Podróże małe i duże. - Puls UM

pulsum.pl

Podróże małe i duże. - Puls UM

TEMAT NUMERU:

Anatomia intuicji

Mówi się, że kobiety posiadają bardziej rozwiniętą intuicję niż mężczyźni. Panowie natomiast

są skupieni raczej na czysto racjonalnym, logicznym myśleniu. Czy jednak słusznie?

Czy intuicja w ogóle zależy od płci, inteligencji, uczuciowości czy jakiegokolwiek innego

czynnika? Czym jest? Jak się wykształciła i do czego jest przydatna? Zastanówmy się, czy

my sami, studenci, możemy rozwijać nasze intuicyjne umiejętności i w jakim celu...

Co to jest intuicja?

Wbrew obiegowej opinii, znaczenie słowa „intuicja”

nie odnosi się jedynie do procesu emocjonalnego. Jest to,

łącznie z procesem fizycznym i intelektualnym, poziom

poprawnie pojmowanej intuicji. Jest to proces myślowy,

który poprzez użycie dostępnych szablonów i znanych zależności,

podświadomie „dopasowuje” daną sytuację, odpowiednio

ją klasyfikując, i doprowadza do swego rodzaju

„przebłysku myślowego”, pozwalającego podjąć, jak się

w większości przypadków później okazuje, słuszną decyzję.

Etymologia słowa „intuicja” jest dwojaka: w pierwotnym

znaczeniu wywodzi się z łacińskiego intueri

(przyglądać się, obserwować), natomiast w dzisiejszym

rozumieniu, ze średniowiecznej łaciny intuitio (przebłysk,

przeczucie). Samo pojęcie zawiera w sobie różnorakie

typy: od odkrywczej, poprzez twórczą, wartościującą,

operacyjną, aż do przewidywawczej. W poszczególnych

podrozdziałach postaram się przytoczyć najciekawsze cechy

niektórych rodzajów intuicji.

To, co cenią pracodawcy – kreatywność.

Kreatywność i zdolność twórczego myślenia to zapewne

jedne z najbardziej pożądanych cech na dzisiejszym

rynku pracy. Potencjalny pracodawca XXI wieku

zazwyczaj bardziej ceni podwładnego, który ma zdolność

tworzenia idei i pomysłów na podstawie własnych przeczuć,

niż najlepszego analizatora procentowych danych,

jednakże pozbawionego polotu i umiejętności wyprzedzania

myślą faktów. Intuicjoniści w pracy to osoby o szerokim

spojrzeniu na świat, używający do jego opisywania

metafor, dysponujący szerokim polem uwagi wywodzącym

się z bardziej zmysłowego, niż w przypadku działania

racjonalistów, postrzegania. Popularna „burza mózgów”

jest typowym przykładem pracy intuicjonistów – z badań

wynika, że z dwóch grup, które na podstawie określonej

ilości danych miały podjąć decyzję, lepsze wyniki osiągała

ta, która robiła to w znacznie ograniczonym czasie, bez

namysłu. Okazuje się, że świadome i przemyślane przedsięwzięcia

z czasem okazywały się po prostu słabsze. Poza

tym, znakomita większość noblistów z dziedzin nauk ścisłych

lub medycyny twierdzi, że intuicja odegrała wielką

rolę w odniesieniu przez nich sukcesu.

Jaki z tego wniosek? Otóż, jeżeli mamy do wykonania

szczególnie trudne zadanie, najlepiej przed jego realizacją

się zrelaksować i pozwolić swoim myślom trochę

„pobłądzić”. Jeżeli do jego rozwiązania podejdziemy „na

obniżonym progu świadomości”, kierując się emocjami

i przeczuciami, możemy prawdopodobnie spodziewać

się w niedługim czasie bardziej wymiernych efektów,

niż gdyby miał to być proces pochłaniający nasze niemal

wszystkie siły witalne.

Z filozoficznego punktu widzenia…

Do podsumowania kilku kolejnych typów intuicji

niezbędne jest „otarcie się” o teorię francuskiego pisarza

i filozofa przełomu XIX i XX wieku, Henri’ego Bergsona.

Stworzył on pojęcie intuicjonizmu, które to zakłada,

że głównym narzędziem poznawania świata jest właśnie

intuicja i instynkt życiowy, będące odpowiednikami instynktu

zwierzęcego. Bergson założył, że prawa natury, ze

względu na irracjonalny pęd życia, są nieuchwytne i nie do

okiełznania przez rozum, a w pewien sposób odczytują je

i wyrażają jedynie co wrażliwsze emocjonalnie jednostki.

Idąc tym tropem, docieramy do punktu, w którym staje

się jasne, że w dzisiejszym świecie ludzka intuicja jest

zazwyczaj tłumiona przez typowo „rozumowe” podejście

do egzystencji. Pewne zdolności intuicyjne posiada każdy,

natomiast niejednemu z nas nieraz ciężko jest podążyć

za tzw. „porywem serca”, „przebłyskiem myślowym”

czy… (tu wstaw własne określenie wyżej wymienionego

zjawiska). Jednak, jak się okazuje, rozum zazwyczaj

kieruje nas przez skomplikowaną plątaninę stereotypów,

doświadczeń, interakcji międzyludzkich i tym podobnych

czynników, podczas gdy emocje wybierają drogę najprostszą.

„Intuicja to rozum, który się spieszy”. Może zatem nie

warto ignorować tych „błysków”, które raz na jakiś czas

mają tendencje do zaburzania tego, jakby się zdawało,

„trzeźwego” spojrzenia na świat.

Jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, to warto

wspomnieć o tzw. inteligencji społecznej. Jest to umiejętność

odczytywania nastrojów innych osób. Często po-

6

Gazeta Studentów

More magazines by this user
Similar magazines