01.09.2013 Views

2 1 2 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

2 1 2 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

2 1 2 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Team Lysholdt Consulting<br />

vandt damehold,<br />

men først en uge efter<br />

DM’s afslutning. En<br />

appel fik guldet til at<br />

svinge frem og tilbage.<br />

„Grubleren“ er vel <strong>den</strong><br />

rette betegnelse for<br />

Søren Christiansens<br />

attitude i landskampen<br />

mod Færøerne.<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2♥ 1<br />

pas pas 2♠ pas<br />

?<br />

1. Spærrebetonet.<br />

Syd / Ø-V / Hold. Hvad melder du?<br />

(Se side 12).<br />

Nr. 626 MARTS 2004<br />

63.årgang nr.6<br />

Inde i bladet:<br />

Landskamp mod Færøerne<br />

Spredt fægtning<br />

DM for damehold<br />

Sparinvest er juniorsponsor<br />

Spil fra divisionsafslutningen<br />

Postkassen<br />

Snyd i bridge<br />

Divisionsperler<br />

DM for juniorhold<br />

MARTS 2004 1


Quiz<br />

uddrag af indholdet<br />

µ<br />

Vest / Alle. Holdturnering. Du er Vest.<br />

# K ¤ K B 5 > E K B 7 < E D 9 7 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1< pas pas 1#<br />

D pas 1ut 3¤<br />

D pas pas pas<br />

Udspil: >E. Hvor mange stik får Syd?<br />

(Se side 45)<br />

Øst / Ø-V. Holdturnering.<br />

#E 10 8 6 # K 3 2<br />

¤E D 10 4 ¤ K 9<br />

> 10 6 4 3 2 >K D 9 8<br />

E 8 4 3 < 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2¤ 1<br />

pas pas 2# pas<br />

3ut pas ?<br />

1. Spærrebetonet.<br />

Din melding? (Se side 12)<br />

Nord / Ø-V. Holdturnering.<br />

#K 10 2 # E B 5 3<br />

¤E ¤K D 10 7 3<br />

>D 8 7 2 µ >_<br />

E. _ Spilleplan?<br />

(Se side 12 _ drejet 90 grader)<br />

Vest / Ingen. Holdturnering. Du er Øst.<br />

#8 7 4 2<br />

¤K 10 6 3<br />

>E K D 10 7<br />

B 9 8 4<br />

1 pas 1¤ 2<br />

pas 3¤ 3 pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

1. 10_16 hp, ubekendt fordeling (ej 5 i major).<br />

2. Ubekendt gamekrav eller 3 + hjerter.<br />

3. Firfarve, max.<br />

Udspil: ¤2 til din ¤D. Du spiller nu?<br />

(Se side 17)


DANSK BRIDGE<br />

NR.626, MARTS 2004, 63.ÅRGANG NR.6<br />

... og<br />

vinderen<br />

er ???<br />

Borgmesterens dilemma<br />

KORT SAGT...<br />

AFSLUTNINGEN på dameholdturneringens<br />

1.division blev et trist deja-vu a la situationen<br />

ved DM for klubber 2003, hvor der efter sidste<br />

spil på grund af en ubehandlet appel stadig var<br />

usikkerhed om, hvem der havde vundet DM.<br />

Appellen drejede sig i virkelighe<strong>den</strong> kun om et<br />

enkelt stik fra eller til, men det havde kolossal<br />

betydning, da holdet, der vandt stikket, samtidig<br />

vandt DM! På grund af hensyn til de involverede<br />

parter (især), alle de øvrige spillere, tilskuerne,<br />

pressen og Køges borgmester, der var mødt frem<br />

for at overrække <strong>med</strong>aljer, var situationen meget<br />

uheldig. Appeller, der kan få betydning for DM’s<br />

placering, bør om overhovedet muligt behandles<br />

in<strong>den</strong> afslutningen. Det var rutinen for år tilbage _ og sådan bør det være igen.<br />

Der skal dog ikke pilles ved Team Lysholdt Consultings danmarksmesterskab,<br />

men det var urimeligt, at spillerne skulle vente en uge på at blive udråbt som<br />

vindere, og at Team Dr.Nielsen efter samme uge måtte aflevere de lånte fjer.<br />

I JUNIORHOLD er de indle<strong>den</strong>de runder færdigspillet, og ikke uventet blev<br />

det Sejr Andreas Jensen, der sejrede, selv om Mads Krogsgaard førte feltet an<br />

efter første weekend. Finalerne spilles i weeken<strong>den</strong> <strong>den</strong> 20._21.marts i O<strong>den</strong>se.<br />

DM-SLUTSPILLET på Copenhagen Marriott Hotel er afviklet, når dette blad<br />

er på ga<strong>den</strong>, men i skrivende stund kendes resultatet ikke. En afstemning på<br />

www.netbridge.dk (294 deltagere) gav odds for en finalesejr til Schaltz over<br />

Adamsen <strong>med</strong> 21%, Adamsen over Schaltz 14%, PharmaService over Schaltz<br />

17%, PharmaService over Bridgebutikken 13% og Schaltz over PharmaService<br />

11%. De øvrige kombinationer var alle under 10%. Når du læser dette, ved du,<br />

om der var hold i prognosen. Jeg udfylder venteti<strong>den</strong> <strong>med</strong> nogle flere spil fra<br />

divisionsafslutningen (se side 42) _ du blev vist spist af <strong>med</strong> et enkelt i februar.<br />

FARVEL _ OG STOR TAK! Med udgangen af marts forlader Inge Keith Hansen<br />

<strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund efter mere end 25 års ansættelse. Se side 30. ☞<br />

MARTS 2004 3


4<br />

DANSK BRIDGE<br />

FÆRØERNE var chanceløs i landskampen mod<br />

Danmark, men bridgen på øerne har i de senere<br />

år været inde i en rivende udvikling, ikke mindst<br />

takket være Svend Novrups indsats som coach.<br />

Af de i alt otte holdkampe vandt Færøerne de to,<br />

idet deres 1.- og 2.-hold begge vandt <strong>den</strong> ene af<br />

to kampe mod Danmark-2. Her forklarer Søren<br />

Christiansen færøske Per Kallsberg trinsvarene<br />

på Gerber. Se side 16.<br />

„MIN MAKKER er stukket af <strong>med</strong> min kone til Sydamerika ...“ „Det var dog<br />

skrækkeligt!“ „Ja, hvem pokker skal jeg nu spille <strong>med</strong> på torsdag?“<br />

HISSA, HUSSA, HEJSASA _ nu skal svensken ha’ da-da!<br />

Vi bankede svenskerne blå og gule i håndbold og vil bruge<br />

samme recept i bridgelandskampen, der arrangeres i forbindelse<br />

<strong>med</strong> EM i Malmø onsdag <strong>den</strong> 30.juni. Læs mere<br />

på bagsi<strong>den</strong> af dette nummer og om brorabat i decemberbladet.<br />

Overvejer du at overnatte i Malmø, må du være hurtig<br />

på aftrækkeren. Ud over bridge-EM afvikles samtidig<br />

en større kongres i byen, så der er rift om hotelpladserne.<br />

NETBRIDGE CUP er nu i gang <strong>med</strong> 5.runde, og divisionshol<strong>den</strong>e er så småt<br />

ved at komme <strong>med</strong>. Resultatet af 4.runde finder du under Turneringsnyt.<br />

SPARINVEST er gået ind som sponsor af juniorbridgen.<br />

<strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund og investeringsforeningen har<br />

indgået en 3-årig aftale, hvorefter spillerne i de kommende<br />

sæsoner bl.a. vil få dækket udgiften til indskud, rejse og<br />

ophold. Læs mere om <strong>den</strong> spæn<strong>den</strong>de aftale side 38.<br />

NORDJYSKE STIFTSTIDENDE har, som du kan læse i et indlæg i Postkassen,<br />

droppet sin bridgespalte, og det samme vil fra april ske for De Bergske Blade<br />

i Vestjylland, fortæller Bent Lynge. Der er kun én måde at reagere på, men <strong>den</strong><br />

er til gengæld effektiv: Kontakt avisen, og fortæl, at du opsiger dit abonnement,<br />

hvis avisen ikke omgående kommer på bedre tanker!<br />

NÆSTE NUMMER leveres, så du forhåbentlig har det <strong>den</strong> 1.april<br />

(annoncer senest 10.marts). Vi diskuterer tit, hvordan vi får lokket<br />

flere unge til bridgebordet, men det skorter ikke på gode tilbud:<br />

Via sponsoraftalen <strong>med</strong> Sparinvest bliver det gratis at spille juniorhold,<br />

og det koster næsten intet at deltage i skolebridge og juniorpar<br />

_ i sidstnævnte er 1.-præmien en tur til Budapest <strong>med</strong> alt betalt!<br />

Gid man var et par år yngre ... IL


Noget i <strong>den</strong>ne<br />

ver<strong>den</strong> må<br />

gerne være<br />

forudsigeligt...<br />

Væksten af din pension for eksempel<br />

Kun de færreste ønsker at kende alt for meget til fremti<strong>den</strong>. Når<br />

det gælder økonomien, er sagen dog en helt an<strong>den</strong>. Jo større<br />

sikkerhed for et godt afkast, jo bedre.<br />

Vi tilbyder nogle af markedets mest gennemtænkte former for<br />

investering i samarbejde <strong>med</strong> Sparinvest - <strong>Danmarks</strong> bedste<br />

investeringsforening. Det eneste vi behøver at vide om din<br />

fremtid er, om du vil have mest muligt ud af <strong>den</strong>. U<strong>den</strong> at<br />

sætte noget over styr. Kontakt dit pengeinstitut for at få mere<br />

at vide eller gå ind på www.sparinvest.dk.<br />

Morningstar har både for 2002 og 2003 kåret Sparinvest som <strong>Danmarks</strong> bedste investeringsforening<br />

Officiel sponsor for juniorbridge<br />

MARTS 2004 5<br />

dotzero


Damehold, 3.weekend:<br />

Lysholdt vandt efter appel<br />

af Charles. Fotos: Steen Reimers og Charles.<br />

6<br />

Fra <strong>den</strong> afgørende kamp:<br />

Krefeld, Rahelt, Kirstan og Farholt.<br />

Der var lagt op til et trekantdrama i de<br />

udmærkede lokaler i Østsjællands Bridgecenter<br />

i Køge, da tophol<strong>den</strong>e i da<strong>med</strong>ivisionen<br />

tørnede sammen for at spille om<br />

mesterskab og <strong>med</strong>aljer.<br />

Den barske virkelighed overgik dog fantasien,<br />

og mesterskabet blev afgjort i et<br />

spil, hvor spilfører fik et overstik i enten<br />

4# eller 3ut!<br />

Det hele endte i en tvekamp, da <strong>den</strong><br />

mangedobbelte mester Lotte Skaanning-<br />

Norris tabte 13_17 til Team Dr.Nielsen og<br />

9_21 til Team Lysholdt Consulting.<br />

Det indbyrdes opgør mellem Dr.Nielsen<br />

og Lysholdt blev et drama, der først blev<br />

afgjort en uge efter kampen. Lysholdt førte<br />

stort 62_23 ved halvleg, men Dr.Nielsen<br />

kom godt igen, og resultatet blev 16_14<br />

til Lysholdt. Det blev dog ændret til 15_15<br />

efter en appel, og det betød, at Dr.Nielsen<br />

i første omgang blev udråbt som danmarksmester<br />

<strong>med</strong> 1 kp foran Lysholdt.<br />

DANSK BRIDGE<br />

Resultat<br />

1.division:<br />

1. Lysholdt Consulting (M.Rahelt) 172<br />

2. Dr.Nielsen, Århus (M.Kirstan) .. 171<br />

3. Lotte Skaanning-Norris .............. 159<br />

4. Lene Scheibel .............................. 146<br />

5. Inger Jarnit .................................. 139<br />

6. Bente Aagaard ............................. 125<br />

7. Britta Krøjgaard .......................... 124<br />

8. Gerda Holm ................................. 111<br />

9. Estate Mæglerne (L.Hemberg) ... 103<br />

10. Doris Blom .................................... 93<br />

2.division:<br />

1. Susan Just Olesen ........................ 155<br />

2. Pernille Jakobsen ........................ 151<br />

3. Tine Agerskov ............................. 149<br />

4. Anne-Marie Frøhlich .................. 145<br />

5. Birte Eriksen ............................... 142<br />

6. Hanne Knudsen ........................... 139<br />

Bente Rosenlund ......................... 139<br />

8. Rita Raun .................................... 122 ½<br />

9. Thordis Skjernaa ......................... 111<br />

10. Nybolig Ebeltoft (Dorte Friis) ...... 94<br />

Kvalifikation:<br />

1. Hanne Svansø ............................. 133<br />

2. Jette Tremmer ............................. 126<br />

3. Nell Reindahl .............................. 116<br />

4. Helga Christensen ....................... 110<br />

5. Kirsten Klæbel ............................ 109<br />

6. Margrete Rykov ............................ 95<br />

7. Inge Raaen Rasmussen ................. 92<br />

8. Lilli-Ann Nielsen .......................... 40


Den lokale appelkomites afgørelse blev<br />

anket til DBF’s appelkomite, og det endte<br />

<strong>med</strong>, at resultatet blev korrigeret til 16_14<br />

til Lysholdt, der således vandt danmarksmesterskabet<br />

(se spillet senere).<br />

Det var uheldigt, at der endnu en gang<br />

skulle gå en uges tid før danmarksmestrene<br />

kunne kåres, men vi ønsker stort tillykke<br />

til mestrene Maria Rahelt, Stense<br />

Farholt, Bjørg Houmøller og Ulla Koch,<br />

og et lige så stort tillykke <strong>med</strong> sølvet til<br />

Marlene Kirstan, Camilla Krefeld, Dorte<br />

Cilleborg, Lida Hulgaard og Trine Bilde.<br />

Skaanning-Norris sikrede sig bronze<strong>med</strong>aljerne,<br />

mens Team Estatemæglerne<br />

(Hemberg) og Doris Blom må vandre <strong>den</strong><br />

tunge gang ned i 2.division. De bliver erstattet<br />

af Susan Just Olesen, København<br />

(Karin Risom, Eva Beildorff, Anja Serritslev),<br />

og Pernille Jakobsen, København<br />

(Jytte Dahl, Lise Lundby Hansen, Inge<br />

Keith Hansen). Der bliver således 8 af 10<br />

hold fra hovedstadsområdet i næste sæsons<br />

1.division.<br />

Kvalifikationsturneringen vandtes af de<br />

friske fynboer Hanne Svansø, Nyborg<br />

(Margit Ljungberg, Gertrud Lind og Jette<br />

Byrgesen), der rykker op i 2.division sammen<br />

<strong>med</strong> Jette Tremmer.<br />

☞<br />

Rejser <strong>med</strong> Reinholdt Bridge<br />

... sans for oplevelser<br />

8 dage på Korsika 15.–22.maj.<br />

Pris: 6475,-. Ta´en uge ekstra: Kr.2000,-.<br />

5 dage på Sicilien i påsken 8.–12.april.<br />

Pris: 4995,-. Kun 4 pladser.<br />

4 dage på Hotel Svendborg i påsken<br />

8.–11.april. Pris: 2295,-.<br />

8 dage i Polen på kurhotel 17.–24.maj.<br />

Pris: 3550,-.<br />

9 dage til Østrig 30.maj–7.juni.<br />

Pris: 5495,-.<br />

13 dages spæn<strong>den</strong>de rundrejse<br />

i de Baltiske lande + sejlkryds over<br />

Østersøen og Skærgaar<strong>den</strong>.<br />

23/7–4/8. Pris: 7295,-.<br />

Køges borgmester, Torben Hansen, forgyldte i<br />

første omgang Team Dr.Nielsen – fra <strong>venstre</strong><br />

Hulgaard, Cilleborg, Kirstan og Bilde.<br />

Undskyld Frederik,<br />

vi glemte dit bryllup.<br />

Vi flytter Korsika<br />

til 15.–22.maj!<br />

1/2 pension på alle rejser<br />

Rekvirer program: 4484 6672 / 2099 0954 – www.reinholdt-bridge.dk<br />

MARTS 2004 7


Ingen åbningshænder<br />

Dette spil var passet ud ved tre borde, da<br />

ingen havde en åbningshånd, men i topkampen<br />

skete der ting og sager.<br />

Øst / N-S<br />

# E 10 6<br />

¤K B 3<br />

> D B 9 8 4<br />

< 10 7<br />

# D 8 3 # B 9 5 4<br />

¤ E 9 8 7 ¤ 5<br />

> E 10 6 2 µ >7 5<br />

< 8 3 < E K B 9 6 4<br />

#K 7 2<br />

¤ D 10 6 4 2<br />

>K 3<br />

1 pas 2¤<br />

pas 3> pas pas<br />

D 3¤ pas pas<br />

D pas pas pas<br />

1. Godt hæv <strong>med</strong> hjerterstøtte.<br />

Udspil , der var ment som et langfarvetrialbid.<br />

Efter to klørstik skiftede Øst til >7, dækket<br />

<strong>med</strong> >K og >E. Marlene skiftede til<br />

#3, der via #9 løb om til #K, og nu fulgte<br />

en trumf til ¤B og derpå ¤K, som Vest<br />

stak <strong>med</strong> ¤E for at spille spar, der blev<br />

8<br />

KROMANNS BRIDGEREJSER<br />

DANSK BRIDGE<br />

Ulla Koch vandt sin doblede udgang<br />

taget <strong>med</strong> bordets #E. Ulla kunne nu indkassere<br />

>D og >B <strong>med</strong> afkast af spartaberen,<br />

trumfe sig hjem i spar og trække<br />

Vests ¤9.<br />

Ni stik (730) og 110 fra det andet bord,<br />

hvor Farholt_Rahelt spillede 3< (110), gav<br />

13 imp til Lysholdt.<br />

Tunesien 26/3–2/4. Hotel Kanta nær golfbane i Sousse. Hurtig tilmelding! ....... 3950 kr.<br />

Påske på Hotel Faaborg Fjord 8–10/4, 10–12/4 eller 8–12/4. Dejligt hotel <strong>med</strong><br />

halvpension og afsluttende frokost i begge perioder. 3 dage 1250 kr., 5 dage ..2350 kr.<br />

Bededagsferie i Friderichstadt 6–9/5. Halvpension og søndagsbuffet (få pl.) ....1750 kr.<br />

Samsø 11–14/5. Ballen Badehotel, gode værelser, halvpension, afslut.frokost ..1675 kr.<br />

Kr.Himmelfart i Pronsdorf nær Lübeck 19–23/5. Flotte værelser <strong>med</strong> udsigt til<br />

mark og skov. Dejlig oplevelse <strong>med</strong> halvpension og søndagsbuffet ..................1875 kr.<br />

Kreta 25/9–2/10<br />

Kromann, Ø. Hjermvej 11, 7560 Hjerm, 9746 4143, E-mail: liddy@iname.com<br />


Hvor Kirsten Steen Møller_Kate Runeberg<br />

var i modspil mod 3¤ udoblet, fik Syd,<br />

Marianne Rasmussen, ikke en chance.<br />

Efter to klørstik svingede Kirsten straks<br />

til #5! Det så ikke behageligt ud, men det<br />

var nødvendigt! Stikket gik til #E via #D,<br />

og Syd spillede ruder til >K, stukket <strong>med</strong><br />

>E. Der kom spar igen til #K, og Syd forsøgte<br />

D blev trukket fulgt<br />

af >B, men <strong>den</strong> kunne Øst trumfe <strong>med</strong><br />

sin enlige trumf, og så var der ingen vej<br />

u<strong>den</strong> om en spartaber og én ned!<br />

Slemmer<br />

„Multidronningerne“ Farholt_Rahelt fra<br />

Team Lysholdt Consulting meldte to slemmer<br />

i træk, der vandt, og stod derefter ude<br />

af en slem, der kunne sættes ved hjælp af<br />

en trumfning.<br />

Her er en af slemmerne:<br />

Øst / Ø-V<br />

# E D 10 7<br />

¤5<br />

> E D B 3<br />

< E 9 8 6<br />

# K 9 4 2 # B 8 3<br />

¤ D 10 6 4 2 ¤ E B 9 7 3<br />

>6 4 2 µ > 10 7 5<br />

pas 2<<br />

pas 3¤ 1 pas 4<<br />

pas 4> 2 pas 5<<br />

pas 6< a.p.<br />

1. Kortfarve (splint). 2. Cuebid.<br />

Udspil ¤2.<br />

Da Syd fandt en åbning frem, overgav<br />

Nord sig ikke før lilleslem. Der kom ¤2<br />

ud til ¤E og rest til Syd. 920. Slemmen<br />

var kun meldt ved 3 borde. ☞<br />

Bridgeferier, der siger #####2:<br />

Rønnes Hotel – Slettestrand, Nordjylland<br />

Påske – Kristi Himmelfart<br />

Sensommer (10–17/8) – Lyngblomstring (17–24/8)<br />

THAILAND – oktober 2004<br />

Kontakt for yderligere oplysninger og program:<br />

Helmer Juul Nissen<br />

✆ 2992 4811 (mellem kl.01.00 og 18.00) – post@helmer.cc – www.helmer.cc<br />

Er der problem <strong>med</strong> at kontakte mig telefonisk, så mail eller ring i stedet til<br />

7515 0138, Bjarne Nissen (bedst mellem 15 og 21)<br />

MARTS 2004 9


Slem i defensiven<br />

Cilleborg og Hulgaard meldte en frisk<br />

slem i defensiven.<br />

Syd / N-S<br />

# E 8 7 5 2<br />

¤K B 9 4<br />

>_<br />

< E K 9 2<br />

#3 #D 9 4<br />

¤ D 8 5 ¤ 10 7 6<br />

> E K D B µ > 9 8 4 3 2<br />

< 10 8 7 6 5 < D 3<br />

# K B 10 6<br />

¤E 3 2<br />

> 10 7 6 5<br />

D 3> 3#<br />

pas 4> 1 pas 4¤ 2<br />

pas 4ut 3 pas 5¤ 4<br />

pas 6# pas pas<br />

pas<br />

1. Gode kort.<br />

2. Cuebid.<br />

3. RKCB 1430.<br />

4. To esser, ikke trumf dame.<br />

10<br />

Kirsten Steen Møller er systeminteresseret<br />

DANSK BRIDGE<br />

Da det nok var >E, der manglede, meldte<br />

Lida 6#, hvor >E kom ud, trumfet. Dorte<br />

forsøgte først trumf til #K fulgt af #B,<br />

og da Vest nu var renonce, stak Syd på bordet<br />

<strong>med</strong> #E. Efter ¤E blev ¤D knebet<br />

ud, og Øst kunne hæve mestertrumfen, når<br />

hun havde lyst. 1430 til Nord-Syd.<br />

Slemmen var kun meldt ved tre borde.<br />

Lightnerdobling<br />

Kate Runeberg troede, makker ville have<br />

en trumfning, men sådan gik det ikke.<br />

Øst / Ø-V<br />

#D<br />

¤ D 9 5 4<br />

> E 8 4 3<br />

< E B 5 3<br />

# B 9 8 7 6 4 3 2 # E K<br />

¤ 10 8 3 ¤ 6<br />

> 10 2 µ >7 6<br />

< _ < K D 10 9 7 6 4 2<br />

# 10 5<br />

¤ E K B 7 2<br />

> K D B 9 5<br />

2<br />

pas 4ut 3 pas 5¤ 4<br />

pas 6¤ D pas<br />

pas pas<br />

1. Godt hæv <strong>med</strong> hjerterstøtte.<br />

2. Cuebid.<br />

3. RKCB 1430.<br />

4. To esser, ikke trumf dame.<br />

Udspil: #2.<br />

Øst doblede for at få et usædvanligt udspil,<br />

og vestpå lignede det sparrenonce,<br />

men Kirsten håbede naturligvis at kunne<br />

hæve to sparstik.<br />

Bordets single i spar var en skuffelse for<br />

Øst, men da Vest servede ottendehøjeste<br />

(Lavinthal i udspillet), skiftede Øst til


Under <strong>med</strong>aljeoverrækkelsen dansede formand Boesgaard bronzevals <strong>med</strong> Bettina Kalkerup<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Dorte Bettina Lida Sannie<br />

Cilleborg Kalkerup Hulgaard Kalkerup<br />

5< pas<br />

pas D pas 6< 1<br />

pas 6> pas pas<br />

pas<br />

1. Vælg selv en farve.<br />

Udspil: #E.<br />

Her var Nords hånd skjult, så efter #E<br />

forsøgte Lida at hæve #K også, men <strong>den</strong><br />

blev trumfet, og så vandt kontrakten!<br />

Cilleborg mente selv, at hun havde sovet<br />

i timen. Hvis Vest dobler 6


Bedste chance?<br />

I dette spil havde Kate Runeberg knap så<br />

stor succes <strong>med</strong> trumfbehandlingen.<br />

Vest / N-S<br />

# E B 5 3<br />

¤ K D 10 7 3<br />

>_<br />

< E B 10 5<br />

# 8 7 6 # D 9 4<br />

¤ 9 8 6 2 ¤ B 5 4<br />

>E K 4 µ > B 10 9 6 5 3<br />

E.<br />

12<br />

Pak din bil og tag <strong>med</strong> ud på <strong>den</strong><br />

helt store oplevelse <strong>med</strong><br />

Lejre Bridgerejser<br />

fra 2.august til 11.august<br />

(afrejse og ankomst København)<br />

2 nætter i Gdansk, 2 nætter i<br />

Warszawa, 2 nætter i Krakow, 1 nat<br />

i Poznan, 2 nætter på Pomerania<br />

Forplejning:<br />

9xmorgen/aftensmad og 7xnatmad,<br />

velkomstdrink på færgen,<br />

udvendig kahyt <strong>med</strong> toilet/bad,<br />

indkvartering på gode hoteller.<br />

Alle priser er pr. person i<br />

dobbeltværelse/kahyt. Tillæg for<br />

enkeltværelse/kahyt.<br />

Pris inkl. bil, tur/retur kr.6.250,-<br />

Turneringsleder: Henning Kokborg<br />

Teknisk arrangør: Vindrose Rejser.<br />

Ring efter udførligt program:<br />

Lejre Bridgerejser, tlf. 4648 1969<br />

e-mail: lejre@snaps.dk<br />

Hjemmeside: www.lejrebridgerejser.dk<br />

DANSK BRIDGE<br />

Maria så ikke begejstret ud, da bordet dukkede<br />

op <strong>med</strong>


turneringslederens afgørelse, at 3ut skulle<br />

være slutkontrakten _ dog <strong>med</strong> tilføjelse<br />

om en splitscore, således at i 80% af tilfæl<strong>den</strong>e<br />

tager 3ut 10 stik (


14<br />

DANSK BRIDGE<br />

Glimt fra damehold<br />

Dr.Nielsens piger sad i<br />

skammekrogen og<br />

gjorde sidste halvleg op<br />

Susan Just Olesen –<br />

vinder i 2.division<br />

Pernille Jakobsen –<br />

toer i 2.division<br />

Trængsel i <strong>den</strong><br />

an<strong>den</strong> weekend ...<br />

Lida Hulgaard sagde tak<br />

til arrangører, <strong>med</strong>- og<br />

modspillere<br />

Svansøs oprykkerhold fra<br />

kvalifikationsturneringen<br />

... men masser<br />

af spillerum i<br />

tredje!


