Padlen nr. 507 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 507 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

507 - juni 2012

75

år

En uforglemmelig dag • World Cup 2012 på Bagsværd

Sø • Almindelig vandpest • Lån gerne Oasen

– men... • Klubtur til Roskilde Fjord • Glemte ting

og sager • Kajakafprøvning •Vil du med til Amager

Strandpark? • Vil du med Furesøen rundt? • Tour de

Gudenå • Sådan passer vi på klubbens kajakker

... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen

@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen_eva@yahoo.dk

Motionsformand

Louise Jørgensen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

2010 6839

louise.jorgensen@yahoo.

com

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2. Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.

com

Indlæg til Padlen bedes

sendt til:

ludmila.miklikova@velux.

com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

En uforglemmelig dag 6

World Cup 2012 på Bagsværd Sø 11

Masters Marathon World Cup 14

Almindelig vandpest 20

Kanolørdag aflyst 21

Lån gerne Oasen – men ... 22

Klubtur til Roskilde Fjord 23

Glemte ting og sager 26

Kajakafprøvning 27

Vil du med til Amager Strandpark? 28

Vil du med Furesøen rundt? 29

Tour de Gudenå 30

Sådan passer vi på klubbens kajakker 32

Har I hørt 33


Aktivitetskalender

2012

Dato: Aktivitet:

23 - 29/7 Klubtur, Gudenåen

28/7 Amager Strandpark Rundt

4 - 5/8 Silkeborg Regatta

10 -1 2/8 Dalsland Kanotmaraton, Sverige

11/8 Furesøen rund

24 - 26/8 DM Sprint, Bagsværd

25/8 Kanojak Trim, Esrum

1 - 2/9 DM Maraton, Ringsted

1/9 Øresundstur

8 - 9/9 Tour de Gudenå, Jylland

22/9 Mølleåens Blå Bånd, Lyngby

6/10 Kvindeløb – Støt Brysterne, Farum

7/10 O-løb

Dato: Aktivitet:

14/10 Vinterræs, Amager Strandpark

4/11 O-løb

11/11 Vinterræs, Amager Strandpark

2/12 O-løb

9/12 Vinterræs, Amager Strandpark

Hver mandag og onsdag kl. 18.30 - motionstræning

(Ferie i uge 28, 29, 30)

4 5


Sådan nogenlunde, skrev Det Grønne Område efter LKs jubilæumsdag,

og Padlen tør godt binde indlægget sammen, så de medlemmer,

der ikke var til stede, kan få en fornemmelse af, hvad dagen

indeholdt:

En uforglemmelig

dag

Da Lyngby Kanoklub 9. juni fejrede

sin 75 års fødselsdag, var det i

strålende solskin og med mange

Lyngbyborgere, der havde fundet

vej til kanoklubben.

Klubben var pyntet op til næsten

ukendelighed, og der var opsat

flere store telte til bespisning af de

mange gæster. Formanden bød

alle de fremmødte velkommen. Der

var en særlig velkomst til klubbens

æresmedlemmer Birgit Sødergreen

og Niels Andersen, som er

mangeårig kasserer for Lyngby

Kanoklub og F.I.L. samt klubbens

idrætsleder. Lyngby-Taarbæk

Klubbens medlemskasserer Jane Hinge blev

den stolte indehaver af klubbens guldnål.

Louise Jørgensen og Ludmila Miklikova fik

klubbens sølvnål.

LAksel Andersen, Tove Thorvil og Ole Bendix

fik overrakt klubbens gavebanner.

Kommune var repræsenteret ved

borgmester Søren P. Rasmussen

og leder for skole- og fritidsordningen

Dorete Dandanell.

Thomas Gjerlufsen fortalte, at det

var hans tredje jubilæumsfejring af

Lyngby Kanoklub, idet han var med,

da der var 25 års, 50 års og nu 75

års fødselsdag. Han kom i bestyrelsen

i 1967, og de sidste 28 år har

han været formand. Han har ingen

planer om at trække sig, så længe

han kan være med til, at klubben

udvikler sig.

Men han ville ikke kunne klare det

uden en stærk bestyrelse. Klubben

forsøger at leve op til de krav,

det offentlige forkynder, bl.a. at

bestyrelser skal bestå af lige mange

personer af hvert køn.

Gavebanner, sølv- og guldnål

Dette er dog kun krav vedrørende

virksomheder, men som han sagde,

hvad er forskellen efterhånden på

en virksomhed og på en forening,

der bare består af ulønnede personer?

Kravene fra offentlig side

bliver større og større. Som han

indrømmede, er en af hans store

mangler, at han glemmer at give ros

til bestyrelsen for det store arbejde,

den gennemfører på en sæson, og

det ville han råde bod på nu.

Derfor fik Aksel Andersen, Tove

Thorvil og Ole Bendix overrakt

klubbens gavebanner. Louise

6 7


Jørgensen og Ludmila Miklikova fik

klubbens sølvnål. Førstnævnte administrerer

i dag hele klubbens kursusaktivitet,

og Ludmila sørger for

at klubbens blad Padlen udkommer

10 gange om året flot illustreret.

Klubbens guldnål tilfaldt Jane Hinge

for, som formanden sagde, hun er

det bedst uddannede bestyrelsesmedlem,

klubben har.

Et nyt æresmedlem

Klubben har i dag tre æresmedlemmer,

og i dagens anledning skal

den have det fjerde æresmedlem.

Vi slynger ikke rundt med disse

medlemsskaber, så der kan gå

Og Marianne Gjerlufsen med sin velfortjente æresmedlemsbevis.

helt op til 25 år, før det igen bliver

uddelt.

Men vedkommende, der skal have

det i dag, begyndte for 25 år siden

på den betroede opgave at sørge

for, at der sæsonen igennem hver

onsdag er grillarrangement for

medlemmerne. Overskuddet fra

denne opgave er sparet op, og der

er rigtig mange penge på kontoen.

Så Marianne Gjerlufsen, formandens

bedre halvdel, fik denne

æresbevisning overrakt under stor

applaus.

