TERME DOBRNA

pdf.multimedija.eu

TERME DOBRNA

terme DOBRNAtermenaslov rubrikeDOBRNARevija Term Dobrna, številka 5, avgust 20091


T: +386 3 78 08 110, F: +386 3 78 08 111,E: info@terme-dobrna.si, W: www.terme-dobrna.siTerme Dobrna so najstarejπe delujoËe termalno zdraviliπËepri nas in hkrati znano in cenjeno tudi izven meja naπedeæele. Pri nas boste zaËutili skrivnosti neokrnjene narave,moË starodavnih kostanjev in energijo termalnih vrelcev, kikraljujejo v Ëudovitem zdraviliπkem parku ter nudijo vse pogojeza zdravo æivljenje. Razvajali vas bomo z zdravilno termalnovodo, uravnoteæeno prehrano in πportnimi aktivnostmi - vsena strokoven, prijazen in topel naËin. Veseli bomo vaπegaobiska!600 let tradicije


v tej številki:reportaža:Dan, ko so otroci spoznalikostanjevega škrata Vitkazdravje:Naravni zdravilni faktorji vTermah Dobrna47podajamo vam rokoDragi bralci naše revije, naši obiskovalci in poslovni partnerji,dobro leto je že naokoli, kar smo v rokeprijeli 1. številko revije Terme Dobrna. Takratsmo bili seveda vsi ponosni, da se je začetnaideja tudi zgodila. Z vsako naslednjo številkosmo se dodatno razvijali tudi mi. Sledili smovašim željam ter našim vizijam in danes lahkopriznamo, da smo ponosni na ustvarjenidialog med nami.lepota in telo:Kavitacija v vrhunskemmasažno-lepotnem centru“Hiša na travniku”11intervju:“Naloženo nam je tolikšno breme,kot smo ga sposobni nositi”rehabilitacija:Nenadzorovano uhajanje urinapri ženskahrehabilitacija:Urinsko inkontinenco lahkozdravimo tudi nekirurško121519prvi v sloveniji:Center za preventivo inzdravljenje urinske inkontinencesprostitev:Lahek korak tudi v nosečnostikulinarična razvajanja:212632Smučev file s koprovo omako /Limonin sorbet s svežimi jagodamiNa vseh področjih in kamorkoli se obrnemo,čutimo stanje gospodarske krize. Tudi v Termah Dobrna se zavedamogospodarskega stanja in se realnosti povpraševanja prilagajamo znašimi programi in ponudbami. Nikakor ne dovolimo, da bi se gostpri nas počutil le kot gost, temveč želimo prijatelje, ki bodo k namprišli, ne le ta trenutek, temveč se bodo z veseljem tudi vračali.Iz tega razloga se trudimo za kakovost storitev, redno izobražujemonaš kader in uvajamo novosti. Ena izmed njih je tudi linijakozmetičnih izdelkov za intimno nego, blagovne znamke TermeDobrna z dodano zdravilno termalno vodo iz našega vrelca.Spoznali jo boste pred koncem tega leta.V Termah Dobrna, kot partner ženski, prisluhnemo njenimtežavam, zato bomo v kratkem, prvi v Sloveniji, odprli tudi Centerza preventivo in zdravljenje urinske inkontinence. Ekskluzivnostrokovno izobraževanje in usposabljanje našega strokovnegakadra, sta bila v celoti uspešno zaključena.Zelo smo tudi veseli, da se je kostanjev škrat Vitko tako lepo vživelv naše okolje. Otroci, njihovi starši, babice in dedki so ga vzelipopolnoma za svojega in celo poletje se že skupaj veselijo, igrajo insproščajo male sive celice na vsakodnevnih ustvarjalnih delavnicah.Poleg vsega opisanega, pa smo v skrbi za dobro razpoloženje inposledično zdravje, omogočili brezplačno koriščenje športnegaparka za vse naše nastanjene goste.Pred nami je še vsem znana »Noč pod kostanji«. 29. avgusta bo tože 30. jubilejna prireditev, ki vsako leto poskrbi za zabavo in nasmehna licih množice naših obiskovalcev.Obiščite nas, tudi narava vas bo prepričala, da boste naše prelepeterme nosili v srcu, lepi spomini pa vas bodo vedno znova vodili donas. Se vidimo, v kraju večstoletnega dobrega počutja.razbijmo dolgčas:Nagradna križanka34Jože Duh,direktor Term Dobrnakolofon:Izdajatelj: Terme Dobrna d.d.,Dobrna 50, 3204 DobrnaGlavna urednica:Teja GrumOdgovorna urednica:Brigita TranturaUredniški odbor:Patricija Goubar,Cvetka Koželj, Nina ČoklPostavitev:Teja GrumOblikovanje:Nina Čokl in Tomaž SmolčnikPrelom strani in tisk:Eurograf d.o.o., VelenjeTrženje oglasnega prostora:Marketing Term Dobrna d.d.T: 03 78 08 110, marketing@terme-dobrna.siFotografije:Borut Sluga, Teja Grum inarhiv Term DobrnaRevija Terme Dobrna izhaja trikrat letno,v nakladi 5000 izvodov in je brezplačna.Pridržujemo si pravico do vsebinskih in tiskarskih napak terspremembe cen in prodajnih pogojev, brez predhodnegaobvestila.3


terme DOBRNAreportažaDan, ko so otroci spoznalikostanjevega škrata VitkaZ otroci je uživala intisti prekrasen danubesedila urednicaTeja GrumTako zelo prijetno je bilo, nabitos posebno energijo, ki jo lahkoustvarijo samo otroci in … seveda– naš dobrovoljček, kostanjev škratVitko!Tiste velike otroške očke, ki so sezasvetile ob vsakem najmanjšempremiku nekje med drevesi. Vsi smovedeli, zakaj smo tam, in predvsem,koga tako mirno čakamo … njega,škrata vendar!Nekateri otroci so se vozili potoboganu, drugi gugali, spet tretjipa so se raje stisnili k očku, saj je tamvendar najbolj varno, kajne?In potem, kar naenkrat zaslišimo:»Hej, otroci, otroooooci«, vsi poglediso se zazrli v nasmejano bitje vrdečkasto rjavih hlačah in zelenisuknjici z ogromnimi gumbi, terovratnikom iz kostanjevih listov. Tozanimivo bitje se nam je počasi inzibajoče približevalo, po več kot 200let starem kostanjevem drevoredu.Usta, nasmejana od ušesa do ušesain roki, ki sta nam na vso močmahali. Na nogah je bitje imelonenavadne, privihane čeveljce,na glavi pa, ne boste verjeli, šecelo polovičko kostanjevega ježkas pravimi bodicami. Ob vsakemnjegovem koraku je pravljičnozacingljalo in ko je bil že čisto blizunas, smo vsi zadržali dih. Vendar le zasekundo ali dve. Najbolj pogumenmed otroci, deček Kevin, je odločnostopil do škrata in ga vprašal: »A ti sipa Vitko?« Naš škrat mu je prijaznoodgovoril: »Ja, jaz sem Vitko, kako jepa tebi ime?«.Dečka je nato dvignil v svoje naročjein v tistem trenutku so tudi vsi ostaliotroci stekli k njemu. Prijeli so seza roke in družno odkorakali protiZdraviliškemu domu, kjer nas jevse že čakal turistični vlakec. Malinadebudneži so lahko plezali ponjem, se skrivali in na vsa usta kričali.Vsi otroci so dobili majčke s podobokostanjevega škrata in nekateri so sijih kar takoj nadeli.V nekem trenutku pa je škratekžalostno pogledal in seveda nas jevse zanimalo, kaj je narobe. Zaupalnam je, da je izgubil svojo žogo in,da mu je hudo, saj bi se lahko skupajigrali. Seveda so se vsi otroci takojpodali v iskanje izgubljene žoge inni trajalo dolgo, ko se je kotalila mednjimi.Veseli direndaj se je še vednonadaljeval in starši so med sebojklepetali, ko je Vitko vse svoje noveprijatelje povabil na sladoled. Za4


