21.04.2022 Views

WEB 6405 Kuipplantenvereniging De Parel 2 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>De</strong><strong>Parel</strong><br />

Jaargang 38 | Nummer 2 | april <strong>2022</strong><br />

Bevlieging(2) | Cobaea scandens | Bauhinia | Abelmoschus manihot & Hibiscus schizopetalus |<br />

Botanische Fuchsia's | grondmengsels en bemesting


Colofon<br />

Jaargang 38 - nummer 2, april <strong>2022</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Parel</strong> is het verenigingsblad van de Nederlandse<br />

<strong>Kuipplantenvereniging</strong>. <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> verschijnt tweemaandelijks<br />

en wordt toegezonden aan leden.<br />

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de regio’s en<br />

kasteel Twickel.<br />

• Ledenadministratie<br />

D.A. Cladder, Ten Harmsenstraat 2,<br />

2406 TV Alphen a/d Rijn<br />

leden@kuipplantenvereniging.nl<br />

Tel. 06-24433602<br />

Betaling na ontvangst contributienota.<br />

• Financiële administratie<br />

L. Hilberts, NL71 INGB 0003 9781 67,<br />

t.n.v. Nederlandse <strong>Kuipplantenvereniging</strong>.<br />

penningmeester@kuipplantenvereniging.nl<br />

• Contributie<br />

<strong>De</strong> contributie voor <strong>2022</strong> bedraagt € 30,00.<br />

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m<br />

31 december. Aanmelding dient schriftelijk of telefonisch<br />

te gebeuren bij de ledenadministratie of via onze website:<br />

www.kuipplantenvereniging.nl<br />

Redactioneel<br />

Al in maart zag het er naar uit dat de winter het wel voor gezien<br />

hield. Dat doet bij onze leden het zaai- en stekbloed kriebelen.<br />

An Klerks heeft dat geweten, de zadenlijst vond weer ruim aftrek.<br />

Het lijkt er op dat het thema duurzaamheid ook binnen onze vereniging<br />

behoorlijk post begint te vatten. Zie bijvoorbeeld het artikel in het<br />

decembernummer over het gebruik van biologische middelen ter<br />

preventie van bladinsecten en het artikel over het duurzame drietal in<br />

het februarinummer. <strong>De</strong>ze keer gaat het over een nieuw ontwikkelde<br />

turfvrije potgrond waarmee Regio West aan de slag gaat.<br />

Het kan verbeelding zijn, maar de redactie ziet in de geel-blauwe<br />

kleuren op foto van de gele Abelmoschus manihot en de blauwe<br />

Agapanthus het symbool van de realiteit in Oekraïne.<br />

Laten we toch vooral hopen dat aan deze gruwelijke oorlog heel spoedig<br />

een einde komt.<br />

• Opzegging lidmaatschap<br />

Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en<br />

wel uiterlijk een maand voor het einde van het<br />

verenigingsjaar bij de ledenadministratie.<br />

• Kopij<br />

Bijdragen aan <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> sturen naar het redactieadres vóór<br />

de 10e van de oneven maanden. Aanlevering van foto’s en<br />

tekst als e-mailbijlage. Afbeeldingen in zo hoog mogelijke<br />

resolutie s.v.p. en niet opgenomen in het tekstbestand<br />

maar als aparte bijlagen!<br />

• Verschijningsdatum<br />

U ontvangt <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> in de derde volle week van de<br />

maanden februari, april, juni, augustus, oktober en<br />

december.<br />

• Advertenties en PR<br />

L. Hilberts, Hoofdweg 111,<br />

9422 AM Smilde<br />

Tel. 0592 - 413847<br />

penningmeester@kuipplantenvereniging.nl<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/<br />

of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de betrokken auteurs en<br />

de redactie van <strong>De</strong> <strong>Parel</strong>.<br />

• Redactie<br />

E. de Rue, Noordwolde<br />

C. Flikweert, Amsterdam<br />

P. Melis, Rosmalen<br />

I. van den Berg, Alphen aan den Rijn<br />

• Redactieadres<br />

P. Melis, Vincent van Goghlaan 31,<br />

5246 GA Rosmalen<br />

073 649 9080<br />

melispeter@hotmail.com<br />

• Vormgeving en realisatie<br />

MEO, Alkmaar<br />

Omslagfoto: Bauhinia spec. Thailand.<br />

Foto: Peter Melis<br />

Inhoudsopgave<br />

4Cobaea scandens<br />

Marijke Oppe<br />

9mooi plantje<br />

Da's ook een<br />

Botanische fuchsia's<br />

Rozema<br />

2 10Gerard Redactioneel<br />

3 Bevlieging (2) • Ina Gelling<br />

6 Het geslacht Bauhinia • Peter Melis<br />

12 Grondmengsels en bemesting<br />

voor kuipplanten, • Willem Zieleman<br />

14 Jaarverslag<br />

15 Financieel overzicht<br />

16 Verenigingnieuws<br />

18 Evenementen kalender<br />

20 Overwinteren<br />

2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2


Bevlieging (2)<br />

<strong>De</strong>ppea splendens<br />

Tekst & foto's: Ina Gelling<br />

Na maandenlang surfen op internet en snuffelen in boeken<br />

en tijdschriften is mijn zaailijstje weer te lang. Als ik naar<br />

de samenstelling kijk bekruipt mij echter toch wat onrust.<br />

Hij is niet ‘compleet’ .<br />

Er valt een patroon te bespeuren in mijn acties. Ik blijf elk jaar<br />

nieuwe pepers uitproberen omdat de collectie steeds krimpt<br />

wegens overwinteringsperikelen. Pepers zaai ik overigens niet<br />

omdat de planten zo spectaculair zijn, maar omdat we verzot<br />

zijn op de vruchten. Ze passen daarmee in mijn motto van de<br />

bourgondische tuin: het moet de zintuigen overweldigen met<br />

geur, kleur, smaak en gevoel.<br />

In die zin valt er veel uit te proberen en dat doe ik dan ook al<br />

jaren vol overgave. Maar, als het gaat om specialisatie in type<br />

planten dan kom ik tot de conclusie dat tot nu toe niets mij<br />

langer heeft kunnen boeien dan een of twee seizoenen. Daarom<br />

noem ik mijn expansiedrift maar bevliegingen.<br />

Zo langzamerhand levert dat veel planten op en een grote<br />

diversiteit maar echt gegrepen word ik nog steeds niet door<br />

één soort om er een echte specialisatie van te maken. Zo staan<br />

er bijvoorbeeld acht soorten bananenplanten, dat overwintert<br />

lekker makkelijk. Acht brugmansia’s, acht soorten canna’s,<br />

acht soorten hedychiums, acht soorten impatiens.<br />

Vijf soorten orchideeën…. ach, die is nog niet<br />

compleet!<br />

Tecomaria capansis<br />

Ik ben altijd vol bewondering als<br />

iemand wel een specialisatie heeft en<br />

er helemaal voor gaat. Misschien is<br />

het zelfs wel afgunst. Het lukt mij<br />

namelijk niet dat te vinden. Vooral<br />

liefhebbers van citrusplanten hebben<br />

mijn aandacht. Bij mij kwijnen deze<br />

planten in twee seizoenen helemaal<br />

weg tot een zielig kaal struikje. Ik ben<br />

te rijkelijk met bemesten denk ik, in<br />

ieder geval in de verkeerde verhoudingen.<br />

Ik wil teveel resultaat in een te korte tijd.<br />

Wat ik daar gelukkig wel van heb geleerd is<br />

dat ik vooral goed overweg kan met planten die<br />

ongecompliceerd een stevig slokje lusten, planten met<br />

een bourgondische eetlust.<br />

Zal het me ooit lukken een specialistische collectie op te<br />

bouwen, ik vraag het me al jaren af. Waarom moet dat zeg je?<br />

Omdat ik ook een perfectionist ben. Het moet goed. Tachtig<br />

procent is leuk geprobeerd. Maar op plantengebied gaat<br />

honderd procent natuurlijk nooit lukken. Elk jaar komen nieuwe<br />

cultivars uit. Heb je tien jaar geleden een tuin aangelegd dan is<br />

die nu alweer hopeloos gedateerd. Of er vind een naamcorrectie<br />

plaats en onderverdeling in een andere groep waartoe botanici<br />

in alle wijsheid besluiten. Heb je alle varianten van ‘Coleus’<br />

in bezit, zijn ze ‘Plectranthus’ geworden en ben je wéér pas<br />

halverwege.<br />

‘Laat me je plantencollectie zien en<br />

ik kan herleiden welke persoonlijkheid<br />

hier huist’. In navolging van de bekende<br />

boekenkast of platencollectie (bestaat<br />

die nog?). Er zit een kern van waarheid in.<br />

Ik hou van diversiteit. Ben snel weer afgeleid<br />

door iets nieuws, altijd op zoek naar uitdaging.<br />

<strong>De</strong> afwisseling. Hoe meer ik ontdek hoe groter af en toe<br />

de frustratie dat ik nog niets bijzonders heb. En het ook niet<br />

ga vinden. Wat zich overigens niet uitstrekt naar de huiselijke<br />

situatie om even duidelijk te zijn. We hebben het nog steeds<br />

over planten.<br />

Het zit ergens verborgen in je aard. <strong>De</strong> ene mens is generalist<br />

en de ander specialist. En velen zitten ertussenin. Ik ben een<br />

generalist en altijd op zoek naar informatie. Altijd op zoek<br />

naar uitbreiding van de diversiteit met als gevolg dat ik altijd<br />

meer heb gehad dan bezit. Als het niet meer boeit en toch niet<br />

mijn stijl is, verdwijnt de interesse en start de verwaarlozing.<br />

Gelukkig is er Marktplaats. Niet getreurd, ik heb een nieuwe<br />

uitdaging gevonden dit jaar. Gelukkig is er Marktplaats.<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 3


