17.04.2024 Views

Matbaa Teknik April 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN: 1305-3507<br />

NİSAN <strong>2024</strong> APRIL | 300 TL - FOREIGN COUNTRIES 30 EURO<br />

www.matbaateknik.com.tr<br />

Catching up with the latest<br />

developments in technology<br />

Catching up with the latest<br />

FINAT<br />

Market Statistics:<br />

Signs of recovery<br />

European labelstock<br />

demand at the end of 2023<br />

after disappointing year<br />

Copyright: Messe Düsseldorf/ctillmann


Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

on behalf of<br />

İSTMAG Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.<br />

Managing Editor<br />

(Responsible)<br />

Mehmet SOZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

Consultant Editor<br />

Ahmet MIZRAK<br />

ahmet.mizrak@img.com.tr<br />

Correspondent<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

Advertising Coordinator<br />

Ayça SARIOGLU<br />

ayca.sarioglu@img.com.tr<br />

Web Developer<br />

Kadir ERDEM<br />

kadir.erdem@img.com.tr<br />

Graphic & Design<br />

Sena ERGIN<br />

sena.ergin@img.com.tr<br />

ÖNE ÇIKANLAR<br />

02<br />

06<br />

10<br />

12<br />

20<br />

24<br />

30<br />

drupa Print Horizons Raporu:<br />

Baskı endüstrisi dijital bir dünyaya<br />

geçiş yapıyor<br />

Maliyet baskıları, kalifiye eleman sıkıntısı<br />

ve sürdürülebilirlik- HEIDELBERG drupa<br />

<strong>2024</strong>’te bu mega trendleri yeniliklerle ele<br />

alıyor<br />

HP, drupa <strong>2024</strong>’te baskı ve ambalaj<br />

sektörünü şekillendiren önemli<br />

yenilikleri açıklayacak<br />

GM: 40 Yıldır Sınıfının En İyisi<br />

Çözümler<br />

Lidya Grup, Çin’de APPPEXPO <strong>2024</strong><br />

Fuarı’na katıldı<br />

Kimya sektörünün Mart ihracatı 3 milyar<br />

doları aştı<br />

Print4All konferansı 11 Temmuz’da<br />

“Geleceğin Baskısı” hakkında bilgi<br />

vermek üzere geri dönüyor<br />

Accounting Manager<br />

Cuma KARAMAN<br />

cuma.karaman@img.com.tr<br />

Finance Manager<br />

Yusuf DEMIRKAZIK<br />

yusuf.demirkazik@img.com.tr<br />

Subscription<br />

İsmail ÖZCELİK<br />

ismail.özcelik@img.com.tr<br />

Head Office<br />

İstanbul Magazin Grubu<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi<br />

No:11 Medya Blok Kat:1<br />

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey<br />

Tel: 0212 454 22 22<br />

Faks: 0212 454 22 93<br />

Printing<br />

İhlas Gazetecilik A.Ş<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.<br />

İhlas Plaza NO: 11/A 41<br />

Yenibosna / İstanbul / TURKEY<br />

Tel: 0 212 454 30 00


Managing Editor<br />

Mehmet Soztutan<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

Evolving trends in printing technology and the rise<br />

of inkjet innovation<br />

Baskı teknolojisinde gelişen trendler ve inkjet<br />

inovasyonunun yükselişi<br />

As the D-Day approaches for the industry to flow to<br />

Dusseldorf, our heartbeats quickened. We are ready to<br />

see all new developments and technological wonders at<br />

drupa.<br />

As our lifestyles and modes of communication undergo<br />

transformation, it's only natural that the realm of<br />

print is evolving alongside. While some traditional<br />

print applications dwindle, others exhibit remarkable<br />

resilience, while entirely new application domains<br />

continue to emerge.<br />

Amidst these shifts, printing companies are strategically<br />

adjusting, diversifying their print offerings to cater to<br />

evolving brand promotion needs, content distribution<br />

strategies for publishers, and the desire of consumers to<br />

personalize their environments. This surge in demand<br />

encompasses various customer segments, particularly<br />

for small print runs and swift turnarounds. Leveraging a<br />

web presence facilitates the showcasing and promotion<br />

of new products, with the aid of recommendation<br />

algorithms, which are poised to evolve into AI-driven<br />

systems, aimed at upselling and cross-selling additional<br />

products.<br />

Perhaps most surprising is the central role inkjet<br />

technology plays in this landscape. Inkjet has played<br />

an egalitarian role in the printing equipment market,<br />

empowering suppliers to select and integrate inkjet<br />

heads, inks, drying systems, and substrate support from<br />

a vast array of providers. With over 20 inkjet head<br />

manufacturers and a plethora of ink producers, coupled<br />

with numerous substrate transport options, even older<br />

printing and finishing equipment can be repurposed to<br />

accommodate these advancements. Moreover, inkjet<br />

technology boasts inherent advantages, being a nonimpact<br />

process capable, theoretically, of printing on<br />

diverse substrates and shapes.<br />

Sektörün Düsseldorf'a akacağı büyük gün yaklaştıkça kalp<br />

atışlarımız hızlandı. Tüm yeni gelişmeleri ve teknolojik<br />

harikaları drupa'da görmeye hazırız.<br />

Yaşam tarzlarımız ve iletişim biçimlerimiz dönüşüme<br />

uğrarken, baskı alanının da buna paralel olarak evrim<br />

geçirmesi son derece doğal. Bazı geleneksel baskı<br />

uygulamaları azalırken, diğerleri dikkate değer bir<br />

esneklik sergiliyor ve tamamen yeni uygulama alanları<br />

ortaya çıkmaya devam ediyor.<br />

Bu değişimlerin ortasında, baskı şirketleri stratejik olarak<br />

uyum sağlıyor ve gelişen marka tanıtım ihtiyaçlarını,<br />

yayıncılar için içerik dağıtım stratejilerini ve tüketicilerin<br />

ortamlarını kişiselleştirme arzusunu karşılamak için baskı<br />

tekliflerini çeşitlendiriyor. Talepteki bu artış, özellikle<br />

küçük baskı işleri ve hızlı geri dönüşler için çeşitli müşteri<br />

segmentlerini kapsıyor. Bir web varlığından yararlanmak,<br />

ek ürünlerin satışını ve çapraz satışını amaçlayan yapay<br />

zeka güdümlü sistemlere dönüşmeye hazırlanan öneri<br />

algoritmalarının yardımıyla yeni ürünlerin sergilenmesini<br />

ve tanıtılmasını kolaylaştırıyor.<br />

Belki de en şaşırtıcı olanı, inkjet teknolojisinin bu<br />

manzarada oynadığı merkezi roldür. Inkjet, baskı<br />

ekipmanı pazarında eşitlikçi bir rol oynamış ve<br />

tedarikçilerin çok çeşitli sağlayıcılardan inkjet kafaları,<br />

mürekkepler, kurutma sistemleri ve alt tabaka desteği<br />

seçip entegre etmelerini sağlamıştır. Yirmiden fazla inkjet<br />

kafa üreticisi ve çok sayıda mürekkep üreticisinin yanı sıra<br />

çok sayıda alt tabaka taşıma seçeneği sayesinde, eski<br />

baskı ve sonlandırma ekipmanları bile bu gelişmelere<br />

uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarlanabiliyor. Dahası,<br />

inkjet teknolojisi, teorik olarak çeşitli alt tabakalara ve<br />

şekillere baskı yapabilen, darbesiz bir süreç olarak doğal<br />

avantajlara sahip.<br />

1<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


drupa Print Horizons Report:<br />

Print Industry in transition to a digital world<br />

drupa Print Horizons Raporu:<br />

Baskı endüstrisi dijital bir dünyaya geçiş yapıyor<br />

The Print Horizons Report, published in March, is a brief<br />

guide to the most important topics that printers and<br />

suppliers need to research when preparing for drupa. The<br />

findings are based on additional questions from the 9th<br />

drupa Global Trends Survey on the key technical and market<br />

developments likely to dominate drupa <strong>2024</strong>. The report<br />

provides valuable insights and helps prepare all printers for<br />

the changes in the industry, with a large part focused on<br />

digitalisation but also sustainability and ai.<br />

Regardless of their size, region, or market, all printers must<br />

recognize the seismic shifts in print caused by digitization.<br />

Indeed, the challenge lies in deciding where to begin, given<br />

the rapid pace of so many radical changes.<br />

The 9th drupa Global Trends report, published in November<br />

last year, was remarkably positive given the challenges<br />

faced in the last few years. Printers and suppliers know that<br />

exploiting new technology is key to a successful future. The<br />

problem is how best to achieve this end. With this in mind,<br />

the 2023 Trends survey asked a range of questions on<br />

technology opportunities and priorities. From the replies,<br />

the authors of the study draw up six key topics, which were<br />

at the top of the Market participants’ priority lists for further<br />

research and investment:<br />

Mart ayında adresinde yayınlanan Print Horizons Raporu,<br />

matbaacıların ve tedarikçilerin drupa'ya hazırlanırken<br />

araştırmaları gereken en önemli konulara ilişkin kısa bir<br />

rehber niteliğindedir. Bulgular, drupa <strong>2024</strong>'e hâkim olması<br />

muhtemel temel teknik ve pazar gelişmelerine ilişkin<br />

9. drupa Küresel Eğilimler Anketi'nden elde edilen ek<br />

sorulara dayanıyor. Rapor, değerli bilgiler sunmakta ve tüm<br />

matbaacıları, büyük bir kısmı dijitalleşmeye, aynı zamanda<br />

sürdürülebilirlik ve yapay zekaya odaklanan sektördeki<br />

değişikliklere hazırlamaya yardımcı olmaktadır.<br />

Büyüklükleri, bölgeleri veya pazarları ne olursa olsun,<br />

tüm matbaacılar dijitalleşmenin baskıda yol açtığı sismik<br />

değişimlerin farkına varmalıdır. Aslında asıl zorluk, bu kadar<br />

çok radikal değişikliğin hızlı temposu göz önüne alındığında<br />

nereden başlanacağına karar vermekte yatıyor.<br />

Geçen yıl Kasım ayında yayınlanan 9. drupa Küresel<br />

Eğilimler raporu, son birkaç yılda karşılaşılan zorluklar<br />

göz önüne alındığında oldukça olumluydu. <strong>Matbaa</strong>cılar<br />

ve tedarikçiler, yeni teknolojiden yararlanmanın başarılı<br />

bir geleceğin anahtarı olduğunu biliyor. Sorun, bu amaca<br />

en iyi nasıl ulaşılacağıdır. Bu düşünceyle, 2023 Trendleri<br />

2 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


1. The changing dynamics of analogue and digital<br />

production<br />

2. Workflow and Automation<br />

3. Print Embellishment and Finishing<br />

4. Web-to Print<br />

5. Digital Packaging and Labels<br />

6. Sustainability and ESG<br />

The Printz Horizons Report addresses each of these topics<br />

and explores the survey findings, complemented by<br />

commentaries from industry specialists made in a series of<br />

interviews with this report’s authors.<br />

The changing dynamics of analogue and<br />

digital production<br />

The majority of printers will continue to use conventional<br />

print in tandem with digital production. If implemented<br />

effectively, the two processes should complement, not<br />

compete. Digital print should be seen as a core production<br />

method.<br />

While sheetfed toner technology still dominates the volume<br />

end of this market, inkjet in its various guises is where most<br />

supplier effort is focussed. Past simple conversations about<br />

the economic breakeven point between conventional and<br />

digital print have been overtaken by more sophisticated<br />

dialogues about how digital print can change a market and<br />

optimize production efficiency.<br />

Investments need to be made<br />

Print companies need to understand that investment in digital<br />

printing needs to go hand-in-hand with the digitalisation of<br />

other business processes. For example, many printers have<br />

made valiant attempts at automating individual workflows,<br />

but few have yet to tackle the bigger challenge of creating a<br />

single automated workflow from PDF to final product. This<br />

may be the time.<br />

Artificial Intelligence will of course also play a role. No<br />

technology report is complete today without giving attention<br />

to the impact of AI. It is already used in a number of<br />

applications within the print industry and drupa <strong>2024</strong> will<br />

see many suppliers promoting the benefits of using AI to<br />

assist and augment human capabilities.<br />

Sustainability and ESG<br />

No printer or supplier can afford to ignore sustainability any<br />

longer. Increasingly actions taken to increase sustainability<br />

are also good for the bottom line and are also demanded<br />

by customers, so it is a no-brainer to tackle the task with<br />

enthusiasm. ESG (Environmental, Social and Governance)<br />

is more challenging, not least because there is no clear<br />

definition and legislators are struggling to codify what is<br />

meant. For now, printers and suppliers may wish to start<br />

with what they understand, namely formalising their CSR<br />

(Corporate Social Responsibility) policy and processes.<br />

anketinde teknoloji fırsatları ve öncelikleri hakkında bir dizi<br />

soru sorulmuştur. Çalışmanın yazarları, yanıtlardan yola<br />

çıkarak, Pazar katılımcılarının daha fazla araştırma ve yatırım<br />

için öncelik listelerinin başında yer alan altı temel konu<br />

belirlemiştir:<br />

1. Analog ve dijital üretimin değişen dinamikleri<br />

2. İş Akışı ve Otomasyon<br />

3. Baskı ve Sonlandırma<br />

4. Web'den Baskıya<br />

5. Dijital Ambalaj ve Etiketler<br />

6. Sürdürülebilirlik ve ESG<br />

Printz Horizons Raporu bu konuların her birini ele almakta<br />

ve bu raporun yazarlarıyla yapılan bir dizi röportajda sektör<br />

uzmanlarının yorumlarıyla tamamlanan anket bulgularını<br />

incelemektedir.<br />

Analog ve dijital üretimin değişen dinamikleri<br />

<strong>Matbaa</strong>cıların çoğu geleneksel baskıyı dijital üretimle birlikte<br />

kullanmaya devam edecek. Etkili bir şekilde uygulandığı<br />

takdirde, bu iki süreç birbiriyle rekabet etmemeli, birbirini<br />

tamamlamalıdır. Dijital baskı temel bir üretim yöntemi olarak<br />

görülmelidir.<br />

Tabaka toner teknolojisi hala bu pazarın hacimsel ucuna<br />

hakim olsa da, çeşitli görünümleriyle inkjet, tedarikçilerin<br />

çabalarının çoğunun odaklandığı yerdir. Geleneksel ve<br />

dijital baskı arasındaki ekonomik başabaş noktası hakkında<br />

geçmişte yapılan basit konuşmalar, dijital baskının bir pazarı<br />

nasıl değiştirebileceği ve üretim verimliliğini nasıl optimize<br />

edebileceği hakkında daha sofistike diyaloglar tarafından<br />

geride bırakıldı.<br />

Yatırımların yapılması gerekiyor<br />

Baskı şirketlerinin, dijital baskıya yapılan yatırımın diğer iş<br />

süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle el ele gitmesi gerektiğini<br />

anlaması gerekiyor. Örneğin, birçok matbaacı bireysel iş<br />

akışlarını otomatikleştirmek için cesur girişimlerde bulundu,<br />

ancak çok azı PDF'den nihai ürüne kadar tek bir otomatik<br />

iş akışı oluşturma gibi daha büyük bir zorluğun üstesinden<br />

gelebildi. Şimdi tam zamanı olabilir.<br />

Yapay zekâ da elbette bir rol oynayacaktır. Bugün hiçbir<br />

teknoloji raporu yapay zekanın etkisine dikkat çekmeden<br />

tamamlanamaz. Baskı endüstrisinde halihazırda bir dizi<br />

uygulamada kullanılıyor ve drupa <strong>2024</strong>, birçok tedarikçinin<br />

insan yeteneklerini desteklemek ve artırmak için yapay zekâ<br />

kullanmanın faydalarını tanıttığını görecek.<br />

Sürdürülebilirlik ve ESG<br />

Artık hiçbir matbaa veya tedarikçi sürdürülebilirliği<br />

görmezden gelemez. Sürdürülebilirliği artırmak için atılan<br />

adımlar giderek artan bir şekilde kârlılık için de iyi olmakta<br />

ve müşteriler tarafından da talep edilmektedir, bu nedenle<br />

bu görevi hevesle yerine getirmek hiç de zor değildir. ESG<br />

(Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) daha zorlayıcıdır, çünkü<br />

net bir tanım yoktur ve yasa koyucular ne anlama geldiğini<br />

kodlamak için mücadele etmektedir. Şimdilik, matbaacılar<br />

ve tedarikçiler anladıkları şeyle, yani CSR (Kurumsal Sosyal<br />

Sorumluluk) politikalarını ve süreçlerini resmileştirmekle<br />

başlamak isteyebilirler.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 3


Miraclon and BOBST reinforce strategic<br />

partnership<br />

Miraclon ve BOBST stratejik ortaklığını<br />

güçlendiriyor<br />

Miraclon and BOBST have reinforced their strategic<br />

partnership, with Miraclon named as the plate<br />

technology partner in BOBST’s new Competence Center<br />

in Atlanta. Officially opening this week, the center is home<br />

to a FLEXCEL NX System and FLEXCEL NX Ultra Processing<br />

Solution to support BOBST’s goal to produce plates that<br />

maximize the performance of their presses.<br />

Emma Weston, Chief Marketing Officer, Miraclon, said,<br />

“We’ve been collaborating closely with BOBST since our<br />

partnership in Europe started more than eight years ago.<br />

Visitors to the Bobst Bielefeld Demo Center in Germany<br />

have been able to see FLEXCEL NX plates in action after<br />

we installed a FLEXCEL NX System in 2019. Our strategic<br />

relationship underscores both companies’ commitment<br />

to enabling our customers and partners to achieve their<br />

efficiency, sustainability and quality goals with some of the<br />

best technology and expertise in the industry.”<br />

The BOBST Competence Center will also be utilized by<br />

Miraclon for on-press demonstrations and print trials, giving<br />

printers and trade shops in North and South America the<br />

opportunity to see, first-hand, the on-press productivity and<br />

savings that FLEXCEL NX Technology offers. The Miraclon<br />

and BOBST partnership will likewise see the companies<br />

co-hosting industry events to promote how the technology<br />

enables efficient packaging printing.<br />

Emilio Corti, Region Business Director, Americas at<br />

BOBST said, “Our longstanding partnership with Miraclon<br />

underpins our vision of shaping the future of the packaging<br />

world. With sustainability at the forefront of our customers`<br />

and brand owners’ minds, our partnership enables them to<br />

see how our collaboration maximizes their investment and<br />

help to unlock new potential in the press room.”<br />

Miraclon ve BOBST, BOBST'un Atlanta'daki yeni Yetkinlik<br />

Merkezi'nde Miraclon'un klişe teknolojisi ortağı olarak<br />

seçilmesiyle stratejik ortaklıklarını güçlendirdi. Resmi açılışı<br />

bu hafta yapılan merkez, BOBST'un baskı makinelerinin<br />

performansını en üst düzeye çıkaran klişeler üretme hedefini<br />

desteklemek için bir FLEXCEL NX Sistemine ve FLEXCEL NX<br />

Ultra İşleme Çözümüne ev sahipliği yapıyor.<br />

Miraclon Pazarlama Müdürü Emma Weston, "Avrupa'daki<br />

ortaklığımız sekiz yıldan daha uzun bir süre önce<br />

başladığından beri BOBST ile yakın işbirliği içindeyiz.<br />

Almanya'daki Bobst Bielefeld Demo Merkezi ziyaretçileri,<br />

2019 yılında bir FLEXCEL NX Sistemi kurduktan sonra<br />

FLEXCEL NX plakalarını çalışırken görebildiler. Stratejik<br />

ilişkimiz, her iki şirketin de müşterilerimizin ve ortaklarımızın<br />

verimlilik, sürdürülebilirlik ve kalite hedeflerine sektördeki<br />

en iyi teknoloji ve uzmanlık ile ulaşmalarını sağlama<br />

konusundaki kararlılığının altını çiziyor."<br />

BOBST Yetkinlik Merkezi, Miraclon tarafından baskıda<br />

gösterimler ve baskı denemeleri için de kullanılacak ve Kuzey<br />

ve Güney Amerika'daki matbaacılara ve ticari mağazalara<br />

FLEXCEL NX Teknolojisinin sunduğu baskıda üretkenliği<br />

ve tasarrufu ilk elden görme fırsatı verecek. Miraclon ve<br />

BOBST ortaklığı, aynı şekilde, teknolojinin verimli ambalaj<br />

baskısını nasıl sağladığını tanıtmak için şirketlerin endüstri<br />

etkinliklerine birlikte ev sahipliği yaptığını görecek.<br />

BOBST Amerika Bölgesi İşletme Direktörü Emilio Corti,<br />

"Miraclon ile uzun süredir devam eden ortaklığımız, ambalaj<br />

dünyasının geleceğini şekillendirme vizyonumuzu destekliyor.<br />

Sürdürülebilirlik müşterilerimizin ve marka sahiplerinin<br />

zihninde ön plandayken, ortaklığımız, işbirliğimizin<br />

yatırımlarını nasıl en üst düzeye çıkardığını ve baskı<br />

odasındaki yeni potansiyelin ortaya çıkmasına nasıl yardımcı<br />

olduğunu görmelerini sağlıyor."<br />

4 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Forum for sustainability<br />

ready to<br />

IMPLEMENT<br />

SUSTAIN<br />

ABILITY?<br />

May 28 – June 7, <strong>2024</strong><br />

Düsseldorf<br />

Program and<br />

information:<br />

www.drupa.com/tps_en<br />

Discover new possibilities –<br />

sustainable process solutions at a glance<br />

Sustainable production, circular economy and functional, visually and haptically outstanding<br />

print and packaging solutions are essential requirements for the printing and paper industries.<br />

