Nr. 3-2007 - Konservative.dk

konservative.dk

Nr. 3-2007 - Konservative.dk

Det Grønne Blad

Mød Connie i Odense

Se invitationen på side 10

September 2007 • 14. årgang • nummer 3


Konservative i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C

Tlf. 66 11 09 09

Åbningstider:

Tirsdag: 17.00 - 19.00

Torsdag: 9.00 - 11.00

E-mail: odense@konservative.dk

Web: odense.konservative.dk

Forretningsudvalg

Formand: John Wozny, tlf. 66 18 23 90 / 29

43 81 39, e-mail wozny@nal-net.dk

Næstformand: Preben Petersen,

tlf. 40 37 23 22, e-mail ppodense@mail.dk

Sekretær og webmaster: Søren Mølgård,

tlf. 66 19 04 61, e-mail sm@galnet.dk

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Julie Broe, tlf. 27 13 87 78,

e-mail: jubro02@student.sdu.dk

Lasse Rasmussen, tlf. 40 61 24 12,

e-mail lhr7000@hotmail.com

Louis D. Jensen, tlf. 65 91 11 24, ldj@deko.dk

Rune Kallager, tlf. 26 83 12 55,

e-mail rune@kallager.dk

Steen Møller, tlf. 66 16 48 88 / 25 70 66 03,

e-mail sm@odense.dk

Udpeget af Forretningsudvalget:

Kasserer: Anna Langkilde Møller, tlf. 66 16 48

88 / 20 86 19 55, e-mail anna@langkilde.dk

Lokalforeninger

Odense Øst

Lasse Bork Schmidt, tlf. 40 34 77 45,

e-mail lasse.bork.schmidt@mail.dk

Fjordager

Jan Skovgaard Simonsen, tlf. 66 10 94 82,

e-mail ibsimon@get2net.dk

Odense Centrum Vest

Preben Petersen, tlf. 40 37 23 22,

e-mail ppodense@mail.dk

Paarup

Rune Kallager, tlf. 26 83 12 55,

e-mail rune@kallager.dk

Odense N

Jørgen Fossar Madsen, tlf. 66 18 87 08,

e-mail jfm@os.dk

Korup-Ubberud

Peter Wich, tlf. 65 96 76 18,

e-mail prima@primalift.dk.

Odense Syd

Erling Hansen, tlf. 66 17 53 51,

e-mail jeh@dsa-net.dk

Stenløse-Fangel

Carsten Østerbye, tlf. 65 96 32 25,

e-mail carsten.d@sol.dk

Brændekilde-Bellinge

Bent Yde, tlf. 65 96 33 63,

e-mail bent.yde@adr.dk

Det Grønne Blad

E-mail oka@galnet.dk.

Byrådsmedlemmer

Borgmester Jan Boye, tlf. 66 15 27 00 /

20 40 29 12, e-mail janboye@odense.dk

Gruppeformand Steen Møller, tlf. 66 16 48 88

mobil 25 70 66 03, e-mail sm@odense.dk

Politisk ordfører Vivi Kier, tlf. 66 17 65 32 / 20

68 45 09, fax 66 17 65 52, vk@odense.dk

Jeana Bozo, tlf. 65 93 22 79 / 27 36 54 25,

e-mail jenanbozo@odense.dk

Børge Wagner, tlf. 65 96 07 45,

e-mail wagner@odense.dk

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Karsten Kjærby, tlf. 65 90 41 25

mobil 29 23 08 01, e-mail kkc@odense.dk

Lars Havelund, tlf. 66 19 06 65,

fax 66 13 19 52 mobil 20 66 27 10,

e-mail havelund@odense.dk

Mai Henriksen, tlf. 65 90 35 95

mobil 20 61 45 95, e-mail mai@odense.dk

Merete Østerbye, tlf. 65 96 32 25 / 24 81 79

23 fax 63 96 00 80, e-mail mgo@odense.dk

Poul W. Falck, tlf. 65 94 33 16

mobil 22 40 25 00, e-mail pwf@odense.dk

Folketingskandidater

Syd kredsen Bendt Bendtsen, MF, tlf. 33 92

33 50 e-mail min@oem.dk.

Vest kredsen Søren Salling, tlf. 66 15 46 72 / 25

39 99 69, soeren.salling@regionsyddanmark.dk

Øst kredsen Vakant

Konservativ Ungdom i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax

66 14 59 95, info@odenseku.dk. www.odenseku.

dk. Formand: Lasse Rasmussen, tlf. 40 61 24

12, e-mail lhr7000@hotmail.com

Konservative Studerende i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax

66 14 59 95, e-mail odense@dks.dk.

www.dks.dk/odense. Formand: Julie Broe, tlf. 27

13 87 78, e-mail: jubro02@student.sdu.dk

Æresmedlemmer i Odense

N. C. Larsen, tlf. 66 17 29 10, ncl@privat.tele.dk

Søren Møller, tlf. 65 96 22 14, sm@gersbo.dk

Partiets hovedbestyrelse - medlemmer fra Odense

Bendt Bendtsen - partiformand

Søren Møller - FOF-formand

John Wozny - valgt af storkredsforsamlingen på Fyn

Rune Kristensen - landsformand for KU

Fyns Storkreds

Storkredsformand: Hans-Peder Hauge, tlf.: 64 43

31 05, e-mail: kamgaard@tdcadsl.dk

Hovedkontoret

Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4,

1051 København K, Tlf. 33 13 41 40,

fax 33 93 37 73, e-mail info@konservative.dk,

www.konservative.dk

Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Tlf/fax 66110909. E-mail Odense@konservative.dk

Internet: www.odense.konservative.dk

Økonomi: Rune Kallager, tlf. 26831255 / Anna Langkilde, tlf. 66164888

Fotos: Johnny B. Iversen (hvor intet andet er angivet)

Forsidebilledet: Helle Moos

Næste nummer forventes udgivet December og deadline hertil er 9. november.

Artikler mv. til Odense Konservative Avis kan sendes på e-mail oka@galnet.dk.

eller til Søren Mølgård, Drewsensvej 5, 3. th, 5000 Odense C. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler.

Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense,

Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative.

John Wozny

wozny@nal-net.dk

Johnny Blaabjerg Iversen

jbi@oncable.dk

Lars Christensen

lc261070@hotmail.com

Redaktion

Ansvarshavende

redaktør

Preben Petersen

ppodense@mail.dk

Tlf. 40 37 23 22

Lars Havelund

havelund@indbakke.dk

Leder Af

Preben Petersen

En af dette blads fædre, dets første og

hidtil eneste redaktør, N. C. Larsen,

fyldte først på sommeren 80 år og

besluttede, at det var en passende

anledning til at takke af.

Også her på lederplads skal der lyde et

stort til lykke - med den runde dag og

med, at barnet er vokset til og blevet

en smuk konfirmand.

Det var ikke uden en vis stolthed, at

jeg modtog opfordringen til at tage

over, og jeg ser frem til et fortsat godt

samarbejde i redaktionen og med

læserne.

Den opmærksomme vil have bemærket,

at bladet har skiftet navn – eller

rettere er vendt tilbage til sit oprindelige

navn - Det Grønne Blad - som af

posttekniske årsager formelt måtte

opgives for en periode, men som overlevede

i folkemunde og nu igen står

øverst på forsiden.