Cobaea scandens<br />

Tekst en foto’s: Marijke Oppe<br />

Cobaea scandens, klokwinde in het Nederlands en ‘cup<br />

and saucer vine’ in het Engels, is een klimplant uit<br />

de vlambloemfamilie, Polemoniaceae. <strong>De</strong>ze familie<br />

bestaat uit 25 geslachten en enkele honderden soorten.<br />

Het is een familie die bestaat uit zowel éénjarige als<br />

meerjarige soorten die voornamelijk voorkomen in Noord-,<br />

Midden- en Zuid-Amerika. Cobaea scandens is afkomstig uit<br />

het tropische deel van Noord- en Zuid-Amerika, ze groeit<br />

o.a. in Mexico. Ze wordt vaak als éénjarige aangeboden en<br />

gekweekt, maar is in werkelijkheid een meerjarige, niet<br />

winterharde plant, al heeft ze weinig last van een enkel<br />

nachtvorstje als ze op een beschutte plaats staat. Ze kan<br />

vorstvrij overwinterd worden op een koele, lichte plaats.<br />

Cobaea scandens knop<br />

Cobaea scandens is vrij gemakkelijk uit zaad te kweken. Zaai<br />

bij voorkeur vroeg in het jaar, eind februari, begin maart.<br />

Zaai bij een temperatuur boven 20 graden in een zanderige<br />

grond die niet te nat mag zijn, want dan verrotten de<br />

zaden. Zaai de zaden verticaal met de puntige onderkant<br />

naar beneden. Na twee tot drie weken, afhankelijk van de<br />

zaaitemperatuur, verschijnen de zaailingen. Kweek deze<br />

warm en licht op en geef ze klimmateriaal. Zet ze na de<br />

ijsheiligen buiten, eerst een paar dagen in de schaduw<br />

zodat ze niet verbranden. Geef de planten een grote pot,<br />

bijvoorbeeld een metselkuip, gevuld met goede, vruchtbare<br />

aarde, op een beschutte plaats in de volle zon. Ze zullen<br />

dan snel groeien en kunnen al in juli bloeien, vooral als<br />

we een mooie zomer hebben. Anders bloeien ze vanaf<br />

augustus, maar ze bloeien wel door tot de eerste vorst.<br />

<strong>De</strong> bloemen zijn acht centimeter groot en klokvormig.<br />

Ze zijn als ze net opengaan groenachtig, daarna worden<br />

ze paars. Er bestaat ook Cobaea scandens ‘Alba’ die witte<br />

bloemen heeft. In het gebied van herkomst worden de<br />

bloemen bestoven door vleermuizen. Hier in Nederland<br />

wordt die taak overgenomen door nachtvlinders, lees ik<br />

op het internet. In warme zomers worden ook bij ons<br />

zaaddozen gevormd en met een beetje geluk rijpen die op<br />

tijd voordat de eerste nachtvorst komt.<br />

Cobaea scandens bloemen<br />

4 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2


Vorig voorjaar heb ik weer eens Cobaea gezaaid, want ik<br />

vond nog wat oude zaden in mijn zadendoos. Er kwamen<br />

een paar zaden op en die zaailingen heb ik verder<br />

opgekweekt. Eén van de zaailingen plantte ik bij ons<br />

huisje in Domburg tegen een muur waar ‘s middags<br />

zon op staat. <strong>De</strong> plant groeide snel en klom met haar<br />

ranken tot op het dak van het huis. Eind augustus<br />

kwamen de eerste bloemen, ze bloeide door tot in<br />

november. Gelukkig is het afgelopen winter niet<br />

echt koud geweest, slechts een paar nachtvorstjes.<br />

In Domburg is het nauwelijks onder nul geweest<br />

en de plant staat er prima bij, ze maakt nu alweer<br />

uitlopers. Eind februari heb ik er een handje<br />

culterra bij gegooid zodat ze, als het weer warmer<br />

wordt, lekker aan de groei kan. Hopelijk bloeit ze<br />

dit jaar al in juli en komen er ook zaadbollen in.<br />

Dit jaar heb ik zaden gekocht van Cobaea scandens<br />

‘Alba’ en de gewone Cobaea. Op 9 maart heb ik ze<br />

gezaaid en hopelijk heb ik over een paar weken mooie<br />

zaailingen. Een deel gaat naar Regio West voor de<br />

verkoop op de Bos en Burchtfair in Oostvoorne.<br />

Ik denk dat ik een wit en een paars exemplaar samen in<br />

een metselkuip zet en door elkaar laat groeien.<br />

Cobaea scandens knoppen<br />

Cobaea scandens bloem<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 5


Het geslacht<br />

Bauhinia<br />

Tekst en foto’s: Peter Melis<br />

Planten van het geslacht Bauhinia hebben al heel wat<br />

jaren mijn interesse. Dat wordt voor een belangrijk<br />

deel veroorzaakt door hun prachtige orchideeachtige<br />

bloemen. Maar omdat ze niet zo eenvoudig in de cultuur<br />

zijn vormen ze een uitdaging voor de hobbykweker<br />

<strong>De</strong> Bauhinia’s vormen een grote groep van struiken en<br />

bomen die voorkomen in alle tropische en subtropische<br />

gebieden van de wereld. Ze behoren tot de familie van de<br />

Fabaceae. Dat is beter te zien aan de peulvormige vruchten<br />

dan aan de bloemen. Overigens zijn er ook een paar andere<br />

plantenfamilies die peulvormige vruchten hebben maar<br />

niet tot de Fabaceae behoren, dus enige voorzichtigheid<br />

bij het bepalen van de familie of het geslacht aan de hand<br />

van de peulen is gewenst. <strong>De</strong>nk bijvoorbeeld maar eens<br />

aan de Catalpa die ook prachtige lange peulen maakt maar<br />

tot de Bignoniaceae hoort. Veel Bauhinia’s zijn prachtige<br />

bloeiers en worden daarom ook wel orchideeboom of -struik<br />

genoemd. Sommige soorten hebben inderdaad bloemen die<br />

wel wat op een orchidee lijken terwijl andere soorten daar<br />

wat minder op lijken maar ook erg mooi zijn.<br />

Het geslacht Bauhinia omvat volgens de Plantlist.com meer<br />

dan 400 geldige soorten en waarschijnlijk zo’n 1000 namen<br />

die worden gezien als synoniemen of waarvan, - nog -, niet<br />

duidelijk is of het geldige soorten dan wel synoniemen zijn.<br />

Genoeg soorten om uit te kiezen voor de liefhebber zou je<br />

zeggen, maar zo eenvoudig is het niet. Ten eerste worden<br />

zaden en planten maar sporadisch aangeboden en dan ook<br />

nog van een beperkt aantal soorten. Daar komt nog bij<br />

dat vele soorten wel erg grote bomen worden of bloeien<br />

met minder opvallende bloemen en dus minder interessant<br />

zijn voor kwekers en liefhebbers. Toen ik een aantal jaren<br />

geleden naar Madagaskar ging, heb ik eens gekeken welke<br />

soorten daar voorkwamen. Dat bleken er vijftien te zijn<br />

die endemisch zijn voor Madagaskar en een soort die<br />

ook op de Comoren voorkomt. Helaas ben ik er niet één<br />

tegengekomen of misschien heb ik hem niet herkend. Zo’n<br />

boom valt natuurlijk pas op als hij in bloei staat. Eigenlijk<br />

maar goed ook omdat planten van Madagaskar terecht goed<br />

zijn beschermd en omdat het kweken van deze planten in<br />

ons klimaat bijna zeker tot mislukken is gedoemd. Ik ben al<br />

jaren bezig met het kweken van Uncarina. Ook een geslacht<br />

van planten die alleen op Madagaskar voorkomen en dat<br />

is onbegonnen werk zonder een warme kas of een warme<br />

(huis)kamer met liefhebbende echtgenote. Maar daarover<br />

een andere keer. Ook tijdens mijn reizen door Mexico ben ik<br />

maar één Bauhinia tegengekomen die gelukkig wel bloemen<br />

had en dus duidelijk herkenbaar was. Overigens zijn veel<br />

Bauhinia’s ook te herkennen aan hun typische bladvorm die<br />

wel wat weg heeft van een paar vlindervleugels.<br />

Inmiddels heb ik toch van een aantal soorten zaden<br />

kunnen kopen en heb ik met vallen en opstaan een aantal<br />

grote (volwassen?) planten kunnen kweken. Want daar ligt<br />

een ander probleem: wanneer is een plant volwassen en<br />

wanneer bloeit hij. Die twee kenmerken hoeven niet samen<br />

te gaan, heb ik gemerkt. Soms is er nog wat extra nodig om<br />

een plant te laten bloeien.<br />

Het begon allemaal met Bauhinia tomentosa. Toen ik<br />

een foto van deze geelbloeiende soort had gezien was<br />

