RECHT AUF ERINNERUNG / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

JOPA.NEWS

10 JAHRE - Ständiger Ausschuss zur Förderung der internationalen Bekanntmachung und Anerkennung des Genozids der Griechen aus Pontos
10 ΧΡΟΝΙΑ - Μόνιμη Επιτροπή για την προώθηση της διεθνούς γνωστοποίησης και αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Δικαίωμα στη Μνήμη seit

VERBAND DER VEREINE DER GRIECHEN AUS PONTOS IN Recht EUROPA auf Erinnerung

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών ~ Ehrenpreisträger der Athener Akademie

1981

1

Μόνιμη Επιτροπή για την προώθηση

της διεθνούς γνωστοποίησης και αναγνώρισης

της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Ständiger Ausschuss zur Förderung

der internationalen Bekanntmachung und Anerkennung

des Genozids der Griechen aus Pontos

Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Έκθεση

πεπραγμένων για τη

10ετή θητεία

Bericht

zum 10-jährigen

Bestehen

2006-2016


Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

2 3

Vorwort

Πρόλογος

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Diese Zeilen wurden genau an dem Tag geschrieben,

als ein umstrittener Flüchtlingspakt zwischen

der EU und der Türkei gezeichnet wurde.

Eine Ironie der Geschichte oder ein historischer Umstand,

damit unsere Stimme wirkungsvoll weiter eingesetzt

wird?

Die verantwortlichen Kreise und politischen Kräfte

sind nämlich verpflichtet, den Völkermord an den Pontos-Griechen

zu berücksichtigen, um einen wichtigen

Schritt in die Richtung der Anerkennung des Genozids

und des damit verbundenen Demokratisierungsprozesses

in der Türkei zu tätigen.

Wir sehnen uns nicht nach Rache. Wir möchten Brücken

bauen und unsere gemeinsame Geschichte

aufarbeiten. Grundvoraussetzung dafür ist die Information.

Die öffentliche Meinung muss zur Kenntnis

nehmen, dass die Griechen aus dem Euxeinos Pontos

(gastfreundliches Meer) zur großen Gruppe der 3 Millionen

Christen gehören, die 1915-1922 vom Osmanischen

Reich und dem Nachfolgerstaat Türkei verfolgt,

vertrieben, ermordet wurden. Diese Tragödie geschah

vor genau einem Jahrhundert; ihr Schatten reicht

trotzdem bis in die Gegenwart.

Während seiner 10-jährigen Geschichte konzentrierte

sich der Ausschuss darauf, das Recht eines Volkes

auf Erinnerung aufrecht zu erhalten. Unser Bestreben

ist ein weltweites Gedenken, das die Opfer

ehren und zugleich die kommenden Generationen

mahnen soll, damit sich eine Tragödie dieses Ausmaßes

nie wiederholt.

Des Weiteren möchten wir zur Aufklärung und zur

Schaffung eines öffentlichen Bewusstseins – europaweit

und besonders innerhalb der deutschen Gesellschaft

– maßgeblich beitragen.

Rückblickend auf die Geschichte des Ausschusses

(2006-2016) können wir mit Sicherheit sagen, dass

wir vieles geschafft haben. Doch ist dies nur ein kleiner

Teil von dem, was wir noch leisten sollten. Es ist

ein steiler Weg, und wir sind fest davon überzeugt,

weiterzumachen.

Unsere Vision ist eine weltweite Solidaritätsbewegung,

die uns in unserem höchsten Ziel vereint.

Mit freundlichen Grüßen

Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses

zur Anerkennung des Genozids

Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ αναγνώστη!

Aυτές οι γραμμές γράφτηκαν ακριβώς την ημέρα

που η ΕΕ και η Τουρκία σύναψαν μία αμφιλεγόμενη

συνθήκη για την επίλυση του προσφυγικού.

Ειρωνεία της ιστορίας ή ιστορική συγκυρία, ικανή να

μας δώσει ώθηση να συνεχίσουμε να υψώνουμε αποτελεσματικά

τη φωνή μας;

Διότι οι υπεύθυνοι κύκλοι και οι πολιτικές δυνάμεις είναι

υποχρεωμένοι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα ειδεχθή

εγκλήματα κατά του ποντιακού λαού και να προχωρήσουν

στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων,

αλλά και στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Τουρκίας

που είναι άρρηκτα συνδεμένη με το αίτημά μας.

Δεν αποσκοπούμε στην εκδίκηση. Θέλουμε να χτίσουμε

γέφυρες και να επεξεργαστούμε την κοινή μας

ιστορία. Βασική προϋπόθεση, εδώ, είναι η πληροφόρηση.

Η κοινή γνώμη οφείλει να γνωρίζει ότι οι Έλληνες

του Εύξεινου Πόντου (της φιλόξενης θάλασσας)

ανήκαν στη μεγάλη ομάδα των 3 εκατομμυρίων Χριστιανών,

οι οποίοι εδιώχθησαν, εκτοπίστηκαν και δολοφονήθηκαν

από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και

το ακόλουθο κράτος της, την Τουρκία. Η τραγωδία

αυτή, παρόλο που έλαβε χώρα πριν από ακριβώς έναν

αιώνα, επισκιάζει ακόμα και τούτες τις ημέρες.

Όλες οι δραστηριότητες κατά την δεκαετή ιστορία της

Επιτροπής έχουν στο επίκεντρό τους τη διεκδίκηση του

δικαιώματος ενός λαού στη μνήμη. Απώτερος στόχος

μας είναι η θεσμοθέτηση μιας παγκόσμιας ημέρας μνήμης,

που από τη μια θα θυμίζει τα θύματα και από την

άλλη θα προειδοποιεί τις επόμενες γενιές, ώστε να μην

επαναληφθεί μία τραγωδία τέτοιων διαστάσεων.

Επίσης θέλουμε να συμβάλουμε σημαντικά στη διαφώτιση

της κοινής γνώμης και την ανάκτηση δημόσιας

συνείδησης – σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά

μέσα στη γερμανική κοινωνία.

Ρίχνοντας μια ματιά στην ιστορία της Επιτροπής

(2006-2016), μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι

έχουμε καταφέρει πολλά. Ωστόσο πρόκειται μόνο για

ένα μικρό μέρος αυτού που πρέπει ακόμα να κάνουμε.

Ο δρόμος μπροστά μας είναι σκληρός, αλλά είμαστε

πεπεισμένοι ότι πρέπει να τον συνεχίσουμε.

Το όραμά μας είναι ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης,

συσπειρωμένο γύρω από το στόχο μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής

για την αναγνώριση της γενοκτονίας

In diesem Sinne haben wir die vorliegende Sammlung

erstellt. Sie dokumentiert in Kürze die wichtigsten

Aktivitäten vom Ständigen Ausschuss des Verbandes

der Vereine der Griechen aus Pontos in Europa zur Förderung

der internationalen Bekanntmachung und Anerkennung

des Genozids seit der Entstehung dieser Initiative

im Jahre 2006.

Dimitrios Konstantinidis

Anastasios Filippidis

Lampros Savvidis

Georgios Tsoraklidis

Die Koordinatorin des Ausschusses

Anastasia Kasapidou-Dick

Στο πλαίσιο αυτό, συντάξαμε το παρόν πόνημα, που

τεκμηριώνει σύντομα αλλά περιεκτικά τις σημαντικότερες

δράσεις της Διαρκούς Επιτροπής της Ομοσπονδίας

Ποντιακών Συλλόγων στην Ευρώπη για τη

στήριξη σε παγκόσμιο επίπεδο της κινητοποίησης και

αναγνώρισης της γενοκτονίας από την ίδρυσή της το

2006 και δώθε.

Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Αναστάσιος Φιλιππίδης

Λάμπρος Σαββίδης

Γεώργιος Τσορακλίδης

Η συντονίστρια της Επιτροπής

Αναστασία Κασαπίδου-Dick

IMPRESSUM

IMPRESSUM

Herausgeber

Konzeption, Redaktion & Gestaltung

Communications Agency

Copyright 2016

OSEPE - Verband der Vereine der Griechen aus Pontos in Europa e.V.

Ständiger Ausschuss zur Anerkennung des Genozids

Georgios Tsoraklidis

Kafkastr. 46, 81737 München

T: +49 176 207 18 961

Anastasia Dick

Berlinerstr. 86, 80805 München

T: +49 179 107 20 14

E: anastasia.dick@web.de; info@osepe.de

W: www.osepe.de

Jopa Communications, Publications & Arts

www.jopa-drachme.com

Texte: Johanna Panagiotou, Olga Lantukhova

Satz/Layout /Cover: Liza Panteliadou

Lektorat: Edit Engelmann, Julia Bretschneider

Übersetzung: Sophia Georgiallidis

Der Bericht 2006-2016

im Internet:

www.jopa-news.com

VERLAG . ΕΚΔΟΣΕΙΣ

VERANSTALTUNGEN . ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Publications


Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Ίδρυση της Επιτροπής

Gründung des Ausschusses

4 5

Περιεχόμενα / Inhalt

Σύντομο ιστορικό

1

2

3

4

5

6

Ίδρυση της Επιτροπής

Gründung des Ausschusses (S.5)

Εκδηλώσεις-Σταθμοί στην Ιστορία της Επιτροπής

Die wichtigsten Veranstaltungen in der Geschichte des Ausschusses (S.6)

Συντονισμένες εκδηλώσεις και πορείες

Koordinierte Veranstaltungen und Demonstrationen (S.14)

Ετήσιες ενημερώσεις για τις δραστηριότητες της Επιτροπής

Jährliche Bekanntmachungen über die Aktivitäten des Ausschusses (S.15)

Εκδηλώσεις Συλλόγων-Μελών πριν και μετά την ίδρυση της Επιτροπής

Veranstaltungen der Vereine-Mitglieder des Verbandes vor und nach

der Gründung des Ausschusses (S.20)

Παρεμβάσεις και υπομνήματα

Einschreiten und Memorandum (S.22)

Tην 23η Σεπτεμβρίου του 2006 το Έκτακτο

Συνέδριο της ΟΣΕΠΕ που συνήλθε στο

Rüsselsheim - κατόπιν εισήγησης του πρώην

Προέδρου και ιδρυτικού μέλους της Ομοσπονδίας

Γιώργου Τσορακλίδη - ενέκρινε ομόφωνα την ίδρυση

Μόνιμης Επιτροπής που θα ασχολείται ειδικά

και αποκλειστικά με την προώθηση της διεθνούς

γνωστοποίησης και αναγνώρισης της Γενοκτονίας

των Ελλήνων του Πόντου.

Ο Εισηγητής πρότεινε, μάλιστα, την απευθείας

εκλογή της Επιτροπής από το Συνέδριο, αλλά και

τη λειτουργία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων

και των αποφάσεων της Ομοσπονδίας.

Τόνισε επίσης, πως μετά τα καθιερωμένα μνημόσυνα

και τις εκδηλώσεις Μνήμης της 19η Μαΐου

από το 1986, αλλά και τις μεμονωμένες διοργανώσεις

ομιλιών και ημερίδων εκ μέρους των Συλλόγων-μελών

της ΟΣΕΠΕ (βλ. Βερολίνο και Μόναχο),

είναι πλέον αναγκαίο, αλλά και χρέος όλων,

να προχωρήσουμε στην προώθηση και ανάδειξη

αυτού του κορυφαίου ζητήματός μας. Από τούδε

και στο εξής, πιο μεθοδικά, πιο συστηματικά, με

συγκεκριμένη, ενιαία στρατηγική και συγκεκριμένο

σχεδιασμό. Απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες

και δραστηριότητες.

