Blokadebehandling af seneskade - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Blokadebehandling af seneskade - Hospitalsenhed Midt

herunder evt. genoptræning, gradvis genoptagelse af idræt og

forebyggelse af tilbagefald.

Hvis symptomerne kommer igen, er det nødvendigt, i samråd

med din læge at overveje om blokadebehandling skal gentages,

om diagnosen er korrekt, eller om overbelastningen ikke er reduceret

tilstrækkeligt.

Bivirkninger

Der kan være bivirkninger ved alt medicin, også en blokade.

Binyrebarkhormon er kendt for sine mange bivirkninger, men

givet som indsprøjtning lokalt er disse meget beskedne: Lokal

irritation, misfarvning og let indtrækning af huden. Nogle kan

opleve rødme og varme i ansigtet, som aftager indenfor 1–2

døgn. Hos kvinder kan der forekomme blødningsforstyrrelser.

Hos sukkersygepatienter kan ses en stigning af blodsukker, derfor

bør blodsukkerværdier kontrolleres ekstra. Ændring af sukkersygebehandling

kan være nødvendigt. Specielt er det ofte nødvendigt,

at insulinbehandlede patienter midlertidigt øger dosis.

I tvivlstilfælde er du velkommen til at kontakte din kontaktperson.

More magazines by this user
Similar magazines