06.08.2021 Views

Vinter 2020

Hej pedagog! Lite vinterinspiration till dig.

Hej pedagog! Lite vinterinspiration till dig.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Hej pedagog!

Maj Bylocks

äventyrs-klassiker

får nytt liv!

sid. 5

MAJ BYLOCKS • ÄVENTYRS-KLASSIKER

Stärk läsglädjen för

flerspråkiga elever

sid. 6

Väck läslust

med digitala

och analoga

verktyg

sid. 12

Aktuella boktips!

6-8

år

9-12

år

13+


Hej pedagog!

Hegas lättläst-nivåer

I det här numret får du läsa om hur dina kollegor

använder gamification och digiloga (digitala och

analoga) verktyg i klassrummet. Det väcker inte bara

barns intresse utan ökar också tillgängligheten för

alla elever. Läs på sida 6 om hur du som lärare för

elever med svenska som andraspråk kan arbeta med

läsning på ett inkluderande och individanpassat

sätt. Om du arbetar med klassiker i klassrummet vill

vi varmt rekommendera vår nyutgåva av Maj Bylocks

lättlästa äventyrs-klassiker - med nya illustrationer

och moderniserat språk! Läs mer på sida 5.

Det arbete du gör dagligen för att väcka läslust

hos våra barn och unga inspirerar oss alla. Fortsätt

med det!

Rätt utmaning på rätt nivå

Det är viktigt att alla kan hitta en bok som är lätt

att läsa. Lika viktigt är det att utmanas i sin läsning.

Med Hegas nivåer är det enkelt att hitta nästa steg i

läsningen. För varje nivå ökar språkets komplexitet

och svårighetsgrad.

Allra viktigast är förstås att bokens handling är

bra. Oavsett nivå eller om det är vardagsberättelser,

spänning, romantik eller fantasy ska boken engagera

och beröra – det ger läslust!

Visste du att Hegas nya faktaserie Utforskaren

har en helt egen nivåsättning? Där avgör ämnet och

textmängden nivån. Utforska på olika nivåer!

Hälsningar

Andreas

Kinn

Linnea

Hegas-nivå 1:

För dig som vill ha en kort och koncis

läsupplevelse.

Hegas-nivå 2:

För dig som vill läsa berättelser på ett

enkelt språk med korta meningar.

Hegas-nivå 3:

För dig som vill ha en utmanande

berättelse med ett vardagligt språk.

Hegas-nivå 4:

För dig som vill läsa berättelser som

kräver en viss förförståelse och utvidgar

ditt ordförråd.

Hegas-nivå 5:

För dig som vill läsa på ett mer nyanserat

språk och möta fler svåra ord.

Hegas Utforskar-nivåer

Nivå 1:

För dig som är nyfiken på ämnet.

Vardagligt och konkret språk som är

enkelt att avkoda. Luftiga och bildrika

uppslag.

Malin

Susanne

Louise

Agnès

Emma

Nivå 2:

För dig som kan lite grann men vill

lära dig mer om ämnet. Vardagligt och

konkret språk som är enkelt att avkoda.

Uppslag med både text och bild.

Nivå 3:

För dig som vill lära dig mer om

abstrakta teman, som rör vår omvärld

och vårt inre liv. Konkret språk som är

enkelt att avkoda. Uppslag med både

text och bild.

2

Kom ihåg att alla nivåer är lättläst-bearbetade!


Dyk ner i nyfikenheten

med nya faktaserien

Utforskaren

Hej oski!

Alla ska kunna hitta en bok som är lätt och lustfylld att

läsa. Även en faktabok ska engagera läsaren till att utmana

sig, testa nya saker och förstå sin omvärld bättre. Det är

därför vi tog fram Utforskaren, en ny lättläst fakta-serie

med egen nivåsättning. Till en början finns det böcker om

sport och ovanliga yrken.

En surftävling består av “heats” där

några surfare i taget visar upp sig i 20 minuter.

Sedan blir du bedömd av fem domare. Domarna

ger mellan 1-10 poäng på varje våg du surfat.

Det är de två bästa poäng-vågorna som ger dina

slutpoäng. Alltså kan du få 20 poäng som mest.

Tim i en barrel

18

En del av poängen får du från hur du klarar

olika tricks. Det kan till exempel vara att

kasta upp brädan från vågens topp utan att

släppa den med fötterna (Airs).