Στη συνέχεια κατατέθηκε κατάλογος με δέκα ονόματα

συνέδρων και μελών. Κριτήριο στην επιλογή

των προσώπων ήταν η γνώση του αντικειμένου, οι

εμπειρίες και η μέχρι τότε προσέγγιση του ζητήματος

εκ μέρους τους. Προτάθηκαν και δύο πρώην

πρόεδροι της Ομοσπονδίας.

Και η πρόταση για τα πρόσωπα που θα συγκροτούσαν

την Επιτροπή - και θα αποτελούσαν πλέον

τους «Σκαπανείς» στον αγώνα διάδοσης της βαριάς

μας ιστορίας - έγινε από το Συνέδριο ομόφωνα

αποδεχτή.

Στην Επιτροπή εκλέχθηκαν:

1. Καραγκιοζίδης Αναστάσιος

2. Καρυπίδου Σοφία

3. Κασαπίδου-Dick Αναστασία

4. Μωυσίδης Ιωάννης

5. Παπαδόπουλος Χρήστος

6. Σαββίδης Κώστας

7. Σαββίδης Λάμπρος

8. Σιδηρόπουλος Παναγιώτης

9. Τσορακλίδης Γεώργιος

10. Χαλκίδης Γεώργιος

Παράρτημα / Appendix

Διεθνείς αναγνωρίσεις της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Liste der internationalen Anerkennungen des Genozids an den Griechen aus Pontos

Foto © acrest-architecture.de

Rüsselsheim am Main, 23.09.2006


Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Berlin

Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Βερολίνο

6 7

2006

2006

Erfolgreicher Protest gegen die Ehrung des Verantwortlichen

für den Völkermord Talaat Pascha*

Die Aktion Großes Projekt 2006 – Talaat Pascha

Bewegung wurde von türkischen Nationalisten in

Berlin initiiert und zielte auf die der Ehrung eines

der Hauptverantwortlichen des Genozids an den Christen.

Die Talaat Pascha Bewegung, unterstützt von mehreren

türkisch-nationalistischen Organisationen in der

Türkei und in Deutschland sowie von der Türkischen

Arbeiterpartei, stellte den osmanischen Innenminister

als einen Freiheitskämpfer dar, der zur Staatsgründung

einen wichtigen Beitrag geleistet hat.

Die Bewegung forderte vom Bundestag unter anderem

die Aufhebung des Beschlusses zum Völkermord

an den Armeniern und eine Ausblendung von diesem

Ereignis aus dem Geschichtsunterricht an deutschen

Schulen.

In diesem Rahmen war für den 15. März 2006 eine

Demonstration der Talaat Pascha Bewegung geplant,

die bereits im Vorhinein als „Massenveranstaltung“

angekündigt wurde. An diesem Tag hatten die Griechen

aus Pontos gemeinsam mit Armeniern, Assyrern,

Aramäern und solidarischen Deutschen im Zuge einer

Gegendemonstration die geplante Kundgebung

und Kranzniederlegung der türkisch-nationalistischen

Gruppe erfolgreich aufgehalten.

Dies war aber nicht der einzige Grund des Scheiterns

der Aktion: Trotz der großen Ankündigung waren tatsächlich

nur rund 40 Teilnehmer erschienen. Deutsche

sowie türkische Medien (Tagesspiegel, taz, Zaman) beurteilten

das Endergebnis der Veranstaltung als einen

eindeutigen Misserfolg.

Für den Münchner Verein der Griechen aus Pontos sowie

für alle, die entschlossen gegen die Ehrung von

Talaat Pascha aufgetreten waren, ließ sich das Fazit

mit den Worten von Bertolt Brecht zusammenfassen:

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat

schon verloren.“.

nationalistische Demonstration im Namen der Griechen

aus Pontos und aller Opfer der osmanischen Genozide

entschlossen verurteilt.

Hier erlauben wir uns, von den zahlreichen Antworten,

die die Solidarität aller deutschen Parteien mit den Demonstrationsgegnern

zum Ausdruck bringen, diejenige

von Völker Ratzmann besonders hervorzuheben.

Der Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen betonte:

„Wie Sie wissen, ist die Versammlungsfreiheit ein sehr

hohes Gut [...]. Auch das ist ein Wert, den wir immer

betont haben. Wenn hier die gesetzlichen Möglichkeiten

bestehen, würden wir es begrüßen, wenn diese Demonstration

verboten werden könnte.

Sollte das jedoch nicht der Fall sein, können Sie sicher

sein, dass wir unsere Stimme laut gegen die geschichtsverfälschende

Darstellung derjenigen wenden

werden, die am 18. März in Berlin demonstrieren wollen.“

*Mehmed Talaat, in den Jahren 1911-1918 Innenminister

des Osmanischen Reiches, floh kurz vor Kriegsende nach

Deutschland; 1919 wurde er von einem gesondert einberufenen

Kriegsgericht der neuen pro-britischen Regierung

in Istanbul in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Der Völkermörder

lebte unter einem Decknamen in Berlin, bis er 1921

von einem armenischen Studenten am Steinplatz im Bezirk

Charlottenburg erschossen wurde.

Παταγώδης αποτυχία η εκδήλωση

προς τιμήν του εγκληματία Talaat Pascha

Tούρκοι εθνικιστές ανακοινώνουν

στο Βερολίνο την πρόθεσή τους

να τιμήσουν τον μέγα σφαγέα των

προγόνων μας Talaat Pascha. Στην

ανακοίνωσή τους γίνεται λόγος για

μεγάλη εκδήλωση με σημαντική συρροή

κόσμου.

Η αντίδρασή μας ήταν άμεση, καθοριστική

και αποτελεσματική. Η κινητοποίηση

διαμαρτυρίας και όλα τα

έγγραφα που εστάλησαν στις αρμόδιες

αρχές έφερναν την υπογραφή των

φορέων που εκπροσωπούν όλους τους

λαούς-θύματα του πρωταγωνιστή

των ειδεχθών εγκλημάτων. Η εκδήλωση

απέτυχε παταγωδώς.

Σημειωτέον: Μέγιστη ήταν η συμπαράσταση

του κόμματος των Πρασίνων.

Δημοσιεύουμε την εγκάρδια επιστολή

τους.

© wikinews.org © wikinews.org

© wikinews.org

Die Waffen, die sich in diesem Kampf als entscheidend

erwiesen, waren überzeugtes Engagement und eine

gut begründete Argumentation. Seit Anfang 2006 haben

wir einen Appell an die Berliner Senatsverwaltung

für Inneres gerichtet; es folgten mobilisierende Schreiben

an politische Parteien. Stets und überall wurde die


Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Stuttgart

8 9

2011

Στουτγκάρδη

2011

Universität verweigert die Informationsveranstaltung

zum Völkermord an den Christen des Osmanischen Reiches

… „aus politischen Gründen“

Als Zusammenarbeit des Verbandes der Vereine

der Griechen aus Pontos in Europa, der Assyrischen

Demokratischen Organisation und der

Arbeitsgruppe Anerkennung – Gegen Genozid, für

Völkerverständigung, sollte die Informationsveranstaltung

„Mit einer Stimme sprechen“ am 28. Mai

2011 an der Universität Stuttgart stattfinden.

Nach dem Impulsvortag von Dr. Tessa Hoffmann (FU

Berlin) war eine Podiumsdiskussion aus Sicht der Politik

über Völker- und Menschenrechte eingeplant. Zu

den Zielsetzungen der Veranstaltung zählte es, die

Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen

im Osmanischen Reich im breiteren Kontext zu thematisieren,

darunter auch die Auswirkungen dieser

Tatsachen und die von der Türkei ausgeübte Leugnungspolitik.

Anfang April wurde der Antrag von der Universitätsverwaltung

genehmigt; kurzfristig vor der Veranstaltung

aber, am 24. Mai, wurde die Zuweisung des

Hörsaals für den Vortrag zurückgezogen. Diese Entscheidung

begründete der Rektor, Prof. Dr. Wolfram

Ressel, mit „Neutralität und Sachorientierung“ der

Universität, die durch die Behandlung eines schwerwiegenden

und heiß umstrittenen politischen Themas

„gefährdet“ wäre, und behauptete, dass das Thema

von dem zuvor Angekündigten und Beantragten abweichen

würde.

Dies war aber nicht der Fall. Weiterhin beharrte der

Rektor darauf, dass der Raum für die Veranstaltung

„unverbindlich vorgemerkt“ war, und so konnte die

Zusage jederzeit zurückgenommen werden.

Hinter dieser Entscheidung steckten allerdings keinesfalls

ausschließlich wissenschaftliche Prinzipien:

Das Schreiben des Rektors, in dem er die Einstellung

der Arbeitsgruppe Anerkennung als „mutmaßliche

Vorwürfe gegen die Türkei“ bezeichnete, folgte einem

Protest der Türkischen Gemeinde aus Berlin.

zur Verhinderung vom offenen Umgang mit dem Völkermord

war.

Das Ereignis fand einen starken Widerhall in der Presse.

Hier veröffentlichten wir eine der treffsicheren, kritischen

Darstellungen des Vorfalls, im Feuilleton von

Karen Krüger (FAZ).

„Für eine Universität muss Neutralität bedeuten, dass

sie sich aller Eingriffe in die freie wissenschaftliche

Diskussion enthält. Im Deckmantel der Neutralität hat

die Universität Stuttgart die Partei der Türkei ergriffen.

[...]

[...]Das wissenschaftliche Hauptwerk der vorgesehenen

Hauptrednerin Tessa Hofmann über die „Verfolgung,

Vertreibung und Vernichtung der Christen im

Osmanischen Reich“, das auch Thema des Abends

sein sollte, findet sich übrigens im Katalog der Stuttgarter

Universitätsbibliothek.

Sollte das Rektorat es ernst meinen mit seiner Vorstellung

von Neutralität, dann wird das Buch womöglich

aus der Bibliothek verschwinden. Statt in den heiligen

Hallen der Universität findet der Abend nun im Kursaal

von Bad Cannstatt statt.“

Kritisch äußerte sich auch das Magazin für Kirche

und Kultur und betonte, dass die Absage der Universität

Stuttgart im Widerspruch zum Beschluss des

Deutschen Bundestages vom 16. Juni 2005 steht. Damals

hat sich nämlich der deutsche Gesetzgeber vor

dem Hintergrund der historischen Mitverantwortung

Deutschlands einstimmig zur Geschichtsaufarbeitung

als Voraussetzung für Heilung und Versöhnung ausgesprochen.

Das Magazin zitierte aus unserem Schreiben:

“Der Deutsche Bundestag ist sich aus langer eigener

Erfahrung darüber bewusst, wie schwer es für jedes

Volk ist, zu den dunklen Seiten seiner Vergangenheit

zu stehen“.

