17.04.2024 Views

Decor Mart Nisan 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rotamız Dubai<br />

Aralık ve ocak aylarındaki yoğun fuar takvimi, nisan ve sonrasında da<br />

devam edecek. Ortadoğu ayağını bu sene Dubai’de yapma kararı alan<br />

Domotex, 13 yıl sonra eski yerine geri döndü. Bu fuar ile başlayacak<br />

olan yoğunluk, ardından kasım ayında düzenlenen CFE İstanbul<br />

fuarının Gaziantep ayağı ile devam edecek. <strong>Decor</strong> Dergisi olarak biz,<br />

CFE Gaziantep ile aynı tarihlerde gerçekleştirilecek olan Domotex<br />

asia/Chinafloor fuarında da yerimizi alacağız.<br />

Enes Karadayı<br />

Bu sene öncekilere göre daha farklı coğrafyalarda yer alan, ya da aynı<br />

yerde farklı şekilde yapılan halı ve dekorasyon fuarları, farklı ülke ve<br />

bölgelerde iş hacmini arttırarak gelen ziyaretçi ve katılımcı profilini<br />

de değiştiriyor. Özellikle yakın bölgede bulunan İran ve Özbekistan<br />

gibi ülkeler, hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak fuarlarda daha fazla<br />

yer alıyor. Bunun sektörün lideri durumunda olan Türkiye’ye nasıl<br />

yansıyacağı ise merak konusu.<br />

We are en route to Dubai<br />

The busy exhibition calendar in December and January will continue<br />

in April and beyond. Domotex, which decided to hold its Middle East<br />

fair in Dubai, returned to its old location after 13 years. The intensity<br />

that will start with this fair will continue with the CFE Gaziantep fair. As<br />

<strong>Decor</strong> Magazine, we will be at the Domotex asia/Chinafloor fair, which<br />

will be held on the same dates as CFE Gaziantep.<br />

This year, there are carpet and decoration fairs located in different<br />

geographies or organized in different ways. These fairs increase the<br />

business volume in different countries and regions. In this way, it also<br />

changes the profile of visitors and exhibitors. In particular, countries<br />

such as Iran and Uzbekistan, which are located in the nearby region,<br />

take part in the fairs more both as exhibitors and visitors. How this<br />

will reflect on Turkiye, which is the leader of the sector, is a matter of<br />

curiosity.<br />

Managing Editor<br />

(Responsible)<br />

MEHMET SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

ENES KARADAYI<br />

enes.karadayi@img.com.tr<br />

Ali Erdem<br />

ali.erdem@img.com.tr


İçindekiler / Index<br />

14<br />

Domotex Middle<br />

East küresel markaları<br />

a ğ ır l ay ac ak<br />

40<br />

Alaca 3 Mardin’de<br />

sergilendi<br />

18<br />

Dolce Vita yeni<br />

koleksiyonları<br />

Antalya’da tanıttı<br />

42<br />

Mobilya sektörünün<br />

hedefi Afrika<br />

32<br />

Domotex 140 farklı<br />

ülkeden ziyaretçileri<br />

ağırladı<br />

50<br />

Heimtextil’den<br />

sektöre yeni standartlar<br />

Finance Manager<br />

CUMA KARAMAN<br />

cuma.karaman@img.com.tr<br />

Accounting Manager<br />

YUSUF DEMİRKAZIK<br />

yusuf.demirkazik@img.com.tr<br />

Graphic & Design Advisor<br />

SAMİ AKTAŞ<br />

sami.aktas@img.com.tr<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

No:11 Medya Blok Kat:1<br />

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey<br />

Tel: 0212 454 22 22<br />

Faks: 0212 454 22 93<br />

November - December 2020 • DECOR


Konuk Tasarımcı<br />

“Halı benim için bir<br />

haneyi diğer hiçbir nesne<br />

olmasa dahi yaşanabilir<br />

kılan şey demek.”<br />

Karakalemden halıya uzanan bir tasarım hayatıyla<br />

bu sayıdaki konuğumuz Esra Aktüccar. Üniversite<br />

yıllarında halı tasarlamaya başlayan ve bunun<br />

bir tutkuya dönüştüğünü söyleyen Aktüccar,<br />

kısa zamanda sektöre atılarak tercih edilen<br />

tasarımcılardan olmuş.<br />

Halının kalbi Gaziantep’te bugüne kadar çok sayıda<br />

marka ve tasarımcılarla birlikte çalıştığını da<br />

sözlerine ekleyen tasarımcı, halı üretmenin dışında<br />

markalaşmanın eksikliklerine kafa yorduğunu<br />

söylüyor. Kendi hikayesini Esra Aktüccar’ın ağzından<br />

dinliyoruz.<br />

Biraz kendinizden bahseder misiniz?<br />

1989 yılında İstanbul’da doğdum. Çocukluk<br />

yaşlarımdan beri tasarımla ilgileniyorum. İlk olarak<br />

karakalem resimler çizmeye başladım. Sonrasında<br />

yağlıboya ile devam ettim ve halen yapmaktayım.<br />

Üniversite öncesi çalışmalarım yoğunlaştı ve güzel<br />

sanatlar fakültesine hazırlanmaya karar verdim.<br />

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve<br />

Tekstil Tasarımı Bölümü’nü 100% başarı bursu ile<br />

kazandım. İkinci yılımda Halı tasarımı ile tanıştım.<br />

Halılara olan ilgim o zamandan beri artarak devam<br />

etti ve benim için bir tutkuya dönüştü. Erkenden<br />

deneyim kazanmak İçin üniversite ile birlikte uzun<br />

zaman freelance halı tasarımları yaptım. Birçok<br />

firmayla çalışma fırsatım oldu. Halı sektörüne 2013<br />

yılından itibaren profesyonel olarak atıldım. Dokuma<br />

ve baskı halının tüm tekniklerine hakim olduğum,<br />

ipliği daha yakından tanıdığım, kendimi dokuma<br />

programlarıyla sınırlandırmayıp birçok tasarım<br />

programını halı tasarımında deneyimledim. Kısacası<br />

her yönüyle tasarım ürettiğim bir döneme geçiş<br />

yaptım. Ve halen hem halı hem de tekstilin farklı<br />

alanlarında tasarım ve styling çalışmalarıma devam<br />

etmekteyim.<br />

10 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Konuk Tasarımcı<br />

Bunu deneyimleyerek zaman içerisinde minimalist<br />

bir tasarım anlayışı benimsedim. Şimdilerde www.<br />

esraaktuccar.com web sayfasında da tasarımlarımı<br />

güncel olarak paylaşmaya devam ediyorum.<br />

Geçmişten bugüne sizi etkileyen tasarımcılar<br />

ya da kişiler kimlerdir?<br />

Empresyonizm akımının öncüsü Claude Monet ve<br />

tasarım teorisyeni, mimar Christopher Alexander<br />

bana her zaman ilham olmuştur. İlham almak için<br />

güncel sanat sergilerini de takip ederim.<br />

Halı sizin için ne ifade ediyor?<br />

Estetik anlayışı yüksek olan, eşyalara hikayeler<br />

yazan ve o hikayelerle büyülü anlar yaşayan,<br />

maneviyatı yüksek bir aile ile büyüdüm. Onlarla<br />

önemli olanın eşyanın kendisi değil bıraktığı iz<br />

olduğunu öğrendim. Anları unutulmaz kılan da<br />

buydu. Halıların üzerine dizilip aile büyüklerinin<br />

hikayelerini dinlerdik. Hep birlikte şen şakrak halı<br />

yıkamak, halıların üzerindeki motiflere hikayeler<br />

yazmak bir çocuk olarak en güzel eğlenceydi.<br />

Bugün aynı duyguları çoğunlukla halı tasarlarken<br />

yaşıyorum. Halı benim için bir haneyi diğer hiçbir<br />

nesne olmasa dahi yaşanabilir kılan şey demek.<br />

Halının daha ön planda ve dekorasyonun bir parçası<br />

olması adına hem tasarımcılar hem de marka<br />

sahipleri sence ne yapmalı?<br />

Gaziantep makine halı üretiminin kalbi ve<br />

ilham dolu bir şehir. Bugüne kadar çok sayıda<br />

marka ve çok başarılı tasarımcılarla birlikte<br />

çalıştım. Onlarla ortak projeler üreterek çok şey<br />

öğrendim ve çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar<br />

kurdum. Gözlemlediğim şey, tasarım ve Ar-<br />

Ge’nin eksikliği oldu. İş yoğunluğu, hem marka<br />

sahiplerini hem de tasarımcıları oldukça kısıtlıyor.<br />

Ancak özgün tasarımlar da beslenmeden ortaya<br />

çıkmıyor. Bu yüzden tasarımcıların sabit çalışma<br />

sisteminden sıklıkla çıkıp, dünyadaki farklı sanat<br />

aktivitelerini görmesi gerektiğini düşünüyorum.<br />

Bu zaman yetmezliğinin içinde zaten başarılı olan<br />

tasarımcıların daha çok alanları olsa, Gaziantep’in<br />

sadece üretim şehri değil bir sanat şehri<br />

olacağından şüphem yok.<br />

Tasarlamayı en sevdiğiniz şey nedir?<br />

Halı, konfor ya da görsel cazibe oluşturmanın<br />

ötesinde kullanıcıların deneyimlediği duygusal bir<br />

yolculuğu başlatma gücüne de sahiptir. Bu sebeple<br />

halı tasarlamayı çok seviyorum. 2500 yılı aşkın<br />

süredir insanların çeşitli motiflerle halıyı bir ifade<br />

aracı olarak kullanması beni çok etkiliyor. Mies<br />

van der Rohe’un “Less is more” “Az çoktur” sözü<br />

her tasarım başlangıcında kendime hatırlattığım<br />

bir sözüdür. Bir tasarımın süslemelerden uzak,<br />

yalın, işleve odaklı olması ve tasarımcının estetik<br />

dürtüsüyle birleşerek herhangi bir ortama adapte<br />

olabilmesi o tasarımın nefes aldığı, hayat bulduğu<br />

anlamına gelir.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

11


Guest Designer<br />

“For me, a carpet<br />

is what makes a<br />

household habitable<br />

even without any<br />

other object.”<br />

Esra Aktüccar is our guest in this issue with a<br />

design life that extends from charcoal to carpet.<br />

the designer started designing carpets during<br />

her university years. Later on, this turned into<br />

a passion for her. She has worked with many<br />

brands and designers in Gaziantep, the heart of<br />

the carpet industry, and has been thinking about<br />

the shortcomings of branding in addition to carpet<br />

production. We listen to her story from Esra<br />

Aktüccar’s mouth.<br />

Can you tell me about yourself?<br />

I was born in 1989 in Istanbul. I have been interested<br />

in design since my childhood. I first started to draw<br />

pencil drawings. Then I continued with oil painting<br />

and I am still doing it. My pre-university studies<br />

intensified and I decided to prepare for the faculty of<br />

fine arts. I won Işık University Faculty of Fine Arts,<br />

Department of Fashion and Textile Design with a<br />

100% success scholarship. In my second year, I met<br />

carpet design. My interest in carpets has continued<br />

to increase since then. and it turned into a passion<br />

for me. I did freelance carpet designs for a long time<br />

with the university to gain early experience. I had<br />

the opportunity to work with many companies. I have<br />

12 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Guest Designer<br />

been working professionally in the carpet industry<br />

since 2013. I have mastered all the techniques of<br />

weaving and printing carpets. I know the yarn very<br />

well and I do not limit myself to weaving programs.<br />

I have experienced many different design programs<br />

in carpet design. In short, I transitioned to a period<br />

where I produced design in every aspect. And I still<br />

continue my design and styling works in different<br />

areas of both carpet and textile.<br />

What does carpet mean to you?<br />

I grew up in a family with a high sense of aesthetics,<br />

who wrote stories on things and lived magical<br />

moments with those stories. I learned from them<br />

that what matters is not the object itself, but the<br />

trace it leaves. That’s what made the moments<br />

unforgettable. We used to line up on the carpets<br />

and listen to the stories of the elders of the family.<br />

Washing the carpets together and writing stories on<br />

the motifs on the carpets was the best fun as a child.<br />

Today, I experience the same feelings mostly while<br />

designing carpets. For me, a carpet is what makes a<br />

household livable even without any other object.<br />

What is your favorite thing to design?<br />

Beyond creating comfort or visual appeal, carpets<br />

have the power to initiate an emotional journey that<br />

users experience. For this reason, I love designing<br />

carpets. I am fascinated by the fact that people<br />

have been using carpets as a means of expression<br />

with various motifs for about 2500 years. Mies van<br />

der Rohe’s “Less is more” is a quote that I remind<br />

myself at the beginning of every design. The fact<br />

that a design is free from ornaments, simple,<br />

function-oriented and can adapt to any environment<br />

by combining with the designer’s aesthetic impulse<br />

means that the design breathes and comes to life.<br />

By experiencing this, I adopted a minimalist design<br />

approach over time. Nowadays, I continue to share<br />

my designs on the website www.esraaktuccar.com.<br />

Who are the designers or people who have<br />

influenced you from past to present?<br />

Claude Monet, the pioneer of the Impressionism<br />

movement, and design theorist and architect<br />

Christopher Alexander have always inspired me.<br />

I also follow contemporary art exhibitions for<br />

inspiration.<br />

What do you think both designers and brand<br />

owners should do to make carpets more prominent<br />

and part of the decoration?<br />

Gaziantep is the heart of machine made carpet<br />

production and a city full of inspiration. I have<br />

worked with many brands and successful designers<br />

until today. I have learned a lot by producing<br />

joint projects with them. I have established good<br />

friendships. What I have observed is the lack of<br />

design and R&D. The workload limits both brand<br />

owners and designers. However, original designs<br />

do not emerge without nurturing. That’s why I think<br />

designers should get out of the fixed working system<br />

frequently and see different art activities around<br />

the world. I have no doubt that Gaziantep would be<br />

not only a city of production but also a city of art if<br />

designers, who are already successful in this lack of<br />

time, had more space.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

13


Domotex Middle East<br />

küresel markaları ağırlayacak<br />

Halı ve zemin kaplamaları sektörlerinde Orta<br />

Doğu’nun en etkin fuarı Domotex Middle East, 23-25<br />

<strong>Nisan</strong> tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek.<br />