Påskebridge på Bornholm 4 dage i luksus på 4****hotel <strong>den</strong> 8.–11.april<br />

Pris kr.2.495, der inkluderer: Rejse fra Københavns Hovedbanegård,<br />

lækkert dobbeltværelse <strong>med</strong> havudsigt på hotel Griffen i Rønne, halvpension,<br />

samt guidet busrundtur på Nordbornholm <strong>med</strong> indlagt frokost.<br />

Bulgarien 1 uge 21.–28.august<br />

Pris kr.4.600, der inkluderer: Luksushotel beliggende midt på stran<strong>den</strong> i<br />

Gol<strong>den</strong> Sands, halvpension, dejligt spillelokale, rejselederservice. Afgang<br />

både Kastrup og Billund.<br />

Krydstogt Rusland 11 dage – St. Petersborg (Leningrad) – Moskva<br />

1900 km sejlads <strong>med</strong> ophold i Ruslands to største byer, kr.11.395.<br />

Fra <strong>den</strong> 7.september. Hurtig tilmelding nødvendig.<br />

Dejlige undervisningsdage og temaer på pragtfulde Femø<br />

(4 dage og 3 nætter)<br />

Generelt for alle kurser gælder et deltagerantal på maksimalt 20 personer.<br />

Prisen er kr.1.995 inkl. fuld pension og færgebillet fra Kragenæs og retur. Alt<br />

lærestof bankes ind <strong>med</strong> turneringer <strong>med</strong> lagte kort + spilgennemgang. Alle<br />

kurser er baseret på praktisk bridge og de hænder, vi møder hver klubaften.<br />

Få hele prog<strong>ramme</strong>t <strong>med</strong> deltagerudtalelser tilsendt.<br />

27.–30.april og 6.–9.juli<br />

Meldeteknik: Åbners og svarers an<strong>den</strong> melding + de følgende<br />

Målet <strong>med</strong> kurset er, at du og makker får langt større forståelse for hinan<strong>den</strong><br />

og etablerer et klart aftalesæt, der indebærer, at jeres resultater forbedres. Du<br />

kender meldeforløbet: 1¤ - 1#, 2¤ - 2#, 3¤ - 3#, 4¤ - 4#, pas. Resultat:<br />

8 stik – }200. Hvordan hindrer vi dette meldeforløb? Hvilke makkeraftaler<br />

skaber sikkerhed i meldeforløbet?<br />

8.–11.juni og 17.–20.august<br />

Spilleteknik: Grundteknik, modspils - og farveskiftsignaler<br />

Målet <strong>med</strong> kurset er give deltagerne bedre styr på de oftest forekommende<br />

spilsituationer både i spilføring og modspil samt at få bedre overblik over<br />

udspils-, tilspils- og farveskiftssignaler.<br />

Rekvirer fuldstændige prog<strong>ramme</strong>r hos<br />

Vestervig Bridge<br />

– når bridge er en oplevelse<br />

Askhavnsvej 64, Femø, 4930 Maribo – Tlf. 5556 3114<br />

e-mail: vestervig@get2net.dk – hjemmeside: www.bridge-rejser.dk<br />

MARTS 2004 15


Landskamp mod Færøerne:<br />

Dansk pligtsejr<br />

af Ib Lundby<br />

Fra i bridgehenseende at være en lilleputnation<br />

og prygelknabe har Færøerne efterhån<strong>den</strong><br />

udviklet sig til at kunne stille hold,<br />

der ofte gør sig gæl<strong>den</strong>de i kampe mod de<br />

16<br />

Sidste udkald!<br />

DM i Skolebridge<br />

spilles i år<br />

<strong>den</strong> 13.–14.marts på<br />

Vinding Skole i Vejle.<br />

Se annoncen i februar.<br />

Hurtig tilmelding:<br />

H.K.Sørensen,<br />

tlf. 8617 1386<br />

DANSK BRIDGE<br />

større nationer. Færøerne kunne til overflod<br />

stille <strong>med</strong> to landshold i kampen mod<br />

Danmark i weeken<strong>den</strong> <strong>den</strong> 24._25.januar<br />

i Blaksets Bridgecenter.<br />

For mange år si<strong>den</strong> kunne resultatet godt<br />

være blevet et blodbad _ det var <strong>den</strong>gang,<br />

jeg som lokkemad belønnede færingerne<br />

<strong>med</strong> en flaske whisky, hver gang de vandt<br />

en landskamp. Det har jeg ikke råd til mere<br />

_ tænk blot på EM i Salsomaggiore, hvor<br />

det blev til 11 vundne, 2 uafgjorte og 24<br />

tabte kampe! Og det var bare i åben række<br />

_ dameholdet ku’ osse li’ whisky og spillede<br />

derefter!<br />

I landskampen hos Blakset kæmpede<br />

færingerne det bedste, de havde lært, men<br />

de måtte ikke uventet finde sig i et samlet<br />

nederlag på 84_151. Individuelt klarede<br />

hol<strong>den</strong>e sig således:<br />

Danmark-1 92, Danmark-2 59, Færøerne-1<br />

45, Færøerne-2 39.<br />

De danske hold stillede op i vekslende<br />

parsammensætning. Danmark-1: Andreas<br />

Marquardsen_Knud-Aage Boesgaard, Poul<br />

Clemmensen_H.C.Graversen og Martin<br />

Schaltz_Søren Christiansen. Danmark-2:<br />

Michael Askgaard_Gregers Bjarnarson,<br />

Lauge Schäffer_Torsten Bernes, Thorvald<br />

Aagaard_Jan Nicolajsen, Peter og Ulrik<br />

Zeeberg, Lars Munksgaard_Allan Cohen<br />

og Thomas Kampmann_Søren Bronée.


Ét spil _ fire resultater<br />

Vi skal først følge dette herlige spil ved<br />

alle fire borde:<br />

Vest / Ingen<br />

# 8 7 4 2<br />

¤ K 10 6 3<br />

> E K D 10 7<br />

6 3 2 µ > B 9 8 4<br />

< 10 5 3 < 9 7 2<br />

# K 10 3<br />

¤8 7<br />

>5<br />

< E K D B 8 6 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Símin Allan Bogi Lars<br />

Lassaberg Cohen Simonsen Munksgaard<br />

pas 1> 1 pas 1¤ 2<br />

pas 3¤ 3 pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

1. 10_16 hp, ubekendt fordeling (ej 5 i major).<br />

2. Ubekendt gamekrav eller 3 + hjerter.<br />

3. Firfarve, max.<br />

Udspil: ¤2.<br />

Øst kom ind på ¤D og svingede glimrende<br />

til #5. Munksgaard var længe i boksen<br />

og dukkede til sidst op <strong>med</strong> #K, så<br />

færingerne fortsatte det nådesløse modspil:<br />

Spar til #B, #D og spar til bordet.<br />

Tre ruderstik fra top, hvorpå Øst kom ind<br />

på >B for at skifte til hjerter. Vest nøjedes<br />

<strong>med</strong> ¤9 og fik endnu to hjerterstik.<br />

Tre beter _ og næste bord:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Andreas Hedin Knud-Aage Jóannes<br />

Marquardsen Mouritsen Boesgaard Mouritsen<br />

2¤ pas pas 3<<br />

pas 3ut pas pas<br />

pas<br />

Udspil: ¤D.<br />

Her lå 3ut lidt bedre på Nords hånd. Inde<br />

på ¤K forsøgte Nord <strong>med</strong> en lille spar<br />

mod bordet. Det bliver aldrig opklaret, om<br />

spilfører var gået på #K, for Boesgaard<br />

splittede <strong>med</strong> #B, og så var resten nemt<br />

for Nord. #K blev taget <strong>med</strong> #E, og efter<br />

to hjerterstik svingede Vest til ruder. Op<br />

Inde på #E er Andreas ved at opgive ævred<br />

på >E, klør af på >K, ¤10 og endnu en<br />

spar mod bordet.<br />

Ni stik og turen til bord 3:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Thomas Arne Søren Pól Edvard<br />

Kampmann Mikkelsen<br />

pas 1><br />

Bronée<br />

pas<br />

Egholm<br />

2<<br />

pas 2> pas 3ut<br />

pas<br />

Udspil: ¤2.<br />

pas pas<br />

Udspillet lagde op til, at man var på vej<br />

til at kopiere spil og modspil fra bord 1,<br />

men se så hele første stik: ¤2, ¤3, ¤5 og<br />

¤7, tak! Den indkomst havde Pól vist ikke<br />

selv fået øje på.<br />

11 stik og endelig det sidste bord: ☞<br />

Alt i bridge<br />

Ver<strong>den</strong>s største udvalg i bøger og edb<br />

Se varerne i butikken og på hjemmesi<strong>den</strong><br />

tirsd. til fred. 12–17.30 / lørd. 10–14<br />

Møntergade 12, Kbh.<br />

33 93 63 12<br />

www.bridgebutikken.dk<br />

MARTS 2004 17


VEST NORD ØST SYD<br />

Danjal Søren Per Martin<br />

Mohr Christiansen Kallsberg Schaltz<br />

2¤ D pas 2ut 1<br />

pas 3> 2 pas 4< 3<br />

pas pas pas<br />

1. Lebensohl.<br />

2. Ej tillæg, ruder og spar<br />

(„ELC“ _ equal level conversion).<br />

3. Naturlig, krav.<br />

Udspil: ¤E.<br />

4< var krav, men Søren valgte at passe<br />

pga. renoncen, og så stod parret lidt pivet<br />

i 4 E K D 7<br />

8 2 µ > B 10 6 4<br />

< D 9 < E 10 8 7 4 2<br />

# E 8 5 4<br />

¤E K 4<br />

>9 5 3<br />

<br />

2# D 1 pas 2ut<br />

pas 3# 2 pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

1. Negativ (firfarve i hjerter).<br />

2. Andet at fortælle?<br />

Udspil: #K.<br />

Syd stak tredje runde spar <strong>med</strong> #E og<br />

prøvede først, om ruderne sad 3_3, men<br />

<strong>den</strong> gik ikke. Så blev hjerterne forsøgt, og<br />

her havde spilfører held <strong>med</strong> sig, så også<br />

linje 13 i hjerter blev indkasseret.


Nu var billedet blevet dette:<br />

#9<br />

¤_<br />

>7<br />

_ µ >B<br />

< D 9 < E 10 8<br />

#8<br />

¤_<br />

>_<br />

7, så Øst kom<br />

ind og måtte spille ud fra K 8 6 3<br />

< 10 5<br />

#K D 5 4<br />

¤8 2<br />

> E B 7 5<br />


„Det kan da altid give 2 imp“,<br />

smilede Nord senere, da han<br />

flygtede fra <strong>den</strong> dødsdømte<br />

7# (doblingen beder om udspil<br />

i hjerter).<br />

Mod 7ut kom der spar ud<br />

til Nords #E, hvorefter >D<br />

blev dækket af >K og >E.<br />

Med 8 hos makker. Den<br />

havde han, så 7ut gik en ned.<br />

Kallsberg fik som forudsagt<br />

sine 2 imp, for kontrakten ved<br />

det andet bord var ganske rigtigt<br />

et doblet undertræk i 7#.<br />

Sådan!<br />

Forman<strong>den</strong> på glatis<br />

Når jeg får et spil af Knud-Aage Boesgaard,<br />

er det sjæl<strong>den</strong>t et, hvor han brillerer. Han<br />

må være knaldgod, ham Marquardsen _<br />

hvor får parret ellers sine point fra? ☺<br />

Nord / Alle<br />

#E 7 2<br />

¤ D 10 7 3<br />

>K 7 3<br />

< B 10 4<br />

# B 10 8 6 5 # D 9<br />

¤ 5 4 ¤ B 8 6 2<br />

>D µ > B 10 9 4 2<br />

< D 9 7 6 5 < 8 2<br />

#K 4 3<br />

¤E K 9<br />

> E 8 6 5<br />

3<br />

pas 4ut 4 pas pas<br />

pas<br />

1. 21_22 hp.<br />

2. Søgemelding.<br />

3. Ingen major.<br />

4. Sleminvit.<br />

Udspil: #B.<br />

20<br />

DANSK BRIDGE<br />

Boesgaard gik ned i en „oplagt“ kontrakt<br />

Boesgaard dykkede udspillet, tog næste<br />

stik <strong>med</strong> #K og spillede ruder til >K via<br />

>D. Ruder hjemover fik Øst for >B, og<br />

han fortsatte <strong>med</strong> ruder til >E _ sådan sad<br />

<strong>den</strong> farve altså. Nu blev hjerterne testet,<br />

og da <strong>den</strong> farve heller ikke artede sig, gik<br />

Boesgaard om bord i sidste chance: Knibning<br />

efter


FÅR DU NOK<br />

UDFORDRINGER?<br />

3 mdr. for kun<br />

195 kr.<br />

Ellers få dem i Børsens bridgespalte hver fredag<br />

Vores bridgeskribent Morten ”Duck”<br />

Andersen er en hård modstander, som<br />

nok skal give dig kamp til stregen.<br />

Som du sikkert ved, er<br />

”Duck” kendt som en<br />

fremragende bridge-spiller og<br />

-skribent.<br />

Hver fredag i BørsenWeekend<br />

bruger Morten ”Duck”<br />

Andersen sin store vi<strong>den</strong> til at<br />

udfordre dig i spilføring, modspil<br />

og meldinger <strong>med</strong> lærerige<br />

pointer. Alt sammen krydret <strong>med</strong> spil fra<br />

de vigtigste turneringer i ind - og udland<br />

og skrevet <strong>med</strong> humor og bid.<br />

I BørsenWeekend kan du også hver<br />

fredag læse nyt om alt det, der trods alt<br />

stadig kan købes for penge. Mad,<br />

vin, golf, restauranter, rejser, bolig,<br />

kunst, biler og livet i al almindelighed<br />

efter kl. 17.<br />

Lige nu kan du modtage<br />

BørsenWeekend i 3 mdr.<br />

derhjemme for kun 195 kr. Du<br />

sparer 170 kr.<br />

Så hvis du vil have et stærkt kort<br />

på hån<strong>den</strong>, skal du ringe på<br />

33 32 42 42 eller gå ind på<br />

borsen.dk/abonnement/bridge<br />

MARTS 2004 21


Juniorhold, 2.weekend:<br />

Alt ved det gamle hos de unge<br />

af Hen9ng Kruse<br />

Med en score på 99 af 100 mulige i de<br />

fire 20-spils-kampe levede Sejr Andreas<br />

Jensens hold op til favoritværdighe<strong>den</strong> i<br />

an<strong>den</strong> og sidste indle<strong>den</strong>de junioromgang.<br />

Denne særstatus blev understreget <strong>med</strong><br />

24_6 i <strong>den</strong> afsluttende monradkamp mod<br />

Mads Krogsgaard, og et stykke efter disse<br />

hold indtog Lars K.Nielsen tredjepladsen<br />

efter en weekend på det jævne.<br />

De fem bedst placerede har kvalificeret<br />

sig til A-finalen, hvor alle møder alle, og<br />

de øvrige spiller B-finale. Der overføres<br />

ikke point fra de indle<strong>den</strong>de runder.<br />

1. Sejr Andreas Jensen, København .............................. 221<br />

2. Mads Krogsgaard, Aalborg ....................................... 198<br />

3. Lars Kirkegaard Nielsen, Sunds ............................... 170<br />

4. Ballebo Junior-1 (Dennis Bilde, Hovedgård) ........... 161<br />

5. Maria Dam Mortensen, O<strong>den</strong>se ................................ 155<br />

22<br />

Søren Godtfredsen bliver 50<br />

Det fejrer vi <strong>med</strong> kunder,<br />

forretningsforbindelser<br />

og gode venner i<br />

Bridgebutikken<br />

<strong>den</strong> 16.marts fra kl.15<br />

Vi ses i<br />

DANSK BRIDGE<br />

6. Mathias Rohrberg, København ................................. 133<br />

7. Troels Kristensen, O<strong>den</strong>se ........................................ 125<br />

8. Morten Klug, Brovst ................................................. 118<br />

9. Anne Sofie Rex, O<strong>den</strong>se .......................................... 110<br />

10. Ballebo Junior-2 (Toke Nilsson, Bjert) ....................... 62<br />

Tag venligst indledningsvis stilling til dette<br />

modspilsproblem. Du skal placere dig i<br />

Østs stol.<br />

Nord / Alle<br />

#E 6<br />

¤D 7 5<br />

> E D 10 8 3<br />

K B<br />

< E 10 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut 1 D 2# 2<br />

pas pas pas<br />

1. 15_17 hp.<br />

2. Flugt, mindst femfarve.<br />

Udspil: >4.<br />

I spiller laveste fra to eller fire små og<br />

mellemste fra tre små. Første stik tages på<br />

>E (spilfører lægger 2’eren), herefter #E<br />

Bridge i Etiopien<br />

<strong>med</strong> Vagn Alstrup og Peter Lund<br />

En fantastisk tur rundt i det gamle<br />

afrikanske kejserrige<br />

18 dage – 14.april til 2.maj –<br />

helpension, udflugter og guide:<br />

kr.14.500,-<br />

Bestil udførligt program:<br />

Tlf: 36 45 03 00<br />

Valby BridgeCenter


fulgt af mere spar, hvor du falder fra. Spilfører<br />

får stikket på #D (makker bekender)<br />

og spiller klør til E 5 3<br />

< E D 10 3 < 9 6<br />

#E 3 2<br />

¤ B 7 6 2<br />

>K 7<br />

< K 8 7 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Daniel Morten Lars Møller Jonas<br />

Ortmann Klug Sørensen Thomsen<br />

1<<br />

pas 1> 1# 1ut<br />

D! pas pas pas<br />

Udspil #9.<br />

Lars Møller Sørensen<br />

Syd åbnede <strong>med</strong> 11, og Nord svarede <strong>med</strong><br />

5 hp. Det hører man jo om, og Syd genmeldte<br />

efter indmeldingen 1ut _ måske<br />

mod odds, men Syd ville gerne fortælle<br />

om minimum og sparhold.<br />

Daniels hammer faldt imidlertid tungt,<br />

og der var ingen slinger i modspillet. #9<br />

blev stukket over <strong>med</strong> #10, der holdt, #K<br />

holdt, og næste spar til #E, hvor Vest s<strong>med</strong><br />

>2, der var en længdemarkering i uinteressant<br />

farve. Spilfører fik også næste stik,<br />

da Øst undlod at stikke >K. Han fortsatte<br />

<strong>med</strong> ruder til >D, taget <strong>med</strong> >E, og så tog<br />

modspillet rest! På de tre rejste spar s<strong>med</strong><br />

Vest <strong>den</strong> sidste ruder og to klør, hvorefter<br />

Øst høfligt trak ¤K (hjælp makker!). Herefter<br />

fulgte klør gennem spilfører, og i jagten<br />

på favoritterne kunne man notere 1100<br />

mod egen zoneudgang i kampen Mads<br />

Krogsgaard_Morten Klug (25_5).<br />

Walsh-fans kan hygge sig <strong>med</strong> at svare<br />

1¤ på Nords hånd _ major før minor på<br />

svage hænder.<br />

☞<br />

Bridgerejse til<br />

Bremerhafen<br />

6 dage 18–23/5 2004<br />

(Kristi himmelfartsdag)<br />

Der arrangeres ture til Ol<strong>den</strong>borg, Bremen,<br />

Helgoland (sejlturen til Helgoland er dog for<br />

egen regning) og sightseeing i Bremerhafen.<br />

Pris kr.2395,- inkluderer: dobb.værelse <strong>med</strong><br />

bad/toilet, halvpension og alle ture.<br />

Påskeferie på<br />

Jørgensens hotel, Horsens<br />

5 dage 8–12/4 2004<br />

Det mere end 250 år gamle Lichtenbergske<br />

palæ indbyder <strong>med</strong> sin charme og atmosfære<br />

til et bridgeophold ud over det sædvanlige.<br />

Pris kr.1850,- inkluderer: dobb.værelse <strong>med</strong><br />

bad/toilet og halvpension.<br />

Program og tilmelding:<br />

Morten Ulrichsen<br />

Gallevej 82, 4913 Horslunde – 5493 6617<br />

Teknisk arrangør: Islandia Travel<br />

MARTS 2004 23


De søde Schultz-søstre meldte en flot slem –<br />

det er Ninna til <strong>venstre</strong> og Heidi til højre ...<br />

eller osse er det omvendt.<br />

Søstre i slem<br />

Som det fremgår af næste spil, blev der<br />

også spillet kort midt i rækken:<br />

Vest / N-S<br />

# B 6 3 2<br />

¤K 10<br />

> E D 10 8 4<br />

B 9 7 µ >2<br />

< B 10 6 2 < D 7 5 3<br />

#K<br />

¤ E D B 8 6<br />

> K 6 5 3<br />

2# 1 3¤<br />

pas 4¤ pas 4ut 2<br />

pas 5¤ 3 pas 6¤<br />

pas pas pas<br />

1. Spær.<br />

2. RKCB 1430.<br />

3. To esser, ikke trumf dame.<br />

Udspil: #10.<br />

24<br />

Bridge til din PC<br />

Danske edb-prog<strong>ramme</strong>r, hvor du kan<br />

træne meldinger, spilføring og modspil.<br />

300–350 kr. pr.CD.<br />

Download demo: www.dabrisoft.dk<br />

DaBriSoft, tlf. 9856 9260<br />

DANSK BRIDGE<br />

Øst fejrede makkers forhåndspas og <strong>den</strong><br />

gunstige zone til at genere. Nøglemeldingen<br />

er <strong>den</strong> tillidsfulde støtte på ¤K10.<br />

Nord vurderede korrekt, at makker ikke<br />

melder 3¤ på hvad som helst, hvorefter<br />

Syd kunne se <strong>den</strong> røde dobbeltfit.<br />

12 stik, og da slemmen var brændt ved<br />

det andet bord, bidrog spillet til en overraskende<br />

20_10 sejr i kampen Troels Kristensen<br />

mod Lars K.Nielsen.<br />

Kreativt skift<br />

Tilbage til problemet fra indledningen:<br />

Nord / Alle<br />

#E 6<br />

¤D 7 5<br />

> E D 10 8 3<br />

9 4 µ >K B<br />

< 9 5 3 2 < E 10 4<br />

# D 10 9 8 4<br />

¤2<br />

> 7 6 5 2<br />

4.<br />

„Ballebo Junior-1“ vandt i en tæt kamp<br />

17_13 over Maria Mortensen, bl.a. efter<br />

dette modspil.<br />

Vest servede laveste fra to små, stukket<br />

<strong>med</strong> >E, fulgt af #E og mere spar, hvor<br />

Øst a tempo lagde lavt.<br />

Syd overvejede ... og stak op på #D fulgt<br />

af klør til


modspil som det aktuelle normalt skal<br />

have spillet kort gennem en lang periode.<br />

Det anfægter dog ikke <strong>den</strong> beskedne og<br />

yderst talentfulde unge dame, der blot har<br />

tre års erfaring. ☺<br />

Slutspil u<strong>den</strong> konkurrence<br />

Som altid blev weeken<strong>den</strong> afviklet <strong>med</strong><br />

lige dele hygge og seriøst spil. Dog var<br />

der lørdag aften „forsinkelse“ i forhold til<br />

det planlagte program i form af trængsel,<br />

hujen og råben foran en 14-tommer-skærm<br />

_ en videooptagelse fra samme eftermiddags<br />

EM-semifinale i håndbold mod Tyskland,<br />

der desværre blev tabt <strong>med</strong> 2 imp _<br />

in<strong>den</strong> man gik over til aftenens og nattens<br />

obligatoriske kortspil!<br />

Afslutningen foregår i O<strong>den</strong>se 20._21./3.<br />

Overskriften relaterer sig ikke til <strong>den</strong> mulige<br />

walkover for favoritterne, men til, at<br />

slutspillet i modsætning til tidligere foregår<br />

u<strong>den</strong> sammenfald <strong>med</strong> andre begivenheder,<br />

hvilket alle er godt tjent <strong>med</strong>.<br />

SØLV i<br />

Hillerød Bridgecenter<br />

#¤><<br />

Sølvpointturneringer<br />

søndag d. 21.marts kl.10–ca. 18<br />

søndag d. 25.april kl.10–ca. 18<br />

søndag d. 16.maj kl.10–ca. 18<br />

#¤><<br />

Indskud: 125 kr.<br />

3 stk smørrebrød 40 kr.<br />

#¤><<br />

Hillerød Bridgecenter<br />

Fredskovhellet 2K, Hillerød<br />

Tlf. 4825 2529<br />

Sommer-bridgekursus<br />

Christian Reinholdt, Mathias Bruun, Knut Blakset og<br />

Frederik Bjerregaard sørger for en uforglemmelig<br />

bridgeuge på ****Hotel Svendborg – Sydfyns<br />

bedste hotel. Perfekt beliggenhed for golfspillere<br />

Uge 27 (27.juni–3.juli) og uge 28 (4–10.juli)<br />

Pris: 4000 (dobb.vær.) / 4500 (enk.vær.)<br />

Styrkeopdelt turnering hver aften. Gennemgang af spillene næste formiddag.<br />

Temaundervisning <strong>med</strong> lagte kort og opgaver hver eftermiddag (2 niveauer).<br />

Hotel Svendborg er et topmoderne 4-stjernet hotel <strong>med</strong> alle faciliteter, godt<br />

køkken samt veludstyrede værelser (minibar, TV/Pay-TV mm.). Store spilleog<br />

undervisningslokaler. Central placering til by, havn og badestrand. Se mere:<br />

www.hotelsvendborg.dk<br />

Hotel Svendborg har specialaftaler <strong>med</strong> golfklubberne i Fåborg, Langeland<br />

og Svendborg (33% rabat på greenfee). Spilletid kan reserveres fra hotellet.<br />

Ring/mail til Blaksets Bridgecenter efter udførligt program:<br />

3929 0126 / blakset@post.tele.dk<br />

MARTS 2004 25


3-årig sponsoraftale <strong>med</strong> Sparinvest:<br />

Støtte af juniorbridge<br />

af Ib Lundby<br />

Forbundet har sammen <strong>med</strong> Sparinvest<br />

indgået en sponsoraftale, der vil komme<br />

juniorbridgen til gode.<br />

Jeg har talt <strong>med</strong> Per Noesgaard, direktør<br />

i Sparinvest, for at høre lidt mere om<br />

baggrun<strong>den</strong> for <strong>den</strong> nye aftale.<br />

Hvem er Sparinvest?<br />

Sparinvest er et af <strong>Danmarks</strong> ældste<br />

kapitalforvaltningshuse og er uafhængigt<br />

i <strong>den</strong> forstand, at det ikke er en enkelt bank,<br />

der står som ejer. Investeringsforeningen<br />

udbyder et bredt udvalg af aktie- og obligationsfonde,<br />

hvor kvaliteten er helt i top.<br />

Vi er netop for andet år i træk blevet kåret<br />

som <strong>Danmarks</strong> bedste investeringsforening<br />

af ratingbureauet Morningstar.<br />

Hvorfor vil Sparinvest sætte juniorbridgen<br />

i fokus?<br />

Vi vil gerne være <strong>med</strong> til at skabe de<br />

rigtige <strong>ramme</strong>r for bridge for unge. I de<br />

seneste år har juniorbridgen desværre lidt<br />

af fal<strong>den</strong>de deltagerantal på trods af gode<br />

sportslige resultater. Vi håber, at aftalen<br />

kan hjælpe juniorbridgen til at komme op<br />

26<br />

DANSK BRIDGE<br />

på tidligere tiders høje deltagerantal og<br />

samtidig give det sportslige niveau et skub<br />

i <strong>den</strong> rigtige retning.<br />

I erkendelse af, at dette ikke er en hurtig<br />

proces, har Sparinvest i første omgang<br />

indgået et treårigt sponsorat <strong>med</strong> <strong>Danmarks</strong><br />

Bridgeforbund for at give tiltagene<br />

tid til at slå or<strong>den</strong>tligt igennem. Samtidig<br />

kan det være <strong>med</strong> til at skabe et fundament<br />

for en langsigtet strategi for juniorbridgen.<br />

Hvorfor har Sparinvest i det hele taget<br />

valgt at satse på bridge?<br />

Sparinvest har valgt at sponsorere netop<br />

bridge, fordi bridge er et spil, der kræver<br />

omtanke. Og hvor det ikke er held, men<br />

erfaring og en fast spilleplan, der giver det<br />

bedste resultat. Dette stemmer helt overens<br />

<strong>med</strong> vore historisk gennemprøvede<br />

investeringsstrategier og skaber det bedst<br />

mulige afkast på langt sigt og <strong>med</strong>, at <strong>den</strong><br />

grundlæggende filosofi i Sparinvest er investering<br />

<strong>med</strong> omtanke.<br />

Vi håber, at vi gennem sponsoratet kan<br />

være <strong>med</strong> til at øge interessen for juniorbridgen<br />

her og nu og samtidig være <strong>med</strong><br />

Noesgaard og Boesgaard!<br />

Direktør Per Noesgaard fra<br />

Sparinvest og <strong>Danmarks</strong><br />

Bridgeforbunds formand,<br />

Knud-Aage Boesgaard,<br />

diskuterer <strong>den</strong> nye aftale.


til at skabe et solidt og bredt fundament<br />

for et på langt sigt sportsligt afkast til<br />

dansk bridge, slutter direktør i Sparinvest,<br />

Per Noesgaard.<br />

DBF’s formand, Knud-Aage Boesgaard,<br />

gav <strong>den</strong>ne kommentar til aftalen:<br />

I <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund ser vi <strong>med</strong> stor<br />

glæde frem til det kommende samarbejde,<br />

der træder i kraft fra sæsonen 2004_05.<br />

Vi håber og forventer, at det vil være <strong>med</strong><br />

til at øge interessen for juniorbridgen de<br />

kommende år.<br />

Sponsoratet betyder, at det nu bliver gratis<br />

at deltage i DM for juniorhold. Samtidig<br />

vil alle deltagere modtage en bridgebog<br />

svarende til spilleniveau. Yderligere<br />

får spillerne udleveret en poloshirt for derigennem<br />

at forsøge at skabe større sammenhold.<br />

Men det er håbet, at trøjen også<br />

vil virke som reklame over for andre juniorer<br />

og skabe opmærksomhed i spillernes<br />

egne klubber.<br />

En flot håndsrækning til dansk juniorbridge<br />

Bridgeturnering på Bornholm:<br />

PÅSKE – BEDEDAG – PINSE<br />

Strandhotellet på Bornholms nordspids inviterer til<br />

bridgeturnering i påske-, bededags- og pinseferien<br />

Pris pr.person Kr.2.399,-<br />

Det får du:<br />

Rejse <strong>med</strong> Bornholmerbussen København–hotel T/R,<br />

3 overnatninger i dobb.vær., helpension, festmiddag,<br />

turnering inkl. fri kaffe, flotte præmier og 2 busture.<br />

Vi har stadig ledige pladser til påskebridge, men skynd dig!<br />

Ring og rekvirer udførligt program: 56 48 03 14 – www.allingehotellerne.dk<br />

Medlem af<br />

rejsegarantifon<strong>den</strong><br />

MARTS 2004 27


Spilanalyser:<br />

Spilfører eller modspiller?<br />

af Ib Lundby<br />

Da jeg i juniorti<strong>den</strong> om eftermiddagen<br />

troppede op i Stu<strong>den</strong>terforeningens Bridge<br />

Club på H.C.Andersens Boulevard, blev<br />

jeg tit mødt af nu afdøde Gert Kristensen,<br />

der rakte en krøllet serviet frem:<br />

„Spilfører eller modspiller?“<br />

Gættede jeg rigtigt _ for problemerne<br />

var vanskelige nok til, at det var et gæt _<br />

vankede der øl. Ellers skulle jeg af <strong>med</strong> en.<br />

Jeg kastede et hastigt blik på servietten<br />

og prøvede et gæt, men Gert var ikke så<br />

nem at bide skeer <strong>med</strong>: „Men så ...“ _ og<br />

så fulgte et modtræk, jeg alt for sjæl<strong>den</strong>t<br />

kunne hamle op <strong>med</strong>.<br />

Lidt snyd, for han kendte problemet til<br />

mindste detalje, og det kostede mig som<br />

oftest en øl, selvom jeg havde valgt rigtigt.<br />

Du får et par smagsprøver _ ikke af de<br />

øl, jeg tabte, men af <strong>den</strong> type problemer,<br />

der stod på Gerts krøllede servietter:<br />

µ<br />

Spilfører eller modspiller?<br />

1. Syd / Ingen<br />

# 10 9 5 2<br />

¤D B 4<br />

>E D 4<br />

< 10 7 3<br />

#B 8 3 #7<br />

¤ E K 9 8 6 2 ¤ 7 5<br />

> 10 8 > B 9 7 6 5 2<br />

< K 8<br />

# E K D 6 4<br />

¤ 10 3<br />

>K 3<br />

< E D B 4<br />

< 9 6 5 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1#<br />

2¤ 2# pas 4#<br />

pas pas pas<br />

Hvad vælger du at være _ spilfører eller<br />

modspiller?<br />

28<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

2. Nord / N-S<br />

# K D B 7 5 2<br />

#_<br />

¤ 10 6 5<br />

> K 10 8 7 4<br />

< E K 10 6 4<br />

# 8 4 3<br />

¤ 8 7 3 2 ¤ K D B 9<br />

>2 >E B 9<br />

< B 3<br />

# E 10 9 6<br />

¤E 4<br />

> D 6 5 3<br />

<br />

pas pas pas<br />

Hvad vælger du at være _ spilfører eller<br />

modspiller?<br />

µ<br />

3. Øst / Alle<br />

#D B 3<br />

¤E 4 2<br />

>B 7 6<br />

< E B 6 3<br />

# 10 9 8 6 # K 5<br />

¤ D B 8 7 6 3 ¤ 10<br />

>2 > E D 10 9 5 4<br />

< D 9<br />

# E 7 4 2<br />

¤K 9 5<br />

>K 8 3<br />

pas<br />

pas D pas 3ut<br />

pas<br />

Udspil: >2.<br />

pas pas<br />

Hvad vælger du at være _ spilfører eller<br />

modspiller? ☞


Overvejelser / løsninger<br />

1. Umiddelbart ser det rigtigt ud at vælge<br />

at være spilfører, men du opdager hurtigt,<br />

at Østs #7 kommer i vejen. Vest indleder<br />

<strong>med</strong> to tophjerter og spiller hjerter tredje<br />

gang, hvor Øst trumfer <strong>med</strong> #7. Syd må<br />

stikke og etablerer derved et trumfstik til<br />

Vest, og du skal jo også af <strong>med</strong> stik til D og køre klør.<br />

Man når at kaste sin hjerter i tide.<br />

Men går det ikke også <strong>med</strong> hjerter ud?<br />

Jo-da. Stik <strong>med</strong> ¤E, trumf dig på bordet<br />

i spar, og spil ruder hjemover. Øst kan<br />

vælge, om han vil hænges eller skydes!<br />

Stikker Øst op på >E, koster det ham et<br />

trumfstik, og falder han fra, går >D hjem,<br />

og fire gange klør løser problemet. Øst kan<br />

trumfe fjerde gang, men samtidig kaster<br />

vi hån<strong>den</strong>s hjertertaber.<br />

Altså: Spilfører!<br />

3. En klassiker, der genså dagens lys, da<br />

Peter Skafte sidst i januar bragte spillet på<br />

www.netbridge.dk’s diskussionsbase.<br />

Du når vist hurtigt frem til, at Øst skal<br />

holde fingrene fra >E i stik 1 _ ellers vil<br />

han uvægerligt blive slutspillet i klør på et<br />

tidspunkt, og det kan ende <strong>med</strong> overstik.<br />

Mod norske Sverre Haagensen brugte<br />

Øst derfor >9, som blev stukket <strong>med</strong> >K.<br />

Nu spillede han klør til E D<br />

< _ < 10 5<br />

#_<br />

¤9<br />

>8 3<br />

D, men blev stikket efter sat ind på >E.<br />

Nu ville


30<br />

Tak, tak og atter tak!<br />

af Ib Lundby<br />

Den 1.august sidste år kunne Inge Keith<br />

Hansen _ som <strong>den</strong>gang omtalt i DANSK<br />

BRIDGE _ fejre sit 25-års jubilæum som<br />

ansat i <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund.<br />

Den 31.marts i år bliver så Inges sidste<br />

arbejdsdag i DBF’s sekretariat, idet hun<br />

har valgt at takke af efter de der<strong>med</strong> mere<br />

end 25 år i forbundets tjeneste.<br />

Det er et stort og flot kapitel af bridgens<br />

historie i Danmark, Inge har været <strong>med</strong> til<br />

at skrive. Hun har selv bedt om, at fratrædelsen<br />

sker u<strong>den</strong> <strong>den</strong> store virak, men hun<br />

slipper ikke for at få et par ord <strong>med</strong> på<br />

vejen som tak for det, hun har gjort for os:<br />

Kære Inge!<br />

Du sad vist og kedede dig, indtil jeg for godt<br />

20 år si<strong>den</strong> blev ansat som generalsekretær i<br />

bridgeforbundet. <strong>Si<strong>den</strong></strong> blev vi 7–8 stykker,<br />

men <strong>den</strong>gang sad du mutters alene på kontoret.<br />

Jeg kan huske, at jeg en gang beskyldte<br />

dig for at sidde og snakke privat i<br />

telefonen – der var nemlig altid<br />

optaget, når man ringede. Da jeg<br />

blev din kollega, lærte jeg bedre.<br />

Du knoklede for at holde<br />

sammen på det forbandede<br />

bridgeforbund, som din<br />

søn Henrik kaldte det i<br />

en artikel, han skrev<br />

til DANSK BRIDGE.<br />

Du sad der, før jeg<br />

begyndte. Du sad<br />

der, da jeg holdt<br />

op. Og du har<br />

siddet der<br />

lige si<strong>den</strong>,<br />

til du nu<br />

har valgt at<br />

sige tak for<br />

spillet.<br />

DANSK BRIDGE<br />

Du er gjort af noget særligt, Inge. Når jeg<br />

tænker på alt det, du har holdt styr på i de<br />

mange år – på alle de <strong>med</strong>lemmer, klubber,<br />

distrikts-, kreds- og hb-folk, du altid på din<br />

søde facon har hjulpet <strong>med</strong> alle tænkelige<br />

opgaver. Og her i huset var du hende, man<br />

altid kunne spørge om hvad som helst, for<br />

du har haft en finger <strong>med</strong> i hele spillet.<br />

Og når jeg tænker på, at du dertil skulle<br />

samle kræfter til aftenens eller weeken<strong>den</strong>s<br />

strabadser, hvor du ved bridgebordet måtte<br />

sidde vis a vis <strong>med</strong> en opkomling, der til overflod<br />

gav dig, hvad han selv kaldte „gratis<br />

undervisning“!<br />

Kære Inge! Du er og har været fantastisk.<br />

Et unika. En <strong>med</strong>arbejder, u<strong>den</strong> hvem <strong>Danmarks</strong><br />

Bridgeforbund aldrig var blevet til<br />

det, det er i dag.<br />

Ikke alene på egne, men også på hele det<br />

danske bridgefolks vegne:<br />

Tak, tak og atter tak, Inge!


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

nye spillere<br />

Et trin ad gangen<br />

af Ib Axelsen<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én <strong>ramme</strong> ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

Du er til privat bridge hos en af dem, du<br />

har mødt på kursus. Selvom det skal være<br />

en afslappet bridge <strong>med</strong> god snak og såvel<br />

vådt som tørt, vil alle gerne yde det bedste.<br />

Det får du chancen for i aftenens tredje<br />

spil, hvor du som Vest er giver <strong>med</strong>:<br />

#E D<br />

¤K 6 4<br />

> E D B 5 µ<br />

< 9 7 4 3<br />

Hvad melder du?<br />

En jævn hånd <strong>med</strong> 16 hp, i intervallet<br />

15_17. Det skulle være lige ud ad landevejen:<br />

1ut. Modstanderne passer, og din<br />

makker melder 3ut.<br />

Hvad melder du nu?<br />

Selvfølgelig pas! Din præcise åbningsmelding<br />

har gjort makker til kaptajn, og han<br />

siger, at du skal spille 3ut. Kaptajnen har<br />

talt.<br />

Din modstander i nord spiller #10 ud,<br />

og makker lægger kortene på bordet:<br />

#E D #K B<br />

¤ K 6 4 ¤ E B 5<br />

> E D B 5 µ > K 7 3 2<br />

< 9 7 4 3 < K 10 8 5<br />

Makker har 15 hp over for dine 16, i alt<br />

31 hp. Du råder over de fire højeste spar,<br />

men de kan kun give to stik!<br />

Hvor mange topstik har du?<br />

Kun otte, nemlig to i spar, to i hjerter og<br />

fire i ruder. Ret utroligt, at en 3ut <strong>med</strong> i<br />

alt 31 hp ikke er oplagt. Du skal på jagt<br />

efter et stik mere.<br />

Hvordan får du det niende stik i hjerter?<br />

Ved at knibe til ¤B.<br />

Lad os lige se lidt på klørfarven:<br />

Bridgehøjborgen, Vejle – Påsketurnering <strong>med</strong> sølvpoint<br />

2.påskedag, mandag <strong>den</strong> 12.april 2004 kl.10<br />

Parturnering i to styrkeopdelte rækker. Barometer.<br />

Max. 2x14 par. 4 spil pr.runde. Indskud 260<br />

kr. inkl. lækker frokost og kaffe/te hele dagen. Flotte<br />

vinpræmier til de 4 bedste i hver række plus spurtpræmier.<br />

Turneringsleder: Lars Andersen.<br />

Tilmelding senest 1/4 2004:<br />

H.C. Nielsen 7583 7540 / Højborgen 7583 7107<br />

Spillested: Skovgade 15 A, 7100 Vejle<br />

☞<br />

MARTS 2004 31


32<br />

< K 10 8 5<br />

|<br />

< 9 7 4 3<br />

Normalt vil man her knibe efter dame og<br />

bonde. Først en lille til otteren, der nok<br />

taber til en af dem. Næste gang dukker der<br />

sikkert noget godt op.<br />

Hvorfor dur det ikke at spille klør på<br />

<strong>den</strong>ne måde her, og hvordan skal klørene i<br />

givet fald spilles?<br />

Når modspillerne kommer ind, spiller de<br />

spar igen, og de er parat til at indkassere<br />

mindst tre sparstik. Sammen <strong>med</strong> to klørstik<br />

vil det betyde, at du går bet. Hvis du<br />

vil spille klør, skal det være en klør til


Du må stadig ikke passe til ny farve fra<br />

svarhån<strong>den</strong>. Du har lyst til at støtte makkers<br />

klør. På <strong>den</strong> an<strong>den</strong> side er det måske<br />

vigtigt at få vist hjerterholdet ved at melde<br />

sans (I har jo allerede „beslaglagt“ tre af<br />

spillets fire farver).<br />

Da du har en ganske pæn åbningshånd<br />

i betragtning af, at du i an<strong>den</strong> runde viste<br />

minimum <strong>med</strong> en genmelding af ruderfarven,<br />

springer du til 3ut.<br />

Alle passer, og efter udspil af #D ser du:<br />

Vest / Alle<br />

# 8 2 # E K 9 3<br />

¤E B ¤4<br />

> E B 10 6 4 2 µ >K 8<br />

< K 7 6 < E B 9 8 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1> pas 2< pas<br />