Πανεπιστήμιο αρνείται τη φιλοξενία εκδήλωσης για τα

εγκλήματα κατά των λαών επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Tο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης αρνήθηκε, ενώ

αρχικώς συναίνεσε, να μας παραχωρήσει για την

κοινή μας εκδήλωση με το Δημοκρατικό Σύλλογο

Ασσυρίων και την Ομάδα Εργασίας για την Αναγνώριση

της Γενοκτονίας και τη Συνεννόηση των Λαών

με το διακριτικό τίτλο «Ομιλούμε με μία φωνή»

την αίθουσα που είχαμε δεσμεύσει. Στις 24 Μαΐου

2011, τέσσερις μέρες πριν, μας ανακοινώθηκε ότι

το Ίδρυμα δεν μπορεί τελικά να μας φιλοξενήσει,

καθώς η ημερίδα μας έθετε σε κίνδυνο την ουδετερότητά

του, ενώ το εξέθετε μπρος σε ένα τόσο

αιχμηρό ζήτημα. Ευθαρσώς μας κοινοποιήθηκε ότι

η θεματολογία δεν συνάδει με αυτήν που, αρχικώς,

είχαμε δηλώσει. Ακολούθησε μια σειρά αντιδράσεων.

Το Πανεπιστήμιο κράτησε, ωστόσο, έως το

τέλος αδιάλλακτη στάση. Η ημερίδα, τελικά, έλαβε

χώρα την προγραμματισμένη ημέρα στο χώρο

Kursaal Cannstatt. Σύσσωμος ο γερμανικός Τύπος

καταδίκασε τη στάση του Πανεπιστημίου.

Zu bemerken ist, dass es kein Einzelfall der Druckausübung

türkischer Kreisen auf deutsche Institutionen

Die geplante Veranstaltung fand schließlich am geplanten

Tag im Kursaal Cannstatt, trotzdem, statt.


Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Bochum Μπόχουμ

10 11

2012

2012

Aberkennung des Steiger Awards

für den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan!

Eine durchaus erfolgreiche Aktion

Geradlinigkeit, Offenheit, Menschlichkeit und Toleranz

sind der offiziellen Formulierung nach Tugenden,

die eine öffentliche Person für die Auszeichnung

mit dem Steiger Award* qualifizieren. Im Jahr

2012 wurde Recep Tayyip Erdogan ausgezeichnet. Die

Laudatio würde ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder

(SPD) halten.

Die voraussichtliche Verleihung des Steiger Award

2012 an den Ministerpräsidenten der Türkei löste, jedoch,

heftige Kritik in allen demokratisch gesinnten

Kreisen aus.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hielt die

Auszeichnung für ungerechtfertigt, unter anderem

wegen ständigen Verstoßes gegen die Pressefreiheit

in der Türkei, Repressalien gegen regierungskritische

Journalisten und willkürlichen Verhaftungen von Berichterstattern.

«Wer Journalisten drangsaliert und kritische Berichterstattung

behindert, steht weder für Menschlichkeit

noch für Toleranz», so der DJV-Bundesvorsitzende Michael

Konken.

Seitens der CSU erklangen ebenfalls kritische Stimmen:

„Erdogan hätte einen Preis für Intoleranz verdient»,

für «Unterdrückung von religiösen und ethnischen

Minderheiten, mangelnde Pressefreiheit und fehlende

Gleichberechtigung von Frauen“, betonte der

CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt.

Die Immigrantenverbände waren diejenigen, die ihre

Stimmen für die Aberkennung des Steiger Awards für

Erdogan entschlossen erhoben haben.

Im gemeinsamen offenen Brief, mit unterzeichnet

vom Zentralverband der Assyrischen Vereinigungen,

vom Zentralrat der Armenier, der Kurdischen Gemeinde

in Deutschland, vom Verband der Griechischen

Gemeinden, vom Dachverband der Studierenden aus

Kurdistan in Europa und vom Verband der Vereine der

Griechen aus Pontos in Europa, fasst der Vorsitzende

der BAGIV (Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände

e.V.), Mehmet Tanriverdi, die

Gegenargumentation klar und deutlich zusammen.

„Dass der türkische Premier gradlinig seinen Weg verfolgt,

ist eine Tatsache und keine Überraschung. Gradlinig

werden kurdische, armenische, assyrische und

andere Minderheiten unterdrückt, verfolgt, verhaftet,

ermordet. Jene Minderheiten, auf deren Blut und Opfer

die heutige Türkei aufgebaut ist. Gradlinig wird die

Pressefreiheit unterdrückt, indem Journalisten, Schriftsteller

und demokratisch gewählte Bürgermeister

vieler kurdischer Städte mit allen Mitteln der Gewalt

zum Schweigen gebracht werden. [...] Eine gradlinige

und systematische, physikalische Liquidierung von

Interkulturellen, die sich wagen, über die Tatsachen

des Genozids an den Armeniern, Assyrern und Pontos-Griechen,

sowie Kurden, öffentlich zu äußern. [...]

[...] Erdogan ist weit von Begriffen wie Menschlichkeit,

Toleranz und Europa entfernt. Mit dieser Belobigung

wird nicht nur die Verachtung und Verletzung der Menschenwürde

der in Deutschland lebenden Armenier,

Kurden, Assyrer, Griechen und all die Minderheiten,

deren Heimat in der heutigen Türkei geraubt, enteignet,

deren Volk und Kultur systematisch vernichtet

wurde und die seit Jahrzehnten auf Anerkennung und

Gerechtigkeit warten, anerkannt und festgeschrieben,

sondern die Verleihung des Steiger Awards ausgerechnet

an Erdogan verstößt gegen Artikel 1 des

deutschen Grundgesetzes!“

Die Ironie: Am 17.03.2012 hat Ministerpräsident Erdogan

seine Teilnahme an der Preisverleihung kurzfristig

abgesagt. Als Entschuldigung wurde der Absturz

eines türkischen Militär-Hubschraubers in Afghanistan

angegeben.

Der tatsächliche Grund? Unser Widerstand. Unsere

Stimme, die wir mit jener aller Nationen, die genauso

um ihre Würde kämpfen, vereint und gemeinsam erhoben

haben. So wurden wir laut; und lauter.

Mit dieser Stimme gestalten wir unser Schicksal, unsere

Zukunft.

* Der Preis wird seit 2005 von der Stadt Bochum

vergeben, inspiriert von der Bergbau-Tradition der

Rhein-Ruhr-Region; sein Name stammt vom Steiger,

einem Aufsichtsbeamten, der für einen Teil des Bergwerks

und die ihm unterstellten Personen die Verantwortung

trägt.

Drei Generationen kämpfen um ihre Würde

Τρεις γενιές μάχονται για την αξιοπρέπειά τους

Der offene Brief an den deutschen Bundestag,

wurde von folgenden Vereinen unterschrieben:

ADHK – Konföderation für Demokratische Rechte in Europa

AGIF - Föderation der Arbeiterimmigrant /innen in Deutschland

e.V.

Arbeitsgruppe Anerkennung–Gegen Genozid, für Völkerverständigung

e.V.

Armenische Gemeinde zu Köln e.V.

Assembly of Armenians in Europe-Sektion Deutschland (AAE)

Assyrian Democratic Organization (ADO)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände - BAGIV

e.V.

Cenî - Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V.

CÎK-Föderation der Kurdischen Muslimischen Gemeinschaften in

Europa e.V.

Der Europäische Friedensrat Türkei/Kurdistan

Deutsche Kurdische Kultur Bund e.V.

DIDF - Föderation Demokratischer Arbeitervereine

FEDA - Föderation der Demokratischen Aleviten e.V.

«Αυτός που αγωνίζεται, μπορεί και να χάσει.

Αυτός που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει»

Μπέρτολντ Μπρεχτ

Ποιος θα το περίμενε; Κι όμως.

Το 2012 καταφέραμε το «ακατόρθωτο».

Ενώνοντας τη φωνή

μας με συλλόγους που έχουν

επίσης μεταναστευτικό υπόβαθρο

κι ανήκουν στης γης τους

πονεμένους, ταχθήκαμε ξεκάθαρα

κατά της απόφασης να δοθεί

το βραβείο «Ανεκτικότητας και

Ανθρωπιάς» Steiger Award στον

Erdogan. Το αποτέλεσμα; Οι συντονισμένες

μας κινήσεις ήταν

απολύτως πετυχημένες. Η βράβευση,

στην οποία μάλιστα θα

έπλεκε το εγκώμιο του Τούρκου

Πρωθυπουργού ο Πρώην Καγκελάριος

Schröder, απετράπη. Μια

ακόμη μάχη κερδήθηκε.

Μια μεγάλη νίκη σημειώθηκε στο

ενεργητικό της Ομοσπονδίας μας.

FKE - Föderation der Yezidischen Vereine e.V.

Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland e.V.

Föderation der Dersim Gemeinden in Europa e.V.

Föderation Kurdischer Vereine in Deutschland YEK-KOM e.V.

Gesellschaft für bedrohte Völker e.V. (GfbV)

KOMCIWAN – Kurdischer Kinder und Jugendverband e.V.

KOMJIN – Verband der Frauen aus Kurdistan e.V.

KOMKAR - Verband der Vereine aus Kurdistan e.V.

Kurdische Gemeinde in Deutschland e.V.

Kurdisches Institut in Deutschland

Panepirotischer Verband Europas e.V.

Seyfo Center TÜDAY – Menschenrechtsverein Türkei/Deutschland

e.V. Verband der Vereine der Griechen aus Pontos in Europa e.V.

Verband Griechischer Gemeinden – OEK e.V.

YEKMAL e.V. - Kurdischer Elternverein

YMK – Verein der Kurdischen Lehrer in Europa e.V.

YXK- Dachverband der Studierenden aus Kurdistan in Europa

e.V.

Zentralrat der Armenier in Deutschland e.V.

Zentralverband der Assyrer in Deutschland und Europa e.V.


Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Berlin

Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

Βερολίνο

12 13

2016 2016

1e internationale Konferenz „The Displacement, Extinction

and Genocide of the Pontic Greeks. 1916-1923“

Ein unverkennbarer Höhepunkt des Kampfes um Anerkennung und Erinnerung

Veranstaltet vom Institut für Diaspora- und Genozidforschung

der Ruhr-Universität Bochum und

unter Mitorganisation der Südosteuropa-Gesellschaft

und unseres Verbandes fand am 25. & 26. Februar

2016 im Senatssaal der Humboldt-Universität

zu Berlin die erste internationale Konferenz „Die Vertreibung,

die Vernichtung und der Genozid an

den Pontos-Griechen. 1916-1923“ statt.

Das intensive Arbeitsprogramm zog Forscher aus

ganz Europa und den USA an, die sich gemeinsam einer

wissenschaftlichen Aufarbeitung der Tragödie des

Griechentums aus Pontos widmeten.

Die behandelten Themen umfassten unter anderem:

1. Nationalistische Gewalt im späten Osmanischen

Reich im Vorfeld des Völkermordes

2. Umriss der Geschichte der Kryptochristen des

Pontos’

3. Internationale Dokumentationen und Bestätigungen

der türkischen Vernichtungspolitik gegenüber

Minderheiten

4. Interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem

Genozid der Griechen aus dem Pontos, die die

Frage der juristischen Definition des Völkermords

miteinbezogen hat.