Efterfølgende fik borgmester Søren

P. Rasmussen ordet. Han roste

Lyngby Kanoklub for dens måde at

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester

Søren P. Rasmussen roste Lyngby Kanoklub

for dens mange aktiviteter.

Flot og rørende tale holdt Dansk Kano og

Kajak Forbunds formand Ole Tikjøb.

drive forening på. Han lagde ikke

skjul på, at han ivrigt læser klubbens

blad Padlen, og han har stor

sympati for, at der i mange artikler

kommer både det tilfredse og også

det utilfredse frem.

Han kunne heller ikke lade være

med at kommentere formandens

mange år i bestyrelsen, idet han

nævnte, at det år formanden kom

i bestyrelsen, blev han selv født.

Hvad Thomas Gjerlufsen glemte i

sin tale, nemlig et længe leve for

Lyngby Kanoklub, det huskede

borgmesteren.

Otte nye kajakker

I dagens anledning havde Lyngby

Kanoklub fået sponsoreret otte

kajakker, som alle blev døbt. Ny

sponsor for Lyngby Kanoklub er

Jørn Bak Sørensen fra spillestedet

Pitten, og han døbte også en kajak

’Pitten’. En kajak der vil blive de

mange nye unge til glæde.

Efter det officielle var overstået,

kom der liv over det hele. Bådfarten

sejlede i pendulfart af sted med

glade Lyngbyborgere, der havde

taget mod invitationen til at se det

hele fra søsiden. Holte Roklub

havde stillet et stærkt kajakpolohold

på benene og viste, hvor spændende

og dramatisk kajakpolo kan

være, når det spilles rigtigt.

Der var også mulighed for at vinde

et kajakkursus og et års medlem-

8 9


skab for de udefrakommende

borgere ved at ro 200 meter på

de opstillede kajakergometre. Den

hurtigste var Louise Brøgger, som

efterfølgende vil være at finde

på kurset i august, og Louise var

ovenud lykkelig for den store, flotte

præmie.

Aftenen sluttede med fodbold.

Lyngby Kanoklub havde i dagens

anledning sat storskærm op, så det

blev en festlig afslutning.

Lyngby

Kanoklub

75

år

World Cup 2012

på Bagsværd Sø

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

10 11

Lyngby 75

Kanoklub

år


Kære alle,

Sådan ser 1.000 tak ud. Det skal I naturligvis have – og lidt mere til.

Jeg/vi er stadig ved at lande efter en fantastisk weekend. Der kan simpelthen

ikke roses nok. Jeg tror, at alle holdledere var forbi og sige tak for

et virkeligt godt arrangement. Feedbacken var overvældende positiv.

Jeg glæder mig allerede nu til de 452 dage er gået, og vi skal have VM.

Vi vender tilbage med praktiske ting i alle mulige afskygninger, men lige nu

er det bare vigtigt at få sagt TAK.

(PS: Hvis du havde en gruppe eller et hold med, så hjælp mig lige med at

dele takken ved at sende denne videre).

Med venlig hilsen

Christian Jacobsen

Direktør, Dansk Kano og Kajak Forbund

Dette var indholdet i den mail, jeg

modtog mandag morgen efter tre

hårde dage på Bagsværd Sø i forbindelse

med World Cuppen.

Lyngby Kanoklub havde tilbudt

Dansk Kano- og Kajak Forbund at

vi ville stå for boderne, og som tiden

for afviklingen af World Cuppen

nærmede sig, fik vi tildelt yderligere

arbejdsopgaver.

Lyngby Turistfart havde via vores

mellemkomst meldt sig som sponsor

for den store opgave med

transport af de tilmeldte roere fra

20 nationer, som hver dag skulle

hentes og bringes fra deres tre

indkvarteringssteder og køres til

rostadion.

Da en del nationer kun havde få

tilmeldte roere, mente vi, at det ville

være spild af kapacitet at sende en

55 personers bus i pendulfart mellem

lufthavnen, hotellet og stadion,

hvorfor vi stillede Lyngby Kanoklubs

to biler til rådighed for Dansk Kano

og Kajak Forbund.

Lions Club, Gladsaxe plejer normalt

at stå for boderne med bespisning

ved Bagsværd Sø på Sankt Hans

Aften. I år faldt aftenen så sammen

med afholdelsen af World Cup,

hvorfor vi endte med en aftale, der

i al sin enkelthed gik ud på, at de

ville have procenter af alt, der blev

omsat efter klokken 18.00. Jeg må

indrømme, at jeg ikke var lun på

denne aftale, men accepterede

den, og efterfølgende er jeg glad for

den beslutning.

Lions Club mødte frem med en del

medlemmer, og som aftenen skred

frem, fornemmede jeg tydeligt, at

begge parter havde samme interesse

– nemlig at skaffe penge til bl.a.

ungdommen.

Vi fik tilmed så nært og godt forhold,

at Lions Club, Gladsaxe tilbød

deres hjælp til næste års Verdensmesterskaber

i kano og kajak, der

også afholdes Bagsværd Sø. Jeg

kan oplyse, at boderne omsatte for

34.400 kroner og genererede et

overskud på 19.431 kroner til Dansk

Kano- og Kajak Forbund.

Jeg vil hermed gerne takke de

LK’ere, som hjalp til både før, under

og efter stævnet – i kulissen og

foran kulissen. I ydede en fantastisk

indsats – og vi trak store veksler på

jer, det ved jeg udmærket. Men vi

kan være stolte af vores indsats –

og nu har vi jo et helt år til at kapre

flere andre medlemmer til at give en

hånd med til næste år.

Selv om det kan være lidt hårdt,

tror jeg, at de, der hjælper til, har

stor fornøjelse ved at være en del

af fællesskabet. Derudover er det

altså også en stor oplevelse at få

lejlighed til at se nogle af Danmarks

og verdens bedste kajak- og kanoroere

på vores ’hjemmebane’.