Carving

Airs

Cut-back

Experter guidar läsaren

Varje bok i Utforskaren-serie

ingår i ett större tema, där sport

och ovanliga yrken är först ut.

Alla böcker i serien bygger på

ett personporträtt där en aktiv

utövare eller expert berättar

om sina erfarenheter och tankar

kring ämnet. Det ger en personlig

och engagerande läsupplevelse

samtidigt som läsaren får stöd

av bildrika uppslag, oavsett

Utforskar-nivå.

– Det är viktigt för oss att få

böckerna att vara lustfyllda och

inspirerande så att läsaren efter

att ha läst dem känner att ”JA!

Det här vill jag prova!” Då är

expertens personliga prägel på

boken viktig, säger redaktören

Andreas Hannervik.

Faktaserie med egen nivåsättning

I vanliga fall delar Hegas in sina

böcker i 5 nivåer, bland annat utifrån

ordens längd och svårighet.

Nivå-indelningen är annorlunda

för Utforskaren. De tre nivåerna

utgår ifrån mängden text och hur

konkret eller abstrakt ämnet är.

– Läsare av faktaböcker är ofta

redan intresserade av ämnet.

Ämnesspecifika ord som i vanliga

fall inte räknas som lättlästa ingår

antagligen i läsarens vokabulär,

berättar redaktören Linnea Carlquist.

u t fo rs k a r en

ISBN 978-91-7881-905-8

Alla böcker i vår egna faktaserie Utforskaren är lättläst-bearbetade med ett vardagligt och konkret

språk. Facktermer och begrepp kommer att förklaras för läsaren för att fördjupa kunskapen och

stilla nyfikenheten.

ISBN 978-91-7881-909-6

ISBN 978-91-8008-004-0

Du hittar alla titlar på hegas.se • 3


Spelifiera klassikern

så vaknar elevernas

intresse

Oliver

Snälle

Brownlow

Tobias Gard

Att lyfta in spelvärlden är ett sätt att arbeta med klassiker

i klassrummet. Enligt skolbibliotikare Tobias Gard väcker

det engagemang och skapar intresse för läsningen

samtidigt som spelens belöningssystem blir en extra

morot för eleverna. Vi tog reda på hur han skulle spelifiera

Hegas nya klassiker Oliver Twist.

poängterar att tanken bakom den

spelifierade uppgiften är viktig.

Vad ska eleverna uppnå med

spelandet? Dessutom är det viktigt

att eleverna inte blir varandras

motståndare i det spelifierade

textsamtalet, utan arbetar tillsammans.

Tobias Gard är skolbibliotekarien

som skrivit de rysliga böckerna

Knackaren och Under isen. Han har

ett stort intresse för spelifiering,

även kallat gamification. Att arbeta

med klassiker i skolan är väldigt

bra eftersom sådana berättelser

ofta finns återberättade i filmatiseringar,

spelversioner, radioteatrar

och serieromaner.

– Jag tror att somliga barn har

lättare att ta till sig berättelsen

om de har tillgång till flera olika

versioner av den, säger Tobias.

Textsamtal som spel

Tobias använder byggstenar från

speldesign under sina textsamtal.

Eleverna får ett uppdrag som de

stegvis ska klara av. För att eleverna

ska avancera i spelifierade

textsamtal behöver de diskutera

olika frågor kopplade till texten

de läst. När spelledaren, som ofta

är Tobias själv, anser att spelaren

svarat på frågan får eleverna ta sig

ett steg närmare målet.

– Jag gör mina spelifierade textsamtal

digitalt men man kan lika

gärna göra dem analogt genom att

klippa ut figurer som kan röra sig

på en spelplan av papper.

Ledtråd som belöning

Vid spelets slut får eleverna alltid

en belöning. Det kan vara en

ledtråd till vad som händer längre

fram i boken eller att de digitala

spelfigurerna får nya tillbehör eller

utför en rolig dans. Men Tobias

Bylocks lättlästa klassiker

Maj Bylock har återberättat flera

kända klassiker på ett lättläst sätt.

Tobias anser att hon är duktig

på att bearbeta historier så att

känslan från ursprungsberättelsen

finns kvar. Oliver Twist är inget

undantag. Tobias beskriver själv

boken som en riktig bladvändare

som du ogärna lägger ifrån dig när

du väl börjat läsa. Och visst är det

svårt att inte bli tagen av pojken

Olivers öde.

– Tack vare Bylocks version av

Oliver Twist ges alla barn och unga

oavsett förutsättningar chansen

att ta till sig klassiker. Det känns

väldigt fint tycker jag, berättar

Tobias.

4 • Läsnycklar hittar du på merahegas.se


Räven

i fängelse

ISBN 978-91-7881-917-1

Fagin & Monks

Gamification av Oliver Twist

Men hur skulle det då kunna se

ut när boken om den fattiga och

föräldralösa pojken spelifieras i

klassrummet? Det är en utmaning

som lockar Tobias. Förutom att

det är actionfylld berättelse finns

det viktiga diskussioner i boken,

exempelvis relationen mellan fattiga

och rika. Under ett textsamtal

kring boken kan man låta eleverna

leta efter tidsmarkörer i texten.

Hur kan de genom att läsa texten

förstå att berättelsen utspelar sig

på 1800-talet?

Ett fartfyllt spel

Om Tobias skulle utveckla ett eget

spel kopplat till Oliver Twist skulle

det bli väldigt fartfyllt.

– Då skulle jag låta Oliver bli jagad

av skurkarna Fagin och Monks

på en spelplan. Uppdraget skulle

vara att hjälpa Oliver till tryggheten

hos den snälle herr Brownlow.

Belöningen om eleverna klarade

uppdraget skulle vara att få sätta

skurkarna bakom lås och bom i

fängelset.

Maj Bylocks

äventyrsklassiker

får nytt liv!

MAJ BYLOCKS • ÄVENTYRS-KLASSIKER

Vi har äran att få återutge Maj Bylocks älskade lättlästa

klassiker-serie! För många är Maj Bylocks äventyrsklassiker

ett första möte med en klassiker. Men i dagsläget

står böckerna sönderlästa och slitna på bibliotekshyllorna

runtom i Sverige. Hegas vill därför fortsätta värna om

Maj Bylocks arv genom att släppa nyutgåvor av de

klassiska böckerna.

Klassiker i nya kläder

Nya omslag, ett moderniserat

språk och illustrationer av

nyexaminerade illustratörer och

serietecknare ger berättelserna ett

nytt liv! Valet av nyexaminerade

illustratörer handlar om att ge

talangfulla människor chansen att

komma in på arbetsmarknaden

och testa på bokformatet.

Först ut är Oliver Twist

Med nyutgåvan vill vi locka de

unga läsarna mellan 9 till 12 år,

med nya och spännande omslag

och illustrationer! Först på tur är

Oliver Twist, historien om den fattiga

lilla pojken på äventyr i London

på 1800-talet. Moby Dick kommer

härnäst. Håll utkik efter fler!

Du hittar alla titlar på hegas.se • 5


ISBN 978-91-7543-652-4

Staden

När Hodja kom till Bagdad blev han förskräckt.

Han hade aldrig sett en så stor stad.

Det var så många människor där att han blev

alldeles yr. ”Du store tid”, tänkte han, ”jag kanske

tappar bort mig själv här.”

Han blev mer och mer nervös. Han irrade runt en

bra stund.

– Har jag tappat bort mig själv nu? mumlade han

för sig själv. Bäst att kolla upp saken!

Han fick syn på en affär där man sålde frukt.

Kunde han få hjälp där?

في المدينة

عِندمَا أَىت جُحا إىل بَغدادَ‏ شَ‏ عرَ‏ بالرُّعبِ‏ . فهوَ‏ ملْ‏ يَرَ‏ قَطُّ‏ مدينةً‏

كبريةً‏ بهذا الشَّ‏ كلِ‏ منْ‏ قبل.‏ لقدْ‏ كانتْ‏ تعجُّ‏ بالنَّاسِ‏ حتَّى أنّهُ‏

أُصيبَ‏ بالدُّ‏ وارِ.‏

– يا إلهي،‏ رُبّ‏ ا أَضِ‏ يعُ‏ هنا،‏ قالَ‏ لنفسِ‏ ه.‏

وازدادَ‏ تَوتُّراً.‏ وقفَ‏ ونَظرَ‏ حَولَهُ‏ تائِهاً‏ لبُ‏ هةٍ.‏

– هلْ‏ تُهْتُ‏ اآلن؟ قالَ‏ مُتسائِالً.‏

– مِنَ‏ األفضلِ‏ أنْ‏ أتفقَّدَ‏ األمرَ‏ بنَفْيس!‏

وَقعَ‏ نظرُهُ‏ عىل دُكَّانٍ‏ يَبيعُ‏ الفاكِهة.‏ هلْ‏ يُ‏ كنُ‏ أنْ‏ يَجدَ‏ مَنْ‏

يُساعدُهُ‏ هُناكَ‏ يا تُرى؟

َ

42 43

Hodja är Mellanösterns svar på vår svenska

Bellman.

