Dansk Bridge nr. 595 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

gl.bridge.dk

Dansk Bridge nr. 595 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Asminderød Kro var i

januar ramme om to

brugerkurser i DBF’s

Klubsystem. Her giver

Ove Bjerregaard Erik

Olsen en hånd, mens

Anders Madsen og

Knud Christensen får

en systemsnak.

VEST NORD ØST SYD

pas 13

41 44 51 64

D pas pas ?

Hold, ingen i zonen. Doblingen beder

om ruder ud. Din melding? (Se side 6)

Nr. 595 FEBRUAR 2001

60.årgang nr.5

Inde i bladet:

EDB-kursus uden B

Meld med eksperterne

Postkassen

Erik Grande er død

Norske bridgebøger (tilbud)

Åben par, kredsfinaler

Charles spiller op

Rio 2001 (midtersiderne)

Generalen i stillingskrig

Lidt spredt fægtning

FEBRUAR 2001 1


Quiz

uddrag af indholdet

1. Holdturnering. Som Vest er du kommet

i 4¤ uden indmeldinger fra N-S, og Nord

starter med ¤3. Fra bordet lægges en lille,

og du stikker Syds ¤B med ¤E.

Hvad spiller du i andet stik?

(Se side 65 _ drejet 90 grader)

# E 2 # 9 7 4

¤ E K 9 6 ¤ 10 8 7 5 4

> D 9 5 2 µ >K B

< K B 6 < D 10 4

2

Indholdsfortegnelse

Quiz – uddrag af indholdet ............ 2

Kort sagt ........................................ 3

Divisionsturneringen ...................... 5

Postkassen ..................................... 8

Rider bridgen på en bølge? ........... 10

Åben par, kredsfinaler .................. 11

Generalen i stillingskrig ................ 16

Lidt spredt fægtning ..................... 18

Tvekampshænder – Vest ............... 18

EDB-kursus uden B ...................... 22

Dame- og juniorhold ................... 24

Nyt fra Danmarks Bridgeforbund .. 28

Lige ud ad bridgelandevejen - 1 ... 29

Rio 2001 ..................................... 33

Lige ud ad bridgelandevejen - 2 ... 37

Norske bridgebøger ..................... 41

Erik Grande ................................. 44

Har du problemer ........................ 45

Tvekampshænder – Øst................ 46

Nyt om mesterpoint ..................... 48

Tvekampen ................................. 50

Meld med eksperterne ................. 54

Bridgeblanding ............................ 62

Charles spiller op ......................... 66

Turneringsnyt ............................... 67

Bridgehjørnet ............................... 67

DANSK BRIDGE

2. Par. Ingen i zonen, og du har som Syd:

# E 4 3 ¤ K D 5 > K < 10 7 5 4 3 2

Makker åbner med 1< (Dansk Bridge

Standard), og næste hånd passer.

Hvad melder du? (Se side 15)

3. Du sidder Øst:

Nord / Alle

# 10 8 5

¤10

> E K D B 10 6

< K 6 4

# K D 9 6

¤ K D 8 4 3

µ > _

< E D 9 8

VEST NORD ØST SYD

3> pas 3ut

pas pas pas

Udspil:


NR.595, FEBRUAR 2001, 60.ÅRGANG NR.5

DIVISIONSTURNERINGEN nærmer sig sin afslutning. Størst interesse er

der naturligvis for 1.division, hvor Mønsted, Adamsen, Schaltz og Lund

Madsen nu ligger på de fire pladser, der giver billet til slutspillet om DM. Det

hele afgøres i weekenden den 3._4.februar i Blaksets Bridgecenter. Læg

vejen forbi og få dig en spændende bridgeoplevelse!

RIDER BRIDGEN PÅ EN BØLGE? spørger formanden for Medlemskomiteen,

Jørgen Priess. Læs opråbet side 10, hvor han bl.a. understreger vigtigheden af at

have undervisning på programmet, hvis man vil undgå, at gennemsnitsalderen i

klubben stiger med rundt regnet 1 år om året.

„JEG HADER EKSTRA BLADET!“ sagde BT’s chefredaktør engang, og jeg

gør hans ord til mine _ i hvert fald indtil Peter Lund og vi andre får bridgespalten

tilbage. Til gengæld har Familie Journalen bedt Svend Novrup levere en ugentlig

spalte. Gid andre ugeblade ville kopiere den idé.

DAMEDIVISIONERNE mangler tre runder, og der er hård kamp i toppen, hvor

fire hold slås om tre sæt medaljer. Bridgebutikken er 1 kp foran Lotte Skaanning-

Norris, men også Britta Krøjgaard og Pernille Jakobsen er med helt fremme.

JUNIORERNE har spillet 6 af de i alt 7 indledende runder og er stort set klar til

finalerunden, idet fire hold har skilt sig ud og formentlig udgør A-puljen. Ikke

uventet er det Andreas Marquardsen, der fører feltet an.

H.K.SØRENSEN er udpeget til at være holdkaptajn for juniorerne i Brasilien,

men der er i øvrigt intet nyt om holdets sammensætning.

SCHALTZ MØDTE AUKEN i divisionsturneringens 8.runde, og holdene delte

i porten (14_16). Som bekendt rokeres der i næste sæson på parrene, så Mathias

Bruun_Lars Blakset flytter fra Schaltz til Auken, mens Morten Andersen_Søren

Christiansen går den modsatte vej. Jeg funderer over, hvordan kampen var gået,

hvis de to hold begge havde ligget til nedrykning og mødtes i sidste runde. OK _

det er to seksmandshold, så de to par var måske blevet holdt ude af kampen, men

hvis det havde været firemandshold? Rent hypotetisk, nuvel, men jeg vil gætte på,

at der var blevet spillet krybekasino!


FEBRUAR 2001 3


ERIK GRANDE døde den 15.januar, blot 52 år gammel. „Skive“

(eller lidt mere drilagtigt „Skivebonden“) toppede bridgekarrieren

i et mangeårigt makkerskab med Hans Werge _ det blev til DM på

Axel Voigts hold og sølvmedalje ved EM-hold 1979 i Lausanne.

Grandes seneste triumf var 5.pladsen ved mixed-DM sidste år

med Lone Mortensen. I stedet for en bårebuket bad familien om,

at man sendte et beløb til „Rio 2001“ til fordel for juniorernes VM-deltagelse. Et

flot farvel til en flink fyr og fornøjelig fætter. Nekrolog side 44.

FOR 27 ÅR SIDEN _ i det allerførste nummer af DANSK BRIDGE, jeg redigerede

_ skrev Peter Schaltz en artikel, hvor temaet var, at man skulle finde nødderne,

inden man kunne knække dem. Artiklen har inspireret Henning Kruse til en quiz

over samme tema _ se side 45.

„SPIL MED PÅ LANDSHOLDET“: Sidste tilmelding er den 12.februar. Er der

noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at ringe eller sende en e-mail til

Kirsten Tolderlund: Tlf. 4648 0606 / e-post: kt.rbp@get2net.dk

MÅNEDENS FOLDE-UD-MAND ... det måtte komme _ selvfølgelig på side 9.

JENNY LUND, Vejle, som Villy Dam skrev om i bladet for et par år siden, runder

den 6.februar 100 år. Jenny Lund spiller ikke fast i klubben, men ses fortsat

som substitut på Bridgebanen. Det danske bridgefolk ønsker ¤-ligt tillykke!

JENS KJELDSEN, Odense, er pr. 15.januar ansat som ny generalsekretær i forbundet.

Jeg tror, vi i Jens har fundet en god mand til jobbet. Henning Kruse tegner

et bridgeportræt af den nye general på side 16.

LYKKEHJULET giver ikke gevinst hver gang, måtte Boesgaard_H.C.Nielsen

konstatere i kreds 4’s parfinale. 17 af de 40 par gik videre, men sidste sæsons

DM-bronzevindere endte som nr.19 i Aars og er ude i den kolde sne. Resultater

og referat fra kredsfinalerne i dette nummer _ DM spilles den 5._6.maj.

4

DANSK BRIDGE

„RIO 2001“, har vi døbt indsamlingen til fordel for det danske

juniorlandsholds deltagelse ved VM i Brasilien i august. Du kan

læse om juniorerne og denne indsamling på bladets midtersider.

20-kronerne er begyndt at trille ned i kassen, og opfindsomheden

kender ingen grænser. I Asminderød har fem sværvægtere således

indgået aftale om et vægttab på 8% i løbet af de kommende tre

måneder _ hvert manglende kilo koster 100 kr. til Rio 2001.

NÆSTE NUMMER udkommer den 1.marts (annoncefrist den 10.februar) og er

med det begrænsede antal dage, februar har at byde på, henne om hjørnet. Bare

det ikke osse er nede i kælderen, som Osvald Helmuth så kjønt udtrykte det. IL


Divisionsturneringen:

Klar til slutspurten

af Ib Lundby

Der mangler stadig 3 runder (spilles den

3._4.februar), men der tegner sig et godt

billede af chancerne i 1.division. Ser man

på, hvem de enkelte hold mangler at møde,

synes de tre bedst placerede hold rimeligt

sikre på en slutspilsplads, mens Lund Madsen

må tage sig i agt. Tre-fire hold vil slås

med næb og < for at stjæle 4.pladsen.

I bunden ser det sort ud for Kalkerup og

H.K. _ begge har et hårdt program tilbage.

Det er således utopi at tale om, at Schou er

i nedrykningsfare, og Dahl klarer sig formentlig

også fri af den sorte gryde.

Multiholdberegningen i 1.division føres

af Dorthe og Peter Schaltz foran Dennis

Koch-Palmund_Klaus Adamsen og brdr.

Lund Madsen.


Søndagskursus

i modspilsteknik

den 18.februar kl.10–17

Dette er bridgens sværeste disciplin.

Du vil lære brugen af kald/afvisning,

markeringer og farveskiftsignaler.

Teori og lagte spil til temaet.

Underviser: Christian Reinholdt.

Prisen 300 kr. dækker undervisningsmaterialer,

lækker frokost og kage.

Vejen er kortere, end du tror:

E47+E55 (afkørsel 24)

Hovedvejen 3A, 1.sal

2600 Glostrup

( 4342 6677

Stillingen

1.division (8 runder):

1. Nils Mønsted ............................... 142

2. Klaus Adamsen ........................... 138

3. Peter Schaltz ................................ 133

4. Lars Lund Madsen ..................... 129

5. Team PharmaService (Aagaard) 126

6. Jens Auken .................................. 123

7. Stig Werdelin .............................. 119

8. Niels Krøjgaard ........................... 118

9. Steen Schou ................................. 113

10.Flemming Dahl ........................... 106

11.H.K.Sørensen ............................... 97

12.Bettina Kalkerup ........................... 93

2.division (8 runder):

1. Knud Harries ............................... 158

2. Lars Pedro Villinger ................... 145

3. Thomas Kampmann ................... 137

4. Søren Rasmussen ........................ 135

5. Ole Wolff .................................... 127

6. Beck Freelance (Henr. L.Petersen)126

7. Frederik Mørk ............................. 121

8. Peter Teisen ................................. 118½

9. Team ABS-data (Westrup) ........... 93

10.Anne Britze ................................... 88½

11.Jørgen Priess .................................. 88

12.Jesper Gamrath ............................. 86

3.division Vest (8 runder):

1. Team Dansommer (Nymark) .... 158

2. Niels Christian Hammelev ......... 142

3. Hans Nielsen ................................ 134

4. Flemming Haag .......................... 128

5. Bente Christensen ....................... 127

6. Verner Buch ................................ 126

7. Povl Sommer .............................. 123

8. Henrik Aasøe .............................. 111

9. Erik Fjord .................................... 107½

10.Kjeld Thomsen ............................. 96

11.Peter Barsøe ................................... 8 9

12.Carsten Klemmensen .................... 88

3.division Øst (8 runder):

1. Sigurd Lauge Pedersen .............. 139

2. Søren Fritzbøger ......................... 138

3. John Norris .................................. 136

4. Team Skomageriet (Munk) ....... 133

5. Flemming Bøgh-Sørensen ......... 131

6. Blaksets Bridgecenter (Hagen) .. 123

7. Morten Rasmussen ..................... 115

8. Team LogistikGruppen (Bank) . 107

Søren Holst .................................. 107

10.Peter Haff .................................... 106

11.Per Gade ...................................... 104

12.Peter Braid ..................................... 9 3

FEBRUAR 2001 5


Godmorgen, herr Bernes!

Jeg bad Torsten Bernes om et sjovt spil fra

weekenden. Det havde han ikke, men han

viste mig i sit regnskab, hvordan hans søndag

„morgen“ havde taget sig ud.

Torsten er ikke morgenmand, så han fik

lov at ligge over i første halvleg søndag.

Han indfandt sig på sin plads kl.12.45 som

Øst overfor Kirsten Steen Møller med Ulf

Nilsson_Lars Munksgaard som N-S.

1.spil: Nord 6< _ 8 stik.

2.spil: Nord 6> _ 10 stik.

3.spil: Nord 6¤ _ 11 stik.

4.spil: Vest 6#-D _ 11 stik.

Så var Bernes vågen!

6

Gammel Vartov Vej 44B, Hellerup

ÅBENT HUS

Fredag kl.19

Søndag kl.13 (røgfri)

Tilmelding senest 2 timer før

3929 0126


DANSK BRIDGE

Udspilsdobling og flugt

Det sidste af spillene så jeg i åbent rum:

Syd / Ingen

# K B 9 8 4 2

¤6 3

> E 9 8 5

_ µ > 10 4 3 2

< E 10 9 8

# E D 10 6

¤E

> K D B 7 6

< 5 3 2

< D B 7 6 4

VEST NORD ØST SYD

Lars

Lund M.

Charlotte

Koch-P.

Morten

Lund M.

Bettina

Kalkerup

pas 1>

4¤ 4# 5¤ 6#

D 1 pas pas 6ut

pas pas pas

1. Beder om udspil i bordets førstmeldte farve.

Hånden på hjertet _ eller rettere hjerterne,

for du havde vel også spillet ¤D ud, ikke?

Ikke Lars! Sekunder efter den sidste pas

lå og gik en ned. Også H.C.Graversen_

Poul Clemmensen fandt klør ud mod 6ut

(måske på den anden hånd), mens Henrik

Caspersen_Tom Nørgaard vandt 6ut.

Sabine Auken_Daniela von Arnim havde

en heldig „systemtriumf“:

VEST NORD ØST SYD

Peter Daniela Dorthe Sabine

Schaltz von Arnim Schaltz Auken

pas 1< 1

3¤ 3# pas 4¤ 2

pas 5# 3 pas 6#

D pas pas pas

1. Stærk klør.

2. Godt løft i spar.

3. Søger hjerterkontrol.

Hvor Syd åbnede med 1>, var der ikke

tvivl om udspillet, men efter Aukens stærke

klør skulle Øst gætte. Dorthe spillede ud i

sin længste farve, og så var der kun et klørstik

til modspillet.


Sex-sex i sort

I samme kamp forekom dette kæmpesving:

Øst / Alle

#D 6

¤ 10 5 2

> 10 8 7 6 3

< 10 8 7

# 10 9 7 # K 3

¤ K B 6 4 ¤ E D 9 8 3

> E K B 4 2 µ > D 9 5

< 9 < D 4 2

# E B 8 5 4 2

¤7

>_

< E K B 6 5 3

VEST NORD ØST SYD

P.Schaltz von Arnim D.Schaltz S.Auken

1ut 1 2< 2

D 3 pas 2¤ 3#

4¤ pas pas 5<

D pas pas pas

1. 12_14 hp.

2. Spar og en minor. (Det tør siges!)

3. Styrkedobling.

www.genio.dk

Udspil: >K.

Udspillet blev trumfet, og da


Med eller uden røg?

En opfordring til annoncørerne:

Det ville være utrolig dejligt, om dem, der

arrangerer diverse turneringer og bridgerejser,

af deres annoncer lod fremgå, om

der bliver røget i spillelokalet eller ikke.

Så ville det ikke være nødvendigt at ringe

til alle annoncørerne hver gang for at få

det oplyst. Jeg er nok ikke den eneste, der

ville blive glad for sådan en oplysning.

Hvis bridge er en sportsgren, må den vel

også være røgfri under udøvelsen?

Inge Jensen

Generationsbridge

Generationsbridge er en lidt anden form

for turnering, end du er vant til.

I distrikt Vestjylland indbød vi mellem

jul og nytår til en turnering, hvor to generationer

skulle danne par. Kombinationen

kunne være far/datter, svigermor/svigersøn,

tante/nevø osv. Den eneste betingelse

ud over, at der skulle være en generation

mellem spillerne, var, at de familiemæssigt

var forbundet på en eller anden måde.

Indbydelsen blev positivt modtaget, og

den 29.december afviklede vi så turnerin-

8

DANSK BRIDGE

Postkassen

Åben for bridgespørgsmål og meninger af almen interesse,

der ikke indeholder angreb af mere personlig karakter.

Ret til mindre, redaktionelle ændringer forbeholdes.

Indlæg må normalt højst fylde en spalte i bladet.

gen. Distriktet gav præmierne, mens deltagerne

selv betalte traktementet.

Lige fra start var stemningen god _ alle

gav hånd og sagde „glædelig jul“, og alle

sagde „tak for i aften“ på samme måde.

Det var også klart, at alle hyggede sig, men

det var jo meningen med det hele.

Vi tror, at der er behov for sådanne turneringer,

eventuelt som supplement til de

traditionelle „åbne huse“ mellem jul og

nytår. Tidspunktet var selvfølgelig valgt,

fordi vi mente, at ungdommen var hjemme,

og alle måske kunne have godt af at komme

væk fra småkagerne.

Flere gav udtryk for, at det var en god

afveksling fra de gængse turneringer, og

håbede, at det ville gentage sig næste år.

Herovre vestpå vil vi gerne have folk til at

interessere sig for bridge i almindelighed

og DBF i særdeleshed ved at få et godt

socialt grundlag, så vi prøver igen!

Min egen lommefilosofi går ud på, at de

spillere, der vil til tops i bridge, nok skal

finde måden og vejen _ det kan andre

sportsudøvere. Vi må derimod ikke glemme

bredden. Uden bredde får vi ingen elite!

Else Tams

Guld- og sølvpoint Guld- og sølvpoint

Islev Bridgeklub

45 års jubilæumsturnering

Lørdag den 31.marts 2001 kl.12.30 – Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre

Barometerturnering med styrkeopdelte rækker

Startafgift, buffet og kaffe ad libitum, i alt 200 kr.

Flotte række- og spurtpræmier.

Tilmelding til Christian Herold, tlf. 4484 5139 eller e-mail herold@get2net.dk

Betaling på giro 674 - 1169


Formanden folder sig ud

Vi vil hermed viderebringe en idé til, hvordan

man kan skaffe ekstra penge til juniorernes

tur til Brasilien.

Vi har desværre ikke haft fornøjelsen af

at hilse på formand Kristen Klausen endnu,

men på billederne i DANSK BRIDGE ser han

jo godt ud _ en rigtig flot fyr!

Kunne redaktionen ikke overtale formanden

til at optræde som en slags side 9 foldeud-mand

i næste nummer af medlemsbladet,

eventuelt blufærdigt tildækket med et

bridgeblad, så vil vi straks sende 500 kroner

til juniorernes VM-tur!

Fire forventningsfulde frøkener

fra Aarhus

Formanden lader ikke juniorerne i stikken,

så da jeg bad ham om at være folde-udmand,

accepterede han glad og donerede

to Nilfisk støvsugere som tak! De indgår

som præmier i lodtrækningen mellem de

bedst placerede par i sølvturneringerne, der

arrangeres i forbindelse med „Rio 2001“.

For at glæde de fire frøkener bringes som

ønsket et foto af formanden, der folder sig

ud. Det er taget, da Klausen gav en hånd

med ved havearbejdet i Asminderød. IL Formanden støtter til 1 spader – og 1 skovl

Rhodos den 13.–20.maj

Rejs foråret i møde – tag med på bridgeferie til Middelhavet

Luksushotellet Olympic Palace (★★★★+) 5 km fra Rhodos by, lige ud

til havet. Temperatur i maj: Ca. 25 grader. Alle værelser har telefon,

TV, radio og aircondition. Afgang fra Kastrup og Billund.

Pris incl. halvpension: Kr. 3.995,-.

Ring venligst efter program

Elsebet og Torben Brandt

Hillerød Bridgecenter – 4825 2529

FEBRUAR 2001 9


Til klubber og spillere:

Rider bridgen på en bølge?

Bridgen rider på en popularitetsbølge _

eller gør den?

Mange klubber har i flere år haft det problem,

at klubbens lokaler har været for små.

Interesserede har spurgt, om der er undervisning

til vinter, men er blevet afvist.

Har din bestyrelse tænkt på, at udviklingen

kan vende? Vore nabolande har haft

tilbagegang i medlemstallet. Det kan også

ske her _ vi mærker allerede en stagnation.

Skulle vi ikke sammen prøve at komme

denne udvikling i forkøbet?

Derfor vil jeg her fortælle lidt om, hvilke

erfaringer vi har, og hvad forbundet kan

tilbyde din klub som hjælp.

Sørg for at have en bridgelærer

For at skabe interesse for at blive undervist

i bridge, foreslår vi, at I får uddannet

et medlem til bridgelærer og ansvarlig for

undervisningen. Villy Dam har brevkurser

løbende hver anden vinter og weekendkurser

hver anden august. Ring til ham:

Tlf. 7583 3252.

Bridgelæreren kan ved annoncering og

andet opsøgende arbejde starte hold i klubregi,

i oplysningsforbundene (AOF, FOF

osv.) eller for den sags skyld i privat regi.

Undervis i klubben

I min egen klub, Morsø Bridgeklub, er

videbegærligheden stor på alle niveauer.

½ time før en spilleaften starter jeg med

en såkaldt repetition (åbners 2.melding,

sanssystemer o.l.), som først og fremmest

henvender sig til den mindre øvede halvdel

af medlemmerne. En eller flere af din

klubs bedre spillere kan på 15_20 gange i

løbet af en sæson på denne måde skærpe

interessen for at spille i netop din klub og

højne niveauet.