Dünyanın önde gelen markaları, 2030 yılına kadar<br />

14.55 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen<br />

Orta Doğu halı ve zemin kaplamaları piyasasının<br />

en önemli etkinliklerinden olan fuara katılımlarını<br />

şimdiden duyurdu.<br />

2022’de 8,6 milyar dolar büyüklüğü bulunan Orta<br />

Doğu zemin kaplamaları ve halı pazarının 2030<br />

yılına kadar yaklaşık 14,55 milyar dolara ulaşması<br />

bekleniyor. Deutsche Messe AG, 23-25 <strong>Nisan</strong><br />

tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde<br />

(DWTC) düzenlenecek olan Domotex Middle<br />

East fuarı ile dünyanın en önemli halı ve zemin<br />

kaplamaları pazarına dönüş gerçekleştiriyor.<br />

14 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Şimdiden katılım açıklayan dünyanın önde gelen<br />

markaları Domotex Middle East fuarında boy<br />

göstererek, yıllık yüzde 7,2 oranında büyüyen<br />

piyasadan pay almaya çalışacak. Deutsche Messe AG<br />

Domotex Global Direktörü Sonia Wedell-Castellano,<br />

“<strong>Nisan</strong> ayında Domotex Middle East nihayet Dubai’ye<br />

geri dönüyor. Gelecek vaat eden ve hızlı büyüyen<br />

bu pazarda sektöre son derece cazip bir platform<br />

sunma kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok<br />

memnunum.<br />

Halı ve zemin kaplamaları alanında dünyanın önde<br />

gelen fuarı Domotex olarak Dubai’de bu platformu<br />

sunmak bizim için bir zorunluluk oldu” dedi.<br />

Küresel markalar son yeniliklerini Domotex Middle<br />

East fuarında sergileyecek<br />

Dünya markalarının yaklaşan etkinliğe yönelik ilgisi<br />

çok büyük. Küresel markaların birçoğu katılımlarını<br />

şimdiden teyit etmiş durumda. Domotex Middle<br />

East, önde gelen küresel markalar Merinos, Oriental<br />

Weavers, Solomon Carpet ve Al Abdullatif’i Dubai’de<br />

tek bir fuarda bir araya getiren ilk etkinlik olma<br />

özelliğini taşıyor. Farrahi Carpets, Almas Kavir<br />

Carpet, Art De Vivre, Standard Carpets, Abu Dhabi<br />

National Carpets, Heritage Carpet, Madhu India,<br />

Nirmal International, Extraweave, Dodhia Synthetics<br />

Limited, Nayyer Industries, Indian art Gallery,<br />

Card Monroe ve daha birçok sektör devi katılımcı<br />

da çağdaş tasarımlar, benzersiz parçalar ve üstün<br />

işçilik dahil olmak üzere öne çıkan ürünlerini ve en<br />

son yeniliklerini fuarda sergileyecek.<br />

Domotex Middle East <strong>2024</strong>’e katılım sağlayacağını<br />

teyit eden İran’lı Almas Kavir Halı şirketinin Ticari<br />

Müdürü Amir Entezari, fuardaki beklentileri<br />

hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Domotex<br />

Middle East <strong>2024</strong>’te yer almaktan onur duyuyoruz ve<br />

Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden güçlü bir ziyaretçi<br />

katılımı bekliyoruz. Özellikle İranlı katılımcıların öne<br />

çıkacağı ilk fuar olması nedeniyle, ülkenin ihracat<br />

oranını artırmak için İranlı şirketler arasındaki<br />

dayanışmaya tanık olmayı dört gözle bekliyoruz.”<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

15


The Big Four at<br />

Domotex Middle East<br />

Domotex Middle East, the international event for<br />

carpets and floor coverings in the Middle East,<br />

will be held in Dubai from 23 to 25 April. Major<br />

international brand manufacturers have already<br />

announced their participation in the upcoming event,<br />

underlining the global importance of the Domotex<br />

brand.<br />

From 23 to 25 April, Domotex Middle East will<br />

celebrate its return to one of the world’s most<br />

important market for carpet and flooring at the<br />

well-established Dubai World Trade Centre (DWTC).<br />

“In April, Domotex Middle East will finally return<br />

to Dubai. I am very pleased with our determination<br />

and courage to offer the industry a highly attractive<br />

platform in this fast-growing market with promising<br />

potential,” says Sonia Wedell-Castellano, Global<br />

Director Domotex at Deutsche Messe AG. The<br />

Middle East floor coverings and carpets market is<br />

expected to grow at a CAGR of 7.2 per cent to around<br />

US$14.55 billion by 2030, from US$8.6 billion in<br />

2022. “As the world’s leading show for carpets and<br />

floor coverings, it’s a must for us as Domotex to<br />

offer this platform in Dubai.”<br />

For Amir Entezari, Commercial Manager of Almas<br />

Kavir Carpet Company, participation in the upcoming<br />

event is a matter of course: “We are honoured to<br />

take part in Domotex Dubai <strong>2024</strong> and expect a strong<br />

presence of visitors from the GCC and Middle East<br />

countries. Especially as this is the first exhibition<br />

where Iranian exhibitors will be prominently<br />

featured, we look forward to witnessing the<br />

solidarity among Iranian companies to increase the<br />

country’s export rate”.<br />

With many of the world’s leading brands already<br />

confirming their participation, the response to the<br />

upcoming event has been huge: Domotex Middle<br />

East is the first event to bring together the leading<br />

global brands Merinos, Oriental Weavers, Solomon<br />

Carpet and Al Abdullatif at a single show in Dubai.<br />

More excellent exhibitors such as Farrahi Carpets,<br />

Almas Kavir Carpet, Art De Vivre, Standard Carpets,<br />

Abu Dhabi National Carpets, Heritage Carpet, Madhu<br />

India, Nirmal International, Extraweave, Dodhia<br />

Synthetics Limited, Nayyer Industries, Indian art<br />

Gallery, Card Monroe and many more will also be<br />

showcasing their top products and latest innovations<br />

– including contemporary designs, unique pieces<br />

and superb craftsmanship.<br />

16 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Dolce Vita yeni<br />

koleksiyonları<br />

Antalya’da tanıttı<br />

Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Metin Taşkıran: “ 14 yeni<br />

koleksiyonumuzla toplamda 44 kaliteye<br />

ulaştık. Bu da yaklaşık 300 farklı desen<br />

demek.”<br />

Dolce Vita Halı yeni koleksiyonlarını Halıcılar<br />

Zirvesi’nde tanıttı. Antalya’da düzenlenen<br />

organizasyonda yeni koleksiyonlarının büyük beğeni<br />

topladığını söyleyen Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Metin Taşkıran, 10 yılda 600’ü aşkın satış<br />

noktasıyla, 40’a aşkın ülkeye ihracat yapan güçlü bir<br />

marka haline geldiklerini ifade etti.<br />

18 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


“Amacımız halı modasına yön vermek”<br />

Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin<br />

Taşkıran, halıda modaya yön vermek amacında<br />

olduklarını ve zirvenin bu amaca ulaştığını söyledi.<br />

Farklı kullanıcılara yönelik yolluk, toz çıkartmayan,<br />

bambu, yün gibi farklı türlerde halı üretimi<br />

yaptıklarını anlatan Taşkıran, “Zirvede 14 yeni<br />

koleksiyonumuzu tanıtıyoruz. Toplamda 44 kaliteye<br />

ulaştık. Bu da yaklaşık 300 farklı desene denk<br />

geliyor. Bunların ebatlarını da düşünürsek çok geniş<br />

bir koleksiyona sahibiz.” dedi. Kaliteli ve taleplere<br />

göre farklı modellerle de müşterilerin karşısına<br />

çıktıklarını belirten taşkıran, ihracatta da daha<br />

yukarıyı hedeflediklerinin altını çizdi.<br />

40’a aşkın ülkeye ihracat<br />

Dolce Vita olarak sadece yurt içinde değil, yurt<br />

dışına da satış yaptıklarının altını çizen Taşkıran, “10<br />

yılda 600’ü aşkın satış noktasıyla, 40’a aşkın ülkeye<br />

ihracat yapan güçlü bir marka haline geldik. Tabi bu<br />

bizim için yeterli değil. Bu yıl daha fazla çalışarak,<br />

rakamlarımızı yukarı çıkarmak istiyoruz. Avrupa,<br />

Balkan ülkeleri ve Arap coğrafyasında çok aktifiz.<br />

Peru, Meksika, Endonezya gibi farklı ülkelere de<br />

satış yapıyoruz. Bu kadar farklı coğrafyaya sürekli<br />

ihracat yapabildiğimiz için mutluyuz” dedi.<br />

Üretimden tasarıma her şey Dolce Vita’nın<br />

Tamamen kendi tasarladıkları ve ürettikleri halıları<br />

ihraç ettiklerini aktaran Taşkıran, “Türk markasını<br />

dünyanın her yerine taşıyoruz. Massimo halı<br />

markasıyla özel üretim tuft, duvardan duvara ve<br />

proje halılarında, dünyada aranan bir marka olduk.<br />

Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran<br />

Aynı zamanda dünyanın önde gelen markalarının<br />

tedarikçisiyiz. Dünyadaki birçok havalimanının, VIP<br />

salonlarının, Mısır’daki Bahreyn Büyükelçiliği’nin<br />

halılarını biz yaptık” dedi.<br />

Son gün zirvede kampanyalara katılan bayiler<br />

arasında çekiliş yapıldı. Çekilişte 2 otomobil, 10 Ipad,<br />

10 televizyon, 15 yarım altın, 10 kahve makinesi, 10<br />

robot süpürge, 10 airfrey, 10 Türk kahvesi makinesi<br />

hediye edildi.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

19


Dolce Vita introduced its<br />

new collections in Antalya<br />

Metin Taşkıran, Chairman of the Board of Directors of Dolce Vita Halı:<br />

“We have reached a total of 44 qualities with our 14 new collections.<br />

This means approximately 300 different patterns.”<br />

Dolce Vita Halı introduced its new collections at the<br />

Carpet Shops Summit. Metin Taşkıran, Chairman of<br />

the Board of Directors of Dolce Vita Halı, said that<br />

their new collections were greatly appreciated at<br />

the organization held in Antalya. He stated that they<br />

have exported to more than 40 countries with more<br />

than 600 sales points in 10 years.<br />

Metin Taşkıran, Chairman of the Board of Directors<br />

of Dolce Vita Halı, said that they aimed to lead the<br />

fashion in carpets and the summit achieved this<br />

goal. Stating that they produce different types of<br />

carpets such as runner, dust-free, bamboo and wool<br />

for different users, Taşkıran said,<br />

“We are introducing 14 new collections at the summit.<br />

We have reached 44 qualities in total. This corresponds<br />

to approximately 300 different patterns. Considering<br />

their sizes, we have a very wide collection.” Stating<br />

that they offer high quality and different models<br />

according to demands, Taşkıran underlined that they<br />

aim higher in exports.<br />

Export to more than 40 countries<br />

Metin Taşkıran said that they sell not only domestically<br />

but also abroad. He explained, “In 10 years, we have<br />

become a strong brand exporting to more than 40<br />

countries with more than 600 sales points.<br />

20 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Of course, this is not enough for us. “We want to<br />

work harder in the year and raise the figures even<br />

higher. We are very active in Europe, the Balkan<br />

countries and the Arab geography. We also sell<br />

to different countries such as Peru, Mexico and<br />

Indonesia. We are happy to be able to export<br />

continuously to such different geographies,” he<br />

said.<br />

From production to design, everything is<br />

Dolce Vita’s.<br />

Metin Taşkıran stated that they export carpets that<br />

they completely design and produce themselves.<br />

Taşkıran said, “We carry the Turkish brand all over<br />

the world. We have become a sought-after brand<br />

in the world for specially produced tufted, wall-towall<br />

and project carpets with the Massimo carpet<br />

brand. At the same time, we are the supplier of the<br />

world’s leading brands. We are the owner of many<br />

airports in the world, VIP lounges, the Bahraini<br />

Embassy in Egypt.” “We made ‘s carpets,” he said.<br />

On the last day, a raffle was held among the<br />

dealers who participated in the campaigns. In<br />

the raffle, 2 cars, 10 iPads, 10 televisions, 15 half<br />

gold coins, 10 coffee machines, 10 robot vacuum<br />

cleaners, 10 airfreys, 10 Turkish coffee machines<br />

were given as gifts.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

21


Halı sektörünün güçlü markaları<br />

Gaziantep’te buluşacak<br />

Gaziantep Halı Fuarı, 28-31 Mayıs <strong>2024</strong> tarihleri arasında,<br />