ik verkocht en heb ik net zolang gezocht tot ik een<br />

leverancier had gevonden die zaden van deze soort<br />

aanbood. Overigens heeft B. tomentosa meer een<br />

kelkvormige bloem, maar de volledig gele kleur maakt veel<br />

goed.<br />

Bauhinia galpinii blad<br />

Het zaaien is niet zo’n probleem. Maar aangezien deze<br />

zaden een zeer harde schil hebben moeten ze eerst een<br />

tijdje weken in warm water of moet door middel van een<br />

6 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2


vijltje of schuurpapier de harde schil worden doorbroken.<br />

<strong>De</strong> laatste methode is misschien de lastigste maar heeft<br />

mijn voorkeur. Daarna de zaden in goede zaaigrond duwen<br />

en op een warme, ±25 °C, en lichte plaats zetten en er<br />

het beste van hopen. Mijn ervaring is dat Bauhiniazaden<br />

meestal binnen tien dagen kiemen. Tot ze gekiemd zijn kun<br />

je ze het best onder gespannen lucht houden, dat voorkomt<br />

dat de zaaigrond uitdroogt en door verdamping teveel<br />

afkoelt. Na het ontkiemen voorzichtig laten wennen aan de<br />

omgeving en de zon. <strong>De</strong> plantjes regelmatig besproeien kan<br />

geen kwaad en voorkomt uitdrogen en spint. <strong>De</strong> beste tijd<br />

om te zaaien is het voorjaar.<br />

Mijn eerste zaaisel van Bauhinia tomentosa groeide<br />

voorspoedig en toen in het najaar onze verenigingskas weer<br />

open ging heb ik ze samen met mijn andere planten daar<br />

naartoe gebracht. Per slot van rekening kan, volgens de<br />

beschrijving, B. tomentosa bij een temperatuur van +5°C<br />

overwinteren. Niet dus, want in januari gingen ze één voor<br />

één ter ziele. Eerst verloren ze hun blaadjes en daarna<br />

verdroogden of verschimmelden de plantjes zelf. Daar was<br />

ik zo teleurgesteld over dat het jaren heeft geduurd voor ik<br />

weer eens B. tomentosa heb gezaaid. Maar inmiddels had ik<br />

wel zaden gekocht van een aantal andere Bauhinia’s die ook<br />

niet “koudegevoelig” zouden zijn. Dat waren B. natalensis<br />

uit Natal in Zuid-Afrika , B. semla uit Noord-Pakistan en<br />

Noord-India en B. galpini ook uit Zuid-Afrika. Inmiddels<br />

zijn deze drie redelijk volwassen planten. B. natalensis<br />

bloeit al een aantal zomers met elk jaar meer bloemen. B.<br />

galpini heeft nog steeds niet gebloeid en B. semla verliest<br />

elke winter een deel van zijn takken, loopt pas laat in de<br />

zomer weer uit en heeft ook nog niet gebloeid. Al met al<br />

een beetje teleurstellend natuurlijk.<br />

Bauhinia semla blad<br />

Bauhinia natalensis<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 7


Bauhinia spec. prov. Oaxaca Mexico<br />

In diezelfde tijd kreeg ik van Ton Hannink ook een portie<br />

zaden van B. yunnanensis uit China. Dit is geen struik maar<br />

een klimmer die in het derde jaar al bloeide. <strong>De</strong>ze is van<br />

al mijn Bauhinia’s het minst koudegevoelig. Jammer dat de<br />

bloemen niet zo opvallend zijn. Verleden jaar had ik er in<br />

de winter een paar in de volle grond laten staan; die vroren<br />

tot de grond toe af, maar liepen later in de zomer via de<br />

wortelhals weer uit. Inmiddels heb ik ze toch maar opgepot<br />

en in de kas gezet.<br />

Bauhinia tomentosa blad<br />

B. tomentosa stond natuurlijk nog steeds op mijn lijstje en<br />

dus heb ik die in het voorjaar van 2020 opnieuw gezaaid.<br />

Ik heb de drie grootste plantjes overgehouden en die deze<br />

keer niet naar de verenigingskas gebracht maar in een<br />

warme kamer op de vensterbank gezet. Dat ging goed, al<br />

waren er wel een paar spintaanvallen. In april 2021 waren<br />

ze 2 meter hoog en raakten ze het plafond. In mei heb<br />

ik ze overgepot en met ingegraven pot in de tuin gezet.<br />

Ze groeiden door, zij het wat langzamer, en toen ik ze in<br />

september naar de kas wilde brengen zaten er knoppen aan<br />

de bovenste takken. Een paar bloemen zijn min of meer<br />

open gegaan, maar al snel werd het te koud en vielen de<br />

knoppen er af. Inmiddels is het eind januari <strong>2022</strong> en zien<br />

ze er alledrie nog gezond uit; een deel van de blaadjes is er<br />

afgevallen, maar ik neem aan dat ze het voorjaar wel zullen<br />

halen.<br />

Mijn advies wat betreft Bauhinia’s is dus om te beginnen<br />

met een soort die niet koudegevoelig is en redelijk snel<br />

in bloei komt. Wat mij betreft zijn B. natalensis en B.<br />

tomentosa een goede keus om te starten. Zaai ze vroeg,<br />

zodat ze een lange zomer hebben voor ze de winter in gaan.<br />

B.natalensis kan meteen een minimumtemperatuurvan<br />

+5oC aan en tomentosa moet de eerste winter wat warmer<br />

worden gehouden. Verder zijn het probleemloze planten<br />

die goed reageren op normale potgrond en standaard<br />

meststoffen. Wel opletten voor spint zeker bij B. tomentosa.<br />

Natuurlijk zou ik het op prijs stellen als er lezers zijn die<br />

mij hun ervaringen met Bauhina laten weten.<br />

8 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2


Da’s ook een<br />

mooi plantje<br />

Tekst en foto’s: Lute Hilberts<br />

Abelmoschus manihot<br />

(Familie Malvaceae)<br />

Abelmoschus manihot (synoniem Hibiscus manihot) zou men<br />

een half-heester kunnen noemen, hij vormt namelijk geen<br />

heester die op termijn bossig opgroeit.<br />

Bij mij droogt het bovenste deel van de stengel in de<br />

nazomer in, maar onderaan blijven de bladeren groen en<br />

van daaruit ontstaan in het voorjaar nieuwe scheuten<br />

die aan het eind van de stengels gaan bloeien. Dan<br />

begint het feest opnieuw. Regelmatig de zaadknoppen<br />

verwijderen om te zorgen dat hij doorbloeit. Of laten<br />

rijpen om in het volgende voorjaar opnieuw te zaaien of<br />

naar onze “zaadcentrale” (An Klerks) te sturen. Het zaad<br />

zit in een langwerpige zaaddoos die behaard is, net als<br />

de bloemknoppen. Bij vroeg zaaien bloeit de plant nog<br />

hetzelfde jaar.<br />

<strong>De</strong> bloei is qua kleurencombinatie heel bijzonder: heel<br />

grote bloemen met flinterdunne, haast doorschijnende<br />

bloemblaadjes en een mooi kleurrijk hart. <strong>De</strong> bloemen<br />

hangen iets voorover aan stengels die hier bij mij een<br />

kleine meter hoog worden. Ze bloeien maar één dag maar<br />

de plant vormt langdurig nieuwe bloemen.<br />

<strong>De</strong> plant kan worden overgehouden op een lichte, vorstvrije<br />

plaats.<br />

<strong>De</strong> plant is verwant aan okra (Abelmoschus esculentus).<br />

Okra is een eenjarig gewas uit de (sub)tropen waarvan men<br />

het blad, maar toch vooral de nog onrijpe vruchten eet.<br />

Regelmatig te koop in Oosterse winkels e.a.<br />

Onze Abelmoschus manihot maakt ook grote handvormige<br />

bladeren. Die grote bladeren en ook de jonge scheuten<br />

zijn eetbaar en kunnen prima in sla of in stampotten<br />

gebruikt worden en ook in een wrap zijn ze lekker. Gekookt,<br />

gestoofd e.d. wordt het gerecht in het buitenland aibika<br />

genoemd; het is heel gezond en zelfs geneeskrachtig.<br />

In de tropen worden deze planten juist vanwege de<br />

eetbaarheid van blad en vrucht geteeld.<br />

esculentus = spijs/eetbaar.<br />

Abelmoschus Manihot<br />

Hibiscus schizopetalus<br />

Hibiscus schizopetalus.<br />

(Familie Malvaceae)<br />

Hibiscus kennen we wel, die komt in vele verzamelingen voor.<br />

Hibiscus rosa sinensis, de Chinese roos, is als potplant vaak te<br />

koop.<br />

<strong>De</strong> plant op de foto is er eentje met dezelfde voornaam maar<br />

heeft een heel andere vorm. Hij ziet er fraai uit met zijn<br />

hangende Chinese lampionnen en is zeer gezocht. Je komt<br />

hem niet tegen in bloemenzaken; hij is dus bepaald niet<br />

algemeen.<br />

Het is Hibiscus schizopetalus, hij komt uit Oost-Afrika en is<br />

net als de eerder genoemde Hibiscus een koukleum. Daarom<br />

zetten we ze ook in een pot of kuip, zodat ze bij de kachel<br />

kunnen als de sneeuwvlokken om de hut dwarrelen, zult u<br />

zeggen. Dat klopt, maar ik bedoel met koukleum dat ze niet<br />

in een maar nauwelijks vorstvrije kas kunnen overwinteren.<br />

Dat houden ze niet vol; ze verdwijnen dan al snel naar de<br />

Hibiscus-hemel.<br />

Hibiscus schizopetalus wordt een bossige plant die 2 tot 4<br />

meter hoog kan worden maar helaas meestal minder rijk<br />

bloeit. Minder rijk bloeiend kan een probleem zijn voor<br />

mensen die houden van één grote bloemenzee, maar de<br />

bloemvorm vergoedt heel veel.<br />

In de winter licht zetten en niet onder de 12-15 oC. Een<br />

prima plant voor een verwarmde serre. Wie in het bezit is<br />

van zo’n glazen aanbouw zit op (hibiscus)rozen met onze<br />

hobby. In mijn verbeelding bloeien daar in de winter de<br />

kuipplanten gewoon door, hangen de rijpe citrussen aan de<br />

takken en staat Hibiscus shizopetalus 24/7 in bloei.<br />

In het voorjaar wat in model snoeien en eventueel<br />

verpotten. Goede potgrond gebruiken waarin hij qua<br />

bemesting enige maanden voort kan. Daarna bijmesten met<br />

20-20-20 en als de zomer komt overgaan op 10-30-20 om<br />

knoppen te laten vormen.<br />

Er wordt beweerd dat er uit de wortel een extract te halen<br />

valt dat kan worden gebruikt bij de fabricage van de<br />

morning-after pil. Ik herhaal nog maar eens wat ik al vaker<br />

riep: “Niet zelf gaan dokteren, ge zijt gewaarschuwd!"<br />

Hier gelden de spreuken: “bezint eer ge begint” en “een<br />

gewaarschuwd mens telt voor twee”.<br />

schizopetalus = met gespleten kroonbladen<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 9


Botanische Fuchsia’s (1)<br />

Tekst & foto's: Gerard Rozema<br />

Inleiding<br />

Al een aantal jaren sta ik in <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> als deskundige van<br />

botanische fuchsia's vermeld, maar heb ik tot nu toe<br />

niets van me laten "horen". In een paar artikelen zal ik<br />

proberen u enthousiast te maken voor dit interessante<br />

plantengeslacht.<br />

<strong>De</strong> NKvF ( Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden) heeft<br />

een speciale "afdeling” die zich bezighoudt met het<br />

geslacht Fuchsia, namelijk de Botanische Groep. <strong>De</strong>ze<br />

groep, die zich tegenwoordig graag "de Wilde Fuchsia Club"<br />

noemt, houdt zich bezig met het verzamelen van zoveel<br />

mogelijk wilde soorten en het in stand houden daarvan.<br />

In het wild komen ongeveer 110 soorten voor. Ze zijn door<br />

Paul Berry, de specialist op dit gebied, verdeeld in 12<br />

verschillende secties.<br />

<strong>De</strong> meeste species komen voor op het zuidelijk halfrond,<br />

vooral in Midden- en Zuid-Amerika, met nog twee soorten<br />

op het eiland Hispaniola, drie soorten in Nieuw-Zeeland en<br />

één op Tahiti.<br />

Dat de variatie groot is tussen de verschillende soorten,<br />

zowel qua bloemgrootte als qua bloemkleur, laat<br />

bovenstaande foto zien.<br />

10 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2<br />

F.decidua met bessen en blad


Een paar opvallende fuchsia's wil ik in een paar artikelen<br />

aan u voorstellen.<br />

Eerst Fuchsia decidua, een species uit de Ellobium-sectie.<br />

Fuchsia decidua<br />

<strong>De</strong>ze soort komt in het wild voor in Mexico op de hellingen<br />

van de vulcanen van de Sierra Madre in de staten Jalisco en<br />

Guerrero, op een hoogte van 1450-2300 m.<br />

Ze vormen daar struiken of komen epifytisch voor op<br />

eikenhout, of groeien op een rotsachtige bodem. Ze<br />

maken ook knollen, zoals de species uit de HEMSLEYELLAsectie,<br />

waar de soort eerst was ondergebracht. Hij maakt<br />

in tegenstelling tot de Hemsleyella's wel kroonbladeren,<br />

hoewel deze wel erg klein zijn. In de knollen slaan ze<br />

tijdens het regenseizoen water en voedsel op, om in het<br />

droge seizoen te kunnen overleven. <strong>De</strong> plant verliest in de<br />

natuur in de droge periode zijn blad voor een paar maanden<br />

(decidua betekent: bladverliezend). Als het regenseizoen<br />

begint, gaat hij vóórdat hij in blad komt eerst bloeien in<br />

prachtige trossen met roze-oranje bloemen. In ons land<br />

doet hij dat meestal in het vroege voorjaar op het kale<br />

hout. Na en tijdens de bloei komt het prachtige blad<br />

tevoorschijn en hij behoudt daardoor zijn sierwaarde.<br />

Hij maakt ook mooie donkerblauwe bessen. Alle soorten<br />

in deze sectie kunnen niet tegen vorst, dus 's winters<br />

de temperatuur in de kas op plus 5 graden houden.<br />

In de winter niet teveel water geven anders kunnen<br />

de verdikte wortels en knollen gaan rotten. Gebruik<br />

humusrijke potgrond, die goed doorlatend is. Tijdens de<br />

groei veel water geven en regelmatig bemesten. Verder<br />

zijn het gemakkelijke planten voor in de halfschaduw.<br />

Vermeerdering gaat door zaad en is ook niet moeilijk.<br />

Ik zal zorgen dat ze volgend jaar op de zadenlijst komen.<br />

Botanische tekening gemaakt door Bob Angell i.s.m.<br />

Dr.P.E.Berry<br />

F.decidua in volle bloei<br />

F.decidua in knop op het kale hout<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 11