Formanden

12 13


Lyngby Kanoklub

deltog i Masters

Marathon World Cup

En regnfuld fredag i juni deltog

seks LK’ere i Masters Marathon

World Cup på Bagsværd Sø.

Herunder kan du læse deres personlige

beretninger fra det hårde,

men helt uforglemmeligt løb.

Jeg er ikke helt klar over, hvem

der først fik den skøre idé. Men

pludselig gik mine med-roere rundt

og talte om, at vi skulle stille op til

Masters Marathon World Cup den

22. juni på Bagsværd Sø. World

Cup, – det lød i mine ører helt vildt

og urealistisk. Og inden, jeg fik set

mig om, var vi en lille gruppe fra LK,

som havde meldt os til løbet. Og så

var det bare at komme i gang med

træningen.

Ingen af os havde prøvet kræfter

med et World Cup-løb før, og det

medførte en masse praktiske

udfordringer. Den første var, at vi

skulle fremsende et pasfoto med

tilmeldingen. Det var lige til at klare

... Vi skulle deltage i mastersløbet

om fredagen. Alle kan stille op til et

mastersløb, hvis man blot er fyldt

35 år. Lørdagens og søndagens

stævner i World Cup var forbeholdt

eliteroerne. Der er naturligvis mest

fokus på disse løb, og det afspejler

sig naturligvis også i de informationer,

vi fik inden løbet. Vi fandt

ud af, at vi skulle medbringe vores

pas samt 5 euro som depositum for

startnummeret. Derudover skulle vi

have dokumentation med fra vores

læge, hvis vi fx tog astmamedicin,

som stod på dopinglisten. På selve

løbsdagen viste det sig imidlertid, at

vi slet ikke behøvede at bekymre os

om hverken euro, pas eller doping.

Disse regler var vist kun for eliteroerne.

Vi skulle bare finde de orange

klubtrøjer og pagajen frem.

Så oprandt dagen

Fred havde indvilget i at være holdleder.

Han skulle derfor møde op

kl. 12.00 for at få løbsinformationer

og startnumre til os andre. En af de

vigtige informationer, han fik, var, at

roere over 60 år skulle ro 17,2 km

og ikke 13,9 km, som vi tidligere

havde fået oplyst. Den oplysning

var Jette glad for at få, for når hun

først er gået i gang med at ro, er

hun ikke til at stoppe igen.

Fred fortæller:

Som holdleder skulle jeg lidt

tidligere af sted til Bagsværd Rostadion.

Det regnede før, under og efter

denne tur. Da jeg ankom til stadion,

skulle jeg finde det rigtig sted

for at få startnumre, og jeg skulle til

holdledermøde for at få de sidste

ændringer. Der findes utrolig mange

regler over forhold man skal rette

sig under som roer. Vi fik at vide,

at reglerne også gjaldt for masters,

men det var helt overdrevet

og vi slap for næsten alle krav om

paskontrol, bådvejning, depotbetaling

for startnumrene og meget

mere. Da holdledermødet var forbi,

skulle jeg finde mine rokammerater.

Det lykkedes og vi fik gennemgået

hvordan løbet skulle foregå, startproceduren,

banen, overbæringer,

14 15


forplejning og afslutningen. Jo,

der er ret meget at holde styr på.

Efter montering af startnumrene på

bådene, fik vi tilpasset tøjet til regnvejret.

Derefter var det opvarmning

under telt og ud på vandet en halv

timer før løbet gik i gang. Starten

foregår på den måde, at man ror

hen til en meget lang bådebro,

hvor man skal bakke baglæns hen

til broen. Der skal man så vente

sammen med de øvrige roere, indtil

man hører et “Ready Go”. En enkelt

roer væltede allerede ved denne

manøvre. Så kom “go’et” og man

bliver helt målløs. De andre susede

af sted. Fuld hammer fremad og

mange bølger bagved i alle retninger.

De langsomme startere ender

i bølgerne, der slår højt og i alle

retninger. Det er helt vildt.

Jette fortæller:

Mit sparkebræt var gået løs inden

starten. Måske var båden lige så

spændt og nervøs som mig? For en

gangs skyld havde jeg ikke tapet

sparkebrædtet fast. Og det sad ellers

fint og godt, da jeg roede over

til stadion. Jeg kæmpede og baksede

med det i evigheder, sådan

føltes det i hvert fald. Jeg kunne

mærke tårerne stige op i øjnene og

skuffelsen brede sig i hele kroppen.

Måtte jeg virkelig opgive World

Cup på grund af sådan noget idioti!

Nå. Så sad det pludselig fast igen.

Resten af turen tænkte jeg faktisk

kun på to ting: At jeg ikke skulle

vrikke for meget med fødderne, og

at jeg konstant skulle tage bestik af,

hvilken vej jeg skulle svømme, hvis

båden smed mig af.

Anne Grete fortæller:

Jette og jeg havde aftalt at følges,

hvis tempoet nogenlunde passede,

og hvis vi kunne finde sammen

efter start. I modsætning til de

fleste andre syntes jeg, at jeg fik

en rigtig god start, hvor jeg kom af

sted sammen med de første. Men

jeg kunne ikke holde deres hårde

tempo i længden. Christian havde

været så venlig at fortælle os, at vi

skulle være meget opmærksomme

på de hurtige roere (mændene med

det vilde udtryk i ansigterne, der

ikke lod noget komme i vejen) ved

overbæringer og vendinger. Det

lykkedes derfor at komme igennem

uden at vælte, og jeg blev vist kun

skældt ud en enkelt gang. Jeg tror

dog, at nogle syntes, at vi var et

irritationsmoment i konkurrencen,

specielt på overbæringerne. Jette

og jeg holdt sammen det meste

af turen og fik næsten samme tid.

Jeg var under alle omstændigheder

godt tilfreds. Det blev alt i alt en

sjov og anderledes oplevelse, der

absolut er værd at gentage.

