Padlen nr. 482 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 482 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

482 - december 2009

Højt for træets grønne top….

Indkaldelse til generalforsamling

Hvad siger du til…. • Førstehjælps kursus

Hjemmesiden • Glædelig Jul og Godt Nytår

... og meget mere


Bestyrelse

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen@svinninge.mail.telia.com

Tur- og Motionsformand

Klaus Loose Jensen

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

loose@post5.tele.dk

Sekretær

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Morten Kjær Jensen

Løvgårdsvej 9, 1.

2830 Virum

4583 4598

mkjaerj@hotmail.com>

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Bondehavevej 10D, st. mf

2880 Bagsværd

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2.Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.com

Indlæg til Padlen bedes sendt til:

ludmila.miklikova@velux.com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

Side

Aktivitetskalender 4

Højt for træets grønne top…. 5

Hold helt kæft 9

Indkaldelse til generalforsamling 11

Hvad siger du til…. 11

Førstehjælps kursus 13

Aflysning af gymnastikken 14

Hjemmesiden 15

Glædelig Jul og Godt Nytår 16

Har I hørt 17

Det var 2009 19

Tranegårdsvej 27, 2900 Hellerup, tlf. 40 60 17 01 stig@

kajak-fritid.dk, www.pagaj.eu

Specialforretning

for kajakker og

kanoer

2 3


Aktivitetskalender

Hver mandag kl. 17 - 18.30 Fællesgymnastik

Hver torsdag kl. 18 -20 Åbent motionshold

Torsdag d. 24. december Juleaften i Lyngby Kanoklub

Onsdag d. 13. januar 2010 kl. 18.30 Tur-møde

Lørdag d. 6. februar 2010 kl. 9.00 - 15.00 Førstehjælpskursus

Onsdag d. 24. marts 2010 kl. 18.30 Generalforsamling

Højt for træets grønne

top….

Hvad du ønsker skal du

få…………..

Ovenstående linjer kunne med

lethed overføres til LKs store jule

buffet, for her var alt hvad hjertet

kunne begære.

Men, men før vi fik lov til at klaske

numserne i sæderne, ja, der

skulle vi ifølge formanden vandre

Lyngby Sø rundt for at samle

appetit.

Vi var cirka 20 LKère der atter

engang var hoppet på et af formandens

skøre påfund, men det

trak dog alligevel en smule, idet

han sagde, at han havde udstyret

4 5


IU formand Niels med en Gammel

Dansk.

En smuk, flot og stille Lyngby

var vores pejlemærke den næste

time. Vi fik mange ting ind på

nethinden denne skønne lørdag

eftermiddag.

Vi var alle sammen meget

spændte på, hvornår IU formanden

ville stoppe op, men næh,

der var ingen antydning, jo han

stoppede op, da Karin skulle have

et gruppebillede, men det blev

taget på et 100 del af et sekund,

og så satte ham IU formanden

gang i bentøjet igen.

Nu kender jeg ikke rigtigt vores

IU chef, så jeg var lidt betænkelig

ved at spørge ham, heller ingen af

de andre spurgte direkte.

Men da vi nåede Sø promenaden,

og vores næsebor blev fyldte med

dufte af dejligt mad, ja, da tænkte

jeg ikke mere på ham IU formanden

og hans Gamle Dansk, nu

handlede det bare om at sætte

tempoet op og komme til fadene.

Jeg fik da lige fat i formanden, da

vi svingede ind i klubben, jeg

brokkede mig en lille bitte smule

over det der, han havde lovet os!

Men jeg har aldrig oplevet ham

som værende mundlam, det var

han heller ikke, og han svarede

med det samme, at Niels skam

havde den Gamle Dansk med, og

han kunne slet ikke forstå, at Niels

ikke havde delt ud af de 2 centiliter,

han havde fået med.

Jeg havde svært ved at greje

hans svar, for jeg blev straks i tvivl

om, hvor meget 2 centiliter er ??.

Men jeg blev meget klogere, da

ham formanden bød velkommen,

klogskaben kom ind, da han

oplyste priserne på det, vi kunne

købe, jeg bed nemlig mærke i

prisen på snaps, hvor et lille glas

indeholdt 2 centiliter. Ihhh… hvor

føler jeg mig mobbet af ham der

formanden.

Men maden og stemningen fra

de 70 fremmødte, gjorde, at jeg

havde en rigtig god oplevelse

sådan en lørdag eftermiddag/

aften.

Jeg var en af deltagerne ved

Mølleåens Blå Bånd, og jeg kan

godt forstå, at formanden takkede

de fremmødte fra Frederiksdals

Fiskeklub, som var inviteret med,

fordi de havde hjulpet LK oppe på

Furesøen, idet de var stillet med

11 redningsbåde, så vi der roede

var dækket godt ind, hvis der

skulle ske uheld.

Så for engang skyld var jeg helt

på linje med ham, formanden, da

han bad Fiskerne om at tage mad

først, og derefter kunne samtlige

piger tage for sig af retterne, og

det var jeg meget glad for.

Jeg er fortsat mæt, men jeg

mener også, at med dette lille

indlæg får jeg sagt tak til alle dem,

der stod i køkkenet lørdag den 12.

december. Jeg håber I har brug

for hjælp næste gang, der er et arrangement,

for så vil jeg træde til.

6 7

Nissen


Hold helt

kæft

For en aften, aldrig før i mit

meget unge liv har jeg været til

banko spil, men jeg kan love

jer, at jeg vil være fast inventar

mange år ud i fremtiden.

Og jeg vandt overtrækschokolade

og Marcipan, så min kæreste var

meget glad, da jeg vendte næsen

hjemad ved kl.23.00 tiden.

Flotte præmier hele vejen igen-

nem, gløgg og æbleskiver midtvejs

i spillet, men på vej hjem i bussen

sad jeg alligevel og tænkte hele

aftenen igennem, mine tanker blev

ved de heldige vindere, hvordan

kan enkelte vinde så meget, her

tænker jeg på det amerikanske lotteri,

hvor der trods alt er 100 lodder,

og så er der en person, der vinder

samtlige præmier??

8 9


Nå, skidt med det sagde min

kæreste, så har du held i så meget

andet, og forventede som en

selvfølge, at jeg ville nævne, hvor

heldig jeg havde været, da jeg

mødte hende.

Men de tanker havde jeg slet ikke,

for jeg havde pakket marcipanen

ud, og bød hende et stykke, og jeg

kan sige til jer, der ikke vandt, marcipanen

var himmelsk.

Jeg var forbavset over det store

fremmøde, hele stuen var fyldt,

og enkelte sad på værkstedet, jeg

vil tro, at der i hvert fald har været

omkring 70 medlemmer.

Men en stor tak til jer der står bag

kulissen og får det hele til at fungere.

Banko på 2. rækker

Indkaldelse til:

Generalforsamling onsdag den 24 marts klokken 18.30.

Nærmere dagsorden vil fremkomme i de næste par

numre af Padlen, men sæt allerede nu kryds i din helt

nye kalender.

Bestyrelsen

Hvad siger du

til….

at blive fast inventar i bestyrelsen??

på bestyrelsesmødet den 25. november,

blev der lukket lidt op for,

hvordan den arbejdende del i bestyrelsen

fremover skal være. Vi er

enige i bestyrelsen, at den altid skal

være på forkant med udviklingen, vi

er enige om, at har man påtaget sig

en opgave i bestyrelsen, ja, så skal

vi se at leve op til den tillid, medlemmerne

har vist os.

Vores hovedkassemester har været

syg det meste af 2009, men alligevel

har vi klaret skærene ved at

lave en anden konstruktion.

Dette er sket ved at gå tilbage til et

gammelt bogholder system, hvor

vores sekretær Aase har styret hele

bogføringen, og Jane har styret

kassefunktionen.

