03.03.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 03/22

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 03

BŘEZEN 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

Březny bývají měsíci naděje. Příroda ožívá,

před námi je jaro a energie, kterou

s sebou tento čas nese. Pro mě osobně

je březen i měsícem hezkých svátků.

Osmého je Den žen, dvacátého osmého

Den učitelů a pak je celý březen

Měsícem knihy.

No řekněte, udělali jste v poslední době

radost svým blízkým nebo i sobě nějakou

pěknou knihou? Což teprve sednout

si na lavičku a pod dohledem jarních

paprsků se začíst do řádků, co Vás vtáhnou

do úplně jiného světa? Mám jeden

takový nápad, a budu moc rád, když mi

s ním trochu pomůžete – pokud jste jen

trošku zvědaví, podívejte se po dočtení

úvodníku na stranu 5, kde najdete více.

Ale zpět na začátek.

Dovolte mi popřát, všem našim milým

a srdci drahým ženám, to nejlepší k jejich

svátku 8. března! Od roku 1909 to dělali

naši dědové, otcové, a i my vzdáváme

úctu a lásku maminkám, manželkám

a babičkám, které vytvářejí tu úžasnou

pohodu domova a náruč plnou pochopení.

Vůbec nevadí, pokud jste třeba náhodou

slavili v únoru Valentýna. Láska

a úcta patří také ke druhému svátku.

Ke svátku, který byl stanoven na 28. března,

tedy den narození Jana Amose

Komenského. Je to tak dobře, protože

lidé ve školství musí mít velké srdce plné

laskavosti a snahy zvládnout časy dobré

i zlé. Za posledních pár let jsme si všichni

na vlastní kůži vyzkoušeli, že člověk

zvládne všechno, pokud má chuť a elán!

A naši žabovřeští pedagogové, ale i nepedagogičtí

pracovníci, mě dnes a denně

přesvědčují o tom, že jsou to pracovití

lidé, kterým leží osud dětí skutečně na

srdci. Moc Vám všem děkujeme! Škola

je mimořádně živý organismus, fungovat

musí nejen výuka, ale škola vyžaduje

také vyhovující zázemí, kvalitní jídlo

a možnost využití volného času, pokud

se tohle vše sejde, tak z nás musí mít

J. A. Komenský v nebi radost.

U pedagogů ještě chvilku zůstanu. Nominanti

na ocenění u příležitosti Dne

učitelů v roce 2022 vzešli také z našich

škol. Jsou vypsané dvě kategorie:

Výrazná pedagogická osobnost roku –

zde byly za městskou část Brno-Žabovřesky

nominovány Silvie Göghová a Mi-

chaela Kulísková z MŠ a ZŠ náměstí Svornosti

7 a v kategorii Ocenění za dlouhodobou

tvůrčí pedagogickou činnost

taktéž z náměstí Svornosti Olga Manzoorová

a ze ZŠ Jana Babáka Zina Hošková.

Ani letos nezůstaneme, jakožto zřizovatel

a správný hospodář, stranou, co se týče

investičních aktivit do školských objektů.

Až tomu klimatické podmínky dovolí,

začneme s generální kultivací zahrady na

MŠ Žižkova, nová kotelna a rozvody ZTI

čekají školku Gabriely Preissové a nové

kotelny, radiátorů a úpravy vstupního

prostoru se dočká ZŠ Jana Babáka.

A jsem si jist, že až v městské části začneme

s jarním úklidem, nezapomeneme

my všichni, že jsme v minulém období

velmi posílili možnost třídit odpad a využijeme

všech nádob a sběrných dvorů

k tomu, abychom se chovali ohleduplně

i k přírodě, která se právě probouzí.

Čekají nás zahrádky, výlety a děti také

návštěvy hřišť a pískovišť, která také letos

zase o něco více upravíme. Zkrátka

jaro je tady. Přeji Vám jeho hezké a pohodové

prožití.

Filip Leder, I. místostarosta

6

KOMUNITNÍ CENTRUM

PLOVDIVSKÁ –

9 10

HURÁ

VÝSTAVBA

NA VÝLETY!

V PLNÉM PROUDU

INFORMACE K ZÁPISU

DO ZÁKLADNÍCH

A MATEŘSKÝCH ŠKOL


ZE ŽABOVŘESK

27. ŽABOVŘESKÝ PLES

Už se moc těším, že se

konečně dočkáme dalšího

žabovřeského tradičního

obecního plesu

v Rubínu. Původní

únorový termín jsme

museli s ohledem na

platná epidemiologická

opatření zrušit, ale

nechtěli jsme si nechat možnost tohoto

našeho milého společenského setkání

ujít, a tak jsme stanovili nový termín,

a to pátek 22. dubna od 19:30 hodin.

Těšit se můžeme na celovečerní vystoupení

bandu The People, což bude zážitek

nejen hudební, ale bude se i na co dívat!

Chybět nebude půlnoční kankán taneční

školy DANZA, tombola, a ještě nějaké to

překvapení v průběhu večera – třeba barmanská

show. A pokud milujete dobré

víno a cimbál, tak Vás určitě potěší

cimbálová muzika OLiNA. A protože to

bude historicky první ples v nově opraveném

interiéru Rubínu, tak si budeme

moci užít také úplně nového pohledu na

taneční parket z divácké galerie v patře,

která ještě donedávna sloužila – nebo

lépe řečeno – už dosloužila, coby projekční

kabina a technické zázemí. Navíc

součástí tohoto otevřeného prostoru

galerie je i bar, takže se sklenkou něčeho

dobrého to bude zcela neobyčejný zážitek!

Tak přijďte, vstupenky jsou již v prodeji,

a to buď on-line nebo na pokladně

KD Rubín.

Srdečně Vás zvu!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

XXVII.

ŽABOVŘESKÝ

PLES

22 | 04 | 2022

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

OD 19:30 HODIN

BIG BAND THE PEOPLE | CIMBÁLOVÁ MUZIKA OLiNA

VELKÝ VÝBĚR DROBNÉHO OBČERSTVENÍ

ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍNA

TOMBOLA | FOTOKOUTEK | BARMANSKÁ SHOW

Předprodej vstupenek v KD Rubín a síti SMSTicket

CO DOBRÉHO NÁS ČEKÁ?

Před námi jsou dva

projekty, které nám

zlepší občanskou vybavenost

a životní

standard naší obce.

Oba projekty finančně

podpoří město Brno.

Díky tomu zlepšíme

snadnost parkování v

jedné části Žabovřesk a v další části Žabin

se bude třídit lépe a snadněji.

Nebudu Vás dlouho napínat a prozradím,

že se nám z finančních prostředků městského

Fondu mobility podařilo zvýšit

počet parkovacích míst, která vzniknou

vytvořením parkoviště při ulici Gabriely

Preissové, zde bude 14 parkovacích

stání (z toho 1 místo pro OZP) a parkoviště

při ulici Sabinova, kde bude 9 parkovacích

míst (z toho 1 pro OZP). Využití

a obslužnost tohoto území se nemění,

dojde pouze k navýšení legálních ploch

pro parkování.

Připomínám, že v rámci právě stavěného

Komunitního centra Plovdivská, bude

vybudováno 21 parkovacích míst na Záhřebské,

z toho 2 ZTP a přímo u objektu

Komunitního centra Plovdivská přibudou

dvě parkovací místa v režimu K+R. Nadto

se připravuje zkapacitnění parkování

podél ulice Šumavská. Pokud máte nápad,

kde by bylo možno nová parkovací

místa vybudovat tak, aby to bylo co

nejméně na úkor zeleně, budu velmi rád.

Věřím, že když spojíme síly, vždy objevíme

ještě něco, co bychom mohli trochu

více vylepšit.

Tou druhou pozitivní novinou je vybudování

dalších podzemních kontejnerů

na území Žabovřesk. Přesněji řečeno, instalujeme

polopodzemní velkoobjemové

kontejnery. Budou v lokalitě Zborovská/

Chládkova. V Brně půjde teprve o druhé

kontejnery tohoto typu. Těsně před

vánočními svátky se první „polopodzemky“

zprovoznily v Maloměřicích, my tedy

budeme druzí. Polopodzemní kontejnery

se od podzemních liší v jedné podstatné

maličkosti. Díky tomu, že jsou v zemi

jen polovinou svého objemu, mohou mít

vhozový otvor mnohem širší, než tomu je

u štíhlých šachet kontejnerů, které známe

například z Burianova náměstí. Jistě,

nejsou možná tak elegantní jako podzemní

varianta, zato jsou však velmi

účelné a beztak vyhlížejí daleko estetičtěji

než typické plastové kontejnerové

hnízdo na tříděný odpad. Pro Vaši představu

u článku naleznete fotografii těch

maloměřických. Alespoň pochopíte,

proč jim popeláři slangově říkají „žáby“.

Tedy vlastně můžeme napsat, že se žáby

tak trochu vracejí do Žabovřesk.

Vybudování kontejnerů a jejich následnou

správu má na starost akciová společnost

SAKO Brno. Pro všechny z nás, kteří

se chováme vůči přírodě zodpovědně

a třídíme odpad, jistě netřeba nijak zvlášť

zdůrazňovat, že kontejnery této generace

mají nejen trojnásobnou kapacitu

úložného prostoru pod povrchem, ale

nesou s sebou ještě jeden důležitý „zlepšovák“.