Udgivelsen af dette blad har været

udskudt en smule, fordi det en overgang

så ud til, at det skulle være et

valgnummer. Men netop som jeg

satte mig til tasterne for at skrive disse

linier, kom mange års bedste politiske

nyhed: Det Konservative Folkeparti har

fået endnu en mærkesag igennem;

skattelettelserne er en realitet; et stort

til lykke til partiets politiske ledelse.

Redaktionssekretær

Søren Mølgård

sm@galnet.dk

Tlf. 22 59 06 41

Merete Østerbye

mgo@odense.dk

Opsætning

og layout

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Tlf. 26 83 12 55

Steen Møller

sm@odense.dk


Formandsordet...

Af

John Wozny

Nu kommer valget! Dette postulat

har igennem den seneste

tid igen og igen fyldt avisernes

spalter. P.t. ser det dog

ikke ud til, at valget er lige

om hjørnet, men ingen ved

hvornår statsministeren vælger

at trykke på knappen.

Derfor skal vi være rigtig godt

forberedt, så vi hurtigt kan få

valgkanonerne kørt i stilling.

Bendt Bendtsens og Søren

Sallings kampagneudvalg har

meddelt, at de er fuldstændig

klar med nogle slagkraftige og

nytænkende tiltag. Plakaterne

er klistret og klar til ophængning.

Men med Vivi Kiers

skift til Faaborg-Midtfyn Kred-

sen har vi naturligvis et hængeparti

i Odense. Dette har

medført, at vi i forretningsudvalget

har handlet hurtigt,

og vi har nu en nødplan klar,

hvis der kommer et hurtigt

valg. Foreløbig har vi præsenteret

én potentiel kandidat på

et hovedbestyrelsesmøde, og

opstillingsmødet finder sted

8. november.

En enig hovedbestyrelse har

besluttet, at der kun skal tages

stilling til en ny kandidat

i Odense Øst, som nu er blevet

ledig, fordi Søren Salling

er flyttet til Odense Vest. Et

skifte, som jeg finder helt naturligt

set i lyset af Sørens

gode politiske arbejde i både

amt og region og hans særdeles

gode valgresultat ved regionsvalget.

At Vivi Kier har

taget imod udfordringen i Faaborg-Midtfyn

Kredsen finder

jeg ligeledes helt naturligt

og positivt, og Vivi har under

hele forløbet loyalt og åbent

3

holdt mig informeret om situationen.

Flere tilforordnede

Alt i alt ser jeg disse rokader

som en styrkelse af Det

Konservative Folkeparti, som

samtidig giver gode muligheder

for, at vi i Odense efter

næste valg kan få vores lokale

politikere placeret i særdeles

indflydelsesrige positioner.

Hvornår valget kommer,

ved vi som sagt ikke, men vi

vil allerede nu opfordre alle

til at melde sig som tilforordnede.

Vi skal som følge af

det flotte kommunalvalg stille

med langt flere tilforordnede

end tidligere og har derfor

brug for, at alle vore medlemmer

er med til at løse denne

opgave.

Jeg ønsker alle konservative

kandidater en god valgkamp,

hvornår det så end bliver aktuelt.

Gik du glip af det seneste nyhedsbrev?

Modtag elektronisk information fra Konservative direkte i din indbakke.

Send din e-mail adresse til odense@konservative.dk allerede i dag!

Med venlig hilsen

Konservative i Odense


Fra musik til politik

Der bliver nok af runde dage at tage

af i det nye år. I 2008 fylder

chefkapelmester og byrådsmedlem

Børge Wagner 70 år, kan fejre 40

års jubilæum som odenseaner og

10 år som medlem af Odense byråd.

Af Preben Petersen

Men det er jo musikken, som Børge

Wagner er kendt for af de fleste

- og med rette. Han startede som

professionel musiker som 13-årig,

hvor han spillede sammen med faderen,

der ligesom moderen var

professionel restaurationsmusiker.

Det liv var ikke altid en dans på roser,

og derfor vakte det heller ikke

glæde i hjemmet i Hillerød, da

Børge meddelte, at han også ville

gøre musikken til sin levevej.

Det endte med en aftale om, at

han skulle tage studentereksamen

og så havde ét år som fuldtids musiker

til at skaffe sig en fast stilling

i et symfoniorkester; lykkedes det

ikke, så måtte han vælge en anden

karriere…

Via Reykjavik og Salzburg

Der var med andre ord ikke tid til

konservatorium, og i stedet opsøgte

han den bedste lærer på det instrument

- waldhornet, som han

havde besluttet at gøre til sit, ”fordi

det lød så smukt”. Allerede en

Børge, som mange kender ham - med glimt i øjet...

måned efter hans første spilletime

var der konkurrence om et job i DR

Symfoniorkestret, som Børge stillede

op til – men naturligt nok ikke

vandt.

Men han må nu alligevel have gjort

indtryk, for da Islands Symfoniorkester

kort tid efter spurgte DR, om

de kunne anbefale en waldhornist

til en ledig stilling, henviste de til

Børge, der pakkede kufferterne og

drog nord på i syv-otte måneder,

indtil der var en ny konkurrence hos

DR, som han vandt.

Det blev til 12 år - fra ’56 til ’68,

hvor Børge ud over at spille waldhorn

også studerede de mange forskellige

dirigenter, der stod foran

orkestret.

”Det skal prøves af”, sagde han til

sig selv - og var en af de 85, der

søgte - og en af de blot 24, der

blev optaget på et seks uger langt

dirigentkursus i Salzburg i 1964,

hvor han også fik æren at dirigere

afslutningskoncerten.

Vel hjemme igen stillede hans eget

orkester sig til rådighed for en debutkoncert

i Tivolis Koncertsal, der

- helt usædvanligt - blev anmeldt

på forsiden af Politiken. Det til

trods væltede det ikke ind med tilbud

om dirigent-jobs, så Børge besluttede

sig for selv at skubbe lidt

4

til skæbnen ved at deltage i Malkokonkurrencen.

Og det hjalp! Umiddelbart

efter fik han tilbudt at komme

til at stå i spidsen for Odense

Symfoniorkester, hvilket han så

gjorde i 18 år frem til 1986.

I mellemtiden havde han på Odense

Teater mødt sin hustru Birgit.

...med sin hustru Birgit...

Tilbage til DR

- Nu ville jeg endelig være freelancer.

Det har jeg altid gerne villet -

selv bestemme, hvad jeg skulle lave.

Og jeg havde jo haft masser af

gæstedirektioner i ind- og udland,

så jeg havde et fint netværk.

Men freelancetiden blev kun kort:

Radiorådet nedlagde Radiounderholdningsorkestret,

lytterne protesterede

- og rådet besluttede at give

orkestret en prøveperiode på to

år med stærkt reduceret budget –

og på betingelse af, at dirigenten

kom til at hedde Børge Wagner.

- Jeg var klar over, at vi skulle ud

at tjene penge, og at vi skulle ud i

landet og på tv for at blive kendt.