The special forum drupa touchpoint sustainability offers you an indispensable and valuable<br />

insight into new technological developments and solutions for the production of sustainable<br />

print products for a future based on solutions and best practices from print and packaging<br />

production – practical and tangible. Be part of it!<br />

#drupa<strong>2024</strong><br />

www.drupa.com<br />

drupa.com/blog<br />

Ayrıntılı bilgi için:<br />

Düsseldorf Fuarları Türkiye Temsilciliği<br />

tezulaş fuar danışmanlık hizmetleri ltd. şti.<br />

Op. Cemil Topuzlu Cad. 23/2<br />

34726 Kadıköy - İstanbul<br />

Tel. 0216-385 66 33 _ Fax 0216-385 74 00<br />

info@tezulas-fuar.com<br />

www.tezulas-fuar.com


Cost pressures, the skills shortage, and<br />

sustainability - HEIDELBERG is addressing these<br />

megatrends with innovations at drupa <strong>2024</strong><br />

• Competitiveness: Up to 20 percent higher productivity significantly cuts costs for print shops<br />

• Skills shortage: Autonomous printing and cluster production reduce staffing requirements in<br />

print production<br />

• Sustainability: New technologies save energy and lower consumption of raw materials<br />

• HEIDELBERG exhibiting at drupa <strong>2024</strong> in Düsseldorf and at Wiesloch-Walldorf site<br />

Maliyet baskıları, kalifiye eleman sıkıntısı ve<br />

sürdürülebilirlik- HEIDELBERG drupa <strong>2024</strong>'te bu<br />

mega trendleri yeniliklerle ele alıyor<br />

• Rekabet gücü: Yüzde 20'ye varan daha yüksek verimlilik, matbaaların maliyetlerini önemli<br />

ölçüde düşürür<br />

• Yetenek eksikliği: Otonom baskı ve küme üretimi, baskı üretimindeki personel ihtiyacını<br />

azaltıyor<br />

• Sürdürülebilirlik: Yeni teknolojiler enerji tasarrufu sağlar ve ham madde tüketimini azaltır<br />

• HEIDELBERG, Düsseldorf 'taki drupa <strong>2024</strong>'te ve Wiesloch-Walldorf sahasında<br />

sergileniyor<br />

The printing sector is facing a combination of three<br />

challenges – ever-increasing cost pressures, a shortage<br />

of skilled workers, and growing sustainability requirements.<br />

In response to these megatrends, Heidelberger<br />

Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) will be presenting<br />

numerous innovations under the motto “Unfold Your<br />

Potential” at this year’s drupa trade show. The focus will be<br />

on customers and the need for their print shops to optimize<br />

the development and leveraging of business potential using<br />

state-of-the-art technologies and services. Thanks to the<br />

innovations being unveiled at drupa, such as the newgeneration<br />

Speedmaster XL 106, HEIDELBERG can support<br />

its customers with a holistic concept that delivers up to 20<br />

percent higher productivity than the previous solutions.<br />

“HEIDELBERG has been an industry pioneer in the<br />

digitalization of printing for 20 years. Our main goal<br />

is to optimize our customers’ entire value chain,” says<br />

HEIDELBERG CEO Dr. Ludwin Monz. “To this end, we<br />

have almost fully digitalized and integrated print shop<br />

processes, and our solutions at drupa offer our commercial<br />

and packaging printing customers maximum efficiency in<br />

industrial print production,” he adds.<br />

Baskı sektörü üç zorluğun birleşimiyle karşı karşıya: sürekli<br />

artan maliyet baskıları, kalifiye eleman sıkıntısı ve artan<br />

sürdürülebilirlik gereksinimleri. Bu mega trendlere yanıt<br />

olarak Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) bu<br />

yılki drupa fuarında "Potansiyelinizi Açın" sloganı altında çok<br />

sayıda yenilik sunacak. Odak noktası müşteriler ve onların<br />

matbaalarının en son teknoloji ve hizmetleri kullanarak iş<br />

potansiyelinin geliştirilmesi ve kullanılmasını optimize etme<br />

ihtiyacı olacak. Yeni nesil Speedmaster XL 106 gibi drupa'da<br />

tanıtılan yenilikler sayesinde HEIDELBERG, müşterilerini<br />

önceki çözümlere göre yüzde 20'ye kadar daha yüksek<br />

verimlilik sağlayan bütünsel bir konseptle destekleyebiliyor.<br />

"HEIDELBERG 20 yıldır baskının dijitalleştirilmesinde sektörün<br />

öncüsü olmuştur. Ana hedefimiz müşterilerimizin tüm değer<br />

zincirini optimize etmektir" diyor HEIDELBERG CEO'su Dr.<br />

Ludwin Monz. "Bu amaçla, matbaa süreçlerini neredeyse<br />

tamamen dijitalleştirdik ve entegre ettik ve drupa'daki<br />

çözümlerimiz ticari ve ambalaj baskı müşterilerimize<br />

endüstriyel baskı üretiminde maksimum verimlilik sunuyor"<br />

diye ekliyor.<br />

6 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


The key topics in brief:<br />

• How can printing businesses make their<br />

production more efficient?<br />

Increasing cost pressures are forcing print shops to make<br />

ongoing investments in maintaining their competitiveness<br />

– i.e. in higher productivity, enhanced efficiency, and new<br />

areas of business. HEIDELBERG understands the value<br />

drivers of customers in the commercial and packaging<br />

printing industry. Innovations such as the new Peak<br />

Performance generation of the Speedmaster XL 106, with<br />

its higher print speed of up to 21,000 sheets per hour, AIsupported<br />

assistance systems, and enhanced Push to Stop<br />

functions, are making industrial offset printing even more<br />

competitive.<br />

HEIDELBERG will be exhibiting another innovation,<br />

too – the efficiency of the Boardmaster is setting new<br />

productivity standards in the packaging printing industry.<br />

The new Boardmaster is a flexographic web printing system<br />

that boasts machine availability of up to 90 percent and<br />

a maximum printing speed of 600 meters per minute.<br />

Compared with the previous generation, its machine concept<br />

dramatically reduces the total cost of ownership in industrial<br />

packaging production.<br />

• How can print shops respond to the<br />

shortage of skilled workers?<br />

The shortage of labor and skilled workers is becoming<br />

more and more acute in the printing industry, too. With<br />

this in mind, HEIDELBERG is offering customers solutions<br />

for automating products and processes, including training<br />

for print shop staff. Fully automated Plate to Unit plate<br />

Kısaca kilit konular:<br />

• Baskı işletmeleri üretimlerini nasıl daha<br />

verimli hale getirebilir?<br />

Artan maliyet baskıları, matbaaları rekabet güçlerini<br />

korumak için sürekli yatırım yapmaya zorluyor - yani daha<br />

yüksek üretkenlik, gelişmiş verimlilik ve yeni iş alanlarına.<br />

HEIDELBERG, ticari ve ambalaj baskı endüstrisindeki<br />

müşterilerin değer faktörlerini anlıyor. Saatte 21.000 sayfaya<br />

kadar daha yüksek baskı hızı, AI destekli yardım sistemleri<br />

ve gelişmiş Push to Stop işlevleri ile Speedmaster XL 106'nın<br />

yeni Peak Performance nesli gibi yenilikler, endüstriyel ofset<br />

baskıyı daha da rekabetçi hale getiriyor.<br />

HEIDELBERG başka bir yeniliği de sergileyecek:<br />

Boardmaster'ın verimliliği ambalaj baskı endüstrisinde yeni<br />

verimlilik standartları belirliyor. Yeni Boardmaster, yüzde<br />

90'a varan makine kullanılabilirliği ve dakikada 600 metre<br />

maksimum baskı hızına sahip bir fleksografik web baskı<br />

sistemi. Önceki nesil ile karşılaştırıldığında, makine konsepti<br />

endüstriyel ambalaj üretiminde toplam sahip olma maliyetini<br />

önemli ölçüde azaltıyor.<br />

• <strong>Matbaa</strong>lar kalifiye işçi sıkıntısına nasıl yanıt<br />

verebilir?<br />

İşgücü ve kalifiye eleman sıkıntısı baskı endüstrisinde<br />

de giderek daha ciddi bir hal alıyor. HEIDELBERG<br />

bunu göz önünde bulundurarak, müşterilerine matbaa<br />

personelinin eğitimi de dahil olmak üzere ürün ve süreçlerin<br />

otomatikleştirilmesi için çözümler sunuyor. Speedmaster<br />

XL 106'daki tam otomatik Plate to Unit klişe lojistiği ve<br />

baskı sonrası operasyonlar için yeni robotik çözümler, ticari<br />

baskıda bunun iki örneğidir. Yeni nesil Speedmaster XL 106,<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 7


logistics on the Speedmaster XL 106 and the new robotics<br />

solutions for postpress operations are two examples of this<br />

in commercial printing. The new-generation Speedmaster<br />

XL 106 also supports cluster production, whereby a single<br />

operator controls an entire machine park. In the future,<br />

HEIDELBERG will make autonomous printing possible<br />

for standardized applications in packaging printing. The<br />

company will also help operators with more complex print<br />

jobs by providing navigated user guidance.<br />

• How can the printing sector produce<br />

sustainably and yet economically?<br />

Sustainability in print production is one of the biggest trends<br />

worldwide and, at the same time, a major challenge for the<br />

sector. Modern print shops are aiming to become even more<br />

sustainable by reducing their consumption of energy and<br />

resources. Print products are also changing, though, moving<br />

away from plastic and toward more paper. HEIDELBERG<br />

offers sustainable print solutions, helping its customers to<br />

make savings on energy and raw materials. If you compare<br />

a Speedmaster from 1990 with the current version, the<br />

energy consumption per 1,000 sheets has been reduced<br />

by up to 40 percent. At this year’s drupa, HEIDELBERG will<br />

be presenting its latest generation of presses, which have<br />

a maximum speed of up to 21,000 sheets per hour. This<br />

increased production speed will help customers further lower<br />

their energy consumption per sheet. What’s more, the use<br />

of artificial intelligence and new assistance systems will also<br />

result in paper being saved by reducing the amount of paper<br />

waste.<br />

• How is the printing industry benefiting from<br />

digitalization?<br />

Digitalization in the printing industry enables end-to-end<br />

integration of the production process – from receiving the<br />

digital customer order, preparing the print data, planning<br />

tek bir operatörün tüm makine parkını kontrol ettiği küme<br />

üretimini de destekliyor. Gelecekte HEIDELBERG, ambalaj<br />

baskısında standartlaştırılmış uygulamalar için otonom<br />

baskıyı mümkün kılacak. Şirket ayrıca navigasyonlu kullanıcı<br />

rehberliği sağlayarak operatörlere daha karmaşık baskı<br />

işlerinde yardımcı olacak.<br />

• Baskı sektörü nasıl sürdürülebilir ve aynı<br />

zamanda ekonomik üretim yapabilir?<br />

Baskı üretiminde sürdürülebilirlik dünya çapında en büyük<br />

trendlerden biri ve aynı zamanda sektör için büyük bir<br />

zorluk. Modern matbaalar enerji ve kaynak tüketimlerini<br />

azaltarak daha da sürdürülebilir olmayı hedefliyor. Bununla<br />

birlikte, baskı ürünleri de değişiyor, plastikten uzaklaşıyor<br />

ve daha fazla kâğıda yöneliyor. HEIDELBERG sürdürülebilir<br />

baskı çözümleri sunarak müşterilerinin enerji ve hammadde<br />

tasarrufu yapmalarına yardımcı oluyor. Eğer 1990'dan<br />

kalma bir Speedmaster ile güncel versiyonu karşılaştırırsanız,<br />

1.000 yaprak başına enerji tüketiminin yüzde 40'a kadar<br />

azaldığını görürsünüz. HEIDELBERG bu yılki drupa fuarında,<br />

saatte 21.000 yaprağa kadar maksimum hıza sahip en<br />

yeni nesil baskı makinelerini tanıtacak. Bu artan üretim<br />

hızı, müşterilerin tabaka başına enerji tüketimlerini daha<br />

da düşürmelerine yardımcı olacak. Dahası, yapay zekâ ve<br />

yeni yardım sistemlerinin kullanımı da kâğıt atık miktarını<br />

azaltarak kağıt tasarrufu sağlayacaktır.<br />

• Baskı endüstrisi dijitalleşmeden nasıl<br />

yararlanıyor?<br />

Baskı endüstrisinde dijitalleşme, dijital müşteri siparişinin<br />

alınmasından, baskı verilerinin hazırlanmasına, baskı işinin<br />

planlanmasına ve gerçekleştirilmesine ve baskı ürününün<br />

baskı sonrasına aktarılmasına, teslimat ve faturalandırmaya<br />

kadar üretim sürecinin uçtan uca entegrasyonunu sağlıyor.<br />

Bu bağlamda HEIDELBERG drupa'da ticari ve ambalaj<br />

8<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


and carrying out the print job, and passing on the print<br />

product to postpress, all the way through to delivery and<br />

billing. In this context, HEIDELBERG will be exhibiting endto-end<br />

autonomous printing for commercial and packaging<br />

customers at drupa. With its new customer portal, the<br />

company is taking digitalization to the next level and further<br />

expanding press management, including aspects such as<br />

capacity utilization, maintenance, and upkeep.<br />

• drupa <strong>2024</strong> – “Unfold Your Potential” in<br />

Düsseldorf and Wiesloch-Walldorf<br />

HEIDELBERG will be demonstrating in two different<br />

locations how printing businesses can boost their capacity.<br />

In Hall 1 in Düsseldorf, the company will be exhibiting a<br />

highly automated end-to-end packaging workflow for the<br />

diverse requirements associated with industrial packaging<br />

production. Its focus will be on how to become more<br />

competitive when faced with cost pressures and changing<br />

conditions. Also in Hall 1, commercial and publishing<br />

printers will find a workflow that benefits from end-to-end<br />

connectivity thanks to Prinect. In the Experience Center,<br />

HEIDELBERG will be showcasing the wide range of services<br />

that extend beyond press technology as such, with AI-based<br />

analysis tools, intelligent assistance systems, online services,<br />

and sustainable production solutions all on show.<br />

At the HEIDELBERG site in Wiesloch-Walldorf, the focus<br />

will be on business potential right across the HEIDELBERG<br />

portfolio. Here, the company will be exhibiting its entire<br />

product range, including presses and software solutions<br />

for all market segments – from commercial and packaging<br />

to label printing, from sheetfed offset and digital to flexo<br />

printing, and from products for small companies to fully<br />

automated production lines.<br />

müşterileri için uçtan uca otonom baskıyı sergileyecek. Yeni<br />

müşteri portalı ile şirket, dijitalleşmeyi bir üst seviyeye taşıyor<br />

ve kapasite kullanımı, bakım ve idame gibi hususlar da dahil<br />

olmak üzere baskı yönetimini daha da genişletiyor.<br />

• drupa <strong>2024</strong> - Düsseldorf ve Wiesloch-<br />

Walldorf'ta "Potansiyelinizi Açığa Çıkarın"<br />

HEIDELBERG iki farklı yerde baskı işletmelerinin<br />

kapasitelerini nasıl artırabileceklerini gösterecek.<br />

Düsseldorf'taki Salon 1'de şirket, endüstriyel ambalaj<br />

üretimiyle ilgili çeşitli gereksinimler için son derece<br />

otomatikleştirilmiş uçtan uca ambalaj iş akışını sergileyecek.<br />

Odak noktası, maliyet baskıları ve değişen koşullarla karşı<br />

karşıya kalındığında nasıl daha rekabetçi olunabileceği<br />

olacak. Ayrıca Salon 1'de, ticari ve yayıncılık matbaacıları<br />

Prinect sayesinde uçtan uca bağlanabilirlikten yararlanan<br />

bir iş akışı bulacaklar. Deneyim Merkezi'nde HEIDELBERG,<br />

yapay zekâ tabanlı analiz araçları, akıllı yardım sistemleri,<br />

çevrimiçi hizmetler ve sürdürülebilir üretim çözümleri ile<br />

baskı teknolojisinin ötesine geçen geniş hizmet yelpazesini<br />

sergileyecek.<br />

Wiesloch-Walldorf'taki HEIDELBERG tesisinde, HEIDELBERG<br />

portföyünün tamamındaki iş potansiyeline odaklanılacak.<br />

Şirket burada, ticari ve ambalaj baskıdan etiket baskıya,<br />

tabaka ofset ve dijital baskıdan flekso baskıya ve küçük<br />

şirketlere yönelik ürünlerden tam otomatik üretim hatlarına<br />

kadar tüm pazar segmentleri için baskı makineleri ve<br />

yazılım çözümleri de dahil olmak üzere tüm ürün yelpazesini<br />

sergileyecek.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 9


HP to reveal crucial innovations transforming<br />

the print & packaging industry at drupa <strong>2024</strong><br />

HP, drupa <strong>2024</strong>'te baskı ve ambalaj sektörünü<br />

şekillendiren önemli yenilikleri açıklayacak<br />

For almost two decades HP has been at the forefront<br />

of the analog-to-digital transformation, consistently<br />

delivering innovative solutions which will ultimately be a key<br />

component of the intelligent factory.<br />

Back in 2008, HP announced industry transformation<br />

and profitable growth across end-to-end solutions. The<br />

HP T300, the first inkjet web press, took everyone by<br />

surprise and transformed the publishing industry. In 2012,<br />

the first B2-format sheetfed digital press confirmed HP’s<br />

commitment to industry transformation and continues to<br />

shape the printing industry today. In 2016, HP redefined<br />

the role of printing with digital innovations that changed the<br />

economics of the printing & packaging industry.<br />

At drupa in <strong>2024</strong>, HP fundamental printing technologies<br />

– Indigo LEP/LEPx, HP Thermal Inkjet and HP Latex, will<br />

continue driving industry transformation forward. Print<br />

stakeholders from across the globe will be able to see<br />

the impact of innovations across five key vectors: Quality,<br />

Versatility, Productivity, Cost and Sustainability.<br />

HP neredeyse yirmi yıldır analogdan dijitale dönüşümün<br />

ön saflarında yer alıyor ve sürekli olarak akıllı fabrikanın<br />

temel bileşenlerinden biri olacak yenilikçi çözümler sunuyor.<br />

2008 yılında HP, uçtan uca çözümlerde sektörel dönüşümü<br />

ve kârlı büyümeyi duyurdu. İlk inkjet web baskı makinesi<br />

olan HP T300 herkesi şaşırttı ve yayıncılık sektörünü<br />

şekillendirdi. 2012 yılında ilk B2 formatlı tabaka beslemeli<br />

dijital baskı makinesi, HP'nin sektör dönüşümüne<br />

olan bağlılığını doğruladı ve bugün baskı sektörünü<br />

şekillendirmeye devam ediyor. 2016 yılında HP, baskı<br />

ve ambalaj endüstrisinin ekonomisini değiştiren dijital<br />

inovasyonlarla baskının rolünü yeniden tanımladı.<br />

<strong>2024</strong>'teki drupa'da, HP temel baskı teknolojileri - Indigo<br />

LEP/LEPx, HP Thermal Inkjet ve HP Latex, sektördeki<br />

dönüşümü ileriye taşımaya devam edecek. Dünyanın<br />

dört bir yanından baskı paydaşları, beş temel vektördeki<br />

yeniliklerin etkisini görebilecekler: Kalite, Çok Yönlülük,<br />

Üretkenlik, Maliyet ve Sürdürülebilirlik.<br />

10 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


HP Industrial Print<br />

As the print community comes together from across<br />

the world, HP will display advanced production and<br />

printing solutions designed to automate commercial<br />

print and packaging production lines. With the<br />

widest portfolio of presses for almost every printing<br />

sector and need in the industry, HP will showcase<br />

innovations that push the boundaries of what has<br />

been possible until now.<br />

Eight automated production lines capable of<br />

handling 80 jobs and 25 different applications will<br />

be spotlighted on the drupa show floor, powered by<br />

HP innovation and supported by a comprehensive<br />

partner ecosystem.<br />

HP Large Format Print<br />

Additionally, HP will continue to transform the world by<br />

design - showcasing its latest innovations within the Large<br />

Format Business with new solutions that will help Print Service<br />

Providers meet their high-level demands, optimize their work<br />

processes and grow their business.<br />

Haim Levit to unveil vision for print industry<br />

“We have defined a course, and we stay committed to it.<br />

Industry transformation requires significant investments,<br />

innovation and collaboration with partners to help our<br />

customers grow profitably, faster than the industry. As<br />

we continue to push the industry forward, I’m excited to<br />

share more on our vision to deliver the intelligent factory,<br />

underpinned by HP innovation in automation, security and<br />

sustainability” said Haim Levit, Senior Vice President &<br />

Division President, HP Industrial Print.<br />

Sustainability is at the core of drupa <strong>2024</strong> and HP will share<br />

actions to deliver on the company’s commitment to reduce<br />

emissions 50% by 2030, decarbonizing print and packaging<br />

through technologies and inventive collaboration.<br />

Haim Levit. Senior Vice President & Division President, HP Industrial Print<br />

Organization<br />

HP endüstriyel baskı<br />

Dünyanın dört bir yanından baskı camiası bir araya gelirken,<br />

HP ticari baskı ve ambalaj üretim hatlarını otomatikleştirmek<br />

için tasarlanmış gelişmiş üretim ve baskı çözümlerini<br />

sergileyecek. Sektördeki hemen her baskı sektörü ve ihtiyacı<br />

için en geniş baskı makinesi portföyüne sahip olan HP,<br />

şimdiye kadar mümkün olanın sınırlarını zorlayan yenilikleri<br />

sergileyecek.<br />

HP inovasyonundan güç alan ve kapsamlı bir iş ortağı<br />

ekosistemi tarafından desteklenen 80 iş ve 25 farklı<br />

uygulamayı gerçekleştirebilen sekiz otomatik üretim hattı<br />

drupa fuar alanında sergilenecek.<br />

HP geniş format baskı<br />

Ayrıca HP, Baskı Hizmeti Sağlayıcılarının üst düzey taleplerini<br />

karşılamalarına, iş süreçlerini optimize etmelerine ve işlerini<br />

büyütmelerine yardımcı olacak yeni çözümlerle Geniş Format<br />

İşindeki en son yeniliklerini sergileyerek dünyayı tasarımla<br />

dönüştürmeye devam edecek.<br />

Haim Levit baskı sektörü için vizyonunu<br />

açıklayacak<br />

"Bir rota belirledik ve bu rotaya bağlı kalmaya devam<br />

ediyoruz. Sektördeki dönüşüm, müşterilerimizin sektörden<br />

daha hızlı ve kârlı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak<br />

için önemli yatırımlar, inovasyon ve iş ortaklarıyla işbirliği<br />

gerektiriyor. Sektörü ileriye taşımaya devam ederken, HP'nin<br />

otomasyon, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarındaki<br />

yenilikleriyle desteklenen akıllı fabrika vizyonumuz hakkında<br />

daha fazla bilgi paylaşmaktan heyecan duyuyorum," dedi.<br />

Sürdürülebilirlik, drupa <strong>2024</strong>'ün merkezinde yer alıyor ve HP,<br />

şirketin 2030 yılına kadar emisyonları %50 azaltma, baskı ve<br />

ambalajı teknolojiler ve yaratıcı iş birliği yoluyla karbondan<br />

arındırma taahhüdünü yerine getirmeye yönelik eylemleri<br />

paylaşacak.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 11


GM: 40 Years Best-in-class<br />

solutions<br />

SİSTEM<br />

Member of<br />

Member of LINOGROUP<br />

LINOGROUP<br />

GM: 40 Yıldır Sınıfının En<br />

İyisi Çözümler<br />

For over 40 years, GM has engineered best-in-class solutions for the self-adhesive label converting,<br />

finishing and flexible packaging industry<br />

GM, 40 yılı aşkın süredir kendinden yapışkanlı etiket dönüştürme, sonlandırma ve esnek ambalaj<br />

endüstrisi için sınıfının en iyisi çözümleri tasarlamaktadır<br />

The world of digital printing is changing. GM gives<br />

you the automated digital finishing solutions to lead<br />

the way. Smarter solutions that help you adapt faster,<br />

deliver sooner, print better and grow bigger. So you<br />

stay competitive while the market keeps moving, with<br />

machines that are faster, smarter, tougher, easier –<br />

backed by peerless service and support.<br />

Features are great, benefits are better. GM focuses<br />

on innovative solutions that deliver measurably better<br />

results – so you don’t just deliver a more efficient service<br />

to your customers, you deliver a more valuable brand<br />

experience.<br />

During Labelexpo Brussels, an extended partnership<br />

between LinoSistem and GM was forged, resulting in<br />

the official authorization to market and distribute GM<br />

equipment and services throughout Turkey.<br />

LinoSistem provides high-value Durst digital printing<br />

solutions for L&P market and now complements product<br />

portfolio with fast, reliable high-class engineering from<br />

GM, offering integrated solutions to printing companies<br />

who want to offer top-quality labels at shorter lead times<br />

than ever before.<br />

Below is the presentation of featured GM products.<br />

Dijital baskı dünyası değişiyor. GM size bu değişime öncülük<br />

edecek otomatik dijital sonlandırma çözümleri sunuyor.<br />

Daha hızlı adapte olmanıza, daha erken teslimat yapmanıza,<br />

daha iyi baskı yapmanıza ve daha fazla büyümenize yardımcı<br />

olan daha akıllı çözümler sunuyor. Böylece daha hızlı, daha<br />

akıllı, daha sağlam ve daha kolay makinelerle hareket<br />

kabiliyetini sürekli arttıran etiket ve ambalaj pazarında siz de<br />

rekabet gücünüzü korursunuz - benzersiz servis ve destekle<br />

korunursunuz.<br />

Harika özellikler, daha iyi avantajlar. GM, ölçülebilir şekilde<br />

daha iyi sonuçlar sunan yenilikçi çözümlere odaklanır -<br />

böylece müşterilerinize sadece daha verimli bir hizmet<br />

sunmakla kalmaz, daha değerli bir marka deneyimi sunarsınız.<br />

Labelexpo Brüksel sırasında, LinoSistem ve GM arasında<br />

genişletilmiş bir ortaklık kuruldu ve GM ekipman ve<br />

hizmetlerinin Türkiye genelinde satış ve servis ağını yönetmek<br />

için resmi yetkilendirme ile sonuçlandı.<br />

LinoSistem, Türkiye’de Etiket ve Ambalaj pazarı için yüksek<br />

değerli Durst dijital baskı çözümlerinin de satış ve servis ağını<br />

yönetiyor. Şimdi ürün portföyünü GM'nin hızlı, güvenilir birinci<br />

sınıf mühendisliği ile tamamlayarak, her zamankinden daha<br />

kısa teslim sürelerinde en kaliteli etiketleri sunmak isteyen baskı<br />

şirketlerine entegre çözümler sunuyor.<br />

Aşağıda öne çıkan GM ürünlerinin sunumu yer almaktadır.<br />

12 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


DC330Mini - smart compact finishing and die cutting<br />

DC330Mini - akıllı kompakt sonlandırma ve rotatif kesim<br />

DC330Mini is developed in a small footprint to minimize<br />

waste and maximize productivity.<br />

• Fastest ROI in the market<br />

• High performance, precision cutting, and ultrashort web<br />

path<br />

• Works inline with any digital press<br />

• Train an operator in just one day<br />

• High performance - up to 80 m/min semi-rotary (optional)<br />

Characteristics<br />

Smart finishing<br />

DC330Mini provides full flexibility in finishing and diecutting,<br />

you can even print an extra color – the sky really is<br />

the limit with this powerful tool.<br />

All-in-one compact solution<br />

DC330Mini provides UV flexo varnish, lamination, cold-foil,<br />

die cutting, slit, and dual rewind on one single compact<br />

platform. The machine works in line with GM hot foil and<br />

screen embellishment units.<br />

The drive train in the DC330Mini is completely servo driven<br />

offering low maintenance servo-driven tension control and<br />

good registration.<br />

Very user-friendly<br />

To optimize production the user-friendly touch screen is<br />

designed to give a graphical overview of e.g. machine<br />

configuration, spindle directions, web path, and active /<br />

non-active stage.<br />

DC330Mini, fireyi en aza indirmek ve üretkenliği en üst<br />

düzeye çıkarmak için olabilecek en kompakt tasarım ile<br />

geliştirilmiştir.<br />

• Pazardaki en hızlı yatırım geri dönüşüne sahip<br />

konfigürasyon.<br />

• Yüksek performans, hassas kesim ve ultra kısa malzeme<br />

geçiş yolu.<br />

• Tüm dijital baskı makineleriyle uyumlu çalışır<br />

• Sadece bir günde öperatör eğitin.<br />

• Yüksek performans - 80 m/dk'ya kadar semi rotative kesim<br />

(opsiyonel)<br />

Özellikler<br />

Akıllı sonlandırma<br />

DC330Mini, sonlandırma ve şekilli kesimde tam esneklik<br />

sağlar, hatta ekstra bir renk bile basabilirsiniz - bu güçlü<br />

makinenin sınırı gerçektende sadece gökyüzüdür.<br />

Her şeyi birarada sunan kompakt çözüm<br />

DC330Mini, tek bir kompakt platformda UV flekso vernik,<br />

laminasyon, soğuk yaldız, rotatif kesim, dilme ve çift geri<br />

sarım sağlar. Baskı Makineniz GM ile direk bağlanarak<br />

sıcak yaldız ve serigraf uygulamalarında mükemmel uyum<br />

içinde çalışır.<br />

DC330Mini'deki motor sistemi tamamen servo motorludur<br />

ve düşük bakım gerektiren servo motorlu tansiyon control<br />

sistemi mükemmel bir iş oturtma sunar.<br />

Yüksek derecede Operatör dostu<br />

Üretimi optimize etmek için kullanıcı dostu dokunmatik<br />

ekran, örneğin makine iş hazırlıkları, millerin yönleri,<br />

baskı altı malzemesi akış yolu ve aktif / aktif olmayan<br />

aşamalar hakkında grafiksel bir genel bakış sağlamak üzere<br />

tasarlanmıştır.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 13


Optimize inline and offline<br />

With an insync unit it is easy to switch between<br />

inline and offline mode. The buffer synchronizes<br />

the speed between digital press and finisher, and<br />

allows operator time to change the roll.<br />

UV FLEXO VARNISH STATION<br />

Optional registration allows a<br />

higher level of embellishment<br />

with spot varnish and cold foil.<br />

Supports sleeves.<br />

Baskı Makinesine direk bağlı veya<br />

bağımsız olarak kullanım<br />

“insync” adı verilen ünitesi ile baskı makinesine<br />

direk bağlı veya bağımsız çalışma modu arasında<br />

geçiş yapmak çok kolaydır. Direk bağlı modda<br />

tampon ünitesi, dijital baskı makinesi ile sonlandırıcı<br />

arasındaki hızı senkronize eder ve operatöre ruloyu<br />

değiştirmek için zaman tanır.<br />

UV FLEKSO VERNİK (LAK) İSTASYONU<br />

İsteğe bağlı otomatik oturtma sistemi ile yüksek<br />

hassasiyette süsleme, spot lak ve soğuk yaldız<br />

işlemlerini aynı zamanda giydirme “Sleeve”<br />

baskılarını da destekler.<br />

CHILLDRUM FOR FLEXIBLES<br />

A new chilling solution that<br />

eliminates curling and melting<br />

issues when UV curring thin foil substrates.<br />

Maximises the variety of substrates applicable.<br />

ESNEK AMBALAJ İÇİN SU SOĞUTMALI<br />

MERDANE SİSTEMİ<br />

Yeni nesil bir soğutma sistemi ile kıvrılma ve erimeyi<br />

ortadan kaldırarak, ince folyo gibi baskı altı<br />

malzemelerinin UV ile kürlenmesi sırasında ortaya<br />

çıkabilecek sorunların önüne geçer. Sonlandırılabilir<br />

baskı altı malzeme çeşitliliğini en üst düzeye çıkarır.<br />

ULTRA-QUICK SET KNIVES<br />

The Quick CrushKnives system,<br />

allows fast and precise setting<br />

of each crush knife – even while running.<br />

ULTRA HIZLI OTOMATİK DİLME BIÇAK<br />

AYAR SETİ<br />

“Quick CrushKnives” sistemi,hızlı ve hassas<br />

ayarlama sağlar ve her bir dilme bıçağının üretim<br />

esnasında bile ayarlanabilmesine olanak tanır..<br />

DC350Flex+ Wine & Spirits line for premium label production<br />

Premium etiket üretim hattı DC350Flex+ Wine & Spirits<br />

14<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Enter luxury markets with high-end<br />

embellishment<br />

• Maximum modularity<br />

• SmartFlexo semi-rotary with spot<br />

• SmartSlit - automatic slitting station<br />

• SmartStrip - high-speed stripping<br />

• Online support and remote diagnostics<br />

• Also available in 550 mm web width version<br />

Lüks pazarlara üst düzey etiket süslemeleri ile<br />

girin<br />

• Maksimum modulerlik.<br />

• “SmartFlexo” yarı rotatif spot lak<br />

• “SmartSlit” - otomatik dilme istasyonu<br />

• “SmartStrip” – yüksek hıslı sıyırma sistemi.<br />

• Çevrimiçi destek ve uzaktan bağlantı ile teknik destek.<br />

• Aynı zamanda 550mm bobin genişliğindeki versiyonu<br />

bulunmaktadır.<br />

Characteristics<br />

You have only seconds to capture a consumer’s attention<br />

to get them to notice your bottle, pick it up, and ultimately<br />

purchase it.<br />

The DC350Flex+ Wine line will make your labels stand out<br />

in a sea of wine options.<br />

DC350Flex+ Wine line is a premium finishing line that<br />

provides the best in fast and highly automated wine finishing.<br />

Featuring high-speed, hot-foil, screen varnish, semi-rotary<br />

flexo varnishing, and die-cutting as standard, this modular<br />

platform can be easily upgraded with value-added options<br />

like digital embellishment DVM350), multilayer label, laser<br />

die cutter, and much more.<br />

Flexible and future-proof<br />

The DC350Flex+ Wine line platform is born to be modular,<br />

so if the market changes, new modules can be retrofitted<br />

quickly. Even third-party technology, such as a digital<br />

spot varnish module, can be integrated for true hybrid<br />

production.<br />

Bespoke client options are available on the PLUS series.<br />

Finally, DC350Flex+ Wine line is Industry 4.0 certified and<br />

prepared for in-line operation with all major digital presses.<br />

This wine label finishing platform will take<br />

your label production to the next level!<br />

Özellikler<br />

Bir tüketicinin dikkatini çekerek şişenizi fark etmesini, eline<br />

almasını ve nihayetinde satın almasını sağlamak için sadece<br />

saniyeleriniz var.<br />

DC350Flex+ Şarap hattı, şarap seçenekleri dünyasında<br />

etiketlerinizin öne çıkmasını sağlayacaktır.<br />

DC350Flex+ Şarap hattı, hızlı ve yüksek otomasyonlu şarap<br />

etiketi sonlandırma işlemlerinde en iyi çözümleri sağlayan<br />

birinci sınıf bir sonlandırma hattıdır.<br />

Standart olarak yüksek hızlı, sıcak yaldız, serigrafi, yarı rotatif<br />

flekso (lak) vernik ve rotatif kesim özelliklerine sahip olan bu<br />

modüler platform, dijital lak ünitesi DVM350 ile donatılarak,<br />

çok katmanlı etiketler, lazer kesim gibi opsiyonlar ile<br />

etiketlerinize katma değer katacak seçeneklerle kolayca çok<br />

daha donanımlı bir konfigürasyona yükseltilebilir<br />

Esnek çözümler ile geleceğe hazır<br />

DC350Flex+ Şarap hattı platformu modüler olarak<br />

tasarlanmıştır, bu nedenle pazardaki değişimlere yeni<br />

modüller ile hızla adapte edilebilir. Dijital spot lak modülü<br />

gibi yeni teknolojiler bile gerçek bir hibrit üretim sağlamak<br />

için entegre edilebilir.<br />

PLUS serisinde müşteriye özel seçenekleri mevcuttur.<br />

Son olarak, DC350Flex+ Şarap serisi, Endüstri 4.0<br />

sertifikalıdır ve tüm büyük markaların dijital baskı<br />

makineleriyle direk bağlantı ile çalışmaya hazırdır.<br />

Bu şarap etiketi sonlandırma platformu etiket<br />

üretiminizi bir üst seviyeye taşıyacak!<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 15