I boken finns text på både svenska och arabiska. Det bygger gemenskap och förståelse.

Elevens starkaste språk

är en resurs för lärandet

Klassrum med flerspråkiga elever kräver ett inkluderade

arbetssätt och individanpassad undervisning. Camilla

Jönsson, arbetar som förstelärare och undervisar i

engelska, svenska och svenska som andra språk och hon

har lång erfarenhet av just detta. Hennes utgångspunkt

är enkel – det som gynnar flerspråkiga elever gynnar alla.

Foto: Fredrika Porss

Det starkaste språket lägger

grunden

Ett inkluderande klassrum låter

elever läsa skönlitteratur både

på svenska och på modersmålet,

menar Camilla Jönsson. Elevens

starkaste språk stärker nämligen

både lärandet och skapar

läsglädje. Det bidrar till en

förförståelse och reflektion som

underlättar vid genomgång av

ämnesspecifika ord och begrepp.

På så sätt kan modersmålet vara

en bra grund att stå på när eleven

ska uttrycka sina tankar.

– Det är viktigt att som lärare

inse att alla språk har lika värde

och att man ser elevens starkaste

språk som en resurs för lärandet,

säger Camilla.

Använd modersmålet i

klassrummet

Att tala modersmålet i undervisningen

fungerar väl till uppgifter

med flera lösningar. Som ett

första steg brukar Camilla låta

elever som talar samma språk att

diskutera med varandra. Sedan

låter hon eleverna diskutera

tillsammans på svenska. Det

bidrar till att eleverna lär sig

språket och får ny kunskap.

– Det uppmuntrar möten,

bygger relationer, skapar glädje

och stärker elevernas självkänsla.

Camilla Jönsson

Dessutom frambringar det en

delaktighet som i sin tur framkallar

motivation och det skapar en

ömsesidig respekt och nyfikenhet

för varandra, berättar Camilla.

Metoderna gynnar alla elever

Det som gynnar flerspråkiga

elever gynnar alla elever, anser

Camilla. En tydlig lektionsstruktur,

olika stödmallar och arbete enligt

cirkelmodellen i klassrummet har

6

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


ISBN 978-91-7543-406-3

Den andra dottern steg också fram.

– O, min far, jag älskar dig lika mycket som

människan behöver luften hon andas.

Kungen flämtade av glädje. En sån lycka!

– Men du då, min kära Wajh al Suboh? sa han

till den yngsta. Hur mycket älskar du mig?

Prinsessan steg fram och sa:

– Jag älskar dig lika mycket som det behövs salt

till maten.

ثم التفت امللك إىل إبنته الوسطى وسألها:‏

– وأنت يا نور الضحى؟

‏:فتقدمت خطوة إىل األمام وأجابت

– أحبك يا أيب كحاجة اإلنسان إىل الهواء!‏

فانفرجت أساريره،‏ وضحِ‏ كَ‏ حتى بانت أسنانه مجدداً،‏ و

سعِدَ‏ مبا قالت.‏

ثم التفت إىل ابنته الصغرى وسألها:‏

– وحبيبة قلب أبيها وجهُ‏ الصُّ‏ بْحِ‏ ، كم تُحبني؟

فأجابت وجه الصبح:‏

– أحبك يا أيب كحاجة الزّاد إىل امللح!‏

16

17

Al-Hakawati väcker nytt liv i folksagor.

hjälpt henne. Hon tipsar om att

arbeta med något som kallas

för ”gummibandsövningar”.

Eleverna utgår från samma text

men får olika uppgifter beroende

på hur långt de kommit i sin

kunskapsutveckling. Texter som

alla har samma tema men olika

språkliga nivåer går också att

använda sig av.

– På så sätt skapas ett gemensamt

sammanhang viket ger

eleverna en kontext som underlättar

lärandet, säger Camilla.