Když totiž jen trochu více zafouká,

nelétají papíry či igelitové pytlíky po

okolí. A kdybyste přece jen někde narazili

na nepořádek, vězte, že to nebude tím,

že by nějak selhávala četnost svozu, je to

zkrátka jen výsledek sobeckého jednání

jednotlivce. Ale i na toto máme naštěstí

v Brně a v Žabovřeskách dvě šikovné

aplikace, které dokážou lokalizovat vyfocené

a poslané místo – Brňáci pro Brno

a náš Mobilní rozhlas. A pokud byste se

chtěli mrknout, jaké jsou termíny svozových

dnů třeba na Vaší ulici, má i SAKO

Brno na svých stránkách veškeré informace

týkající se svozu černých popelnic

www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/

i nádob na tříděný odpad www.sako.cz/

sberna-strediska-a-kontejnery/cz/

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Filip Leder, I. místostarosta

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

27. ŽABOVŘESKÝ PLES 2

CO DOBRÉHO NÁS ČEKÁ? 2

ULICE BOCHOŘÁKOVA -

ULICE V NOVÉM A "

NĚCO NAVÍC" 3

NAKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKY

ROZLOŽITELNÝM ODPADEM 4

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ –

ÚKLID PO ZIMĚ 4

ZLATÁ SVATBA

V NAŠÍ OBŘADNÍ SÍNI 5

DOBROČINNÁ SBÍRKA

PRO MALÉ VÝTVARNÍKY 5

LITERÁRNÍ LAVIČKA 5

KOMUNITNÍ CENTRUM

PLOVDIVSKÁ – VÝSTAVBA

V PLNÉM PROUDU 6

NEOBYČEJNÝ MUŽ

V NEOBYČEJNÉM MĚSTĚ 6

ZIMA V DD DAGMAR 9

PODĚKOVÁNÍ UČITELŮM

A RODIČŮM 9

SETKÁNÍ SE ŽÁKOVSKÝM

PARLAMENTEM ZŠ SIROTKOVA 12

POPLATEK ZE PSŮ 12

NAŠI SENIOŘI

HURÁ NA VÝLETY! 9

Z NAŠICH ŠKOL

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 10

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

ZÁKLADNÍCH ŠKOL 11

VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO

MLÁDEŽE 13

FILMOVÝ VEČER NA LATĚ 14

KULTURA

WALDEMAR PLCH A ZLATÁ

COUNTRY OPERA V RUBÍNU 13

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ 14

SKC RUBÍN 14

KINO LUCERNA 14

HOVORY

SE STAROSTKOU

STŘEDA 16. BŘEZNA

V 17:00 HODIN

RUBÍNEK • POZNAŇSKÁ 10

Těším se na setkání s Vámi

Lucie Pokorná, Vaše starostka

ULICE BOCHOŘÁKOVA -

ULICE V NOVÉM A "

NĚCO NAVÍC"

Realizovat velkou infrastrukturní stavbu

znamená nejen perfektně připravit dokumentaci,

vybrat stavebníky a dohlédnout,

aby postavili to, co mají v projektu,

ale také umět flexibilně řešit problémy,

které stavební aktivity přinášejí do běžného

občanského života blízkého okolí.

Jsem vážně moc rád, že se podařilo

uskutečnit jeden dávný a nesplněný slib.

Stavbu jsem v jejím průběhu navštěvoval,

abych na místě řešil problémy vznikající

v jejím průběhu ke spokojenosti místních.

A jsem velkým zastáncem toho, že

sliby se mají plnit. Na Bochořákově bylo

slíbeno provádějící společností Porr, a. s.,

že do konce ledna bude stavba dodělána

tak, aby bylo zabezpečeno její užívání

obyvateli a tento slib byl až na pár detailů,

které budou co nevidět dopracovány,

splněn.

Rozšíření stávající komunikace včetně

výstavby opěrné zdi, parkovacího pásu

a rekonstrukce chodníků je hotovo, stejně

jako je hotovo nové odvodnění. Chtěl

bych poděkovat všem, kteří se na přípravě

této nákladné, a ne zrovna jednoduché

stavby, podíleli, zejména pak společnosti

Brněnské komunikace a. s. a městu

Brnu, které poskytlo potřebné finance.

Za námi tak je ta nejsložitější a nejvíce

omezující část stavby. Po silnici bez výmolů

se již krásně jezdí, chodit se dá

i po opravených chodnících, parkovat na

větším počtu parkovacích míst a nesmím

zapomenout na kultivované příjezdové

plochy včetně navazujících chodníčků.

Úpravy zeleně nastoupí hned v okamžiku

správného vegetačního období.

A jak to tak bývá, když něco končí, jiné

zase začíná. Mohu prozradit, že se nám

podařilo zajistit finanční prostředky, za

které změníme havarijní stav dětského

hřiště Vychodilova na moderní víceúčelové

hřiště s polyuretanovým povrchem!

O jeho výstavbě Vás budu informovat,

neboť nyní je připraven projekt a v běhu

jsou navazující aktivity, které předchází

samotné stavební činnosti. Chci, aby

i tento projekt, a hlavně následná realizace,

přispěly k tomu, aby se z území,

které dlouhodobě využívá řada lidí

všech věkových skupin, podařilo vytvořit

přívětivý městský prostor, kde se dá

nejen komfortně projíždět, ale i si posedět,

popovídat a užít si spoustu dětské

zábavy.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 28. úmora 2022 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 7, 8, 15 a 16.

BŘEZEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZE ŽABOVŘESK

NAKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝM

ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Brno-

-Žabovřesky považuje

problematiku suchého

rostlinného materiálu

za velmi důležitou. Pro

vytvoření ideálních

podmínek nakládání

s biologickým odpadem

bylo provedeno

několik následujících

kroků. Těmito kroky městská část Brno-

-Žabovřesky postupně směřuje k úplnému

zákazu pálení suchého rostlinného

odpadu na svém území.

V první fázi jsme vytvořili podmínky pro

dostupnou likvidaci tohoto odpadu. Ve

spolupráci s Magistrátem města Brna

a svozovou společností SAKO byl zaveden

mobilní svoz rostlinného odpadu.

Sběr probíhá dle předem stanoveného

harmonogramu ve vegetační sezóně,

kdy se rostlinný odpad tvoří nejvíce. Motivací

městské části bylo omezit spalování

bioodpadu v lokalitách, kde se nejvíce

vyskytují rodinné domy a zahrady.

V následujícím kroku bylo iniciováno

omezení termínů pálení rostlinného

odpadu na území MČ Brno-Žabovřesky,

a to následujícím způsobem: každý čtvrtek

v čase od 12 do 18 h v období 1. 4.

– 31. 5. a 1. 9. – 30. 9. kalendářního roku.

Podmínky pro spalování suchých rostlinných

materiálů jsou stanoveny Obecně

závaznou vyhláškou č. 12/2020, kterou

se mění Obecně závazná vyhláška statutárního

města Brna č. 19/2017, kterou

se stanovují podmínky pro spalování suchých

rostlinných materiálů ve statutárním

městě Brně. Mimo toto období platí

v naší městské části zákaz spalování suchých

rostlinných materiálů ze zahrad.

Po tuto dobu je možné odevzdat odpad

ze zahrad zdarma na některém ze sběrných

středisek odpadů nebo využít mobilního

svozu bioodpadu.

Spalování suchého rostlinného materiálu

je zakázáno v době vyhlášení vzniku

smogové situace a ve státem uznávaný

svátek. Jestliže na tento den připadne

státem uznaný svátek, zákaz pálení platí

i v tento den. Rostlinným materiálem se

pro účely této vyhlášky rozumí biologicky

rozložitelný materiál z úklidu a údržby

pozemků a rostlin na nich rostoucích.

Jedná se zejména o tyto druhy materiálu:

tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků,

větve, kořeny a stonky bylin, listí, jehličí,

kůra, květenství, plody bylin a dřevin, piliny.

Tento zákaz se vztahuje na spalování

suchého rostlinného materiálu v otevřeném

ohništi za účelem jeho odstranění.

Například grilování nebo opékání „buřtů“

s využitím suchého dřeva zakázáno není,

neboť se nejedná o odstranění věci jako

odpadu. Spalování čerstvě ořezaného

rostlinného materiálu je přímo zákonem

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zakázáno

již několik let. Je všeobecně známo,

že čerstvý materiál rostlinného původu

a zejména dřevo z ořezů a údržby stromů

a keřů obsahuje až 50 % vody, což

při spalování způsobuje hustý kouř a zápach

obtěžující okolí, včetně emisí řady

dráždivých až nebezpečných látek.