Grondmengsels en bemesting<br />

voor kuipplanten,<br />

gebaseerd op de ervaringen in de<br />

tuinen van paleis Het Loo<br />

Tekst: Willem Zieleman<br />

Tijdens de ledenbijeenkomst van Regio West<br />

op 16 oktober 2021 heeft Willem Zieleman,<br />

voormalig tuinbaas, thans adviseur tuinen van<br />

Paleis Het Loo, een bezielde lezing gehouden over<br />

de geschiedenis die Paleis Het Loo tot op de dag<br />

van vandaag heeft met kuipplanten. (Zie voor een<br />

uitgebreid verslag van de lezing www.oranjerie-regio2.<br />

nl , nieuwsbrief 7, november 2021).<br />

Het was Willems bedoeling om tijdens de lezing<br />

ook aandacht te besteden aan de verzorging van de<br />

oranjerieplanten van Het Loo. Omdat hij daar toch niet<br />

aan toe kwam beloofde hij zijn tips op papier aan te<br />

leveren. Hij heeft er in toegestemd de tips ook in <strong>De</strong><br />

<strong>Parel</strong> te publiceren.<br />

Grond<br />

Het begint altijd met grond, het substraat waar de plant<br />

in moet groeien.<br />

Lang is het grondmengsel voor de kuipplanten ter plaatse,<br />

op Het Loo gemaakt.<br />

<strong>De</strong> samenstelling van het traditionele, hier gebruikte<br />

grondmengsel: 30 % beukenbladgrond (gecomposteerd<br />

beukenblad), 30 % Lentse potgrond, 20 % zwarte, dat<br />

wil zeggen humusrijke zandgrond, 10 % klei en 10 %<br />

goed verteerde, oude stalmest, daarbij aangevuld met<br />

kalk. <strong>De</strong>ze samenstelling voldeed in de praktijk niet<br />

meer, de stalmest van nu is te vet en bevat ook resten<br />

van hormonen en medicijnen. Dit leidde tot problemen,<br />

waardoor wortels afstierven en de stambasis van de<br />

oranjebomen (Citrus) aangetast raakte.<br />

<strong>De</strong> huidige, universele basispotgrond voor onze<br />

kuipplanten heeft nu de volgende samenstelling:<br />

het substraat dat nu gebruikt wordt is ‘Lentse potgrond<br />

nr. 4’. Dit substraat bestaat uit 90 % Zweeds veenmosveen<br />

vermengd met 10 % klei. <strong>De</strong> klei wordt verwerkt door deze<br />

eerst te bevriezen en dan te vermalen zodat hij heel fijn<br />

met het veen vermengd kan worden.<br />

Voordeel van dit substraat is het bufferend vermogen,<br />

waardoor veel vocht opgenomen kan worden, wat ook weer<br />

langzaam beschikbaar komt.<br />

Het blijft echter belangrijk om voor het te kiezen<br />

Raphitamnus spinosus<br />

substraat eerst te bepalen welke behoefte een plant<br />

heeft; voor succulenten of zuur minnende planten zijn<br />

andere substraten aan te bevelen.<br />

<strong>De</strong> bemesting van kuipplanten<br />

<strong>De</strong> traditionele bemesting bestond uit diverse soorten<br />

mest van dierlijke herkomst. Koemest en vanwege het<br />

12 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2


hoge stikstofgehalte zeker ook kippenmest, verder nog<br />

bloed- en beendermeel. <strong>De</strong>ze meststoffen hebben een<br />

hoog ijzer- en stikstofgehalte, belangrijk voor vooral<br />

Citrus. Mede om hygiënische redenen is van deze vormen<br />

van bemesting afgestapt. Langer geleden werd zelfs<br />

bloed- en slachtafval als meststof gebruikt. (Informatie<br />

afkomstig van landgoed Twickel)<br />

Op Het Loo wordt nu met de gietbeurten standaard het<br />

hele jaar door een lichte mestgift meegegeven van ‘Peters<br />

meststoffen’ NPK 20-20-20, in een oplossing van 1 gram<br />

per 10 liter. Tevens wordt ijzerchelaat meegegeven, ook 1<br />

gram per 10 liter water.<br />

Mg, Magnesium, is aanwezig in de gebruikte Peters<br />

meststoffen. Na juli is een extra gift magnesium<br />

aan te bevelen; dat heeft een positief effect op de<br />

vruchtzetting. Vooral belangrijk bij Citrus.<br />

Eind juli wordt er een gift Kieseriet gegeven.<br />

Voor organische bemesting wordt Culterra ingezet,<br />

voor anorganische bemesting Multicoat 17-11-11. <strong>De</strong>ze<br />

meststoffen worden in het groeiseizoen toegediend, vanaf<br />

maart, elke maand, in afwisseling. Dus in maart Multicoat,<br />

in april Culterra en in mei weer Multicoat, in deze<br />

afwisseling tot en met september. Het gaat om kleine<br />

hoeveelheden, te bepalen aan de hand van de grootte van<br />

de plant/kluit en in december een gift zeewierkalk.<br />

<strong>De</strong>ze bemesting is bruikbaar voor soorten die geen<br />

specifieke eisen qua zuurgraad aan de grond stellen.<br />

Camellia’s bij voorbeeld verlangen een zure grond en<br />

verdragen geen kalk.<br />

Nog meer<br />

duurzaamheid…<br />

Tekst: Els de Rue<br />

… maar ook een diep schrijnend gebrek daaraan,<br />

sinds de oorlog in Oekraïne, nog afgezien van al<br />

het menselijk lijden, dit begrip tot een farce heeft<br />

gemaakt. Laten we ons dan toch maar vastklampen<br />

aan de kleinschalige, goede initiatieven die nu spelen<br />

binnen onze kuipplantenvereniging.<br />

Regio West houdt zich op dit moment bezig met de<br />

mogelijkheden van ‘veenvrije potgrond’. Veenvrij,<br />

omdat de hoogvenen, waaruit de turf wordt<br />

gewonnen, in snel tempo worden afgegraven om er<br />

potgrond mee te maken waarbij veel CO2 vrijkomt en<br />

biodiversiteit verdwijnt. Diverse producenten zijn<br />

aan het experimenteren met nieuwe mengsels zonder<br />

turf met liefst dezelfde, goed eigenschappen als de<br />

turfmengsels. Lees daarom vooral het artikel in de<br />

nieuwsbrief van de Regio West! Je vindt het onder<br />

www.oranjerie-regio2.net/, nieuwsbrief 2. Doen!<br />

Watergeven<br />

Hoe vanzelfsprekend en eenvoudig dit ook klinkt, met<br />

watergeven gaat het meeste mis. Meestal door te veel<br />

water te geven of, wat ook niet goed is, telkens een<br />

beetje. Belangrijk is dat bij het watergeven de kluit na<br />

een gietbeurt goed nat is, van onder tot boven, en daarna<br />

goed kan opdrogen. Een kuip krijgt in de zomer zo veel<br />

water dat het er onder weer uit loopt en daarna mag de<br />

kuip weer goed opdrogen. Door veelvuldig weinig water<br />

geven bestaat de kans dat de bovenkant van de kluit te<br />

maken krijgt met afstervende wortels en dat de onderste<br />

helft verdroogt.<br />

Het weer is hierbij ook zeer bepalend. Bij een langdurige<br />

droge en zonnige periode met wind erbij kan het heel hard<br />

gaan en moet er wel weer flink water worden gegeven.<br />

Er gaan echter meer planten dood door te veel dan door te<br />

weinig water.<br />

Een verzorger die z’n planten goed kent maakt zelf<br />

een inschatting. Dat zijn de beroemde ‘groene vingers’<br />

en die zijn echt noodzakelijk voor succes in de<br />

plantenverzorging.<br />

Temperatuur<br />

Er zit nogal wat verschil in de ideale temperatuur waarbij<br />

planten moeten overwinteren. Laurieren en Myrthus<br />

verdragen zelfs iets vorst, Citrus staat graag iets warmer,<br />

waarbij er weer een verschil is in de soorten Citrus.<br />

Dit is maatwerk en vereist enige studie vooraf.<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 13


Jaarverslag<br />

Jaarverslag 2021 Nederlandse<br />

<strong>Kuipplantenvereniging</strong><br />

2020 was het jaar waarin het coronavirus de wereld in zijn<br />

onbarmhartige greep kreeg en hield. In het verslag over dat<br />

jaar werd al de vrees uitgesproken dat de maatschappelijke<br />

beperkingen die het Coronavirus te weeg had gebracht<br />

ons ook in 2021 dwars zouden zitten. We weten inmiddels<br />

hoezeer die vrees terecht was. <strong>De</strong> Nationale Kuipplantendag<br />

kon opnieuw geen doorgang vinden en de regio’s zagen zich<br />

gedwongen hun activiteiten op een laag pitje te zetten.<br />

Of dat nog niet genoeg was werden in juli 2021 grote delen<br />

van Zuid-Limburg door overstromingen als gevolg van<br />

ongekend zware regenval onder water gezet, met enorme<br />

verwoestingen aan bebouwing, tuinen en plantencollecties.<br />

<strong>De</strong> tijd zal leren wat de natuur voor het herstel aan tuinen<br />

en planten vermag.<br />

Het bestuur<br />

Omdat ook in 2021 de Nationale Kuipplantendag geen<br />

doorgang kon vinden moest ook de jaarlijkse algemene<br />

ledenvergadering (ALV), het officiële gedeelte van de<br />

Kuipplantendag, worden afgelast.<br />

Het bestuur heeft zich daardoor genoodzaakt gezien om<br />

opnieuw door publicatie van de jaarstukken in <strong>De</strong> <strong>Parel</strong><br />

verantwoording af te leggen aan de leden.<br />

In 2021 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd.<br />

Al in 2020 verliep de zittingstermijn van Balt Wetzels,<br />

de vertegenwoordiger van Regio Zuidoost, evenals de<br />

zittingstermijn van Ingrid van den Berg, secretaris van<br />

het bestuur. Zij waren beiden niet meer herkiesbaar. Het<br />

bestuur van Regio Zuidoost heeft nog geen opvolger voor<br />

Balt Wetzels kunnen vinden. Voor de functie van secretaris<br />

van het bestuur heeft zich ondanks meerdere, ook dringende<br />

oproepen in de Nieuwsbrief en <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> nog niemand gemeld.<br />