På den første turne var solisten en

meget ung, norsk Sissel Kyrkjebø,

og så er der også lige historien om,

da Børge fik sit livs skideballe for

at satse et halvt års budget på to

aftener med et helt nyt fænomen

- musicalen Chess i koncertform.

Det gik selvfølgelig godt!

Det skal handle om mennesker

Efter 10 år syntes Børge, at det


...ved flyglet...

var på tide at sige stop. Men han

er jo ikke den mand, der læner sig

tilbage… Han havde altid været interesseret

i lokalpolitik, men en aktiv

indsats havde ikke været foreneligt

med et job, der ofte skal

udføres, når andre har fri - og med

megen rejseaktivitet. Nu var tiden

der.

- Flere partier havde gennem årene

spurgt, om jeg kunne tænke

mig at stille op for dem. Jeg har nu

aldrig været i tvivl om mit politiske

ståsted. Og havde der været en

gnist af tvivl, så blev den slukket,

da jeg hørte et foredrag med Per

Stig Møller, der sagde at ”Det danske

samfund skal være så stærkt,

at det kan holde de svage oppe,

men det må ikke blive så stærkt,

at det kvæler dem, der kan selv”.

Så da Konservative i Odense førte

valgkamp i efteråret ’97, var Børge

med for første gang – og blev

valgt.

- Da der skulle fordeles udvalgsposter,

valgte jeg ældre/handicapudvalget,

og det har jeg været i siden.

Det er et udvalg, der handler

om mennesker. Og det er en udfordring

hele tiden at prøve at gøre

det bedst muligt med de midler,

der er. Kommunens medarbejdere

har 100.000 hjemmebesøg per

uge. Derfor er det deprimerende at

opleve, at det, der fokuseres på, er

når der en sjælden gang er ét, der

går galt.

Odense som UNICEF by

Ud over at Børge altså kan se frem

til en række jubilæer til næste år,

så kan han også se frem til, at en

ide, som han har fået, og som lig-

ger ham stærkt på sinde, bliver en

realitet: Børge er medlem af præsidiet

for UNICEF Danmark - og

både der og i Odense kommune

har han solgt ideen om, at Odense

skal være UNICEF by i 2008 -

året efter, at hans fødeby Hillerød

er det. Børge sprudler, når han fortæller,

og der er ingen tvivl om, at

hele Odense kommer til at høre

meget mere om UNICEF-projektet,

hvor Børge drømmer om at engagere

skoler, plejecentre, foreninger,

klubber og virksomheder i helt

konkrete projekter til gavn for børn

i Bolivia.

Og hvad vil Børge så gerne huskes

for, når han engang har forladt byrådet?

- Det ville være dejligt, hvis folk

synes, at jeg har været en byrådspolitiker,

der har brugt min sunde

fornuft…

...og måske knapt så kendt - i haven.

5

Byrådsgruppen

Jan Boye

Vivi Kier

Mai Henriksen

Poul W. Falck

Steen Møller

Merete Østerbye

Helge Pasfall

Børge Wagner

Lars Havelund

Jenan Bozo

Karsten Kjærby

I næste nummers portrætinterview

af byrådsgruppen kan man møde

Lars Havelund. (red.)


Offensiv udenrigspolitik

Af Per Stig Møller, udenrigsminister

Danmark fører og skal fortsat føre

en offensiv udenrigspolitik. Dens

formål er at sikre Danmark den

størst mulige indflydelse i verden

og at sikre, at Danmark suverænt

kan føre sin egen indenrigspolitik.

Deri består egentlig talt udenrigspolitikkens

opgave. For at kunne

gøre dette må man vurdere

den nuværende og de sandsynlige

kommende udviklinger i verden og

indgå de relevante alliancer med

henblik på at sikre, at verden bevæger

sig i den ønskede retning og

modvirke, at den bevæger sig i en

uønsket retning.

Sammenholdet i EU giver

positive resultater

De alliancer, som er vigtige for

Danmark, vil derfor også i fremtiden

være EU, NATO og det transatlantiske

samarbejde. Der kan

være mange gode grunde til at kritisere

USA, og vi gør det, men det

må ikke skygge for, at vi står for

de samme samfunds- og menneskeidealer,

har samme udgangspunkt

og har samme fremtidsmål.

Som præsident Carters sikkerhedspolitiske

rådgiver Brzezinski har

skrevet i sin nye bog, der ikke lægger

fingrene imellem i sin kritik af

Clinton`s og Bush`s udenrigspolitik,

så kan Europa og USA sammen

være den afgørende kraft for det

gode i verden, men hvis de handler

hver for sig, eller er oppe at toppes,

så vil stilstand og større uorden

i verden være konsekvensen.

Globalt set vil de vigtigste fora,

hvor vi skal gøre vores indflydelse

gældende, være FN og i handelspolitikken

WTO. I disse organer vil

det især være vigtigt, at EU-landene

står sammen. I det hele taget

vil Europa få større vægt, når vi alle

trækker i samme retning - og

det gør vi heldigvis også langt det

meste af tiden. I denne sommer

så vi f.eks. et konkret resultat, da

de bulgarske sygeplejersker kom

ud af Libyen. Det havde vi alle både

gennem EU og hver for sig bilateralt

arbejdet på i flere år. Så sent

som i maj havde jeg møde med

en af Libyens topministre i København,

hvor han lovede, at de kom

ud inden juli. Og det gjorde de.

Men vi skal ikke føre en passiv EUudenrigspolitik,

så vi bare gør, som

de andre, men selv formulere vores

konkrete og langsigtede politik

og med den som basis lægge vores

lod i vægtskålen, når den europæiske

udenrigspolitik udformes.

Det betyder, at vi skal arbejde for,

at EU forbliver åbent ligesom NA-

TO, således at Ukraine, Balkanlandene

og selv Kaukasus kan se

et europæisk perspektiv. De ønsker

ikke at blive efterladt i et tomrum,

og vi ønsker intet tomrum - den

slags har altid påkaldt konflikter og

kriser, og dem har vi haft nok af i

Europa.

Terroren skal bekæmpes ved

tværgående alliancer

En central opgave i den offensive

udenrigspolitik vil være at medvir-

Per Stig Møller mødes ofte med verdens ledere, her ses han sammen med Colin

Powell tilbage i 2001.

6

ke til at forhindre, at dette århundrede

bliver præget af konflikter

mellem den muslimske og den

vestlige verden. Nu er den muslimske

verden mange ting, og der er

forskel på politikken i Sydøstasien

og på Den Arabiske Halvø, ligesom

denne adskiller sig fra Nordafrika.

Men alle steder søger fanatikere

at skabe en totalitær, fundamentalistisk

orden, som definerer

sig selv i kontrast til og konflikt

med Vesten. Lykkes dette for dem,

får vi langvarige konflikter og massevis

af terror. Derfor skal vi også

her indgå alliancer, sådan som vi

f.eks. gør ved at være med i Forum

for the Future, som samler G8-landene,

de arabiske lande plus nogle

andre, der har leveret en særlig

indsats i denne sammenhæng, og

derfor er vi inviteret med. Dette forum

vil fremme demokrati, menneskerettigheder

og civilsamfund i regionen.