Petr Machálek, III. místostarosta

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU

5. BŘEZNA

19. BŘEZNA

2. DUBNA

16. DUBNA

30. DUBNA

14. KVĚTNA

28. KVĚTNA

11. ČERVNA

25. ČERVNA

16. ČERVENCE

20. SRPNA

10. ZÁŘÍ

24. ZÁŘÍ

8. ŘÍJNA

22. ŘÍJNA

5. LISTOPADU

19. LISTOPADU

STANOVIŠTĚ – TRASA A

křižovatka Horská č. 42 – Terasová

8:30 – 8:50 hodin

Gabriely Preissové u garáží 8:55 – 9:15 hodin

Vychodilova č. 15 (konečná trolejbusu č. 154)

9:20 – 9:40 hodin

Ostrá č. 2 - Strmá

9:45 – 10:05 hodin

Colova 1, křižovatka

10:10 – 10:30 hodin

Luční 11

10:35 – 10:55 hodin

Rosického náměstí (stání separ. kontejnerů)

11:00 – 11:20 hodin

STANOVIŠTĚ – TRASA B

Žabovřeské louky před tenisovými kurty Žabovřeská 3 11:40 – 12:00 hodin

Šmejkalova – Jana Nečase č. 14

12:05 – 12:25 hodin

Bráfova č. 49 – Zeleného

12:30 – 12:50 hodin

Burianovo náměstí – Šmejkalova 4

12:55 – 13:15 hodin

bývalý DD market u Kounicových kolejí – Králova

13:20 – 13:40 hodin

Tůmova č. 4 – Náhorní

13:45 – 14:05 hodin

Zeleného č. 2 – Tichého

14:10 – 14:30 hodin

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 2022 – ÚKLID PO ZIMĚ

BLOK č. 1 21. BŘEZNA 2022

8–11 hodin Burianovo nám. za kaplí, Petřvaldská, Drnovická, Nohavicova,

J. Nečase, Pernštejnská, E. Machové

10–14 hodin Dunajevského, Slezská, Fanderlíkova vč. spojky Fanderlíkova-Bráfova

a včetně parkoviště za samoobsluhou,

Haasova, Luční před domy 66 a 68, Luční za domy 26–30

(vč. příjezdové komunikace)

BLOK č. 2 22. BŘEZNA 2022

8–11 hodin Vrázova, Zákoutí, Ostrá, Strmá, Vychodilova od konečné

MHD, Stránského (po parkoviště), Terasová

10–14 hodin Kovařovicova, Blatného, Kallabova, Junácká

BLOK č. 3 23. BŘEZNA 2022

8–11 hodin Foustkova, Krondlova, Tichého, Šmídkova, Gogolova

10–14 hodin Nárožní, Kameníčkova, Tolstého, Sirotkova

BLOK č. 4 24. BŘEZNA 2022

8–11 hodin Žižkova, Matzenauerova, Náhorní, Lužická, Hvězdárenská

10–14 hodin El. Voračické, Králova, Mezníkova, Sochorova, Mozolky

BLOK č. 5 25. BŘEZNA 2022

8–11 hodin Tůmova, Zábranského, Jelínkova, Zeleného

10–14 hodin Eliášova, Šeránkova

BLOK č. 6 28. BŘEZNA 2022

8–11 hodin M. Steyskalové, Horákova, Šmejkalova

10–14 hodin Bráfova mimo MHD, Čajkovského

BLOK č. 7 29. BŘEZNA 2022

8–11 hodin Puškinova, Doležalova, Kubánská, Jindřichova mimo MHD,

Klímova

10–14 hodin Korejská mimo MHD, Lipská, Záhřebská mimo parkovišť,

Jana Babáka

BLOK č. 8 30. BŘEZNA 2022

8–11 hodin Chládkova vč. odstavných ploch, Spojovací, Bezejmenná,

Voroněžská (bez parkoviště mezi domy č. 9 a 16),

Zborovská mimo ZÁKOS

10–14 hodin vnitroblok Pod Kaštany (Kounicova – Šelepova – Tábor –

Šumavská – Pod Kaštany sudá i lichá)

BLOK č. 9 31. BŘEZNA 2022

8–11 hodin Skalky, Kainarova, Chlubnova, Gabriely Preissové, Topolky

10–14 hodin Foerstrova, Plovdivská, Poznaňská (včetně parkoviště

za KD Rubín), Kvapilova

BLOK č. 10 1. DUBNA 2022

8–11 hodin Zeyerova, Sovova, Závětří, Bochořákova, Vychodilova –

příjezdová komunikace k domům 12 a–d, Plevova, Horská,

Sabinova, Colova

10–14 hodin Zemkova, Kozákova, Maničky, Navrátilova, Postranní,

Vrázova (pouze úsek pod ul. Kroftovou), Fričova

Blokové čištění proběhne s dopravním značením. V případě provádění

rekonstrukce inženýrských sítí či jiných prací blokové čištění komunikace

neproběhne.

Miloš Adam, vedoucí Odboru veřejných služeb

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2022


ZE ŽABOVŘESK

ZLATÁ SVATBA V NAŠÍ OBŘADNÍ SÍNI

Padesát let společného života, padesát

let naplnění slibu, že si budou stát po

boku v dobrém i zlém. Dne 12. února

1972 si na tehdejším Městském národním

výboru v Blansku řekli své ano manželé

Vykydalovi. Poté se přestěhovali do

Žabovřesk a já jsem v zastoupení naší

městské části mohla vykonat symbolický

obřad zlaté svatby, která je skutečným

příkladem ryzí lásky pro nás všechny. Ale

především je to výraz úcty a poděkování,

a u tohoto slavnostního okamžiku

nemohla chybět ani rodina těchto zlatých

manželů – synové Jaroslav a Zdeněk,

snachy Jana a Eva a vnučky Natálka

a Sofinka. Přejeme manželům Vykydalovým

mnoho dalších společně strávených

chvil, hodně zdraví a štěstí v dalších

letech.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

DOBROČINNÁ SBÍRKA PRO MALÉ VÝTVARNÍKY

Stejně jako v loňském roce se i letos,

pod záštitou I. náměstka primátorky

Petra Hladíka, konala tematicky zaměřená

dobročinná sbírka – tentokrát jsme

mohli přispět výtvarnými potřebami. Za

Žabiňáky jsme výtěžek sbírky předali

Dětskému domovu Dagmar. Všem, kteří

přinesli výtvarné potřeby, papíry a další

věci, moc děkuji!

Jen z naší sbírky výtvarných potřeb,

organizované ve spolupráci se Společensko-kulturním

centrem Rubín, jsme

dovezli čtyři plné krabice výtvarného

náčiní, barev, papírů a dalších propriet,

které jistě budou tím správným pomocníkem

pro bujnou dětskou fantazii.

A pokud to vyjde, tak děti z DD Dagmar

pro nás jistě nachystají hezkou výstavu

svých kreseb. Děkuji všem, kteří nám

v Žabinách pomáhají pomáhat!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

LITERÁRNÍ LAVIČKA VÍTĚZSLAVA NEZVALA,

RUDOLFA TĚSNOHLÍDKA A OLGY VLASÁKOVÉ

Posledních pár let mi hlavou vrtá myšlenka

oživení veřejného prostoru Žabovřesk.

Určitě to souvisí i s tím, jak se

snažíme postupně zlepšovat náš společný

veřejný prostor. Samozřejmě,

že je nezbytně nutné řešit stav chodníků,

komunikaci, hřišť, rekultivovat zeleň,

modernizovat objekty v našem vlastnictví,

nezapomínat na školy, ale také na

podporu společensko-kulturního života

v obci, prostě na správu všech těch náležitostí,

které dohromady tvoří dobré

místo pro život. Nesmíme však opomíjet

také ony maličkosti, které zahřejí na

duši a dají tomu běžnému shonu trochu

potěšení. Jako nenapravitelného

pragmatika mne těší, když se potěšení

snoubí s užitečností. Proto jsem se

rozhodl vytipovat tři místa, kde bychom

v Žabovřeskách umístili literární lavičku.

Ptáte se, co je to literární lavička?

Ne, není to tak, že by Vám ta lavička

sama předčítala knihy, jde o lavičku k sezení,

v níž jsou umístěné knihy. Stačí se

posadit, vybrat si ke čtení něco pěkného,

knihu si půjčit domů, případně lavičku

o zajímavý titul obohatit. Projekt „čtecích

laviček“ je konceptem

Knihovny Jiřího Mahena. Napadlo mě,

že my v Žabovřeskách bychom je mohli

mít taky. Naše pobočka KJM by tuto

možnost uvítala, leč na realizaci projektu

zkrátka nemá síly. Proto bychom tomu

mohli pomoci my z úrovně radnice.

Rád bych se s Vámi poradil o tom,

kde byste je viděli nejraději. Za mne:

parčík v blízkosti naší žabovřeské

pobočky Knihovny Jiřího Mahena; parčík

za OC Perla na náměstí Svornosti;

a park u ZŠ Jana Babáka. A co si myslíte

Vy? Jestli Vás napadne jiná lokalita,

která bude na pozemcích města Brna,

rád se k návrhu připojím a přispěji k jeho

realizaci. A rovněž dávám na zváženou

názvy laviček, které bychom pojmenovali

po literárních osobnostech, které jsou

s Žabovřeskami spojené. Vedle zvučných

a slavných jmen spisovatele Vítězslava

Nezvala a novináře Rudolfa Těsnohlídka

jsem vybral i paní Olgu Vlasákovou,

které vděčíme prozatím za jedinou knihu

o Žabovřeskách.

Těším se na Vaše návrhy a přeji všem

čtenářům fajn březen – Měsíc knihy!

Filip Leder, I. místostarosta

BŘEZEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ –

VÝSTAVBA V PLNÉM PROUDU

Když jsem v lednovém čísle psal o zahájení

výstavby Komunitního centra Plovdivská,

bylo skutečně vše před námi. Ovšem

stavební činnosti se rozběhly způsobem,

který nelze přehlédnout. Ohradil se prostor

staveniště, začala v něm pracovat

mechanizace, která odváží suť, a naopak

přiváží stavební materiál. V interiéru objektu

se bourají podlahy a příčky, osekávají

omítky, demontoval se starý střešní

plášť a jsou zasypány původní instalační

šachty a kanály v podlaze tak, aby na jejich

místě mohla vyrůst nová základová

deska pro budoucí komunitní centrum.

Od března se v rámci výstavby KC Plovdivská

zahajují práce na budování parkovacích

míst – nových 19 parkovacích

stání a 2 místa pro handicapované, které

vzniknou na Záhřebské a přímo před objektem

komunitního centra vzniknou dvě

místa v režimu K+R.

Zkrátka postupnými kroky se směřuje

k tomu, že krok za krokem mizí nevzhledný

objekt výměníkové stanice ze sedmdesátých

let minulého století a dochází

k jeho postupné proměně na moderní

komunitní středisko. Znovu si dovoluji

upozornit čtenáře Zpravodaje, že od počátku

zahájení stavby máme zavedený

režim pravidelného informačního setkávání

s obyvateli dotčené lokality. Byl bych

rád, kdyby se nám i zde podařilo nastavit

a rozvinout po celou dobu výstavby

funkční komunikační linku jak s rezidenty,

tak s širokou veřejností. Z předešlých

realizací vím, že když se nalezne ta správná

cesta, jak se vzájemně informovat na

bázi radnice – občané – stavebníci, tak

to obvykle bývá ku prospěchu výsledné

realizace. Někdy prostě ty nejlepší nápady

nemusí nutně vzniknout u projekčního

stolu… Vždyť v minulosti jsme takto například

vylepšili projekt generální rekonstrukce

infrastruktury vnitrobloku Tábor-

-Pod Kaštany-Šumavská-Kounicova.

NEOBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉM MĚSTĚ

Velmi ráda bych se s Vámi podělila

o jedno úžasné setkání, které jsem

v únoru zažila. Byla jsem totiž poblahopřát

jménem naší městské části panu

dr. Iloši Crhonkovi, občanu Žabovřesk,

k jeho 90. narozeninám. Musím říct, že

setkání s člověkem, který působí tak

skromně a přesto z něj čiší neuvěřitelné

znalosti a charisma, na mě hluboce zapůsobilo.

Práce pana doktora dalece přesáhla

hranice Brna, a troufám si říci, že

nebýt jeho, nebylo město Brno schopné

v roce 2007 zrekonstruovat tak věrně

vilu Tugendhat a zcela nepochybně bychom

přišli i o archiv legendárního architekta

moderny Bohuslava Fuchse, který

mimo řady dalších realizací projektoval

i náš Dětský domov Dagmar. Pan dr. Crhonek

strávil dlouhá léta svého produktivního

věku na Špilberku, tedy prací pro

Muzeum města Brna. V r. 1962 založil

dr. Crhonek samostatné pracoviště

o architektuře a stavebním vývoji města

Brna. Profesně se zaměřoval na moderní

Je jasné že, každá výstavba s sebou

nese určitá omezení běžného komfortu

a vždy je potřeba oboustranné tolerance

a spolupráce. Ovšem jsem přesvědčen,

že výstavba moderního objektu Komunitního

centra Plovdivská se svou uvažovanou

programovou náplní a programem

bude rozhodně stát za to!

Na našich webových stránkách jsme zřídili

odkaz na Komunitní centrum Plovdivská

– https://1url.cz/@KCPlovdivska,

kde naleznete veškeré aktuální informace

a pro individuální podněty je zřízena

e-mailová adresa: kcplovdivska@zabovresky.cz

Filip Leder, I. místostarosta

architekturu a díky jeho soustavné činnosti

má město Brno zdokumentovanou

práci více jak 50 architektů. Do sbírkového

fondu muzea získal 85 000 předmětů

o vývoji Brna v meziválečném období.

Patří k nim návrh rodinného domu od brněnského

rodáka Adolfa Loose, soubor

kreseb architekta Le Corbusiera nebo

úplná projektová dokumentace vily Tugendhat

od Ludvika Miese van der Rohe.

Unikátní jsou kusy nábytku od Marcela

Breuera, Dušana Jurkoviče, Jana Kotěry

a dalších autorů. Připravil 19 televizních

pořadů o moderní architektuře Brna,

na 4 desítky výstav v Domě umění

a Domě pánů z Kunštátu, napsal 6 odborných

knižních publikací citovaných

doma i v zahraničí. Magistrát města Brna

udělil za dlouholetou odbornou práci

dr. Crhonkovi cenu města Brna.

A protože člověk je nejen prací živ, moc

ráda jsem si poslechla i vyprávění jmenovaného

o jeho dvou dcerách, které

přinášejí panu doktorovi jen samou radost.

A pokud bych si mohla vypůjčit

slova pana doktora Iloše Crhonka, která

mi zní v uších doteď – říkal, a to s plnou

láskou i vědomím všech souvislostí,

že Brno je zkrátka neobyčejné město!

A já s ním souhlasím! Bylo to zkrátka setkání

s neobyčejným člověkem v našem

neobyčejném městě. Přejeme panu doktorovi

i jeho rodině mnoho dalších šťastných

let!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o. foto: archiv SKC Rubín, p.o.

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2022


INZERCE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

PRO DĚTI OD 7 DO 12 LET

Zábava • Sport • Kamarádi • Výlety • Zážitky • Legrace

NA CO SE TĚŠIT?

Poklad Inků v Lamacentru • Bowling • Adventure golf,

Šachy • Dovádění v písku • Výlet na Bílou horu

PONDĚLÍ–PÁTEK OD 8 DO 16.30 HODIN

TERMÍNY

11.–15. 7. • 18.–22. 7. • 25.–29. 7. • 1.–5. 8. • 8.–12. 8. • 15.–18. 8.

CENA

3 190 Kč

Informace a přihlášky

bowlingbrno.cz

PODLAHÁŘSTVÍ

PODLAHÁŘSTVÍ

Slezák • 724 738 924

Slezák • 724 738 924

Zajímá Vás jakou cenu má Vaše nemovitost?

Zajímá Vypracuji Vás Vám jakou zdarma cenu tržní má odhad Vaše ceny nemovitost?

vhodný pro

- prodej nemovitosti

Kompletní podlahářské

- Vypracuji dědické řízení, Vám zdarma majetkové tržní vyrovnání odhad ceny vhodný pro

práce včetně materiálu

Při

- prodej

prodeji

nemovitosti

Kompletní podlahářské

nemovitosti Vám garantuji

-

lidský

dědické

přístup

řízení, majetkové vyrovnání

práce včetně materiálu

broušení, tmelení, lak

- Při profesionální prodeji nemovitosti přípravu nemovitosti Vám garantuji k prodeji

350 Kč/m 2 - videoprohlídku lidský přístup zdarma

broušení, tmelení, lak

- profesionální přípravu nemovitosti k prodeji

350 Kč/m 2

Tel. - videoprohlídku 777 729 415, e-mail: zdarma ivana.filousova@century21.cz

Tel. 777 729 415, e-mail: ivana.filousova@century21.cz

RENOVACE PARKET

RENOVACE PARKET

www.podlahyslezak.cz

www.podlahyslezak.cz

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.

BEZ OBAV.

Instalatérství

Instalatérství

Drobné opravy vody,

Drobné topení opravy a odpadu. vody,

Rychle

topení

a

Non

odpadu.

stop

Rychle tel. 608 – Non 045 stop 745

tel. 608 045 745

Křenová 19, Brno

tel.: 543 255 555

KURZ VAŘENÍ

A KUCHAŘKA

ZDARMA

www.chladservis.cz

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG

A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

Blíží se konec platnosti technické kontroly vašeho vozidla?

Blíží se konec platnosti technické kontroly vašeho vozidla?

NAVŠTIVTE STK S TRADICÍ V KRÁLOVĚ POLI!

NAVŠTIVTE STK S TRADICÍ V KRÁLOVĚ POLI!

Poskytujeme profesionální služby již od roku 1992

Pravidelné Poskytujeme technické profesionální prohlídky osobních služby a dodávkových již roku automobilů, 1992

Pravidelné technické prohlídky motocyklů osobních a přívěsů a dodávkových automobilů,

Evidenční motocyklů kontroly a přívěsů vozidel

Dovozy, přestavby, Evidenční zástavby kontroly LPG vozidel a emisní normy

Měření Dovozy, emisí přestavby, benzínových, zástavby naftových LPG a emisní motorů, normy LPG

Měření emisí benzínových, naftových motorů, LPG

ONLINE REZERVACE

ONLINE REZERVACE

+420 541 212 116

+420 541 219 420

+420 541 212 116

+420 541 219 420

www.stkkralovopole.cz

www.stkkralovopole.cz

www.pohrby.cz

STK Královo pole s.r.o

Sladkovského 7, 612 00, Brno

STK Královo pole s.r.o

Sladkovského 7, 612 00, Brno

Pracovní doba

Po - Čt : 7:00 - 17:00 hod.

Pracovní doba

Pá : 7:00 - 14:00 hod.

Po - Čt 7:00 17:00 hod.