<strong>De</strong>rhalve is de functie van secretaris nog steeds vacant.<br />

Inmiddels heeft ook Marijke Oppe-de Pagter,<br />

vertegenwoordiger van Regio West in het bestuur, te kennen<br />

gegeven terug te willen treden. Aan Regio West is gevraagd<br />

een opvolger voor haar voor te dragen.<br />

Het bestuur is in 2021 zes keer bijeen geweest. <strong>De</strong><br />

vergadering kon één keer, in september toen het heel<br />

zonnig en warm weer was, plaatsvinden bij Wim de Waal<br />

en zijn vrouw Henny. <strong>De</strong> overige vijf vergaderingen waren<br />

videovergaderingen; een mooie uitvinding, dat wel, maar<br />

nog afgezien van allerlei technische probleempjes minder<br />

geschikt voor een open discussie.<br />

In het verslagjaar heeft Thieu Korten, voormalig voorzitter<br />

van de vereniging, weer veel werk verzet om de website<br />

aantrekkelijk en up-to-date te houden. Hij verzorgt<br />

daarnaast de Nieuwsbrief.<br />

Het bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk.<br />

Ledenaantal<br />

In de loop van het jaar moest het lidmaatschap van 43 leden<br />

worden beëindigd door overlijden of opzegging. Ten opzichte<br />

van eerdere jaren is dit een hoog aantal. Van deze leden<br />

waren er 7 pas in 2019 en 2020 lid geworden. Dit gegeven<br />

en het hoge aantal opzeggingen doen vermoeden dat het<br />

ontbreken van activiteiten als gevolg van het Coronavirus op<br />

hun beslissing van invloed is geweest. Daar staat tegenover<br />

dat zich 30 nieuwe leden hebben aangemeld. Al met al bleef<br />

op 31 december 2021 de teller staan op 505 leden.<br />

Veruit de meeste nieuwe leden hebben zich aangemeld via de<br />

website.<br />

Financiële situatie van de vereniging<br />

Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een positief<br />

resultaat ad € 92,71, terwijl in de begroting voor dat jaar<br />

een winst van € 1.060,00 was voorzien. Het verschil is vooral<br />

veroorzaakt door hogere kosten voor drukwerk, namelijk voor<br />

de productie van de verjaardagskalender.<br />

In eerdere jaren is in de ALV gesproken over de gewenste<br />

omvang van het eigen vermogen van de vereniging. Omdat<br />

dat al een aantal jaren aan de hoge kant is ten opzichte<br />

van de reguliere exploitatie is in die discussies besloten dat<br />

deelname aan de Nationale Kuipplantendag vooralsnog gratis<br />

zou zijn en heeft het bestuur in 2020 de regio-bijdrage<br />

eenmalig verdubbeld.<br />

In de loop van het verslagjaar is besloten om voor een<br />

beperkte periode het bedrag van de contributie te verlagen<br />

tot € 30,00 per jaar, opdat alle leden zouden profiteren van<br />

de relatieve rijkdom van de vereniging.<br />

<strong>De</strong> <strong>Parel</strong><br />

<strong>De</strong> vormgeving en de productie van <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> zijn uitgevoerd<br />

door MEO.<br />

Ook de redactie heeft zich in 2021 weer moeten voegen naar<br />

de beperkingen die Corona met zich meebracht. Toch heeft<br />

zij, mede dankzij de inzet van verschillende deskundige<br />

auteurs en fotografen onder de leden, weer zes mooie <strong>Parel</strong>s<br />

kunnen samenstellen.<br />

Het bestuur is de redactie, maar zeker ook de auteurs en<br />

fotografen die hebben meegewerkt, zeer erkentelijk.<br />

Aan het einde van het verslagjaar hebben bestuur en<br />

redactie op passende wijze afscheid genomen van Marijke<br />

Oppe-de Pagter; zij heeft achttien jaar deel uitgemaakt van<br />

de redactie, waarvan de laatste twee jaar als aanvoerder.<br />

Activiteiten regio’s<br />

Corona heeft in het bijzonder de regio’s beperkt in hun<br />

activiteiten. Niettemin hebben zij in de periodes tussen<br />

de lockdowns het er op gewaagd om toch wat excursies<br />

en ontmoetingen met hun leden te organiseren. Eens<br />

te meer bleek dat de passie voor kuipplanten, ondanks<br />

Coronabeperkingen en watertegenslag, springlevend is.<br />

Het hierboven uitgesproken vermoeden dat het ontbreken<br />

van activiteiten mede heeft bijgedragen aan het hoge aantal<br />

opzeggingen laat zien hoe belangrijk regio-activiteiten voor<br />

onze leden zijn.<br />

14 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2


Financieel overzicht<br />

OVERZICHT: Verlies en winst 2020 Begroting 2021<br />

Begroting <strong>2022</strong><br />

Balans per 31 dec. 2021<br />

Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven<br />

Ontvangsten<br />

Uitgaven<br />

Activa<br />

Contributie 17430,00 17500,00<br />

Stand 'de Uithof' Utrecht - -91,60<br />

Advertentie's 925,00 725,00<br />

Rente 2020 - -<br />

Donatie 2,00<br />

Zadenlijst 131,94 125,00<br />

Kuipplantendag feest 35 Jr -2000,00<br />

Korting op contributie<br />

Regiobijdragen -2027,00 -2100,00<br />

Drukwerk <strong>Parel</strong> -7994,60 -8200,00<br />

Druk/Verz.Verjaarskalender -2821,62 -<br />

Porti -2885,82 -2450,00<br />

Bestuurskosten -507,20 -400,00<br />

Redactiekosten -685,00 -600,00<br />

Represenatiekosten -239,70 -200,00<br />

Bankkosten -255,49 -200,00<br />

Verzekeringen -240,60 -240,00<br />

Website -870,00 -900,00<br />

Subtotaal Ontv./Uitg. 18711,34 -18618,63 18350,00 -17290,00<br />

14960,00<br />

-100,00<br />

925,00<br />

--<br />

-<br />

-<br />

200,00<br />

-4750,00<br />

-2500,00<br />

-2006,00<br />

-8335,00<br />

-<br />

-2860,00<br />

-1015,00<br />

-1400,00<br />

-150,00<br />

-310,00<br />

-240,00<br />

-870,00<br />

16085,00 -24536,00<br />

ING spaarrekening 28346,61<br />

ING Bank 6497,73<br />

Overlopende activa 2226,10<br />

Totaal activa 37070,44<br />

Passiva<br />

Eigen vermogen 28938,23<br />

Overlopende passiva 8039,50<br />

Resultaat 2020 92,71<br />

Totaal passiva 37070,44<br />

Resultaat: Verlies/Winst Winst 92,71 Winst 1060,00<br />

Eindtotaal 18711,34 -18711,34 18350,00 -18350,00<br />

Winst 1.060,00<br />

18.350,00 -18.350,00<br />

Toelichting bij de begroting <strong>2022</strong><br />

Ten opzichte van de resultaten van het boekjaar 2021 bevat<br />

de begroting <strong>2022</strong> op enkele posten afwijkingen die een<br />

korte uitleg behoeven.<br />

“Attentie 25 jaar lid” is een nieuwe post. Met ingang van<br />

<strong>2022</strong> ontvangen leden die 25 jaar<br />

lid zijn van de vereniging een<br />

bescheiden attentie. Dat betreft<br />

per jaar ongeveer 15 leden. In<br />

<strong>2022</strong> krijgen leden die in eerdere<br />

jaren 25 jaar lid waren die<br />

attentie ook. In totaal gaat het in<br />

<strong>2022</strong> om 81 leden.<br />

In de begroting <strong>2022</strong> wordt voorts<br />

rekening gehouden met een forse<br />

verhoging van de bestuurs- en<br />

redactiekosten. Dat heeft alles te<br />

maken met optimisme over de nog<br />

te verwachten effecten van de<br />

Coronapandemie. Bestuursleden<br />

en de redactie kunnen elkaar weer<br />

in levende lijve ontmoeten en dat<br />

is van invloed op de reiskosten.<br />

Het is overigens waarschijnlijk<br />

Kwekerij Morning Glory<br />

U vindt bij ons een groot en bijzonder assortiment vaste<br />

planten voor de zon en voor de schaduw. Daarnaast hebben<br />

wij een grote collectie bijzondere eenjarige zomerbloeiers,<br />

kuipplanten, Salvia’s en Pelargoniums.<br />

In het voorjaar en najaar kunt u bij ons terecht voor onze<br />

zelfgemaakte hanging baskets in vele kleurcombinaties.<br />

Voor openingstijden: www.kwekerijmorningglory.nl.<br />

Kwekerij Morning Glory, Noordpolderweg 6, 1432 JH Aalsmeer.<br />

06 54281334 / 06 47175738, info@kwekerijmorningglory.nl.<br />

dat het bestuur het aantal ontmoetingen zal beperken en<br />

digitaal zal blijven vergaderen.<br />

Voor de redactie ligt dat anders; redactiewerkzaamheden<br />

lenen zich niet zo goed voor digitalisering.<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 15


