10.05.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 04/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 04

DUBEN 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

SETKÁNÍ PRO

UKRAJINU

ЗУСТРІЧ ЗА УКРАЇНУ

20I04I2022

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

БУДИНОК КУЛЬТУРИ RUBÍN (РУБІН)

Duben je měsíc, kdy na zimu už zapomínáme

a těšíme se na ten opravdový jarní

čas. Pohoda, sluníčko, bezpečí a nejlépe

běžný denní rytmus se všemi, které

máme rádi. Bohužel letošní konfliktní

události napadení Ukrajiny Ruskem nenechaly

na pochybách snad nikoho, že

je lidské a samozřejmé aktivně pomáhat.

A také si třeba uvědomit, ve světle právě

oněch válečných hrůz, jak dobře se nám

v míru žije a jak dobře se máme. Před

nedávnem jsme řešili neviditelného nepřítele

(covid), nyní je tu další nepřítel,

tentokrát hmatatelný, i když útočí jinde.

Je však nezbytně nutné právě tuto invazi

na Ukrajinu a zneužití síly Ruskem

vnímat jako útok na samostatnost a respektování

demokratických pravidel,

která my považujeme za samozřejmá

a běžná, a k Evropě zkrátka patří.

V Žabovřeskách jsme se opět semkli

a začali pomáhat. Jak s nošením potřebných

věcí do našeho SSO Sochorova,

tak s pomocí společností SAKO Brno

zřízené nábytkové banky na výstavišti,

s ubytováním ukrajinských rodin ve svých

privátních nemovitostech, či dodáváním

potřebných potravin a zdravotního materiálu.

Rada městské části v rámci centralizované

pomoci města Brna uvolnila

4 obecní byty pro potřeby ukrajinských

rodin, dále darovala finanční částku do

sbírky Ukrajinského velvyslanectví v Praze.

Ve spolupráci s SKC Rubín jsou poskytovány

prostory pro ukrajinské děti

k individuálním vzdělávacím potřebám

a v Rubínu připravujeme i charitativní

projekt „Setkání pro Ukrajinu“, o kterém

se dočtete více na straně 2. Do pomoci

se aktivně zapojily i naše základní školy

a ZUŠ Veveří, která velice rychle reflektovala

potřebu účinné pomoci dětem

i jejich rodičům, a tak v dopoledních hodinách

ZUŠ vyučuje právě tyto mladé

ukrajinské talenty. Mezitím si mohou

rodiče vyřizovat potřebné dokumenty

a děti mohou přijít na jiné myšlenky.

Já všem, kteří pomáhají, z celého srdce

děkuji. Asi nikdo z nás by nechtěl zažít

ten strach a nejistotu, nehledě na ztrátu

domova a všech svých osobních věcí,

nemluvě o ztrátě nejtěžší – svých blízkých.

Moc si přeji, aby v době, kdy budeme

tento dubnový zpravodaj číst, byla

již Ukrajina svobodná a válečný konflikt

zažehnán!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

2 5

PARK U ZŠ

JANA BABÁKA

9

ZA DUBNOVÝMI

ZÁŽITKY

BRZY OŽIJE

ŽABINY

VE SKVĚLÉ FORMĚ!


ZE ŽABOVŘESK

VENKOVNÍ STAVEBNÍ SEZÓNA –

CO JE LETOS PŘED NÁMI?

Letošní rok bude patřit

k rekordním, co se

objemu připravených

a termínovaných akcí

týká. Můžeme se například

těšit na dokončení

revitalizace

Makovského náměstí,

včetně nové výsadby

a nového mobiliáře. V závěru roku zde

byla realizována výstavba nového spojovacího

chodníčku, kdy jsme opět „dali

na Vás“, protože vyšlapané cestičky jsou

důkazem toho, že zkrátka tudy si lidé

zkracují cestu. Tak jsme ji pro Vás udělali.

Během zimy byla položena základní

vrstva odplevelovacího substrátu tak, aby

mohlo dojít k nové výsadbě. Začalo se postupně

s odstraňováním starého mobiliáře,

který bude nahrazen novým, a to v jednotném

vizuálním stylu. Pokud se chcete

podívat, jak bude nové Makovského náměstí

vypadat, klikněte na tento odkaz:

https://1url.cz/@Makov.nam.vnovem.

Další velkou parkovou úpravou projde

prostor Šumavská/Pod Kaštany, ale až

po skončení rekonstrukce kanalizace,

vodovodu a plynu.

A pokud se podíváme na vozovky, které

si neustále vyžadují pozornost, tak tady

máme v plánu pro letošní rok tyto lokality:

Zemkova (celá) – souvislá údržba vozovky,

včetně sanace podkladní vrstvy

a lokálního přesazení obrubníků. Předpoklad

realizace do 30. 6. 2022.

Poznaňská (za ZŠ) – lokální údržba vozovky

– předpokládaný termín realizace

do 31. 7. 2022.

Sochorova (č.12–32) – souvislá údržba

chodníku a vozovky. Součásti akce je

i sanace podkladní vrstvy vozovky, přesazení

obrubníků a předlažba chodníků.

Předpoklad realizace do 31. 7. 2022.

Královopolská (X Kroftova) – souvislá

údržba vozovky – realizace akce je odvislá

od stavby VMO Žabovřeská. I zde

je součásti akce sanace podkladní vrstvy

a lokální přesazení obrubníků. Předpoklad

realizace do 30. 9. 2022.

Královopolská (Technická – ČSPH) –

souvislá údržba vozovky. I v tomto případě

je realizace akce odvislá od stavby

VMO Žabovřeská a její součástí je sanace

podkladní vrstvy a lokální přesazení

obrubníků. Předpoklad dokončení do

31. 10. 2022.

Plevova (celá) – souvislá údržba vozovky.

Zde je předpoklad realizace do

30. 9. 2022 a součástí stavby bude i lokální

sanace podkladní vrstvy a lokální

přesazení obrubníků.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

ZA DUBNOVÝMI ZÁŽITKY

Dubnové Žabovřesky budou skutečně

plné výjimečných zážitků, na které bych

Vás ráda pozvala.

Hned 7. dubna zahajuje Moravská galerie

v Jurkovičově vile vernisáží výstavu

významného českého figuralisty, Josefa

Bolfa. S ohledem na autorské zaměření

výtvarníka a současné události to bude

nepochybně velice silný emocionální zážitek.

Výstava potrvá do 26. 3. 2023.

O chvíli později nás všechny čekají Velikonoce,

takže se opět před radnicí objeví

naše „žabovřeská velikonoční vejce“,

coby milý land-artový projekt, který

v minulém roce poprvé ozdobil a okrášlil

Vašimi výtvory z malovaných kamínků

prostor před úřadem. Vajíčka zde zůstanou

celý duben. Letos bude instalováno

všech 210 velikonočních kamínků

z loňska a já si dovolím věřit, že letos

se zase přidáte! A pak tu máme dlouho

očekávaný obecní ples. Již 27. ročník

bude poprvé v nově rekonstruovaných

prostorách Rubínu, a to v termínu

22. dubna 2022. Pro velký návštěvnický

zájem letos umožníme i prodej na stání,

neboť naše nová divácká galerie umožnila

zvýšit kapacitu objektu, a tak se budeme

moci třeba se skleničkou vína volněji

procházet celým tímto prostorem. Lístky

bez místenek jsou k dostání přímo na

pokladně KD Rubín a budou k prodeji

do poslední chvíle tak, aby nikomu z Vás

letošní ples „neutekl“. Těšit se můžeme

jak na kostýmovaný band The People,

který nás bude provázet celým večerem,

tak cimbálovou muziku OLiNa, fotokoutek

s rekvizitami, tombolu, barmanskou

show vicemistra světa r. 2018 a pětinásobného

mistra ČR v barmanství Martina

Vogeltanze, předtančení našeho Stabil

Studia či půlnoční kankán TŠ Danza.

Dobré víno rozlévané a komentované

someliérem či občerstvení v obou barech

Rubínu slibuje mimořádně příjemný

večer.

Na závěr dubna, konkrétně 29. 3. od

16:30 do 19:30 hodin za OC Perla, na

náměstí Svornosti – jsou připravené oblíbené

žabovřeské čarodějnice, v podání

SVČ LATA. Tentokrát opět trošku jinak

– ty letošní budou inspirované pohádkou

O létajícím ševci a chybět nebude

ani flašinetář. Více se o akci dočtete na

https://1url.cz/@zabovreskecarodejnice

Přeji Vám fajn duben!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

SETKÁNÍ PRO UKRAJINU

CHARITATIVNÍ KONCERT V KD RUBÍN

Pokud to lze, je potřeba pomáhat. Jak

se ukazuje, není v Evropě mír a bezpečí

samozřejmostí. Každý miluje svůj domov

a každý člověk si zaslouží bezpečí a radost.

Proto jsme se rozhodli ve spolupráci

s Diecézní charitou Brno a pod záštitou

I. náměstka primátorky, pana Petra

Hladíka, uspořádat charitativní akci.

A protože Rubín je veliký, bude i tato

akce veliká. Termín je stanoven na

20. dubna odpoledne, kdy se veřejnosti

otevře Rubín v obou patrech, včetně

terasy. Uvnitř hlavního velkého sálu nás

čeká maraton vystoupení všech našich

mateřských a základních škol, chybět nebude

koncert ZUŠ Veveří a od 20 hodin

koncert pop-rockové skupiny Papakult

s diskotékou a laser show. V horním patře

otevíráme novou diváckou galerii, aby

nám vznikl otevřený prostor pro výstavu

dětských prací. Na terase bude probíhat

charitativní jarmarkový prodej, kam mohou

své výrobky přinést úplně všichni.

Výtěžek akce pošleme na pomoc válkou

zasažené Ukrajině. A protože pomoc už

probíhá, budou se celé akce účastnit

i ukrajinské děti a jejich rodiče, kteří již v

Žabovřeskách jsou. Pojďme jim společně

ukázat, že nám osudy lidí prchajících

před agresí a válkou nejsou lhostejné!

Mediálním partnerem akce je rádio

Signál a Impuls. Vstupné a ceny za výrobky

z jarmarku budou dobrovolné!

