18.03.2024 Views

Konfeksiyon Teknik March 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN 2148-9246<br />

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

MART MARCH <strong>2024</strong><br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KORNIT DIGITAL’İN RAKİPSİZ TEKNOLOJİLERİYLE<br />

FESPA’DA BEKLİYORUZ.<br />

12-A 10


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

GRAFİK & TASARIM DANIŞMANI<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n M an ag e r<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

konfeksiyonteknik<br />

konfeksiyontknk<br />

konfeksiyonteknik<br />

konfeksiyonteknik<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

ali.erdem@img.com.tr


10<br />

Doğaya saygılı üretim<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

Dünya üzerinde sahip olduğumuz her türlü ihtiyacımızı bize sunulan doğal<br />

kaynaklar ve bunların oluşturduğu zincir sayesinde karşılayabiliyoruz. Bu zincirdeki<br />

herhangi bir halkanın eksikliği veya yok olması tüm dengeleri alt üst<br />

edebilir. Çözüm ise insanın hayat kalitesinin artması için çalışılan sistemde,<br />

kaynakların korunduğu bir ekonomik yapıya geçişi sağlamak ve bunu sürdürülebilir<br />

kılmaktır. Dünyanın pek çok ülkesinde ortak olan çevre sorunlarının<br />

temelinde ekonomi ve ekoloji arasındaki dengesizlik yatmaktadır. Doğa<br />

sadece insan yaşamı için gerekli olan yaşam koşullarını sunmakla kalmayıp<br />

aynı zamanda meydana getirilen ekonomik toplum düzeni için de gerekli<br />

olan kaynakları sunmaktadır. Doğal çevrede işleyiş doğa yasalarına göre<br />

olmaktadır. Doğal çevre, canlı ve cansız tüm varlıkların üzerinde yaşadığı,<br />

birbiriyle etkileşim içinde olduğu, üretim ve tüketim faaliyetlerinin yapıldığı<br />

bir sistemdir. İnsanoğlu bir yandan hızla gelişen bilim, teknoloji ve sanayi ile<br />

doğaya hakim olup, ekonomik açıdan yaşam düzeyini yükseltirken diğer<br />

yandan da doğayı yok etmektedir. Tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin<br />

değiştiği günümüzde çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki etki de artmaktadır.<br />

Sınırsız tüketim ve doğaya tahakküm etme zihniyeti en büyük zararı<br />

yine insana, çevreye ve geleceğe vermektedir. Çevrenin korunması bütün<br />

bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir. Varlığımızın<br />

temeli olan çevre değerleri ile hayatı her yönüyle etkileyen enerji ihtiyacı<br />

arasındaki ilişkiler, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.<br />

EDİTÖR<br />

Nature-friendly production<br />

We can meet all our needs in the world thanks to the natural resources<br />

offered to us and the chain they formed. The deficiency or absence of<br />

any link in this chain can upset all balances. The solution is to ensure a<br />

transition to an economic structure in which resources are protected, and<br />

to make this sustainable in a system working to increase people’s quality<br />

of life. The imbalance between economy and ecology lies at the basis of<br />

environmental problems common to many countries in the world. Nature<br />

not only provides the living conditions that are necessary for human life,<br />

but also provides the resources that are necessary for the economic social<br />

order. The operation in the natural environment is according to the laws of<br />

nature. The natural environment is a system in which all living and non-living<br />

creatures are living, interacting with each other, and carrying out<br />

production and consumption activities. While human beings, on the one<br />

hand, dominate nature with rapidly developing science, technology and<br />

industry and raise the standard of living economically, on the other hand,<br />

they destroy nature. Today, consumption needs increase and demands<br />

change, the influence on the environment and natural resources is also<br />

increasing. The mentality of unlimited consumption and domination of nature<br />

causes the greatest harm to humans, the environment and the future.<br />

Protection of the environment is a common concern of all individuals, all<br />

countries and all humanity. The relationship between environmental values,<br />

which are the basis of our existence, and the energy, which is affecting<br />

every aspect of life, is continuing to keep their place on the agenda.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


“Barkodʼda Çözüm Ortağınız”<br />

ENDÜSTRİYEL TABLET<br />

BARKOD SARF MALZEMELERİ<br />

ETİKET YAZICI<br />

M. Nesih Özmen Mah. Zakkum Sk. No: 10 Merter/İstanbul<br />

+90 212 637 25 30 (Pbx) eticaret@akbarkod.com<br />

www.akbarkod.com.tr<br />

/akbarkodetiket<br />

EL TERMİNALİ<br />

E-KATALOG İÇİN OKUTUNUZ!<br />

ÜRÜN GRUPLARI<br />

AKBARKOD SATIŞ NOKTALARINDA


12<br />

PANORAMA<br />

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı,<br />

sektörün liderlerini buluşturdu<br />

İplik endüstrisinin en büyük ve en kapsamlı fuarı olan Uluslararası<br />

İstanbul İplik Fuarı, 3 gün boyunca 15.267 ziyaretçiyi yüzlerce katılımcı firma ile<br />

bir araya getirerek, önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yaptı.<br />

Pamuk iplik, yün iplik, viskon iplik, akrilik iplik,<br />

naylon iplik, fantazi iplik, rejenere iplik gibi<br />

birçok iplik çeşidinin sergilendiği Uluslararası<br />

İstanbul İplik Fuarı; Tüyap Fuar ve Kongre<br />

Merkezi İstanbul’da 8 salondan oluşan<br />

50.200 metrekarelik alanda gerçekleştirildi.<br />

İstanbul İplik Fuarı’nı ziyaret eden profesyonellerin<br />

%27’si Avrupa ülkelerinden,<br />

%29’u Asya ve Okyanusya’dan, %14’u<br />

Afrika ülkelerinden, %10’u Orta Doğu’dan,<br />

%10’u Balkanlardan ve %8’i da Kuzey ve<br />

Güney Amerika’dan geldi. Çok geniş bir<br />

coğrafyaya yayılmış büyük bir ticaret<br />

hacmine sahip olan fuarda, toplam 87<br />

ülkeden alıcı ürün ve hizmetleri tek çatı<br />

altında inceleme fırsatı buldu.<br />

‘’Doğadan Geleceğe’’ doğadan ilham alarak<br />

geleceğe yöneliyoruz<br />

Bu yıl, doğadan aldığımız ilhamla geleceğe<br />

uzandığımız “DOĞADAN GELECEĞE” sergi alanı,<br />

ziyaretçiler ve katılımcılar arasında büyük bir ilgi<br />

gördü. Bu özel alanda, toprak, deniz ve orman<br />

temalarına uygun olarak hazırlanan kahverengi,<br />

mavi ve yeşil tonlarıyla üretilen iplikleri, ipliklerden<br />

üretilen kumaşlara dokunarak iplik kalitelerini<br />

daha yakından inceleme fırsatı yakaladı.<br />

Gelecek Buluşmanın Tarihi Belli: 13-15 Şubat 2025<br />

İçin Sektör Heyecanlı<br />

Başarılı geçen <strong>2024</strong> yılı fuarının ardından sektör gözlerini<br />

13-15 Şubat 2025’e çevirdi. 13-15 Şubat 2025 tarihinde<br />

gerçekleştirilecek olan 21. Uluslararası İstanbul<br />

İplik Fuarı için katılımcılar ile görüşmeler başladı.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


14<br />

PANORAMA<br />

TechXtile Start Up Challenge’da girişimciler tekstil ve hazır giyim<br />

sektörüne yönelik fikirleriyle dereceye girmek için mücadele ederken,<br />

inovasyona yatırım yapan firmalar da 10. TechXtile İnovasyon Ligi’nde yarıştı.<br />

Uludağ’ın zirvesinde<br />

inovasyon heyecanı...<br />

Tekstil ve hazır giyim sektöründe aylardır devam<br />

eden inovasyon maratonu sonuçlandı. Dereceye<br />

girenler, Uludağ’ın zirvesinde düzenlenen<br />

bir törenle ödüllerini aldılar. T.C. Ticaret Bakanlığı<br />

desteği ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği<br />

(UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) bu yıl beşinci kez<br />

