Matematyka klasa 5

MediaWSiP

Spis treści

Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych 6

1. Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych __________ 8

2. Dodawanie i odejmowanie pisemne – powtórzenie _______________ 16

3. Mnożenie i dzielenie pisemne – powtórzenie _________________________ 22

4. Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych ________________________________ 27

5. Dzielenie pisemne liczb przez liczby wielocyfrowe ________________ 35

6. Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe I ________________________ 44

7. Zamiana jednostek. Liczby dziesiętne _____________________________________ 52

8. Dodawanie pisemne liczb dziesiętnych ___________________________________ 60

9. Odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych _______________________________ 66

Czy już to umiem? ______________________________________________________________________ 71

Potrafię więcej, umiem lepiej. __________________________________________________ 81

Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych 84

10. Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, 1000 ___________________________ 86

11. Cecha podzielności przez 4 ______________________________________________________ 98

12. Cechy podzielności przez 3 i 9 _________________________________________________ 104

13. Liczby pierwsze i złożone _________________________________________________________ 113

14. Sprowadzanie ułamków zwykłych

do wspólnego mianownika _______________________________________________________ 120

15. Porównywanie ułamków zwykłych __________________________________________ 127

16. Dodawanie ułamków zwykłych _______________________________________________ 131

17. Odejmowanie ułamków zwykłych ___________________________________________ 137

18. Działania na ułamkach zwykłych _____________________________________________ 143

Czy już to umiem? _____________________________________________________________________ 150

Potrafię więcej, umiem lepiej. __________________________________________________ 158

More magazines by this user