Views
6 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

Kısıtlamalar Bu

Kısıtlamalar Bu sistemlerde düşme sonucunda çalışanda bazı fiziksel hasarlar söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple KDDS’ler diğer düşme önleme yöntemlerinin makul biçimde uygulanabilir olmadığı durumlarda tercih edilmelidir. Bir KDDS serbest düşmenin gerçekleşmesi ve durdurulması durumunda çalışan üzerinde oluşacak kuvvetin 6 kN’dan fazla olmaması için enerji emici bileşenler ya da fonksiyonlar içermelidir. Azami düşme mesafesine KDDS bileşenlerinin üreticilerinden temin edilmiş bilgiye dayanılarak karar verilmelidir. Gerekli hallerde ankraj tertibatının etkileşimi de göz önüne alınmalıdır. Yetersiz düşme yüksekliklerinin söz konusu olduğu noktalarda kısa bağlama tertibatı ya da geri sarmalı tipte düşmeyi önleme tertibatları kullanılabilir. Azami Düşme Mesafesi (ADM) KDDS kullanan bir çalışanın düşmesi halinde herhangi bir cisme ya da zemine çarpmadan durması için gerekli olan ve düşme olayından önce çalışan ile zemin arasındaki mesafeyi ifade eder (Şekil 3.18). İlgili standartlarda tavsiye edilmiş mesafeler [23,24]; a. Tam Vücut Tipi Emniyet Kemeri, Bağlama Tertibatı ve Enerji Emici Kullanıldığında; ADM=2L t +1.75 m +1m (Güvenlik mesafesi) L t : Üretici bilgilerine dayanarak enerji emici dahil bağlantı tertibatının uzunluğu b. Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleme Tertibatı Kullanıldığında ADM= 2m+ 1m (Güvenlik mesafesi) NOT: Bu hesaplamalar yapılırken tam vücut tipi emniyet kemerinin esneme miktarı ve kullanılmışsa yaşam hattının esneme mesafesi ADM değerine ilave edilmelidir. 27

Azami Düşme Mesafesi Azami Düşme Mesafesi En yakın cisim ya da zemin Şekil 3.18. Tam vücut tipi emniyet kemeri, bağlama tertibatı ve enerji emici [25] En yakın cisim ya da zemin Şekil 3.19. Geri sarmalı tipte düşme önleme tertibatı [25] KDDS kullanacak çalışanlar tam vücut tipi emniyet kemerinin doğru kullanımı ve bağlanması, ekipmanın muayenesi, bakımı ve saklanması, doğru ankraj seçimi ve uygulaması ile acil durum prosedürleri hakkında bilgilendirilmeli ve gerekli eğitim verilmelidir. 28

Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
Uygun uygulama alanları - Nord
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...