Förtroende påverkar kunskapsutveckling

Lärararna är en viktig utgångspunkt

för den språkliga och

kulturella mångfalden, där en

positiv attityd till elevens olika

språk är av stor betydelse. Men

framför allt handlar det om att

bygga upp ett förtroende hos

eleven, eftersom det kan ha stor

betydelse för kunskapsutvecklingen.

– Trygga elever lär sig bättre.

Därför kan detta förhållningssätt

och syn på språkinlärning

gynna och underlätta för alla

elever oavsett språk.

Tips för

att arbeta

inkluderande!

1.

Använd inspelningsverktyg

så kan eleven

lyssna på texten i

förväg eller lyssna

i efterhand! Många

läromedel finns på

Inläsningstjänst med

stöd på flera språk.

På MeraHegas får

du tillgång till hela

Hegas utgivning som

e-böcker.

En gummibandsövning

är att alla eleverna läser

samma text men har

olika svåra uppgifter.

2.

Använd bildstöd eller

texter som speglar olika

kulturer och miljöer.

3.

Låt alla elever utgå

från samma text,

men individanpassa

uppgifterna till elevens

kunskapsutveckling.

Du hittar alla titlar på hegas.se • 7


Boktips till

dina elever!

Skruvade versioner

av klassiska sagor!

ISBN 978-91-7881-815-0

ISBN 978-91-7881-831-0

Zombie-enhörningar

eller Minecraft-zombies,

vad väljer du?

ISBN 978-91-7881-823-5

ISBN 978-91-7881-889-1

8

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se

Första delen om Sci-fi

i yttre rymden!

ISBN 978-91-7881-881-5


ISBN 978-91-7881-869-3

Knasiga äventyr i våra

grafiska romaner.

ISBN 978-91-7881-674-3

ISBN 978-91-7881-630-9

s,

Utforskar

relationer

och känslor.

ISBN 978-91-7881-835-8

Lär känna pirayor

på d jupet!

ISBN 978-91-7881-754-2

Du hittar alla titlar på hegas.se • 9


”Jag och mina elever

arbetade med forntiden

vilket inspirerade mig

att börja skriva”

Cecilia Sundh, författare

Andraklassare

ställer frågor

om Älgpojken

Älgpojken är en historisk

spänningsserie för

mellanåldern. Den handlar

om den norrländska

stenålderspojken Vind och

hans äventyr. Klass 2 på

Viktoriaskolan högläste

bokserien i klassrummet

vilket väckte en hel del

frågor. För att få svar

på sina nyfikna frågor

skrev klassen frågor till

författaren Cecilia Sundh.

Läs hennes svar om

historien bakom Älgpojken!

ISBN 978-91-7543-873-3

ISBN 978-91-7881-258-5

ISBN 0978-91-7881-656-9

Hur kom du på namnet

Älgpojken?

Min första idé till boken, kom

till mig i min fantasi. Jag såg en

pojke bli attackerad av en björn

och jag såg att en älg räddade

honom. Då började jag fundera

på varför älgen räddade honom.

Till slut hade jag fantiserat

ihop en berättelse. Jag tyckte

10 • Läsnycklar hittar du på merahegas.se


namnet Älgpojken passade bra,

eftersom Vind har en speciell

kontakt med älg-anden. I norra

Sverige var älgen dessutom det

viktigaste bytet under stenåldern

och älgen är den vanligaste

hällristningen i norra Sverige.

Den sista inspirationskällan var

ett litet älghuvud som hittades

vid en arkeologisk utgrävning

tre mil utanför Storuman. Det

älghuvudet var gjort av röd skiffer

och det är från stenåldern.

Har historien hänt på riktigt?

Nej, det mesta är påhittat. Men

det är sant att man använde röd

skiffer att tillverka verktyg på

stenåldern. I Norrland finns det

inte flinta, så de fick använda

andra stenar. Det är också sant

att man använde skidor på

stenåldern, för världens äldsta

skida är 5200 år och hittades i

Kalvträsk i Västerbottens län.

Varför skrev du boken?

Jag tyckte att det inte fanns så

många böcker om stenåldern och

speciellt inga böcker om hur det

var i Norrland under stenåldern.

Jag och mina dåvarande elever

arbetade med forntiden och det

gav mig inspiration att börja

skriva.

Andra böcker om

historiska platser …

På plats i tiden och

Hemlighets-serien är två

olika serier, för de som gillar

fartfyllda äventyr!