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenecek.<br />

Halı sektörünün başkenti Gaziantep, bu yıl ilk kez<br />

gerçekleştirilecek olan Gaziantep Halı Fuarı’na<br />

ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tüyap Fuarcılık<br />

Grubu tarafından Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle<br />

organize edilen fuar, Gaziantep Valiliği, Gaziantep<br />

Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Halı<br />

İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar<br />

ve Dokumacılar Odası destekleri ile 28-31 Mayıs<br />

<strong>2024</strong> tarihleri arasında, Gaziantep Ortadoğu Fuar<br />

Merkezi’nde (OFM) düzenlenecek.<br />

Halı sektörünün ticari hedeflerine büyük katkı<br />

sunması hedeflenen fuarda; makine yapımı halı,<br />

kilim ve paspaslar, seccade çeşitleri, tekstil zemin<br />

kaplamaları (duvardan duvara), lifler, iplikler<br />

ve tekstiller, tekstil makine ve aksesuarları<br />

sergilenecek.<br />

Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Mısır, Libya,<br />

İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Avustralya, Hollanda,<br />

İsviçre, İtalya, İspanya, Güney Kore, Rusya, Malezya,<br />

Kuveyt, Suudi Arabistan, Nijerya ve Kenya’dan çok<br />

sayıda yabancının fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.<br />

Gaziantep potansiyelini dünyaya gösterecek<br />

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan<br />

Ersözlü, Gaziantep’in, makine halısı üretiminde<br />

ve ihracatında dünya lideri olduğunu belirterek,<br />

22 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


fuar aynı zamanda 6 Şubat depremlerinden ağır<br />

yara almış olan bölgemizin yeniden ayağa kalkması,<br />

ticaretin ve üretimin canlanması adına da olumlu<br />

katkı sunacaktır. Tüm sektör temsilcilerini 28<br />

Mayıs’ta Gaziantep’e bekliyoruz” dedi.<br />

3 milyar dolarlık halı ihracatı<br />

Halı sektörünün dünyadaki ticaret hacmi 17,2 milyar<br />

dolara ulaştı. Türkiye, 117 ülkeye yaklaşık 3 milyar<br />

dolarlık halı ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye,<br />

bütün halı çeşitlerinde dünyada ikinci, makine halı<br />

üretiminde ise birinci sırada yer alıyor. İhracat<br />

yapılan ilk 10 ülke arasında ABD (yüzde 45), Irak,<br />

İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi<br />

Arabistan, Libya, Rusya ve Kazakistan yer alıyor.<br />

Gaziantep Halı Fuarı 28-30 Mayıs <strong>2024</strong> tarihlerinde<br />

10.00-18.00, 31 Mayıs <strong>2024</strong> tarihinde ise 10.00-17.00<br />

saatleri arasında ziyaret edilebilecek.<br />

“Böyle bir potansiyelin dünyada ve ülkemizde daha<br />

iyi bilinmesi gerekiyor. İlk kez gerçekleştireceğimiz<br />

fuarımızın bu yıl çok ses getireceğini düşünüyoruz.<br />

Makine halısı, dokuma zemin kaplamaları ve<br />

seccade çeşitlerine kadar sektörün tüm üretim<br />

kalemlerine yer vereceğiz” diye konuştu.<br />

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Tuncay Yıldırım ise halı sektörünün Gaziantep<br />

ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında<br />

geldiğini ve 28 Mayıs’ta kapılarını açacak olan<br />

Gaziantep Halı Fuarı için heyecanlı ve umutlu<br />

olduklarını dile getirdi. Yıldırım, “Dünya halı<br />

modasını belirleyecek kadar güçlü bir üretim<br />

altyapısı ve pazar payına sahip olan Gaziantep,<br />

28-31 Mayıs tarihlerinde dünya halı sektörünü<br />

ağırlamaya hazırlanıyor. Gaziantep Halı fuarı için<br />

dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerinin<br />

şehrimize gelecek olması heyecan verici.<br />

Sektördeki firmalarımızın var olan iş bağlantılarını<br />

güçlendirmesi, yeni iş bağlantıları kurması açısından<br />

büyük fayda sağlayacağından şüphem olmayan bu<br />

24 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


With the goal of contributing significantly to the<br />

commercial objectives of the carpet industry, the<br />

fair will showcase machine-made carpets, rugs and<br />

mats, prayer rug varieties, textile floor coverings<br />

(wall-to-wall), fibers, yarns, textiles, textile<br />

machinery, and accessories.<br />

Numerous international visitors from the United<br />

Arab Emirates, Germany, Iraq, Egypt, Libya, the<br />

United Kingdom, Bulgaria, France, Australia, the<br />

Netherlands, Switzerland, Italy, Spain, South Korea,<br />

Russia, Malaysia, Kuwait, Saudi Arabia, Nigeria, and<br />

Kenya are expected to attend the fair.<br />

Strong Brands of<br />

the Carpet Industry<br />

will Convene in<br />

Gaziantep<br />

Gaziantep Carpet Fair will take place<br />

at Gaziantep Middle East Fair Center<br />

(OFM) between May 28-31, <strong>2024</strong>.<br />

Gaziantep, the capital of the carpet industry<br />

is preparing to host the Gaziantep Carpet Fair<br />

for the first time this year. Organized by Tüyap<br />

Exhibitions Group in cooperation with the Gaziantep<br />

Chamber of Commerce and supported by Gaziantep<br />

Governorship, Gaziantep Metropolitan Municipality,<br />

Southeastern Anatolia Carpet Exporters’ Association<br />

(GAHİB), and Gaziantep Carpet and Weavers<br />

Chamber,. The fair taking place at the<br />

Gaziantep Middle East Fair Center (OFM) from May<br />

28 to 31, <strong>2024</strong>.<br />

Showcasing Gaziantep’s Potential to the World<br />

Ilhan Ersözlü, General Manager of Tüyap Exhibitions<br />

Group, emphasized Gaziantep’s global leadership<br />

in machine-made carpet production and exports,<br />

stating, “Such potential needs to be better known<br />

worldwide and in our country. We believe that our<br />

fair, to be held for the first time this year, will make<br />

a significant impact. We will feature the entire<br />

spectrum of the sector, from handmade carpets to<br />

woven floor coverings and prayer rug varieties.”<br />

Tuncay Yıldırım, Chairman of the Board of Directors<br />

of Gaziantep Chamber of Commerce, expressed<br />

excitement and optimism for the Gaziantep Carpet<br />

Fair, stating that the carpet sector is at the forefront<br />

of Gaziantep’s economy. Yıldırım said, “Gaziantep,<br />

with a strong production infrastructure and market<br />

share that determines global carpet fashion, is<br />

preparing to host the world carpet industry from<br />

May 28 to 31. It is exciting that representatives of<br />

the industry from all over the world will come to<br />

our city for the Gaziantep Carpet Fair. This fair,<br />

which will undoubtedly provide great benefits for<br />

our companies to strengthen existing business<br />

connections and establish new ones, will also<br />

contribute positively to the recovery of our region,<br />

which has been severely affected by the earthquakes<br />

on February 6. We invite all sector representatives<br />

to Gaziantep on May 28.<br />

$3 Billion Carpet Export<br />

The global trade volume of the carpet industry<br />

has reached $17.2 billion. Turkey conducts<br />

approximately $3 billion worth of carpet exports<br />

to 117 countries. Turkey ranks second in all types<br />

of carpets worldwide and first in machine-made<br />

carpet production. The top 10 countries to which<br />

exports are made include the United States (45%),<br />

Iraq, the United Kingdom, Germany, the United<br />

Arab Emirates, Saudi Arabia, Libya, Russia, and<br />

Kazakhstan. The Gaziantep Carpet Fair will be open<br />

for visits from 10:00 am to 6:00 pm on May 28-30,<br />

<strong>2024</strong>, and from 10:00 am to 5:00 pm on May 31, <strong>2024</strong>.<br />

26 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Arora Rug ile makine halıları<br />

