ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Byt 2+1, ul. SPC F, Krnov

Výchozí cena (VC): 560 000,– Kč

Množství (M): 58,00 m 2

K polohy : 1,00

K konstrukce : 1,00

K stav budovy : 1,05

K stav bytu : 1,00

K vybavení bytu : 1,00

K umístění v domě : 1,00

K objektivizační : 1,00

K právní stav : 1,20

Jednotková cena (JC): 7 662,84 Kč

Váha (V): 1,0

kde JC = (VC / M) / (K polohy × K konstrukce × K stav budovy × K stav bytu × K vybavení bytu × K umístění v domě ×

K objektivizační × K právní stav )

Minimální jednotková cena za m 2 :

Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC × V) / V):

Maximální jednotková cena za m 2 :

7 459,12 Kč

7 839,20 Kč

8 395,64 Kč

Stanovení porovnávací hodnoty:

Stanovená jednotková cena za m 2 :

7 850,– Kč

Množství: × 40,53 m 2

Porovnávací hodnota: = 318 160,– Kč

Porovnávací hodnota: (zaokrouhleno) = 320 000,– Kč

stránka č. 15

More magazines by this user
Similar magazines