PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

Správné ohnutí v kontracvalu.

20. Jednoduchá změna cvalu Správnost a plynulost přechodů.

21. Cval vpravo (včetně kontracvalu) Rovnováha a plynulost změn směru.

Správné ohnutí v kontracvalu.

22. KH

H

Prodloužený cval

Shromážděný cval

Pravidelnost a prostornost cvalových

skoků, přímost a prodloužení rámce.

23. Přechody v K a H Jasné vymezení a plynulost.

24. RI

I

IS

25. SV

V

26. VL

L

LP

27. A

X

Půl kruhu vpravo10m

Jednoduchá změna cvalu

Půl kruhu vlevo 10m

Střední cval

Shromážděný cval

Půl kruhu vlevo 10m

Jednoduchá změna cvalu

Půl kruhu vpravo 10m

Ze středu

Stát - nehybnost - pozdrav

Opustit obdélník v A krokem

na dlouhé otěži

2 Pravidelnost, ohnutí a rovnováha.

Jednoduchá změna.

Správnost a plynulost přechodů

Plynulost přechodů.

Pravidelnost, přímost a prostornost

cvalových skoků středního cvalu.

Shromáždění.

2 Pravidelnost, ohnutí a rovnováha.

Jednoduchá změna.

Správnost a plynulost přechodů.

Přímost.

Přechod. Nehybnost.

Celkem

Společná známka

1. Chody (volnost a pravidelnost) 10 2

2. Kmih (pohyb vpřed, pružnost

kroků, pružnost hřbetu a aktivita

zádě)

3. Poslušnost (pozornost a důvěra,

harmonie, lehkost a klid pohybů,

přijetí přilnutí a lehkost předku

koně)

4. Sed jezdce, správnost a účinnost

pomůcek

10 2

10 2

10 2

Celkem 380

Odečteno

Penalizace za chyby a omyly

1.omyl – 2 body

2.omyl – 4 body

3.omyl – vyloučení

Celkem

Dodatek III - FEI DREZURNÍ ÚLOHA pony Jednotlivci

Soutěž: ……………………......... Datum: ……………… Rozhodčí: …………………………..…… Funkce:

Čas 5´30´´ (pouze pro informaci)

- 25 -

More magazines by this user
Similar magazines