düzenlediği girişimcilik programı TechXtile Start-<br />

Up Challenge’da final serisi yoğun bir heyecana<br />

sahne oldu. Programın destekçilerinden<br />

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın iştiraki olan<br />

UTİB ve UHKİB tarafından bu<br />

yıl beşinci kez düzenlenen<br />

TechXtile Start-Up<br />

Challenge’da kazananlar belli<br />

oldu. Çok sayıda girişimcinin<br />

başvurduğu programda ilk<br />

üçe girenler düzenlenen<br />

törenle ödüllerini aldılar.<br />

Bursa Business School’da gerçekleştirilen törene<br />

girişimcilerin yanı sıra, ihracatçı birlik başkanları<br />

ve çok sayıda firma temsilcisi ilgi gösterdi.<br />

Çok sayıda girişimcinin başvurduğu 5. TechXtile<br />

Start Up Challenge’da fikir aşamasındaki<br />

projelerin yarıştığı Level Up Kategorisinden 10,<br />

fikir aşamasını geçmiş, ticarileşmiş projelerin<br />

katıldığı Scale Up kategorisinden ise 9 proje ilk<br />

üçe girmek için mücadele etti. Alanının önde<br />

gelen isimlerinden oluşan jürinin oylarıyla Level<br />

Up Kategorisinde “Tekstil Atıklardan Kompozit<br />

Hammadde Eldesi” projesiyle Beyza Aslan birinci<br />

oldu. Scale Up kategorisinde ise “Harcy” isimli<br />

projesiyle Ahmet Haris Lala ilk sırada yer aldı. İnovasyon<br />

odaklı yatırımlarıyla farkındalık yaratan<br />

firmaların, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yarıştığı<br />

10. TechXtile İnovasyon Ligi’nin şampiyonu,<br />

“Ekstrem Soğuk Ortamlarda Kullanıma Yönelik<br />

Akıllı Giysi Geliştirmesi” projesiyle Sun Tekstil oldu.<br />

En Sürdürülebilir Proje Ödülünü ise “Doğaya Dönüşen<br />

Bio-Çözüm” Projesiyle Almaxtex kazandı.<br />

Pınar Taşdelen Engin : “TechXtile Start Up<br />

Challenge marka haline geldi”<br />

Moderatörlüğünü Ufuk Batum’un yaptığı programın<br />

açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


Kaliteye Odaklanın...<br />

Adatepe Mahallesi 3/18 Sokak No: 2 BEGOS 2. Bölge<br />

Buca - İzmir / Türkiye<br />

Tel: +90 232 431 13 13<br />

e-mail: info@coskunmakine.com


16<br />

PANORAMA<br />

Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TechXtile Start<br />

Up Challenge’ın kendi başına bir başarı öyküsü<br />

olduğunu belirterek, “Genç girişimcileri sektöre<br />

kazandırdığımız etkinliğimize destek veren T.C.<br />

Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere, Bursa<br />

Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir<br />

Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa<br />

Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’ne<br />

(BUTEKOM) destekleri için şükranlarımı sunuyorum.<br />

Bu kurumların güç birliği ile ortaya çıkan<br />

sinerji etkinliğimizin her geçen yıl daha da<br />

büyüyerek bir marka haline gelmesini sağladı.<br />

Türk tekstil ve hazır giyiminin değerinin artırılması<br />

ve sektörde yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine<br />

katkı sağlanması açısından değerli bir misyon<br />

üstlendik. Her sene programı nasıl daha iyi<br />

hale getirebileceğimizi düşünerek ilerliyoruz.<br />

Bu bir yarışma ya da etkinlik değil bir süreç ve<br />

en büyük ödülü de bu aslında. Girişimcilerimiz<br />

fikirleriyle geliyorlar ve bu yolculukta inanılmaz<br />

bir gelişim yaşıyorlar” dedi.<br />

Bahar Korçan adına ve kadın girişimcilere<br />

özel ödül<br />

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü<br />

Moda Tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen<br />

“Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü “Tekstil Atıklardan<br />

Kompozit Hammadde Eldesi” projesiyle Beyza<br />

Aslan ve ekibi kazandı. Kadınların girişimciliğe<br />

teşvik edilmesi için bu yıl dördüncü kez verilen<br />

Kadın Girişimci Özel Ödülünü de “Waste To Rainbow”<br />

projesiyle Saadet Alpdağtaş kazandı.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


18<br />

PANORAMA<br />

Ev tekstilinde <strong>2024</strong>’ün trendi:<br />

Yenilikçi ve sürdürülebilir<br />

anti-alerjik ürünler<br />

Tüketicilerin alışveriş anlayışlarının değişmesiyle birlikte, insanların<br />

birçoğu birincil yaşam alanı olan evlerini de sürdürülebilir, sağlıklı<br />

ve kişiselleştirilmiş ürünlerle dekore ediyor. Yerli ev tekstili markası,<br />

koleksiyonlarına dair bilgi verirken, <strong>2024</strong> trendlerine de ışık tutuyor.<br />

Bireyselliğin ve özgünlüğün giderek öne çıktığı<br />

günümüzde insanların birçoğu, yaşam alanlarını<br />

dekore ederken de benzer bir bakış açısını<br />

benimsiyor ve kendilerine en uygun, hatta<br />

kişiselleştirilmiş ürünlere yöneliyor. Ev tekstili<br />

pazarının da büyümesini tetikleyen bu durum,<br />

müşterilerine hem sürdürülebilir hem de özel<br />

tasarımlar sunan markaların tercih edilmesine<br />

kapı aralıyor. Global Information Research’ün<br />

paylaştığı veriler, ev tekstili sektörünün <strong>2024</strong><br />

itibarıyla 125,74 milyar dolara ulaşacağına<br />

işaret ederken, her ölçekten ev tekstili markasının<br />

ürün nitelikleri ve müşteri memnuniyeti<br />

kapsamında paydaşlarıyla yoğun bir şekilde<br />

rekabet ettiğini gösteriyor. Tüketicilerin<br />

ev tekstilinde hangi ürünlere daha çok ilgi<br />

duyduğunu açıklayan Levanzo Genel Müdürü<br />

Yurdal Ercan, <strong>2024</strong> trendlerini paylaşırken kendi<br />

koleksiyonlarına dair de bilgi verdi. Yurdal<br />

Ercan, “<strong>2024</strong>’e ait koleksiyonlarımızda müşteri<br />

talepleri doğrultusunda seçtiğimiz özel işlenmiş<br />

teknik kumaşlar kullandık. Görsel bir şölen<br />

sunmanın yanı sıra, doğa dostu materyalleri<br />

değerlendirdik. Ürün yelpazemizde anti-alerjik<br />

ürünlerimiz ve ütü istemeyen kumaşlar en çok<br />

tercih edilenler arasında yer alıyor” dedi.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


EMBRO MAKINA<br />

GELECEgE<br />

<br />

<br />

FUTURE<br />

<br />

<br />

EMBRO EUROPA Gmbh.<br />

ADRES:


20<br />

PANORAMA<br />

“Anti-alerjik ürünler toz, kir ve bakterileri<br />

uzak tutuyor”<br />

Hassas cilt yapısına sahip ya da sağlığına özen<br />

gösterenlerin son dönemde anti-alerjik ürünleri<br />

tercih ettiğini belirten Levanzo Genel Müdürü<br />

Yurdal Ercan, “<strong>2024</strong> ev tekstili kreasyonumuzda<br />

yorgan, yastık ve alez gibi doğrudan cilde temas<br />

eden ürünlerde anti-alerjik üretime ağırlık<br />

verdik. Üretimde kullanılan bileşenler sayesinde,<br />

ürünlerimiz tozu, kiri veya alerjiye sebep<br />

olabilecek bakterileri yüzeyine çekmiyor. Özel<br />

dokusuyla ev tozu akarını (mite) bünyesinde<br />

tutuyor” ifadelerini kullandı.<br />

“Ütü istemeyen ürünler, günlük hayatı<br />

kolaylaştırıyor”<br />

Büyük boyutları sebebiyle ev tekstili ürünlerini<br />

ütülemenin zaman aldığını belirten Yurdal Ercan,<br />

“Kullanıcılarımıza hem zaman kazandırmak hem<br />

de işlerini kolaylaştırmak için teknik kumaşlar<br />

sunuyoruz. Kumaşlarımızın önce %100 pamuklu<br />

olarak üretimi yapılıyor. Ardından, özel tekniklerle<br />

boyanarak doğal kırışık bir görünüm elde<br />

ediyoruz. Çabuk kuruyan ve ütü gerektirmeyen<br />

kumaşlardan hazırlanan ürünleri ve üretim yöntemlerini,<br />

Ar-Ge çalışmalarımızla her geçen gün<br />

daha da geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.<br />

“<strong>2024</strong>’te ev tekstili trendi çağdaş atmosfer<br />

sunan renk tonları”<br />

<strong>2024</strong>’ün ev tekstili trendlerinde modern ve<br />

yenilikçi bir yaklaşımın öne çıktığını vurgulayan<br />

Levanzo Genel Müdürü Yurdal Ercan, “Bu yılın<br />

trend renkleri arasında çağdaş bir atmosfer<br />

sunan tonlar öne çıkıyor. Soft yeşili, bronze<br />

kiremiti ve şeftali somonu gibi renkler daha çok<br />

tercih ediliyor. Desenlerde ise geometrik formlar,<br />

sanat esintili grafikler ve deneysel dokular<br />

dikkat çekiyor. Ayrıca, sürdürülebilir materyaller<br />

ve yenilikçi üretim teknikleriyle tasarlanan<br />

ürünler de büyük ilgi görüyor” diyerek sözlerini<br />

şöyle sonlandırdı: “Her sektörde olduğu gibi<br />

tekstil sektöründe de sürdürülebilirlik kritik<br />

bir önem taşıyor. Biz de doğa dostu üretim<br />

konusunda hassas davranıyoruz. %100 biyolojik<br />

pamuk üretiminde, suni gübre ya da tarım ilacı<br />

kullanılmamasına özen gösteriyoruz. Üretimde<br />

su tasarrufu yaparken, iklim ve ekosistemimizi<br />

de koruyoruz. Çevre dostu ürünlerimizle insan<br />

sağlığını da önceliklendiriyoruz.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


22<br />

PANORAMA<br />

Çeyrek asırlık fuar,<br />

ilk kez yeni tarihlerinde<br />

Informa Markets, bu yıl 25. kez kapılarını açacak olan Uluslararası<br />

Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul’un<br />

yeni tarihlerini duyurdu. Aralarında Türkiye’nin ve dünyanın lider<br />

markaların da olduğu 300 firmayı, 100’e yakın ülkeden 25 binden<br />

fazla sektör profesyoneliyle Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturacak olan<br />

fuar, 31 Ekim – 03 Kasım <strong>2024</strong> tarihlerinde gerçekleştirilecek.<br />

Endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörlerinin<br />

bölgesindeki en büyük fuarı SIGN<br />

İstanbul, sahip olduğu çeyrek asırlık<br />

bilgi, birikim ve deneyiminin yanında,<br />

dünyanın en büyük fuar organizatörü<br />

Informa Markets’in küresel gücünü<br />

de arkasına alarak yoluna devam<br />

ediyor. Yeni tarihlerindeki<br />

25’inci buluşma için hazırlıkların<br />

ara vermeden sürdürüldüğü<br />

bilgisini paylaşan<br />

Fuar Direktörü Seda Bozkurt,<br />

“Türkiye’nin lider firmaları ile<br />

sektörün dünya markaları,<br />

SIGN İstanbul <strong>2024</strong>’teki yerlerini şimdiden<br />

aldı. Tüyap Beylikdüzü’nde 30 bin<br />

metrekare alanda gerçekleştireceğimiz<br />

fuara 300 katılımcı firma bekliyoruz.<br />

Online ziyaretçi kayıtlarımız yeni<br />

açılmasına rağmen o tarafta da<br />

şimdiden büyük bir ilgi söz konusu”<br />

dedi. Bu yıl çeyrek asırlık bir<br />

fuar olacaklarını vurgulayan<br />

Bozkurt, SIGN İstanbul’un 25 yıllık<br />

sektör tecrübesiyle, katılımcı<br />

ve ziyaretçilerine yine beklentilerinin<br />

de ötesinde eşsiz ticaret<br />

fırsatları sunacağını açıkladı.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


