Svensk Bokkonst 2005 - Kungliga biblioteket

kb.se

Svensk Bokkonst 2005 - Kungliga biblioteket

Svensk Bokkonst 2005


Svensk Bokkonst 2005


Svensk Bokkonst 2005


Svensk Bokkonst 2005 – Katalog

Redaktör Wolfgang Undorf

Formgivare/layout Birgitta Emilsson

Foto Esbjörn Eriksson, Kungl. biblioteket

Tryck/bindning Fälth & Hässler AB, Värnamo

Typsnitt Indigo OsF, Indigo Twenty,

Stone Sans OS ITC-Semi

Papper inlaga Munken Polar, 130 g, band Artic

Gloss 300 g

isbn 91-7000-250-9

issn 0491-0567

Kungliga bibliotekets utställningskatalog nr 148,

Stockholm 2006-01-19


Innehåll

25 utvalda böcker

1 Jean Hermanson Fotografier 9

2 Jockum Nordström A Stick in the Wood 12

3 Gerry Johansson Sverige 14

4 Lars Englund 18

5 Freden som äventyr – Dag Hammarskjöld och FN:s framtid 24

6 Nisse Larsson Känsla för masonit 27

7 Britta Carlström 25 bilder 30

8 Max Andersson Container 32

9 Marika Hedin, Åsa Linderborg, Torbjörn Nilsson

Bilden av Sveriges historia – Fyrtio sätt att se på 1900-talet 34

10 Anders Weidar Jag vill vara en kommentar – en bok om

Folke Dahlberg och hans livsdokument 37

11 Immanuel Wallerstein Utopistik eller historiska val för det

tjugoförsta århundradet 41

12 Jörgen Nordqvist Biografi 45

13 Håkan Boström, Knut H. Larsen Resan mot döden 48

14 Writing is an Act of love – An Exhibition on Hans Christian Andersens

Conquest of Writing / Copenhagen – Paris – Alexandria 51

15 Magnus Florin Leendet 55

16 Joel Stolpe Montan, Jan Cederquist Köp! Folkhemmets reklam 57

17 Arne Heine Arne Heines bok om typografi 60

5


18 Fields of Flow (serie) Marja Soila Wadman Kapitalismens estetik –

Organisering och ledarskap i filmprojekt. Ann-Sofie Köping Den bundna

friheten – Om kreativitet och relationer i ett konserthus. Marcus Lindahl

Produktion till varje pris – Om planering och improvisation i anläggningsprojekt.

Erik Piñeiro The Asthetics of Code – On excellence in instrumental

action. José Bertil González Guve Att bestämma sig utan grund –

Om omdöme och övertygelse i riskkapitalinvesteringar. Jenny Lantz Taste

at work – On taste and organization in the field of cultural production. 65

19 Karin Lundberg, Monica Möller, Randall Jones

Trailbuster & Trailblazer (serie) 68

20 Beat! Poesi och prosa från beatgenerationen 72

21 Calle Ljungström Emma, vem är du? 76

22 Poppigt, sakligt, politiskt – 1960-talets konsthantverk och design

på Nationalmuseum 79

23 Martin Sundberg Tillvaratagna effekter – Om Jan Håfströms

konstnärskap och konstnärsroll 82

24 Åke E:son Lindman Point of view 86

25 Eric Ericson Panorama 90

5 Hedersomnämnanden

1 Mia Gröndahl Drömmen om Jerusalem – Lewis Larsson och

American Colony Photographers 94

2 Staffan Schöier, Stefan Wermelin Svenska Ord & Co – Hasse & Tage,

saga och sanning 97

3 Carolina Söderholm Svenska formgivare 98

4 Design: Stockholm 100

5 Gunnar Smoliansky, Claes Bäckström Sotbrand 102

OBS: För fakta om böckerna i denna katalog svarar

producenterna. Om inte annat anges är böckerna tryckta i offset.


Förord

Svensk Bokkonst 2005 har tillkommit i en period av

omvandling för organisationen. I februari 2006 avtackades

den avgående sekreteraren Ingrid Svensson. Hon har under

9 år ansvarat för utgivningen av kataloger, organisation av

utställningar och fortsatt utvecklingen av Svensk Bokkonst

till en modern organisation. Hon har särskilt värnat om nätverket.

Under hösten 2005 utsågs Wolfgang Undorf till sekreterare

i Svensk Bokkonst och juryn sammankallades för sina överläggningar.

Efter en makalös slutspurt kunde 388 volymer

räknas in, däribland nio serier och en handfull flerbandsverk.

Antalet utlandstryckta volymer har stigit under åren, framför

allt från Italien och Lettland, vilket säger något om kostnadspressen

inom bokbranschen. Vid sidan om de traditionella

tunga namnen är det i år flera volymer som har getts ut av

svenska museer som har utnämnts av juryn. Detta vittnar om

en strävan efter hög kompetens inte bara vid arbete med utställningar

utan även vid beställning av trycksaker.

De flesta utgivare tycks numera ha vant sig vid den för

två år sedan beslutade tidigareläggningen av sista inlämningsdatum

för Svensk Bokkonst. Juryn ställdes inför en kvantita-

7


tivt ganska stor uppgift som den klarade galant, dock inte

utan både djupgående diskussioner av enstaka böcker och

utläggningar av mer grundläggande karaktär. Även i år har

det funnits goda exempel i alla kategorier som uppfyller de

tidlösa kraven på tekniskt väl utförda och formmässigt högt

stående volymer. Sekreteraren tackar juryn för tre upplevelseoch

lärorika dagar.

Vid sidan av dessa återkommande åtaganden står Svensk

Bokkonst inför uppgiften att koncentrera sig på vidare utveckling

av sitt varumärke och att generera mervärde för alla

inblandade, särskilt i samband med utnämningarna. Svensk

Bokkonsts förankring inom Kungl. biblioteket är under utredning.

Målet är att göra organisationen Svensk Bokkonst

tydligare.

Svensk Bokkonst är beroende av såväl ideella arbetsinsatser

som ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd har under år

2005 kommit in från Föreningen Svenska Tecknare, Grafiska

Företagen, Grafiska Medieförbundet, Nordisk föreningen

för mindre förlag – NOFF, Svenska Bokhandlareföreningen,

Svenska Fotografers Förbund, Svenska Förläggareföreningen,

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund och Nationalmuseum.

Svensk Bokkonst tackar juryn för sitt ideella arbete och

Birgitta Emilsson för formgivningen samt Fälth & Hässler

för tryckningen av katalogen.

Wolfgang Undorf, sekreterare Svensk Bokkonst


Jean Hermanson Fotografier

Motivering Underbart tryck och bildåtergivning på

passande papper, klassisk typografi i bästa bemärkelse,

respektfullt gentemot fotografiet

9


Författare/Utgivare Jean Hermansson

Titel Fotografier

Illustratör/Fotograf/Konstnär Jean Hermansson

Formgivare Christer Strandberg

Förlagsredaktör Ingrid Nilsson

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Bulmer Monotype, Rubrik 13,5/17 pt, Brödtext 11,5/14,5 pt

Originalproduktion Karin Strandberg

Layout Christer Strandberg

10


Repro Susanne A. Danielsson, Printing Malmö AB

Tryckeri Printing Malmö AB

Tryck Triplex, Teknisk produktion Bo Hammar

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör)

Phonexmotion Xantur naturvit 150 gr, Map Sverige AB

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Texilhäftning med rund rygg. Blindprägling av pärmens

rygg och framsida. Överdrag Regentline mörkröd, kapitälband

Zetatrade grå, för- och eftersättsblad Geltex LS grå

Skyddsomslag (formgivare, material, behandling)

Christer Strandberg. Phonexmotion Xantur naturvit

150 gr med matt seglaminering

Mått (skuret) 31 x 23,5 mm

Omfång 240 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 350 kr

Upplaga 2000 ex

Förlag Malmö Museer

ISBN 91-85341-00-2

11


Jockum Nordström A Stick in the Wood

Motivering Sammanhållande band, kvalitetsmedvetet

producerad bok där utseende och innehåll hänger intimt ihop,

sticker ut även ur det här urvalet.

Författare/Utgivare Annika Gunnarsson, Brian Sholis,

Dorothy Spears

Titel Jockum Nordström – A Stick in the Wood

Illustratör/Fotograf/Konstnär Jockum Nordström

Formgivare Johan Melbi

Förlagsredaktör Annika Gunnarsson

Produktion Teresa Hahr

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

New Century Schoolbook 10,75/15 pt, 9/13,75 pt

Originalproduktion Johan Melbi

12


Layout Johan Melbi

Repro Alice Braun, Catherine Woxmark Larsson

Tryckeri Steidl, Göttingen

Tryck Steidl, Göttingen

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Bestruket papper,

150 gr. Munken Print Extra 15 115 gr, Munkedals AB

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts) Linneklotband

med folieprägling. För- och eftersätts Econolin 40,

Claret, Zetatrade

Skyddsomslag (formgivare, material, behandling) Johan Melbi.

Kassett av grå kartong. 2-färgstryck. Klamrad

Mått (skuret) 240 x 325 mm

Omfång 120 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 380 kr

Upplaga 1500 ex

Förlag Moderna Museet, Stockholm. Steidl, Göttingen

ISBN 3-86521-142-9

13


Gerry Johansson Sverige

Motivering Alfabetisk geografisk realism i generös

förpackning, spänning mellan gediget band och fotografi,

passepartout-känsla lyfter fram orterna i en sorgsam

humoristisk presentation

14


Titel Sverige

Fotograf Gerry Johansson

Formgivare Henrik Nygren

Förlagsredaktörer Lis Hogdal, Conny Larsson

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Berthold Akzidenz Grotesk regular 12/14 pt.

15


Originalproduktion Arvid Johansson, Judith

Wernholm/Kool

Repro Gerry Johansson

Tryckeri Trydells, Laholm

Tryck Duplextryckta bilder samt lack

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör): Arctic

The Volume 150 gr, Arctic Paper, Munkedals AB

Bokbinderi Carl Svanberg Bokbinderi, Lessebo

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts) Trådhäftad

pärmbok med överdrag i Buckram P Extra FA (färg 2273),

Manifattura del Seveso/Prolibris. Folieprägling på ryggen i svart

samt blindpräglade rutor med inklistrade vinjetter på fram- och

baksidan. För- och eftersätts Arctic The Volume 150 gr, Arctic

Paper, Munkedals AB. Omslagstypografi Berthold Akzidenz

Grotesk regular 42 pt.

Ask Boktryckt och numrerad (4x 1–25 ex) ask av Kraftboard Brun

590 gr, Map Sverige AB. Bigad och klammrad av Condor

Kartong. Format: 186 x 256 mm. Upplaga 4 x 25 ex.

Mått (skuret) 170 x 240 mm

Omfång 320 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 400 kr

Upplaga 1350 ex

Förlag Byggförlaget

ISBN 91-7988-269-2

16


Lars Englund

Motivering Utmanande och glädjande bok, sprängfullt med

information förmedlar den dock ett lugnt intryck av ett samlat konstnärskap,

det tredimensionella omslagsmaterialet och inlagan ger ett

kongenialt skulpturalt intryck. Juryn undrar dock hur länge pappersöverdragna

pärmböcker kommer att hålla?

Författare/Utgivare Cecilia Widenheim, Olle Granath,

Lars Nittve

Titel Lars Englund

Konstnär Lars Englund

Fotograf Gerry Johansson m.fl.

18


Formgivare Hans Cogne

Förlagsredaktör Cecilia Widenheim

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext MM Times 11/14 pt och 9,5/10,5 pt. Rubriker

MM Gridnik Bold 11/14 pt och 8,5/10,5 pt. Bildtexter MM

Gridnik Bold och Regular 8/10,5 pt. Paginering MM Gridnik

Medium 11/14 pt.

20


Originalproduktion Hans Cogne

Layout Hans Cogne

Repro Gerry Johansson

Tryckeri Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryck 5-färg, 4-färg, duplex och 1-färg

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Eurobulk 135 gr

och Tom & Otto Art 150, Map Sverige AB. Munken Pure 115 gr

och 170 gr och Munken Print 15 70 gr, Munkedals AB. Inlagans

fem olika papperskvaliteter växlas 20 gånger med olika tryckkombinationer

beroende av innehållets, dvs konstverkens karaktär

Bokbinderi Carl Svanberg Bokbinderi, Lessebo

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Trådhäftad pärmbok med mattlaminerat offsettryckt pärmöverdrag

på foamboard från Moorman Karton, Holland,

Schneidler. Foliepräglad text, Colorit nr 954. Kapitälband

och märkband gürth & Wolf, Schneidler. För- och eftersätts

Munken Pure 170 gr, Munkedals AB.

Mått (skuret) 170 x 235 mm

Omfång 772 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 450 kr

Upplaga 1400 ex

Förlag Moderna Museet (utställningskatalog nr 330)

ISBN 91-7100-734-2

21


Freden som äventyr – Dag Hammarskjöld och FN:s framtid

Motivering Underbart gedigen och robust bok där det

trots det stora omfånget inte har snålats på material, trovärdig

som historiskt verk

Författare/Utgivare Sten Sak och Anna Mark-Jungkvist (red.)

Titel Freden som äventyr – Dag Hammarskjöld och FN:s framtid

24


Bildredaktör Carmilla Floyd

Formgivare Johan Cnattingius, Anna Tribelhorn/Kingston

Förlagsredaktör Sten Ask och Anna Mark-Jungkvist,

Utrikesdepartementet. Peter Luthersson, Bokförlaget

Atlantis AB.

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext Indigo 10/14 pt. Rubriker Franklin Gothic No. 2,

26/34 pt

Layout Johan Cnattingius, Anna Tribelhorn/Kingston

Repro Staffan Daun

Tryckeri Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryck Offset fyrfärg

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Lessebo

Linné Vit, 150 gr, Map Sverige AB

Bokbinderi Bengt Perssons Bokbinderi AB

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Assuan 5060 prolibris, vir matt foliering på rygg

Skyddsomslag (formgivare, material, behandling)

Johan Cnattingius. Silverblade Art 130 gr, matt laminat

Mått (skuret) 170 x 220 mm

Omfång 416 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 320 kr

Upplaga 3200 ex

Förlag Bokförlaget Atlantis AB

ISBN 1-4039-7431-4

26


Nisse Larsson Känsla för masonit

Motivering En helhet där användningen av masonit på

omslaget för samman innehållet och bandet, välfungerande

band, layout och färgsättning andas känsla för ämne och

tidsperiod

Författare/Utgivare Nisse Larsson

Titel Känsla för masonit

Formgivare Victoria Bergmark

Förlagsredaktör Susanne Reali

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext

Janson 11,5/14,8 pt. Rubriker Gill Sans Light 13,5 pt.

Originalproduktion Victoria Bergmark

Layout Victoria Bergmark

Repro Graphicom, Vicenza, Italien

27


Tryckeri Graphicom, Vicenza, Italien

Tryck fyrfärg

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör)

Gardapat 13, 150 gr

Bokbinderi Graphicom, Vicenza, Italien

Band (tryck/prägling, material i överdrag och

försätts) Inbunden, ryggprägling, Klot Buckram.

Masonit med screentryck fram. Etikett på

masonits baksida.

Mått (skuret) 230 x 180 mm

Omfång 144 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 336 kr

Upplaga 4000 ex

Förlag Bokförlaget Max Ström

ISBN 91-7126-002-1

28


Britta Carlström 25 bilder

Motivering Liten intim volym med personligt tilltal genom

de inklistrade fotona, snörning en känsligt inarbetad detalj av

bindningen

Författare/Utgivare Mailis Stensman, Britta Carlström

Titel 25 bilder

Illustratör/Fotograf/Konstnär Irene Agbaje, Adriana Bernander,

Mats Källstig, Tord Lund, Kent O. Höglund, Anders Petersen,

Hans Skoglund, Bo Winberg, Britta Carlström

Formgivare A. Gunnar Lundqvist / Flugan Grafisk Form


Förlagsredaktör Britta Carlström

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Courier 9/14 pt

Originalproduktion A. Gunnar Lundqvist / Flugan Grafisk Form

Layout A. Gunnar Lundqvist / Flugan Grafisk Form

Repro Blomberg & Janson/08-tryck

Tryckeri Blomberg & Janson/08-tryck

Tryck Blomberg & Janson/08-tryck

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Munken pure 11

150 gr Arctic Paper, Munkedals AB. Bildtryck Galerie Art silk 115 gr,

Map Sverige AB.

Bokbinderi GIBA

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Linnetrådshäftad broschyr

Mått (skuret) 165 x 165 mm

Omfång 64 s

Pris (cirkapris inkl. moms) Ca 110 kr

Upplaga 1500 ex

Förlag Begonia Förlag

ISBN 91-631-6284-9

31


Max Andersson Container

Motivering Lagom ambtionsnivå som inte vill vara förmer än en

utomordentligt energifull, inspirerande seriebok med lagom svärta

Titel Container

Illustratör Max Andersson

Formgivare Max Andersson och Johan Melbi

Förlagsredaktör Rolf Classon

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Handtextat av Max Andersson

Layout Thomas Olsson och Max Andersson

Repro Thomas Olsson och Olssons grafiska

32


Tryckeri Växjöoffset

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Inlaga Munken

Lynx 130 gr. Omslag Trucard 260 gr

Bokbinderi Växjö Bokbinderi

Mått (skuret) 200 x 260 mm

Omfång 280 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 250 kr

Förlag Kartago Förlag

ISBN 91-89632-36-2

33


Marika Hedin, Åsa Linderborg, Torbjörn Nilsson

Bilden av Sveriges historia – Fyrtio sätt att se på 1900-talet

Motivering Pedagogiskt upplägg med bildupprepning i högermarginalen,

fin rytm, trovärdig layout, ger bilden dess rätta betydelse,

bra bildåtergivning, sammanhållen enhet mellan text och

bild. En bok som vinner i längden. Juryn anmärker dock mot

aningen för tunt överdragspapper.

34


Författare Marika Hedin, Åsa Linderborg, Torbjörn Nilsson

Titel Bilden av Sveriges historia – Fyrtio sätt att se på 1900-talet

Formgivare av inlaga och omslag Otto Degerman, Publisher

Produktion

Förlagsredaktör Britta Johansson, Publisher Produktion

Typsnitt Rubrik omslagets framsida Franklin Gothic Extra

Condensed 52 pt. Rubrik inlaga Adobe Garamond 18 pt.