el halısına dönüşüyor<br />

Arora Rug, makine halısını el halısı gibi üreterek<br />

halıya farklı bir bakış açısı getiriyor. Markanın<br />

kurucusu Sinan Şahinkaya, “’Makinada dokunan<br />

halıları el halısına çevirme tekniğini dünyada ilk<br />

defa ben icat ettim. Gaziantep’teki bazı firmalar<br />

da bu fırsatı görerek aynı teknikle üretim yapmaya<br />

başladılar” diyerek, bu tarz halıların nasıl sektöre<br />

girdiğini bu sözlerle ifade ediyor. Hindistan gibi büyük<br />

bir halı üretim ülkesine dahi ihracat yaptıklarını<br />

söyleyen Şahinkaya, <strong>2024</strong> yılı için ürettikleri yeni<br />

koleksiyonları ve özellikleri hakkında bilgi verdi.<br />

Halıyla tanışmanız nasıl oldu?<br />

1976 yılından beri halının içindeyim. 1980 yılında<br />

Fransa’ya yerleştim. Burada bütün dünya el<br />

halılarının toptancılığını yapan İranlı bir firmanın<br />

yanında çalışmaya başlayarak tüm dünya el halılarını<br />

öğrendim. 1985 yılında Fransa’da ‘’TOUTATEX<br />

CARPET’’ Markası ile kendi şirketimi kurarak Türkiye,<br />

İran, Pakistan, Hindistan ve Çin’den halı ithal ederek<br />

toptancılığa başladım. Daha sonra Fransa’daki<br />

markayı çocuklarıma bıraktım ve halen toptancı<br />

olarak sektöründe Fransa’nın en büyük markası<br />

olarak çalışmalarına devam ediyor.<br />

Bu tür halıları daha önce yapan markalar var mıydı?<br />

Makine halısını el halısı gibi üretmeyi dünyada ilk<br />

defa ben icat ettim. Bir Belçika firmasından almış<br />

olduğum bambu halıları yıkayıp el halısına çevirdim.<br />

Gaziantep’teki bazı firmalar da bu fırsatı görerek aynı<br />

teknikle üretim yapmaya başladılar. Günümüzde bu<br />

tip üretilen halıların dünya halı piyasasındaki payı,<br />

kıymet bazında % 10 u bulmaktadır.<br />

Peki, Arora Rug ne zaman kuruldu?<br />

Arora 2005 yılında kuruldu. Başlangıçta turistik otel<br />

işi yapıyorduk. Daha sonra ise İzmir’de kurduğum<br />

130 kişilik ekip ile bildiğimiz halı işini yapmaya devam<br />

ettik. Makine halılarını önce yıkayıp el halılarına tatbik<br />

ettiğimiz şekilde elle yapılmış ipek saçak ve kenar<br />

takarak el halısına çevirdim. Diğer dünya makine<br />

halısı üreten firmalar bu tekniği görerek aynısının<br />

yapmaya başladılar.<br />

Şu anda İran firmaları bu sektörde piyasayı ellerine<br />

geçirmiş durumdalar. Halen bu çalışmalarımıza<br />

İzmir’deki 2500 m 2 ‘lik imalathanemizde devam<br />

etmekteyiz. Stok olarak şuan depolarımızda 50-60 bin<br />

m 2 bulunuyor. Halılarımızı fason olarak Gaziantep’te<br />

ürettiriyoruz.<br />

28 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


100 (1000 reeds) ve 120 (1200 reeds) tarak halıların<br />

yanı sıra İran’da 150 tarak (1500 reeds) halılar<br />

ürettiriyoruz ve son dokunuşlarını Türkiye’de kendimiz<br />

yapıyoruz.<br />

Fuarda sergilediğiniz yeni koleksiyonlarınız neler?<br />

Bu fuarda <strong>2024</strong> yılının trend halısı olarak seçtiğim<br />

“Aryana” ve “Abstract Vintage” koleksiyonlarını<br />

sergiledik. Klasik makine halılarını el halısı<br />

üretimindeki tecrübemizle değiştirdik.<br />

Bu koleksiyonlarımızda geleneksel desen ve motifleri<br />

kullanarak halıları yeniden yorumladık. Ayrıca<br />

motiflerin içerisinde Afgan ve Orta Asya’da kullanılan<br />

geleneksel desenler bulunuyor.<br />

Hangi ülke ve bölgelere ihracat yapıyorsunuz?<br />

Ürünlerimizin %75’ini ihraç ediyoruz. Fransa başta<br />

olmak üzere Amerika, İngiltere, Hindistan, Almanya,<br />

Rusya, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelere<br />

ihracat yapıyoruz.<br />

Arora Rug olarak yeni hedefleriniz neler?<br />

Sinan Şahinkaya olarak, 75 yıllık ömrümün 47 yılını<br />

halı sektöründe geçirdim ve geçirmeye devam<br />

ediyorum. Yüzbinlerce adet, dünyanın her yöresinde<br />

imal edilen el halısı alım satımından dolayı oluşan<br />

büyük bir bilgi ve hafıza birikimi var. Bundan dolayı<br />

üst segmentlerde iddialıyız. Dünyanın bütün fuarlarına<br />

katılıyoruz. CFE İstanbul ile bu yıla başladık ve<br />

ardından Domotex’in bütün fuarlarına katılacağız.<br />

Bu şekilde markamızı halıcılığa gönül veren birisi<br />

olarak yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam<br />

ediyoruz. Dünyada el halısı üreten herkesi tanırım;<br />

onlar da beni tanır. Birçok fabrikaya desen açısından<br />

katkılarımız olmuştur.<br />

Sinan Şahinkaya<br />

Aynı zamanda üretimde de geliştirdiğimiz markalar<br />

oldu. Türkiye’deki makine halısı üreten markaların<br />

el halısı geçmişi olmadığından dolayı kendilerine bu<br />

konuda yardımcı olmayı görev edindik. Çünkü halı beni<br />

ayakta tutan, hayata bağlayan, ticaretin ötesinde hobi<br />

olarak zevkle yaptığım bir uğraş. Şimdiden 2025 yılının<br />

trend halılarının çalışmalarını heyecanla yapıyorum.<br />

Son olarak neler eklemek istersiniz?<br />

Türkiye halı sektöründe çok iyi duruma geldi. Ancak<br />

İran, klasik halı üretiminde Türkiye’yi sollamak üzere<br />

diyebilirim. Diğer halı üretimlerinde Türkiye’nin eline<br />

kimse eline su dökemez. Bunun sebebi hem doğu,<br />

hem de batı kültürünü alarak bu iki kültür arasında<br />

zenginleşmiş olmamızdır.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

29


Machine-made carpets turn into<br />

hand-made carpets with Arora Rug<br />

Arora Rug brings a different perspective to carpet by<br />

producing machine-made carpets like hand-made<br />

carpets. Sinan Şahinkaya, the founder of the brand,<br />

said, “I was the first in the world to invent machinemade<br />

carpets like hand-made carpets. “Some<br />

companies in Gaziantep saw the opportunity in<br />

these new model carpets, expanded their business<br />

and started producing them,” he says, expressing<br />

how this type of carpets entered the sector. Stating<br />

that they even export to a large carpet production<br />

country like India, Şahinkaya gave information about<br />

the new collections they produced for <strong>2024</strong> and their<br />

features.<br />

How did you meet carpet?<br />

I have been in the carpet business since 1976.<br />

I settled in France in 1980. There, I started working<br />

with a wholesaler and started learning carpet.<br />

In 1985, I started making world carpets such as<br />

Turkish, Pakistani, Iranian, Chinese and Indian<br />

carpets with my own company. Later, I left the brand<br />

in France to my children, and it still continues to<br />

operate as the largest brand in France in its sector<br />

as a wholesaler.<br />

Were there any brands that made this type of<br />

carpets before?<br />

I was the first in the world to invent machine-made<br />

carpets like hand-made carpets. I washed the<br />

bamboo carpets I bought from a Belgian company<br />

and turned them into handmade carpets. Some<br />

companies in Gaziantep saw the opportunity in these<br />

new model carpets, expanded their business and<br />

started producing them.<br />

So, when was Arora Rug founded?<br />

Arora was founded in 2005. In the beginning, we<br />

were doing tourism business. Later, we continued to<br />

do the carpet business as we know it with the team<br />

of 130 people I established in Izmir.<br />

30 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


We would first wash the carpets by machine, then<br />

shave them and attach the fringes by hand. We still<br />

continue these works in our 2500 m 2 warehouse in<br />

Izmir. We currently have 50-60 thousand square<br />

meters of stock in our warehouses. We have our<br />

carpets produced as a subcontractor in Gaziantep.<br />

In addition to 100 and 120 comb carpets, we have<br />

150 comb carpets produced in Iran and we do the<br />

final touches ourselves in Turkiye.<br />

What are your new collections that you exhibited<br />

at the Istanbul fair?<br />

We exhibited the Aryana and Abstract collections<br />

at this fair. We replaced classical machine-made<br />

carpets with our experience in hand-made carpet<br />

production. In these collections, we reinterpreted<br />

the carpets using traditional patterns and motifs.<br />

Additionally, the motifs include traditional patterns<br />

used in Afghanistan and Central Asia.<br />

Which countries and regions do you export to?<br />

We export 75% of our products. We send our<br />

products to England, Russia, Egypt, America,<br />

Germany, Jordan, Saudi Arabian and India,<br />

especially France.<br />

What are your new goals?<br />

We are an assertive brand in the upper segment.<br />

We participate in all fairs of the world. We started<br />

this year with CFE Istanbul and then we will attend<br />

all Domotex fairs. In this way, we continue our<br />

efforts to move our brand higher as someone<br />

who is passionate about carpet weaving. I know<br />

everyone in the world who produces handmade<br />

carpets; they know me too. We have contributed<br />

to many factories in terms of patterns. At the<br />

same time, there were brands that we developed<br />

in production. Since the brands that produce<br />

machine-made carpets in Turkey do not have a<br />

history of hand-made carpets, we took it upon<br />

ourselves to help them in this regard. Because<br />

carpet is life for me and what keeps me alive.<br />

Finally, what would you like to add?<br />

Türkiye has progressed well in the carpet industry.<br />

However, I can say that Iran is about to overtake<br />

Türkiye in classical carpet production. However,<br />

no one can beat Türkiye’s success in other carpet<br />

production. The reason for this is that we have<br />

acquired both eastern and western cultures<br />

and have become enriched between these two<br />

cultures.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

31


Domotex 140 farklı ülkeden<br />

ziyaretçileri ağırladı<br />

Global halı ve zemin<br />

kaplamaları fuarı Domotex,<br />

11-14 Ocak <strong>2024</strong> tarihleri<br />

arasında gerçekleşen<br />

organizasyonuyla bir kez<br />

daha sektörde iş birliklerine<br />

zemin hazırlama, trendler<br />

ve yenilikler konusundaki<br />

gücünü ortaya koydu.<br />

Domotex’in bu yıl gerçekleşen<br />

organizasyonundaki<br />

ziyaretçilerin yüzde<br />

71’i Almanya dışındaki<br />

ülkelerden geldi. Yenilikleri incelemek üzere<br />

gelen ziyaretçilerin yüzde 65’i Avrupa’dan, yüzde<br />

18’i Asya’dan, yüzde 9’u Amerika’dan, yüzde 4’ü<br />

Orta Doğu’dan ve geri kalan kısmı da Afrika ve<br />

Avustralya’dan gelerek fuarı ziyaret etti. Fuarla ilgili<br />

Almanya’nın Hannover kentinde<br />

her yıl düzenlenen, halı ve zemin<br />

kaplamaları alanında dünyanın<br />

en büyük ihtisas fuarından<br />

Domotex, 11-14 Ocak <strong>2024</strong><br />

tarihleri arasında gerçekleşen<br />

organizasyonda, katılımcı<br />

firma ve ziyaretçileri yenilikçi<br />

ürünlerle buluşturdu.<br />

değerlendirmelerde bulunan<br />

Domotex Global Direktörü<br />

Sonia Wedell-Castellano, “<br />

Domotex sadece halı ve zemin<br />

kaplamaları sektörünün<br />

küresel buluşma alanı<br />

değil aynı zamanda pozitif<br />

enerjisi ve uluslararası yapısı<br />

sayesinde tüm halı ve zemin<br />

kaplamaları sektörlerinin<br />

de merkezi” dedi. 4 gün<br />

boyunca fuarda 140 ülkeden<br />

yaklaşık 18.000 ziyaretçinin,<br />

60’tan fazla ülkeden yaklaşık 1.000 katılımcıyla bir<br />

araya geldiğinin altını çizen Wedell-Castellano,<br />

“”Bu yıl fuara ülke sayısı bazında en yüksek katılım<br />

gerçekleşti. Bu ülkelerden gelen karar vericilerin,<br />

170’i ilk kez fuarı ziyaret etmiş olup, sergilenen yeni<br />

32 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


ürünler ile en son trendler hakkında bilgi edinmek<br />

ve yeni iş bağlantıları kurmak üzere Hannover’de<br />

bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz”<br />

açıklamasında bulundu.<br />

Domotex ‘in bu yılki versiyonu tüm katılımcılara,<br />

ilham verici özel sergiler, konferanslar, canlı<br />

sunumlar ve ödül törenleri ile sayısız ağ kurma<br />

fırsatı sundu. Fuar bir kez daha sürdürülebilirlik<br />

ve döngüsel ekonomi mega trendlerine odaklandı.<br />

Ziyaretçiler, özellikle Salon 23’teki THE GREEN<br />

COLLECTION alanında FLOORED BY NATURE ana<br />

temasını deneyimleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler<br />

bu özel serginin ikinci yılında, bir kez daha<br />

sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlerin olağanüstü<br />

sunumlarını, raumprobe | Materialbank tarafından<br />

sürdürülebilir malzemelerin dokunsal bir sunumunu<br />

ve Alman Zemin Sistemleri Araştırma Enstitüsü<br />

(TFI) Aachen’ın en son araştırma projelerini dinleme<br />

fırsatı buldu. Sürdürülebilirlik odağı, katılımcıların<br />

ürün yelpazelerine de yansıdı. Salon 23’teki Domotex<br />

on Stage’de mimarlık, iç tasarım, vasıflı meslekler,<br />

dernekler, ticaret ve trend gözlemcileri sektördeki<br />

en son gelişmeleri ve trend konuları sunma fırsatı<br />

buldu. Fuarda konuşulan bir diğer önemli konular<br />

arasında vasıflı işçi açığı ve işyeri kültürü de yer aldı.<br />

Konferans programı, RETAILERS’ PARK alanındaki<br />

forumlar, Mood Spaces ve Halı Tasarım Ödülleri ile<br />

tamamlandı.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

33


Domotex’te duvar ve tavan ürünleri ilk kez Salon<br />

19 ve 20’deki yeni ‘RETAILERS PARK’ alanında<br />

sergilendi. Domotex Küresel Direktörü Wedell-<br />

Castellano, gelecekte fuarın portföyünü iç<br />

dekorasyona yönelik daha fazla ürünü içerecek<br />

şekilde genişletmeyi hayal ettiklerini belirterek,<br />

fuar çerçevesinde yaptıkları ziyaretçi anketinde, her<br />

üç katılımcıdan birinin yeni özel alanla ilgilendiğini<br />

ortaya koyduğunu vurguladı. Castellano, portföy<br />

genişletme çalışmaları hakkında şunları söyledi:<br />

”Perakendecilerden zanaatkârlara ve mimarlara<br />

kadar tüm ziyaretçilerimiz, tutarlı bir iç tasarım<br />

oluşturmak için mekânları bir bütün olarak<br />

değerlendirmek zorunda. Bu nedenle DECOR UNION<br />

ve MEGA Gruppe ile çalışarak boyalar, vernikler,<br />

duvar kağıtları ve daha fazla iç cephe kaplamasını<br />

dahil ettik ve prömiyer şimdiden büyük bir başarı<br />

elde etti. DECOR UNION ve MEGA iş birliğiyle<br />

düzenlenen yeni iç cephe kaplamaları özel alanı,<br />

ticaret ve zanaat sektörü için gerçek bir değer<br />

sunuyor.”<br />

Ziyaretçiler, sektörün yönünü öğrenmek<br />

için Domotex’teydi<br />

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan European<br />

DIY Retail Association (EDRA) İletişim Direktörü<br />

Oliver Ginestier, zemin kaplamaları dünyasının<br />

yeniden canlı bir atmosferde buluştuğunu<br />

görmekten çok memnun olduğunu belirtirken,<br />

fuarın bu yılki organizasyonunda birçok tedarikçinin<br />

yanı sıra birliğin birçok üyesiyle de tanışma fırsatı<br />