24<br />

PANORAMA<br />

25’inci buluşmanın ziyaretçi kayıtları başladı<br />

90’ı aşkın ülkeden 24.612 profesyonelin ziyaret<br />

ettiği son SIGN İstanbul, yurt dışı ziyaretçi oranını<br />

yüzde 19 arttırmış, fuarı Asya & Pasifik bölgesinden<br />

Amerika’ya, Orta ve Batı Avrupa’dan<br />

Afrika’ya Orta Doğu’dan Balkanlara toplam 3.976<br />

profesyonel takip etmişti. <strong>2024</strong> buluşması için yurt<br />

içi ve yurt dışından 25 binden fazla profesyonelin<br />

beklendiği SIGN İstanbul’un online ziyaretçi<br />

kayıtları başladı. Fuara gelecek olan alıcılar,<br />

yeni ticaret ağları kurup sektörün son trendlerini<br />

yerinde görürken, dijital baskı, serigrafi ve tekstil<br />

baskısının yanı sıra lazer makineleri, LED sistemleri,<br />

endüstriyel reklam ürünleri, mürekkepler, 3D baskı<br />

teknolojileri ile görsel iletişim ve görüntüleme ekipmanlarını<br />

uygun maliyetlerle tedarik edebilecek.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


26<br />

PANORAMA<br />

İlk kez ITM 2022 Fuarı’nda açılan ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’<br />

ziyaretçi sayısı ve satış rakamlarıyla katılımcılarını memnun etti.<br />

Stantlarını büyütmek isteyen firmalardan gelen yoğun talep üzerine,<br />

denim teknolojileri için ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda 11A numaralı salon açıldı.<br />

The ‘Denim Technologies Special Section’, which was opened<br />

for the first time at the ITM 2022, pleased its exhibitors with the<br />

number of visitors and sales figures. Hall 11A was opened at the<br />

ITM <strong>2024</strong> for denim technologies upon the high demand from<br />

companies that want to enlarge their stands.<br />

Denim Teknolojileri<br />

Özel Bölümü ITM <strong>2024</strong>’de<br />

Denim Technologies<br />

special section at ITM <strong>2024</strong><br />

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve <strong>Teknik</strong> Fuarcılık<br />

A.Ş. ortaklığı, Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri<br />

Derneği (TEMSAD) iş birliğiyle düzenlenecek<br />

olan ITM <strong>2024</strong> Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı,<br />

4-8 Haziran <strong>2024</strong> tarihleri arasında Tüyap Fuar<br />

ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını<br />

ITM <strong>2024</strong> International Textile Machinery<br />

Exhibition, which will be<br />

organized in partnership with Tüyap<br />

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. and <strong>Teknik</strong><br />

Fuarcılık A.Ş. and in cooperation with<br />

Textile Machinery and Accessories<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


28<br />

PANORAMA<br />

açacak. Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları<br />

fuarlarda beklentilerinin üzerinde ziyaretçi<br />

sayısına ve satış rakamlarına ulaşan<br />

katılımcı firmalar, ITM <strong>2024</strong> için stantlarını<br />

büyütme talebinde bulundu.<br />

Hem katılımcısı hem de dünyanın dört bir<br />

yanından gelen ziyaretçileriyle rekorlara<br />

imza atan ITM 2022-Uluslararası Tekstil<br />

Makineleri Fuarı’nda ilk kez açılan ‘Denim<br />

Teknolojileri Özel Bölümü’ katılımcılardan<br />

büyük ilgi gördü. Fuarda beklentilerinin<br />

üzerinde ziyaretçi ve satış rakamına ulaşan<br />

denim teknoloji üreticileri, ITM <strong>2024</strong>’te<br />

yerlerini büyütmek istedi. Ayrıca ITM 2022<br />

Fuarı’ndaki başarının ardından yerini büyütmek<br />

ya da katılımcı olmak isteyen firmalara,<br />

‘Denim Teknolojileri Bölümü’ için<br />

ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda daha büyük bir salon<br />

hazırlandı. Denim üretiminde kullanılan;<br />

yıkama, ağartma, boyama, kesme, desen<br />

verme, finisaj, kurutma, ozon gibi makine<br />

ve kimyasal üreticilerinin ‘Boya-Terbiye’<br />

salonlarına yakın olma talepleri de<br />

dikkate alınarak ‘Denim Teknolojileri Özel<br />

Bölümü’ 11A numaralı salona taşındı.<br />

Alım Gücü Yüksek, Bilinçli Müşterilere<br />

Ulaşabilecekler<br />

4-8 Haziran <strong>2024</strong>’te düzenlenecek ITM<br />

<strong>2024</strong> Fuarı’nda yerlerini alan ve sözleşmelerini<br />

tamamlayan katılımcı firmalar,<br />

denim sektörünün tüm alıcılarını kendi<br />

özel salonlarında ağırlayacak. Firmalar,<br />

sektör temsilcilerinden gelen talepler<br />

doğrultusunda makinelerini güncelleyip,<br />

yeni teknolojiler geliştirme imkânı<br />

bulacak. Katılımcı firmalar ayrıca, alım<br />

gücü yüksek yatırımcı ve profesyonel<br />

ziyaretçilere ulaşabilecek, önemli ticari iş<br />

birliklerine imza atabilecek.<br />

Sürdürülebilir Denim Teknolojileri<br />

ITM <strong>2024</strong>’te<br />

Denim sektöründeki firmaların sürdürülebilir<br />

yeniliklerini ve son teknolojilerini tüm<br />

dünyaya tanıtmalarını sağlayacak olan<br />

‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’, sürdürülebilir<br />

ürünlerle ilgili güvenilir bilgiler<br />

arayan alıcılar ve markalara kılavuzluk<br />

edecek. Sektöre yönelik en yeni teknolojilerin<br />

sergileneceği ihtisas salonu; ziyaretçileri<br />

için de büyük bir fırsat sunacak. Denim<br />

sektöründeki yeni trendlerin ve son teknolojilerin<br />

sergileneceği ‘Denim Teknolojileri<br />

Özel Bölümü’nü ziyaret edenler, yenilikleri<br />

ilk kez yakından görme imkânına kavuşacak.<br />

Ayrıca yeni tedarikçilerle tanışacak<br />

olan profesyonel ziyaretçiler, dünyanın<br />

dört bir yanından tedarikçileri inceleme<br />

ve karşılaştırma fırsatı yakalayacak.<br />

Industrialists Association (TEMSAD), will open<br />

its doors to its visitors between 4-8 June <strong>2024</strong><br />

at Tüyap Fair and Congress Center. Exhibitors,<br />

which have achieved visitor numbers and sales<br />

figures above their expectations in the exhibitions<br />

they participated in the past years, have<br />

requested to enlarge their stands for ITM <strong>2024</strong>.<br />

The ‘Denim Technologies Special Section’,<br />

which was opened for the first time at the<br />

ITM 2022-International Textile Machinery<br />

Exhibition, which broke records with both its<br />

exhibitors and visitors from all over the world,<br />

attracted great attention from the exhibitors.<br />

Reaching visitor and sales figures above their<br />

expectations at the exhibition, the denim technologies<br />

manufacturers wanted to enlarge<br />

their place in ITM <strong>2024</strong>. In addition, a larger<br />

hall was prepared for the ‘Denim Technologies<br />

Section’ in order to offer a place in ITM<br />

<strong>2024</strong> to companies that could not participate<br />

in the ITM 2022. Used in denim production;<br />

taking into account the demands of washing,<br />

bleaching, dyeing, cutting, patterning, finishing,<br />

drying, ozone machines and chemical<br />

manufacturers to be close to the ‘Dyeing-Finishing’<br />

halls, the ‘Denim Technologies Special<br />

Section’ was moved to hall 11A.<br />

Reach conscious customers with high<br />

purchasing power<br />

Participating companies, which have already<br />

completed their reservations to take part in<br />

the ITM <strong>2024</strong>, which will be held on June 4-8,<br />

<strong>2024</strong>, will host all buyers of the denim industry<br />

in their own special halls. Companies will have<br />

the opportunity to update their machines and<br />

develop new technologies in line with the demands<br />

of sector representatives. Participating<br />

companies will also be able to reach Professional<br />

visitors with high purchasing power and<br />

sign important commercial collaborations.<br />

Sustainable Denim Technologies at ITM <strong>2024</strong><br />

The ‘Denim Technologies Special Section’,<br />

which will enable companies in the denim<br />

sector to introduce their sustainable innovations<br />

and latest technologies to the whole<br />

world, will guide buyers and brands looking for<br />

reliable information on sustainable products.<br />

Specialization hall where the latest technologies<br />

for the sector will be exhibited; It will<br />

also present a great opportunity for its visitors.<br />

Visitors to the ‘Denim Technologies Special Section’,<br />

where new trends and the latest technologies<br />

in the denim sector will be exhibited,<br />

will have the opportunity to see innovations<br />

closely for the first time. In addition, professional<br />

visitors who will meet new suppliers will<br />

have the opportunity to examine and compare<br />

suppliers from all over the world.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


30<br />

PANORAMA<br />

Gelecek trendlerin şekillendirilmesi<br />

Forging Future Trends<br />

Woolmark Şirketi, DABBAGH Deri ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı<br />

öğrencileri bir araya gelerek moda inovasyonunu yeniden tanımlıyor.<br />

The Woolmark Company, DABBAGH Leather, and Halic University<br />

Fashion Design students redefine fashion innovation together.<br />

Etik koyun derisi zanaatkarlığında önde gelen<br />

bir isim olan DABBAGH Deri, yün konusunda<br />

dünya çapında tanınmış bir otorite<br />

olan Woolmark Şirketi ve Haliç Üniversitesi<br />

Moda Tasarım Programı’nın yetenekli öğrencileri<br />

ile moda inovasyonunda heyecan<br />

verici bir proje için güçlerini birleştirdi.<br />

DABBAGH Leather, a leading name in<br />

ethical sheepskin craftsmanship, has joined<br />

forces with renowned global authority on<br />

wool The Woolmark Company and the<br />

talented students of Halic University’s Fashion<br />

Design Program to pioneer an exciting<br />

project in fashion innovation.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