Brödtext Adobe Garamond 11,5/14 pt. Anfang Adobe Garamond

»Titling« Capitals

Originalproduktion Publisher Produktion

Layout Otto Degerman, Publisher Produktion

Repro Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryckeri Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryck inlaga 2 + 2, svart + PMS Black 2C

35


Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Arctic

Volume 130 gr

Bokbinderi Fälth & Hässler AB, Farsta

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Inbunden trådhäftad pärmbok med skyddsomslag

Skyddsomslag (formgivare, material, behandling) Silverblade

Art 150 gr, tryck 4 + 0 samt mattlaminering. För- och eftersätts

Scandia 2000 tryck 1 + 1 samt mattlaminering

Mått (inlagans skurna) 220 x 226 mm

Omfång 320 s

Pris 350 kr

Upplaga 5000 ex

Förlag Wahlström & Widstrand

ISBN 91-46-21155-1

36


Anders Weidar Jag vill vara en kommentar

– en bok om Folke Dahlberg och hans livsdokument

Motivering Fint format, omslagstrycket på grått papper förmedlar

kongenial blyertskänsla i linje med inlagans illustrationer,

mycket bra typografi, en helhet svävar över boken

37


Författare/Utgivare Anders Weidar

Titel Jag vill vara en kommentar – en bok om Folke Dahlberg och

hans livsdokument

Illustratör Folke Dahlberg

Formgivare Anders Weidar

38


Förlagsredaktör Jonas Modig och Anders Weidar

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Bembo 10/17 pt. Versaler Bembo 9 pt

Originalproduktion Anders Weidar

39


Layout Anders Weidar

Repro Risbergs Information & Media AB

Tryckeri Risbergs Information & Media AB

Tryck Risbergs Information & Media AB

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Munken

Pure 130 gr, Arctic Paper Munkedals AB.

Bokbinderi Risbergs Information & Media AB

Mått (skuret) 125 x 210 mm

Omfång 144 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 160 kr

Upplaga 1:a upplaga 800 ex, 2:a upplaga 500 ex

Förlag Folke Dahlberg Sällskapet

ISBN 91-975050-1-3

40


Immanuel Wallerstein Utopistik eller historiska

val för det tjugoförsta århundradet

Motivering Bra val av papper, vackert mjukband, linjespelet

på omslaget och i inlagan ger luft under textens vingar som i

sin tur lockar fram linjespelet igen – en gestaltning utan

pretentiös l’art pour l’art-känsla

41


Författare/Utgivare Immanuel Wallerstein

Titel Utopistik eller historiska val för det tjugoförsta århundradet

Formgivare Emilia Sällryd

Förlagsredaktör C-M Edenborg

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext Formata light 9/14 pt. Fotnoter Formata light

6/11 pt samt Zapf Dingbats 6/11 pt. Rubriker Formata

light small caps 10,5/17 pt och Formata light 9/14 pt.

Omslag Formata light 9/14 pt samt Zapf Dingbats 7,5/14 pt.

42


Originalproduktion Emilia Sällryd

Layout Emilia Sällryd

Repro Otavas Tryckeri AB

Tryckeri Otavas Tryckeri AB

Tryck Otavas Tryckeri AB

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Munken

Print 80 gr, Arctic Paper, Munkedals AB

Bokbinderi Otavas Tryckeri AB

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts) Omslag

43


prägling och silerfoliering på svart Colorit, Papyrus. Försätts

Munken Print Extra 100 gr, Arctic Paper

Mått (skuret) 130 x 210 mm

Omfång 96 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 207 kr

Upplaga 2000 ex

Förlag Vertigo förlag

ISBN 91-85000-25-6

44


Jörgen Nordqvist Biografi

Motivering Biografkänsla väcks redan på omslaget genom

sammetsapplikationerna, originellt format kongenialt till det

presenterade materialets lilla storlek

45


Författare/Utgivare Jörgen Nordqvist

Titel Biografi

Illustratör/Fotograf/Konstnär Jörgen Nordqvist

Formgivare Jörgen Nordqvist

Förlagsredaktör Camilla Larsson

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Berthold Akzidens Grotesk 56/59 pt, 18/21 pt, 7/10 pt.

Originalproduktion Jörgen Nordqvist

Layout Jörgen Nordqvist

Repro Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryckeri Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryck Fälth & Hässler AB, Värnamo

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Munken

Print Extra 18 115 gr, Arctic Paper, Munkedals AB

46


Bokbinderi Fälth & Hässler AB, Farsta

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Mjuk pärm i Splendoreux Color Rosso med flocktryck

Mått (skuret) 120 x 150 mm

Omfång 260 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 125 kr

Upplaga 3000 ex

Förlag Filmkonst (Göteborg Film Festival)

ISBN 91-88282-53-8

47


Håkan Boström, Knut H. Larsen Resan mot döden

Motivering Svart har genomgående använts som suggestivt och

tungt gestaltningselement i försätts, linoleumsnitten och typografi

till den här till synes lilla boken med mycket bra resultat, utomordentligt

exempel på en väl genomfört produkt i sin kategori

Författare/Utgivare Håkan Boström

Titel Resan mot döden

Illustratör/Konstnär Knut H. Larsen

48


Förlagsredaktör Ylva Killander

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext Minion 12/15,7 pt.

Originalproduktion Enstil Design

Layout Inlaga Susanne Viborg. Omslag Jens Andersson

Repro Enstil Design

Tryckeri Kristianstads Boktryckeri AB

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Lessebo Bok

naturvitt 120 gr, Map Sverige AB. FoE Kaskad svart 120 gr

Bokbinderi Kristianstads Boktryckeri AB

49


Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Flexoband, Invercote G 220 gr

Mått (skuret) 150 x 170 mm

Omfång 88 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 170 kr

Upplaga 2000 ex

Förlag LL-förlaget

ISBN 91-7053-061-0

50


Writing is an Act of love – An Exhibition on Hans

Christian Andersens Conquest of Writing / Copenhagen –

Paris – Alexandria

Motivering En bok som ett smycke, uppseendeväckande tryckdetaljer,

ovanligt med runda hörn som förhöjer känslan av gammaldags

almanacka med exklusivt innehåll trots det enklare yttre, boken

pekar på de dagböcker som det skrivs om i inlagan, kontraster

upplevdes positivt

51


Författare/Utgivare Hans Christian Andersen, Annesofie

Becker, Jørn Lund, Koïchiro Matsuura, Stig Miss, Ismael

Serageldin, Niels Birger Wamberg

Titel Writing is an Act of love – An Exhibition on Hans

Christian Andersens Conquest of Writing/Copenhagen

– Paris – Alexandria

Illustratör/Fotograf/Konstnär Hans Christian Andersen,

Alexander H. Damsbo och Henrik Ingemann Nielsen

(ritningar och foto av stol), Odense Bys Museer och

Det kongelige Bibliotek i Köpenhamn (porträtt och dagböcker),

Ole Woldbye

52


Formgivare Hans Cogne

Förlagsredaktör Annesofie Becker, Martin Christiansen, Stig Miss

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext Berthold

Bodoni Old Face 9,5/12,75 pt. Rubriker Clarendon Regular 14,2/17 pt

och 9,5/12,75 pt. Bildtexter Clarendon Roman 7/8,5 pt. Paginering

Clarendon Regular 14,2/17 pt

Originalproduktion Hans Cogne

Layout Hans Cogne

Repro Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryckeri Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryck 4-färg och 1-färg (silver)

53


Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Munken Pure 11

150 gr, Munkedals AB, och Plike red 140 gr, Map Sverige AB.

Bokens sista åtta sidor om utställningen tryckta i silver på

plike red

Bokbinderi Carl Svanberg Bokbinderi, Lessebo

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Trådhäftad omslagsbok med för- och eftersätts kacherade på

Balacron 1300 vit, Schneidler. Foliepräglad ryggtext och pärmbild

på Kurtz Alufin matt (silver). Rundade hörn. För- och

eftersätts Plike red 140 gr med offsettryckt mönster i silver

Skyddsomslag (formgivare, material, behandling) Inget skyddsomslag,

men en gördel som viks runt pärmen ända in mot bunten,

offsettryckt i silver på Plike red 140 gr.

Mått (skuret) 144 x 230 mm

Omfång 96 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 123 kr

Upplaga 1500 ex (på engelska samt 1500 ex var på danska och

arabiska)

Förlag Thorvaldsens Museum, Köpenhamn

ISBN 87-7521-108-4

54


Magnus Florin Leendet

Motivering Gediget hantverk med stor bakomliggande kunskap

speglas i bokens typografi, harmoniskt, inget stör läsandet,

bandet sjunker in i handen men lyfter fram innehållet

Författare/Utgivare Magnus Florin

Titel Leendet

Formgivare Birgitta Emilsson

Förlagsredaktör Rachel Åkerstedt

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Stempel Garamond 11/14 pt. Anfanger 16 pt.

Originalproduktion Produktion Albert Bonniers Förlag

55


Repro Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryckeri Mediaprint Uddevalla AB

Tryck omslag 4 + 0, inlaga 1 + 1

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör)

Munken Pure 1.3 100 gr

Bokbinderi Mediaprint Uddevalla AB

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Ingres benvit, 4 + 0, omelerad 130 gr

Skyddsomslag Birgitta Emilsson. Ingres benvit,

omelerad 130 gr. Presslack

Mått (skuret) 151 x 190 mm

Omfång 136 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 158 kr

Upplaga 2000 ex

Förlag Albert Bonniers Förlag

ISBN 91-0-010592-9

56


Joel Stolpe Montan, Jan Cederquist

Köp! Folkhemmets reklam

Motivering Kongenialt reklamigt uttryck, konsekvent

användning av register till inlagans övriga layout, bra bildåtergivning,

koncentration på budskapet

57


Författare/Utgivare Joel Stolpe Montan, Jan Cederquist

Titel Köp! Folkhemmets reklam

Formgivare Patric Leo

Förlagsredaktör Erika Berggren

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext Helvetica Neue Medium 11/15,5 pt. Bildtext

Helvetica Neue Medium 8/10 pt. Rubriker Champion HTF

Heavyweight 202/230 pt.

Layout Petra Ahston Inkapööl

Repro Bright Arts, Hongkong

Tryckeri Imago, Singapore

Tryck 4 + 4

58


Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör)

Gardapat v.13 matt 150 gr

Bokbinderi Imago, Singapore

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts) P 4/0

på CIS Artcard 350 gr

Skyddsomslag (formgivare, material, behandling) Patric Leo

Mått (skuret) 225 x 285 mm

Omfång 400 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 399 kr

Upplaga 8000 ex

Förlag Bokförlaget Max Ström/Jeppe Wikström

ISBN 91-7126-001-3

59


Arne Heine Arne Heines bok om typografi

Motivering Fullfjädrat högklassigt uppslagsverk, redan nu en klassiker,

känns helgjuten ur alla synvinklar i sin föredömliga behärskning av ett stort

antal stilar, ett omfattande innehåll och de högt ställda pedagogiska kraven

Författare/Utgivare Arne Heine

Titel Arne Heines bok om typografi

60


Bildurval Arne Heine

Formgivare Arne Heine

Förlagsredaktör Maria Gunnarsson, Gunilla Staaf,

Märtha Ångström-Heine

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext Le Monde

Journal 9,5/13,5 pt. Rubriker LE Monde Sans bold 16 pt och 9,5 pt.

61


Bildtexter Le Monde Sans normal 8/10 pt. Teknisk

support av typsnitt för typprover Font Shop Sweden AB.

Layoutprogram InDesign, version 3.0.1

Originalproduktion Ateljé Ove Landgraff KB, Stockholm.

Wiil Grafisk Design, Uppsala

Layout Arne Heine

Repro Digital fotografering DP-Bild, Dan Pettersson,

Uppsala

Tryckeri Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan

Tryck Inlaga 5 + 5 färger, EUR och texttryck i matt

svart färg K + E 104. Helsidornas färgytor skyddslackade

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Inlaga

Magno Satin 135 gr, SAPPI Nederländerna och Österrike,

Papyrus Sverige AB, Stockholm.

Bokbinderi Förlagshuset Nordens Grafiska AB, Malmö

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Band och skyddsomslag formgivning Rune Söderqvist.

Klotband Frankonia 190, musgrå. Pärmtryck i varmfoliering,

matt svart folie. Kapitälband TKB 30, svart/vitt,

Zetatrade, Stockholm. Försättspapper Kaskak blyertsgrå

120 gr, tryckt i 1 + 0 matt svart färg, Lessebo Pappersbruk,

Lessebo, Map Sverige AB, Stockholm.

Skyddsomslag Magno Satin 150 gr, matt seglaminering.

Mått (skuret) 230 x 285 mm

Omfång 320 s plus 4 bilagor

Pris (cirkapris inkl. moms) 1100 kr

Upplaga 3000 ex

Förlag Bild & Kultur AB, Askersund

ISBN 91-89210-02-6. 978-91-892109-02-08

62


Fields of Flow (serie) Marja Soila Wadman Kapitalismens estetik

– Organisering och ledarskap i filmprojekt. Ann-Sofie Köping

Den bundna friheten – Om kreativitet och relationer i ett konserthus.

Marcus Lindahl Produktion till varje pris – Om planering och improvisation

i anläggningsprojekt. Erik Piñeiro The Asthetics of Code

– On excellence in instrumental action. José Bertil González Guve

Att bestämma sig utan grund – Om omdöme och övertygelse i riskkapitalinvesteringar.

Jenny Lantz Taste at work – On taste and

organization in the field of cultural production.

65


66

Motivering Mycket tilltalande presentation av en serie av

doktorsavhandlingar som hålls ihop inuti av stram typografi

och utanpå av djärv färgsättning (tankarna går t.ex. till Suhrkampförlagets

klassiska vetenskapliga pocketserie), kompakt men välstrukturerat

och läsvänligt, i sin helhet ett lyft för så ofta styvmoderligt

behandlad akademisk litteratur


Formgivare Gabor Palotai Design

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext Sabon 10/13 pt. Rubriker Sabon 14 pt.

Tryckeri Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad

Tryck Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Lessebo

Linné naturvitt 100 gr, Map Sverige AB

Bokbinderi Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Textilhäftad omslagsbok med formering. Lessebo Linné

naturvitt 250 gr

Mått (skuret) 125 x 205 mm

Omfång 352-496 s

Förlag Arvinius Förlag AB

ISBN 91-7265-680-8. 91-7265-682-4. 91-974413-8-4.

91-7283-614-8. 91-85213-00-4. 91-85213-23-3

67


Karin Lundberg, Monica Möller, Randall Jones

Trailbuster & Trailblazer (serie)

Motivering Tilltal i layout och typografi passande till målgruppen,

livligt, inbjuder till lärande, förstärks och understryks av omslagets

frampärm

Formgivare Eva Jerkeman

Förlagsredaktör Trailbuster Monika Ivarsson, Susanne Svensson.

Trailblazer Cecilia Stern Frisenfelds, Eva Hagrot. Bildredaktör

68


Trailbuster Margareta Söderberg. Bildredaktör Trailblazer Elisabeth

Westlund

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext

Sabon 11/16 pt. Rubriker Myriad Pro

Originalproduktion Eva Jerkeman

Layout Eva Jerkeman

Repro Repro 8, Nacka

Tryckeri Elanders Berlings

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Holmen Ideal

Matt 90 gr

Bokbinderi Elanders Berlings

69


Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Trådhäftat mjukband. Invercote G med blank seglaminat 240 gr

Mått (skuret) 210 x 225 mm

Omfång 180–232 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 351–405 kr

Upplaga 5000-6500 ex

Förlag Liber

ISBN 91-21-21239-2. 91-21-21236-8

71


Beat! Poesi och prosa från beatgenerationen

Motivering Jättefint omslag som lockar till läsning, layouten

förmedlar på vissa ställen rätt känsla för de fanziner i det litterära

underground där vissa av texterna en gång såg dagens ljus

72


Författare/Utgivare Gunnar Harding och Per Planhammar (red.)

Titel Beat! Poesi och prosa från beatgenerationen

Formgivare Pompe Hedengren

Förlagsredaktör Christian Manfred

73


Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext Baskerville

Monotype 11,7/15 pt. Rubriker Baskerville Monotype 66,5/58 pt.

Originalproduktion Pompe Hedengren

Layout Pompe Hedengren

Repro Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryckeri Fälth & Hässler AB, Värnamo

74


Tryck 1 + 1 svart

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Munken Pure 1,3 100 gr

Bokbinderi Fälth & Hässler AB, Farsta

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Trådhäftad omslagsbok med flikar

Skyddsomslag (formgivare, material, behandling) Tryckt i 2 + 2,

svart samt PMS 5115U och matt presslack

Mått (skuret) 140 x 200 mm

Omfång 296 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 240 kr

Upplaga 3000 ex

Förlag Wahlström & Widstrand

ISBN 91-46-21244-2

75


Calle Ljungström Emma, vem är du?

Motivering Varje steg i letandet efter Emmas identitet utspelas i

flera dimensioner och speglas i spelet med de olika papperskvaliteterna

i de olika delarna av inlagan, denna lek känns dock inte pretentiöst

alls, fint tryck och typografi, bra band, direkt tilltal

76


Författare/Utgivare Calle Ljungström

Titel Emma, vem är du?

Fotograf Carl Hjelte

Formgivare Calle Ljungström

77


Förlagsredaktör Helena Baude

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext

Bodoni Book 11/14 pt. Titel Star-Crossed Lovers (av Calle

Ljungström)

Repro Calle Ljungström. Sidorna 97–128 Linjepunkt Repro AB

Tryckeri Sidorna 1–32 & 97–128 Rolf Tryckeri AB.

Sidorna 33–96 Ekotryck Redners AB

Tryck Sidorna 1–32 4 + 4. Sidorna 33–96 1 + 1. Sidorna 97–128

Presslackerade bildytor

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Ikono Silk

Elfenben 170 gr, Papyrus. Colorit Polargrön 80 gr, Papyrus

Bokbinderi Förlagshuset Nordens Grafiska AB, Malmö

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Klotöverdragen hårdpärm. Foliepräglad titel på Savanna 5460,

Zetatrade

Mått (skuret) 196 x 219 mm

Omfång 128 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 189 kr

Upplaga 500 ex

Förlag Habibi

ISBN 91-975675-0-7

78


Poppigt, sakligt, politiskt – 1960-talets konsthantverk och design

på Nationalmuseum

Motivering Detta är verkligen 60-tal, genomtänkt i alla delar,

utformningen är retroaktivt medvetet utan att ligga i mainstream,

en underhållande produkt

Författare/Utgivare A-M. Ericsson, M. Ernstell,

J. Norrman, Cilla Robach

79


Titel Poppigt, sakligt, politiskt – 1960-talets konsthantverk

och design på Nationalmuseum

Formgivare Matilda Plöjel

Förlagsredaktör Ingrid Lindell

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext Helvetica

Neue Bq 55 roman 8/10, 5 pt. Rubriker Helvetica Neue Bq 66 medium 47/53 pt

Originalproduktion Esther Schütz

Layout Matilda Plöjel

Repro Reprografen i Helsingborg AB

Tryckeri Civilen AB

Tryck Inlaga 2 + 2 färger, svart och PMS. Omslag 1 + 0 färger, svart,

blank seglaminering. Kassett 1 + 0 färger, svart, blank seglaminering.

Gördel 1 + 0 färger, svart, blank seglaminering.

80


Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Papper Omslag

Tom & Otto silk 300 gr, Map Sverige AB. Papper inlaga

Profisilk 150 gr, IGEPA. Papper kassett Tom & Otto silk 300 gr,

Map Sverige AB. Papper gördel To & Otto silk 150 gr, Map Sverige AB.

Bokbinderi Civilen AB

Mått (skuret) 165 x 220 mm. Kassett 223 x 167 x 22 mm

Omfång 7 st häften 16 s plus 4 s omslag. I st häfte 32 s plus 4 s omslag

Pris (cirkapris inkl. moms) 240 kr

Upplaga 2200 ex

Förlag Nationalmuseum, Stockholm

ISBN 91-7100-705-9

81


Martin Sundberg Tillvaratagna effekter

– Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

Motivering Sakletarbok och konstnärsbiografi, vackert band också

vad gäller material, färgval och den infällda bilden, rofylld typografi,

ett grandiost bokverk, notapparaten hänger ihop med texten, material

och utformning ger sällan sådan utomordentlig vikt och kraft åt

Jan Håfströms verk

82


Författare/Utgivare Martin Sundberg

Titel Tillvaratagna effekter – Om Jan Håfströms konstnärskap

och konstnärsroll

Illustratör/Fotograf/Konstnär Jan Håfström

Formgivare Johan Laserna

83


Förlagsredaktör Thomas Andersson

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext Scala Sans 9,6/2,6 pt. Rubriker Scala Sans 16/20 pt

och 12,5/16 pt

Originalproduktion Johan Laserna

Layout Johan Laserna

Repro Johan Laserna

Tryckeri Preses Nams, Riga

Tryck 1 + 1 (444 sidor), 4 + 4 (3 sidor)

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Lessebo Design

Smooth naturvit 120 gr. Bildark Zanders Ikono Silk elfenben 135 gr

Bokbinderi Preses Nams, Riga

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts) Brillanta

Calandré 34045, folieprägling i vitt och svart på pärmens rygg och

framsida. Etiketter på fram- och baksida Raflatac antikvit med

struktur 90 gr, tryckta 4 + 0, efterbehandlade med matt offsettlack,

infällda i blindpräglingar. För- och eftersättspapper Impression

Keykolour Mineral shale 150 gr. Svarta kapitäl- och märkband

Mått (skuret) 167 x 240 mm

Omfång 476 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 418 kr

Förlag Makadam Förlag

ISBN 91-7061-016-9

84


Åke E:son Lindman Point of view

Motivering Perfektionistiskt projekt, uppseendeväckande superbt

fotografiskt tryck, bilder som konstverk, känns som ett särtryck i

svensk bokkonst, elegant typografi här helt ställt i fotografins tjänst

Författare/Utgivare Thorbjörn Andersson

Titel Point of view

Fotograf Åke E:son Lindman

Formgivare Petter Antonisen

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext Sabon. Rubriker Railroad. Bildtext Futura

Repro db grafiska

Tryckeri db grafiska

Tryck Offset/triplex

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Ikono Gloss 200 gr

och Curious translucent 82 gr. Omslag

Ikono Silk elfenben 250 gr

Bokbinderi db grafiska

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Klammerhäftning

Mått (skuret) 297 x 420 mm

Omfång 36 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 200 kr

Upplaga 1000 ex

Förlag Fotograf Åke E:son Lindman AB

86


Eric Ericson Panorama

Motivering Ett utmanande projekt har genomförts på hög nivå

med strålande resultat, mycket bra bokbinderi och tryck

Författare Eric Ericson

Titel Panorama

Illustratör Eric Ericson

Formgivare Eric Ericson

Förlagsredaktör Rolf Classon

Typsnitt Akzidens Grotesk

Layout Eric Ericson

Repro Linjepunkt, Falun

Tryckeri Wassbergs + Skotte Tryckeri pocketboken Nørhaven

Paperback A/S. Faktor Peter Ögren, Linus Frankell

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör)

Munken Lynx 200 gr

Bokbinderi Åhnbergs Bokbinderi. Bokbinderi

pocketboken Nørhaven Paperback A/S.

Skyddsomslag (formgivare, material,

behandling) Savanna 5020

Mått (skuret) 420 x 290 mm

Omfång 54 sidor som är dragspelbundna

och möjligt att dra ut till 21 m

Pris (cirkapris inkl. moms) 2700 kr

Upplaga 1000 ex

Förlag Kartago Förlag

ISBN 91-89632-43-5. Pocketboken 91-89632-44-3

91


Hedersomnämnande

Mia Gröndahl Drömmen om Jerusalem

– Lewis Larsson och American Colony Photographers

Motivering För fin återgivning av de handkolorerade gamla

fotografierna samt för att ha utnyttjat omslagets båda sidor

för panoramabilder

94


Författare/Utgivare Mia Gröndahl

Titel Drömmen om Jerusalem – Lewis Larsson och American

Colony Photographers

Fotograf Lewis Larsson, Furman Baldwin, Elijah Meyers m.fl.

Formgivare Martin Högström

Förlagsredaktör Gösta Fleming

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext

ITC Century Light 9,5/13 pt. Rubriker Berthold Akzidenz Grotesk

Light 31/54 pt. Ingresser ITC Century Light 17/22 pt.

Bildtexter Berthold Akzidenz Grotesk Light 7,5/9 pt

Originalproduktion Gösta Fleming, Mia Gröndahl

Layout Gösta Fleming, Martin Högström

Repro Sven Westerlund/Projektor

Tryckeri Kristianstads Boktryckeri AB

Tryck 4 + 4

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Arctic The Volume

150 gr, Arctic Paper

Bokbinderi Kristianstads Boktryckeri AB

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Trådbunden pärmbok. Foliering Iris 130 gr. F & E Colorit 130 gr

Skyddsomslag (formgivare, material, behandling) Gösta Fleming,

Martin Högström. Munken Lynx 150 gr, 4 + 4, mattlack

Mått (skuret) 214 x 268 mm

Omfång 312 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 495 kr

Förlag Journal

ISBN 91-974894-5-X

95


Hedersomnämnande

Staffan Schöier, Stefan Wermelin Svenska Ord & Co

– Hasse & Tage, saga och sanning

Motivering För lekfullheten i ett levande underhållningsarkiv,

en renodlad och lustfylld kavalkadbok i generöst format och utseende,

myllret och det raka tilltalet motsvarar upphovsmännens ambitioner

Författare/Utgivare Staffan Schöier, Stefan Wermelin

Titel Svenska Ord & Co - Hasse & Tage, saga och sanning

Formgivare Claes Gustavsson

Förlagsredaktör Susanna Eriksson Lundqvist.

Bildredaktör Ingemar Perup

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext

Caslon S40 10/13,5 pt. Bildtexter Trade Gothic 7/10 pt.

Övriga typsnitt i olika grader Trade Gothic Condensed,

Champion HTF Heavyweight, Trixie, Bell Gothic.

Repro Fälth & Hässler AB, Värnamo

Tryckeri Printer Trento, Italien

Tryck Offsettryck

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Tauro offset 140 gr

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts) Trådbundet

hårdband med klotrygg. Brillianta Callandre mörkblå. Vit folietryck

på ryggen. Blått läsband. CD-skiva i ficka på pärmen

Mått (skuret) 250 x 300 mm

Omfång 296 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 457 kr

Upplaga 45000 ex

Förlag Albert Boniers Förlag

ISBN 91-0-010399-3

97


Hedersomnämnande

Carolina Söderholm Svenska formgivare

Motivering För fint tryck på omslagets klot

Författare/Utgivare Carolina Söderholm

Titel Svenska formgivare

Formgivare Inlaga Maria Jörgel Andersson. Omslag Jacob Wiberg

Förlagsredaktör Lena Amurén

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Brödtext

Berling (Linotype) Regular 9,2/12,8 pt. Bildtext Berling Italic 7/10 pt.

Kapitelrubriker Berling Regular 24/28 pt. Ingresser Berling

Regular 10/16 pt. Mellanrubriker Berling Italic 11/18 pt.

Kolumntitel och paginering Adobe Garamond Expert 10/12 pt.

Omslag Berling antikva

Layout Inlaga Maria Jörgel Andersson. Omslag Jacob Wiberg

Repro Preses Nams, Riga

Tryckeri Preses Nams, Riga

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Max satin

130 gr, IGEPA

Bokbinderi Preses Nams, Riga

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts)

Pärmöverdrag Savannah vit klot, tryckt 4/0. Etikett tryckt 1/0.

Guldfolieprägling på rygg. F&E 149 gr offsettryck 1/0

Mått (skuret) 170 x 205 mm

Omfång 256 s

Pris (cirkapris inkl. moms) 320 kr

Upplaga 4900 ex

Förlag Historiska Media

ISBN 91-85377-22-8

99


Hedersomnämnande

Design: Stockholm

Motivering För att med delvis lös rygg ha tillämpat en i kommersiellt

boktryck sällan använt spännande bindningsdetalj

Titel Design: Stockholm

Formgivare Research and Development

Förlagsredaktör Kerstin Wickman

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker)

Brödtext Berling Nova 11 15 pt. Rubriker SLNova. Övrig text

Berling Nova 9/12,5 pt och 7/10 pt

Layout Research and Development

Repro Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad

100


Tryckeri Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Munken Print 150 gr,

Arctic Paper

Bokbinderi Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts) Trådhäftad

omslagsbok i schweizisk bindning. Curious Touch Arches 250 gr,

Arjo Wiggins. För- och eftersätts Impressions Keykolour Parchment

250 gr, Arjo Wiggins

Mått (skuret) 170 x 240 mm

Omfång 176 s

Förlag Stockholms stadsmuseum, Stockholm

ISBN 91-85233-41-2

101


Hedersomnämnande

Gunnar Smoliansky, Claes Bäckström Sotbrand

Titel För kassettens och omslagets kongeniala utformning

mot innehållets sotiga budskap

Författare Claes Bäckström

Titel Sotbrand

Fotograf Gunnar Smoliansky

Formgivare Henrik Nygren

Förlagsredaktör Johanna Mo

Typsnitt (grad och kägel för brödtext resp. rubriker) Futura,

Elsner & Flake book 12/13,3 pt.

Originalproduktion Judith Wernholm/Kool

Repro Fälth & Hässler AB, Värnamo

102


Tryckeri Fälth & Hässler AB, Värnamo (bilddel), Norrbacka Tryckeri

(textdel samt för- och eftersätts)

Tryck Offsettryckta fotografier i triplex samt lack och boktryck text

Inlaga papper (kvalitet, gramvikt, leverantör) Mohawk Superfine Eggshell

Ultrawhite 148 gr, Map Sverige AB.

Bokbinderi Carl Svanberg Bokbinderi, Lessebo

Band (tryck/prägling, material i överdrag och försätts) Trådhäftad pärmbok med

överdrag av Normandie Lorp Blanc, Tex Libris/Zetatrade. Folieprägling i svart på

framsidan. Boktryckt för- och eftersätts av Mohawk Superfine Eggshell Ultrawhite

148 gr, Map Sverige AB. Omslagstypografi Futura, Elsner & Flake book 106 p.

Kassett Boktryckt kassett av Grå Board 600 gr, Map Sverige AB. Bigad och

öljetterad av Norrbacka Tryckeri. Format: 190 x 295 mm. Upplaga 3 x 100 ex.

Mått (skuret) 120 x 185 mm

Omfång 16 + 40 s

Pris (cirkapris inkl. moms): 220

Upplaga 1500 ex

Förlag Modernista

ISBN 91-88748-97-9


Svensk Bokkonst 2005

Elektorsförsamling

Biblis – Anita Ankarcrona.

Föreningen Svensk Form – Ulf Beckman.

Föreningen Svenska Tecknare – Leif Eriksson.

Grafiska Förtagens Förbund – Bill Ingemarson.

Grafiska Institutet – Stefan Lundhem.

Grafiska Medieförbundet – Lars-Erik Karlsson.

Högskolan för design och konsthantverk – Sara Lund.

Konstfack – Hans Cogne.

Kungl. biblioteket – Gunnar Sahlin och Wolfgang Undorf.

Nationalmuseum – Ingrid Lindell.

Nordiska föreningen för mindre förlagg, NOFF – Elisabet Fredriksson.

Stockholms Typografiska Gille – Karlerik Lindgren.

Svenska Antikvariatföreningen – Glenn Sjökvist.

Svenska Bokhandlareföreningen – Fredrik Lind.

Svenska Fotografers Förbund – Georg Sessler.

Svenska Förläggareföreningen – Sara Nyström.

Sveriges Författarförbund – Mailis Stensman.

Sveriges Läromedelsförfattares förbund – Christina Hansson.

Arbetsutskottet

Bill Ingemarson, boktryckare.

Fredrik Lind, bokhandlare.

Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie, ordförande.

Wolfgang Undorf, förste bibliotekarie, sekreterare.

105


Jury

Per Cullhed, bokbindare.

Karin Almlöf, grafisk formgivare.

Bodil Forsberg, marknadschef (deltog ej i sammanträden).

Clas Kjellin, boktryckare.

Lennart Nordenmark, formgivare (deltog ej i sammanträden).

Ewa Stackelberg, fotograf.

Wolfgang Undorf, förste bibliotekarie, sekreterare

(ej röstande).

More magazines by this user
Similar magazines