06.08.2021 Views

Våga snacka sex!

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

VågA

snacka sex!

Aktuella boktips!


Stärk sexualundervisningen

i skolan!

Alla elever har rätt att få en likvärdig undervisning om

sexualitet, identitet och relationer. Någon som är van vid

att arbeta inkluderande med sex och samlevnad är Anna

Ahlund, legitimerad lärare och författare till Våga Längtaserien.

I april får böckerna sällskap av Våga Längta-spelet, ett

verktyg för dig som vill arbeta kring frågor runt lust, sex och

relationer på högstadiet och gymnasiet.

Foto: Jessica Ahlfont

Vinn ett

författarbesök!

Nu har du chansen att

vinna ett författarbesök

med Anna Ahlund.

Skanna

QR-koden

för att

delta!

redan där. Snarare är utmaningen

att få elever att våga delta i samtal

om sex, utan att de känner att

det blir för personligt eller privat.

– När man istället kan prata

om litteratur är det enklare, för

man har något gemensamt att

utgå ifrån, och kan prata om

personerna i boken istället för

sig själv.

Spel som väcker diskussion

Våga Längta-spelet är ett nytt,

roligt och engagerande sätt att

samtala om sex. Spelmomentet

sporrar ovilliga läsare, som har

chans att vinna genom att diskutera

böckerna.

Spelets kärna är de diskussionsfrågor

som finns kopplade

till varje bok. Tanken är att diskussionerna

på ett naturligt sätt

ska leda eleverna vidare i spelet.

Genom att lyfta och diskutera

ämnen som känslor, sexualitet,

identitet, relationer, samtycke

och normer blir spelet ett bra

verktyg att använda sig av inom

arbetet med sexualundervisningen

i skolan. Hur säger man

nej när man vill olika saker? Hur

vet man ifall en annan person vill

ha sex? Är vita lögner okej för att

inte göra någon annan ledsen?

– Ett värderingsspel är en bra

form för att få till diskussioner

på ett roligt och avslappnat sätt,

säger Anna.

13 +

Så här spelar ni!

I korthet går spelet ut på två

saker, att diskutera och att vinna!

Man kan spela antingen med

alla kort till alla Våga Längtaböcker,

eller välja ut en eller ett

par böcker att fokusera kring.

Spelet består av tre olika kort:

diskussions-, händelse- och

symbolkort. Ett exempel på

diskussionskort:

• Hur gör Jonas och Rafael för att

ta reda på ifall den andra vill?

Symbolkorten är symboler som

spelarna ska samla på sig för

att vinna. Spelaren som först

får fyra symbolkort och lyckas

motivera dessa till en av de fyra

böckernas handling vinner!

Anna Ahlund är legitimerad

lärare i svenska och musik för

högstadiet och gymnasiet. Hon

är författaren bakom Våga

Längta-serien: Någon annan,

Lättare i mörkret, Min tur nu och

Väntat så länge. I april släpps

Våga Längta-spelet, som utgår

från böckerna i serien.

– Relationer och sexualitet är

favoritämnen för mig. Jag såg

ett behov av bra lättlästa böcker

med den tematiken och med

representation inom HBTQspektrumet.

Att läsa om sex, lust och

relationer i olika former är

viktigt av flera anledningar.

– Dels för att ta reda på vad

man själv gillar, men också för

att börja fundera över var ens

egna gränser går, säger Anna.

Likvärdig sexualundervisning

är viktig

Anna berättar att många unga

HBTQ-personer lätt kan känna

sig exkluderade ur sexualundervisningen,

när samkönat sex eller

transsexualism bara nämns i

förbifarten. För att ge alla elever

en likvärdig undervisning krävs

det därför ett inkluderande

klassrum. Representation är

viktigt. Att eleverna får chans att

läsa om personer som påminner

om dem själva med erfarenheter

som känns relevanta. Lärarens

ordval kan också påverka hur

inkluderade eleverna känner sig.

– En kommentar som ”alla

tjejer stannar här och alla killar

går till biblioteket” blir onödigt

jobbig för den som funderar

över sin könsidentitet men kanske

inte vill prata om den än.

Vilka utmaningar möter lärare

när det kommer till sexualundervisning?