Tina fortæller:

Først gik starten for K2’erne (toerkajakker)

og dernæst blev der råbt

”Go” for herrerne. Så måtte vi vente

seks minutter, før det var kvindernes

tur. Vi var 18 kvinder, som

stillede op i K1 (ener-kajakker). Da

starten gik, var de fleste allerede

langt foran mig. Det gjorde nu ikke

så meget. Seks minutter efter vores

start, gik starten for de fire kanoro-

erne, hvor en kom fra Tjekkiet, en

fra Polen og en kom fra Rusland.

På den første banelængde hørte

jeg pludselig en voldsom pusten

bag mig. Det lød som et damptog,

med en høj regelmæssig pusten.

Det viste sig at være den russiske

kanoroer, som havde en meget højlydt

vejrtrækning. Men hold da helt

op. Sikke en fart han havde på.

Fred fortæller:

De første kilometer ligger man ret

meget i kølvandet på de andre

både, og man skal være forsigtig,

så man ikke falder i vandet. Efter

første runde forkrampede mine

skuldre helt vildt. Det havde jeg

ikke tidligere oplevet. Endelig kom

overbæringen. Her skal man passe

på alle de andre, der kommer og

presser sig ind. Da jeg var ret alene

kunne jeg bare komme til. Op med

drikkeledningen ind i munden og

drikke, tage båden op ad vandet –

og så skal der løbes 120 meter, så

hurtigt man kan gøre det. Båden

skal så ned i vandet igen – og

næste runde er i gang. Denne blev

imidlertid meget kort, da jeg faldt i,

fordi jeg brugte pagajen forkert. Heldigvis

var det tæt ved bådebroen,

så jeg svømmede tilbage, tømte

båden, og så var det forfra igen.

Christian havde nu indhentet mig.

(Godt gået Christian). De næste

fire runder blev mere normale, men

der var ikke mange, der lod sig

16 17


indhente. Den sidste omgang var

meget kort, rundt om de seks bøjer

og så ind mod målet. Det var bare

det bedste at komme i mål. Hvor

var det dejligt.

Tina fortæller:

Selvom regnen piskede ned, og jeg

langtfra lå forrest i feltet, var det et

fantastisk løb. Der var hele tiden

nye roere, man kunne holde øje på

og kæmpe med. Efter hver omgang

var der en overbæring, hvor vi hev

båden op af vandet, gik/løb 120

meter og derefter satte båden i vandet

igen. Det gav et sjovt afbræk

i løbet med disse overbæringer.

Det bedste var dog, at både Claus

og Jette L. stod og heppede på os

iført regntøj og gummirøjsere. Tak

for det. Det gjorde mig helt rørt, at

de brugte flere timer i regnen på

at heppe og tage billeder af os. På

den sidste overbæring, hvor der

kun var godt 1 km tilbage af løbet,

blev jeg passeret af Christian. Jeg

råbte til ham, at han skulle give den

gas. Christian gryntede vredt af

mig og roede videre. Det viste sig

senere, at han var så træt på det

tidspunkt, at han ikke havde kræfter

til at svare mig.

Anne Grete fortæller:

Jeg sendte vores mastertræning på

Bagsværd Sø en venlig tanke under

løbet. Den træning havde helt klart

gjort forskellen for mig. Godt, at

Fred og Christian under træningen

havde pisket os af sted. Men det

er også rart at vide, hvor meget vi

stadig kan forbedre os. Det er lidt

tankevækkende, at vi ikke fik bedre

placeringer. Det må kunne gøres

bedre! Også på trods af de to flotte

medaljer.

Og bagefter skinnede solen …

Da alle roere var kommet i mål,

holdt det op med at regne. Vinden

tog af og solen tittede frem.

Pludselig var det blevet sommer,

og vi gik op i teltet for at købe en

velfortjent øl og noget chokolade.

Vi var alle en smule opstemte og

temmelig trætte. Det havde været

en fantastisk oplevelse, og vi skal

nu i gang med at øve starter og

overbæringer. Og så skal vi bare

træne videre. Der er allerede flere

skøre ideer på tegnebrættet. De

hedder bl.a. DM til september 2012

og VM til september 2013. Vi har

i hvert fald lært, at man godt kan

have det sjovt, selvom man ligger

bagest i feltet.

Der var kun 18 kvinder, som stillede

op til løbet. Der var derfor ikke

mange kvinder i hver aldersgruppe.

I Jettes aldersgruppe var de kun

to kvinder, så Jette kom hjem med

en velfortjent sølvmedalje. I Tinas

aldersgruppe var de tre roere, så

hun kom hjem med en bronzemedalje.

Og det er da ikke så tosset,

så længe man bare lader være med

at fortælle, hvor mange roere, der

stillede op.

Tak til de frivillige

Tak fordi vi fik mulighed til at deltage

i løbet. Det kunne kun lade sig

gøre, fordi en lang række frivillige

har brugt timer, dage og uger på at

forberede løbet. Telte blev stillet op,

og kaffe blev langet over disken. De

Hvad er masters?

udenlandske roere fik logi og

forplejning, og der var styr på

logistikken. Der var købt blomster

i kassevis, musikken spillede ved

medaljeoverrækkelsen, og artikler

blev skrevet til aviserne. Tak til alle

jer, som har brugt så meget tid på

dette løb, så vi roere kunne få nogle

sjove timer på vandet.

• Masters er for alle roere, som er fyldt 35 år. Roerne inddeles i

aldersklasser, der er inddelt i fem års interval. Herrerne skulle

ro i alt 21,5 km og havde 5 overbæringer. Kvinderne skulle ro i

alt 17,2 km og havde 4 overbæringer. Hver overbæring var på

120 meter.

Lyngby Kanoklub deltog med i alt seks roere, nemlig Fred, Kaj,

Christian, Anne Grete, Jette og Tina.

• Man behøver ikke kvalificere sig på nogen måde – alt, det

kræver, er en tilmelding (og træning).

• Danmark skal være vært for både senior og masters WM i 2013

på Bagsværd Sø d. 20.-22. september 2012.