10

DANSK BRIDGE

af Jørgen Priess, Medlemskomiteen

Et spændende turneringsprogram

Er klubbens medlemmer trætte af at benytte

de samme turneringsformer år ud og år

ind? Forbundets veluddannede klubkonsulenter

vil gerne uden beregning komme en

aften og hjælpe jer med at gøre en almindelig

klubaften mere spændende.

Udvid med en eftermiddagsklub

Du har sikkert fået mange henvendelser angående

starten af en eftermiddagsklub. Din

reaktion var, at der er for meget bøvl med

sådan noget, men i min egen klub er der

nu efter kun 4 år 67%, der spiller om eftermiddagen

i forhold til “aftenklubben”!

Kontakt vore klubkonsulenter for at få

hjælp _ også, hvis du vil starte en bridgeklub

i forbindelse med tennis, golf osv.

Ring til H.K.Sørensen, tlf. 8617 1386,

eller H.C.Nielsen, 7583 7107 / 7583 7540.

Brug DBF’s klubsystem

Forbundet har udviklet klubsystemet, for

at du og din bestyrelse skal komme så let

som muligt gennem de ugentlige turneringer

og administrationen af klubben og dermed

få bedre tid til at give medlemmerne

gode bridgeoplevelser.

Spørg dit distrikt, om der kommer kurser

på lokalt plan, eller kontakt en af vore

klubkonsulenter (se ovenfor).

Denne henvendelse er ikke ment som en

kritik af den måde, du og din klubbestyrelse

arbejder på. Den er et ønske om i god tid

at råbe vagt i gevær. Hvis vi ikke foretager

os noget, holder nogle medlemmer måske

snart op med at spille bridge, men i den

frie konkurrences hellige navn kunne de

jo også melde sig ind i naboklubben, hvor

det måske er mere interessant at spille.


Åben par:

Parfinaler i øst og vest

af Ib Lundby

Finalen om DM åben par spilles ikke før

den 5._6.maj, men feltet er allerede nu på

plads. Vi tager turen landet rundt for at se,

hvad der skete i de fire kredsfinaler.

København

I København blev finalen afviklet allerede

i december. Et enkelt lille point afgjorde

mesterskabet. Disse 12 par gik videre:

Nerverne i ro, Mathias!

KROMANNS BRIDGEREJSER

1. Lars Blakset_Mathias Bruun ................................... 308

2. Stig Werdelin_Allan Koch ....................................... 307

3. Dennis Koch-Palmund_Klaus Adamsen .................. 258

4. Georg Norris_Henrik Normann ............................... 217

5. Preben Thaarup_Søren Fritzbøger ............................ 209

6. Lauge Schäffer_Jens Auken .................................... 156

7. Peter Lund_Flemming Dahl .................................... 140

8. Anne Britze_Karsten Vinther ................................... 130

9. Sabine Auken_Thorvald Aagaard ............................ 128

10. Flemming Bøgh-Sørensen_John Henriksen ............. 123

11. Peter Zeeberg_Ulrik Zeeberg ................................... 114

12. Peter Farholt_Anders Hagen .................................... 108

Dette spil dukkede op i sidste runde:

Syd / N-S

#10

¤ 8 6 4 3 2

> K D 10 5 3 2

B 6 µ >E 4

< K D 9 7 5 < E 8 6 3 2

# E 6 5 3

¤ K D 10 9

> 9 8 7


Anja Serritzlev_Arno Norske toppen for

6 7 6 5 4 3 2 µ >B 10

< D 7 5 < 10 9 4

# E K 7

¤ 8 5 2

> E D 8

< E 8 6 3

VEST NORD ØST SYD

Foged Mathiesen

pas 1<

pas 1¤ pas 2ut 1

pas 6ut pas pas

pas

1. 17_19 hp.

Udspil: >7.

Med til historien hører, at Niels Foged i

spillet forinden havde meldt og vundet 6ut

med et overstik, fordi Øst havde et es, han

ikke ville have i tide. Var Lars Mathiesen i

stand til at gøre makker kunsten efter?

12

DANSK BRIDGE

Lars Mathiesen gned sig i hænderne

Udspillet blev taget hjemme, og hjerter til

¤K ville Øst ikke stikke. Syd gik hjem i

spar og prøvede hjerter til ¤D _ endnu et

frafald østfra (en fælde, der skulle lokke

Syd til at spille en tredje gang hjerter). Men

så gned Syd sig i hænderne! Hjem på _


Bornholm

Claus Pedersen_Peter Skafte blev nr.18 i

DM sidste år, og det betyder, at Bornholm

i år har to finalepladser. Ved Bornholmsmesterskabet

så det også længe ud til, at

parret skulle genvinde de lokale titler, men

midtvejs gik parret i stå og blev på stregen

overhalet af Axel og Poul Erik Koefoed:

1. Axel Koefoed_Poul Erik Koefoed ............................ 94

2. Claus Pedersen_Peter Skafte .................................... 88

3. Poul Hansen_Henrik Ibsen ...................................... 86

Du skal se et finalespil, hvor trumferne sad

modbydeligt, men det rørte ikke Skafte:

Vest / Ø-V

# K 9 8

¤ D B 5 4

> E D 8

< E 7 4

# D 10 5 4 2 # _

¤ 10 6 ¤ E K 9 8 7 3 2

> K 10 7 3 µ >9 2

< 9 5 < D B 3 2

# E B 7 6 3

¤_

> B 6 5 4

< K 10 8 6

VEST NORD ØST SYD

Michael Claus Hans Aage Peter

Wøjdemann Pedersen Munch Skafte

pas 1< 1¤ 1# 1

pas 3# pas 4#

pas pas pas

1. Femfarve.

Udspil: ¤10.

Udspillet kortede Syd i trumf, men han

tog handsken op ved at spille ruder til >D

og endnu en hjerter til trumf. Derpå fulgte

ruder til esset og en tredje hjerter til trumf

med #B og overtrumf med #D. Spar igen

tog bordets #8 sig af, og efter to klørstik

blev den sidste hjerter trumfet med #E.

Tilbage var kun at tage to stik på bordets

#K9 _ det kunne ikke forhindres, og så

var saldoen 10 stik i Syds favør. ☞

Spil ikke sur, spil bridge

Politiken

Bridge Grand Prix

2001

Politiken afholder et landsdækkende

Bridge Grand Prix med lokale indledende

heats og en afsluttende finale

i København. Turneringen henvender

sig til klub- og motionsspillere –

divisionsspillere kan ikke deltage.

Man tilmelder sig indledende heats

følgende spillesteder/-tider:

Søndag 11/2 kl.13:

BK Nord, Ålborg, 9812 7225

Lørdag 17/2 kl.13:

Århus Bridgeklub, 8616 6903

Søndag 25/2 kl.14:

Slagelse Bridgecenter, 5826 7141

Søndag 25/2 kl.13:

Nordsjællands Bridgecenter,

4581 5384

Søndag 4/3 kl.9.30

Klubben, Næstved, 5576 9285

Lørdag 10/3 kl.12.30:

Bridgehøjborgen, Vejle, 7583 7107

Lørdag 10/3 kl.14:

Vestegnens BridgeCenter

tlf. 4342 6677

Søndag 11/3 kl.13.00:

Østsjællands Bridgecenter

tlf. 5665 8054

Søndag 11/3 kl.13.30:

Hillerød Bridgecenter, 4825 2529

Lørdag 17/3 kl.13:

Blaksets Bridgecenter, 3929 0126

Søndag 1/4 kl.10:

Multihuset Esbjerg, 4072 0075

De bedst placerede par kvalificerer

sig til finalen, som afvikles i Blaksets

Bridgecenter lørdag den 12.maj.

FEBRUAR 2001 13


14

Danmarks Bridgeforbund indbyder til:

Kursus for klub-bier

lørdag den 21.april kl.10–17

i Fritidscentret Hedehusene

(også uorganiserede klubber er velkomne)

# Hvordan rekrutterer man nye

medlemmer?

¤ Hvordan starter man undervisning?

> Hvad er et højt serviceniveau

i klubben?

< Er det umagen værd at prøve

nye turneringsformer?

Vær med i dette projekt med erfarne

klubledere som undervisere.

Kursisterne inddeles i tre hold, der på skift

undervises af disse instruktører:

H.C.Nielsen:

Klubdrift, alternative spilleaftener,

serviceniveau og turneringsledelse

Lars Andersen:

Turneringsformer og

klubadministration / edb

Villy Dam:

Rekruttering / bridgeundervisning

Max 45 deltagere

Max 2 pr.klub (plus 2 på venteliste)

Pris pr.deltager: 150 kr. incl. frokost

og to gange kaffe (excl.drikkevarer)

Tilmelding foretages via din klub

senest den 15.marts 2001 til:

Villy Dam

Kiddesvej 27, 7100 Vejle

Tlf.: 7583 3252 – Fax: 7583 3552

E-post: dammen@post9.tele.dk

DANSK BRIDGE

Kreds 4

For to år siden blev kreds 4’s finale spillet

på Erhvervsskolerne i Aars, og det faldt i

så god jord, at succesen blev gentaget i år.

God mad og overnatning til rimelig pris

og en finale i fred og fordragelighed, som

er et særkende for jyske arrangementer.

17 af de 40 deltagende par kvalificerede

sig til DM-deltagelse, så det burde jo være

en formssag for de bedste, men det var det

ikke for alle. Chokerende nok lykkedes det

aldrig sidste års vinderpar og nr.3 ved DM,

Knud-Aage Boesgaard_Hans Chr. Nielsen,

at komme ud af starthullerne. Det blev til

en samlet 19.plads, bl.a. efter disse 17 par,

hvoraf i hvert fald én spiller bagefter skrydede

over, hvor lang snor han kunne give

sine forfølgere (nr.18 endte på }9):

1. Johs.Hulgaard_Steen Schou .................................... 441

2. Flemming Madsen_Albert Nielsen .......................... 286

3. Steen Winkler_Claus Sørensen ................................ 245

4. Palle Reimann_Jens Ole Jensen .............................. 236

5. Jørgen Hansen_Nils Mønsted .................................. 224

6. H.C.Graversen_Poul Clemmensen .......................... 221

7. Peter Schaltz_Claus Christiansen ............................. 213

8. Mads Krøjgaard_Arne Mohr ................................... 196

9. Carsten Sørensen_John Møller Jepsen ..................... 194

10. Tom Nørgaard_Henrik Caspersen ............................ 186

11. Erik Brok_Otto Dahl ............................................... 171

12. Dorthe og Martin Schaltz ........................................ 142

13. Villy Dam_Jonas Houmøller ................................... 138

14. Preben Jensen_Holger Christensen ............................ 41

15. Hans Nielsen_Michael Ankersen ............................... 20

16. Kurt og Keld Boysen ................................................... 3

17. H.K.Sørensen_Ib Lundby ......................................... }7

Johs.Hulgaard – tårnhøj jysk/fynsk sejr


Nord / Ingen

#2

¤ 8 4 2

> E 10 6 5

< E D 9 8 6

# K 10 9 7 5 # D B 8 6

¤ E B 7 ¤ 10 9 6 3

> D B 9 4 µ > 8 7 3 2

K

!

1# pas 3# 3ut

pas pas pas

Syds 1> var uden sammenligning finalens

mest overvejede melding, men den gav

pote. #E blev gemt til tredje gang, og så

blev klør til E 10

<

#K #8

¤E ¤10

>D B µ >8 7


16

Generalen i stillingskrig

af Hen9ng Kruse

Efter den hurtige exit fra forgængeren tiltrådte

Jens Kjeldsen d. 15.januar som generalsekretær

i DBF. Som opladning før den

lange tur til Djævleøen brugte han weekenden

d. 13._14.januar til at sidde overfor

Charles i jysk-fynsk kvalifikation:

Øst / N-S

# 10 9 8 7 5

¤ D 9 8

>6

< 7 6 4 2

# 6 4 # E D 2

¤ E B 7 5 ¤ 6 3 2

> K D B 4 3 µ >10 8

< D 8 < E K B 10 9

# K B 3

¤K 10 4

> E 9 7 5 2


pas 1 pas D pas

pas RD 2 pas 1¤

D pas pas pas

1. Kravpas, der beder om dobling _ svag eller straf.

2. Flugt.

Udspil: ¤5.

Bridge på Cypern

21.–28.maj på dejligt 4* lejlighedshotel

– skøn og central beliggenhed.

Prisen er afhængig af lejlighedstype,

mellem kr.3698 og 4048 pr. person

ved to personer i lejligheden.

Mulighed for at forlænge med ekstra

uge – kan evt. bruges til et krydstogt.

Afgang fra Billund og Kastrup.

Rekvirer program hos Inger Lærke på

tlf. 8627 0793 (evt. tlf.svarer)

DANSK BRIDGE

Jens Kjeldsen i krig med sin PC

Vest servede med ¤5 til ¤8, ¤2 og ¤4,

ruder til >E og ruder til trumf. Nu ville

Syd gerne på hånden for at trumfe endnu

en ruder, men da hun bad om spar fra bordet,

skød generalen med skarpt: Op på #E

og trumf igen til ¤10, ¤E og ¤D. På Vests

>KDB læssede generalen begge spar og

en klør, hvorefter Charles kunne give ham

en spartrumfning. Der var stadig to klørog

et trumfstik, så generalen noterede 800.

Krakilere vil muligvis fremhæve fordelen

ved at spille på 5_3 i spar fremfor 3_3

i hjerter. Mogens Rerup kommenterede til

megen moro efter spillet:

„Jeg skulle blot have flygtet i 1# fremfor

det demokratiske pjat med at tage makker

med på råd!“

SPILLEKORT

Repræsentant for Danmark:

ERIK W BRUUN

Østerbrogade 45

2100 København Ø


Den sympatiske Kjeldsen kan skam også

holde på kortene som spilfører:

Nord / N-S

# K B 10 6

¤ D B 7 4 2

>_

< 10 8 5 2

# E D 7 5 4 2 # 9 8

¤ E 3 ¤ 9 6 5

> K 7 2 µ > B 10 9 6 3

< K 4

#3

¤K 10 8

> E D 8 5 4

< E D B 6

< 9 7 3

VEST NORD ØST SYD

Olaf

Teusch

Charles

pas

Preben

Mohr

pas

Generalen

1>

D

Udspil: >2.

pas pas pas

Øst valgte blandt de uappetitlige muligheder

under svære kvaler at passe. Kraki-

lere vil muligvis fremhæve fordelen ved

at spille på 4_4 i klør eller 5_3 i hjerter,

men nu gjaldt det 1> doblet.

Vest havde et svært udspil, men valgte

>2 til >9 og >D. Generalen trak ¤K til

frafald, hvorefter der var linet op til endnu

en fuldtræffer: >E fulgt af ¤10!

Vest var ramt mellem øjnene _ var reelt

slutspillet efter stik 4. Det endte med 8 stik.

Fra den fynske supporterklub ønskes

held og lykke med jobbet!

Guldpoint Guldpoint

BK41 Herlev’s Jubilæumsturnering

søndag d. 25.marts kl.10–ca.18

Spillested: Vestegnens Bridgecenter,

Hovedvejen 3A, 1., Glostrup

Styrkeopdelt / Begrænset deltagerantal

Indskud 135 kr. 3 stk smørrebrød: 35 kr.

Tilmelding senest 15/3 til:

Villy Sørensen, telf. 4484 1528

BK 51 FAABORG – 50 års jubilæumsturnering

søndag 11.marts kl.9.30–18.00

Sundskolen, Faaborg

Max. 96 par – kvalifikation formiddag

og finale eftermiddag

Turneringsleder H.C.Nielsen, Vejle

Lodtrækningspræmier: Bridgerejser,

weekendophold, middag mv.

Flotte kontante 1.præmier

Mange vinpræmier, gavekort mv.

Guld- og sølvpoint

Indskud kr.150 pr.spiller incl. kaffe/te ad

libitum.

Lækker frokostbuffet kr.50 kan bestilles ved

tilmelding

Hurtig tilmelding tilrådes på:

tlf. 6261 0005 eller 6261 3625

FEBRUAR 2001 17


18

DANSK BRIDGE

Lidt s redt fæ tning

p

En god lilleslem

Som så ofte før skal du starte med et spilleproblem

for at få hjernecellerne i sving.

# E D B 10 6 2 # K

¤ D 6 ¤ E B 10 9

>8 µ > E K B 10 9 5

< E 9 6 3 < B 5

Du spiller holdturnering og er som Vest

kommet i 6# med K 7 3 2 < E B 5 2

2. N/Alle.

# K D ¤ K 10 9 8 7 3 2 > 4 2 < K D

3. V/Ingen. Nord melder om muligt 2¤

og Syd om muligt 4 K D 9 8 6 5 4 2 < _

4. Ø/Ingen.

# K D 6 5 ¤ E B > E B 10 6 5 < K B

5. V/Ø-V.

# K 9 5 3 2 ¤ K D B 6 3 > B 2 < K

6. Ø/Ingen.

# E 6 5 ¤ K B 10 9 > 8 < E K D 7 5

af Flemming Dahl

g

programmerne, kan det være fornøjeligt

og lærerigt at øve sig på computeren.

For nogen tid siden kastede jeg mig over

nogle af disse bridgeprogrammer, da min

søn var startet på bridgeundervisning. Jeg

prøvede at få ham til at øve sig på computeren

for at få melde- og spilletræning, men

han var ikke lige så interesseret i PC´en,

som jeg selv er.

En aften lykkedes det mig dog at få ham

med, så jeg kunne forklare lidt om det. Jeg

lod programmet „Baron 5“ give en tilfældig

fordeling, og den så således ud:

Øst / N-S

# 8 6 2

¤B 10 9

> E K 8 7

< E D 6

# K D B 10 5 4 # 9 7 3

¤K 8 ¤6 5

>10 3 µ > D B 6 4

< K 4 2 < B 9 8 5

#E

¤ E D 7 4 3 2

> 9 5 2

< 10 7 3

VEST NORD ØST SYD

pas pas

1# pas pas 2¤

3# 4¤ pas pas

pas

Livet er kort – spil bridge


De fleste ville åbne med 1¤ eller en svag

2¤ på Syds hånd, men Baron meldte konservativt

pas, hvorpå Vest åbnede med 1#.

Selv om Nord passede i første omgang,

endte N-S alligevel i den rigtige game, 4¤.

Lad os se på mulighederne for at vinde

med #K i udspil. I værste fald er der

fire tabere, nemlig en i hjerter, en i ruder

og to i klør, men der er nu ganske gode

gevinstchancer. ¤K eller K og ruder igen.

Se blot, hvad der sker. Øst kommer ind

på >B, men farven sad desværre ikke 3_3,

og der faldt heller ikke to honnører undervejs,

men hvad gør det, når Øst er inde?

Han trækker bedst muligt >D, og vi kaster

en klørtaber. Her ville min søn gerne have

trumfet, så det kostede en længere forklaring

at få ham til at lade være. Øst er nu

slutspillet til at spille klør op i gaflen.

Efter min analyse var jeg selvfølgelig

spændt på, hvordan Baron ville klare dette

helt almindelige spil. Baron chokerede ved

at starte med en klørknibning til damen i

stik 2, hvilket aktuelt gik godt, men tænk

lige, hvis den havde tabt til kongen, og der

var kommet klør til 10’en og bonden. Så

ville kontrakten være gået ned. Nu endte

det med 10 stik, og alle var glade. Nogen

opdager måske slet ikke den mangelfulde

spilleteknik, når klørknibningen går godt

som her.

Senere hørte jeg imidlertid om Micro

Bridge 8, som skulle være alle tiders program

fra Japan, så det anskaffede jeg for

at få testet mit spilleproblem med en mere

kompetent spilfører. Jeg fordelte kortene

og bad Micro Bridge spille spillet.

Jeg blev dybt skuffet, da Micro Bridge

også tog klørknibningen allerede i stik 2,

men der var måske en forklaring. Mit program

spillede kun på niveau 5, fordi min

PC ikke havde de nødvendige 233 Hz til

at komme op på niveau 9, som er det sværeste.

Jeg var nødt til at købe en ny PC, så jeg

kunne spille på niveau 9, og spændingen

var på højdepunktet, da Micro Bridge

endnu engang skulle forsøge sig som spilfører

_ men ak. Samme fejl igen.

Jeg har senere forsøgt at få PC’en til at

spille andre spil, hvor flere chancer skal

kombineres. Efter et nederlag i divisionen

syntes jeg, at min makker ikke havde kombineret

chancerne rigtigt i en 3ut. Der var

Sommer-Øresundsbridge på Højstrupgaard

Christian Reinholdt, Mathias Bruun, Frederik Bjerregaard og Lars Blakset tilbyder

sommerkursus på Højstrupgaard ved Helsingør

Uge 28 (8.–14.juli) og uge 29 (15.–21.juli) – Pris: 3400/3600 kr.

Styrkeopdelt turnering hver aften. Vi gennemgår spillene næste formiddag.

Temaundervisning med lagte kort og opgaver hver eftermiddag (2 niveauer).

Højstrupgaard er et moderne kursuscenter med 300 m til Øresundskysten. Gastronomien

er helt i top, og alle værelser har eget bad, telefon og TV. Egen golfbane.

4342 6677 (Vestegnens BC) / 3929 0126 (Blaksets BC)

FEBRUAR 2001 19


en bedre plan, og jeg besluttede mig for at

give Micro Bridge en chance mere. Micro

Bridge fandt ikke min elegante spilleplan,

men den vandt 3ut på en håbløs plan, så

nu er jeg holdt op med at give den vanskelige

opgaver.

Jeg mener dog stadig, at PC’en kan være

underholdende for øvede spillere og meget

nyttig for nybegyndere, der skal samle

erfaring.

Forbo

Den 8.internationale Forbo-turnering fandt

sted i Scheveningen i Holland i februar,

og der var som sædvanlig stor dansk deltagelse

med syv ud af i alt 64 hold. Kun

Schaltz-holdet nåede A-finalen, hvor det

sluttede som nr.10 ud af 16. Da turneringen

formentlig er Europas stærkeste åbne

holdturnering, er det naturligvis ingen

skam at misse finalen, for der bliver spillet

godt bridge over hele linien med meget

få „bløde“ hold.