Petra Kačírková,

ředitelka SKC Rubín, p.o.

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

VENKOVNÍ STAVEBNÍ SEZÓNA –

CO JE LETOS PŘED NÁMI? 2

ZA DUBNOVÝMI ZÁŽITKY 2

SETKÁNÍ PRO UKRAJINU 2

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

VYCHODILOVA 3

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA 4

ROZPIS BLOKOVÉHO

ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠŤ 4

PARK U ZŠ JANA BABÁKA

BRZY OŽIJE 5

WILSONŮV LES –

LESOPARK S PŘÍBĚHEM 5

DUBNOVÝ ÚKLID 5

SETKÁNÍ K ZAVÁDĚNÍ

LUČNÍCH POROSTŮ 6

NOVÝ NÁSTROJ PARTICIPACE

V DÁME NA VÁS! 6

ZEMŘELA PANÍ UČITELKA

MARIE VALOŠKOVÁ 6

ŽABINY VE SKVĚLÉ FORMĚ! 9

ŽABINY SLAVÍ OSMNÁCTÉ ZLATO

Z ČESKÉHO POHÁRU 12

27. ŽABOVŘESKÝ PLES 12

ŽABOVŘESKÉ ČARODĚJNICE 12

NAŠI SENIOŘI

VŠECHNY INFORMACE

POHROMADĚ 9

POZOR, SENIOŘI JSOU

V OHROŽENÍ! 9

Z NAŠICH ŠKOL

ZUŠ VEVEŘÍ –

UMĚNÍ NÁS SPOJUJE 11

VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO

MLÁDEŽE 13

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ 13

LATA ŽABOVŘESKY 13

S BRNĚNSKOU ZOO

SE DĚTI VRACÍ DO PŘÍRODY 14

KULTURA

VÝSTAVA JOSEFA BOLFA

V JURKOVIČOVĚ VILE 14

PROGRAM KD RUBÍN 14

PREMIÉRY V KINĚ LUCERNA 14

ZASTUPITELSTVO

čtvrtek 28. dubna v 17 hodin

KD RUBÍN, Makovského nám. 3

XXII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MČ BRNO-ŽABOVŘESKY

HOVORY

SE STAROSTKOU

STŘEDA 13. DUBNA

V 17:00 HODIN

RUBÍNEK • POZNAŇSKÁ 10

Těším se na setkání s Vámi

Lucie Pokorná, Vaše starostka

SLEDUJTE

NÁS

FACEBOOK

RADNICE

MČ BRNO

ŽABOVŘESKY

PŘEHLEDNÉ INFORMACE A POMOC PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY NAJDETE NA

ЧІТКУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОПОМОГУ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ НА

WWW.CIZINCIJMK.CZ

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VYCHODILOVA

S pěkným počasím přichází čas, kdy děti

rády vyběhnou na hřiště. A rodiče samozřejmě

s nimi. Být na hezkém, upraveném

hřišti je věc, kterou si přejí všichni. Nicméně

právě proto, že veřejné prostory

i mobiliář slouží všem, dochází tu více,

tu méně častěji, k jejich opotřebení či záměrnému

poškození. A proto je potřeba

stále a kontinuálně o veřejné prostory,

zejména pokud je využívají děti, pečovat.

Sport a aktivní pobyt na čerstvém vzduchu

je věc, kterou potřebujeme všichni.

A když ještě vysvitne sluníčko, je to paráda.

Proto jsem moc rád, že se na březnovém

zasedání Zastupitelstvo města Brna

rozhodlo schválit financování rekonstrukce

našeho víceúčelového hřiště Vychodilova.

Díky tomu, že projekt máme

kompletně připraven, začalo se okamžitě

pracovat na výběru dodavatele, abychom

mohli co nejdříve začít se stavebními

úpravami hřiště a jeho proměnou ve

víceúčelovou plochu. Těšit se už teď můžeme

na krásné polyfunkční hřiště, které

bude tvořit hřiště pro fotbálek, streetball,

minivolejbal a mininohejbal o rozměru

17,3 x 10 m. A aby míče nelétaly mimo

území hřiště, bude za brankami vybudováno

oplocení výšky 4 m, na bočních

stranách bude výška 2 m a hřiště bude

opatřeno polyuretanovým povrchem.

Ten nahradí stávající tvrdý a vyžilý asfaltový

povrch. Nemusím jistě zdůrazňovat,

že právě vlastnosti polyuretanu přispěly

k tomu, že těmto povrchům se dává při

budování nových sportovišť zelená. Na

jedné straně totiž přinášejí vyšší komfort

hráčům či uživatelům hřišť, neboť

při nášlapu či dopadu je znatelný jejich

měkčený povrch pro dopad, ale i dobrá

otěruschopnost a akustické vlastnosti,

které pomáhají účinně snižovat zvuky

například dopadajícího míče, což zejména

v husté obydlené zástavbě může vytvářet

nepříjemné rezonanční nárazové

vlny. O výstavbě hřiště Vás budu i nadále

informovat, protože jako u všech projektů,

i sem budu osobně chodit sledovat,

jak se věci mají. Chci, aby i tento projekt,

a hlavně následná realizace, přispěly

k tomu, aby se z území, které dlouhodobě

využívá řada lidí všech věkových skupin,

podařilo vytvořit přívětivý městský

prostor, kde se dá nejen komfortně projíždět,

ale i si posedět, popovídat a užít

si spoustu dětské zábavy.

Filip Leder, I. místostarosta

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 28. března 2022 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 7, 8, 15 a 16.

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

DUBEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

INFORMACE Z XXI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY konaného 17. února 2022

UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

Zastupitelstvo

• projednalo žádost o vyjádření městské části

Brno-Žabovřesky k prodeji pozemku v k.ú. Žabovřesky

a doporučilo Zastupitelstvu města Brna

prodej pozemku – zahrada o výměře 125 m 2 , k.ú.

Žabovřesky žadatelům, z úrovně statutárního

města Brna, schválit.

• projednalo žádost o vyjádření městské části

Brno-Žabovřesky k prodeji částí pozemků, oba

v k.ú. Žabovřesky a doporučilo ZMB prodej částí

pozemků dle návrhu GP č. 3616-86a/2021 vše

v k.ú. Žabovřesky, žadateli, z úrovně SMB neschválit.

• schválilo prominutí nájemného (bez služeb)

za prostor-garáže o celkové výměře 20 m 2

v domě na ul. Záhřebská, Brno-Žabovřesky, ve

výši 23 814,00 Kč + DPH za dobu od 1. 2. 2022

až do 30. 4. 2023, nájemci tohoto prostoru,

pronajaté na základě smlouvy o nájmu ze dne

17. 9. 2001, z důvodů uzavření cesty i průjezdu

do garáže, dotčené zřízením staveniště v rámci

realizace stavby Komunitního centra na ul. Plovdivská,

Brno-Žabovřesky v době od 17. 1. 2022

po dobu 450 kalendářních dnů.

• schválilo prominutí nájemného (bez služeb)

za prostor-garáže o celkové výměře 20 m 2 v

domě na ul. Záhřebská, Brno-Žabovřesky, ve výši

23 281,05 Kč + DPH za dobu od 1. 2. 2022 až do

30. 4. 2023, nájemci tohoto prostoru, pronajaté

na základě smlouvy o nájmu ze dne 25. 1. 2005,

z důvodů uzavření cesty i průjezdu do garáže,

dotčené zřízením staveniště v rámci realizace

stavby Komunitního centra na ul. Plovdivská,

Brno-Žabovřesky v době od 17. 1. 2022 po dobu

450 kalendářních dnů.

• schválilo prominutí nájemného (bez služeb)

za prostor-garáže o celkové výměře 20,40 m 2

v domě na ul. Záhřebská, Brno-Žabovřesky, ve

výši 27 049,65 Kč + DPH za dobu od 1. 2. 2022

až do 30. 4. 2023, nájemci tohoto prostoru,

pronajaté na základě smlouvy o nájmu ze dne

10. 12. 2002, z důvodů uzavření cesty i průjezdu

do garáže, dotčené zřízením staveniště v rámci

realizace stavby Komunitního centra na ul. Plovdivská,

Brno-Žabovřesky v době od 17. 1. 2022

po dobu 450 kalendářních dnů.

• vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na

92. zasedání konaném dne 24. 1. 2022 schválila

Smlouvu o nájmu bytu na ul. Kounicova, Brno,

vel. 2+1, mezi SMB, městskou částí Brno-Žabovřesky

a nájemkyní, trvale bytem Kounicova,

Brno. Smlouva o nájmu bytu byla uzavřena na

dobu určitou, nezbytně nutnou pro rekonstrukci

ZTI v bytě na ulici Kounicova, Brno, ve vlastnictví

SMB, jehož je dotyčná nájemkyní.

• vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na

92. zasedání konaném dne 24. 1. 2022 schválila

Smlouvu o nájmu bytu na ul. Pod Kaštany, Brno,

vel. 2+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemci, trvale bytem

na ul. Kounicova, Brno. Smlouva o nájmu bytu

byla uzavřena na dobu určitou, nezbytně nutnou

pro rekonstrukci ZTI v bytě na ulici Kounicova,

Brno, ve vlastnictví SMB, jehož jsou dotyční nájemci.

• schválilo úpravu rozpočtu č. 01/2022:

zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové

o částku 6.109.000 Kč:

+ 6.109.000 Kč – zapojení nedočerpaných finančních

prostředků z roku 2021

• schválilo předávací protokol k nově nabytému

majetku potřebnému k výkonu činností, pro

které byla Společensko-kulturní centrum Rubín,

příspěvková organizace zřízena – bezúplatný

převod od zřizovatele.