terme DOBRNAnekaj trenutkov je zavladalatišina, ko so mamice in očkiodvijali sladolede, ter somali smrkolini lizali mrzledobrote. Vendar je to bilres le trenutek, saj so hitrougotovili, da se da tekati inkričati tudi s sladoledom vrokah. Seveda so bili temuprimerno napacani tudi vsiobrazki, vendar to motiloprav nikogar. Papirčke odsladoledov smo pridnoodvrgli v koš, saj Vitko vednoskrbno pazi na čisto okolje intudi otroci so to vedeli.Zadovoljni in še vednonavihane volje so otroci čeznekaj časa začeli nekomumahati in takrat smo opazili,da se naš novi znanec Vitkoposlavlja. Povedal nam je,da ga čakajo njegovi gozdniprijatelji, ter da se zagotovoše velikokrat srečamo. Vsismo dvignili roke in muzaklicali “ADIJO”, medtem paje Vitko že izginil.Zelo smo veseli, da je kostanjev škrat Vitko postalnajvečji prijatelj otrok in njihovih staršev, tudistarih staršev. Kako zelo se je priljubil našimgostom, priča tudi pesmica, ki jo je napisala gospaMajda Klement iz Murske Sobote, pravzapravbabica od deklice Ine, s katero sta skupaj preživelinekaj dni oddiha v Dobrni.Ob tej priložnosti se babici Majdi zahvaljujemo, daje dovolila objavo pesmice v naši reviji, ter jo takodelimo tudi z vami, našimi bralci.KOSTANJEV ŠKRATEK VITKO,PRIŠIL SI JE GUMBEK S SREBRNO NITKO,LISIČKE, ZAJČKI IN VEVERIČKE MU DELAJODRUŽBO,JA, ZELO LEPO ON IMA SLUŽBO.ŠKRATEK V ZDRAVILIŠČU DOBRNA DOMUJE,TAM POD KOSTANJI RAD POSKAKUJE.A KER TREBUŠČEK IMA NAPET,NE MORE Z BALONOM POLETET.NJEGOVA KAPA NA GLAVI BODICE IMA,A Z OTROCI ZELO LEPO IGRATI SE ZNA,DA JIH POPELJE V PRAVLJIČNO DEŽELO,MED NAJMLAJŠIMI JE ZARES VESELO.NA ČEVELJČKIH DVA ZVONČKA CINGLJATA,DA SLIŠI SE KAKO ON KORAKA.A MODEREN TA NAŠ ŠKRATEK JE,SAJ TELEFONČEK V ŠKATLI OGLAŠA SE.KONČUJEM, DA ŠE KDAJ SE VIDIMOIN BESEDE IZMENJAMO.SAJ V ZELENJU DREVES JE MIRNO IN LEPO,DA SPOČIJETA SI DUŠA IN TELO.5


terme DOBRNAzdravjeNaravni zdravilnifaktorji v Termah DobrnaMaganja Vladimir,dr. med., specialistfizikalne medicinein rehabilitacije vTermah DobrnaTerme Dobrna smo naravnozdravilišče, zato je narava prinas na prvem mestu, saj dajemoprednost darovom, ki jih nudi našamati Zemlja. Tudi več kot dva tisočlet staro latinsko načelo pravi:»Medicus curat, natura sanat« karpomeni: »Zdravnik zdravi, naravaozdravi«.V naših termah glavno vlogopriznavamo zdravilni termalnivodi. Med termalne vode, pomednarodni klasifikaciji, spadajovode s temperaturo 30 - 40° Celzija.Te vode v okviru fizikalnih učinkov,s svojo vzgonsko silo, razbremenijosklepe, z gibanjem proti uporu pa,kljub razbremenjenim sklepnimpovršinam, dosežemo izboljšanogrobo moč muskulature. Termalniučinek izboljša prekrvavitevin metabolizem, ter menjavometabolitov. Termično-metabolniučinki, zaradi izboljšane prekrvavitve,zmanjšajo krče in dodatnopovečujejo grobo moč muskulature.S tem dosežemo večjo funkcionalnosposobnost lokomotornega sistemain zmanjšanje pacientovih težav, stem pa tudi zmanjšanje psihičnegastresa.Hidrostatski pritisk vode na telopovzroči premestitev tekočin izokončin v telo in pospeši izločanjeurina. Enourno kopanje v termalnivodi pospeši izločanje vode zapribližno 50%, s tem pa tudiodvajanje odpadnih snovi.Poleg tega ima voda za kožo tudičistilni učinek. Pitje vode zvečerzmanjša viskoznost krvi v kritičnihjutranjih urah, ko se dogodi največinfarktov in kapi, ter izboljša njenopretočno sposobnost.Psihološki efekt zdravljenjav termalni vodi predstavljakombinacijo počitka in sprostitvenihučinkov hidroterapije. To imaza posledico manjše vzburjenjesimpatičnega živčnega sistema ins tem močno znižanje stresa, torejantistresno delovanje.Šota in fango sta bila v zdravilnenamene uporabljana že v Babilonu,njuni zdravilni učinki so bili splošnoznani in uporabljani na področjurimskega imperija. Kot obloge so juv Evropi, v zdravilnih klinikah, začeliuporabljati v začetku 19. stoletja.Šota in fango sta predstavnikaorganskih in anorganskih peloidov.Peloidi ali huminske substance(humini), so pravi čudež naravein izvirajo iz njene zakladnice.Predstavljajo največje zaloge ogljikav naravi in izvirajo iz več virov. Vveterini se že uporabljajo tudi zazdravljenje zastrupitev s težkimikovinami.Imajo dokazan protivnetni inprotibolečinski učinek. Amoniumhumat, izoliran iz šote, imaprimerjalno z aspirinom, 200odstotni protivnetni učinek.Ugotovljen fibrinolitični učinek,ima za posledico tvorbo nežnejšihbrazgotin in zarastlin, oziromazavira tvorbo hipertrofičnihbrazgotin, ki so po operativnihposegih pogosto zelo moteče.Peloidi imajo tudi dokazan estrogenihormonski učinek. Zato se peloidnaterapija uspešno uporablja prihormonskih motnjah, adhezijah,sterilnosti in klimakteričnih težavah,ter tudi po operativnih posegih narodilih. S pridom se uporabljajo prizdravljenju obolenj lokomotornegaaparata (gibalnega sistema) in prikožnih obolenjih.Številni avtorji poročajo oantivirusnem delovanju huminskihsubstanc. Laboratorijski poizkusidokazujejo delovanje proti virusuinfluence A, proti virusu herpesasimpleksa in številnim drugimvirusom. Huminske substancedokazano motijo zgodnjo fazodelitve virusov.Zaščita pred ionizirajočimi sevanjije posledica dejstva, da huminskesubstance absorbirajo UV inrentgenske žarke. Verjetno huminskesubstance tudi zmanjšajo posledicekemoterapije, tako kažejo najnovejšipoizkusi. Zadnja dognanja, povezanas proučevanjem delovanj huminskihsubstanc, po mnenju mnogih,bi morala predstavljati sodobnesmernice, za usmeritev raziskavfarmacevtske kemije, v bodočnosti.Naravni faktor vsekakor predstavljatudi čisto in zdravo naravno okolje,s svojim bioklimatskim delovanjem.Dobrna, s svojim neokrnjenimnaravnim okoljem, ga premorein nudi v izobilju. Odmaknjena jeod industrije in prometnih tokov,obkrožena z bogatimi gozdovi.Po mnenju mnogih ima eneganajlepših parkov z redkimi inplemenitimi drevesnimi vrstami.Sredi njenega zelenja človek7