Læs mere på www.kajakinfo/masters

18 19


Almindelig

vandpest

Når kajakken pludselig ikke rører

sig ud af flækken, skyldes det

ikke nødvendigvis dine gummiarme.

Det kan også være den

vandpest, der breder sig i vores

søer.

Vandpest kendes også under det

fornemme navn Elodea canadensis,

men på dansk lever den i sandhed

op til sit navn, som den da også har

fået, fordi den i kort tid kan domi-

nere en helt sø. Det er en flerårig

vandplante, der stammer fra Nordamerika

og Canada, hvorfra den

er blevet indført til Danmark og nu

er en af de såkaldte invasive arter,

som vi helst var foruden. Oprindelig

er det en akvarieplante, der er

blevet spredt, ved at folk har tømt

indholdet af deres akvarier ud i søer

og åer. Den vokser i næringsrige

ferskvandssøer og åer, hvor den

hurtigt fortrænger de øvrige vandplanter.

Den breder sig med lynets

hast, for blot et enkelt stykke af

planten kan i løbet af kort tid danne

nye planter med ind til 30 cm lange

stængler. Nogle gange svømmer

planten frit i vandet, andre gange

har den lidt af roden fæstnet på

bunden.

Breder sig fra år til år

De fleste af os har stiftet bekendtskab

med vandpesten og har også

oplevet, hvordan den breder sig

på søen fra uge til uge. Problemet

vokser fra år til år, og især i Store

Kalv i Furesøens østside er vandpest

et enormt problem, men også

ud for målområdet ved Bagsværd

Rostadion ligger den sidst på

sæsonen nærmest som et tæppe.

Lyngby Sø går det især ud over

området ved Damernes Roklub og

ved Søpromenaden mod Sorgenfri.

At bekæmpe vandpest er et kompliceret

og ikke mindst dyrt projekt.

For Furesøens vedkommende

valgte Søllerød Kommune sidste

år at betale et beløb til fjernelse af

planten og opmuntrede samtidig de

ni vandsportsforeninger, der holder

til derude, selv at søge penge fra diverse

fonde. Til at rense Bagsværd

Sø er indkøbt en ’græsslåmaskine’,

der var i brug inden World Cup.

Padlen erfarer, at fjernelse af vandpesten

i Lyngby Sø er Lyngby-Taarbæk

Kommunes opgave, men at

kommunen ikke har hørt noget om,

at problemet har en sådan omfang,

at der skal skrides til handling.

Redaktionen

Kanolørdag aflyst

Første lørdag i august afholder klubben kajakkursus. Derfor kan vi

ikke regne med, at der er plads nok på broen til at tage flere kanoer

ud på tur. Vi har derfor valgt at aflyse denne tur.

Eva, turformand

20 21


Lån gerne Oasen –

men pas godt på stedet

For at vi kan beholde vores skønne

hytte, Oasen, i Sverige så længe

som muligt, er det nødvendigt at

vi alle sammen passer på denne

perle som om, den var vores egen

ejendom. Derfor opridser jeg lige

betingelserne for lån.

Lyngby Kanoklub er så privilegeret,

at vi har en hytte i Sverige. Den ligger

i et naturskønt område, Torpa,

ca. 100 km fra Helsingborg og lige

ved en sø. Hytten har tre værelser

og et anneks med i alt 15 sengepladser.

Der ligger også to kanoer

og en kajak deroppe, som du kan

benytte.

Den allervigtigste betingelse for

lån af Oasen er, at du indvilliger i

at pleje og passe hytten som om,

den var din egen. Det betyder, at du

skal efterlade stedet, som du gerne

selv vil modtage det.

Dernæst er der nogle enkle husregler:

• Når du lejer huset, modtager du en seddel, som du bl.a. kan udfylde, hvis

noget går i stykker under dit ophold. Sedlerne afleveres til mig straks efter

din hjemkomst, så jeg kan købe nyt.

• Flyt ikke om på tingene, men lad dem stå/ligge, hvor de lå ved din ankomst.

Så slipper andre gæster, der kender stedet, for at lede højt og lavt.

• TV-signalet er meget dårligt, så følg instruktionerne, der ligger ved siden

af i stedet for at eksperimentere på egen hånd.

Der er stadigvæk ledige perioder i juli. Er du interesseret i at høre mere,

kan du kontakte Marianne Gjerlufsen på marianne@gjerlufsen.net eller tlf.

28 56 47 29.

Med sommerhilsener

Marianne

Klubtur til

Roskilde Fjord

- Lørdag d. 30. Juni

Turen var annonceret længe for-

inden. Klub-bil og trailer var reserveret

i god tid. Karin og jeg havde i

pinsen sejlet på fjorden for at rekognoscere.

Skybruddet havde været

aftenen før - så nu kunne intet da

gå galt. Og nej, det gjorde det heller

ikke.

Kun 4 havde skrevet sig på til turen

???. Nå, men da vi kom i klubben

kl. 0900 mødte vi flere potentielle

deltagere, som dog i stedet havde

planlagt en fødselsdags herrefrokost.

2 steder på en gang kunne

de jo ikke være - såå - synd for dem

:-)

Vi kørte til Jyllinge, hvor Jyllinge

kajak klub skulle være vores værts

klub. Solen skinnede og det var tæt

på de 20 grader, så hvor heldig kan

22 23


man lige være.

Hans fra Jyllinge kajak klub tog

imod os, og da vi nu kun var 4,

havde Karin aftalt med Hans, at vi

kunne låne kajakker hos dem, så

vi slap for at læsse vores egne fra

klubben.

Og godt det samme - for der var ret

så heftig vind og bølger, da vi lagde

fra land og krydsede fjorden. Det

var nemlig havkajakker vi lånte. En

super smart opfindelse - det er lige

så trygt at sejle i dem, som det er

at sejle i vores NOLLER, og lige så

tungt !!!!.

Ludmilla valgte at låne en tur-kajak

- en “Coatsliner”. Den var ikke

så tung, men til gengæld noget

levende i bølgerne. Det klarede

Ludmilla uden at kny - gæv pige.