Fast with tension control<br />

Fast and heavy-weight hot foil unit applies up to<br />

50-ton. Servomotors on unwinder and rewinder<br />

for excellent web tension control.<br />

Hızlı tansiyon kontrolü<br />

Hızlı ve yüksek ağırlıklı sıcak yaldız ünitesi 50<br />

tona kadar basınç uygular. Mükemmel baskı altı<br />

malzeme gerginliğinin kontrolü için çözücü ve<br />

sarıcıların da servo motorlar kullanılmaktadır.<br />

Hot foil and embossing<br />

DC350Flex+ Wine delivers both hot foil, cold<br />

embossing, and advanced options such as foil<br />

saver and hologram register - to serve all your<br />

needs. DC350Flex+ Wine offers Electronic<br />

temperature control and BST web-guide come<br />

as standard.<br />

Screen printing<br />

A sophisticated high precision movable UV<br />

lamp cures exactly the thickness of varnish that<br />

is needed.<br />

Sıcak yaldır ve Gofre<br />

DC350Flex+ Şarap hattı, tüm ihtiyaçlarınızı<br />

karşılamak için hem sıcak yaldız hem de soğuk<br />

gofraj ve yaldız firelerini azaltan “foil saver” ve<br />

“registered “ hologram oturtma gibi gelişmiş<br />

seçenekler sunar. DC350Flex+ Şarap hattın'da<br />

elektronik sıcaklık kontrolü ve BST web guide<br />

standart olarak sunulmaktadır.<br />

Serigraf baskısı<br />

Sofistike, yüksek hassasiyetli hareketli UV lamba<br />

ile tam olarak ihtiyaç duyulan serigrafi kalınlığını<br />

kürler.<br />

All in one process<br />

The machine configuration also offers die<br />

cutting and slitting of the web using AutoKnives<br />

in one pass. This gives any label converter<br />

a new, more profitable way to enter luxury<br />

markets, such as high-end wine, spirits, and<br />

cosmetics.<br />

Hepsi bir arada çözüm<br />

Makine konfigürasyonu ayrıca tek geçişte<br />

“AutoKnives” opsiyonunu kullanarak rotatif kesim<br />

ve otomatik dilme imkanı da sunuyor. Bu gibi<br />

opsiyonlar, herhangi bir etiket dönüştürücüsüne<br />

üst düzey şarap, alkollü içkiler ve kozmetik gibi<br />

lüks pazarlara girmek için yeni ve daha karlı bir<br />

yol sunar.<br />

16<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


DVM350 Digital varnish<br />

module – perfect for short<br />

runs<br />

• Digital spot coating<br />

• Digital embossing with high-build<br />

varnish<br />

• Metallic and hologram effects<br />

with foils<br />

• Braille printing<br />

• Warning triangles<br />

• Personalized graphics and text<br />

DVM350 Dİjital vernik<br />

(lak) modülü – kısa<br />

trajlar için mükemmel<br />

çözüm<br />

• Dijital olarak spot (bölgesel)<br />

lak<br />

• Dijital gofre ile yüksek kalınlıkta<br />

kabartma lak<br />

• Yaldız ile metalik ve holografik<br />

efektler<br />

• Braille alfabesi baskıları<br />

• Uyarı üçkenleri<br />

• Kişiselleştirilmiş metin ve<br />

görseller<br />

Characteristics<br />

Introducing the DVM350 Digital Varnish Module, harnessing<br />

cutting-edge inkjet technology from XAAR to elevate your<br />

printing experience to new heights.<br />

This module redefines printing possibilities by offering<br />

exceptional capabilities. It empowers you to execute a<br />

multitude of decorative processes in a single pass, including<br />

digital foiling with a striking 3D effect, precise spot coating,<br />

tactile screen printing, and even braille printing.<br />

Say goodbye to the hassles of traditional screen printing with<br />

its time-consuming preparations. The DVM350 operates<br />

on-demand, streamlining your workflow for a more costeffective<br />

and efficient solution.<br />

This comprehensive, ready-to-use system boasts a<br />

complete workflow solution that is typically twice as fast as<br />

conventional screen printing. It effortlessly delivers flawless,<br />

high-build solid areas and provides impeccable protective<br />

coatings.<br />

The magic behind the DVM350 lies in its special UV ink<br />

heads, which boast compatibility with a wide range of<br />

materials, including natural ones, without the need for<br />

special pre-treatment.<br />

Make your labels truly exceptional and ensure they stand<br />

out among the competition on store shelves. The DVM350<br />

Digital Varnish Module is your key to unlocking a world of<br />

printing possibilities and setting your products apart.<br />

Harness this groundbreaking technology to craft premium<br />

labels imbued with enhanced value, all while keeping costs<br />

in check:<br />

Achieve captivating matte or glossy effects.<br />

Apply precise digital spot coating for striking visual contrasts.<br />

Özellikler<br />

Baskı deneyiminizi en yüksek düzeye taşımak için XAAR'ın en<br />

son inkjet teknolojisinden yararlanan DVM350 Dijital Vernik<br />

Modülü ile tanışın.<br />

Bu modül, olağanüstü yetenekler sunarak baskı olanaklarını<br />

yeniden tanımlıyor. Çarpıcı 3D efektli dijital yaldız, hassas<br />

spot (bölgesel) lak ve vernik, dokulu serigrafi ve hatta braille<br />

baskıları dahil olmak üzere çok sayıda dekoratif işlemi tek bir<br />

geçişte gerçekleştirmenizi sağlar.<br />

Zaman alan hazırlıklarıyla geleneksel serigrafi baskının<br />

zorluklarına elveda deyin. DVM350 talep üzerine çalışarak<br />

daha uygun maliyetli ve verimli bir çözüm için iş akışınızı<br />

kolaylaştırır.<br />

Bu kapsamlı, kullanıma hazır sistem, geleneksel serigrafi<br />

baskıdan tipik olarak iki kat daha hızlı olan eksiksiz bir<br />

iş akışı çözümüne sahiptir. Kusursuz, yüksek kalınlıktaki<br />

alanları zahmetsizce sunar ve kusursuz koruyucu vernik (lak)<br />

uygulaması sağlar.<br />

DVM350'nin arkasındaki sihir, özel bir ön işleme gerek<br />

kalmadan doğal olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli<br />

malzemelerle uyumluluğa sahip özel UV mürekkep<br />

kafalarında yatmaktadır.<br />

Etiketlerinizi gerçekten olağanüstü hale getirin ve mağaza<br />

raflarındaki rekabette öne çıkmalarını sağlayın. DVM350<br />

Dijital Vernik Modülü, baskı olanakları dünyasının<br />

kilidini açmak ve ürünlerinizi diğerlerinden ayırmak için<br />

anahtarınızdır.<br />

Bu çığır açan teknolojiden yararlanarak, maliyetleri kontrol<br />

altında tutarken, gelişmiş değerlerle dolu birinci sınıf etiketler<br />

üretin:<br />

Büyüleyici mat veya parlak efektler elde edin.<br />

Çarpıcı görsel kontrastlar için hassas dijital spot vernik (lak)<br />

uygulayın.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 17


Elevate your designs with digital embossing using high-build<br />

varnish.<br />

Add tactile elements to enhance the aesthetic appeal of your<br />

labels.<br />

Create mesmerizing metallic and holographic effects with<br />

foils.<br />

Incorporate essential warning triangles for safety and<br />

compliance.<br />

Implement braille printing for inclusivity and accessibility.<br />

With this innovative technology at your disposal, you have<br />

the tools to transform your labels into captivating, functional<br />

works of art, all while optimizing your production costs.<br />

Benefits:<br />

• Total flexibility<br />

• No tools are required<br />

• FAST! Typical 2x speed of the conventional screen<br />

• Immediate job change<br />

• Extremely competitive cost<br />

• Compatible with all materials<br />

• Material savings during start-up<br />

• Prints fine details, sharp texts, or graphics<br />

• Flawless high-build solid areas and protective coatings<br />

• Complete ready-to-use system with a full workflow solution<br />

• In the case of low volumes or urgent on-demand orders, it<br />

perfectly replaces screen printing.<br />

The DVM350 can be added to any new GM converter or be<br />

retrofitted to an existing machine.<br />

Yüksek örtücü laklar kullanarak dijital kabartma ile<br />

tasarımlarınızı yükseltin.<br />

Etiketlerinizin estetik çekiciliğini artırmak için dokulu öğeler<br />

ekleyin.<br />

Yaldız uygulaması ile büyüleyici metalik ve holografik<br />

efektler oluşturun.<br />

Güvenlik ve uygunluk için temel uyarı üçgenlerini ekleyin.<br />

Kapsayıcılık ve erişilebilirlik için braille baskı uygulayın.<br />

Elinizin altındaki bu yenilikçi teknoloji sayesinde etiketlerinizi<br />

büyüleyici, işlevsel sanat eserlerine dönüştürürken üretim<br />

maliyetlerinizi de optimize edecek araçlara sahip olursunuz.<br />

Avantajları:<br />

• Yüksek Esneklik<br />

• Hiçbir alet gerekmez<br />

• HIZLI! Geleneksel serigraf baskısına kıyasla 2 katı hız<br />

• Anında işten işe geçiş<br />

• Son derece rekabetçi maliyet<br />

• Tüm baskı altı malzemeleri lie uyumludur<br />

• İş hazırlığı esnasında sırasında malzeme tasarrufu<br />

• İnce ayrıntıları, keskin metinleri veya grafikleri mükemmel<br />

şekilde uygular.<br />

• Kusursuz ve kalınlığı yüksek lak alanları ve koruyucu laklar<br />

(vernikler)<br />

• Eksiksiz bir iş akışı çözümü ile kullanıma hazır komple<br />

system<br />

• Düşük hacimli veya acil talep üzerine gelen siparişlerde,<br />

serigrafi baskının yerini mükemmel bir şekilde alır.<br />

DVM350 herhangi bir yeni GM sonlandırma ekipmanına<br />

eklenebilir veya mevcut bir makineye sonradan takılabilir.<br />

All in one process<br />

Combing decorative processes in one pass, such as<br />

digital foiling with a 3D effect, spot coating, tactile<br />

screen and braille printing.<br />

Hepsi bir arada çözüm<br />

3D efektli dijital yaldız, (spot) bölgesel lak,<br />

dokulu serigrafi ve braille baskıları gibi dekoratif<br />

işlemlerin tek geçişte birleştirilmesi.<br />

Works with all materials<br />

No special pre-treatment - which makes DVM 350<br />

an excellent digital alternative to traditional screen<br />

printing.<br />

Her tür baskı altı malzemesi ile çalışır<br />

Özel bir ön işlem gerektirmez - bu da DVM 350'yi<br />

geleneksel serigrafi baskıya mükemmel bir dijital<br />

alternatif haline getirir.<br />

Industrial solution<br />

Based on the well-known Xaar-inkjet technology.<br />

Endüstriyel Çözüm<br />

Bilinirliği yüksek Xaar-InkJet teknolojisine<br />

dayanmaktadır.<br />

Very fast<br />

DVM350 is twice as fast as conventional screen<br />

printing and operates on-demand. No long and<br />

tedious preparation processes.<br />

Çok Hızlı<br />

DVM350, geleneksel serigrafi baskıdan iki kat<br />

daha hızlıdır ve talep üzerine çalışır. Uzun ve sıkıcı<br />

hazırlık süreçleri yoktur.<br />

18<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively<br />

“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified<br />

dates unless there is non-compliance with the Agreement.<br />

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively<br />

“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified<br />

dates unless there is non-compliance with the Agreement.<br />

CERTIFICATE<br />

OF COMPLIANCE<br />

CERTIFICATE<br />

OF COMPLIANCE<br />

Certificate Number<br />

06/28/2021 - 02/06/2022<br />

LinoSistem Certificate Period A.S.<br />

LINOGROUP<br />

PRODUCT CERTIFIED FOR<br />

Certified<br />

LOW CHEMICAL EMISSIONS<br />

System & Software Integrator<br />

UL.COM/GG<br />

Status<br />

UL 2818<br />

234773-420<br />

Durst Group AG<br />

Certificate Number<br />

GOLD<br />

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Merkezi C Blok No:7 Daire:18 Mecidiyeköy Şişli - ISTANBUL<br />

Tau RSC Ink<br />

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical 06/28/2021 Emissions for - 02/06/2022<br />

Building Materials, Finishes and Furnishings<br />

Phone: Certificate Period M.+90 532 257 8355 T.+90 212 438 1036 www.linosistem.com - info@linosistem.com<br />

Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of<br />

94.60 m². ; and Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr¯¹ and a<br />

loading of 33.40 m².<br />

TAU RSC-E<br />

Certified<br />

/ RSC / RSCi<br />

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.<br />

Status<br />

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings<br />

Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of<br />

94.60 m². ; and Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr¯¹ and a<br />

loading of 33.40 m².<br />

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.<br />

Durst Group AG<br />

Tau RSC Ink<br />

234773-420<br />

TAU 340 RSC E<br />

TAU 340 RSC<br />

Kesin veriler :<br />

• Çözünürlük:1200x1200 dpi<br />

• Hız : 80 & 100 metre/dakika<br />

• Yapay Zeka - HAWK EYE<br />

• Renkler : 8 renk CMYK+OVG+W<br />

• Pantone karşılığı %95’e kadar<br />

• Tau RSC mürekkepleri : UV, LED ve LM<br />

• Etiket ve Ambalaj sektörünün ihtiyaçlarını<br />

karşılamak için; Durst Düşük Mürekkep<br />

Tüketim Sistemi ve Durst İş Akışı<br />

BİRLİKTE<br />

GELECEĞE<br />

DOĞRU<br />

Salon 16<br />

Stant A 41-1<br />

Etiket ve<br />

ambalaj<br />

sonlandırma<br />

çözümleri<br />

t h e l a s e r w a y<br />

Lazer<br />

etiket<br />

sonlandırma<br />

çözümleri<br />

Robotik<br />

malzeme<br />

kesme<br />

sistemleri


Lidya Group participated in APPPEXPO <strong>2024</strong><br />

Fair in China<br />

Lidya Grup, Çin’de APPPEXPO <strong>2024</strong> Fuarı’na<br />

katıldı<br />

Lidya Group, the leading company of our country in the<br />

digital printing sector, participated in the APPPEXPO <strong>2024</strong><br />

Fair in Shanghai, China between 28 February - 2 March<br />

<strong>2024</strong> and closely examined the technological developments<br />

in the sector. For more than 30 years, the exhibition, which<br />

has a well-established place in the global advertising,<br />

printing technologies and packaging industry; inkjet printing<br />

(inkjet) industrial applications, digital printing equipment,<br />

substrates and materials, digital textile printing, LED,<br />

exhibition display, engraving machines in various fields such<br />

Ülkemizin dijital baskı sektöründeki lider firması Lidya<br />

Grup, 28 Şubat - 2 Mart <strong>2024</strong> tarihleri arasında Çin’in<br />

Şanghay şehrinde APPPEXPO <strong>2024</strong> Fuarı’na katıldı ve<br />

sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından inceledi. 30 yılın<br />

