Vagn Lundbye Günther Grass Anne-Louise Bosmans ... - Standart

standart.nu

Vagn Lundbye Günther Grass Anne-Louise Bosmans ... - Standart

2

For lidt

og for meget ...

»Der er alt for mange ord i omløb i verden«.

Således indledte Erik Skyum-

Nielsen med et citat af Kjell Askildsen

sin åbningstale ved årets bogmesse i

Forum. Og der udgives alt for mange

bøger. Til gengæld er der alt for lidt tid.

Derfor er det nødvendigt at være kritisk

og selektiv. At forlange noget og give

bogen modstand. Og så at give sig tid til

at læse de gode af slagsen og dermed —

som Skyum-Nielsen udtrykte det: »tage

tiden tilbage«.

Svært er det at tage sig tid på den hektiske

bogmesse — også fordi indslagene

sjældent får mere end tyve minutter at

udfolde sig på. Til nogle indslag er det alt

for lidt, til andre alt rigeligt.

Arrangementerne på Scenen tildeles lidt

mere tid. Således også åbningen og den

efterfølgende præsentation af

»Litteraturrådets Skriftserie nr.2«, hvor

»Bogens levetid« diskuteres. De fleste

bidragsydere er enige om, at levetiden er

for kort. Pinen ved ikke at kunne få fat i

klassikere eller endog ret nyligt udgivne

bøger kender alle, der har fået beskeden:

»Desværre, den er udsolgt fra forlaget« af

en velmenende ekspedient. Dertil kunne

tilføjes den irritation, der uvægerligt

kommer snigende, når den ret nye og ret

kendte bog, vi gerne vil købe i gave til

den og den, ikke står på boghandlerens

hylde. Overbringes denne ‘nyhed’ så tilmed

af en ekspedient, der ikke længere

er velmenende, men overbærende, og

som ser på én med udtrykket ‘tror du

måske, der er salg i den bog’, mens hun

skyndsomst forsikrer én om, at hun da

kan bestille den, »og så går der jo kun et

par dage, inden den er her«. Det er bare

ikke pointen. Det sker simpelthen for tit,

at man må gå forgæves, og det skyldes

kort og godt, at der er for lidt plads. På

forlagenes lagre og i boghandlernes bagbutikker.

Lagerpladsen er for dyr. Derfor

lever de fleste bøger et kort liv først i

boghandlen, derefter på forlagets lager og

så igen i boghandlen, nu på udsalg. Et for

NR. 4 DECEMBER 2002

kort liv mener mange — også selvom

nogle bøger genoplives som paperbacks

eller i oversættelser i andre lande.

Sidstnævnte har forfatteren Helle Helle

skrevet om i sit bidrag til debatten. På

Scenen sagde hun, at bogens levetid må

være den tid, den lever videre i læseren

— hvilket hun jo kan have ret i, men det

forhindrer på den anden side ikke argumenterne

for, at bogen har en for kort

levetid, i at stå til troende.

Men der udgives jo også bøger, som

ikke har fortjent en længere levetid, end

den meget korte, de får. De er en del af

det hurtige show, der består af foromtale,

reklamespots, anmeldelser, der endelig

skal bringes på udgivelsesdagen, forfatterinterviews

og pointgivning i form af

stjerner, hjerter eller en anden form for

letforståelig — og unuanceret — dom.

Omtales bogen i »Alt for damerne« og i

morgen-tv, er den hjemme. Fænger den

ikke i en fart, fænger den ikke, for den er

ikke gearet til at række ud over en eventuel

nyhedens interesse. Jarl Borgen,

grundlægger af forlaget af samme navn,

skriver selverkendende i »Bogens levetid«:

»Et utal af titlerne i en årsproduktion

er enten fyld, gentagelser, idétyverier

eller de bøger, der er de vigtige og nødvendige,

men som er for lødige til læsermajoriteten«.

For lødige. Det samme er

måske hele diskussionen om bogens levetid

— i hvert fald var der god plads på

tilhørerrækkerne til dette arrangement.

Først ved dets afslutning kom der flere

til, men det (fortrinsvist ældre) publikum,

der strømmede ind, kom for at høre

Bo Lidegaard tale om Kragh-biografien.

