Sæt det forandringsparate vinderhold - Elbo

infolink2003.elbo.dk

Sæt det forandringsparate vinderhold - Elbo

farmaci 12 – 2008

20

A P O T E K S L E D E L S E

Sæt det

forandringsparate

vinderhold

Det er vigtigt at have det rigtige hold af

medarbejdere for at nå sine mål. Ikke

mindst, når forandringens vinde blæser

over apoteket. Forskellige forandringer

kræver forskellige sammensætninger af

typer. Farmaci giver gode råd til at sætte det

rigtige hold, når der skal skabes eller styres

forandringer på apoteket.

Af Anders Høj Eggers. Tegning Lars-Ole Nejstgaard

Forandringer hører til dagens orden på de danske

apoteker. Det kan være forandringer, som større ombygninger

på apoteket, indføring af nyt kvalitetsstyringssystem,

eller når apoteket flytter til andre lokaler.

Det kan også handle om situationer, hvor flere

medarbejdere går på pension eller stopper af andre

grunde inden for kort tid eller nye regelkrav fra myndighederne

om, at tingene skal gøres på en bestemt

måde.

Toptræner på apotek

Når forandringerne så kommer, gælder det om at stille

med det stærkest mulige hold. Hvis man gerne vil

ombygge sit apotek og ser det som en naturlig del

af processen at involvere medarbejderne – for eksempel

i form af en styregruppe – er det en god idé

nøje at overveje, hvordan holdet skal sættes. Faktisk

skal man prøve at tænke som håndboldlandsholdets

Mange ledere vil gerne være bedre til at lede,

men teorierne og metoderne kan være flyvske.

I de kommende numre af Farmaci bringer vi en

serie med råd, værktøjer og metoder til at forbedre

ledelsen. Denne måneds emne handler om at

sætte det rigtige hold til at skabe forandring.

træner Ulrik Wilbek, forklarer Bjørn Klinke, konsulent

i Danmarks Apotekerforening. »Det handler om at

samle mennesker med mange forskellige kompetencer.

Akkurat som på et håndboldhold. Hvis alle på

holdet er enten angribere eller forsvarsspillere, vil

resultatet sandsynligvis ikke blive så godt, som hvis

der både er kreative boldbehandlere, gode afsluttere

og hårdttacklende forsvarsspillere. Det samme gør sig

gældende på et apotek«, siger han.


Rip, Rap og Rup

Helt naturligt er mennesker sådan indrettet, at vi er

tilbøjelige til at favorisere folk, der minder om os selv

med blandt andet baggrund, uddannelse og væremåde.

Det kan man se i både valget af partner, i sammensætningen

af vennekredsen og ikke mindst, når vi er

på arbejde. Det kaldes Rip, Rap og Rup-effekten, og

på arbejdspladser bidrager det til homogenitet og for-

udsigelighed. Udfordringen

ved Rip, Rap og Rup-effekten

er den, at man får sammensat

et hold, hvor alle er gode til

det samme. Derfor kan det være

en fordel at bryde med det normale

mønster, når man sætter et hold, forklarer

Bjørn Klinke. »Hvis holdet skal finde en kreativ

løsning på en forandring, så skal det tænkes ind i

sammensætningen af holdet«, siger han.

A P O T E K S L E D E L S E

Gode råd

Overvej på forhånd hvilke typer, der skal være

på holdet. Pas på »Rip, Rap og Rup-effekten«.

Sammensæt holdet, så der er mindst en kreativ

idémager, en der kan holde dampen oppe i løbet

af arbejdet, og en der kan få sluttet tingene af.

farmaci 12 – 2008

21


farmaci 12 – 2008

22

A P O T E K S L E D E L S E

Hold i praksis

Apoteker Lene Hübertz Olesen fra Grenaa Apotek har

været apoteker i 21 år. I løbet af den tid har hendes

apotek gennemgået mange forandringprocesser som

eksempelvis IT- og robotimplementering og arbejdet

med at få visioner ført fra papir til praksis. Det har givet

hende nogle værdifulde erfaringer. »Tidligere satte

jeg ofte medarbejderne sammen i grupper alt efter,

hvad de interesserede sig for. Erfaringen har lært mig,

at det ikke nødvendigvis er nok. Der skal for eksempel

være en resultatorienteret type i gruppen. Ellers

kan der gå for lang tid uden løsninger«, siger hun.