In seiner Rede als Keynote Speaker berichtete Cem

Özdemir, Bundesvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und Mitglied des Deutschen Bundestags, vom

seinem Vorschlag für die Anerkennung des Genozids

der Armenier, der Assyrer und der Griechen aus dem

Pontos, die er dem Bundestag vorgelegt hat.

Mitglied des Ständigen Ausschusses zur Anerkennung

des Genozids, Georgios Tsoraklidis, und Koordinatorin

des Ausschusses, Anastasia Kasapidou-Dick,

haben den Erfolg der Veranstaltung als einen wichtigen

Schritt auf dem gemeinsamen Weg der Erinnerung

bewertet.

„Obgleich die Vernichtung der Pontos-Griechen vor

allem im US-amerikanischen Raum eine zunehmend

prominentere Stellung in der historiographischen

Landschaft eingenommen hat, stellt die Erforschung

dieser Geschehnisse im europäischen Raum doch

noch weitestgehend ein Desiderat der historischen

Forschung dar.

Es war daher Ziel der Konferenz sowohl ein Bewusstsein

zu schaffen, was der pontos-griechischen Bevölkerung

unter der jungtürkischen und kemalistischen

Herrschaft widerfahren ist, als auch die internationale

und interdisziplinäre wissenschaftliche Zusammenarbeit

innerhalb dieses Forschungsfeldes zu fördern.

Da die Vertreibung und Vernichtung der pontos-griechischen

Bevölkerung als ein Aspekt komplexer

sozio-politischer Beziehungen zwischen muslimischer/türkischer

Herrschaft und nicht-muslimischen/

nicht-türkischen Bevölkerungsgruppen verstanden

werden muss, haben wir uns ein weiteres Ziel gesetzt:

Genauer wollten wir das Expertenwissen von Wissenschaftlern,

die zu den Bereichen Spätes Osmanisches

Reich, Jungtürkismus, Kemalismus, griechisch-türkische

Beziehungen und der griechischen Diaspora geforscht

haben, zusammenzubringen. Und wir haben

es geschafft.

Wir sind vom Ergebnis sehr zufrieden. Die Konferenz

war aber nur eine Station unseres langen Weges, den

wir uns vorgenommen haben. Wir haben eine gute

Strecke zurückgelegt – und sind voller Entschlossenheit,

kräftig weiterzumachen.“

Zusätzliche Informationen:

- Zu den Ehrengästen zählt der griechische Botschafter

Theodoros Daskaloris in Berlin sowie der Vizepräsident

des armenischen Parlaments Eduard Sarmazanof waren.

- Das Event wurde vom Institut Ivan Savvidis finanziell unterstützt.

- Die Vorträge und Diskussionen fanden in den Arbeitssprachen

Deutsch und Englisch statt.

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Η Εκδίωξη, η Εξολόθρευση

και η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 1916-1923»

Tο εν λόγω συνέδριο θεωρείται αναντίρρητα από

τους σημαντικότερους σταθμούς της δράσης μας.

Οι ομιλητές* διερεύνησαν το ζήτημα από ιστορική,

πολιτιστική και γεωπολιτική άποψη και κατέληξαν

στα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Η γενοκτονία ως γεγονός υπήρξε μια εξελισσόμενη

διαδικασία μέσα στο χρόνο και σε συνάρτηση

με τις κοινωνικές μεταβολές.

2. Η νεοτουρκική πολιτική στόχευσε στη δημιουργία

τουρκικού μουσουλμανικού κράτους με την

ανάκτηση χαμένων εδαφών στη Μικρά Ασία και

τον εξισλαμισμό των κατοικούντων χριστιανικών

πληθυσμών.

3. Η γενοκτονία των Ποντίων έχει κοινά στοιχεία α)

με τις απάνθρωπες καταστάσεις που έζησαν οι

χριστιανοί της περιοχής και β) με τις επιπτώσεις

αυτών στη ζωή τους.

4. Οι απάνθρωπες πράξεις κατά των χριστιανών

της Μικράς Ασίας, και συγκεκριμένα του Πόντου,

προσέκρουσαν στα συμφέροντα των διεθνών δυνάμεων

με την Τουρκία και καθόρισαν την αρνητική

στάση τους.

5. Υπερίσχυσαν τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα

των διεθνών δυνάμεων της συγκεκριμένης

περιόδου.

6. Η Ιστορία, ο Νόμος και η Λογοτεχνία αποτελούν

αποδεικτικά στοιχεία της γενοκτονίας που διαπράχθηκε.

7. Με βάση το άρθρο 2 της Συνέλευσης Γενοκτονίας

του 1948, το υπεύθυνο κράτος, στη

συγκεκριμένη περίπτωση η Τουρκία, δεσμεύεται

να αναγνωρίσει τα γεγονότα και ως γενοκτονία.

© e-Pontos.gr

*Ομιλητές:

Kristin Platt

Thea Halo

Anush Hovhannisyan

Tessa Hofmann

Zeynep Turkyilmaz

Francesco Pongiluppi

Robert Shenk

Κωνσταντίνος Φωτιάδης

Θεοδόσιος Κυριακίδης

Βασίλειος Μεϊχανετσίδης

Αντώνης Κλάψης

Arno Barth

Monika Albrecht

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης

© e-Pontos.gr


Συντονισμένες εκδηλώσεις

και πορείες

14

O αγώνας συνεχίζεται...

αγώνας μας αποκορυφώνεται στους δρόμους της Γερμανίας, όπου γίνονται ειρηνικές

O πορείες, ώστε να γίνουν ευρέως γνωστά τα αιτήματά μας, με στόχο την Αναγνώριση

της Γενοκτονίας των προγόνων μας. Οι κάτωθι φωτογραφίες είναι από εκδηλώσεις που

έγιναν στην περιοχή της Βάδης Βυρτεμβέργης το 2010 και το 2012.

Ετήσιες ενημερώσεις

για τις δραστηριότητες

της Επιτροπής


Ετήσιες ενημερώσεις για τις

δραστηριότητες της Επιτροπής

Ετήσιες ενημερώσεις για τις

δραστηριότητες της Επιτροπής

16 17

Frankfurt Σάββατο 17.02.2008

14ο Τακτικό Συνέδριο ΟΣΕΠΕ

Ενέργειες Επιτροπής Γενοκτονίας ΟΣΕΠΕ από

23.09.2006 - 7.02.2008

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί Σύνεδροι,

Η γεμάτη αίθουσα ικανοποιεί όλους όσους αγωνιζόμαστε

για το ποντιακό ζήτημα. Ως συντονίστρια της Επιτροπής

θα αναφερθώ επιγραμματικά στις μέχρι τώρα δραστηριότητές

της.

23.09. 2006 | Στο έκτακτο συνέδριο της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. αποφασίστηκε

η ίδρυση Επιτροπής «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ

ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗ-

ΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ».

Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους Dick Αναστασία,

Καραγκιοζίδη Αναστάσιο, Καρυπίδου Σοφία, Παπαδόπουλο

Χρήστο, Μωϋσίδη Ιωάννη, Σαββίδη Κώστα, Σαββίδη

Λάμπρο, Σιδηρόπουλο Παναγιώτη, Τσορακλίδη Γεώργιο,

Χαλκίδη Γιώργο έμεινε 9μελής μετά το θάνατο του Χρήστου

Παπαδόπουλου.

Στις 27 09. 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαίτησε

από την Τουρκία την αναγνώριση της Γενοκτονίας των

Αρμενίων και των χριστιανών της Ανατολής. Για πρώτη

φορά αναφέρθηκαν ονομαστικά οι Έλληνες του Πόντου

και οι Ασσύριοι. Εκτός των Ελλήνων Ευρωβουλευτών Δημητρακόπουλου

και Τρακατέλη, συνέβαλαν τα μέγιστα

και οι Βαυαροί Ευρωβουλευτές Bernd Posselt και Ferber.

10.02.2007 | Το Δ. Σ. της ΟΣΕΠΕ καλεί σε Συνεδρίαση

την Επιτροπή…….

Θέματα /αποφάσεις:

1) Οργανωτική λειτουργία και στόχοι της Επιτροπής της

Ο.Σ.Ε.Π.Ε.

2) Αποστολή αιτήματος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας

των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και

Ανατολικής Θράκης στην επιτροπή αιτημάτων της Ομοσπονδιακής

Βουλής της Γερμανίας.

3) Αποστολή κειμένου διαμαρτυρίας στα Μ.Μ.Ε και στο

Υπουργείο Παιδείας για:

α) το βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού στα ελληνικά

σχολεία

β) την πρόταση του Μιχάλη Τρεμόπουλου, Σύμβουλου

Οικολόγων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, να τιμηθεί ο Μουσταφά

Κεμάλ ως παιδί της Θεσσαλονίκης.

15.07.2007 | Αποστολή στην Ομοσπονδία Πρωτοκόλλου

της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής και πρόταση

για κοινή συνεδρίαση με σχέδιο λειτουργίας.

09.01.2007 | Κατατέθηκε στο Bundestag η Petition της

OΣEΠE, συνταγμένη από την Επιτροπή και το Δ.Σ. της

Ο.Σ.Ε.Π.Ε. Οι υπεύθυνοι της Επιτροπής Μονάχου κινητοποίησαν

τους Ευρωβουλευτές Posselt και Ferber και την

Καθολική Εκκλησία για στήριξη του αιτήματός μας.

10.02.2007 | Σε έκθεση στην πόλη Ερλάγκεν με θέμα

«Jeder ist ein Fremder - fast üüberall» από 11.02 έως

29.04.2007, μία φωτογραφία με πρόσφυγες από τη Σμύρνη

μετά την κατάληψή της από τα τουρκικά στρατεύματα

ξεσήκωσε τους Τούρκους που υποστήριξαν πως η Σμύρνη

απελευθερώθηκε από τον τουρκικό στρατό. Ο Έλληνας

διερμηνέας Δρ. Ραδίσογλου τηλεφώνησε στο ελληνικό

Προξενείο του Μονάχου, το οποίο τον παρέπεμψε στο

Σύλλογο Ποντίων Μονάχου, που ανέπτυξε μία αλλεπάλληλη

αλληλογραφία με τη διευθύντρια του Μουσείου κ.

Lehman. Μόλις ηρέμησαν οι Τούρκοι το θέμα ξεχάσθηκε.

Τακτικό Συνέδριο ΟΣΕΠΕ στις 20-21.02.2010

Ενέργειες της Επιτροπής στο Τακτικό Συνέδριο της ΟΣΕ-

ΠΕ από 18.02.2008 - 21.02.2010

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί Σύνεδροι,

Ως συντονίστρια της Επιτροπής για τη διεθνοποίηση

της Γενοκτονίας θα αναφερθώ επιγραμματικά στις μέχρι

τώρα δραστηριότητές της.

05.04 2008 | Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κατά σειρά

συνεδρίαση της Επιτροπής της ΟΣΕΠΕ για τη διεθνοποίηση

και αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Ορισμός των Στόχων της επιτροπής

Στόχοι της Επιτροπής: Ευαισθητοποίηση φορέων, ακαδημαϊκών,

πολιτικών κτλ. για το θέμα της Γενοκτονίας των

Ελλήνων του Πόντου.