Vi har derved adskilt kontanterne

fra bogføringen. Dette har fungeret

fint, så fint, at vi på generalforsamlingen

vil forelægge denne ændring,

til en godkendelse.

Bliver dette accepteret, så står vi

i den situation, at der mangler en

sekretær, dette er blevet en krævende

post, der er meget korrespondance,

vedligehold osv.

Måske skal vi også have valgt en ny

formand for Tur- og Motions afdelin-

10 11


gen, og derudover skal der oprettes

en ny post for kajak motionister.

Samfundet bevæger sig i forskellige

retninger, og det får en afsmittende

virkning for foreninger, derfor er

det virkeligt nødvendigt, at vi er på

forkant med udviklingen.

Vi håber selvfølgelig, at der blandt

LK`s 700 medlemmer befinder sig

personer, der kunne tænke sig at

blive involveret i bestyrelses arbejde.

Der vil være 10 – 12 møder om

året, afhængig af hvilken post, du

indtræder i. Lønnen taler vi ikke om,

men det kan oplyses, at du som bestyrelsesmedlem

er kontingent fri,

samt goder, der ikke kan beskrives.

Brug Nytåret til at træffe en god

afgørelse, du vil få alt den støtte, du

ønsker. Vedrørende arbejdsfordelingen

i bestyrelsen, kan du se på

tavlen, hvilke arbejdsopgaver der er

hægtet på de forskellige poster.

Har du det i tankerne, at det kunne

være noget for dig, men du har

uafklaret spørgsmål, inden du sætter

dig i stolen, så spørg ind til det

ved at kontakte en bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen

1. hjælps kursus!

Lørdag den 6. februar arrangeres

der 1.ste hjælps kursus i Lyngby

Kanoklub mellem klokken 09.00

– 15.00.

Der er plads til 20 deltagere, hvoraf

bestyrelsen vil give instruktører

– trænere – og øvrige hjælpere

fortrinsret til de 20 pladser.

Men vi ved af erfaring, der vil være

pladser til LKs øvrige medlemmer,

bestyrelsen er kun interesseret i, at

så mange som overhovedet mulig

får lært 1. hjælp.

Klubben er vært med et let morgenmåltid,

en let frokost og efter-

middagskaffe, kurset er gratis for

deltagerne.

Er du interesseret, så skriv dig

på listen, der hænger på tavlen,

tilmeldingen er bindende, skriv dit

telefonnummer eller mail nummer

på, så du helt op til dagen vil få instruktioner,

hvis det er nødvendigt.

Mød op i trænings/- jogging tøj, idet

der vil være opgaver undervejs.

NB. Dit kontingent skal være betalt

for at deltage!!!

Bestyrelsen

12 13


Aflysning

af gymnastikken

d. 11/01 og d. 25/01

Da drengesalen på Engelsborgskolen skal have renoveret gulvet, er

det nødvendigt at aflyse al brug af salen d. 11/01.

Vi ses til sædvanlig træning mandag d. 04/01 2010, så hårdt tiltrængt

efter juleferien, og forsætter igen den 18/01.

Men den 25/01 2010 skal Engelsborgskolen selv benytte drengesalen

dag/aften, og derfor er det nødvendigt at aflyse træningen også denne

dag.

Husk, at træning er for alle, der vil gøre noget for sin krop og sjæl.

http://www.lyngby-kanoklub.dk/

Hjemmesiden

Vi har den bedste Hjemmeside

indenfor Dansk Kano- og Kajak

Forbund, dette er kommet frem

ved en uofficiel afstemning

blandt kano- og kajak roere.

Det er Steen meget stolt over,

det er bestyrelsen også, for i

samme afstemning var der også

spørgsmål omkring klubblade. Her

røg LK igen ind på 1. pladsen,

og Ludmila må efter en sådan

afstemning svæve på en lyserød

sky.

Biblioteksstyrelsen har lige

besluttet at give en ny donation

til Padlen, idet de har bemærket

den varme den udsender, hver

gang den dumper ind gennem

brevsprækken.

Det er kun rart, der er fokus på

det vi laver i LK, og at vi derefter

får en flot anerkendelse som

denne gang i form af en pæn

donation.

Dette skal samtlige LKèr udnytte

– vedligeholde, og det gør I bedst

ved at sende materialer til de to,

så de stadig kan udfylde den succes,

de nu har fået.

Men husk, at det er Dem, der afgør,

hvad der skal indsættes, dog

er der stor forskel på Hjemmesiden

og Padlen.

Padlen optager alt, hvis indholdet

er seriøst. Men får du en afvisning,

kan det altid tages op af

bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Hjemmesiden er ganske enkelt

Steen der bestemmer, men han

vil meget gerne, og helst med det

samme, have det materiale, som

du mener, vil tjene LK bedst.

Bestyrelsen

14 15


Glædelig Jul og

Godt Nytår

Bestyrelsen ønsker alle, sponsorer,

forretningsforbindelser, medlemmer og

deres familier en rigtig glædelig jul og

et godt nytår.

Julekortet (se forsiden) er kreeret af Ludmila, og er udsendt til

cirka 140 interessenter. Bestyrelsen vil herfor benyttet lejligheden

til at takke Ludmila for, at der igen i år, er udsendt et

helt specielt LK Julekort.

Bestyrelsen

Har I Hørt

At Fick ikke har været nævnt i de sidste par numre af Padlen, og det

satte han sig for, at han ville.

Han foretog derfor et stunt i Næstvedgade, hvor han kørte en

cyklist ned. Det ville cyklisten ikke finde sig i, derfor stak han Fick

med en kniv i armen.

Det ville Fick heller ikke finde sig i, så han meldte det til politiet,

efter han havde fået bundet armen ind.

At Dårlig nok, var Fick kommet hjem, før Ekstrabladet var i telefonen,

endelig var der noget der kunne udviske klimakonferencen. Forside,

filmrettigheder, væk med den gamle røde Mercedes kassevogn,

ny bil, ju huu hvor det går, navnet Fick bøjet i neon, på

Politikkens lysavis på Rådhuspladsen.

At IU Formanden Niels er dykket i popularitet, han får stillet 2 centiliter

Gammel Dansk til uddeling til de LKèr, der ville vandre Søen rundt

inden Julefrokosten. Men nej, ingen fik lov til blot at få et dryp på

tungen.

At Du nu selv kan vælge, når du går på toilettet i LK. Vil du stå eller

sidde, og som noget helt nyt, kan du nu tørre dig med papirhåndklæder.

Det har været magtpåliggende for Suppleanten Aksel, faktisk hans

hovedopgave i bestyrelsen, at dette blev gennemført.

At Det er ganske vist, Aksel er begyndt at sidde, det er den ansatte

meget glad for, så er der ikke så meget, at vaske mere på gulvet.

Men han har endnu ikke opdaget papirhåndklædet, en fra redaktionen

har opserveret, at han brugte et almindeligt håndklæde.

At DKF var meget glad for, at LK ville påtage sig opgaven og gennemføre

Danske Bank Cup i juni måned på Lyngby Sø. Løbene er kun

for ungdom 10 – 14 år. Nærmere vil følge.

16 17


At Generalforsamlingen 2010 vil være den 24. marts klokken 19.00 og

VM Fonden af 1990 vil være klokken 18.45.

At Ifølge kassemester Jane, hende der styrer ro protokollen, vil der

igen i år være en del LK’ere der indkaldes til en alvorlig samtale,

idet de ikke har skrevet sig i ro protokollen de 5 gange, man skal.

Men, men, der vil også blive glæde i en del små hjem, idet der vil

være en del der mister retten til deres bådplads, idet de sidste år

fik advarsel, og igen i år ikke har roet nok. Derved bliver der ledige

pladser. Så opsigelserne er på vej, Du ved nok, om det er dig. Men

husk, du bibeholder dit medlemskab, det er kun retten til bådpladsen,

du mister.

Det var 2009

18 19


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 17. januar 2010

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines