KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

Banekontrol

2007

I vinterens løb har bestyrelsen bestemt

at styrke banekontrollen med

nye tiltag.

Palle Wind har sagt ja til at være

formand for banekontrollen, og Leif

Leick og Stig Freilev vil være tætte

partnere i den fremtidige ledelse. Vi

har nogle ideer om, hvordan det skal

gøres og håber på klubmedlemmernes

aktive medvirken.

Arbejdsgrundlaget for banekontrollen

er Sønderjyllands Golfklubs

”medlemsguide”, som samtlige klubmedlemmer

hvert år får udleveret i

nyredigeret udgave før sæsonstart.

Det må forventes, at klubmedlemmerne

gør sig bekendt med indholdet

af medlemsguiden.

Den er lavet, for at alle kan være

orienteret om, hvordan vi får størst

mulig glæde og fornøjelse ud af at

færdes og spille på klubbens område

- med respekt for de værdier, som er

frembragt af klubbens medlemmer

igennem årtier.

Det er vores helt klare målsætning

i ledelsen, at der ikke må / skal opstå

diskussioner eller skænderier ude på

banen, idet det vil ødelægge dagen

for begge parter. Det kan ingen være

interesseret i og da slet ikke banekontrolløren,

som gør et frivilligt job

for klubben.

Vi har udarbejdet materiale, som

medbringes i vognen, og vil også afholde

orienteringsmøder før sæsonstart

for banekontrollørerne.

Hvis banekontrolløren giver en

henstilling, og I ikke er enig med vedkommende,

så bedes I henvende jer

til banekontrolledelsen.

Det skal nok lige nævnes, at anmodes

I om at navngive jer over for

banekontrollen, så har I naturligvis

pligt til det. Vi er trods alt over 800

medlemmer i klubben.

Så tag godt imod banekontrollen,

- den er der for jeres skyld!

OBS! Vi mangler endnu nogle banekontrollører

i vores team! Har du

lyst til at tage en tørn engang imellem

– måske kun eller gange i løbet af

sæsonen – så kontakt venligst Palle

Wind, Leif Leick eller Stig Freilev. – Du

kan evt. også lægge en besked i sekretariatet.

Banekontrolledelsen:

Palle, Leif og Stig

3

More magazines by this user
Similar magazines