Ved at samarbejde med og

støtte moderniseringskræfterne bidrager

vi til at modvirke fanatismen.

For tiden er vi ved at udvikle

et særligt samarbejdsprogram med

Oman, der heller ikke ønsker civilisationskonflikten.

Vi skal inddæmme

og isolere frihedens fjender, og

det medvirker vi til såvel gennem

vore bilaterale projekter og gennem

indsatsen i de multilaterale fora.

Verden bevæger sig så hastigt, at

ingen kan tillade sig at sove i timen.

Derfor skal vi føre en offensiv

udenrigspolitik, der fremmer demokrati,

ligeværd, menneskerettigheder,

frihed og økonomisk fremgang.


Tak til N. C.

Af Lars Christensen

Visse ansvarshavende redaktører

samler nærmest på, hvor mange

retssager, der er blevet anlagt

mod dem og regner hver ny

sag som et skulderklap. Henrik

Qvortrup fra Se og Hør og en

vis Hans Engell fra Ekstra Bladet

med en fjern fortid i et ellers udmærket

parti regner endda nøje

på, om et ekstra salg af bladet

kan opveje udgifterne fra en

tabt retssag. Sådan har det ikke

været med Det Grønne Blads ansvarshavende

redaktør gennem

bladets knap 14 år, N. C. Larsen,

der på et redaktionsmøde

i august meddelte, at nu syntes

han, det måtte være nok med

dét.

N. C. Larsen har så vidt vides aldrig

været i nærheden af at blive

slæbt i retten på grund af

Det Grønne Blad. For hvis nogen

af skribenterne har så meget

som nærmet sig injurielovens

eller anstændighedens grænser,

er det slet ikke blevet trykt. Det

at være ansvarshavende har for

N.C. nemlig netop betydet at tage

ansvar for det, der bliver skrevet,

ikke kun på grund af egen

stor personlig integritet, men

først og fremmest, fordi partiet

skal kunne være sit blad bekendt.

Derfor har N. C. Larsen hele tiden

været garant for, at bladet

har holdt en sober og saglig linie.

Selvom pionererne bag bladet

har haft udgangspunkt i KU og

KS, hvor hurtige bemærkninger

og meninger ikke er ukendte, har

det aldrig rigtig slået igennem i

bladet. Personligt lærte jeg hurtigt

på redaktionsmøderne, at

når N.C’s øjenbryn kom meget

tæt på hinanden, var der en idé,

der nok var bedst tjent med ikke

at komme længere. Omvendt har

der også været plads til kritiske

holdninger og indspark, når bare

de var seriøse og blev præsenteret

ordentligt.

Men et politisk

blad kan ikke

helt undgå

ind i mellem at

støde nogen på

grund af form,

indhold, holdninger,økonomi

eller noget

helt andet. Ellers

ville bladet

også være ligegyldigt.

Her

har den store

respekt, der

omgiver den

tidligere vælgerforeningsformand,”hjulpet

gevaldigt”,

for at bruge et

af N. C.’s egne

yndede udtryk.

Selv om den

slags ikke kan

måles, er der

næppe tvivl om,

at hans integritet

har været af

afgørende betydning

for, at

det har kunnet lade sig gøre.

Mange foreningsblade er aldrig

nået længere end til et ambitiøst

”1. årgang, nr.1”. At Det Grønne

Blad er nået meget længere

og oven i købet af andre roses

for at være i top-tre af konservative

medlemsblade i Danmark, er

ikke mindst N. C. Larsens fortjeneste.

Det er ikke nogen helt lille

præstation sag at få en flok

meget forskellige og individualistiske

- nogen vil sikkert sige

egoistiske

- konservative

til at arbejde i

samme retning

om en fælles

sag. ”Det var

heller ikke helt

let”, for at bruge

en af N. C’s

typiske underdrivelser.

7

N. C. Larsen er alt for beskeden

til at tænke ”hvordan skal det gå

uden mig ved roret?” Men det

tænker andre sikkert. Hertil tror

jeg på hele redaktionens vegne

at kunne love, at der også i fremtiden

bliver tænkt ”hvad ville N.

C. sige til dét?”, inden noget går

i trykken, og så kan det ikke gå

helt galt. En meget stor og varm

tak fra redaktionen for din indsats.

Og vi møder i øvrigt stadig

gerne op på Prins Haralds Allé

og spiser Grethes dejlige mad!


Skattelettelser eller ve

60 milliarder mere til velfærd! I

slutningen af august måned kunne

Bendt Bendtsen sammen med Anders

Fogh Rasmussen fremlægge

regeringens kvalitetsreform. Samtidig

fremlagde de et forslag til nedsættelse

af skatten. Et forslag, som

aldrig var blevet til noget, hvis ikke

Bendt Bendtsen havde presset på

og stået fast på en af de konservative

mærkesager i regeringen.

Af Lars Havelund

Når man tænker på, at vi betaler

verdens højeste skat og vi aldrig

før har brugt så mange penge

på velfærd, så kan forløbet omkring

regeringens kvalitetsreform

og skattelettelser kun give anledning

til undren. Mange andre steder

i verden ville det give revolution

at sætte skatten op. I Danmark er

det nærmest blevet omvendt, fordi

socialdemokraterne har skabt en

sort/hvid verden, hvor det er velfærd

eller skattelettelser. Det er

egentlig meget godt set, at hvis de

kan bilde befolkningen dét budskab

ind, så kan det gøre det sværere

at sænke skatten, og det vil skabe

splid i regeringen og dens støtteparti.

Nu er det bare ikke helt så enkelt.

Først og fremmest fordi vores samfund

står over for nogle andre udfordringer

end tidligere. En af disse

er mangel på arbejdskraft. Hvis vi

ikke får flere ud på arbejdsmarkedet,

så kan vi slet ikke lave al den

velfærd, som alle gerne vil. Og slet

ikke Helle Thorning-Schmidts fatamorgana

af tanker om ansættelse

af titusinder ekstra i den offentlige

sektor. Arbejdskraften findes ganske

enkelt ikke, og det bliver en udfordring

i sig selv bare at fastholde

de nuværende ansatte i stat og

kommuner. Uden folk på arbejdsmarkedet

er det umuligt både at finansiere

og levere alle de velfærdsydelser,

som vi er vant til og sætter

pris på.

Men en så nuanceret tilgang til

samfundets problemer er Helle

Foto: Sonny Carlsen

Thorning-Schmidt ikke interesseret

i. Det er lettere at råbe velfærd eller

skattelettelser. Det er et enkelt

budskab, som alle forstår, uanset

om det passer eller ej. Der er ikke

noget at sige til, at folk bliver lidt

trætte af politikere en gang imellem,

når de langtsigtede løsnin-

Foto: Helle Moos

ger bliver ofre for taktik og snedigt

skakspil, der skal hjælpe én selv til

fadet. Spørgsmålet er så, om den

konservative partileder fortryder

at han fastholdt sit synspunkt om

skatten.

8

Har det været det hele værd?

- Ja, absolut! Først og fremmest

handler politik om at skabe resultater.

Uden resultater kan vi have

alle de mandater, vi vil, men det

er bundlinien der tæller, lyder det

håndfast fra Bendt Bendtsen, da

Det Grønne Blad spørger ind til forløbet,

der pludselig gjorde dansk

politik mere end spændende.