Boken ger ett personligt

perspektiv på ett

historiskt skeende och är

ett perfekt underlag för

dig som vill kunna samtala

om covid-19, sjukdomar

och rädslor.

Lisa och Max-serien handlar om två

syskon som upptäcker att deras

gamla släktingar har varit inblandade

i många upptäckter och uppfinningar.

Perfekt för nyfikna i mellanstadiet!

Du hittar alla titlar på hegas.se • 11


TIPS! Spana in

@mitt_digiloga_klassrum

på Instagram

Eleverna lyckas

med Helens

digiloga arbetssätt

Specialläraren Helen Larsson kombinerar digitalt med

analogt i klassrummet för att eleverna ska växa och

hitta läslusten. Hon kallar det för att arbeta digilogt.

– Digilogt är en benämning på en

härlig mix av digitalt och analogt.

Du byter inte ut det analoga mot

det digitala, utan tar det bästa av

båda i en skön och genomtänkt

mix.

Helen såg tidigt fördelarna med

de digitala verktygen. Elever som

kämpar med att forma bokstäver

med pennan kan skriva på datorn

för att få fokusera på vad de vill

berätta. Något som ger eleverna

ett ökat självförtroende och

hjälper dem växa.

– När jag sedan fick tillgång till

fler digitala verktyg upplevde jag

att det var enklare att få med alla

elever i undervisningen.

QR-koder för självständighet

De digitala QR-koderna

kan användas för att skapa

tillgänglighet vid läsningen

genom att leda till ljudboken.

Helen tipsar om att använda

QR-koderna för att leda eleverna

till fördjupningsfrågorna som

tränar läsförståelse. Koderna

kan till exempel spridas i boken.

Att göra arbetsmaterialet

tillgängligt på det här sättet gör

att eleverna söker upp uppgifter

och instruktioner på egen hand.

Det bidrar till att eleverna blir mer

självständiga.

Bokrecensioner som snackar

Ett annat sätt att arbeta digilogt

är att låta eleverna recenserar

böcker digitalt. Det kan vara att

spela in en film, göra en podd eller

skapa kreativa dokument. Något

som är extra populärt hos Helens

elever är att använda appar som

Chatterpix och AnimateAnything

som får vad som helst att börja

prata. Då kan eleverna ta en

bild på boken tillsammans med

figurer de gjort i slöjden och

sedan låta figurerna berätta om

boken.

Syftet är att eleverna ska lyckas

– För mig är syftet med det

digiloga arbetssättet att eleverna

ska lyckas! Att skapa möjligheter

för samtliga elever att nå så långt

som möjligt i sin utveckling är

något som jag som lärare hela

tiden strävar efter. Det kräver en

rad olika individanpassningar,

både vad gäller nivå och

arbetssätt. Det är enklare med

digitala hjälpmedel.

12 • Läsnycklar hittar du på merahegas.se


En stor fördel med det digiloga

arbetssättet och att använda

digitala verktyg i undervisningen

är att eleverna kan arbeta med

samma uppgift utifrån sina

förutsättningar.

– Det märks på eleverna att de

blir glada när de lyckas! Jag minns

särskilt en elev som vägrade

att hålla i en penna i början av

årskurs 1. Efter att ha fått använda

lärpatta till allt skrivande i tre

månader bad eleven själv om att

få börja skriva med penna.

Testa skanna QR-koden här!

Genom att använda

appen Chatterpix kan

eleverna skapa enkla

bokrecensioner genom

att skapa multimodala

meddelanden.

En digilog lektion om våren!

Vi repeterar vad en blomma behöver

genom att göra en gemensam

dokumentation av det i programmet

Lynx på Clevertouchen.

”Det märks på

eleverna att de blir

glada när de lyckas!

Jag minns särskilt

en elev som vägrade

att hålla i en penna

i början av årskurs 1.

Efter att ha fått

använda lärpatta till

allt skrivande i tre

månader bad eleven

själv om att få börja

skriva med penna.”

Helen Larsson, speciallärare

Tips på digitala verktyg!

Vilka appar behöver du? Helen tipsar om att börja med

en app du verkligen har användning för. Sedan kan du

bygga på ditt eget digiloga klassrum efter hand.

I Chatterpix och

AnimateAnything kan eleven

animera vad som helst som ska

få säga något. Kanske boken,

husdjuret eller teckningen?