üzerinde global reklamcılık, baskı teknolojileri ve ambalaj<br />

endüstrisinde köklü bir yere sahip olan fuarda; mürekkep<br />

püskürtmeli baskı (inkjet) endüstriyel uygulamaları, dijital<br />

baskı ekipmanları, alt tabakalar ve malzemeler, dijital<br />

tekstil baskı, LED, sergi ekranı, gravür makineleri gibi çeşitli<br />

alanlarda teknolojinin geldiği son noktadaki makineler ve<br />

20 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


as machines and products at the cutting edge of technology<br />

were exhibited. Bringing together global manufacturers and<br />

buyers, the exhibition offered exhibitors and visitors a feast<br />

of technology in the digital printing industry, while offering<br />

hundreds of potential business opportunities. Companies<br />

and visitors from all over the world such as Turkey, Japan,<br />

Malaysia and Thailand attended the exhibition, where<br />

market trends and technologies in the digital printing industry<br />

were revealed, and had the opportunity to closely see and<br />

experience the effects of the transformation in digitalisation<br />

and artificial intelligence on the digital printing industry.<br />

Chinese have reached the top level in inkjet<br />

technology<br />

Explaining that APPPEXPO Fair, which is the pioneer of<br />

innovation and application in the digital printing industry,<br />

not only brings together the technological developments in<br />

the sector, but also prepares the ground for cross-border<br />

business partnerships, Lidya Group Chairman Bekir Öz said:<br />

"At the exhibition in Shanghai, we had the opportunity to<br />

see that China has reached a very high level, especially in<br />

inkjet technology. The Chinese could take the lead in inkjet<br />

technology worldwide in the near future. While Chinese<br />

brands will take the lead in print quality, performance and<br />

standardisation in the next few years, they can also be half<br />

as economical as their European and American competitors.<br />

At the fair, we had meetings with Chinese global digital<br />

printing machinery manufacturers. I observed that Chinese<br />

global companies are closely following our country's market<br />

and Lidya Group. We returned from the fair with new<br />

cooperation offers and new business partnerships can be<br />

realised in the coming period."<br />

China will have globally recognised brands in<br />

the near future<br />

Lidya Group Sales Director Adem Öz, who evaluated the<br />

place where technology has reached in the digital printing<br />

machines sector, said the following:<br />

"The fair is the biggest fair of the year in China. This year,<br />

compared to previous years, I observed an incredible<br />

improvement in technology and especially in print quality.<br />

Not only wide format machines, but also machines in all<br />

areas related to digital printing were state-of-the-art. For<br />

example, the increase in print quality and print speed in<br />

UV device production shows that Chinese manufacturers<br />

have advanced in technology. Not only on the screen side,<br />

but also in every field from first pulp paper to industrial<br />

5 metre printing, many different manufacturers took their<br />

places at the fair. We observe that China, which made<br />

contract manufacturing for world brands in the past years,<br />

will position global brands worldwide in the field of digital<br />

printing machines in the near future."<br />

"Digital and Future" theme was discussed<br />

"Digital and Future" theme was discussed at APPPEXPO.<br />

With the rapid change and transformation in the digital<br />

world, the technology in digital printing machines is<br />

gaining new competences every day. This offers new<br />

advantages and dynamics to the global advertising and<br />

printing industry. Breakthrough technologies and innovative<br />

solutions are also reshaping the industry's position in<br />

Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz<br />

ürünler sergilendi. Küresel üreticileri ve alıcıları buluşturan<br />

fuar, katılımcılara ve ziyaretçilere dijital baskı sektöründe<br />

teknoloji şöleni yaşatırken, yüzlerce potansiyel iş fırsatı<br />

imkanlarını da sundu. Dijital baskı sektöründeki pazar<br />

trendlerinin ve teknolojilerinin gözler önüne serildiği fuara,<br />

Türkiye, Japonya, Malezya, Tayland gibi dünyanın dört bir<br />

yanından firmalar ve ziyaretçiler katılarak, dijitalleşmede<br />

ve yapay zekada yaşanan dönüşümün, dijital baskı<br />

sektörüne etkilerini yakından görme ve deneyimleme fırsatını<br />

yakaladılar.<br />

Çinliler, inkjet teknolojisinde üst seviyeye geldi<br />

Dijital baskı endüstrisinde yenilik ve uygulamanın öncüsü<br />

olan APPPEXPO Fuarı’nın sektördeki teknolojik gelişmeleri<br />

bir araya getirmesinin yanında, sınır ötesi iş birlikteliklerine<br />

zemin hazırladığını anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 21


“Şanghay’da düzenlenen fuarda, özellikle inkjet<br />

teknolojisinde Çin’in oldukça üst seviyeye geldiğini yakından<br />

görme fırsatımız oldu. Çinliler, inkjet teknolojisinde, yakın<br />

gelecekte dünya çapında öncülüğü ele alabilirler. Çinli<br />

markalar, baskı kalitesi, performans ve standartlaşmada<br />

önümüzdeki birkaç yıl içerisinde liderliğe gelirlerken, ayrıca<br />

Avrupalı ve Amerikalı rakiplerine oranla yarı yarıya daha<br />

ekonomik olabilirler. Fuarda, Çinli global dijital baskı<br />

makineleri üreticisi firmalar ile görüşmelerimiz oldu. Çinli<br />

küresel şirketlerin, ülkemiz pazarını ve Lidya Grup’u yakından<br />

takip ettiklerini gözlemledim. Fuardan, yeni iş birliği teklifleri<br />

ile döndük ve önümüzdeki süreçte yeni iş birliktelikleri<br />

gerçekleşebilir.” dedi.<br />

Çin’in yakın gelecekte global çapta bilinen<br />

markaları olacak<br />

Dijital baskı makineleri sektöründe teknolojinin geldiği yeri<br />

değerlendiren Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları<br />

anlattı:<br />

“Fuar, Çin’in yıl içerisindeki en büyük fuarı. Fuarda bu sene,<br />

geçmiş yıllara göre, teknolojide ve özellikle baskı kalitesinde<br />

inanılmaz bir gelişme olduğunu gözlemledim. Sadece<br />

geniş format makinelerinde değil, dijital baskı ile ilgili tüm<br />

alanlardaki makineler son teknolojilere sahipti. Örneğin,<br />

UV cihaz üretimi tarafında baskı kalitesi ve baskı hızının<br />

artması, Çinli üreticilerin teknolojide ileri gittiğini gösteriyor.<br />

Sadece ekran tarafında değil, birinci hamur kağıttan tutun,<br />

endüstriyel 5 metre baskıya kadar her alanda birçok farklı<br />

üretici fuarda yerlerini almıştı. Geçmiş yıllarda dünya<br />

markalarına fason üretim yapan Çin’in, önümüzdeki yakın<br />

süreçte dijital baskı makineleri alanında da dünya genelinde<br />

global markalarının konumlanacağını gözlemliyoruz.” diye<br />

konuştu.<br />

“Dijital ve Gelecek” teması masaya yatırıldı<br />

Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz<br />

the market. During the fair; innovations in various fields<br />

such as inkjet printing, digital cutting, packaging, textile<br />

printing, graphic express printing and the latest innovations<br />

in technology were exhibited. Especially inkjet (inkjet)<br />

printing industrial applications and the packaging sector<br />

constitute new opportunities to expand global business<br />

opportunities and expand digital printing applications. The<br />

contributions of digitalisation in the printing industry to<br />

sustainability in printing, along with its advantages such as<br />

increased productivity and green contribution, are being<br />

demonstrated. In today's world of science and technology,<br />

it has become inevitable to utilise "digital" to strengthen<br />

industrial development. Digitalisation and artificial<br />

intelligence applications have become the keywords of<br />

industrial development. The opportunities provided by both<br />

digitalisation and personalisation will continue to lead the<br />

developments in the digital printing industry.<br />

APPPEXPO’de, “Dijital ve Gelecek” teması masaya<br />

yatırıldı. Dijital dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümle<br />

birlikte, dijital baskı makinelerindeki teknoloji, her geçen<br />

gün yeni yetkinlikler kazanıyor. Bu da, küresel reklam ve<br />

baskı endüstrisine yeni avantajlar ve dinamikler sunuyor.<br />

Çığır açan teknolojiler ve yenilikçi çözümler de, sektörün<br />

pazardaki konumunu yeniden şekillendiriyor. Fuar sırasında;<br />

inkjet baskı, dijital kesim, ambalaj, tekstil baskı, grafik<br />

ekspres baskı gibi çeşitli alanlardaki inovasyonlar ve<br />

teknolojinin geldiği son yenilikler sergilendi. Özellikle inkjet<br />

(mürekkep püskürtmeli) baskı endüstriyel uygulamaları ve<br />

ambalaj sektörü, global iş fırsatlarını genişletmek ve dijital<br />

baskı uygulamalarını yaygınlaştırmak açısından yeni fırsatları<br />

oluşturuyor. Baskı sektöründeki dijitalleşmenin, verimliliğin<br />

artışı ve yeşile katkısı gibi artılarıyla birlikte, baskıda<br />

sürdürülebilirliğin sağlanmasına yapacağı katkılar gözler<br />

önüne seriliyor. Günümüzün bilim ve teknoloji dünyasında,<br />

endüstriyel gelişmeyi güçlendirmek için “dijitalden”<br />

faydalanmak artık kaçınılmaz olmuştur. Dijitalleşme ve yapay<br />

zeka uygulamaları, endüstriyel gelişimin anahtar kelimeleri<br />

haline gelmiştir. Hem dijitalleşmenin hem kişiselleşmenin<br />

sağladığı fırsatlar, dijital baskı sektöründeki gelişmelere<br />

öncülük etmeye devam edecektir.<br />

22<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Export value of the chemicals industry exceeded<br />

3 billion dollars<br />

According to data provided by the Türkiye Exporters Assembly (TİM), exports of Türkiye<br />

decreased by 4.1 percent in March compared to the same period of last year and resulted in<br />

an export value of 22.5 billion dollars. The chemicals industry that achieved an export value<br />

of over 3 billion dollars became the second industry to export the most in March. While there<br />

was a general decrease in exports in March, the chemicals industry achieved a 5.6 percent<br />

increase in exports.<br />

Kimya sektörünün Mart ihracatı 3 milyar<br />

doları aştı<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı mart ayında geçen<br />

yıl aynı döneme göre yüzde 4,1 azalışla 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü<br />

ise 3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirerek mart ayında en çok ihracat yapan ikinci<br />

sektör oldu. Mart ayında genel ihracatta gerileme olurken kimya sektörü ihracatını yüzde 5,6<br />

artırmayı başardı.<br />

Commenting on export figures of the chemicals industry<br />

in March, Chairman of the Board of Istanbul Chemicals<br />

and Chemical Products Exporters Association (İKMİB) Adil<br />

Pelister said: “In March our chemicals industry achieved<br />

Kimya sektörünün Mart ayı ihracat rakamlarını<br />

değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri<br />

İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil<br />

Pelister, “Mart ayında kimya sektörümüz geçen yıl aynı<br />

24<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister<br />

an export value of over 3 billion dollars with a 5.6 percent<br />

increase compared to the same month last year and<br />

received 13.5 percent share of national exports, becoming<br />

the second highest exporter sector. While there was a<br />

decrease in general exports in March, it is pleasing that<br />

our chemicals industry remained on the positive side and<br />

increased its performance. When we consider figures from<br />

the first quarter we see that our export exceeded 8 billion<br />

dollars. In this period our export as an industry grew by 7.7<br />

percent. Mineral fuels, mineral oils and products, plastics<br />

and products, and inorganic chemicals occupy the top<br />

three among our highest exported sub-industries. Among<br />

the highest receiver of exports, Holland, Romania, and Italy<br />

occupied the top three positions. As İKMİB we intensely<br />

continue our activities. Now that the uncertainty associated<br />

with election disappeared, we foresee that economics and<br />

exports will be emphasized further. We will continue to work<br />

more every month to continue to achieve this increase in<br />

exports.”<br />

aya göre yüzde 5,6 artışla 3 milyar doları aşan ihracat<br />

gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 13,5 pay<br />

alarak ikinci sektör oldu. Genel ihracatta mart ayında<br />

gerileme olurken kimya sektörümüzün pozitif tarafta<br />

kalması ve performansını artırması memnuniyet verici. İlk<br />

çeyrek rakamlarına baktığımızda ise ihracatımızın 8 milyar<br />

doları aştığını görüyoruz. Bu dönemde sektör ihracatımız<br />

yüzde 7,7 büyüdü. Mart ayında en çok ihracat yapılan<br />

alt sektörlerimizde ilk üçte mineral yakıtlar, yağlar ve<br />

ürünler, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar<br />

yer aldı. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise<br />

Hollanda, Romanya ve İtalya ilk üçte yer aldı. İKMİB olarak<br />

faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Artık<br />

seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile birlikte ekonomi ve<br />

ihracata daha fazla ağırlık verileceğini öngörüyoruz. Her ay<br />

bu ihracat artışını sürdürebilmek için daha fazla çalışmaya<br />

devam edeceğiz” dedi.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 25


“Mineral fuels and products” was the highest<br />

exported sub-industry in March<br />

In March exports of mineral fuels products among subsectors<br />

of chemicals and chemical products reached<br />

1 billion 82 million 391 thousand dollars in value and<br />

occupied the first place. Plastics and products occupied<br />

the second place with exports reaching 811 million 326<br />

thousand dollars in value while exports of inorganic<br />

chemicals occupied the third place with 232 million<br />

274 thousand dollars in export value. Other sectors in<br />

top ten following ‘inorganic chemicals’ were ‘essential<br />

oils, cosmetics and soap’, ‘rubber, rubber products’,<br />

‘pharmaceuticals’, ‘paint, varnish, ink and their products’,<br />

‘miscellaneous chemical agents’, ‘cleaning products,’ and<br />

‘organic chemicals’.<br />

Holland became the highest receiver of<br />

exports in March<br />

The top ten countries that were the highest receiver of<br />

exports in March were Holland, Romania, Italy, Egypt, Spain,<br />

Russia, USA, Germany, Belgium, and Iraq. The highest<br />

increase in March among the top 10 countries was to<br />

Romania with 275.52 percent increase.<br />

Mart ayında en çok “mineral yakıtlar ve<br />

ürünler” ihracatı gerçekleştirildi<br />

Mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün<br />

gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 1 milyar<br />

82 milyon 391 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer<br />

aldı. İkinci sırada 811 milyon 326 bin dolarlık ihracatla<br />

plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar<br />

ihracatı 232 milyon 274 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.<br />

‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer<br />

sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk,<br />

kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep<br />

ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama<br />

müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.<br />

Hollanda, Mart ayında en çok ihracat yapılan<br />

ülke oldu<br />

Mart ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda,<br />

Romanya, İtalya, Mısır, İspanya, Rusya, ABD, Almanya,<br />

Belçika ve Irak oldu. Mart ayında ilk 10 ülke arasında en çok<br />

artış yüzde 275,52 ile Romanya’da oldu.<br />

26<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Monthly chemicals export in <strong>2024</strong><br />

MONTH 2023 VALUE ($) <strong>2024</strong> VALUE($) DIFFERENCE(%)<br />

January 2,299,024,012.47 2,360,073,783.85 2.66%<br />

February 2,262,050,612.13 2,611,220,020.04 15.44%<br />

March 2,879,966,044.93 3,041,366,139.16 5.60%<br />

TOTAL 7,441,040,670 8,012,659,943 7.68%<br />

<strong>2024</strong> aylık bazda kimya ihracatı<br />

AY 2023 DEĞER ($) <strong>2024</strong> DEĞER ($) FARK (%)<br />

Ocak 2.299.024.012,47 2.360.073.783,85 % 2,66<br />

Şubat 2.262.050.612,13 2.611.220.020,04 % 15,44<br />

Mart 2.879.966.044,93 3.041.366.139,16 % 5,60<br />

TOPLAM 7.441.040.670 8.012.659.943 % 7,68<br />

Highest receivers of Turkish chemicals exports in March <strong>2024</strong><br />

NUMBER Country VALUE IN VALUE IN DIFFERENCE (%)<br />

MARCH 2023($) MARCH <strong>2024</strong>($)<br />

1 HOLLAND 239,070,856.48 302,802,865.75 26.66%<br />

2 ROMANIA 66,431,723.74 249,461,616.89 275.52%<br />

3 ITALY 174,373,162.09 183,628,229.89 5.31%<br />

4 EGYPT 53,814,455.22 128,678,437.79 139.12%<br />

5 SPAIN 115,508,632.12 124,671,939.39 7.93%<br />

6 RUSSIA 170,276,123.32 117,836,780.61 - 30.80%<br />

7 USA 64,611,443.17 116,935,148.96 80.98%<br />

8 GERMANY 128,689,862.80 110,946,409.52 - 13.79%<br />

9 BELGIUM 41,745,231.62 99,673,595.86 138.77%<br />

10 IRAQ 95,230,107.05 91,426,139.36 - 3.99%<br />

<strong>2024</strong> yılı Mart ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler<br />

S. NO Ülke MART 2023 MART <strong>2024</strong> DEĞİŞİM<br />

DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER (%)<br />

1 HOLLANDA 239.070.856,48 302.802.865,75 % 26,66<br />

2 ROMANYA 66.431.723,74 249.461.616,89 % 275,52<br />

3 İTALYA 174.373.162,09 183.628.229,89 % 5,31<br />

4 MISIR 53.814.455,22 128.678.437,79 % 139,12<br />

5 İSPANYA 115.508.632,12 124.671.939,39 % 7,93<br />

6 RUSYA 170.276.123,32 117.836.780,61 % - 30,80<br />

7 ABD 64.611.443,17 116.935.148,96 % 80,98<br />

8 ALMANYA 128.689.862,80 110.946.409,52 % - 13,79<br />

9 BELÇİKA 41.745.231,62 99.673.595,86 % 138,77<br />

10 IRAK 95.230.107,05 91.426.139,36 % - 3,99<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 27


Sub-sectors of chemicals exports in March <strong>2024</strong><br />

2023 - <strong>2024</strong><br />

MARCH 2023 MARCH <strong>2024</strong> % DIFFERENCE<br />

PRODUCT GROUP (VALUE $) (VALUE $) VALUE<br />

MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS 742,182,153 1,082,391,782 45.84%<br />

PLASTICS AND PRODUCTS 875,439,030 811,326,480 -7.32%<br />

INORGANIC CHEMICALS 283,992,890 232,274,914 -18.21%<br />

ESSENTIAL OILS, COSMETICS AND SOAP 177,734,262 173,512,358 -2.38%<br />

RUBBER, RUBBER PRODUCTS 151,680,542 147,622,248 -2.68%<br />

PHARMACEUTICALS 162,596,185 140,690,356 -13.47%<br />

PAINT, VARNISH, INK AND THEIR PRODUCTS 143,695,927 128,285,808 - 10.72%<br />

MISCELLANEOUS CHEMICAL AGENTS 111,362,725 103,880,816 -6.72%<br />

CLEANING PRODUCTS 74,843,052 76,102,115 1.68%<br />

ORGANIC CHEMICALS 87,992,890 74,889,072 -14.89%<br />

ADHESIVES, GLUES, ENZYMES 43,722,338 38,779,413 -11.31%<br />

FERTILIZERS 21,131,045 28,821,054 36.39%<br />

GUNPOWDER, EXPLOSIVES AND THEIR PRODUCTS 2,062,904 1,557,473 -24.50%<br />

PHOTOGRAPHY AND CINEMATOGRAPHY PRODUCTS 1,427,560 1,090,123 -23.64%<br />

GLYCERIN, HERBAL PRODUCTS, DEGRAS, FATTY PRODUCTS 94,931 134,863 42.06%<br />

PROCESSED AMIANT AND MIXTURES, PRODUCTS 7,611 7,262 -4.58%<br />

TOTAL 2,879,966,045 3,041,366,139 5.60%<br />

<strong>2024</strong> yılı Mart ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler<br />

2023 -<strong>2024</strong><br />

MART 2023 MART <strong>2024</strong> % FARK<br />

ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER<br />

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 742.182.153 1.082.391.782 % 45,84<br />

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 875.439.030 811.326.480 % -7,32<br />

ANORGANİK KİMYASALLAR 283.992.890 232.274.914 % -18,21<br />

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 177.734.262 173.512.358 % -2,38<br />

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 151.680.542 147.622.248 % -2,68<br />

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 162.596.185 140.690.356 % -13,47<br />

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 143.695.927 128.285.808 % -10,72<br />

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 111.362.725 103.880.816 % -6,72<br />

YIKAMA MÜSTAHZARLARI 74.843.052 76.102.115 % 1,68<br />

ORGANİK KİMYASALLAR 87.992.890 74.889.072 % -14,89<br />

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 43.722.338 38.779.413 % -11,31<br />

GÜBRELER 21.131.045 28.821.054 % 36,39<br />

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 2.062.904 1.557.473 % -24,50<br />

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN 1.427.560 1.090.123 % -23,64<br />

ÜRÜNLER<br />

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI 94.931 134.863 % 42,06<br />

MADDELER<br />

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 7.611 7.262 % -4,58<br />

TOPLAM 2.879.966.045 3.041.366.139 % 5,60<br />

28<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Print4All Conference returns on 11 July to report on the<br />

“Printing of Tomorrow”<br />

As part of the roadmap towards Print4All 2025, an appointment in the heart of Valpolicella for<br />

a day of training and discussion for the entire printing community.<br />

Print4All konferansı 11 Temmuz’da “Geleceğin Baskısı”<br />

hakkında bilgi vermek üzere geri dönüyor<br />

Print4All 2025'e giden yol haritasının bir parçası olarak, Valpolicella'nın kalbinde tüm baskı<br />

topluluğuna yönelik bir eğitim ve tartışma günü için bir buluşma.<br />

The world of professional printing is constantly evolving.<br />

Technological innovations, new materials and processes,<br />

alternative ways of interacting with customers and suppliers<br />

require constant updating in order to remain competitive<br />

and respond to increasingly complex customer demands. To<br />

hear the views of market experts, and, above all, to share the<br />

vision of manufacturers and brand owners through an open<br />

P<br />

rofesyonel baskı dünyası sürekli gelişmekte. Teknolojik<br />

yenilikler, yeni malzemeler ve süreçler, müşteriler<br />

ve tedarikçilerle alternatif etkileşim yolları, rekabetçi<br />

kalabilmek ve giderek karmaşıklaşan müşteri taleplerine<br />

yanıt verebilmek için sürekli güncelleme gerektiriyor. Pazar<br />

uzmanlarının görüşlerini dinlemek ve her şeyden önce açık<br />

bir fikir alışverişi ve en iyi uygulamaların, yeni trendlerin ve<br />

30 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


exchange of ideas and the sharing of best practices, new<br />

trends and emerging technologies, the Print4All Conference<br />

will be held on 11 July at Villa Quaranta, Ospedaletto<br />

di Pescantina, in the heart of Valpolicella. It is the most<br />

important event of the year in the roadmap towards Print4All<br />

2025, the exhibition dedicated to the world of printing that<br />

will take place next year at Fiera Milano.<br />

The Print4All Conference, organised by Acimga (Italian<br />

Association of Manufacturers of Machinery for the Graphic,<br />

Paper and Converting Industry) and ARGI (Association of<br />

Suppliers to the Graphic Industry), in collaboration with<br />

Fiera Milano, is a well-established event aimed at the entire<br />

printing and converting industry.<br />

The title, Future Print: supply chain outlooks and innovation<br />

for the printing industry of tomorrow, summarises the day's<br />

objective. Starting with an analysis of the innovations and<br />

technological advances introduced to the market in recent<br />

months, a broader scenario will be sketched out, leaving<br />

ample room for interdisciplinary debate throughout the<br />

supply chain, to consider the future directions all areas<br />

of printing industry, from converting to packaging, from<br />

labelling to commercial and industrial printing.<br />

"The Print4All Conference has always been a strategic system<br />

project that goes beyond a simple conference event and is<br />

the result of being the only event where the entire printing<br />

and converting supply chain - manufacturers, printers,<br />

communication agencies/designers, brands - meets and<br />

interacts around the main issues that drive the sector and<br />

the market." - said Daniele Barbui, President of Acimga -<br />

"This year's theme will once again underline the absolute<br />

necessity to face the challenges of the future from a common<br />

perspective, with ever greater inclusiveness and aggregation.<br />

This is effectively reflected in the support of all the industry<br />

associations who have confirmed their support for the <strong>2024</strong><br />

edition through their patronage of the event.”<br />

"The <strong>2024</strong> edition of the conference is the last fundamental<br />

step on the way to the next exhibition, a bridging<br />

event leading up to Print4All 2025." - added Antonio<br />

Maiorano, President of ARGI - "Both events stand out in<br />

the global panorama because they are cross-cutting and<br />

complementary events that bring together all levels of<br />

the supply chain at a single time and place, embracing<br />

all printing technologies in the three pillars of Packaging<br />

& Labelling, Commercial Printing and Industrial & Wide<br />

Format.”<br />

THE PROGRAMME AND THEMES<br />

Throughout the day, the innovations and technological<br />

advances - from the point of view of both the manufacturers<br />

and the brand owners and creatives who have the<br />

opportunity to use them - will be grouped around three<br />

themes that preview the special areas returning to the<br />

Print4All 2025 exhibition:<br />

• Green Printing: One of the main challenges<br />

facing the printing industry is sustainability, in a vision that<br />

embraces the entire life cycle of the printed product, from<br />

production to distribution and disposal. In order to improve<br />

the environmental impact of the sector, it is also necessary to<br />

take into account the waste materials from production, which<br />

Daniele Barbui, President of ACIMGA<br />

gelişmekte olan teknolojilerin paylaşılması yoluyla üreticilerin<br />

ve marka sahiplerinin vizyonunu paylaşmak için Print4All<br />

Konferansı 11 Temmuz'da Valpolicella'nın merkezindeki Villa<br />

Quaranta, Ospedaletto di Pescantina'da düzenlenecektir.<br />

Konferans, önümüzdeki yıl Fiera Milano'da gerçekleştirilecek<br />

olan baskı dünyasına adanmış Print4All 2025 fuarına giden<br />

yol haritasında yılın en önemli etkinliği olma özelliğini taşıyor.<br />

Acimga (İtalyan Grafik, Kağıt ve Dönüştürme Endüstrisi<br />

Makine Üreticileri Birliği) ve ARGI (Grafik Endüstrisi<br />

Tedarikçileri Birliği) tarafından Fiera Milano iş birliğiyle<br />

düzenlenen Print4All Konferansı, tüm baskı ve dönüşüm<br />

endüstrisine yönelik köklü bir etkinliktir.<br />

Geleceğin Baskısı: Yarının baskı endüstrisi için tedarik<br />

zinciri görünümleri ve inovasyon başlığı, günün amacını<br />

özetlemektedir. Son aylarda pazara sunulan yeniliklerin<br />

ve teknolojik ilerlemelerin analiziyle başlayarak, baskı<br />

endüstrisinin dönüştürmeden ambalajlamaya, etiketlemeden<br />

ticari ve endüstriyel baskıya kadar tüm alanlarının<br />

gelecekteki yönlerini değerlendirmek için tedarik zinciri<br />

boyunca disiplinler arası tartışmaya geniş bir alan bırakarak<br />

daha geniş bir senaryo çizilecek.<br />

"Print4All Konferansı her zaman basit bir konferans<br />

etkinliğinin ötesine geçen stratejik bir sistem projesi olmuştur<br />

ve tüm baskı ve dönüştürme tedarik zincirinin- üreticiler,<br />

matbaacılar, iletişim ajansları/tasarımcılar, markalar<br />

- sektörü ve pazarı yönlendiren ana konular etrafında<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 31


uluştuğu ve etkileşime girdiği tek etkinlik olmasının<br />

sonucudur." - Acimga Başkanı Daniele Barbui ise şunları<br />

söyledi: "Bu yılın teması bir kez daha geleceğin zorluklarıyla<br />

ortak bir perspektiften, daha fazla kapsayıcılık ve bir araya<br />

gelme ile yüzleşmenin mutlak gerekliliğinin altını çizecek. Bu,<br />

etkinliğin hamiliğini üstlenerek <strong>2024</strong> edisyonuna desteklerini<br />

teyit eden tüm sektör derneklerinin desteğinde etkili bir<br />

şekilde yansıtılmaktadır."<br />

"Konferansın <strong>2024</strong> edisyonu, bir sonraki fuara giden yoldaki<br />

son temel adım, Print4All 2025'e giden yolda bir köprü<br />

etkinliktir." - ARGI Başkanı Antonio Maiorano sözlerine<br />

şunları ekledi: "Her iki etkinlik de tedarik zincirinin tüm<br />

seviyelerini tek bir zaman ve mekânda bir araya getiren,<br />

Ambalaj ve Etiketleme, Ticari Baskı ve Endüstriyel ve Geniş<br />

Format olmak üzere üç sütundaki tüm baskı teknolojilerini<br />

kucaklayan, kesişen ve tamamlayıcı etkinlikler olmaları<br />

nedeniyle küresel panoramada öne çıkmaktadır."<br />

Program ve konular<br />

Gün boyunca, hem üreticiler hem de bunları kullanma<br />

fırsatı bulan marka sahipleri ve kreatifler açısından yenilikler<br />

ve teknolojik gelişmeler, Print4All 2025 fuarına geri dönen<br />

özel alanların ön izlemesini yapan üç tema etrafında<br />

gruplandırılacak:<br />

Antonio Maiorano, President of ARGI<br />

must be treated in accordance with current regulations and<br />

with the support of specialised companies, which are now at<br />

the forefront in devoting considerable resources to research<br />

and development of innovative solutions.<br />

• Corrugated Experience: the only market segment<br />

with constant growth, which shows no sign of slowing. In<br />

recent years, the sector has been characterised by a strong<br />

innovative drive, demonstrating an evolutionary capacity<br />

with high added value, which is most evident in Europe<br />

and Italy, geographical areas that are home to the largest<br />

manufacturers of machinery and systems for the production,<br />

converting and printing of corrugated board, whose R&D<br />

activities are world class.<br />

• PrintMAT: In a market context where brands<br />

increasingly need to express uniqueness and distinct<br />

personal values, materials and media play a key role.<br />

Materials innovation is changing the way companies<br />

produce and is an area of strong experimentation and<br />

design creativity, looking for new ways to push the traditional<br />

boundaries of printing.<br />

To provide an insight into the current state of the market, as<br />

well as future forecasts and scenarios, industry experts will<br />

also provide an in-depth analysis of data from across the<br />

supply chain, both nationally and globally.<br />

The Print4All Conference is the main event in the roadmap<br />

of events leading up to the next edition of Print4All, the<br />

printing industry's benchmark event, to be held at Fiera<br />

Milano (Rho), 27-30 May 2025.<br />

• Yeşil baskı: Baskı endüstrisinin karşı karşıya olduğu<br />

başlıca zorluklardan biri, üretimden dağıtım ve bertarafa<br />

kadar basılı ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan<br />

bir vizyonda sürdürülebilirliktir. Sektörün çevresel etkisini<br />

iyileştirmek için, mevcut düzenlemelere uygun olarak ve<br />

yenilikçi çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesine önemli<br />

kaynaklar ayırmada ön planda olan uzmanlaşmış şirketlerin<br />

desteğiyle işlenmesi gereken üretimden kaynaklanan atık<br />

malzemelerin de dikkate alınması gerekmektedir.<br />

• Oluklu mukavva deneyimi: yavaşlama belirtisi<br />

göstermeyen, sürekli büyüme gösteren tek pazar segmenti.<br />

Son yıllarda sektör, Ar-Ge faaliyetleri dünya standartlarında<br />

olan oluklu mukavva üretimi, dönüştürülmesi ve baskısı için<br />

en büyük makine ve sistem üreticilerine ev sahipliği yapan<br />

coğrafi bölgeler olan Avrupa ve İtalya'da en belirgin olan<br />

yüksek katma değerli evrimsel bir kapasite sergileyen güçlü<br />

bir yenilikçi bir girişim ile karakterize edilmiştir.<br />

• PrintMAT: Markaların benzersizliği ve farklı kişisel<br />

değerleri ifade etmeye giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu<br />

bir pazar bağlamında, malzemeler ve medya kilit bir rol<br />

oynamaktadır. Malzeme inovasyonu şirketlerin üretim<br />

biçimini değiştiriyor ve baskının geleneksel sınırlarını<br />

zorlamanın yeni yollarını arayan güçlü bir deney ve tasarım<br />

yaratıcılığı alanı.<br />

Sektör uzmanları, pazarın mevcut durumunun yanı sıra<br />

gelecek tahminleri ve senaryoları hakkında bir fikir vermek<br />

için hem ulusal hem de küresel tedarik zincirinden gelen<br />

verilerin derinlemesine bir analizini de sunacak.<br />

Print4All Konferansı, 27-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında<br />

Fiera Milano'da (Rho) gerçekleştirilecek olan baskı<br />

endüstrisinin referans etkinliği Print4All'un bir sonraki<br />

edisyonuna giden yol haritasındaki ana etkinliktir.<br />

32<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


The Board of Directors of the Label Manufacturers<br />

Association for the <strong>2024</strong>-2027 period has been<br />

determined<br />

Etiket Sanayicileri Derneği’nin <strong>2024</strong>-2027<br />

dönemi yönetim kurulu<br />

belirlendi<br />

For 25 years, the Label Manufacturers Association - ESD,<br />

which has been benefiting its members and the industry<br />

with the responsibility it has undertaken, held its 12th<br />

Ordinary General Assembly Meeting on 6 March <strong>2024</strong><br />

in Istanbul. As a result of the election held at the General<br />

Assembly, the Board of Directors of ESD for the <strong>2024</strong>-<br />

2027 period was determined. The new term Board of<br />

Directors consists of valuable names of leading company<br />

representatives who have added value to the sector.<br />

2<br />

5 yıldır üstlendiği sorumluluk ile üyelerine ve sektöre<br />

fayda sağlayan Etiket Sanayicileri Derneği – ESD, 12.<br />

Olağan Genel Kurul Toplantısını 6 Mart <strong>2024</strong> tarihinde<br />

İstanbul’da gerçekleştirdi. Genel Kurulda yapılan seçim<br />

sonucunda ESD’nin <strong>2024</strong>-2027 dönemi Yönetim Kurulu<br />

belirlendi. Yeni dönem Yönetim Kurulu yine sektöre değer<br />

katmış, lider firma temsilcilerinin değerli isimlerinden<br />

oluşuyor.<br />

34 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


President Merve Ergenç - Reslan Etiket Baskı ve Ambalaj San.<br />

Tic. A.S.<br />

Vice President Murat Olcay - Olcay Ambalaj A.Ş.<br />

Secretary General Zeynep Lakerta Gökçe - Uze Ambalaj<br />

San. ve Tic. A.Ş.<br />

Accountant Ahmet Uzun - Dereli Graphic Matb. Malzemeleri<br />

San. Tic. A.Ş.<br />

Member Orhun Çapanoğlu - CCL Label Ambalaj A.Ş.<br />

Member Murat Demir - Sade Ofset Matb. Amb. San. Tic.<br />

Ltd. Şti.<br />

Member Hakan Çiçek - SPS Etiket Baskı ve Amb. San. ve Tic.<br />

Ltd. Şti.<br />

Member Doğa İpek - Jetron Makine San. ve Tic. A.S.<br />

Member Selkut Engin - Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd.<br />

Şti.<br />

Member Fatih Güven - Sancak Etiket Matb. Amb. İnş. San.<br />

and Tic. A.S.<br />

At the 12th Ordinary General Assembly, in addition to<br />

the Board of Directors, the Audit Board, which plays an<br />

important role in the management of ESD, the Registry Board<br />

and the Advisory Board, consisting of names who have<br />

contributed to the association for many years, were also<br />

determined.<br />

"The New Language of New Life" It will be our priority to<br />

produce sustainable and innovative solutions for the future<br />

of the label, which we characterise as a label.<br />

Merve ERGENÇ, the new president of the Label<br />

Manufacturers Association, said the following:<br />

As the 12th Term Board of Directors, we will make great<br />

efforts to carry the flag that we have taken over from Mr<br />

Aydın OKAY and our esteemed boards, who have made<br />

great contributions to our association and who have<br />

ensured the realisation of successful projects in the past<br />

periods. While ensuring the sustainability of the projects we<br />

have taken over in the new period, we will also realise our<br />

new works in line with the rapidly changing world. In this<br />

process, we will continue to produce added value with our<br />

members and sector stakeholders.<br />

With our responsibility to our country and our industry, we<br />

will work together as the voice of the entire industry with<br />

our experience and innovative perspective in the light of the<br />

experiences of the past board of directors. I would like to<br />

thank our past presidents and their administrations who have<br />

brought ESD, the only and well-established association in<br />

Turkey representing our industry, to these days, and I wish<br />

success to our new Board members.<br />

Başkan Merve Ergenç - Reslan Etiket Baskı ve Ambalaj San.<br />

Tic. A.Ş.<br />

Başkan Yardımcısı Murat Olcay - Olcay Ambalaj A.Ş.<br />

Genel Sekreter Zeynep Lakerta Gökçe - Uze Ambalaj San.<br />

ve Tic. A.Ş.<br />

Sayman Ahmet Uzun – Dereli Graphic Matb. Malzemeleri<br />

San. Tic. A.Ş.<br />

Üye Orhun Çapanoğlu – CCL Label Ambalaj A.Ş.<br />

Üye Murat Demir - Sade Ofset Matb. Amb. San. Tic. Ltd.<br />

Şti.<br />

Üye Hakan Çiçek - SPS Etiket Baskı ve Amb. San. ve Tic. Ltd.<br />

Şti.<br />

Üye Doğa İpek – Jetron Makine San. ve Tic. A.Ş.<br />

Üye Selkut Engin – Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.<br />

Üye Fatih Güven – Sancak Etiket Matb. Amb. İnş. San. ve<br />

Tic. A.Ş.<br />

12. Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulunun yanı sıra<br />

ESD yönetiminde önemli rol üstlenen Denetim Kurulu,<br />

Sicil Kurulu ve derneğe uzun yıllar katkı ve değer sunmuş<br />

isimlerden oluşan Danışma Kurulu da belirlendi.<br />

“Yeni Yaşamın Yeni Lisanı” olarak nitelendirdiğimiz etiketin<br />

geleceği için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek<br />

önceliğimiz olacak.<br />

Etiket Sanayicileri Derneği’nin yeni başkanı Merve ERGENÇ<br />

şunları söyledi:<br />

Geçmiş dönemlerde başarılı projelerin hayata geçmesini<br />

sağlayan, derneğimize büyük katkıları bulunan Sayın Aydın<br />

OKAY ve değerli kurullarımızdan devraldığımız bayrağı, 12.<br />

Dönem Yönetim Kurulu olarak daha ileriye taşımak adına<br />

büyük çaba sarf edeceğiz. Yeni dönemde devraldığımız<br />

projelerin sürdürülebilirliğini sağlarken, hızla değişen<br />

dünya ile uyumlu şekilde yeni çalışmalarımızı da hayata<br />

geçireceğiz. Bu süreçte en büyük destekçimiz üyelerimiz<br />

ve sektör paydaşlarımız ile katma değer üretmeye devam<br />

edeceğiz.<br />

Ülkemize ve sektörümüze olan sorumluluğumuzla, geçmiş<br />

yönetim kurulunun tecrübeleri ışığında, deneyimlerimiz ve<br />

yenilikçi bakış açımızla tüm sektörün sesi olarak hep beraber<br />

çalışacağız. Sektörümüzü temsil eden, Türkiye’de tek ve<br />

köklü dernek olan ESD’yi bugünlere taşıyan geçmiş dönem<br />

başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyor, yeni dönem<br />

Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar diliyorum.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 35


(Left to Right): Christian Smutny; Sales Development Manager Austria, Sun Chemical, Werner Müller; Technical Service<br />

Offset. Sun Chemical, Chris Düringer; Director Cardbox packaging group, Michael Scheiber, Technical Plant Manager, Car<br />