2> pas 2# pas<br />

3ut pas pas pas<br />

Du skulle måske alligevel have støttet<br />

makker i klør. Klubbens dygtige par vil<br />

sikkert melde og vinde en klørslem.<br />

Men glem det! Nu gælder det om at hale<br />

flest mulig stik hjem i 3ut. Du tager udspillet<br />

<strong>med</strong> #E.<br />

Hvilken farve går du derpå i gang <strong>med</strong>?<br />

I klør har du ni kort og i ruder kun otte.<br />

Hvordan starter du på klørene?<br />

Spil klør til B, og Nord<br />

bekender igen lavt. N-S’s fem kort i farven<br />

var fordelt 3_2, og nu er kun damen<br />

ude. Du har rest.<br />

Hele fordelingen<br />

# D B 10 7 5<br />

¤ D 9 8 2<br />

>9 7<br />

< 10 5<br />

# 8 2 # E K 9 3<br />

¤E B ¤4<br />

> E B 10 6 4 2 µ >K 8<br />

< K 7 6 < E B 9 8 3 2<br />

#6 4<br />

¤ K 10 7 6 5 3<br />

>D 5 3<br />


Regnskabets time<br />

Sidst på aftenen finder moster Ida regnskabet<br />

til spillet frem, og du ser, at I får<br />

over middel. Ganske vist har to par meldt<br />

6< <strong>med</strong> 13 stik (1390). Til gengæld har et<br />

par spillet 5< 13 stik (640) og to par 3ut<br />

<strong>med</strong> „kun“ 11 stik (660). Disse par er formentlig<br />

blevet udsat for hjerterangreb.<br />

Da dine 720 var bedre end tre resultater<br />

og kun ringere end to, fik du over middel.<br />

Sådan er livet i en parturnering. Der er<br />

meget at kæmpe om i hvert eneste spil, og<br />

du glæder dig forhåbentlig allerede til <strong>den</strong><br />

næste aften <strong>med</strong> moster Ida.<br />

34<br />

Quizzen<br />

af Villy Dam<br />

1. Hvor mange spiller i klubber under <strong>Danmarks</strong><br />

Bridgeforbund?<br />

2. Hvor mange klubber?<br />

3. Hvilke turneringer kan du deltage i u<strong>den</strong><br />

for klubberne?<br />

4. Hvad er det sjove ved at spille turnering<br />

frem for at spille en privat bridge for<br />

fire (en rubber).<br />

5. Hvilke to hovedformer for turnering<br />

findes der?<br />

6. Hvor lang er en klubsæson?<br />

7. Hvor lang er spilleti<strong>den</strong> på en klubaften?<br />

8. Er der særlige klubbegivenheder?<br />

9. Kan Syd vinde en vild storeslem i sans<br />

på disse kort efter udspil af K D B 7<br />

6 5 3 µ >4 2<br />

< 10 9 8 < 5 4 3 2<br />

#6 5 4<br />

¤ E D 10<br />

> E 10 9 8<br />


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

klubspillere<br />

Fjen<strong>den</strong>s farve – 2<br />

af Frederik Bjerregaard<br />

Vi fortsætter <strong>den</strong>ne gang, hvor vi slap trå<strong>den</strong><br />

i februarnummeret. Hvis du ikke fik<br />

læst artiklen, så find bladet frem og læs<br />

<strong>den</strong>, før du går videre.<br />

En specialsituation:<br />

# E D 4 3 ¤ D 9 6 4 > B 6 < K 8 2<br />

Du har <strong>den</strong>ne hånd som Øst, og meldingerne<br />

går:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut 2> ?<br />

Vi havde tænkt os at benytte Staymans 2<<br />

for at søge efter majorfarver, men så kommer<br />

Nord <strong>med</strong> en højst ubelejlig indmelding.<br />

Hvis vi selv melder en majorfarve, forventer<br />

makker, at vi har mindst fem kort i<br />

farven. Desu<strong>den</strong> er det ikke krav, hvis vi<br />

melder 2¤ eller 2#.<br />

Hvis makker ikke har en majorfarve, ligner<br />

det 3ut, men ruderbeholdningen er lidt<br />

bekymrende. Nogle mener, at man kan<br />

benytte 3< som Stayman, når fjen<strong>den</strong> melder<br />

ind, men <strong>den</strong> går ikke. Hvis man sidder<br />

<strong>med</strong> 5_8 point og en seksfarve i klør,<br />

har man brug for 3< som en naturlig melding.<br />

Løsningen er _ godt gættet _ fjen<strong>den</strong>s<br />

farve. Vi melder 3>, som udtrykker interesse<br />

for udgang og søger flere oplysninger.<br />

Hvis makker melder 3¤ eller 3#, har<br />

han en firfarve, som vi kan støtte til udgang.<br />

Hvis makker melder 3ut, er der ingen<br />

majorfarver, og der er <strong>med</strong> stor sandsynlighed<br />

hold i ruder.<br />

Indmelder bruger fjen<strong>den</strong>s farve:<br />

# B 9 ¤ 9 8 > E D 5 < E K D 9 8 6<br />

Du har <strong>den</strong>ne hånd som Nord, og meldingerne<br />

går:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ 2< pas 2#<br />

pas ?<br />

Du har gode kort, men hvilken udgang skal<br />

vi spille?<br />

Hvis makker har seks spar, må det være<br />

bedst at spille <strong>med</strong> <strong>den</strong> farve som trumf,<br />

men hvis makker har fem knapt så fantastiske<br />

spar og fint hold i hjerter, er 3ut at<br />

foretrække.<br />

Vi melder 3¤, og hvis makker genmelder<br />

spar, får han lov at spille 4#. Hvis makker<br />

melder 3ut, så spiller vi der, da makker<br />

så må kunne standse det forventede<br />

angreb i hjerter.<br />

Indmelders makker bruger fjen<strong>den</strong>s farve:<br />

# K D 9 3 ¤ 7 5 > K 9 3 2 < E B 3<br />

Du har <strong>den</strong>ne hånd som Syd, og meldingerne<br />

går:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ 2> pas ?<br />

Vi kunne jo støtte i ruder, men der er andre<br />

og bedre muligheder. En major- eller<br />

sanskontrakt vil altid være at foretrække<br />

frem for en i minor, så vi vil gerne vide<br />

lidt mere. Makker kan sagtens have firfarve<br />

i spar eller nogle gode hjerter bag<br />

på åbner.<br />

I øvrigt må du ikke melde 2# på ovennævnte<br />

hånd, da det lover en femfarve, når<br />

man melder en ny farve efter makkers indmelding.<br />

☞<br />

MARTS 2004 35


Løsningen er naturligvis at melde 2¤ som<br />

krav. Hvis makker melder 2#, støtter vi<br />

glad til udgang. Hvis makker viser hold i<br />

hjerter <strong>med</strong> en sansmelding, så melder vi<br />

3ut. Genmelder makker blot sin ruderfarve,<br />

må vi støtte, vel vi<strong>den</strong>de at sans og<br />

spar er dårligere kontrakter.<br />

Når indmelders makker benytter fjen<strong>den</strong>s<br />

farve i første runde, viser det typisk<br />

støtte og honnørstyrke til udgang. Dvs. at<br />

et spring til udgang er mere chancebetonet<br />

eller nærmest spærrende.<br />

Hvis du har støtte til makkers majorindmelding,<br />

er der ingen tvivl, for så skal vi<br />

altid spille <strong>med</strong> farven som trumf. Der kan<br />

kun være tvivl om, hvor højt vi skal melde.<br />

Der løser fjen<strong>den</strong>s farve let alle dine problemer.<br />

Har makker meldt ind i en minorfarve,<br />

er der flere muligheder. Det kan være, at<br />

vi skal spille i sans, eller at makker eventuelt<br />

har en sidefarve i major, som kunne<br />

være et godt alternativ som trumffarve. Så<br />

kan fjen<strong>den</strong>s farve benyttes til at spørge<br />

makker, om der er hold i deres farve, eller<br />

om der er farver, som vi endnu ikke har<br />

hørt om.<br />

Fjen<strong>den</strong>s farve benyttes ikke for sjov.<br />

Har du en god, naturlig melding til rådighed,<br />

så brug <strong>den</strong> i stedet. Lange solide farver<br />

skal som regel genmeldes, og fede hold<br />

i fjen<strong>den</strong>s farve vises bedst <strong>med</strong> sansmeldinger.<br />

Det er kun, når man er i tvivl om<br />

kontraktens benævnelse eller niveau, at<br />

man benytter fjen<strong>den</strong>s farve til at trække<br />

de sidste vigtige oplysninger ud af makker.<br />

36<br />

Åbent hus hos Bo<br />

Hver søndag kl.13.00<br />

Østsjællands Bridgecenter<br />

Tigervej 10–12, Køge<br />

Tilmelding senest 2 timer før spilstart:<br />

5665 8054<br />

Flaskepræmier og bronzepoint<br />

DANSK BRIDGE<br />

Fjen<strong>den</strong> melder flere farver:<br />

# E 3 ¤ 9 6 2 > E K D 7 3 2 < E 5<br />

Du har <strong>den</strong>ne hånd som Vest, og meldingerne<br />

går:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1> 1# 2> 2¤<br />

?<br />

Det ligner 3ut, hvis makker kan standse<br />

hjerterfarven, men hvordan får vi Øst <strong>med</strong><br />

på noderne?<br />

Vi har faktisk tre ledige meldinger, idet<br />

vi kan melde 3< eller melde en af fjen<strong>den</strong>s<br />

farver. 3< bør være en helt naturlig<br />

melding, som viser klør og en skæv hånd.<br />

Så er der hjerter og spar tilbage.<br />

Det anbefales, at man beholder de naturlige<br />

principper og melder der, hvor man<br />

har noget. Dvs. at 2# viser værdier i spar<br />

og frygt for hjerter <strong>med</strong> interesse for udgang<br />

(bytter du om på Vests hjerter og spar,<br />

kunne man melde 3¤ for at vise værdier i<br />

hjerter og frygt for spar).<br />

Hvis Øst har hjerterhold, bør han melde<br />

sans. Det kan være svært for Øst at få sig<br />

selv til at melde sans på 6 kedelige point<br />

<strong>med</strong> ¤K32, men han bør huske, at vi ikke<br />

melder fjen<strong>den</strong>s farve for sjov. Havde vi<br />

svagere kort og blot ønskede at stjæle spillet,<br />

kunne vi have meldt 3>.<br />

Den direkte overmelding efter fjen<strong>den</strong>s<br />

åbning er let og elegant sprunget over her.<br />

Den forekommer sjæl<strong>den</strong>t, da definitionen<br />

på fjen<strong>den</strong>s farve er, at det er udgangskrav.<br />

Jeg har ikke selv haft nogen i dette<br />

årtusinde og har dog spillet en del.<br />

Moderne meldeteori hælder også til, at<br />

<strong>den</strong> bedste løsning på meget stærke hænder<br />

i defensiven oftest er en dobling. De<br />

fleste rutinerede spillere benytter <strong>den</strong> direkte<br />

overmelding til svage tofarvede hænder.<br />

Hyppigst brugt er „Michaels Cuebid“,<br />

men <strong>den</strong> kan vi se på en an<strong>den</strong> god gang.<br />

Du vil forhåbentlig opleve, at hvor det<br />

før var meget irriterende, når fjen<strong>den</strong> blandede<br />

sig, kan fjen<strong>den</strong>s farve nu give dig<br />

nogle ekstra meldemuligheder.<br />

God fornøjelse!


Revers / Tretrinspresser<br />

af Mads Krøjgaard<br />

Et af de sværeste områder i meldeteorien<br />

er reversmeldinger eller tretrinspressere,<br />

som de hedder i Bridgevejen. Tretrinspresser<br />

er ikke et elegant ord, men det fortæller,<br />

hvad det drejer sig om!<br />

Meldeforløbet går således:<br />

A. ÅBNER SVARER<br />

1> 1#<br />

2¤<br />

Her er 2¤-meldingen en såkaldt tretrinspresser.<br />

Ønsker svarer at præferere til ruder,<br />

kan det først lade sig gøre på tretrinnet.<br />

Lad det i stedet gå:<br />

B. ÅBNER SVARER<br />

1¤ 1#<br />

2><br />

Nu kan svarer blive på totrinnet, hvis han<br />

ønsker at præferere til førstmeldte farve.<br />

Det virker helt logisk, at åbner i eksempel<br />

A må love en god hånd, når han sådan<br />

presser makker højere op, hvis han blot<br />

vil præferere. Man har derfor vedtaget, at<br />

en tretrinspresser efter 1-over-1 lover ca.<br />

16_21hp. Efter 1-over-1 er <strong>den</strong> ikke krav<br />

til udgang, da der jo kan være 16 over for<br />

6, men meldingen er dog krav for en runde.<br />

Fordelingsmæssigt loves 5-farve i førstmeldte<br />

farve og 4-farve i sidstmeldte.<br />

Det er næppe <strong>den</strong> store overraskelse for<br />

dig, at man har 5-farve i hjerter i eks.B,<br />

men i eks.A loves faktisk også fem i førstnævnte.<br />

Ellers vil der være en sansvariant<br />

eller eventuelt en kløråbning. Fx:<br />

# D 7 ¤ K D 10 7 > E K 7 5 < K D 6<br />

ÅBNER SVARER<br />

1> 1#<br />

2ut<br />

Husk!<br />

Tilkald turneringslederen ved<br />

enhver uregelmæssighed!<br />

Vi går tilbage til meldeforløbet i eksempel<br />

B:<br />

ÅBNER SVARER<br />

1¤ 1#<br />

2><br />

Her viser åbner altså 5_4 i de røde farver,<br />

og simpel ny farve lover (11)12_18 hp.<br />

Er man stærkere, springes til 3>:<br />

C. ÅBNER SVARER<br />

1¤ 1#<br />

3><br />

Nu er der etableret udgangskrav, og meldingen<br />

lover ca. 19_21 hp. Makker har jo<br />

kun lovet 6 hp <strong>med</strong> svaret 1#, så man skal<br />

være stærk for at kunne kræve til udgang.<br />

Helt generelt: Spring i ny farve er krav<br />

til udgang.<br />

Efter 1-over-1<br />

Lad os lige ta’ nogle opgaver. Fjen<strong>den</strong><br />

blander sig ikke.<br />

1. # D 7 ¤ E K 10 4 > K D 10 7 4 < 6 3<br />

ÅBNER SVARER<br />

1> 1#<br />

?<br />

2. # K 7 ¤ K D 10 9 6 > E K B 7 < 7 2<br />

ÅBNER SVARER<br />

1¤ 1#<br />

?<br />

3. # K 7 ¤ K D B 7 > E D B 7 4 < B 10<br />

ÅBNER SVARER<br />

1> 1#<br />

?<br />

4. # K 7 ¤ E K B 5 > K D 9 3 < K 8 2<br />

ÅBNER SVARER<br />

1> 1#<br />

?<br />

5. # B 7 ¤ K D 10 9 6 > E K B 7 < E B<br />

ÅBNER SVARER<br />

1¤ 1#<br />

?<br />

6. # K D 10 7 ¤ 8 > E D 3 < K D 10 9 7<br />

ÅBNER SVARER<br />

1< 1¤<br />

? ☞<br />

MARTS 2004 37


Efter 2-over-1<br />

Lad os se på, hvad der sker efter 2-over-1svar.<br />

Altså fx:<br />

D. ÅBNER SVARER<br />

1¤ 2><br />

2#<br />

2# er en tretrinspresser/revers. Makker er<br />

presset op på tretrinnet, hvis han ønsker<br />

at præferere til førstmeldte farve. Meldingen<br />

lover 5_4 og mindst ca.15 hp.<br />

Efter 2-over-1 er revers krav til udgang.<br />

E. ÅBNER SVARER<br />

1# 2><br />

2¤<br />

Her loves fem spar og fire hjerter. 2¤ er<br />

ikke en presser, da svarer kan blive på<br />

totrinnet.<br />

Efter 2-over-1 er ny farve på totrinnet<br />

rundekrav, men ikke udgangskrav.<br />

F. ÅBNER SVARER<br />

1# 2¤<br />

3><br />

Ny farve på tretrinnet er udgangskrav, så<br />

her lover åbner altså mindst ca. 16 hp.<br />

# E D 10 8 6 ¤ 3 2 > K D B 7 < 5 2<br />

Efter meldeforløbet 1# - 2¤ hedder åbners<br />

an<strong>den</strong> melding på <strong>den</strong>ne hånd derfor<br />

... 2#.<br />

Vi ta’r nogle opgaver, hvor svarer melder<br />

2-over-1.<br />

7. # E B 10 7 4 ¤ B 2 > D 7 < K D 10 9<br />

ÅBNER SVARER<br />

1# 2><br />

?<br />

8. # K D 10 4 ¤ E D B 7 4 > 6 2 < 7 5<br />

ÅBNER SVARER<br />

1¤ 2<<br />

?<br />

I opgave 9_13 går meldingerne på <strong>den</strong>ne<br />

måde:<br />

ÅBNER SVARER<br />

1# 2¤<br />

?<br />

Hvad melder du <strong>med</strong> følgende hænder:<br />

38<br />

DANSK BRIDGE<br />

9. # E D B 8 3 ¤ 7 4 > K D 10 6 < E 2<br />

10. # E D 10 8 4 ¤ E B 6 > D B 7 4 < 6<br />

11. # E 10 8 6 2 ¤ 7 4 > K B 6 < E B 10<br />

12. # E B 9 6 5 ¤ K 7 > E D 10 < K B 5<br />

13. # E B 7 4 2 ¤ K 6 > 6 4 < K D 10 9<br />

Ovenstående er „efter bogen“, men der er<br />

flere grænsesituationer, hvor du bør lade<br />

kortvurderingen råde. Honnøroptælling er<br />

ikke nok _ vurdér, om det er „rigtige“ honnører,<br />

dine mellemkort, langfarver osv.<br />

Du får tildelt:<br />

# 10 8 6 4 2 ¤ D 6 > K D 10 7 < E D<br />

Du åbner <strong>med</strong> 1#, og makker melder 2¤.<br />

Hvad melder du i an<strong>den</strong> melderunde?<br />

Vælg imellem 2#, 2ut, 3>.<br />

2# beretter om en ikke jævn minimumshånd,<br />

og det er sådan set godt nok, men<br />

sparfarven er nu uhyggeligt tynd at melde<br />

to gange. 2ut viser 12_14 hp, men normalt<br />

bør man ikke have to doubletons. 3><br />

viser fordelingen, men 3> er jo en presser<br />

og en klar overmelding, så valget står<br />

imellem 2# og 2ut. Jeg foretrækker helt<br />

klart 2ut _ <strong>den</strong> lyver nemlig mindst.<br />

Løsninger<br />

1. 2>. Du er ikke stærk nok til 2¤.<br />

2. 2>, som lover 5_4 og (11)12_18 hp.<br />

3. 2¤. Her har du <strong>den</strong> fornødne styrke til<br />

at presse makker op.<br />

4. 2ut. Jævn fordeling og 18_19 hp.<br />

5. 3>. Stærk nok til at kræve til udgang.<br />

6. 1#. Gode kort, men der mangler lidt til<br />

en 2#-melding, som er udgangskrav.<br />

7. 2#. Du har ikke styrke til 3. Med 10 hp hos makker kan du kræve<br />

til udgang.<br />

10. 4¤. Makker lover 5-farve, og du er<br />

for stærk til 3¤.<br />

11. 2ut, som lover 12_14 hp.<br />

12. 3ut, som lover 18_19 hp.<br />

13. 2#. Du er ikke stærk nok til at kræve<br />

til udgang <strong>med</strong> en 3


Er reglerne for mesterpoint rimelige?<br />

I store klubber, hvor man normalt spiller i<br />

flere rækker, men for det sociale samværs<br />

skyld en gang om året eller mere spiller<br />

alle mod alle, og derfor må bruge måske<br />

op til 5_6 aftener til dette, bliver mesterpoint<br />

kun tildelt, som hvis man spiller i én<br />

række. Dette giver ingen chance for middelmådige<br />

eller mindre gode spillere for<br />

at opnå point (selv om de gør det bedste<br />

in<strong>den</strong> for deres række).<br />

Hvis reglerne er vedtaget af et mesterpointudvalg,<br />

må de let kunne ændres, og<br />

er det et spørgsmål om edb-program, er<br />

det vel bare at ændre prog<strong>ramme</strong>t.<br />

Henning Christensen<br />

Tak for dit indlæg! Det er glædeligt, at<br />

mesterpointene er så attraktive, at der er<br />

nogen, der giver sin mening om mesterpointordningen<br />

til kende.<br />

<strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund har nedsat en<br />

komite, der har ansvaret for mesterpoint.<br />

Formålet <strong>med</strong> mesterpointordningen er at<br />

stimulere interessen for at spille organiseret<br />

turneringsbridge på alle niveauer. Samtidig<br />

har DBF en indtægt på ordningen,<br />

som der<strong>med</strong> <strong>med</strong>virker til at holde kontingentet<br />

nede.<br />

Postkassen<br />

Åben for bridgespørgsmål og meninger af almen interesse,<br />

der ikke indeholder angreb af mere personlig karakter.<br />

Ret til mindre, redaktionelle ændringer forbeholdes.<br />

Indlæg må normalt højst fylde en spalte i bladet.<br />

I klubberne får <strong>den</strong> bedst placerede fjerdedel<br />

af feltet bronzepoint hver spilledag. Jo<br />

flere gange man spiller, jo flere chancer<br />

har man for at havne i bedste fjerdedel.<br />

Der<strong>med</strong> belønnes både de, der spiller godt,<br />

og de, der spiller meget. Det er <strong>den</strong> måde,<br />

mp-ordningen er skruet sammen på.<br />

Man kunne også have lavet regler, der<br />

alene belønner dem, der spiller meget, men<br />

det ville ikke have gjort mesterpointene<br />

så attraktive, som de er nu.<br />

Man kan altid diskutere, om reglerne for<br />

mesterpoint er rimelige. Et forslag, som<br />

forrykker <strong>den</strong> nuværende balance mellem<br />

at belønne dem, der spiller godt, og dem,<br />

der spiller meget, tror jeg dog ikke vil gøre<br />

mesterpointene mere attraktive.<br />

Selv i et felt <strong>med</strong> stor styrkeforskel vil<br />

der af og til være overraskelser i bedste<br />

fjerdedel. Men hvis det primære formål<br />

er det sociale samvær, kunne klubben overveje<br />

at spille <strong>den</strong> store alle-mod-alle-turnering<br />

som en handicapturnering. Hvis<br />

handicappene fastsættes rimeligt, vil alle<br />

i princippet have lige stor chance for at få<br />

bronzepoint og eventuelle præmier.<br />

Flemming Bøgh-Sørensen,<br />

formand for MP-komiteen<br />

Sølvpoint Sølvpoint<br />

Forårsturnering i Århus Bridgeklub<br />

Lørdag <strong>den</strong> 24.april afholder Århus Bridgeklub forårsturnering<br />

kl.9.30–ca.18 i Vanggaard centret. Kvalifikation formiddag og finaler<br />

eftermiddag. Sølvpoint og fine vinpræmier. Pris 160 kr. inkl. frokost.<br />

Tilmelding til Asger Bruhn på tlf. 8614 9363<br />

eller på ab@attentive.dk senest <strong>den</strong> 18.april.<br />

Århus Bridgeklub afholder jubilæumsfestival <strong>den</strong> 28.–31.maj.<br />

Se mere på www.aarhusbridgeklub.dk<br />

MARTS 2004 39


Ingen bridge i Nordjyske Stiftsti<strong>den</strong>de<br />

Nordjyske Stiftsti<strong>den</strong>de har nu fjernet <strong>den</strong><br />

ugentlige bridgerubrik (skrevet af Tonny<br />

Hessel), som plejer at være en af bridgefolkets<br />

store glæder til morgenkaffen om<br />

lørdagen.<br />

Avisens motiver er ikke helt klare, men<br />

mon ikke det i virkelighe<strong>den</strong> bare handler<br />

om at spare penge (selv om Tonny Hessel<br />

på ingen måde er blevet forgyldt for sit<br />

arbejde)? Avisen har tilsynela<strong>den</strong>de ved<br />

samme lejlighed fjernet de tilsvarende rubrikker<br />

<strong>med</strong> skak, frimærker og mønter.<br />

Hvis vi skal have Nordjyske Stiftsti<strong>den</strong>de<br />

til at genoptage bridgerubrikken, kræver<br />

det en aktiv indsats, ikke bare fra distriktsbestyrelsen,<br />

men også fra <strong>med</strong>lemmer og<br />

klubber i distriktet. Derfor opfordres alle<br />

til at skrive til:<br />

Nordjyske Stiftsti<strong>den</strong>de<br />

att.: Chefredaktør Per Lyngby<br />

Langagervej 1<br />

9220 Aalborg Øst<br />

og gøre ham opmærksom på <strong>den</strong> store fejltagelse,<br />

avisen er ved at begå. Fortæl ham<br />

om, hvor mange der spiller bridge i jeres<br />

klub, og hvor mange bridgespillere I kender,<br />

som spiller i andre klubber i jeres område.<br />

40<br />

DANSK BRIDGE<br />

Vi er omtrent 2400 registrerede spillere i<br />

Nordjylland, så mon ikke der er over 5000,<br />

som spiller bridge mindst en gang om ugen<br />

i Nordjylland, hvis vi <strong>med</strong>regner Ældresagen<br />

og klubber, som ikke er <strong>med</strong>lem af<br />

<strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund?<br />

Alternativt til at sende et brev kan man<br />

også sende en mail til hovedredaktionen<br />

på nordjyske@nordjyske.dk, men jeg tror,<br />

effekten er størst, hvis man sender et gammeldags<br />

brev.<br />

Endelig kan man selvfølgelig ringe til<br />

chefredaktør Per Lyngby på 9935 3535.<br />

Også klubbernes <strong>med</strong>lemmer opfordres<br />

til at protestere. Jo flere reaktioner avisen<br />

modtager, jo større chance er der, for at<br />

bridge kommer ind i spalterne igen.<br />

Husk, at både Jyllands-Posten, Politiken<br />

og Berlingske Ti<strong>den</strong>de tidligere har forsøgt<br />

at fjerne bridgestoffet. Jyllands-Postens<br />

chefredaktion overgav sig i løbet af en uge,<br />

så det nytter absolut at protestere!<br />

Jeg tror ikke, at Nordjyske Stiftsti<strong>den</strong>de<br />

overgiver sig så hurtigt, men hvis vi alle<br />

omgående opfordrer vores bridgekolleger<br />

til at skrive til Per Lyngby, er der da håb<br />

om, at det lykkes at få bridgen tilbage i<br />

vores avis.<br />

Lars Grinsted, fungerende formand for<br />

Distrikt Nordjylland<br />

Udsalg af bridgemateriel<br />

Efter EM i Malmø sælger Svensk Bridge kortmapper, 7-bar-stregkodede<br />

kort, kortlægningsmaskiner, borde og meldekasser til stærkt nedsatte<br />

priser. Materiellet er kun brugt under EM.<br />

Forudbestilling kan ske til bgu@bridgefederation.se el. 0046 8545 270 54<br />

eller dbf@bridge.dk el. 4847 5213, Kristen Klausen. Bestilling kan også ske<br />

i DBF’s salgsbod i Malmø under EM, så længe lager haves.<br />

Afhentning skal ske <strong>den</strong> 3.juli i lokalerne i Mässehallerne i Malmø.<br />

20 hårdplastmapper, gullige eller grå inkl. EM-kort <strong>med</strong> 7-bar-stregkoder .......... 330 dkk<br />

32 bløde plastmapper, kongeblå inkl. EM-kort <strong>med</strong> 7-bar-stregkoder.................. 520 dkk<br />