Pá : 7:00 - 14:00 hod.


INZERCE

ŽALUZIE • PLISÉ • ROLETY

Zaměření a doprava ZDARMA

• Vnitřní žaluzie

• Rolety DEN a NOC

• Plisé žaluzie

• Sítě proti hmyzu

Po předložení inzerátu sleva 20 %

tel.: 605 374 881

www.domove.cz

SVĚŘTE NÁM

VAŠI NEMOVITOST

MALBY

TAPETOVÁNÍ

21 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

REKONSTRUKCE

bytových jader, koupelen a topení

Poradenství, návrh, realizace na klíč

+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

PŘI PRODEJI A PRONÁJMU

NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ 20 LET

V ŽABOVŘESKÁCH S VÁMI

Blatného 23 I 616 00 Brno-Žabovřesky

tel. 775 965 777 I mail@athosreality.cz

Infolinka: 800 100 302

www.athosreality.cz

INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky.

Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!

inzerce@nase-zabovresky.cz

tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

NOVÁ OPTIKA V OC PERLA

optika s tradicí a lidským přístupem

dokonale přesné měření zraku bez čekání

brýle druhý den hotové

aplikace kontaktních čoček

rezervace termínu na vyšetření zraku online:

www.nekudaoptik.cz

OTEVÍRÁME

4. DUBNA

nám. Svornosti 2573/6, Žabovřesky tel.: 702 180 562


ZE ŽABOVŘESK

HURÁ NA VÝLETY!

Je to tady – jaro!

A protože k jaru a teplu

patří pohyb a procházky,

mám pro nás

aktivní seniory dobrou

zprávu. Začínáme

naše pravidelné výlety,

a jak já rád říkám,

naše „CK Žabovřesky“

pod SKC Rubín – tedy cestovní kancelář

Žabovřesky, již startuje! První letošní

výlet jsme plánovali do brněnského vodojemu,

což je úžasná technická stavba,

která si nezadá se starými historickými

podzemními stavbami. Nicméně do podzimu

prochází vodojem velkou stavební

úpravou, takže do vodojemu se vypravíme

patrně na přelomu září a října. Ale

nebuďte smutní, na území Žabin probíhá

jiná úplně úžasná stavba, kam Vás vzít

můžeme – totiž výstavba II. etapy Velkého

městského okruhu, v rámci níž došlo

k průrazu skalního masivu Wilsonova

kopce. Termín pro tento výlet je stanoven

na čtvrtek 7. dubna 2022. A drobné

upozornění především pro dámy –

s ohledem na terén staveniště bude nutné

vzít si pevné boty, ne lodičky!

Druhým plánovaným, tentokrát celodenním

výletem, je výlet do Dolních Kounic

s návštěvou včelařského centra v Ořechově.

Musím tímto velmi poděkovat

panu Ing. Pavlíčkovi – našemu žabovřeskému

celoživotnímu včelaři – za perfektní

nápad, ale i velkou pomoc při realizaci

tohoto výletu. Pojedeme zase ve čtvrtek,

tentokrát 12. května. A jako obvykle

platí naše spravedlivé pravidlo – kdo se

dřív nahlásí, ten jede. Kontaktní osobou

je jako vždy Mgr. Lucie Wessely, e-mail:

wessely@kdrubin.cz.

Těším se na setkání s Vámi a na zážitky,

které nás brzy čekají!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

ZIMA V DĚTSKÉM DOMOVĚ DAGMAR

V lednu jsme několikrát měli možnost

užít si sněhové nadílky i v Brně. A pokud

nám sluneční paprsky sníh rozpustily,

místo sportování jsme začali kreativně

tvořit. Blížily se Zimní olympijské

hry v Pekingu a k tomu ještě Valentýn.

Každý si našel pro něj to bližší a aktivně

se zapojil. Naši kluci na srdíčka nejsou,

ale pokud jim nabídnu chlapskou práci,

tak vždy mají zájem. Pila, smirek, kladívko

a hřebíky – a valentýnské srdce bylo

skoro hotové. Dívky dřevo nalakovaly

a provázaly vlnu. Tomu říkám vzájemná

spolupráce! Nezůstalo u jednoho srdíčka

– moje „tety“ kolegyně chtěly srdíčko

i pro sebe. Současně jsme se seznamovali

se sporty na zimní olympiádě.

A v které zemi se nachází (starověká)

Olympie? Jak si představujeme olympijskou

vesnici a který sport bychom si nejraději

vyzkoušeli?

Naše děti velmi rády bruslí, což je znát

na několikerých bruslařských botách,

které se už nehodily k bezpečnému používání.

Protože máme na paměti text jedné

písně pana Svěráka „neodkládej staré

věci pro nové…“, hledali jsme pro brusle

vhodné využití. Vyzdobíme si s nimi

vstup do budovy – to byl nápad! Když

jsme sportovně laděnou výzdobu připravovali,

vzpomínali jsme, jaké že barvy

mají olympijské kruhy. A kdo správně vybarví

českou vlajku? Co to jsou pravidla

fair play? A chováme se k sobě vždy dle

PODĚKOVÁNÍ UČITELŮM A RODIČŮM

Často se mluví o tom,

jak lidé různých profesí

slouží „v první linii”,

v prvé řadě lékaři

a sestry. Občas se ale

zapomíná, že svým

způsobem jsou v ní

i další. Mezi ty, kteří

se s následky pandemie

potýkají neustále, patří učitelé.

Testování žáků, distanční výuka nebo

děti znuděné koukáním na pár malých

ikonek místo živých spolužáků – v minulých

měsících se museli popasovat

těchto zásad? Při nevlídném počasí venku

byla nakonec tato sobota uvnitř našeho

domova zábavná a kreativní.

Za dva týdny jsme za odměnu navštívili

Olympijský festival na Nové Zbrojovce,

kde jsme měli možnost za skvělého počasí

vyzkoušet skoky na lyžích a nejen to.

s mnoha nástrahami a další bohužel

jistě přijdou. K hlavním strašákům totiž

patří nestálost. Která třída dnes padne

do karantény, kdo z kolegů zavolá, že

mu antigenní či dokonce PCR test vyšel

pozitivní? A bude třeba za něj suplovat

nějaké hodiny? Kantořina v covidových

časech zkrátka není žádný med.

A tak Vám přejeme ke Dni učitelů

28. března hlavně pevné zdraví a velice

si Vaší práci vážíme a děkujeme za ni.

S tím úzce souvisí i těžkosti, které řeší

maminky a tatínci. Jejich děti mnohdy

nechodí do školy a doma potřebují svůj

Fandíme českým sportovcům a fandíme

také sami sobě, abychom i nadále mohli

o našem chování říci, že je férové.

Za DD Dagmar vychovatelka

Iveta Straková

klid na on-line vyučování. Rodiny se častěji

sráží doma na malém prostoru, a ne

vždy to působí dobrotu. A co rodiče těch

nejmenších, když nemohou do práce,

protože virus kosí i tety ve školkách? Ne

každý má po ruce babičky toužící hlídat

vnoučata. Víme, že v této neklidné době

to mají obtížné jak učitelé, tak rodiče.

Je obdivuhodné, jak s nastalou situací

bojují. Díky za to. Vydržme, jsme v tom

všichni spolu.

Silvie Mrkvanová, zastupitelka

a členka komise pro školství a sport

foto: archiv DD Dagmar

BŘEZEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 1. 4. 2022 – 30. 4. 2022 www.zapisdoms.brno.cz,

kde najdete také kritéria nebo s pomocí ředitelky MŠ ve dnech:

ČTVRTEK 21. DUBNA 2022

10–15 hodin MŠ Beruška, Plovdivská 6

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

NA ŠKOLNÍ ROK 2022–2023

STŘEDA 27. DUBNA 2022

10–15 hodin MŠ Fanderlíkova 9a

10–15 hodin MŠ Gabriely Preissové

ČTVRTEK 28. DUBNA 2022

10–15 hodin MŠ Žižkova 57

10–15 hodin ZŠ A MŠ nám. Svornosti 7

V těchto termínech budou probíhat také v jednotlivých mateřských školách tzv. Dny otevřených dveří

– individuálně na základě předchozí domluvy s ředitelkou.

PŘÍJEM JIŽ VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK v MŠ ve dnech: 2. KVĚTNA 12:30–16:00 hodin a 3. KVĚTNA 8:00–12:00 hodin.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ředitelce školy osobně ve výše uvedeném termínu a vezměte s sebou

svůj občanský průkaz nebo pas a rodný list dítěte.

Sledujte na www.zapisdoms.brno.cz aktuální informace.

MŠ Fanderlíkova 9 a, Mgr. Jarmila Klímová • MŠ Plovdivská 6, Bc. Hana Durchánková, Dis. • MŠ Žižkova 57, BcA. Eva Kučerová

MŠ Gabriely Preissové 8, Mgr. Hana Lashinová • ZŠ a MŠ náměstí Svornosti 7, Mgr. Lenka Čoupková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

ÚNOR VE ZNAMENÍ LÁSKY

Svátek svatého Valentýna již neodmyslitelně

patří k únoru. Samozřejmě by mohli

mnozí namítnout, že je u nás více zažitý

1. máj, což bude také pravda, nicméně

nebraňme se těm novým zvykům a tradicím,

byla by škoda tyto svátky ignorovat

jen proto, že jsou nové.