• projednalo návrh novely přílohy obecně závazné

vyhlášky SMB č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění

pozdějších vyhlášek a doporučilo ZSMB návrh

novely přílohy obecně závazné vyhlášky SMB

č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších

vyhlášek, schválit a v příloze novely vyhlášky

SMB č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších

vyhlášek, stanovit případ, na nichž je doba

nočního klidu na části území SMB vymezena dobou

kratší nebo žádnou, následovně:

• v době konání slavnosti „Svatováclavské hody

v Žabovřeskách“ vymezit dobu nočního klidu

na území MČBŽ v noci z 17. 9. 2022 na 18. 9. 2022

od 02:00 hodin do 06:00 hodin a v noci

z 18. 9. 2022 na 19. 9. 2022 od 02:00 hodin

do 6:00 hodin;

s následujícím odůvodněním:

Svatováclavské hody – akce navazuje a oživuje

původní historickou tradici orelských hodů

a podporuje společensko-kulturní život v městské

části. Výjimečnou aktivitou v rámci pojetí

těchto hodů je i postupná obnova původního

žabovřeského kroje, coby hmatatelný důkaz

tradice života a vizuality v této městské části.

Akce tak udržuje místní etnografické tradice

a zprostředkovává současným obyvatelům

i nové generaci historii hodovních zábav, kterou

si mohou na vlastní kůži zažít. Projekt, který

dává ožít historii i místním tradicím v takovémto

rozsahu, má pro území městské části výjimečný

smysl“.

a doporučilo ZSMB návrh novely přílohy obecně

závazné vyhlášky o nočním klidu, včetně navrhované

úpravy přílohy obecně závazné vyhlášky

o nočním klidu, schválit.

• projednalo Návrh nařízení č. _/2022, kterým se

zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování

služeb prováděné mimo obchodní

prostory při výkonu licencované činnosti držitelem

licence nebo při výkonu zprostředkovatelské

činnosti v energetických odvětvích dle zákona

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (energetický

zákon), ve znění pozdějších předpisů a doporučilo

ZSMB návrh nařízení č. _/2022, kterým

se zakazují některé formy prodeje zboží nebo

poskytování služeb prováděné mimo obchodní

prostory při výkonu licencované činnosti držitelem

licence nebo při výkonu zprostředkovatelské

činnosti v energetických odvětvích dle zákona

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (energetický

zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit.

• projednalo udělení výjimky z ust. čl. 3 obecně

závazné vyhlášky SMB č. 10/2014, kterou se

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB

č. 15/2007, o ochraně zeleně ve městě Brně, ve

znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 3/2012

z důvodu provádění stavby „Parkování Šumavská“.

Trvalým záborem budou v rámci stavby

dotčeny pozemky, jež jsou součástí ploch

nejvýznamnější zeleně města Brna vedené pod

pořadovým číslem 76, Kounicova – Pod Kaštany

a doporučilo ZSMB udělení výjimky z ust. čl. 3

obecně závazné vyhlášky SMB č. 10/2014, kterou

se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška

SMB č. 15/2007, o ochraně zeleně ve městě Brně,

ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 3/2012

schválit

Zápisy z Rady i Zastupitelstva městské části

Brno-Žabovřesky se Vám snažíme zprostředkovat

vždy v co nejobsáhlejší podobě.

Případným zájemcům doporučujeme možnost

zhlédnutí zápisů na našich webových stránkách

www.zabovresky.cz v sekci „Volené orgány –

samospráva“.

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠŤ 2022

BLOK č. 1 2. KVĚTNA 2022

8–11 hodin Stránského, Přívrat x Makovského náměstí u OD Rubín,

Korejská x Jindřichova

10–14 hodin Vychodilova u domu č.8, Foerstrova u domu č. 17,

Jindřichova za domy č. 6 a 8, Záhřebská naproti domům

č. 8, 10, 12 vč. příjezdových komunikací

BLOK č. 2 3. KVĚTNA 2022

8–11 hodin Korejská k ul. Klímové, Mozolky u Makovského náměstí,

Vychodilova u domu č. 10 vč. příjezdových komunikací,

Horova pod VMO

10–14 hodin Foerstrova pod bývalými jeslemi, Záhřebská u domu č. 5,

Luční u domu č. 32

BLOK č. 3 4. KVĚTNA 2022

8–11 hodin Korejská u OD Perla, Spojovací

10–14 hodin Vychodilova u smyčky MHD, Voroněžská mezi domy č. 9

a 16, Chlubnova, Vychodilova u domu č. 12

BLOK č. 4 20. KVĚTNA 2022

0–4 hodiny Šumavská × Veveří

Blokové čištění parkovišť proběhne s dopravním značením.

V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí nebo jiný stavebních

prací na parkovišti blokové čištění neproběhne.

Miloš Adam, vedoucí Odboru veřejných služeb

SLEDUJTE

NÁS

FACEBOOK

RADNICE MČ BRNO

ŽABOVŘESKY

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022


ZE ŽABOVŘESK

PARK U ZŠ JANA BABÁKA BRZY OŽIJE

Jsou místa, která sice používáme dnes

a denně, a tak si zřídka všímáme, že pomalu,

avšak jistě postupem let nezískávají

zrovna na kráse. Jedno takové místo

mi leželo dlouho na srdci. Zelená plocha

v těsné blízkosti ZŠ Jana Babáka je sevřená

silnicemi s velmi hustou dopravou

a v současnosti nikoho příliš neláká k odpočinku,

o aktivním trávení chvilek volného

času nemluvě. A protože exteriér

ZŠ Jana Babáka máme úspěšně hotový,

přišlo na řadu řešení i této plochy. Byli

bychom moc rádi, aby zde vznikl kultivovaný

parčík, kam si rádi zajdou jak žáci

školy, tak jejich rodiče nebo obyvatelé

blízkých domů. Skvělou zprávou je, že

vytvořením studie byla pověřena přímo

Kancelář architekta města Brna (KAM

Brno). Je to jedinečná příležitost, aby

byly dány skutečně urbanisticky promyšlené

základy pro vytvoření kvalitního

veřejného prostoru, který nám bude

sloužit dalších mnoho let. Rada města

Brna na vytvoření studie uvolnila 120 tis.

Kč. Studie má být dokončena do tří měsíců.

Poté bude následovat revitalizace

parku u ZŠ Jana Babáka.

Cílem je, aby se nezajímavý a zarostlý

park proměnil v živé místo, reflektující

blízkost základní školy i bytové zástavby.

Budu chtít, aby se ve studii nezapomnělo

na zásady hospodaření s dešťovou

vodou, tedy abychom v parčíku využili

dešťovou vodu ze střech základní školy.

S ohledem na blízkou čtyřproudovou komunikaci

bude navrženo takové uspořádání

zeleně a clonících prvků, aby park

samotný jako celek působil co nejvíce

relaxačně a byl odcloněn od přilehlých

silnic. Prověříme také využití parčíku pro

venkovní výuku a dojde i na přání místního

žákovského parlamentu – umístění

monitorovaných budek pro ptáky. Je

před námi čas, kdy se promění nefunkční

zeleň a vyžilý mobiliář v kvalitní veřejný

prostor. Už se těším, jakou podobu park

u ZŠ Jana Babáka díky studii získá, a že

s její realizací co nejdříve začneme.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o. a mapy.cz

WILSONŮV LES – LESOPARK S PŘÍBĚHEM

Blíží se nám jarní úklidy spojené s akcí

Ukliďme Česko. Letos připadá na 2. dubna.

Při této příležitosti bych chtěla připomenout

významnou historii našeho

lesoparku Wilsonův les.

Myšlenka, zřídit na svahu nad údolím

řeky Svratky lesopark, přišla s tehdejším

brněnským starostou Christianem d´Elvertem

v 70. letech 19. století. Zásadním

krokem bylo založení Zalesňovacího

a okrašlovacího spolku v Brně, jehož

účelem bylo „v obvodu obce brněnské

a v okolí jejím zalesňování a vysazování

příhodná místa okrašlovati, veřejné sady

zřizovati a udržovati" (ustanoven byl

20. března 1878, a prvním předsedou

spolku byl právě Christian d'Elvert).

Lesopark byl založený Ludvíkem Odstrčilem,

velkostatkářem a tehdejším

notářem rakousko-uherského císaře

Františka Josefa I. roku 1882. Díky spolupráci

se Žabovřeskami a Zalesňovacím

a okrašlovacím spolkem Brna vznikl

během let lesopark o dnešní výměře

téměř 35 ha. Projekt připravil městský

zahradník Karel Jelínek a jeho realizace

se ujal Zalesňovací a okrašlovací spolek.

Park vznikl vysázením několika set tisíc

sazenic stromů na pozemcích bývalých

obecních pastvin.

Původně nesl název Císařský les –

Kaiserwald, bylo to na počest císaře

Františka Josefa I., lesopark byl totiž

dokončen u příležitosti 40. výročí jeho

panování, v roce 1888. V roce 1919 však

byl lesopark přejmenován na Wilsonův

les na památku amerického prezidenta.

Založením lesoparku vzniklo výletní místo

určené široké veřejnosti, s pěkným rozhledem

na okolní kopce a tehdy ještě

málo zastavěné údolí Svratky. Realizace

byla financována díky prostředkům

od mecenášů, a samotný císař přispěl

nemalou částkou. Největší zajímavosti

spojené s lesoparkem jsou např. vytvoření

obřích písmen FJE (František

Josef, Elizabeta) jako vyslovení díků

císaři. Tento neobvyklý nápis, dobře viditelný

z protějších strání Palackého vrchu,

byl vytvořen vysázenými jehličnany na

pozadí listnatých stromů. Dále se pyšní

cizokrajnými douglaskami, dnes jedny

z nejmohutnějších stromů lesoparku,

které poslali krajané až z daleké Kanady.

A dle údajů pamětníků bylo zakládání

lesoparku na skalnatém podkladu spojeno

s nutností dovozu zeminy a v příkrých

částech se dokonce hlína nosila v nůších

na zádech.

Dnes je Wilsonův les největším lesoparkem

v Brně a stará se o něj Veřejná zeleň

města Brna. Avšak my ostatní také můžeme

přidat ruku k dílu a snažit se udržovat

lesopark čistý nejen v jarní úklidové

dny.