CloudQr är en app där du

kan skapa QR-koder med olika

innehåll. I koderna kan det

gömma sig texter, bilder, filmer

eller instruktioner.

Dagens NO-lektion

Vi började med att tillsammans

repetera kretsloppet och

samtidigt modellerade jag med

min iPad kopplad till interaktiva

tavlan. Därefter gjorde eleverna

sina egna dokumentationer i

appen Tayasui Sketches.

MeraHegas är Hegas digitala

plattform för Läsnycklar och

Tema-boxar. Läsnycklarna

är anpassningsbara efter

dina elevers förutsättningar.

Läsnycklarna är kostnadsfria

efter du skapat ett konto.

Läs mer på sista sidan.

Du hittar alla titlar på hegas.se •13


Bli en del av

läslust-äventyret!

Följ oss på

Instagram.

Presentation av höstens titlar

Vill du se alla höstterminens titlar i ett svep? Kolla in våra grymma

redaktörer presentera utgivningen på vår Youtube-sida.

Att klä ut sig till

Flugo får sagorna

att vakna till liv.

Läs mer på bloggen!

Håll koll på Hegas!

Prenumera på

nyhetsmejlen.


VAD ...

tycker du om ....?

gör du för ...?

anteckningar

Reporter-

Block

Reporterblocket

Ett källkritiskt förhållningssätt måste alla elever ha med

sig. Sätt reporterblocket i händerna på dina elever och de

kommer att gräva upp sensationella nyheter.

30-pack

690 kr

REPORTER

Har du sett?

SPLEJ har fått en ny illustratör!

Anette Bengtsson

Vargas illustrerar den

senaste delen i serien.

Bokpraten på YouTube

Du vet väl att

Hegas har bokprat

till gamla

och nya titlar på

vår Youtube-sida?

Hämta inspiration

eller låt barnen titta och välja

bok som låter roligast.

Hur arbetar jag

med lättlästa böcker

i klassrummet?

Köp Flugo!

Bibliotekets och

klassrummets bästa

maskot. Pris: 130 kr

inkl. moms.

Visst är du med i vår nystartade

Facebook-grupp Lättläst i klassrummet?

Där diskuterar vi hur du kan använda

lättlästa böcker i din undervisning.

Häng med oss!

Du hittar alla titlar på hegas.se • 15


MeraHegas

– av lärare för lärare

Underlätta din undervisning med MeraHegas! Ta del

av Läsnycklar till alla våra titlar, e-böcker med talsyntes

och Tema-boxar om kärlek, källkritik eller mobbing.

Allt digitalt arbetsmaterial är framtaget av legitimerade

lärare för lärare – kopplat till Lgr 11.

Tema-box

Kom igång!

Läs mer på

merahegas.se/

inspiration

Färdigt material att arbeta med

Vill du slippa lägga tid på att

ta fram eget arbetsmaterial

till böckerna ni läser i klassen?

Använd de färdiga digitala och

kostnadsfria Läsnycklarna till

alla våra titlar! Eleverna svarar

på uppgifterna med antingen

text, bild, ljud eller film. Du

redigerar och väljer ut innehållet

eleverna ska arbeta med. Det

skapar en kreativ och interaktiv

läsupplevelse som underlättar

din lektionsplanering.

Ämnesöverskridande Tema-boxar

Jobba ämnesöverskridande med

ämnen som kärlek, källkritik

och mobbing i våra Tema-boxar!

Materialet i Tema-boxarna är särskilt

framtaget att passa i ditt

klassrum. I boxarna får du specialutvecklade

arbetsuppgifter,

lektionsförslag, idéer och boktips

samt ett färdigt urval av titlar

med anknytning till temat – allt

för att skapa läslust och litteraturintresse

hos dina elever!

Kom igång med MeraHegas!

Lärarhandledning

Tema-box

Amulett 9-12 år

Tema-box

eBok

Kostnadsfri

prenumeration

Prenumeration

Läsnycklar med talsyntes

X X

Anpassa Läsnyckelns

utseende själv! X X

Du väljer om eleverna svara

med ljud, bild, film eller text X X

Hela vår utgivning som

e-böcker

X

Talsyntes till alla e-böcker

X

Tema-boxar om aktuella

ämnen

X

Tema-boxar med lektionsplanering

och extramaterial

X

MeraHegas är din och

dina elevers digitala

verktygslåda.

Hegas böcker – Lätta att läsa. Svåra att motstå.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!