terme DOBRNA8dobi kisik resnično »iz prve roke«.Nadmorska višina 385 metrovin bujno zelenje omilita poletnopripeko, pred nizkimi temperaturamipozimi in hladnimi severnimi vetrovi,pa Dobrno varuje Paški Kozjak, ki ssevera zapira dobrnsko kotlino.Naravni faktor najbolje izkoristimoz gibanjem v naravi. Zibelkačloveštva je Narava, v kateri se jerazvila in iz katere izhaja človeškavrsta. In ker je človeško telonarejeno za gibanje in delo, kerga, kot so nas učili tudi v šoli, obakrepita, je gibanje v neokrnjeninaravi najbolj koristna, sprostilna inantistresna oblika fizične aktivnosti.Rezultati raziskav o vplivu gibanjav naravi pri onkoloških bolnikih, sopopolnoma obratni od pričakovanih.V strokovnih krogih obstaja namrečstrah pred predpisovanjem fizikalnihterapij, ki izboljšujejo prekrvavitevin s tem možnost drobljenja krhkihtumorskih tkiv, ter s tem večjomožnost metastaziranja malignihcelic v druga tkiva. To je na poizkusihna živalih tudi dokazano. Kljubtemu, da fizična aktivnost, od vsehterapij najbolj izboljša prekrvavitev,se bojazni na srečo ne uresničijo.Popolnoma nasprotno, hoja v naravideluje sprostilno, zmanjša psihičnistres, ter dviguje odpornost napsihični in fizični stres, hkratiizboljšuje spanec in deluje splošnozaščitno pred ponovitvijo rakavegaobolenja. Rezultati raziskav kažejona izrazito zmanjšano možnostponovitve onkološke bolezni pribolnikih, ki se gibljejo v naravi. Tudiiz tega razloga imamo v Dobrniurejeno obilico sprehajalnih inpohodniških poti, ki so prilagojenepacientom z manjšimi ali večjimigibalnimi sposobnostmi. Pohodiso tudi redno izvajani in strokovnovodeni.V Termah Dobrna, pri zdravljenjupacientov, že stoletja uporabljamotermalno vodo, naravni fangoin šoto, ter bioklimatski faktor zgibanjem v neokrnjeni naravi.Prepričani smo, da bomo, tudi spravilnim odnosom do našeganaravnega okolja, še naprej izvajaliterapije, z odličnimi rezultatizdravljenja za naše paciente.


terme DOBRNA9


terme DOBRNAOlga Šlavs,vodja“Hiše na travniku”lepota in teloKavitacija v vrhunskemmasažno-lepotnem centru»Hiša na travniku«Najsodobnejši način za hitro, varno inučinkovito preoblikovanje telesain odpravo celulitaDandanes pomanjkanje časa,gibanja ter nepravilna prehrana,skokovito povečujejo številoljudi s prekomerno telesno težo.Stroga dieta, močna volja intrdo delo v telovadnici lahkopripomorejo k zmanjšanjutelesne teže, vendar pa običajnone odpravijo trdovratnihmaščobnih blazinic na trebuhu,bokih in stegnih. Dolga leta je bilkirurški poseg (liposukcija) edinarešitev za tovrstne probleme.Postopek kavitacije jebrezbolečinska revolucionarnastoritev, ki ne prizadene okoliškihtkiv in je brez stranskih učinkov.druga prosta maščobna kislina,vključno s tistimi iz hrane.Na katerih delih telesa in kako seizvaja kavitacija?S kavitacijo natančno odpravljamocelulit in maščobne obloge naTREBUHU, ZADNJICI, STEGNIH,BOKIH, KOLENIH IN ZGORNJIHDELIH ROK. Pri tem je pomembno,da pijemo veliko vode, ki pomagatelesu izločiti nakopičene maščobe.Komu je namenjena kavitacija?Kavitacija je namenjena takoženskam, kot tudi moškim, kiimajo težave z nakopičenimimaščobnimi oblogami ali celulitom.Obravnava vsake stranke jeindividualna, povabimo jo narazgovor in ji pojasnimo postopekter odgovorimo na morebitnavprašanja.Za več informacij in pojasnila je navoljo kolektiv »Hiše na travniku« natelefonski številki 03 78 08 555, lahkopa nam tudi pišete natravnik@terme-dobrna.si ali nasobiščete na www.terme-dobrna.si.Kako deluje kavitacija?Napredna tehnologija kavitacijeomogoča koncentracijo energijena točno določeni globini v tkivu,kar omogoča selektivno razbitjemaščobnih celic v podkožju.Površina kože, žile, živci in mišiceostanejo nedotaknjeni. Maščoba izrazbitih maščobnih celic se v oblikitrigliceridov izlije v medceličnotekočino, kjer se pod vplivomencimov razgradi v glicerol inproste maščobne kisline. Vodotopniglicerol prodre v krvni obtok in seporabi za energijo, netopne prostemaščobne kisline pa potujejo vjetra, kjer se razgradijo kot vsaka11


terme DOBRNAintervju»Naloženo nam je tolikšno breme,kot smo ga sposobni nositi«Življenjskih zgodb, ki nasobdajajo, je ogromno, sploh čejih želimo videti. So ljudje, kiznajo videti le z očmi, so pa tuditakšni, ki vidijo s srcem. Takšnezgodbe dobijo posebno veličinoin popolnoma nov pomen terobogatijo tistega, ki pozitivnoprispeva v njih.Iz tega razloga smo se v TermahDobrna odločili, da podamo roko vpomoč nekomu, ki jo potrebuje, kimu bo ta pomoč osvetlila vsakdanjikin bo zaradi tega znal polepšati danše komu.V sodelovanju z revijo Rina, smopripravili posebno akcijo, v kateriizbrani kandidatki pomagamoshujšati in preoblikovati telo, jorazvajamo ter jo na koncu akcijetudi stilsko preobrazimo, ter jitako pomagamo do notranjegazadovoljstva.Med vsemi prispelimi prijavnicamije bila izbrana gospa Vesna Pirš,izredno pozitivna ženska, matitreh otrok, ki kljub temu, da jije življenje vrglo kar nekaj grdihpolen pod noge, s posebnim žarompodarja tisto, kar je največ vredno inpopolnoma zastonj – nežen, iskrennasmeh in prijazen izraz na obrazu,ter je pravi vir energije za vsakogar,ki ji poda roko.Poleg tega, da je bilanezadovoljna s svojimvidezom, so se pojaviletudi nekatere drugetežave, kot so strijein celulit, želela si je,da bi lahko s svojimitremi sončki tekala kotvitalna mamica, vendarnikakor ni mogla najtitiste prave motivacijeza uresničitev velikeželje.čakajo tretmaji še ves mesec avgustin delno tudi september.1. Gospa Vesna, preden semvas danes spoznala, sem bilaprepričana, da mi bo roko podalazagrenjena in v temna oblačilazavita oseba, ki bo zbeganoskrivala svoj pogled. Vendar pa stepopolno nasprotje temu: žareča,nasmejana in topla oseba. Od kodvam vsa ta »dobra« energija?Energijo sem in še vedno črpamiz svojih otrok. Moji trije sončkimi kljub težkim trenutkom vednodajejo moč.Ko sem pred tremi leti ostala sama stremi majhnimi otroci, se mi je svetpopolnoma porušil. Vendar semvedela, da me otroci potrebujejo inda moram živeti.Živeti za njih in za sebe. Začela semiskati moč v pozitivnih stvareh.Spomini na boleče trenutke seme še bolj boleli in te bolečinenisem prenesla. Zato sem svojemisli usmerila v otroke in začela oprihodnosti razmišljati pozitivno.Vedno so me spremljale besedeneke znanke: »Bog ti naloži tolikšnobreme, kot si ga zmožen nositi!«.12Gospa Vesna Pirš pred začetkom akcije.Z gospo Vesno Piršsem se pogovarjalaurednica Teja Grum.Govorili sva o življenju,o moči motivacije,izpolnitvi želja inpomenu tistih drobnih,posebnih trenutkovz družino. V časunajinega pogovora,akcija še ni bilazaključena.Gospo Vesno namrečZavedala sem se, da sem resničnotoliko močna, da lahko premagamvse te težave. Vedela sem, da mi bonekoč uspelo in bom lahko ponosnana sebe.2. Kako ste se pravzaprav odločiliza sodelovanje v omenjeni akciji?Večina žensk, ki si želi spremembv svoji postavi, prične trnovopot popolnoma prikrito in svojeodločitve ponavadi ne priznajo,dokler ni rezultatov.


