Juniorkonsulentuddannelsen (K2674) Udvikling - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Juniorkonsulentuddannelsen (K2674) Udvikling - LandbrugsInfo

PROGRAM for kursus:

Juniorkonsulentuddannelsen (K2674)

Tid og sted

2007

Den 6.-7. september: Introduktion i København

Den 26.-28. september: DLBR organisationen og

ny som rådgiver på Hotel Nilles Kro, Sabro

Den 8.-10. oktober: Driftsøkonomi modul 1 på

Koldkærgård Konferencecenter, Århus N

Den 22.-24. oktober: Driftsøkonomi modul 2 på

Koldkærgård Konferencecenter, Århus N

Den 5.-7. november: Skat modul 1 på Koldkærgård

Konferencecenter, Århus N

Den 21.-23. november: Skat modul 2 på Koldkærgård

Konferencecenter, Århus N

Den 3.-5. december: Skat modul 3 på Koldkærgård

Konferencecenter, Århus N

2008

1 dag primo februar: Familiejura (for alle)

2 dage primo februar: Landbrugs- og miljølov

(for alle)

3 dage primo marts: Skat modul 4 (for skatterådgivere)

3 dage ultimo august: Rådgivningsmetoder (for

alle)

Arrangør

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Udvikling,

Virksomhedsledelse.

Baggrund

Dansk Landbrugsrådgivning rekrutterer i disse år

kandidater fra handelshøjskoler og universiteter til

jobs som skatte- og driftsøkonomirådgivere. Disse

har en stor teoretisk viden om økonomi, men

mangler kendskab til dansk landbrugsproduktion

og økonomiske forhold på landbrugsbedrifter –

dette giver vi dem på dette kursusforløb.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en målrettet

indføring i arbejdet som driftsøkonomi- og

skatterådgiver i Dansk Landbrugsrådgivning. Der

bliver arbejdet med følgende fire områder:

1. Faglige kompetencer, hvor deltagerne får viden

om blandt andet driftsøkonomiske, skattemæssige

og juridiske emner, der er relevante

for landbrugsområdet. Endvidere lærer deltagerne

at bruge relevante dele af "DLBR

Økonomi IT".

2. Metodiske kompetencer, hvor deltagerne får

træning i forskellige rådgivningsmetodikker.

3. Organisation, hvor deltagerne får overblik

over landbrugets organisationer og landbrugets

interaktion med det øvrige samfund.

4. Netværk. Deltagerne får opbygget et netværk

indbyrdes og til Landscentrets medarbejdere.

Udvikling


Målgruppe

Nyansatte driftsøkonomi- og skatterådgivere. Kurset

er primært målrettet kandidater, der er uddannet

på handelshøjskole eller universitet.

Indhold og form

Kurset består af følgende moduler:

Introduktion – 2 dage

DLBR organisation og ny som rådgiver – 3 dage

Driftsøkonomi – 2 moduler á 3 dage

Skat – 4 moduler á 3 dage

Familiejura – 1 dag

Landbrugs- og miljølov – 2 dage

Rådgivningsmetoder – 3 dage

Formen på kurset veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling

og løsning af opgaver. Der bliver

stillet enkelte opgaver, der skal løses mellem nogle

af modulerne.

Inden kursusstart modtager deltagerne en oversigt

over litteratur, som skal læses under forløbet.

Anbefaling

Vi anbefaler:

• at skatterådgivere deltager i alle moduler

undtagen det andet driftsøkonomimodul

• at driftsøkonomirådgivere deltager i alle

moduler undtagen skattemodul 3 og 4

Bemærk

Deltager man i modulet "DLBR organisation og ny

som rådgiver" skal man ikke også deltage i det

traditionelle introduktionsmøde om DLBR og

Landscentret, som holdes på Landscentret fire

gange årligt.

Ligeledes skal man heller ikke deltage i "Kursus

for nyansatte rådgivere", hvis man deltager i modulet

"DLBR organisation og ny som rådgiver"

samt i modulet "Rådgivningsmetoder".

Antal deltagere

12 – 20

Pris excl. moms

kr. 7.400 pr. skattemodul.

For øvrige moduler er prisen:

Ved 16 deltagere

Kr. 2.520 pr. kursusdag, hvis man tager alle de anbefalede

moduler for hhv. skatte- og driftsøkonomirådgivere.