Sabina Sklenářová

DUBNOVÝ ÚKLID

S dubnem je spojena jedna moc užitečná

akce, která se již stala každoroční tradicí,

kdy můžeme skutečně úplně všichni

– dospělí i malí – pomoci přírodě a venkovnímu

okolí. Mám na mysli akci Ukliďme

Česko. Každoročně se k akci aktivně

přidává řada lidí a dětí, neboť není třeba

vysvětlovat, že zkrátka po zimě se musí

udělat pořádný úklid. A když se přidají

všichni, jde to rychleji, ale hlavně efekt

je viditelný okamžitě. Uklidili jsme více

než jindy Wilsonův les, který je takovým

symbolickým žabovřeským místem pro

tuto akci, ale uklidila se i řada menších

ploch, za což Vám děkujeme! A dovolím

si speciálně poděkovat i dětem z Dětského

domova Dagmar, který se každoročně

k akci připojuje!

Je vidět, že místo, kde bydlíme společně,

máme rádi a rádi přidáme ruku k dílu,

když je potřeba! A kdybyste náhodou

v průběhu roku někde na nějakou

nesrovnalost narazili, nezapomeňte

na dvě šikovné aplikace – Brňáci pro

Brno a náš Mobilní rozhlas, kam můžete

fotohlášku poslat a my se o vyřešení

a nápravu rádi postaráme.

Filip Leder, I. místostarosta

DUBEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

SETKÁNÍ K ZAVÁDĚNÍ LUČNÍCH POROSTŮ

Jak víte, přistoupili

jsme na sečení některých

ploch zeleně dvakrát

ročně, abychom

postupně na vytipovaných

místech dosáhli

požadovaného efektu.

Jedná se především

o plochy pohledové

– svahy nebo plochy

okolo komunikací, tedy přesný opak ploch

pobytových, kde občané rádi tráví svůj

čas.

Chceme zlepšit zadržování vody v krajině,

řešit úbytek hmyzu a zlepšovat celkové

mikroklima. Chceme, aby příroda v naší

městské části byla zdravá a co nejvíce

plnila svou funkci.

Rádi bychom Vás proto pozvali dne

15. června 2022 v 16 hodin na setkání

k lučním plochám. Podle toho, jak velký

bude zájem, takovou zvolíme formu setkání.

Konat se bude formou komentované

prohlídky a debaty u některé vybrané

plochy lučního trávníku. Ale v případě,

že se přihlásí velký počet lidí, tak setkání

proběhne v Rubínku.

Při setkání se bude možné podrobněji

seznámit se všemi funkcemi a přínosy

lučních trávníků, s jejich současnou i plánovanou

skladbou, nároky na postupné

pěstování a jejich celkovou údržbou. A samozřejmě

bude prostor na dotazy, podněty

a připomínky.

V případě zájmu se, prosím, přihlašujte

na e-mail: lucniplochy@zabovresky.cz

nebo telefonicky u Ing. Lenky Svobodové:

+420 549 523 567.

Podle počtu zájemců a zájemkyň zvolíme

formu setkání a všechny přihlášené budeme

včas informovat.

Petr Machálek, III. místostarosta

NOVÝ NÁSTROJ PARTICIPACE V DÁME NA VÁS!

Dáme na vás, pojem, pod kterým si lidé

vybaví participativní rozpočet města

Brna. Nyní je však Dáme na vás zastřešující

název obsahující již druhý nástroj

participace, jenž umožňuje širší zapojení

obyvatel do rozvoje města. Tímto nástrojem

jsou tzv. občanské návrhy.

Občanské návrhy Dáme na vás jsou další

možností, jak mohou lidé ovlivnit život

v Brně a zapojit se do správy a řízení

města. Na rozdíl od participativního

rozpočtu je možné mezi takové návrhy

řadit např. návrhy bez konkrétní finanční

částky, projektové dokumentace, návrhy

regulativního charakteru anebo ideové

podněty bez vazby na konkrétní místo

či rozsah realizace. Co je však potřeba při

navrhování dodržet je to, aby se jednalo

o návrhy veřejně prospěšné, aby směřovaly

do samostatné působnosti města

a aby nepropagovaly produkty, služby,

činnosti či stanoviska subjektů komerčního

nebo nekomerčního charakteru,

a to ani náboženského či politického.

Návrhy může, stejně jako v participativním

rozpočtu, podávat kdokoliv, není

nutné mít trvalé bydliště v Brně. Navrhování

probíhá elektronicky prostřednictvím

jednoduchého formuláře na

webových stránkách, případně osobně

na kontaktních místech. Vhodné návrhy,

tedy návrhy, které projdou formální kontrolou,

budou zveřejněny v galerii návrhů.

Zde budou moci občané města Brna,

tedy občané s trvalým bydlištěm starší

18 let, za pomoci full účtu na Brno iD,

udělovat kladné či záporné hlasy návrhům,

ke kterým se chtějí vyjádřit.

Po dosažení hranice 10 000 podporujících

bude návrh předložen vedení města,

konkrétně Radě města Brna, k projednání.

V plánu je také třetí nástroj participace,

a to tzv. městské ankety. Zde se budou

moci lidé vyjadřovat k aktuálním otázkám,

jako byly v minulosti např. ankety

na název parníku, nového parku a mnohé

další, na které by vedení města rádo znalo

názory veřejnosti.

Linda Seitlerová

damenavas@brno.cz

ZEMŘELA PANÍ UČITELKA MARIE VALOŠKOVÁ

Pro ty, kteří kdysi chodili na první stupeň

základní školy na ulici Horova 77

v Brně-Žabovřeskách, a které učila paní

učitelka Marie Valošková, mám smutnou

zprávu. Paní učitelka Marie Valošková

15. března 2022 zemřela…

Učila na této škole prakticky 40 roků. Je

nás proto v Žabovřeskách jistě hodně,

kteří si na ni vzpomenou. My jsme byli

v roce 1959 její první žáci, které kdy učila.

A pro nás byla první paní učitelkou

v našem životě. Byli jsme její první první

třída! Ani potom, když nás předala na

druhý stupeň do základní školy na ulici

Sirotkova, jsme se navzájem neztratili.

Později, když nám všem už dávno byly

školní lavice malé, ráda s námi chodila

na naše třídní setkání. Viděla nás vyrůstat,

vyrůst a taky stárnout. Věděla, co se

komu povedlo nebo nevydařilo. Jedno se

kupodivu ale vůbec neměnilo: náš vztah

k ní a její k nám. My jsme se na ni stále

dívali tak, jako se na ni kdysi dívali její

první okouzlení prvňáčci. Proč okouzlení?

No, proto, že v našich očích jsme měli

„nejhezčí” a „nejhodnější” a hlavně „naši”

paní učitelku!!!

Ano, tehdy byla mladičká. Bylo jí 18 roků,

když s námi začínala. Byla moc hezká,

uměla se pěkně oblékat. Hrála na klavír,

pěkně zpívala, uměla kreslit… Věk se jí

i nám měnil, ale náš pohled na „naši paní

učitelku” nám zůstal. Vidíme ji pořád, jak

přichází vždycky pěkně a vkusně upravená,

oblečení má v barvách, které jí sluší,

vlídně se na nás usmívá, v očích má radost,

že nás vidí. My se vedle ní střídavě

usazujeme a povídáme si s ní. Pozorně

nás poslouchá, co jí povídáme. Když se

zeptáme, odpoví tak, jak si to myslí, žádné

vyhýbání… V naší třídě jsme byli kdysi

všichni úplně běžné děti. Měli jsme různé

povahy, různé projevy, různé schopnosti

a i různé názory. Byli jsme a jsme i teď

taková docela běžná lidská „směsice”.

A víte, co je zvláštní a neobvyklé?

My se máme dodnes normálně rádi! Rádi

se navzájem vidíme, potkáme, chvilku

si popovídáme… každý rok, a mnohdy

i častěji než jednou do roka!

Nebývá běžné, že se tak často a rádi setkávají

lidé se spolužáky a s paní učitelkou

z první třídy základní školy. Nejsem

jediná z nás, kdo si myslí, že nás k tomu

dobrému vztahu ke spolužákům, kdysi

nějak nenásilně přivedla i „naše” paní

učitelka. Vyzařoval z ní klid, ale taky rozhodnost.

Vlídnost, která ale nepřekážela

schopnosti dovést nás k cíli a naučit

nás všechno, co se naučit musíme. Často

se usmívala, přesto se všechno vždycky

věcně vyřešilo…

Měli jsme jako děti paní učitelku Valoškovou

všichni rádi. A chtěli jsme jí dělat radost.

– Ani jsme to nemuseli říkat. Prostě

jsme to chtěli vždycky tak dělat. A později

bylo nepodstatné, že paní učitelka

nás ani jiné děti už dávno neučí. Zůstalo

v nás to, k čemu nás vedla. A asi to tak

zůstane v nás i dál. Co víc si učitel může

přát?

Bronislava Roudnická

foto: Bronislava Roudnická

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022


INZERCE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

PRO DĚTI OD 7 DO 12 LET

Zábava • Sport • Kamarádi • Výlety • Zážitky • Legrace

NA CO SE TĚŠIT?

Poklad Inků v Lamacentru • Bowling • Adventure golf,

Šachy • Dovádění v písku • Výlet na Bílou horu

PONDĚLÍ–PÁTEK OD 8 DO 16.30 HODIN

TERMÍNY

11.–15. 7. • 18.–22. 7. • 25.–29. 7. • 1.–5. 8. • 8.–12. 8. • 15.–18. 8.

CENA

3 190 Kč

Informace a přihlášky

bowlingbrno.cz

Instalatérství

Instalatérství

Drobné opravy vody,

Drobné topení opravy a odpadu. vody,

Rychle

topení

a

Non

odpadu.

stop

Rychle tel. 608 – Non 045 stop 745

tel. 608 045 745

Křenová 19, Brno

tel.: 543 255 555

Křenová 19, Brno

www.chladservis.cz

tel.: 543 255 555

www.chladservis.cz

Na původu a kvalitě nám záleží

Na velikonoční svátky jsme pro Vás připravili od našich dodavatelů

NA VYBRANÉ

SPOTŘEBIČE AEG

NA VYBRANÉ

SPOTŘEBIČE AEG

PODLAHÁŘSTVÍ

PODLAHÁŘSTVÍ

Slezák • 724 738 924

Kompletní podlahářské

Slezák • 724 738 924

práce včetně materiálu

Kompletní podlahářské

práce včetně materiálu

broušení, tmelení, lak

350 Kč/m 2

broušení, tmelení, lak

www.podlahyslezak.cz

350 Kč/m 2

RENOVACE PARKET

RENOVACE PARKET

www.podlahyslezak.cz

VŠE V BIO

KVALITĚ

Farma Rudimov, Bílé Karpaty

Kůzlata * (4–10 kg) – 499 Kč/kg

Mléčná jehňata * (8–12 kg) – 469 Kč/kg

Čerstvé jehněčí:

Kýta s.k. – 559 Kč/kg Kýta b.k. – 659 Kč/kg

Plec s.k. – 409 Kč/kg

Kolínka – 449 Kč/kg Ossobuco – 619 Kč/kg

*

pouze na objednávku, minimální obj. ½, neobsahuje vnitřnosti

V prodeji od 13. 4. 2022

pouze na objednávku

Farma Kočárovi, Ratibořice

Vykostěný králík na roládu –

429 Kč/kg

TOP – Farm, Topolnica, SK

Slepice (2,5–4 kg) – 199 Kč/kg

Kohout (2,5–5 kg) – 199 Kč/kg

V prodeji od 7. 4. 2022

Uzávěrka objednávek do 8. 4. 2022 nebo do vyprodání

DÁLE PRO VÁS

PŘIPRAVUJEME

Pouze na objednávku,

možné objednat i polovinu

Křepelčí vejce, máslové mazance, velikonoční beránky, čokoládová

a perníková vejce, velikonoční perníčky, jarní čaje

v BIO kvalitě a spoustu dalších dobrot.

Blíží se konec platnosti technické kontroly vašeho vozidla?

Blíží se konec platnosti technické kontroly vašeho vozidla?

NAVŠTIVTE STK S TRADICÍ V KRÁLOVĚ POLI!

NAVŠTIVTE STK S TRADICÍ V KRÁLOVĚ POLI!

Poskytujeme profesionální služby již od roku 1992

Pravidelné Poskytujeme technické profesionální prohlídky osobních služby a dodávkových již roku automobilů, 1992

Pravidelné technické prohlídky motocyklů osobních a přívěsů a dodávkových automobilů,

Evidenční motocyklů kontroly a přívěsů vozidel

Dovozy, přestavby, Evidenční zástavby kontroly LPG vozidel a emisní normy

Měření Dovozy, emisí přestavby, benzínových, zástavby naftových LPG a emisní motorů, normy LPG

Měření emisí benzínových, naftových motorů, LPG

ONLINE REZERVACE

ONLINE REZERVACE

+420 541 212 116

+420 541 219 420

+420 541 212 116

+420 541 219 420

www.stkkralovopole.cz

www.stkkralovopole.cz

www.dobrejspajz.cz

Po–Pá: 7.30–18.30, So: 8.00–12.00

Marie Steyskalové 2, Brno-Žabovřesky, tel. 776 407 555

STK Královo pole s.r.o

Sladkovského 7, 612 00, Brno

STK Královo pole s.r.o

Sladkovského 7, 612 00, Brno

Pracovní doba

Po - Čt : 7:00 - 17:00 hod.

Pracovní doba

Pá : 7:00 - 14:00 hod.

Po - Čt 7:00 17:00 hod.

Pá : 7:00 - 14:00 hod.


INZERCE

Dětský

textil

široký výběr

zboží

od českých výrobců

(Pidilidi, Wolf, Arex, Betty Mode, Dráče a další)

za skvělé ceny

U nás pořídíte svým ratolestem vše,

od ponožek až po čepici.

Oblečení ve velikostech 0 až 140.

Makovského nám. 2, budova MEDISPOL

(naproti vchodu do supermarketu Billa)

Otevřeno: po–pá 8–12 h / 12.30–18 h, so 8–12 h

ŽALUZIE • PLISÉ • ROLETY

Zaměření a doprava ZDARMA

• Vnitřní žaluzie

• Rolety DEN a NOC

• Plisé žaluzie

• Sítě proti hmyzu

Po předložení inzerátu sleva 20 %

tel.: 605 374 881

www.domove.cz

HLEDÁME

VÝPOMOC

DO PRODEJNY

V ŽABOVŘESKÁCH

Nepravidelná pracovní doba.

Vhodné pro důchodce.

Další informace na tel. 604 487 684

SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKŮ

& POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA!

Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny,

rychle a spolehlivě,

25 let praxe.

Bednář I 608 880 107

MALBY

TAPETOVÁNÍ

21 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

NOVÁ OPTIKA

V PERLE

N

Tiskárna v Brně-Řečkovicích

HLEDÁ PRACOVNÍKY

pro rozšíření výroby:

• TISKAŘE • KNIHAŘE

• OBSLUHU VÝSEKU A KAŠÍRKY

• nekvalifikované ZAUČÍME

Plný i částečný úvazek, u zastávky MHD Kronova,

100 m od řečkovického vlakového nádraží.

AKCE

SLEVA na samozabarvovací skla

MĚŘENÍ ZRAKU BEZ ČEKÁNÍ

30%

NOVÁ KOLEKCE

SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

Sleva platí při zakoupení obruby do 31. 5. 2022

nám. Svoranosti 2573/6 • www.nekudaoptik.cz • tel.: 702 180 562

Účetní firma

HLEDÁ ÚČETNÍ

zatím na zkrácený úvazek do našeho malého kolektivu

Účtujeme v programu Pohoda. Nástup možný ihned.

Požadujeme: znalost účtování, min. 2 roky praxe, spolehlivost,

zodpovědnost, schopnost empatie

Nabízíme: týden dovolené navíc, stravenkový paušál, příjemné prostředí

Informace na tel. 604 237 505

nebo info@ucto-brno.cz

www.ucto-brno.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE:

tel.: 739 145 832 | 777 554 387

www.gill.cz

se sídlem

v Brně-Žabovřeskách


ŽABINY VE SKVĚLÉ FORMĚ!

Basketbalový klub Žabiny Brno neboli

BK Žabiny patří ke skutečnému rodinnému

sportovnímu stříbru naší městské

části. Přestože mým hlavním úkolem je

práce v oblasti investic a rozvoje Žabovřesk,

dlouhodobě věnuji pozornost

i našim sportovním klubům, zejména

košíkové a fotbalu. Mám rád ten zápal

hráčů a hráček na hřišti a nadšení, které

vládne na tribunách, když se v publiku

podaří vytvořit skvělou atmosféru.

A tak jsem nemohl opomenout, jak skvělé

hráčky má náš ženský basketbalový klub,

který v posledních týdnech sbírá jedno

vítězství za druhým. A jak spanilá jízda

našich hráček vypadala? Koncem března

BK Žabiny slavil získání již 18. vítězství

v Českém poháru, kdy hráčky porazily

své rivalky z KP Brno. Po třetí výhře nad

Slovankou se skóre 102:53 postoupily

naše hráčky do SEMIFINÁLE ČESKÉ

NEJVYŠŠÍ BASKETBALOVÉ LIGY!!! Po

hladkém postupu do finále EWBL výhrou

nad SBŠ Ostrava, kdy naše hráčky

vyhrály vysoko 82:44, následovalo finále

v Piešťanech, odkud si naše hráčky přivezly

výhru 57:51, a tak i svůj první titul

mistra této evropské soutěže. To, že tým

je ve skvělé formě, je vidět nejen na hřišti,

ale také z atmosféry, která vládne,

když si můžete s hráčkami, jejich trenéry

a podporou chvíli popovídat. Na zápasech

nechybí ani dva legendární muži,

bez kterých by „žabovřeské rosničky,“

myšleno klub BK Žabiny, neexistoval.

Byli to právě oni dva, kteří bezmála před

30 lety tento klub, dnes jeden z nejúspěšnějších

v historii českého basketbalu,

v roce 1993 založili. Tehdejší manager

klubu Jiří Hamza a trenér, úspěšný

český basketbalista a reprezentant, Jan

Bobrovský. Za zmínku stojí i to, že dcera

Jiřího Hamzy a jeho manželky Romany,

bývalé hráčky Žabin a reprezentantky ČR

(mj. bronzové medailistky z ME v Řecku

ZE ŽABOVŘESK

v roce 2003) Eliška dnes patří k oporám

nejen našeho týmu, ale i naší reprezentace.

Zkrátka vytrvalost a profesionalita

se vyplácí ve všem, co člověk dělá. Hala

Rosnička je místem, kde se skutečně

rodí radost a špičkoví hráči. A žába –

rosnička, která je symbolem tohoto klubu

je jasnou známkou toho, že Žabiny jsou

srdcovkou i našich hráček. Jsme pyšní

na to, jak skvělý klub máme! A hlavně –

držíme palce do dalších bojů o titul mistra

ženské basketbalové ligy!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o. a mapy.cz

VŠECHNY INFORMACE POHROMADĚ

Celý život se řídím heslem:

„není čas, ztrácet

čas.“ A tak jsem se domluvil

s ředitelkou SKC

Rubín, které má mimo

jiné na starost péči

o volnočasové aktivity

seniorů, ale i naše

obecní webové stránky.

Vytvořili jsme odkaz s názvem NAŠI

SENIOŘI, kde přehledně na jednom

místě najdete veškeré informace, jaké

aktivity jsou pro Vás připravené, či na

které se můžete těšit a další potřebné

info, včetně kontaktů na kolegyni

Lucii Wessely, která má agendu seniorských

aktivizačních projektů na starost.

Pro úplnost jen dodávám, že v této věci

ucelené nabídky máme na radnici celou

nástěnku a informace jsou dostupné

i na Mobilním rozhlasu, kde je k dispozici

i aktivní forma našeho Žabovřeského

zpravodaje. Je to sice malá věc, ale

přece jen si myslím, že Vám to usnadní

a zpřehlední možnost najít vše, co pro

Vás, naše žabovřeské seniory, organizujeme.

Ani sebelepší vyhledávač totiž

ještě nemusí umět najít všechno, natož

POZOR, SENIOŘI JSOU V OHROŽENÍ!

Podvodníci stále intenzivně útočí na

seniory s legendami vnuk a nemocnice.

