CEM&TY; nr 1(8) - Lafarge

lafarge.pl

CEM&TY; nr 1(8) - Lafarge

ZRÓB TO Z LAFARGE

Układanie

kostki brukowej

Początkowo wykonywany z kamienia polnego lub ciosów kamiennych, bruk został w ostatnim dwudziestoleciu wyparty

przez betonową kostkę brukową. Na jej ciągle rosnącą popularność mają wpływ przede wszystkim walory użytkowe

i dekoracyjne, dostępność oraz komfort eksploatowania. Poniżej przypominamy jak prosto, szybko oraz profesjonalnie

ułożyć kostkę brukową.

Dobór materiałów i technologii

Rodzaj materiałów do wykonywania nawierzchni zależy od

przewidywanych (projektowych) warunków ich eksploatacji.

Im mniejsze obciążenie, tym delikatniejszą możemy

wykonać konstrukcję.

Produkowane są cztery typy kostki brukowej:

> grubość kostki 4 cm – przystosowana do

nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszych,

a także samochodów o wadze do 2 ton,

> grubość kostki 6 cm – ruch pieszy oraz

samochody o wadze do 3,5 tony,

> grubość kostki 8 cm – ruch samochodów

ciężarowych,

> grubość kostki 10 cm – intensywny ruch

ciężkich pojazdów mechanicznych.

Drugą, równie istotną kwestią jest wybór koloru oraz materiału,

z którego wykonano kostkę. Oferta rynkowa jest w tym

wypadku olbrzymia i tylko nasza fantazja oraz zasobność

portfela mogą stanowić ograniczenie.

Prace ziemne

Po wyborze interesującej nas kostki można przystąpić do

prac ziemnych. Ich głębokość uzależniona jest od przewidywanego

obciążenia ruchem. Wgłębienie od 15 do 20

cm stosuje się dla nawierzchni chodnikowych, natomiast

przy silnie obciążonych ciągach komunikacyjnych musi ono

wynosić co najmniej 50 cm.

Do prac ziemnych przy małych powierzchniach typu chodnik

bądź placyk w ogrodzie można użyć łopaty. W przypadku

wielkich powierzchni wykorzystuje się np. spycharko-ładowarki.

Dno wykopu musi być ukształtowane w sposób

odpowiadający powierzchni wraz ze spadkami, które są

niezbędne do odprowadzania wody. Na dużych obszarach,

gdzie nie można odpowiednio wyprofi lować spadków, stosuje

się elementy odwodnienia liniowego w postaci korytek

betonowych wmontowanych w nawierzchnię i połączonych

z rurą odpływową.

Krawężniki

Podczas prowadzenia

prac ziemnych należy

pamiętać o odpowiednio

wyprofilowanych

spadkach.

W przypadku wyboru krawężników również zwraca się uwagę

na późniejsze przeznaczenie wybrukowanej powierzchni.

Jeśli brukujemy ścieżkę, wystarczą krawężniki chodnikowe

lub palisada, natomiast jeśli po powierzchni będą poruszały

się pojazdy, należy zamontować krawężniki drogowe. Przy ich

montażu musimy pamiętać o tym, że to one określać będą

płaszczyznę nawierzchni, więc prace powinny być wykonane

wyjątkowo starannie.

Poziom nawierzchni, o ile to możliwe, powinien być wyniesiony

ponad otaczający grunt. Dzięki temu podczas

późniejszej eksploatacji uniknie się zanieczyszczania

powierzchni ziemią, która będzie nanoszona wraz ze

spływającą wodą.

Podbudowa

Podczas układania kostki

nie można naruszać

warstwy podkładowej.

Mocna podbudowa jest niezbędna przede wszystkim w przypadku

nawierzchni, które będą narażone na duże obciążenia.

Po usunięciu humusu i rozdrobnieniu gruntu za pomocą

4 | CEM&TY

More magazines by this user
Similar magazines