Powerpoint - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Powerpoint - Region Sjælland

Misbrug og psykisk sygdom

-udredning og behandling

PsykInfo

Køge 30.01.2013

Ledende overlæge Michael Bech-Hansen

Psykiatrien Øst

Region Sjælland


Hvad taler vi om?

– vores sprogbrug

Dobbelt Dobbelt-diagnoser diagnoser = to diagnoser = 1

misbrugsdiagnose + 1 psykiatrisk diagnose

(tidligere brugt kun om psykoser)

Dobbelt Dobbelt-belastede Dobbelt Dobbelt-belastede belastede = alkoholmisbrug +

personlighedsforstyrrelse

Sindslidelser = psykisk sygdom

Sindsygdomme = psykisk sygdom, oftest

brugt om psykoser (sindsyg=psykotisk)


Hvad taler vi om?

– vores sprogbrug

Vigtigt at skelne mellem:

Brug af et stof

Misbrug af et stof

– Når man skades/trues psykisk, fysisk, socialt

– Afhængighed, fx:

Abstinenser

Trang til stoffet

Adfærd og planlægning handler om at sikre adgang

til stoffet


Hvorfor drikker Jeppe?

Overlæge Peter Ege:

1. For at få det godt, dvs den euforiske virkning

2. For at få det bedre, dvs

– lindre følelsen eller ”selvmedicinering” af:

– Utilstrækkelighed, tomhed, nedstemthed

Mange forskellige årsagsmodeller

– Stress Stress-sårbarheds sårbarheds model

– Arvelighed / socialarv

Beskyttende faktorer (ansvarlig voksen)


Alkohol og stofmisbrug

Nogle forskelle betinger en traditionel

behandlingsmæssig adskillelse i

alkoholmisbrugsbehandling og

stofmisbrugsbehandling:

– Alkohol er lovligt, stoffer er ulovlige

– Alkohol er en historisk del af vores kultur og bruges af

store dele af befolkningen

– Mange alkohol alkohol-overforbrugere overforbrugere føler ingen eller ringe

samhørighed med stofmisbrugere

– Mange stofmisbrugere har brug for mere specielle

behandlingstilbud

Hvis alkohol blev ”opdaget” i dag ville det

øjeblikkeligt blive gjort til et ulovligt stof


Alkohol:

Nogle tal fra Danmark

– 860.000 drikker mere end det anbefalede

– 445.000 har et skadeligt skadeligt alkoholforbrug/misbrug

– 140.000 er alkohol alkohol-afhængige afhængige (kun 15% er i behandling)

Stoffer:

– Ca. 8.000 misbruger cannabis

– Ca. 25.000 misbruger andre stoffer:

Amfetamin, Kokain, Ecstasy, Hallucinogener (svampe), opioider

(opium, morfin, heroin), opløsningsmidler

Blandingsmisbrug

– Forskellige kombinationer af ovenstående incl. Medicin fx

Benzoediazepiner (”tørsprit”)


I en kommune på 50.000 borgere

Har 1.300 borgere brug for behandling for

alkoholmisbrug/overforbrug

Har 300 borgere brug for behandling af stof-

misbrug


Virker misbrugsbehandling?

Ja! – gode resultater/prognose for de

mange, både for alkohol alkohol- og stofmisbrug

Dårlig prognose for de sværest ramte, dem

der henvender sig til behandlingssystemet -

ofte sent med mere end 10 års misbrug:

– Svære sociale problemer, kriminalitet, vold,

trusler, brudte familiebånd præget af mistillid,

børn af misbrugere


Misbrugsbehandling - kort

Kortlægning af misbrug og psykosociale faktorer –

opnåelse af behandlingsalliance

Udredning og behandling for samtidig psykiatrisk

sygdom

Psykosocial behandling (samtaler og sociale

indsatser)

Medicinsk støttende behandling

– Alkohol: Abstinensbehandling, Antabus,

Campral,Naltrexon

– Stoffer: abstinensbehandling, nedtrapning,

substitutionsbehandling


Psykisk sygdom og misbrug

Alkoholafhængige:

– Angstlidelser 30%

– Depression 35%

– Personlighedsforstyrrelser

60%

– ADHD 30 30-50% 30 30-50% 50%

– PTSD

Alkoholmisbrug fører i sig

selv til:

– Søvnproblemer

– Angstsymptomer

– Depressive symptomer

-comorbiditet comorbiditet

Stofmisbrug:

– Comorbiditet er mere reglen

end undtagelsen

– Mellem 50 - 70% har:

Personlighedsforstyrrelser

Depression

ADHD

Angstlidelser

Psykoser (ca. 10%)


Hvem har ansvaret for

behandlingen?

Kommunerne har totalansvar for at tilbyde

misbrugsbehandling incl. lægelig behandling

Ved dobbeltdiagnoser:

– Under indlæggelse: sygehusets ansvar

– Ambulant: kommunens ansvar

Alle er enige om, at behandling kun lykkes, hvis

man behandler begge diagnoser samtidigt

Stor enighed om, at vi ikke i dag er gode nok til at

samarbejde om behandlingen


Projekt ”Styrket psykiatrisk indsats

for dobbeltdiagnosticerede”

3 årigt projekt 2013-15 2013 15

Knyttes til Regionsfunktion for

Dobbeltdiagnosticerede under Psykiatrien Øst

1 projekt projekt-koordinator koordinator + 3 misbrugs-

primærbehandlere (1 behandler i hhv. Psykiatrien

Øst, Vest og Syd)

Fokusområder:

– Udvikling af gensidigt kendskab, samarbejdsmodeller,

redskaber (Koordinerende Handleplan), rådgivning,

vidensdeling mv

– Konkrete netværksorienterede behandlingsforløb for

indlagte patienter

– Erfaringsopsamling og evaluering


BEHANDLINGS-

KÆDE

0

1

2

3

BEHANDLINGS-

NETVÆRK

0

2

1

3


Tak for opmærksomheden

Michael Bech-Hansen

Ledende overlæge

Psykiatrien Øst

Region Sjælland

mlb@regionsjaelland.dk

More magazines by this user
Similar magazines