Handledning Katalog -1955 (Plåten)

kb.se

Handledning Katalog -1955 (Plåten)

Edda Saemundar (= den äldre Eddan): Först utgåvor på originalspråket:

1. utan utgivare - kronologiskt,

2. med utgivare - alfabetiskt efter dennes namn.

Därefter översättningar alfabetiskt efter språk.

Inom varje språk:

1. utan angiven översättare - kronologiskt efter utgivningsår,

2. med översättare - alfabetiskt efter översättarens namn.

B. anonyma uppslagsord

Lappar med samma anonyma uppslagsord ordnas:

a) om uppslagsord är det första ordet i titeln, enligt därpå följande ord

b) om uppslagsord i titeln föregås av ett annat ord, enligt det föregående ordet

(med bortseende från bestämd och obestämd artikel).

Om de föregående orden är lika, bestäms ordningen av de efter uppslagsordet följande orden.

Exempel:

Tidskrift för arbetsledare

Tidskrift för ett och annat

Tidskrift, De blindas

Tidskrift, Ny, för arbetsledare

Tidskrift, Nyare, för arbetsledare

Tidskrift, Nyare, i fiskevård

Uniformer, Svenska

Uniformer, Svenska arméns

Uniformer, Svenska arméns och flottans

C. geografiska namn som uppslagsord

1. Skrifter av allmän karaktär som handlar om eller berör orten

2. Skrifter utgivna av eller rörande institutioner, sällskap och liknande som har sitt säte

på orten.

More magazines by this user
Similar magazines