Da vi havde krydset fjorden og var

kommet over på læ siden, var det

tid til en kaffe-pause. Kaffen og lidt

godt røg indenbords, men så sandelig

også noget af madpakkerne.

Ja man kan da godt blive sulten,

sådan at skulle strides med bølger

så høje som rundetårn.

Nå, men således fyldt op drog vi

videre. Vi sejlede nord på, og nu var

det stille vand. Et helt andet sceneri,

end det vi er vant til - dejligt.

Da vi var nået til Skuldelev, var det

tid til frokosten (resterne af den).

Hans, der jo sejlede med som

vores guide, foreslog at vi gik op på

skrænten og spiste vores mad der.

Rigtig god ide - vidunderlig udsigt.

Efter en velfortjent frokost-pause

startede vi turen sydover. Og hvor

heldig var det nu lige, at vi var igen.

Jo vinden havde nemlig lagt sig. Vi

krydsede skråt ind over fjorden i et

støt og roligt tempo - energien var

så småt ved at være brugt.

Endelig var vi i Jyllinge. Vi fik bådene

ordnet og lagt på plads. Så var

det tid til en badetur. Et friskt

fjordbad. Ikke så dårligt - og solen

skinnede jo stadig dejlig varmt.

Meeeen - sagde du vinterbader !!!

Vi rundede af i Jyllinge kajak klub

på terrassen med den skønneste

udsigt, kaffe og kage.

Sagde farvel og tak for turen til

Hans og så ellers retur til LK, hvor

vi ankom ved 18 tiden. Dejlig dag -

men nu kaldt sofaen.

Tak til Karin for at være initiativtager

til denne tur.

24 25

Helle D


Glemte ting og sager

Med mellemrum glemmer folk deres ejendele i klubben. Hvis du

genkender nogle af tingene på disse to billeder som dine ejendele,

kan du henvende dig til enten Søren eller et medlem af bestyrelsen

og efter specifikke oplysninger om tingene få dem udleveret.

Søren

Kajakafprøvning

En lørdag i juni havde Motionsudvalget

arrangeret kajakafprøvning.

Det var en oplagt mulighed

for at prøve kajakker af

forskellig sværhedsgrad og også

mere udfordrende typer end dem,

man normalt ror i. Og det var der

flere, som gjorde.

Jeg mødte op i klubben kl. 10, og

fandt Furesøroerne og andre roere

i fuld gang med løgnehistorier over

morgenkaffen. Efter, med stive ører

og morgenkaffe i munden, at have

hørt om bedrifterne mod de skyhøje

bølger i Nord, kastede vi os ud i

afprøvningen af de mindre testede

både i stalden.

Det gik vældigt derudaf. Kajakkerne

blev mere og mere levende,

og vores selvværd voksede

tilsvarende. Så måtte den jo ud

af stalden. Fuldblodsraceren med

fråde om munden: “Slagteren”.

Mens den snoede sig i vandet og

ventede på sit næste offer, der

formastede sig til at kaste sig op

på nakken af den, måtte den ene

efter den anden modige roer bide i

gr.. algen inden, man kunne nå at

sige Slagter. Det var ikke mange

sekunder, vi formåede at holde os

oven vande, så her var kun én vinder,

der ubesejret og med respekt

båret i højstol ind på sejrsskamlen

i hallen.

Tja, mens nogle enkelte tørskoede

roere holdt sig til ordsproget om at

finde gærdet, hvor det var lavest,

var der andre der hældte til teorien

om, at vove er at miste sparkebrættet

for en tid. Jeg er sikker på,

at vi alle havde en fantastisk lærerig

og morsom formiddag, og blev lidt

mere fortrolig med, hvor man kan

blive udfordret, og hvad der ligger

og gemmer sig i bådhallen. Jeg

havde i hvert fald.

En roer med våde sko

Kom med næste gang

Vi gentager succesen efter sommerferien.

Kom og vær med – og få

udvidet dit repertoire af kajakker, så

du altid har noget at vælge imellem.

Motionsudvalget

26 27


Vil du med til Amager

Strandpark?

Lørdag den 28. juli har du mulighed

for at deltage i Amager

Strandpark Rundt.

Du kan vælge mellem en maratondistance

på 20 km (4 gange rundt

om strandøen + to overbæringer på

150 m) eller trimruten på 10 km (2

gange rundt om strandøen og en

overbæring på 150 m). Starten er

”Le Mans” hvilket betyder, at alle

deltagere starter oppe på stranden,

løber ned til kajakken, sætter den i

vandet og skynder sig at få fart på

båden.

Sidste år var vi seks deltagere fra

LK: Claus, Lars Peter, Henrik,

Victor, Emil og Jette Th., det blæste

mere end 10 m/s fra nord, hvilket

gjorde, at løbet sidste øjeblik

blev løbet lavet om, således at vi

skulle ro den modsatte vej rundt

om Strandparken. Det betød, at

vi havde medvind på Øresund og

modvind i Lagunen. Om det gjorde

det lettere, kan diskuteres, men det

var under alle omstændigheder et

super løb med hyggelige omgivelser

og romæssige udfordringer,

som man lærer en masse af.

Verdensmesteren i disciplinen marathon

K1, Ben Brown, der også

deltog, udtaler om løbet:

” A very well organised race with

something for everyone, but not for

the fainthearted! I had a great time

out on the waves. It was surf ski in

a K1.”

Der er sat tilmeldingsliste op i klubben,

hvor du kan tilmelde dig. Tilmeldingsfristen

er lørdag den 16.

juli, og tilmeldingen er bindende, da

deltagergebyret skal betales senest

den 25. juli. Det koster kr. 200 at

deltage i løbet, med mindre du er

junior (u16 eller u18), hvor du kan

slippe med kr. 150.

Se også løbets hjemmeside: http://

www.amagerstrandparkrundt.dk/

Vi håber at se dig til løbet

Motionsudvalget

Vil du med Furesøen

rundt?