bulduğunu ifade etti. GEIGER Genel Müdürü <strong>Mart</strong>in<br />

Geiger, zemin kaplama pazarı hakkında genel bir<br />

fikir edinmek için uzun yıllardır dünyanın önde<br />

gelen fuarına katılım sağladığını belirterek, şunları<br />

söyledi, “Katılımcı sayısındaki artıştan özellikle<br />

etkilendim. Pandemiden sonraki ikinci yılında fuar<br />

şimdiden önemli ölçüde büyüdü. Bu da Domotex<br />

‘in sektörümüz için taşıdığı önemi gösteriyor” dedi.<br />

Toronto merkezli iç tasarım şirketi Elte’nin Başkanı<br />

ve Baş Ürün Sorumlusu Jamie Metrick ise kapsamlı<br />

pazar genel görünümünü takdir ettiğini belirterek,<br />

“ Domotex ‘te önemli küresel iş ortaklarımız ve<br />

potansiyel tedarikçilerimiz ile tanıştım. Sektördeki<br />

en son trendler ve gelişmeler hakkında bilgi<br />

edindim” sözleriyle fuar hakkındaki görüşlerini<br />

aktardı.<br />

ürün yelpazemizi uluslararası alanda tanıtmak<br />

zor. Domotex ‘te kısa bir süre içinde mevcut<br />

müşterilerimize tüm yeniliklerimizi sergiledik,<br />

ilişkilerimizi derinleştirdik ve dünyanın dört bir<br />

yanından yeni müşterilerle temas kurduk.<br />

Domotex’i bizim için eşsiz kılan da bu özelliği.”<br />

Floorify İhracat Müdürü Cathérine Vandepoel;<br />

“ Domotex ‘e katılmamızın ana nedeni özellikle<br />

Almanya, Birleşik Krallık ve Doğu Avrupa’ya<br />

ihracatımızı artırmaktı. İlk ve ikinci gün bizim için<br />

zaten mükemmeldi ve katılma kararımızdan dolayı<br />

mutluyuz. Domotex ziyaretçilerinin sayısı, kalitesi ve<br />

uluslararası niteliğinden memnunuz” dedi.<br />

Rostock merkezli mimarlık ofisi MZ Architektur<br />

Meier + Zeug’un iç mimarı Sophie Berger, “ Domotex<br />

‘e ilk kez katılıyorum ve gerçekten çok etkilendim.<br />

Mood Spaces günlük çalışmalarım için çok fazla<br />

ilham kaynağı sundu” dedi. Berger, fuarın ayrıca<br />

“kalıpların dışında” düşünmesine ve kısa sürede<br />

yeni zemin kaplamaları çözümleri ve tedarikçileri<br />

tanımasına olanak sağladığını belirtti.<br />

Bünenmann & Collegen’de mimar olan Merle<br />

Queisner, canlı etkinliğin önemini şu sözlerle<br />

vurguladı: “ Domotex ‘te sadece halı ve zemin<br />

kaplamaları hakkında ayrıntılı bilgi almakla<br />

kalmayıp, ürünlerin kalitesini de ilk elden<br />

deneyimleyebildim. Yüzeye yakından bakma,<br />

dokunma ve hissetme fırsatı buldum.<br />

Bu deneyimi dijital ortamda yaşamak mümkün<br />

değil.” Hannover’deki bir sonraki Domotex - Carpets<br />

& Rugs fuarı 16-19 Ocak 2025 tarihleri arasında<br />

gerçekleşecek.<br />

Sektör katılım ve ziyaretçi kalitesinden memnun<br />

Paulig’in Hissedarı ve Yönetici Ortağı Theresa<br />

Paulig, Domotex ‘in yeni ürünleri küresel bir kitleye<br />

tanıtmak için mükemmel bir fırsat sunduğunu<br />

söyledi. Paulig izlenimlerini şu sözlerle ifade etti:<br />

“ Firma olarak tek başımıza seyahat ederek tüm<br />

34 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Internationality, Sustainability and<br />

Networking underscore Domotex<br />

as the Home of Flooring<br />

Domotex <strong>2024</strong>, the world’s leading trade fair for carpets and floor coverings, ends today<br />

after four impressive days full of innovation, inspiration and networking. From 11 to<br />

14 January <strong>2024</strong>, around 1,000 exhibitors from 60 countries came to Hannover to kickw off<br />

a promising business year and showcase their innovations to visitors.<br />

Domotex once again proved to be the most important<br />

and powerful driving force for business, trends and<br />

innovations in the industry. “ Domotex is not only the<br />

global meeting place for the industry, but also the<br />

home of the entire carpet and flooring world, thanks<br />

to its positive energy and its distinctly international<br />

character,” says Sonia Wedell-Castellano, Global<br />

Director of Domotex. During the four days of the show,<br />

about 18,000 visitors from 140 countries, met with<br />

around 1,000 exhibitors from more than 60 nations.<br />

“We are delighted that decision-makers from even<br />

more countries than before are coming to Hannover<br />

to learn about the latest trends and new products<br />

– including 170 debuts – and to make new business<br />

connections”, continues Wedell-Castellano. 71 % of<br />

visitors come from abroad – 65 % from Europe, 18<br />

% from Asia, 9 % from America, 4 % from the Middle<br />

East and the rest from Africa and Australia.<br />

36 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Visitors come to Domotex to find out where the<br />

industry’s heading<br />

Oliver Ginestier, Director of Communications at<br />

the European DIY Retail Association (EDRA), was<br />

delighted to “see the world of flooring meeting again<br />

in a vibrant atmosphere”. At this year’s show, he was<br />

able to meet many of the suppliers attending the<br />

association’s Global DIY Summit, as well as many of<br />

the association’s members. <strong>Mart</strong>in Geiger, Managing<br />

Director of GEIGER, has been attending the world’s<br />

leading show for many years to get an overview<br />

of the market at the start of the business year. “I<br />

was particularly impressed by the increase in the<br />

number of exhibitors – in its second year after the<br />

pandemic, the show has already grown significantly<br />

again. This underlines the importance of Domotex<br />

for our industry.” Jamie Metrick, President and<br />

Chief Product Officer of the Toronto-based interior<br />

design company Elte appreciates the comprehensive<br />

market overview and adds: “Here at Domotex, I can<br />

meet important global business partners, easily<br />

discover potential suppliers and find out about the<br />

latest trends and developments in the industry”.<br />

Carpets & Rugs and Flooring exhibitors delighted<br />

with high level of internationality & visitor quality<br />

Domotex offers the perfect opportunity to introduce<br />

new products to a global audience, says Theresa<br />

Paulig, Shareholder and Executive Partner of Paulig.<br />

“It is difficult to present our entire range of products<br />

internationally by travelling alone. At Domotex,<br />

we can display the entire range of innovations to<br />

our existing customers in a short amount of time,<br />

deepen our relationships and make contacts with<br />

new customers from all over the world. This is what<br />

makes Domotex unique for us.” “Our main reason<br />

for exhibiting at Domotex was to give our exports a<br />

boost – especially in Germany, the UK and Eastern-<br />

Europe. The first and second day were already<br />

excellent for us and we are happy about our decision<br />

to participate. We are pleased with the number,<br />

quality and internationality of the Domotex visitors,”<br />

reports Cathérine Vandepoel, Export Manager at<br />

Floorify. Markus Oberbauer, Managing Director of<br />

Kronoflooring GmbH, was also delighted with the<br />

large number of customers: “Domotex <strong>2024</strong> was a<br />

great success for us. We are very satisfied. All of our<br />

major customers were here, and the international<br />

participation was particularly high. In total, we<br />

welcomed around 500 different customer groups to<br />

our stand who were interested in our innovations<br />

and our new logistics concept.”<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

37


Domotex goes vertical<br />

Products for walls and ceilings were presented<br />

for the first time in the new RETAILERS’ PARK in<br />

Hall 19/20. “All of our visitors – from retailers to<br />

craftsmen and architects – have to consider spaces<br />

as a whole to create a coherent interior design.<br />

That’s why we’ve teamed up with DECOR UNION<br />

and the MEGA Gruppe to include paints, varnishes,<br />

wallpapers and more interior finishing and the<br />

premiere has already been a great success. The<br />

new special area for interior finishes, which is being<br />

organized in collaboration with DECOR UNION and<br />

MEGA, offers a genuine value for the trade and craft<br />

sector”, explains Wedell-Castellano. One in three<br />

participants is already specifically interested in the<br />

new special show as the visitor survey reveals. This<br />

is why the global director of Domotex can imagine<br />

expanding the show’s portfolio to include more<br />

products for interior finishing in the future.<br />

Domotex is worth a visit<br />

This year’s edition of Domotex offered all<br />

participants inspiring special displays, a diverse<br />

supporting program with conferences, live<br />

presentations and award ceremonies as well as<br />

numerous opportunities for networking. The trade<br />

fair once again focused on the megatrends of<br />

sustainability and circular economy. Visitors were<br />

able to experience the keynote theme FLOORED BY<br />

NATURE in particular at THE GREEN COLLECTION<br />

in Hall 23. In its second year, the special display<br />

once again offered extraordinary presentations of<br />

sustainable and environmentally friendly products,<br />

a tactile presentation of sustainable materials by<br />

raumprobe | Materialbank and the latest research<br />

projects from the German Research Institute for<br />

Floor Systems (TFI) Aachen. The sustainable focus<br />

was also reflected in the exhibitors’ product ranges.<br />

At Domotex on Stage in Hall 23, speakers from the<br />

fields of architecture, interior design, the skilled<br />

trades, politics, associations, trade and trend scouts<br />

presented the latest market developments and trend<br />

topics. Other topics included the shortage of skilled<br />

workers and workplace culture. The conference<br />

program was complemented by the forums in the<br />

RETAILERS’ PARK, the Mood Spaces and the Carpet<br />

Design Awards.<br />

“This is my first time at Domotex and I’m really<br />

impressed. The Mood Spaces offer a lot of<br />

inspiration for my everyday work,” reveals Sophie<br />

Berger, interior designer at Rostock-based<br />

architecture office MZ Architektur Meier + Zeug. The<br />

trade fair also allows her to think “outside the box”<br />

and become familiar with new flooring solutions and<br />

suppliers in a short amount of time. Merle Queisner,<br />

architect at Bünenmann & Collegen, emphasizes the<br />

value of a live event:<br />

“Here at Domotex, I don’t just get detailed<br />

information about carpets and floor coverings. I<br />

can also experience the quality of the products first<br />

hand. I can take a close look, touch and feel the<br />

surface. That’s simply not possible digitally.” The<br />

next Domotex Carpets & Rugs in Hannover will take<br />

place from 16 to 19 January 2025.<br />

38 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Alaca 3 Mardin’de sergilendi<br />

15-25 <strong>Mart</strong> tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk<br />

Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı hoca ve<br />

öğrencilerinin eserleri, Uluslararası Tasarım Vakfı Meydan Sanat Galerisi sergilendi.<br />

Uluslararası Tasarım Vakfı Meydan Sanat Galerisi,<br />

15-25 <strong>Mart</strong> tarihleri arasında Alaca Dokuma<br />

Grubu’nun 3. sergisine ev sahipliği yaptı. Mimar<br />

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk<br />

Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş<br />

Desenleri Anasanat Dalı Hoca ve Öğrencilerinin<br />

eserlerinden oluşan sergi, 29 katılımcının 31<br />

eserinden meydana geldi.<br />

Temel noktası dokuma olan sergi ile MSGSÜ,<br />

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve<br />

Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’nda<br />

eğitim gören öğrenciler hocaları ile birlikte 3. karma<br />

sergilerini gerçekleştirdi. Dokumacılar bu sergide<br />

geleneksel dokuma tekniklerinin yanı sıra çağdaş<br />

yaklaşımlarını da sundu. Sanatçılar sanatın temel<br />

öğelerinden biri olan renk kavramını, ipliklerle<br />

dokusal yüzeylere dönüştürerek farklı yüzey<br />

değerlendirmeleri ortaya koydu.<br />

hikayeler de tasarıma dönüşüp dokumayla ifade<br />

edildi. Dokuma maceralarına devam etme isteyen<br />

öğrencilerin gayretleri ile ortaya çıkan sergi, 27<br />

Öğrenci ve 2 hocanın katılımından meydana geliyor.<br />

Karma sergide ortak dil olan “İPLİK VE RENK” tüm<br />

sanatçılar için vazgeçilmez gerçekleri barındırıyor.<br />

Dokumalar, eser sahiplerinin dokumaya çalıştıkları<br />

gerçeklikleri, çözümleyemediklerini ya da hayal<br />

ettiklerini ifade şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.<br />

Sergide Mardin dokumaları da yer aldı<br />

Sergide serbest konuların yanı sıra Mardin’e ait<br />

40 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Alaca 3 was exhibited in Mardin<br />

The works of the teachers and students of Mimar<br />

Sinan Fine Arts University, Department of Traditional<br />

Turkish Arts, Carpet-Kilim and Traditional Fabric<br />

Patterns Department were exhibited at Mardin,<br />

15-25 March <strong>2024</strong>.<br />

International Design Foundation Meydan Art Gallery<br />

hosted the 3rd exhibition of Alaca Weaving Group<br />

between March 15-25. The exhibition, consisting<br />

of the works of Mimar Sinan Fine Arts University,<br />

Department of Traditional Turkish Arts, Department<br />

of Carpet-Rug and Traditional Fabric Patterns,<br />

consisted of 31 works by 29 participants.<br />

and expressed through weaving. The exhibition,<br />

which emerged with the efforts of students who<br />

want to continue their weaving adventures, consists<br />

of the participation of 27 students and 2 teachers.<br />

“THREAD AND COLOR”, the common language<br />

of the group exhibition, contains indispensable<br />

truths for all artists. Weavings appear as a way<br />

of expressing the realities that the authors try<br />

to weave, what they cannot analyze or what they<br />

imagine.<br />

With weaving as the main point of the exhibition,<br />

the students studying at MSGSU, Department of<br />

Traditional Turkish Arts, Carpet-Rug and Traditional<br />

Fabric Patterns Department realized their 3rd<br />

group exhibition together with their teachers. In this<br />

exhibition, weavers presented traditional weaving<br />

techniques as well as contemporary approaches.<br />

The artists transformed the concept of color, one of<br />

the basic elements of art, into textural surfaces with<br />

yarns and created different surface evaluations.<br />

Mardin weavings also took part in the exhibition<br />

In the exhibition, in addition to free subjects, the<br />

stories of Mardin were transformed into designs<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

41


Mobilya, kağıt ve orman ürünleri<br />

sektörünün hedefi Afrika<br />

Bünyesinde bulunan sektörlerin hakim olduğu<br />

ihracat pazarlarını genişletmeye ve yakalanan<br />

ihracat rakamlarını artırmaya yönelik çalışmalar<br />

yapan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri<br />

İhracatçıları Birliği; Ticaret Bakanlığı’nın<br />

koordinasyonu ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel<br />

Sekreterliği organizasyonuyla “Moritanya – Senegal<br />

Genel Ticaret Heyeti” etkinliğini gerçekleştirdi.<br />

İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Stratejisi<br />

kapsamında gerçekleştirilen ülke ziyaretleri ve<br />

yapılan görüşmeler oldukça verimli geçti.<br />

Tasarım ve ürün kalitesini her geçen gün geliştirip<br />

yeni yatırımlarla geleceğe odaklanan mobilya,<br />

kağıt ve orman ürünleri sektörü ürünlerini yeni<br />

pazarlara ulaştırarak ihracat hacmini artırmayı<br />

hedefliyor. Bünyesinde bulunan sektörlerin<br />

uluslararası arenada varlığını güçlendirerek pazar<br />

paylarını artırmasına zemin hazırlayan İstanbul<br />

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları<br />

Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu ve<br />

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği<br />

organizasyonuyla “Moritanya – Senegal Genel<br />

Ticaret Heyeti” etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe<br />

heyet başkanı olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni<br />

temsilen Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkan<br />

Vekili Ahmet Güleç ve İstanbul İhracatçılar Birliği<br />

Genel Sekreterliği’ni temsilen İstanbul Hububat,<br />

Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları<br />

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı<br />

katıldı. “Moritanya – Senegal Genel Ticaret Heyeti”<br />

organizasyonuna 10 farklı sektörden ihracatçı<br />

firmalar katılım sağlarken gerçekleşen ziyaretle<br />

ilgili Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkan Vekili<br />

Ahmet Güleç, “Ticaret Bakanlığımızın koordine<br />

ettiği İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Stratejisi’nde<br />

ziyaret edeceğimiz tüm ülkeler, geçmişten bugüne<br />

ikili ilişkilerimizin iyi olduğu ülkeler. Bu minvalde<br />

ihracatçı firmalarımızla birlikte Moritanya ve<br />

Senegal’e ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirdik.<br />

Görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Bu yıl<br />

30. yılını kutlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi<br />

olarak makro ve sektörel ihracat stratejilerinin<br />

42 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


oluşturulmasına öncülük ediyor, ihracatçılarımızı<br />

geleceğe hazırlıyoruz. Bu doğrultuda ziyaret<br />

gerçekleştirdiğimiz her iki ülkeye yönelik ticaretimiz<br />

de her geçen gün artıyor ve ihracatta güzel sonuçlar<br />

alıyoruz. Yeni görüşmelerimiz neticesinde bunun<br />

ilerleyen süreçte daha da artacağını düşünüyoruz”<br />

dedi.<br />

Türk üreticisinin gücü yeni pazarlarda hissedilecek<br />

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri<br />

İhracatçılar Birliği, ihracat pazarlarını genişletmek<br />

ve mevcut pazarlarda etkinliğini artırmak için tüm<br />

hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Birlik, Ticaret<br />

Bakanlığı’nın koordinasyonu ve İstanbul İhracatçı<br />

Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonuyla İslam<br />

İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Stratejisi kapsamında<br />

ilk ziyaretini Batı Afrika’nın parlayan yıldızları<br />

arasında yer alan ve istikrarlı ticaret hacimleriyle<br />

dikkatleri üzerine çeken Moritanya ve Senegal’e<br />

gerçekleştirdi. Hedef ihracat pazarları açısından<br />

Afrika coğrafyası verimli bir ticaret ortamı vaat<br />

ederken, gerçekleşen ticaret heyeti organizasyonu<br />

üzerine konuşan Güleç, “Moritanya ve Senegal<br />

Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden. Bölgeye<br />

yönelik ticari faaliyetlerimiz her geçen gün artıyor.<br />

Senegal’e 2022’de 637 milyon dolar, Moritanya’ya da<br />

208 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Her iki ülke<br />

de Türk ürünlerini seven ve bize sıcakkanlı yaklaşan<br />

ülkeler. Biz de mobilya, kağıt ve orman ürünleri<br />

sektörü olarak pazarda daha çok yer edinmek adına<br />

çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik, bu görüşmelerin<br />

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç<br />

sonuçlarını <strong>2024</strong> yılında pozitif bir şekilde almayı<br />

bekliyoruz. Senegal ve Moritanya hem coğrafi<br />

konumları hem de liman olanakları ile dikkat çeken<br />

ülkeler. İşin bu tarafından baktığımızda bölgeye<br />

yönelik ticaretimizde önemli bir iş birliği merkezi<br />

olması da mümkün. Ayrıca Türk Hava Yolları’nın<br />

Dakar’a karşılıklı yolcu ve kargo seferlerinin olması<br />

da bölgeye lojistiğimizi kolaylaştıracak unsurlardan<br />

bir tanesi. İlerleyen süreçte Senegal ve Moritanya<br />

üzerinden bölgeye ihracatımızın hacimsel olarak<br />

büyümesini bekliyor ve bunun gerçekleşmesi<br />

için yoğun faaliyetler yürütüyoruz. Ziyaretlerimiz<br />

sırasında bizlere destek olan; Türkiye Cumhuriyeti<br />

Dakar Büyükelçimiz Sayın Hatice Nur Sağman’a,<br />

Dakar Ticaret Odası Başkanı Sayın Abdoulaye Sow’a,<br />

Türkiye – Senegal İş Konseyi Başkanı Sayın Momar<br />

Diouf’a organizasyonumuza kıymetli katkılarından<br />

ötürü teşekkür ediyoruz,” dedi.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

43


Furniture, paper and forestry products<br />

industry turned its export route to Afrika<br />

Istanbul Furniture, Paper and Forestry Products<br />

Exporters’ Association, which carries to expand<br />

the export markets dominated by its industries and<br />

to increase the export amounts achieved, carried<br />

out the “Mauritania - Senegal General Trade<br />

Delegation” event with the coordination of the<br />

Ministry of Trade and the organization of the General<br />

Secretariat of Istanbul Exporters’ Associations. The<br />

country visits and negotiations held within the scope<br />

of the Organisation of Islamic Cooperation Countries<br />

Strategy were very succesful.<br />

The furniture, paper and forestry products industry,<br />

which improves its design and product quality day<br />

by day and looks beyond with new investments,<br />

aims to increase its export capacity by delivering<br />

its products to new markets. Istanbul Furniture,<br />

Paper and Forestry Products Exporters’ Association,<br />

which paves the way for the industries included to<br />

increase their market shares by strengthening their<br />

presence in the international arena, carried out the<br />

“Mauritania - Senegal General Trade Delegation”<br />

event with the coordination of the Ministry of Trade<br />

and the organization of the General Secretariat of<br />

Istanbul Exporters’ Associations. The event was<br />

attended by Ahmet Güleç, Deputy President of the<br />

Turkish Exporters’ Association (TİM), representing<br />

the Turkish Exporters’ Assembly (TİM) as the head<br />

of the delegation, and Kazım Taycı, Chairman of the<br />

Board of Directors of the Istanbul Cereals, Pulses,<br />

Oil Seeds and Products Exporters’ Association,<br />

representing the Istanbul Exporters’ Association<br />

General Secretariat. “Mauritania - Senegal General<br />

Trade Delegation” organisation was attended by<br />

exporters from 10 different industries. Ahmet<br />

Güleç, Vice President of the Turkish Exporters’<br />

Association (TİM), said: “All the countries we will<br />

visit in the Organisation of Islamic Cooperation<br />

44 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Countries Strategy coordinated by our Ministry<br />

of Trade are countries with which we have good<br />

bilateral relations from past to present. In this<br />

context, we organized a trade delegation visit to<br />

Mauritania and Senegal together with our exporter<br />

companies. Our meetings were very efficient. As the<br />

Turkish Exporters Assembly, which celebrates its<br />

30th anniversary this year, we lead the creation of<br />

macro and sectoral export strategies and prepare<br />

our exporters for the coming years. Accordingly, our<br />

trade with both countries we visited is increasing day<br />

by day and we are getting good results in exports. As<br />

a result of our new meetings, we think this will be<br />

going to further in the upcoming period,” he said.<br />

The potential of Turkish producers will be realised<br />

in the new markets<br />

Istanbul Furniture, Paper and Forestry Products<br />

Exporters’ Association continues to carry out its<br />

activities at full speed in order to expand its export<br />

markets and increase its efficiency in existing<br />

markets. Association made its first visit to Mauritania<br />

and Senegal, which are among the shining stars<br />

of West Africa and attract great interest with their<br />

stable trade capacities, within the scope of the<br />

Organization of Islamic Cooperation Countries<br />

Strategy under the coordination of the Ministry of<br />

Trade and the organisation of the General Secretariat<br />

of Istanbul Exporters’ Associations.<br />

While the African geography promises a productive<br />

trade environment in terms of target export<br />

markets, Güleç, speaking on the trade delegation<br />

organisation, said, “Mauritania and Senegal are<br />

among the most important countries of the African<br />

continent. Our commercial activities for the region<br />

are increasing day by day. We exported 637 million<br />

dollars to Senegal in 2022 and 208 million dollars<br />

to Mauritania. Both countries love Turkish products<br />

and approach us warmly. As the furniture, paper<br />

and forestry products industry, we have held various<br />

negotiations in order to get more place in the<br />

market, and we expect to receive the results of these<br />

negotiations in a positive way in <strong>2024</strong>. Senegal and<br />

Mauritania are countries that attract attention with<br />

their geographical location and port opportunities.<br />

When we look at this side of the business, it is also<br />

possible to be an important cooperation centre in<br />

our trade towards the region. In addition, the fact<br />

that Turkish Airlines has reciprocal passenger and<br />

cargo flights to Dakar is one of the factors that<br />

will facilitate our logistics to the region. We expect<br />

our exports to the region through Senegal and<br />

Mauritania to expand in terms of capacity in the<br />

coming period and we are carrying out intensive<br />

activities to achieve this. We would like to thank<br />

Hatice Nur Sağman, Ambassador of the Republic of<br />

Turkey in Dakar, Mr. Abdoulaye Sow, President of the<br />

Dakar Chamber of Commerce, and Mr. Momar Diouf,<br />

President of the Turkey - Senegal Business Council<br />

for their precious contributions to our organisation.”<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

45


DOMOTEX asia/CHINAFLOOR<br />

<strong>2024</strong>’ten doğa teması<br />

cadex, mimarlar ve tasarımcılar topluluğuna daha fazla iş fırsatı sunacak.<br />

Doğa, 28-30 Mayıs tarihleri arasında Şangay’da<br />

26. edisyonunu açacak olan DOMOTEX asia/<br />

CHINAFLOOR <strong>2024</strong>’ün öne çıkan konusu olacak.<br />

Zemin kaplama endüstrisi, gelişen tüketicilerin<br />

ihtiyaçları ve yaşam tarzı trendleri doğrultusunda<br />

sürekli olarak dönüşüme uğruyor. Sürdürülebilirlik<br />

yaklaşımı sektörün odak noktası haline geldi.<br />

Aynı zamanda tüketicilerin malzeme seçimine,<br />

sade ve pratik tasarımlara olan ilgisi de, zemin<br />

kaplama üretimini oldukça etkiliyor. Uzun zamandır<br />

yeniliklerle tanınan Çinli ve Asyalı zemin kaplama<br />

üreticileri, bu değişikliklere uygun şekilde yanıt<br />

vermeye devam ediyor ve pazarlara en yeni yaşam<br />

tarzı trendlerini karşılayan ve aynı zamanda çevre<br />

koruma standartlarına tam olarak uyan harika<br />

ürünler sunuyor.<br />

“Doğayla Yaşa”, zemin kaplama şirketlerinin sürekli<br />

değişen talebe nasıl ayak uydurduğunu göstermek<br />

için bu yıl başlatılan yeni kampanya. Ürünleri yeşil<br />

ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olan<br />

ve en son yaşam tarzı ve tüketim trendlerine güçlü<br />

bir vurgu yapan markalar için, özel hedefli ziyaretçi<br />

rehberliği sunacak. İzleyicilerin bu başarılara ilk<br />

elden tanıklık etmelerine ve deneyimlemelerine<br />

rehberlik etmek amacıyla seçilen bu firmaların<br />

stantları “Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gerekenler”<br />

