Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

hiab.no

Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

Flexibel ochtillförlitligutrustningsäkerställer attförsvarsmaktenär stridsklar i allasituationer ochför alla uppgifter.Hiabs kranar ochkroklastväxlareökareffektiviteteni danskaförsvarsmaktensunderhållstjänst.Danska försvarsmaktensmaskinpark utökas inomkort med ett betydandeantal splitternya fordonfrån MAN. Enligt avtaletsom ingicks i fjol kommerfordonen att utrustas med22 lastbilskranar och 133 kroklastväxlare,som Hiab kommer att leverera till MANtillsammans med sin danska importör SAWO.Försvarsmakten använder redan en del avlastbilarna, och leveranserna beräknas varaslutförda till kommande vinter.I och med denna leverans kommer HIABXS 099 B2-kranar och MULTILIFT MSH-165-SC-kroklastväxlare, som särskilt konstrueratsför försvaret och har en lyftkapacitetpå 16,5 ton, att tjänstgöra i den danskaförsvarsmakten. Kroklastväxlarna utrustasmed en anordning för containerhanteringoch en lagringsenhet för hantering av rullflakoch 1C- och 1CC ISO-containrar. Krokarmenstyrs av Hiabs, av militären godkända,styrsystem SPACE4000.Kranarna i lätta kapacitetsklassen har enlyftkapacitet på 8,9 tonmeter och en räckviddpå 7,8 meter. De är utrustade med HIABFörsvarsmakten ställerextremt höga kvalitetskrav påutrustningen.V80-ventil och styrsystemet HiDuo; kranarnakan köras med fjärrstyrning, under stridsförhållandenmed kabelstyrning eller manuelltmed handspakar.HIAB XS 099 B2 är en speciell kran i detavseendet att den kan flyttas från ett fordontill ett annat på mindre än en timme.MULTILIFT MSH-165-SC-kroklastväxlare som särskilt konstruerats för försvaret och har en lyftkapacitet på16,5 ton kommer att användas av den danska försvarsmakten.method 2.2008 15

More magazines by this user
Similar magazines