Furesøen er Nordsjællands næststørste

og Danmarks dybeste sø.

Ro med på fællestur søen rundt

lørdag d. 11. august.

Smør dig et par solide klemmer og

skriv dig på listen nede i klubben,

for lørdag d. 11. august skal vi nemlig

på tur. Motionsudvalget arrangerer

denne dag en tur Furesøen

rundt.

Med sit areal på 940 ha (9.400.000

m2 – svarende til ca. 1.300 foldbaner!)

er Furesøen Nordsjællands

næststørste sø. Furesøen, der

oprindelig hed Fuursø, byder både

på våd- mose- og engområder

foruden flere fredede områder –

Vaserne, Næsset ved Frederiksdal

og Stavnsholt, et rigt fugleliv og ikke

mindst en smuk natur. Det er det, vi

skal ud at kigge nærmere på.

Turen fra Lyngby Kanoklub og

Furesøen rundt er på ca. 23 km.

På dagen beslutter vi den endelige

rute, der afhænger af deltagerne,

vejret og vinden. Er vejrforholdene

ikke til en heldagstur, så improviserer

vi, for på vandet skal vi nok

komme, så mød op under alle omstændigheder,

hvis du har skrevet

dig på. Vi møder kl. 9.30 og gør klar

til afgang præcis kl. 10, hvor motionisterne

kommer tilbage fra deres

morgentræning.

Vi holder de nødvendige pauser

undervejs, men vores medbragte

frokost spiser vi ved Kano og Kajakklubben

Nord ved Furesøbad.

Her kan du også købe drikkevarer

og booste energien med slik fra

kiosken – og ikke mindst bruge

toiletterne.

Du skal selvfølgelig være frigivet for

at deltage og også være i stand til

at ro distancen. Vi ror sammen (alle

med svømmevest), så ingen skal

tage bussen hjem. Derudover sætter

vi pris på godt humør.

Tilmelding på listen i klubben senest

8. august. Har du spørgsmål, kan

du bare ringe til Jette fra Motionsudvalget

på 40 38 14 26 eller Lars

Holdgaard på 29 62 27 15 eller

skrive til mail@jetteluthcke.dk eller

holdgaard2800@gmail.com.

Vi håber at se så mange som

muligt.

Motionsudvalget

28 29


Tur til Gudenåen –

Tour de Gudenå

”Stort internationalt kajakstævne

på Gudenåen i verdensklasse”

– ja, den får ikke for lidt, når Visit-

Denmark beskriver motionsløbet

Tour de Gudenå. Men der er også

grund til at bruge store ord. Der er

ikke mange andre løb, hvor man får

lejlighed til at ro på søer, på en å og

have udsigt til Himmelbjerget. Derudover

er der mulighed for at ro om

kap med Hjejlen, som er verdens

ældste originale hjuldamper.

Tour de Gudenå er et hyggeligt og

smukt løb, hvor du på to dage skal

ro i alt 58 km. Om lørdagen starter

vi i Emborg og slutter i Silkeborg.

Vi overnatter enten på en skole

eller på vandrehjemmet i Silkeborg.

Næste morgen kører vi til Bjerringbro,

hvorfra vi skal ro til Randers.

Du skal tage med på dette løb, hvis du:

• Er i god form og kan ro 58 km i løbet af to dage

• Er frigivet og føler dig sikker i båden

• Har lyst til at prøve at gå i seng lørdag aften kl. 20.30 (det har

klubbens deltagere gjort de sidste to år)

• Elsker Printzenrolle (syntetiske tyske chokoladekiks) og platte

jokes

• Er helt vild med at ro.

Løbet finder sted fra lørdag den

8. til søndag den 9. september. Vi

lægger fra kl. 5.00 lørdag morgen

fra klubben og er tilbage i klubben

søndag aften. Prisen for at

delage er 2.000 kr. og dette beløb

dækker deltagergebyr, forplejning,

overnatning og kørsel. Du tilmelder

dig på listen, som hænger i klubben.

Tilmeldingsfristen er den 15.

august.

Du er velkommen til at kontakte

Claus på mail Lorentzen@privat.dk

/ tlf. 2639 3966 eller Tina på tina@

vikja.dk /tlf. 2142 6518, hvis du har

spørgsmål eller ønsker yderligere

information om løbet.

Vi holder informationsmøde d. 13.

august kl. 20.00 i klubben, hvor du

kan høre mere om turen.

Praktiske oplysninger:

• Tour de Gudenå d. 8-9. september

• Pris: 2.000 kr.

• Tilmeldingsfrist 15. august

• Infomøde d. 13. august kl. 20.00

På motionsudvalgets vegne

Claus Lorentzen & Tina Louise

Olsen

30 31


Sådan passer vi

på klubbens

kajakker

Heldigvis har Lyngby Kanoklub en masse aktive kajakroere, der nyder

oplevelserne på vandet. Det betyder også, at vi er mange forskellige mennesker,

der bruger kajakkerne. Her er nogle få retningslinjer for, hvordan

du behandler klubbens kajakker bedst muligt.

• Åbn altid begge døre i hallen, når du skal ind og ud med kajakken, og

sæt dørene på krog.

• Bed gerne om hjælp, hvis kajakken er tung eller ligger højt oppe.

• Pas på ror, ender og cockpit-kanten, når du håndterer båden. Tjek, at

du har tilstrækkelig med plads, før du begynder at flytte båden.

• Læg altid kajakken på bukkene – ikke på broen, da det ridser kajakken.

• Vent med at tage ”din” kajak ud, til du har skiftet tøj og er klar til at gå

på vandet.

• Tag kajakken op med forenden først og roret ud mod vandet. Placer

også kajakken sådan på bukkene, og når du bærer båden ind i båd

hallen igen.

• Tør kajakken af indeni og udenpå efter brug. Tør også af helt inde un

der sædet, der løsnes. (Doner gerne dine gamle håndklæder til

formålet).