Bridgebord <strong>med</strong> stålben og BridgePartner meldekasser ........................................ 650 dkk<br />

Kortsorteringsmaskine til hårdplastmapper (CDS/PPB) .................................... 18.000 dkk<br />

Kortsorteringsmaskine til bløde plastmapper (CDS/PP) .................................... 16.700 dkk<br />

(der ydes 1 års garanti på kortsorteringsmaskinerne)


Bridge _ for gentle(wo)men<br />

Sæsonens DM for damehold blev afgjort<br />

af en appel. Ærgerligt for de involverede<br />

_ men mest ærgerligt for spillet. Bridge er<br />

et udfordrende spil, men det skal også være<br />

sjovt og hyggeligt. Med de nøgleord forsøger<br />

jeg sammen <strong>med</strong> mine børn at fastholde<br />

interessen om bridgen i konkurrence<br />

<strong>med</strong> børnenes andre interesser. Nøgleor<strong>den</strong>e<br />

er vigtige _ ikke bare i klubben,<br />

men også i turneringer. Derfor var det trist<br />

at høre om afslutningen på <strong>den</strong>ne sæsons<br />

DM _ og det blev bestemt ikke bedre af, at<br />

afgørelsen faldt, efter at tre forskellige instanser<br />

var kommet frem til tre forskellige<br />

afgørelser. Det viser <strong>med</strong> al tydelighed, at<br />

der er tale om en særdeles tvivlsom afgørelse.<br />

Tre forskellige instanser kom frem til tre<br />

forskellige afgørelser<br />

Men <strong>den</strong>ne episode kunne let være undgået,<br />

hvis de involverede havde tænkt på,<br />

at reglerne er til for spillets skyld og ikke<br />

omvendt. Hvorfor korrigerer turneringslederen<br />

4# <strong>med</strong> 11 stik (450 p.) til 3ut <strong>med</strong><br />

10 stik (430 p.), en difference på blot 20 p.<br />

i en holdturnering, når det er tvivlsomt,<br />

om der overhovedet er sket en uregelmæssighed?<br />

Det er også utroligt, at konkurrencen om<br />

at vinde åbenbart fortsætter, efter kortene<br />

er lagt, og spillet er spillet færdigt. Det<br />

gælder altså i turneringsbridge om at få<br />

<strong>den</strong> sidste „pind“ <strong>med</strong> _ og det <strong>med</strong> alle<br />

midler.<br />

Som praktiserende advokat kender jeg<br />

så rigeligt til de „typer“, som forsøger at<br />

vinde slaget ved påberåbelse af regler og<br />

paragraffer. Nogle gange <strong>med</strong> succes og<br />

andre gange u<strong>den</strong>. Det er jo kun mennesker,<br />

som skal træffe afgørelsen. Går <strong>den</strong>,<br />

så går <strong>den</strong>, og det koster jo ikke meget at<br />

prøve!<br />

Den gode stemning _ og der<strong>med</strong> selve<br />

spillet _ ødelægges, hvis turneringslederen<br />

tilkaldes i tide og utide _ og konsekvensen<br />

bliver, at de unge mister lysten til at spille<br />

bridge og bliver hjemme ved computeren<br />

i stedet. Det samme gælder vel strengt taget<br />

også for os andre?<br />

Bridge skal være et spil for gentlemen _<br />

ikke for regelspekulanter.<br />

Øjvind Hulgaard, Kolding<br />

(Far til flere juniorer,<br />

som gerne vil noget <strong>med</strong> bridgen)<br />

Bettina Kalkerups<br />

BridgeKlub<br />

Røgfrie åbne huse søndage kl.13–18<br />

m. 1/2 times undervisning før start.<br />

Prøv de sidste 2 måneder af<br />

bridgesæsonen i Bettina Kalkerups<br />

BridgeKlub for kun kr.300,-. Gælder<br />

både klubber og undervisningshold i<br />

marts og april.<br />

Kursus i grundlæggende spilføring<br />

og modspil lørdag d. 13/3 kl.13–21.<br />

Pris pr. kursus inkl. lækker hjemmelavet<br />

buffet, kaffe/te, kagebord og<br />

kursusmateriale: 300 kr.<br />

Bettina Kalkerups<br />

BridgeKlub<br />

Nor<strong>den</strong>s Plads 10, 1., 2000 F<br />

Tlf: 4342 6677<br />

Hjemmeside: www.bkbk.dk<br />

E-post: bridge@bkbk.dk<br />

MARTS 2004 41


Divisionsturneringen:<br />

Divisionsperler fra januar<br />

af Ib Lundby. Fotos fra Århus: Lars Andersen.<br />

Der var kun tid og plads til et kort referat<br />

<strong>med</strong> et enkelt spil i februarnummeret, men<br />

jeg har flere på lager, du ikke skal gå glip<br />

af. Vi snupper i flæng af bunken:<br />

Flot duel<br />

Først til Århus, hvor Ole Wolff og Flemming<br />

Madsen løste billet til mindst ét år i<br />

1.division. Vi dumper ned i kampen Flemming<br />

Madsen_Peter Hecht-Johansen:<br />

Vest / Alle<br />

# 9 7 5 2<br />

¤ E B 10 6 4<br />

>B 5<br />

D 10 7 6 µ >E 8 3<br />

< K B 8 5 4 < E 10 9 3<br />

# E K B 8 3<br />

¤K 3<br />

> K 9 4 2<br />


Duschek i skvishumør<br />

I 3.division-Øst fik Duschek hjælp af fjen<strong>den</strong><br />

til at vinde 4¤:<br />

Vest / N-S<br />

# E 10 3<br />

¤B 8 7<br />

>E 7 5<br />

< E 9 5 2<br />

# 9 7 5 # K D B 8<br />

¤ 3 ¤ D 10 2<br />

>D B 6 3 µ >8 4 2<br />

< K D 10 4 3 < B 7 6<br />

#6 4 2<br />

¤ E K 9 6 5 4<br />

> K 10 9<br />

D B 6 µ >8 4 2<br />

10 dækkes af >B og >E, en klør<br />

trumfes, og Syd trækker sin sidste trumf:<br />

#E 10<br />

¤_<br />

>7 5<br />

D 6 µ >8 4<br />


Wolff i 1.division<br />

Med en flot kanonspurt i sidste weekend<br />

_ 71 kp af 75 mulige _ skød Wolff sig <strong>med</strong><br />

raketfart op i næste sæsons 1.division. Her<br />

ser du et spil <strong>med</strong> kaptajnen ved roret:<br />

Nord / N-S<br />

#B 4 3<br />

¤E K B<br />

>D 7 2<br />

< E B 10 3<br />

# D 5 2 # E K 10 9 7 6<br />

¤ D 8 5 3 2 ¤ 10 7 6<br />

>3 µ >8 5<br />

< D 7 5 4 < 9 2<br />

#8<br />

¤9 4<br />

> E K B 10 9 6 4<br />

<br />

pas 5> pas 6><br />

pas pas pas<br />

1. Tophonnør i spar.<br />

Udspil: #2.<br />

44<br />

DANSK BRIDGE<br />

Oprykkere til<br />

1.division:<br />

Morten Stege,<br />

Lars Walter Petersen,<br />

Ole Wolff og<br />

Boje Henriksen<br />

Tilsynela<strong>den</strong>de skal man finde _<br />

< E B 10<br />

#D #E 10<br />

¤D ¤10<br />

>_ µ >_<br />


Revolverbridge <strong>med</strong> pletskud<br />

Der sker altid en masse, når H.C.Nielsen<br />

tager plads ved bordet i 1.division. Han<br />

gav mig selv to eksempler fra weeken<strong>den</strong><br />

_ et, hvor han sad <strong>med</strong><br />

# E B 7 ¤ B > B 10 4 3 < E K B 9 6<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

H.C. Thorvald Steen Jan<br />

Nielsen Aagaard Schou Nicolajsen<br />

pas pas 1><br />

1ut! 2# 3> 1 D<br />

3ut! D RD 2 pas<br />

pas! pas<br />

1. Positiv <strong>med</strong> hjerterfarve.<br />

2. Tvivl _ antyder sidefarve.<br />

Undskyld udråbstegnene, men først <strong>den</strong><br />

utraditionelle sansmelding, så <strong>den</strong> frække<br />

3ut og si<strong>den</strong> <strong>den</strong> bøllede pas. At der var ni<br />

hurtige stik, afslører til gengæld, at man<strong>den</strong><br />

måske ikke er så tosset endda! ☺<br />

H.C. havde en skævert i det andet spil:<br />

Vest / Alle<br />

#B<br />

¤E 3 2<br />

> D 10 6 2<br />

< K B 10 4 2<br />

# K # D 10 9 5<br />

¤ K B 5 ¤ 6 4<br />

> E K B 7 µ > 9 8 4 3<br />

< E D 9 7 3 < 8 6 5<br />

# E 8 7 6 4 3 2<br />

¤ D 10 9 8 7<br />

>5<br />

E.<br />

Fordeling ... nuvel, men at springmelde<br />

<strong>med</strong> skaldede 6 hp i farezonen over for en<br />

makker <strong>med</strong> lutter grønne skilte!<br />

Det er svært at bebrejde Vest, at han ikke<br />

spillede trumf ud fra start, men burde han<br />

ikke have skiftet til trumf efter >E? Det<br />

er i hvert fald nødvendigt for at sætte 3¤.<br />

I stik 2 skiftede han til K, som<br />

Syd trumfede for at spille endnu en spar.<br />

Vests ¤B blev stukket <strong>med</strong> ¤E, hvorefter<br />

Vest blev sat ind på ¤K. Han forsøgte <strong>med</strong><br />

en lille klør, men spilfører kneb <strong>med</strong>


Udspillet<br />

Du får et spil fra Klaus Adamsens kamp i<br />

allersidste runde mod nedrykningstruede<br />

Flemming Dahl, der vandt 21_9 og der<strong>med</strong><br />

klarede frisag _ 4 kp foran Kasper Konow:<br />

Nord / Alle<br />

# D B 9 4 2<br />

¤5<br />

>E B 3<br />

< B 5 4 3<br />

# 8 7 # 10 6 5 3<br />

¤ E K 7 4 ¤ 9 8 3 2<br />

>D 6 2 µ >K 10<br />

< E 7 6 2 < 10 9 8<br />

#E K<br />

¤ D B 10 6<br />

> 9 8 7 5 4<br />


4>! 5¤<br />

6> D pas 6#<br />

pas pas pas<br />

5¤ var et renoncecuebid, men der var vist<br />

uenighed om svaret (LiDo eller trinsvar),<br />

som blev åbenlyst ved bordet, så Øst-Vest<br />

afholdt sig fra at ofre ... og tabte 2 imp, da<br />

6# gik en doblet bet ved det andet bord!<br />

I al sin glans så uhyret således ud:<br />

Syd / Ingen<br />

# B 10 7 3<br />

¤ K D 10 6<br />

>B 3<br />

< D 10 3<br />

#K 9 2 #_<br />

¤ 3 ¤ E B 9 8 7 5 4 2<br />

> D 9 8 7 6 5 µ > E K 10 2<br />

10 6 4 3 2 µ >K D 9 8<br />

< _ < E K 7 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Jørgen Verner<br />

Priess Buch<br />

1< pas<br />

1> pas 2ut pas<br />

3¤ pas 4>! pas<br />

6>! pas pas pas<br />

Ruderne sad 2_2, så belønningen kom som<br />

fortjent. Smukt meldt af vestjyderne _ hele<br />

8 af 12 borde vestpå brændte slemmen.<br />

web-tips<br />

web-tips<br />

fra<br />

fra<br />

www.bridge.dk<br />

www.bridge.dk<br />

På DBFs webside kan du altid se din<br />

aktuelle mesterpoint-saldo.<br />

På www.bridge.dk finder du menuen<br />

„Mesterpoint“. Gå ind under „Klubbernes<br />

ranglister“ og vælg distrikt og<br />

klub.<br />

MARTS 2004 47


Ved Boris Schapiros død var det ikke kun<br />

<strong>den</strong> britiske spillers mange topplaceringer<br />

i internationale turneringer, der dukkede<br />

op igen. Nok så mange mindedes skandalen<br />

i Bermuda Bowl 1965 i Buenos Aires<br />

(VM for hold), hvor Terence Reese_Boris<br />

Schapiro blev diskvalificeret for snyd, og<br />

det britiske hold trak sig fra turneringen.<br />

Reese_Schapiro blev beskyldt for at vise<br />

læng<strong>den</strong> af deres hjerterfarve <strong>med</strong> det antal<br />

fingre, der var synlige, når de holdt<br />

kortene i hån<strong>den</strong>, og WBF (World Bridge<br />

Federation) anså deres skyld som bevist.<br />

Man overlod strafudmålingen til det britiske<br />

bridgeforbund.<br />

Reese_Schapiro blev imidlertid mere<br />

end et år senere frikendt af en kommission,<br />

der blev nedsat af det britiske bridgeforbund<br />

under forsæde af Sir John Foster, som<br />

var parlaments<strong>med</strong>lem, generelt respekteret,<br />

og som spillede bridge. Resultatet<br />

blev et voldsomt, mangeårigt modsætningsforhold<br />

mellem Europa og USA,<br />

mellem Storbritannien og WBF og mellem<br />

mange af spillerne i ver<strong>den</strong>seliten.<br />

Schapiro (bemærk uglen til højre: Steen Schou!)<br />

48<br />

DANSK BRIDGE<br />

Snyd i bridge<br />

af Svend Novrup<br />

Bøger og motiver<br />

Var spillerne skyldige i <strong>den</strong> rejste anklage?<br />

Alle har god mulighed for at danne sig<br />

et indtryk gennem to bøger, der blev skrevet<br />

af to af sagens hovedpersoner. Den<br />

amerikanske, tidligere engelske, spiller og<br />

journalist Alan Truscott, der var involveret<br />

i afsløringen, skrev bogen „The Great<br />

Bridge Scandal“, som ifølge Reese var så<br />

overbevisende, at <strong>den</strong> næsten fik ham til<br />

selv at tro på, at han havde snydt. Reeses<br />

version af sagen kom så i „Story of an<br />

Accusation“, og <strong>den</strong> er mindst lige så overbevisende<br />

<strong>med</strong> modsat fortegn.<br />

Kom der ikke andet ud af det, kan man<br />

i hvert fald sluge de to bøger, der er spæn<strong>den</strong>de<br />

som kriminalromaner, og ikke<br />

mindst Reeses tilstræbt objektive fremstilling<br />

af forløbet af „retsmøderne“, som det<br />

i realiteten var, er så præcis og velskrevet,<br />

at man ikke kan slippe hans bog, før man<br />

er igennem.<br />

Umiddelbart giver bøgerne ikke svar på,<br />

om de to snød eller ej. I stedet har jeg forsøgt<br />

i al fortrolighed at spørge mig for hos<br />

ver<strong>den</strong>s bedste.<br />

Mærkværdigt nok tror tilsynela<strong>den</strong>de de<br />

færreste, at Reese_Schapiro snød gennemført,<br />

men „noget mærkværdigt var der<br />

nok.“<br />

Valne svar, som kan skyldes, at næsten<br />

alle kender nogen, der har været involveret<br />

på en eller begge sider.<br />

Motiver og beviser<br />

Jeg har forsøgt at se på, om der kunne være<br />

personlige motiver involveret i beskyldningerne,<br />

og dem kunne der være mange<br />

af. Bl.a. fordi Reese og Schapiro var langt<br />

fra elskelige. De var begge intellektuelle<br />

aristokrater <strong>med</strong> en meget skarp tunge,<br />

som de lod glimre <strong>med</strong> blæn<strong>den</strong>de ironi<br />

og sarkasme, når lejlighed bød sig. Det bliver<br />

man sjæl<strong>den</strong>t populær på.


De havde mange konkurrenter på hjemmebane,<br />

når de skulle kvalificere sig til<br />

britiske landshold, og de havde hårde konkurrenter,<br />

når de nåede til EM og VM.<br />

Intrigerne blandt britiske spillere var ofte<br />

så voldsomme, at mange utvivlsomt fandt<br />

det yderst belejligt, hvis de skulle blive<br />

dømt for snyderi.<br />

„Det Blå Hold“ (et italiensk hold, der<br />

1956_75 var stort set enerå<strong>den</strong>de i ver<strong>den</strong>stoppen<br />

<strong>med</strong> spillere som Belladonna,<br />

Garozzo og Forquet i spidsen) var kommet<br />

på banen og havde allerede besejret<br />

USA i flere VM og OL.<br />

Da amerikanerne ikke længere vandt<br />

VM, led en række af de amerikanske topspillere<br />

tilsynela<strong>den</strong>de af <strong>den</strong> tvangstanke,<br />

at europæerne snød, og det førte <strong>med</strong><br />

jævne mellemrum til sammenstød i forbindelse<br />

<strong>med</strong> VM. Fx i Como 1958, hvor<br />

<strong>den</strong> danske chefturneringsleder, Herman<br />

Dedichen, bad <strong>den</strong> amerikanske kaptajn<br />

om altid at have et reservepar parat, hvis<br />

han måtte diskvalificere det ene amerikanske<br />

par for dårlig opførsel.<br />

Eller i St. Vincent 1963, hvor <strong>den</strong> amerikanske<br />

kaptajn, John Gerber, modtog et<br />

anonymt brev, der tilbød at redegøre for,<br />

hvorledes italienerne snød. Gerber, som<br />

dog havde siddet ved bordkanten i flere<br />

på hinan<strong>den</strong> følgende VM, havde ikke følt,<br />

at italienerne snød, så han gav brevet videre<br />

til <strong>den</strong> italienske kaptajn u<strong>den</strong> at læse<br />

andet end indledningen. En sand sportsmands<br />

handling.<br />

Den var blot ikke populær hos fx Alan<br />

Truscott, der i en nyligt udsendt bog, „The<br />

New York Times Bridge Book“, har et<br />

langt kapitel om snyderi i bridge og får<br />

langet ud til højre og <strong>venstre</strong>. Faktisk tror<br />

han, at kun fem hold har vundet VM før<br />

1975 u<strong>den</strong> at snyde, utvivlsomt amerikanske<br />

alle sammen!<br />

At Alan Truscott ikke blev europamester<br />

for Storbritannien, skyldes, at „Det Blå<br />

Hold“ snød, hvad han betragter som bevist,<br />

selvom europæerne dog aldrig følte<br />

sig snydt ved EM og altid anerkendte „de<br />

blå“.<br />

Jamen snød Reese og Schapiro?<br />

I Buenos Aires blev fremlagt en række<br />

hænder, der skulle sandsynliggøre, at Reese<br />

_Schapiro snød. Otte af dem skulle være<br />

særligt graverende, men et studium af dem<br />

virker ikke overbevisende som støtte for<br />

anklagen om snyd. Fx blev det anset som<br />

mistænkeligt, at Vest <strong>med</strong><br />

# K 2 ¤ K D B 6 > K 9 8 6 4 < D 2<br />

i tredje hånd åbnede <strong>med</strong> 1> i stedet for<br />

<strong>med</strong> 1¤. Bortset fra, at man ofte åbner i<br />

sin længste farve, <strong>med</strong>delte Reese, at han<br />

i første og an<strong>den</strong> hånd ville have åbnet <strong>med</strong><br />

1¤ for si<strong>den</strong> at melde ruder, men i tredje<br />

og fjerde hånd åbnede han <strong>med</strong> 1>, fordi<br />

han agtede at besvare 1# <strong>med</strong> 1ut og eventuelt<br />

passe, hvis makker svarede 2 K 8 7 6 5 3 2<br />

9 µ > 10 4<br />

< 8 4 < E 10 6 2<br />

# E D 10<br />

¤ 10 2<br />

>E D B<br />

< D B 9 5 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Terence Pietro Boris Benito<br />

Reese Forquet Schapiro Garozzo<br />

pas 1ut<br />

pas 2> 1 pas 3< 2<br />

pas 3ut pas pas<br />

pas<br />

1. En slags Stayman.<br />

2. Maksimum <strong>med</strong> fem klør.<br />

Udspil: ¤3.<br />

Anklagen lød på, at Vest efter dette<br />

meldeforløb havde spillet hjerter ud i stedet<br />

for spar, som var mere naturligt.<br />

Næppe mange ville i dag foretrække at<br />

spille spar ud, hvor makker skal have så<br />

meget, for ikke at tale om, at farven hyp-<br />

MARTS 2004 49


pigt vil være blokeret, selv om <strong>den</strong> bliver<br />

rejst. Hjerter, hvor makker i nogle tilfælde<br />

blot skal have en honnør tredje og en indkomst,<br />

synes langt mere lovende, ikke<br />

mindst efter et meldeforløb hvor Syd har<br />

femfarve i klør, hvor en eventuel knibning<br />

gennem Øst synes at kunne gå godt, og<br />

hvor Nord meget ofte har en lang ruderfarve.<br />

Snyderi gav tab<br />

Selv de otte værste spil synes ikke at bevise<br />

noget, men lad os se på sagen fra et<br />

andet synspunkt: Hvor meget tjente Reese<br />

_Schapiro på det snyderi, man beskyldte<br />

dem for? To spillere i ver<strong>den</strong>sklasse kan<br />

vel ikke undgå at tjene stort, hvis de snyder<br />

<strong>med</strong> succes.<br />

Her ligger det for mig afgørende bevis<br />

på, at parret ikke snød. Der blev fremlagt<br />

i alt 29 mistænkelige spil fra Storbritanniens<br />

kampe mod Italien og USA, og de 29<br />

spil tabte briterne 43_66!<br />

Her er en af de hænder, som forsvaret<br />

fremlagde. Reese havde som Vest <strong>med</strong> Syd<br />

som giver og alle i farezonen:<br />

# 10 ¤ E 8 2 > E D 9 7 < B 8 7 6 4<br />

Syd åbnede <strong>med</strong> 1#, og han passede. Han<br />

havde styrke til en oplysningsdobling, men<br />

frygtede, at Nord ville støtte i spar, og at<br />

makker derefter ville melde for højt <strong>med</strong><br />

kun en firfarve i hjerter. Derfor passede<br />

han. Nord meldte 2#, som Syd støttede<br />

til 4#, og Vest var holdt ude. Kontrakten<br />

vandt _ og Øst-Vest kunne vinde 6>!<br />

Havde Vest vidst, at Øst havde doubleton<br />

hjerter, ville han ikke have haft problemer<br />

<strong>med</strong> at oplysningsdoble, som <strong>den</strong><br />

italienske Vest gjorde ved det andet bord<br />

(hvorfor har ingen troet, at Vest her kendte<br />

sin makkers hjerterlængde?), så lilleslemmen<br />

blev fundet.<br />

Fra kampen mod USA fremlagde forsvaret<br />

dette eksempel:<br />

50<br />

Ræk Tvekampen hån<strong>den</strong><br />

DANSK BRIDGE<br />

# E 7 4 # K 5 3<br />

¤ B 9 ¤ 10 6 5 2<br />

> K B 10 µ > E 9 8 4<br />

< K 10 7 6 3 < 5 2<br />

Efter to passer åbnede Reese i Vest <strong>med</strong><br />

1.<br />

Nej, jeg tror ikke på, at Reese_Schapiro<br />

snød. Er jeg da så naiv, at jeg ikke tror, der<br />

er nogen, som snyder i bridge?<br />

Snyderne findes<br />

Selvfølgelig ikke, men når gode spillere<br />

snyder, vil man som regel først opdage det<br />

på, at de for længe gør noget, der er lidt<br />

for dygtigt. Et godt eksempel var de indonesiske<br />

Manoppo-brødre. Da de havde<br />

vundet tre fjernøstlige mesterskaber i træk,<br />

bad australske spillere om en undersøgelse<br />

af, om de snød. En komite gennemgik 600<br />

spil, fx et, hvor brødrene sad Ø-V <strong>med</strong>:<br />

# E 10 9 # B<br />

¤ E D 8 5 ¤ 9 6 4 3 2<br />

>K D 2 µ > 10 8 7 5 3<br />


Forfinede snyderier<br />

Hvordan et sny<strong>den</strong>de par signalerer, kan<br />

være meget vanskeligt at afsløre, for er de<br />

så intelligente, forstår de også at gøre signalerne<br />

svære at opdage. Et amerikansk<br />

par havde været under overvågning i et<br />

halvt år, fordi man „vidste“, at det snød.<br />

Der blev først grebet ind, da de stod over<br />

for at spille en finale om et amerikansk<br />

mesterskab, og efter lange studier fandt<br />

man endelig ud af, hvad de gjorde.<br />

Når der blev spillet ud, skrev de kontrakten<br />

på deres regnskab før udspillet,<br />

hvis de havde en singleton på hån<strong>den</strong>, men<br />

efter udspillet, hvis de havde en jævn hånd.<br />

Modspilsfordelen var kolossal, og snyderiet<br />

meget, meget vanskeligt at afsløre _<br />

hvis det ikke lige havde været for de lidt<br />

for gode beslutninger i vanskelige situationer.<br />

En dramatisk snyderisag forpestede luften<br />

ved hold-VM 1975 på Bermuda, der<br />

var valgt som spillested for at fejre Bermuda<br />

Bowls 25 års jubilæum. Amerikanerne<br />

mente, at et italiensk par, Facchini_<br />

Zuchelli, snød ved at berøre hinan<strong>den</strong>s<br />

fødder, og danske Johannes Hammerich<br />

var en af de WBF-delegerede, der mente<br />

at have set det ved bordet.<br />

Sagen blev aldrig belyst til bunds. Parret<br />

fik en reprimande for dårlig opførsel,<br />

men var i øvrigt det svageste af de italienske<br />

par og spillede ikke meget i VM’s slutfase,<br />

hvor stemningen mellem amerikanere<br />

og italienere var meget dårlig. Italien<br />

vandt, bl.a. pga. et meget berømt spil, hvor<br />


52<br />

DANSK BRIDGE<br />

Lidt s redt fæ tning<br />

p<br />

Du skal først have en lilleslem at øve dig<br />

på som opvarmning:<br />

Øst / Alle<br />

# _ # E D 10 9 5<br />

¤ 9 4 ¤ K 8 7<br />

> E K 5 3 2 µ >9 6<br />

< E 10 9 8 6 3 < K D 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Ole Stig<br />