Ud over den åbne turnering blev der også

afviklet en invitationsturnering med tophold

fra USA, Kina, Italien og Holland. I

kampen mellem USA og Italien faldt jeg

over dette spændende spil:

20

DANSK BRIDGE

Nord / Ingen

# D 10 8 7 5 2

#3

¤ B 10 8 5 3

> E K 10 6

< E K 3

# K B 9 4

¤ 7 2 ¤ 9 6

>D 4 µ > B 7 5 3

< 10 6 5

#E 6

¤ E K D 4

> 9 8 2

< B 9 7 2

< D 8 4

VEST NORD ØST SYD

Soloway Ferraro


Wold

pas

de Falco

2<

pas 2ut pas 3<

pas 3> pas 3#

pas 4< pas 4¤

pas 4# D RD

pas

pas

6< pas pas

2< var gamekrav, 2ut viste fem hjerter, 3<

og 3# søgte flere oplysninger, og 4< burde

vise 4-farve. Nu endte man i den mærkelige

6


Man kan prøve med en elimination af spar,

toptrækning af ruder efterfulgt af indspil.

Man kan også overveje toptrækning af

begge minorfarver efterfulgt af indspil i

den ene. Ingen af disse planer fungerer.

6< skulle derimod vise sig at være en

genial kontrakt. Der kom spar ud til #K

og #E, fulgt af spar til trumf og 4

< K D 10 7 4

# E D B 10 6 2 # K

¤ D 6 ¤ E B 10 9

>8 µ > E K B 10 9 5

< E 9 6 3 < B 5

# 9 8 3

¤ K 7 5

> D 7 6 3 2

EK

for at se, hvad der sker. Bekender alle småt,

må man herefter tage stilling til, om man

skal spille på ruderne 3_3 eller en trumfknibning

af >D gennem Syd.

Aktuelt fører denne plan frem, da Nord

viser renonce på anden ruder, og der er nu

en markeret trumfknibning af >D, men er

det nu også bedste plan?

En anden plan kunne være straks at spille

på ruderfarven. Jeg valgte aktuelt at spille

ruder til esset fulgt af en lille ruder til trumf

og overtrumf. Min plan var naturligvis

baseret på, at ruderfarven ikke måtte sidde

værre end 4_2. I så fald kunne jeg fortsætte

med spar til #K og endnu en ruder

til en høj trumf. Herefter kunne fjendens

trumfer trækkes, og jeg ville have mine tolv

stik _ 6 spar-, 1 hjerter-, 4 ruder- og 1 klørstik.

Planen forudsætter både spar- og ruderfarven

3_3 eller 4_2. Selv ruderne 5_1

med fem hos Nord kunne klares, hvis blot

¤K var i plads. Som du ser af fordelingen,

led denne spilleplan skibbrud, og som så

mange bridgespillere før mig, så følte jeg

mig rigtig uheldig.

Jeg checkede senere multihold-resultaterne

på spillet. 10 par stod i udgang, mens

to par gik ned i slem. Af de 10 par i game

vandt to par 12 stik i spar, mens fire par

vandt 10 eller 11 stik i spar. Fire par spillede

i sans.

* * * * Hotel Maribo Søpark * * * *

4 dages bridgeferie med fuld pension under dejlige forhold på 4-stjernet hotel.

Påske 12–15/4, St.Bededag 10–13/5, Kr.Himmelfartsdag 24–27/5, Pinse 1–4/6.

Værelser med søudsigt fra egen altan. Gode muligheder for naturoplevelser og historiske

besøg på det dejlige Lolland. 1.kl. køkken. Vin til middagen. Dejlige spilleforhold.

4 dage: Kr. 2195 i dobb.værelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 220.

Turneringsleder: Erik Mortensen. – Tilmelding og program: Tlf. 5534 4361 – 5537 6091.

BRIDGEREJSER v/ Preben Jensen

FEBRUAR 2001 21


E E

EDB-kursus med og uden B

B

E

22

D

D

B

E

DANSK BRIDGE

D

B B

D

I januar var der weekendkursus i DBF’s

Klubsystem på Asminderød Kro, og naturligvis

blev der også spillet kort. Jeg så en

runde, hvor B 10 µ > D 6 4 3

< K 8 2

# B 9 5 4

¤ K B 3

> 9 8 7 5 2

B.

af Ib Lundby

Når Nord gi’r fuld pedal, er det svært at

undgå den dødssyge 3ut. Hvad med H.K.?

Det hele afhænger af klørbehandlingen.

Ruderudspillet stikkes på bordet, og man

kan nu spille på


E blev fulgt af >D til trumf. Lad nu som

om, du ikke kender rudersitsen. Ikke fordi

det var et EDB-kursus, men automatisk har

computeren i baghovedet registreret, at Vest

er startet fra en farve med EDB i spidsen,

ikke? Måske en overflødig oplysning, men

den ligger i memory som en brik, du kan

få brug for, når puslespillet skal samles.

I tredje stik fulgte klør til


Dame- og juniorweekenden

24

af Jens Ulrik Fougt og Charles (Jens Otto Pedersen) – Fotos: Charles

Damernes tredje og juniorernes anden

weekend blev afviklet den 20._21.januar,

lige før bladet blev sendt til bogtrykkeren.

Takket være hjælp fra Jens Ulrik Fougt

og Charles har vi resultater og et par spil

med denne gang. Først besøger vi Blaksets

Bridgecenter, hvorfra turneringsleder Jens

Ulrik Fougt fortæller. IL

Juniorhold – stillingen

1. Andreas Marquardsen .................... 143

2. Kresten Roland .............................. 123

3. Team Tjæreborg (Th.Schønfeldt) ... 113

4. Anne Mette Schaltz ........................ 104

5. Lars K.Nielsen ................................. 90

6. Jacob Christiansen ........................... 51

7. Claus Hastrup .................................. 41

8. Blaksets Bridgecenter (Joachim L.) ... 4

Et modspilsstik forsvandt

Andreas Marquardsen lod sig ikke gå på

af en skæv trumfsits i dette spil:

Vest / Alle

# K 3 2

¤ 6 4 3

>B 3

< E K D B 4

# B 6 5 # E 10 9 4

¤ D B 9 5 2 ¤ _

>7 2 µ > E K 10 6 5 4

< 8 6 3

# D 8 7

< 7 5 2

¤ E K 10 8 7

> D 9 8


pas

pas

Udspil: >2.

2¤ pas pas

DANSK BRIDGE

Behersket meldt af Syd, som fornuftigt

nedvurderede damerne i sidefarverne.

Modspillet synes at have i hvert fald seks

stik _ #E, >EK og tre „sikre“ trumfstik.

Lad os se, hvordan Marquardsen alligevel

fik sine otte stik.

Modspillet startede med tre gange ruder,

hvor Vest trumfede tredje gang med ¤9,

mens en spar blev lagt fra bordet. Nu fulgte

en lille spar til #E (lille fra bordet) og skift

til klør. ¤E afslørede den uheldige trumfsits,

men Syd spillede bordet ind i klør,

tog #K og trumfede en klør hjem til denne

stilling:

#_

¤6 4

>_

_ µ >6


Så tager vi en tur til Odense, hvor en stor

del af damekampene blev afviklet. Allerede

søndag aften ankom spil og digitale fotos

med e-post fra Jens Otto Pedersen (Charles).

Den mand er altid hurtig på aftrækkeren,

når der er damer på spil! IL

Damehold – stillingen

1.division:

1. Bridgebutikken (Maria Rahelt) ..... 119

2. Lotte Skaanning-Norris ................ 118

3. Britta Krøjgaard ............................ 114

4. Pernille Jakobsen .......................... 113

5. Birgitte Rønn .................................. 89

6. Ingrid Hedevang ............................. 80

7. Else Thorbard ................................. 69

8. Kate Reiter ..................................... 68

9. Team Albani (Helle Rasmussen) .... 64

10. Gerda Holm .................................... 63

2.division:

1. Camilla Krefeld ............................ 114

2. Lene Erlandsson ........................... 108

3. Anne Haber .................................... 98

4. Leise Holst ..................................... 96

5. Thordis Skjernaa ............................ 95

6. Edel Reinau Larsen ........................ 93

7. Bente Aagaard ................................ 79

8. Karen Lyngbach Jensen .................. 76

9. Hanne Knudsen .............................. 70

10. Doris Blom ..................................... 69

Kvalifikationsturneringen:

1. Bente Rosenlund .......................... 108

2. Kirsten Vesth-Hansen ................... 104

3. Anne-Marie Frøhlich .................... 103

4. Tine Agerskov ................................ 96

5. Rikke Lindhardt Kierulff ................ 94

6. Kirsten Klæbel ................................ 87

7. Gerd Dollerup ................................. 85

8. Inge Raaen Rasmussen ................... 83

9. Helga Christensen .......................... 81

10. Grete Holmgård .............................. 60

Syd åbner alene udenfor zonen med 3ut,

der viser en gående minorfarve, og alle

passer. Hvad spiller du ud vestfra?

# B 7 6 5 4

¤ K 7 3 2

>8 µ

< K B 5

Slutspilsskvis

Marlene Kirstan tryllede denne 3ut hjem i

topkampen mod Lene Erlandsson:

Nord / Alle

#E 10 9

¤ D 7 2

> K 9 2

< B 8 3 2

# 8 4 2 # K D 7

¤ K 10 6 3 ¤ 8 5 4

> 7 6 5 4 µ > E B 3

< D 9

# B 6 5 3

¤ E B 9

>D 10 8

< E K 5

< 10 7 6 4

VEST NORD ØST SYD

Susanne Marie Birgitte Marlene

Houlberg Hansen Holm Kirstan

pas pas 1#

pas 2< pas 2ut

pas

pas

Udspil: ¤3.

3# pas 3ut

Udspillet løb til ¤9.


til #9 taget af Øst med #D. Hjerter retur

blev dykket til ¤K, og Vest rensede denne

farve. Inde på ¤E kneb Marlene atter i

spar. Øst fik for #K og slog sig fri med

#7 taget med #E. En ruder fra bordet gik

til >D.

Stillingen var følgende:

#_

¤_

>K 9

7 6 5 µ >E B

E og pænt måtte spille op

i bordets klørgaffel.

9 flotte stik!

26

Marlene Kirstan skvisede sig hjem i varmen

DANSK BRIDGE

Udspilsproblemet

Hvad spillede du ud mod 3ut?

Syd / Ø-V

# E 8 3

¤ E D B 9 8

> D 6 4

8 µ >5

< K B 5 < E D 10 4 2

#10 2

¤_

> E K B 10 9 7 3 2

< 8 6 3

VEST NORD ØST SYD

Lene Pernille Lone Susanne

Persson Jakobsen Mortensen Fogtdal

3ut 1

pas pas pas

1. Gående minor.

Udspil: , hvorpå Nord meldte 3ut.

Det var Øst, som skulle spille ud, og her

var det tilsyneladende sværere at finde

klørudspillet, for Øst startede i hvert fald

med #D, hvorpå Helle Rasmussen lynhurtigt

lagde ned for 10 stik!

Ved flere borde åbnede Syd med 5>, som

man kan vinde med bind for øjnene ... nej!

Jeg overværede ved et andet bord, hvordan

Syd i et anfald af bridgeblindhed fandt

en snedig måde at gå ned på. Heldigvis _

for Syd _ angreb bridgebacillen også Øst-

Vest.

Efter spar til #E fulgte to runder trumf,

og nu skulle Syd have lagt ned for 11 stik.

I stedet tog hun ¤E med sparafkast og fortsatte

med ¤D, hvor hun lagde klør hjemmefra!?

Vest kom ind på ¤K og skiftede

til klør, hvor Øst tog


Thorbard med holdets maskot (Steen Reimers)

God slem

Til slut en god slem af Else Thorbard_Miki

Rosenlund, hvor det andet bord stod i 3ut:

Vest / Alle

#E

¤ E K D B 5

>E K

< 10 9 7 5 3

# K 7 4 # B 9 6 2

¤ 10 9 4 3 2 ¤ 7 6

> D 8 5 µ > B 9 7 3 2


pas 3¤ pas 4<

pas 6<

Sølvpointturneringer

søndag d. 18.februar kl.10–ca. 18

søndag d. 18.marts kl.10–ca. 18

søndag d. 15.april kl.10–ca. 18

Guld- og sølvturneringer:

Indskud: 125 kr.

3 stk smørrebrød 40 kr.

#¤><

Politiken Grand Prix

søndag d. 11.marts kl.13.30–17.30

Indskud: 50 kr.

#¤><

Hillerød Bridgecenter

Fredskovhellet 2K, Hillerød

Tlf. 4825 2529

Søndagskursus i Blaksets Bridgecenter

Kursus den 11.februar i SPILLETEKNIK

Er du træt af at få et stik mindre end de andre? Er du i tvivl om, hvornår man skal

trække trumf? Så kom til søndagskursus d. 11.februar kl.10–17 i Blaksets Bridgecenter,

hvor Frederik Bjerregaard, Knut Blakset og Mathias Bruun vil hjælpe dig et skridt på

vej. Pris kr.300 incl. lækker frokost og undervisningsmaterialer.

Tilmelding: 3929 0126 eller mail: blakset@post.tele.dk

Blaksets Bridgecenter, Gl Vartov Vej 44 B, 2900 Hellerup, www.blakset.dk

FEBRUAR 2001 27


Universitets-EM

Hvert andet år spilles om Universitets-VM

og modsatte år om Universitets-EM. I år

gælder det EM, som spilles i Rotterdam i

ugen 12._19.august (hvilket betyder, at

juniorlandsholdet ikke kan deltage, da VM

i Rio spilles 6._15.august).

28

Valby BridgeCenter

Valby Langgade 77, 1.

1

3

4

2

1

2

3

4

2

1

DANSK BRIDGE

3

4

4

2

3 Fastelavn i Valby

Fastelavns-Sølv

Lørdag 24.februar kl.10–18

Præmier til halvdelen af feltet

Indskud kr.150,- – Buffet kr.75,-

Slå katten af tønden

Søndag 25.februar kl.13–17

Få ram på Kennet og Peter

Indskud kr.40,-

1

Tilmelding:

3645 0300

Holdene består af spillere, som følger et

fuldtidsstudium ved en højere læreanstalt,

og som den 1.januar 2001 var fyldt 17 år,

men ikke 28 år.

Interesserede kan kontakte DBF’s sekretariat

(Steffen Holm Pedersen). Udtagelseskomiteen

vil snarest derefter udtage de

to par, som holdet kommer til at bestå af.

Der er mulighed for støtte fra UK i form

af et mindre beløb til delvis dækning af

omkostningerne ved deltagelsen.

Sidste frist for tilmelding er 30.marts.

EM-damepar og

„Transnational Ladies Teams Cup“

16._30.juni spilles det officielle EM for

landshold (åben række og damerække) på

Hotel Cleopatra, „Mare Nostrum Ressort“

i byen Arona på Tenerife. De danske hold

udtages naturligvis af UK.

16._19.juni spilles EM-damepar sammesteds.

Det koster 300 schweizer-franc

pr.par at deltage.

I „Transnational Ladies Teams Cup“, der

spilles 20._23.juni, må holdets 4_6 spillere

gerne være fra forskellige lande. Indskud:

240 schweizer-franc pr. hold.

Yderligere oplysninger findes på Internet:

www.ecatsbridge.com (se under „Competitions“).

Her er der også mulighed for at

finde holdmakkere fra andre lande.

Der arrangeres ikke fælles rejse og ophold

_ og der kan ikke påregnes støtte fra

DBF til deltagerne.

Par eller hold, som ønsker at deltage i

EM-damepar og/eller Transnational Ladies

Teams Cup, bedes henvende sig til DBF’s

sekretariat (Steffen Holm Pedersen).

Sidste frist for tilmelding er den 1.maj.

Spilføring og modspil

Danske Windowsprogrammer.

6 programmer. Flotte anmeldelser.

300 kr. pr.program incl. forsendelse.

Download demo: www.dabrisoft.dk

Ebbe B. Christensen - 9856 9260


LIGE UD AD BRIDGELANDEVEJEN

Mest for

nye spillere

Hvis blikke kunne dræbe

af Villy Dam

Dæk over artiklen og afdæk én ramme ad

gangen. Læg eventuelt kort op.

Spilleren til højre for dig, Nord, åbner med

1¤, og du kigger på følgende papirer som

Øst:

# E 10 9 8 5

¤5

µ > E K 8 7

< D 6 5

Hvad melder du, når du er i farezonen?

Du afgiver indmeldingen 1#, som lover

en god 5-farve og typisk vil befinde sig i

intervallet 10_16 hp. I farezonen skal du

selv kunne tage det meldte antal stik minus

2. Her kan du regne med tre stik i spar,

>EK og det løse (dvs. den fjerde ruder og


#Bx. Stikker du med #E, hjælper du spilfører

til at få stik på både damen og kongen.

Gem dit es til bordets dame!

Syd tager stikket på #K og indkasserer

de tre tophjerter. Han bekender to gange

og kaster så en spar fra hånden, alt imens

du lægger >87. Så følger E K 8 7

< 10 7 3 < D 6 5

# K 6 2

¤9 4

>D 10 9

< E K 9 8 4

Syd stikker


Tæl taberne

af Villy Dam

Dæk over artiklen og afdæk én ramme ad

gangen. Læg eventuelt kort op.

#2

¤ K B 9 8 7

>E 10 8 µ

< K D 10 8

Du tager denne hånd op som Vest og åbner

med 1¤. Modparten blander sig ikke i

auktionen, men din makker støtter dig til

3¤.

Hvad viser makker? Og hvad bliver din

næste melding?

Øst lover 10_12 (incl. støttepoint) og fire

trumfer. Du har 13 hp, men kan efter makkers

accept af hjerterne også tælle støttepoint

for singletonen i spar. I kombination

med fem trumfer tæller den 3 ekstra point.

Med 16 overfor 10_12 bør du ikke være i

tvivl om at melde udgang.

Alle passer til din 4¤-melding, og efter

udspil af >K ser du:

Vest/ N-S

# 2 # E K D

¤ K B 9 8 7 ¤ 10 6 5 4

>E 10 8 µ > 9 5 4 2

< K D 10 8 < B 3

VEST NORD ØST SYD

1¤ pas 3¤ pas

4¤ pas pas pas

Du stikker udspillet med >E for at komme

i gang med at spille trumf ... eller gør du?

Måske var det en god ide at starte med at

lægge en spilleplan!

I sansspil er det oftest bedst at tælle stik,

mens du i trumfkontrakter som regel med

fordel tæller tabere. Huskereglen hedder:

Sans_Stik og Trumf_Tabere.

Hvor mange tabere tæller du?

Når >E er væk, er >108 tabere. Desuden

skal du afgive stik til 108.

Hvilke tabere er der tilbage? Hvordan

fortsætter du?

Du taber kun stik til ¤E og E 10 8 µ > 9 5 4 2

< K D 10 8 < B 3

# B 9 8 6 3

¤3 2

> B 7 3

< E 7 4

Læg mærke til Nords udspil, >K fra nabohonnører

(mod sans kræves derimod en sekvens).

Noter dig også, at Syd kalder med

>3, fordi han kan stikke med bonden, når

makkers honnører er spillet.

Hvordan var det gået dig, hvis du havde

spillet trumf i stik 2 (eller fra bordet i stik 3,

inde på #E)?

N-S havde fået to stik i trumf, to i ruder og


32

Quizzen

af Villy Dam

1. Hvornår blev kontraktbridgen opfundet

og af hvem?

2. Hvor mange honnørpoint kan man have

på en hånd?

3. Kontrakten afhænger af, at mindst en af

to knibninger lykkes. Hvad er vinderodds?

4. Har Danmark vundet olympiske guldmedaljer

i bridge?

5. Hvor længe varer en halvleg på 20 spil i

en 1.divisionskamp i bridge?

6. Hvor tit afholdes EM i bridge for hold?

7. Hvad er den størst tænkelige score i

bridge?

8. Hvor mange bridgeklubber er der i Danmarks

Bridgeforbund?

9. Hvor mange medlemmer er der i disse

klubber?

10. Hvad er simultanbridge?

11. Kan Syd vinde 7> med udspil af K D B 10 9 8

< D 10 8 6 4 3

# D 10 8 6 4 # K B 9 7 5 3

¤ K B 9 8 7 2 ¤ E

>2 µ >_

< E < K B 9 7 5 2

#E

¤ D 10 6 5 4 3

> E 7 6 5 4 3


„Rio 2001“:

Juniorerne er på vej til Rio

Redaktion: Svend Novrup

Hermed første udgave af „Rio 2001“, der

bringes som midtersider i alle numre af

DANSK BRIDGE op til junior-VM i Rio de

Janeiro i Brasilien den 6._15.august 2001.

Svend Novrup er redaktør af disse sider

_ vi spiser ham af med halvt honorar og

lægger resten af pengene i „Rio 2001“!

Indholdet vil være alt mellem himmel og

bord, der har med VM-turen at gøre. Hvis

du har et eller andet, der hører hjemme på

disse sider, så send det til os.

IL

Rio 2001 – Resultater

Som du kunne læse i januar, er der lodtrækning

om et antal landspræmier blandt

de par, der i støtteturneringer er blevet nr.1,

2 eller 3 i deres række.

