28.02.2023 Views

Nya Phosphoros NR 1 VT23

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1


LANDSKAPS-<br />

KALLELSE<br />

en FD redaktörs<br />

desperata vädjan<br />

Kära östgötar!<br />

Härmed kallas samtliga av er till vårterminens första<br />

lagtima landskap den 14 mars kl 17:30 i Stora salen.<br />

Därefter bjuds det på traditionsenlig sexa. Föredragningslista<br />

finnes på anslagstavlan samt på<br />

hemsidan.<br />

Beatrice Simonsson, förste kurator<br />

Kolla vad liten och förvirrad jag var innan jag lärde mig det ädla redaktörsämbetet.<br />

Illustration: Hugo Jonsson<br />

Kära östgötar,<br />

Februari är snart över och solen kikar fram<br />

mer och mer. I december förra året gjorde jag<br />

och Hugo vår sista termin som redaktörer –<br />

trodde vi. Tyvärr är båda redaktörsposterna<br />

fortfarande vakanta och nu sitter jag här igen<br />

och tjatar på kuratorer och layoutar text. Det<br />

var inte riktigt meningen, men som en av de<br />

enda med Indesign-kompetens på nationen och<br />

med en 3q till sambo var det nog oundvikligt.<br />

Detta nummers interimredaktion består av<br />

mig (Filippa Kindblom), Simon Lindgren, Lovisa<br />

Åslund, under ledning av 3q William Norling.<br />

Fram till nyss trodde jag att interim betydde<br />

typ hemlig eller undercover, men det<br />

betyder bara tillfällig. Och högst tillfälliga är vi!<br />

Det är verkligen dags för någon annan att axla<br />

det fantastiskt roliga ansvaret att vara redaktör<br />

för <strong>Nya</strong> <strong>Phosphoros</strong>. Varför, undrar ni uppenbarligen<br />