Proto Policie České republiky začala

úzce spolupracovat s provozovatelem

informační linky 1188, společností Conectart.

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější

skupiny naší společnosti. Jejich

mnohdy osamocený způsob života,

důvěřivost a především touha po sociálním

kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje

k nim pozornost různých zlodějů,

podvodníků a násilníků.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji

obelháváni legendou VNUK. To znamená,

že pachatel se prostřednictvím telefonního

hovoru začne vydávat za rodinného

příslušníka, nejčastěji vnuka, který

se dostal do tíživé životní situace a pod

tlakem smyšlených okolností a časové

tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc.

Přičemž podvodný „navolávač“

nepochybuje o tom, že senior v obavě

o své vnouče na vyjednávání a podvod

přistoupí.

Policie České republiky z těchto důvodů

přistoupila k aktivní osvětě prostřednictvím

telefonního kontaktu realizovaného

robotem.

Seniorům proto radíme:

• Každý podobný telefonát si okamžitě

ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce,

kteří Vám měli údajně volat, případně

nejbližším příbuzným.

pak to, co je v plánu! Takže od teď už

všechno najdete na tomto místě: https://

1url.cz/@nasiseniori.

V měsíci dubnu také začínají nové lekce

cvičení pro seniory. Pokud byste měli zájem

o cvičení v přátelské atmosféře, prosím

volejte na speciální linku zřízenou

speciálně na aktivity pro seniory v Žabovřeskách:

608 852 069 nebo napište

na e-mail: wessely@kdrubin.cz

Těším se na setkání s Vámi na některé

akci z naší bohaté nabídky.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo

z rodiny nevolal, volejte Policii ČR

na linku 158 a sdělte jim skutečnosti

vyplývající z telefonátu.

• Na policii (linka 158) se raději obraťte

také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou

nepodaří navázat.

• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze

osobám, které neznáte. Ani pod příslibem,

že Vám do zástavy přenechají např.

doklady (mohou být zcizené), finance

v cizí měně (může se jednat o padělek),

nebo hodnotné zboží (může se jednat

o atrapy telefonů, kamer apod.).

Zdeňka Procházková,

komisař oddělení tisku a prevence,

Krajské ředitelství policie JMK

DUBEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 36

… TAKÉ NA WWW.ZSSIROTKOVA.CZ

POVÍDÁNÍ S OLYMPIONIKY

V pondělí 28. února navštívila schůzku

Žákovského parlamentu ZŠ Sirotkova

velmi vzácná návštěva – sourozenecká

dvojice Natálie a Filip Taschlerovi, kteří

naši republiku na právě skončených

olympijských hrách reprezentovali v krasobruslení,

a to v soutěži tanečních párů.

Naše radost ze setkání byla o to větší, že

oba jsou žáky, kteří naši školu v minulosti

navštěvovali.

Povídání to bylo velmi přátelské, měli

jsme možnost na vlastní oči vidět

olympijskou kolekci, akreditační karty,

pamětní listy, maskoty, odznáčky, fotografie...

A hlavně bylo zajímavé slyšet

od přímých aktérů, jaká atmosféra

na olympiádě panuje, když musí probíhat

v tzv. „bublině“.

Desítky žákovských „otázek na tělo“ rozproudily

diskuzi a nebýt toho, že naši

přátelé museli opět na trénink, mohli

jsme tam sedět do večera. Každý účastník

našeho povídání si jako památku

odnesl kartičku s podpisy, spousty „selfíček“

budou jistě bourat sociální sítě :o)

Ty pravé emoce se dostavily v závěru

našeho povídání, kdy dorazila i Filipova

bývalá třídní učitelka. Upřímné objetí

a lesklé oči byly pro nás jasným důkazem,

že učitelé nesklízí ovoce jen za to,

co do žáků „natlačí“ za informace, ale

že jim předávají i kus sebe. Je to skvělý

pocit, když vidíte, že z Vašich žáků jsou

úspěšní, a především dobří lidé!!!

Natko, Filipe – okruh Vašich fans se rozšiřuje

a celá Sirotkova Vám drží pěsti

v dalším vrcholu letošní sezóny – mistrovství

světa ve Francii na konci března

budeme pečlivě sledovat!!

Lukáš Ulč,

vedoucí Žákovského parlamentu

foto: archiv ZŠ Sirotkova

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

V úterý 22.2. se konal již tradiční zeměpisný

projekt „Veletrh cestovního ruchu.“

Žáci osmých tříd vytvořili stánky, kde

zajímavým způsobem prezentovali zemi,

kterou si vybrali. Žáci sedmých ročníků

se pak tohoto „veletrhu“ aktivně účastnili

– plnili různé úkoly, ochutnali tamní

speciality, zatancovali si typické tance,

plnili sportovní úkoly, a hlavně se dozvěděli

zajímavé a nové informace. Celkem

vystavovalo 20 skupin pro cca 100 dětí

a návštěvníků z řad učitelů. Přišel se podívat

i pan místostarosta městské části

Brno-Žabovřesky Mgr. Filip Leder. Všechny

stánky byly opravdu úžasné, nápadité

a velmi pracné. Mohli jsme ochutnat

japonské sushi a sladkosti, indonéské

banány v těstíčku, kubánské ovoce

a koktejly, mexickou tortillu, francouzské

makronky, turecký čaj, kávu a baklavu,

španělské a italské sýry nebo thajské závitky

a polévky. Vystavovatelé se oblékli

do tradičních oděvů, představovali různé

předměty a zvyky spojené s danou lokalitou.

Akce se velmi vydařila a velký dík

patří všem žákům osmých tříd, kteří se

k projektu postavili velmi svědomitě

a budou náležitě odměněni.

Dan Jedlička, ředitel ZŠ Sirotkova

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1

… TAKÉ NA WWW.ZSBABAK.CZ

DEBATA PANÍ STAROSTKY SE ŽÁKY ZŠ JANA BABÁKA

Ve středu 2. března 2022 navštívila naši

školu ZŠ Jana Babáka paní starostka

městské části Brno-Žabovřesky Mgr. Lucie

Pokorná společně s paní ředitelkou

Společensko-kulturního centra Rubín

PhDr. Petrou Kačírkovou, Ph.D. Setkání

se mimo vedení školy, Mgr. Lady Novotné

a Mgr. MgA. Bc. Michala Jančíka,

zúčastnily i žačky 4. C, které s paní starostkou

probíraly svůj nápad o monitorovacích

ptačích stanicích. Tyto stanice

budou na podzim roku 2022 instalovány

v zalesněné části mezi budovou školy

a ulicí Tábor. Máme obrovskou radost,

že se nápad našich kreativních žákyň přemění

v realitu. Mimo dívek ze třídy 4. C

měli možnost s paní starostkou promluvit

i zástupci žákovského parlamentu,

kteří představovali naše akce konané

v 1. pololetí. Například halloweenské

rozsvěcení dýní, adventní sbírku pro

děti z domova sv. Markéty, či Valentýn.

Zmínili i akce plánované na 2. pololetí,

velikonoční pátrání, retro den, či den dětí.

Ve velice otevřené sdílné atmosféře jsme

probírali i současnou situaci na Ukrajině

a možnosti pomoci, které městská část

plánuje zrealizovat. Posledním bodem

našeho setkání byla debata o školní jídelně,

při které jsme probírali zpětnou

vazbu na obědy našich žáků. Těšíme se

na další spolupráci a děkujeme za projevenou

podporu.

Tereza Dvořáková,

vedoucí žákovského parlamentu

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

MASOPUST BUDE! BYL?

Veselo bylo dětem ze školní družiny,

když se 1. března bavily na masopustním

karnevalu. Děti se změnily na princezny,

zvířátka, sportovce, filmové hrdiny,

indiány, klauny a v další krásné masky.

Celé odpoledne se skvěle bavily, tančily,

hrály různé hry, tvořily, luštily křížovky,

barvily omalovánky i mlsaly. Největší

odměnou byly rozzářené dětské oči,

radost, dobrá nálada a skvělý zážitek.

Velké díky patří naší školní jídelně za vynikající

masopustní koblížky a rodičům,

kteří pomohli dětem s přípravou masek!

Zuzana Blahová a všichni z družiny

Vám přejí krásné jarní dny!

SLÁVA UKRAJINĚ! JAK BYCH CHTĚLA POMOCI UKRAJINĚ?

Kdybych mohla pomoci lidem a dětem

na Ukrajině, tak jim určitě pošlu peníze,

vodu, jídlo a deky. Určitě hodně bomb

zasáhlo jejich obydlí a mnozí se schovávají

ve sklepích a čekají, až válka skončí.

Kdybych se probudila a slyšela bych

bomby, určitě bych se cítila podobně.

Moc lidem na Ukrajině přeji, aby to překonali

a mohli se vrátit domů. A. N.

Kdybych mohla, tak bych poslala peníze,

jídlo, pití, deky nebo spacáky. Zařídila bych

lidem z Ukrajiny ubytování a práci. M. A.

Kdybych chtěla pomoci Ukrajině, tak jim

pošlu peníze a hodně je podporuji. Věřím,

že to Ukrajina vyhraje! Ale chudáci

děti. Neumím si představit, že ve tři ráno

vstanu a někam utíkám s dětmi. Ž. D.

Koupila bych nějaký krásný dům s nábytkem,

garáží, autem, květinami. Poslala

bych na Ukrajinu peníze, deky a jídlo.

Kamaráda Zachara a jeho rodinu bych

ubytovala v tom domě. Zachara, Lva

a Natálku bych přihlásila do školy. Jejich

mámě bych našla práci. N. Š.

Kdybych byla dospělá a někoho na Ukrajině

znala, tak bych se s nimi dohodla, jak

je dostat za hranice, a sehnat ubytování.

Kdybych nikoho neznala, poslala bych

jídlo, vodu, deky nebo peníze. V. R.

Kdybych měla pomoct Ukrajině, poslala

bych tam aspoň pět tisíc korun. Poté

bych poslala auto, které samo řídí a doveze

lidi sem do Brna. Koupila bych jim

celý hotel, dala bych jim peníze, ať si

něco koupí na sebe a na jídlo. Věřím, že

tuto válku vyhraje Ukrajina! K. V.