- Det har været en af vores mærkesager

længe, at skatten på arbejde

skulle sættes ned. Og det er det

helt rigtige tidspunkt at gøre det.

Vi mangler arbejdskraft, og det skal

kunne betale sig at yde en indsats.

Det er god og sund konservativ politik,

siger Bendt Bendtsen.

Hvordan synes du forhandlingerne

gik mellem partierne?

- Vi havde et fint og fornuftigt forhandlingsforløb

- også med Dansk

Folkeparti, selvom de måtte gøre

indrømmelser på skatten. Det stod

jo hurtigt klart, at der ikke var mange,

som ønskede os succes på dette

område, men faktum er nu, at

det bedre kan betale sig at arbejde

og dermed får vi bedre råd til velfærd

og forbedringer i den offentlige

sektor.

Men er der ellers ikke nok at bruge

penge på?

- Jo, der vil altid være steder hvor

det kan gøres bedre. Men vi skal


lfærd?

også lige huske, hvordan vi får råd

til det. Hvis ikke vi i Danmark er

attraktive nok for både virksomheder

og dygtige medarbejdere, så er

der ingenting tilbage. Vi skal i hvert

fald ikke konkurrere på lønnen, der

i Asien kun er få kroner pr. arbejdstime.

Men hvad så med dem der siger,

at resultatet ikke var godt nok?

- Min ambition var, at vi havde fået

større lettelser, end dem vi fik. Vores

vision er, at man højst skal betale

50% i skat af den sidst tjente

krone. Men det er desværre ikke realistisk

med den sammensætning,

Folketinget har i øjeblikket. Resultatet

var en kombination af det

økonomiske råderum og det faktum,

at der længe kun var 18 mandater

i Folketinget, der ønskede

skattelettelser. Efter forhandlingerne

med Venstre var vi 68 mandater

- herefter skulle flertallet findes.

Men er det så ikke bare Dansk

Folkeparti, der bestemmer?

- Nej, det er noget sludder og vrøvl.

Dansk Folkeparti ville i udgangspunktet

slet ikke have sat skatten

ned. Egentlig er det fantastisk, at

det kan lade sig gøre at få resultatet

igennem med kun 18 mandater,

men vi kan jo håbe, at vi bliver

lidt flere i gruppeværelset efter næste

valg.

Hvordan har du det med, at der

ikke kom lettelser i topskatten?

- Jeg havde naturligvis gerne set, at

grænsen for topskatten var blevet

Foto: Helle Moos

ændret. Men i enhver forhandling

bliver der givet og taget. Jeg er dog

tilfreds med, at vi fik sat en prop i

topskatten. Det betyder, at der ikke

kan komme flere topskatteydere

end der er i 2007. Hvis de prognoser

for udviklingen, vi får, holder,

betyder det, at vi allerede i 2010

skal hæve topskattegrænsen med

4.200 kr.

I medierne blev forhandlingerne

fremstillet som et drama. Hvordan

var det at være midt i centrum?

- Presset var naturligvis stort. Den

yderst konsekvens af en manglende

aftale kunne være slutningen på

regeringens levetid. Men når det

en gang er slut, og jeg sidder og

skræller æbler i Allesø, så vil jeg

altså kunne se mig selv i spejlet og

9

sige, at vi gjorde det rigtige. Så kan

det godt være, at der har været lidt

modvind, men jeg vil bevare min

integritet over for det, jeg står for,

slutter Bendt Bendtsen.

Centrale dele af regeringens skattepakke

blev netop foreslået af Mogens

Lykketoft for to-tre år siden.

Dengang lancerede Socialdemokraterne

deres oplæg ”Made in Denmark”,

hvor det blandt andet blev

fremhævet ”For at styrke beskæftigelsen

foreslår vi, at der i den kommende

valgperiode gennemføres

lettelser på 10 milliarder kr. i beskatningen

af arbejdsindsats og betalingen

for børnepasning.”

Regeringens skattelettelser beregnes

til ca. 10 milliarder kr.


Connie gæster Odense

Mandag den 1. oktober besøger miljøminister Connie Hedegaard Odense

Goddag og farvel

Det er med ”sorg i sinde”, at jeg takker farvel til Odense 2. kreds som folketingskandidat. Jeg har siden mit

aktive politiske liv i 2001 hørt hjemme i kredsen. Jeg har oplevet så mange positive møder og debatter, vi har

delt sorger og glæder - og ikke mindst har I bakket flot op om mit kandidatur, som har været endda meget

tæt på at give valg til Folketinget.

Nu har jeg valgt at sige farvel - for at tage fat på en ny epoke i min politiske karriere. Jeg har nu sagt goddag

til Faaborg kredsen, som kom med et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Jeg håber naturligvis, at denne flytning

medfører, at jeg efter næste valg kan skrive medlem af Folketinget på mit visitkort.

Jeg har truffet et valg, som så også betyder et fravalg af Odense 2. kreds. Jeg vil gerne benytte lejligheden til

at sige tak for alle årene sammen - og ikke mindst for alle de positive tilkendegivelser, jeg har fået igennem

den sidste tid.

Odense 2. kreds vil for altid have en særlig plads i mit hjerte.

Mange hilsener

Vivi Kier

Byrådsmedlem og folketingskandidat

Programmet for dagen er:

Kl. 17.00 har du mulighed for at møde miljøministeren til et offentligt

debatmøde på Café Cuckoo’s Nest, Vestergade 73, 5000 Odense C.

Her vil hun komme med sine visioner for en mere bæredygtig, global

udvikling. Der er gratis adgang, og alle er velkomne!

Kl. 19.00 besøger miljøministeren Fynsværket. Connie Hedegaard lægger

op til debat, inden der er rundvisning på værket v/ kraftværkschef

Erland Christensen. Alle medlemmer er velkomne, men af hensyn til arrangementet

bedes man tilmelde sig. Se også datoplanen.

Når miljøminister Connie Hedegaard gæster Odense mandag den 1. oktober, er det blandt andet med den

spændende kampagne ”1 ton mindre” (www.1tonmindre.dk) i bagagen. Her bliver alle danskere opfordret til

at tage et ansvar for fremtiden ved at nedsætte deres eget CO2-udslip.

10


En markant konservativ sejr

Af Steen Møller, gruppeformand

Helt tilbage

i 1988

nævnte Poul

Schlüter første

gang, at

han ønskedeamterne

nedlagt.

Som bekendt

tog det

16 år før regeringen

og Dansk Folkeparti i juni

2004 blev enige om den reform,

der blev ført endelig ud i livet ved

det seneste årsskifte.

I 2001 fremlagde vores parti – under

Bendt Bendtsens ledelse - et

ganske borgerligt forslag om at

lempe progressionen i skatterne.

Dengang som det eneste parti i

Folketinget. Nu 6 år efter er det allerede

sket to gange. Første gang

i 2004, hvor Danmark oplevede

den første reelle skattelettelse i 30

år og nu altså igen med den netop

indgåede skatteaftale mellem regeringen

og Dansk Folkeparti.

