Fondsfinansiering af landbrug

lro.dk

Fondsfinansiering af landbrug

Landbrugsfonde

NYT:

Fondsfinansiering

i dansk landbrug.

• Formålet med fondene:

• køb, finansiering og bortforpagtning af dansk landbrugsjord (fond I)

• finansiering af stalde og andre driftsbygninger, som udlejes til

danske landmænd – eksisterende og nybyggeri (fond II)

• Fondene skal via deres aktiviteter sikre landmændene en

optimal kombination af finansiering, rådgivning og medvirken

ved strukturel tilpasning og eventuel rekonstruktion

• Driftsbygninger og drift af jorden opfylder alle krav til velfærd og

miljø

• Landmanden har den driftsmæssige risiko og ansvar

Fondsfinansiering er specielt interessant for:

• unge landmænd (med lille egenkapital)

• velkonsoliderede samt ved generationsskifte

• nødlidende landmænd – per definition bedrifter er

rentable

• Fondene samarbejder med slagterier/mejerier mv. om at sikre

drift af staldene - aftale om sikring af husleje i tilfælde af

landmandens forfald (efterbetaling, indestående på

andelshaverkonti mv.) ud over 1 års garantiindskud fra

landmanden.

6

More magazines by this user
Similar magazines