Views
3 years ago

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5647-1793/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5647-1793/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5647-1793/2012 2) RD Butovice, okres Nový Jičín Rodinný dům (3x 2+1, 349 m 2 ) s garáží a pozemkem ve Studénce - Butovicích na ulici Matiční. Jedná se o zděný, částečně podsklepený rodinný dům s částečně využitým druhým nadzemním podlažím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je v zastavěné okrajové části města Studénka, v místní části Butovice jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku nebo na veřejné komunikaci před objektem. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn, vlastní studnu, septik. Objekt může být dále napojen na hloubkovou kanalizaci. Objekt sestává ze tří bytových jednotek o velikosti 3x 2+1. Jedna bytová jednotka 2+1 s kompletním sociálním zařízením je situována v I. nadzemním podlaží. Ostatní bytové jednotky jsou situovány ve II. nadzemním podlaží, přičemž jedna z těchto bytových jednotek je stavebně nedokončená a bez sociálního zařízení. Původní stáří objektu je 70 let. V průběhu životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi. Na pravou dvorní část rodinného domu navazuje zděná přízemní garáž s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na zahradě jsou pak situovány 4 zděné přízemní kůlny s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Užitná plocha je 349,21 m 2 , plocha pozemků je 1266 m 2 . Nabídková CENA: 1 290 000,- Kč 3) RD Zámrsky, okres Přerov Rodinný dům o dispozici 5+1, který je z části podsklepen a náleží k němu i zahrada s ovocnými stromy o ploše 629 m 2 . V 1. NP se nachází předsíň, obývací pokoj s terasou, pokoj, kuchyně, koupelna, spíž a schodiště do sklepa. Ve 2. NP jsou tři prostorné pokoje a terasa. Součástí prodeje je i samostatná garáž s kůlnou. Dům je vytápěn plynovým kotlem. Nabídková CENA: 1 370 000,- Kč Jednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku: Jednotky porovnání jsou veličiny, jejichž prostřednictvím se porovnávání provádí. Ve většině případů jsou známé ceny vzorků vyjádřeny jako dosažené, dohodnuté či navrhované finanční částky za porovnávané nemovitosti jako za celky, tedy ve formě Kč/ks. Protože i hledaná porovnávací hodnota posuzovaných nemovitostí je požadována jako cena za celek, je nejjednodušším řešením za jednotku porovnání zvolit právě Kč/celek, resp. Kč/ks, a případné cenové úpravy vzhledem k jednotlivým rozdílnostem, eventuálně kvalitativní hierarchické uspořádání vzorků, provádět v těchto jednotkách. Výhody tohoto způsobu spočívají v jeho transparentnostech, jednoduchosti a snadné srozumitelnosti pro všechny účastníky trhu. Kvantitativní porovnávací analýza: Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranými vzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit, najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážek a přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotu oceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků, a úpravy mají relativní formu ve vztahu ke zvolenému základu. Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání, „seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používán termín adjustace (adjustment). stránka č. 12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5647-1793/2012 Adjustace je založena na následujících předpokladech: - jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovitosti oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu než nemovitosti porovnávané (než vzorek) - jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovitosti oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu než nemovitosti porovnávané (než vzorek) Kladné stránky oceňovaných nemovitostí: - možnost parkování ve vlastní garáži - dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou a vlakovou dopravou - lokalita vhodná k bydlení - objekt situován v centru obce - objekt po provedených vnitřních rekonstrukcích - občanská vybavenost obce na dobré úrovni Záporné stránky oceňovaných nemovitostí: - méně atraktivní vnitřní dispozice (průchozí pokoje) - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. rodinný dům, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka v souladu s nabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití jsme názoru, že předmět ocenění (jako celek) je obchodovatelný. Seznam porovnávaných objektů: RD Vražné-Hynčice, okres Nový Jičín Výchozí cena (VC): 1 150 000,– Kč Množství (M): 1,00 celek K polohy : 1,00 K vybavení : 1,00 K objektivizační : 1,10 K konstrukce : 1,00 K pozemku : 0,95 K technického stavu : 1,00 Jednotková cena (JC): 1 100 478,47 Kč Váha (V): 1,0 RD Butovice, okres Nový Jičín Výchozí cena (VC): 1 290 000,– Kč Množství (M): 1,00 celek K polohy : 1,05 K vybavení : 1,00 K objektivizační : 1,10 K konstrukce : 1,00 K pozemku : 1,00 K technického stavu : 1,00 Jednotková cena (JC): 1 116 883,12 Kč Váha (V): 1,0 stránka č. 13

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4745-891/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3127-1007/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4206-352/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5256-1402/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5400-1546/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4961-1107/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4893-1039/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4887-1033/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3419-1299/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3060-940/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4431-577/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2533-413/2011 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. 2381-120/12 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6116-2262/2012 - Sreality.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-1137 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. 1078/23/2012 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-2826 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-80712011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5600-1746/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz