Slides fra Poul Lundgaard Baks foredrag

aarhus.inst.dk

Slides fra Poul Lundgaard Baks foredrag

Vi ønsker for vores børn,

At de får et godt liv.

At de kan klare små og store udfordringer

Relationer til andre

Løse opgaver, sætte mål – og nå dem

Fristelser, man ikke har godt af

Sygdom

En global verden