Ikke et ondt ord om den — tværtimod er

det glædeligt, at det ikke kun er biografier

om og af f.eks. frk. forhenværende pornostjerne,

der har manges interesse.

Biografier er i det hele taget bare bedre til

at fange bredere. Fred være med det brede

— og det hurtige, for ind imellem fanger

det hurtigere én lidt langsommere, hvorved

den smalle bliver bredere kendt.

Som i tilfældet Søren Ulrik Thomsen, der

pludselig har fået samtlige tanter i det

ganske danske til ikke længere at synes,

at digte er for svært og for elitært. Fedt.

At nogle af dem, der læste ham før han

blev omtalt i morgen-tv, så måske ikke

synes, han er interessant længere, fordi

han er blevet ‘for bred’, det er en anden

(og mere tåbelig) sag.

For problemet er jo ikke det brede.

Problemet er, når trangen til at pleje de

brede interesser gør, at Kjell bliver for

speciel, hvorfor der ikke var plads til den

norske forfatter, Kjell Askildsen på

BogForum. Uden at gøre denne sag til

bogverdenens Rushdie-sag, er det tankevækkende,

at der mellem alle disse

Katja’er ikke kan blive plads til en enkelt

Kjell. Men betyder det, at vi skal vende

os imod dette bogcirkus, denne markedsplads,

hvor mere eller mindre litterære

udskejelser faldbydes? For første gang

har jeg hørt en boghandler sige, at der er

noget godt ved, at bøger også sælges i

supermarkeder. Det får nemlig folk, der

ikke frekventerer boghandlen, til at købe

bøger, og når de så på et tidspunkt får

lyst til et større udvalg og nogle gode råd,

vil de opsøge boghandlen. Det er nok

ikke hele sandheden, men markedet

udvides godt nok, selvom det også

omfordeles, for boghandlerne har mig

bekendt ikke mistet noget ved supermarkedernes

indtog på bogmarkedet. Ligeså

med denne messe. Den bliver aldrig en

højmesse, der fremmer det højlitterære

eller smalle, men at der er for lidt og for

meget gør den ikke nødvendigvis fuldstændig

fordærvet.

Så nej, vi skal ikke afvise bogmessens

mulighed for at nå et andet og bredere

publikum. For nu at klappe os selv på

ryggen skulle man i stedet give de udgivelser,

der har fortjent det, et længere liv

— bl.a. ved at forlænge deres levetid i

omtalen af dem, ved at dyrke langsomheden

i den ellers hurtige form, anmeldelsen

og den korte artikel. Hvad vi derimod

skal afvise er, at den smalle litteratur

skulle være for smal til at deltage i

den mumlen af stemmer, der stiger op fra

bogmessen, super- og julemarkedet. Og

når vi så får for meget af dette inferno af

stemmer, tage imod Skyum-Nielsens

opfordring til at lade en enkelt bog, den

udvalgte, »tage et ordentlig stykke af

tiden« i denne søde og fortravlede juletid.

Lisbeth Christensen

LITTERATURMAGASINET STANDART. 16. årgang nr. 4, december 2002. REDIGERET AF Brian Dan Christensen, Lisbeth Christensen, Mette Jørgensen, Helle Lindhardtsen,

Kristian Mørk og Line Beck Rasmussen. REDAKTION AF STAND IN Brian Dan Christensen. REDAKTIONSSEKRETÆR Anders Jørgensen. FORSIDE tilrettelagt af Trine Stern.

REDAKTION, ANNONCER OG ABONNEMENT Standart, Langelandsgade 139, 8000 Århus C. Tlf. 89 42 51 76. Fax 89 42 18 50. Giro 4 50 12 25. E-mail: standart.redaktion@sol.dk.

Internet-adresse: www.standart.nu. ISSN 1602-2246. SATS Kalligraf, Skive. TRYK Zeuner Grafisk, Åbyhøj. UDGIVET MED STØTTE af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle

tidsskrifter. UOPFORDREDE bidrag modtages gerne — dog uden forbindende. Deadline for bidrag til næste nummer er 27. januar 2003. Udkommer næste gang 4. marts 2003

More magazines by this user
Similar magazines