Rio 2001-arrangører skal indsende disse

resultater til DANSK BRIDGE. Her har du de

første deltagere til den afsluttende lodtrækning:

Kerteminde/blå:

1. Anita Jensen_Jens Otto „Charles“ Pedersen ............. 137

2. Bodil M.Andersen_Chr Martensen, Kerteminde ...... 124

3. Rita Raun_Hedvig Andersen, Gråsten ...................... 114

Kerteminde/rød:

1. Birthe og Kurt Schmidt, Odense ................................ 95

2. Inger Duus_Hans Pedersen, Munkebo ........................ 90

3. Mona og Aksel Kragh, Munkebo ............................... 90

Kerteminde/grøn:

1. Lone og Benny Pedersen, Munkebo ........................... 96

2. Inge Madsen_Rosa Pedersen, Kerteminde .................. 95

3. Michael og Knud Erik Eriksen, Odense ..................... 90

Rio-raketten

Indkomne bidrag:

Warburg-turneringen, bidrag ........... 750,-

Kerteminde BK, åben turnering ... 2000,-

Schaltz’ nytårs-sweepstake ........... 1430,-

Overført honorar / DANSK BRIDGE:

Tom Nørgaard........................... 2000,-

Saldo 15/1 2001 ......................... 6.180,-

Som du kan se, var der ved redaktionens

slutning indgået 6.180 kr til „Rio 2001“.

Vi har købt brændstof for pengene, og Rioraketten

er fyret af. Den hænger nu over

Holland og afventer nye forsyninger.

Juniorerne er godt på vej til Rio!

Sølvturnering til fordel for Rio 2001

DBF-klubber kan arrangere en turnering om sølvpoint til fordel for Rio 2001 – enten

som en selvstændig turnering eller som overbygning på en af klubbens sædvanlige

turneringer på en ordinær spilleaften. Deltagerprisen er 20 kr pr.spiller. Læs nærmere

herom i januarnummeret af Dansk Bridge eller i klubudsendelsen ultimo januar.

FEBRUAR 2001 33


Brasilien, Rio de Janeiro, Copacabana,

appelsiner, paranødder, Amazonas ...

Brasilien lyder for mange som det rene

eventyr i det tropiske Sydamerika, og Danmark

har uventet fået chancen for at deltage

i VM for juniorhold i august.

I første omgang var resultatet i Tyrkiet

en stor skuffelse trods en overraskende god

indsats af et fornyet dansk hold: 1.Norge

481, 2.Holland 470, 3.Israel 469, 4.Frankrig

444, 5.Danmark 429, 6.Tyrkiet 418,

7.Sverige og Rusland 414.

Fire nationer kvalificerede sig til VM,

og længe så det fint ud, selvom det danske

hold, Gregers Bjarnarsson_Michael Askgaard,

Martin Schaltz_Andreas Marquardsen

og Troels Thomsen_Boje Henriksen,

er resultatet af et generationsskifte efter de

årgange, der ved fire VM på stribe sikrede

placeringer som nr 4, 3, 1 og 3! En downperiode

kostede dyrt, og Danmark var tilsyneladende

ude af det fine selskab.

34

Ruder 7 giver øl

Nej, juniorer har heller ikke øl på bordet

under spillet, men skikken med, at sidste

stik på >7 giver øl fra makker, har _ som

det ses på ryggen af Mik Kristensens modstander

_ bredt sig til resten af verden.

Junioreventyr i Brasilien

DANSK BRIDGE

Men, men ... det er dyrt at tage til VM.

Oceanien måtte melde afbud, og derfor fik

Europas nr.5 buddet. Det er også dyrt at

sende danskere til Brasilien, men danske

bridgespillere har to gange tidligere vist,

at de ville være med til at satse på ungdommen,

og DBF har accepteret, selv om der

ikke findes penge i budgettet.

Nu kæmper de bedste danske juniorer

om at komme til Brasilien, hvor de skal alt

andet end at holde ferie; UK med formand

Ole Raulund i front er i gang med at finde

kaptajn og coach, planlægge udtagelse og

træning, mens andre lægger hovederne i

blød for at finde de nødvendige midler.

Team Danmark

Team Danmark støtter arbejdet for den

sportslige elite i Danmark, vel at mærke i

forbund under DIF. I betragtning af at

bridge er anerkendt af IOC og forventes at

være på det olympiske program senest fra

2006 i Torino, fandt DBF alligevel tiden

inde til at markere sig med en ansøgning

om støtte. Team Danmark kan muligvis

ikke støtte ifølge sine statutter, så resultatet

kan blive et afslag, men man har kvitteret

for ansøgningen i en meget positiv tone

og med løfte om et snarligt møde _ så et

eller andet må der jo være at tale om.

Rio 2001

I DANSK BRIDGE januar kunne du læse om

en række af de initiativer, der er sat i værk

for at skaffe pengene: Udsalg af bøgerne

Bridge a la Carte“ (75 kr for to bøger tilsendt

portofrit), salg af Ib Lundbys „Bridge

på hjemmebane“ (arrangement af privatbridge

for op til 4_5 borde), to komplette

sæt af DANSK BRIDGE fra starten i 1941 til

dato (jeg købte mit komplette sæt i slutningen

af tresserne for 3600 kr _ siden er

priserne vel steget til det femdobbelte).

Kun fantasien sætter grænser for, hvordan

man kan skaffe penge, der støtter vores

fremtid i en idrætsgren, der kan blive

endnu en kilde til officielle OL-medaljer,

men hvor vi som danskere kan være godt

tilfredse med, hvad vi allerede har opnået.


Indsamlingsbarometer

På disse sider vil du frem til VM hver gang

kunne finde et barometer, der viser, hvor

langt vi er kommet mod et ambitiøst mål

på 100.000 kr, der omtrent svarer til, hvad

det koster at sende juniorerne af sted. Se

Rio-raketten på forsiden af disse sider.

Du kunne i januar læse, at 20 deltagere i

Warburg-turneringen lagde 750 kr i støtte.

Den 28.december var der støtte-åbent-hus

med sølvpoint i Kerteminde, hvor hele indskuddet,

35 kr. pr.spiller, gik til Rio 2001.

Det blev til godt 1800 kr, som klubben rundede

op til 2000. Hvis alle landets klubber

følger trop, passerer vi målet og kan støtte

yderligere juniorarbejde!

Nogle dage efter gik 10% af puljen plus

et par personlige bidrag ved en privat

nytårsbridge hos familien Schaltz til Rio

2001, og det blev til 1430 kr (en lilleslem

i zonen!). Dermed var der på årets sidste

få dage indkommet over 4000 kr.

En flyvende start _ og hvorfor sætte farten

ned?

Fra Rio-kur til Rio-tur

Fem tunge drenge i forbundets sekretariat

i Asminderød har indgået et væddemål. De

skal hver tabe 8% af deres vægt inden den

1.maj 2001.

Hvis de ikke når det, skal de hver slippe

100 kr. pr.manglende kilo. Og pengene går

til Rio 2001!

De har været på vægten, der nåede frem

til, at de tilsammen skal af med 44 kilo for

at klare frisag. Jeg har lovet ikke at skrive,

hvor meget hver enkelt vejer, men det kan

da godt afsløres, at den afgående generalsekretær

tegner sig for 9½ af de 44 kilo _

og resten følger lige efter!

Det er en tabsgivende aftale _ enten taber

de kilo eller kroner.

Hvis du vil støtte det gode formål, så

tag kager eller flødeboller med, næste gang

du skal til Asminderød!

Kaffe-bønner på Bali

Det er altid begrænset, hvad man kan låne

af edb-udstyr på spillestedet, så til junior-

VM på Bali medbragte Ib Lundby sin egen

bærbare PC.

En dag sad han i presserummet og skrev

på en artikel, da kollegaen Patrick Jourdain

var så uheldig at skubbe til Ibs kaffekop,

den væltede ind over computeren.

Ib arbejder ikke ret godt uden kaffe, men

hans PC har det modsat _ den hader kaffe.

To indonesiske teknikere skilte PC’en ad

_ desværre forgæves, så Patrick henvendte

sig brødebetynget til redaktøren:

„I am so sorry, Ib. May I buy you a new

cup of coffee?“

Auktion: Dansk Bridge

To (næsten) komplette sæt af DANSK BRIDGE

fra nr.1 til dato, i alt næsten 60 årgange, er

sat på auktion til fordel for Rio 2001. De

to unikke samlinger tilfalder de to læsere,

der inden den 15.april 2001 har afgivet de

to højeste bud.

Send dit bud til Dansk Bridge, Asminderødgade

53, 3480 Fredensborg, eller via

e-post til dansk@bridge.dk.

Bladene er venligst stillet til rådighed af

Sinne Nielsen og Axel Madsen-Mygdal.

FEBRUAR 2001 35


36

Det første juniorguld

1970 var et vendepunkt i dansk bridge.

Gunnar Zabel havde som ny formand fået

sat gang i en stribe af sine mærkesager, så

den nye mesterpointordning gik sin sejrsgang,

det netop oprettede forlag i Hillerød

tordnede fremad i omsætning, og over hele

landet blev der oprettet aftenskolehold med

DBF’s nye undervisningsmateriale som

basis.

Himmelflugten fra ca. 4000 til mere end

28.000 medlemmer var sat i gang.

Danmark havde ikke vundet EM, siden

de danske damer i 1958 vandt guld i Wien,

det fjerde EM på ti år, men sensationelt

vendte det danske juniorhold, Peter Schaltz

_Knud-Aage Boesgaard, Per Eskesen_

Kirsten Steen Møller og Gert Kristensen_

Flemming Dahl med Ib Lundby som kaptajn,

hjem fra den irske hovedstad Dublin

med guldmedaljer. De havde scoret 140 p

i 9 kampe efter 20/}5 skalaen og bl.a. vundet

over de værste konkurrenter: 13_7 over

Italien og 18_2 over Sverige.

En solid holdindsats med masser af

kampvilje og moral stod bag triumfen. Den

alt for tidligt afdøde Per Eskesen fortalte

om den afgørende kamp mod Italien i en

af de sidste runder:

„Jeg startede med to lodrette katastrofer

af den slags, man slet ikke kan overleve.

Så forlod jeg bordet, fandt en vaskekumme

Disse seks satte skub i dansk juniorbridge, da de

vandt guld ved junior-EM i Dublin i ‘70: Per

Eskesen, Peter Schaltz, Kirsten Steen Møller,

Knud-Aage Boesgaard,

Gert Kristensen og Flemming Dahl.

DANSK BRIDGE

og lagde hele hovedet under vand. Så gnubbede

jeg det grundigt, gik tilbage og startede

forfra _ og så gik det derudad!“

I det allersidste spil landede han en 3ut,

der sikrede 13_7 til Danmark, og med et

forspring på 15 kp før de to sidste runder

var titlerne så godt som hjemme.

Fætrene Schaltz_Boesgaard satte siden

et utroligt antal medaljer på deres lysende

rekordliste som makkerpar: NM-guld for

juniorer og siden som seniorer EM-sølv,

NM-guld og OL-bronze for at nævne nogle

af bedrifterne. I Dublin blev grunden til

guldet lagt med sejr på 15-5 over Frankrig

i åbningsrunden, hvor Boesgaard demonstrerede,

at bridge ikke kun er odds og procenter,

men nok så meget table-feeling:

Vest / Ø-V

#3

¤ 8 7 3

> K B 10 9 7 3 2

D 8 4 µ >6

< 9 7 6 2 < E B 10 5 3

# E D B 7 2

¤ K D 5 2

>E 5

E og fortsat med >5, kom >8 så hurtigt

fra Vest, at Syd anede uråd og kneb i stedet

for at toppe. 11 imp ind.

Vest var søn af den tidligere verdensmester

Bertrand Romanet, der var fransk holdkaptajn

og nysgerrigt spurgte Lundby, om

det var normal dansk praksis at knibe med

ni kort i en farve.

„Nej, kun når spilleren, som kan knibes,

bekender hurtigere, end nogen dansk spiller

nogensinde vil være i stand til det!“

I 1970 var der ikke VM for juniorhold,

da kun den europæiske zone havde mesterskaber

for denne aldersgruppe, så EM var

sidste station for det danske succeshold.


LIGE UD AD BRIDGELANDEVEJEN

Mest for

ikke-eksperter

Grænsevurderinger

af Mads Krøjgaard

I de forskellige lærebøger gøres eksemplerne

ofte helt tydelige/oplagte. Det er et

udmærket pædagogisk fif, men ude ved de

”rigtige” bridgeborde opdager man hurtigt,

at der ofte kommer hænder, som ikke er

skræddersyede til en given melding. Specielt

ikke ud fra en ren pointmæssig betragtning.

I disse grænsetilfælde tæller jeg plusser

og minusser ved hånden for bedre at kunne

vælge mellem de forskellige alternativer

(normalt er der heldigvis kun to mulige

meldinger.)

Momenter, som man kan tage med i sine

overvejelser: Mellemkort, honnørerne placeret

i langfarver er normalt en fordel, god

fordeling, en tophonnør er ofte bedre end

to lavhonnører, tilpasning til makker, zoneforhold

etc.

I opgaverne nedenfor belyses grænsevurderingerne

ud fra disse problemstillinger:

Skal der åbnes? Hvad skal der åbnes

med? Makker melder 1ut _ hvad gør du?

Opgaver

Du er i 1.hånd, ingen i zonen. Hvad melder

du?

1. # E 10 9 6 ¤ K 9 > E 10 9 8 2 < 3 2

2. # E 6 3 ¤ D 8 6 5 3 > K D < 5 4 2

3. # 5 4 ¤ 7 5 > E B 6 < K D B 9 8 5

4. # D 10 9 5 ¤ K B 10 8 5 > 7 < K D 7

5. # E B 10 5 ¤ _ > K 10 9 8 4 2 < D 10 9

Ingen i zonen, og du har forhånden som

Syd. Hvad åbner du med?

6. # E K D ¤ D B > K 4 3 2 < K 4 3 2

7. # K 10 7 ¤ E 10 > E 9 5 < K D B 10 6

8. # E 2 ¤ K D B 10 > 9 8 6 2 < K 6 2

9. # E 2 ¤ D B 10 9 > K 8 6 2 < K 6 2

Makker åbner med 1ut (15_17 hp), og der

anvendes Stayman. Hvad gør du som svarer?

10. # D 9 6 2 ¤ 9 7 5 > E 8 7 < E 7 3

11. # D 9 6 2 ¤ D B 3 > D 10 9 < D B 10

12. # B 9 6 2 ¤ 9 7 5 > E 8 7 < E 7 3

13. # D 9 6 2 ¤ D B 3 > D 9 7 < D 3 2

Bridgekursus i Hamlets By, Helsingør

på Den Internationale Højskole 17.–23.juni 2001

Undervisning, turnering, kultur. Kursus-/ferieophold for lettere øvede.

3400 kr. (dobb.vær., fuld forplejning, undervisning). Enk.vær. +200 kr.

Michael Zinglersen, tlf. 4921 3350

Homepage: hjem.get2net.dk/michael_zinglersen


FEBRUAR 2001 37


Løsningsforslag

1. 1>. Et grænsetilfælde _ kun 11 hp, men

der er pæne mellemkort i de rigtige farver,

og der er oftest en nem genmelding på hånden.

Kun 2< er lidt ubehagelig, da den

halvdårlige femfarve i ruder så må genmeldes.

Fordelen ved at åbne på „små“ hænder

er, at man hurtigt kommer ind i sit eget

velkendte offensive system, og man står

stærkere i de mange konkurrencespil.

2. Pas. Helt oplagt med 11 dårlige point.

Bemærk den dårlige femfarve i hjerter og

KD blok i ruder. Havde der været et lille

kort i tilknytning til >KD, ville de have

haft større værdi (to stik af og til i modsætning

til her et stik).

3. 1. Kun 10 hp, men en nem sandsynlig

genmelding i næste runde (1#), god fordeling

og gode mellemkort.

6. 1ut. Der er 18 hp, men de er ekstremt

usle. De fleste point sidder i kortfarverne,

>DB har måske ingen værdi, og der er ingen

mellemkort. Jeg foretrækker 1ut

(15_17 hp), selvom der er point til 1< efterfulgt

af enkeltspring i sans.

7. 1 fra makker driller lidt. Vælger

du at støtte til 3>, lover du nemlig 5-farve

i hjerter. Genmeld 2ut.

38

DANSK BRIDGE

9. 1>. Hjerterfarven er stadig bedre, men

nu ikke så markant, at princippet om firfarver

nedefra bør fraviges. Du åbner med

1> og støtter makker til 2¤, hvis han melder

1¤. Ellers meldes sans billigst muligt.

10. 2


Cuebids

af Christian Reinholdt

Som du sikkert allerede har erfaret, findes

der et utal af konventioner, der kan være

gode redskaber til at løse visse meldetekniske

problemer.

Generelt vil jeg anbefale, at I melder så

naturligt som muligt og sparer på konventionerne.

Jeg støder ofte på spillere, hvis

meldekort er overbroderet med alverdens

konventioner. Man skal være ualmindelig

sikker i grundsystemet, før man er i stand

til at få udbytte af alle disse finurligheder.

Husk, at hvis du får en bund, fordi du går

galt i konventionen, går der ofte lang tid,

før det tabte er vundet tilbage. Situationen

skal opstå igen og ikke kunne klares uden

konventionen, før du har indhentet dit tab.

Der er dog nogle meldetekniske redskaber,

der er uundværlige, når vi befinder os

i de højere luftlag, nemlig cuebids!

Du får her en række problemer, som du

skal tage stilling til. Du har denne hånd:

1. # E K B 6 4 ¤ E D 7 2 > E 6 < 6 5

Du åbner med 1#, og makker svarer 2¤.

Hvad viser makker, og hvilke tanker gør

du dig om mulighederne for slem?

Makker viser 10 + hp og mindst femfarve

i hjerter _ det er en konsekvens af at melde

firfarver nedefra. Med 3-4-3-3 ville han

have meldt 2< eller 2>.

Din hånd er steget lidt i værdi, da du har

2 støttepoint.

Er det nok at melde 4¤, eller skylder du

hånden lidt mere gas?

4¤ er klart for lidt _ I har over 30 hsp

tilsammen (makker har også støttepoint).

Derfor melder de fleste 4ut. Makker svarer

5>, der viser 1 af 5 esser (trumf konge

iberegnet), og du melder 6¤. Husk på, at

hvis I kun mangler et es, bør konsekvensen

af Blackwood være, at du melder slem.

Makkers hånd kan se således ud:

a. # 7 3 ¤ K 10 8 5 4 > K D 7 2 < D 8

b. # 7 ¤ K 10 8 5 4 > K 7 3 2 < K D 8

c. # D 7 ¤ K 10 8 5 4 > K D 7 < D B 3

Hvilke af disse tre hænder tror du, makker

dukker op med?

Forhåbentlig hånd b, men alle tre hænder

er mulige. Hvad er problemet? Den

manglende klørkontrol, som det kaldes i

bridgesprog.

Kontroller vises med kontrolmeldinger

_ cuebids. Hvis vi er på vej mod slem, er

det langt fra altid, at antallet af esser er det

eneste essentielle. Manglende kontrol i en

farve på begge hænder kan være lige så

fatalt, som hvis der mangler to esser. Nu

kan fjenden jo tage to stik i farven.

Du får en hånd mere. Du er igen åbner:

2. # E B 6 5 ¤ E > D 8 2 < E K D B 6

Du åbner med 1 K 9 7 < 4 2

Næppe kort, makker melder videre med.

Vælger du at melde 4ut, dukker makker

måske op med følgende:

# K D 8 7 2 ¤ K D 9 > 9 7 6 < 4 2

Nu er selv 5# i fare. Og jeg har været flink.

Makker kunne jo have denne rædsel:

# 10 8 7 3 2 ¤ K D 9 > B 9 7 < 4 2

5# er død, og selv 4# er i fare. ☞

FEBRUAR 2001 39


Løsningen på problemerne

Problemet i disse eksempler var manglende

kontrol, men styrke til at vise sleminteresse.

Som du kan se, er det ikke et problem,

der løses ved at spørge efter esser

eller ved at melde naturligt. Det er ofte de

to muligheder, du som almindelig klubspiller

har. Du mangler et ekstra gear i kassen

til, at du og makker kan køre bedre.

Vi ser på nogle definitioner af cuebids.

Hvad er et cuebid?

Et cuebid er en melding i en sidefarve,

hvor du har es, konge, single eller renonce.

Fjenden kan ikke løbe med to stik i farven.

Hvornår er en melding et cuebid?

a. Når I har meldt og støttet hinanden

og passerer 3 træk i trumffarven, er melding

af ny farve et cuebid. (Undtagelse:

1> - 3>, 3#. Efter springstøtte i minor viser

3 træk i ny farve hold på vej til 3ut.)

b. Et spring, der er unødvendigt for at

skabe rundekrav, er et cuebid, der fastlægger

sidstmeldte farve som trumf. (Med hånd

1 er 3> nok til at skabe krav med ruderfarve,

hvorfor 4> er et cuebid).

I hvilken rækkefølge viser du dine kontroller?

Cuebids afgives billigst muligt. Springes

en farve over, benægtes kontrol i farven.

En oplagt cuebidsituation opstår efter

svarers springstøtte til tre træk i major, altså

efter 1¤ - 3¤ eller 1# - 3#. Afhængigt af

det aftalte styrkekrav (normalt 10_12 hsp),

må åbner for at cuebidde naturligvis kunne

se, at den samlede styrke kan være i slemzonen.

Du har fx denne hånd som åbner:

# E 6 ¤ E D B 3 2 > 9 6 < E K D 3

Du åbner med 1¤, og makker springer til

3¤ (10_12). Muligheden for slem er åbenlys

(den samlede styrke), men det er desuden

en betingelse, at makker har kontrol

i ruder. Den rigtige melding er et cuebid i

4. Uden ruderkontrol

melder han 4¤.

40

DANSK BRIDGE

Eksempler på cuebids

Lad os prøve at melde hånd 1 overfor de

respektive svarhænder:

# E K B 6 4 # 7 3

¤ E D 7 2 ¤ K 10 8 5 4

>E 6 µ > K D 7 2

benægter klørkontrol, så Øst står af i

4¤.

# E K B 6 4 # 7

¤ E D 7 2 ¤ K 10 8 5 4

>E 6 µ > K 7 3 2

< 6 5 < K D 8

VEST NORD ØST SYD

1# pas 2¤ pas

4> pas 4# pas

4ut pas 5> pas

6¤ pas pas pas

4# er et cuebid, der samtidig lover kontrol

i klør, da Vest benægtede dette ved at

gå forbi 4E 6 µ > K D 7

< 6 5 < D B 3

VEST NORD ØST SYD

1# pas 2¤ pas

4> pas 4¤ pas

pas pas

Samme meldeforløb som i første eksempel,

da 4> igen benægter kontrol i klør.