Hvis ikke man tilmelder sig alle de

anbefalede moduler er prisen kr. 2.800 pr. kursusdag.

Ved 12 deltagere

Kr. 2.790 pr. kursusdag, hvis man tager alle de anbefalede

moduler for hhv. skatte- og driftsøkonomirådgivere.

Hvis ikke man tilmelder sig alle de

anbefalede moduler er prisen kr. 3.100 pr. kursusdag.

Kursusledere

Torben Wiborg og Jesper Krøjgaard, Dansk Landbrugsrådgivning,

Landscentret, Udvikling, Virksomhedsledelse.

Tilmelding

Senest 16. august 2007 til Kursusadministrationen,

kursus@landscentret.dk.


Introduktion (for alle)

Torsdag den 6. september 2007

3 / 8

kl. 10.00 1.0 Velkomst og præsentation

Vi mødes på KVL (Københavns Universitet)

kl. 11.00 2.0 Dansk Landbrug

Dansk landbrugs historie og strukturudvikling

v/ lektor Henrik Zobbe, FØ I, Afdeling for International Ø konomi og Politik

kl. 12.00 Frokost

kl. 12.45 Punkt 2 fortsat...

kl. 14.00 3.0 Rundvisning på KVL

v/ Gudrun L. Bjerno

kl. 15.00 Pause og gåtur

kl. 16.00 4.0 Besøg hos Nykredit

v/ vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit Landbrug

kl. 17.30 Slut på dagens program

Fredag den 7. september 2007 – Introduktion (for alle)

kl. 8.30 1.0 Besøg i Landsskatteretten

v/ kontorchef Niels Frode-Jensen

kl. 10.30 2.0 Præsentation af Dansk Svineproduktion

kl. 11.30 3.0 Besøg på Axelborg

• Strukturen og arbejdsdelingen i landbrugets organisationer

v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

• Landbrugspolitik i praksis

v/ viceformand Gert Karkov, Dansk Landbrug

kl. 16.00 4.0 Opsamling, evaluering og tak for denne gang

Program for kursus:

Juniorkonsulentuddannelsen (K2574)


4 / 8

DLBR organisationen og ny som rådgiver (for alle)

Onsdag den 26. september 2007

kl. 09.30 Velkomst med kaffe

kl. 10.00 1.0 DLBR organisationen

Kendskab til DLBR (Dansk Landbrugsrådgivning) herunder masterplanen samt overblik

over de forskellige kundegrupper

v/ Hans Peter Bay, Udviklingsdirektør og Frank Bennetzen, Adm. direktør, Landscentret

kl. 12.00 Frokost

kl. 13.00 2.0 Økonomi og skat

Kendskab til det arbejde der laves på Landscentret og som vedrører det økonomiske

område

v/ cheføkonom Torben Wiborg og leder af skatteafdelingen Henrik Lund Christensen

m.fl.

kl. 17.00 Afslutning på eftermiddagens program

kl. 18.30 Middag

Aften Aftenarrangement ved Anette Højgård, Landscentret, Personale & HR

Torsdag den 27. september 2007

kl. 07.00 1.0 Gårdbesøg

Vi besøger en bedrift (svin/kvæg)

kl. 12.30 Frokost

kl. 13.30 2.0 Kendskab til rollen som rådgiver

Den professionelle rådgiver og Rådgiverrollerne i DLBR

v/ projektleder Heidi Hundrup, Landscentret, Udvikling og Ø konomikonsulent Jette Pedersen

Aarhus-Hadsten Landboforening

kl. 16.00 Afslutning

Fredag den 28. september 2007

kl. 07.00 1.0 Gårdbesøg

Vi besøger en bedrift (svin/kvæg - modsat besøget den foregående dag)

kl. 12.30 Frokost

kl. 13.30 2.0 Rådgiveretik, kvalitet og kendskab til risikofonden

v/ konsulent Dorthe Laursen, Landscentret, Ret & Regnskab, Risikofonden

kl. 15.00 3.0 Opsamling, evaluering og tak for denne gang

Program for kursus:

Juniorkonsulentuddannelsen (K2574)


Driftsøkonomi modul 1 (for alle)