Sun Chemical collaborates with Cardbox<br />

Packaging<br />

Sun Chemical, Cardbox Packaging ile iş birliği<br />

yapıyor<br />

Sun Chemical announces its ongoing collaboration with<br />

packaging solutions company, Cardbox Packaging. Sun<br />

Chemical is supplying Cardbox with SunPak ® FSP EcoPace<br />

sheetfed, low migration inks for high productivity, high speed<br />

folding carton printing and for its SunHub compact ink<br />

dispenser at their Austria site.<br />

In 2023, Cardbox became the first printer worldwide<br />

to install the Heidelberg XL106 packaging printing<br />

machine that runs at 21,000 sheets per hour, and it is<br />

on this machine they now employ the inks. The ongoing<br />

collaboration enables Cardbox to validate new products with<br />

Sun Chemical before they go to market, while Cardbox may<br />

be amongst the first folding carton packaging converters<br />

in the world to showcase and produce solutions for high<br />

productivity and sustainable packaging printing powered by<br />

the new technologies.<br />

Sun Chemical, ambalaj çözümleri şirketi Cardbox<br />

Packaging ile devam eden iş birliğini duyurdu. Sun<br />

Chemical, Cardbox'a SunPak ® FSP EcoPace tabaka<br />

beslemeli, yüksek verimlilik, yüksek hızlı katlanır karton<br />

baskı için düşük migrasyonlu mürekkepler ve Avusturya'daki<br />

tesislerinde SunHub kompakt mürekkep dağıtıcısı tedarik<br />

ediyor.<br />

Cardbox, 2023 yılında saatte 21.000 tabaka ile çalışan<br />

Heidelberg XL106 ambalaj baskı makinesini dünya çapında<br />

kuran ilk matbaa oldu ve şimdi bu makinede mürekkepleri<br />

kullanıyorlar. Devam eden iş birliği, Cardbox'ın yeni ürünleri<br />

piyasaya çıkmadan önce Sun Chemical ile doğrulamasını<br />

Meeting the challenges to further increase productivity<br />

means trouble-free printing at the highest possible printing<br />

speeds, even on the more problematic carton boards. Sun<br />

Chemical worked with Cardbox during the development<br />

stage of the new ink range to understand the print demands<br />

36 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


of high quality, high productivity, high speed<br />

printing, as well as to verify the effectiveness<br />

of the products across different substrates<br />

and job design formats before they went to<br />

market.<br />

Using SunPak FSP, Sun Chemical’s<br />

flagship sheetfed offset low migration ink<br />

for food packaging, as the benchmark,<br />

the collaboration with Sun Chemical’s<br />

additional beta test partners resulted in the<br />

introduction of SunPak ® FSP EcoPace – Sun<br />

Chemical’s first ink to transition to the new,<br />

groundbreaking ‘Pace’ technology platform<br />

for sheetfed offset inks. The innovation is the<br />

result of extensive research and development<br />

into new materials needed to meet the<br />

demand for a highly versatile and reliable<br />

printing ink that delivers consistent high<br />

quality, high productivity printing even on<br />

problematic boards and papers where picking<br />

and delamination usually occur.<br />

The inks have been designed, tested and<br />

proven to guarantee excellent results on high<br />

volume long run printing, and equally short<br />

run lengths, due to the fast responsive nature<br />

on both closed loop and manually adjusted<br />

colour control systems.<br />

Similar to all of Sun Chemical’s new sheetfed<br />

ink developments, the inks are based on<br />

materials from renewable sources resulting in<br />

an average BRC (bio renewable content) across the process<br />

inks of 77%. This can be further increased by introducing an<br />

optional process black whereby the pigment is derived from<br />

a non-fossil fuel carbon source, which elevates the BRC of<br />

the black to 89%, increasing the average to 84%.<br />

Additionally the formulation is PTFE wax free and carries<br />

Cradle to Cradle Material Health Bronze certification, which<br />

can be increased to Platinum by introducing an optional<br />

process yellow.<br />

More recently, Sun Chemical also provided its SunHub<br />

compact ink dispenser to enable Cardbox to become selfsufficient<br />

and mix and dispense low volume, high frequency<br />

spot colours. The dispenser is cost effective and easy to use,<br />

with a small and compact footprint that can manage high<br />

frequency, small batch spot colour production on demand.<br />

This helps reduce waiting times, the likelihood of over<br />

ordering, and the required frequency of deliveries, boosting<br />

efficiency and ultimately reducing their carbon footprint.<br />

SunHub is currently only available within the EU.<br />

Chris Düringer, Director Technology and Material at<br />

Cardbox Packaging comments: “The implementation of<br />

SunPak FSP EcoPace proceeded smoothly, ensuring a<br />

seamless transition. The switch from FSP to FSP EcoPace has<br />

proven to be highly successful both in terms of quality and<br />

performance. Additionally, the transition in the colour mixing<br />

SunHub<br />

sağlarken, Cardbox yeni teknolojilerle desteklenen yüksek<br />

verimlilik ve sürdürülebilir ambalaj baskısı için çözümler<br />

sergileyen ve üreten dünyadaki ilk katlanır karton ambalaj<br />

dönüştürücülerinden biri olabilir.<br />

Verimliliği daha da artırmaya yönelik zorlukların üstesinden<br />

gelmek, daha sorunlu karton levhalar üzerinde bile mümkün<br />

olan en yüksek baskı hızlarında sorunsuz baskı anlamına<br />

geliyor. Sun Chemical, yeni mürekkep serisinin geliştirme<br />

aşamasında Cardbox ile birlikte çalışarak yüksek kaliteli,<br />

yüksek üretkenlikli, yüksek hızlı baskı taleplerini anlamanın<br />

yanı sıra ürünlerin pazara sunulmadan önce farklı baskı<br />

altı malzemelerinde ve iş tasarım formatlarında etkinliğini<br />

doğruladı.<br />

Sun Chemical'ın gıda ambalajları için geliştirdiği düşük<br />

migrasyonlu tabaka ofset mürekkebi SunPak FSP'yi referans<br />

alarak, Sun Chemical'ın ek beta test ortaklarıyla yapılan<br />

iş birliği, Sun Chemical'ın tabaka ofset mürekkepleri için<br />

çığır açan yeni 'Pace' teknoloji platformuna geçiş yapan<br />

ilk mürekkebi olan SunPak ® FSP EcoPace'in piyasaya<br />

sürülmesiyle sonuçlandı. Bu yenilik, genellikle toplama<br />

ve delaminasyonun meydana geldiği sorunlu levhalar ve<br />

kağıtlar üzerinde bile tutarlı yüksek kaliteli, yüksek verimli<br />

baskı sağlayan çok yönlü ve güvenilir bir baskı mürekkebi<br />

talebini karşılamak için gereken yeni malzemelere yönelik<br />

kapsamlı araştırma ve geliştirmenin sonucudur.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 37


Mürekkepler, hem kapalı döngü hem de manuel olarak<br />

ayarlanan renk kontrol sistemlerindeki hızlı tepki veren<br />

doğası sayesinde, yüksek hacimli uzun süreli baskılarda<br />

ve aynı şekilde kısa süreli baskılarda mükemmel sonuçları<br />

garanti edecek şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve<br />

kanıtlanmıştır.<br />

Sun Chemical'ın tüm yeni tabaka mürekkep<br />

geliştirmelerine benzer şekilde, mürekkepler yenilenebilir<br />

kaynaklardan elde edilen malzemelere dayanmaktadır ve<br />

bu da proses mürekkepleri genelinde ortalama %77 BRC<br />

(biyo yenilenebilir içerik) ile sonuçlanmaktadır. Bu oran,<br />

pigmentin fosil yakıt olmayan bir karbon kaynağından<br />

elde edildiği ve siyahın BRC'sini %89'a yükselterek<br />

ortalamayı %84'e çıkaran isteğe bağlı bir proses siyahı<br />

eklenerek daha da artırılabilir.<br />

Ayrıca formülasyon PTFE vaks içermez ve Cradle to<br />

Cradle Material Health Bronze sertifikasına sahiptir; bu<br />

sertifika, isteğe bağlı bir sarı proses eklenerek Platinum'a<br />

yükseltilebilir.<br />

Yakın zamanda Sun Chemical, Cardbox'ın kendi kendine<br />

yeterli hale gelmesini ve düşük hacimli, yüksek frekanslı<br />

spot renkleri karıştırıp dağıtmasını sağlamak için SunHub<br />

kompakt mürekkep dağıtıcısını da sağladı. Uygun maliyetli<br />

ve kullanımı kolay olan dispenser, talep üzerine yüksek<br />

frekanslı, küçük parti spot renk üretimini yönetebilen<br />

küçük ve kompakt bir ayak izine sahip. Bu da bekleme<br />

sürelerini, fazla sipariş olasılığını ve gerekli teslimat<br />

sıklığını azaltmaya yardımcı olarak verimliliği artırıyor ve<br />

nihayetinde karbon ayak izini azaltıyor. SunHub şu anda<br />

yalnızca AB içinde kullanılabiliyor.<br />

Cardbox Packaging Teknoloji ve Malzeme Direktörü Chris<br />

Düringer şu yorumu yapıyor:<br />

Christian Smutny; Sales Development Manager Austria, Sun Chemical<br />

kitchen went off without a hitch. Even at 21,000b/h, the<br />

new FSP EcoPace delivers excellent performance levels.<br />

Migration concerns were effectively addressed with no<br />

issues or discussions with end customers.<br />

Under production conditions and during long runs, the<br />

colour mist is remarkably well-controlled without any<br />

anomalies. Our specialists are highly satisfied with the<br />

colour performance. There have been no restrictions or<br />

problems with the protective coatings used. We have<br />

further developments in the pipeline and anticipate<br />

additional optimisations in the future.”<br />

Jim Buchanan, Product Director - Sheetfed Systems at<br />

Sun Chemical comments: “We have a strong, ongoing<br />

collaboration with Cardbox. We support them to ensure<br />

they have the products they need to meet their goals,<br />

and they work with us to aid the development of our<br />

solutions. Their values of sustainability, customer service<br />

and efficiency are fully in line with our own, and by<br />

working together in collaboration, we’re helping each<br />

other to stay true to those values, and work towards<br />

shared goals.”<br />

"SunPak FSP EcoPace uygulaması sorunsuz bir şekilde<br />

ilerledi ve sorunsuz bir geçiş sağladı. FSP'den FSP<br />

EcoPace'e geçişin hem kalite hem de performans<br />

açısından son derece başarılı olduğu kanıtlandı. Ayrıca,<br />

renk karıştırma mutfağındaki geçiş de sorunsuz bir şekilde<br />

tamamlandı. Yeni FSP EcoPace, 21.000 b/sa hızında<br />

bile mükemmel performans seviyeleri sunuyor. Geçiş<br />

endişeleri, son müşterilerle herhangi bir sorun veya tartışma<br />

yaşanmadan etkili bir şekilde ele alındı.<br />

Üretim koşulları altında ve uzun çalışmalar sırasında, renk<br />

buharı herhangi bir anormallik olmaksızın son derece<br />

iyi kontrol edilir. Uzmanlarımız renk performansından<br />

son derece memnun. Kullanılan koruyucu kaplamalarla<br />

ilgili herhangi bir kısıtlama veya sorun yaşanmadı. Boru<br />

hattında başka geliştirmelerimiz de var ve gelecekte ilave<br />

optimizasyonlar bekliyoruz."<br />

Sun Chemical Sheetfed Sistemleri Ürün Direktörü Jim<br />

Buchanan şu yorumu yapıyor: "Cardbox ile güçlü ve<br />

süregelen bir iş birliğimiz var. Hedeflerine ulaşmak için<br />

ihtiyaç duydukları ürünlere sahip olmalarını sağlamak<br />

için onları destekliyoruz ve onlar da çözümlerimizin<br />

geliştirilmesine yardımcı olmak için bizimle birlikte<br />

çalışıyorlar. Sürdürülebilirlik, müşteri hizmetleri ve verimlilik<br />

değerleri bizim değerlerimizle tamamen örtüşüyor ve iş birliği<br />

içinde çalışarak birbirimizin bu değerlere sadık kalmasına ve<br />

ortak hedefler doğrultusunda çalışmasına yardımcı oluyoruz.<br />

38<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


SunLit ®<br />

Diamond<br />

Kim, tek mürekkep ile, en canlı baskıları yapıp<br />

bundan kazanç sağlayabilir?<br />

Sen yapabilirsin.<br />

Sizin için çalışıyoruz.


Change of flag in OMUD management<br />

The 19th Ordinary General Assembly Meeting of OMÜD Corrugated Cardboard Industrialists<br />

Association, the first professional organisation of the packaging sector and the sector<br />

representative of sustainable packaging corrugated cardboard, was held. At the General<br />

Assembly meeting, which is held every two years and where the members of the board of<br />

directors and the supervisory board are determined, Abdullah Arslan was elected as the<br />

President.<br />

OMÜD yönetiminde bayrak değişimi<br />

Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşu ve sürdürülebilir ambalaj oluklu mukavvanın sektör<br />

temsilcisi olan OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’nin 19’uncu Olağan Genel Kurul<br />

Toplantısı yapıldı. İki yılda bir yapılan ve yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyelerinin<br />

belirlendiği Genel Kurul toplantısında Abdullah Arslan Başkan seçildi.<br />

The General Assembly meeting of OMÜD Corrugated<br />

Cardboard Industrialists' Association, which has left<br />

its mark on the works that add value to the corrugated<br />

cardboard industry with its activities, was held on 28 March<br />

with a wide participation. At the general assembly, Abdullah<br />

Yürüttüğü çalışmalarla oluklu mukavva sektörüne değer<br />

katan işlere damgasını vuran OMÜD Oluklu Mukavva<br />

Sanayicileri Derneği Genel Kurulu toplantısı 28 Mart’ta geniş<br />

bir katılımla gerçekleşti. Genel kurulda Abdullah Arslan<br />

oy birliğiyle OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği<br />

40 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


OMÜD sayman üye Buğra Sükan - OMÜD YKB Abdullah Arslan<br />

Arslan was unanimously elected as the Chairman of the<br />

Board of Directors of OMÜD Corrugated Cardboard<br />

Industrialists' Association. Arslan took over from Buğra<br />

Sükan, the previous chairman. The meeting, which was<br />

attended by OMÜD noble and sympathy members and<br />

sector stakeholders, was also attended by veteran executives<br />

and former presidents who have spent a long time in the<br />

sector.<br />

Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Arslan, görevi önceki<br />

dönem başkanı Buğra Sükan’dan devraldı. OMÜD asil ve<br />

sempati üyeleri ile sektör paydaşlarının katıldığı toplantıya,<br />

sektöre uzun zaman emek sarf etmiş duayen yöneticiler ve<br />

eski başkanlar da katıldı.<br />

In his speech, Abdullah Arslan, who took the chairmanship<br />

seat, said that he was very happy and proud to be elected<br />

as the Chairman of the Board of Directors of such a wellestablished<br />

sector association and said, "I would like to<br />

thank the esteemed Buğra Sükan and our previous board<br />

of directors who handed over this important duty to me.<br />

With this staff, where I am also a treasurer member, we<br />

have done very good work together under the leadership<br />

of Buğra Sükan. From now on, we will continue to work<br />

together without slowing down to carry OMÜD Corrugated<br />

Cardboard Industrialists Association to better places."<br />

Buğra Sükan, who chaired OMÜD Corrugated Cardboard<br />

Industrialists' Association for four years, wished that the<br />

General Assembly meeting would be auspicious and<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 41


auspicious for all participants and the sector. "As OMÜD<br />

Corrugated Cardboard Industrialists' Association, we have<br />

done a lot of work to ensure that corrugated cardboard<br />

packaging is the most preferred packaging solution by<br />

explaining its superior features to the relevant parties for four<br />

years. From now on, our association will continue to work on<br />

behalf of our sector and our members, " he said.<br />

Başkanlık koltuğuna oturan Abdullah Arslan konuşmasında,<br />

bu kadar köklü bir sektör derneğinin Yönetim Kurulu<br />

Başkanlığı görevine seçildiği için çok mutlu ve gururlu<br />

olduğunu söyleyerek, “Bu önemli görevi bana devreden<br />

değerli Buğra Sükan’a ve bir önceki yönetim kurulumuza<br />

teşekkür ediyorum. Benim de sayman üye olarak<br />

bulunduğum bu kadro ile Buğra Sükan liderliğinde hep<br />

birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonra da OMÜD<br />

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’ni daha güzel yerlere<br />

taşımak için hız kesmeden hep birlikte çalışmaya devam<br />

edeceğiz” dedi.<br />

Dört yıl boyunca OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri<br />

Derneği’ne başkanlık eden Buğra Sükan ise yaptığı<br />

konuşmada öncelikle Genel Kurul toplantısının tüm<br />

katılımcılara ve sektöre hayırlı, uğurlu olmasını diledi.<br />

“OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği olarak dört yıl<br />

boyunca oluklu mukavva ambalajın üstün özelliklerini ilgili<br />

taraflara anlatarak en çok tercih edilen ambalaj çözümü<br />

olmasını sağlamak adına pek çok çalışma yaptık. Bundan<br />

sonra da derneğimiz, sektörümüz ve üyelerimiz adına<br />

çalışmalarına devam edecek,” dedi.<br />

42<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


KODAK TRENDSETTER<br />

Q800 CtP SİSTEMİ


At drupa, Mimaki will showcase a fascinating display of inspiring, vibrant, and high-quality applications created with the<br />

company’s most advanced, energy-efficient UV solutions and other cutting-edge technologies<br />

“We Are the Future of Print” – Mimaki to spotlight<br />

innovation, sustainability and inclusivity<br />

at drupa <strong>2024</strong><br />

• Mimaki to showcase engineering excellence with innovations and initiatives that are set to<br />

future-proof the sign graphic, industrial, and textile industries, whilst driving environmental<br />

and social sustainability<br />

“Baskının Geleceği Biziz” - Mimaki drupa <strong>2024</strong>'te<br />

inovasyon, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığı<br />

öne çıkaracak<br />

• Mimaki, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği teşvik ederken, tabela grafiği, endüstriyel<br />

ve tekstil endüstrilerini geleceğe hazırlayacak yenilikler ve girişimlerle mühendislik<br />

mükemmel-liğini sergileyecek<br />

Mimaki Europe has announced that the company will be<br />

exhibiting at drupa (Dusseldorf, Germa-ny, 28th May<br />

– 7th June <strong>2024</strong>) alongside its global counterparts and the<br />

overarching brand, Mimaki Engineering Co. Ltd. In line with<br />

the drupa theme “We Create the Future”, Mimaki is using<br />

its booth (Hall 9, Stand A04) to demonstrate its innovative<br />

Inkjet baskı ve kesim teknolojilerinin lider üreticisi Mimaki<br />

Europe, şirketin drupa'da (Düsseldorf, Almanya, 28<br />

Mayıs - 7 Haziran <strong>2024</strong>) küresel meslektaşları ve kapsayıcı<br />

markası Mimaki Engineering Co. Ltd. Drupa'nın "Geleceği<br />

Yaratıyoruz" temasına uygun olarak Mimaki, "Baskının<br />

Geleceği Biziz" teması altında baskı pazarına yenilikçi<br />

44 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


The recently launched UCJV330-160, an integrated sign printer/cutter featuring innovative 2.5D printing function to<br />

create embossed effects, will be among the technologies from the current Mimaki product portfolio on display at drupa<br />

approach to the printing market, under its own theme “We<br />

Are the Future of Print”. Renowned for bringing some of the<br />

most pioneering technologies to the international market,<br />

Mimaki offer visitors an insight into its engineering excellence<br />

and showcase technologies and solutions that support<br />

the future productivity and profitabil-ity of the sign graphic,<br />

industrial, and textile industries.<br />

“We are the future of print”<br />

The bold, engaging theme chosen by Mimaki - “We Are<br />

the Future of Print” – highlights the company’s pioneering<br />

role in shaping the course of the digital printing industry<br />

over the past 20 years and marks its renewed commitment<br />

to drive innovation in the years to come, as Mimaki<br />

Europe celebrates its 20th anniversary. As such, alongside<br />

its cutting-edge technologies, Mimaki will demonstrate<br />

how the company's solutions can be integrated into the<br />

most advanced Industry 5.0 production environments<br />

for improved automation, with robotics and other smart<br />

machines working alongside people.<br />

Sustainability will also be central to the Mimaki show<br />

at drupa. Sharing its vision for the industry’s future, the<br />

company will present its latest innovations, initiatives and<br />

practices aimed at supporting a sustainable development of<br />

the industry and substantially improving the environmental<br />

footprint of both customers and Mimaki itself.<br />

Technology highlights at drupa <strong>2024</strong><br />

Mimaki’s vision for a more sustainable future will be evident<br />

throughout the product line-up at drupa. The company will<br />

showcase its very latest in pioneering UV print technologies,<br />

designed to help users reduce energy consumption,<br />

yaklaşımını göstermek için standını (Salon 9, Stand A04)<br />

kullanıyor. Uluslararası pazara en öncü teknolojilerden<br />

bazılarını getirmesiyle tanınan Mimaki, ziyaretçilere<br />

mühendislik mükemmelliği hakkında bir fikir veriyor ve<br />

tabela grafik, endüstriyel ve tekstil endüstrilerinin gelecekteki<br />

üretkenliğini ve karlılığını destekleyen teknolojileri ve<br />

çözümleri sergiliyor.<br />

"Biz baskının geleceğiyiz"<br />

Mimaki tarafından seçilen cesur ve ilgi çekici tema -<br />

"Baskının Geleceği Biziz" - şirketin son 20 yılda dijital baskı<br />

endüstrisinin gidişatını şekillendirmedeki öncü rolünü<br />

vurguluyor ve Mimaki Europe 20th yıldönümünü kutlarken<br />

önümüzdeki yıllarda yeniliği teşvik etme konusundaki<br />

yenilenmiş kararlılığını işaret ediyor. Bu nedenle Mimaki, en<br />

son teknolojilerinin yanı sıra, şirketin çözümlerinin, insanlarla<br />

birlikte çalışan robotik ve diğer akıllı makinelerle gelişmiş<br />

otomasyon için en gelişmiş Endüstri 5.0 üretim ortamlarına<br />

nasıl entegre edilebileceğini gösterecek.<br />

Sürdürülebilirlik, drupa'daki Mimaki fuarının da merkezinde<br />

yer alacak. Sektörün geleceğine yönelik vizyonunu paylaşan<br />

şirket, sektörün sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi ve hem<br />

müşterilerin hem de Mimaki'nin kendisinin çevresel ayak izini<br />

önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlayan en son yeniliklerini,<br />

girişimlerini ve uygulamalarını sunacak.<br />

drupa <strong>2024</strong>'te öne çıkan teknolojiler<br />

Mimaki'nin daha sürdürülebilir bir gelecek vizyonu<br />

drupa'daki ürün yelpazesinin tamamında kendini gösterecek.<br />

Şirket, kullanıcıların enerji tüketimini azaltmalarına,<br />

VOC emisyonlarını en aza indirmelerine ve daha az atık<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 45


minimise VOC emissions and generate less waste. Among<br />

the technologies from the current Mimaki product portfolio<br />

is the recently launched UCJV330-160, an integrated sign<br />

printer/cutter that features innovative 2.5D printing function<br />

to create embossed effects.<br />

Also central to the Mimaki booth will be the JFX600-<br />

2513 flatbed UV printer and CFX-2513 cutting plotter,<br />

demonstrated as a complete industrial print-and-cut solution.<br />

Expanding Mimaki’s cutting plotter portfolio, the CFX-2513<br />

is a high-end cutting solution which operates with increased<br />

speed and efficiency.<br />

With the trend of customization on the rise, Mimaki will also<br />

showcase its range of direct-to-object solutions, including<br />

the UJF-6042 MkII e, which will demonstrate 360-degree<br />

printing with the Kebab HS unit. Notably, two industrialgrade<br />

UJF-7151 plusII UV printers will be working alongside<br />

a robotic arm, highlighting Mimaki's commitment to<br />

addressing future trends in printing, particularly automation,<br />

and showcasing how Mimaki solutions can seamlessly<br />

integrate into automated workflows.<br />

For the textile segment, Mimaki will feature the TxF300-75<br />

for direct-to-film (DTF) printing, which has been gaining<br />

traction in recent years. Additionally, Mimaki will exhibit<br />

its revolutionary Neo-Chromato Process, a world first in<br />

cyclical textile technology. Allowing the re-use of previously<br />

dyed polyester textiles, this process eliminates the need for<br />

incineration and reduces energy consumption associated<br />

with recycling by decolourising polyester textiles that have<br />

been dyed using dye sublimation technologies.<br />

Mimaki stand promises to ‘wow’ visitors<br />

In addition to technology innovation, sustainability,<br />

collaboration and inclusivity are also key to the Mimaki<br />

vision, one example being the company’s work with Indian<br />

foundation, Tiny Miracles. The foundation, created to<br />

employ and support women in local communities, will<br />

produce environmentally friendly, Mimaki branded cotton<br />

bags especially for drupa, beautifully designed to encourage<br />

reuse.<br />

Additionally, a fascinating display of inspiring, vibrant, and<br />

high-quality applications will be showcased in Mimaki’s very<br />

own ‘shopfront’, created especially for drupa. The shelves<br />

will be packed with new samples, real-life applications and<br />

products people may not even realise Mimaki’s technology<br />

is behind.<br />

üretmelerine yardımcı olmak için tasarlanan öncü UV baskı<br />

teknolojilerindeki en son ürünlerini sergileyecek. Mevcut<br />

Mimaki ürün portföyündeki teknolojiler arasında, kabartma<br />

efektleri oluşturmak için yenilikçi 2.5D baskı işlevine sahip<br />

entegre bir tabela baskı makinesi/kesici olan ve yakın<br />

zamanda piyasaya sürülen UCJV330-160 da yer alıyor.<br />

Ayrıca Mimaki standının merkezinde, komple bir endüstriyel<br />

baskı ve kesim çözümü olarak sergilenen JFX600-2513<br />

flatbed UV baskı makinesi ve CFX-2513 kesim plotteri yer<br />

alacak. Mimaki'nin kesim plotter portföyünü genişleten CFX-<br />

2513, daha yüksek hız ve verimlilikle çalışan üst düzey bir<br />

kesim çözümüdür.<br />

Kişiselleştirme trendinin yükselişte olmasıyla birlikte Mimaki,<br />

Kebab HS ünitesiyle 360 derece baskıyı gösterecek olan<br />

UJF-6042 MkII e de dahil olmak üzere doğrudan nesneye<br />

çözüm yelpazesini de sergileyecek. Özellikle, iki endüstriyel<br />

sınıf UJF-7151 plusII UV baskı makinesi, Mimaki'nin baskıda,<br />

özellikle otomasyonda gelecekteki trendleri ele alma ve<br />

Mimaki çözümlerinin otomatik iş akışlarına nasıl sorunsuz<br />

bir şekilde entegre olabileceğini gösterme konusundaki<br />

kararlılığını vurgulayan bir robot kol ile birlikte çalışacak.<br />

Tekstil segmenti için Mimaki, son yıllarda ilgi görmeye<br />

başlayan direkt filme (DTF) baskı için TxF300-75'i sunacak.<br />

Ayrıca Mimaki, döngüsel tekstil teknolojisinde dünyada<br />

bir ilk olan devrim niteliğindeki Neo-Chromato Process'i<br />

sergileyecek. Daha önce boyanmış polyester tekstillerin<br />

yeniden kullanımına izin veren bu işlem, boya süblimasyon<br />

teknolojileri kullanılarak boyanmış polyester tekstillerin<br />

rengini açarak yakma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve geri<br />

dönüşümle ilişkili enerji tüketimini azaltıyor.<br />

Mimaki standı ziyaretçileri 'şaşırtmayı' vaat<br />

ediyor<br />

Teknoloji inovasyonunun yanı sıra sürdürülebilirlik, iş birliği<br />

ve kapsayıcılık da Mimaki vizyonunun temelini oluşturuyor;<br />

şirketin Hintli vakıf Tiny Miracles ile yaptığı çalışma bunun<br />

bir örneği. Yerel topluluklardaki kadınları istihdam etmek ve<br />

desteklemek için kurulan vakıf, özellikle drupa için yeniden<br />

kullanımı teşvik etmek için güzel bir şekilde tasarlanmış,<br />

çevre dostu, Mimaki markalı pamuklu çantalar üretecek.<br />

Ayrıca, Mimaki'nin drupa için özel olarak oluşturduğu kendi<br />

'vitrininde' ilham verici, canlı ve yüksek kaliteli uygulamaların<br />

büyüleyici bir görüntüsü sergilenecek. Raflar yeni örnekler,<br />

gerçek yaşam uygulamaları ve insanların Mimaki'nin<br />

teknolojisinin arkasında olduğunu bile fark etmeyecekleri<br />

ürünlerle dolu olacak.<br />

46<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


The JFX600-2513 flatbed UV printer will be demonstrated as a complete industrial print-and-cut solution together with<br />

the new CFX-2513 cutting plotter<br />

Working towards a sustainable future<br />

Mimaki’s comprehensive and inspiring goals driving<br />

sustainability across the industries in which it operates will<br />

be at the core of its drupa presence. Marc Verbeem, Product<br />

Management Supervisor, Mimaki Europe, will be speaking at<br />

the Touchpoint Textile Forum (Hall 4 – Digital Textile Micro<br />

Factory) on both the 4th and 5th June at 14:30-14:50 on<br />

‘Textile Transformation: Pioneering Sustainability through<br />

Digital Printing’.<br />

Danna Drion, Mimaki Europe’s General Manager Marketing<br />

and Product Management EMEA, is hosting a drupa cube<br />

discussion, titled ‘The Diverse Benefits of an Inclusive<br />

Workplace’ on 4th June at 13.45. From the challenges<br />

women can face in male-dominated fields to engaging a<br />

younger generation, Drion discusses how Mimaki, and the<br />

print industry as a whole, can foster inclusivity and diversity.<br />

“As well as previewing our exciting technology, we also<br />

understand that the lasting prosperity of our business and the<br />

businesses of our customers hinges on the well-being of the<br />

people and communities we serve,” comments Danna Drion.<br />

“Sustainability for us encompasses social and economic<br />

aspects too, including advocating for equitable labour<br />

practices and empowering communities.<br />

“There are many reasons to visit Mimaki this drupa and we<br />

are so excited to welcome our customers and prospects from<br />

around the world. It is Mimaki Europe’s 20th anniversary, so<br />

it seems very fitting that we have this opportunity to celebrate<br />

Mimaki’s innovative approach on this global platform. The<br />

products on display are enabling success and innovation<br />

today and the technology being previewed offers an insight<br />

into Mimaki’s aim of transforming the industry of tomorrow.<br />

We’re looking to the next 20 years but, right now, we’re also<br />

counting down to the exciting, innovation-packed show that<br />

drupa promises to be.”<br />

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak<br />

Mimaki'nin faaliyet gösterdiği sektörlerde sürdürülebilirliği<br />

teşvik eden kapsamlı ve ilham verici hedefleri, drupa'daki<br />

varlığının merkezinde yer alacak. Mimaki Europe Ürün<br />

Yönetimi Sorumlusu Marc Verbeem, 4 ve 5 Haziran<br />

tarihlerinde 14:30-14:50 saatleri arasında Touchpoint<br />

Textile Forum'da (Salon 4 - Dijital Tekstil Mikro Fabrikası)<br />

'Tekstil Dönüşümü' üzerine konuşacak: Dijital Baskı ile<br />

Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek' konulu bir konuşma<br />

yapacak.<br />

Mimaki Avrupa Pazarlama ve Ürün Yönetimi EMEA Genel<br />

Müdürü Danna Drion, 4 Haziran saat 13.45'te 'Kapsayıcı Bir<br />

İşyerinin Çeşitli Faydaları' başlıklı bir drupa küp etkinliğine ev<br />

sahipliği yapıyor. Drion, erkek egemen alanlarda kadınların<br />

karşılaşabileceği zorluklardan genç neslin ilgisini çekmeye<br />

kadar, Mimaki'nin ve bir bütün olarak baskı endüstrisinin<br />

kapsayıcılığı ve çeşitliliği nasıl teşvik edebileceğini tartışıyor.<br />

Danna Drion, "Heyecan verici teknolojimizi tanıtmanın yanı<br />

sıra, işimizin ve müşterilerimizin işlerinin kalıcı refahının,<br />

hizmet verdiğimiz insanların ve toplumların refahına bağlı<br />

olduğunu da biliyoruz" diyor. "Bizim için sürdürülebilirlik,<br />

eşitlikçi işgücü uygulamalarını savunmak ve toplulukları<br />

güçlendirmek de dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik<br />

yönleri de kapsıyor.<br />

"Bu drupa fuarında Mimaki'yi ziyaret etmek için birçok neden<br />

var ve dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerimizi<br />

ve potansiyel müşterilerimizi ağırlamaktan büyük heyecan<br />

duyuyoruz. Mimaki Europe'un 20. yıldönümü, bu nedenle<br />

Mimaki'nin yenilikçi yaklaşımını bu küresel platformda<br />

kutlama fırsatına sahip olmamız çok uygun görünüyor.<br />

Sergilenen ürünler bugün başarıyı ve yeniliği mümkün kılıyor<br />

ve önizlemesi yapılan teknoloji Mimaki'nin yarının endüstrisini<br />

dönüştürme hedefine dair bir fikir veriyor. Önümüzdeki 20<br />

yıla bakıyoruz, ancak şu anda drupa'nın vaat ettiği heyecan<br />

verici, yeniliklerle dolu fuar için de geri sayım yapıyoruz."<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 47


How generative AI can support printing<br />

companies<br />

The print4all fair, one of the leading fairs of the printing industry, published the following<br />

article on this subject on its website.<br />

Üretken yapay zekâ baskı şirketlerini<br />

nasıl destekleyebilir<br />

Baskı sektörünün öncü fuarlarından print4all fuarı web sitesinde bu konuyla ilgili aşağıdaki<br />

makaleyi yayınladı.<br />

Have you ever used generative AI such as Bard, Google<br />

Duet, ChatGPT or any of those using Open.AI<br />

infrastructure, Microsoft, AWS and other platforms? Artificial<br />

intelligence uses algorithms to respond to requests, using<br />

available data sets to formulate responses. It can be taught<br />

to respond to almost anything that can be broken down<br />

into steps. It can analyse and synthesise data and content to<br />

provide additional information, but it can make mistakes.<br />

Bard, Google Duet, ChatGPT veya Open.AI altyapısı,<br />

Microsoft, AWS ve diğer platformları kullananlardan<br />

herhangi biri gibi üretken yapay zekayı hiç kullandınız mı?<br />

Yapay zekâ, yanıtları formüle etmek için mevcut veri setlerini<br />

kullanarak isteklere yanıt vermek için algoritmalar kullanır.<br />

Adımlara bölünebilen neredeyse her şeye yanıt vermesi<br />

öğretilebilir. Ek bilgi sağlamak için verileri ve içeriği analiz ve<br />

sentez edebilir, ancak hata yapabilir.<br />

48 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Generative artificial intelligence is used to create content. It<br />

can create text and images, transcribe and translate audio,<br />

and write computer code. To understand how this technology<br />

can be used in the printing sector, we asked artificial<br />

intelligence itself to give us an answer. ChatGPT immediately<br />

told us the leading six areas of AI use in printing, which<br />

are: customer service; design support; order customisation;<br />

prepress troubleshooting; product recommendations and<br />

order tracking/updating.<br />

Many suppliers to the print industry have been exploring<br />

the use of artificial intelligence and machine learning (ML)<br />

for years. Imposition solution providers have used the<br />

combination of AI and ML techniques to present the most<br />

efficient imposition schemes based on specific requirements<br />

such as reducing waste and job changes. Other tools have<br />

begun to incorporate AI/ML techniques to accelerate the<br />

development of colour profiles, prepress workflow profiles<br />

and workflow rules for automation solutions. We may all<br />

have used artificial intelligence solutions without knowing it.<br />

The use of artificial intelligence in software solution<br />

architectures is growing in both print and customer<br />

communications. In webinars and product demos you'll<br />

find some interesting integrations of OpenAI's ChatGPT,<br />

Significant-Gravitas' AutoGPT and even new features of<br />

GrammarlyGO. Of course, much of the application of AI is<br />

not revealed in the product specifications.<br />

There are several companies that use generative artificial<br />

intelligence to improve their solutions. ChatGPT is used<br />

to improve communication with customers and provide<br />

guidance to ensure the tone of messaging is in line with<br />

corporate values. Artificial intelligence techniques have<br />

been used to eliminate scripts from document indexing and<br />

other processes through the use of intelligent models, and to<br />

automate the entire outbound document workflow.<br />

Üretken yapay zekâ içerik oluşturmak için kullanılır. Metin ve<br />

görüntüler oluşturabilir, sesi yazıya dökebilir ve çevirebilir ve<br />

bilgisayar kodu yazabilir. Bu teknolojinin baskı sektöründe<br />

nasıl kullanılabileceğini anlamak için yapay zekanın<br />

kendisinden bize bir cevap vermesini istedik. ChatGPT bize<br />

hemen baskıda yapay zekanın önde gelen altı kullanım<br />

alanını söyledi: müşteri hizmetleri; tasarım desteği; sipariş<br />

özelleştirme; baskı öncesi sorun giderme; ürün önerileri ve<br />

sipariş izleme/güncelleme.<br />

Baskı endüstrisinin birçok tedarikçisi yıllardır yapay zekâ<br />

ve makine öğrenimi (ML) kullanımını araştırıyor. Baskı<br />

çözümü sağlayıcıları, israfı ve iş değişikliklerini azaltmak<br />

gibi belirli gereksinimlere dayalı olarak en verimli baskı<br />

şemalarını sunmak için yapay zekâ ve makine öğrenimi<br />

tekniklerinin kombinasyonunu kullandılar. Diğer araçlar,<br />

otomasyon çözümleri için renk profillerinin, baskı öncesi<br />

iş akışı profillerinin ve iş akışı kurallarının geliştirilmesini<br />

hızlandırmak amacıyla AI/ML tekniklerini kullanmaya<br />

başladı. Hepimiz farkında olmadan yapay zekâ çözümlerini<br />

kullanmış olabiliriz.<br />

Yazılım çözüm mimarilerinde yapay zekâ kullanımı hem basılı<br />

yayınlarda hem de müşteri iletişiminde giderek artıyor. Web<br />

seminerlerinde ve ürün demolarında OpenAI'nin ChatGPT,<br />

Significant-Gravitas'ın AutoGPT ve hatta GrammarlyGO'nun<br />

yeni özelliklerinin bazı ilginç entegrasyonlarını bulacaksınız.<br />

Tabii ki, yapay zekâ uygulamalarının çoğu ürün özelliklerinde<br />

açıklanmıyor.<br />

Çözümlerini geliştirmek için üretken yapay zekâ kullanan<br />

birkaç şirket var. ChatGPT, müşterilerle iletişimi geliştirmek ve<br />

mesajlaşma tonunun kurumsal değerlerle uyumlu olmasını<br />

sağlamak için rehberlik sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.<br />

Yapay zekâ teknikleri, akıllı modellerin kullanımı yoluyla<br />

belge indeksleme ve diğer süreçlerdeki komut dosyalarını<br />

ortadan kaldırmak ve giden belge iş akışının tamamını<br />

otomatikleştirmek için kullanılmıştır.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!