Informatie<br />

www.kuipplantenvereniging.nl<br />

Voorzitter<br />

W.J.M. de Waal 0416-533685<br />

Kloosterweg 4<br />

5144 CB Waalwijk<br />

voorzitter@kuipplantenvereniging.nl<br />

Secretaris<br />

I. van den Berg 0172-47 53 70<br />

Ten Harmsenstraat 2<br />

2406 TV Alphen a/d Rijn<br />

secretariaat@kuipplantenvereniging.nl<br />

Penningmeester<br />

L. Hilberts 0592-41 38 47<br />

Hoofdweg 111, 9422 AM Smilde<br />

penningmeester@kuipplantenvereniging.nl<br />

Bestuursleden<br />

S. Hofman-Rookmaker Regio Noord<br />

V. Jansen Regio Oost<br />

M. Oppe-de Pagter Regio West<br />

B. Wetzels Regio Zuidoost<br />

M. Mol a.i. Regio Zuidwest<br />

Ledenadministratie<br />

D.A. Cladder 06-24433602<br />

Ten Harmsenstraat 2,<br />

2406 TV Alphen a/d Rijn<br />

leden@kuipplantenvereniging.nl<br />

Zadenlijst<br />

An Klerks 0416-37 53 81<br />

Wolfshoek 84a, 5154 AD Elshout.<br />

anenwimklerks@gmail.com<br />

Regio Noord (Groningen,<br />

Friesland en Drente)<br />

S. Hofman-Rookmaker<br />

0515-542212<br />

Begine 67, 8711 BH Workum<br />

j.s.c.hofman.rookmaker@gmail.com<br />

Regio Oost (Overijssel, Gelderland en<br />

Noord-Flevoland)<br />

Secretaris R. Soeteman<br />

r.soeteman4@upcmail.nl<br />

Verenigingsnieuws<br />

Regio Zuidoost<br />

Verslag van de ledenbijeenkomst van 4 maart <strong>2022</strong><br />

Voor het eerst sinds lange tijd hebben we weer de<br />

mogelijkheid om een bijeenkomst te organiseren.<br />

Aanwezig zijn 40 leden; 1 lid heeft zich afgemeld.<br />

Omdat er in januari geen jaarvergadering gehouden<br />

kon worden zullen een paar noodzakelijke punten<br />

vanavond afgehandeld worden.<br />

<strong>De</strong> bestuursleden Wim Rutten en Peter Barten zijn<br />

aftredend en herkiesbaar. Beiden worden door de<br />

vergadering herkozen<br />

Peter Flupsen heeft te kennen gegeven wegens<br />

gezondheidsreden niet meer in het bestuur te kunnen<br />

zitten. Hij wordt door de voorzitter met een envelop<br />

bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.<br />

Financieel verslag door de penningmeester.<br />

Omdat vanwege Corona er de afgelopen twee jaar<br />

geen jaarvergadering plaats heeft kunnen vinden<br />

betreft het verslag nu de afgelopen twee jaren. <strong>De</strong><br />

kascontrolecommissie heeft alles goed gecontroleerd<br />

en akkoord bevonden.<br />

Met een gul applaus wordt de penningmeester bedankt<br />

voor zijn goede werk in de afgelopen periode.<br />

<strong>De</strong> lezing van deze avond wordt verzorgd door Yvonne<br />

de Hoog-Zeelenberg van kwekerij Zeelenberg uit<br />

Dongen. Twee jaar geleden is ze ook al eens bij ons<br />

geweest met een interessante lezing. Later in <strong>2022</strong><br />

bezoeken wij met de bus haar kwekerij in Dongen.<br />

Yvonne gaat ons vertellen hoe zij hun planten<br />

kweekt en verzorgt. Zij heeft ook nu weer een groot<br />

aantal planten meegenomen, waaronder talloze<br />

mooie Streptocarpus-exemplaren. <strong>De</strong> aanwezigen<br />

kunnen deze planten na afloop ook kopen. Met het<br />

voorjaar in aantocht een mooie gelegenheid om het<br />

<strong>De</strong> klokjes van Jovellana punctata<br />

Regio West (Noord- en Zuid Holland,<br />

Utrecht en Zuid-Flevoland)<br />

Vacature. Secretaris<br />

Tijdelijk contacpersoon:<br />

R. Vrooman 075-6704076<br />

secretarisregiowest@gmail.com<br />

www.oranjerie-regio2.net<br />

Regio Zuidoost (Limburg, oostelijk<br />

deel van Noord-Brabant, België)<br />

P. Barten 0475-319518<br />

Napoleonsweg 59c, 6081AA Haelen<br />

pjjmbarten@home.nl<br />

Regio Zuidwest (Zeeland, westelijk<br />

deel van Noord-Brabant, België)<br />

B. Rijken<br />

Burg. v.d. Heijdenstraat 50<br />

5151 HM Drunen<br />

dekuipplant@live.nl<br />

16 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2


plantenjaar <strong>2022</strong> met een paar mooie nieuwe plantjes<br />

te beginnen.<br />

<strong>De</strong> avond wordt zoals gewoonlijk afgesloten met de<br />

verloting van een aantal mooie planten, uiteraard van<br />

kwekerij Zeelenberg.<br />

Regio Zuidwest<br />

Verslag van de ledenbijeenkomst op 8 maart <strong>2022</strong><br />

<strong>De</strong> voorzitter opende deze eerste bijeenkomst van<br />

dit jaar en heette de heer en mevrouw Van Ditteren<br />

welkom als nieuwe leden met een plantje naar keuze.<br />

We hebben afscheid moeten nemen van de heer Jo<br />

Brok en de heer Henk <strong>De</strong>kker; zij werden herdacht met<br />

een minuut stilte.<br />

Bij de rondvraag vroeg mevrouw An Klerks naar de<br />

vergadering van de landelijke vereniging. Bevestigd<br />

werd dat deze doorgaat en dat er bij voldoende<br />

belangstelling busvervoer zal worden geregeld. Verder<br />

vertelde An Klerks dat ze opentuindagen gaat houden,<br />

zij het in kleine groepjes van 6 personen waarvoor je<br />

je moet aanmelden.<br />

te verlenen met een applaus voor het vele en goede<br />

werk. Wim Klerks was aftredend als lid van de<br />

kascontrolecommissie en als nieuw lid werd Peter<br />

Melis bereid gevonden.<br />

Er zijn helaas nog steeds vacatures in het bestuur,<br />

maar er is een lichtpuntje, want er is iemand die<br />

mogelijk interesse heeft.<br />

Na de pauze stond de bestuursverkiezing op de agenda<br />

maar door het ontbreken van een kandidaat bleef het<br />

bij het bedanken van onze secretaris Bert Rijken, die<br />

niet herkiesbaar was, met een envelop en een mooi<br />

boeket.<br />

Vervolgens putte Peter Melis met mooie beelden uit<br />

zijn vele reizen.<br />

Als afsluiting van de bijeenkomst de traditionele<br />

loterij waarbij helaas het geluk niet iedereen goed<br />

gezind was.<br />

Erythrina falcata<br />

Toen de kas gesloten was vanwege de storm en er<br />

kans was op kapotte ruiten waren er mensen die het<br />

toch nodig vonden om, ondanks dat het hek gesloten<br />

was naar binnen te gaan. Dit is uiteraard niet de<br />

bedoeling.<br />

<strong>De</strong> notulen van de bijeenkomst op 7 september 2021<br />

werden goedgekeurd. Het verslag van afgelopen jaar<br />

werd door de secretaris voorgelezen. Daarna volgde<br />

het financieel jaarverslag. <strong>De</strong> financiële resultaten<br />

werden getoond en waar nodig toegelicht. Namens<br />

de kascontrolecommissie was de heer Gerard Merkx<br />

lovend over de boekhouding. Hij stelde voor decharge<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 17


