PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

- ustájení a krmení pro pony

- umožnit ošetřovatelům zůstat blízko stájí

- jedno hlavní jídlo (doporučuje se večer) zdarma pro jezdce a vedoucí družstev (buď v areálu

závodiště nebo jinde)

- pokud není ubytování zdarma, mělo by být připraveno a doporučeno vhodné ubytování a cena

uvedena v rozpisu

- viz článek 132.1.

- Organizační výbor připraví a zaplatí jednací a veterinární poplatky za vstup a opuštění hranic

pořadatelské země a/nebo areálu závodiště.

2.3. Pro oficiální osoby platí Všeobecná pravidla.

3. Všechny výhody jsou poskytnuty od jednoho dne před začátkem závodů a Mistrovství do

jednoho dne po závodech.

4. Vedoucí družstev jsou odpovědní za chování svých družstev a/nebo jednotlivců v průběhu

závodů. Oni a jejich NF jsou zodpovědné za jakékoliv škody. Pokud závodníci nejsou ubytováni

v soukromých domech, musí vedoucí družstev zůstat se svým družstvem a/nebo jednotlivci.

Odvolací komise má právo určit výši škody. V souladu s právním systémem FEI může uložit

pokutu a má právo diskvalifikovat družstvo a/nebo jednotlivce s nepřijatelným chováním

v průběhu závodů (■ Mistrovství viz všeobecná pravidla).

Článek 3107

Ceny

1. Na závodech pony by měly být udělovány hlavně věcné ceny. Na Mistrovstvích a CSIP

kategorie B mohou být udělovány pouze věcné ceny; peněžité ceny nejsou povoleny.

■1.1. Na národních závodech – viz článek 128.,129.,130.

2. Na všech závodech musí být udělen jeden flot na každé čtyři závodníky, nejméně pro prvních

pět umístěných.

3. Na Mistrovstvích musí být uděleno následující minimum cen:

3.1. V úvodní soutěži a soutěži útěchy – věcné ceny, plakety a floty jedna na každé čtyři závodníky,

nejméně pět cen.

3.2. Na Mistrovství družstev – medaile (viz Všeobecná pravidla), pohár FEI bude předán vítězné NF

na Valném shromáždění, kromě toho věcné ceny, plakety a floty jedna na každé čtyři

závodníky, nejméně pět cen.

3.3. Na Mistrovství jednotlivců – medaile (viz. Všeobecná pravidla), kromě toho věcné ceny, plakety

a floty jedna na každé čtyři závodníky, nejméně pět cen.

3.4. Na všech Mistrovstvích se musí věnovat zvláštní pozornost ceremoniálu předávání cen, včetně

předávání medailí a flotů a všech cen udělených podle odstavce 6., Ceremoniál se musí konat

na kolbišti a vítězové musí být správně oblečeni a v sedlech.

3.5. Všichni vedoucí družstev a soutěžící by měli dostat od Organizačního výboru suvenýr nebo

plaketou.

4. Organizátoři by měli udělit co nejvíce speciálních cen, např.,:

4.1. Jezdkyně s nejlepším stylem

4.2. Jezdec s nejlepším stylem

4.3. Nejlepší soutěžící jezdkyně.

4.4. Nejlepší soutěžící jezdec (ceny 4.3. a 4.4. by měly být uděleny podle předpisu určeného

Organizačním výborem před závody).

4.5. Nejsportovnější nebo nejnešťastnější soutěžící (někomu kdo nebyl schopen soutěžit nebo čí

pony okulhal atd.)

- 7 -

More magazines by this user
Similar magazines