Vi har grund til i Det Konservative

Folkeparti at være både glade

og stolte over den skatteaftale,

det er lykkedes Bendt Bendtsen

at få igennem. Vi sikrer ikke alene,

at skatten bliver sænket omkring

1.000 kr. om måneden for en helt

www.tknet.dk

~vin ad libitum~

Vin og spiritus lige til din dør

~ store og små leverancer ~

Kontakt Petter på 64 43 20 41

almindelig familie, vi sikrer også,

at Danmark får et større arbejdsudbud.

Mange er alligevel utilfredse; det

var for lidt, for

meget, for tidligt

eller for sent!

Hvis nogen husker

tre år tilbage, så

var det stort set

de samme kommentarer,

der kom

dengang. Ja faktisk

ville skattelettelsernedengang

ifølge flere

såkaldte eksperter

smadre dansk

økonomi. Det

modsatte skete

som bekendt.

Skattelettelserne

satte tværtimod

skub i den udvikling,

der har skabt

et Danmark med

rekordlav arbejdsløshed

og økonomisk

fremgang.

Jeg tror, vi vil opleve,

at de nye lettelser

får os gennem den opbremsning

af økonomien, vi ellers så

småt oplever i øjeblikket. Men det

er naturligvis en trossag. Til gengæld

ved vi, at skattelettelser skaber

større arbejdsudbud,

og

så bekender jeg

mig også gerne

til dem, der

mener penge-

11

Lavere skat skaber mere velfærd

ne ligger bedre

i borgernes

lommer end i

finansministerens!

Jeg synes, der

er grund til at

hylde Bendt

Bendtsens indsats,

for han

har været oppe

mod hårde

kræfter. Så

sent som 9. august i år tog Kristian

Thulesen Dahl markant afstand fra

skattelettelser, mens Thor Pedersen,

Troels Lund Poulsen og Claus

Hjort Frederiksen har kæmpet om,

hvem der kunne tage mest bastant

afstand fra Konservative, hver gang

vi ytrede os om skattelettelser. Alligevel

lykkedes det at sikre 9, 5

mia. til skattelettelser med vores

18 mandater i Folketinget.

Vi Konservative har vænnet os til

at stå alene med vores synspunkter

uden at give op. Det tog 16 år før

Bendt Bendtsen gennemførte Poul

Schlüters vision om at nedlægge

amterne. 6 år efter Bendt fremlagde

visionerne om skattelettelser er

det over to omgange lykkedes at

få skatterne ned med omkring 20

milliarder. Og med loftet over topskatten,

ja så fortsætter lettelserne

også i fremtiden.

Se det er en markant konservativ

sejr. Og den sejr, kan vi i næste

valgperiode følge op ved at få gjort

noget ved topskatten!


Politisk efterår hos Konservative Studerende

Af Julie Broe, formand for Odense

Konservative Studerende

Sikken en sommer! Med masser af

regn og alt for få solskinsdage har

Konservative Studerende ikke ødslet

tiden bort på de danske strande.

I sommermånederne, langt

væk fra bøgerne, har Konservative

Studerende i Odense haft god

tid til at forbedrede sig på endnu et

semester.

Først i september starter KS med

at kæmpe for den borgerlige sag.

Hvert år til studiestart er vi i skarp

konkurrence med andre foreninger

om de nye studerende, der lige er

kommet til byen. Virvaret, variationen

og vældet af andre tilbud betyder,

det er en stor udfordring for KS

at hverve de nye, unge studerende.

Frugterne af vores indsats ved studiestart

og i efteråret høstes til

universitetsvalget i november, hvor

KS hvert år opstiller unge, konservative

studerende på næsten alle

studieretninger. Vi er stolte af

det gode resultat, vore kandidater

TKNET.DK

Din seriøse

IT leverandør!

Hardware

Bærbare

Stationære

Software

Reparation

Meget rimelig pris

Tlf. 64 43 20 41

Post@tknet.dk

Team-Kamgaard

har opnået ved universitetsvalgene

de sidste mange år. KS er kendt

blandt de studerende for at lave

en i øjenfaldende kampagne med

masser af drøn på - men altid indeholdende

seriøs studenterpolitik.

Et er hvervning og valgkamp på

universitetet, men KS stopper ikke

her. Efterårets arrangementer er en

lækker og farverig palet, hvor der

er noget for enhver smag.

Først i september præsenterer vi

KS´ folketingskandidat Søren Salling,

der er frisk på en politisk debat.

KS har valgt at støtte Søren,

for selvom han er ung, er han allerede

dreven i det politiske spil. Siden

Søren startede med konservativ

studenterpolitik - fulgt af amtet

og regionen - har han leveret et

godt og seriøst stykke arbejde. Et

arbejde, som KS håber og kæmper

for, at han kommer til at føre videre

i Folketinget.

Når det ikke handler om valg, har

KS sat fokus på arrangementer,

der bidrager til at udvide vore medlemmersalmene

dannelse og

viden. Derfor får

vi blandt andre

besøg af Mikael

Jalving med temaet”Konservatisme

og liberalisme:

hvor

gamle fjender

mødes”, Frank

Korsholm, pres-

12

Søren Salling

sechef hos Det Konservative Folkeparti

og forfatter Ole Birk Olesen

om sin nye bog ”Taberfabrikken”.

Da der ikke skal gå politik i det hele,

vil vi lejlighedsvis til vore hyggelige

lænestolsmøder fremover vise

film med lidt samfundsrelevans.

På de første tre møder vil vi se den

franske trilogi af Trois Couleurs:

Bleu, Rouge og Blanc.

Altså kan vores medlemmer igen

se frem til et semester med masser

af politiske arrangementer,

hyggelige lænestolsmøder og ikke

mindst et par fester, inden året

er omme.

Konservative Studerende i Odense

ønsker alle et godt efterår!


En lille solskinshistorie

Af Merete Østerbye, byrådsmedlem

”Jeg er kun

glad om tirsdagen”.

Citat fra en

beboer på et

af vores plejecentre.

Årsagen

til glæden

er, at her

kommer

medarbejderne fra projekt ”Aktiviteter

i plejeboliger” på besøg.

Sådan var det ikke for et par år

siden. Når vi kom rundt på tilsynsbesøg,

blev vi meget ofte

mødt med kritik af, at der mange

steder ikke foregik noget for

de ældre. Medarbejderne kunne

på grund af nedskæringer ikke

mere finde tid til disse. Ældrerådet

foretog en undersøgelse af,

hvad der skete rundt omkring, og

på baggrund af den og vore egne

iagttagelser, blev der afsat fem

mio. kr. over to år til et projekt.

Som projektleder blev ansat Vinnie

Skovkjær. 1.februar i år gik

Vinnie i gang med at ansætte de

øvrige medarbejdere i projektet.

Starten var en spørgerunde, hvor

beboerne i samarbejde med personalet

rundt omkring gav deres

bud på, hvad det var de kunne ønske

sig. Efter en indkøringsrunde

er det nu sådan, at alle 23 kommunale

plejehjem hver uge får besøg

af nogle glade mennesker, der

kommer cyklende med hver deres

aktivitetskasse på bagagebæreren.