Verenigingsnieuws Regio West<br />

Regio West trapte op 26 februari het jaar af met een<br />

ledenbijeenkomst.<br />

Rudy Vrooman presenteerde ons een beeldverslag<br />

van zeventien jaar bezoeken aan Ischia, een<br />

Italiaans eiland en vulkaan in de Baai van Napels. <strong>De</strong><br />

presentatie ademde de passie die hij in die jaren voor<br />

het eiland heeft ontwikkeld.<br />

Een flink aantal leden zet het experimentele gebruik<br />

van Pireco als middel om ongedierte op onze planten<br />

te voorkomen voort. Frits van Melle verzamelt weer de<br />

ervaringen.<br />

<strong>De</strong> leverancier van onze potgrond heeft een nieuwe,<br />

turfvrije potgrond ontwikkeld die een groot aantal<br />

leden gaat uitproberen. <strong>De</strong>ze is milieuvriendelijker en<br />

past bij een circulaire economie.<br />

Eerdere berichten dat de werkgroep Plumeria was<br />

opgeheven waren voorbarig, want er zijn toch nog<br />

genoeg planten die de vorst hebben overleefd.<br />

Daarnaast zijn er gevorderde plannen voor een zaaien<br />

stekgroep.<br />

Annet Seffelaar en Frits van Melle hebben drie<br />

jaar geleden Adenium gezaaid. Experimenten met<br />

verschillende meststoffen hebben nog niet geleid tot<br />

bloei. <strong>De</strong> aanwezige leden kregen een plantje mee<br />

met de boodschap hun best te doen om het in bloei te<br />

krijgen en als dat lukt verslag uit te brengen hoe zij<br />

dat voor elkaar hebben gekregen.<br />

Voorzitter Rudy Vrooman en penningmeester Peter van<br />

Helsdingen namen afscheid als bestuurslid. Zij werden<br />

op passende wijze ‘uitgeleide gedaan’.<br />

(Het volledige verslag is te lezen in de Nieuwsbrief<br />

maart van de regio op<br />

www.oranjerie-regio2.net)<br />

Evenementen<br />

kalender<br />

Regio West,<br />

21 april, Het Loo<br />

Wim Zieleman leidt ons rond in de tuinen van Het Loo.<br />

4 mei, bezoek aan Bental en RM-Plants<br />

7 mei, plantenmarkt Hortus Botanicus Leiden.<br />

Regio West is daar met een stand aanwezig.<br />

15 mei, Nationale kuipplantendag en algemene<br />

ledenvergadering in Burgers’ Zoo, Arnhem<br />

18 of 25 mei, plantjesdag bij Piet Keijzer en Jan van<br />

Dijk in <strong>De</strong> Lier.<br />

28 en 29 mei, <strong>De</strong>lftse Hortusdagen en Botanische<br />

Kunstmarkt in <strong>De</strong>lft.<br />

Regio Noord<br />

15 mei, Landelijke Kuipplantendag in Burgers’ Zoo<br />

18 juni, tuinbezoek in onze eigen regio naar de<br />

Tropische Kas in Beetsterzwaag, een mooie tuin op<br />

korte afstand en Teeninga Palmen, Opeinde.<br />

9 juli, op bezoek bij twee leden van onze regio in<br />

Stadskanaal en Wildervank. Twee totaal verschillende<br />

tuinen, elk met een bijzondere invulling van<br />

kuipplanten.<br />

13 en 14 augustus, de Exotenmarkt bij Tuingoed<br />

Foltz. Een prachtig evenement in onze regio met<br />

een ongekend aanbod aan planten. Wederom staan<br />

wij daar ook met een stand ter promotie van de<br />

vereniging en met plantenaanbod van onze eigen<br />

leden.<br />

28 augustus, Kwekerij Bambus in Hummelo<br />

en een bezoek aan de tuin van één van onze<br />

kuipplantenleden in deze regio. Indien er tijd is nog<br />

een bezoek aan <strong>De</strong> Botterhutte.<br />

17 september, (onder voorbehoud) naar Duitsland,<br />

voor twee tuinen en een kwekerij, alle rond<br />

Papenburg. Herkansing van de agenda van twee jaar<br />

geleden.<br />

8 oktober, (onder voorbehoud) een middag<br />

vijgenproeverij. Gastvrije ontvangst bij een liefhebber<br />

van vijgen en citrus. Een ongekend assortiment citrus<br />

en meer dan 50 soorten vijgenstruiken/-bomen,<br />

allemaal winterhard, in Friesland.<br />

18 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | nr. 2


Regio Zuidoost,<br />

15 mei, busreis naar Burger’s Zoo in Arnhem<br />

Op 15 mei viert de Nederlandse <strong>Kuipplantenvereniging</strong> haar<br />

35-jarig bestaan in Burger’s Zoo in Arnhem. <strong>De</strong>ze busreis<br />

kost €25,00 p.p. Het belooft een fantastische dag te<br />

worden en voor leden is de verdere invulling van deze dag<br />

geheel gratis.<br />

4 juni, busreis naar Kasteel Hex en Tuincentrum Genk<br />

<strong>De</strong> regio organiseert een busreis naar het Gardenfestival<br />

Kasteel Hex in Heers en daarna Tuincentrum Genk. <strong>De</strong>ze reis<br />

kost €32,00 p.p. Opgeven bij Wim Rutten<br />

6 juni, excursie naar Flores in Terra, Melderslo<br />

Ook dit jaar bezoeken wij met eigen vervoer de open dag<br />

van kuipplantenkwekerij Flores in terra in Melderslo. Wij<br />

zijn er van 10.00 tot 12.00 uur. Opgeven bij Wim Rutten.<br />

Wij kunnen hier prachtige kuipplanten kopen voor redelijke<br />

prijzen.<br />

18 juni, busreis naar Kwekerij Zeelenberg, Dongen en<br />

TropicallookGarden in Heist o.d. Berg<br />

<strong>De</strong> regio organiseert een mooie busreis naar Kwekerij<br />

Zeelenberg in Dongen en TropicallookGarden in Heist o.d.<br />

Berg. <strong>De</strong>ze reis kost € 32,00 p.p. Opgeven bij Wim Rutten.<br />

2 juli, ledenbijeenkomst: kuipplantenveiling<br />

Jaarlijkse veiling van mooie kuipplanten. Voor een leuke<br />

prijs zijn prachtige planten van leden te koop. Iedereen is<br />

welkom: ook niet-leden! Kijkkwartiertje vanaf 13.45. <strong>De</strong><br />

veiling begint om 14.00 uur.<br />

7 t/m 12 juli, tuinenreis naar <strong>De</strong>nemarken<br />

Ook dit jaar is er een 6-daagse tuinenreis en wel naar<br />

Noord-Duitsland en <strong>De</strong>nemarken. Bezocht worden<br />

mooie tuinen en parken, steden, kastelen en paleizen<br />

en Vikingdorpen. Voor informatie kan men terecht bij<br />

Wim Rutten. <strong>De</strong>ze prachtige reis kost € 645,00 p.p. voor<br />

halfpension en alle entrees. Er zijn nog een paar plaatsen<br />

vrij.<br />

23 juli, excursie naar Imkerij van Treesje en Henk in<br />

Vlodrop<br />

Van 14:00 - 16:30 uur bezoeken wij de imkerij van Treesje<br />

en Henk in Vlodrop. Tevens hun prachtige groente- en<br />

fruittuin die er tegenover ligt. Graag opgeven bij Wim<br />

Rutten. <strong>De</strong>tails volgen nog!<br />

Planteninfo<br />

<strong>De</strong>skundigen die bereid zijn uw vragen<br />

over planten te beantwoorden<br />

Australische flora<br />

E. Uijtewaal-de Vries<br />

Tel. 0475-49 48 81<br />

Dries 22,<br />

6086 AW Neer<br />

E-mail: l.uijtewaal@merrigum.com<br />

Botanische fuchsia’s<br />

G. Rosema<br />

Tel. 0348-44 29 65<br />

Harmelerwaard 17a,<br />

3481 LC Harmelen<br />

E-mail: gjrosema@solcon.nl<br />

Citrus<br />

B. Buynsters<br />

Tel. 0411-62 18 13<br />

Lindelaan 23,<br />

5076 CW Haaren<br />

E-mail: benbuynsters@planet.nl<br />

B. Wetzels<br />

Tel. 045-531 07 14<br />

Achter <strong>De</strong> Heggen 14,<br />

6373 XC Landgraaf<br />

E-mail: baltwetzels@hotmail.com<br />

Kaapse flora<br />

H. Tromp<br />

Tel. 0412-63 80 21<br />

Heihoekstraat 1a,<br />

5345 HC Oss<br />

E-mail: hans-tromp@hetnet.nl<br />

Oleander<br />

A. en C. Keunen<br />

Tel. 077-477 26 31<br />

Hei 8a, 5991 PC Baarlo<br />

E-mail: info@hesperidenhof.nl<br />

Palmen<br />

W. Rutten<br />

Tel. 0475-53 34 46<br />

Exgaard 12, 6074 AA Melick<br />

E-mail: w.m.rutten@home.nl<br />

2 september, ledenbijeenkomst: <strong>De</strong>nemarken<br />

Van 19:00 - 22:30 uur ledenbijeenkomst met lezing over de<br />

Tuinenreis naar <strong>De</strong>nemarken door Wim Rutten. Als afsluiting<br />

wederom een verloting van mooie kuipplanten. Iedereen is<br />

welkom, ook niet-leden!<br />

4 november, ledenbijeenkomst: Flores in Terra<br />

Van 19:00 - 22:30 uur ledenbijeenkomst met lezing door<br />

Albrecht Brand van kuipplantenkwekerij Flores in Terra. Als<br />

afsluiting wederom een verloting van mooie kuipplanten.<br />

Iedereen is welkom, ook niet-leden.<br />

nr. 2 | <strong>De</strong> <strong>Parel</strong> <strong>2022</strong> | 19


Retouradres: Ten Harmsenstraat 2, 2406TV Alphen a.d. Rijn<br />

overwinteren<br />

Op onderstaande overwinteringsplaatsen kunt u met uw planten terecht van oktober tot mei.<br />

<strong>De</strong> planten krijgen de nodige verzorging en kunnen - indien gewenst - ook overgepot en gesnoeid worden.<br />

<strong>De</strong> kas van<br />

Regio Zuidoost<br />

<strong>De</strong> kas van<br />

Regio Zuidwest<br />

Zuid-Holland<br />

Flevoland<br />

Heythuysen<br />

Contact:<br />

Peter Barten<br />

Tel: 0475 - 319 518<br />

pjjmbarten@home.nl<br />

Ton Peters<br />

Tel: 0475 - 572 707<br />

tongerda8@hotmail.com<br />

Elshout (Gem. Heusden)<br />

Contact:<br />

Bert Rijken<br />

dekuipplant@live.nl<br />

Handelskwekerij<br />

Richard van der Zalm<br />

Waterlelie 25<br />

2671 WG Naaldwijk<br />

Tel: 0174 - 622 717<br />

info@rvdzalm.nl<br />

www.rvdzalm.nl<br />

Kwekerij Booij<br />

3 e Barendrechtseweg 555<br />

2991 SH Barendrecht<br />

Tel: 0180 - 618 988<br />

a.booij2@kpnplanet.nl<br />

Kwekerij Almere<br />

Linnaeusweg 7<br />

1331 AA Almere<br />

T 036-5328136<br />

info@kwekerijalmere.nl<br />

www.kwekerijalmere.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!