32<br />

PANORAMA<br />

Bu iddialı işbirliği, geleneksel zanaatkarlığı<br />

DABBAGH Deri’nin yenilikçi sürdürülebilir<br />

uygulamaları ile harmanlayarak giysilerin<br />

geleceğini yeniden tanımlamaya yönelik<br />

önemli bir adımı temsil ediyor. DABBAGH’ın<br />

etik üretim konusundaki uzmanlığını ve<br />

Woolmark Şirketi’nin kalite konusundaki<br />

küresel tanınırlığını kullanarak, proje moda<br />

alanında sınırları zorlamanın ve sürdürülebilirliği<br />

artırmanın amaçlandı. Endüstri<br />

uzmanları ve deneyimli tasarımcıların rehberliğinde,<br />

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı<br />

öğrencileri, modern modanın ethos’unu<br />

yansıtan, yenilikçi, zamansız ve çevre<br />

dostu bir koleksiyon oluşturma yolculuğuna<br />

çıktılar. Bu işbirliği sayesinde, sadece<br />

paha biçilemez bir deneyim kazanmakla<br />

kalmadılar, aynı zamanda sürdürülebilir<br />

moda uygulamalarının evrimine de katkıda<br />

bulundular. Proje, mevcut trendlerin<br />

kapsamlı bir şekilde araştırılmasını ve analiz<br />

edilmesini içeriyordu ve sonuç olarak deri<br />

ve yün içeren altı parçalık tamamen yeni<br />

bir koleksiyonun tasarımını ortaya çıkardı.<br />

Derinin kalitesi ve lüks dokusu, yaklaşık bir<br />

yıl süren ekip çalışması sürecinde rahat<br />

kesimler ve modellerle yeniden tasarlandı.<br />

Bu işbirliği, moda sektöründe yeniliği<br />

ve sürdürülebilirliği yürütmekte endüstri-akademi<br />

işbirliklerinin önemini vurgulamaktadır.<br />

DABBAGH Deri, Woolmark<br />

Şirketi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı<br />

öğrencileri, paylaşılan uzmanlık ve ortak<br />

bir vizyonla daha sorumlu ve dinamik bir<br />

moda geleceği için yol açmışlardır.<br />

This ambitious collaboration marks a significant<br />

step towards redefining the future of<br />

garments, blending traditional craftsmanship<br />

with the cutting-edge sustainability practices<br />

of DABBAGH Leather. Leveraging DABBAGH’s<br />

expertise in ethical production and The Woolmark<br />

Company’s global recognition for quality,<br />

the project aimed to push the boundaries<br />

of creativity and sustainability in fashion.<br />

Under the mentorship of industry experts and<br />

seasoned designers, Halic University’s Fashion<br />

Design students embarked on a journey to<br />

create a collection that embodies the ethos<br />

of modern fashion: innovative, timeless, and<br />

environmentally conscious. Through this collaboration,<br />

they not only gained invaluable<br />

hands-on experience but also contributed to<br />

the evolution of sustainable fashion practices.<br />

The project involved extensive research and<br />

analysis of current trends, resulting in the design<br />

of a brand new collection consisting of<br />

six pieces, incorporating leather and wool, essential<br />

in outerwear and footwear. The quality<br />

and luxurious texture of leather, combined<br />

with the rich texture of wool, were redesigned<br />

with comfortable cuts and models during<br />

approximately one year of teamwork.<br />

The collaboration underscores the importance<br />

of industry-academic partnerships in<br />

driving innovation and sustainability within the<br />

fashion sector. Through shared expertise and<br />

a shared vision, DABBAGH Leather, The Woolmark<br />

Company, and Halic University Fashion<br />

Design students have paved the way for a<br />

more responsible and vibrant fashion future.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


4-8 JUNE <strong>2024</strong><br />

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

www.itmexhibition.com<br />

ONLINE<br />

INVITATION<br />

Scan the QR Code<br />

for more information<br />

OWNERS<br />

<strong>Teknik</strong><br />

with the cooperation<br />

Follow us!<br />

TÜYAP FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 867 11 00<br />

F : + 90 212 886 66 98<br />

www.tuyap.com.tr<br />

TEKNiK FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

Textile Machinery and Accessories Industrialists Association<br />

itmexhibition<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


34<br />

PANORAMA<br />

Etrofil El Örgü İplikleri,<br />

çevre dostu organik iplikleri ile<br />

fuarda dikkat çekti<br />

Tekstil ve mobilya<br />

sektöründe güçlü<br />

yatırımlarıyla bilinen<br />

Acme Holding’in Etrofil<br />

El Örgü İplikleri şirketi,<br />

Uluslararası İplik Fuarı’nda<br />

yerini aldı. Kullandığı<br />

organik içerikli ürünler<br />

ile ulusal ve uluslararası<br />

pazarda kalitesi ile kendini<br />

kanıtlamış bir marka olan<br />

Etrofil El Örgü İplikleri,<br />

fuarda çevre dostu<br />

organik el örgü iplikleri<br />

ile dikkat çekti. Üretimin<br />

büyük çoğunluğunu ihraç<br />

eden marka, sektöre<br />

getirdiği yenilikler ile<br />

adından söz ettirirken<br />

sürdürülebilir üretim<br />

anlayışı ile de öne çıkıyor.<br />

Sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası<br />

İstanbul İplik Fuarı, 22 Şubat <strong>2024</strong> tarihinde<br />

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını<br />

ziyaretçilerine açtı. Kurulduğu günden bu yana<br />

dokuma ve örgü sektörüne yönelik ürettiği<br />

kaliteli ipliklerle sektörde önemli bir konuma<br />

ulaşan Etrofil El Örgü İplikleri, 7.salon 714B nolu<br />

stantta ziyaretçilerini ağırladı. Fuarda Etrofil’in<br />

sunacağı koleksiyon ve yenilikler hakkında bilgi<br />

veren Acme Holding Yönetim Kurulu Üyesi Toygun<br />

Batallı, “2002 yılında örgü ve iplik ticareti ile<br />

başladığımız Etrofil olarak, her bir ipliğimizi, kullanıcılarımızın<br />

hayal gücünü besleyecek şekilde<br />

tasarlıyoruz. Fuar, bizim için sadece ürünlerimizi<br />

sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda el örgüsü<br />

tutkunları ve sektör profesyonelleriyle bir araya<br />

gelerek tecrübelerimizi paylaşma fırsatı sunuyor.<br />

Bu yılki koleksiyonumuzda, organik ipliklerden<br />

örülen sanat eseri niteliğindeki el örgüsü<br />

tasarımlarımızı ziyaretçilerimiz ile paylaştık. Etrofil<br />

olarak, kuruluşumuzdan itibaren dokuma ve<br />

örgü piyasasında önemli bir konuma sahip olmak<br />

için sürekli olarak yatırımlarımıza odaklanıyoruz.<br />

Ürettiğimiz yüksek katma değerli ipliklerle<br />

ürün yelpazemizi genişletme amacımız doğrultusunda<br />

AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyor<br />

ve bu sayede iç pazar ve ihracattaki katkımızı<br />

artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


36<br />

PANORAMA<br />

Return-belt conveyor dryer<br />

loads and unloads from one end<br />

A new Vastex Return-Belt Conveyor Dryer returns<br />

cured garments to the front of the dryer to<br />

increase productivity and/or save space, it was<br />

announced by Mark Vasilantone, president.<br />

“The optional return conveyor eliminates repeated<br />

trips between the infeed and discharge<br />

ends of the dryer, while cooling cured garments<br />

for immediate folding and packaging,”<br />

he explains, adding, “The return belt also allows<br />

shops with limited space to position the rear of<br />

the dryer close to a wall without the need for<br />

a rear catch bin, while shops with two presses<br />

can print the front of garments with one press,<br />

and the back with the second press as garments<br />

come off of the dryer.”<br />

Available on any new LittleRed ® and Econo-<br />

Red dryer with 76, 137 and 198 cm belt widths,<br />

the return belt can also be added as a retrofit<br />

to many existing dryers. As with all Vastex conveyor<br />

dryers, both belts can be lengthened to<br />

serve multiple printers and/or to accommodate<br />

additional modular heating chambers<br />

which increase capacity (belt speed) in direct<br />

proportion to the number of chambers added.<br />

LittleRed ® and EconoRed series dryers are offered<br />

in mid- to high-capacity models for curing<br />

of plastisol inks, water-based inks and discharge,<br />

as well as DTF adhesives. LittleRed ® D series<br />

dryers feature high-powered pre-heating zones<br />

that accelerate the curing of ink jet digital<br />

inks and screen-printed plastisols, water-based<br />

inks and discharge, along with DTF adhesives.<br />

The heaters of all Vastex dryers carry a 15-year<br />

warranty, and feature closely spaced coils that<br />

provide high-density, medium-wavelength<br />

infrared heat for maximum cure speed without<br />

cold spots or under curing.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


38<br />

PANORAMA<br />

Lenzing’in çevre dostu<br />

elyafları İstanbul İplik<br />

Fuarı’nda ilgiyle karşılandı<br />

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nın<br />

en önemli gündemi de sürdürülebilir tekstil ürünleri oldu.<br />

Tekstil sektöründe ağaç bazlı özel elyafları ve inovasyonlarıyla<br />

standartları belirleyen Lenzing, fuarda TENCEL ve LENZING<br />

ECOVERO elyafları ile Lyocell özelinde esnek kumaşlara özel<br />

geliştirdiği yeni işleme tekniğiyle büyük ilgi gördü.<br />

Ağaç bazlı özel elyafların önde gelen küresel<br />

üreticisi Lenzing Grubu, bu yıl 20’ncisi<br />

düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nda<br />

çevre dostu ürün ve inovasyonlarıyla yer<br />

aldı. 22 - 24 Şubat tarihleri arasında TÜYAP<br />

Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen<br />

fuar, tekstil sektöründen ulusal ve uluslararası<br />

birçok firma ve sektör temsilcisinin katılımıyla<br />

gerçekleştirildi. Lenzing’in LENZING ECO-<br />

VERO Black viskon, LENZING ECOVERO<br />

x REFIBRA , TENCEL markalı modal ve<br />

lyocell elyafları ile TENCEL Lyocell özelinde<br />

esnek kumaşlar konusunda sektörde önemli<br />

bir gelişme olan yeni işleme tekniği fuarda<br />

büyük ilgi gördü. Lenzing, TENCEL markası<br />

ile giyim, ev tekstili gibi alanlara yönelik özel<br />

elyaf çözümleri sunuyor. Kontrollü ve sertifikalı<br />

ağaç kaynaklarından elde edilen TENCEL<br />

markalı modal ve lyocell elyaflar doğal olarak<br />

yumuşak yapısı, pürüzsüz dokusu ve etkili nem<br />

kontrolü ile hem tüketici hem de üreticilerin<br />

dikkatini çekiyor. Bunun yanı sıra Lenzing, yakın<br />

zamanda TENCEL Lyocell için yeni işleme<br />

tekniğiyle esnek kumaşları daha da iyileştiren<br />

bir uygulama geliştirdi. Yeni çözüm, TENCEL<br />

Lyocell elyaflara ekstra esneme ve toparlanma<br />

özelliği sunmasının yanı sıra fosil içermeyen<br />

sorumlu üretim yöntemlerine de alternatif<br />

getirmesi açısından önem taşıyor.<br />

Markalar ve tüketicilerden sürdürülebilir modaya<br />

olan talebin artması LENZING ECOVERO<br />

Black viskon ve LENZING x ECOVERO x<br />

REFIBRA teknoloji gibi sorumlu ürünlere olan il-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 39<br />