Tak, jak si děti oblíbily Halloween a s ním

spojená strašidla a příšery, oblíbily si

i svátek svatého Valentýna. Rády si

o tomto svátku povídají, a dokonce se

předhánějí, který tatínek koupil mamince

větší kytku. K symbolům lásky patří

neodmyslitelně srdce. Srdce vyjadřuje

tento nejsilnější a nejkrásnější cit, bez

kterého by byl náš život tak smutný.

Srdíčko nás bolí, když nám někdo ubližuje

a srdíčko nám tak silně tluče, když

jsme vzrušení nebo máme strach. Srdce

je také vděčným tématem výtvarného

ztvárnění. Z anatomického hlediska se

náš důležitý orgán tomuto symbolu

nepodobá vůbec, a tak můžeme jen

hádat, kde vznikla jeho pravá podoba.

V družině jsme si kromě tradičních

valentýnských přání vyrobili srdíčka keramická.

Všechny děti nadšeně vyráběly,

barvily, lakovaly a třpytily. Kája dá svoje

srdíčka mamince a Natálce i Sam vybíral

barvy, které má nejraději maminka.

A dvě holčičky mi prozradily, že jedno

srdíčko dostane Igor a druhé zas Kája.

Může ještě teď někdo pochybovat o tom,

zda je to krásný svátek?

Zuzana Blahová,

vedoucí vychovatelka ŠD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1

… TAKÉ NA WWW.ZSBABAK.CZ

LYŽAŘSKÝ KURZ 2022

Jednoho lednového nedělního rána se

žáci 7. ročníků ze ZŠ Jana Babáka sešli

u školy, aby se vydali na pětidenní lyžařský

kurz. Všichni žáci naštěstí přinesli

kompletní lyžařskou výbavu, a hlavně

veškerou nutnou dokumentaci (negativní

test na covid-19, potvrzení o seřízení lyží,

potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku pojišťovny,

posudek od lékaře), tento rok

těch dokumentů bylo opravdu mnoho.

Teď už zbývalo jen naložit kufry, lyžařské

boty a lyže a mohli jsme nastoupit

do autobusu, všichni si sedli na svá místa

a mávali rodičům z oken. Krátce po půl

deváté jsme konečně vyrazili do Beskyd.

Jakmile jsme přijeli k našemu hotelu,

tak jsme museli vytáhnout před hotel

všechny kufry, lyže a lyžařské boty. Jako

vždy i přes snahu učitelů nastal zmatek,

naštěstí se za chvíli všechno vyřešilo. Po

krátkém zabydlení se na pokojích jsme

se vypravili lyžovat do skiareálu Kohútka.

Rozdělili jsme se do 6 družstev podle

zdatnosti a začali jsme brázdit svahy.

První den bylo lyžování trošku hektické,

ale během týdne se to zlepšilo.

Lyžování každý den bylo sice dlouhé, ale

mně se zdálo, jako kdybychom byli na

svahu jenom chvíli. Učitelé se také snažili

nám udělat co nejpestřejší program

dne. Náš den začal v 7:40 budíčkem,

v 8:00 na nás čekala snídaně a v 9:00

byl sraz před hotelem a odjezd skibusem

na svah. Kolem 14 hodiny jsme dorazili

zpět do hotelu a do půl hodiny jsme měli

oběd. Po obědě jsme měli odpolední klid

a po odpoledním klidu jsme měli přednášky,

někdy i sportovní hry v hotelové

tělocvičně. V 19:00 jsme měli večeři, od

20:00 jsme měli program a ve 22:00

hurá na kutě.

I přes oblevu, kterou nám začal nový

rok, byly sněhové podmínky dobré.

Počasí nám rovněž vyšlo. Zažili jsme tady

všechny tváře zimních hor, azuro se sluncem,

mlhu a mráz i sněhovou bouři, kdy

bylo problém vidět na pár metrů před

sebe a sněhové vločky hnané větrem se

nám zabodávaly do tváři jako jehličky.

Pět dnů uplynulo jako jeden a po čtvrtečním

lyžování a závodech jsme dojeli

na hotel, kde jsme všichni byli smutní

z konce lyžování i z konce lyžařského

kurzu. Místo večerního programu učitelé

vyhlašovali výsledky závodů a pan učitel

Schöller pronesl řeč, ve které děkoval

všem kolegům a gratuloval těm, co nikdy

nestáli na lyžích a na konci kurzu se

z nich stali lyžaři. Po páteční snídani

a dobalení posledních zavazadel jsme

všichni vyrazili zpátky do Brna.

Lukáš Fasura, 7. C

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2022


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,

JANA BABÁKA 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,

NÁM. SVORNOSTI 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,

SIROTKOVA 36

5. a 6. dubna 2022 • 14–18 hodin

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU

27. 4. • 15–17 h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22. 3. 2022 • 8–16 hodin

informační schůzka pro rodiče

budoucích prvňáčků s Mgr. Ladou Novotnou –

zástupkyní pro 1. stupeň

proběhne od 12 do 16 hodin

22. dubna 2022 • 14–18 hodin

23. dubna 2022 • 9–12 hodin

NÁHRADNÍ TERMÍN: 27. 4. 2022

po telefonické domluvě na čísle 541 211 940

u zástupce ředitelky školy pro základní

vzdělávání Mgr. Petra Pavlíčka.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19.–21. 4. 2022 • 8–14 hodin

pátek 8. 4. 2022 • 13–19 hodin

sobota 9. 4. 2022 • 8–12 hodin

budova školy, vchod ze Šeránkovy ulice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se

bude konat ve středu 23. 3. 2022

8–16 hodin

Co naše škola nabízí?

Specializace na výuku cizích jazyků

• od první třídy 1–2 hodiny

“Angličtina hrou“

• od třetí třídy rozšířená výuka

anglického jazyka

Specializace na výuku hudební výchovy

od 1. ročníku (rozšířený program)

Dalton 1. – 9. ročník

Sportovní a výtvarné kroužky

ZUŠ Orchidea v budově školy

www.zsbabak.cz

e-mail: skola@zsbabak.cz

tel. 541 211 986

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

RODINA – ŠKOLA – ŽIVOT

• výuku angličtiny od první třídy – projekt

MMB „Angličtina do škol“, druhý cizí jazyk

(NJ – RJ) od 7. třídy

• výuku plavání od první třídy ve vlastním

bazénu, bruslení pro žáky na 1. stupni, lyžařský

výcvik pro žáky 7.–9. tříd, zimní

a letní školy v přírodě, výlety, exkurze,

terénní výuku přírodovědných předmětů

• širokou paletu volitelných předmětů dle

aktuálního zájmu žáků

• výchovné a výukové programy, kulturní

představení, sportovní aktivity

• dyslektické skupiny od 2. do 9. třídy,

péči o integrované žáky,

odbornou logopedickou péči

• školní poradenské pracoviště (výchovná

poradkyně pro 1.–4. ročník, výchovná

poradkyně pro 5.–9. ročník, školní metodička

prevence, školní psycholožka, školní speciální

pedagožka, kariérové poradenství),

pravidelná spolupráce s Pedagogicko-

-psychologickou poradnou

• školní družinu denně od 6,30 do 17,30 h,

bezplatné kroužky v rámci ŠD

• obědy v budově školy (denně výběr

ze dvou jídel, možnost dietního stravování)

Placené aktivity v budově školy :

• VĚDA NÁS BAVÍ – kroužek pro žáky 1. stupně

• KROUŽKY BRNO – dle nabídky a zájmu,

letos florbal, hip hop, street dance,

angličtina hrou

• zájmové kroužky CVČ Lata

• ZUŠ ORCHIDEA CLASIC

• základní a zdokonalovací kurzy plavání –

Klub plaveckých sportů SK KOMETA Brno

• Sportovní akademie mládeže BŠM,

basketbal od přípravek po soutěžní týmy

www.zsnsvor.cz

TÉMA ZÁPISU: DO ŠKOLY S MIMOŇEM

• škola se zaměřením na matematiku,

informatiku, anglický jazyk a sportovní

aktivity

• již od 1. třídy "hravá" angličtina

• dělené hodiny Č a M ve všech ročnících

• tradiční individuální péče deváťáků

o žáky 1. tříd

• školní informační systém

• interaktivní výuka, obrovské množství

výukových programů, školní knihovna

• interaktivní tabule v každé učebně

• tři počítačové učebny

• nové jazykové laboratoře

• školní družina od 6.00 do 18.00 hodin

• školy v přírodě, sportovní kurzy

• grafomotorika, logopedie, speciálně

pedagogická péče

• edukativně-stimulační skupinky

• vlastní psycholog a sociální pedagog

• projekty a školní akce s aktivní účastí

rodičů

• spolupráce s pedagogicko-

-psychologickou poradnou

• dopravní výchova, plavání, bruslení

• výukové programy v centrech volného

času se zaměřením na přírodu a ekologii

• nadstandardní zázemí pro tělovýchovu

a sport (3 tělocvičny + hřiště)

• matematicko-fyzikální cvičiště

• Klub Mensy ČR

• Ekoškola - škola zaměřená na zdravý

životní styl

• prostředky k relaxaci žáků – stolní

fotbálky a kulečníky ve třídách

Informace: tel. 541 211 945

www.zssirotkova.cz

Od 1. března 2022 bude spuštěn elektronický objednávací systém https://zapisdozs.brno.cz,

který lze využít pro zvolení konkrétního času zápisu na školách a najdete zde také všechny potřebné informace.