Η Επιτροπή να λειτουργεί ως όργανο της Ομοσπονδίας

με εντολή συνεδρίου για το συγκεκριμένο αντικείμενο

και συντονιστικό, οργανωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Οι εκτιμήσεις και αποφάσεις της να είναι δεσμευτικές

και για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Προώθηση της

συνεργασίας με άλλες ομοσπονδίες Ποντίων από άλλες

ηπείρους.

Στις 06.05.2008 | Η Επιτροπή με δύο γράμματα έκανε

έκκληση στο κράτος της Αρμενίας και της Γαλλίας να

φροντίσουν να αναγνωρισθεί η Γενοκτονία των Ελλήνων

του Πόντου.

Στις 10.10.2009 | Στην κοινή εκδήλωση με Αρμένιους

και Ασσύριους στο Μόναχο, ο αντιπρόσωπος της Ευαγγελικής

Εκκλησίας Thomas Prieto Peral δήλωσε πως οι

χριστιανοί της Ανατολής, θύματα της Γενοκτονίας από

Οθωμανούς και Τούρκους, δικαιούνται να έχουν μνημείο

στην Άγκυρα, όπως τα θύματα του Ναζισμού στο Βερολίνο.

Η Επιτροπή θεωρεί πως δεν υπήρξε η αναμενόμενη συνεργασία

και στήριξη από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

Εκτιμά ότι η Γενοκτονία είναι υπόθεση όλων και απαιτείται

γενική συστράτευση. Στο άμεσο μέλλον το νέο Δ Σ.

να προχωρήσει σε ημερίδα με αντιπροσώπους από όλους

τους Συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Στο Συνέδριο οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων να καταθέσουν

προτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας μας. Η Γενοκτονία

είναι χρέος όλων. Οι εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία

κάνουν γνωστές τις ρίζες μας και τον πολιτισμό

μας, αλλά και πληροφορούν τους Ευρωπαίους για τις αδυναμίες

της Τουρκίας, που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή

Κοινότητα. Μην ξεχνάμε πως οι Πόντιοι της Αυστραλίας,

ΗΠΑ και Καναδά καταφέρανε πολύ περισσότερα από εμάς.

Stuttgart 30ο Φεστιβάλ 10.6.2011

Ενέργειες της Επιτροπής Γενοκτονίας της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. από

22.02.2010- 10.06.2011

Εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

και η Επιτροπή Γενοκτονίας και Συλλόγων Μελών

Ομοσπονδίας.

Πρώτες συντονισμένες εκδηλώσεις έγιναν με όλους τους

Συλλόγους της Βάδης Βυρτεμβέργης.

16.05.2010 | Ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας για πρώτη

φορά στο χώρο της Γερμανίας με σύνθημα «ΔΙΚΑΙΩΜΑ

στη ΜΝΗΜΗ». Εισηγητής ο κ. Σάββας Μαυρίδης.

17.04.2010 | Παράδοση τόμων του Καθηγητή Κώστα

Φωτιάδη στο πανεπιστήμιο Στουτγάρδης.

19.05.2010 | Δημοσίευση άρθρου με αναφορά στη Γενοκτονία

των Ποντίων και των άλλων χριστιανών της Μ.

Ασίας με αφορμή την ημέρα Μνήμης στην εφημερίδα του

Μονάχου „Münchner Merkur“. Το άρθρο αυτό συνέταξε ο

νεαρός Τούρκος δημοσιογράφος της Εφημερίδας Dennis

Yücel, μετά από εκτενή συνέντευξη που πήρε από τη συντονίστρια

της Επιτροπής Αναστασία Κασαπίδου-Dick

και την εκπρόσωπο της Επιτροπής των Ασσυρίων κ.

Αβραάμ.

16.06.2010 | Παράδοση τόμων του Καθηγητή Κώστα

Φωτιάδη στο τμήμα του Genozid Forschung Bochum

του πανεπιστημίου. Τη διαδικασία κίνησε η Επιτροπή.

16.10.2010 | Διοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο

Ποντίων Μoνάχου, το Σύλλογο Αρμενίων στο Μόναχο,

καθώς και την Ομοσπονδία των Ασσυρίων ADO. Κεντρική

ομιλήτρια η εκ Εσπυγέ του Πόντου τουρκικής καταγωγής

Δρ. Seyhan Bayraktar.

13.11.2010 | Ανασύσταση της Επιτροπής και δημιουργία

δικτύου μεταξύ των Συλλόγων και Επιτροπής με ομόφωνη

απόφαση του Συνεδρίου.

Η νέα Επιτροπή με συντονίστρια την Αναστασία Dick

αποτελείται από τους: Μωυσίδη Ιωάννη, Σαββίδη Λάμπρο,

Κωνσταντινίδη Δημήτριο, Τσορακλίδη Γεώργιο,

Σιδηροπούλου Ελένη, Φιλιππίδη Αναστάσιο, Φραγκίδη

Κώστα.

Αποδεκτή από όλους τους Συνέδρους η πρόταση της

απελθούσας Επιτροπής για τη δημιουργία επικοινωνιακού

δικτύου.

15.05.2011 | Διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά

στην πόλη Esslingen πορείας διαμαρτυρίας προς το μνημείο

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με σύνθημα

«ΠΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ στη ΜΝΗΜΗ» και κεντρικό ομιλητή

τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη.

15.05.2011 | Διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με

τους Συλλόγους της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. Κεντρικός

ομιλητής ο εκδότης της εφημερίδας “Ποντιακή

Γνώμη” Σάββας Καλεντερίδης.

15.05.2011 | Κεντρική εκδήλωση στο κρατίδιο της Έσσης

σε συνεργασία με τους Συλλόγους της περιοχής και

με ομιλητή τον Φαήλο Κρανιδιώτη.

28.05.2011 | Συμμετοχή της Επιτροπής, σε συνεργασία

με τους Συλλόγους Βάδης Βυρτεμβέργης και τις οργανώσεις

Αρμενίων και Ασσυρίων στην ημερίδα με θέμα

«Γενοκτονία των Χριστιανικών Πληθυσμών» που διοργανώθηκε

στη Στουτγάρδη. Κεντρική ομιλήτρια η κα. Tessa

Hofmann. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Συμμετείχαν

εκπρόσωποι της Ευαγγελικής Εκκλησίας, των γερμανικών

κομμάτων και Τούρκοι διανοούμενοι που δραστηριοποιούνται

στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρευρέθηκαν

συγγραφείς, διανοούμενοι, εκπρόσωποι των

κοινοτήτων Αρμενίων και Ασσυρίων καθώς και πλήθος

της τοπικής κοινωνίας.

Η ημερίδα είχε προγραμματιστεί να γίνει σε αίθουσα του

Πανεπιστημίου του Vaihingen. Τέσσερις ημέρες πριν, οι

αρμόδιοι ακύρωσαν τη διοργάνωση γιατί δήθεν οι χώροι

του Πανεπιστημίου δεν μπορούν να διατεθούν για

ένα τέτοιο θέμα. Ακολούθησε κοινή γραπτή διαμαρτυρία

από τους τρεις διοργανωτές προς πολιτικά πρόσωπα και

όλους τους άλλους ανάλογους φορείς.

Κοινά γράμματα διαμαρτυρίας από τους διοργανωτές

στάλθηκαν προς: Annette Schawann, Kretschmann, στη

βουλή της Βάδης Βυρτεμβέργης και στον ίδιο τον πρύ-

τανη κ. Prof. Dr. Ing. W. Ressel. Τη διαμαρτυρία στήριξαν

γραπτώς και φορείς, όπως και η Gesellschaft für

bedrohte Völker e.V. Ο Σύλλογος Ελλήνων επιστημόνων

στη Στουτγάρδη και άλλοι.

Η άτυχη εκδήλωση είχε την επιτυχία της: με τα γράμματα

διαμαρτυρίας μάς γνώρισαν φορείς που αγνοούσαν

την ύπαρξη μας.

Krefeld 32ο Φεστιβάλ Παρασκευή 01.6.2013

Ενέργειες της Επιτροπής Γενοκτονίας της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. από

03.06.2012 -18.05.2013

16.09.2012 | Διαδήλωση στο Augsburg με αναφορά σε

όλες τις Εκκλησίες της Ανατολής και τους Χριστιανούς

τους οποίους το Ισλάμ καταδιώκει. Εκτενής αναφορά και

στις δικές μας Εκκλησίες που καταστρέφονται και μετατρέπονται

σε μουσεία, ή μουσουλμανικά τεμένη. Παράδειγμα

η Αγία Σοφία Τραπεζούντας, την οποία έχουν

μετατρέψει σε τόπο προσευχής των μουσουλμάνων.

03.10.2012 | Ημερίδα στη Stuttgart. Οργανωτές: Επιτροπή

της ΟΣΕΠΕ, Σύλλογοι Β.Β και ο Σύλλογος Ποντίων

Μονάχου. Στόχος η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Διάστασης

του Πόντου. Εισηγητές: Dr. Phildes, Παναγιώτης Κουρνιάκος,

με θέμα: «Καρδινάλιος Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος:

Ο τελευταίος Βυζαντινός και ο πρώτος Ευρωπαίος

μεταξύ πολιτισμού και πολιτικής», η Brigitte Gerstgrasser

Musik- und Leibtherapeutin, ο Pavlo Eckert Tanz-Epagoge

und Leibtherapeut με θέμα: «Η συμβολή του Ποντιακού

χορού στο ευρωπαϊκό σύστημα υγείας» και ο Μ. Χαραλαμπίδης

πολιτικός, κοινωνιολόγος με θέμα: «Τουρκισμός

και Ποντιακότητα στον Πόντο σήμερα».

01.2013 | Ο Πρόεδρος έλαβε ένα ηλεκτρονικό γράμμα

από έναν δημοσιογράφο ο οποίος ζει στο Βερολίνο,

Sehrgeehrter Herr Boursanidis,

mein Name ist Alexander Jossifidis. Für die Zeitung «die

Kirche» schreibeicheinen Text über den Bevölkerungsaustausch

und die Vertreibung der GriechenausKleinasien

und insbesonderedemPontos vor 90 Jahren. Vordiesem

Hintergrund würdeich Siesehrgernebe fragen. Sind

beispielsweiseGedenkveranstaltungenoderPetitionengeplant?

HättenSieInteresseaneinemTelefoninterview,

würdeichmichhierübernatürlichsehrfreuen. Viele Grüße

Ihr Alexander Jossifidis

Η συντονίστρια κ. Αναστασία Κασαπίδου-Dick επικοινώνησε

μαζί του και δόθηκε η ανάλογη συνέντευξη. Το άρθρο

γράφτηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2013 σε εφημερίδα

της Ευαγγελικής Εκκλησίας ( die Kirche). Τίτλος “ Wir

sind Christen ausschließlich Christen“ “Είμαστε χριστιανοί

μόνο χριστιανοί“

11.03.2013 | O Gül επισκέφθηκε το Σουηδικό Κοινοβούλιο,

όπου υπάρχουν 8 βουλευτές ασσυριακής καταγωγής.