giyi de her yıl giderek artırıyor. Lenzing’in üretim<br />

aşamasında renk pigmentlerini elyaf çözeltisinin<br />

içine katarak geleneksel yöntemlere göre<br />

daha sürdürülebilir viskon elyaf alternatifi olan<br />

LENZING ECOVERO Black viskonu, fuarda<br />

en çok ilgi çeken ürünler arasında yer aldı. Geleneksel<br />

boyamaya göre %50 daha az enerji<br />

ve su tüketimi sağlayan, karbon ayak izinde<br />

ise %60’a varan azalma sağlayan LENZING<br />

ECOVERO Black viskonun özel eğirme işlemi,<br />

onu son dönemin en çok tercih edilen elyaflarından<br />

biri olarak konumlandırıyor. LENZING<br />

ECOVERO Black elyaflarla yapılan tekstil<br />

ürünleri, üretim sırasındaki boyama işlemi sayesinde<br />

renk pigmentlerini doğrudan elyafların<br />

içine yerleştiriyor. Bu özellik, çok sayıda yıkamadan<br />

sonra bile olağanüstü renk koruması sağlayarak<br />

giysilerin zamanla solmasını önlüyor.<br />

“Değer zinciri ortaklarımızı da dönüşüme<br />

teşvik ediyoruz”<br />

Bunun yanı sıra Lenzing, LENZING ECO-<br />

VERO x REFIBRA teknolojisi ile Lenzing<br />

ürünlerinde bulunan tüketim sonrası içeriğin<br />

artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemişti.<br />

Uygulama, Lenzing’in tekstil sektöründe<br />

döngüsel bir ekonomiye geçişinde önemli bir<br />

dönüm noktasını temsil ediyor. Grubun 2025<br />

yılına kadar yılda 25 bin tona kadar tekstil<br />

atığını geri dönüştürme ve işleme taahhüdü<br />

bulunuyor. Lenzing Türkiye İş Geliştirme<br />

Bölüm Müdürü İlkşen Dedeoğlu Demiray, 20.<br />

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nın sektörde<br />

önemli bir buluşma noktası olduğuna değinerek<br />

“Lenzing olarak tekstil sektöründe ağaç<br />

hammaddesinden ürettiğimiz özel elyaflar ve<br />

sürdürülebilir üretim süreçlerimizle döngüsel<br />

ekonomi hedefleri doğrultusunda önemli<br />

çalışmalar yapıyoruz. LENZING ECOVERO<br />

x REFIBRA teknolojisi ile değer zinciri ortaklarımızın<br />

da döngüsel tekstil ekonomisine<br />

geçişini hızlandırmak için uğraşıyor ve küresel<br />

tekstil atıklarıyla mücadelede yeni bir çözüm<br />

sunuyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla değer<br />

zinciri ortaklarımızı bu dönüşümsel yolculuğa<br />

birlikte çıkmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


F6/EP<br />

H7-016/CB<br />

S620<br />

SF-0303<br />

SF-2684<br />

SF1790<br />

TUĞRA MAKİNA TEKSTİL BİLGİSAYAR, İNŞAAT OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Akıncılar Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi No: 35 Güngören - İstanbul / TÜRKİYE<br />

Tel: +90 212 539 98 65 | Fax: +90 212 641 35 82 | Satış: +90 507 848 72 94 | Servis: +90 533 950 71 42<br />

web: tugramakina.net | E-mail: tugramakina@hotmail.com


QUALITY, SHARED BY THE WORLD<br />

MU812-AUT<br />

MU811-AUT<br />

YC3721-AUT<br />

MU2735-AUT<br />

SF-4400<br />

YC62-D


42<br />

PANORAMA<br />

ABD, Güney Kore ve Mısır<br />

Arta Tekstil’in radarında<br />

USA, South Korea and Egypt<br />

are on Arta Tekstil’s radar<br />

Sürdürülebilir üretim anlayışıyla dünyanın önde gelen hazır giyim<br />

üreticilerine yüksek kalitede mamul dokuma ve örme kumaşlar<br />

sunan ARTA Tekstil, ihracattaki başarısıyla 2016 yılından bu yana<br />

7 yıl üst üste İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği<br />

(İTHİB) tarafından “İhracata Değer Katanlar” ödülüne layık görüldü.<br />

ARTA Tekstil, offering high quality finished woven and knitted<br />

fabrics to the world’s leading ready-made clothing manufacturers<br />

with its sustainable production approach, has been deemed<br />

worthy of the “Adding Value to Exports” award by the Istanbul<br />

Textile and Raw Materials Exporters Association (İTHİB) for 7<br />

consecutive years since 2016, due to its success in exports.<br />

Boyama, baskı, kaplama, apre ve tam otomatik<br />

üretim kontrol sistemi ile müşterilerine<br />

ayda 4 milyon metre dokuma, 900 ton da<br />

örme kumaş sunan ARTA Tekstil, müşterileriyle<br />

kurduğu güvene dayalı ilişkisiyle iş hacmini<br />

her geçen gün büyütürken, ihracatta da<br />

adından söz ettirmeyi başarıyor. 2022 yılında<br />

ihracatını yüzde 46,67 artışla 15 milyon 697<br />

bin dolara çıkaran ARTA Tekstil, ürünlerini en<br />

çok İspanya, Fas, Tunus, Sırbistan, Bulgaristan,<br />

Makedonya ve Almanya’ya ulaştırıyor.<br />

Firma satış sonrası hizmet kalitesiyle yüksek<br />

müşteri memnuniyeti sunarken ihracattaki<br />

performansıyla İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri<br />

İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından<br />

“İhracata Değer Katanlar” ödülüne layık<br />

görüldü. ARTA Tekstil Yurtdışı Pazarlama<br />

Direktörü Tuncay Karasu, “İTHİB başarılı<br />

ihracatçı ödüllerine ARTA Tekstil olarak 2016<br />

yılından bu yana her yıl layık görülüyoruz.<br />

Pandemi dönemi de dahil olmak üzere<br />

karşılaştığımız tüm bölgesel, küresel olum-<br />

ARTA Tekstil, offering 4 million meters of<br />

woven and 900 tons of knitted fabric<br />

to its customers per month with its dyeing,<br />

printing, coating, finishing and fully<br />

automatic production control system, has<br />

been growing its business volume day by<br />

day with its trust-based relationship with<br />

its customers and also manages to make<br />

a name for itself in exports. ARTA Tekstil,<br />

which increased its exports by 46.67 percent<br />

to 15 million 697 thousand dollars in<br />

2022, delivers its products mostly to Spain,<br />

Morocco, Tunisia, Serbia, Bulgaria, Macedonia<br />

and Germany. While the company<br />

offers high customer satisfaction with its<br />

after-sales service quality, it was deemed<br />

worthy of the “Adding Value to Exports”<br />

award by the Istanbul Textile and Raw<br />

Materials Exporters Association (İTHİB)<br />

with its performance in exports. ARTA<br />

Tekstil International Marketing Director<br />

Tuncay Karasu said “As ARTA Tekstil, we<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


44<br />

PANORAMA<br />

suzluklara ve risklere rağmen ihracatımız her<br />

yıl büyüyerek devam ediyor.”<br />

ARTA Tekstil ihracatta çıtayı yükseltti<br />

Sektöründe dünyanın en büyük 5 üreticisinden<br />

biri olma hedefiyle çalışmalarını<br />

sürdüren ARTA Tekstil 2023 yılını ortalama<br />

13 milyon dolar ihracat rakamıyla tamamlamayı<br />

planlarken, <strong>2024</strong> yılında ihracatını<br />

17-18 milyon dolar seviyesine çıkarmayı<br />

hedefliyor. <strong>2024</strong> yılında ana strateji olarak<br />

mevcut pazarlarda varlığını güçlendirmeyi<br />

öngören firma, kısa ve orta vadeli planında<br />

ABD, Güney Kore ve Mısır gibi pazarlarhave<br />

been deemed worthy of the İTHİB<br />

successful exporter awards every year<br />

since 2016. Despite all the regional and<br />

global negativities and risks we face, including<br />

the pandemic period, our exports<br />

continue to grow every year.”<br />

ARTA Tekstil raised the level in exports<br />

While ARTA Tekstil, continuing its work with<br />

the aim of becoming one of the 5 largest<br />

manufacturers in the world in its sector,<br />

plans to complete 2023 with an average<br />

export figure of 13 million dollars, it aims<br />

to increase its exports to 17-18 million<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