Kdybych měla pomoci Ukrajině, tak bych

pomohla finančně – třeba dva tisíce korun.

Nebo bych poslala deku, spacák,

bundu… Kdybych měla velký dům, nechala

bych lidi z Ukrajiny u sebe bydlet.

Doufám, že válka brzy skončí! B. B.

Já bych pomohla tím, že bych poslala

jídlo a pití a určitě bych poslala peníze.

Také bych odvezla Ukrajince do Evropy.

Určitě bych je podporovala a lepila ukrajinské

vlajky! G. H.

Rusko začalo válku 22. 2. 2022. Napadlo

Kyjev, ale ten odolává. Pomáháme Ukrajině

tak, že jsme poslali DMS, když byl

v Praze koncert pro Ukrajinu. Kamarádovi

Zacharovi chce pomoct rodina spolužáka

Kuby. Nabídli se, že zařídí bydlení a práci.

Už je sedmý den války, Kyjev stále odolává!

Sláva Ukrajině! Z. N.

Kdybych mohl, poslal bych Ukrajině

spoustu peněz. Nakoupil bych spacáky,

deky, peřiny, jídlo, vodu, a hlavně vojákům

zbraně. To vše bych dal na sbírku

pro Ukrajinu. Pro mého kamaráda Zachara

bych jel a nechal ho bydlet u sebe.

Upřímně nevím, proč to Putin dělá! K. Da.

Kdybych mohl, pošlu spacák, deky a jídlo

a odvezu lidi z Ukrajiny do České republiky.

Ubytoval bych je a sehnal jim práci. K. B.

Kdybych mohl, zaplatil bych pokoj v hotelu,

jídlo a pití. Chtěl bych Ukrajincům

pomoci! N. V.

Třída 5. B

Úterky od 16:30 hod. v ZŠ a MŠ Waldorfská

Plovdivská 2572/8, Brno - Žabovřesky

pro děti od 1,5 do 4 let s doprovodem

...........................................................................................................................

1. HODINA UKÁZKOVÁ

rezervujte si místo

.........................................................................................................................

REZERVACE A ZÁPIS: mmbrno.webooker.eu

.........................................................................................................................

KONTAKT: brno@malymuzikant.cz, tel.: 776 816 928

.........................................................................................................................

www.malymuzikant.cz, Facebook “Malý muzikant Brno”

DUBEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

ŽABINY SLAVÍ OSMNÁCTÉ ZLATO

Z ČESKÉHO POHÁRU

XXVII.

ŽABOVŘESKÝ

PLES

Basketbalistky Žabin poslední únorový

víkend vybojovaly svoje letošní první

medaile. A přímo ty nejcennější. V prostorách

městské haly Vodova po dramatickém

semifinále Českého poháru

s Hradeckými lvicemi si v brněnském

derby poradily i s týmem Králova Pole.

Historickým osmnáctým titulem mistra

Českého poháru tak hráčky z Rosničky

pokračují v tradici nejúspěšnějšího ženského

klubu.

Obhájcům Poháru loňský turnaj čtyř nejlepších

týmů české ligy utekl již ve čtvrtfinále.

Tehdy Žabinám v losu nešťastně

přistály basketbalistky ze ZVVZ USK Praha,

které drží neporazitelnost na domácí

scéně již několikátou sezonu a finálový

turnaj následně jednoznačně ovládly.

O to více se celý tým těšil na letošní ročník.

Svojí dosavadní skvělou formou se

bezesporu zasloužily o postup do Final

Four, když si ve čtvrtfinále snadno poradily

s BLK Slavia Praha. Při absenci

minulých vítězek z USK mezi čtyřku nejlepších

týmů ligy vstupovaly jako nejžhavější

favorité.

Do závěrečného turnaje Českého poháru

se probojovaly také basketbalistky Slovanky,

pořádající KP Brno a Sokol Hradec

Králové. S posledním jmenovaným

se Žabiny střetly v semifinále. Duel druhého

celku tabulky ŽBL Žabin se třetím

Hradcem připomínal spíše finále samotné.

O postupujícím týmu rozhodlo

až prodloužení, kde se z vítězství 87:81

radovaly Brňanky. „Vždy je náročné čelit

týmům, které vás chtějí porazit napříč

předpokladům. Zažili jsme velmi těžké

semifinále, ve kterém jsme více času prohrávali,

než vedli. Těžko předvídatelná

a abnormálně tvrdá hra Hradce nás

donutila si sáhnout hluboko a i přesto,

že jsme zbytečně dostávali soupeře do

hry vlastními chybami, jsme zápas svojí

zkušeností a basketbalovou kvalitou

přetavili ve výhru,“ popsal dramatický

a divácky velmi atraktivní souboj trenér

Žabin Viktor Pruša.

ŽABOVŘESKÉ

ŽABOVŘESKÉ

Slibnou bouřlivou atmosféru v prostorách

brněnské haly potvrdilo i nedělní

finále. O zlaté medaile si to totiž rozdali

dlouholetí městští rivalové Žabiny s Kénikem.

Z titulu a zisku historicky osmnácté

trofeje se nakonec radovaly hráčky

ze Žabovřesk. V klání o nejvýznamnější

kov po většinu času vedly a dle slov Pruši

jeho svěřenkyně v koncovce i vypjatých

a důležitých fázích zápasu ukázaly hodně

vůle a chytrosti.

Žabiny výhrou 74:70 navázaly na dlouholetou

hegemonii v Českém poháru.

První titul klub slavil již tři léta po svém

založení, tedy v roce 1996. Od té doby si

mistrovský štítek pyšně držel po třináct

let. Během menší krize na titul dosáhnul

jen v roce 2013. S příchodem mladého

dua Viktor Pruša – Jakub Gazda se ale

Žabiny opět vzchopily a Pohár získaly

i v letech 2017 a 2020. „Letošní vítězství

je další veliký úspěch v české pohárové

soutěži, které dominujeme. Ukazuje

to Žabiny jako stálici českého basketbalu

a je to i třetí první místo za posledních

šest let v novodobé historii klubu. A toho

si velmi vážíme,“ pochválil Pruša.

Za BK Žabiny Barbora Peštálová

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY

POŘÁDÁ 6. ROČNÍK TRADIČNÍ AKCE PRO RODINY S DĚTMI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY

POŘÁDÁ 6. ROČNÍK TRADIČNÍ AKCE PRO RODINY S DĚTMI

ČARODĚJNICE

ČARODĚJNICE

29. dubna 2022

29. dubna 2022

16.30-19.30 hodin

náměstí Svornosti,

prostranství před OC Perla

16.30-19.30 hodin

náměstí Svornosti,

prostranství před OC Perla

foto: archiv BK Žabiny

22 | 04 | 2022

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

OD 19:30 HODIN

BIG BAND THE PEOPLE | CIMBÁLOVÁ MUZIKA OLiNA

VELKÝ VÝBĚR DROBNÉHO OBČERSTVENÍ

ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍNA

TOMBOLA | FOTOKOUTEK | BARMANSKÁ SHOW

Předprodej vstupenek na pokladně KD Rubín a v síti SMSTicket.

DALŠÍ INFORMACE

www.lata.luzanky.cz/akce

ULIČNÍ SLAVNOST S DÍLNAMI, STANOVIŠTI A SOUTĚŽEMI INSPIROVANÁ TRADICÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

DALŠÍ INFORMACE

Aktivity, motivované příběhem statečného létajícího ševce, jsou určeny pro děti od 2 let,

úkoly si užijí celé rodiny včetně miminek, babiček i dědečků.

Na závěr akce opékání čarodějných www.lata.luzanky.cz/akce

dobrot na ohni. Občerstvení zajištěno. Program obohatí flašinetář.

Akce je zdarma a koná se za každého počasí.

ULIČNÍ SLAVNOST S DÍLNAMI, STANOVIŠTI A SOUTĚŽEMI INSPIROVANÁ TRADICÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Aktivity, motivované příběhem statečného létajícího ševce, jsou určeny pro děti od 2 let,

úkoly si užijí celé rodiny včetně miminek, babiček i dědečků.

Na závěr akce opékání čarodějných dobrot na ohni. Občerstvení zajištěno. Program obohatí flašinetář.

Akce je zdarma a koná se za každého počasí.

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022


SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

VOLNÝ ČAS

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

5. DUBNA

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

14. BŘEZNA – 13. DUBNA

FILMÍK NASLEPO

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

Půst je v plném proudu a pomalu se

chystáme na jeho vyvrcholení plné vajec,

pomlázek a jiných velikonočních okras.

Mnohé z nich si jistě umíte vyrobit doma,

ale inspirace nikdy neuškodí, takže jsme

pro vás nachystali i letos Velikonoční

tvoření – tentokrát díky příznivé situaci

tradiční formou různých dílniček rozmístěných

v našem areálu. Vedle neodmyslitelných

pomlázek a vajíček se můžete

těšit i na několik specialit jako například

sázení květin do vlastnoručně malovaných

květináčů. Zvláště mladší ročníky

ocení plánovaný graffiti program. Velikonoční

tvoření letos vypukne v úterý

5. dubna ve 14:00 u nás na Foerstrově 2.

V první polovině dubna navíc pokračují

naše Filmíky Naslepo – postní kulturní

aktivita plná zajímavých myšlenek a zábavy.

Pro bližší info sledujte naše webové

stránky a sociální sítě.