Η συνεργασία της Επιτροπής της ΟΣΕΠΕ με τους

Φορείς των Ασσυρίων στη Γερμανία είναι πολύ στενή, γι’

αυτό γνωρίζουν πολύ καλά το ποντιακό θέμα. Ο Ασσύριος

βουλευτής κ. Καρίμο υπέβαλε και την ερώτηση “Γιατί

το τουρκικό κράτος θέλει αυτό το πολιτιστικό κόσμημα,

την Αγία Σοφία Τραπεζούντας να το κάνει μουσουλμανικό

τόπο προσευχής;’’. O Gül απάντησε: «Μα δεν γνωρίζετε

πως η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη εδώ

και πολλά χρόνια είναι Μουσείο;» Δεν γνώριζε καθόλου

την Αγία Σοφία Τραπεζούντας. “Η γκάφα του Gül“ ήταν η


Ετήσιες ενημερώσεις για τις

δραστηριότητες της Επιτροπής

Ετήσιες ενημερώσεις για τις

δραστηριότητες της Επιτροπής

18 19

επικεφαλίδα άρθρου με το οποίο σχολίασε την απάντησή

του ο Τούρκος καθηγητής Baskin Oran.

24.04.2013 | Στην καθιερωμένη εκδήλωση των Αρμενίων

είχε την τιμή να προσκληθεί για πρώτη φορά η

Ομοσπονδία των Ποντίων. Ο εκπρόσωπός της απηύθυνε

χαιρετισμό. Ο νομικός εκπρόσωπος από την Ελβετία καθώς

και ο δημοσιογράφος του Βατικανού έδειξαν μεγάλο

ενδιαφέρον για το θέμα των Ποντίων και υποσχέθηκαν

πως στο μέλλον θα ασχοληθούν μ’ αυτό. Από την πλευρά

μας δεσμευθήκαμε να τους προμηθεύσουμε τα ανάλογα

βιβλία όπως και τουλάχιστον τον τόμο αριθμό 12 του

καθηγητή Κώστα Φωτιάδη.

10.05.2013 | Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων

στην Ευρώπη έστειλε επιστολή στους αρχηγούς των

εκπροσωπούμενων στο Κεντρικό Κοινοβούλιο Πολιτικών

Κομμάτων, στους Βουλευτές της Βάδης Βυρτεμβέργης

στο Κεντρικό Κοινοβούλιο, στους Βουλευτές του Περιφερειακού

Κοινοβουλίου της Βάδης Βυρτεμβέργης και στους

Ευρωβουλευτές του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει την εξής προσδοκία: Την Αναγνώριση

της Γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού από

το περιφερειακό κοινοβούλιο της Βάδης Βυρτεμβέργης.

18.05.2013 | “ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ“ που οργανώθηκε από

την Επιτροπή της ΟΣΕΠΕ, με τους Συλλόγους των Ποντίων

της Βάδης Βυρτεμβέργης

13.05.2013 | Συνάντηση της Επιτροπής μας στο Κοινοβούλιο

της Ρηνανίας Βεστφαλίας με τους Ντέρσιμς,

αντιπροσώπους των Αρμενίων και Ασσυρίων.

19.05.2013 | Συνάντηση στις Βρυξέλλες με μεγάλη συμμετοχή

ευρέων πολιτικών και θρησκευτικών δυνάμεων

των Κούρδων στα πλαίσια προετοιμασίας ενός Κογκρέσου

για το τέλος του Ιουνίου με κύριο θέμα τη διαπραγμάτευση

ειρήνης μεταξύ Κούρδων και Τουρκίας. Έντονες

επαφές με Ασσύριους, Αρμένιους και Ντερσίμς για μία

συνεργασία από κοινού στο Θέμα των Γενοκτονιών και

με στόχο τις κοινές εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες σε μεγάλες

πόλεις της NRW το αργότερο μέσα στο 2014.

Frankfurt 07.12.2014

Έκτακτο Συνέδριο της ΟΣΕΠΕ 6-7.02.2014

Ενέργειες της Επιτροπής Γενοκτονίας της ΟΣΕΠΕ από

07.06.2014 – 07.12.2014

Στο Φεστιβάλ του Leverkusen (06.06.2014) δηλώσαμε

κατά τον απολογισμό πως από το 2006 περάσαμε σε χώρους

που ήταν μέχρι τώρα απρόσιτοι.

Ολοκληρώσαμε με την ενημέρωση για την επίσκεψη στο

κεντρικό Κοινοβούλιο της Γερμανίας στις 02 Ιουνίου

2014, η οποία έγινε με τη στήριξη και συνεργασία του

Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν

η συντονίστρια Αναστασία Κασαπίδου-Dick και το μέλος

Γιώργος Τσορακλίδης, οι οποίοι ανέπτυξαν στους εκπροσώπους

της Βουλής το ζήτημα των κρυπτοχριστιανών

του Πόντου.

Στο Πανεπιστήμιο στο Μόναχο μας δόθηκαν χρήσιμες

πληροφορίες από τον καθηγητή του τμήματος Θεολογίας

ότι στο τμήμα σπουδάζουν όχι μόνο Έλληνες φοιτητές

αλλά και πολλές άλλες εθνότητες.

Ακόμη ότι ένα σημαντικό τμήμα της μεγαλύτερης βι-

Σεπτέμβριος 2014 | Επιστολή στους φορείς Αρμενίων,

Ασσυρίων και Αραμαίων. Στήριξη όλων των δραστηριοτήτων

εντός του 2015, 100 χρόνια από τη Γενοκτονία.

Ανταπόκριση με συνεργασίες θαυμάσιων αποτελεσμάτων.

13.02.2015 | Επιστολές στον Πρόεδρο της Βουλής κ.

Lammert. Αίτημα να αναγνωριστεί η Γενοκτονία των

Αρμενίων και να μην ξεχαστούν οι άλλοι χριστιανοί και

Έλληνες του Πόντου.

26.02.2015 | Κοινή εκδήλωση για τη Γενοκτονία στο

Μόναχο με εισηγητή τον δημοσιογράφο του Βατικανού

κ. Michael Hesemann και θέμα: “Völkermord an den

Armeniern, Aramäern/Assyrern und Pontos-Griechen“.

14.04.2015 | Συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο μετά από

πρόσκληση της Ομοσπονδίας των Αρμενίων.

Προγραμματισμός οικουμενικών μνημόσυνων για τη Γενοβλιοθήκης

της Γερμανίας (Bayerische Stadtbibliothek

München) αναφέρεται στα νοτιοανατολικά κράτη. Είναι

βιβλιοθήκη που βοηθά όλους όσους ασχολούνται με την

έρευνα.

Έτσι επικοινωνήσαμε με τους υπεύθυνους και πολύ γρήγορα

οι τόμοι του καθηγητή Φωτιάδη θα κοσμούν την

βιβλιοθήκη.

Την είσοδο του μεγαλοπρεπούς κτηρίου κοσμούν οι προτομές

του Ομήρου, Θουκυδίδη, Αριστοτέλη, Ιπποκράτη.

Στάλθηκε, επιτέλους, το γράμμα στο κόμμα των Linken,

μία υπόθεση που εκκρεμούσε από το 2013, διότι στις

02.07.2013 μερικοί βουλευτές του κόμματος των

Linken, κάνανε δηλώσεις στις οποίες αρνούνται τη Γενοκτονία

των Ελλήνων του Πόντου.

Μαζί με το γράμμα διαμαρτυρίας στάλθηκαν και οι δύο

μεγάλες διεθνείς αναγνωρίσεις της Γενοκτονίας, α) από

την κοινότητα των Επιστημόνων της Αμερικής, που εξειδικεύονται

στο θέμα των Γενοκτονιών καθώς και β) από

το Σουηδικό Κοινοβούλιο.

Γνωρίζετε ότι το 2015 συμπληρώνονται 100 χρόνια από

τη Γενοκτονία Αρμενίων και Ασσυρίων. Στάλθηκε γράμμα

σε όλους τους φορείς και τις οργανώσεις τους. Προτείναμε

συνεργασίες, κοινές δραστηριότητες καθώς και

στήριξη εκδηλώσεων.

Οι απαντήσεις ήρθαν σχετικά γρήγορα. Αρχίσαμε τον

προγραμματισμό κοινών εκδηλώσεων στις εξής πόλεις.

Αμβούργο, Βιέννη, Μόναχο και Ρηνανία Βεστφαλία. Οι

κοινές αυτές εκδηλώσεις ειδικά με τους Αρμένιους θα

αναδείξουν και το δικό μας θέμα και θα μας βοηθήσουν

στην προετοιμασία των 100 χρόνων το 2016.

Το όνειρο όλων για το μεγάλο πλέον Συνέδριο αρχίζει να

παίρνει μορφή. Αυτό θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την

Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Επιβάλλεται να

γίνει στο Βερολίνο, διότι η πρωτεύουσα της Γερμανίας

έχει μεγάλη πολιτική βαρύτητα.

Σας παρακαλούμε, στηρίξτε το Επιστημονικό Συνέδριο,

την Επιτροπή, καταθέστε προτάσεις, ιδέες, δραστηριότητες

και συνεργασίες.

Ενωμένοι είμαστε δυνατοί.

Leverkusen Παρασκευή 07.6.2014

33ο Φεστιβάλ

Ενέργειες της Επιτροπής Γενοκτονίαςτης ΟΣΕΠΕ από

19.05.2013 - 06.06.2014

Μετά τον απολογισμό στο περσινό Φεστιβάλ του Κρέφελτ,

(Μάιος 2013), σταμάτησαν οι δραστηριότητες, για

λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Παρά ταύτα,

αναφέρουμε επιγραμματικά τις παρακάτω συμμετοχές

σε συνεργασίες.

20-21 . 2. 2014 | Οργάνωση από το Σύλλογο Ποντίων

“Καμίαν κι΄έν Αργός“ Συνέδριου στη Βασιλική Ακαδημία

Βρυξελλών με τίτλο “Γενοκτονία και Σφαγή των Ελλήνων

της Μαύρης Θάλασσας“. Πρώτη φορά η Ακαδημία

δέχεται να προβάλει ένα τέτοιο θέμα.

26 Απριλίου 2014 | Πραγματοποίηση εκδήλωσης από

το Armenisch-Akademischen Verein 1860 e.V. Παρευρέθηκαν

ο Πρόεδρος Ηλίας Μαυρίδης καθώς και το μέλος

της Επιτροπής Δημήτρης Κωνσταντινίδης.

03 Μαΐου 2014 | Εκδήλωση των “Ντέρσιμς“. Παρευρέθηκαν

ο Πρόεδρος Ηλίας Μαυρίδης και το μέλος της Επιτροπής

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, στο πλαίσιο συνεργασίας

με άλλους φορείς και λαούς.

16 Μαΐου 2014 | Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των

Ποντίων και διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, στο

Lepsius Haus (στο Potsdam), του θέματος της Γενοκτονίας

όλων των χριστιανών και ξεχωριστά της Γενοκτονίας

των Ελλήνων του Πόντου.

17 Μαΐου 2014 | “ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ“ στην Στουτγάρδη

από τους Συλλόγους Ποντίων Βάδης- Βυρτεμβέργης.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι Gulen Avci και Μιχάλης

Χαραλαμπίδης.

17 Μαΐου 2014 | εκδήλωση για τη Γενοκτονία στο Ντίσελντορφ

από τους Συλλόγους Ποντίων της Ρηνανίας-

Βεστφαλίας. Εισηγητής: Βλάσης Αγτζίδης, ιστορικός.

18 Μαΐου 2014 | Κοινή εκδήλωση από τους Συλλόγους

της Έσσης για τη Γενοκτονία στην Φραγκφούρτη.

02 Ιουνίου 2014 | Ομιλία από την Ομοσπονδία Ανατολικών

Εκκλησιών στη Γερμανική Βουλή σχετικά με τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί σήμερα στις

χώρες τους. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν η συντονίστρια

Αναστασία Κασαπίδου-Dick και το μέλος Γιώργος

Τσορακλίδης.

Göppingen Παρασκευή 05.6.2015

34ο Φεστιβάλ

Ενέργειες Επιτροπής Γενοκτονίας ΟΣΕΠΕ από 8.12.2014

– 05.06.2015

Από το 2006 Ομοσπονδία και Επιτροπή διαμόρφωσαν μία

άλλη μορφή λειτουργιών, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

1. Πρώτες συντονισμένες εκδηλώσεις σε συνεργασία με

Συλλόγους / Μέλη.

2. Εντατικοποίηση συνεργασιών με Ομοσπονδίες Αρμενίων,

Ασσυρίων και Αραμαίων.

3. Πρώτες συνεργασίες με φορείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4. Άψογη συνεργασία με το νέο Δ.Σ. που προέκυψε μετά

το Συνέδριο.

κτονία των Αρμενίων σε γερμανικές πόλεις. Οργανωτές

η Ευαγγελική Εκκλησία, η Deutsche Bischofskonferenz

και η ACK (Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirche in

Deutschland). Αγώνας να συμπεριληφθούμε και εμείς.

Κινητοποίηση φορέων και αντιπροσώπων Εκκλησιών. Σε

όλα σχεδόν τα οικουμενικά μνημόσυνα έγινε αναφορά

όχι μόνο στους Αρμένιους αλλά και σε εμάς.

Βερολίνο 23.04.2015 | το πρώτο σε βαρύτητα οικουμενικό

μνημόσυνο. Η πρόσκληση έγραφε: ImGedenkenan

den 100 Jahrestag des Genozids an Armeniern,

Aramäern, Assyrern und PontosGriechen.

Ο πρόεδρος Joachim Gauck με παρρησία δήλωνε: „Diesegeplante

und kalkuliert everbrecherische Tat traf die ArmenierauseinemeinzigenGrund:

weilsie Armenierwaren.

Ähnlichestrafihre Leidensgenossen, die AssyreroderAramäer

und die Pontos-Griechen.“

24.04.2015 | Συνέντευξη τύπου στη Βιέννη με τους

αντιπροσώπους Αρμενίων, Ασσυρίων και αντιπρόσωπο

της Ομοσπονδίας μας.

Οικουμενικά μνημόσυνα την ίδια μέρα στη Βιέννη και σε

γερμανικές πόλεις: Αμβούργο, Κολωνία και Μόναχο. Στο

Μόναχο για πρώτη φορά παρούσα από την εβραϊκή κοινότητα

η κ. Scharllotte Knobloch.

Οι αναγνωρίσεις σχεδόν ακολούθησαν η μία την

άλλη.

1. 09.04.2015: Δεσμευτικό ψήφισμα της ολλανδικής

Βουλής με το οποίο αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των

Ασσυρίων, των Ελλήνων και των Αρμενίων.

2. 12.04.2015: Δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου με την

οποία αναφέρεται στη γενοκτονία των Αρμενίων και

των Ελλήνων.

3. 22.04.2015: Κοινή δήλωση αρχηγών των κομμάτων

στο Κοινοβούλιο της Αυστρίας μα ανάλογη αναφορά

στη Γενοκτονία και τα εγκλήματα των Οθωμανών.

Δήλωση με μεγάλη βαρύτητα. Η Τουρκία ανακάλεσε

τον Τούρκο Πρέσβη.

4. 24.04.2015: Αναγνώριση της Γενοκτονίας Ελλήνων

και Ασσυρίων με ψήφισμα του Εθνικού Κοινοβουλίου

των Αρμενίων.

5. 24.04.2015: Συζήτηση στο κεντρικό γερμανικό κοινοβούλιο

για τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των

Αρμενίων. Για πρώτη φορά η γερμανική Βουλή συζήτησε

για τη Γενοκτονία των χριστιανών της Μ. Ασίας

από τους Νεότουρκους και Κεμαλικούς. Τονίσθηκε

η συμμετοχή και συμβολή της τότε Γερμανίας.

25.04.2015 | Μεγάλη πορεία στο Βερολίνο με ευθύνη

των Αρμενίων και συμμετοχή Ασσυρίων, Αραμαίων, Ελλήνων,

Κούρδων, Αλεβιτών, Γεζιτών καθώς και Τούρκων

πολιτών, συνολικά 5.000 ατόμων.

16.05.2015 | Κοινή εκδήλωση στην Κολωνία, με Αρμένιους

και Ασσύριους. Εισηγητής Mihran Dabag, Αρμένιος

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Bochum. Χάρη στη συνεργασία

που ανέπτυξαν η Επιτροπή και οι σύλλογοι Ρηνανίας

- Βεστφαλίας ο εισηγητής αναφέρεται τώρα και

στους άλλους λαούς, όχι μόνο στους Αρμένιους.

Τα σωματεία και οι Ομοσπονδίες πρέπει να προχωρήσουν

στη συγκρότηση ενός παγκόσμιου Οργάνου με ρόλο καθοδηγητικό

καθώς και στην προώθηση της Γενοκτονίας

μέχρι την τελική δικαίωση.


Εκδηλώσεις Συλλόγων-Μελών

πριν και μετά την ίδρυση της Επιτροπής

Εκδηλώσεις Συλλόγων-Μελών

πριν και μετά την ίδρυση της Επιτροπής

20

Σημαντικές εκδηλώσεις των Συλλόγων-μελών της ΟΣΕΠΕ

που διαμόρφωσαν τον χώρο της Ευρώπης και ειδικότερα

της Γερμανίας στην εξέλιξη του ζητήματος της Γενοκτονίας

Επιλεγμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου 2003-2011

Έλαβαν μέρος διακεκριμένοι εισηγητές, επιστήμονες διεθνούς δικαίου,

πολιτικοί καθώς και ακτιβιστές που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα

21

Τόσο η ομιλία του Landesbischof Dr. Johannes Friedrich κατά την περιφορά του Επιταφίου στις 29.04.2005 στο

Μόναχο όσο και η θεματικοποίηση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον Πρόεδρο της Γερμανικής

Δημοκρατίας Joachim Gauck στο Οικουμενικό Μνημόσυνο για τα 100 χρόνια της Γενοκτονίας των Αρμενίων στις

23.04.2015 στο Βερολίνο αποτελούν κορυφαίες στιγμές στην πορεία μας. Κατά τη διάρκεια αυτής, αρχικώς ένας

εκπρόσωπος της Ευαγγελικής Εκκλησίας και 10 χρόνια αργότερα, ο σημαντικότερος πολιτειακός παράγων της

Γερμανίας, τοποθετούνται επίσημα και δημόσια για το θέμα αυτό επί γερμανικού εδάφους. Οι εξελίξεις αυτές, στις

οποίες συγκαταλέγεται και ανάλογη τοποθέτηση τριών βουλευτών στο γερμανικό Κοινοβούλιο στις 24.04.2015,

αποτελούν επιστέγασμα πολυετών προσπαθειών και συντονισμένων εκδηλώσεων όλων των Συλλόγων-μελών της

ΟΣΕΠΕ. Σας παρουσιάζουμε κορυφαίες στιγμές από το ενεργητικό μας.

Διεθνές συνέδριο για τη Γενοκτονία

των Ποντίων στις Βρυξέλλες

20. & 21.02.2014

Διεθνές συνέδριο με θέμα «Γενοκτονία και σφαγές

των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας: Το ζήτημα

της αναγνώρισης των θυμάτων» πραγματοποιήθηκε

20 και 21 Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα του Palais

des Académies στο Collège Belgique των Βρυξελλών.

Το συνέδριο διοργάνωσε η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών,

Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Βελγίου

και είχε την υποστήριξη του τοπικού Συλλόγου

Ποντίων-μέλος της Ομοσπονδίας. Σημειωτεόν: Ήταν η

πρώτη φορά που ένα τέτοιο γεγονός έλαβε χώρα στο

Βέλγιο, προκαλώντας μάλιστα τις αντιδράσεις της

τουρκικής πλευράς. Άλλωστε το θέμα της γενοκτονίας

παραμένει άγνωστο στις περισσότερες ευρωπαϊκές

χώρες.

Υπήρξαν αντιδράσεις της τουρκικής πρεσβείας, που η

Ακαδημία και οι οργανωτές του συνεδρίου κατόρθωσαν

να ξεπεράσουν. Η αναζήτηση της αλήθειας σε ένα

επιστημονικό πλαίσιο δεν μπορεί, άλλωστε, να τεθεί

κάτω από πολιτικές ή όποιες άλλες σκοπιμότητες.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης

δικαιολόγησε τη μη πρόσκληση της τουρκικής

πλευράς, λέγοντας πως η παρουσία της δεν θα

συνέβαλε στη συζήτηση και ότι αντιθέτως θα επιβεβαίωνε

τις αδιάλλακτες θέσεις της. Δόθηκε ωστόσο

εκτεταμένα ο λόγος σε τούρκο διπλωμάτη στο Βέλγιο,

για να εκθέσει τις τουρκικές απόψεις.

Ανάμεσα στους εισηγητές του συνεδρίου ήταν οι:

• Yves Ternon (Καθηγητής του Πανεπιστημίου του

Montpellier)

• Evelyne de Mevius (Σύμβουλος στο Ινστιτούτο

των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και την

Έρευνα)

• Edouard Delruelle (Καθηγητής του Πανεπιστημίου

της Λιέγης)

• Θεοδόσης Κυριακίδης (Θεολόγος, Διδάκτωρ Ιστορίας)

• Tessa Hofmann (Επιστιμονικός Συνεργάτις στο

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου)

• Hervé Hasquin (Γενικός Διευθυντής της Académie

Royale de Belgique)

• Didier Viviers (Πρύτανης του Université libre de

Bruxelles)

• Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης (Académie royale de

Belgique και Université libre de Bruxelles)

• Artémis Menounou (Université de Mons)

• Pieter Lagrou (Université libre de Bruxelles)

• Aikaterini Lefka (Université de Liège)

• Jennifer Reilly Kellogg (Greek American Foundation

et Harvard University’s Center for Hellenic Studies in

Greece)

Prof. Alfred-Maurice de Zayas

US-amerikanischer Völkerrechtler, Historiker, Sachbuchautor

und UN-Beamter, UN-Sonderberichterstatter

für die Förderung einer demokratischen und gerechten

internationalen Ordnung. 2004

19.05.2007

Hof des Louise-Weiss-Gebäudes, Sitz des Europäischen Parlaments

in Straßburg.