S svojimi otroki v energijskem Zdraviliškem parku (Sara Ina, Tim, Nika).Vedno sem si želela sodelovati vtakšni oz. podobni akciji, vendarnikoli nisem imela dovolj poguma,da bi se prijavila. Imela sem željonekaj narediti zase, ker sem to, potežkih življenjskih preizkušnjah, tudipotrebovala. Potem, ko sem lani spomočjo ločevalne diete shujšala za17 kilogramov, je bila zame ta vašaakcija, idealna priložnost.3. Opišite nam, kako je akcijapotekala.Vaše Terme obiskujem 2x tedensko.Pred začetkom sem imela razgovorz gospo Olgo Šlavs, vodjo Hiše natravniku, ki mi je prijazno razložilapotek akcije in mi podala velikokoristnih nasvetov. Dogovorilisva se, da pazim glede prehrane(čim bolj naj izločim ogljikovehidrate in sladkor, ki so glavnikrivci za mojo prekomerno težo)in pričnem z rednim gibanjem.Skupaj sva ugotovili, da je zamenajbolj primerna hitra hoja alitek, ter trebušnjaki. Ne smem papozabiti na pitje. Potrebno je pitidovolj tekočine, najboljše vodoali nesladkan čaj. Njene nasvetesem začela takoj upoštevati inkilogrami so se začeli počasi topiti. Zrazvajanjem v »Hiši na travniku«, pase je moje telo začelo oblikovati.4. Glede na to, da akcija še poteka,me zanima, kakšne rezultate ste dosedaj dosegli? Ste zadovoljni z njimi?Na začetku sem kilograme hitroizgubljala, nato pa se je ustavilo.Vendar se je moje telo začelooblikovati. Obseg okoli trebuha, kime je najbolj motil, se je zmanjšalin tudi koža se je izboljšala. Strijeso postale manj vidne in celulita jeveliko manj.Zadovoljna sem in upam, da bompo zaključeni akciji uspela obdržatipridobljeno stanje. Ali pa mordaizgubila še kakšen kilogram.5. Vsi vemo, da ste se moralimarsičemu odpovedati, saj stanje,kot ga dosegate, ni podarjenoin bo potrebna močna volja termotivacija tudi v naprej, saj sekaj kmalu lahko povrnejo stare13


azvade. Bi rekli, da je bil celoten proces,od hujšanja, prehrane, gibanja dopreoblikovanja telesa, hudo naporen? Jekateri del res trnov oziroma terja od vas šeposebej veliko napora?Proces se mi ni zdel naporen. Odrekanjepri hrani je včasih težko, ampak ko stvari»počistiš v glavi« gre lažje.Omenila bi le, da imam včasih zaradipomanjkanja časa, težave z gibanjem. To jepravzaprav nekaj najtežjega.6. Kako se počutite trenutno v svojemtelesu in, ali nam lahko zaupate, kakoso otroci sprejeli odločitev o spremembistila življenja? Verjetno takšne odločitveposežejo tudi v tok življenja celotnedružine, kajne?Počutim se odlično. Ponovno sem pridobilasamozavest in voljo do življenja.Otroci mi ves čas stojijo ob strani in memotivirajo. Mojo spremembo stila življenjaso sprejeli pozitivno. Včasih me celoopozarjajo, kaj lahko jem in kaj ne. Vednotelovadijo z mano, skupaj pa se odpravimotudi na kakšen daljši sprehod ali izlet.Nagajivi Tim - veliko mamino veselje.14


terme DOBRNArehabilitacijaNenadzorovanouhajanje urina pri ženskahDoc. dr. AdolfLukanovič, dr. med.,svetnik,Ginekološkaklinika, Kliničnicenter LjubljanaNenadzorovano uhajanje urina aliurinska inkontinenca je pogosta inneprijetna nadloga, ki se pojavljav vseh starostnih obdobjih, priobeh spolih.V Sloveniji znaša prevalencaurinske inkontinence 13,6% inje nekoliko višja kot v državahZahodne Evrope in ZDA. Statističnipodatki kažejo, da je pri nas vSloveniji kar 49,5% vseh žensk, kiso stare več kot 65 let, tako hudoinkontinentnih, da potrebujejozdravljenje. V domovih za starejšeobčane, pa je inkontinentnihkar 57% žensk. S številnimiraziskavami je dokazano, da sopogosteje inkontinentne tisteženske, ki so starejše (v menizaradi pomanjkanja estrogenov),ki so večkrat rodile, ki so rodileotroke z večjo telesno težo, somanj telesno aktivne, imajo ali soimele različna obolenja dihal, alivečje operativne posege v predelumedenice, ali pa so opravljaletežko fizično delo (dvigovanjetežkih bremen). Dokazan je tudivpliv čezmerne telesne teže inprirojena slabost vezivnega tkiva.Ženske se težav z zadrževanjemurina sramujejo, zato jih prikrivajopred svojci, okolico, celo predzdravstvenimi delavci. Le malo jihpravočasno poišče pomoč. Razlogza molk je najpogosteje zadrega,sram oziroma strah pred morebitnimodklonilnim ali nerazumevajočimodzivom zdravnika oziroma okolice.V ambulantah so kar prepogostapojasnila, da je nenadzorovanouhajanje urina nekaj povsemnormalnega, kar pride s starostjo, dapomoč ni mogoča in da je potrebnouhajanje vode, kot takšno sprejeti inz njim živeti.Urinska inkontinenca je velikaneprijetnost in tudi izgubasamozavesti. Hkrati je to telesniin psihološki problem, ki gaspremljata neprijeten vonj inobčutek krivde. Zaradi strahu, da bidrugi to opazili, se ženske v družbipogosto počutijo nelagodno,zato se druženju izogibajo in rajeostajajo doma. Nenadzorovanouhajanje urina pri spolnih odnosih,pa lahko privede do zavračanjapartnerja in s tem do postopnegaodtujevanja. Le malokomu jeznan podatek, da ima vsaka četrtaspolno dejavna ženska, probleme znenadzorovanim uhajanjem urina.Tako lahko sprva nepomembnatežava, kot je po mnenju nekaterihnenadzorovano uhajanje urina,privede do precejšnjih psihološkihobremenitev, ki lahko vodijo tudi dosocialne osamitve ženske. Ta težavane prizadene samo bolnice, temvečtudi njeno ožjo in širšo okolico inpomeni tudi družbeni problem.Sprašujemo se, ali je mogočeurinsko inkontinenco samo zdravitiali pa je mogoče preprečiti njennastanek. Za razumevanje nastanka,zdravljenja oziroma preprečevanjaurinske inkontinence, pa moramovedeti, zakaj nastane. Vezivnomišične strukture medeničnega dna,se ob porodu pogosto poškodujejo,prav tako ob napornem deluali kroničnem kašlju, ko se siletrebušnega pritiska prenašajo namedenično dno. Če so ti neugodnivplivi tako izraziti, se lahko pojavi šespuščanje rodil in spremenjena legasečnega mehurja.Ločimo več vrst urinskeinkontinence pri ženski. Najboljpoznana je stresna urinskainkontinenca ali inkontinenca obnaporu. Lahko bi jo imenovali tudinapetostno uhajanje urina. Vzrokza nastanek stresne UI pri ženskije oslabljen zaporni mehanizemvratu sečnega mehurja. Urinnenadzorovano uhaja skozi intaktnosečnico, ko je tlak v mehurjuvečji od tlaka v sečnici, zaradiporasta tlaka v trebušni votlini. Taporaste ob naporu in napenjanjuin se nesorazmerno porazdeli namehur in sečnico, kadar je legavratu sečnega mehurja, zaradislabosti mišic medeničnega dna invezivnega tkiva, spremenjena.O izbiri med konzervativnim inoperativnim zdravljenjem odločajopredvsem stopnja UI in spremljajočaobolenja (spremenjena statikamedeničnega dna in organov malemedenice ali druga obolenja rodil, kizahtevajo operativno zdravljenje).Urgentna urinska inkontinencaali nujnostno uhajanje urina,pa je nenadno nehotno uhajanjeurina skozi sečnico, ki se pojavi popredhodni močni želji po uriniranju.Najpogosteje se pojavlja na poti dostranišča, ob poslušanju iztekajočevode ali pri delu z mrzlo vodo.Je simptom prekomerno aktivnega15