NAŠE AKTIVITY BEZ HRANIC

Všichni víme, co se v současnosti děje na

Ukrajině, a asi nikoho z nás to nenechává

chladným. Každý pomáhá lidem prchajícím

před válkou, jak umí. Ani my v tomto

nejsme výjimkou. Vedle různých společných

modliteb, benefičního koncertu

a materiální a finančními pomoci doručené

potřebným ve spolupráci s polskými

salesiány, jsme se rozhodli zrekonstruovat

a poskytnout část ubytovacích kapacit

v naší komunitě. Během posledních

týdnů u nás našly střechu nad hlavou tři

ukrajinské rodiny. Naše farnost realizuje

veřejnou sbírku na pomoc uprchlíkům,

podrobnosti o ní najdete na stránkách

brno.sdb.cz/farnost. Protože samozřejmě

nejlépe umíme různé programy a vyžití

pro děti a rodiče, nabízíme aktuálně

některé z našich aktivit i v ukrajinštině,

abychom lidem prchajícím před válkou

dopřáli co nejvíce okamžiků radosti

a oddechu. Děkujeme všem, kteří se zapojili

a pomáhají, ať už prostřednictvím

některé z našich aktivit, nebo nezávisle

na nich. Přejeme všem lidem radostné

a pokojné Velikonoce.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

foto: archiv Salesiánského střediska mládeže

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

KRAJINA JITKY HAVLOVÉ

V minulém měsíci byla v naší knihovně

otevřena výstava brněnské malířky

a fotografky Jitky Havlové. Pozoruhodná

skladba fotografií zachycující vzácné

úkazy přírody a ojedinělé okamžiky ze

života jejích obyvatel bude k dispozici

do konce měsíce dubna a bude doplněna

také o setkání s autorkou. Chybějící

vernisáž tedy tentokrát nahradíme dernisáží,

na níž nás sama autorka provede

krajinou svého letitého zájmu a během

promítání dalších doplňujících fotografií

přinese řadu zajímavých postřehů

i poznatků. Setkání tak naváže na četné

předchozí počiny, které uskutečnila

nejen v mnoha galeriích našeho města,

ale také v rámci regionu, v Praze nebo

v zahraničí. Její výstava fotografií pod

názvem „Zimní reflexe“ byla například

otevřena ve Francouzském kulturním

centru ve městě Timisoara v Rumunsku.

Je vám název města povědomý? Ano,

jedná se skutečně o starobylé město

Temešvár v regionu Banát. Práce Jitky

Havlové byla v minulosti oceněna 1. místem

v celostátní fotografické soutěži

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

„Čtvero ročních období ” a je namístě

předpokládat, že takové ocenění nebude

posledním. Výstava včetně zmíněného

setkání není jen lákavou nabídkou našim

čtenářům k prožití příjemného a zajímavého

večera, ale také příležitostí pro

všechny rodiče, děti a vůbec všechny milovníky

přírody a obdivovatele jejích utajených

zákoutí. Setkání s autorkou proběhne

ve čtvrtek 28. dubna v 18 hodin

v prostorách pobočky KJM Mozolky 52.

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

Orel jednota

Brno Žabovřesky

zve děti od 5 let

folklórního souboru

Přijímáme

další

zájemce

Žabiňáček

Kdy: ve středu 17–18 h

Kde: malá tělocvična

ZŠ Sirotkova 36

Věk:

od 5 let

Cena: 500 Kč/pololetí

Kontakt:

Vlaďka Balejová

tel. 607 087 107

Marie Červenková

tel. 774 090 573

www.orel-zabovresky.cz

LATA

ŽABOVŘESKY

ZALÁTANÉ ČARODĚJNICE NA KOLOBĚŽCE

Dne 25. dubna od 16:30 hodin proběhne

slet Zalátaných čarodějnic! Zveme

rodiny s dětmi, aby si s námi přišly užít

zábavné odpoledne na školní hřiště WZŠ

na Plovdivské ulici. A proč na koloběžce?

Protože hry a úkoly budou inspirovány

knihou Jiřího Kahouna „Čarodějnice na

koloběžce“. Takže pokud máte nějaké

vozítko, vezměte ho s sebou. Pokud ne,

nevadí. A nezapomeňte na něco dobrého

k opékání, protože co by to bylo za

čarodějnice bez ohně?

Informace o akcích a volných místech

na letních táborech: www.lata.luzanky.cz

Olga Fojtíková

foto: archiv SVČ Lužánky, pracoviště Lata

DUBEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


KULTURA

VÝSTAVA JOSEFA BOLFA V JURKOVIČOVĚ VILE

8. 4. 2022 – 26. 3. 2023

Jurkovičova vila nabízí kromě stálé expozice

věnované svému architektovi

také roční výstavy současných umělců.

Letošní volba padla na Josefa Bolfa,

jednoho z nejoceňovanějších českých

malířů současnosti, který se představí

nikoliv svými monumentálními malovanými

plátny, ale kresbami, skicami a vším

přípravným materiálem, které vedou ke

vzniku jeho věhlasných děl. Příhodné

podmínky opuštěného domu milovníka

umění, Dušana Jurkoviče, dávají sílu

a nový horizont všem projevům umělcovy

práce, které nikdy neměly překročit práh

ateliéru jinak než jako tříděný odpad.

Na výstavě bude odvyprávěn také příběh

díla, které mohou kolemjdoucí spatřit

na štítě domu. Tuto malbu vytvořil

právě Josef Bolf, a to jako náhradu za už

neexistující původní mozaiku s námětem

pohádky Bača a drak. Vyústěním výstavy

bude Bolfova interpretace ztraceného

obrazu od Joži Úprky, který Jurkovič

zavěsil v nadpraží své schodišťové haly.

Vernisáž proběhne 7. dubna od 16 hodin

v zahradě Jurkovičovy vily.

Rostislav Koryčánek,

Daniela Křižanová

Moravská galerie v Brně

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

S BRNĚNSKOU ZOO SE DĚTI VRACÍ DO PŘÍRODY

Prázdninové Lesní kluby Zoo Brno nabízí

týden nabitý zajímavostmi, poznáním

a dobrodružstvím, že si děti na počítačové

hry a lenošení ani nevzpomenou.

V atraktivním prostředí plném zvířat

z celého světa si osvojí i tábornické dovednosti.

Zázemím Lesního klubu je tábořiště

přímo v areálu zoo vytvořené

velkými stany, tzv. tymply, z nichž každý

představuje jeden světadíl. Od pondělí

do čtvrtka se děti zapojí do celotáborové

hry děti, v pátek pak budou hledat skrytý

poklad. A pokud se děti se zoo nebudou

chtít rozloučit ani večer, ve čtvrtek budou

mít jedinečnou možnost zde i přespat.

Lesní kluby nabízí malým táborníkům

atraktivní týden, na který jen tak nezapomenou.

Více informací o termínech, programu atd.

se dozvíte na https://www.zoobrno.cz/

pro-navstevnikylesni-kluby

Iveta Fišerová, ZOO Brno

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM

RUBÍN

Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky

www.kdrubin.cz

Facebook Rubín Žabiny

PROGRAM DUBEN

9. DUBNA 19:00 hodin

FANTASTICKÁ ŽENA – D. Šoltýsová, O. Volejník, A. Jastraban

10. DUBNA 15:00 hodin

RUBÍN PRO DĚTI – KRTEK A MYŠKA – divadlo PARNAS

12. DUBNA 19:00 hodin

BE MY BABY – BUĎ MOJE BEJBY – V. Hybnerová a D. Novotný

13. DUBNA 19:00 hodin

SEXEM KE ŠTĚSTÍ – V. Kratina, M. Hudečková a další

19. DUBNA 19:00 hodin

NA POSLEDNÍ CHVÍLI – V. Vydra, J. Boušková a další

20. DUBNA CHARITATIVNÍ SETKÁNÍ PRO UKRAJINU

od 15 h JARMARK A VÝSTAVA • od 16 h KULTURNÍ PROGRAM

od 20 h KONCERT SKUPINY PAPAKULT a lasershow

21. DUBNA 19:00 hodin

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ – D. Matásek, L. Rybová, I. Chmela a další

22. DUBNA 19:30 hodin

27. ŽABOVŘESKÝ PLES

24. DUBNA 17:00 hodin

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO – koncert s přípitkem

24. DUBNA 10:00 hodin

KÁJA A BAMBULÁČEK – BUBLINKOVÁ ŠOU

26. DUBNA 19:00 hodin

FILMOVÉ MELODIE – ESFERAS QUARTET

29. DUBNA 19:00 hodin

RETRO JE SUPER! THE PEOPLE – vzpomínka na Karla Gotta

KINO LUCERNA

PREMIÉRY V DUBNU

1. DUBNA 18:00 hodin

MORBIUS – sci-fi – akční USA – dabing

1. DUBNA 20:30 hodin

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ – komedie ČR

2. DUBNA 15:50 hodin

JEŽEK SONIC 2

animovaný USA – dabing

Facebook: kino Lucerna Brno

Instagram: @kinolucerna

8. DUBNA 20:30 hodin

STÍNOHRA – krimi ČR

14. DUBNA 15:00 hodin

ZLOUNI – animovaná komedie USA –

dabing

14. DUBNA 20:30 hodin

VYŠEHRA: FYLM – komedie ČR

Činnost kina

je podporována

MČ Brno-Žabovřesky

21. DUBNA 18:15 hodin

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 – komedie ČR

28. DUBNA 18:00 hodin

PANSTVÍ DOWN TOWN: NOVÁ ÉRA

romantický, drama VB – titulky

28. DUBNA 20:30 hodin

PROMLČENO – drama ČR

Z důvodu možných vládních protiepidemických opatření prosíme o ověření konání programu na WWW.KINOLUCERNA.INFO

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022


Audi Service

a

Go out!

Nová sezonní nabídka.

Vyrazte ven a užijte si sezonu s perfektně připraveným

vozem v našem autorizovaném servisu Audi. Máme pro

Vás odborně vyškolený tým, precizně zpracované originální

díly, dokonale funkční příslušenství, kompletní služby

Audi Pneuservisu se širokou nabídkou kompletních kol

a letních pneumatik s PneuGarancí. Využijte naše top

servisní služby a užijte si bez obav každou cestu. Go out!

ROS, a.s.

Poříčí 3, 639 00 Brno, www.rosauto.cz


VYMĚŇTE VAŠI NEMOVITOST

ZA BYDLENÍ PODLE VAŠICH POTŘEB

Víte, že…

PŘI VÝKUPU VAŠÍ NEMOVITOSTI

NABÍZÍME TAKÉ VÝMĚNU

ZA NOVÉ BYDLENÍ VE STEJNÉ

LOKALITĚ A DOPLACENÍ

ROZDÍLU CEN

MÁTE NEMOVITOST A CHCETE JI PRODAT?

STAVTE SE K NÁM NEBO NA BRPGROUP.CZ

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ | +420 731 169 999

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!