Hun lægger også vægt på, at der skal være en på holdet

med det store overblik og så en skæv kreativ idémager.

»Der skal være en god blanding af forskellige

typer, for fagfolk tænker ofte for ens. Så kan det være,

man skal tage chaufføren med på råd, for han er god

til håndværk og praktiske løsninger«, siger Lene Hübertz

Olesen.

Det stærkeste hold vinder

Ideelt set skal medlemmerne af teamet helst samlet

kunne dække de ni roller: idémand, opstarter, koordinator,

analysator, organisator, kontaktskaber, specialist,

afslutter og formidler.

Nogle medlemmer af et team kan godt dække flere

roller, men det giver en skæv balance, hvis der er roller,

der ikke kan dækkes af nogle af teamets medlemmer.

I praksis kan det dog af og til være svært at samle

alle rollerne på et hold, men det er der råd for, forklarer

Jens Elbo Larsen, konsulent hos Summit Consulting,

der har medvirket i ledelsesudviklingsprogrammet

for apotekere. »Kogt ned til sin reneste form er de

allervigtigste roller i en gruppe en kreativ idémager,

en, der kan holde dampen oppe i løbet af arbejdet,

og en, der kan få sluttet tingene af. Ellers bliver man

aldrig færdig«, siger han.

På med idéhatten

Grenaa Apotek er blevet mere forandringsparat inden

for de sidste ti år, mener Lene Hübertz Olesen. Også

selvom der er mange gode medarbejdere i apotekssektoren,

der gør et godt stykke arbejde, men måske

ikke er så forandringsparate og kreative. »Folk er tit

mere kreative, end de selv tror. Af og til skal de bare

arbejde på at få idéerne«, siger apotekeren. Hun understreger

dog også, at kreativitet uden baggrundsviden

ikke altid er lykken. Derfor er det en god idé at

huske den ansvarlige for det område, der skal forandres,

når man danner et hold. »Det nytter ikke noget,

hvis man udtænker det perfekte projekt, men det

viser sig, at man lige glemte at spørge den ansvarlige

for hygiejnesegmentet, så hun kun har fået to hylder

i stedet for de seks hun havde tænkt sig«, siger hun.

Respekt for rollerne

Opgaven er dog ikke altid løst, selvom holdet er sat.

Som leder bør man sikre sig, at der er en god opbakning

om de forskellige holdmedlemmers roller. Eksempelvis

kan idémagere opleve at møde en mur af

udsagn som »det har vi prøvet før, og det virkede

ikke«, hver gang de får en ny idé. På samme måde

kan organisatorerne, der skal holde dampen oppe, af

og til opleve, at deres indsats ikke får ros eller bliver

værdsat, fordi den bliver taget for givet. Naturligvis

er ingen af de to ovennævnte situationer befordrende

for holdets arbejde og giver derfor heller ikke gode

resultater i sidste ende.

Kilder: Bjørn Klinke og Jens Elbo Larsen

De forskellige teamroller

Idémand, opstarter, koordinator, analysator,

organisator, kontaktskaber, specialist, afslutter

og formidler. De fleste mennesker dækker

naturligt to til tre af rollerne. Det betyder, at

et team ikke behøver at bestå af flere end 3-6

personer for at kunne fungere optimalt, hvis

personerne kompletterer hinanden, og alle

roller er repræsenteret i teamet. Rollerne er

udviklet af den engelske doktor i psykologi,

Meredith Belbin (Kilde: www.potential.dk).

More magazines by this user
Similar magazines