Mandag den 8. oktober 2007

5 / 8

kl. 10.00 1.0 Overblik

• Overblik over indholdet i årsregnskabsloven

• Overblik over forskellene mellem årsrapporten og skatteregnskabet

v/ driftsøkonom Birgitte Braae, LandboMidtØ st og konsulent Torben Udsen, Landscentret,

Ret & Regnskab

kl. 13.00 Frokost

kl. 14.00 2.0 Øvelser

• Øvelse i at læse, forstå og analysere årsrapporten

• Øvelse i at læse og følge op på budgetter

• Øvelse i at følge op og finde indsatsområder

v/ driftsøkonom Birgitte Braae, LandboMidtØ st og konsulent Torben Udsen, Landscentret,

Ret & Regnskab

kl. 17.00 Afslutning

Tirsdag den 9. oktober 2007

kl. 8.30 1.0 Viden om produktionsøkonomi inden for kvæg, svin og planteproduktion

• Kvæg

v/ konsulent Martin Wegge og Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg

• Svin

v/ specialkonsulent Anders Hedegaard / konsulent Lene Korsgaer Bruun, Landscentret,

Dansk Svineproduktion

• Planteproduktion

v/ konsulent Jacob Winther Nymand, Landscentret, Planteproduktion

kl. 17.00 Afslutning

Onsdag den 10. oktober 2007

kl. 8.30 1.0 Øvelser i at vurdere investeringer, omkostninger og risici

v/ specialkonsulent Torben Ulf Larsen, Landscentret, Udvikling, Virksomhedsledelse

kl. 13.00 2.0 Kendskab til fordele og ulemper ved forskellige lånetyper

v/ finansrådgiver Jens Chr. Petersen, Aarhus-Hadsten Landboforening

kl. 15.00 3.0 Opsamling, evaluering og tak for denne gang

Program for kursus:

Juniorkonsulentuddannelsen (K2574)


6 / 8

Driftsøkonomi modul 2(anbefales kun til driftsøkonomirådgivere)

Mandag den 22. oktober 2007

kl. 10.00 1.0 Strategisk rådgivning

Generel gennemgang de forskellige strategiske rådgivningsprodukter, herunder et grundlæggende

kendskab til de værktøjer, der findes. Desuden fokus på landmandens behov

for strategisk rådgivning og hvordan man sælger strategisk rådgivning.

v/ specialkonsulent Torben Ulf Larsen, Landscentret, Udvikling, Virksomhedsledelse

kl. 15.00 2.0 Overblik og øvelser

Overblik over økonomisystemerne samt øvelser i DLBR IT programmerne INVE-online,

Bedriftsplan og Budget

v/ konsulent Kent Percy og konsulent Jes Willumsen, begge fra Landscentret, Ret &

Regnskab, ØkonomiIT

kl. 17.00 Afslutning

Tirsdag den 23. oktober 2007

kl. 08.30 1.0 Øvelser i DLBR IT programmer fortsat...

kl. 12.00 Frokost

kl. 13.00 2.0 Finansstrategi

Med udgangspunkt i finansieringsstrategien laves øvelser i finansieringsanalyser

v/ konsulent Lone Carlqvist, Landscentret, Udvikling, DLBR Finans & Formue

kl. 17.00 Afslutning

Onsdag den 24. oktober 2007

kl. 08.30 1.0 Øvelser

Øvelser i at lave grundige regnskabsanalyser og beregninger af DB for forskellige produktionsenheder.

v/ driftsøkonom O le Lillelund, LRØ

kl. 12.00 Frokost

kl. 13.00 2.0 Finansstrategi

Gennemgang og øvelser i at anvende forskellige benchmarkingværktøjer

v/ konsulent Jesper Krøjgaard, Landscentret, Udvikling, Virksomhedsledelse

kl. 15.00 Opsamling, evaluering og tak for denne gang

Program for kursus:

Juniorkonsulentuddannelsen (K2574)


Skat modul 1 (er for alle)

7 / 8

Mandag den 5. – onsdag den 7. november 2007

Deltagerne får:

• Grundlæggende viden om skattesystemet

• Kendskab til relevante momsregler for landbrug

• Øvelse i at lave skatteberegninger.

Skat modul 2 (er for alle)

Mandag den 21. – onsdag den 23. november 2007

Deltagerne får:

• Viden om elementerne i ejendomsavancebeskatningsloven, herunder lovens anvendelsesområder

• Kendskab til reglerne for opgørelse af ejendomsavance

• Øvelse i at beregne ejendomsavancer

• Viden om succession

• Kendskab til afskrivningsregler og muligheder.

Skat modul 3 (anbefales til skatterådgivere)

Mandag den 3. – onsdag den 5. december 2007

Deltagerne får:

• En grundig gennemgang af Virksomhedsordningen

• Øvelse i at læse, forstå og disponere et skatteregnskab

• Viden om skattemæssige forhold i relation til efterløn, friplads m.v.

• Kendskab til fordele og ulemper ved forskellige selskabstyper.

Skat modul 4 (anbefales til skatterådgivere)

Tid: 3 dage primo marts 2008

Sted: Østjylland

Deltagerne får:

• Viden om succession inkl. bo- og gaveafgifter

• Viden om aktieavance

• Viden om biler og skat

• Viden om kursgevinster

• Viden om pensionsbeskatning

• Viden om diverse særregler for landbruget.

Program for kursus:

Juniorkonsulentuddannelsen (K2574)


Familiejura (er for alle)

Introduktion

Introduktion

Introduktion

DLBR DLBR DLBR organisationen

organisationen

organisationen

og og og ny ny ny som som som rådgiver rådgiver rådgiver

Driftsøkonomi Driftsøkonomi Driftsøkonomi – – – 1. 1. 1. del del del

Skat Skat Skat – – – 1. 1. 1. del del del

Skat Skat Skat – – – 2. 2. 2. del del del

Skat Skat Skat – – – 3. 3. 3. del del del

8 / 8

Tid: 1 dag primo februar 2008

Sted: Østjylland

Deltagerne får:

• Grundlæggende viden om ægtepagter, testamenter, dødsbo m.v.

• Viden om pensionsforsikringer.

v/ Inger Kristensen (Gitte Due / Britta Sejr)

Landbrugs- og miljølov (er for alle)

Tid: 2 dage primo februar 2008 (holdes i forlængelse af kursusdagen om familiejura)

Sted: Østjylland

Deltagerne får:

• Kendskab til relevante dele af landbrugs- og miljølovgivningen

• Kendskab til arbejdet med miljøgodkendelser.

v/ O le Kirk / Morten Haahr / Bettina Nielsen / Sten Laursen, Landscentret

Rådgivningsmetoder (er for alle)

Tid: 3 dage ultimo august 2008

Sted: Østjylland

Deltagerne får:

• Øvelse i at bruge forskellige rådgivningsmetodikker.

v/ Psykolog Leif Vind og teamleder Heidi Hundrup Rasmussen, Landscentret, Udvikling

• Erfaringer fra Budgetprojekt (budgetproces, -indhold, -ejerskab mv.)

v/ konsulent Jes Willumsen, Landscentret, Ret & Regnskab, ØkonomiIT

Oversigt over uddannelsesforløb for hhv. skatterådgiver og driftsøkonomirådgiver

Skatterådgiver

Familiejura Familiejura Familiejura

Landbrugs- Landbrugs- Landbrugs- og og og

miljølov miljølov miljølov

September 07 Oktober 07 November 07 December 07 Januar 08 Februar 08 Marts 08 …… August 08 September 08

Driftsøkonomirådgiver

Introduktion

Introduktion

Introduktion

DLBR DLBR organisationen

organisationen

og og ny ny som som rådgiver rådgiver

Driftsøkonomi Driftsøkonomi – – 1. 1. del del

Driftsøkonomi Driftsøkonomi Driftsøkonomi 2. 2. 2. del del del

Skat Skat Skat – – – 1. 1. 1. del del del

Skat Skat Skat – – – 2. 2. 2. del del del

Familiejura Familiejura Familiejura

Landbrugs- Landbrugs- Landbrugs- og og og

miljølov miljølov miljølov

Program for kursus:

Juniorkonsulentuddannelsen (K2574)

Skat Skat Skat – – – 4. 4. 4. del del del

Rådgivningsmetoder

Rådgivningsmetoder

Rådgivningsmetoder

Rådgivningsmetoder

Rådgivningsmetoder

Rådgivningsmetoder

September 07 Oktober 07 November 07 December 07 Januar 08 Februar 08 Marts 08 …… August 08 September 08

More magazines by this user
Similar magazines