– Jag tror att rädslan för att

det ska bli för personligt kan göra

att diskussionerna inte når något

djup. Sen tror jag att rädslan

för att säga fel om till exempel

HBTQ-frågor gör att en del lärare

skyndar förbi det. Lösningen är

att läsa på, till exempel har både

RFSU och RFSL massor av bra

material på sina hemsidor, tipsar

Anna.

Sexsnack kan bli för privat

Enligt Annas erfarenhet, behöver

inte lärarna väcka elevers lust

till att prata om ämnen inom

sex och relationer. Intresset finns

VÅGA LÄNGTA-SPELET

ISBN 978-91-8008-092-7

Utgivning: 6 april

Pris 380 kr, Från 13 år

2

Du hittar alla titlar på hegas.se • 3


"... det borde vara ett lagbrott

att inte ha minst en uppsättning

av Våga längta-böckerna

på varje grundskola."

Makz Bjuggfält (@bogbibblan på Instagram).

Litteraturvetare och grundskollärare i biologi och svenska.

Snacka sex – packat & klart!

Jobba inkluderande med frågor runt

lust, sex och relationer på högstadiet och

gymnasiet med Våga Längta-paketet!

Du får alla fyra böcker med tillhörande

lärarhandledning. Nu kan du dessutom

kombinera böckerna med det nya Våga

Längta-spelet.

13+

+

70%

rabatt

Våga Längtapaketet

238 kr

(ord. pris 794 kr)

Vad gör sex och samlevnadsområdet

så komplext?

En av de svåraste frågorna med sex- och

samlevnadsundervisningen är att gestalta de där

svåra mellanrummen och gråzonerna där sex,

identitet, lust och samspel uppstår.

Varför borde varje grundskola ha

en uppsättning av ”Våga längta”-

böckerna?

Böckerna ger inte omedelbara svar men de vågar

ge sig ut på osäker is och levandegöra de där

frågorna som en lärare annars kan ha svårt att

göra verkliga. Den stora gärningen med böckerna

ligger i att de tar fasta på det svårdefinierade utan

att förlora en positiv syn på sex. Sex och lust tillåts

att vara lite läskigt och storslaget underbart på

samma gång.

Vilken av de fyra böckerna tycker

du bäst om? Och varför?

Jag tycker särskilt om den första boken, Någon

annan. Den är så flerbottnad och öppnar upp för

så många frågor som vi måste prata om med våra

elever; Hur är det att vara ensam? Att längta efter

närhet och tillhörighet? Hur mycket får man låtsas

vara någon annan online? Jag har inte mött detta

så väl skildrat i någon annan bok tidigare!

Till böckerna har vi släppt en lärarhandledning!

Som lärare får du tips och idéer om allt från

bemötande, ordval och lektionsupplägg. Dessutom

ingår diskussionsfrågor kring varje titel.

ISBN 978-91-7881-410-7

Pris 198 kr, 40 sidor

Våga Längtaspelet

380 kr

För dig som lärare

kan du vara trygg i att

spelet är framtaget

med Skolverkets

riktlinjer för sex och

samlevnadsundervisning

i åtanke.

Så här tyckte eleverna i åk 3 på

Internationella gymnasiet i Uppsala om spelet:

"Det var skönt att diskutera utifrån böckerna

och inte behöva prata om sig själv."

"Vilket roligt spel!"

Michael längtar efter att få

kyssas men det är svårt att

hitta någon i verkligheten. På

Instagram är det lättare. Där

kan han vara Mika och där

finns Loe. Men är det verkligen

okej att låtsas vara någon annan?

Vad kommer Loe att säga

om sanningen avslöjas?

ISBN 978-91-7881-390-2

Pris 149 kr, Hegas-nivå 4

Lova är tillsammans med Namir.

De har försökt ha sex, men

det blev inte bra. Nu har hon

bestämt sig för att de ska prova

igen. Men tänk om Namir

inte vill den här gången.

ISBN 978-91-7881-395-7

Pris 149 kr, Hegas-nivå 4

VÅGA LÄNGTA-PAKETET

ISBN 978-91-7881-605-7

Ingår gör:

• Någon annan

• Lättare i mörkret

• Väntat så länge

• Min tur nu

Våga Längta-lärarhandledning

Mira har varit kär i Julia så

länge hon kan minnas men

har aldrig sagt något. Under

en brandövning i skolan råkar

de bli inlåsta tillsammans. Ska

Mira våga säga något nu, eller

kommer allt bara att bli fel?

ISBN 978-91-7881-400-8

Pris 149 kr, Hegas-nivå 4

Annas tips till dig vill bli bäst på

sex- och samlevnads-undervisning:

Läs mycket ungdomslitteratur!

Använd koden

VÅGALÄNGTA

Gäller enbart på Hegas

hemsida, max 1 köp/

kund.

Jonas och Rafael är bästa

vänner. De kan prata om allt.

Nästan. Rafael skämtar alltid

om hur snygg Jonas är och att

hans pojkvän måste ha tur.

Men Rafael vet inte vad Jonas

egentligen drömmer om.

Skulle saker förändras ifall han

visste hans innersta tankar?

ISBN ISBN 978-91-7881-405-3

Pris 149 kr, Hegas-nivå 4

4

Du hittar Alla alla priser titlar är exkl. på hegas.se moms. • 5


ISBN 978-91-7881-248-6

15+

Sexualitet,

relationer och

samlevnad

ISBN 978-91-7881-625-5

Nadja

Idag, 12:25

Vad snackar du om?

Har du pratat med honom?

Jag kan inte

Fan

Jag kan bara inte

Det har gått en vecka nu Vanessa

Du måste säga det

ISBN 978-91-8662-539-9

Nej

Nej

ISBN 978-91-7881-251-6

Pirriga

böcker om

sex och

kärlek

34 35

Det var bara ett misstag

Det skulle förstöra honom

Det känns som en dålig

idé att inte säga det.

Jag vill inte

Jag kan inte

Jag kan inte

Det var bara ett misstag Nadja

Jag vill inte ödelägga hela mitt

förhållande på grund av ett litet

misstag på fyllan.

ISBN 978-91-7543-559-6

ISBN 978-91-7881-630-9

ISBN 978-91-8008-200-6

6

Isak skyndar efter Amal ut i hallen. Det är

skönt att komma bort från Julian.

De borde ha gått hem istället, som Isak

ville.

Nu är Amal sur, det märks. Han står

böjd och letar efter sin ena sko. Tröjan har

hasat upp i ryggen. Isak smeker över den

ljusbruna, lena huden där.

När Amal rätar på sig hittar Isak hans

hand.

”Kan jag följa med dig hem?” viskar han

och drar in Amal i en kram.

ISBN 978-91-8008-000-2

ISBN 978-91-7543-876-4

ISBN 978-91-8008-053-8

Han vill bara att allt ska kännas som

vanligt mellan dem.

Försiktigt nuddar han Amals naglar. Inuti

honom känns allt snurrigt.

Spelningen och festen. Julians smaklösa

och häftiga naglar. Allt blandas ihop. Det

bultar i Isaks mage, ner i kuken. Han kan

inte låta bli att trycka sitt skrev mot Amals

ben.

Det brukar göra Amal sjukt kåt att känna

att Isak är hård.

”Är du seriös?” säger Amal, och kliver

bort från honom.

”Va?”

Det skramlar när Amal rycker jackan

från hängaren.

”Jag går nu”, säger han. ”Du kan ju

stanna om du vill. Med Julian.”

20 21

ISBN 978-91-7881-877-8

ISBN 978-91-7543-807-8

Rätt utmaning på rätt nivå

Alla ska kunna hitta en bok som är lätt och lustfylld att läsa. Det

ska också vara roligt att utmanas i sin läsning. Med Hegas nivåer

är det enkelt att hitta nästa steg i läsningen. För varje nivå ökar

språkets komplexitet och svårighetsgrad.

Hegas-nivå 1: För dig som vill ha

en kort och koncis läsupplevelse.

Hegas-nivå 2: För dig som vill

läsa berättelser på ett enkelt språk

med korta meningar.

Hegas-nivå 3: För dig som vill ha

en utmanande berättelse med ett

vardagligt språk.

Hegas-nivå 4: För dig som vill

läsa berättelser som kräver en viss

förförståelse och utvidgar ditt

ordförråd.

Hegas-nivå 5: För dig som vill

läsa på ett mer nyanserat språk

och möta fler svåra ord.

Utforskar-nivå 1: För dig som

är nyfiken på ämnet. Vardagligt

och konkret språk som är enkelt

att avkoda. Luftiga och bildrika

uppslag.

Utforskar-nivå 2: För dig som

kan lite grann men vill lära dig

mer om ämnet. Vardagligt och

konkret språk som är enkelt att

avkoda. Uppslag med både text

och bild.

Utforskar-nivå 3: För dig som

vill lära dig mer om abstrakta

teman, som rör vår omvärld och

vårt inre liv. Konkret språk som är

enkelt att avkoda. Uppslag med

både text och bild.

Hurra! Det är glädjande besked

att regeringen har fastställt att

sexualundervisningen är ett

av skolans viktigaste uppdrag.

Och att sexualundervisning

från och mer hösten 2021 kommer

vara en obligatorisk del av

lärarutbildningen. Hur kan du

redan nu höja sexualundervisningen?

Sexsnack blir för privat

Vårt bästa tips är att utgå från

litteraturen! Elever upplever

ofta att snacket kring sex blir

för personligt eller privat. Med

hjälp av böckerna ger du dina

elever chans att diskutera

brännande frågor utan att de

behöver prata om sig själv och

sina egna erfarenheter. Det gör

det enklare att prata om det

– både för dig som lärare och

dina elever.

Samtyckte till något sexigt

Men vad har ett lättläst förlag

att göra med sexualundervisningen

i skolan, tänker du?

Jo, lärare har sedan ett par år

tillbaka kunnat hitta normbrytande

och inkluderande berättelser

i Hegas utgivning. Böcker

som gör samtycket till något

sexigt och lyfter många former

av identiteter, relationer och

sexualiteter.

I den här katalogen hittar du

både inspirationsmaterial och

några riktigt pirriga titlar om

sex och kärlek. Hör av dig om

du vill veta mer!

Hegas redaktion

Kom ihåg att alla nivåer är lättläst-bearbetade!

6 • Läsnycklar hittar du på merahegas.se

7


MeraHegas

– av lärare för lärare

Underlätta din undervisning med MeraHegas! Ta del av

Läsnycklar till alla våra titlar, e-böcker med talsyntes och

Tema-boxar om kärlek, källkritik eller fantasy. Allt digitalt

arbetsmaterial är framtaget av legitimerade lärare för

lärare – kopplat till Lgr 11.

Färdigt material att arbeta med

Vill du slippa lägga tid på att ta

fram eget arbetsmaterial till böckerna

ni läser i klassen? Använd de

färdiga digitala och kostnadsfria

Läsnycklarna till alla våra titlar!

Eleverna svarar på uppgifterna

med antingen text, bild, ljud eller

film. Du redigerar och väljer ut

innehållet eleverna ska arbeta

med. Det skapar en kreativ och

interaktiv läsupplevelse som underlättar

din lektionsplanering.

Ämnesöverskridande Tema-boxar

Jobba ämnesöverskridande med

ämnen som kärlek, källkritik

och fantasy i våra Tema-boxar!

Materialet i Tema-boxarna är

särskilt framtaget att passa i ditt

klassrum. I boxarna får du specialutvecklade

arbetsuppgifter,

lektionsförslag, idéer och boktips

samt ett färdigt urval av titlar

med anknytning till temat – allt

för att skapa läslust och litteraturintresse

hos dina elever!

Kom igång med MeraHegas!

Tema-box

Kom igång!

Lärarhandledning

Tema-box

Läs mer på

merahegas.se/

inspiration

Kärlek 13+

Tema-box

eBok

Kostnadsfritt

medlemskap

Betalt

medlemskap

Läsnycklar med talsyntes

X X

Anpassa Läsnyckelns utseende själv!

X X

Du väljer om eleverna svara med ljud,

bild, film eller text X X

Hela vår utgivning som e-böcker

Talsyntes till alla e-böcker

Tema-boxar om aktuella ämnen

Tema-boxar med lektionsplanering

och extramaterial

X

X

X

X

MeraHegas är din och

dina elevers digitala

verktygslåda.

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

www.hegas.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!