CEM&TY; nr 1(8) - Lafarge

lafarge.pl

CEM&TY; nr 1(8) - Lafarge

ZIELONA STRONA LAFARGE

Grupa Lafarge

w Rumunii

Oszczędnie

z energią

Grupa Lafarge działa w Rumunii od

1997 roku w ramach trzech dywizji:

Lafarge Cement Romcim, Lafarge

Beton i Kruszywa oraz Lafarge Arcom

Gips. Produkcja cementu odbywa się

w stale unowocześnianych zakładach

w Medgidia, Hoghiz i Targu Jiu.

Zgodnie z polityką koncernu

rumuńskie filie silnie angażują się

w działania proekologiczne – do

2007 roku zainwestowały w tym

celu 50 mln euro, a drugie tyle

mają zamiar przeznaczyć na

zrównoważony rozwój do roku 2012.

Wraz z organizacją WWF (World

Wildlife Fund) realizują obecnie dwa

projekty, które zapewnią ochronę

ekosystemowi Dunaju i lasom

w Karpatach.

Coraz więcej mówi się o niestabilności rynku energetycznego. W obliczu tej sytuacji wyjątkowo

pożądane może być uniezależnienie się od jego wahań przez zminimalizowanie

energochłonności budynku.

Obecnie na atrakcyjność nieruchomości wpływa nie tylko jej usytuowanie i poziom wykończenia,

lecz także jakość energetyczna. Należy przez nią rozumieć aktualne lub wyliczone

zapotrzebowanie na energię przy standardowym użytkowaniu budynku. Ustala się je,

przypisując nieruchomości klasę energetyczną od A do G, przy czym A oznacza największą

energooszczędność, D zaś zgodną z aktualnymi standardami.

Energochłonność obiektu zależy m.in. od charakterystyki instalacji, stanu izolacji cieplnej,

poziomu przepuszczalności promieni słonecznych przez elementy przezroczyste, lokalnych

warunków klimatycznych, ukształtowania terenu, możliwości wykorzystania odnawialnych

źródeł energii, funkcji, jaką budynek spełnia i liczby jego użytkowników.

Parametry energetyczne powinny być brane pod uwagę już na etapie sporządzania projektu.

Planując usytuowanie budynku, pamiętajmy, że ściana północna ze względu na słabe nasłonecznienie

powinna sąsiadować z pomieszczeniami używanymi doraźnie, tj. spiżarnią,

kotłownią, suszarnią czy garażem. Zbędne straty ciepła zminimalizujemy, ograniczając w tej

części budynku liczbę okien bądź też całkowicie je eliminując. Południowa strona, o wysokim

stopniu nasłonecznienia, jest dobrym punktem do usytuowania np. jadalni czy pokojów

dziennych. Umieszczone tu okna dodatkowo nagrzeją powietrze w domu. Pamiętajmy, iż

w pomieszczeniu przeznaczonym do pobytu ludzi stosunek powierzchni okien do metrażu

podłogi powinien wynosić co najmniej 1 do 8, a pokojach pełniących inną rolę 1 do 12.

Jeśli planujemy dużą ilość przeszkleń, zainwestujmy w okna trójszybowe o obniżonym

współczynniku przenikania ciepła.

Istotny jest też kształt budynku. Im bardziej zwarta budowla, tym mniejsza powierzchnia

przegród i związana z nimi utrata ciepła. Do dużych strat ciepła dochodzi przez dach, stąd

mniej energooszczędne są budynki parterowe (posiadające wysoki stosunek powierzchni

dachu do powierzchni mieszkalnej) niż domy piętrowe lub z poddaszem użytkowym.

Znaczącym źródłem ubytku energii są też tzw. mostki termiczne. Wymagają one wydajnego

ocieplenia, zgodnego z wytycznymi umieszczonymi w projekcie.

Choć nakłady pieniężne na ograniczenie energochłonności zwracają się najszybciej, gdy

zostaną poniesione na etapie realizacji projektu, również w przypadku nieruchomości już

istniejących warto zainwestować w termomodernizację. Zmniejszenie ilości zużytej energii

osiągnąć można poprzez modyfi kację instalacji CO, izolację ścian, dachu, fundamentów,

montaż okien energooszczędnych itp. Istnieje też możliwość odzyskiwania ciepła z zewnątrz

za sprawą wyregulowania wentylacji i odpływu ścieków oraz zainstalowania gruntowego

wymiennika ciepła lub rekuperatora.

Energochłonność obiektu

zależy m.in. od:

> charakterystyki

instalacji,

> stanu obudowy,

> poziomu

przepuszczalności

promieni słonecznych

przez elementy

przezroczyste,

> ukształtowania terenu

i lokalnych warunków

klimatycznych,

> możliwości

wykorzystania

odnawialnych źródeł

energii,

> funkcji, jaką budynek

spełnia,

> liczby jego

użytkowników.

Betoniarnia Lafarge

w Bukareszcie

Na osoby, których nie przekonuje aspekt ekologiczny podnoszenia jakości energetycznej obiektów,

wpłynąć powinien argument ekonomiczny. Zgodnie z unijną dyrektywą EPD 2002/91/WE

z 2002 r. każdy nowo wybudowany, a także istniejący budynek musi posiadać świadectwo

energetyczne (więcej informacji w artykule na stronie 11). Wprowadza ono pełną jawność

parametrów energetycznych nieruchomości. Kupujący z reguły są gotowi zapłacić więcej za

obiekt o wysokiej klasie energetycznej, licząc na oszczędności na etapie eksploatacji. Niska

energochłonność świadczy więc na korzyść sprzedającego nieruchomość.

magazyn dla klientów Lafarge Cement | 7

More magazines by this user
Similar magazines