Problemet med hånd 2 løses med et cuebid

i hjerter. Det viser interesse for slem,

hvis makker har kontrol i ruder.

Er du blevet interesseret, kan du jo starte

med at bruge cuebids, når I har meldt og

støttet hinanden. Så kan I senere arbejde

jer længere ind i junglen.

Du kan eventuelt læse lidt mere om cuebids

i Bridgevejen, bog 4.

God fornøjelse med melderiet!


Bøgerne, du ikke fik i julegave

Sidst i november måtte jeg for en sjælden

gangs skyld melde mig syg. Cirka en halv

time senere var der besked fra redaktøren,

at „der lige lå 5 norske bridgebøger, som

gerne skulle anmeldes“.

Læseren bedes på denne baggrund bære

over med det følgende, som delvist er skrevet

i febervildelse.

Som en særlig gestus har Bridgeforlaget i

Asminderød mod forudbetaling indvilget i

at levere bøgerne portofrit i februar, marts,

april og maj 2001, og forlaget giver 10 kr.

til „Rio-2001“ for hver solgt bog! Jeg følger

op og giver mit „beskedne“ honorar

for denne anmeldelse til det gode formål.

Det viste sig om muligt endnu sjovere

end normalt at læse norsk i min afkræftede

tilstand _ tænk, at nogen kan finde på

at stave på den måde; se fx den første titel

(som altså betyder „Relæ-præcision“). Når

det er sagt, tror jeg nu ikke, at nogen skal

afstå fra at købe en eller flere af disse ganske

udmærkede bøger, blot fordi sproget

er norsk _ de kan let forstås af alle danske

bridgespillere.

To af bøgerne er tidligere anmeldt, hvorfor

jeg henviser til de to anmeldelser.

Norske bridgebøger

Nye bridgeb¿ger

anmeldt af Steffen Holm Pedersen

Glenn Grøtheim:

Relepresisjon

G-forlaget

191 s., hft., 168 kr. i Bridgeforlaget

Denne fremragende bog er nu 10 år gammel

(anmeldt af Lars Lund Madsen oktober

1992), men stadigvæk højaktuel for

spillere med god hukommelse og sans for

videnskabelige meldemetoder.

Lund Madsen skrev bl.a.: ”Systemet virker

velgennemtænkt og er logisk opbygget.

Bogen er glimrende skrevet, spækket

med eksempler fra det virkelige liv og vil

være god inspirationskilde og underholdning

for alle systeminteresserede. Men vil

man spille Relæprecision, skal der sættes

m-a-n-g-e timer af til meldetræning og indlæring.”

Geo Tislevoll:

Bridge i Helgemos verden

Geogh-forlaget

175 s., hft., 168 kr. i Bridgeforlaget

Bogen om bridgens måske allerstørste talent

gennem tiderne. Absolut hver en krone

værd! (Anmeldt af Steffen Holm Pedersen

oktober 1999).


Nørre Aaby Bridgeklub – 50 års jubilæumsturnering

søndag den 11.marts 2001 kl.9.30 til ca. kl.18.30

i Vestfynshallen, Skolegade, Nørre Aaby

GULDPOINT

Topscorepræmier i alle runder. Mange flotte præmier. Pris 130,- kr. pr.spiller incl.

indskud og kaffe/the ad libitum. Frokost 60 kr. kan bestilles ved tilmelding.

Tilmelding senest den 4.marts på

tlf. 6442 2813 – Mogens Christensen eller tlf. 6442 1525 – Flemming Deuleran

FEBRUAR 2001 41


Tarjei Eck Hansen:

Norske Ess

ECK AS (Odds Interbok)

200 s., hft., 109 kr. i Bridgeforlaget.

Bogen præsenterer en lang række norske

topspillere fra 1930’erne og helt frem til i

dag. Nu er det begrænset, hvor mange danskere

der er interesserede i at læse biografiske

oplysninger om udenlandske (og derfor

stort set ukendte) spillere, men heldigvis

er hovedvægten lagt på det spil, som

bringes med hver enkelt spiller. Desuden

borger norsk topbridge for kvalitet _ nordmændene

har generelt klaret sig bedre end

danskerne på internationalt eliteplan. Og

selvom bogen skæmmes af et mindre antal

diagramfejl, er det nu alligevel ganske

sjovt at læse om alle de herlige, sære og

geniale spil, mestrene („de norske esser“)

har præsteret i årenes løb.

Geo Tislevoll:

Basisbridge _ og litt til …

(Bind 1 - spill og motspill)

Geogh Forlag

224 s., hft., 168 kr. i Bridgeforlaget

Den vågne læser har vel bemærket, at Geo

Tislevoll også er forfatter til Relepresisjon.

Denne gang har han præsteret noget så

usædvanligt som en bog, der henvender sig

til enhver bridgespiller, som har overstået

det første års bridgekursus, men som endnu

ikke (med rette) kan kalde sig ekspert. Det

er et stort spænd at gabe over, men jeg synes,

at det er lykkedes ham ganske godt.

Krakilere vil nok sige, at hvis man har

læst de bøger, der hører til et af de danske

undervisningssystemer (fx Bridgevejen)

og dertil Hugh Kelsey’s fremragende „Spil

og modspil fra A-Z“, så er man vel godt

dækket ind på de områder, Tislevoll her

beskriver. Det kan der være noget om, men

forfatteren formår alligevel at tilføje flere

nye dimensioner (en filosofisk indfaldsvinkel,

nogle gode huskeregler og en række

underholdende spil og anekdoter), ligesom

det er lykkedes ham at undgå de løftede

pegefingre.

42

DANSK BRIDGE

Her er altså en bog, der appellerer til op

imod 90% af de danske spillere _ især dem,

der har ambitioner om at få forbedret makkeraftalerne

på modspilsområdet, og som

vil udvikle sig som (turnerings)spillere.

Jeg ved ikke, om bind 2 er udkommet

(Det er det ikke. IL) _ det kommer i hvert

fald ifølge forfatteren til at handle om

„meldinger, konventioner og stil“.

Begrundelsen for at skrive en hel bog

om disse emner er naturligvis, at det netop

er på disse områder, bridgen har gennemgået

de største forandringer i de senere år.

William B.Herseth:

Drep skvisen

Norsk Bridgeforlag

249 s., hft., 138 kr. i Bridgeforlaget

Eftersom Sigurd Lauge Pedersens bog

„Skvis på 200 måder“ udkom for et par år

siden, var det på tide, at Bridgeforlaget fik

fat i Herseths bog, som har undertitlen

„Håndbog i skvis“, og som primært beskæftiger

sig med at forsvare sig imod alle

former for truende skviser.

„Drep skvisen“ er tilsyneladende udgivet

i 1991. Hvis det virkelig er tilfældet,

kan det konstateres, at forfatteren, som er

en af sit hjemlands store bridgepersonligheder,

har haft god tid til at regne den ud _

han er født i 1908 og begyndte at spille

bridge som 8-årig (oplysningerne er ganske

praktisk fundet i „Norske Ess“).

Det er nu alligevel foruroligende, at Herseth

indleder bogen med følgende påstand:

„Alle vet at en spiller må sørge for å bli

kvitt overflødige tapere, når han tar sikte

på å gjennomføre en skvis“!

Jeg vil gætte på, at hen ved 80 % af alle

bridgespillere aldrig ser en skvis _ endsige

forstår, hvad der rammer dem, når de

skvises. Jeg går derfor ud fra, at sætningen

(og dermed bogen) er møntet på spillere,

der ved, hvad en skvis er for noget.

Men nu har de resterende 80 % mulighed

for at få øjnene op _ Sigurd Lauge Pedersen

og Herseth har tilsammen gjort,

hvad der skal til, for at „almindelige“ spil-


lere om ikke kommer til at mestre alle

skvisformer så dog får øjnene op for det

hav af muligheder, som skvisteknikker og

skvis-forsvar byder på.

Også i denne bog er der enkelte analyseog

trykfejl, men ellers har jeg kun positivt

at sige om den. Tag nu bare dette spil, hvor

du i første omgang bør nøjes med at se på

Nords (bordets) og Østs (dine) kort.

Nord / Alle

# 10 8 5

¤10

> E K D B 10 6

< K 6 4

# 7 4 3 # K D 9 6

¤ 9 6 5 2 ¤ K D 8 4 3

> 9 7 5 µ > _

< B 10 2 < E D 9 8

# E B 2

¤ E B 7

> 8 4 3 2

< 7 5 3

VEST NORD ØST SYD

3> pas 3ut

pas pas pas

Udspil:


Erik Grande, Odense, døde midt i januar i

en alder af 52 år. Nu siger navnet ikke nødvendigvis

den nyere generation af bridgespillere

så meget, men 30 år med tæt kontakt

til eliten i dansk bridge nåede at sætte

deres spor, ikke mindst hos de mange modspillere,

som nød cigaren, når ”Skive” rullede

sig ud.

”Skive” var inderkredsens kælenavn for

Grande, for der voksede han op og tog vist

også de første stik. Erik Grande lærte spillet

grundigt på Studenterhuset i Århus og

havde sin storhedstid i slutningen af

70´erne, da han strøg til tops i mesterrækken,

som DBF’s fornemste række hed

dengang.

Det indbragte en plads på det landshold,

som vandt sølv i Lausanne i 1979, og den

succes blev i de følgende år fulgt op af to

DM-titler på navnkundige Axel Voigts

hold. Odense Bridgeklub og senere andre

af denne bys klubber blev Grandes boldgade

i de senere år, hvor han udbredte sit

talent til også at omfatte 3-bande carambole.

44

Bridgeforlaget i Asminderød

har alt, hvad du har brug for til en privat

bridge: Meldekasser, mapper, spillekort,

bridgeborde, regnskaber og skifteplaner.

Ring: 4847 5213 (hverdage kl.12–16)

DANSK BRIDGE

Erik Grande

Ved bridgebordet var det de utraditionelle

ideer, som kendetegnede Erik Grande. Teknisk

velfunderet var han _ og det skulle

prøves af. Med ”Skive” ved bordet var

stemningen altid munter, og vi _ hans

gamle makkere og holdkammerater _ vil i

mange år leve højt på minderne om de indfald,

som satte både modstandere og makker

på hårde prøver.

Som en sidste hilsen til bridgen ønskede

Grande og familien, at man i stedet for

blomster sendte en skilling til juniorernes

VM-tur til Rio.

Det skylder vi ”Skive” at leve op til _

som tak for hjælpen til at lære, at bridge jo

egentlig er et fornøjeligt spil.

Hans Werge

* * * * Hotel Wiesenhof i Eutin * * * *

Bridgeferie i den skønne naturpark Holstensk Schweiz.

Flot hotel – indendørs svømmehal og sauna.

Halvpension med stort morgenbord og traditionel holstensk middag.

6 dage 22–27/4: fra kr.2145 (dobb.vær.) – Lang weekend 27–29/4: fra kr.1545 (dobb.vær.)

Bus fra Lyngby, Ellebjerg St., Ølby St. mv. Dejlige indkøbsbyer. Mulighed for grænsehandel.

Seneste tilmelding 20.marts. Turneringsleder: Erik Mortensen.

Tilmelding og program: Telefon 5534 4361 – 5537 6091

BRIDGEREJSER v/ Preben Jensen


Har du problemer?

af Hen9ng Kruse

Følgende tre spil er fra en holdturnering.

Tag venligst stilling til spilføringen sydfra

_ svarene følger senere.

Syd / Ingen

# 8 6 4

¤E 4

> E K 10 8 4

< D 6 5

µ

# K 7 5

¤ K 8 7 5

> B 9 5

< E K 7

Efter 1ut - 3ut angriber Vest med ¤2, der

tolkes som 4.højeste. Spilleplan?

Næste spil er igen en 3ut:

Vest / Alle

#8 6

¤ 7 5 3

> E B 10 8 7

< E 6 4

µ

# K B 9

¤ E D B 4

> D 9 2

< D 9 5

VEST NORD ØST SYD

2# pas pas 2ut

pas 3ut pas pas

pas

Da Mormor lærte mig om bridge, var 2#

en stærk åbning. Her er det en af disse nymodens

destruktiviteter, der viser mindst

5-farve og 0_9 hp. Nu drejer det sig imidlertid

om at ro kontrakten i havn efter udspil

af #4, hvor Øst bidrager med #D.

Spilleplan?

Har du problemer?

Tredje spil er en sporty 4_3 tilpasning:

Nord / N-S

#7 4

¤ E 8 2

> E K B 6

< E 10 6 2

µ

#8 6

¤ K D B 9

> D 10 8 2

< D B 7

VEST NORD ØST SYD

1< 1# D 1

3# D 2 pas 4¤

pas pas pas

1. Negativ _ viser firfarve i hjerter.

2. Tillæg.

Efter svære kvaler valgte du 4¤ som ståsted.

Vest tager #K i udspillet og svinger

til trumf. Spilleplan? ☞

FEBRUAR 2001 45


Løsninger

Så vidt problemerne. Var de for nemme?

Lad os se på det.

Den første 3ut så således ud:

# 8 6 4

¤E 4

> E K 10 8 4

< D 6 5

# E D 10 2 # B 9 3

¤ D 10 6 2 ¤ B 9 3

> 7 6 2 µ >D 3

< 10 8 < B 9 4 3 2

# K 7 5

¤ K 8 7 5

> B 9 5

< E K 7

Mod odds at toppe ruderfarven? Javel, men

vi skal kun bruge fire ruderstik. At afgive

stik til Vest, hvis han har >D tredje fra start,

ser måske fjollet ud, men så er 9 stik sikre,

fordi sparfarven ikke kan angribes.

Spilfører stak udspillet med ¤E, trak

>E, hjem til D,

og med #9 retur var der et stik for lidt,

hvor topningen af ruderne giver den ikke

ubetydelige ekstrachance at fælde kvinden.

ØSTs hænder til Tvekampen

(Vests hænder findes på side 18)

1. N/Alle.

# E B ¤ 8 5 > D B 10 9 6 < K D 8 7

2. N/Alle.

# E B 9 5 3 ¤ E > E < E 9 8 7 5 4

3. V/Ingen. Nord melder om muligt 2¤

og Syd om muligt 4 E < 10 8 5 2

4. Ø/Ingen.

# B 7 3 2 ¤ 7 > _ < E D 9 8 6 4 3 2

5. V/Ø-V.

# _ ¤ 10 9 8 5 > E K D 5 < E 6 4 3 2

6. Ø/Ingen.

# D 8 7 ¤ E D 8 6 > E 6 4 < B 10 2

46

DANSK BRIDGE

Fordelingen i den næste 3ut var således

(sparudspil til #D):

#8 6

¤ 7 5 3

> E B 10 8 7

< E 6 4

# E 10 7 4 3 2 # D 5

¤ 8 2 ¤ K 10 9 6

>6 µ > K 5 4 3

< 10 8 7 3 < K B 2

# K B 9

¤ E D B 4

> D 9 2

< D 9 5

Var den også for nem? Måske, men ved

bordet falder mange i vandet med et sjask,

noterer to beter, alt imens de undres over

konstant uheld.

”Fald dog fra i bridge” _ pointen er at

lade #D holde stik, hvorved kommunikationen

modstanderne imellem effektivt er

ødelagt. Ruderfarven kan herefter nydes

efter en tabende knibning, og bruges bordets

indgange med omhu, bliver resultatet

9 stik efter to hjerterknibninger.

Så var der endelig 4_3 fitten i hjerter.

Var den også for let? Måske, men … Syd

trak tre gange trumf og gik ned med hjerterne

4_2:

#7 4

¤ E 8 2

> E K B 6

< E 10 6 2

# K D 9 3 # E B 10 5 2

¤ 10 7 6 3 ¤ 5 4

>9 4 µ > 7 5 3

< 8 5 3 < K 9 4

#8 6

¤ K D B 9

> D 10 8 2

< D B 7

Du har måske set pointen: Sidefarven skal

dyrkes, mens bordet kan beskytte mod

trumfmatning i spar.

Efter trumfskift i stik 2 trækkes evt. en

trumf, hvorefter klør fra hånden sikrer to

stik i farven og dermed kontrakten.


Eftersnak

At problemer er til for at løses turde være

alment kendt. Problemet er bare, at hvis

man ikke ser problemet kan man selvsagt

ikke løse problemet! Jeg sad Vest i de tre

spil og havde den resultatmæssige fornøjelse

at kunne notere tre nedgange _ og det

vel at mærke mod tre ganske rutinerede

spilførere, der efter spillene ikke beklagede

sig over uheld, men umiddelbart efter kortene

var lagt i mappen påpegede den ”helt

oplagte” vindervariant.

Jeg besluttede at gennemføre en nærmere

undersøgelse. Nogen tid efter viste

jeg alle tre spilførere alle tre problemer _

havde dog byttet lidt på farverne for at

sløre. Fælles for alle var, at de på få minutter

fandt løsningerne, og jeg måtte lægge

øre til, at hvis jeg ikke møder større problemer

på min vej, må jeg sandelig være

et lykkeligt menneske.

Sammen med flertallet er jeg langt under

eliteniveau, men _ trods alt _ et stykke

over begynderniveau, og når jeg af og til i

rama eller som ugle har iagttaget eliten,

har jeg undret mig:

„Hvad fa’n tænker han på? Træk dog

trumferne, slå >E væk og læg ned for rest.

Men ...“ tænkepauserne har jo netop drejet

sig om at forsøge at finde et problem

og løsningen på samme.

Udfra ovennævnte ganske vist uvidenskabelige

undersøgelse kan det altså konkluderes,

at rutinerede bridgespillere oftest

er fortræffelige til at løse problemer _

men at finde dem er en langt vanskeligere

opgave!

Valby BridgeCenter

Åbent Hus

Fredag kl.19–23.15

Lørdag kl.14–18.15

Søndag kl.13–17.15

36450300

11111111111111111

1

BRIDGEKLUBBEN BELLEVUE

1

1

Bellevuehallen Hal A, Risskov

1

1

1

1 JUBILÆUMSTURNERING 1

1 1

1 Guldpoint 1

1

1

1

Søndag den 20.maj 2001

kl.9.00 til ca.18

1

1

1

1 Flere rækker med kvalifikation 1

1 Vinpræmier til vindere af kvalifikation 1

1 Præmie til bedste slutplacerede par:

1 nr.1: 6.000 kr.

1

1

1 nr.2: 3.000 kr. 1

1 nr.3: 2.000 kr. 1

1 I næstbedste rækker præmier:

1 nr.1: 2.000 kr.

nr.2: 1.000 kr.

1

1 Til bedste øvrige placeringer er der

gavekurve og -kort, vin mv.

1

1

1

1

1

1

1 Guld- og sølvpoint efter DBF’s regler 1

1 1

1 Turneringsledelse: 1

1 Torben Johansen / H.K.Sørensen 1

1

1

Rygeforbud bortset fra pauser

1

1

1

1

Indskud 200 kr. incl. frokost

og kaffe/te hele dagen

1

1

1 Der kan købes øl og vand 1

1

1

1

1

Skriftlig tilmelding,

principielt plads til alle,

senest den 1.april til:

1

1

1

1

1 Børge Olesen,

1

Adelvej 17, 8240 Risskov

1

1

eller e-mail:

1 bridgeklubben@yahoo.com

1

1

1

1

1

1 På www.bridge.dk/4207 kan du løbende se, 1

1 hvilke andre par der er tilmeldt

1

11111111111111111

FEBRUAR 2001 47


Det går hen og bliver en god vane med tre

bridgebøger i puljen, men denne gang var

der dejligt mange indsendere af MP! De

tre bøger er sendt til Marlene Desbo, Vestklubberne,

Tommy Hansen, Langå BK og

Ole Ib Andersen, Blakset-Klubberne.

2* Forbundsmester

Per Bredlund, Frederiksværk / Helsinge / Hundested BK 523

1* Forbundsmester

Niels Jørgen Tobiasen, Hillerød BK ............................... 308

Forbundsmester

Carsten Lysdahl, Ikast BK 75 ........................................ 191

2* Kredsmester

Poul Mogensen, Studenterforeningens BC ..................... 164

Else Gregersen, Greve Strands BK ................................. 155

Lars Mortensen, Langå BK / Randers BK ...................... 152

1* Kredsmester

Klaus Pedersen, Give BK ............................................... 115

Henning Haaning, Bridgesalonen .................................. 108

John Erik Lindquist, Svendborg BK ............................... 106

Ebbe Kjerstrup, Søborg BK ........................................... 104

Boje Henriksen, Århus BK / Århus Dame BK ............... 104

Henning Høj, Rønnede-Fakse BK .................................. 101

Anders Kirkhoff Madsen, Maribo BK / Sakskøbing BK 100

Kredsmester

Mohan Parson, Blakset-Klubberne ................................... 87

Christian Larsen, Svendborg BK ...................................... 67

Ketty Davidsen, Danmarks Radio / Kbh. Røgfri BK ........ 66

Ole Foss, Brønderslev BK ............................................... 53

Knud Dejgaard, Svendborg BK ........................................ 52

Karin Høg, Brønderslev BK ............................................. 50

Distriktsmester

Åse Lombroco, BK af 1972, Vejle ................................... 44

Lars Spejlborg, Brønderslev BK ...................................... 43

Lars Skov Sørensen, Bridgedammen ................................ 39

K H Ascanius, Herning BK ............................................. 34

Jan Larsen, Gentofte BK .................................................. 33

Ingemann Nielsen, Lille Klør ........................................... 32

Annette Andersen, Amagerlands BK / Lærernes BK ........ 31

Knud Gregart, Bridgesalonen ........................................... 31

Gudrun Brandt, Amagerlands BK .................................... 31

Svend Nilsson, Ballerup BC / Egebjerg BK ..................... 31

Parly Jakobsen, Hvidovre BK / Ruder Es, Hvidovre ......... 30

Niels Jørn Lund, Ballerup Bridge Club ............................ 30

Elli Andersen, Blakset-Klubberne / Centerklubberne ....... 30

Inga Kok Nielsen, Danmarks Radio / Forbrugsforen. BK . 30

Frank Roldsgaard, Horsens BK / Ruder Es, Horsens ........ 30

Dirch Olesen, Svendborg BK ........................................... 29

John G Nielsen, Lille Klør ............................................... 29

Carsten Bodenhoff, Centerklubberne, Birkerød ................ 22

Jytte Skjærbæk, Svendborg BK ........................................ 20

Jørgen Steen Larsen, Svendborg BK ................................ 20

Britt Thomsen, Svendborg BK ......................................... 19

Søren Halse, Århus BK / Århus Dame BK ...................... 16

Ida Sørensen, Høje Tåstrup BK ........................................ 15

Alex Veje Rasmussen, Brønderslev BK ........................... 15

Else Kaasgaard, Brønderslev BK ..................................... 15

48

DANSK BRIDGE

Nyt om mesterpoint

2* Klubmester

Hans Ole Knudsen, Gentofte BK ..................................... 26

Finn Løgager, Svendborg BC-club / Svendborg BK ......... 25

Niels Olesen, Brønderslev BK ......................................... 25

Jørn Kjærsgaard Pedersen, Spar Bonde, Farum ................ 25

Birthe Løgager, Svendborg BC-club / Svendborg BK ...... 23

Børge Larsen, Ballerup Bridge Club ................................ 23

P. O. Pedersen, Bridge 2000, Holbæk ............................... 22

Keld Borgstrøm, Vestklubberne ....................................... 22

Ulla Larsen, Amagerlands BK ......................................... 22

Inge Gärtner, Viborg Esserne ........................................... 22

Tove Larsen, Bridgesalonen ............................................. 22

Kurt Mielke, Vestklubberne ............................................. 22

Bendt Eriksen, Svendborg BK ......................................... 21

Klaus Amelung, Ballerup Bridge Club ............................. 21

Inga Svane, Centerklubberne, Birkerød ............................ 21

Birte Horsbøl, Bridge 83, Slagelse ................................... 20

Birthe Egebjerg Sørensen, Farum BK / Spar Bonde ......... 20

Eigil Rasmussen, Svendborg BK ..................................... 20

Lis Gregersen, Ballerup Bridge Club ............................... 20

Bodil Kock Nielsen, Bridge 83, Slagelse ......................... 20

1* Klubmester

Esther Nielsen, Esbjerg BK ............................................. 11

Gunnar Andersen, Vestbjerg BK ...................................... 11

Birgitte Kjærhus, Svendborg BK ...................................... 10

Lizzi Kristensen, Viborg Esserne ....................................... 9

Jørgen Kjærhus, Svendborg BK ......................................... 9

Mona Fast, Midtsjællands BK, Sorø / Spar Dame .............. 8

Karen Lissau, Storeslemmen .............................................. 7

Helle Lange, Blakset-Klubberne / Centerklubberne ........... 7

Lise Rungø, Svendborg BK ............................................... 7

Irene Jensen, Svendborg BK .............................................. 7

Gudrun Grøn, Brønderslev BK .......................................... 7

Sven Rungø, Svendborg BK .............................................. 7

Hanne Saxild, Nykøbing S. BK / Stafetten ......................... 6

Kate Nielsen, Centerklubberne, Birkerød ........................... 6

Bente Aavild, Ry BK ......................................................... 6

Ketty Møller Christensen, Brønderslev BK ........................ 6

Nini Feddersen, Svendborg BK .......................................... 6

Allan Krewald, Vestklubberne ............................................ 6

Else Jensen, Brønderslev BK ............................................. 6

Ulla Kinch, Centerklubberne, Birkerød .............................. 6

Anne-Lise Krewald, Vestklubberne .................................... 6

Inge Lundsgaard, BK af 1942, Odense ............................... 6

Connie Strange Jensen, Svendborg BK .............................. 6

Gordon Baht-Hagen, Vedbæk Hjerter Dame ...................... 6

Jonna Ørbæk, Vestklubberne .............................................. 6

Lone Enghuus, Svendborg BK ........................................... 6

Sonja Nielsen, Brønderslev BK ......................................... 6

Erling Carstensen, Vestklubberne ....................................... 6

Frede Jacobsen, Brønderslev BK ....................................... 6

Eva Grahn, Hvidovre BK / Ruder Es, Hvidovre ................. 6

Jytte Frahm, Svendborg BK ............................................... 6

Hanne Daugberg, Ballerup Bridge Club ............................. 5

Hans Erik Rasmussen, Middelfart BK ............................... 5

Karin Villadsen, Svendborg BK ......................................... 5

Lars Andersen, Morsø BK ................................................. 5

Lars Markussen, Brønderslev BK ...................................... 5

Vagner Risum, Svendborg BK ........................................... 5

Bente Boeck Jensen, Centerklubberne, Birkerød ................ 5


Gerda Vesta Jensen, Svendborg BK ................................... 5

Henrik Horn Andersen, Svendborg BK .............................. 5

Egon Larsen, Brønderslev BK / Vrå BK ............................ 5

Birgit Raun, Vestklubberne ................................................ 5

Bitten Ewald, Vedbæk BK / Vedbæk Hjerter Dame ............ 5

Birgitte Bischoff, Spar Bonde, Farum ................................ 5

Kirsten Tapping, Svendborg BK ......................................... 5

Kirsten Rugtved, Blakset-Klubberne .................................. 5

Michael Endersen, Ruder Es, Hvidovre ............................. 5

Simone Fought, Ballerup Bridge Club ............................... 5

Ellen Bahne, Bridge 83, Slagelse ....................................... 5

Else Sahlin, Brønderslev BK .............................................. 5

Elsa Haumann Nielsen, Viborg Esserne ............................. 5

Flemming Jørgensen, Brøndbyøster BK ............................. 5

Ole Heger, Vestklubberne .................................................. 5

Ole Jørss, Blakset-Klubberne ............................................. 5

Ulla Oensbæk, Vedbæk Hjerter Dame ................................ 5

Anne Marie Basse, Horsens BK / Horsens Dame BK ........ 5

Anne Marie Poulsen, Svendborg BK .................................. 5

Annalise Christensen, Brønderslev BK .............................. 5

Inge Hansen, Vestklubberne ............................................... 5

Knud B. Godtfredsen, Bridge 83 / Slagelse BK Ruder Syv 5

Holger Larsen, Vestklubberne ............................................ 5

John Farr, Centerklubberne, Birkerød ................................ 5

Jon Ousen, Svendborg BK ................................................. 5

Josef Kaufmann, Stafetten ................................................. 5

Mogens Olesen, Brønderslev BK ....................................... 5

Tommy Hansen, Langå BK ................................................ 5

Preben Jensen, Centerklubberne, Birkerød ......................... 5

Preben Ejvind Nyholm, Vestklubberne ............................... 5

Asger Sadolin, Søborg BK ................................................. 5

Gurli Funder, Hillerød Bridgecenter ................................... 5

Eva Andersen, Brønderslev BK .......................................... 5

Jørgen Lange, Centerklubberne, Birkerød .......................... 5

Jørgen Mogensen, Svendborg BK ...................................... 5

Søren D Sørensen, Struer BK ............................................ 5

Klubmester

Anders Bodenhoff, Centerklubberne, Birkerød ................ 12

Leif Pedersen, Køge BK / Østsjællands Bridgecenter ......... 7

Preben Salling, Aalborg BK / Aars BK / Nibe BK .............. 6

Anni Salling, Aalborg BK, Aars BK, Nibe BK ................... 5

Jan Søndervang, BK Fæstningen / Middelfart BK .............. 4

Karen Thrane, Gundsø BK / Lejre BK ............................... 4

Niels Nielsen, Esbjerg BK ................................................. 4

Viking Hansson, Bridge 95, Faaborg / Middelfart BK ........ 4

Jørn Aagesen, Svendborg BK ............................................ 4

Aage Petersen, Gråsten BK ................................................ 3

Hanne Nielsen, Nibe BK ................................................... 3

Kaj Nielsen, Århus BK / Århus Dame BK ......................... 3

Ib Søsborg, Svendborg BK ................................................ 3

Helle Frost, Ruder Es, Horsens .......................................... 3

Birthe Petersen, Gråsten BK .............................................. 3

Kit Horsbøl, Bridge 83, Slagelse ........................................ 3

Pierre Peronard, Centerklubberne, Birkerød ....................... 3

Anker Nielsen, Nibe BK .................................................... 3

Kristoffer Rasmussen, Svendborg BC-club / Svendborg BK3

Gurli Petersen, Svendborg BK ........................................... 3

Hanne Skov, Vedbæk Hjerter Dame ................................... 2

Hanna Høyer, Svendborg BK ............................................. 2

Hans Mortensen, Langå BK .............................................. 2

Hanne Neimann-Sørensen, Vedbæk Hjerter Dame ............. 2

Karin Boesen, Blakset-Klubberne ...................................... 2

Kaare Steenstrup, Bridge 83, Slagelse ................................ 2

Karen-Margrethe Jespersen, Brønderslev BK .................... 2

Max Lawaetz, Bridge 83, Slagelse ..................................... 2

Marianne Koch, Vestklubberne .......................................... 2

Marlene Desbo, Vestklubberne .......................................... 2

Nanna Folkmann, Helsingør BK ........................................ 2

Randi Moe, Middelfart BK ................................................ 2

Ib Stender, Vordingborg BK af 1974 .................................. 2

Ib Pedersen, Helsinge BK .................................................. 2

Ady Kjærsgaard, Blakset-Klubberne .................................. 2

Adelheid Højlund Hansen, Svendborg BK ......................... 2

Bente Damgaard, Blakset-Klubberne ................................. 2

Bengt Høgh Hansen, Kissers BK, Randers / Langå BK ..... 2

Helle Larsen, Vestklubberne .............................................. 2

Henrik Seegert, Klubben, Næstved .................................... 2

Helle Ulrichsen, Søborg BK .............................................. 2

Jette Harbo, Vestklubberne ................................................ 2

Jesper Moesgaard, Bridge 2000, Holbæk ........................... 2

Jens Ebbe Nielsen, Vestklubberne ...................................... 2

Jesper Martensen-Larsen, Blakset-Klubberne .................... 2

Per Friedlænder, Centerklubberne, Birkerød ....................... 2

Werner Petersen, Brønderslev BK ...................................... 2

Egon Klæstrup, Brønderslev BK ........................................ 2

Christian Patric Vaque, Vestklubberne ................................ 2

Thomas Andreasen, Centerklubberne, Birkerød ................. 2

Bitten Lund, Christiansfeld BK .......................................... 2

Birgit Kanstrup, Langå BK ................................................ 2

Birthe Mortensen, Langå BK ............................................. 2

Finn Rønnow, Langå BK ................................................... 2

Gitte Børre Larsen, Centerklubberne / Søborg BK ............. 2

Kirsten Müller, Blakset-Klubberne .................................... 2

Kirsten Sørensen, Århus BK / Århus Dame BK ................. 2

Kirsten Sørensen, Ruder 10-Ishøj BK ................................ 2

Lilli Vive, Vordingborg BK af 1974 .................................... 2

Lis Godballe, Middelfart BK ............................................. 2

Lis Albrechtsen, Brønderslev BK ....................................... 2

Niels Hansen, Blakset-Klubberne ...................................... 2

Nicolai Kierulff, Ballerup Bridge Club .............................. 2

Vivian Lohse, Nykøbing S. BK .......................................... 2

Claus Nielsen, Nibe BK ..................................................... 2

Else Olsen, Middelfart BK ................................................ 2

Elly Nielsen, Danmarks Radios BK ................................... 2

Ole Ib Andersen, Blakset-Klubberne .................................. 2

Ulla Larsen, Svendborg BK ............................................... 2

Anni Thorøe, Christiansfeld BK / Haderslev BK ................ 2

Annie Jensen, Vestklubberne ............................................. 2

Ane Davidsen, Frederiksværk BK ...................................... 2

Anita Hasager, BK 56, Silkeborg / Viborg Esserne ............. 2

Anders Godballe, Middelfart BK ....................................... 2

Annette Haargaard, Brøndbyøster BK ................................ 2

Inge Düz, Bridge 83, Slagelse ............................................ 2

Inge Johansen, Bridge 83 / Slagelse BK Ruder Syv ........... 2

Inge Kristensen, Middelfart BK ......................................... 2

Ingrid Jørgensen, Holstebro BK / Struer BK ...................... 2

Inge Lind Sørensen, Bridge 83, Slagelse ............................ 2

Ingeborg Godskesen, Middelfart BK ................................. 2

Inge Marie Rasmussen, Svendborg BK .............................. 2

Knud Aage Larsen, Brøndbyøster BK ................................ 2

Bo Enghof Jensen, Nykøbing S. BK .................................. 2

Lone E. Jørgensen, Bridge 83, Slagelse ............................. 2

Mogens Hansen, Svendborg BK ........................................ 2

Poul Hansen, Vestklubberne ............................................... 2

Tove Tolstrup, Brønderslev BK .......................................... 2

Frede Nørgaard, Langå BK ................................................ 2

Grethe Munk, Svendborg BK ............................................ 2

Greta Hansen, Blakset-Klubberne ...................................... 2

Grethe Behrens, Vestklubberne .......................................... 2

Steen Jakobsen, Blakset-Klubberne ................................... 2

Burnes Skov, Morsø BK .................................................... 2

Guri Toustrup, Vestklubberne ............................................. 2

Gunvar Hansen, Svendborg BK ......................................... 2

Gunnar Engelund, Brønderslev BK .................................... 2

Jutta Nielsen, Lille Klør, Vestkysten ................................... 2

Ruth Bårris, Morsø BK ...................................................... 2

Susanne Juul, Bridge 2000, Holbæk .................................. 2

Turi Bruun, Assens BK af 1951 ......................................... 2

Eva Gram, Bridge 83, Slagelse .......................................... 2

Børge Pedersen, Bridge 83, Slagelse / Skælskør BK .......... 2

Jørn Haargaard, Brøndbyøster BK ..................................... 2

Søren Mose, Svendborg BK ............................................... 2

FEBRUAR 2001 49


Maria Rahelt–Stense Farholt

mod Nis Graulund–Jan Nicolajsen

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0–10. Topkarakteren er

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og

evt. tab eller gevinst i betragtning.

Velkommen til vinterens sidste Tvekamp.

Mestrene er dameparret Farholt_Rahelt,

som i januar slog Fyns nye håb, juniorerne

Martin Schaltz og Andreas Marquardsen.

Denne måneds udfordrere er et par garvede

1.divisionskæmper, Jan Nicolajsen og

Nis Graulund. I skrivende stund fører de

an i 1.division på Adamsens hold med en

halv snes point ned til andenpladsen, og i

multiberegningen er det blevet til en

3.plads, en irriterende brøkdel efter holdmakkerne,

Adamsen_Koch-Palmund. Med

en slutspilsplads i sigte har udfordrerne

gjort det godt i betragtning af, at de kun

spiller deres anden sæson sammen _ og

stort set kun er makkere i 1.division.

Udfordrerne har hver for sig taget adskillige

DM-titler og deltaget i mange slutspil,

og især Graulund var tidligt med

topplan. Jeg husker en udtalelse fra Erik

Grande:

“Nis Graulund kunne knapt se over bordkanten,

da han begyndte at spille i Mesterrækken,

og han debuterede på landsholdet

i shorts.”

Det var tilbage i midten af 70’erne, at

Graulund spillede sine første landskampe,

og siden da er det blevet til mange landskampe

for begge udfordrere.

Udfordrenes system er revideret Precision.

1< viser 16 + hp eller en spillestærk

50

ÅBENT HUS – Lørdag kl. 13–17

Bridge-Salonen

Østerbrogade 228 – 3927 1577

DANSK BRIDGE

Tvekampen

hånd, 1¤ og 1# er 5-farver, og 1ut viser

14_16. 1> indeholder 12_13 jævne, alle

begrænsede 4441- og 5440-hænder uden

femfarve i major og naturlige ruderåbninger,

eventuelt med klørcanapé. Ensidige

minorhænder og hænder med 5 + i minorfarven

og en majorsidefarve åbnes med

hhv. 2< og 2>. Dette sikrer en nøjagtig

definition af åbningshånden i anden melderunde

efter åbningen 1>. En forbedring

af Precision, hvor 1> normalt bare er en

“skraldespandsåbning”.

En anden interessant pointe i systemet

er, at kravet til åbning er sat ned til 10 point

for hænder med femfarve i major eller

seksfarve i minor. En luksus, som man

bedre kan tillade sig i et system, hvor øvre

grænse for 1 i farve er 16 hp.

2ut-åbningen viser en spærreåbning i

klør, og 3< er en ubekendt, gående farve.

I slemzonen bruges cuebids og 1430-

RKCB samt Renonceblackwood.

Inden slaget sættes i gang, vil jeg sige

tak til kontrollanterne Kasper Jacobsen og

Knut Blakset, begge København, og også

tak for spillene til Jens Brix Christiansen,

Frederiksberg (spil 1), Preben Berthelsen,

Charlottenlund (spil 2), John Høegh, Århus

(spil 3), Bent Pedersen og Ingrid Kofoed,

Odder (spil 4), Morten Bilde, Ballebo

(spil 5) og W. Winther Sørensen, Charlottenlund

(spil 6). Send gerne dit spil til

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed

P.O.Box 101

Midreshet Sede Boker 84990

Israel

E-post: jensk@netvision.net.il

Jens Kofoed


1. Nord / Alle.

#7 4 #E B

¤ E 9 2 ¤ 8 5

> K 7 3 2 µ > D B 10 9 6

< E B 5 2 < K D 8 7

VEST ØST VEST ØST

Rahelt Farholt Nicolajsen Graulund

1 > 1 >

2< 3< 1ut 2<

3¤ 3ut 2¤ 3<

5> 6< 3¤ 3ut

pas 4< pas

Spil 1 er ikke nødvendigvis specielt svært,

men tvekæmperne må lige vænne sig til,

at deres meldinger offentliggøres på tryk i

godt 20.000 eksemplarer.

Rahelt melder trods 4-kortsstøtte til makker

2< over 1>. Mestrene bruger omvendt

minor, og det bør aftales, om man bruger

konventionen med 12 jævne hp. Hvis ikke,

må man kunne vise en inviterende hånd

eller en jævn kravhånd med støtte på anden

vis. Rahelt har mulighed for at satse

på, at pas til 3< eller et ryk til 3> er rigtigt,

men hun satser i stedet på en holdvisende

3¤. Nu må planen være at passe til

makkers 3ut, men i stedet melder hun 5>.

Farholt opfatter meldeforløbet som svagt

sleminviterende og rykker til slem uden

tillæg af nogen type. En skidt start.

Hos udfordrerne indeholder 1ut helt op

til 12 slappe. Jeg synes, det er 12 rimelige

hp, men der mangler selvfølgelig både

mellemkort og langfarver. 2< kan indeholde

en canapé, og 2¤ viser et godt hæv

i en af minorfarverne. 3< er korrigerbar,

3¤ holdvisende, men selv om makker kan

3ut, er Nicolajsen i tvivl om majorholdene.

Score

4> ................................................ 10

4< ................................................ 9

2ut ............................................... 8

3ut ............................................... 5

6< ................................................ 2

5>, 54 2 µ >E

< K D < E 9 8 7 5 4

VEST ØST VEST ØST

Rahelt Farholt Nicolajsen Graulund

1

1

< 1 <

¤ 2# 1 # 2<

3¤ 3# 2¤ 2#

4< 4> 3< 3#

4¤ 4ut 4> 4¤

5< 5> 4# pas

5# 5ut

7< pas

Så er der igen himmelvid forskel på det

niveau, tvekæmperne vælger at spille på.

Mestrene leverer en overbevisende meldesekvens.

4> og 4¤ er de første kunstige

meldinger, cuebids med klør som trumf.

4ut spørger, 5< viser 1 eller 4, 5> spørger

efter trumf dame, 5# bekræfter foruden

at vise sparkontrol, og 5ut inviterer

til storeslem. Med #D tager Rahelt imod.

Udfordrerne er lidt på glatis. Graulund

åbner stærkt med 1,

som viser sleminteresse og spartilpasning.

Efter et cuebid i hjerter, står Vest passivt

af i 4#, og Øst passer passivt.

Til Øst: Kan makker vise sleminteresse

overfor 5_6 i sort uden 3 sorte honnører,

når han ingen esser har? Næppe! Og Vest:

Kan makker have mindst 17 hp med 5_6 i

sort, uden at der er slem i kortene? Nej!

I den nu hedengangne serie her i bladet

“Fordel skylden” ville der blive fordelt

mere end 100% skyld i dette spil.

Score

7ut ............................................... 10

7< ................................................ 9

7# ................................................ 8

6ut, 6< ........................................ 6

6# ................................................ 5

Udgang ........................................ 2

Stillingen: Rahelt_Farholt 11,

Graulund_Nicolajsen 11. ☞

FEBRUAR 2001 51


3. Vest / Ingen.. Nord melder om muligt

2¤ og Syd om muligt 4 K D 9 8 6 5 4 2 µ >E

< _ < 10 8 5 2

VEST NORD ØST SYD

Rahelt Farholt

1> 2¤ D 4<

4¤ pas 4# pas

5< pas 5> pas

5¤ pas 5# pas

6# pas pas pas

VEST NORD ØST SYD

Nicolajsen Graulund

1> 2¤ D 4<

6# pas pas pas

Modparten gør alt for at genere, og det lykkes

tilsyneladende godt:

Farholt dobler negativt, og efter 4< er

Rahelt på vej mod sparslem med 4¤. Øst

har måske til et cuebid i ruder, men hun er

ikke sikker på, om makker har en sparfarve

eller blot gode kort. 5< er et cue med spar

som trumf, og 5> viser >E. Nu ville det

være godt med 5ut som spørgsmål efter

trumfhonnører, men det er ikke på programmet

i den givne situation, så Rahelt

cue’er atter i hjerter og hæver rimeligt nok

makker til slem. Mestrene er tæt på topkontrakten,

men mangler altså 100 gram.

