Views
3 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

Giriş ve çıkış

Giriş ve çıkış noktalarının mesafeleri Yüksek mesafedeki girişler için merdiven kullanımının uygunluğu çok daha düşüktür. Düşmenin mesafesi ve sonuçları Açılma (yerleştirme) mesafesi dikkate alınmadan düşmeyi durdurma sistemlerinin kullanılması neticesinde düşmeye karşı koruma etkisiz olacaktır. Çünkü düşme mesafesi gerekli olan açılma mesafesinden daha az olduğundan durdurma sistemi tamamen çalışmadan çalışan zemine ya da bir alt seviyeye çarpacaktır. Yüksekte çalışma sırasında kullanılacak ekipmanın kullanım sıklığı ve süresi Uzun süreli ve yüksek sıklıkta yapılan çalışmalar daha yüksek standartlarda düşmeye karşı koruma gerektirmektedir. Örneğin, merdiven kullanımından ziyade bir mobil iskele kullanımı tercih edilebilir. Merdiven ise kısa süreli ve düşük riskli tekrar eden işler için kullanılabilir. Kurtarma Düşmeyi durdurma sistemi kullanan asılı halde kalmış bir çalışanın kurtarılmasının zor olduğu durumlarda yükseltilebilir iş platformu vb. diğer iş ekipmanlarının kullanımı tercih edilebilir. 13

3. DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCU SİSTEMLER Genel olarak düşmeye karşı koruma, çalışanın düşmesini önleyen ya da muhtemel bir düşmeyi durduran toplu ya da kişisel koruyucu sistemler ve yüksekte çalışmada kullanılabilecek iş ekipmanları kullanılarak sağlanmaktadır. Bu sistemler çalışanın serbest şekilde hareket etmesini sağlamakta ya da sabit veya hareketli ankraj noktalarına bağlanmasını gerekli kılabilmektedir. 3.1. DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ SİSTEMLER Alınacak toplu ya da kişisel koruyucu sistemler aracılığıyla çalışanın düşmesinin engellendiği sistemlerdir. 3.1.1. Geçici Kenar Koruma Sistemleri Geçici kenar koruma sistemleri; inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde çalışanların ve malzemelerin çatı, kat kenarları, boşluklar, merdivenler, platformlar vb. seviye farkının oluştuğu çalışma alanlarından alt seviyelere düşmesini önlemek için kullanılan düşmeyi önleyici ekipmanlardır. Şekil 3.1’de kenar korumanın çeşitli tipleri gösterilmektedir (Detaylı bilgi için TS EN 13374 standardına bakınız). 14

Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
Uygun uygulama alanları - Nord
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği