Basunen som pdf

basunen.dk

Basunen som pdf

Gateway Music i Århus

Af Lars Knudsen

”Jeg har haft nogle gode møder med en

række forskellige bands og solister her

i Grønnegade i dag,” fortæller Mette

Ellebye-Larsen, som er leder af DMF’s

egen distributionsplatform Gateway

Music.

Mette Ellebye-Larsen og hendes to kolleger

i Gateway Music har til dagligt hjemme

hos hovedforbundet på Sankt Hans Torv i

København. Men fremover vil Mette lægge

vejen forbi DMF-Aarhus en dag om måneden

for at tale med medlemmer i det jyske,

som er interesseret i at udgive deres CD

selv og få den distribueret online og i de

danske pladeforretninger via Gateway

Music.

”Både genremæssigt og aldersmæssigt

har der i dag været meget stor spredning

på de medlemmer og orkestre, jeg har

holdt møder med i Århus. Og det kendetegner

egentlig meget godt en typisk dag i

arbejdet med Gateway Music. Vi afgrænser

os ikke genremæssigt. Børnemusik,

franske viser, jazz, pop, rock, elektronisk,

al musik er i princippet velkommen.”

På spørgsmålet om hvorfor musikere vælger

Gateway Music, svarer Mette:

”Der er fl ere forskellige grunde. For nogle

er det den eneste mulighed for at udgive

sin musik. For andre er det vigtigt at

beholde indspilningsrettighederne på egen

hånd. For nogle er det, fordi de simpelthen

ikke ved, hvad de skal gøre, og så er

Gateway en kærkommen medspiller”.

18 basunen • december 2006

Mettes job består også meget i at rådgive

omkring PR og markedsføring. Og da der

i Danmark årligt bliver udgivet i nabolaget

af 1500-2000 CD udgivelser, er der også

en del meget vigtige overvejelser, man bør

være opmærksom på i forbindelse med at

tilrettelægge udgivelsen af sin musik.

Mette Ellebye-Larsen har det fi nt med

at sidde på den anden side af bordet og

repræsentere kunstnerne. Før Gateway

Music har hun blandt andet en fortid hos

Pladekompagniet og har været ansat

i SONY Music som Business Affairs

Director. En titel som blandt andet omfattede

forhandling af kunstnerkontrakter,

håndtering af indspilningsbudgetter og

hele rettighedsdelen omkring udgivelser

på selskabet.

”De musikere, jeg snakker med, er meget

forskellige steder i processen. Nogle har

dårlig nok fået indspillet numrene, imens

andre har den færdige master liggende

derhjemme. Jo før man fi nder ud af, hvad

det er, man vil, jo lettere er det generelt at

arbejde med. Og med hensyn til PR – jo

før man kan fi nde ud af, hvem man vil

arbejde sammen med om promotion, jo

lettere er et for en promoter at gøre noget.

Der er jo masser af magasiner, der har op

til to måneders deadline. Det hele handler

om planlægning – vær i god tid”.

Gateway Music er et tilbud om distribution,

det er ikke et pladeselskab. Man afholder

selv alle omkostninger i forbindelse med

sine udgivelser. Men man får den hjælp

og rådgivning, der skal til. Man skal lave

arbejdet omkring udgivelsen selv, og så

giver Gateway Music de retningslinjer, der

skal til og sørger for, at tingene gøres i

den rigtige rækkefølge – og at de gøres!

På de etablerede pladeselskaber herhjemme

er der folk ansat til at hoppe, springe

og trylle for kunstnerne. Men der er det

i sidste ende også kunstnerne selv, der

betaler for alt dette.

Siden Gateway blev etableret d. 1. januar

2006, er tiltaget blevet modtaget med stor

interesse fra DMF’s medlemmer. I skrivende

stund er det blevet til mere end 55

udgivelser i år.

Er man interesseret i at få en snak med

Mette om udgivelse og Gateway Music,

kan man booke et møde med hende ved

at ringe på tlf. 35 24 02 18.

Mette vil være at træffe i Århus på mandagene

d. 15. jan. 07, d. 12. feb. 07, d. 12.

marts 07 og d. 16. april 07

- alle dagene fra kl. 11.00-17.00.

Gateway Music tilbyder:

Mette Ellebye-Larsen

Gratis stregkode, glasmaster og katalognummer.

Distribution via GDC.

Udgivelse af egne indspilninger på ikke fysisk

medie via bl.a. Phonofi les Shoppartners, iTunes,

TDC-Musik m.fl .

Anmeldelse til NCB etc.

Administration af NCB og royalty.

Udarbejdelse af alle aftaler og kontrakter i

forbindelse med cover, foto, musiker, DVD/EPK,

producer mv.

Tryk af små demo-oplag.

Tilbud om gennemgang af royaltyafregninger

og, hvis det skønnes nødvendigt, en egentlig

gennemgang af pladeselskabets bilags- og

bogføringsmateriale med henblik på at afdække fejl

i royaltyudbetalingerne.

Tilbud om opbevaring af masterbånd.

Tilbud om gennemgang af gamle kontrakter med

henblik på at afklare rettighedsforhold mv.

Tilbud om administration af indtægter for musikere,

der arbejder i udlandet.

Aktivt salg. Mulighed for at tilvælge en

sælgerfunktion.

More magazines by this user
Similar magazines