K zápisu se dostaví i děti, kterým byl vloni povolen odklad povinné školní docházky.

K zápisu je zapotřebí přinést s sebou vyplněnou žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud budou rodiče žádat odklad povinné školní docházky, vyplní ve škole žádost a doloží dvě kladná doporučení –

t.j. příslušného poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

SLEDUJTE

NÁS

RADNICE ŽABINY

RUBÍN ŽABINY

BŘEZEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

SETKÁNÍ SE ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTEM

ZŠ SIROTKOVA

V únoru jsem dostala jedno speciální

pozvání, které se neodmítá – pozvání

žákovského parlamentu ZŠ Sirotkova do

„křesla pro hosta“. A musím říct slovy

klasika, že to bylo opravdu povedené

setkání. Nejdříve připravené otázky,

a pak přišly i otázky na tělo. Jako vždy

děti – tedy členové žákovského parlamentu

– ukázaly, že po Žabinách chodí

s otevřenýma očima. Všímají si nejen

pohozených koloběžek či neukázněných

řidičů, ale především mají nápady, jak

zlepšit nebezpečné dopravní situace. Byl

to skvěle strávený čas, protože mě děti

seznámily i s připravovanými projekty –

Zvonky pro Žabiny a Zachraňte jedličku

(ne pana ředitele) ale stromy, neboť

děti si samy všimly, jak moc se plýtvá

papírem – třeba toaletním. Všem děkuji

za spoustu dalších nápadů a děkuji

za podněty, které pokud to jen trochu

půjde, začneme pro Žabovřesky řešit.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2022

Na základě obecně závazné vyhlášky

Statutárního města Brna č. 20/2021,

o místních poplatcích je pro naši městskou

část stanoven poplatek pro rok

2022 za každého psa staršího tří měsíců

1 200,- Kč ročně. Snížená platba poplatku

ve výši 200,- Kč ročně se vztahuje na:

• psy, jejichž držitelem je osoba starší 65 let

• prvního psa držitele, jehož jediným

zdrojem příjmů je důchod, vyplácený

podle zákona o důchodovém pojištění;

tuto skutečnost je nutno doložit

písemným čestným prohlášením (druhý

a každý další pes tohoto držitele je

zpoplatněn základní sazbou)

Od poplatku ze psů jsou osvobozeni:

• držitelé psů z útulku po dobu jednoho

roku od data jejich převzetí z útulku

• držitelé záchranářských a canisterapeutických

psů

• osoby nevidomé

• osoby, které jsou považovány za závislé

na pomoci jiné fyzické osoby podle

zákona upravujícího sociální služby

• osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP

nebo ZTP/P nebo osoby provádějící výcvik

psů určených k doprovodu těchto

osob

• osoby provozující útulek pro zvířata

• osoby, kterým stanoví povinnost držení

a používání psa zvláštní právní předpis,

např. zákon 449/2001 Sb., o myslivosti

Poplatek je třeba uhradit jednorázově,

bez vyměření, a to nejpozději

do 31. března 2022.

Bližší informace pro úhradu poplatku najdete

na našich internetových stránkách.

Variabilní symbol (VS), který je devítimístný,

zůstává stejný jako v roce 2021.

V případě potřeby Vám jej sdělíme telefonicky

či e-mailem. Pokud si nebudete

jisti, obraťte se na nás prostřednictvím

kontaktních údajů uvedených na konci

tohoto článku.

Poplatek je možno uhradit bezhotovostně

bankovním převodem na číslo

účtu 19-14327514/0600 nebo v hotovosti

na pokladně v budově ÚMČ Brno-

-Žabovřesky v přízemí.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku

jak vznik poplatkové povinnosti,

tak i její zánik i jakékoliv změny v ohlášených

skutečnostech a to do 15 dnů

ode dne, kdy změna nastala. Povinnost

ohlásit držení psa má i osoba, která je

od poplatku osvobozena.

Najdete nás v budově ÚMČ Brno-

-Žabovřesky, Horova 28, 1. poschodí,

dveře číslo 14. Veškeré informace Vám

rádi sdělíme na tel. čísle 549 523 546

anebo můžete využít e-mail navratilova

@zabovresky.cz.

Formuláře a další informace najdete

na našich internetových stránkách obce

www.zabovresky.cz.

Michal Večeřa, vedoucí Odboru finančního

Přijímáme

další

zájemce

Orel jednota

Brno Žabovřesky

zve děti od 5 let

folklórního souboru

Žabiňáček

Kdy: ve středu 17–18 h

Kde: malá tělocvična

ZŠ Sirotkova 36

Věk:

od 5 let

Cena: 500 Kč/pololetí

Kontakt:

Vlaďka Balejová

tel. 607 087 107

Marie Červenková

tel. 774 090 573

www.orel-zabovresky.cz

zabovresky.cz

veškeré informace o místě kde žijete

radnice MČ Brno-Žabovresky

aktuality a novinky ze života v Žabovřeskách

zabovresky.mobilnirozhlas.cz

aplikace, se kterou budete mít všechny

kontakty a informace kdykoliv při ruce

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2022


VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

FILMÍK NASLEPO

Meze tají, příroda se probouzí a v dáli

je cítit vejce přicházejících Velikonoc. V

tento utěšený čas pro Vás každoročně

chystáme nějakou osobitou postní aktivitu.

Tentokrát nebudeme nic tahat ze

sklenic ani vyrážet na pouť do dalekých

krajů. Pohodlně se usadíme v očekávání

filmového překvapení a uvidíme, co

z toho nakonec vypadne Počínaje pondělím

14. března se můžete každý všední

den těšit na malý filmík s přesahem.

Společně si užijeme jeho sledování a na

závěr se pustíme do malé besedy nad

tím, co jsme zrovna viděli. Promítat a

besedovat budeme v herně Otevřeného

klubu ORC vždy ve vybraném čase až do

posledního filmíku, kterým si zkrášlíme

škaredou středu. Nezbývá než sledovat

podrobnosti a aktualizace na našem

webu a sociálních sítích a těšit se na první

filmík.

KROUŽEK S NOVÝM ROZMĚREM

V minulém roce jsme rozšířili náš technický

repertoár o zbrusu novou mašinu.

3D tiskárna už má za sebou spoustu zajímavých

předmětů a přišel čas, aby nabídla

své služby také dětem a mladým.

Stačí si zapsat kroužek 3D tisk a můžete

každé pondělí od 17:30 programovat a

vyrábět všelijaké tvary i patvary s rozměrem

navíc. Tato technická novinka

přitom není jedinou aktivitou, kterou si u

nás můžete ještě zapsat. Nadějní zpěváci

se mohou přidat do našeho pěveckého

tělesa SING! (čt 16:30 – 17:45), budoucí

divadelní hvězdy vypiplá náš Dramaťák

(út 16:15 – 17:45) a rytmické cítění kohokoliv

rozvinou naše Hudební dílny (út

a st). Sportovní nadšenci zase mohou

vyzkoušet netradiční hry ve Sport+ (út

15:30 – 16:45), nebo rovnou přijmout výzvu

v podobě pravé akrobacie v Žonglérovi

(st 17:30 – 18:30). Kompletní paletu

našich aktivit najdete tradičně na webu

brno.sdb.cz.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

foto: archiv Salesiánského střediska mládeže

WALDEMAR PLCH A ZLATÁ COUNTRY OPERA V RUBÍNU

Při mapování významných osobností

a událostí spjatých s Rubínem mám to

velké štěstí, že pozvání přijal muž, který

Rubín a Žabovřesky zná velmi důvěrně.

Předloni, po vernisáži výstavy Jana

Mynáře jsme společně ve stínu korun

stromů a s jeho oblíbeným bílým vínem

vymysleli koncept, který si musel na svou

realizaci ještě chvíli počkat. Nejdříve

bylo totiž třeba opravit a generálně rekonstruovat

Rubín. A letos je to konečně

tady – opravený Rubín a 75. narozeniny

Waldemara Plcha. Zkrátka neopakovatelná

příležitost vrátit trošku čas – protože

legendární pořad Country Opera

Waldemara Plcha byl odehrán jako poslední

právě v Rubínu. A tak nás všechny

čeká 23. září ZLATÁ Country Opera ve

stejném formátu, jak ji pan WALDEMAR

PLCH posledních 25 let vždycky dělal.

Tedy hudba, například skupina Starý

fóry, další zajímaví hosté, a také možnost

si zatancovat. Ovšem září je ještě daleko,

tak si nyní pojďme pana Waldu Plcha

představit.

Určitě byste do muže s country kloboukem

a velkého fešáka neřekli, že již

oslavil 75 let. Jeho elán, dobrá nálada

i radost ze života je skvělá. Stejně skvělá,

jako jeho život. Narodil se roku 1946

v Žabovřeskách a prožil zde značnou

část svého života. Profesionálním zpěvákem

je od roku 1969. Jako kluk chodil

v Žabinách do fotbalu, hrál na Rosničce

basket a své první lásky vodil na

procházky do Wilsonova lesa. Zkrátka

správný Žabiňák. A i když nyní bydlí

v nedalekých Bohunicích, na své rodné

Žabovřesky nedá dopustit. Konečně

– má zde řadu kamarádů. „Vždycky

rád potkám kamarády a známé třeba na

žabovřeských hodech a na akci Minská

Open. Musím se pochlubit , že jsem nechyběl

ani jednou.“, říká Waldemar Plch.