Werdelin Werdelin<br />

1# pas<br />

2< pas 3< pas<br />

5< pas 6< pas<br />

pas pas<br />

Udspil: ¤E efterfulgt af ¤3. Spilleplan?<br />

Er du god til at gætte?<br />

I klubbens holdturnering var vi ude for<br />

samme tema i to på hinan<strong>den</strong> følgende spil<br />

_ en situation, du ganske sikkert selv har<br />

oplevet.<br />

Du har to små på bordet over for D10x<br />

på hån<strong>den</strong>, og modparten starter <strong>med</strong> en<br />

lille til en tophonnør til højre, og du får en<br />

lille igen. Skal du nu bruge 10’eren eller<br />

damen?<br />

„Har jeg noget at gå efter?“, spørger du,<br />

og det er der næsten altid. Udspillet kan<br />

være afslørende (se på modpartens systemkort),<br />

ligesom meldeforløbet kan give en<br />

indikation. Endelig kan modpartens tilspil<br />

i tredje hånd også være afslørende, for hvis<br />

han bruger esset, har han normalt ikke<br />

kongen, hvis han da ikke er ude på at fuppe<br />

dig.<br />

Lad os se på det første spil:<br />

af Flemming Dahl<br />

g<br />

µ<br />

Syd / Ingen<br />

# B 10 9 8<br />

#D 6<br />

¤9 6<br />

>K 9<br />

< E D 10 9 8 6 2<br />

# K 5 4<br />

¤ B 8 2 ¤ E K 7 5 4<br />

>E D 7 > B 8 4 3<br />

10 6 5 2<br />


at han ville have inviteret fra K8x, hvis<br />

han havde haft udspillet. Heldigvis var Vest<br />

og jeg enige om, hvordan man skal spille<br />

journalist.<br />

Thomas Kamp blev spillet efter sat på<br />

samme prøve (spillet drejet 90o ):<br />

Nord / N-S<br />

#E 10<br />

¤ D 10 9 6 2<br />

>9 7<br />

< D B 10 8<br />

# 7 6 5 2 # D 9 3<br />

¤ K B 7 ¤ 8 4 3<br />

>B 8 2 µ > E K 5 4 3<br />

2 D 3 pas<br />

pas 2ut 4 pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

1. 15_17 hp.<br />

2. Transfer til hjerter.<br />

3. Ruderstyrke og længde.<br />

4. Invit <strong>med</strong> fem hjerter.<br />

Udspil: >2.<br />

Udspillet blev naturligvis ruder, og da<br />

vi spiller <strong>med</strong> 1./3./5.-højeste blev det >2.<br />

Norris i øst brugte esset og returnerede >4.<br />

Hvad nu?<br />

Vest havde givetvis 3-farve i ruder, men<br />

man kan ikke af udspillet læse, om det er<br />

>xxx, >Bxx eller >Kxx. Selvom Øst viser<br />

ruderstyrke, kunne det vel godt være<br />

>EBxxx, eller hvad? Efter lang tids fundering<br />

valgte spilfører at stole på Østs tilspil<br />

af >E som et ærligt kort, og han brugte<br />

derfor >10, der tabte til bon<strong>den</strong>. Modspillet<br />

tog hurtigt fem ruderstik, og der blev<br />

senere endnu et stik, da spilfører ikke fandt<br />

#D.<br />

Jeg vil nødigt konkludere en hel masse<br />

af disse to eksempler, men jeg vil blot op-<br />

fordre spilfører til at udnytte alle foreliggende<br />

oplysninger bedst muligt. Nogle vil<br />

måske nu påstå, at det er dårligt at anvende<br />

journalistudspil, da det afslører for meget<br />

for modparten. Heldigvis er det ofte makker,<br />

man hjælper, og det er en fordel for<br />

modspillet at vide, om der er spillet ud fra<br />

en god farve eller ej. Du skulle nødigt få<br />

det indtryk, at man altid skal lægge forkert<br />

kort til i tredje hånd. Det er meget sjæl<strong>den</strong>t,<br />

at det lønner sig at fravige reglerne.<br />

Man bør normalt altid bekende <strong>med</strong> <strong>den</strong><br />

laveste af 2 eller flere i en sekvens for at<br />

hjælpe makker i det videre modspil, og<br />

makker skal gerne vide, hvor han har dig.<br />

Her var dog to eksempler, hvor man skulle<br />

afvige fra <strong>den</strong>ne regel for at gøre det vanskeligere<br />

for spilfører, og begge gange så<br />

Øst elegant <strong>den</strong>ne mulighed.<br />

Spilleproblemet<br />

Spilleproblemet er hentet fra Øresunds<br />

Cup i Helsingborg i marts måned, hvor<br />

flere danske hold havde taget turen over<br />

for at deltage i det stærkt besatte felt, hvor<br />

der deltog 32 hold. Turneringen blev vundet<br />

af Anders Hagen_Tommy Martinussen<br />

og Peter Fredin_Pia Andersson foran<br />

Scania Bridgekonsult (Anders Wirgren)<br />

<strong>med</strong> vores hold bestående af Stig og Ole<br />

Werdelin samt Georg Norris og Flemming<br />

Dahl på 3.-pladsen. Vi brugte bl.a. turneringen<br />

som træning til senior-EM i Menton<br />

i juni og Bermuda Bowl i Monaco i<br />

november.<br />

Peter Fredin fra vinderholdet er kendt<br />

for sine utraditionelle meldinger, som ofte<br />

skaber mange gevinster. Da han samtidig<br />

har en fremragende teknik, er han altid<br />

farlig at møde. I vores kamp mod vinderne<br />

åbnede Fredin <strong>med</strong> 1ut <strong>med</strong>:<br />

# B ¤ 10 6 2 > K 10 < E D B 10 6 3 2<br />

Makker søgte majorfarver <strong>med</strong> 2> (Twoway<br />

Stayman), som blev doblet, hvorpå<br />

3< viste 5-farve. Man endte efter lidt vaklen<br />

i 5 9 5 3 < K 7 4<br />

MARTS 2004 53


Den kontrakt sad lige i øjet, da modparten<br />

startede <strong>med</strong> ruder til esset og ruder til<br />

trumf. Ved det andet bord blev Stig og Ole<br />

Werdelin sat i 6< <strong>med</strong> samme modspil.<br />

Spilleproblemet er fra <strong>den</strong> indle<strong>den</strong>de<br />

runde, hvor man kom i 6< ved begge borde<br />

i vores kamp. Der er ingen standardløsning<br />

på problemet, når modparten starter <strong>med</strong><br />

¤E, men jeg sympatiserer meget <strong>med</strong> Oles<br />

spilleplan. Han tog andet stik på ¤K og<br />

fortsatte <strong>med</strong> #E (ruderafkast) og spar til<br />

trumf. Det kunne være, at #K sad an<strong>den</strong><br />

eller tredje (helst i syd). Hvis ruderfarven<br />

sad 3_3, var der ikke problemer selv <strong>med</strong><br />

E 5 3 2<br />

< E K D 7<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Henryk Ole Sorin Stig<br />

Feldmus Werdelin Lupan Werdelin<br />

pas 1<<br />

pas 1¤ pas 1#<br />

pas 3ut pas 4><br />

pas 4# pas 4ut<br />

pas 6< pas pas<br />

pas<br />

Udspil: ¤B.<br />

Meldeforløbet var naturligt, idet Syds<br />

4> viste sleminteresse.<br />

Udspillet blev taget <strong>med</strong> ¤K, hvorpå<br />

fulgte K, ruder til >E og mere ruder<br />

til trumf. Der var stadig chancer, hvis sparfarven<br />

sad 3_3, så spilfører fortsatte <strong>med</strong><br />

#K, ¤E <strong>med</strong> ruderafkast, spar til #E og<br />

spar til #D. Det var nu blot at spille hjerter<br />

fra bordet, og da Øst trumfede <strong>med</strong>


Var du god til at gætte?<br />

Lad os se hele fordelingen i det spil, hvor<br />

jeg i sidste nummer bad om dit gæt:<br />

Vest / Alle<br />

#K B 2<br />

¤ E 8 6 5 4<br />

> D 6 4 3<br />

E K 10 8 µ >9 7 5<br />

< E K 6 4 3 2 < D 5<br />

# D 10 7 3<br />

¤D 9 7<br />

>B 2<br />

< B 10 8 7<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1< pas 1¤ pas<br />

2> pas 3< pas<br />

3ut pas pas pas<br />

Udspil: ¤5.<br />

Spillet er sakset fra en artikel af Barry<br />

Rigal i det engelske Bridge Magazine.<br />

Opgaven lød: Hvad spiller du fra bordet<br />

i stik 1 _ og hvorfor?<br />

Lad os glemme alt om, at Nord har både<br />

¤E og ¤D _ så er det ligegyldigt, hvad du<br />

gør. Det er så kun et spørgsmål om et overstik<br />

mere eller mindre, og det tager vi ikke<br />

så tungt i en holdturnering.<br />

Tilsvarende er der heller ikke grund til<br />

at beskæftige sig <strong>med</strong> de tilfælde, hvor Syd<br />

har begge honnører.<br />

Tilbage er at overveje problemet <strong>med</strong><br />

¤E nordpå og ¤D sydpå eller omvendt.<br />

Hvis du gætter forkert, kommer Syd ind<br />

og skifter <strong>med</strong> statsgaranti til spar. Nu er<br />

af Ib Lundby<br />

Et godt kik er bedre<br />

end en dårlig knibning.<br />

Bridgeblanding<br />

du afhængig af klørsitsen. Hvis farven sidder<br />

3_2, vinder du kontrakten _ ellers går<br />

du ned.<br />

Hvis du gætter rigtigt ved at bruge ¤B,<br />

og Syd har ¤E, kommer han ind og skifter<br />

til spar. Du er afhængig af en venlig<br />

klørsits.<br />

Hvis du gætter rigtigt ved at bruge ¤K,<br />

idet du går ud fra, at Nord så har ¤E (som<br />

i <strong>den</strong> aktuelle fordeling), kan du godt tåle,<br />

at klørfarven sidder fordelt 4_1. Du kan<br />

nå at rejse farven og få fem stik i klør, to i<br />

ruder, ¤K og #E.<br />

☞<br />

GULD i Centret<br />

Centerklubberne byder velkommen<br />

til åben turnering om guldpoint:<br />

Søndag d. 28.marts kl.10<br />

Indskud: 160 kr. pr.person<br />

Frokostbuffet (italiensk) 50 kr.<br />

Præmier til halvdelen af feltet<br />

Næste turneringer om sølvpoint:<br />

Mandag d. 12.april kl.10<br />

(2.påskedag)<br />

Søndag d. 25.april kl.10<br />

Indskud: 140 kr. pr.person<br />

Frokostbuffet (italiensk) 50 kr.<br />

Bridgecenter<br />

Nordsjælland<br />

Hovedga<strong>den</strong> 2–4, Birkerød<br />

Tlf. 4581 5384<br />

www.centerbridge.dk<br />

MARTS 2004 55


Det eneste tilfælde, hvor du kan klare en<br />

skæv klørsits, er altså, hvis Nord har ¤E,<br />

og du bruger ¤K, så det skal du spille på<br />

_ det giver de bedste odds.<br />

Der er en god dansk bridgebog på vej<br />

til Jan Ribel, Augustenborg, for perfekt<br />

løsning.<br />

Fald dog fra ... to gange!<br />

Michael Beck gav mig et interessant spil<br />

fra sidste runde i 3.division-Øst, hvor han<br />

vandt 4¤ på en 5_0-fit, mens det andet<br />

bord gik ned i 4# på en 4_4-fit.<br />

Møg-upædagogisk!<br />

Vest / N-S<br />

# E B 10 2<br />

¤_<br />

>B 9 4<br />

< K B 10 9 7 2<br />

# D 4 # K 9 6<br />

¤ 5 3 2 ¤ 10 9 8 7 4<br />

> E D 10 6 3 2 µ >_<br />

< 5 4 < E D 8 6 3<br />

# 8 7 5 3<br />

¤ E K D B 6<br />

> K 8 7 5<br />

7 6 3 2<br />

< 9 4 < 10 8 3<br />

#E D 7<br />

¤ 10 2<br />

> D 10 9 8<br />

< K D B 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Toujours Rozzo Brenda Justesen<br />

3¤ D pas 4#<br />

pas pas pas<br />

Udspil: ¤E.


Som kortene sidder, er kontrakten helt<br />

oplagt _ <strong>den</strong> kan ikke skydes ned. Det gav<br />

også et udmærket resultat. Ved to borde<br />

var man røget over bord i 5¤ doblet.<br />

Det startede allerede i meldingerne.<br />

Hvad gør man i en parturnering efter makkers<br />

oplysningsdobling af 3¤?<br />

Selve spillet var der ikke så meget i. Det<br />

skulle være en sund spærremelding, en<br />

syvfarve, og sparene skulle sidde 3_4, men<br />

<strong>med</strong> <strong>den</strong> fordeling kan kontrakten aldrig<br />

sættes.<br />

Distriktstræf i Asminderød<br />

En weekend midt i februar var en stor del<br />

af distriktsbestyrelsernes <strong>med</strong>lemmer en<br />

tur i Asminderød for at diskutere forskellige<br />

aktuelle emner, herunder især problemet<br />

<strong>med</strong> stagnation og fal<strong>den</strong>de <strong>med</strong>lemstal<br />

i en del af vore traditionelle klubber.<br />

Der var mange gode indlæg undervejs,<br />

og kimen blev lagt til en handlingsplan,<br />

der sigter efter at hjælpe klubberne <strong>med</strong><br />

at løse problemerne _ hjælp til selvhjælp,<br />

naturligvis.<br />

Der var også tid til en slap-af-bridge om<br />

aftenenen, og jeg var så heldig at trække<br />

ØSTs hænder til Tvekampen<br />

(Vests hænder findes på side 62)<br />

1. V/N-S.<br />

# _ ¤ K 8 5 2 > 8 6 < E K D 9 8 4 3<br />

2. V/Ø-V. Syd melder om muligt 4¤.<br />

# E K B 8 3 ¤ 9 > E 8 6 < E 10 9 5<br />

3. Ø/Ø-V. Nord melder om muligt 2¤.<br />

# B 9 6 ¤ D 5 2 > D 5 4 < E D 8 4<br />

4. N/Ingen. Nord åbner <strong>med</strong> 1#, og Syd<br />

melder om muligt 2#.<br />

# D 10 ¤ E K B 6 > 10 7 5 < E 6 5 4<br />

5. Ø/Ø-V.<br />

# E K D 7 4 2 ¤ E 8 5 4 > K < 10 3<br />

6. V/Alle.<br />

# 9 5 3 ¤ E > 10 9 8 4 < E K B 10 3<br />

salens eneste junior som makker, fynske<br />

Thomas Egedgaard, om end det betød, at<br />

det <strong>med</strong> at slappe af ikke blev aktuelt for<br />

mit vedkommende. Jeg havde helt glemt,<br />

hvordan de dersens juniorer melder, men<br />

frække _ det er de! Med en hånd som<br />

# D 4 ¤ D 10 6 4 > K 4 2 < B 7 6 3<br />

åbnede Thomas frejdigt i tredje hånd alene<br />

i zonen <strong>med</strong> ... 1#! Og slap godt fra det,<br />

vel at mærke. Fjen<strong>den</strong> blev lokket i 4¤,<br />

der vist godt kunne have vundet, men jeg<br />

var ikke <strong>den</strong> eneste, der havde svært ved<br />

at bevare koncentrationen <strong>med</strong> sådan en<br />

vildmand om bord!<br />

Er dette et sent marsnummer<br />

eller en tidlig aprilsnar?<br />

Dansk Bridge har kortlagt <strong>den</strong> røde planet<br />

Marsrobotten Spirit har i store mængder<br />

sendt fotos hjem fra Mars, men forskerne<br />

har endnu ikke fundet sikre tegn på, at der<br />

er eller har været liv på søsterplaneten.<br />

DANSK BRIDGE vil gerne være <strong>med</strong>, hvor<br />

der sker noget, så vor udsendte <strong>med</strong>arbejder<br />

har på egen hånd forsøgt at få kortlagt<br />

<strong>den</strong> røde planet.<br />

Som det fremgår af fotoet, gjorde han<br />

et sensationelt fund. Denne nyhed bringes<br />

i DANSK BRIDGE <strong>med</strong> eneret, idet de videre<br />

konklusioner overlades til vi<strong>den</strong>skaben.<br />

MARTS 2004 57


58<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tvekampen<br />

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0 til 10. Topkarakteren er<br />

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og<br />

evt. tab eller gevinst i betragtning.<br />

„Ubesejrede i år“ er en flot status, der passer<br />

til de regerende tvekampsmestre, Torsten<br />

Bernes og Lauge Schäffer, efter titelforsvaret<br />

mod de nykårede 1.-divisionsspillere<br />

Lars Walter Petersen_Boje Henriksen<br />

i februarudgaven af DANSK BRIDGE.<br />

Mærkaten „ubesejrede i år“ bliver dog<br />

mere og mere værd, efterhån<strong>den</strong> som året<br />

skrider frem, så det er egentlig først nu, at<br />

mestrene skal bestå manddomsprøven _<br />

og det endda mod et par kvindelige udfordrere.<br />

Christina Klemmensen og Mette Drøgemüller<br />

Rolf-Larsen er et nyt par i damebridge,<br />

hvor de optræder på Britta Krøjgaards<br />

hold i 1.division. In<strong>den</strong> <strong>den</strong> sidste<br />

weekend lå de på 4.-pladsen, en halv snes<br />

point efter de tre førerhold, som de til gengæld<br />

skulle møde i <strong>den</strong> sidste weekend.<br />

Resultatet heraf findes andetsteds i bladet.<br />

Udfordrerne har begge jyske aner, men er<br />

nu naturaliserede københavnere.<br />

Hver for sig har udfordrerne gjort sig<br />

gæl<strong>den</strong>de både nationalt og internationalt.<br />

Rolf-Larsen har vundet bronze ved VM<br />

for damehold og sølv ved VM for juniorpar<br />

som højdepunkter, mens Klemmensen<br />

har taget bronze i NM for damehold foru<strong>den</strong><br />

sølv i DM-damepar, DM-mixpar og<br />

Universitets-EM. Hun mangler en førsteplads<br />

i samlingen, og så tilbyder Tvekampen<br />

jo en fair 50% chance ...<br />

Husk!<br />

Lad være <strong>med</strong> at pille i meldekassen,<br />

før du ved, hvad du vil melde.<br />

Torsten Bernes–Lauge Schäffer<br />

mod<br />

Christina Klemmensen–Mette Drøgemüller Rolf-Larsen<br />

Udfordrernes fælles meritter er 3 vundne<br />

pokalkampe, hvilket set ud fra en statistisk<br />

synvinkel er interessant: 100% sejre.<br />

Udfordrernes system er „Naturlig frisk<br />

<strong>med</strong> svage spring“, hvis man læser parrets<br />

systemkort. Systemet er meget enkelt<br />

<strong>med</strong> store sans’er kombineret <strong>med</strong> Stayman<br />

og totaltransfer, omvendt minor efter 1<<br />

og 1>, Bekkasin efter 1¤ og 1#, 2< som<br />

eneste krav, 2> som en svag multi samt<br />

2¤ og 2# som konstruktive, men svage<br />

toåbninger. I slemzonen bruges cuebids og<br />

1430 RKC Blackwood.<br />

Et simpelt system, men spørgsmålet er<br />

ikke, om man har en stor værktøjskasse,<br />

men om man kan bruge <strong>den</strong>, man har!<br />

Og så skal der gang i melderierne, men<br />

in<strong>den</strong> da en tak til kontrollanterne Peter<br />

Teisen, København, og Jan Rolf-Larsen,<br />

Hvidovre. Og mange tak for spillene til<br />

Pia Rasmussen, Greve (er Pia så grevinde,<br />

eller hvad?), der har leveret hele sættet.<br />

Har du en svær slem, en umeldelig udgang<br />

eller en drilagtig deler på hån<strong>den</strong>, så<br />

send <strong>den</strong> ufortrø<strong>den</strong>t til:<br />

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed<br />

S<strong>med</strong>erupvej 19<br />

8300 Odder<br />

E-mail: bilde.kofoed@kofoed.mail.dk<br />

For nogen tid si<strong>den</strong> opdagede jeg, at min<br />

e-mail-adresse ikke var ændret til <strong>den</strong> korrekte<br />

i december- og januar-numrene af<br />

Dansk Bridge. Jeg beklager meget <strong>den</strong>ne<br />

fejl samtidig <strong>med</strong>, at jeg håber, at læserne<br />

genindsender de hænder, der ikke nåede<br />

frem omkring årsskiftet.<br />

Jens Kofoed


µ<br />

1. Vest / N-S.<br />

#D 8 6 #_<br />

¤ E B 10 ¤ K 8 5 2<br />

> K D 9 7 5 >8 6<br />

< 10 2 < E K D 9 8 4 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Bernes Schäffer Klem’sen Rolf-Larsen<br />

1> 2< 1> 2<<br />

2ut 3¤ 2ut 3¤<br />

3ut pas 3ut 4<<br />

4> 4¤<br />

5<<br />

pas<br />

6<<br />

I run<strong>den</strong>s første spil skal man undgå at<br />

spille i sans og i stedet finde det rette niveau<br />

for en klørkontrakt. Udgang er sikker,<br />

men lilleslem er en god chance.<br />

Mestrene er på glatis fra start. 1> er <strong>den</strong><br />

systemmæssige skraldespand i Albatrosklør,<br />

og 2< er naturlig. 2ut viser minimum,<br />

og Schäffer forsøger at finde hjertertilpasning.<br />

Bernes kan nu melde 3# afventende,<br />

men vælger i stedet at vise sparværdier<br />

<strong>med</strong> 3ut. Med fx et par spidse esser<br />

hos makker kan der godt være slem i<br />

kortene, men Schäffer vælger at passe, og<br />

så står mestrene ukomfortabelt i 3ut _ om<br />

end på <strong>den</strong> rigtige hånd.<br />

Udfordrerne har et pænt meldeforløb:<br />

2ut viser en minimumshånd, 3¤ er naturlig,<br />

og efter 3ut, der benægter tilpasning,<br />

går Rolf-Larsen videre <strong>med</strong> 4 K D 10 7 4 3 2 µ >E 8 6<br />

< B < E 10 9 5<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Bernes Schäffer Klem’sen Rolf-Larsen<br />

