Åland Travel Magazine 2020

online.magazines

Åland – med havet runt hörnet

Vägen till Åland går över havet och vem kan man vänta sig att möta när man stiger

iland? Sjöfarare och båtbyggare? It-experter och chips-tillverkare? Bönder och

operasångare? Det finns ett enkelt svar på frågorna: Allihop och fler därtill. Åland är

nämligen mångsidigt. Lika aktivt och modernt som lugnt och traditionellt.

Åland är ett myller av öar nästan mitt i

Östersjön. Här finns en stad, Mariehamn,

och en levande landsbygd. Havet är alltid

nära, vindarna alltid saltstänkta.

Åland är landet-mitt-emellan – lite Sverige

och lite Finland som blandats ihop

och som kryddats med influenser från

den tid när Åland var en del av det ryska

tsardömet. Numera styr ålänningarna

sig själva och kan tack vare självstyrelsen

forma samhället efter egna behov och förutsättningar.

ÅLÄNNINGARNA är driftiga. De har som

många öbor blivit vana att klara sig själva

och att tro på den egna förmågan. Men de

räds inte heller den stora världen. De har

seglat över världshaven och kommit hem

med nya idéer och impulser i bagaget.

Ofta även med pengar för att förverkliga

dem.

PÅ ÅLAND går traditioner och nytänkande

hand i hand. Väderkvarnar renoveras

och midsommarkronor binds medan högteknologiska

företag servar kunder i hela

världen. Det går bra att förena två världar

på en liten yta.

KLIMATET är vänligt och somrarna är ofta

soliga. Åland sägs ha flest soltimmar i Norden

under perioden maj-augusti. Det blåser

en del – oftast från sydväst – och flera

vindkraftverk ger Åland grön el.

ÅLANDS URCENTRUM ligger i den nutida

byn Långsbergsöda. Hit kom de första

ålänningarna – hur de hittade vägen till

Åland som på den tiden var några kala öar

i det vida havet kan man fråga sig, men

vattnen var rika på säl, fisk och sjöfågel

och de första ålänningarna var ivriga jägare

och fiskare.

VILL MAN VETA MER om Åland besöker

man Ålands kulturhistoriska museum. En

basutställning berättar om Åland under

7.500 år – från de första invånarna under

stenåldern till dagens moderna samhälle.

SEVÄRT PÅ HUVUDÖN

KASTELHOLMS MEDELTIDA SLOTT i Sund.

FRILUFTSMUSEET JAN KARLSGÅRDEN i Sund.

BOMARSUNDS FÄSTNINGSRUINER i Sund.

FÄNGELSEMUSEET VITA BJÖRN i Sund.

ECKERÖ POST- OCH TULLHUS i Eckerö.

FINSTRÖMS MEDELTIDA KYRKA.

ÅLAND TRAVEL MAGAZINE 2020

3

www.visitaland.com

More magazines by this user
Similar magazines