Pengene rækker ikke til at have noget

stående permanent på hvert

plejecenter, men det søges der nu

om midler til hos Socialministeriet.

Og hvad sker der så?

Her dyrkes almindelig gymnastik,

hjernegymnastik i form af quiz,

Gæt en sang m.v. Der bliver gået

tur, og der har været små-udflug-

Der er også tid til fysiske aktiviteter

ter til blomsterfestival, Zoo, havnen

og basaren. Her har Socialministeriet

bevilget penge til bus. Der

er også et samarbejde med bibliotekerne

om udlån af kasser med

erindringsbøger. Også til arrangementer

i weekends, loppemarked

mv. kan der gives en hånd med.

Medarbejderne har meget forskellig

baggrund. Der er ergoterapeuter,

pædagoger, frivillige og mennesker

i arbejdsprøvning og flexjob.

13

Der er et fint samarbejde med flexjobkonsulenterne.

En virksomhedspraktikant

er blevet fast ansat.

Modtagelsen hos beboere og personale

på plejecentrene har været

rigtig god. Min indstilling til projektet

var, at vi skulle dele pengene

ud til det enkelte plejecenter og

så kunne de selv beslutte, hvad de

ville foretage sig.

Der sker noget

Men jeg må erkende, at de meldinger,

jeg får, om aktivitetsprojektet

er dejlig positive. Der bliver ikke aflyst

besøg, og projektet har fungeret

også i sommerferien. Og, som

en medarbejder på et plejecenter

sagde: ”Nu ved vi, her sker noget.

Hvis vi selv skulle have arrangeret

det, ville vi ved sygdom være

nødt til at aflyse.” Beboerne har

også et andet forhold til et menneske,

der kommer udefra. De har ingen

baggrundsviden om den enkelte.

Tit står beboerne og venter i

døren, når det er aktivitetsdag. Så

selvom vi som politikere oftest står

for skud over det, vi ikke gør, så er

her et lille eksempel på et projekt i

livsglæde.


Siden sidst...Siden sidst...Sid

Jan Boye fik sin Dorte

En solbeskinnet lørdag i begyndelsen

af juni gav borgmester Jan Boye sit

ja til kæresten Dorte Hjertsted ved

et smukt bryllup i Odense Domkirke.

Ved den efterfølgende reception på

Odense Rådhus kunne de mange ind-

budte gæster blandt andet nyde en

velsyngende Stig Rossen og forskellige

festlige indslag fra Odense Teaters

succesforestilling, Troldmanden fra Oz.

Tillykke.

Skt. Hans-fest blev et

tilløbsstykke

Fremmødet var

Mellem 400

og 500 oden-

seanere valgte

overvældende i

Svenstrupskoven

i Skt. Klemens,

Skt. Hans Aften.

således at fejre aftenen ved det flotte

arrangement, som Odense Syd og

Stenløse-Fangel Lokalforeninger havde

stablet på benene. Der var heksepa-

rade for børnene, og båltalen var lagt

i hænderne på byrådsmedlem Steen

Møller.

Steen Møller i nyt job

Efter næsten ni år på partiets hoved-

kontor, heraf de fire som leder af orga-

nisationsafdelingen, stopper gruppe-

formand Steen Møller med udgangen

af september som afdelingsleder for at

starte i et nyt job som sekretariatschef

i den erhvervsdrivende fond Danish

Water Services i Odense. Tillykke.

Søren Salling skifter kreds

Folketingskandidat, læge Søren Salling

14

har overtaget

Odense 2. kreds

(Vestkredsen)

efter Vivi Kier,

som nu stiller op

i Faaborg-Midtfyn

Kredsen. Hidtil

har Søren Salling

været opstillet

i Odense Øst

Kredsen, som dermed er blevet ledig.

Held og lykke.

Grundlovsdag fejret med

manér

Traditionen tro trak Konservatives

grundlovsmøde 5. juni mange del-

tagere til de idylliske rammer i

Eventyrhaven midt i Odense. De kunne

blandt andet møde en veloplagt direk-

tør for Odense Zoo, Henrik Lehmann,

som talte om

den forunder-

lige udvikling

i Odense. Om

aftenen var

der fælles

hyggemiddag

for vælger-

foreningens

medlemmer på

en restaurant i

Odense.

Kirsten Bendtsen springer ud

som selvstændig

Partiformandens hustru, Kirsten, har

længe haft en hemmelig drøm om at

blive selvstændig. I slutningen af maj

skulle det så være, for her åbnede

fruen sin egen gårdbutik på gården i

Allesø med et stort udvalg af fynske

øl, kød, blomster og andre specialite-

ter. Mange af varerne er af egen avl.

Søren Mølgård i nyt job

Siden 1. august har vælgerforeningens

sekretær Søren

Mølgård slået

sine folder på

partiets hoved-

kontor i Nyhavn.

Søren er ansat i

en stilling som kampagnemedarbejder,

men har også fået en lang række andre

opgaver. Tillykke.

Åbning af H. C. Andersenfestspillene

Borgmester Jan Boye holdt fest-

talen ved premieren på sommerens

H.C. Andersen-festspil i Den Fynske

Landsby, ”Lille Claus og Store Claus”.

Blandt de øvrige premieregæster sås

FU-medlem Rune Kallager, der er

bestyrelsesmedlem hos festspillet.

Rune havde taget hele familien med,

og de morede sig ligesom de øvrige

gæster storartet.

Boye og Møller på Færøerne

Jan Boye og Steen Møller var i deres

egenskab af henholdsvis præsidiefor-

mand og næstformand for styregrup-

pen bag Nordatlantisk Hus på besøg

på Færøerne i begyndelsen af juli. Her

mødtes de blandt andet med funge-

rende lagmand Pauli Strøm, indenrigs-


en sidst...

minister Jakob Vestergaard og folke-

tingsmedlemmerne Anfinn Kallsberg

og Høgni Høydal. Formålet med besø-

get var at præsentere og skabe opbak-

ning til et fælles nordatlantisk hus på

Odense havn.

Steen Møller fyldte 40 år

Søndag den 2.

september run-

dede gruppeformand

Steen Møller et

skarpt hjørne, idet

han fyldte 40 år.

Den store dag blev

blandt andet fejret ved en særdeles

velbesøgt reception hos FynBus, hvor

Steen som bekendt er formand. Blandt

gæsterne sås foruden borgmester Jan

Boye, det meste af byrådsgruppen

og en hel række andre partifæller, to

tidligere amtsborgmestre, nemlig den

radikale Karen Nøhr og Venstres Poul

Weber. Der var mange fine taler og et

overdådigt gavebord. Tillykke.

Rune Kallager i nyt job

FU-medlem

og formand for

Konservative i

Paarup Rune

Kallager har

skiftet trykma-

skinen ud med

et job som salgs-

konsulent hos

Kerteminde Tryk.

Han skal primært sælge, servicere og

rådgive om tryksager hos nye og gamle

kunder. Tillykke.