46<br />

PANORAMA<br />

da da yer almayı hedefliyor. Üretimin<br />

her alanında olduğu gibi pazarlama<br />

alanında da sürdürülebilirliğe önem<br />

verdiklerinin altını çizen Karasu, “Sürdürülebilirlik<br />

konusunda <strong>2024</strong> – 2030 yıllarını<br />

kapsayan bir ana stratejimiz bulunuyor.<br />

İklim krizinin etkisiyle her geçen gün<br />

tüketicilerin çevre bilinci ve hassasiyetleri<br />

arttıkça sürdürülebilir ve çevre dostu<br />

ürünlere olan talebin de katlanarak<br />

artmasını bekliyoruz. Bu bilinçle 2022 yılı<br />

başından beri tüm koleksiyonlarımızı,<br />

kullandığımız tüm hammadde ve yardımcı<br />

malzemeleri özellikle organik, geri<br />

dönüştürülmüş ve düşük karbon ayak<br />

izine sahip malzemelerden seçiyoruz.<br />

2030 yılına kadar dijitalleşme ve teknolojik<br />

yeniliklerin artan bir hızla hayatımıza<br />

daha fazla dahil olacağını öngörüyoruz.<br />

Bu nedenle tüm koleksiyonlarımıza ve<br />

ürünlerimize, akıllı teknolojileri ve dijital<br />

baskıları daha fazla adapte etmeye<br />

çalışıyoruz”açıklamasında bulundu.<br />

Tüketici davranışlarını analiz<br />

ederek üretiyor<br />

ARTA Tekstil’in ihracat yaptığı pazarlardaki<br />

tüketici alışkanlıklarını analiz ederek<br />

üretim yaptığına değinen Karasu, “Farklı<br />

coğrafyalardaki faaliyetlerimizden edindiğimiz<br />

tecrübe ile tüketici tercihlerini<br />

ve davranışlarını daha iyi analiz ederek<br />

global pazar stratejilerimizi oluşturmaya,<br />

ürünlerimizi de bu stratejilere adapte etmeye<br />

önem veriyoruz. Günümüzde artık<br />

tasarım anlayışı, renk, desen, kullandığınız<br />

üretim teknolojileri ve enerji politikaları<br />

konularındaki akılcı tutum markaları<br />

rakiplerinin bir adım önüne taşıyor. ARTA<br />

Tekstil olarak bu bilinçle tüm ürün gruplarımızı,<br />

üretim süreçlerimizi, satış sonrası<br />

stratejilerimizi günün değil, geleceğin gereksinimlerini<br />

göz önüne alarak oluşturuyoruz.<br />

Daha ucuz, niteliksiz ve daha çok<br />

üretmek yerine tasarım aşamasından son<br />

tüketiciye varana dek mükemmel kaliteyi<br />

hedefliyoruz. Hem katma değeri yüksek<br />

ürünler sunup hem kaynak kullanımını<br />

mümkün olan en asgari seviyeye indirip<br />

hem de üretim sonucu ortaya çıkan atıkların<br />

bir başka üretimin kaynağı olmasını<br />

sağlayarak, doğal kaynakları koruma<br />

stratejisi çerçevesinde üretmeye devam<br />

etmeyi hedefliyoruz” dedi.<br />

dollars in <strong>2024</strong>. The company, predicts to<br />

strengthen its presence in existing markets<br />

as its main strategy in <strong>2024</strong>, aims to take part<br />

in markets such as the USA, South Korea and<br />

Egypt in its short and medium term plan. Karasu,<br />

underlining that they attach importance<br />

to sustainability in the field of marketing<br />

as well as in every field of production, said<br />

“We have a main strategy for sustainability<br />

covering the years <strong>2024</strong> - 2030.<br />

As the environmental awareness of consumers<br />

and their sensitivities increase day by<br />

day due to the influence of the climate crisis,<br />

we expect the demand for sustainable and<br />

environmentally friendly products to increase<br />

exponentially. With this awareness, since the<br />

beginning of 2022, we have been choosing all<br />

our collections, all raw materials and auxiliary<br />

materials we use, especially from organic, recycled<br />

and low carbon footprint materials. We<br />

predict that digitalization and technological<br />

innovations will be increasingly integrated into<br />

our lives by 2030. For this reason, we are trying<br />

to adapt smart technologies and digital printing<br />

more to all our collections and products.”<br />

It produces by analyzing consumer behavior<br />

Karasu, stating that ARTA Tekstil produces by<br />

analyzing consumer habits in the markets<br />

it exports to, said “With the experience we<br />

have gained from our activities in different<br />

geographies, we attach importance to making<br />

our global market strategies by better<br />

analyzing consumer preferences and behaviors<br />

and adapting our products to these strategies.<br />

Today, the rational attitude towards<br />

design approach, color, pattern, production<br />

technologies you use and energy policies<br />

puts brands one step ahead of their competitors.<br />

As ARTA Tekstil, with this awareness, we<br />

are making all our product groups, production<br />

processes, and after-sales strategies by<br />

taking into account the needs of the future,<br />

not the needs of the present. Instead of producing<br />

cheaper, unqualified and more products,<br />

we aim for excellent quality from the<br />

design stage to the end consumer. We aim to<br />

continue producing within the framework of<br />

the strategy of protecting natural resources<br />

by offering products with high added value,<br />

minimizing the use of resources to the minimum<br />

possible level, and ensuring that the<br />

waste generated as a result of production<br />

becomes a source of other production.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

<strong>2024</strong><br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

OCAK<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

NISAN<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

MAYIS<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

EKIM<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

KASIM<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

<strong>2024</strong> Uluslarası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları Kumaş,İplik ve Aksesuar<br />

Fuarları<br />

Mısır Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong> Makinaları<br />

Kumaş,İplik ve Aksesuar<br />

Fuarı<br />

18-21 Ocak <strong>2024</strong><br />

KAHİRE/MISIR<br />

<br />

Vietnam Saigon Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

10-13 Nisan <strong>2024</strong><br />

HO CHI MINH/VİETNAM<br />

Fas Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

7-9 Mayıs <strong>2024</strong><br />

KASABLANKA/FAS<br />

<br />

Vietnam Hanoi Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

23-25 Ekim <strong>2024</strong><br />

HANOİ/VİETNAM<br />

Suudi Arabistan Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

18-20 Kasım <strong>2024</strong><br />

RİYAD/SUUDİ ARABİSTAN<br />

info@leadexhibitions.com<br />

+90 216 545 86 96


48<br />

PANORAMA<br />

Toptan kadın giyim sektörü,<br />

e-ticaret ve teknoloji ile büyüyor<br />

sektöründeki üreticilerin koleksiyonlarını hızlı ve<br />

moda trendine uyumlu bir şekilde, müşterilerine<br />

doğru fiyat ve yöntemle sunmasını sağlıyoruz.<br />

Üreticilerin ERP ya da MRP gibi yazılımlara sahip<br />

olmaları, hammaddenin takibinden web sitesine<br />

konulacak ürüne kadar geçen süredeki<br />

bütün süreçleri takip edebilmeleri, maliyet ve<br />

E-ticaret, son yıllarda hem dünyada hem de<br />

ülkemizde hızla büyüyen bir sektör haline geldi.<br />

Ticaret Bakanlığı’nın son yayımladığı verilere<br />

göre Türkiye’nin e-ticaret hacmi bir önceki yılın<br />

aynı dönemine kıyasla %109,7’lik artışla 652,7<br />

milyar TL’ye ulaştı. 2023’te e-ticaret ekosisteminde<br />

en çok ivme kazanan sektörlerin ilk<br />

sıralarında tekstilin bulunduğu kaydediliyor. TÜİK<br />

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması<br />

da e-ticaret sitelerini kullanan bireylerin<br />

%75,5’inin kıyafet, ayakkabı ve aksesuar satın aldığı<br />

görülürken, bu kategoriler e-ticarette toplam<br />

%13,92 pay ediniyor. Dijital finans destekli<br />

bir toptan satış platformu Chovvk ise üreticilerin<br />

koleksiyonlarını sergileyerek hem markaların<br />

büyümesini sağlıyor hem de alıcıların istedikleri<br />

ürüne daha kolay ulaşmalarına aracılık ediyor.<br />

Yerel e-ticaret pazarı hızla<br />

büyürken pek çok yerli<br />

üretici yüzünü yurt dışına<br />

çevirdi. Toptan kadın giyim<br />

sektörünün gelişmesi<br />

için kurulan dijital finans<br />

destekli bir toptan satış<br />

platformu ise kullanıcılarına<br />

geniş bir ürün yelpazesi<br />

sunarken üreticilerin de<br />

koleksiyonlarını dünyanın<br />

dört bir yanına ihraç<br />

etmesini sağlıyor.<br />

“Üreticilerin ihracat potansiyelini artırıyoruz”<br />

Chovvk’un Kurucusu Altan Kabakçı, e-ticaret<br />

ve teknolojik altyapının üreticilere sağladığı<br />

avantajları şöyle sıralıyor: “Toptan kadın giyim<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 49<br />