• Læg gerne kajakken ind på plads før, du går i bad, så bliver der plads

til andre.

• Båden lægges tilbage på den nummererede plads, hvor den hører til.

Der er numre på både pladserne og bådene.

• Laver du en skade på en kajak, skriv en seddel og sæt den fast med

tape på kajakken. Sedlerne forefindes ved computeren i bådhallen.

Det samme, hvis du opdager en skade på en båd. Selv om det er en

mindre skade, skal der stadig skrives en seddel, så båden kan blive

repareret. Sedlen afleveres til Søren eller bestyrelsen.

Har I hørt ...

At Bestyrelsen for engang skyld så nydelige ud i tøjet, og at ingen var i

arbejdstøjet den dag, klubben afviklede sin 75 års dag.

At Det lå lidt tungt for Madsen, at han pludselig skulle fortælle om Lyngby

Kanoklub til de inviterede VIP’er, da han meget hellere ville arbejde.

At Eva spurgte Formanden om, hvem den pæne unge mand var, der

kom ind ad døren og fik et VIP-skilt på. Formanden kikkede stramt på

hende og oplyste, at det var Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester

Søren P. Rasmussen. Men man kan jo heller ikke vide alt, når man

ikke bor i kommunen.

At Sponsor og malermester Per Ludvigsen interesserer sig meget for

Havenisser, var nyt for alle der sad i klublokalet under kampen.

At Alle der blev efter det officielle program ved 75. årsdagen var afsluttet,

blev betænkt med cirka 30 pizzaer og diverse vine. Som Formanden

sagde før fødselsdagen, at når det hele er slut, å spiser vi rester fra

VIP-bordet og ser fodbold. Men her havde han forregnet sig. VIP’erne

spiste op, så derfor kom pizzaerne frem.

At De opstillede ro-ergometer kun var opsat til gæsterne, var der mange

der så bort fra. Herunder Formanden, som døde ud, da der manglede

20 sekunder. Undskyldningen var denne, at han havde fået for meget

rødvin.

At Det var en udefrakommende, der satte alle på plads på ro-ergometeret.

En kvinde ved navn Louise Brøgger. Hvem sagde en ny Mette

Barfod?.

At Anders Sørensen, tidligere toerkano makker med vores nuværende

Idrætsudvalgs Formand Niels Andersen, mødte op i en sponsortrøje,

som i hvert fald var 25 år gammel.

32 33


Dette fik tårerne frem i Christen Steffensen, Prince Bukser, som var

Hovedsponsor ved 50 års jubilæet. Formanden var denne dag meget

glad for Anders, at han havde tænkt i de baner.

At Føromtalte sponsor, malermester Per Ludvigsen syntes ikke, vi kunne

være hovedindgangspartiet til klubben bekendt, da malingen skallede

af flere steder. Så med Dorte i spidsen blev væggene skrabet af, og

nu pynter en ny gang maling gevaldigt op. Redaktionen takker på alles

vegne for det flotte udførte arbejde.

At Ludmila fremstiller takkekort til udsendelse til de mange, som bidrog til

den store gaveregn til LK. Klubben fik mange lækre gaver. Fra Nybro

Furå bl.a. en meget flot Paddel, som vi skal forsøge at finde vægplads

til. Fra Nordea et meget lækkert fad med fyldte chokolader. Dette har

allerede fundet sin plads i bestyrelseslokalet. Redaktionen kunne blive

ved, men slutter her, for du kan se det hele nede i klubben.

At Det bør også lige nævnes, at Minna donerede 1.000 kroner til Jeppes

Fond. Finn Shultz fra vores naboklub Pust donerede også et beløb til

ungdommen.

At De tre jazzmusiker sørgede for en dejlig stemning, der passede til hele

arrangementet, det gode vejr, Fæstningskanalen, de små bølgeskvulp,

Baadfarten. Tak for det.

At De gratis ture med Baadfarten var et utrolig populært indslag.

Gæsterne var glade for at få lejlighed til at se klubben fra søsiden og

hilse på de smilende og morsomme besætningsmedlemmer, der også

var med til at skabe den gode stemning.

At Vores næsten-naboklub, Holte Roklub stillede med et helt kajakpolohold.

Og det var den helt store overraskelse, der trak et måbende

publikum til sig. Her er virkelig tale om roere, der behersker en kajak.

Ikke noget med halve grønlændervendinger – næh, de kom hele vejen

rundt. Meget flot Holte Roklub, og vi siger et stort tak for jeres opvisning!

At Det er mange år siden, der er blevet taget så mange fotos i LK. John

fik blitzet flest, omkring 600 fotos, men Arne Beck fulgte trop, og så

ville Henrik Olsson ikke stå tilbage. Så mon ikke Jane og Marianne kan

få vinteren til at gå med at sætte fotos i albummer.

At VIP-bordene blev holdt i orange, og det var med tårer i øjnene, at formanden

så klubbens farve skinne helt igennem. Pigerne havde også

gjort sig umage, de ved jo, hvordan de skal ramme ham formanden.

At Per Norrbohm, også kaldet Bugge, bronzevinder fra OL i 1964 i Tokio,

deltog også i festlighederne, til trods for, at han var i gang med at arrangerer

sin egen 70 års fødselsdag.

Redaktionen iler med et stort tillykke.

At Marianne smurte over 100 sandwicher til World Cup’en, hvorefter hun

smed håndklædet i ringen. Karin, Kirsten og Ludmila overtog herefter

smøreknivene og smurte de sidste 50.

At Kim Jul lige kom en tur forbi rostadion for at se Christian, Kaj og Freds

ansigter efter 25 kilometers roning. Og da det ar ikke var noget kønt

syn, tilbød han i stedet sin assistance i boderne.

At Fred kom så hurtig over målstregen, at løbets officials ikke nåede at

observere ham, så han står ikke i resultatlisten.

At De selvsamme LK’ere igen stod for nedtagning af boderne efter en

regatta, og igen i øsende regnvejr.

34 35


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen:

d. 22. juli 2012

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

36

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines