunikationsteknik

Elteknik

Lärling

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Farsta gymnasium

Godshantering

Karosseri och lackering

Lastbil och mobila maskiner

Personbil

Transport

Lärling

Handels- och administra tionsprogrammet (HA)

Administrativ service

Handel och service

Lärling

Frans Schartaus gymnasium

Globala gymnasiet

IB School South


I VIK-gymnasiet


Kista gymnasium

Kungliga Svenska Balettskolan

Kungsholmens gymnasium/

Stockholms Musikgymnasium

Norra Real

Kärrtorps gymnasium

Ross Tensta gymnasium

S:t Eriks gymnasium

Spånga gymnasium

Stockholms Hotelloch

Restaurangskola

Stockholms RH-gymnasium

Stockholms Transport- och

Fordonstekniska Gymnasium

Södra Latins gymnasium

Scengymnasiet

Stockholms stads kommunala gymnasieskolors utbud 2012Thorildsplans gymnasium

Östra Reals gymnasium

67


68

Hantverksprogrammet (HV)

Finsnickeri

Florist

Bernadottegymnasiet

Blackebergs gymnasium

Bromma gymnasium

Brännkyrka gymnasium

Frisör

Hudvård

Textil design

Lärling

Hotell- och turism programmet (HT)

Hotell och konferens

Turism och resor

Lärling

Naturbruksprogrammet (NB)

Djur

Yrkesprogram

Restaurang- och livsmedels programmet (RL)

Bageri och konditori

Färskvaror, delikatess och catering

Kök och servering

Lärling

VVS- och fastighets programmet (VF)

Fastighet

Ventilationsteknik VVS

Lärling

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Yrkesdansarutbildning (RXYRK)

Enskede Gårds gymnasium

ESS-gymnasiet

Farsta gymnasium

Frans Schartaus gymnasium

Globala gymnasiet

IB School South


I VIK-gymnasiet

Kista gymnasium

Kungliga Svenska Balettskolan

Kungsholmens gymnasium/

Stockholms Musikgymnasium

Norra Real

Kärrtorps gymnasium


Ross Tensta gymnasium

S:t Eriks gymnasium

Spånga gymnasium

Stockholms Hotelloch

Restaurangskola

Stockholms RH-gymnasium

Stockholms Transport- och

Fordonstekniska Gymnasium

Södra Latins gymnasium

Scengymnasiet

Stockholms stads kommunala gymnasieskolors utbud 2012Thorildsplans gymnasium

Östra Reals gymnasium

69


För information om vilka olika alternativ som finns

inom varje introduktionsprogram, se respektive

skolas uppslag.

70

Introduktionsprogram

Bernadottegymnasiet

Blackebergs gymnasium

Bromma gymnasium

Brännkyrka gymnasium

Enskede Gårds gymnasium

ESS-gymnasiet

Farsta gymnasium

Preparandutbildning

Programinriktat individuellt val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Gymnasiesärprogram

För information om vilka olika alternativ som finns

inom de individuella programmet, se respektive

skolas uppslag.

Estetiska programmet

Estetiska programmet profil Hälsa,

idrott och fritid

Hotell- och restaurangprogrammet

Specialutformat program

Mediaprogrammet inriktning handel och kontor

Handels- och administrationsprogrammet

Bygg-, miljö- och fastighetsprogrammet inriktning

fastighetsskötsel

Service-, barn- och omvårdnadsprogrammet

Individuellt program verksamhetsträning

Individuellt program yrkesträning


Frans Schartaus gymnasium

Globala gymnasiet

IB School South


I VIK-gymnasiet

Kista gymnasium

Kungliga Svenska Balettskolan

Kungsholmens gymnasium/

Stockholms Musikgymnasium

Norra Real

Kärrtorps gymnasium

Ross Tensta gymnasium

S:t Eriks gymnasium

Spånga gymnasium

Stockholms Hotelloch

Restaurangskola

Stockholms RH-gymnasium

Stockholms Transport- och

Fordonstekniska Gymnasium

Södra Latins gymnasium

Scengymnasiet
Stockholms stads kommunala gymnasieskolors utbud 2012

Thorildsplans gymnasium


Östra Reals gymnasium

71


72

Bernadottegymnasiet

Tjurbergsgatan 23

118 56 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 42 110

Fax: 08-508 42 111

E-post finns på webbplatsen:

www.stockholm.se/

bernadottegymnasiet

Adresser

Blackebergs gymnasium

Wergelandsgatan 22

168 48 BROMMA

Telefon: 08-508 38 600

Fax: 08-508 38 620

E-post: blackebergsgymnasium@

stockholm.se

www.blackebergsgymnasium.com

Bromma gymnasium

Nyängsvägen 152–154

167 56 BROMMA

Telefon: 08-508 49 400

Fax: 08-508 49 401

E-post finns på webbplatsen:

www.brommagymnasium.se

Brännkyrka gymnasium

Tellusborgsvägen 10

126 32 HÄGERSTEN

Telefon: 08-508 48 300

Fax: 08-508 48 320

E-post finns på webbplatsen:

www.brk.edu.stockholm.se

Enskede gårds gymnasium

Palmfeltsvägen 111–121

120 48 ENSKEDE GÅRD

Telefon: 08-508 46 700

Fax: 08-508 46 702

E-post finns på webbplatsen:

www.enskedegardsgymnasium.

stockholm.se

ESS-gymnasiet

Münchenbryggeriet

Söder Mälarstrand 65, 8tr

118 25 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 33 800

Fax: 08-508 33 709

E-post finns på webbplatsen:

www.ess-gymnasiet.se

Farsta gymnasium

Farstavägen 118

123 32 FARSTA

Telefon: 08-508 32 900

Fax: 08-508 32 901

E-post: info.farstagymnasium.faa@

stockholm.se

www.farstagymnasium.se

Frans Schartaus gymnasium

Bohusgatan 24–26

116 67 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 40 230

Fax: 08-508 40 234

E-post: schartau.gy@utbildning.

stockholm.se

www.fransschartausgymnasium.

stockholm.se

Globala gymnasiet

Hornsgatan 93

117 28 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 39 850

Fax: 08- 508 39 855

E-post: info@globalagymnasiet.se

www.globalagymnasiet.se

IB School South

Bohusgatan 24–26

116 67 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 426 50

Fax: 08-508 426 01

E-post: ibschoolsouth.ibs@stockholm.se

www.ibschoolsouth.se

IVIK-gymnasiet

Lövholmsvägen 2

117 43 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 34 900

Fax: 08-508 34 921

E-post finns på webbplatsen:

www.ivik.stockholm.se

Kista gymnasium

Torshamnsgatan 10

164 40 KISTA

Telefon: 08-508 34 700

Fax: 08-508 34 736

E-post: Kista_gymnasium.KIA@

stockholm.se

www.kistagymnasium.stockholm.se

Kungliga Svenska Balettskolan

Söder Mälarstrand 39

118 91 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 33 510

Fax: 08-508 33 520

E-post finns på webbplatsen:

www.kungligasvenskabalettskolan.se


Kungsholmens gymnasium/

Stockholms Musikgymnasium

Hantverkargatan 67–69

112 92 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 38 000

Fax: 08-508 38 001

E-post: support.kun@stockholm.se

www.kungsholmensgymnasium.

stockholm.se

Kärrtorps gymnasium

Karlsövägen 9–15

121 06 JOHANNESHOV

Telefon: 08-508 32 500

Fax: 08-508 32 650

E-post finns på webbplatsen:

www.karrtorpsgymnasium.se

Norra Real

Roslagsgatan 1

113 55 STOCKHOLM

Telefon: 08-674 02 00

Fax: 08-673 62 84

E-post: infonorrareal.nol@stock holm.se

www.norrareal.stockholm.se

Ross Tensta gymnasium

Hagstråket 11

163 63 SPÅNGA

Telefon: 08-508 37 900

Fax: 08-795 75 60

E-post finns på webbplatsen:

www.tea.edu.stockholm.se

S:t Eriks gymnasium

Polhemsgatan 35

104 20 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 38 200

Fax: 08-508 38 245

E-post: registrator.stk@stockholm.se

www.steriksgymnasium.stockholm.se

Scengymnasiet

Telefon: 08-508 426 00

Fax: 08-508 426 01

E-post finns på webbplatsen:

www.scengymnasiet.se

Spånga gymnasium

Adolf Rudbecks väg 21

163 54 SPÅNGA

Telefon: 08-508 41 300

Fax: 08-508 41 309

E-post finns på webbplatsen:

www.spangagymnasium.stockholm.se

Stockholms Hotell- och

restaurangskola

Arenavägen 60

121 05 JOHANNESHOV

Telefon: 08-600 63 00

Fax: 08-600 63 24

E-post finns på webbplatsen:

www.hog.edu.stockholm.se

Stockholms RH-gymnasium

Bredholmstorget 4

127 24 SKÄRHOLMEN

Telefon: 08-508 426 00

Fax: 08-508 426 01

E-post finns på webbplatsen:

www.rg.nu/skh

Stockholms Transport- och

fordonstekniska gymnasium

Bredholmstorget 2

127 24 SKÄRHOLMEN

Telefon: 08-508 426 00

Fax: 08-508 426 01

E-post finns på webbplatsen:

www.stfg.se

Södra Latins gymnasium

Skaraborgsgatan 14

118 93 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 40 800

Fax: 08-508 40 805

E-post: sodralatin.son@stockholm.se

www.sodralatinsgymnasium.stockholm.se

Thorildsplans gymnasium

Drottningholmsvägen 82

112 43 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 43 500

Fax: 08-508 43 600

E-post: info.thn@stockholm.se

www.thn.edu.stockholm.se

Östra Reals gymnasium

Karlavägen 79

114 59 STOCKHOLM

104 51 STOCKHOLM

Telefon: 08-528 01 400

Fax: 08-662 26 73

E-post: info.OSL@stockholm.se

www.ostrareal.se

73


74

Kom och träffa oss!

Dags för öppet hus

Bernadottegymnasiet 14/12 kl 18 och 7/2 kl 18

Blackebergs gymnasium 24/1 kl 17–20

Bromma gymnasium 18/1 kl 18–21

Brännkyrka gymnasium 28/1 kl 11

Enskede Gårds gymnasium

26/2 kl 18–20 och öppen skoldag 27/2 kl 9–15

ESS-gymnasiet Kontakta skolan för information

Farsta gymnasium 8/12 kl 18–20

Frans Schartaus gymnasium 8/12 kl 16–19

Globala gymnasiet 26/1 kl 17–20

Stockholms Hotell- och Restaurangskola

18/1 kl 18–20, 19/1 kl 18-20, 2/5 kl 18-20 och 3/5 kl 18–20

IB School South 8/12 kl 18–20

IVIK-gymnasiet 29/3 kl 9–14 Information om Språkintroduktion

inom Stockholms stads gymnasieskolor

Kista gymnasium 6/12 kl 12–19 och 28/1 kl 12–15

Kungliga Svenska Balettskolan 28/1 kl 10–15

Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium

18/1 kl 18–20 Open House, 19/1 kl 18–21 öppet hus, 30/3 kl 8-15 öppen skoldag

Kärrtorps gymnasium 24/1 kl 18–21

Norra Reals gymnasium 31/1 kl 18–21 och öppen skoldag 8/2 kl 12.30–16.30

RH-gymnasiet 8/12 kl 16–19

Ross Tensta gymnasium 28/1 kl 11–14 och infokväll 26/4 kl 17-20

S:t Eriks gymnasium 7/12 kl 17–20 och 28/1 kl 11–15

Scengymnasiet 7/12 kl 17-20 och 28/1 kl 11-15

Spånga gymnasium 17/1 kl 18–20.30

Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium

28/1 kl 10–14

Södra Latins gymnasium 25/1 kl 17–20

Thorildsplans gymnasium 21/1 kl 12–16

Östra Reals gymnasium 17/1 kl 17.30–20 och informationsmöte 8/5 kl 16-18

Med reservation för ändringar. Se respektive skolas webbplats för uppdaterade öppna hus tider.


hittar du

på sid 74

Öppet

hus

tiderna

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Hantverkargatan 2F • Box 22049

104 22 Stockholm • Tel 08-508 33 000

www.stockholm.se/utbildning

epost: registrator.utbildning@stockholm.se

Utgiven av Utbildningsförvaltningen 2011 Grafisk form: b-e-r-g.se Fotografer: Björn Tesch, Ulrica Zwenger, Carl Thorborg Tryck: Östertälje tryckeri, 2011 Upplaga: 20 000 ex

More magazines by this user
Similar magazines