Pane Waldemare, i když Vaše Country

Opera k Brnu neodmyslitelně patří, mohl

byste přece jen trochu rekapitulovat,

jak to celé začalo? Kde se vzal název

Country Opera?

Úplně první Country Opera začala

23. září roku 1988. A proč Country Opera?

To je trošku takový vtípek. Country

patří k Americe a v Nashvillu je slavná

Grand Ole Opry a já míval své pořady v

brněnské kavárně Opera. Tak vznikl název

Country Opera. Prozradím na sebe,

že vlastně nemám americkou country

moc v lásce. Řada mých přátel a kamarádů

se mě vždycky ptala, tak jak můžeš

zpívat country? Odpovídám bonmotem,

že country vůbec nevzniklo v Americe,

ale již dávno v pravěku na Jižní Moravě,

protože věstonická Venuše nemá tak

bujné poprsí, má jen pod svetrem schovanou

kytaru a banjo.

Moje Country Opery byly vždycky o zábavě

– já, mí kamarádi, plus nové či začínající

hudební skupiny, a pak také Ivan

Bartůněk se svým country tanečním souborem

Dostavník, kdy se nejen povídá,

zpívá, ale také tančí. Ivan totiž vždycky

ještě i publikum naučí nějakou tu country

taneční kreaci, abychom si mohli zatancovat

všichni.

Jaký byl Waldemar Matuška?

S Waldemarem Matuškou jsme měli téměř

rodinný vztah. Společně s Frantou

Kocourkem to jsou mí dva nejbližší

celoživotní kamarádi, a dokonce jsem

byl ustaven ambasadorem muzea

W. Matušky, které se nachází na zámečku

v jihomoravské vsi Police. S Waldemarem

Matuškou mám řadu úžasných vzpomínek.

I on byl mnohokrát hostem mé

Country Opery.

Jak se Vám líbí rekonstruovaný Rubín?

Musím říct, že já znám jiný Rubín – vážně

ze „starých“ dob. Když jsme se procházeli

jeho opraveným interiérem, musím

všechny, kteří se na tom podíleli, zejména

pana místostarostu Filipa Ledera,

pochválit, protože Rubín po své generální

rekonstrukci získal skutečně evropské

parametry. A když jsem se byl podívat

do obřadní síně, tak mi hlavou proletěly

vzpomínky na mé kamarády, kteří se zde

ženili. Je skvělé, že Žabovřesky mají svůj

Rubín, takové srdce, kam se každý rád

vrací.

Všichni, kdo pracují v kulturní oblasti

byli v posledních dvou letech nemilosrdně

zasaženi epidemiologickými opatřeními.

Jak jste toto období zvládnul Vy?

No, k mé povaze patří najít si vždy něco

pozitivního, z čeho mít radost. A tak,

když nemohli lidé za mnou, šel jsem já

za nimi. Začal jsem vysílat on-line. Pokud

máte chuť si to poslechnout, najděte si

mě na internetu na adrese www.unb.cz.

Pane Waldemare, moc Vám děkuji za

povídání a společně s našimi čtenáři se

na Vaši Zlatou Country Operu v Rubínu

už moc těšíme!

Petra Kačírková,

ředitelka SKC Rubín, p. o.

foto: Jaroslav Bobek

BŘEZEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


KULTURA

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

PTÁCI A JEJICH SVĚT VE FOTOGRAFII JITKY HAVLOVÉ

V březnu se v naší knihovně představí

brněnská výtvarnice Jitka Havlová,

členka Unie výtvarných umělců České

republiky, jejíž práce jsou zastoupeny

v Moravské galerii v Brně, v Uměleckoprůmyslovém

muzeu v Praze i v mnoha

soukromých sbírkách. Autorka vystudovala

grafiku na Střední uměleckoprůmyslové

škole v Brně. Během své výtvarné

kariéry se účastnila řady skupinových

výstav a uspořádala před dvacet výstav

samostatných. Vztah k výtvarné tvorbě

s rozmanitým zaměřením ji provází

od raného dětství dodnes. Kromě fotografií

maluje také působivé obrazy

a vytváří šperky ze stříbra a přírodního

materiálu – rohoviny. Jednotlivé obory

jakými jsou malba, šperk, fotografie či

film se tak vzájemně prolínají a doplňují.

V posledních letech se věnuje také malbě

na hedvábí. Veškerá její díla vychází

z přírody a zaznamenávají pozoruhodné

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

detaily přírodních scenérií. Na výstavě

fotografií uvidíme mnoho ptačích druhů

naší přírody, známých, méně známých

či vzácných. Výstava bude k dispozici

v obvyklých prostorách KJM Mozolky 52

od 2. března a koncem dalšího měsíce

bude u příležitosti dernisáže následovat

promítání jednoho z filmů.

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

Pro diváky

Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky

www.kdrubin.cz

Facebook Rubín Žabiny

PROGRAM BŘEZEN

1. BŘEZNA 19:00 hodin

FACHMAN – Divadelní spolek Frída, M. Trnavský

3. BŘEZNA 19:00 hodin

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA – koncert

13. BŘEZNA 19:00 hodin

LÉČIVÉ DIVADLO G.FILIPPI – Terapie rodinou

20. BŘEZNA 17:00 hodin

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO – koncert s přípitkem

23. BŘEZNA 19:00 hodin

SVATBA BEZ OBŘADU – komedie, Divadelní společnosti Háta

24. BŘEZNA 18:00 hodin

MARTIN LOEW – Japonsko

27. BŘEZNA 15:00 hodin

ZVÍŘÁTKOVÝ KARNEVAL – Divadlo Koráb

30. BŘEZNA 19:00 hodin

FILUMENA MARTURANO – hrají: S. Stašová, S. Skopal a další

31. BŘEZNA 19:00 hodin

NEZMAŘI – koncert

Z důvodu možných vládních protiepidemických opatření

prosíme o ověření konání programu na www.kdrubin.cz

Cena:

přespávačka

300,-Kč

FILMOVÝ

V

VECER

18. 3. - 19. 3. 2022

začátek v pátek 17:00

konec v sobotu 9:00

Spacák s sebou.

V ceně je večeře, snídaně, pití.

Promítáme:

Nekonečný příběh

lata.luzanky.cz/Akce

7

-

12

let

KINO LUCERNA

PREMIÉRY V BŘEZNU

10. BŘEZNA 20:30 hodin

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – komedie ČR – režie Jan Svěrák

11. BŘEZNA 13:45 hodin

PROMĚNA – animovaný USA – komedie – dabing

24. BŘEZNA 20:30 hodin

POSLEDNÍ ZÁVOD – drama ČR

Facebook: kino Lucerna Brno

Instagram: @kinolucerna

31. BŘEZNA 18:00 hodin

MORBIUS – sci-fi – akční USA – dabing

31. BŘEZNA 20:30 hodin

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ – komedie ČR

Činnost kina

je podporována

MČ Brno-Žabovřesky

Z důvodu možných vládních protiepidemických opatření prosíme o ověření konání programu na WWW.KINOLUCERNA.INFO

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2022


JEN U NÁS

DOSTANETE VÍC

VÝKUP NEMOVITOSTÍ

ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU

PROTOŽE DO NEMOVITOSTÍ, KTERÉ VYKOUPÍME,

VDECHNEME NOVÝ ŽIVOT, DOKÁŽEME NABÍDNOUT

NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU

NÁHRADNÍ BYDLENÍ

PO DOBU REKONSTRUKCE

CHCETE REKONSTRUOVAT, ALE NEVÍTE,

KDE BUDETE MEZITÍM BYDLET?

PO DOBU REKONSTRUKCE VÁM ZAJISTÍME

NÁHRADNÍ BYDLENÍ

MÁTE NEMOVITOST A CHCETE JI PRODAT?

STAVTE SE K NÁM NEBO NA BRPGROUP.CZ

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ | +420 731 169 999


Zcela nový Multivan

Vítejte v novém světě

Nová generace Volkswagenu se dívá do budoucnosti a nezapomíná při tom na přednosti svých předchůdců.

Zachovává si svou prostornost a snadno vyjímatelnými sedadly posouvá variabilitu interiéru na zcela novou úroveň.

V novém Multivanu tak ještě snadněji zvládnete převézt tu největší rodinu i se všemi kufry nebo vyrazit na kola do

hor či na lyžování s přáteli v zahraničí. A díky pestré nabídce motorů včetně výkonného plug-in hybridního pohonu

o síle až 160 kW je připraven nejen na dlouhé cesty, ale i na šetrné jízdy městem, např. s dětmi do školy. Zkrátka,

nový Multivan je ještě univerzálnější, obratnější a pohodlnější než kdy před tím. Přijďte se přesvědčit ke svému

prodejci Volkswagen Užitkových vozů.

Spotřeba a emise vozu Volkswagen Multivan: 1,5–7,7 l / 100 km; 34–175 g CO 2

na 1 km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

ROS, a.s.

Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111

www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!