I mangel på videnskabelige metoder

vælger Nicolajsen et skud efter makkers

negative dobling og 4< fra Syd. Graulund

passer, og spillet ender lige. Det er en fornuftig

regel, at når makker skyder en lilleslem

af fra hoften, skal man ikke hæve til

storeslem.

Score

7# ................................................ 10

7> ................................................ 9

6# ................................................ 6

6> ................................................ 6

5#, 5>......................................... 1

Stillingen: Rahelt_Farholt 17,

Graulund_Nicolajsen 17.

52

DANSK BRIDGE

4. Øst / Ingen.

# K D 6 5 # B 7 3 2

¤E B ¤7

> E B 10 6 5 µ >_

< K B < E D 9 8 6 4 3 2

VEST ØST VEST ØST

Rahelt Farholt Nicolajsen Graulund

5< pas

6< pas 1< 2>

2ut 3<

4< 4>

4ut 5ut

6< pas

Parrene bytter roller. Mestrene vælger den

hurtige vej, mens udfordrerne går langsomt

til værks. Og igen fører melderiet til samme

slutkontrakt.

Farholt vælger at åbne med 5< efter 2-

3-4 reglen, men det er ret usædvanligt med

en sidefarve i major. Og i en meldekonkurrence

tenderer det gambling. Rahelt

hæver naturligt til lilleslem, og mestrene

undgår dermed at spille i spar, som kræver

lidt venlig sits.

Graulund vælger at passe som Øst og viser

med 2> en god hånd med klørfarve

efter Vests stærke kløråbning. 2ut viser en

jævn hånd, hvorefter klør fastlægges som

trumf. 4ut spørger, og 5ut viser 1 es med

en renonce, mens det havde vist 3 esser og

en renonce fra en upasset hånd. Meget

præcist meldt af udfordrerne, som klarer

flere hurdler i spillet: Åbningspassen, den

afventende 2ut fremfor den spærrende 3>

og genmeldingen af klørfarven fremfor at

vise den flossede sparfarve.

Indtil nu har tvekæmperne fundet frem

til kontrakterne ad helt forskellige veje,

men stillingen er helt lige.

Score

6< ................................................ 10

6# ................................................ 9

5


5. Vest / Ø-V.

# K 9 5 3 2 # _

¤ K D B 6 3 ¤ 10 9 8 5

>B 2 µ > E K D 5

< K < E 6 4 3 2

VEST ØST VEST ØST

Rahelt

1

Farholt Nicolajsen Graulund

# 2< 1 # 2<

2¤ 3> 2¤ 3>

3¤ 5¤ 3¤ 4>

6¤ pas 5< 5>


pas


Lilleslem på 13 overfor 13 er usædvanligt,

men tilpasningen er fin. Og Østs renonce

i makkers farve er essentiel i dette spil,

hvor den normalt regnes for et faresignal.

Mestrene indleder naturligt, og efter

Vests genmelding af hjerterfarven finder

Farholt en glimrende 5¤ frem, som beder

makker hæve til lilleslem med gode trumfer.

Et godt meldeforløb af tvekampsmestrene.

Udfordrerne indleder identisk, men efter

3¤ viser 4> sleminteresse i hjerter.

Nicolajsens hånd ligger systemmæsigt i

intervallet 10_16 hp, så han kan glimrende

finde styrke til et cuebid i 5, inden han prikker topkontrakten

ud. Skulle makker finde 6<

frem over 5>, kunne man jo overveje en

storeslem …

Med endnu et pletskud til de to par er

status quo bevaret i den indbyrdes stilling.

Score

6¤ ................................................ 10

5¤ ................................................ 6

3ut ...............................................

Stillingen: Rahelt_Farholt 37,

Graulund_Nicolajsen 37.

5

Giv Giv tvekæmperne

tvekæmperne

en en hånd!

hånd!

6. Øst / Ingen.

# E 6 5 # D 8 7

¤ K B 10 9 ¤ E D 8 6

>8 µ > E 6 4

< E K D 7 5 < B 10 2

VEST ØST VEST ØST

Rahelt Farholt Nicolajsen Graulund

1ut 1>

2< 2¤ 2< 2>

3# 4> 2¤ 3¤

4ut 5# 4ut 5#

6¤ pas 7¤ pas

Afgørelsens time er kommet i det spændende

tvekampsopgør. Efter tre spil med

helt ens kontrakter og lige stilling, afgøres

dysten.

Stense Farholt lægger ud med en 11_14

sans, Maria Rahelt søger majorfarver, og

efter at hjerterfitten er fundet og et par cuebids

udvekslet, spørges der efter esser. 5#

viser 2 esser og ¤D, og nu skal Rahelt gøre

hånden op. #K og kan være 12_13 jævne,

og 2> fra Øst viser denne hånd med klørstøtte.

2¤ kan være holdvisende, men da

hjerterfitten er fundet, kender Nicolajsen

vejen frem. Han spørger efter esser, får to

plus trumf dame og melder storeslemmen,

som afgør kampen til udfordrernes fordel.

Tak for en god indsats til damerne, som

var med til at bevare spændigen helt til det

allersidste spil. I næste måned er et nyt par

fra toppen af 1.division klar som udfordrere.

Score

7¤ ................................................ 10

6¤, 6


Velkommen til en ny runde „Meld med

eksperterne“. Hurtigst ud af starthullerne

kom:

Morten Philbert, Frederiksberg

med 56 point. Tillykke. Der er en bridgebog

på vej. Denne rundes topscorere:

1. Morten Philbert, Frederiksberg ..................... 56

2. Hans Folke, København ................................ 55

Kim Arentsen, Skive ...................................... 55

4. Peter Skafte, Nexø ......................................... 53

5. Michael Beck, Gentofte ................................. 52

Henrik Mikkelsen, Måløv .............................. 52

7. Brian Jepsen, Karup ....................................... 51

Mikael Velschow-Rasmussen, Brønshøj ....... 51

9. Lars Vanting, Stenløse ................................... 50

Carsten Teglengaard, Esbjerg ......................... 50

Som det ses af resultatskemaet, er forfølgerfeltet

lige i hælene, og husk at du stadig

kan springe på den samlede konkurrence,

selvom du stod over i juletravlheden

_ det er kun 4 resultater ud af 5, der tæller

med.

Send jeres svar senest den 15.februar til:

Morten Andersen

Rosengården 7, 3.th.

1174 København K

e-post: duck@mail.tele.dk

Nye problemer

1. Holdturnering. Vest/N-S.

VEST NORD ØST SYD

pas 1# pas 2<

pas 2¤ pas ?

Hvad melder du som Syd med:

# 10 2 ¤ K 5 > D 7 < E D B 10 8 5 3

54

Meld bedre –

meld med meldekasser

DANSK BRIDGE

Meld med eksperterne

Af Søren Christiansen

2. Holdturnering. Nord/Ingen.

VEST NORD ØST SYD

1# pas 1ut

pas 2> pas ?

Hvad melder du som Syd med:

# B 3 ¤ K B 8 3 > K 8 6 4 < B 7 3

3. Holdturnering. Syd/Ø-V.

VEST NORD ØST SYD


pas 1# pas 2>

pas 3> pas ?

Hvad melder du som Syd med:

# B 3 ¤ E K D 6 4 > E 7 5 4 < B 2

4. Holdturnering. Syd/N-S.

VEST NORD ØST SYD


pas 1# pas 2>

pas 3< pas ?

Hvad melder du som Syd med:

# 2 ¤ D B 8 5 4 > E K D 6 < 8 6 4

5. Holdturnering. Syd/Ingen.

VEST NORD ØST SYD


pas 1# pas 2<

pas 2> pas ?

Hvad melder du som Syd med:

# 5 4 ¤ E B 10 7 4 > D 2 < E D 10 7

6. Holdturnering. Øst/Ingen.

VEST NORD ØST SYD

pas 1¤

pas 1# pas 2<

pas 2> ?

Hvad melder du som Syd med:

# E B 10 ¤ K D 9 6 5 2 > _ < K 9 8 4


1. Holdturnering. Syd/Alle.

VEST NORD ØST SYD

pas 2#

pas

1 kan så bruges til at vise en hånd, som hellere

vil spille i egen farve.

D ?

Graulund: Rdbl. Giver makker lov at

melde 3#, hvis han lyster. Denne betyd-

1. Svag 2-åbning.

ning er den bedste og er helt oplagt med

Hvad melder du som Syd med: en passet hånd. Tager dels højde for, at

# D 10 6 ¤ B 7 5 > 8 7 5 4 < E K 3 makker kun har fem spar _ og vi derfor

ikke skal i 3# _ dels kan en støtte til 3#

Melding Point Stemmer Læser-%

fremprovokere fx 4¤ fra en spiller med xxx

3< 10 6 15

i spar. 3< er ikke smart, hvis alle passer.

Pas 9 5 12

3# 8 4 42 Jeg har opvurderet rdbl, da det er en god

RD 6 19 mellemvej mellem de mange, som vaklede

4# 4 121mellem

pas eller 3#/3


noget, men hvis næste hånd ikke melder

4¤, så dobler den styrkevisende. Det koster

nemt 500 mod ingenting. Eventuelle

4#-meldere levner ikke modparten alternativer

til en strafdobling.

Werdelin: 4#. Også „svaghed“ må være

en relativ ting.

Et spørgsmål om spærrestil i zonen. Det

er interessant, at mange frygter 3#, fordi

det lokker fjenden i udgang:

Röhl: 3 1 pas 3ut

pas 4< pas ?

1. Fjerde farve krav.

Hvad melder du som Syd med:

# E B 7 6 5 2 ¤ D 6 5 3 > E D < 8

Melding Point Stemmer Læser-%

4> 10 12 36

4# 6 5 55

5< 4 13

4ut 3 0 3

Pas 10 3

Læsergennemsnit: 7,1

Vi har en god minimumshånd med dårlig

klørstøtte. Panelet mener, at makker med

sin sekvens forventer et cuebid med klør

som trumf. Lad os høre hvorfor:

Werge: 4>. Men det ender sgu galt, det

her ...

56

DANSK BRIDGE

Hammelev: 4>. Når jeg har to esser og

en formentlig aktiv >D, og makker sleminviterer,

selvom han ikke kan forvente

noget i klør hos mig, ser jeg ikke noget

problem i at cuebidde. 4ut bør reserveres

til mindre slemegnede hænder, dvs færre

esser. Grunden til, at han ikke sprang i første

runde, var enten, at vi spiller med svage

spring, eller at han har sidefarve i ruder.

Duschek: 4>. Makker har en selvspillende

klørfarve og en stærk hånd (jeg går

ud fra, at 1# - 3< havde vist noget andet),

med to esser er jeg med på et par gratis

cuebids.

Til lykke med læsersejren og velkommen

i panelet, Jacob. Vi glæder os til at se

dine guldkorn i denne sæson.

Graulund: 4>. Cuebid. En svær hånd.

Hvad ville makkers direkte 3< vise? Hvis

det er stærkt, er der odds for, at makker

har en rudersidefarve, og i alle tilfælde er

ruderværdierne o.k. Jeg har lige til et cuebid

i de hårde farver og passer så en eventuel

5. Makker har sleminviteret

overfor 0_2 klør hos mig. Det er for uøkonomisk,

at man kun kan cuebidde på en

doubleton. Derfor er 4> nærmest automatisk.

Nilsson: 4>. Lidt modvilligt, men jeg har

to esser.

En del af 4>-melderne nævnte 4ut som

naturligt afslag. Hvis 4# er et forslag, må

det være mere nærliggende. Da vi ikke

meldte 3# i sidste omgang, er der sikkert

delte meninger om 4# nu. Men alle 4#melderne

var så overbevist om, at det er

naturligt, at det ikke engang blev diskuteret.

Mon ikke mange af os lige skal have

den detalje aftalt med makker?

Dahl: 4#. 4< er sleminviterende, men

den invitation kan jeg ikke tage imod.

Unge Madsen: 4#. Forslag til slutkontrakt.

Meldingen må give makker en kraftig

indikation af min håndtype. Makker


kunne jo trods alt også efter 2¤ have meldt

4< direkte og dermed vist en mere entydig

hånd. Melder makker 5.

Aagaard: 4#. Jeg overvejer at melde

4ut i håb om, at makkers farve er semigående.

Makker kunne vel hoppe til 4< i

2.runde, hvis han ville kræve et rudercue.

Werdelin: 4#. Singlen i klør får mig bort

fra tanken om et cue i 4>, som er det klare

alternativ.

Masser af sprængstof. Hvad betyder 1#

- 3


er formentlig godt placeret. Det kan være

korrekt at få konkurreret om kontrakten,

men dette kan også føre til en god hård

udgang.

Werdelin: 3¤. Efter min mening oplagt

i par.

Ingen andre nævnte turneringsformen,

og det undrer mig også, at ingen nævnte

loven (er den ved at gå af mode?). Hvis

fjenden har 8 spar, hvilket må være sandsynligt,

når makker har 5 + ¤, og jeg kun

har 2 spar, skulle det være rigtigt at følge

med til 3¤ med 8-kortsfit. Faktisk er det

den doubleton i spar, der efter min mening

gør det oplagt „lovligt“ at melde 3< eller

3¤.

4. Parturnering. Nord/Alle.

VEST NORD ØST SYD

pas 1> 2<

pas 1 pas D pas

pas 2 Raulund: Pas. Ofte vil strafdoblinger falde

meget løst, da Ø-V går efter dødens kys.

Og lidt forsigtighed:

Fredin: Pas. 2< var efter min mening

en rigtig gak-melding. Jeg har forkerte

klørværdier til at støtte i hjerter

Dahl: Pas. Jeg ser ingen grund til at

melde, da udgang må være udelukket i

dette meldeforløb. Hvis modstanderne

melder 2#, må jeg revurdere situationen.

Makker har sikkert 4_6 i major.

Melderne var delt i to lejre. Først dem,

der ville spærre for fjenden:

Adamsen: 3¤. Hvor er sparfarven?

Hvorfor har makker ikke åbnet med svage

2¤? Enten har han 6_4 i major eller 5_5 i

2¤ pas ?

1. Kravpas.

2. Strafdobling.

Hvad melder du som Syd med:

rødt. Jeg vælger at spærre fuldt ud med

3¤.

Babsch: 3¤. Makker har sandsynligvis

4-farve i spar, så modstanderne kan ikke

vinde noget. Hvis jeg passer, står de ofte

et niveau lavere, end hvis jeg melder nu.

Bliver 3¤ doblet, er der gode vinderchancer.

# 9 ¤ D 8 6 5 > K D 2 < K D 10 6 2 Lidt østrigsk bondesnuhed. Den er der

igen, den røde klud.

Melding Point Stemmer Læser-%

3¤ 10 8 14 Aagaard: 3¤. Jeg tror, at makker er kan-

Pas 9 7 75 didat til at have 4_6 i major, idet han el-

3> 6 2 0 lers kunne have åbnet med et eller andet.

4¤ 3 1 1Med

4_5 i major kunne han have redoblet

som SOS. Hvis vi melder pas, tror jeg, at

Læsergennemsnit: 8,5

næste hånd melder 3ut, og makker vil prøve

For 2 sekunder siden lignede det et selvmål

i 2< doblet. Og nu redder makker os

over i 2¤ _ det er næsten for godt til at

være sandt. Skal vi være tilfredse, eller vil

mere ha’ mere?

Først lidt jysk besindighed:

Hammelev: Pas. Der er vist en trykfejl

her.

at finde os med en sparfarve. Man kunne

melde 4¤ for at forhindre dem i at finde

sparfitten, men jeg tror ikke, 4# kan vinde.

Krøjgaard: 3>. Selv i parturnering har

dette intet med en zoneindmelding at gøre.

Der er kun en 5-farve, der er for få point,

og man ved, at makker har passet i forhånd.

3> er det mest mystiske nu _ 2# eller

3¤ lokker vel nærmest fjenden i spar.

Og lidt københavnsk bondesnuhed: Duschek: 3¤. Fjenden lyder ikke som

Graulund: Pas. 3¤ kan komme på tale, myriader af spar, så grunden til makkers

men kan være farlig. Og jeg har set en del første pas er nok 4_6 i major. Begge sider

modstandere strafdoble og passe 2¤, har ca 8_9 stik i deres fit, og vi går sjæl-

selvom de har 3_1 i hjerter ...

dent 200 i 3¤.

58

DANSK BRIDGE


En del meldere tror, at egen udgang er en

mulighed:

Röhl: 3¤. En tynd indmelding, som pludselig

er interessant. Med så lidt som Kxxxxx

i en 3-6-3-1-hånd har vi 9 stik. Jeg støtter

til 3¤ og ser, hvad det fører med sig.

Werge: 3>. Vi går i offensiven. Min makker

har sparfarven.

Kofoed: 4¤. Makker kunne ikke åbne

med svage 2¤. Hvorfor? Ja, ret oplagt,

fordi han har 4-farve i spar, for hvilken

modstander har 5-farve i spar? Ingen af

dem. Hvorfor redobler han ikke som SOS?

Han har 6-farve i hjerter. Det er selvfølgelig

ret håbefuldt at satse på to nøglekort

hos makker, men hvad med så lidt som

# x x x x ¤ E x x x x x > x x x < _

Skægt problem, hvor begge eller ingen

kan have udgang i kortene. Og derfor aner

vi ikke, om vi skal passe, spærre eller invitere.

I øvrigt forstår jeg ikke kritikken af

2 K 7 4 2 < 5 3

Melding Point Stemmer Læser-%

2ut 10 15 50

Pas 5 3 19

Dbl 3 0 25

3ut 2 0 3

4¤ 0 0 3

Læsergennemsnit: 6,8

Træf en frisk beslutning – få fat i børn, børnebørn, nevøer, niecer og unge venner

Kursus for 12–23 årige begyndere og let øvede

den 10.–11.marts i Vejle

Begyndere (Lidt erfaring i kortspil)

● Hvad er bridge?

● Åbning + svar, strafdbl. mm.

● Turnering

Let øvede (lidt bridgeteori og -praksis)

● Svarmeldinger. 2-, 3- og 4-åbninger

● Indmeldinger, opl.dbl. mm.

● Turnering

Sted: Bleggaardsgade 40 i Vejle

Tid: Lørdag kl. 13 til søndag kl. 16.

Undervisere: Villy Dam, Peter Christensen m.fl.

Pris for kursus, fortæring, overnatning i egen sovepose og Dansk Bridge sæsonen ud: 100 kr.

DBF sponserer halv togrejse, evt. kørselstilskud, for ikke-lokale (mere end 50 km’s afstand).

Henvendelse / tilmelding senest den 1.marts til

Villy Dam, tlf. 7583 3252, fax 7583 3552, mail: dammen@post9.tele.dk

Opgiv navn, adresse, telefon, alder og niveau


FEBRUAR 2001 59


Spillet stammer fra OL i Maastricht, hvor

jeres MME-redaktør sad og så vores svenske

venner på ramaet. Jeg blev meget overrasket,

da Syd sagde pas, for jeg synes, det

så helt oplagt ud at melde 2ut.

Fredin: Pas. Jeg tror, jeg havde denne

hånd under OL. Dengang sagde jeg pas,

og vi kiksede en 3ut, men jeg tror, at man

ofte går fra plus til minus ved at melde.

Makker sagde trods alt pas til 2¤.

Denne mening var der efterfølgende stor

enighed om i svensk bridge, og jeg blev

trods resultatet overbevist om, at det måske

er den rigtige. Men den skulle lige prøves

her i serien, og der var lammende flertal

for 2ut. Men mange var i tvivl.

Dall: 2ut. Makker er ikke nødvendigvis

kort i hjerter, dvs han kan have lidt guffer.

Hvad viser en simulering? Er pas bedre?

Vores simuleringsekspert Anders Wirgren

er desværre ikke med denne gang.

Nilsson: 2ut. Eventuel udgang skal prøves

i hold. Pas i parturnering.

Duschek: 2ut _ men meget tæt på pas _

dårlig spillestyrke.

Op med humøret. Du spiller da udmærket.

Aagaard: 2ut. 15_18. Det kan være et

Werge-spil (plusschreiben und gewinnen),

så man skal sige pas. Jeg elsker dog at

spille kortene, så derfor 2ut.

Lund Madsen: 2ut. Hvis man siger

plusschreiben und gewinnen, er jeg sikker

på, at man ofte indkasserer 100 mod 400 i

3ut. Hvis modstanderne var i zonen i par,

kunne pas komme på tale.

Opbakning fra jeres mentor:

Werge: 2ut. Naturligt.

Der var enkelte passere:

Babsch: Pas _ uden et sekunds tøven.

Udgang er for langt væk til at løbe nogen

risiko. Skifter sorte tal ud med røde. Min

makker Umshaus elsker at melde i denne

situation, og for nylig skød han fortjent sig

selv i foden med 2ut og }500.

60

DANSK BRIDGE

Krøjgaard: Pas. Et godt modspil og usikre

fremtidsudsigter efter alternativet 2ut.

Det forpligter at skrive midtersiderne.

Det kan jeg godt huske.

Resten kunne enten slet ikke se problemet,

eller også syntes de, at 2ut var lige i

underkanten.

Graulund: 2ut. Jeg kan med min bedste

vilje ikke vride et problem ud af denne

her.

Raulund: 2ut. Fordelingskravene er

ikke så strikse til 2ut som til 1ut, men pointintervallet

er uændret i 4.hånd. Venter

spændt på alternativerne.

Hammelev: 2ut. 13_16. Man vinder oftere

3ut i denne slags meldeforløb, fordi

man ved mere om sitsen og bedre kan bryde

forbindelsen mellem modpartens hænder.

Også andre nævnte at nedsætte grænserne

for 2ut her i genåbningen. Men lavere

end 13_16 bliver vist tungt at styre.

6. Holdturnering. Nord/Ø-V.

VEST NORD ØST SYD

pas pas ?

Hvad melder du som Syd med:

# B 10 6 5 4 ¤ E 4 > E 7 5 4 < 6 5

Melding Point Stemmer Læser-%

1 # 1 0 8 63

Pas 9 7 30

2# 6 3 7

Læsergennemsnit: 9,4

Skal der leges lidt i 3.hånd? Udspilsdirigeringen

er dårlig, men der er fin spærreeffekt,

når man har sparfarven. Majoriteten

har valgt 1#, og blandt læserne er det

et overvældende flertal. Lad os høre, hvorfor:

Raulund: 1#. Sparfarven er ikke perfekt

til en 3.håndsåbning, men fordeling

og zonestilling er i orden. Hvis man åbner

tyndt på 1-trækket i 3.hånd, skal man

kunne passe til alle makkers meldinger.

Svarer man på makkers melding, bekræfter

man en åbningshånd. Jeg anvender


Toronto, så makker kan melde 1ut med op

til 11 hp. Sparstøtter går via 2/¤

viser begge mindst 5-farve.

Krøjgaard: 1#. Som ved bordet.

Aagaard: Pas. Jeg vil forsøge mig med

en pas, idet en 3.håndsåbning enten skal

være sund eller anvise et godt udspil.

Hvis fjenden lander i sans, kan spar ud være

meget rart, men jeg forstår, hvad du mener.

Duschek: 1#. Oplagt. 2# er hul i hovedet

med den tynde farve og 2 sideesser.

Nilsson: 1#. Ikke 2# med dårlig farve

og 2 sideesser.

I praksis ville 2# have sendt dem overbord,

mens 1# gav dem plads nok. Som

tidligere nævnt er det den nye måde at lave

tjenere på efter spærreåbninger. Jeg åbnede

også med en fantasiløs 1#, men min fornemmelse

siger mig, at 2# er det rigtige,

hvis makker ikke tager det for alvorligt.

Hammelev: 2#. Position og zonestilling

indbyder til at gøre livet besværligere

for modparten, og makker ved også, at han

ikke skal ofre helt hæmningsløst. Eneste

ulempe opstår, når makker starter med #E

eller #K mod en farvekontrakt.

Dall: 2#. 1# er en mulighed hvis man

passer 1ut (6_11) fra makker. Pas er ingen

mulighed.

Hjorth: 2#. Ikke just en klassisk 2-åbning

med 2 sideesser og en dårlig 5-farve,

men det betaler sig at spærre. Dette gør

jeg selvfølgelig kun i 3.position og kun med

en makker, som er med på stilen.

Af indlysende grunde gik en del ind for

pas:

Fredin: Pas. At åbne med 1#, når man

ikke har en åbning og desuden en dårlig

farve, findes ikke i min bog. Måske kan 2#

fungere.

Werdelin: Pas efter MME-systemet, men

en perfekt 2#-åbning efter mit nye system,

5# og en sidefarve.

Werge: Pas. Beskriver hånden fint.

Hvis man passer, og sidste hånd heller

ikke har en åbningshånd, passes spillet sikkert

ud, da Vest sjældent har sparlængde.

1#/2# kan være en forhånds McPhearsson.

Og så må jeg vist hellere takke af for

denne gang.

Eksperternes meldinger: 1 2 3 4 5 6

Klaus Adamsen, Nykøbing S. ........... 3# 4> 3< 3¤ 2ut Pas

Andreas Babsch, Østrig .................... 3< 4# 3< 3¤ Pas 1#

Flemming Dahl, Solrød .................... 2ut 4# 3¤ Pas 2ut Pas

Jesper Dall, Odense ........................... 3< 4> 3¤ 3¤ 2ut 2#

Jacob Duschek, København ............. 3< 4> 3< 3¤ 2ut 1#

Peter Fredin, Sverige ......................... Pas 4> 3¤ Pas Pas Pas

Nis Graulund, København ................ Rd 4> 3< Pas 2ut 1#

Johan Hammelev, Århus ................... 3# 4> 3< Pas 2ut 2#

Søren Hjorth, Kokkedal .................... 3< 5< 3< 3¤ 2ut 2#

Jens Kofoed, Israel ............................ Pas 4> Pas 4¤ 2ut 1#

Mads Krøjgaard, Århus ..................... 3# 4> 3¤ 3> Pas 1#

Morten Lund Madsen, København .. 3# 4# 3< 3¤ 2ut 1#

Ulf Nilsson, Sverige .......................... Pas 4> Pas Pas 2ut 1#

Ole Raulund, København ................. 3< 4> 3< Pas 2ut 1#

Jørgen Röhl, Juelsminde .................. 3< 4> Pas 3¤ 2ut Pas

Hans Werge, Vejle ............................. pas 4> 3< 3> 2ut Pas

Stig Werdelin, København ............... 4# 4# 3¤ Pas 2ut Pas

Thorvald Aagaard, Jyllinge .............. pas 4# 3< 3¤ 2ut Pas

FEBRUAR 2001 61


Alle fejl har vi ikke, men fejl har vi alle

I Søren Christiansens artikel om „taber på

taber“ i nytårsnummeret har flere læsere

påpeget analysefejl i to af spillene. Otte spil,

hvoraf to er fejlanalyseret (i en i øvrigt

glimrende artikel) _ det er lidt flovt!

Jeg har efter artikelforfatterens udtrykkelige

ønske (læs: mit forslag) overført

25% af Sørens honorar for artiklen til „Rio

2001“!

I første spil på side 20 overser Søren, at

når Syd som foreslået lægger klør i tredje

stik, tager Øst >E, spiller ruder til >K og

får hjerter igen til #9. En dobbelt uppercut

er mere, end selv Søren kan holde til.

Bytter man om på Østs #9 og Syds #2,

holder Sørens analyse dog vand.

I andet spil på side 18 fører den foreslåede

plan ikke til gevinst med den aktuelle

sits, selvom det stadig er bedste chance.

Når Syd har trumfet ruder på bordet, kan

han ikke komme hjem og trække trumf,

uden at Vest får rejst et trumfstik.

Søren kunne have klaret problemet ved

at bytte rundt på modspillernes kort _ giv

fx Vest:

# 9 ¤ D 10 7 5 > K 6 5 2 < B 10 7 4

Nu vinder Søren kontrakten på sit taber på

taber-spil.

Men spillet er sjovere end som så, da der,

som påpeget af Finn Elton Thomsen, Hillerød,

er en elegant vindervariant. Det har

han modtaget en bridgebog for, og du kan

også risikere at vinde en af slagsen, hvis

du senest den 10.februar sender opskriften

på, hvordan Syd vinder 6# med magt,

når han får D 4

K 6 5 2 µ > B 9 8 7 3

< B 10 7 4 < D 9 3

# K D 5 4 3 2

¤2

>E 10

< E K 8 2

Utrolig farvebehandling

„Encyklopædien“ (ACBL’s „The Official

Encyclopedia of Bridge“) bringer blandt

en masse andet godt en oversigt over safespil

med forskellige farvekombinationer.

Nu er det naturligvis ikke sådan, at man

sætter sig til at lære den slags udenad, men

det er sund læsning, hvor man kan få fastslået

en række tommelfingerregler, der kan

bruges i praksis.

Men ikke alle kombinationer er nævnt,

så man overlades til selv at tænke videre.

Encyklopædien havde således ikke forestillet

sig, at denne kunne blive aktuel:

# 7 5 3

# E K 10 2 # D

|

# B 9 8 6 4

Ved OL i Maastricht spillede Syd, Geir

Helgemo, en delkontrakt i spar.

Hvordan undgår man fire trumftabere?


Geir spillede elegant #B fra hånden, og

ingen kan vel fortænke vestrusseren i, at

han tog stikket med #K?

Det kan da godt være, det var #10 blank,

Geir Helgemo fiskede efter, men der var

så sandelig også bid med den aktuelle fordeling.

Noget om usikre pointgrænser

På skolebænken lærte vi, at der i gennemsnit

skal 26 hp til ni stik i 3ut, men ved

bordet har vi sikkert alle oplevet spil, hvor

det langt fra var nok.

Omvendt har vi vel også ofte brændt en

oplagt 3ut, fordi kortene sad godt, men har

du prøvet med velberåd hu at stå i 1ut, hvor

storeslem er usættelig efter udspillet?

Nord / N-S

# D 8 7 4

¤E 10 3

> 10 8 5

< E 4 3

# 5 3 # K 9 6 2

¤ K 8 7 5 2 ¤ B 6

> 6 4 3 µ > K D B 9 2

< K 6 5

# E B 10

¤ D 9 4

>E 7

< D B 8 7 2

< 10 9

VEST NORD ØST SYD

pas pas 1<

pas 1# pas 1ut

pas pas pas

Villy Sørensen, Herlev, har sendt dette spil,

som han selv betegner som (u)interessant.

Vest startede naturligt med ¤5 til ¤B og

¤D. Med tre konger i plads, rigtigt klørgæt

og en spar-/ruderskvis mod Øst, hvor

>7 var trusselkort og gav sidste stik, kunne

Syd notere det sjældne resultat 270 i regnskabet.

Er du enig i meldeforløbet?

Efter min mening er Syds hånd en sansåbning

(15_17 hp) værd. En brugbar femfarve

i klør, #10 sammen med bonden og

¤9 som stiver i hjerter. Det fører automatisk

til 3ut, der zonestillingen taget i betragtning

nok er værd at satse på _ især når den

vinder.

Brændt slem

Der brændes et utal af minorslemmer i en

parturnering, fordi man er fikseret på de

pointgivende 3ut’er. I et spil fra den jysk/

fynske parfinale havde jeg en afbrænder.

Jeg sad med:

# E 10 7 5 ¤ E B 5 3 > E < 9 7 6 2

hvor der foran mig blev åbnet med 2>, som

viste en spærreåbning med mindst 4_4 i

major. Pas fra mig, 2¤ fra næste hånd og

3< fra makker. Pas og ...

Naturligvis meldte jeg klummergøj 3ut,

som man gjorde ved de fleste andre borde,

men har man tillid til makker, bør man gå

efter klørslemmen.

Vi følger spillet ved et andet bord: ☞

Sølvpoint Sølvpoint

For 15.gang afholdes

Forårsturnering

Denne gang søndag den 11.marts 2001 kl. 9.00

i "Filadelfia"s festsal, Kurvej 4, Dianalund (indkørsel fra Holbergsvej)

Startafgift 145 kr. incl. fortæring. – Flotte præmier. – Tilmelding senest 25.februar:

Poul Rasmussen – privat 5853 4066, arb. direkte 5789 4220

Sorø Bridgeklub – Lions Club, Dianalund

FEBRUAR 2001 63


Øst / Ingen

# 6

# D B 8

¤K

>B 10 7

< K D B 8 4 3

# K 9 4 3 2

¤ D 8 6 2 ¤ 10 9 7 4

> 9 6 5 4 3 2 µ > K D 8

E

< 9 7 6 2

! 3> pas 3¤

pas 3# pas 3ut

pas

Udspil: >5.

pas pas

Stakkels Nils! Første stik gik til >E over

>10 og >D, klør mod bordet tog Vest med

B på

og to ned, da Vest kunne stikke >8 med >9.

Dårligt spillet? Jeg kunne bogføre 10 stik

efter næsten samme modspil: Ruder ud til

>10, >D og >E, klør til B

og >K og ruder igen ... 10 stik?

Jeg glemte at fortælle, at Vest startede

med „toppen af ingenting“, >9 forstås!

64

Schaltz meldte 2> ... udspilsdirigerende?

DANSK BRIDGE

Juniorer i Polen

Ulrik Zeeberg var i begyndelsen af december

i Polen på træningstur med et juniorhold

bestående af Kåre Gjaldbæk_Jonas

Houmøller og Claus Sørensen_ Andreas

Marquardsen.

I holdturneringen deltog foruden Danmark

et hollandsk og seks polske hold. Det

blev til en kneben dansk 2.plads kun 1 kp

efter Polens førstehold, men også kun 1 kp

foran Holland.

„Charles“ har givet mig dette spil fra

holdturneringen, hvor der var kolorit på

meldingerne:

Øst / N-S

# E K D B 4

¤5

> E K B

< E B 8 3

# 10 8 6 # 9 5 2

¤ D B 8 2 ¤ 3

> 10 9 7 5 4 µ > D 8 3 2

< 6 < K 10 7 5 2

#7 3

¤ E K 10 9 7 6 4

>6

< D 9 4

VEST NORD ØST SYD

Claus Andreas

Sørensen Marquardsen

pas 1¤

pas 1# 1ut! 2¤

pas 3< pas 3¤

D RD pas pas

pas

Udspil:


Bridge i verdensklasse

Dette spil fra OL-finalen i Maastricht viser,

at der blev spillet klassebridge.

Øst / N-S

# 9 7 4

¤ 10 8 7 5 4

>K B

E 10 8 7 µ > 6 4 3

< E 9 3 < 8 7 5 2

#E 2

¤ E K 9 6

> D 9 5 2

< K B 6

VEST NORD ØST SYD

Jassem Lauria Tuszynski Versace

pas 1ut

pas 2> 1 pas 2ut 2

pas 3> 3 pas 3¤

pas 3ut pas 4¤

pas pas pas

1. Transfer _ 5 + hjerter.

2. Max. med fire trumfer.

3. Ny transfer.

Ved det andet bord passede Zmudzinski

som Nord til 1ut, mens italienerne som vist

meldte den gode udgang, hvor der kun er

en taber i hver sidefarve.

Udspil fra Tuszynski: ¤3!

Se virkningen af dette udspil. Syd stikker

Østs ¤B med ¤K og har vel ikke fantasi

til at forestille sig et så diabolsk udspil,

selv fra en stærk polak. Alle forventer,

at Lauria trods sin bridgeerfaring nu

går på bordet og kniber Østs formodede

¤D, men ...

I andet stik trak Lauria ¤E!

Lauria havde absolut fantasien i orden.

Nord-Syd havde i meldingerne fortalt Vest,

at de havde ni trumfer tilsammen, og hvad

var så mest sandsynligt: Udspil af single

trumf eller en lille fra ¤D anden?

Udspil af single trumf vil ofte koste stik.

Derimod er udspil af en lille fra damen eller

bonden mindre risikabelt, når man som her

ved, at spilfører råder over ni trumfer.

Ud over den aktuelle trumfsits havde Vest

disse fordelinger i tankerne, hvor ¤B og

¤10 placeres tilfældigt på NS-hænderne:

1. ¤ K x x x x

¤D 3 ¤E x

|

¤ x x x x

2. ¤ x x x x x

¤D 3 ¤E x

|

¤ K x x x

Kunne udspil af ¤3 ikke lokke Syd på gale

veje?

Turnering 2000 på CD-rom

EDBridge har gjort det igen! Ib Axelsen

har i samarbejde med Bob Richardson produceret

en CD med „Turnering 2000“, der

indeholder 351 spil, hentet fra danske parfinaler

sidste år. Med små skønhedspletter

er grafik og brugervenlighed helt i top.

Princippet er som i Autobridge, hvor der

er en vis form for styring. Du kan fx ikke

bluffmelde _ kun rimelige meldinger vil

blive accepteret _ og du kan hele tiden

vink om, hvilket kort der bør spilles, hvis

du er i tvivl. I modsætning til det virkelige

liv kan du fortryde et ud- eller tilspil med

en „back-space“-funktion.

Som ved bridgebordet bruger modparten

tid til at tænke i, og du har mulighed for at

indstille, hvor grundige de fjendtlige overvejelser

skal være. Det er dog mit umiddelbare

indtryk, at pausernes længde ikke har

stor indflydelse på modspillets kvalitet.

Man deltager i et ret stærkt felt, så det er

svært at score point, men kan du acceptere

det, er det god og lærerig underholdning.

Ligesom i en rigtig barometerturnering

får du løbende angivet scoren med oplysning

om, hvad din saldo er, og hvad der

blev spillet ved de andre borde.

CD’en kan bestilles hos EDBridge for

300 kr. plus forsendelse. Det er en billig

fornøjelse!

FEBRUAR 2001 65


Charles spiller op:

vundet af Jens Flagstad og Allan Koch.

I et af spillene opstod en af de mest spændende

slutpositioner, jeg længe har set.

Nord / Ø-V

# E 9 5 4 3

¤7 5

>6

< E 9 6 5 4

# D B 10 7 6 # K 2

¤ E 10 4 ¤ K D B 9 3 2

> B 8 4 µ > K 10 9 7


Bridgehjørnet

Annoncer til "Bridgehjørnet" koster 150 kr.

incl. moms for hver påbegyndte 4 linier.

Tillæg for billetmærke 25 kr. Standardopsætning.

Max. en spalte! Betaling forud

på check/giro 608 6586.

Rosenvang Bridgeklub har plads til nye

medlemmer. Vi spiller mandage kl.19. Ring

Connie 86921193 eller Bodil 86272095 og

hør nærmere.

Forårsturnering i Jelling lørdag den 21.april

kl.9.30 til 18.15. Indskud 140 kr. Frokost

60 kr. Tlf. 7587 1880 eller evt. 7587 0643.

Begrænset antal deltagere.

Prag i uge 19 (6.–12.maj) 2001. Stadigvæk

ledige pladser. Se annoncen i januar. Spil

og undervisning ved Christian Reinholdt.

Program: 4342 6677.

BI-Bridgerejser: Madeira 30/4–7/5 2001.

Veludstyrede hotellejligheder. Pris 4750,-.

Mulighed for forlængelse. Birgit Jensen, tlf.

7553 3149. E-mail: bridge@12mail.dk.

Bridgerejse: Côte d’Azur (Grasse) den sidste

uge i august med Britta Nilsson som turneringsleder.

Slå op på www.bridgetour.dk

eller ring på tlf. 4814 4299. Bent H.Lund.

Kbh. Nord: To rutinerede damer søger jævnbyrdigt

makkerpar (helst damer omkring de

50 år) til privat bridge på skift hos hver især.

Vi er begge erhvervsaktive. Billetmrk. 201.

Spillekort med monogram eller navn til

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Incl. kort,

tryk, porto, æske: 1 spil 130 kr, 2 spil 190 kr.

Rabat ved flere spil. 4879 8067.

Turneringsnyt

Vestjylland _ generationsbridge

1. Svend Erik Buch_Verner Buch (far og søn).

2. Kim Frederiksen_Karsten Jensen (moster og nevø).

3. Svend Mortensen_Bjarne Mortensen (far og søn).

1. Anders Brøndum_Peter Søller (svigerfar og svigersøn).

2. Dorit Bro Olsen_Thomas Bro Olsen (mor og søn).

3. Karen Christensen_Stig Øster (mor og søn).

Udgiver:

Danmarks

Bridgeforbund

Redaktion: Ib Lundby.

Faste medarbejdere: Søren Christiansen,

Villy Dam, Jens Kofoed, Nis Graulund,

Morten Andersen („Duck“), Ib Axelsen,

Christian Reinholdt, Mads Krøjgaard,

Jens Otto Pedersen („Charles“), Svend

Novrup, Flemming Dahl, Torben Brandt

og Villy Sørensen.

Dansk Bridge, Asminderødgade 53

3480 Fredensborg

Telefon 4847 5213 (hverdage 12–16)

Telefax 4847 6213

E-post: dansk@bridge.dk

Web-side: www.bridge.dk

Postgiro DK: 608 65 86

N: 08061902 814

S: 2500 96-5

ISSN 0011-6238

Udgivelsesdatoer:

10 gange årligt omkring den første

i hver måned undt. i juni og august.

Bruttooplag:

23.500 ekspl. (1/1 2001)

Abonnement 1/10–1/9 incl.moms:

Danmark, Finland, Færøerne og Island

200 kr. Sverige/Norge 230 SEK/NOK.

Grønland og øvr.udland: 280 kr.

Annoncepriser pr. 1/10 excl. moms:

1/1 side 3400 kr. 1/2 side 2000 kr.

1/4 side 1150 kr. Øvrige formater:

16 kr. pr. spaltemm.

20% rabat på DBF-klubannoncer

(klubnavn i annoncen – regning til klubben

– klubbens arrangement).

Farve- og repro efter aftale.

Tryk: Boisen & Nielsen A/S

FEBRUAR 2001 67


DANSK BRIDGE

Asminderødgade 53

DK - 3480 Fredensborg

LUKSUSCRUISE

I I MIDDELHAVET

MIDDELHAVET

Tag på dit livs bridgerejse og oplev

samtidig eksotiske rejsemål i Middelhavet.

Scandinavian Cruise Center og Blaksets

Bridgecenter har indledt et samarbejde

om et krydstogt fra d. 2/7 til

10/7.

Flyet letter til Venedig, hvor vi overnatter. Dagen efter sejler vi med Splendour of the Seas, der

er et af Royal Caribbeans nyere skibe. Der er mange aktivitetstilbud ombord. Eksempelvis

tilbydes en golfbane, en indendørs og udendørs swimmingpool, solarium, spabad, skønhedssalon,

frisør, restauranter, cafe, butikker, bibliotek, teater og kasino.

Bridgen varetages af to af Danmarks bedste bridgelærere: Lars Blakset og Mathias Bruun.

Om dagen vil der være undervisning og turnering for dem, der måtte blive på skibet i dagens

løb, mens der om aftenen vil være turnering med præmier.

Skibet lægger til på følgende spændende steder: Piræus (Athen), Kusadasi (Tyrkiet), Iraklion

(Kreta), Korfu, og turen slutter i Venedig. Alle disse steder er der mulighed for enten at tage

en sightseeingtur eller udforske på egen hånd.

Prisen for denne bridge- og rejseoplevelse er fra kr. 12.895,- pr. person i indvendig dobbeltkahyt.

Tillæg for andre kahytskategorier. Prisen inkluderer fly København-Venedig t/r, hotel i

Venedig, helpension (ekskl. drikkevarer) samt bridge-aktiviteter efter nærmere fastsat program.

Har du spørgsmål eller ønsker udførligt program, kontakt venligst:

Scandinavian Cruise Center

Strandvejen 6 2100 København Ø Telefon 3927 7800 Fax 3927 7810

e-mail: scc@cruise.dk

68

DANSK BRIDGE

eller

Blaksets Bridgecenter

Gammel Vartov Vej 44B 2900 Hellerup Telefon 3929 0126

e-mail: blakset@post.tele.dk

More magazines by this user
Similar magazines