3> 3# (4¤) 3> 3# (4¤)<br />

4# 6> 4# 5<<br />

pas 5# 6><br />

pas<br />

6> er det bedste ståsted, især efter Syds<br />

melding, der øger risikoen for en 5_1-sits<br />

i spar eller en rudertrumfning i syd, evt.<br />

efter en underspilning i udspillet.<br />

I ugunstig zonestilling synes det hårdt<br />

at spærremelde på Vests kort, men nu om<br />

stunder er 1-2-3-reglen sat ud af kraft. Og<br />

2-3-4-reglen såmænd også. Men 3> kunne<br />

på en god dag være efter 3-4-5-reglen.<br />

Schäffer i øst kræver for en runde <strong>med</strong><br />

3#, og Bernes er ikke sen til at støtte på<br />

#Dx. Øst kan nu se, at der må være spil<br />

for lilleslem <strong>med</strong> kun en enkelt hjertertaber,<br />

og han springer derfor snusfornuftigt<br />

til 6>, hvor trumferne _ uanset spærrestil<br />

nu om stunder _ må formodes at være<br />

mest solide. Et nydeligt 10-tal til mestrene,<br />

der melder sig på banen.<br />

Efter en tilsvarende indledning skal<br />

Rolf-Larsen tage stilling til en mulig slem<br />

som Øst. Hun kan enten tjekke esser <strong>med</strong><br />

4ut eller søge et cuebid fra makker <strong>med</strong><br />

5 ................................................ 10<br />

6# ................................................ 9<br />

5#, 5> ......................................... 5<br />

4¤-D ............................................ 4<br />

7>, 7# ......................................... 1<br />

Stillingen: Bernes_Schäffer 13,<br />

Klemmensen_Rolf-Larsen 20. ☞<br />

MARTS 2004 59


3. Øst / Ø-V. Nord melder om muligt 2¤.<br />

# E D 5 3 # B 9 6<br />

¤ K 9 ¤ D 5 2<br />

> 10 9 7 2 µ >D 5 4<br />

< K 3 2 < E D 8 4<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Bernes Schäffer Klem’sen Rolf-Larsen<br />

1< pas<br />

1# (2¤) D 1> (2¤) 2ut<br />

2# pas pas<br />

Spil 3 er en drilagtig opgave, hvor det faktisk<br />

er svært at lande på benene. Ingen kontrakter<br />

er oplagte hos Øst-Vest, mens 2¤<br />

let kan være en vinder hos modparten, men<br />

lad os følge, hvordan tvekæmperne klarer<br />

sig.<br />

Schäffer åbner <strong>med</strong> <strong>den</strong> tvetydige 1. Nord melder 2¤,<br />

og Øst står ved skillevejen. Lyve en spar<br />

<strong>med</strong> en negativ dobling, forsøge en naturlig<br />

2ut på en håndfuld lavhonnører eller<br />

måske en pas i håb om en redning fra makker?<br />

Hun vælger <strong>den</strong> systemmæssigt korrekte<br />

melding 2ut, men så <strong>ramme</strong>r ulykken<br />

udfordrerne. Kontrakten ligger på <strong>den</strong><br />

gale hånd, og mestrene haler ind.<br />

Hvis en tvekæmper havde åbnet <strong>med</strong> en<br />

lille sans som Vest, ville Øst have haft store<br />

kvaler efter indmeldingen 2¤: En passiv<br />

pas eller en aggressiv dobling?<br />

Score<br />

V: 2ut ........................................... 10<br />

2# ................................................ 8<br />

V: 3ut ........................................... 7<br />

2¤, 3# ......................................... 5<br />

3>, Ø: 2ut .................................... 3<br />

2¤-D, Ø: 3ut................................ 2<br />

Stillingen: Bernes_Schäffer 21,<br />

Klemmensen_Rolf-Larsen 23.<br />

60<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

4. Nord / Ingen. Nord åbner <strong>med</strong> 1#, og<br />

Syd melder om muligt 2#.<br />

# K 5 2 # D 10<br />

¤ 3 ¤ E K B 6<br />

> E D 6 3 > 10 7 5<br />

< B 10 9 7 2 < E 6 5 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Bernes<br />

1#<br />

Schäffer<br />

D 2#<br />

3< pas pas pas<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Klemmensen Rolf-Larsen<br />

1# D 2#<br />

4< pas 5< pas<br />

pas pas<br />

Efter Nords åbningsmelding, Østs dobling<br />

og 2# fra Syd spiller mange hjemlige toppar<br />

<strong>med</strong> Lebensohl eller lignende, hvor<br />

Vest kan graduere styrken på sin hånd ved<br />

enten at melde 2ut som relæ til 3< (<strong>den</strong><br />

svage type) eller melde 3< direkte <strong>med</strong> tillæg.<br />

Bernes vælger <strong>den</strong> sidste variant, og<br />

han viser der<strong>med</strong> en konstruktiv hånd <strong>med</strong><br />

ca. 8_11 point. Schäffer lader sig dog ikke<br />

lokke og passer.<br />

Heller ikke udfordrerne er i nærhe<strong>den</strong><br />

af <strong>den</strong> gode 3ut. Efter 2# er Klemmensens<br />

muligheder begrænsede, da udfordrerne<br />

ikke spiller Lebensohl, så hun vælger i sin<br />

sædvanlige aktive stil at springe til 4


µ<br />

5. Øst / Ø-V.<br />

# 5 3 # E K D 7 4 2<br />

¤ B 10 9 6 2 ¤ E 8 5 4<br />

>E 6 2 >K<br />

< E B 6 < 10 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Bernes Schäffer Klem’sen Rolf-Larsen<br />

1< 1#<br />

1¤ 3> 2¤ 4><br />

3ut 4# 4¤ pas<br />

4ut<br />

pas<br />

5¤<br />

Slem i hjerter ser tillokkende ud, hvis altså<br />

modparten ikke server i klør. Så er der<br />

nemlig næppe forbindelse til at kaste klørtaberen<br />

på >E. Selv 5¤ kan være i fare<br />

<strong>med</strong> klør ud og skæv trumfsits.<br />

Schäffer åbner tvetydigt, <strong>den</strong>ne gang<br />

stærkt. Bernes viser 8 + hp <strong>med</strong> 1¤, og 3><br />

er en splint. 3ut fra Vest benægter nu sparkontrol<br />

og en kortfarve, men viser til gengæld<br />

tillæg. 4# er et cuebid u<strong>den</strong> kontrol<br />

i minor, og 4ut viser to esser. Da Øst lægger<br />

sig i 5¤, har Vest meldt sine kort helt<br />

ud, og mestrene når ikke videre. Spørgsmålet<br />

er, om ikke 4¤ havde været tilstrækkeligt<br />

på Østs kort. Makker kan nok se,<br />

hvor styrken må sidde, hvis Øst viser splint<br />

i ruder og benægter klørcuebid.<br />

Udfordrerne indleder naturligt, og Rolf-<br />

Larsen viser sin fine hjerterstøtte <strong>med</strong> en<br />

splint i 4>. Klemmensen på sin side har<br />

ikke noget at tilføje, så udfordrerne tager<br />

et 10-tal og der<strong>med</strong> også teten igen.<br />

Score<br />

4¤ ................................................ 10<br />

4# ................................................ 9<br />

5¤ ................................................ 8<br />

5# ................................................ 7<br />

6¤ ................................................ 6<br />

6# ................................................<br />

Stillingen: Bernes_Schäffer 35,<br />

Klemmensen_Rolf-Larsen 36.<br />

5<br />

Livet er langt – lykken er kort!<br />

µ<br />

6. Vest / Alle.<br />

# B 6 # 9 5 3<br />

¤ K D 10 4 2 ¤ E<br />

>K 5 > 10 9 8 4<br />

< D 7 5 4 < E K B 10 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Bernes Schäffer Klem’sen Rolf-Larsen<br />

1¤ 2< 1¤ 2<<br />

3< 3> 3< 3><br />

4< 5< 3¤ 4¤<br />

pas pas<br />

Der er lagt op til en gyserafslutning, hvor<br />

mestrene har brug for et svingspil, og det<br />

må man sige, at de selv skaber.<br />

Bernes åbner <strong>med</strong> 1¤, der lover 9_15 hp,<br />

og Schäffer viser 13 + <strong>med</strong> sin 2


Vi har <strong>den</strong>ne gang modtaget mange nye<br />

registreringer, der har udløst titelskift, og<br />

vi har som sædvanlig trukket lod om tre<br />

bridgebøger. Vindere blev: Dora Madsen,<br />

Langeskov BK, Langdon Smith, Blakset-<br />

Klubberne, og Kirsten Jørgensen, Centerklubberne,<br />

Birkerød. Bøgerne er tilsendt<br />

de respektive klubber.<br />

Hele listen:<br />

Forbundsmester<br />

Erik Skovfoged Olsen, Blakset-Klubberne ...................... 220<br />

Torben Jantzen, Blakset-Klubberne ................................. 200<br />

Kristian Valsted, Horsens BK af 1931 / Skanderborg BK 190<br />

Troels Buus Thomsen, Århus BK ................................... 150<br />

2* Kredsmester<br />

Karsten Meiland, Bridge 83, Slagelse ............................. 151<br />

Torben Vang-Pedersen, Svinninge BK ............................ 150<br />

Claus G.F. Jensen, Bettina Kalkerups BK / Blakset-Kl. .. 150<br />

Ruth Hansen, Asnæs BK / Tuse Næs BK ........................ 150<br />

Annette Christensen, Bridgedammen / Vejle BK af 1951 150<br />

1* Kredsmester<br />

Henning Andersen, Blakset / Lyngby / Vedbæk Hj. D. ... 156<br />

Isak Berkowitz, JBK ........................................................ 111<br />

Helle Iversen, Hørsholm BK ........................................... 103<br />

VESTs hænder til Tvekampen<br />

(Østs hænder findes på side 57)<br />

1. V/N-S.<br />

# D 8 6 ¤ E B 10 > K D 9 7 5 < 10 2<br />

2. V/Ø-V. Syd melder om muligt 4¤.<br />

# D 6 ¤ 10 7 6 > K D 10 7 4 3 2 < B<br />

3. Ø/Ø-V. Nord melder om muligt 2¤.<br />

# E D 5 3 ¤ K 9 > 10 9 7 2 < K 3 2<br />

4. N/Ingen. Nord åbner <strong>med</strong> 1#, og Syd<br />

melder om muligt 2#.<br />

# K 5 2 ¤ 3 > E D 6 3 < B 10 9 7 2<br />

5. Ø/Ø-V.<br />

# 5 3 ¤ B 10 9 6 2 > E 6 2 < E B 6<br />

6. V/Alle.<br />

# B 6 ¤ K D 10 4 2 > K 5 < D 7 5 4<br />

62<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nyt om mesterpoint<br />

Verner Johansen, Aars BK / Nibe BK ............................. 101<br />

Svend H. Nielsen, Løgstør BK ........................................ 100<br />

Mirjanna Miki Rosenlund, Akademisk BK, Århus ......... 100<br />

Anne Uldall, Bramming BK / Ribe BK .......................... 100<br />

Kredsmester<br />

Kirsten Linneballe, Blakset-Klubberne ............................. 74<br />

Thorkild Gade, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens 72<br />

Lissa Lundgaard, Viborg Ny BK ....................................... 69<br />

Else Petersen, Skallen / Svendborg BC / Svendborg BK .. 65<br />

Bent Marcussen, BK af 1975, Grindsted / Grindsted BK . 64<br />

Per Holm, Ballerup Bridge Club / Ruder Syv ................... 63<br />

Lars Mouridsen, Bridgedammen ....................................... 57<br />

Else Gottfredsen, BK 80, Hørsholm / Centerklubberne .... 56<br />

Poul Larsen Skallen / Svendborg BC ................................ 55<br />

Distriktsmester<br />

Hanne Gemzøe, Bridge-Salonen ....................................... 35<br />

Carsten Eriksen, BK for Jægerspris / Frederikssund BK .. 33<br />

Birgitte Sandst, Randers BK ............................................. 32<br />

Claus Olsen, Randers BK .................................................. 32<br />

Else Bech Sørensen, Langeskov BK ................................. 31<br />

Susanne Mattison, Randers BK ......................................... 31<br />

Kaj Thorkilsen, Høng BK .................................................. 31<br />

Nina Andersen, Svendborg BK ......................................... 31<br />

Jørgen Steenhard, Birkerød BK ......................................... 31<br />

Jette T Møller, Forbrugsforeningens BK ........................... 30<br />

Birthe Nielsen, Forbrugsforeningens BK .......................... 30<br />

Klaus Burchard, Hjerter 2 / IBM-Klubben ........................ 30<br />

Dot Vænggaard, Sorø BK .................................................. 30<br />

Ralf Christensen, Asnæs BK ............................................. 30<br />

Bodil Larsen, Helsingør BK .............................................. 30<br />

Henning Christensen, Hvidovre BK / Ruder Es, Hvidovre 30<br />

Inge Trebbien, Centerklubberne ........................................ 30<br />

Palle Keiser, BK Bellevue / Egå BK ................................. 30<br />

Jutta Hansen, Forbrugsforeningens BK ............................. 30<br />

Arne Pedersen, Grindsted BK ........................................... 30<br />

Ole Krogh Nielsen, Ikast BK 75 ....................................... 30<br />

Leda Skov, Bettina Kalkerups BK ..................................... 30<br />

Tage Jakobsen, Ribe BK ................................................... 30<br />

Svend Åge Petersen, Bridgedammen / Storeslemmen ...... 30<br />

Henning Pedersen, Ribe BK .............................................. 30<br />

Lars S. Laursen, BK af 1975, Grindsted / Grindsted BK .. 30<br />

Tove Iversen, Østsjællands Bridgecenter ........................... 30<br />

Steen Bach Nielsen, Randers BK ...................................... 28<br />

Lars Alexander, Hornbæk BK ........................................... 28<br />

Frede Laursen, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens 28<br />

Jonna Laursen, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens 23<br />

Carl Jul Sørensen, Hjerter Es i Skagen .............................. 20<br />

Ulla Korre Pedersen, Blakset-Klubberne .......................... 16<br />

Poul Kriser, BK af 1941 / JBK / Klubben af 1979 ............ 15<br />

Torsten Rasmussen, O<strong>den</strong>se BK ....................................... 15<br />

Rasmus Koch, BK Nord .................................................... 15<br />

2* Klubmester<br />

Svend Gjerløv, Bridge Søllerød / IBM-Klubben ............... 25<br />

Anders Rosschou, Bogense BK ........................................ 24<br />

Leif Hansen, Ruder Es, Hvidovre ...................................... 23<br />

Kirsten Franch, Centerklubberne ....................................... 23<br />

Ulla Rasmussen, Svendborg BK ....................................... 23<br />

Jens Anker Rousing, Hobro BK / Mariager BK ................ 23<br />

Freddie Poulsen, Randers BK ............................................ 23


Poula Hansen, Forbrugsforeningens BK ........................... 22<br />

Else Lindberg-Nielsen, Læseforeningens BK ................... 22<br />

Niels Therkildsen, Roskilde BK ........................................ 22<br />

Jørgen Jensen, Blakset-Kl. / Forbrugsforeningens BK ...... 22<br />

Eva Reinholdt, Frederikssund BK ..................................... 22<br />

Bente Larsen, Forbrugsforeningens BK ............................ 22<br />

Else Skjold, Ringsted BK .................................................. 21<br />

Niels Thune Højberg, IBM-Klubben ................................. 21<br />

Jens Brun, Ikast BK 75 / Kjellerup BK / Viborg Ny BK .. 21<br />

Finn Schw. Hansen, Maribo BK / Rødby BK ................... 21<br />

Palle Horn, Billund BK / Bridge 2000 .............................. 21<br />

Steen Alstrup, Forbrugsforeningens BK ............................ 21<br />

Erling Andersen, Bridge 83, Slagelse / Høng BK ............. 21<br />

Ingrid Foght, Lejre BK / Roskilde BK .............................. 21<br />

Bente Dirksen, BK Bellevue / Århus BK .......................... 20<br />

Annette Kokkendorff, Århus BK ...................................... 20<br />

Ulla Simonsen, Randers BK ............................................. 20<br />

Jesper Hermann, Forbrugsforeningens BK ....................... 20<br />

Bente Mörck-Larsen, Centerklubberne ............................. 20<br />

Inge Egenby, Høng BK ..................................................... 20<br />

Peter Nellø, Randers BK ................................................... 20<br />

Bettina Colding, Svendborg BK ........................................ 20<br />

Jean Rene Andersen, Akademisk BK, Århus / Århus BK 20<br />

Astrid Jepsen, Forbrugsforeningens BK ............................ 20<br />

Hanne Kanlund, Høng BK ................................................ 20<br />

Gudrun Marcher, Centerklubberne ................................... 20<br />

Helen Gundersen, Centerklubberne .................................. 20<br />

Inge Bjørn Olsen, Lyngby Røgfri BK / Rungsted BK ...... 20<br />

Kjeld L. Petersen, Nykøbing S. BK / Vig Bridge Club ..... 20<br />

1* Klubmester<br />

Ketty Larsen, BK 51, Faaborg ........................................... 18<br />

Niels Aagaard, Blakset-Klubberne .................................... 15<br />

Gitte Drehn, Blakset-Klubberne ........................................ 13<br />

Tommy Hansen, Randers BK ............................................ 11<br />

Helle L Christensen, Randers BK ..................................... 10<br />

Brian B Christensen, Randers BK ..................................... 10<br />

Kaj Rosell, O<strong>den</strong>se BK ....................................................... 8<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ole Stausgaard, Hundested BK ........................................... 8<br />

Vilhelm Andersen, Forbrugsforeningens BK ...................... 8<br />

Ninna Jensen, Randers BK .................................................. 7<br />

Anni Jæger, Randers BK ..................................................... 7<br />

Ilsa Skjøtt, Randers BK ....................................................... 7<br />

Erik Skjøtt, Randers BK ...................................................... 7<br />

Ingrid Corydon, Randers BK .............................................. 7<br />

Michael Laursen, Århus BK ............................................... 7<br />

Nina Hansen, Forbrugsforeningens BK .............................. 7<br />

Susan Vendelbak, Bettina Kalkerups BK ............................ 7<br />

Karsten Koch, Århus BK .................................................... 7<br />

Ruth Nordahl Hansen, Forbrugsforeningens BK ................ 6<br />

Frode Jacobsen, Langeskov BK .......................................... 6<br />

Lene Reuther, Blakset-Klubberne / Centerklubberne ......... 6<br />

Birgitte Veng, Randers BK .................................................. 6<br />

Erik Lindgaard, Randers BK ............................................... 6<br />

Karin Dyring Olsen, Randers BK ....................................... 6<br />

Hanne Jensen, BK 2000, Holbæk ....................................... 6<br />

Kirsten Blok, Centerklubberne ............................................ 6<br />

Grete Møller, Århus BK ...................................................... 6<br />

Birte Fog Larsen, Svendborg Bridgecenterclub ................... 6<br />

Anne Wolsing, Væggerløse BK ........................................... 6<br />

Betina Christensen, Forbrugsforeningens BK ..................... 6<br />

Sonja Johansen, Forbrugsforeningens BK .......................... 6<br />

Poul Johansen, Forbrugsforeningens BK ............................ 6<br />

Torsten K Mikkelsen, Rosenholm BK ................................ 6<br />

Oluf Corydon, Randers BK ................................................. 6<br />

Lone Larsen, Lyngby BK .................................................... 6<br />

Else-Marie Nielsen, Ruder 10 - Ishøj BK ........................... 6<br />

Chris Nielsen, Forbrugsforeningens BK ............................. 6<br />

Wai Johansen, Blakset-Klubberne ....................................... 5<br />

Kirsten Scheel Nielsen, Korsør Bridge 51 ........................... 5<br />

Kirsten Kristensen, Randers BK ......................................... 5<br />

Irene Petersen, Viborg Ny BK ............................................. 5<br />

Henrik Bech, Rungsted BK ................................................. 5<br />

Gerd Bjerregaard, Birkerød BK .......................................... 5<br />

Niels Holme, Gilleleje og omegns BK ................................ 5<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

MARTS 2004 63


Jørgen Valerius, Ahornets BC .............................................. 5<br />

Kirsten Mikkelsen, BK Nord .............................................. 5<br />

Birthe Haundrup, Blakset-Klubberne .................................. 5<br />

Vivi Asbjørn, Centerklubberne ............................................ 5<br />

Aggie Thisted, Viborg Ny BK ............................................. 5<br />

Kamma Haaning, Langelands BK ....................................... 5<br />

Jane Otto, O<strong>den</strong>se BK ......................................................... 5<br />

Hanne Kielsgaard, Sæby BK ............................................... 5<br />

Bente Hermansen, Køge BK ............................................... 5<br />

Rita Nielsen, Randers BK ................................................... 5<br />

Else Kjær Sørensen, Maribo BK / Rødby BK ..................... 5<br />

Ole Hansen, IBM-Klubben ................................................. 5<br />

Ove Liebst, Jokeren ............................................................. 5<br />

Hans Erik Emborg, Centerklubberne .................................. 5<br />

Else Hjorth, Klubben, Næstved ........................................... 5<br />

Niels Damgaard, BK 2000, Holbæk / Hvalsø BK ............... 5<br />

Inger Skydt, Centerklubberne .............................................. 5<br />

Birthe Lindgaard, Randers BK ............................................ 5<br />

Claus Frederiksen, Bridgedammen ..................................... 5<br />

Inge Sørensen, Østsjællands Bridgecenter .......................... 5<br />

Jette Armstrong, Blakset-Klubberne ................................... 5<br />

Kirsten Jørgensen, Centerklubberne .................................... 5<br />

Anne Marie Mølgaard, Aalborg BK / BK Nord .................. 5<br />

Marie Harpøth, Ribe BK ..................................................... 5<br />

Grethe Ipsen, Forbrugsforeningens BK ............................... 5<br />

Knud Larsen, Køge BK ....................................................... 5<br />

Inge Hansen, Høng BK ....................................................... 5<br />

Pia Nielsen, Randers BK ..................................................... 5<br />

Inge Runo, Randers BK ...................................................... 5<br />

Inger Geil, Ribe BK ............................................................ 5<br />

Erik Vogelsang, Læseforeningens BK ................................. 5<br />

Jette Jensen, Randers BK .................................................... 5<br />

Christian Jensen, Langelands BK ........................................ 5<br />

Sonja Dirksen, Blakset-Klubberne / Valby BridgeCenter ... 5<br />

Knud Rasmussen, Nykøbing F. BK .................................... 5<br />

Bente Søgaard, BK af 1967, Helsingør ............................... 5<br />

Thomas Andressen, Bridgedammen / Storeslemmen .......... 5<br />

Joan Sivertsen, Langeskov BK ............................................ 5<br />

Maj Soya, Blakset-Klubberne ............................................. 5<br />

Torben Kofod Nielsen, Gilleleje og omegns BK ................. 5<br />

Inge Jensen, Fredericia Golf Bridge .................................... 5<br />

Jørgen Jensen, Fredericia Golf Bridge ................................ 5<br />

Aksel Danielsen, Randers BK ............................................. 5<br />

Peter Guldager, Nykøbing S. BK ........................................ 5<br />

Palle Inglykke, Århus BK .................................................... 5<br />

Lis Kampmann, Blakset-Klubberne .................................... 5<br />

Inger Suhr Hansen, Nykøbing F. BK ................................... 5<br />

Peter P. Sørensen, Ruder 10 - Ishøj BK ............................... 5<br />

Svend Erik Madsen, Høng BK ............................................ 5<br />

Ove Gubi, Aabenraa Bridge Center ..................................... 5<br />

Johanne Louise Dithmer, Rungsted BK .............................. 5<br />

Kirsten Alkærsig, Blakset-Klubberne .................................. 5<br />

Flemming Dreyer, Forbrugsforeningens BK ....................... 5<br />

Christian Olesen, Blakset-Klubberne .................................. 5<br />

Kurt Petersen, Bridgelogen / Jokeren .................................. 5<br />

Niels Blok, Centerklubberne ............................................... 5<br />

Bjarne Buchwald, Centerklubberne ..................................... 5<br />

Mogens Bentzen, Centerklubberne ..................................... 5<br />

Lars Stenvang, Århus BK .................................................... 5<br />

Birte Gloerfelt-Tarp, Blakset-Klubberne ............................. 5<br />

Kirsten Havemann, FOF Gentofte / Blakset-Klubberne ..... 5<br />

Erik Christophersen, Århus BK .......................................... 5<br />

Lili Stenaae, Blakset-Kl. / Forbrugsforeningens BK ........... 5<br />

Jytte Jensen, Fair Play, Fakse ............................................... 5<br />

Anni Friis Mikkelsen, Klubben, Næstved ........................... 5<br />

Jørgen Jæger, Høng BK ....................................................... 5<br />

Ingrid Hjemsted, Møn BK ................................................... 5<br />

Niels Daamgaard, Århus BK ............................................... 5<br />

Svend Aage Christensen, Nakskov BK ............................... 5<br />

Birgit Vang Hansen, Køge BK / Østsjællands BC .............. 5<br />

Peter Højslev Petersen, Ahornets BC .................................. 5<br />

Inger Hansen, Centerklubberne ........................................... 5<br />

64<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tom Pilgård, Århus BK ....................................................... 5<br />

Langdon Smith, Blakset-Klubberne .................................... 5<br />

Per Lund Thoft, Høng BK / Jyderup BK ............................. 5<br />

Bent Østergaard, Klubben, Næstved ................................... 5<br />

Fritz Reuther, Blakset-Klubberne ........................................ 5<br />

