KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

Seneste tilmeldingsfrist normalt onsdag før turneringen kl. 8.00, se dog

propositionerne.

A-rækken Handicap. 0 – 5,6

B-rækken Handicap. 5,7 – 5,

C-rækken Handicap. 5,3 – 36,0

D-rækken Handicap. 37 – 46

Ret til ændringer forbeholdes

Se i øvrigt Infotavlen og www.sdj-golfklub.dk

TURNERINGSUDVALG

Birthe Lønborg, formand Tlf. 0049 46 7700

Stig Freilev Tlf. 746 3044 pr. 0 .04.07

Mob. 480 040 pr. 0 .04.07

Ellen Freilev Tlf. 746 3044 pr. 0 .04.07

Berit Lange Andersen Tlf. 0049 46 59450

Kurt Mellemgaard Sørensen Tlf. 746 0786

Bemærkninger vedr.

årets turneringer

Turneringsudvalget har besluttet at indsætte

Turneringskalender 007 på bladets midtersider.

Denne kalender erstatter den tidligere

blå kalender, så gem derfor disse sider.

Herudover vil kalenderen også fremgå af

klubbens hjemmeside, samt i Golfbox og vil

blive hængt op på Infotavlen i klubhuset.

Bemærk endvidere, at Generationsturneringen

afvikles pinsedag.

More magazines by this user
Similar magazines