terme DOBRNA16sečnega mehurja.Vzrok so nekontroliranekontrakcije sečnegamehurja, ki povzročajo:• povečano številouriniranj (dnevnih in/ali nočnih)• nenadno močnoželjo po uriniranjut.i. urgenco, ki lahkovodi do• urgentne UISečni mehur senekontrolirano krčinajpogosteje zaradivnetja, nevrološkegaobolenja, nenazadnjetudi zaradinespoštovanja osnovnihhigiensko-dietetskihprincipov, zanemaritipa ne smemo tudipomena razvad, kot soprekomerno kajenje,pitje kave in uživanjealkohola.Za opredelitev boleznije potreben celovitdiagnostičen postopek.Z njim se izključijodruge oblike urinskeinkontinence in se lahko pričneustrezno zdravljenje. Kot nekateradruga podobna obolenja, tudiurinsko inkontinenco zdravimokonzervativno (nekirurško) inoperativno (kirurško).Preden se odločimo za operacijo,moramo vedeti ali gre za osnovnoobolenje ali za kakšno drugobolezen, ki ima za poslediconehoteno uhajanje urina. Opredelitimoramo natančno, kakšne vrsteUI ima bolnica. Vedeti moramo,ali bo izbrana operacija zagotovilanajboljši uspeh in povzročilanajmanj neželenih stranskihučinkov. Vedeti moramo tudi, alije bolnica v slabi splošni kondicijioziroma ima zaradi starosti še drugasistemska obolenja, ki preprečujejomožnost operacije. Pomembenje tudi izvid ginekološkega inurološkega pregleda, ter ali je bilabolnica že kdaj operirana. Končnopa tudi do kakšne stopnje jeurinska inkontinenca izražena in znjo povezan problem socialnegauveljavljanja bolnice. Ne nazadnje jenajpomembnejše, da so možnostikonzervativnega zdravljenjapovsem izčrpane.Zdravljenje urinske inkontinencepri ženski, začnemo vedno skonzervativnimi metodami. Če skonzervativnim zdravljenjem nedosežemo uspeha, je naslednji korakkirurški poseg.Preden naštejemmožnosti kirurškegazdravljenja, naj omenimše manj znano metodo,ki je pravzapravtudi kirurška. To jevbrizgavanje posebnihsnovi (npr. kolagen) vokolico vratu sečnegamehurja (to je mesto, kjersečnica izhaja iz mehurja),s čimer se preprečiprezgodnje odpiranjesečnice.Za uspešno kirurškozdravljenje stresneurinske inkontinence,je obvezen natančendiagnostični postopekpred začetkomzdravljenja. NaGinekološki klinikiv Ljubljani imamo vsodobno opremljenemurodinamskemlaboratoriju, možnoststopenjske diagnostikeza vsako bolnico, zvsemi vrstami urinskeinkontinence, kot tozahtevajo standardi Mednarodnegazdruženja za kontinenco.Operacije ločimo na klasične, prekotrebuha (laparatomije), skozi nožnico(vaginalne) in na kombinirane.Dolgo časa je bila edina uspešnaoperacija za zdravljenje stresneurinske inkontinence pri ženski t.i.kolposuspenzija. Ker imajo skorajdve tretjini bolnic s stresno urinskoinkontinenco tudi povešena rodila,je najpogostejša operacija skozinožnico.Danes pogosto govorimo ominimalno invazivni kirurgiji alidrugače o endoskopski kirurgiji.To so operacije, pri katerih skozi


terme DOBRNAvbodna mesta na trebušni steniuvedemo instrumente in z njimi podkontrolo mikrokamere opravimoposeg. Najnovejša oblika zdravljenjaje operacija TVT (tension free vaginaltape = nenapetostni vaginalni trak).To je inovativni mikroinvazivnikirurški poseg. Glavna prednostje ta, da operacijo opravimo vlokalni anesteziji. Praviloma bolnicane potrebuje hospitalizacije.Operacijo upravičeno imenujemomikrokirurška, saj traja dobrih 20minut, pooperativne bolečineso minimalne, trajnega katetraza odvod urina praviloma nepotrebujejo, efekt operacije pa jetakojšen. Da je operacija »prijazna«do bolnic, priča podatek, da jeizguba krvi pri posegu minimalna,saj je poškodba tkiva neznatna.Bolnice potrebujejo samo dobrihdeset dni za okrevanje, tako da jebolniški stalež kratek, največ dvatedna. Bolnica lahko že teden dnipo operaciji vozi avto in opravljalažje delo. Spolne odnose in športpa odsvetujemo šest tednov poposegu, saj menimo, da se v temčasu rane zacelijo in mrežica vrastev tkivo. Enako kot za druge tovrstneoperacije, tudi tu velja, da se posegane opravlja med nosečnostjo,bolnico pa moramo opozoriti, damorebitne nadaljnje nosečnostilahko izničijo učinke kirurškegaposega in da lahko ponovnopostane inkontinentna.Na Ginekološki kliniki v Ljubljanismo se lotili tovrstnega zdravljenja vjanuarju 1998 in smo bili med prvimiv Vzhodni Evropi, ki smo operacijoTVT uvrstili v rutinsko zdravljenjestresne urinske inkontinencepri ženskah. Doslej smo opraviliblizu 2000 posegov. Dolgoročnihstranskih učinkov nismo ugotovili.Bolnice so z operacijo izrednozadovoljne, saj je pri 94% doseženuspeh. Ne nazadnje je zdravljenje sto operacijo ekonomsko upravičeno,saj je za 30% cenejše od klasičnegazdravljenja, in je tako tudi prihraneksredstev v zdravstvenem sistemuzelo pomemben.17