Gert Villumsen, BK Nord .................................................... 5<br />

Christina Nielsen, Forbrugsforeningens BK ....................... 5<br />

Bodil Nielsen, Klubben, Næstved ....................................... 5<br />

Vita Schiøttz-Christensen, Svendborg BK .......................... 5<br />

Karsten Nørgård, Randers BK ............................................. 5<br />

Per Svane Hansen, Blakset-Klubberne ................................ 5<br />

Klubmester<br />

Ole Jørgensen, Birkerød BK BK ......................................... 4<br />

Ella Andersen, Randers BK ................................................. 4<br />

Magnus Witt, Randers BK .................................................. 4<br />

Mogens Rich, Århus BK ..................................................... 4<br />

Erna Høj, Langeskov BK .................................................... 3<br />

Bjarne Klarskov, Lejre BK .................................................. 3<br />

Lis Scheel Elsberg BK ......................................................... 3<br />

Agnete Nielsen, Frederikssund BK ..................................... 3<br />

Kirsten Friis Clausen, Horsens BK af 1931 ........................ 3<br />

Asger Clausen, Horsens BK af 1931 ................................... 3<br />

Jørgen Andersen, Randers BK ............................................ 3<br />

Birger Nielsen, Frederikssund BK ...................................... 3<br />

Anton Ibsen, Grindsted BK ................................................. 2<br />

Svend Larsen, Horsens BK af 1931 .................................... 2<br />

Tove Bahn, Birkerød BK ..................................................... 2<br />

Birthe Hutters, Bridgelogen ................................................. 2<br />

Preben Schwalm, BK af 1967, Helsingør ............................ 2<br />

Lulu Scheel, Blakset-Klubberne .......................................... 2<br />

Vagn Poulsen, Viborg Ny BK .............................................. 2<br />

Bodil Bruun, Bridge 2000 ................................................... 2<br />

Tyge Bruun, Bridge 2000 / Grindsted BK ........................... 2<br />

Gunnar Olesen, Hals BK / Hjallerup BK ............................ 2<br />

Gunvor Marquart, Århus BK ............................................... 2<br />

Britta Petersen, Give BK / Grindsted BK ............................ 2<br />

Preben Jacobsen, Langeskov BK ........................................ 2<br />

Kirsten Grønning, Roskilde Røgfri BK, Spar To ................ 2<br />

Ulla Wielandt, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Susanne Christensen, Blakset-Klubberne ........................... 2<br />

Jens Winther, BK Nord ....................................................... 2<br />

Henrik Kejlberg, Horsens BK af 1931 ................................ 2<br />

Birgitte Engelbrechtsen, Århus BK ..................................... 2<br />

Hakon Jørgensen, Grindsted BK ......................................... 2<br />

Grethe Nielsen, Blakset-Kl. / Københavns Røgfri BK ........ 2<br />

Maureen Bjørn, Blakset-Klubberne .................................... 2<br />

Martha Gregersen, Centerklubberne ................................... 2<br />

Kurt Nielsen, Hjerter Dame ................................................. 2<br />

Annie Bay, Blakset-Klubberne ............................................ 2<br />

Dora Madsen, Langeskov BK ............................................. 2<br />

Mette Baunøe, Vordingborg BK af 1974 ............................. 2<br />

Selma Hansen, Sæby BK .................................................... 2<br />

Ruth Jørgensen, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens 2<br />

Bent Nielsen, Horsens BK af 1931 ..................................... 2<br />

Kirsten Grinsted, Læseforeningens BK ............................... 2<br />

Jens Ulrich Pedersen, Blakset-Klubberne ........................... 2<br />

Hans Henrik Leschly, Blakset-Klubberne ........................... 2<br />

Elisabeth Sørensen, Blakset-Klubberne .............................. 2<br />

Willy Dahl, Greve Strands BK ............................................ 2<br />

Jørgen Larsen, Greve Strands BK ....................................... 2<br />

Eva Sparrewath, Århus BK ................................................. 2<br />

Bente Jacobsen, Århus BK .................................................. 2<br />

Annegrete Bothmann, Blakset-Klubberne .......................... 2<br />

Musse Thornvig, Forbrugsforeningens BK ......................... 2<br />

Birgit Gammelgaard, Forbrugsforeningens BK ................... 2<br />

Minna Nielsen, Østsjællands Bridgecenter ......................... 2<br />

Bente Pedersen, Møn BK / Vordingborg BK af 1974 ......... 2<br />

Edith Laugesen, Ribe BK .................................................... 2<br />

Kai Svendsen, Støvring BK ................................................ 2<br />

Paula Mortensen, Ikast BK 75 ............................................. 2<br />

Anne-Grete Genkel, Blakset-Klubberne ............................. 2


Inge Damgaard, Blakset-Klubberne .................................... 2<br />

Jane Møller, Blakset-Klubberne .......................................... 2<br />

Aase Kristensen, Nykøbing F. BK ...................................... 2<br />

Kim Rasmussen, Skælskør og Omegns BK ........................ 2<br />

Gudrun Sørensen, Centerklubberne .................................... 2<br />

Jørgen Berthelsen, Blakset-Klubberne ................................ 2<br />

Mette Dam, Blakset-Klubberne ........................................... 2<br />

Bjørn Andersen, Klubben, Næstved .................................... 2<br />

Birthe Ferré, Randers BK .................................................... 2<br />

Grethe Nicolaisen, Randers BK .......................................... 2<br />

Erik Christensen, Grindsted BK .......................................... 2<br />

Niels Christian Schou, Jokeren ........................................... 2<br />

Else Munck Jensen, BK Præstø .......................................... 2<br />

Rigmor Staunstrup, BK Præstø ........................................... 2<br />

Knud Erik Larsen, Forbrugsforeningens BK ....................... 2<br />

Annie Enemark Hansen, Frederikssund BK ........................ 2<br />

Birthe Müllertz, Blakset-Klubberne .................................... 2<br />

Marianne Engelhardt, Blakset-Klubberne ........................... 2<br />

Bjarne Knudsen, Århus BK ................................................ 2<br />

Lennart Lindhe, Blakset-Klubberne .................................... 2<br />

Alex Nielsen, Langeskov BK .............................................. 2<br />

Jan Schultz, Langeskov BK ................................................. 2<br />

Tove Kobjewsky, Forbrugsforeningens BK ......................... 2<br />

Lizzi Vernerlund, Blakset-Klubberne .................................. 2<br />

Allan Polack, Blakset-Klubberne ........................................ 2<br />

Lissie Alsted, Blakset-Klubberne ........................................ 2<br />

Vibeke Engel, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Henry Petersen, Ruder 7 / Røgfri Fyn ................................. 2<br />

Birthe Jacobsen, Klubben, Næstved .................................... 2<br />

Marianne Hougård Martini, Blakset-Klubberne ................. 2<br />

Inger Poulsen, Lyngby BK .................................................. 2<br />

Jørgen Nielsen, Frederikssund BK ...................................... 2<br />

Jørgen Friis Christensen, Forbrugsforeningens BK ............. 2<br />

Hanna Skop, Blakset-Klubberne / JBK ............................... 2<br />

Peter Nielsen, Hals BK / Hjallerup BK ............................... 2<br />

Ingrid Nielsen, Hals BK / Hjallerup BK ............................. 2<br />

Lis Teusch, Læseforeningens BK ........................................ 2<br />

Annelise Madsen, Bridge 83, Slagelse ................................ 2<br />

Margit Feddersen, Ribe BK ................................................. 2<br />

Kirstine Perch Frederiksen, Sæby BK ................................. 2<br />

Michael Gundesen, O<strong>den</strong>se BK .......................................... 2<br />

Martin Knudsen, Århus BK ................................................ 2<br />

Hanne Ploug, Bridgecenter „ Skallen „ ............................... 2<br />

Aron Skop, Blakset-Klubberne / JBK ................................. 2<br />

Helen Martin, Nakskov BK ................................................. 2<br />

Grethe Kofod, Svendborg BK ............................................. 2<br />

Helle Nielsen, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Jørgen Forsberg, Blakset-Klubberne ................................... 2<br />

Benny Rasmussen, Østsjællands Bridgecenter ................... 2<br />

Børge Mortensen, Sæby BK ............................................... 2<br />

Karen Bagge Nielsen, Sæby BK ......................................... 2<br />

Elly Moss, Sæby BK ........................................................... 2<br />

Gabriella Donnerborg, BK Nord ......................................... 2<br />

Thomas Hjort, BK Nord ...................................................... 2<br />

Jette Winther, Randers BK .................................................. 2<br />

Jeppe Bouert, Sæby BK ...................................................... 2<br />

Annie Geyer, Forbrugsforeningens BK ............................... 2<br />

Svend-Aage Laxager, Forbrugsforeningens BK .................. 2<br />

Thomas Annesen, Forbrugsforeningens BK ....................... 2<br />

Jens Smith Frandsen, Bridgedammen ................................. 2<br />

Astrid Langballe, BK 2000, Holbæk ................................... 2<br />

Niels Erik Truelsen, Vordingborg BK af 1974 .................... 2<br />

Kirsten Graae, Lejre BK ...................................................... 2<br />

Arne Madsen, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Ole Mikkelsen, Forbrugsforeningens BK ............................ 2<br />

Else Mikkelsen, Forbrugsforeningens BK .......................... 2<br />

Elin Ottesen, Ikast BK 75 .................................................... 2<br />

Nina Holm, Blakset-Klubberne ........................................... 2<br />

Hans Henrik Lehmann, Forbrugsforeningens BK ............... 2<br />

Helle Worsaae, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Lis Hjorth Jensen, Bridge 83, Slagelse ................................ 2<br />

Annie Pedersen, Nykøbing F. BK ....................................... 2<br />

Tyge Schmidt-Jensen, Lejre BK .......................................... 2<br />

Sverkel Glar, Blakset-Klubberne ......................................... 2<br />

Birgitte Marner, BK af 1967, Helsingør .............................. 2<br />

Solveig Hansen, Bridge Søllerød / Lyngby BK ................... 2<br />

Anette Odgaard, Hals BK .................................................... 2<br />

Helle Hansen, Havdrup BK / Spar Dame ............................ 2<br />

Kurt Petersen, Forbrugsforeningens BK .............................. 2<br />

Margit Wegge, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Franziska Rothenburg, Forbrugsforeningens BK ................ 2<br />

Kirsten Saksø-Larsen, Blakset-Klubberne .......................... 2<br />

Alice Hallen Pedersen, Randers BK .................................... 2<br />

Niels Guldmann, Blakset-Klubberne .................................. 2<br />

Peter Christiansen, Blakset-Klubberne ................................ 2<br />

Henning Jensen, Roskilde BK ............................................. 2<br />

Grethe Schou, Jokeren ......................................................... 2<br />

Karsten Skov Petersen, Sorø BK ......................................... 2<br />

Karsten Roed, Frederikssund BK ........................................ 2<br />

Svend Klarskov, Møn BK .................................................... 2<br />

Annelise Strange, Aabenraa Bridge Center ......................... 2<br />

Mogens Larsen, Forbrugsforeningens BK .......................... 2<br />

Vi fejrer vores<br />

2-års fødselsdag<br />

på SWAN-Danmark<br />

<strong>den</strong> 20.–21.marts<br />

Holdturnering, afvikles som en cupturnering<br />

Første runde starter lørdag kl.17<br />

Parturnering, to indle<strong>den</strong>de heats<br />

Lørdag kl.12 og søndag kl.14<br />

Finale søndag kl.22<br />

Yderligere information på www.bridge.dk<br />

MARTS 2004 65


Netbridge Cup, 4.runde<br />

Jan Jørgensen_Uggi Mersholm ............................... 95 _ 99<br />

Arne Moesgaard_David Søndergård ....................... 21 _ 74<br />

Henrik Ibsen_Henrik E. Sørensen ........................... 40 _ 97<br />

Svend Erik Buch_Jørgen Lyngså Larsen ........... V.U.K<br />

Hans Larsen_Svend Mathiesen ............................... 91 _ 76<br />

Preben Mohr_Asger Friis ...................................... 122 _ 77<br />

Carsten Lysdahl_Team CMN (Jens Otto Pedersen) 29 _ 103<br />

Svend Brassøe_Kasper Kyed ................................. 134 _ 57<br />

Jeppe G Knappe_Anni Wieth-Knudsen ................ 112 _ 44<br />

Hans Strunge_Jørn Erik Hansen ........................... 113 _ 87<br />

Børge Lysholt_Simon Ortmann ............................... 28 _ 139<br />

Carl Erik Engelbrechtsen_Rudi Bjerregaard ........... 70 _ 58<br />

Vagn Beyer_Torben Arildsen ................................... 81 _ 73<br />

Henning Vestergaard_Ole Marcus Pedersen .......... 100 _ 35<br />

Anja Serritzlew_Team Målet (Bo Blunch) .............. 78 _ 80<br />

Karsten Stoltz Nielsen_Jørgen Andersen .............. 146 _ 70<br />

Jørgen Kirkegaard_Jens Ulrik Fougt ..................... 128 _ 105<br />

Svend Agger_Kim Jonassen .................................... 97 _ 64<br />

Erik Due_Arne Rosenkilde ................................... 118 _ 52<br />

Erik Lund_Jens E. Kühlmeier ............................... 107 _ 63<br />

Søren Borchsenius_Karl Bo Jensen ...................... 105 _ 91<br />

Dan Nybo_Asger Bruhn .......................................... 73 _ 113<br />

Flemming Haag_Anders Andersen ....................... 157 _ 73<br />

Tage Hansen_Jørgen Andersen ............................. 116 _ 61<br />

66<br />

Turneringsnyt<br />

DANSK BRIDGE<br />

Lene H. Jespersen_Bendt Boje .............................. 103 _ 80<br />

Hans Henrik Jensen_Hans Jensen_Hans Jørn Rasmussen ........... 64 _ 113<br />

Leon Wiwak_Ib Rossel ........................................... 64 _ 61<br />

Morten Sortesnog Eriksen_Søren Vilsen .....................<br />

................. 60 _ 130<br />

Morten Henningsen_Bjarne Fausing ..................... 120 _ 95<br />

Birgitte Rønn_Porsborg & Co (H.Fry<strong>den</strong>lund) ..... 131 _ 79<br />

Henrik Friis_Karen Friis_Karen W. Larson ................................. 64 _ 82<br />

John V. Nielsen_Mads Gjerløv ................................ 94 _ 53<br />

Frantz von Müllen_Vickie Müllen_Vickie Fleischer ....................... 71 _ 133<br />

Kim Ringhauge_Lars Ringhauge_Lars Petersen ................................ 19 _ 117<br />

Michael Ambye_Torben Ambye_Torben Værum ............................. 52 _ 92<br />

Poul Erik Christensen_Michael Krogh Andersen .. 159 _ 63<br />

Eli Lothardt Dahl_Arne Nørgaard ......................... 139 _ 44<br />

John Gissel_Henrik Gissel_Henrik Madsen .................................... 77 _ 144<br />

John E. Lindquist_Peter Aarup .............................. 105 _ 89<br />

Edel Trolle_Gert Trolle_Gert Vainer ........................................... 84 _ 111<br />

Brian Jepsen_Lis N. Nielsen ................................. 173 _ 65<br />

Kurt Als_Kren Als_Kren Jacobsen .......................................... 16 _ 128<br />

Jette Dalgas_Winni Dalgas_Winni Simonsen ................................. 68 _ 149<br />

Alan Rasmussen_Flemming Rasmussen_Flemming Boesgaard .................. 48 _ 123<br />

Knud Kjærgaard_Keld Dybkjær ............................ 188 _ 96<br />

Steen Jacobsen_Sven Hansen ................................ 109 _ 86<br />

Tine Frøhlke_Torben Rosell .................................. 117 _ 32<br />

Eddie Nielsen_Jens Nielsen_Jens Houlberg .................................. 34 _ 96<br />

Team Vidcom (Per Døpping)_Torben Døpping)_Torben Andersen ...... 29 _ 118<br />

Lars Underbjerg_Bjørn Jespersen ......................... 116 _ 83<br />

Allan Holbæk_Erling Holbæk_Erling Andersen .............................. 62 _ 127<br />

Lars Korsholm_Jan Korsholm_Jan Petersen ................................... 44 _ 137<br />

Peter Skafte_Anne-Marie Frøhlich ........................ 103 _ 43<br />

Herluf Overgaard_Frank Overgaard_Frank Andersen ......................... 77 _ 138<br />

Nationalbanken (Farup)_Morten (Farup)_Morten Dam Mortensen .. 30 _ 142<br />

Peter Møller Nielsen_Tomas Nielsen_Tomas Andgren .................... 66 _ 111<br />

Kristian Olesen_Jørgen Gravesen ............................ 82 _ 65<br />

DM for juniorpar<br />

(åben for spillere født efter <strong>den</strong> 31.12.1978)<br />

Tid: Den 3.–4.april – lørdag kl.13 til søndag ca. kl.16.<br />

Sted: Kildemosevej 15, O<strong>den</strong>se.<br />

Tilmelding: Senest <strong>den</strong> 27.marts til DBF eller Knud Just, Jens<br />

Benzonsgade 27, 5000 O<strong>den</strong>se C. Opgiv fødselsår for<br />

begge spillere. Betaling sker samtidig <strong>med</strong> tilmelding –<br />

på check eller via netbank til kto. 3544 3544 234 234.<br />

Tilmeldingskupon i almanakken eller på www.bridge.dk<br />

Har du ingen makker, prøver vi at skaffe en. Kontakt<br />

Else Tams, 8660 3360, etams@mail.tele.dk<br />

Turneringsindskud: 100 kr. pr.spiller, hvis du er <strong>med</strong>lem af en DBF-klub –<br />

200 kr. for <strong>med</strong>lemmer af juniorklubben (omfatter også<br />

abonnement på Dansk Bridge).<br />

Overnatning/fortæring: Gratis overnatning på spillestedet (<strong>med</strong>bring sovepose)<br />

samt billig fortæring.<br />

MP og præmier: Guld, sølv og bronzepoint – mange præmier.<br />

1.præmien er en tur til Budapest <strong>den</strong> 11.–12.december<br />

<strong>med</strong> fly og ophold betalt, alternativt tilskud på 3000 kr.<br />

til an<strong>den</strong> international turnering, fx Swedish Open i juni.<br />

Se www.juniorbridge.dk.<br />

Systemkort: DBF’s systemkort skal anvendes.<br />

På gensyn til en fornøjelig weekend i O<strong>den</strong>se


Bridgehjørnet<br />

Annoncer til Bridgehjørnet koster 200 kr.<br />

inkl. moms pr. påbegyndte 4 linjer. Billetmærke<br />

25 kr. (telefonsvar modtages ikke).<br />

Betaling forud på check /giro 604 7521<br />

eller bank 3544 234 234, mærket „Bridgehjørnet“.<br />

En hyggelig bridgeklub? Prøv Spar Knægt<br />

på Frederiksberg. Undervisning ved Morten<br />

Andersen. Rækkeopdelte turneringer.<br />

Program på 3314 0266 / duck@mail.tele.dk<br />

Påske i Horsens 5 dage 8–12/4: 1850,-. Bremerhafen<br />

6 dage 18–23/5: 2395,-. Alsace<br />

8 dage 3–9/7: 3495,-. Morten Ulrichsen,<br />

5493 6617.<br />

Spillekort <strong>med</strong> monogram eller navn til<br />

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Inkl. kort,<br />

tryk, porto, æske: 2 spil 190 kr. plus porto.<br />

Rabat ved flere spil. 4824 8067.<br />

Påskebridge på Hotel Hvide Hus i Ebeltoft.<br />

5 dage <strong>med</strong> helpension i eksklusive omgivelser<br />

8.–12.april, inkl. gebyr: kr.2498,-.<br />

8618 9609 / 8628 5950 (bedst 17.30–18.30).<br />

Bridgerejse til Tyrkiet 18.–25.maj – få pladser.<br />

Hillerød Bridgecenter, tlf. 4825 2529.<br />

Bridge på Rold StorKro m/ Mads Krøjgaard<br />

25–26/4 eller 16–17/5. Du kan forlænge<br />

opholdet <strong>med</strong> endnu to dage, hvor du kan<br />

vælge imellem golf eller åbent hus for-/<br />

eftermiddag. Om aftenen bridgeturnering<br />

efter indtagelse af Rold StorKros lækre treretters<br />

menu. Tilmelding og oplysninger på<br />

tlf. 9837 5100.<br />

EDBridge<br />

CD’er: Quiz E-4, Q-plus Bridge 7,<br />

Bridge Master, Trin for Trin,<br />

Turnering 2000 og Bridge Class 1.<br />

Bøgerne i Teknikserien.<br />

Se www.edbridge.dk<br />

eller ring 8652 3877<br />

Udgiver:<br />

<strong>Danmarks</strong><br />

Bridgeforbund<br />

Redaktion: Ib Lundby.<br />

Faste <strong>med</strong>arbejdere:<br />

Morten Andersen („Duck“), Ib Axelsen,<br />

Frederik Bjerregaard, Torben Brandt,<br />

Søren Christiansen, Flemming Dahl, Villy<br />

Dam, Per Frederiksen, Nis Graulund, Jens<br />

Kofoed, Hen9ng Kruse, Mads Krøjgaard,<br />

Lars og Morten Lund Madsen, Svend<br />

Novrup, Jens Otto Pedersen („Charles“),<br />

Villy Sørensen.<br />

Dansk Bridge, Asminderødgade 53,<br />

3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Telefon 4847 5213<br />

Telefax 4847 6213<br />

E-mail: dansk@bridge.dk<br />

Hjemmeside: www.bridge.dk<br />

Postgiro DK: 604 7521<br />

N: 08061902 814<br />

S: 2500 96-5<br />

Bank 3544 234 234<br />

ISSN 0011-6238<br />

Udgivelsesdatoer:<br />

10 gange årligt omkring <strong>den</strong> første<br />

i hver måned undt. i juni og august.<br />

Oplag (kontrolleret af FMK):<br />

22.643 ekspl. (1.halvår 2003)<br />

Abonnement 1/10–1/9 incl.moms:<br />

Danmark 220 DKK; Finland, Færøerne og<br />

Island 250 DKK; Sverige 300 SEK; Norge<br />

270 NOK. Grønland/øvr.udland: 300 DKK.<br />

Annoncepriser excl. moms:<br />

1/1 side 3600 kr. 1/2 side 2100 kr.<br />

1/4 side 1200 kr. Øvrige formater:<br />

16,50 kr. pr. spaltemm.<br />

Farve- og reprotillæg: 25–50% efter aftale.<br />

20% rabat på DBF-klub-annoncer<br />

(klubnavn i annoncen – regning til klubben<br />

– klubbens arrangement).<br />

Tryk: Schweitzer A/S<br />

MARTS 2004 67


DANSK BRIDGE<br />

Asminderødgade 53<br />

DK - 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

68<br />

DANSK BRIDGE<br />

Postbefordret blad<br />

57369 (8245 ARC)<br />

Gør håndboldlandsholdet kunsten efter –<br />

tag over broen og giv svenskerne klø!<br />

Meld dig til bridgelandskampen mod Sverige <strong>den</strong> 30.juni<br />

Landskampen spilles onsdag <strong>den</strong><br />

30.juni 2004 (start kl.15) i Malmø<br />

i forbindelse <strong>med</strong> EM, og der skal<br />

være lige mange deltagere<br />

fra hvert land. I 42 spil<br />

må svenskerne smage<br />

<strong>den</strong> danske <strong>med</strong>icin!<br />

Danskere skal kun<br />

møde svenskere, og alle<br />

par fra det vin<strong>den</strong>de land<br />

får guldpoint.<br />

Startafgiften pr.spiller er<br />

200 SEK. 40% heraf går retur<br />

i form af flotte præmier til<br />

mindst 10 par fra hvert land.<br />

Hvis du tager bilen over broen og<br />

køber brobilletten hos <strong>Danmarks</strong><br />

Bridgeforbund, modtager du i tilgift<br />

en kupon, som er 100 SEK.<br />

værd. Denne kupon kan anvendes<br />

ved bridgefestivalen i Malmø, ved<br />

betaling af kontingent i din klub<br />

eller indkøb i <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbunds<br />

bridgeforlag.<br />

Du må gribe <strong>den</strong>ne helt enestående<br />

chance for at opleve og deltage i<br />

ver<strong>den</strong>s største bridgearrangement!<br />

Besøg www.bridgefestival.net<br />

(der er link via logoet<br />

nederst på forsi<strong>den</strong> af<br />

www.bridge.dk), hvor<br />

du kan tilmelde dig til<br />

landskampen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!