Siden sidst redigeres af Søren Mølgård

EBBE DYHRKOOP

Diner-dansemusik

Klar-syn

65 90 88 69 - 40 33 80 10

”Børges klumme”

FRA TUNNEL TIL BLEER

Så er det lige før, klokken falder i slag til årets

budgetforhandlinger. I skrivende stund (den 27.

august) er vi ved at have et overblik over, hvad

der vil være til rådighed af økonomi i 2008. Det

er et puslespil med mange brikker, herunder

kommunens økonomiske perspektiver, diverse

lovpakker fra Christiansborg og den manglende

kompensation for opgaver overtaget fra det nedlagte

amt.

Når de endelige budgetforhandlinger går i gang,

vil vi helt sikkert komme til at se to bestræbelser,

der vil få svært ved at mødes. Vi i den konservative byrådsgruppe

vil naturligvis arbejde hårdt for at få et bredt forlig - gerne med alle partier

lige som sidst år - hvilende på sund fornuft til gavn for hele kommunen

med særlig fokus på den nødvendige hjælp til de svageste grupper

i samfundet. Heroverfor står så socialdemokraternes voksende behov

for at markere sig med nogle særstandpunkter, der peger frem mod den

næste valgkamp om to år, og vi er jo allerede blevet præsenteret for et

par stykker: Søren Thorsager mangler penge til bleer, og Anker Boye vil

ikke have en tunnel!

Selvom spørgsmålet om tilbuddet af de bedste bleer naturligvis er essentielt

for brugerne og forbundet med livskvalitet og personlig værdighed,

så er den økonomiske udgift dog kun en tusindedel af de 500 millioner

kroner, som Anker Boye påstår, der er til rådighed i det kommunale

driftsbudget, hvis man undlader at grave Thomas B. Thrigesgade ned.

For så vidt angår spørgsmålet om de dyrere bleer, så er det jo netop blevet

klaret for resten af indeværende år, og der er således blevet tid til at

få det indpasset i budgettet for hjælpemidler i 2008, mens den socialdemokratiske

udmelding vedr. tunneløkonomien er en ganske anden sag.

Den konservative byrådsgruppe er stadig af den opfattelse, at vi skal

have strømmen af biler i Thomas B. Thrigesgade væk fra overfladen en

gang for alle og have helet det sår i bymidten, som alle har talt om i så

mange år. Der har hele tiden været lagt op til, at etableringen af en tunnel

skulle iværksættes som et OPP projekt (Offentligt-Privat-Partnerskab).

Det betyder, at der ikke er tale om 500 millioner kroner, der tages

op af den kommunale pengekasse, men at så stor en del af pengene

som muligt - gerne dem alle - bliver tilført udefra. Eller sagt på en anden

måde: Fremmede investorers penge ydes som anlægskroner målrettet til

dette specifikke projekt. Vi ved endnu ikke i detaljer, hvordan økonomien

vedr. en tunnel bliver skruet sammen - og således ikke, hvor mange millioner

private investorer vil indskyde, men der er to ting, vi ved med sikkerhed.

Hvis tunnelprojektet ikke bliver gennemført, bortfalder tilførslen

af private midler naturligvis, og vi kan og må ikke konvertere anlægskroner,

hvis omfang vi i øvrigt ikke kender, til drift.

Og så behøver jeg vidst ikke at bruge mere spalteplads på at kommentere

Anker Boyes og socialdemokraternes ”fatamoganistiske” udmelding.

“Børges klumme” er et fast indslag i Odense Konservative Avis, hvor Børge Wagner har lejlighed

til at ytre sig om stort og småt i relation til byrådsarbejdet og andre politiske emner.

15

Børge Wagner


Afsender:

Konservative i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal

5000 Odense C

“Returneres ved varig adresseændring”

Konservative arrangementer

Lørdag den 29. september og søndag den

30. september 2007

Konservatives Landsråd i Herning

Partiets landsråd er i år henlagt til Herning Kongrescenter.

Gæstekort kan rekvireres via hovedkontoret i Nyhavn, som

også svarer på eventuelle spørgsmål om arrangementet.

Mandag den 1. oktober, kl. 17.00-17.45

Cafémøde med Connie Hedegaard

Konservative i Odense inviterer til offentligt debatmøde med

miljøminister Connie Hedegaard på Café Cuckoo’s Nest, Vestergade

73, 5000 Odense C. Kig forbi og hør miljøministerens

visioner for en mere bæredygtig, global udvikling. Der er

gratis adgang, og alle er velkomne!

Mandag den 1. oktober, kl. 19.00

Besøg på Fynsværket

Vi gentager succesen fra foråret, og denne gang har vi selskab

af miljøminister Connie Hedegaard, som lægger op til

debat, inden der er rundvisning på værket v/ kraftværkschef

Erland Christensen. Vi mødes ved port 1 kl. 18.50, og alle

medlemmer er velkomne. Af hensyn til arrangementet bedes

man tilmelde sig på e-mail odense@konservative.dk eller

telefon 66 11 09 09.

Onsdag den 3. oktober, kl. 19.00

Vinsmagning i Oluf Bagers Gård

Odense Syd inviterer til vinsmagning med efterfølgende kaffe

og kransekage i Håndværker- og industriforeningens lokaler,

Oluf Bagers mødrene gård, Nørregade 29, 5000 Odense

C (indgang fra gården). Kom og smag på udvalgte vine fra

Svend Konrad. Der serveres lidt brød og pølse. Deltagergebyr:

150 kr. pr. person. Tilmelding er nødvendig og skal ske

senest 1. oktober kl. 12 til Erling Hansen, tlf. 66 17 12 26 /

21 68 94 20.

Torsdag den 4. oktober, kl. 19.00

Christian Nissen gæster Filosofhaven

Tidligere generaldirektør for Danmarks Radio, Christian Nissen,

er inviteret på besøg af Odense KU. Nissen vil fortælle

om nogle spændende år i spidsen for DR, samt lægge op til

debat om medier og politik.

Tirsdag d. 9. oktober, kl.19.30

Mikael Jalving gæster Filosofhaven

Mikael Jalving, som er souschef på Berlingske Tidende og har

læst historie på Syddansk Universitet, er inviteret på besøg

af Odense KS. Med emnet: ”Konservatisme og liberalisme:

Hvor gamle fjender mødes”, er der lagt op til en god debat.

Torsdag den 1. november

Brian Mikkelsen besøger Odense

Odense Syd har inviteret kulturminister Brian Mikkelsen til

Odense. Mere om arrangementet følger i særskilt invitation.

Torsdag den 8. november, kl. 19.30

Konservative i Odense holder opstillingsmøde

Ny folketingskandidat i Odense Øst kredsen

Onsdag den 28. November kl. 19.00

Skyd løs på byrådsgruppen

Med borgmester Jan Boye i spidsen stiller byrådsgruppen op

og svarer på spørgsmål om aktuelle byrådsemner.

Lørdag den 1. december, kl. 17.30

Vælgerforeningens julefrokost

Reserver allerede nu datoen for årets brag af en julefrokost,

der traditionen tro afholdes i Odense Bowlinghal. Invitation

sendes ud til alle medlemmer.

Åbningstiderne er:

Fredag 12:00-18:00

Lørdag 10:00-14:00

Søndag 12:00-16:00

Fruens Gårdbutik - tlf 61349422 - www.fruens-gaardbutik.dk - kirsten@fruens-gaardbutik.dk

More magazines by this user
Similar magazines