eftersom ni inte har sökt. Jo, såhär är det:<br />

tidningen är Östgöta nations främsta kanal för att<br />

underhålla medlemmar och åtminstone en kanal<br />

för att informera dem. Som redaktör har man väldigt<br />

fria tyglar att skapa precis vilket innehåll som<br />

helst, men man behöver aldrig ta ansvar eftersom<br />

det är 1q som är ansvarig utgivare. Skulle någon<br />

tycka att tidningen är olämplig är det alltså inte<br />

ni som råkar i blåsväder. Man får vässa sin penna<br />

och sitt layoutöga, vilket kan vara bra på vilket<br />

CV som helst. Man får genom pressackreditering<br />

gå gratis på fotbollsmatcher och spex eller annat<br />

skojigt. Man får också intervjua roliga människor<br />

om man vill! Bara du och din redaktörskollega<br />

sätter gränserna. (Och ansvarig utgivare 1q, då.<br />

Men jag har hört att hon kan hotas med frukt.)<br />

Om ni ändå inte är övertygade om det underbara<br />

i att få göra tidning för nationen kan jag säga<br />

att ni också får gå på tidningsgala och ta emot priser<br />

om ni är duktiga, ni kommer få en massa komplimanger<br />

från snälla östgötar och ni kommer bli<br />

upplärda av mig och Hugo! Det här är helt enkelt<br />

livets möjlighet. SNÄLLA sök, för jag orkar verkligen<br />

inte tjata på kuratorer en gång till i hela mitt liv.<br />

Hoppfulla kramar,<br />

Filippa Kindblom, redaktör emerita<br />

2 3


KURATORSPALTER<br />

KURATORSPALTER<br />

“Tjena alla bögar!”<br />

Hallå hallå, och välkomna tillbaka till ännu<br />

en terminen här på nationen! Jag är ganska<br />

ny på jobbet, det är kul och jag trivs<br />

så bra, så bra, förutom att mina kollegor<br />

nyss funnit min milda skräck för banan<br />

och clementiner, frukter de tycker är utmärkt<br />

ammunition i kontors-prank på 1Q.<br />

Jag är oftast glad och pigg här på kontoret (med<br />

undantag för de stunder jag måste fruktsanera<br />

mitt skrivbord), men en sak som gör mig mindre<br />

pigg och glad är el-problem. Det är lampor<br />

och uttag och strömavbrott och hissar som<br />

bråkar hej vilt. Tur att vi har bra elektriker som<br />

kommer och fixar, och vissa som klipper av fel<br />

kablar


Såningsmannens<br />

historia<br />

Text: Simon Lindgren<br />

Foto: Upplandsmuseet<br />

Kopia av Såningsmannen på Vallereds kyrkogård.<br />

Genom åren har många mer eller mindre bemärkta<br />

östgötar flanerat längs Trädgårdsgatans<br />

ljuva asfalt. Oavsett om du är recentiorsjurist på<br />

väg att öva på det kommande arbetslivets cyniska<br />

armbågande fram till en mikrovågsugn<br />

eller om du är långtida alumn på väg mot en<br />

minnesstund för en fallen närstående, möts ni<br />

likväl av en och samma gestalt. I decennier har<br />

han stått tyst och trofast vid sin läst för att hälsa<br />

östgötar välkomna till ett visst gult palats.<br />

Såningsmannen, som han heter, har stått<br />

där han står sedan 1946. Hur kommer det sig?<br />

Vem är han? Och varför är livlös bronskonst<br />

överhuvudtaget värd att uppta sidor i ett i övrigt<br />

väldigt punkigt interrimnummer av <strong>Nya</strong><br />

<strong>Phosphoros</strong>? Dessa brinnande frågor kommer<br />

ni förhoppningsvis ha svar på inom kort.<br />

Vi börjar lämpligen där man mest lämpligt börjar:<br />

från början. Gottfrid Larsson föddes 1875 på<br />

landet utanför Skänninge, som son till en konkursförsatt<br />

lantbrukarfar och en mor som nödgats ta<br />

över familjens gård. Som yngste son i en lantbrukarfamilj<br />

just när urbaniseringen och arbetarrörelserna<br />

sakta börjat slå rot, tycktes Gottfrid mindre<br />

lockad av att harva, så och plöja än av att vissla<br />

och svära. Som fjunig fjortonåring sökte han sig till<br />

Norrköping och började snida trä för Chamberts<br />

möbelsnickeri. Larsson stod ständigt och skissade,<br />

och lyckades till slut ta sig in vid Tekniska skolan i<br />

Stockholm, sin tids föregångare till Konstfack. Väl<br />

där blev han god vän med Carl Milles, en av våra<br />

stora svenska skulptörer som senare låg bakom<br />

bland annat Folke Filbyter på Stora torget i Linköping<br />

och Poseidon på Götaplatsen i Göteborg. Nu<br />

fastnade jag lite i Carl Milles, det var inte meningen.<br />

Gottfrid Larsson och Carl Milles blev hur som<br />

helst vänner under studietiden, och förblev det livet<br />

ut – med andra ord finns det hopp även för oss.<br />

Med Larssons begåvning tilldelades han snart<br />

stipendier som tillät honom att slutföra sin utbildning<br />

i München och vid den mycket creddiga École<br />

des Beaux-Arts i Paris. Under 1900-talets början<br />

var han mycket flitig, och livnärde sig främst på<br />

att skulptera porträttbyster. Mer intressant är dock<br />

hans engagemang i Östgöta konstförening, vilken<br />

han själv var med och grundade. Första mötet mellan<br />

Larsson och Östgöta nation tycks ha varit 1921,<br />

då nationen anordnade en omåttligt populär konstutställning<br />

i Finspång med många tusen besökare.<br />

Den var rent av så välbesökt att SJ tvingades sätta<br />

in extra avgångar till Finspång för ändamålet.<br />

Sådant höll vi alltså på med för hundra år sedan.<br />

Ett antal år senare, när Östgöta konstförening<br />

kommit ordentligt på fötterna och Gottfrid Larsson<br />

hunnit grunda en konstskola i Stockholm<br />

(som än idag finns kvar, nu i anslutning till Södertörn),<br />

var föreningen drivande i öppnandet av<br />

Östergötlands museum. Vid museets invigning<br />

i Linköping år 1939 var den första tillfälliga utställningen<br />

Östgöta konstförenings höstutställning,<br />

och längst in i salen sågs en sprillans ny<br />

praktskulptur av Gottfrid Larsson: Såningsmannen.<br />

Det var alltså 1939 vår kepsbeklädde hjälte<br />

först mötte offentligheten. Skulpturen är ett typiskt<br />

Larsson-verk: en bronsgjuten bild av en ung,<br />

arbetsklädd lantarbetare, skildrad i steget, bärande<br />

en sädeskorg och uträttande sitt värv. Gottfrid<br />

Larsson var tidstypisk i 1930- och 1940-talets ganska<br />

grovhuggna, taktila klassicism, och återkom<br />

ofta till arbetarmotiv. Från början var Såningsmannen<br />

tänkt som en del av ett tredelat verk, bestående<br />

av skulpturerna Såningsmannen, Sädesupptagerskan<br />

och Arbetaren. De två senare står numera i Vadstena<br />

respektive Vasaparken i Stockholm, för den som är<br />

intresserad. Såningsmannen är en skildring av arbetet<br />

i Larssons hemmiljö på slätterna utanför Skänninge,<br />

men är alltså inte platsspecifik; den levde ett<br />

eget liv innan den landade framför nationshuset.<br />

6 7


Såningsmannen möter offentligheten för första gången i samband med invigningen av<br />

Östergötlands museum.<br />

I samband med Östgöta nations 300-årsjubileum<br />

1946 genomfördes enorma insamlingsarbeten,<br />

som bland annat banade väg för en totalrenovering<br />

av nationshuset. Tack vare generösa<br />

donationer och stor entusiasm från Larsson själv<br />

kunde även Såningsmannen köpas in och invigas<br />

under tillbörlig pompa och ståt. Spektaklet skildras<br />

i Acta Ostrogothica V år 1946: ”Facklorna fräste för<br />

årets första snöflingor, när Gustaf Malmberg med<br />

en fältbiskops strama sonoritet bjöd täckelset falla<br />

och hyllade hembygden och dess folk.” Festligt!<br />

Placeringen av Såningsmannen är inte betydelselös.<br />

Med säden i hand och Trädgårdsgatan i ryggen,<br />

blicken fäst mot huvudentrén, går han symboliskt<br />

från hembygdens åkrar mot nationen som sitt nya<br />

hem precis som de recentiorer som årligen tar sina<br />

första stapplande steg in i Uppsala och nationen.<br />

Så småningom grundades ett museum i Vadstena<br />

tillägnat Gottfrid Larssons omfattande skulpturproduktion,<br />

kallat Gottfrid Larsson-gården.<br />

Vid hans bortgång 1949 lades han till vila hemma<br />

i Vallerstads kyrka i Mjölby kommun. Hans änka,<br />

Karen Larsson, bekostade då att en kopia i brons av<br />

Såningsmannen gjöts och placerades på Vallerstads<br />

kyrkogård. Jag var själv där med två goda nationsvänner<br />

förrförra sommaren (se resereportage i NP<br />

I HT21), och det var en oväntat andaktsfull och stor<br />

upplevelse att se vår såningsman i en helt annan<br />

miljö. Denna andra såningsman tar steget in från<br />

de böljande rapsfälten in på kyrkogården för en sista,<br />

rofylld tupplur. Som sagt, ej platsspecifik konst!<br />

Vad har Såningsmannen för betydelse idag?<br />

Under sina sjuttiofem år på plats har han blivit en<br />

gemensam referensram för generationer av östgötar<br />

– ständigt närvarande, nästintill oföränderlig.<br />

Idag nämns han vid varje sittning som återsamlingsplats<br />

vid utrymning, men minst lika ofta håller<br />

han den röksugne sällskap om mörka vinternätter.<br />

Såningsmannen finns nämnd i otaliga tillfällighetssånger,<br />

refereras till i interna spex och finns inte<br />

minst avbildad i en mängd utgåvor av sångboken.<br />

För förbipasserande är han bara ytterligare en<br />

bronsskulptur i den ganska konstmättade Uppsalamiljön.<br />

Undertecknad, å andra sidan, hyser varma<br />

känslor för Såningsmannen. Oavsett hur mycket<br />

nationen förändras och hur många östgötar som<br />

passerar våra portar står han där, ständigt i steget,<br />

ständigt på väg in för att för första gången uppleva<br />

nationslivets eländen och härligheter. Nästa<br />

gång du stressar in till ett storstäd eller glider in<br />

till en fördrink, ägna Såningsmannen en tanke.<br />

Såningsmannen avtäcks utanför Östgöta nation i Uppsala år 1946.<br />

8 9


HIstoriens kortaste nya phosphoros<br />

har skapats av:<br />

beatrice simonsson, ansvarig utgivare<br />

filippa kindblom, redaktör<br />

Lovisa åslund, redaktör<br />

pua landberg, kuratorsspalt<br />

william norling, interimredaktionens ansvarige<br />

liv mazza, kuratorsspalt<br />

Simon lindgren, ”Såningsmannens historia” och omslag<br />

hugo jonsson, illustration<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!