kârlılık açısından rekabetçi olabilmelerini mümkün<br />

kılıyor. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için<br />

e-ticaret ve teknolojik altyapımızı geliştirdik.<br />

E-ticaret, ERP ve süreç yönetimi, web sitesinin<br />

kurulumu ve uygulama aşamaları gibi tüm<br />

süreçleri profesyonel ekibimiz ile yönetiyoruz.<br />

Üreticilerimiz, sitemizde koleksiyonlarını sergileyerek<br />

daha geniş kitlelere ulaşabiliyor, siparişleri<br />

online olarak alabiliyor, lojistik süreçlerini bize<br />

devrederek işgücünden ve maliyetten tasarruf<br />

ediyor. Ayrıca, hedef pazar analizi ve seçimi<br />

konusunda da yol haritası çiziyoruz. Böylece,<br />

üreticilerimizin ihracat potansiyelini artırıyoruz.”<br />

“Modaseverlerin ihtiyaçlarına uygun ürünleri<br />

tek platformda sunuyoruz”<br />

Toptan kadın giyim sektöründe e-ticaret ve<br />

teknoloji ile yeni bir döneme kapı araladıklarını<br />

söyleyen Altan Kabakçı, “Toptan kadın giyim<br />

sektöründe, ürün çeşitliliği, uygun fiyat ve güncel<br />

koleksiyonlara dair arayışlar artıyor. Bu talebi karşılamak<br />

için, üreticilerimizin koleksiyonlarını sürekli<br />

güncel tutuyor, fiyatlarını rekabetçi seviyede<br />

belirliyor, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihracatını<br />

yapıyoruz. Alıcılarımız, sitemizde aradıkları<br />

ürünleri kolayca bulabiliyor, siparişlerini online<br />

olarak verebiliyor, lojistik sürecini takip edebiliyor.<br />

Ayrıca, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet<br />

anlayışımızla, müşterilerimizin soru ve taleplerine<br />

hızlıca yanıt veriyoruz” ifadelerini kullandı.<br />

“Global ölçekte sektörün liderleri arasında<br />

yer almayı hedefliyoruz”<br />

Yola markalarını toptan kadın giyim sektörünün<br />

lideri haline getirmek hedefiyle çıktıklarını dile<br />

getiren Chovvk Kurucusu Altan Kabakçı, “<strong>2024</strong><br />

sonu itibarıyla toplam satış ve ihracat hacmimizi<br />

yaklaşık 20 milyon liraya ulaştırmayı öngörüyor,<br />

100’den fazla ülkeye satış yapmayı hedefliyoruz.<br />

Bu hedefe ulaşmak için, e-ticaret ve teknolojik<br />

altyapımızı sürekli geliştiriyor, üreticilerimizin ve<br />

tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler<br />

sunuyoruz. Öte yandan, büyümek isteyen işletmelere,<br />

depo kurulumu ve yönetimi, e-ticaret,<br />

tedarik zinciri, süreç yönetimi ve ihracat operasyonlarında<br />

danışmanlık vererek hedefledikleri<br />

pazarlara hızlı girebilme olanağı tanıyoruz”<br />

diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Uzun vadeli<br />

stratejik planımızda da özellikle tedarik zincirinin<br />

ABD ve İngiltere’de doğru işleyebilmesi için bu<br />

ülkelerde şirket ve akıllı lojistik depolar kurarak<br />

gelen talebe anında cevap verebilme hızına<br />

erişebilmek bulunuyor. E-ticareti bilmeyen ve<br />

öğrenmek isteyen herkes için eğitim alabilecekleri<br />

Chovvk E-Com Academy’yi kurarak, teknik<br />

ve uygulamalı eğitimlerle deneyimli profesyoneller<br />

yetiştirip sektörel istihdama katkıda bulunacağız.<br />

Bu ve benzeri stratejik projelerle toptan<br />

kadın giyim sektöründe fark yaratacağız. Hem<br />

ülkemizde hem de dünyada sektörün liderleri<br />

arasında yer almayı hedefliyoruz.”<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


DENİZ<br />

MAKİNA<br />

Çağlayan Mahallesi<br />

Park Caddesi No:67/B<br />

Kağıthane - İstanbul / TÜRKİYE


52<br />

PANORAMA<br />

Recyle iplikler tekstil sektöründe<br />

yükselişe geçiyor<br />

Recycled yarns are<br />

on the rise in the textile sector<br />

Tekstil sektörünün merkezine dijitali ve<br />

inovasyonu alarak, geçmişten bugüne<br />

ihracatını 80’den fazla ülkeye ulaştıran Hefa<br />

Group; üretim süreçlerinde zararlı kimyasallardan<br />

kaçınıyor, yenilenebilir enerji kullanıyor<br />

ve atıkları minimumda tutarak sektöre<br />

ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek<br />

bırakmayı odak noktasına alıyor.<br />

Hefa Group, tekstili yeniden tanımlıyor,<br />

geleceği şekillendiriyor<br />

Tekstil ürünlerinin tasarımından üretimine<br />

kadar her aşamada teknolojiyi entegre<br />

Hefa Group, delivered its exports to more<br />

than 80 countries from past to present<br />

by placing digital and innovation at the<br />

center of the textile sector, avoids harmful<br />

chemicals in its production processes, uses<br />

renewable energy, and focuses on leaving<br />

a better future for the sector and future generations<br />

by keeping waste to a minimum.<br />

Hefa Group redefines textile, shapes the future<br />

Hefa Group, increasing its production capacity<br />

by integrating technology at every<br />

stage from design to production of textile<br />

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olan<br />

Hefa Group; atık pet şişelerden geri dönüştürülmüş<br />

iplik kullanarak, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekiyor.<br />

Hefa Group, one of Turkey’s leading textile manufacturers,<br />

draws attention to the importance of sustainability<br />

by using recycled yarn from waste PET bottles.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


54<br />

PANORAMA<br />

ederek; suni deri, ham kumaş örme ve boyahane<br />

fabrikalarında dijitalleşme sayesinde<br />

üretim kapasitesini artıran Hefa Group,<br />

tüm bu süreçte tekstilde çevresel ve sosyal<br />

sorumluluğun önemini vurguluyor.<br />

Üretim sürecinde okyanuslarda ve doğada<br />

atıl halde bulunan ve çevreye zarar veren<br />

pet şişeler, geri dönüşüm tesislerinde ipliğe<br />

dönüştürülüyor. Pet şişelerin geri dönüşümü<br />

ile elde edilen bu iplikler ise tesisin çeşitli<br />

alanlarında kullanılmak üzere kumaş üretiminde<br />

kullanılıyor. Giyimlik, döşemelik, suni<br />

deri alt bezi vb. gibi birçok alanda kullanılan<br />

iplikler, recyle sürecinin devamlılığını sağlıyor.<br />

‘Global Recycled Standard 4.0 belgesi<br />

sosyal sorumluluğumuzun bir parçası’<br />

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden<br />

biri olan ve doğaya saygı gösterilmesinin<br />

altını çizen Hefa Group Yönetim Kurulu<br />

Başkan Yardımcısı Murat Şahinler: ’Üretimde<br />

recycle iplik kullanımı, çevre koruma ve<br />

sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde<br />

iş yapmanın temel taşlarından biridir. Bu<br />

sorumluluğumuzun bilincinde olarak çevreye<br />

zarar veren atıkları azaltmak ve doğal<br />

kaynakları korumak adına önemli adımlar<br />

atmaktayız. Gelecek nesillere daha temiz<br />

products thanks to digitalization in its artificial<br />

leather, raw fabric knitting and dyeing<br />

factories, emphasizes the importance of<br />

environmental and social responsibility in<br />

textiles throughout this process.<br />

The PET bottles, which remain idle in the<br />

oceans and nature during the production<br />

process and harm the environment, are<br />

being turned into yarn in recycling facilities.<br />

These threads, obtained by recycling plastic<br />

bottles, are being used in fabric production<br />

for use in various areas of the facility. Threads<br />

used in many areas such as clothing,<br />

upholstery, artificial leather diapers, etc. ensure<br />

the continuity of the recycling process.<br />

‘Global Recycled Standard 4.0 Certificate is<br />

a part of our social responsibility’<br />

Murat Şahinler, Deputy Chairman of Hefa<br />

Group, one of Turkey’s leading textile manufacturers<br />

and underlining respect for nature,<br />

said “That the recycled yarn is used in production<br />

is one of the cornerstones of doing<br />

business in accordance with the principles<br />

of environmental protection and sustainability.<br />

We take important steps to reduce waste,<br />

which is harming the environment, and<br />

protect natural resources by being aware of<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


56<br />

PANORAMA<br />

bir çevre bırakma taahhüdümüzü sürdürmeye<br />

devam edeceğiz. Pet şişelerden<br />

elde edilen recycle iplikleri kullanarak<br />

“Döngüsel Ekonomi” ye katkı sağlıyoruz.<br />

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında<br />

attığımız adımlar, Hefa Group’un<br />

vizyonu doğrultusunda ilerlemesine ve<br />

sektördeki etkisini artırmasına olanak tanıyor.<br />

Bu yolda, recycle iplik kullanımının<br />

yanı sıra, çevre dostu üretim süreçlerini<br />

benimsemeye ve daha geniş bir perspektifte<br />

sürdürülebilirlik alanında ilerlemeye<br />

devam edeceğiz. Çevresel ilkeleri,<br />

sosyal gereksinimleri, kimyasal içeriği<br />

dikkate alarak üretimin insan ve çevre<br />

üzerindeki zararlı etkilerini azaltmayı veya<br />

ortadan kaldırmayı hedefleyen Global<br />

Recycled Standard 4.0 (GRS Belgesi)<br />

alarak, ürünlerimizin geri dönüştürülmüş<br />

malzemeler içerdiğini net bir şekilde belgeledik.<br />

Bu belge hem çevresel ilkeleri<br />

hem de sosyal gereksinimleri gözeterek<br />

üretim yapmanın bir taahhüdünü ifade<br />

ediyor’ açıklamasında bulundu.<br />

this responsibility. We will continue to keep our<br />

commitment to leave a cleaner environment<br />

for future generations. We contribute to the<br />

‘Circular Economy’ by using recycled yarns<br />

obtained from pet bottles.”<br />

The steps we took in sustainability and environmental<br />

protection allow Hefa Group to<br />

move forward in line with its vision and increase<br />

its influence in the sector. On this way, in<br />

addition to the use of recycled yarn, we will<br />

continue to adopt environmentally friendly<br />

production processes and progress in the<br />

field of sustainability from a broader perspective.<br />

We have clearly documented that<br />

our products contain recycled materials by<br />

obtaining the Global Recycled Standard 4.0<br />

(GRS Certificate), which aims to reduce or<br />

eliminate the harmful effects of production<br />

on humans and the environment by taking<br />

into account environmental principles,<br />

social requirements and chemical content.<br />

This document expresses a commitment to<br />

produce by considering both environmental<br />

principles and social needs.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


58<br />

PANORAMA<br />

KOBİ’ler<br />

risk yönetimi<br />

yaparken<br />

nelere<br />

dikkat etmeli?<br />

Stratejik Planlama<br />

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), risk yönetimini<br />

iş stratejilerinin vazgeçilmez bir unsuruna<br />

dönüştürmelidir. Stratejik planlama sürecinde, potansiyel<br />

risklere karşı alınacak önlemler titizlikle belirlenmeli<br />

ve bu önlemler, işletmenin stratejik hedefleriyle<br />

uyumlu bir şekilde entegre edilmelidir.<br />

KOBİ’lerin karşılaşabileceği belirsizlikleri öngörmek<br />

ve bu risklere karşı etkili bir şekilde hazırlıklı olmak,<br />

uzun vadeli başarılarını güvence altına alacaktır.<br />

Bu çerçevede risk yönetimi sadece bir güvence<br />

aracı olmanın ötesine geçerek, iş stratejilerinin<br />

bir parçası olarak görülmeli ve uygulanmalıdır.<br />

Bu yaklaşım işletmelerin değişen koşullara hızlı<br />

ve esnek bir şekilde adapte olmalarına yardımcı<br />

olarak rekabet avantajı sağlayacaktır.<br />

Finansal Yönetim<br />

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) finansal<br />

yönetimi, riskleri minimize etme konusunda<br />

etkili bir strateji olarak öne çıkmalıdır. Güçlü bir<br />

finansal plan ve bütçe, işletmenin nakit akışını<br />

etkin bir şekilde yönetmesine ve mali durumunu<br />

güçlendirmesine yardımcı olacaktır. Doğru bir<br />

finansal planlama potansiyel riskleri önceden<br />

tespit etmeyi, kaynakları verimli kullanmayı ve işletmenin<br />

uzun vadeli istikrarını sağlamayı sağlar.<br />

Ayrıca bütçe kontrolü, gider yönetimi ve finansal<br />

hedeflere odaklanma, KOBİ’lerin rekabetçiliklerini<br />

artırarak sürdürülebilir bir büyümeyi hedefler.<br />

Finansal yönetim, KOBİ’lerin değişen piyasa<br />

koşullarına uyum sağlamalarına ve başarılı bir<br />

gelecek inşa etmelerine destek olur.<br />

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), iş<br />

dünyasındaki hızlı değişimlere uyum sağlama<br />

sürecinde çeşitli belirsizliklerle ve risklerle karşılaşıyor.<br />

Bu bağlamda, KOBİ’lerin sürdürülebilir<br />

büyüme ve etkili bir yönetim için kritik bir öneme<br />

sahip olan risk yönetimi stratejilerini benimsemeleri<br />

gerekiyor. 150 yıllık köklü geçmişiyle<br />

müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta,<br />

KOBİ’lerin sektördeki belirsizlikleri anlama,<br />

finansal riskleri etkili bir şekilde değerlendirme<br />

ve uygun önlemleri alma sürecinde dikkate<br />

almaları gereken unsurları sıraladı.<br />

Risk Değerlendirmesi<br />

Herhangi bir işletme, gelecekteki belirsizlikleri<br />

ve olası riskleri etkili bir şekilde yönetebilmek<br />

adına sistematik bir risk değerlendirmesi<br />

yapmalıdır. Bu süreç işletmenin iş süreçlerini,<br />

pazar koşullarını ve finansal durumunu detaylı<br />

bir şekilde analiz ederek potansiyel riskleri<br />

önceden tespit etmeyi hedefler. Risk değerlendirmesi,<br />

işletmenin karşılaşabileceği olumsuz<br />

durumları öngörmesine ve buna karşı stratejik<br />

önlemler geliştirmesine olanak tanır. Bu yöntem<br />

işletmenin sürdürülebilirliğini artırmak, finansal<br />

stabilitesini korumak ve rekabet avantajını<br />

güçlendirmek adına kritik bir rol oynar. Etkili bir<br />

risk değerlendirmesi, işletmelere gelecekteki<br />

belirsizliklere daha hazırlıklı ve dirençli bir şekilde<br />

yaklaşma fırsatı sunar.<br />

İş Sürekliliği Planı<br />

İş sürekliliğini etkileyebilecek herhangi bir olayın<br />

farkında olarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler<br />

(KOBİ’ler) iş sürekliliği planları oluşturmalıdır. Bu<br />

planlar kriz anlarında işletmenin operasyonlarını<br />

devam ettirme ve olası zararları en aza indirme<br />

konusunda rehberlik sağlar. İş sürekliliği planları,<br />

acil durumlar, doğal afetler, teknolojik sorunlar<br />

gibi potansiyel risk senaryolarına hazırlıklı olmayı<br />

amaçlar. Bu sayede KOBİ’ler, etkin bir kriz yönetimi<br />

ve hızlı bir toparlanma süreciyle müşteri<br />

güvenini koruyabilir, çalışanlarının güvenliğini<br />

sağlayabilir ve iş sürekliliğini sürdürerek dayanıklılıklarını<br />

artırabilir.<br />

Personel Eğitimi ve Farkındalık<br />

İşletmedeki her seviyedeki personelin risklere<br />

karşı bilinçlenmesi ve doğru tepkileri verebilmesi<br />

için eğitim alması kritik bir öneme sahiptir. Bu, risk<br />

yönetimi kültürünün işletme içinde kökleşmesine<br />

ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlar.<br />

KOBİ’ler, bu beş temel faktörü göz önünde bulundurarak<br />

etkili bir risk yönetimi stratejisi oluşturabilir<br />

ve iş sürekliliği ile başarılarını sürdürebilirler.<br />

Doğru stratejiler ve yönetilen riskler, KOBİ’lerin<br />

uzun vadeli başarılarına destek sağlayan fırsatlara<br />

dönüşebilir. Bu nedenle, personel eğitimi ve<br />

risk yönetimi stratejilerinin entegrasyonu, işletmelerin<br />

değişen koşullara daha güçlü bir şekilde<br />

adapte olmalarına imkân tanır.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


60<br />

PANORAMA<br />

LC Waikiki ile Kış<br />

hem şık hem ekonomik<br />

Soğuk kış günlerinde tarzınızı<br />

sıcak tutacak yeni bir dış<br />

giyim koleksiyonu geliyor!<br />

LC Waikiki, “İyi giyinmek<br />

herkesin hakkı” misyonuyla<br />

her sezon moda trendlerini<br />

bütçe dostu seçeneklerle<br />

sunan bir marka olarak,<br />

kış aylarında da şıklığı ve<br />

konforu bir araya getiriyor.<br />

hareket özgürlüğü sağlayan şişme montlar bu<br />

yılın modasını sokaklara taşıyor. Soğuk hava<br />

koşullarında şıklığı ön planda tutan kürklü<br />

kapüşonlu kabanlar ve montlar ise sofistike<br />

detaylarla birleşerek sade ve zarif tasarımlarıyla<br />

her kombini tamamlıyor. Koleksiyondaki polarlı<br />

ceketler ise konforu ve şıklığı bir araya getiriyor.<br />

Hafif yapısıyla gün boyu rahatlık sunan polar<br />

ceketler, kesimleriyle kış giyiminde zarafete<br />

önem verenlerin gönlünü kazanıyor. Bebekler<br />

ve çocuklar için özel olarak tasarlanan astronot<br />

montlar, eğlenceli desenleri ve canlı renkleriyle<br />

dikkat çekiyor. Minik moda ikonları, LC Waikiki<br />

ile kışın soğuklarına karşı tarzlarını konuşturuyor.<br />

Türkiye’nin lider moda perakende markası LC<br />

Waikiki, yeni sezon dış giyim seçenekleriyle<br />

kışın keyfini çıkarmak isteyenlere birbirinden<br />

şık ve bütçe dostu seçenekler sunuyor. Her<br />

yaşa ve tarza uygun parçalar, tüm ailenin dış<br />

giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Kışın vazgeçilmezi<br />

olan şişme anorak montlar, LC Waikiki’nin yeni<br />

dış giyim koleksiyonunda modern ve enerjik<br />

renklerle buluşuyor. Hafif tasarımları sayesinde<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


eady-to-wear...<br />

...the technology ...the magazine<br />

ISSN 2148-9246<br />

CCL LO OT HTI HN G I NT G E C HT NE OCL HO GN Y O ML AO GAY Z I NME<br />

A G A Z I N E<br />

KYSD’nin<br />

Katkılarıyla<br />

ISSN 2148-9246<br />

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

OCAK EYLÜL SEPTEMBER JANUARY 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KASIM NOVEMBER 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KONFEKSİYON TEKNİK OCAK EYLÜL SEPTEMBER JANUARY 2023<br />

KONFEKSİYON TEKNİK KASIM NOVEMBER 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr


62<br />

PANORAMA<br />

HEIMTEXTIL<br />

10-13 Ocak 2023 / Frankfurt, Almanya<br />

EGY STITCH & TEX’24<br />

18-21 Ocak, <strong>2024</strong> Kahire/Mısır<br />

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı<br />

31-01 – 03-02 Şubat, <strong>2024</strong> / Adana<br />

FUAR<br />

TAKVİMİ<br />

<strong>2024</strong><br />

DTG’24<br />

1-4 Şubat, <strong>2024</strong> Dakka/Bangladeş<br />

TEXWORLD<br />

5-7 Şubat <strong>2024</strong> / Paris – Fransa<br />

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı<br />

07- 10 Şubat, <strong>2024</strong> / IFM – İstanbul<br />

BURSA TEXTILE SHOW<br />

13-15 Şubat / Bursa<br />

İSTANBUL İPLİK FUARI<br />

22-24 Şubat <strong>2024</strong> / TÜYAP – İstanbul<br />

Texhibition<br />

06-08 Mart <strong>2024</strong> / IFM- İstanbul<br />

TEXPROCESS <strong>2024</strong><br />

23-26 Nisan, <strong>2024</strong> Frankfurt/Almanya<br />

IGATEX<br />

1- 4 Mayıs <strong>2024</strong> Lahore – Pakistan<br />

HOMETEX ISTANBUL<br />

21-25 Mayıs, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

ITM <strong>2024</strong><br />

4-8 Haziran, <strong>2024</strong> İstanbul /Türkiye<br />

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı<br />

07-9 Ağustos, <strong>2024</strong> – İstanbul<br />

CAITME <strong>2024</strong><br />

11-14 Eylül <strong>2024</strong> Taşkent/Özbekistan<br />

INTERMOB<br />

12-15 -Eylül <strong>2024</strong> Tüyap- İstanbul<br />

IBIA EXPO <strong>2024</strong><br />

26-29 Eylül, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

SIGN ISTANBUL<br />

31 Ekim – 03 Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

FASHIONTECH İZMİR<br />

9-12 Ekim, <strong>2024</strong> / İzmir / Türkiye<br />

TGSD / İSTANBUL KONFERANSI<br />

Ekim, <strong>2024</strong> / İstanbul / Türkiye<br />

AYSAF<br />

13-16 Kasım, <strong>2024</strong> IFM –İstanbul<br />

FESPA Eurasia <strong>2024</strong><br />

23-26 Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

* Yayın takvimi değişebilir.<br />

SUSTAINABILTY TALKS IST.<br />

Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 420<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 480 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.konfeksiyonteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!