olarak etiketlenecek.<br />

46 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


PVC’nin önde gelen isimlerinden LX Hausys’in Çin<br />

Satış Genel Müdürü Jerry Song şöyle konuştu:<br />

“Doğa, insanlık ve çevre her zaman temel<br />

değerlerimiz olmuştur ve bunlar DOMOTEX asia<br />

<strong>2024</strong>’teki ‘Doğayla Birlikte Yaşa’ tanıtım felsefesiyle<br />

örtüşmektedir.” Güney Koreli zemin kaplama<br />

üreticisi Song: “Sürdürülebilir ürünlerin bizi daha<br />

iyi ve daha ileri bir geleceğe yönlendirebileceğine<br />

her zaman inanıyoruz. Bu yılki fuarda ürünlerimizin<br />

başarılı bir şekilde sergilenmesini sabırsızlıkla<br />

bekliyoruz. Markamız sürekli olarak yenilik yapıyor<br />

ve müşterilerimiz için doğayla ve insan sağlığıyla<br />

sinerji ve uyum içinde keyifli bir yaşam alanı için<br />

çabalıyor” dedi.<br />

Doğa ile tasarım – by cadex<br />

Cadex, 2016’daki ilk lansmanından bu yana<br />

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR’un ayrılmaz bir<br />

parçası oldu. Bu ortak konumlu etkinlik, mimari<br />

ve tasarımla ilgili teşvik edici sergiler ve içerikler,<br />

bir kolektif görevi görüyor. 2023 yılında Cadex, 7<br />

ülkeden 14 tanınmış tasarımcı ve mimardan oluşan<br />

bir izleyici kitlesiyle bilgi ve fikir alışverişinde<br />

bulundu.<br />

Bunlar arasında İtalya’dan Studio Marco Piva<br />

(SMP) ve Vudafieri Saverino Partners (VSP), Şangay<br />

merkezli ödüllü bir mimari ve iç tasarım uygulaması<br />

olan More Design Office (MDO), Hindistan’dan<br />

Architect and Interiors Magazine ve çok daha<br />

fazlası yer alıyor. Material Matters, ziyaretçilerin<br />

yüzlerce olağanüstü yenilikçi yapı malzemesi<br />

örneğine, etkileşimli kurulumlara ve seçilmiş<br />

tasarım senaryolarına daha yakından bakabileceği<br />

cadex’in içinde bir sergi alanı olarak bu yıl tekrar<br />

geri dönecek. Material Matters’ın küratörlüğünü,<br />

Londra ve Şanghay’da ofisleri bulunan, gelecek vaat<br />

eden iki Şangaylı tasarımcı tarafından 2015 yılında<br />

kurulan avangart tasarım stüdyosu GREATER DOG<br />

ARCHITECTS üstleniyor<br />

Salon 5.2’de (ahşap döşemeye ayrılmış) 600 m2’nin<br />

üzerinde bir alanda yer alan Cadex, bu yılın odak<br />

noktası DOĞA ve sürdürülebilirlik ile en son yenilik<br />

ve tasarımlara verilen önemin gösterecek. “Doğayla<br />

Tasarım”, fuarın ilk günü olan 28 Mayıs’ta cadex’te<br />

gerçekleşecek ve uluslararası mimarlık ve tasarım<br />

camiasından ünlü açılış konuşmacılarından oluşan<br />

bir panelin yer alacağı günlük bir program olacak.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

47


Nature at the heart of DOMOTEX<br />

asia/CHINAFLOOR <strong>2024</strong><br />

cadex continues to create more business opportunities for flooring<br />

companies among architects and designers’ community.<br />

Nature will take centre stage as the highlight of<br />

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR <strong>2024</strong>, which will open<br />

its 26th edition in Shanghai from 28th to 30th of<br />

May. The flooring industry is being continuously<br />

transformed by the evolving consumers’ needs<br />

and lifestyle trends. The sustainability approach<br />

has become industry’ focus. At the same time,<br />

the consumers’ attention towards the choice of<br />

materials as well simple and practical designs<br />

are also heavily impacting the flooring production.<br />

Long known for innovations, the Chinese and Asian<br />

flooring manufacturers keep responding to these<br />

changes accordingly, bringing to the markets<br />

amazing products, that satisfy the latest lifestyle<br />

trends, while fully adhere to the environmental<br />

protection standards.<br />

”Live with Nature” is the newly launched campaign<br />

for this year, created to showcase how the flooring<br />

companies are keeping up with the ever-changing<br />

demand. It will offer particular exposure and<br />

targeted visitor guidance for the brands whose<br />

products align with the green and sustainable<br />

development objectives and place a strong emphasis<br />

on the latest lifestyle and consumption trends. The<br />

stands of these selected companies will be labeled<br />

as “Must-Visit”, with the purpose to guide the<br />

audience into witnessing and experiencing these<br />

achievements first hand.<br />

“Nature, humanity, and environment have always<br />

been our core values, which coincide with the<br />

promotional philosophy of the ‘Live, With Nature’<br />

48 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


at DOMOTEX asia <strong>2024</strong>.” - said Jerry Song, China<br />

General Manager of Sales at LX Hausys, leading<br />

PVC flooring manufacturer from South Korea. “We<br />

always believe that sustainable products can guide<br />

us towards a better and further future. We look<br />

forward to a successful showcase of our products at<br />

the show this year. Our brand has been constantly<br />

innovating and striving to create an enjoyable living<br />

space for customers, in synergy and harmony with<br />

nature and human wellbeing.” concluded Song.<br />

Worldwide flooring buyers can now scout among the<br />

participating companies and the products they will<br />

bring at the show and schedule meetings in advance.<br />

DESIGN WITH NATURE – by cadex<br />

Since its first launch in 2016, cadex has been an<br />

integral part of DOMOTEX asia/CHINAFLOOR. This<br />

co-located event acts as a collective of architecture<br />

and design-related stimulating creative displays and<br />

content, networking events, interactive activities and<br />

much more. In 2023, Cadex invited 14 well-known<br />

designers from 7 countries, who exchanged their<br />

know-how and opinions with an audience of over<br />

400 designers and architects coming from all over<br />

China and beyond. The design community is a very<br />

influential channel for the flooring brands in China.<br />

These events allow for a deeper interaction between<br />

DOMOTEX asia exhibitors and this important group<br />

of visitors<br />

Located in Hall 5.2 (dedicated to wood flooring) in<br />

a space of over 600sqm, the focus for Cadex <strong>2024</strong><br />

is again the NATURE and the emphasis on the<br />

sustainability and latest innovations and designs.<br />

“Design with Nature” is a full day conference that<br />

will take place inside cadex on the first day of the<br />

show, May 28th and will see a panel of renowned<br />

keynote speakers from the international architecture<br />

and design community. These include Studio Marco<br />

Piva (SMP) and Vudafieri Saverino Partners (VSP)<br />

from Italy, More Design Office (MDO) an awardwinning<br />

architecture and interior design practice<br />

based in Shanghai, Architect and Interiors Magazine<br />

from India and many more. Material Matters will<br />

return again this year as a display area inside cadex,<br />

where visitors can get a closer look to hundreds of<br />

outstanding innovative building materials samples,<br />

interactive installations, and curated design<br />

scenarios. Material Matters is curated by GREATER<br />

DOG ARCHITECTS, an avant-garde design studio with<br />

offices in London and Shanghai, founded in 2015 by<br />

two young promising Shanghainese designers.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

49


“Heimtextil büyük bir katılımla sona erdi. Messe<br />

Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun,<br />

<strong>2024</strong>’te alan, katılımcı ve ziyaretçi sayısındaki artış<br />

şunu açıkça ortaya koyuyor: ev ve kontrat tekstilleri<br />

için lider ticaret fuarı büyüme yolunda ilerliyor<br />

ve sürdürülebilir ve yapay zekâ odaklı bir tekstil<br />

endüstrisi için yeni standartlar belirliyor,” dedi.<br />

Heimtextil’den<br />

sektöre yeni<br />

standartlar<br />

Karar vericilerle yeni bağlantılar, küresel iş<br />

fırsatları ve dünya çapında ziyaretçi akışı: Heimtextil<br />

<strong>2024</strong>, yaklaşık 130 ülkeden 46.000 ziyaretçi[1] ve<br />

60 ülkeden 2.838 katılımcı ile yüzde 25 büyüme<br />

ile sona erdi. Ziyaretçi sayısındaki artışla birlikte<br />

fuar, ülke çapındaki demiryolu grevleri ve bölgesel<br />

gösteriler nedeniyle zorlu seyahat koşullarının<br />

üstesinden geldi. Uluslararası alıcıların yeni Halı<br />

ve Kilim ürün segmentinin kalitesi ve çeşitliliğine<br />

verdiği tepki çok büyük oldu. Heimtextil, çok sayıda<br />

konuşma, tur ve atölye çalışmasında önümüzdeki<br />

on yılların en önemli iki ana konusuna da odaklandı:<br />

sürdürülebilir üretim & eylem ile yapay zeka. Ev ve<br />

kontrat tekstilleri için önde gelen ticaret fuarında,<br />

dönüşümler her zamankinden daha yoğun bir<br />

şekilde deneyimlenebildi.<br />

Kıtalararası gücü ile Heimtextil <strong>2024</strong>, Messe<br />

Frankfurt için rekor bir yılın temelini attı. Yaklaşık<br />

130 ülkeden 46.000 alıcı, döşemelik ve dekoratif<br />

kumaşlar, yatak ve banyo tekstilleri, şilteler,<br />

fonksiyonel tekstiller ve halılardan duvar kağıtları,<br />

dış mekân kumaşları, suni deri, perdeler, elyaflar,<br />

iplikler, uyku sistemleri ve dekoratif yastıklara<br />

kadar küresel tekstil pazarına katılma fırsatı buldu.<br />

Ülke çapındaki demiryolu grevlerine rağmen, bu<br />

fuarda ziyaretçi sayısında artış kaydedildi ve 60<br />

ülkeden 2.838 katılımcı ile bir önceki yıla kıyasla<br />

katılımcı sayısında yüzde 25’lik bir artış sağlandı:<br />

Fuara katılım ulusal ve uluslararası<br />

düzeyde artıyor<br />

Heimtextil, katılımcı tarafındaki uluslararasılık<br />

seviyesini yüzde 95’e yükseltmeyi başardı. İlk on<br />

katılımcı ülke Çin, Hindistan, Türkiye, Pakistan,<br />

İtalya, Almanya, İspanya, Portekiz, İngiltere ve<br />

Hollanda oldu. Belçika, Bulgaristan, Çin, Hindistan,<br />

Japonya, Polonya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, ABD ve<br />

Mısır’dan katılımcı sayısında artış oldu. Ziyaretçi<br />

tarafında ise Çin, Almanya, Hindistan, Japonya,<br />

Hırvatistan, Makedonya, Pakistan, Slovakya ve<br />

Kıbrıs’tan daha fazla ziyaretçi geldi. Alman ticari<br />

ziyaretçilerin sayısı yaklaşık yüzde on oranında<br />

artmıştır.<br />

Memnuniyet ve ziyaretçi kalitesinde önemli artış<br />

<strong>2024</strong> yılında ziyaretçi memnuniyeti hem ulusal<br />

hem de uluslararası düzeyde ortalama yüzde 93’e<br />

yükselmiştir - özellikle de sunulan imkanların<br />

genişliği ve derinliği konusunda. Alman ticari<br />

ziyaretçiler arasında genel memnuniyet yüzde yedi<br />

puan artarak yüzde 88’e yükseldi. Tüm ziyaretçilerin<br />

yüzde 90’ından fazlası ticari fuar hedeflerine ulaştı.<br />

Katılımcılar da artan ziyaretçi kalitesi ve satın alma<br />

yetkinliğinden etkilendi: alıcılar arasında üst düzey<br />

karar vericilerin oranı yüzde altı puan artarak yüzde<br />

78’e yükseldi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 80’i ticari<br />

fuar hedeflerine ulaştı.<br />

Yeni Halı ve Kilim ürün segmenti için parlak<br />

bir başlangıç<br />

Yeni Halı ve Kilim segmentinin lansmanı tam bir<br />

başarıydı. Küresel halı endüstrisi ilk kez tek bir<br />

salonda bir araya geldi ve aralarında Frankfurt’ta<br />

ilk kez veya uzun bir aradan sonra stant açan çok<br />

sayıda uluslararası pazar lideri de vardı:<br />

“Frankfurt’taki ilk fuarımızda bilinçli olarak tüm<br />

koleksiyonumuzu sunduk ve bunun doğru bir<br />

strateji olduğu ortaya çıktı. Standımıza katılım<br />

yüksekti ve Avrupa’dan denizaşırı ülkelere, Asya’dan<br />

İskandinavya’ya kadar pek çok yeni küresel<br />

bağlantı kurduk,” diyor Belçika’nın önde gelen<br />

markalarından Ragolle Rugs’ın CEO’su Katrien<br />

Vandenbroucke.<br />

“Geri döndük çünkü yeni konseptte potansiyel<br />

gördük. Ve söylemeliyim ki, hoş bir sürprizle<br />

karşılaştık,” diye özetliyor yüksek kaliteli el yapımı<br />

50 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


halıları temsil eden Hint şirketi The Rug Republic’in<br />

E-Ticaret Direktörü Raghav Gupta.<br />

“Yeni bir ortak görünüm isteği sektörden geldi ve<br />

Frankfurt ikna edici oldu” Mısırlı Oriental Weavers<br />

Group gibi katılımcılar geleceğe bakıyor.<br />

“Yeni konsept bizi tamamen ikna etti. Salon<br />

en başından beri çok güzel ve sektörümüz için<br />

mükemmel bir platform oldu. Şimdi bunu birlikte<br />

ileriye götürme zamanı. Her halükarda, 2025’te<br />

Carpets & Rugs’ta olacağımızı ve çok daha büyük<br />

bir standla yer alacağımızı şimdiden biliyoruz,” diyor<br />

OWG iştiraki Mac Carpet’in İhracat Satış Müdürü<br />

Ahmed El Gamal.<br />

Tekstil ürün tasarımında yapay zekadan<br />

ölçeklenebilir sürdürülebilir çözümlere<br />

Yapay zekâ ve sürdürülebilirlik gibi dönüşümler<br />

daha önce hiç bu kadar yoğun bir şekilde<br />

Heimtextil’in merkezinde yer almamış ve temel<br />

teknolojiye geleceğe yönelik bir yaklaşım için<br />

etkili kaldıraçlar sunmamıştı. Fuar, <strong>2024</strong> yılında<br />

ilk kez yapay zekanın tekstil uygulamalarına ve<br />

geri dönüştürülmüş tekstil atıklarını yeni ipliklere<br />

dönüştürmek için yapay zekâ kontrollü ayıklama<br />

kullanımına ilişkin büyüleyici bilgiler sundu.<br />

Trend alanında, ziyaretçilerin tekstil tasarım<br />

fikirleri de ChatGPT-4 ve Midjourney gibi araçlar<br />

kullanılarak interaktif istasyonlarda hayata geçirildi.<br />

Buna ek olarak, Heimtextil bir kez daha son<br />

teknoloji sürdürülebilir üretim ve eylemi somut hale<br />

getirdi. Ana temas noktalarından biri Heimtextil<br />

Trends with New Sensitivity idi: Konsept, tekstil<br />

endüstrisinin devam eden dönüşümüne odaklandı<br />

ve pazara hazır ve ölçeklenebilir çok sayıda çözüm<br />

sundu. Örneklerden biri, kendi geliştirdiği renk<br />

pigmentleri ile oda sıcaklığında boyamaya olanak<br />

sağlayan Ever Dye şirketiydi.Öte yandan Variant<br />

3D, desen oluşturmadan abajur gibi karmaşık<br />

şekilleri bile üretmek için kullanılabilen yapay zeka<br />

güdümlü örgü yazılımı sunuyor. Econogy programı,<br />

Finder, Talks, Tours ve Econogy Hub ile döngüsel<br />

yaklaşımların tüm çok yönlülüğünü, sertifikaların<br />

uygunluğunu ve tekstil malzemeleri için olası<br />

uygulamaları gösteren daha fazla merkezi içerik<br />

formatı sundu. Finder’da listelenen katılımcılar,<br />

sürdürülebilirliğin bütünsel deneyimine katkıda<br />

bulundu: “Çok sayıda müşteriyle tanıştık ve<br />

Heimtextil <strong>2024</strong>’ten çok memnunuz. Neredeyse tüm<br />

önemli iş ortaklarımız burada. Sürdürülebilirlik<br />

gözle görülür şekilde değişen bir konu. İnsanlar<br />

eskiden geri dönüşümden bahsediyordu, ancak<br />

bugün yenilenebilir enerjilerden süreçlerin<br />

derinliklerine, ham maddelere ve işleme<br />

yöntemlerine kadar uzanan bütünsel bir yaklaşım<br />

olarak ele alınıyor,” dedi.<br />

“Heimtextil <strong>2024</strong>’te DecoTeam’in bir parçası<br />

olarak yeni koleksiyonlarımızı göz alıcı bir şekilde<br />

sunabildik. Sürdürülebilirlik Alfred Apelt GmbH<br />

için önemli bir rol oynamaktadır. Heimtextil’deki<br />

Econogy Finder’da sürdürülebilir ürünlerin<br />

tedarikçisi olarak listelenmiş olmaktan büyük<br />

mutluluk duyuyoruz,” diyor Alfred Apelt GmbH Satış<br />

Müdürü ve İş Geliştirme Sebastian Ihling.<br />

2025’e Bakış: Studio Urquiola ile ortaklık<br />

duyuruldu<br />

Heimtextil, 2025 yılı için en önemli ve etkili<br />

uluslararası tasarım stüdyolarından biriyle<br />

ortaklık kurduğunu duyuruyor: Studio Urquiola.<br />

Yaklaşan Heimtextil 2025 için sürükleyici ve<br />

benzersiz bir tasarım deneyimi sağlayacak<br />

öncü bir enstalasyon planlanıyor. Bu iş birliği<br />

ile Milano merkezli tasarım stüdyosu ve ev ve<br />

kontrat tekstilleri için önde gelen ticaret fuarı,<br />

tüm tekstil endüstrisinde yenilik, sürdürülebilirlik<br />

ve tasarıma olan ortak bağlılıklarını vurguluyor.<br />

Gelecek Heimtextil 14-17 Ocak 2025 tarihleri<br />

arasında düzenlenecektir.<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

51


Heimtextil ends<br />

with an increase in<br />

exhibitors, a plus<br />

in visitors and sets<br />

new standards for<br />

a sustainable and<br />

AI-driven textile<br />

industry<br />

New contacts with decision-makers, global<br />

business opportunities and worldwide streams<br />

of visitors: Heimtextil <strong>2024</strong> ended with 46,000<br />

visitors[1] from around 130 nations and 2,838<br />

exhibitors from 60 nations with 25 per cent growth.<br />

With a plus in visitors, the show overcame difficult<br />

travel conditions due to nationwide rail strikes<br />

and regional demonstrations. The response from<br />

international buyers to the quality and variety of<br />

the new Carpets & Rugs product segment was<br />

overwhelming. In numerous talks, tours and<br />

workshops, Heimtextil as well focused on two<br />

of the most important key topics of the coming<br />

decades: sustainable production and action as well<br />

as artificial intelligence. At the leading trade fair for<br />

home and contract textiles, transformations could<br />

be experienced more intensively than ever before.<br />

With intercontinental strength, Heimtextil <strong>2024</strong><br />

laid the foundation for a record year for Messe<br />

Frankfurt. 46,000 buyers from around 130 nations<br />

took the opportunity to participate in the global<br />

textile market - from upholstery and decorative<br />

fabrics, bed and bathroom textiles, mattresses,<br />

functional textiles and carpets to wallpapers,<br />

outdoor fabrics, artificial leather, curtains, fibres,<br />

yarns, sleeping systems and decorative cushions.<br />

Despite nationwide rail strikes, this edition recorded<br />

a plus in visitor numbers and, with 2,838 exhibitors<br />

from 60 nations, a 25 per cent increase in exhibitor<br />

numbers compared to the previous year’s event:<br />

“Heimtextil ends with overwhelming participation.<br />

The increase in space, exhibitors and visitors in <strong>2024</strong><br />

makes the following clear: the leading trade fair for<br />

home and contract textiles remains on course for<br />

growth - and sets new standards for a sustainable<br />

and AI-driven textile industry”, says Detlef Braun,<br />

Member of the Executive Board of Messe Frankfurt.<br />

Outstanding intercontinentality: participation<br />

grows nationally and internationally<br />

Heimtextil achieved an increase in the level of<br />

internationality on the exhibitor side to 95 per cent.<br />

The top ten exhibiting countries were China, India,<br />

Turkey, Pakistan, Italy, Germany, Spain, Portugal,<br />

Great Britain and the Netherlands. There was an<br />

increase in the exhibitor numbers from Belgium,<br />

Bulgaria, China, India, Japan, Poland, Sweden, the<br />

Czech Republic, the USA and Egypt. On the visitor<br />

side, more visitors came from China, Germany,<br />

India, Japan, Croatia, Macedonia, Pakistan, Slovakia<br />

and Cyprus. The number of German trade visitors<br />

increased by around ten per cent.<br />

Significant increase in satisfaction and visitor<br />

quality<br />

In <strong>2024</strong>, visitor satisfaction rose to an average of<br />

93 per cent both nationally and internationally<br />

- particularly with the breadth and depth of the<br />

offering. Among German trade visitors, overall<br />

satisfaction rose by seven percentage points<br />

to 88 per cent. Over 90 per cent of all visitors<br />

achieved their trade fair goals. Exhibitors were<br />

also impressed by the increased visitor quality and<br />

buying competence: the proportion of top decisionmakers<br />

among buyers rose by six percentage points<br />

to 78 per cent. Around 80 per cent of exhibitors<br />

achieved their trade fair goals.<br />

54 DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong>


Brilliant start for new Carpets & Rugs<br />

product segment<br />

The launch of the new Carpets & Rugs segment was<br />

a complete success. For the first time, the global<br />

carpet industry presented together in one hall,<br />

including numerous international market leaders<br />

who exhibited in Frankfurt for the first time or after<br />

a long time - with overwhelming satisfaction:<br />

“For our debut here in Frankfurt, we deliberately<br />

presented our entire collection, which turned<br />

out to be the right strategy. The stand was well<br />

attended throughout and we made many new global<br />

contacts - from Europe to overseas, from Asia to<br />

Scandinavia,” says Katrien Vandenbroucke, CEO of<br />

Ragolle Rugs, one of Belgium’s leading brands.<br />

“We came back because we saw potential in the<br />

new concept. And I have to say, we were more than<br />

pleasantly surprised,” summarises Raghav Gupta,<br />

Director of E-Commerce at the Indian company<br />

The Rug Republic, which stands for high-quality<br />

handmade rugs.The wish for a new joint appearance<br />

came from the industry - and Frankfurt was<br />

convincing. Exhibitors such as the Egyptian Oriental<br />

Weavers Group are looking to the future:<br />

“We are completely convinced by the new concept.<br />

The hall has turned out beautifully from the very<br />

start, a perfect platform for our industry. Now it’s<br />

time to take it forward together. In any case, we<br />

already know that we will be at Carpets & Rugs in<br />

2025 - and with a significantly larger stand,” says<br />

Ahmed El Gamal, Export Sales Manager of OWG<br />

subsidiary Mac Carpet.<br />

From AI in textile product design to scalable<br />

sustainable solutions<br />

Never before have transformations such as artificial<br />

intelligence and sustainability been so intensively<br />

at the center of Heimtextil and presented effective<br />

levers for a future-oriented approach to key<br />

technology. For the first time in <strong>2024</strong>, the trade<br />

fair provided fascinating insights into the textile<br />

application of artificial intelligence and the use<br />

of AI-controlled sorting to refine recycled textile<br />

waste into new yarns. In the trend space, visitors’<br />

textile design ideas were also brought to life at<br />

interactive stations using tools such as ChatGPT-4<br />

and Midjourney.<br />

the other hand, offers AI-driven knitting software<br />

that can be used to produce even complex shapes<br />

such as lampshades without creating patterns.<br />

The Econogy program offered further central<br />

content formats, with Finder, Talks, Tours and the<br />

Econogy Hub demonstrating all the versatility of<br />

circular approaches, the relevance of certificates<br />

and possible applications for textile materials. The<br />

exhibitors listed in the Finder contributed to the<br />

holistic experience of sustainability:<br />

„We have met many customers and are very happy<br />

with Heimtextil <strong>2024</strong>. Almost all of our important<br />

business partners are here. Sustainability is a topic<br />

that is noticeably changing. People used to talk about<br />

recycling, but today it is being taken up as a holistic<br />

approach that extends from renewable energies<br />

deep into the processes to the raw materials and<br />

processing methods“, said Mevlut Baydar, Chief<br />

Sales Officer (CSO), Vanelli Tekstil San.<br />

“At Heimtextil <strong>2024</strong>, we were able to present our<br />

new collections in an eye-catching way as part of the<br />

DecoTeam. Sustainability plays an important role<br />

for the Alfred Apelt GmbH. We are delighted that we<br />

were listed in the Econogy Finder at Heimtextil as<br />

a supplier of sustainable products,” said Sebastian<br />

Ihling, Sales Manager and Business Development at<br />

Alfred Apelt GmbH.<br />

Outlook for 2025: partnership with Studio<br />

Urquiola announced<br />

For 2025, Heimtextil is announcing a partnership<br />

with one of the most important and influential<br />

international design studios: Studio Urquiola.<br />

A pioneering installation is planned for the upcoming<br />

Heimtextil 2025, which will enable an immersive and<br />

unique design experience. With this collaboration,<br />

the Milan-based design studio and the leading trade<br />

fair for home and contract textiles are emphasizing<br />

their joint commitment to innovation, sustainability<br />

and design in the entire textile industry. Heimtextil<br />

will be held from 14 to 17 January 2025.<br />

In addition, Heimtextil once again made stateof-the-art<br />

sustainable production and action<br />

tangible. One of the main points of contact were the<br />

Heimtextil Trends with New Sensitivity: the concept<br />

focused on the ongoing transformation of the textile<br />

industry and presented numerous market-ready and<br />

scalable solutions. One example was the company<br />

Ever Dye, whose self-developed color pigments<br />

enable dyeing at room temperature. Variant 3D, on<br />

DECOR • <strong>Mart</strong> - <strong>Nisan</strong> <strong>2024</strong><br />

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!