Mit dem Grünen-Politiker und Menschenrechtler Milan

Horáček und der EU Abgeordneter a.D. Bernd Posselt (CSU)

v.l.n.r. Joachim Unterländer MdL (CSU) und EU-Abgeordneter

Markus Ferber (CSU). 2006

© ELLINIKI GNOMI

v.l.n.r. Der Münchner SPD-Stadtrat Thomas

Lange und Dr. Florian Roth, Fraktionsvorsitzender

BÜNDNIS 90 / Die Grünen.

2005

19.05.2012

500 εκπρόσωποι Ποντιακών Σωματείων

και η Συντονιστική Επιτροπή

Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ βροντοφώναξαν

«ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙ-

ΕΣ». Ομιλητές: Σ. Πελαγίδης και

Τ. Hofmann. Βούππερταλ


Παρεμβάσεις

και υπομνήματα

2006

22

2006

Παρεμβάσεις

και υπομνήματα

23

Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Fortschritten der Türkei auf dem Weg zum

Beitritt (2006/2118(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Fortschrittsberichts der Kommission über die Türkei 2005 (KOM(2005)0561),

(...)

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

56. nimmt den Vorschlag der Türkei, einen Sachverständigenausschuss einzurichten,

der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen stehen sollte, um die tragischen

Erfahrungen der Vergangenheit zu überwinden, sowie die Position Armeniens zu diesem

Vorschlag zur Kenntnis; fordert sowohl die türkische Regierung als auch die armenische

Regierung auf, ihren Aussöhnungsprozess fortzusetzen, der zu einem beiderseits akzeptablen

Vorschlag führen soll; begrüßt die Tatsache, dass mit den jüngsten Debatten in der Türkei

zumindest ein erster Schritt in der Diskussion über die schmerzliche Geschichte mit Armenien

gemacht wurde; betont, dass die Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern an sich

zwar formal nicht zu den Kriterien von Kopenhagen zählt, dass es aber für ein Land, das sich

auf dem Weg zum EU-Beitritt befindet, unerlässlich ist, sich seiner Vergangenheit zu stellen und

sie zu bewältigen; fordert die türkischen Behörden diesbezüglich auf, die Arbeit von Forschern,

Intellektuellen und Akademikern, die an dieser Frage arbeiten, zu erleichtern, indem ihnen

Zugang zu den historischen Archiven gewährt wird und ihnen alle einschlägigen Dokumente zur

Verfügung gestellt werden; fordert die Türkei entsprechend den vom Parlament zwischen 1987

und 2005 angenommenen Entschließungen nachdrücklich auf, die erforderlichen Maßnahmen

ohne jegliche Vorbedingungen zu ergreifen, um diplomatische und gut nachbarschaftliche

Beziehungen zu Armenien aufzunehmen, die Wirtschaftsblockade aufzuheben und die

Landgrenze frühestmöglich zu öffnen, wodurch die Prioritäten der Beitrittspartnerschaft und

die Erfordernisse des Verhandlungsrahmens zur „friedlichen Beilegung von Grenzstreitigkeiten“

erfüllt würden, die beide unerlässliche Voraussetzungen für den EU-Beitritt sind; vertritt die

Ansicht, dass eine ähnliche Haltung in Bezug auf andere Minderheiten (beispielsweise die

Griechen von Pontos und die Assyrer) vertreten werden sollte;


Παρεμβάσεις

και υπομνήματα

24

2007 2013

Παρεμβάσεις

και υπομνήματα

25

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

VERBAND DER VEREINE DER GRIECHEN AUS PONTOS IN EUROPA

PRESSEERKLÄRUNG

Am 24. April 2013 wird wie jedes Jahr überall in Deutschland

von vielen Organisationen der Opfer des armenischen

Genozids gedacht. In München wird dieser Gedenktag jedoch

von einer Veranstaltung überschattet, deren Organisatoren

die Tragödien der christlichen Minderheiten im Osmanischen

Reich für Hasspropaganda zu missbrauchen versuchen.

Von der Partei „Die Freiheit Bayern“ ist zu diesem Anlass

am Odeonsplatz eine Versammlung angekündigt worden.

Genauer möchte man „der systematischen Ermordung von

1,5 Millionen Armeniern, 500.000 Assyrern und 353.000

Pontos-Griechen“ gedenken. Zwischen der Religion Islam

und dem extremen Islamismus machen die Vertreter dieser

vom Verfassungsschutz beobachteten Partei bekanntlich

keinen Unterschied. Dass sie aber den Gedenktag des

armenischen Genozids als Anlass missbrauchen, um

sämtlichen muslimischen Ländern einmal mehr vermeintliche

„systematische Verfolgung und Vertreibung“ der Christen

vorzuwerfen, ist skandalös.

Unabhängig davon, mit welchen – ausschließlich eigenen

politischen Zwecken dienenden - Parolen diese Partei „des

Völkermords an den Armeniern, Assyrern und Pontos-Griechen

zu gedenken“ beabsichtigt, den pauschalen Islamhass lehnen

die unterzeichnenden Vereine und Verbände entschieden ab.

Eine islamfeindliche Propaganda in Deutschland kann nicht mit

den Ereignissen von vor 98 Jahren untermauert werden. Bei aller

berechtigten Kritik auch an der heutigen Nationalitätenpolitik

der Türkei, kann dies nicht als Rechtfertigung dafür gelten,

den in Deutschland lebenden Muslimen kollektive Rechte der

freien Religionsausübung vorzuenthalten.

Die armenische Landsmannschaft in Bayern e.V., die Assyrische

Demokratische Organisation e.V., der Verein der Griechen aus

Pontos in München e.V. sowie die Arbeitsgruppe Anerkennung

e.V. (AGA) verurteilen aufs Schärfste die Instrumentalisierung

des armenischen Genozids und der Christenverfolgungen im

Osmanischen Reich und distanzieren sich in aller Deutlichkeit

vom pauschalen Islamhass, den die Organisatoren dieser

Veranstaltung bei jeder Gelegenheit propagieren.

Unterzeichner:

Die armenische Landsmannschaft in Bayern e.V.

Assyrisch Demokratische Organisation e.V. – Sektion

Mitteleuropa

Verband der Vereine der Griechen aus Pontos in Europa

e.V.

Arbeitsgruppe Anerkennung – gegen Genozid, für

Völkerverständigung e.V. (AGA)


Παράρτημα

Appendix

Παράρτημα

Appendix

26 27

Liste der internationalen Anerkennungen

des Genozids an den Griechen aus Pontos

Διεθνείς αναγνωρίσεις της Γενοκτονίας

των Ελλήνων του Πόντου

24.02.1994


Das Parlament von Griechenland bestimmt mit

allgemeiner Zustimmung den 19. Mai als den offiziellen

Tag des Gedenkens des Genozids an den

Griechen aus Pontos.


Με ομόφωνη απόφαση η ολομέλεια της Ελληνικής

Βουλής ορίζει την 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης

της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

19.05.1994


Das Parlament von Zypern bestimmt den 19. Mai

als den offiziellen Tag des Gedenkens des Genozids

an den Griechen aus Pontos.

Η Κυπριακή Βουλή καθιερώνει την 19 Μαΐου ως

επίσημη ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων

του Πόντου.


2002 - 2015


9 Bundesstaaten der USA (New York, New Jersey,

Columbia, South Carolina, Georgia, Pennsylvania,

Cleveland, Rhode Island, South Dakota) erkennen

den Genozid an den Griechen aus Pontos an.


9 πολιτείες των ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσει,

Κολούμπια, Νότια Καρολίνα, Γεωργία, Πενσυλβανία,

Κλίβελαντ, Ρόουντ Άϊλαντ, Νότια Ντακότα)

αναγνωρίζουν τη Γενοκτονία των Ελλήνων του

Πόντου.

15.12.2007


Die Internationale Vereinigung der Genozid-Forscher

(IAGS, International Association of Genocide

Scholars) erkennt den Genozid an Aramäern, Assyrern

sowie griechischer Bevölkerung des Osmanischen

Reiches an und fordert die Türkei zur Anerkennung

und Wiedergutmachung auf.


Η Διεθνής Ένωση Επιστημόνων Μελέτης της Γενοκτονίας

(IAGS, International Association of

Genocide Scholars) αναγνωρίζει τη Γενοκτονία

Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των

Αρμενίων και των Ασσυρίων. Απαιτεί από την

Τουρκία να προχωρήσει σε αναγνώριση των πεπραγμένων

και επανόρθωση.

30.03.2009


Das Parlament des australischen Bundesstaates

South Australia erkennt den Genozid an Armeniern,

Assyrern und Griechen aus Pontos an.

Η τοπική Βουλή της Νότιας Αυστραλίας αναγνωρίζει

τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.


11.03.2010


Das Parlament von Schweden stimmt für die Anerkennung

des Genozids an den Griechen aus Pontos,

Armeniern und Assyrern.

Το Κοινοβούλιο της Σουηδίας ψηφίζει υπέρ της

αναγνώρισης γενοκτονίας των Ποντίων, Αρμενίων

και Ασσυρίων.


01.05 – 12.05.2013


Der Senat und das Parlament des australischen

Bundesstaates New South Wales erkennen den

Genozid an Armeniern, Assyrern und Griechen aus

Pontos und Kleinasien an.


Η Γερουσία και η Βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας

αναγνωρίζουν τη Γενοκτονία των Ελλήνων του

Πόντου και της Μ. Ασίας, των Αρμενίων και των

Ασσυρίων.

24.03.2015


Die Nationalversammlung der Republik Armenien

verurteilt den Genozid an Griechen und Assyrern.

Το Κοινοβούλιο της Αρμενικής Δημοκρατίας καταδικάζει

τη γενοκτονία των Ελλήνων και των Ασσυρίων.


Weitere Anerkennungen / Επιπρόσθετες Αναγνωρίσεις

Niederländisches Parlament erkennt die

Verbrechen an Assyrern, Pontos-Griechen

und Armeniern als Völkermord an


Das niederländische Parlament hat am

07.04.2015 eine bindende Resolution zur

Anerkennung des Völkermords an den Assyrern,

Pontos-Griechen und Armeniern

durch das Osmanische Reich im Ersten

Weltkrieg verabschiedet.

Δεσμευτικό ψήφισμα από το Ολλανδικό

Κοινοβούλιο για τις Γενοκτονίες των Ελλήνων,

Αρμενίων και Ασσυρίων


Η Βουλή της Ολλανδίας πέρασε, στις 07

Απριλίου 2015, δεσμευτικό ψήφισμα με

το οποίο αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των

Ασσυρίων, των Ελλήνων και των Αρμενίων

από τους Οθωμανούς Τούρκους κατά

τη διάρκεια του Α’ παγκοσμίου πολέμου.

Το ψήφισμα, το οποίο κατατέθηκε από το

βουλευτή του Χριστιανικού κόμματος Joel

Voordewind, είχε ευρεία υποστήριξη από

ποικίλα κόμματα, ενώ υπήρξε έντονη αντίδραση

από δυο Τούρκους βουλευτές. Τελικά

ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Wir haben Vieles erreicht! Der Kampf geht weiter...

Κατορθώσαμε πολλά! Ο αγώνας συνεχίζεται...


Δικαίωμα στη Μνήμη

Recht auf Erinnerung

28

www.osepe.de/Genocide.htm

More magazines by this user
Similar magazines