18terme DOBRNA


terme DOBRNArehabilitacijaUrinsko inkontinenco lahkozdravimo tudi nekirurško (konzervativno)Marija Ocvirk,dr. med., spec.ginekologije inporodništva vTermah Dobrna,ibclcNenadzorovano uhajanje urinaje, ne samo huda nadloga zažensko, je tudi huda ovira v njenemsocialnem uveljavljanju. Zaradinjene obsežnosti in pogostostise moramo bolj zavedati pomenanjenega preprečevanja. Ker jekirurško zdravljenje zahtevno ternenazadnje drago in nevarno,je pomembno, da spoznamovse možne nekirurške metodezdravljenja. Za uspešnostpreprečevanja in zdravljenja, pamoramo poznati vzroke njeneganastanka.Konzervativno zdravljenjestresne urinske inkontinenceFizioterapijaKo govorimo o fizioterapevtskihpristopih v zdravljenju stresneUI, pomislimo najprej na vaje poKeglu. To so vaje za jačanje mišicmedeničnega dna in so najstarejšipoznani način zdravljenja stresneUI pri ženski. Prvi, ki je prepričalstrokovno javnost in ženske, da temišice zaslužijo več pozornosti,je bil ameriški ginekolog ArnoldKegel. Namesto teh vaj se v zadnjihletih uporablja najuspešnejšeindividualno prilagojen treningmišic medeničnega dna, ki ga določistrokovno usposobljen fizioterapevt.Kontrolo in uspeh izvajanja vaj, namomogoča metoda biološke povratnezveze (bio feed-back).Slovenska znanost pa je tudi natem področju, v svetovnem merilu,obogatila spoznanje o objektivizacijiučenja Keglovih vaj.ElektrostimulacijaFunkcionalna elektrostimulacijamedeničnega dna, aplicirana bodisiz vaginalno ali rektalno elektrodo,deluje refleksno. Električni dražljajpotuje po živčni poti od mestaaplikacije (vagina ali rektum) dosakralnega centra in se vrača poživčni poti na mišičje medeničnegadna, pri tem pa povzroči krčenjemišic. Zato je za uspeh zdravljenjapomembno, da je refleksni lokohranjen.PesarjiČe imamo opraviti s starejšobolnico z urinsko inkontinencoin s povešenimi rodili moramoomeniti še pesar. Z njim pravzapravne zdravimo, le pasivno blažimosimptome stresne urinskeinkontinence. Pomagajo tako, dadvignejo vrat sečnegamehurja nazaj tja, kjerje prenos pritiskov naposamezne strukturezapornega mehanizmaob naporu pravilen.Pesarji so v obliki obročaiz prožne umetne mase, kiga ginekolog ambulantnovstavi v nožnico. Kotrečeno, so uporabnipri starejših bolnicah sprisotno povešenostjo rodilin spremljajočimisistemskimi obolenji, ki sokontraindikacija za kirurški poseg.Konzervativno zdravljenjeurgentne urinskeinkontinenceTrening (reedukacija) sečnegamehurjaZavestno, s pomočjo svoje volje,vzpostavimo normalen ritemuriniranja. Čas med posameznimiuriniranji postopno večamo, doklerne dosežemo 3 urni interval brezpotrebe po uriniranju.ElektrostimulacijaZa zdravljenje urgentne UIuporabljamo večjo jakost toka,kakor za zdravljenje stresne UI, kertakšen tok poleg kontrakcij mišicmedeničnega dna, povzroča tudirelaksacijo mišice sečnega mehurja.Po potrebi ponavljamo stimulacijedo izboljšanja kliničnega stanja.19


Medikamentozno zdravljenjePriporočamo ga v kombinaciji zdrugimi metodami zdravljenja,predvsem treningom sečnega mehurjain funkcionalno elektrostimulacijo.Za ta zdravila je značilno, da vplivajona celoten živčni sistem in imajo zatoštevilne stranske, lahko tudi negativneučinke. Ti pogosto omejujejo možnostimedikamentoznega zdravljenja,zlasti pri starejših bolnicah. Zatomoramo začeti zdravljenje pri tehbolnicah vedno z majhnimi odmerkiin opazujemo njihove stranske učinkeali morebitne posledice interakcijz drugimi zdravili, ki jih te bolnicejemljejo zaradi drugih sistemskihobolenj. Danes najpogostejepredpisujemo t.im. antimuskarineike, toso zdravila, ki preprečujejo prekomernoaktivnost sečnega mehurja.Koristna pa so tudi hormonskaestrogenska zdravila. Zaradi spremembv sluznici sečnice in nožnice vpomenopavzi, ki so posledicazmanjšane proizvodnje hormonaestrogena, se zmanjšata njihovaodpornost in elastičnost. Z uporaboestrgenskih vaginalet in estrogenskihvaginalnih krem, se značilno zmanjšajourgentna UI, urgenca in frekvencadnevnih in nočnih mikcij.Zaradi prepletenosti etiopatogenetskihdejavnikov v nastanku urgentne UIin zaradi zahtevnosti in dokajšnjeneučinkovitosti kirurškega zdravljenjaurgentne UI, se poizkušajo nove oblikezdravljenja, kot so nevromodulacijas presakralno vsajenimi elektrodamiza stimulacijo sakralnih živcev,izventelesna elektromagnetnastimulacija in alternativne oblikezdravljenja, kot so: akupunktura,hipnoterapija, homeopatija.NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana Foto: Igor ŠkafarSeštevajtepopuste inugodnosti!Ko nakup poravnate z vašoNLB Plačilno kartico,ki ima EnKo, boditepozorni, katera ugodnostje izpisana na potrdilu oplačilu s kartico. Z nakupipri EnKa partnerjih neboste le odštevali, temvečtudi seštevali. Popuste inugodnosti, seveda!Na www.enka.sipreverite, kakšne ugodnostiso pripravili za vas.EnKa partnerji:20www.enka.si


terme DOBRNAprvi v SlovenijiCenter za preventivo inzdravljenje urinske inkontinencePatricija Goubar,dipl. fth., vodjafizioterapije inbalneologije vTermah DobrnaImate težave z nehotenimuhajanjem urina? Se morebitisrečujete s problemi, kot sonenadzorovano uhajanje vode obsmejanju, kihanju, kašljanju alidvigu bremena? Vas pestijo težavev smislu prepogostih občutkovpotreb po uriniranju oziromapotreb po urgentnem uriniranju obposlušanju iztekajoče vode ali obdelu z mrzlo vodo?Ni jih malo, ki bodo na večinoteh vprašanj prikimali. Urinskainkontinenca je pogosta inneprijetna nadloga, ki se pojavlja vvseh starostnih obdobjih in priobeh spolih, vendar je kar dvakratpogostejša pri ženskah, kot primoških. Izredno pogosta je vmenopavznem obdobju. Pogostosturinske inkontinence vedno boljnarašča tudi v času nosečnosti.Statistike navajajo, da se mednosečnostjo srečuje z navedenimitežavami kar 60% žensk, po porodupa ostaja inkontinentnih tudi do52% žensk.V Termah Dobrna smo, v povezavis strokovnjaki UKC Ljubljana inZdravstvene fakultete, prvi vSloveniji organizirali strokovnousposabljanje, v katerem smo našefizioterapevte usposobili za izvajanjestrokovno izpopolnjene in uspešnozaokrožene celostne rehabilitacije,zdravljenja urinske inkontinence.Tako v Termah Dobrna, s pridobitvijoekskluzivnega znanja, letošnjo jesenodpiramo prvi rehabilitacijskiCenter za preventivoin zdravljenje urinskeinkontinence pri ženskahv Sloveniji. Po najnovejšihmetodah bomo pomagali lajšati alipremagovati to težavo sodobnegačasa.ZAUPAJTE NAM…Strokovni izsledki vse boljpoudarjajo, da ljudje še vednodajemo premalo pomena mišicammedeničnega dna. Žal je stanjeosveščenosti v Sloveniji na tempodročju, kot tudi na področjuurinske inkontinence, še vednona zelo nizkem nivoju, čeprav se sto težavo sooča mnogo ljudi, a jovelikokrat sprejmejo kot normalnostanje povezano s staranjem.Ne počnite tega!V Termah Dobrna smo na voljopacientkam z opisanimi težavami.Vsem bomo prisluhnili in z našostrokovnostjo, ter po najnovejšihmetodah, bomo pomagalipozdraviti ali vsaj olajšati tonadlogo.Za vse informacije smo v TermahDobrna na voljo na telefonu:03 78 08 147 ali na e-mailu:patricija.goubar@terme-dobrna.si.21


22terme DOBRNA


terme DOBRNA23


24terme DOBRNA


terme DOBRNAPREDTAVAKPINETANOALEVONOČPODKOTANILINARKANEDELAETEPORAKROPIREVPIKNIKINKOANEKOTANADAPOODNATRKLEVVRPREDAVANEAPITERAPIAKOEORAIAKOLEDARPRIREDITEVVOBČINIDOBRNAPresaaspneTANOALEVOVspprsTRADIIONALNATRITIČNAPRIREDITEVsenasensNaDerenaNaajaVerenTranesRKsačaeraAraenarnarsreserReračnarenNaRaačaDrčansaeRerapanaIsreprnEaaanOpenArseparprnrnrjpresenečenjaKrnaprreenaspračnrnnasenspnasrnasasPn sepeerKsanjaasepeerPnanajjrOčnDrna erAperapjapreaanjeVspprsKrnprračeneODrnaARTINOVKONERT KnerspesrrnprraPRANIČNIDEEBERerrerrneerrLnarasaa eeerBčnnennerrVraneeerPRIIOILČKEčeneODrnarBOIČNIKONERT Kner eeerBčnaprreesprBča eeerasenprranrajanje BOIČNIČA BOIČNIKONERT eeerBOIČNORAANEBOIČNITRNIRNOVOLETNIKONERTILVETROVANENAPROTEBčnrnrPrenenrenjenaspsesejKDDrnaesranjenaprsenjeeeeerreeereeerr25


terme DOBRNAsprostitevLahek koraktudi v nosečnosti26Mojca Jurič, vodjamasaž v TermahDobrna, maserlimfoterapevtV življenju ženske so obdobja,katera so še posebej pomembna innosečnost je vsekakor eno izmednjih. Ne le zaradi pričakovanjanovega življenja, temveč tudi zato,ker je ženska v času nosečnostiveliko bolj občutljiva in si zaslužidodatno pozornost.Žal, nosečnost poleg številnihradosti, prinaša tudi nekaj tegob,zaradi katerega je počutje ženskelahko tudi slabše. Veliko bi jih lahkonašteli, vendar so bolečina v križu,otekanje nog ter splošna napetostv področju trebuha, hrbta inramenskega obroča, vsekakor eneizmed najpogostejših.Terme Dobrna so kraj s 600-letnotradicijo dobrega počutja, kjer sinarava, zdravje in izkušnje podajajoroke. Smo partner ženski v vsehnjenih življenjskih obdobjih, takotudi v obdobju pričakovanjaveselega dogodka, kakršno jerojstvo otroka. Tako smo si v okvirunaše ponudbe zadali cilj, posvetitise bodočim mamicam v vseh ozirih,pri čem smo dodatno pozornostusmerili v sprostitev, lajšanje in tudipreprečevanje tegob, ki jih prineseto radostno obdobje.V Medicinskem centru beležimopester izbor naravnih metod intehnik, kamor uvrščamo tudi masažoza nosečnice, ter limfno drenažonog bodočih mamic.Zavedamo se, da ima vsakanosečnica svoje potrebe in želje,katerim se ob bok postavimo tako,da se vsaki posameznici posvetimoindividualno. Tako pridobimopodatke o njenem počutju terzdravstvenem stanju, kateremu seje potrebno skozi vso obravnavoprilagajati.Masaža za nosečnice je skupekrazličnih vrst masaž, med katerimiprevladujejo prilagojena nežnaterapevtska masaža, refleksnamasaža stopal ter limfna drenaža.Izvajati jo lahko pričnemo popriporočilu ginekologa po 12.tednu nosečnosti in jo izvajamov prilagojenem razbremenilnemmasažnem stolu. V ta namenuporabljamo izključno naravnamasažna olja, brez dodatkoveteričnih olj in umetnih ekstraktov.Do boljšega zdravja inpočutja, si lahko v časunosečnosti pomagamotudi z limfno drenažonog, katero mora izvajatiizkušeni limfoterapevt. Vteh primerih uporabljamoprincip počasnih,nežnih in ponavljajočihse gibov, s katerimipreprečimo, ublažimoali odpravimo otekanjeter bolečino v nogah.Na ta način omogočimopretok vedno sveže inobogatene tekočine vtkivu.Masaža ter limfna drenažanog za nosečnice imatavrsto pozitivnih učinkov,naštejmo le nekatere:• ublažitev ali odpravo bolečin vhrbtu, ramenskemu obroču, vstopalih ter nogah• izboljšanje krvnega in limfnegaobtoka ter posledične povečaneprehrane tkiv in organov• zmanjšanje občutljivosti inizboljšanje psihofizičnegapočutja• ublažitev nastanka strij inohlapnosti kože po porodu, sajmetoda z naravnimi olji ohranjanjeno elastičnost in prožnost• sprostitev telesa in duha• preprečevanje hormonskeganeravnovesja ter izboljšanjeenergijskega pretoka v telesuNaj bo prihod novega članadružine vesel in radosten dogodek,odženimo skrbi, bolečine,napetosti in negativne vplive nazdravje matere in otroka.


28terme DOBRNA


terme DOBRNA29


terme DOBRNAkulinarična razvajanjaSmučev file na osvežilnipodlagi s koprovo omakoBoštjan Rožanc,vodja kuhinje vTermah DobrnaV poletnem času si vsi želimoidej za nezahtevno in hitropripravo jedi, vendar ne na škodokakovosti. To lahko dosežemona različne načine z uporaboreceptov, ki ne zahtevajo dolgegakuhanja, npr. hladne osvežilnesolate polne vitaminov, sadne alizelenjavne juhe, ki so lahko topleali hladne, jedi pripravljene nažaru, ribe in perutnina.Seveda ne smemo pozabiti nagobe, ki rastejo v poletnih mesecih,vendar so težje prebavljive injih uporabljamo kot začimbo alidodatek jedem. Uporaba svežihzelišč, začimb in raznih cvetov,lahko z vonjem in barvami, izboljšapoletne jedi.Za naše bralce, nam je vodjakuhinje v Termah Dobrna, BoštjanRožanc, izdal enega izmedenostavnih, vendar okusnihpoletnih receptov.Sestavine:• količino ribjih filejevizračunamo sami, v mislihimejmo, da je 1 file dovolj za 1odraslo osebo (namesto smučalahko uporabimo razne vrsteribjih filejev)• korenje• gomolj zelene• por• čebula• bučke•••••••koper1 limonajogurtkisla smetanasol, beli poperlimonin sokoljePodlaga:Korenje, gomolj zelene, por,čebulo, bučke dobro očistimo inoperemo ter narežemo na trakoveali rezance. V posodi narezanozelenjavo pokapamo z oljem,limoninim sokom, začinimo s soljoin poprom ter rahlo premešamo.Solato damo na krožnik terpostavimo na hladno.Smučev file:Smuča filiramo, osušimo na krpi terzačinimo s soljo in belim poprom.V vroči ponvi, na majhni količiniolja, opečemo na obeh straneh terga položimo na solatno podlago.Omaka:Koper operemo in nasekljamo,nato pa ga vmešamo v jogurt skislo smetano, ki smo jo poprejzačinili s soljo, poprom inlimoninim sokom ter prelijemo čezfile.Jed poljubno okrasimo.32


terme DOBRNAkulinarična razvajanjaLimonin sorbets svežimi jagodamiMateja Vodenik,vodja slaščičarskegaoddelka vTermah DobrnaSestavine za dve osebi:• 0,03 l jagodnega likerja• 0,3 l penine• 4 kepice limoninegasladoleda• 20 dag svežih jagod (nekajjih prihranimo za dekoracijo)Priprava:Sladoled, liker in jagodezmešamo v kuhinjskemmešalniku z rezilom.Nastali napitek vlijemo v visokekozarce in dolijemo penino.Predlog 1: Okrasimo z jagodamiin takoj postrežemo.Predlog 2: Na dno kozarcalahko tudi položimo kepicolimoninega sladoleda ter prekonjega nalijemo napitek in takojpostrežemo.33


terme DOBRNArazbijmo dolgčasNagradna križankaAVTOR:JANEZDONŠAPESNIKNAPETAKOŽA NABOBNUZVEZ-DARNA,OBSERVA-TORIJBAKTERIJAV OBLIKIKROGLICEOLIVERDRAGO-JEVIÆRAHLOVITAVOLNENAPREJATAKO INTAKO(POGOV.)ÈRNO-BELOSTSLIKEUVODNAGLASBA,ŠPICAPOVEZAVAZARODKAZMATERJOZDRUŽITEVMOŠKE INŽENSKESPOLNECELICEPRAV TAKHRVAŠKAPEVKANOVAKRASTLINA TROPSKEAMERIKE IZ KATERESE PRIDOBIVABARVILO ORLEANBANÈNIKVOJNIZLOÈINECHITLERPREBIVA-LECNIŠAVBODLINAAVSTRAL.MEDVEDEKVREÈARSTARAKITAJSKAUTEŽNAENOTAKATJAŠTIGLICDESNIPRITOKWARTEDLAKA PODNOSOMODPRTINAV STENIIGRA SKARTAMIGLAVNOMESTOETIOPIJEDELOVNAVNEMADAN ZATORKOMPODPORATRDITVISOCVETJEPRITRAVAHNAVITJENELIDANEMEC24 URVELIKOMESTO VNIGERIJIIGNAC(KRAJŠE)ESTONEC100ROMUNIJAAMERIŠKIARHITEKT(CHARLESORMAND)IZUMITELJBENCIN-SKEGAMOTORJA(NIKOLAUS)DUŠEVNONERAZVITAŽENSKABRUŠENJEREZILA,OSTRENJEŽANTABAKNAŠFILMSKIREŽISER(ANDREJ)BENEŠKIVLADARPREVLADAENEGA PO-NUDNIKATEHNIÈNIALPSKISMUÈARZNAK VNASLOVUE-MAILATRNEKENOJÈEKIMA SAMOENONEGOVANTRAVNIK,LIVADAZGORNJIDELSTOPALAGORANADŽELEZNOKAPLOAHILOVAŠIBKATOÈKAOBLJUBAIZMEÈEKVULKANAVIGONJKA - groba preja iz mešanice bombažnih in vikunjinih vlakenEAMES - ameriški arhitekt in oblikovalec (Charles Ormand)BIKSA - rastlina tropske Amerike iz katere se pridobiva orleanGeslo iz križanke napišite na dopisnico innam ga najkasneje do 30.oktobra 2009, zvašimi podatki, pošljite na naslov: TermeDobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna.Med pravoèasno prispelimi dopisnicami spravilnim geslom, bomo izžrebali 3sreèneže, ki se bodo v dvoje lahko razvajaliin uživali v naslednjih nagradah:- ROMANTIÈNA KOPEL (30 min.) ZADVE OSEBI- ÈOKOLADNI DOTIK ZA DVE OSEBI(Vrhunski masažno-lepotni center Hišana travniku)- 3 URNI ZAKUP SAVNA STUDIA TISAZA DVE OSEBI34


terme DOBRNAnagrajenciNagrajenci križanke iz četrteštevilke revije Terme Dobrna1. nagrada: 3 urno razvajanje v SAVNA STUDIU TISAEMILIJANA BRDNIK, 2316 ZGORJA LOŽNICARešitev križanke iz prejšnje številke:2. nagrada: Alpha Oxy Spa kapsula (30 min.)MARIJA PAVLA VOVK, 3320 VELENJE3. nagrada: Indijska masaža glave (30 min)GORAZD ČEH, 9240 LJUTOMER4. Termalna kopel za eno osebo z zeliščnim dodatkom po izbiriALEKSANDER KAPUS, 1000 LJUBLJANA5. nagrada: 3 urna vstopnica v Deželo savn za eno oseboLOJZKA BERLEC, 1241 KAMNIK6. nagrada: Celodnevno kopanje za eno oseboANA MARIJA ROVŠNIK, 3220 ŠTOREISKRENE ČESTITKE IZŽREBANIM NAGRAJENCEM!Zaključek nagradne igre»Zbiramo račune v Termah Dobrna«Zaključili smo še eno nagradno igro, v kateri ste vi, naši dragi bralci in zvesti gostje ter obiskovalci, imeli ponovnopriložnost, da si prislužite sproščujočo nagrado, tokrat posebno masažo »ČAROBNOST ZELENEGA DOTIKA«, vnašem vrhunskem centru lepote, Hiši na travniku.Prejeli smo cel kup vaših pisem, v katerih ste nam poslali zbrane račune in izpolnjen kuponček in kar nekaj časanam je vzelo, da smo račune prešteli in preverili, ali ste se držali pravil sodelovanja.Razen dveh bralcev, ki drobnega tiska, žal, nista natančno prebrala,ste se vsi pošteno držali pravil in vsi skupaj ste nam poslali preko250 računov. Seveda pa vemo, da bo najbolj zanimivo izvedeti, kdoje zmagovalec oz. zmagovalka te nagradne igre.Največ računov, zbranih v naših termah, nam je poslala gospaCvetka Vidmar iz Branika. Iz njene kuverte je padlo kar 20 računov.Pošteno je, da priznamo, da ste ji bili, tudi ostali sodelujoči, tik zapetami.Gospe Vidmar najlepše čestitamo za zmago in ji želimo prijetnorazvajanje!35


22terme DOBRNA

More magazines by this user
Similar magazines